You are on page 1of 15

Salman Rushdie

A Vilg Menedke
A hajnalok piros fnyben gy tnt mintha az uralkod, Akbar a Hatalmas, j gyzedelmes v ros nak! k"srteties homokk palot i v#r#s f$stbl p$ltek volna% A legt#bb v ros m r megsz$letsnek pillanat tl #r#k letnek tetszik, de &ikri mindig olyan volt ak r egy dlib b% Amikor a nap delelre h gott a nappal forrs ga felhev"tette a ko'kak#veket meglopva az emberi f$leket mindenfle hangtl% A leveg remegni kezdett, ak r egy rm$lt antilop s elmosdott a hat r jzans g s #nk"v$let, kpzelet s vals g k#z#tt% (g maga az uralkod is tadta mag t a kpzeldsnek% )alot j ban szellemknt lebegtek a kir lynk, r dzsput s t#r#k szult n k fog'sk t j tszadoztak% *zek k#z$l a kir lyi teremtmnyek k#z$l az egyik a vals gban nem ltezett% +pzeletbeli asszony volt, akit Akbar lmodott meg mag nak, ugyangy ahogyan a mag nyos gyermekek lmodnak maguk mell egy kpzelt bar tot, s a sok hs vr, noha lebeg lett rs jelenlte ellenre Akbar gy gondolta, hogy a valdi kir lynk puszt n fantomok s a nem ltez szerelmes, , a vals gos% -odh nak nevezte el s ltezst senki sem merszelte ktsgbe vonni% A titokzatos ni lakoszt lyokban, palot j nak selymes folyosin -odha hatalma s befoly sa egyre ntt% A nagy zeneszerz .ansen dalokat "rt hozz s a perzsa mester Abdus &amad maga festette meg a kpm s t% *gy lombeli emlk alapj n festett, anlk$l, hogy valaha is l tta volna az ar' t, s amikor az uralkod megpillantotta a mvet #ssze$t#tte a tenyert a v szonrl sug rz szpsg l tt n% /&iker$lt letre h"vnod ,t0! ki ltotta, s Abdus &amad vgre felllegzett s megsznt az a fura rzse mintha a feje tls gosan is laz n illeszkedne a nyak hoz% *zut n az uralkod mesternek mhelyben sz$letett l tnoki m ki ll"ttatott s az egsz udvar vals gosnak tudta a kpzelet sz$lte kir lynt s mg a legmagasabb rang udvaron'ok a 1avratna azaz +ilen' 2kk tagjai is mind elismertk nem 'sup n a ltezst, hanem szpsgt, b#l'sessgt, mozdulatainak ke'sessgt s a hangj nak l gys g t is% Akbar s -odhabai0 3gen0 Az vsz zad szerelmi t#rtnete% A v ros felp$lt vgre, ppen idben, az uralkod negyvenedik sz$letsnapj ra% .izenkt hossz forr vbe tellett, m"g elksz$lt, de neki azt az rzst sugallt k, mintha erfesz"ts nlk$l emelkedett volna vrl vre, ak r egy var zslat% Az p"tkezsrt felels miniszter nem engedlyezett semmifajta munk latot, m"g az uralkod az j 's sz ri szkhelyen tartzkodott% Amikor a 's sz r a fv rosban volt a kfaragk szersz mai elnmultak, az 'sok egyetlen sz#get sem vertek be a festk, a bels p"tszek, a berendezk, a faragk mind l thatatlann v ltak% 3lyenkor minden kellemetlen zaj el$lt, 'sak a gy#ny#rsg hangjait

szabadott hallatni% A 'sengettyk a t n'osok l b n desen 'silingeltek, sz#kkutak halkan 'sobogtak s a gniusz .ansen zenjnek l gy hangjai, lebegtek a szell sz rny n% Az uralkod f$lbe verseket suttogtak s 's$t#rt#k#nknt a pa'hisi j tkhoz elrendezett udvaron b gyadt j tszm k folytak, a rabszolgal nyok l b buknt mozogtak a ko'k s j tkt bl n% Az elkendz#tt dlut nokon a lassan mozg punkah legyezk alatt kezdett vette a lanyha szeretkezs 'sendes ideje% 4e egyetlen v ros sem ll puszt n palot kbl% Az igazi v ros mely f bl, s rbl, tr gy bl s tgl bl meg kbl p$lt, a hatalmas v#r#s homokk talapzat k#r$l zsfoldott, amelyen a kir lyi reziden'ia emelkedett% A szomszds gok faj s mestersg szerint t#m#r$ltek% Az ez$stmvesek ut' j t a fegyverkov 'sok elker"tett v rosrsze k#vette s ott lennebb, a szennyv"z rok ut n a kar meg l bpere' s ruhaksz"tk lakhelye volt% +eletre a hindu kolnia fek$dt, tl azon pedig, a v rosfal mentn kanyarogva a perzsa negyed, azon is tl a tur niak ltek m#g#tt$k pedig, a )nteki (e'set hatalmas kapuj nak k#zelben voltak az indiai sz rmaz s muzulm nok otthonai% *lszrva a hat rban ott lltak a nemesek vill i, a mterem s m solmhely, melynek h"rneve elterjedt m r szerte az orsz gban, egy zene pavilon s egy m sik, ahol t n'okat adtak el% A v rosnak ezekben az alsbb rszeiben nemigen akadt id a lust lkod sra, s amikor az uralkod hazatrt a h borkbl a 'send paran'sa fullasztan nehezedett a s rv ros negyedeire% A 'sirkk 'srt be kellett k#tni, mieltt elv gt k a nyakukat, nehogy hangjukkal megzavarj k a kir lyok kir ly nak pihenst% 5a egy szekrkerk nyikorogni kezdett gazd j t ostoroz s fenyegette s, ha net n felki ltott az ostor'sap sok alatt b$ntetse mg ennl is szigorbb lett% A sz$l any k elfojtott k jajgat sukat s a v s rtr mozgalmas nmaj tka r$lt hadon sz shoz volt hasonl% Amikor itthon van a kirly, majd megrlnk mind /6 mondogatt k az emberek s gyorsan hozz tettk, mert minden$tt ny$zs#gtek a kmek s rulk6 az rmtl%! A s rv ros szerette az uralkodj t, ezt bizonygatt k egyre, szavak nlk$l ersk#dtek, hisz a szavak a tiltott anyagbl, hangbl sz#vdtek% 2s amikor az uralkod jra felkerekedett, ismt hadj ratra indult 6egyikre a soha vget nem r 7noha mindig di'ssges8 'sat knak 9udzsar t s :adzsaszt n, +abul s +asm"r ellen6 akkor vgre leszakadt a z r a 'send b#rt#nrl s trombit k hangja harsant, ujjong s t#rt a magasba s az emberek vgre elmondhattak egym snak mindent, amit magukba kellett fojtaniuk hossz hnapokon t; Szeretlek. Meghalt az desanym. A levesed nagyon inom. Ha nem izeted ki a !nzt, amivel tartozol, eltrm mindkt karodat. "edvesem, n is szeretlek tged% (indent% A s rv ros szeren'sjre Akbart gyakran szl"tott k el katonai $gyek% <alj ban az id nagy rszben t vol volt s hi ny ban az #ssze'sd$lt szegnyek f$ltp zsivaja meg a felszabadult p"t munk sok l rm ja naponta felingerelte a tehetetlen kir lynket% A kir lynk egym s mell bjtak s shajtoztak, az azonban, hogy mit tettek azrt, hogy eltereljk egym s figyelmt a zajrl, milyen szrakoz sokat eszeltek ki az elf tyolozott lakoszt lyaik z rt ajtaja m#g#tt az legyen kinek 6kinek a saj t fant zi j ra b"zva% =sak a kpzeletbeli kir lyn maradt 2

