You are on page 1of 1

ESPECIALIDADE: AGAF0108 FROITOCULTURA

Cdigo Unidade de competencia Horas Mdulos formativos 0002 Prcticas profesionais non laborais 40 0525 Controlar as pragas, enfermidades, malas 120 herbas e fisiopatas. 0526 Manexar tractores e montar instalacins 120 agrarias, realizando o seu mantemento. 0527 Realizar as labores de preparacin do 120 terreo e de plantacin de frotais. 0528 Realizar as operacins de cultivo, 200 recoleccin, transporte e primeiro acondicionamiento da froita. Horas totais: 600