You are on page 1of 12

AGEIZAM U TELEVIZIJSKOM MEDIJU NA PRIMJERU SREDINJIH INFORMATIVIH EMISIJA HRT-a, RTL-a i NOVE TV3

Sveuilite u Zagrebu Pravni fakultet Studijski centar socijalnog rada

Stela Biani

AGEIZAM U TELEVIZIJSKOM MEDIJU NA PRIMJERU SREDINJIH INFORMATIVIH EMISIJA HRT-a, RTL-a i NOVE TV3

rad nastao u koautorstvu studentice Velentine Kufrin i mentorice dr. sc. Tene Periin, kao preraeni diplomski rad studentice na Fakultet politikih znanosti studija novinarstva Analizirajui sve priloge objavljene tijekom tri tjedna u sredinjim emisijama javne i dviju komercijalnih televizija, nastojalo se istraiti je li prisutan ageizam i diskriminacija u prilozima koji se odnose na starije osobe (Kufrin i Perein, 2009).

to je to Ageizam ?
starost i starenje dva pojma koja definiraju ageizam : Starenje oznaavamo kao fizioloki proces koji nastupa odmah nakon roenja. Starost pak moemo definirati kao normalan fizioloki proces u kojem nastupa ope opadanje biolokih sposobnosti organizama. Robert Butler 1969.g. upotrijebio pojam ageism kako bi opisao proces sistematskog stereotipiziranja i diskriminacije starijih ljudi

Neke definicije ageizma : 1. Diskriminacija na osnovi kalendarske starosti. 2. Odreivanje sposobnosti i propisivanje drutvenih uloga iskljuivo na temelju ivotne dobi. 3. Gledite koje ne prihvaa individualni pristup starijim osobama nakon odreenog broja godina. 4. Stvaranje stereotipija i sistematska diskriminacija ljudi samo zato to su stari. 5. Fraze ti si prestar ili ti si premlad jednako su beutne. Povijesne promjene koje su doprinijele promjeni statusa starijih osoba (Dozois, 2006): 1. Razvoj tiska. 2. Industrijska revolucija. 3. Zajamena mirovina. 4. Razvoj medicine. 5. Dobna podjela.

ageizam je povezan sa stereotipima i predrasudama koje netko ima prema starijim osobama, tri glavne kategorije: 1. prva kategorija - ponaanje koje distancira, ignorira i iskljuuje starije osobe. 2. druga kategorija - ponaanje koje je vidljivo u diskriminaciji u pogledu zapoljavanja, zlostavljanja starijih osoba, negativnog imida starijih osoba u medijima... 3. trea kategorija - ponaanje koje je pozitivnije i zatitniko prema starijim osobama u odnosu na mlae osobe (zakonske odluke, medicinska skrb te pozitivni stereotipi koji se pojavljuju u masovnim medijima, a odnose se na starije osobe)

TEORIJSKE PERSPEKTIVE AGEIZMA :

1. Spoznajna teorija 2. Teorija socijalnog identiteta 3. Teorija upravljanja strahom


STEREOTIPI POVEZANI SA STARENJEM : Erdman B. Palmore (1990.) definirao je devet negativnih stereotipa : boleljivost, slabost, runoa, umno nazadovanje, gubljenje pamenja, beskorisnost, izoliranost, siromatvo i depresija te definira osam pozitivnih stereotipa : ljubaznost, mudrost, pouzdanost, bogatstvo, politiki utjecaj, sloboda, vjena mladost i srea

Ageizam u medijima
Brojni autori navode kako je ageizam prisutan u masovnim medijima, a to je zastraujua injenica budui da su masovni mediji uvelike odgovorni za oblikovanje naih miljenja i stavova. Kroz brojna istraivanja dokazano je kako se starije osobe u medijima prikazuju u negativnom kontekstu, no sam uzrok te injenice nije dovoljno istraen. Ispituje se zato samo novinari rade priloge u kojima je prisutan agizam, tko utjee na njihov rad te da li su samo bili izloeni ageizmu ? Da li je ageizam povezan s poveanjem negativnih vijesti, tj. crne kronike ili pak s procesom tabloidizacije i senzacionlizacije medija ili jednostavno komercijalnim interesima medijskih kompanija koje tee profizu te televizijski program gledaju jedino kao roba

Ovo kao i brojna druga istraivanja ne odgovara na ta pitanja, ali se kroz tro tjednu analizu informativnog programa HRT-a, RTL-a i Nove TV osvre na temu ageizma u medijima. Analiza je provedena od 3. do 9. prosinca 2007. god., 7. do 13. sijenja 2008. te 21. do 27. sijenja 2008. s namjenom da uzorak bude to reprezentivniji. Namjerno je izbjegnuto predblagdansko i blagdansko vrijeme zbog specifinog tematskog bloka u tim razdobljima te istraivanje nije provedeno u kontinuiranom razdoblju od 3 tjedna kako bi se izbjegla mogunost pojava istih tema. Jedinice analize bili su 938 priloga iz sredinjeg informativnog bloka.

Rezultati i Zakljuak
Analiza pokazuje kako je ageizam ipak zastupljen u glavnim informativnim emisijama HRT-a, RTL-a i Nove TV. U 21 dan analize ukupno je analizirano 938 priloga, a u samo 58 priloga, odnosno 6,2% prikazane su starije osobe. Zabrinjavajue je i to da postoji mnogo dana kada se starije osobe uope ne prikazuju u glavnoj informativnoj emisiji.

Starije osobe najvie su zastupljene prilikom komentiranja nekih dogaaja i to veinom pokazujui svoje nezadovoljstvo prema nekom dogaaju ili stanju u drutvu. Zatim se one esto pokazuju u ulozi rtve stradale vlastitom nepanjom, tuom ili pod prijetnjom siromatva. Time se pospjeuju stereotipi starijih osoba kao siromane, boleljive, nespretne i nezadovoljne. Ovim istraivanjem otkriven je i problem manje zastupljenosti ena u medijima, ali budui da on ne predstavlja tematski blok ovog istraivanja on je samo spomenut.

Provedenim istraivanjem ustanovljen je ageizam u medijima, ali nedovoljno razjanjen budui da je istraivanje postavljeno na ovako malom uzorku zbog ega bi trebalo postaviti opsenije istraivanje u budunosti. Rezultati ovog istraivanje ukazali su na potrebu ireg interdisciplinarnog istraivanja koje bi zajedno provodili medijski teoretiari, socijalni gerontolozi i socijalni psiholozi (Kufrin i Perein, 2009). Televizija na odreen nain sudjeluje u stvaranju naih stavova. Stereotipnim prikazivanjem starijih ljudi na televiziji mogu se stvoriti predrasude, ali i netolerantno drutvo (Kufrin i Perein, 2009).

Zapamtite stereotipi i predrasude su kao epidemija koja se lijei edukacijom !!