makul tlan s volt az, aki szlt Akbarnak arrl, hogy mit kell elszenvedni$k az embereknek a tlbuzg hivatalnokok miatt, akik arra t#rekedtek, hogy az uralkod knyelmesen rezze mag t otthon tartzkod sa idejn% Amikor ezt meghallotta Akbar visszavonta a rendeletet, le'serlte a munk latokrt felels minisztert s ragaszkodott ahhoz, hogy vgiglovagoljon az ut' kon alattvali k#z#tt, s a k#vetkezket ki ltotta nekik; >ajongjatok, 'sak emberek, hangosan amennyire 'sak tudtok0 A zaj let, a tl nagy zaj azt jelenti, hogy az let j% ?esz elg idnk mg hallgatni majd a s"r mlyn%! A v ros vid m ord"toz sba t#rt ki% Az volt az a nap, amikor vil goss v lt, hogy egy j kir ly uralkodik s, hogy a vil gon semmi nem lesz t#bb ugyanaz% Az orsz gban vgre bke honolt, de a kir ly lelke egy per're sem nyugodhatott% 1emrg trt vissza a legutols hadj rat rl, ahol leverte a surati felkelst, de az erltetett menet s a h bor minden napj n elmje ppen olyan mrtkben birkzott filozfiai s nyelvszeti krdsekkel, mint a h bor gondjaival% Az uralkod Abul6@ath -alaluddin (uhammad, kir lyok kir lya, akit gyerekkora ta Akbarnak h"vtak, ami annyit jelent; hatalmas, s ksbb a tautolgia ellenre Akbar a 5atalmasnak, a hatalmas hatalmas, hatalmas a hatalmass g ban, ktszeresen is hatalmas, annyira hatalmas, hogy '"mnek ismtlse nem puszt n megfelel, hanem sz$ksges is ahhoz, hogy kifejezhesse di'ssgnek di'ssgt6 a 1agy (ogul vezr, a poros, 'sat tl f radt, gyzedelmes, gondolataiba mer$l, h"z snak indult, ki br ndult, bajuszos, k#lti, buja s tejhatalm uralkod, aki a maga teljessgben tls gosan 'sod latosnak, tls gosan vil gmretnek s vgtre egyszeren 'sak tl soknak tnt ahhoz, hogy egyetlen szemly lehessen, ez a mindent el raszt uralkod, ez a vil gfal, ez a sokfej sz#rny, aki mag rl mindig 'sak t#bbes sz mban beszlt a hossz s f raszt hazafel ton, melyen elk"srtk ellensgeinek lepe'stelt agyagednyekben kong6bong fejei, elkezdett gondolkodni az egyes sz m els szemly az 21 nyugtalan"t krdsrl% Akbar soha nem beszlt mag rl egyes sz mban, soha nem haszn lta az 216t ,mg akkor sem amikor egyed$l volt, d$hben vagy lm ban sem% , mindig (36 volt s mi m s lehetett volna, mint A(3B (aga volt a t#bbes sz m meghat roz sa s megtestes"tje% )luralit sra sz$letett% Amikor kiejtette, hogy (3 termszetesen s szintn gy gondolt mag ra mit #sszes alattvalj nak, minden v ros nak, f#ldjnek, folyinak, hegyeinek, tavainak a megtestes$lsre% (inden llat, n#vny, fa melyek orsz ga hat rai k#z#tt lt rsz volt belle, mg a madarak is, melyek feje f#l#tt rep$ltek s a 's"ps alkonyi sznyogok meg a nvtelen sz#rnyek sokas ga melyek f#ldalatti $regeikben ltek lassan r g's lva a dolgok gy#kereit% Cgy gondolt mag ra, mint #sszes gyzelmnek summ j ra, mag ba foglalta lefejezett vagy puszt n elhallgattatott ellenfeleinek jellemt, kpessgeit, t#rtnett tal n mg a lelk$ket is% 2s mindezek felett mag ban l tta npe mltj nak s jelennek kiteljes$lst, j#vj$k z log t% *z a (3 jelentette azt, hogy a kir ly, de a k#zemberek6, engedte meg mag nak a gondolatot az igazs goss g rdekben s a vita kedvrt6 ktsgtelen$l k is nha t#bbes sz mban gondolkodnak magukrl%

.vednek vajonB <agy 7D, hitszeg gondolat08 , tvedneB .al n ppen ez a gondolat, az n6mint6k#z#ssg gondolata "rja le legtiszt bban, hogy mit is jelent lteznek lenni a vil gban% <gssoron b rmelyik ltez egy ilyen ltez ltez, elker$lhetetlen$l egy a sok m s ltez k#z#tt, rsze a lt teljessgnek% .al n a t#bbsz#r#ssg nem a kir lyok eljoga 'sup n, tal n mgsem isteni jog% (indezt tov bbgondolva, ha az uralkod ezen elmlkedse, noha kevsb emelkedett s kifinomult form ban ktsgtelen$l t$kr#zdik alattvalinak t#prengseiben, akkor elker$lhetetlen, hogy ezek a frfiak s nk, akiken uralkodott (36 knt gondoljanak #nmagukra% .al n t#bbsz#r#snek l tj k #nmagukat, olyan entit snak, mely bell$k, a gyerekeikbl, any ikbl, nagynnikbl, munkaadikbl, hitt rsaikbl, munkat rsaikbl, kl njaikbl s bar taikbl ll% Egyanakkor nj$ket is t#bbsz#r#snek l thatj k% *gyik nj$k gyermekeiknek apja, a m sik sz$leik gyermeke% .udj k, hogy m sok a munkahely$k#n s megint m sok otthon a felesg$kkel6 r#vidre fogva, mindny jan nek sokas ga, pluralit stl fesz$lve, mint , maga% 1em lenne teh t semmi lnyeges k$l#nbsg uralkod s alattval k#z#ttB 2s akkor az eredeti krds jabb, riaszt alakban $t#tte fel fejt a kir ly elmjben; ha t#bb6 nnel rendelkez alattvalinak siker$l elnyben rszes"teni az egyes sz mot, amikor #nmagukra gondolnak, vajon , tudna6e is 21 lenniB ?tezhet6e egy 21, ami egyszeren 'sak maga% <ajon megbjik6e valahol egy 'supasz, mag nyos 21 a (36k sokas ga alattB *z volt az a krds, ami szinte megdermesztette a sz"vt, ahogy hazafel lovagolt fehr lov n flelmet nem ismerve, legyzhetetlen$l s, el kell ismerni h"z snak indulva% 2s amikor ez a krds felbukkant jszak nknt az uralkod nem lelt lomra% (it mondjon majd, ha jra szembetal lja mag t az -odh j valB 5a egyszeren azt mondan , hogy 21 visszaj#ttem%! vagy 21 vagyok%! <ajon kpes lesz6e az im dott n arra, hogy v laszul azzal az egyes sz m m sodik szemly nvm ssal, azzal a .E6val illesse, melyet a hinduszt ni nyelv gyerekek, szeretk s 3stenek sz m ra tart fennB 2s, ha igen, mit jelentene ezB Azt hogy olyan, ak rha a gyermeke lenne, vagy isteni, vagy egyszeren 'sak az a szerelmes, akirl -odha mindig lmodott, a szerelmes, akit a n lmodott letre ppen azzal a forr v ggyal, amellyel Akbar letre lmodta tB ?tezhet, hogy az a r#vid kis sztag, az a .E a nyelv legizgatbb, legerotikusabb szav v v likB 21!, suttogta Akbar maga el jra meg jra% 21 itt vagyok%!, 21 szeretlek .ged%! 9yere 5ozz m%! <olt mg egy utols katonai feladat, ami megzavarta elmlkedst a hazafel ton% *gy jabb j#ttment her'ege'sknek kellett let#rni a szarv t% *gy kis kitr a +athi v r flszigetre, hogy el'sendes"tse a maka's =oo'h6 naheen6i ran t, egy nagysz j s mg nagyobb bajsz fiatalembert 7az uralkod nagyon hi volt a bajsz ra s nem sz"vesen vette a konkuren'i t8, egy feud lis uralkodt, aki abszurd mdon a szabads grl szeretett sznokolni% &zabads g kitl s ugyanbiza mitl, morgott mag ban Akbar% A szabads g puszt n gyermeki br nd, asszonyok j tka% *gyetlen ember sem volt soha szabad% 5adserege gy vonult t a 9ir erd fehr f i k#z#tt, mint egy 'sendben k#zelg sors'sap s, s a sz nalmas kis =oo'h 1aheen6i erd a suhog lombok k#z#tt k#zeled hal l l tt n lerombolta saj t tornyait, fehr z szlt tz#tt ki s rm$lten k#ny#rg#tt kegyelemrt% 4

9yakran, ahelyett, hogy kivgezte volna legyz#tt ellenfeleit az uralkod felesg$l vette egyik l nyukat s adott a veresget szenvedett apsnak egy ll st% *lvgre ugye, jobb egy j 'sal dtag, mint egy rothad hulla% (ost azonban inger$lten tpte le a szemtelen rana bajsz t 'sinos ar' rl s a gyenge lmodozt saj t maga szabdalta darabokra kardj val, ugyangy, ahogyan a nagyapja tette volna% Et na visszavonult lakoszt ly ba, reszketni s gy szolni% Az uralkodnak nagy ferde szemei voltak s gy b mult vel$k a vgtelenbe, ak r egy lmodoz fiatal l ny, vagy egy tengersz, aki a sz razf#ldet f$rkszi% Ajkai duzzadtak voltak s asszonyos duzzog st idzve biggyedtek le% 4e e nies von sok ellenre Akbar nagyszer kpviselje volt a frfinemnek, hatalmas s ers% +isfiknt a puszta kezeivel #lt meg egy nstnytigrist s ut na megzavarodva tetttl megesk$d#tt, hogy soha t#bb nem eszik hst s veget ri nus lett% (uzulm n veget ri nus, har'os, aki 'sak bkre v gyik, filozfus kir ly, 'supa ellenttes fogalom% 3lyen volt a leghatalmasabb uralkod, akit valaha is ismert e f#ld% A 'sata ut ni melankli ba mer$lve, ahogy az este lesz llt a ki$r$lt tetemekre, a romba dlt, vrr olvadt erd m#g, hallt vols gra egy k#zeli v"zesstl, ahonnan pa'sirta szava hallatszott; b$l6b$l, b$l6b$l, nekelte, az uralkod brok t s tor ban vizezett bort iszogatott s vrrel bor"tott sz rmaz s t siratta% 1em akart olyann v lni, mint vrszomjas sei, noha sei a t#rtnelem legnagyobb uralkodi voltak% Cgy rezte, hogy hatalmas teherknt nehezednek r a martal' mlt nevei, azok a nevek, melyekbl az #v is ered emberi vrbl ll zuhatagokon t; nagyapja Fabar, @erghana hadura, aki meghd"totta, de mindig is megvetette ezt az j uradalmat, ezt az 3ndi t tl nagy gazdags g val s tl sok istenvel, Fabar a 'satagp, aki rendk"v$li mdon tudott b nni a szavak erejvel% 2s Fabar eltt .ranszoG nia s (onglia gyilkos her'egei, mindenek felett a hatalmas .em$dzsin6 9enghis, =hangez, -enghis vagy 4zsingisz + n, aki miatt Akbarnak el kellett fogadnia a mogul nevet, s azz a mongoll kellett v lnia, aki nem volt, vagy akinek nem rezte mag t% , hinduszt niknt gondolt mag ra% A hord ja nem volt se Arany se +k se @ehr% (aga a horda sz is rond n, tr g rul, durv n hangzott az kimvelt f$lnek% , nem akart hord kat% 1em akart forr lmot #nteni legyz#tt ellensgei szembe s nem akarta ket hal lra zzni az emelvny alatt amin ppen va'sor zik% *lege volt a h borbl% *szbe jutott gyerekkori tan"tja a perzsa hadvezr, aki arra tan"totta, hogy ha az ember bkben akar lni #nmag val, eltte bkt kell k#tnie mindenki m ssal% &ulh6i6kul, teljes bke% *gyetlen egy k n se rten meg ezt a gondolatot% 1em akart kan tust, orsz got akart% A =oo'h 1aheen6i rana fiatal volt, kar's s fekete, ott trdelt Akbar l bain l, meg'sonk"tott ar'a vrben szott s v rta a vgs 'sap st% A t#rtnelem ismtli #nmag t,! mondta, nagyap mat a te nagyap d #lte meg hetven vvel ezeltt%! A mi nagyap nk!, v laszolta az uralkod a szok s szerinti kir lyi t#bbest haszn lva, mivel nem ez volt az ideje az egyes sz mmal val k"srletezsnek6 ez a senkih zi nem rdemli meg azt a kegyet, hogy f$ltanja lehessen6 A mi nagyap nk egy k#lt tehetsgvel meg ldott 5

