You are on page 1of 1

ESPECIALIDADE: AGAH0108 HORTICULTURA E FLORICULTURA

Cdigo Unidade de competencia Horas Mdulos formativos 0002 Prcticas profesionais non laborais 40 0525 Controlar as pragas, enfermidades, malas 120 herbas e fisiopatas. 0526 Manejar tractores e montar instalacins 120 agrarias, realizando o seu mantemento. 0529 Realizar labores preparacin do terreo e 120 sementa e/ou transplantes cultivos hortcolas flor cortada 0530 R. operacins cultivo recoleccin 200 transporte almacenamento dos cultivos hortcolas e flor cortada Horas totais: 600