You are on page 1of 1

ENEOLIT POJAM I HRONOLOGIJA

Prahistorija historija Trodobni sistem Kameno doba, bronano doba, eljezno doba Christian Jrgensen Thomsen (1788.-1865.)

Pojam eneolita
ENEOLIT HALKOLIT BAKARNO DOBA John Evans 1881.: Copper Age Gaetano Chierici 1884. Eneo litica Halkolit: + tranzicija izmeu kamenog i bronanog doba, vrijeme pune metalurgije bakra
Eneolit nije u isto trajao u svim dijelovima svijeta

Najranije se javlja na Bliskom istoku (prije oko 5400. god. p.n.e. Noviji podaci ukazuju na poetke eneolita u istonimdijelovima Balkanskog polutoka

Problem hronologije eneolita Europe


Eneolit Bliskog istoka: 5400.-4000. god. p.n.e Eneolita Balkana: niska i visoka hronologija NISKA: 2200.-1800. godine p.n.e. VISOKA: 3800.-2300. godine p.n.e.

NISKA HRONOLOGIJA: 2200.-1800. god. p.n.e. (Benac: 2400.-1800.; Dimitrijevi: 2450.-1800.) Zasnovana na pojavi importa iz drugih oblasti u kojima je hronologija preciznije utvrena (egejskoanadolska); eneolit Balkana savremen Troji III-V Zastupnici: V. Miloji, M. Garaanin, A. Benac, N. Kalitz, S. Dimitrijevi i dr