barb r volt% (i ezzel szemben k#ltk vagyunk barb r mlttal s a 'sat kban val barb r rettenthetetlensggel, amit nagyon lenz$nk% Hgy bebizonyosodott, hogy a t#rtnelem nem ismtli #nmag t, hanem halad elre s az ember kpes a v ltoz sra%! *z elg fur's n hangzik egy hhr sz j bl,! -egyezte meg a fiatal rana szel"den de a nin's rtelme vit ba sz llni a 5al llal%! 3gen, $t#tt az r d!, helyeselt az uralkod% (ondd h t meg nek$nk szintn mieltt t vozol az lk sor bl, milyen mennyorsz got remlsz, ha majd a f tyol tloldal n leszelB! A rana felemelte meg'sonk"tott ar' t s az uralkod szembe nzett% A mennyorsz gban az im dni s vit zni szavaknak egy s ugyanaz a jelentse%!6 jelentette ki% A (indenhat nem zsarnok% Az isten h z ban mindenki szabadon szlhat, s ez im datuknak kifejezse%! +tsgtelen$l bosszant szentebb a szentnl t"pus fiatalember volt, de bosszs ga ellenre Akbar meghatdott% (eg"grj$k 1eked, hogy megp"tj$k az im datnak e szentlyt itt a f#ld#n%!6 mondta az uralkod% Azt n egy hangos ki lt s k"sretben6 Allahu Akbar, 5atalmas az 3sten!, vagy esetleg tal n Akbar az 3sten!6 le'sapta ennek a kis undok fr ternek a nagykp, szemtelen, didaktikus s mindezrt egyszerre sz$ksgtelenn v lt fejt% A :ana kivgzst k#vet r kban az uralkodt megsz llta a mag ny ismers dmonja% <alah nyszor valaki egyenlknt beszlt vele azonnal d$hbegurult, s ez nagy hiba volt, tiszt ban volt vele% *gy kir ly haragja mindig hiba, egy mrges kir ly olyan istenhez hasonl"t, aki hib kat k#vet el% 2s "me egy jabb ellentmond s% 1em 'sup n barb r filozfus volt s s"r6 bg gyilkos, hanem egy szolgalelksghez s talpnyal shoz szokott uralkod, aki ugyanakkor v gyott egy m sfajta vil gra, egy olyan vil gra, amelyben megtal lja azt az embert, aki egyenl vele, akivel gy beszlgethet, mint testvrvel, szabadon, tan"tva s tanulva, #r#m#t adva s kapva% Ilyan vil gra v gyott, amelyben le'serlhetn a gyzelem moh gy#ny#rt a p rbeszd gy#ngdebb, de kimer"tbb #r#meire% ?tezik ilyen vil g egy ltal nB (ilyen ton lehetne elrniB <an valahol a vil gon egy ilyen ember vagy ppen most vgezte ki tB (i van, hogyha a bajuszos :ana az egyetlen ilyen ember voltB .al n most gyilkolta meg azt, akit a nagyvil gon egyed$l kpes lett volna szeretni% Az uralkod gondolatai borgz#ss s szentiment liss v ltak s szemeit elhom lyos"tott k a rszeg k#nnyek% 5ogyan v lhatna azz az emberr, aki lenni szeretneB 5ogyan lehetne az akbar, a hatalmasB 5ogyanB 1em volt senki, akihez szlhatott volna% @#lds$ket szolg j t Fhakti :am -ain6t kiparan'solta a s torbl, hogy nyugodtan ihasson% *gy olyan szolga, aki nem hallhatja gazd ja zagyva, borgz#s beszdt vals gos ld s, de Fhakti :am -ain megtanult a sz j rl olvasni, ami rtkt nagyban 's#kkentette mivel "gy is ugyangy kpes volt hallgatzni, mint b rki m s% A kir ly bolond%! (ondt k% (indenki ezt mondta a katon i, a npe, a felesgei Fhakti :am -ain is ezt mondta% 1em a szembe mondt k, mert nagydarab ember volt s nagyhatalm har'os, ak r a rgi legend k hse% Egyanakkor volt a kir lyok kir lya s "gy, ha kiss bolond k"v nt lenni, ki szlhatott volna b rmit is elleneB A kir ly azonban nem volt r$lt% A kir ly nem volt elgedett a lttel, ?enni v gyott% 6

1agyon helyes% Fetartja az "grett, amit a halott +athiaJari her'ege'sknek tett% 9yzedelmes v ros nak sz"vben megp"ti majd az im dat h z t, egy olyan helyet, ahol b rmi megvitathat, ahol b rki b rkinek b rmit mondhat b rmilyen tm val kap'solatban, legyen az 3sten nemlte vagy ak r a kir lys gok felsz mol sa% Al zatra tan"tja majd mag t ebben a hajlkban% 1em, most igazs gtalan volt #nmag val szemben% 1em tan"tja!% 3nk bb feleleven"ti majd #nmag ban, s jra megleli az al zatot, ami mindig is ott lapult mlyen a sz"vben% *z az al zatos Akbar volt tal n a legjobb ne% A sz mzetsben telt gyermekkora h"vta letre, s noha a felnttkori Akbar nagys g nak rtegei alatt rejlett, jelen volt mg mindig% Ilyan n volt ez, amely nem gyzelembl, hanem veresgbl sz$letetett% (ostan ban minden 'sak a gyzelemrl szlt, de az uralkod mindent tudott a veresgrl% Apja maga volt a veresg% 1eve 5um jun% 1em szeretett az apj ra gondolni% Az apja tl sok piumot sz"vott, elvesztette a birodalm t, azzal a felttellel szerezte vissza, hogy s"it nak tetette mag t 7s eltkozolta a +oh6i6noor gym ntot8, hogy a )erzsa kir ly hadsereget bo's sson rendelkezsre% 1em sokkal az ut n, hogy siker$lt visszaszerezni az elvesztett birodalmat lezuhant a k#nyvt r lp'sin s meghalt% Akbar nem ismerte az apj t% &indben sz$letett, miut n 5um junt legyztk =haus n l s hanyatt homlok )erzsi ba menek$lt mag ra hagyva tizenngy hnapos fi t, akit azt n apj nak testvre s ellensge a kandah ri Askari nagyb 'si nevelt fel, vadember Askari nagyb 'si, aki saj t kezvel gyilkolta volna meg Akbart, ha valaha is a k#zelbe ker$lhetett volna% *z azonban nem siker$lt neki soha, mert felesge mindig tj t llta% Akbar azrt lt, mert a nagynnje ezt akarta% +andah rban mindent megtan"tottak neki a tllsrl, a har'rl, a gyilkol srl, a vad szatrl% &ok minden m st is tanult, anlk$l, hogy b rki tan"totta volna% (egtanulta, hogyan vigy zzon mag ra s mikor kell tartania a sz j t, hogy letben maradjon% (egtanulta a vesztesek mlts g t, megtanult mindent a vesztesgrl azt is, hogyan tisztul meg a llek, ha elfogadod a veresget, megtanulsz elengedni, s nem ragaszkodsz minden erddel ahhoz, amit szerettl volna% (egismerte az elhagyatotts got, k$l#n#sen az apa hi ny t% Az ap k hi nyoss g t, az apahi nyos hi nyoss g t s a legjobb vdekezsi mdokat azok sz m ra, akik hi nnyal lnek, azokkal szemben, akik t#bbek; a befele fordul st, az elrel t st, a ravaszs got, az al zatoss got, s j perifri s l t st% A hi ny sok le'kjt% A hi nyoss got, amibl a n#vekeds elindulhat% <oltak azonban dolgok, amikre senki sem gondolt, hogy megtan"tsa, s amiket soha nem is tanult meg% (i vagyunk 3ndia 's sz ra, Fhakti :am -ain, de nem tudjuk le"rni az tkozott nev$nket0!6 ki ltotta a szolg j nak pirkadatkor, amikor az #regember ppen a tiszt lkod sn l seg"tett neki% D igen, .e ltezk leg ldottabbja, sz mtalan finak atyja, sz mtalan nnek ura, a vil g uralkodja, .e egsz f#ldet tfog%! (ondta Fhakti :am -ain tadva neki a t#r$lk#zt% *z a napszak, a kir ly reggeli tiszt lkod s nak ideje ugyanakkor a 's sz ri h"zelkeds r ja is volt% Fhakti :am -ain az *lsrang =s sz ri 5ajbkol '"mnek b$szke viselje volt, mestere a rgi st"lus d"szes szvir goknak, a halmozott h"zelgsnek% 7

