You are on page 1of 11

MELAKSANAKAN TUGAS DENGAN BERAMANAH DAN

BERTANGGUNGJAWAB

YANG MELAKUKAN KESALAHAN/ MELANGGAR PERATURAN DIHUKUM

RASIONAL PERATURAN TATATERTIB

MELETAKKAN KEPENTINGAN AWAM LEBIH UTAMA DARIPADA KEPENTINGAN MEREKA SENDIRI

MENJAGA IMEJ PERKHIDMATAN AWAM

Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) dan Akta Pendidikan 1996 akan:

Mempertingkat profesion perguruan Memberi kesedaran tentang tugas dan amanah yang dipikul Merupakan satu usaha berterusan dan perlu dihayati ke arah wawasan 2020.

SEKIAN TERIMA KASIH

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PERKARA 4A 7 11 12 13 15 16 17 18 20 21 24

LARANGAN GANGGUAN SEKSUAL SALAH GUNA DADAH MENYENGGARA TARAF HIDUP MELEBIHI DARIPADA EMOLUMEN RASMI DAN PENDAPATAN PERSENDIRIAN YANG SAH MEMINJAM WANG / MENJADI PENJAMIN KETERHUTANGAN KEWANGAN YANG SERIUS MEMINJAMKAN WANG DENGAN BUNGA PENGLIBATAN DALAM PASARAN NIAGA HADAPAN CABUTAN BERTUAH DAN LOTERI PENERBITAN BUKU BERDASARKAN MAKLUMAT TERPERINGKATPENERBITAN BUKU BERDASARKAN MAKLUMAT TERPERINGKAT PENYUNTING AKHBAR / MAJALAH / JURNAL KEGIATAN POLITIK : Pegawai Kumpulan Pengurusan Tertinggi / Kumpulan Pengurusan dan Professional TIDAK HADIR BERTUGAS TANPA CUTI / KEBENARAN / SEBAB YANG MUNASABAH

PP 2/2009 SKIM CEPAT KAYA

# PENGECUALIAN

PERKARA 5

PENGECUALIAN Pekerjaan Luar

KUASA MEMBERI KEBENARAN Ketua Jabatan

6
8/9 10 19 21

Etika Berpakaian
Menerima Hadiah/ Keraian Pemunyaan Harta Penyataan Awam 21 Kegiatan Politik KPPA/ KSU Kumpulan Sokongan Cuti sebelum Bersara Membawa Perbincangan Undang-undang/ Bantuan Guaman

KPPA
Ketua Jabatan Lembaga Tatatertib Menteri KPPA/ KSU

22

KSU

AKTA PENDIDIKAN 1996

TUJUAN KANDUNGAN

CONTOH

TUJUAN AKTA PENDIDIKAN 1996


Memperluaskan skop . Memantapkan sistem pendidikan kebangsaan. Mengariskan perundangan berkaitan pendidikan. Mencakupi perundangan tahapprasekolah hingga pendidikan tinggi termasuk kerajaan dan swasta. Memperkukuh kedudukan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar. Penyelarasan semua jenis kurikulum. Menggunakan sistem penilaian dan peperiksaan yang sama. Pendidikan Islam diperluaskan. Memperluaskan bidang kuasa menteri pendidikan. Mempertingkatkan pendidikan teknik. Memperkukuhkan latihan perguruan. Pendidikan swasta yang lebih sistematik. Memperkukuh kedudukan bahasa suku kaum.

KANDUNGAN
BIL
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV PERMULAAN PENTADBIRAN MAJLIS PENASIHAT PENDIDIKAN KEBANGSAAN SISTEM PENDIDIKAN KEBANGSAAN PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN PENDIDIKAN TINGGI INSTITUSI PENDIDIKAN SWASTA PENDAFTARAN INSTITUSI PENDIDIKAN PENDAFTARAN GURU JEMAAH NAZIR SEKOLAH KEWANGAN RAYUAN PERATURAN-PERATURAN KESALAHAN DAN PENALTI

BAHAGIAN
1,2

SEKSYEN
3,4,5,6,7,8,9 10,11,12,13,14, 15 HINGGA 66 67,68.69 70,71,72 73 HINGGA 78 79 HINGGA102 103 HINGGA 116 117 HINGGA 122 123,124,125 126 ,127,128,129 130,131 132 HINGGA 139

XV
XVI

PELBAGAI
PERALIHAN DAN PEMANSUHAN

140 HINGGA 145


146 HINGGA 156

CONTOH
seksyen 16 17 18 37 dan 38 47 50 29 kandungan 3 kategori sekolah :kerajaan,bantuan kerajaan,swasta Bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama kecuali di sekolah jenis kebangsaan(mata pelajaran wajib) Kurikulum kebangsaan disemua sekolah Politeknik boleh mengadakan latihan bersama peringkat sijil dengan manamana universiti Maktab perguruan boleh mengadakan kursus peringkat ijazah,diploma,sijil atau program kerjasama dengan universiti Pendidikan islam wajib diajar sekiranya terdapat 5 @ lebih murid islam Tempoh pendidikan rendah: 5 hingga7 tahun.

22

Semua tadika wajib menggunakan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan