You are on page 1of 1

ESPECIALIDADE: ARTM10 CARPINTEIRO-EBANISTA ARTESN

Cdigo Unidade de competencia 9037 DEFINIR SOLUCIONS CONSTRUTIVAS DE CARPINTARIA E EBANISTARIA ARTES E ELABORAR ORZAMENTOS 9038 TRAZAR, CONFORMAR E PUIR A MADEIRA Horas Mdulos formativos 100 Horas Mdulo formativo 100 TECNICAS DE REPRESENTACION GRAFICA 250 Horas Mdulo formativo 50 TECNICAS DE TARANA, MARQUETARIA E REVESTIMENTOS DA MADEIRA 200 TRABALLOS PRELIMINARES COA MADEIRA 200 Horas Mdulo formativo 200 ENSAMBLAR E FIXAR MOBLES OU OBXECTOS DE MADEIRA 100 Horas Mdulo formativo 100 TECNICAS DE CONSTRUCION DE MONTANTES E BATENTES 100 Horas Mdulo formativo 100 TECNICAS DE ACABADO DA MADEIRA 750 Cdigo 0059 Cdigo 0062 0068 Cdigo 0041 Cdigo 0048 Cdigo 0043

9039

ENSAMBLAR CONXUNTOS E/OU SUBCONXUNTOS DO MOBLE OU OBXECTO DE MADEIRA ELABORAR CADROS OU MARCOS DE PORTAS E XANELAS ACABAR O MOBLE OU OBXECTO DE MADEIRA Horas totais:

9040

9041