=sak egy olyan ember emelhette ezt a mvszetet mesteri rangra, akinek nagyszer memri ja volt a di'shimnuszokhoz, mivel az ismtls s a bkok pontos sorba rendezse elengedhetetlen felttel% Fhakti :am -ain memri ja tvedhetetlen volt% Dr kig kpes volt h"zelegni% Az uralkod fenyeget tekintete a vgzet menjeknt nzett szembe #nmag val a melegvizes tekenbl% (i vagyunk a kir lyok kir lya Fhakti :am -ain, de nem tudjuk elolvasni a saj t t#rvnyeinket% (it szlsz ehhezB! D igen, b"r k legigazs gosabbika, sz mtalan finak atyja, sz mtalan nnek ura, a vil g uralkodja, egsz f#ldet tfog, mindeneknek vezre, #sszes ltez eggy kov 'solja,! mondta Fhakti :am -ain belemelegedvn a feladatba% (agasztosan .$nd#klk vagyunk, 3ndia =sillaga s a 4i'ssg 1apja!,6 mondta az uralkod, aki maga is tiszt ban volt egy6kt dologgal, ami a h"zelgs mvszett illeti% 2s mgis abban a koszos porfszekben ntt$nk fel, ahol frfiak k#z#s$lnek nkkel, hogy gyereket nemzzenek, de fikkal is, hogy frfiv avass k ket% Cgy nttem fel, hogy nem puszt n a szembej#v t mad ellen kellett vdekeznem, de figyelnem kellett azt is, aki h tulrl k#zel"t%! D igen, <ak"t @nysug r, sz mtalan finak atyja, sz mtalan nnek ura, a vil g uralkodja, egsz f#ldet tfog, mindeneknek vezre, #sszes ltez eggy kov 'solja, (agasztosan .$nd#kl, 3ndia =sillaga s a 4i'ssg 1apja%! (ondta Fhakti :am -ain, aki s$ket volt ugyan, de azrt rtett a 'lz sbl% Hgy kell felnevelni egy kir lyt, Fhakti :am -ainB! $v#lt#tte az uralkod felbor"tva a teknt hatalmas d$hben% Analfabta, h tsj t flt vadember6 ilyennek kell lennie egy her'egnekB! D igen, F#l'sek F#l'se, sz mtalan finak atyja, sz mtalan nnek ura, a vil g uralkodja, egsz f#ldet tfog, mindeneknek vezre, #sszes ltez eggy kov 'solja, (agasztosan .$nd#kl, 3ndia =sillaga s a 4i'ssg 1apja, emberi lelkek fejedelme, nped sors nak alak"tja%! (ondta Fhakti :am -ain% .eszed magad, hogy nem tudod leolvasni a szavakat az ajkainkrl0! ki ltotta az uralkod% D, igen, lesebb elmj a l tnokokn l, sz mtalan finak6 +e'ske vagy, akinek a tork t el kellene v gnunk, hogy hs t elfogyasszuk ebdre%! D, kegyesebb az isteneknl, sz mtalan6 Any d disznval k#z#s$lt, amikor tged 'sin lt%! D igen legkesebb beszd az kesen beszlk k#z#tt, sz m6 5agyd 'sak,! mondta az uralkod% (ost m r jobban rezz$k magunkat% (enj s lj%! 2s "me jra &ikri% A piros palotaablakokban z szlknt lengtek a fnyes, ezersz"n selymek, az egsz v ros vibr lni l tszott, ak r egy piumittas l tom s% <gre itt, pe'kes p v ival s t n'ol l nyaival, az otthon% 5a a h bor szabdalta vil g a kegyetlen vals g, akkor &ikri egy 'sod latos hazugs g% Az uralkod gy trt meg ide, mint egy piumf$gg a pip j hoz% 3tt , volt a <ar zsl% *zen a helyen egy j vil got h"vott letre, egy olyan vil got, mely felette ll vall snak, vidknek, rangnak, 8

t#rzsnek% A vil g legszebb ni itt voltak s mind az v gyait szolg lt k% Az orsz g legtehetsgesebb emberei itt voltak #sszegyjtve, k#zt$k a +ilen' 2kk, a kilen' legszipork zbb a legszipork zbbak k#z#tt s a seg"tsg$kkel nem ltezett sz m ra semmi, ami elrhetetlen% 2s vg$l ott volt Firbal, a kilen' legjobb k#z$l a legeslegjobb, elsrang minisztere s legkedvesebb bar tja% Az elssz m miniszter, kor nak legeszesebb embere, a 5iran (inar6n l, az elef nt'sonttoronyn l k#sz#nt#tte t% Az uralkodnak trf s kedve t madt% Firbal,! mondta Akbar lesz llv n a lov rl, v laszoln l egyetlen krds$nkreB ( r rgta v runk arra, hogy megkrdezhess$k%! A borotvales elmjrl s b#l'sessgrl ismert els miniszter al zatosan meghajolt% Ahogy hajtod -ahanpanah, <il g (enedke%! Akkor h t!, mondta Akbar, (i volt hamarabb, a tyk vagy a toj sB! Firbal szemrebbens nlk$l v laszolt; a tyk%! Akbar elkpedt% 5ogyan lehetsz ebben ennyire biztosB! krdezte% Eram,! mondta Firbal, *gyetlen krdsre "grtem v laszt%! Az els miniszter s az uralkod a v rosfalakon lltak a felett$k k#r#z varjakat figyelve% Firbal!, tnd#tt Akbar, mit gondolsz h ny varj lehet az orsz gombanB! -ahanpanah! felelt Firbal, pontosan kilen'sz zkilen'venezer kilen'sz zkilen'venkilen'%! Akbar teljesen megr#k#ny#d#tt% .egy$k fel, hogy megsz moltatjuk ket, s t#bben vannak% (i van akkorB! Azt jelenten, hogy nh nyan tj#ttek l togatba a szomszd orsz gbl%! @elelte Firbal% 2s mi van akkor, ha kevesebben vannakB! Akkor valsz"nleg egy p ran a mieink k#z#tt elmentek ki'sit vil got l tni%! *gy h"res nyelvsz v rta Akbart palot j ban, egy t voli nyugati orsz gbl rkezett% -ezsuita szerzetes volt, aki folykonyan tudott beszlgetni s vitatkozni t#bb tu'at nyelven% +ih"vta az uralkodt, hogy tal ln ki, melyik az anyanyelve% ("g az uralkod a rejtly megold s n t#prengett az els miniszter a szerzetes h ta m#g ker$lt s alaposan h tsn billentette t% A szerzetes 'ifra k romkod sba kezdett, nem portug lul, hanem olaszul% ? tod -ahanpanah,! mondta Firbal, amikor arrl van sz, hogy az ember eleresszen nh ny k romkod st biztosan, hogy az anyanyelvt fogja haszn lni%! 5a ateista lennl, Firbal,! tette prb ra jra az uralkod els minisztert, mit mondan l a vil g k$l#nb#z vall sait k#vet igaz istenh"vknekB! Firbal hith Frahmin volt .rivikampurbl, de haboz s nlk$l v laszolt, Azt mondan m, hogy vlemnyem szerint k is mind ateist k n 'sup n egy istennel kevesebben hiszek, mint b rmelyik k#z$l$k%! *zt, hogy rtedB! krdezte az uralkod% (inden igaz istenh"vnek jl megalapozott okai vannak arra, hogy a saj tjain k"v$l egy m s istenben se higgyen% Hgy ppen k azok, akik t l' n adj k elm az #sszes okot, amik miatt egyetlen istenben se hihetek%! @elelte Firbal% Az els miniszter s az uralkod a kir lyi lakoszt ly a +hJabgah, az Klmok 5elye mellett lltak% Az Anup .alao mozdulatlan felsz"nt kmleltk% Az Anup .alao, a kir ly saj t f$rdmeden'je, a p ratlan meden'e, az #sszes ltez meden'e legjobbika, amirl az a h"r j rta, hogy v"zt$kre figyelmeztet, ha bajban van az orsz g%

Firbal!, mondta Akbar, ahogy magad is tudod, a mi kedven' kir lynnknek sajnos az a szeren'stlen sors jutott, hogy nem ltezik% 1oha mi ,t mindenkinl jobban szeretj$k, minden m s nnl jobban 'sod ljuk, s t#bbre rtkelj$k a +oh6i6noor gym ntn l is, a kir lynnk vigasztalhatatlan% A leg'sfabb, legrosszabb termszet, legzsmbesebb felesged is hsbl s vrbl val! mondja A legvgn nem tudok majd versenyre kelni vele%! Az els miniszter a k#vetkezket tan 'solta az uralkodnak, -ahanpanah, el kell mondanod 1eki, hogy ppen a legvgn v lik majd vil goss az , teljes gyzelme, mert a legvgn egyetlen kir lyn sem fog m r n la ink bb ltezni, m"g egy leten t, lvezhette szerelmedet, s h"rneve visszhangra tal l majd a ksbbi sz zadokban% Hgy, noha igaz, hogy a vals gban nem ltezik, ugyanakkor az is igaz, hogy az, aki igaz n l% 5a nem "gy lenne, a m#g#tt a magas ablak m#g#tt nem lenne senki, aki j#tt#det v rja%! -odha testvrei, a t#bbi felesg nem kedvelte t% 5ogy lehetsges, hogy a hatalmas uralkod egy olyan n t rsas g t rszes"ti elnyben, aki mg 'sak nem is ltezikB ?egal bb, amikor a kir ly nin's jelen, illene neki is eltnnie, semmi keresnivalja nem volt k#z#tt$k% *l kell tnnie, hisz 'sak egy jelens, olvadjon bele egy t$k#rbe, vagy egy rnykba s maradjon ott #r#kre% Az, hogy mgsem ez t#rtnt, vont k le a k#vetkeztetst hs6 vr kir lynk, annak bizony ra a neveletlensg az oka% (i m st lehetne elv rni, egy kpzeletbeli lnytlB 5ogyan is ismerhetn a jlneveltsg szab lyait, ha senki sem nevelteB *gy tanulatlan koholm ny, megrdemli, hogy ne vegyk figyelembe% Az uralkod gy rakta ,t #ssze, hogy ek#zben ellopott egy6egy darabot mindenik$kbl% Azt ll"totta, hogy -odhabai -odhpur 5er'egnek a l nya% 1em volt0 Az egy m sik kir lyn volt, s nem a l nya, hanem testvre a her'egnek% Az uralkod azt is ll"totta, hogy a kpzelt kir lyn elssz$l#tt fi nak az anyja, a sok ig v rt elssz$l#tt finak, aki egy szent ld sa nyom n fogant% Egyanaz a szent, akinek dombtetei hajlka mell felp$lt &ikri, a 9yzedelmes < ros% 4e nem , volt &alim her'eg anyja, amint &alim her'eg igazi anyja, a +a'hhJaha kl nbl sz rmaz :ajkumar 5ira +unJari, m s nven (ariam6uz6>amani, Fihar (al Amer6i r dzsa l nya panaszosan meslte mindenkinek, aki hajland volt meghallgatni% Egyan"gy a kpzelt kir lyn hat rtalan szpsge egyik hitvestl sz rmazott, hindu hite egy m siktl, hatalmas vagyona pedig egy harmadiktl% A termszete azonban Akbar saj t sz$lemnye volt% *gyetlen l asszony sem lehetett soha ilyen, ennyire t#kletesen figyelmes, ennyire ignyek nlk$li, ennyire vgtelen$l rendelkezsre ll% A kpzelt hitves kptelensg volt, egy t#kletes lom% A t#bbiek fltek tle, mert tudt k, hogy kptelensge miatt ellen llhatatlan s ppen ez az oka annak, hogy a kir ly t szereti a legjobban% 9yl#ltk t, hogy ellopta leteiket, t#rtnet$ket% 5a meg#lhettk volna, bizony ra megteszik, de halhatatlan volt egszen addig, m"g az uralkod bele nem un vagy meg nem hal% A kir ly hal l nak gondolata nem volt elkpzelhetetlen, de mindeddig a kir lynk ezt nem fontolgatt k% +eserveiket egyelre zoksz nlk$l viseltk% Az uralkod bolond! 10

morogt k magukban, de b#l'sen magukban tartott k a szavakat% 2s am"g a kir ly ide6oda sz guldott embereket #lve, a kir lynk mag ra hagyt k a kpzeletbeli hitvest, hogy boldoguljon, ahogy tud% &oha nem ejtettk ki a nevt% -odha, -odhabai% *gyed$l v ndorolt a palota lakoszt lyaiban% (ag nyos rnyk volt 'sup n, egy lebbens a k'sipks ablakt bl k m#g#tt, szlftta selyem az ablakokban% 2jszak nknt elidz#tt a )an'h (ahal legtetejn lv apr kupola alatt s a l that rt kmlelve v rta a kir lyt, kinek jelenlte vals goss teszi t% -odha tudta, hogy elkel frjnek a vrben van a var zslat% (indenki hallott arrl, hogy 4zsingiz + n szellemeket idzett meg, llati ldozatokat mutatott be s haszn lt okkult gygyf$veket% Az is k#ztudott volt, hogyan siker$lt a fekete m gia seg"tsgvel nyol'sz zezer utdot nemzenie% (indenki hallotta m r a & nta .imur t#rtnett, aki miut n meghd"totta a f#ldet megprb lt felm szni a 'sillagokra, hogy a mennyet is meghd"tsa% 2s azt is ismerte mindenki, hogy hogyan mentette meg Fabar uralkod a haldokl fi t, 5um junt k#rbej rv n a beteg gy t el'salogatv n a hal lt a fitl az ap hoz "gy ldozv n fel #nmag t, hogy fia tov bb lhessen% *zek a paktumok az Lrd#ggel s a 5al llal frje #r#ksgei k#z tartoztak, s saj t ltezse is mi lenne m s, ha nem annak a bizony"tka, hogy milyen nagy Akbarban a m gia erejeB <aldi letet teremteni egy lombl emberfeletti 'selekedet, amely kimer"ti az istenek eljog t% Azokban az idkben &ikri hemzsegett a k#ltktl meg mvszektl, ezektl a p v skod egoista vig'ektl, akik azzal krkedtek, hogy a szavak s kpek erejvel gy#ny#r valamiket kpesek teremteni az $res semmikbl, de egyetlen k#lt, fest, zensz vagy szobr sz sem jutott mg k#zelbe sem annak, amit az uralkod, a .#kletes ember elrt% Az udvar tele volt idegenekkel is, pom ds egzotikus alakokkal, 'serzett kp kereskedkkel, elvkonyodott ar' nyugati papokkal, akik 'sf, visszatasz"t nyelveken regltek orsz gaik nagyszersgrl, isteneikrl s kir lyaikrl% Amikor az uralkod megmutatta neki a hegyeikrl s v#lgyeikrl festett kpeket, amelyeket magukkal hoztak -odha a 5imal j ra gondolt meg +ashmirra s 'sak ka'agott az idegen termszeti szpsgek sil nys g n a sz nalmas hegy s v#lgyut nzataikon% +ir lyaik vademberek voltak s isten$ket egy f hoz sz#geztk% (i dolga is lehetne egy ilyen nevetsges bag zzsalB +eresni j#ttek6 mit is tulajdonkppenB &emmi hasznosat% 5a a leg'seklyebb b#l'sessget is birtokolt k volna utaz saik haszontalans ga azonnal vil goss v lt volna sz mukra% Etazni rtelmetlen% *lmozd"t arrl a helyrl, ami lnyeget ad a ltednek, s aminek te is rtelmet adsz azzal, hogy neki ldozod az leted, s eltntet meseorsz gokba, ahol teljesen abszurdnak tnsz% 3gen, ez a hely, &ikri meseorsz g volt a sz mukra, ugyangy ahogy az Angli juk, )ortug li juk, 5ollandi juk vagy @ran'iaorsz guk felfoghatatlanok voltak a -odha sz m ra% A <il g nem 'sak egy% (i az lmaik vagyunk! mondta az uralkodnak 2s k a mink%! &zerette Akbart, mert mindig meghallgatta a vlemnyt% &oha nem intzte el egy kzlegyintssel% 4e kpzeld 'sak el -odha, mi lenne, ha m s emberek lmaiban brednnk fel s 11

megv ltoztathatn nk azokat, s ha lenne b tors gunk r , hogy meginvit ljunk m sokat az lmainkba%! 6mondta neki, amint ppen ganjifa k rty val j tszottak egy este% (i lenne, ha az egsz vil g egyetlen ber lomm v ltoznaB! -odha nem mondhatta rla, hogy lmodoz, amikor ber lomrl beszlt, mert mi m s volt ,, ha nem az uralkod ber lma% -odha soha nem hagyta el a palot kat, ahol sz$letett egy vtizeddel elbb, felnttknt sz$letett egy olyan ember teremtmnyeknt, aki nem 'sup n teremtje, hanem szerelme is volt% *z "gy volt igaz, egyszerre volt felesge s gyermeke% 5a elhagyn a palot kat, vagy legal bbis gy gondolta, akkor megt#rne a var zs, s megsznne ltezni% .al n siker$lhetne, ha ott volna az uralkod, aki hite erejvel seg"ten, hogy letben maradjon, de ha egyed$l lenne, nem lenne semmi eslye% &zeren'sre nem v gyott el% A fal s f$gg#ny folyosk labirintusai, amelyek #sszek#t#ttk a palota k$l#nb#z p$leteit ppen elg teret nyjtottak neki az utazgat shoz% *nnl t#bbre nem volt sz$ksge% *z volt az ki'si univerzuma% 5i nyzott belle a hd"tk idegen helyek ir nti k"v n'sis ga% A vil g t#bbi rsze maradjon 'sak a m sok% *z a kvel megers"tett ter$let, ez az #v volt% (lt nlk$li asszony volt, t#rtnet nlk$l, azaz puszt n azzal a t#rtnettel, amivel az uralkod felruh zni k"v nta, s amit a t#bbi asszony keseren megkrdjelezett% A krds, hogy egy f$ggetlen ltez6e vagy sem minduntalan fel$t#tte a fejt, akarata ellenre is% 5a 3sten elford"tja a fejt teremtmnytl, az embertl vajon az ember megsznik ltezniB *z a krdsnek a nagylptk megk#zel"tse volt, de -odh t igaz bl az #nz, kislptk verzik aggasztott k% &zabad volt6e az akarata annak a frfinak az akarat tl, aki letre akarta tB <ajon azrt ltezhet 'sup n, mert Akbar megtagadja, hogy ktelkedjen benne, hogy valban ltezikB 5a az uralkod meghal, mennyi eslye van a tllsreB 2rezte, hogy hirtelen felgyorsul a sz"vverse% <alami ksz$lben volt% 2rezte, ahogyan megers#dik s megszil rdul% A ktelyei elsz lltak% .udta, hogy k#zeledik ,% A 's sz r tlpte a palotarendszer k$sz#bt s -odha rezni kezdte k#zeled v gy nak erejt% 3gen, valami ksz$lben volt% A vrben rezte lpteinek d#ngst, l tta t #nmag ban, ahogy egyre nagyobbra ntt minden lpssel% 3gen, a frfi t$k#rkpe volt, mert "gy lett teremtve, de ugyanakkor #nmaga is% 3gen, most, hogy a teremts befejezd#tt vgre szabadon lehetett az, akinek teremtetett, szabad, amennyire mindenki m s, a saj t termszetnek s lehetsgeinek korl tain bel$l% (ilyen ersnek rezte hirtelen mag t mennyire vrrel s szenvedllyel tel"tettnek0 Akbar hatalma f#l#tte nem volt teljes% Arra kellett odafigyelnie 'sup n, hogy k#vetkezetes legyen% &oha nem rezte mg mag t ennyire k#vetkezetesnek% 2rezte, ahogy termszete v"z rknt #mlik bel% 1em volt szolgalelk% Az uralkod nem szerette a szolgalelk nket% *lsz#r is megfeddi majd% 5ogy is tudott ilyen sok ig t vol maradni% . volltben sok #sszeesk$vst kellett lef$lelnie% (inden megb"zhatatlan itt, mg a falak is pusmognak% , mindennel szembesz llt s biztons goss 12

tette a palot t a kir ly visszatrtre legyzve a szemlyzet apr rm nykod sait, meghius"tva, a falakon kmked gy"ko'sk k terveit, le'sillap"tva a mernyletet sz#v egrkk futkos sait% (indek#zben rezte, ahogy egyre fogy belle az er, a puszta tlls teljes akaraterejt felemsztette% A t#bbi kir lynM% 1em, nem fogja megeml"teni a t#bbi kir lynt% A t#bbi kir lyn nem ltezik% *gyed$l ltezik s ak r a kir ly, is var zsl% Lnmaga elvar zsolja% *gyetlen frfit kellett elbv#lnie, s , "me itt volt% 1em a t#bbi kir lynh#z ment% Ahhoz j#tt, akiben a kedvt lelte% -odha rezte, ahogy eltelik <ele, ahogy lassan megt#lti a frfi ir nta rzett v gyakoz sa% .udta, hogy mi van ksz$lben% .iszt ban volt a frfi minden egyes v gy val% (indent tudott% +iny"lt az ajt% -odhabai ltezett% 5alhatatlan volt, mert a szerelem ut ni v gy h"vta letre% Akbar 'sokorral d"sz"tett aranyturb nt viselt s aranysz"n brok tk#penyt% A meghd"tott orsz gok por t is viselte, ak r egy katona a kit$ntetst% Ar' n zavart vigyor $lt% 21 minl hamarabb haza akartam rni%! 6mondta% &ajnos fenntartottak *19*(%! <alami mintha nagyon fur'sa s k"srleties lett volna a beszdben% (i lehet veleB -odha gy d#nt#tt, hogy eltekint a szokatlan haboz stl, s gy tesz, ahogyan eredetileg eltervezte% Azt mondod, akart l,! mondta sz lfaegyenesen llva a htk#znapi sz rij ban ar' t selyemkendvel takarva% *gy frfi nem tudja, hogy mit akar% A frfi nem azt akarja, amit mond% *gy frfi azt akarja, amire sz$ksge van%! Akbar el'sod lkozott azon, hogy az asszony nem vette tudom sul leereszkedst egyes sz m els szemlybe, amivel megtisztelte t% *l kellett volna allnia az #r#mtl, hisz ez volt a legjabb felfedezse, ez volt szerelmi vallom sa% =sod lkozott s ki'sit 'saldott volt% 5 ny frfit ismertl meg, hogy ennyire kiismered ketB! mondta #sszevont szem#ld#kkel k#zel"tve felje% Cj frfiakat lmodt l t n magadnak mik#zben 21 t vol voltamB <agy tal lt l magadnak hsvr frfiakat, akik kedvedet keresskB <annak frfiak, akiket 1*+*( meg kell #ln#mB! Fizony ra ezttal szreveszi a nvm s forradalmi, erotikus jdons g t% Fizony ra most vgre megrti, hogy mit prb l k#z#lni <ele% 4e -odha nem rtette% Azt hitte, hogy tudja, hogy mi kelti fel a v gy t s 'sakis azokra a szavakra figyelt, amiket ki kell mondania, hogy mag v tegye a frfit% A nk ltal ban kevesebbet gondolnak a frfiakra, mint ezt k kpzelik% A nk kevesebbet gondolnak saj t frfiaikra, mint ahogy azt ezek hinni szeretnk% A nknek kevesebb sz$ksge van a frfiakra, mint a frfiaknak a nkre% *zrt fontos egy j asszonyt kord ban tartani, ha nem ezt teszed egsz biztosan, elvesz"ted%! 1em #lt#z#tt $nneplbe, hogy az uralkodt fogadja% 5a bab t szeretnl, menj a babah zba%! Amondta% Itt vannak mind re d v rva, szp"tkeznek s nyafognak egym s haj t tpve%! *z hiba volt% (egeml"tette a t#bbi kir lynt% Akbar homloka r n'ba r ndult, szemei elhom lyosodtak% (ellfogott% A var zslat szinte megt#rt% &zemnek minden erejt a frfihez ramoltatta s , visszatrt hozz % A bb j nem sznt meg% @elemelte a 13

hangj t s folytatta% 1em h"zelgett 1eki% ( ris #regembernek nzel ki,!6 mondta% A fiaid azt fogj k hinni, hogy a nagyapjuk vagy%! 1em gratul lt a gyzelmeihez% 5a a t#rtnelem m s ton haladt volna,! 6mondta, akkor mg mindig a rgi istenek uralkodn nak, azok az istenek, akiket te legyztl, a sokvgtag, sokfej istenek tele tettekkel s t#rtnetekkel t#rvnyek s b$ntetsek helyett% A ltezs istenei ott lln nak a 'selekvs istenni mellett, t n'ol istenek, nevet istenek, a vill m s a fuvola istenei s sok6sok m s isten% .al n ez valban fejlds lett volna%!

.udta, hogy gy#ny#r s ebben a pillanatban leengedte a f tylat felt rv n szpsgt% A kir ly teljesen elveszett% 5a egy kisfi nrl lmodik nagy mellekkel, s ki'si aggyal lmodja t,! suttogta% 5a egy kir ly hitvest lmodik mag nak, engem lmodik%! -odha mestere volt az unguikul 'i htfajta mdj nak, tudta, hogyan kell haszn lni a k#rm#ket a szerelmi lvezet fokoz s hoz% (ieltt elutazott volna hossz tj ra megjel#lte Akbart a 5 rom (ly -ellel, jobb keznek els h rom ujj val megkar'olv n h t t, mellkas t s herit, emlkeztet$l% (ost, hogy jra itthon volt remegsbe tudta hozni testt, s sz szerint gnek ll"totta minden egyes szrsz l t, k#rmeit ar'aira, als ajk ra s mellkas ra tvn, anlk$l, hogy b rmi jelet is hagyott volna a frfi testn% (eg tudta jel#lni, flhold alakot rajzolva a nyak ra% +#rmeit lassan az ar' ba mlyeszthette% 3smerte a 1yl &z#kellst, megjel#lve a mellbimbja k#r$l#tti udvart anlk$l, hogy b rhol m shol rinten% 2s egyetlen l asszony sem rtett ennyire a ) va ? bnyom hoz, ehhez a finom mvelethez; h$velykujj t a frfi bal mellbimbj ra helyezte s m sik ngy ujj val k#rbearaszolt a melln, k#rmeit mlyen be sva% 5ossz, karomszer k#rmeit erre az alkalomra v rva gondozta s hegyezgette, mlyen belenyomta ket a frfi brbe, am"g olyan nyomokat nem hagytak, mint a p va l bnyoma a s rban% .udta, hogy mit fog a kir ly mondani mialatt ezeket a dolgokat teszi <ele% *lmesli, hogy har'i s tr nak mag ny ban hogyan idzte fel be'sukott szemekkel ezeket a mozdulatokat elkpzelvn a n k#rmeit a testn, s hogyan lobbant ilyenkor mindig ellen llhatatlan v gyra ut na% < rta, hogy mikor mondja m r ki, de az uralkod nem tette% <alami megv ltozott% 1yugtalans g volt benne, t$relmetlensg, szinte bosszs g, amit -odha nem rtett% (intha a szerelem bonyolult mvszetnek sok finoms ga elvesztette volna a var zs t% *gyszeren 'sak birtokolni k"v nta, mag v tenni, s tl lenni az egszen% A n megrtette, hogy &zerelme megv ltozott s ezen tl semmi sem lesz m r a rgi%

14

Ami pedig az uralkodt illeti, soha t#bbet nem beszlt mag rl egyes sz mban m sok jelenltben% .#bbes sz m volt a vil g szemben, t#bbes sz m mg annak a nnek a szemben is, aki szerette t s t#bbes sz m is maradt% Lr#kre megtanulta a le'kt%

15