You are on page 1of 8

Gimnazija i ekonomska kola Benedikta Kotruljevia, Sveti duh 129

Put Republike Hrvatske prema gospodarskim i politikim integracijama

Adrijan Omievi, 4.b, 2013

1. UVOD Tema seminara je Put Republike Hrvatske prema gospodarskim i politikim integracijama u kojem se opisuje proces pridruivanja Hrvatske u NATO i Europsku uniju, te proces ulaska Hrvatske u UN i vanost lanstva za Hrvatsku. Takoer e se navesti i opisati vanost pripadanja Hrvatske odreenim organizacijama kao to su WTO, CEFTA, MMF, Svjetska banka i sl.

2. SINTEZA 2.1. Hrvatska punopravni lan UN-a Vijee sigurnosti prihvatilo je na dan 18. Svibnja 1992. rezoluciju broj 753. kojom preporua Glavnoj skuptini prijam Republike Hrvatske u punopravno lanstvo Ujedinjenih naroda. Bio je to velik uspjeh nove drave koja je nastala raspadom Jugoslavije i u kratkom vremenu na najviem mjestu dobila potvrdu dravnosti i meunarodni legitimitet. etiri dana poslije, 22. svibnja, na sjednici Glavne skuptine koju vodi saudijski veleposlanik Sinan Shihabi, uz buran pljesak nazonih u Velikoj dvorani, Hrvatska je aklamacijom primljena u lanstvo Svjetske organizacije. Hrvatsko izaslanstvo na sveanosti prijama u Ujedinjene narode vodio je prvi predsjednik Republike doktor Franjo Tuman. elimo biti oslonac mira i stabilnosti u regiji- rekao je u prigodnom govoru doktor Franjo Tuman. (http://www.hrt.hr)

Slika 1. Doktor Franjo Tuman

2.2. Hrvatska lanica NATO-a Republika Hrvatska lanica je Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora (NATO) od 1. travnja 2009. godine. 2000. godine Hrvatska je postala lanicom Partnerstva za mir, ime je obiljeen poetak odnosa izmeu Hrvatske i NATO-a. Pozivnicu za punopravno lanstvo u savezu Hrvatska je primila na summitu u Bukuretu 2008. godine. 21. travnja 2008. godine Republika Hrvatska je zavrila prvi krug pregovora o pristupanju NATO savezu. Time je dokazala svoju spremnost sudjelovanja u kolektivnoj obrani

te spremnost na doprinos miru i sigurnosti u euroatlantskoj zajednici. Nakon prvog sastanka koji je bio posveen politikim i vojnim pitanjima, 7. svibnja odrali su se pregovori o financijskim, obrambenim i pravnim pitanjima. Tada se odredio i doprinos koji e RH uplaivati u proraun NATO -a. 9. srpnja 2008. u Bruxellesu drave lanice potpisale su Protokol o pristupanju Republike Hrvatske NATO-u. Nakon to su sve drave lanice ratificirale hrvatski pristupni protokol i deponirale ga u State Departmentu, glavni tajnik NATO-a Jaap de Hoop Scheffer uputio je 30. oujka 2009. slubenu pozivnicu za punopravno lanstvo Republici Hrvatskoj. Ispravu o pristupu Sjevernoatlantskog ugovora, kojeg je Hrvatski sabor potvrdio 25. oujka 2009., u ime Republike Hrvatske 1. travnja 2009. u State Departmentu predala je hrvatska veleposlanica u SAD-u Kolinda Grabar-Kitarovi ime je Hrvatska postala punopravna lanica NATO-a. Hrvatska je prvi put kao punopravna lanica sudjelovala na NATO-vom sastanku na vrhu 3. i 4. travnja 2009. u Strasbourgu i Kehlu. Sveanim podizanjem zastava Republike Hrvatske i Sjevernoatlantskog saveza u Bruxellesu i Zagrebu 7. travnja godine te proslavom u Hrvatskom narodnom kazalitu Hrvatska je sveano obiljeila punopravno lanstvo u NATO-u.

2.3. Hrvatska lanica Europske unije Jedan od glavnih ciljeva vanjske politike Republike Hrvatske je bio ulazak u punopravno lanstvo Europske unije. Hrvatska je podnijela zahtjev za punopravno lanstvo 21. veljae 2003. godine, a slubeni status kandidata za lanstvo u EU dobila je 18. lipnja 2004. Pristupni progovori, koji su trebali zapoeti u oujku 2005., odgoeni su, a kao uvjet za poetak pregovora istaknuta je potpuna suradnja s Hakim sudom za ratne zloine poinjene na podruju bive Jugoslavije. Pregovori su slubeno otvoreni 3. listopada 2005. godine, nakon to je glavna haka tuiteljica potvrdila potpunu suradnju Hrvatske s Hakim sudom. Pregovori o lanstvu u Europskoj uniji bili su podijeljeni u nekoliko faza. Prva faza, analiza usklaenosti zakonodavstva zemlje kandidata s europskim propisima (tzv. screening) zapoela je nakon otvaranja pregovora (20. listopada 2005. godine), i trajala je godinu dana (zavrila je 18. listopada 2006.). Nakon screeninga, zapoeli su pregovori. 3

Pregovori su se fokusiraju na uvjete pod kojima e drava kandidatkinja usvojiti, implementirati i izvravati acquis communautaire (odnosno pravnu steevinu Europske unije). Inae, o sadraju pravne steevine nema pregovora, jer se pregovori temelje na naelu da svaka drava kandidatkinja tijekom pregovora mora usvojiti cjelokupnu pravnu steevinu. Nakon vie od osam godina od podnoenja zahtjeva za lanstvo, te gotovo est godina pregovaranja, 10. lipnja 2011. Jos Manuel Barosso je u ime Europske komisije predloio zatvaranje pristupnih pregovora s Hrvatskom. Tu odluku je 24. lipnja iste godine podralo i Europsko vijee pozivajui na zatvaranje preostalih pregovarakih poglavlja do kraja lipnja 2011. te na potpisivanje pristupnog ugovora s Hrvatskom do kraja iste godine.[2] Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji potpisan je u Bruxellesu 9. prosinca 2011. godine. 1. srpnja 2013. godine Republika Hrvatska postala je 28. punopravna lanica Europske unije.

Slika 2. Zastave EU i Hrvatske na zgradi Ministarstva vanjskih poslova

2.4. Hrvatska i druge meunarodne organizacije MMF - Republika Hrvatska je postala lanicom MMF-a 14. prosinca 1992., prilikom ega je stekla kvotu od SDR 261.600.000 (USD 427,77 milijuna; Teaj 01.04.2008.: 1 SDR = 1,63522 USD). Usvajanjem XI. poveanja kvote, kvota Republike Hrvatske poveala se 10. veljae 1999. godine na SDR 365.100.000 (USD 597,02 milijuna), to ini 0,168% ukupne kvote MMF-a. Republika Hrvatska nalazi se u Konstituenci MMF-a, kojoj je na elu

Nizozemska. Uz Nizozemsku i Hrvatsku, zemlje lanice jo su Armenija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Cipar, Crna Gora, Gruzija, Izrael, Makedonija, Moldavija, Rumunjska i Ukrajina. Ova Konstituenca ima glasaku snagu od ukupno 105.937 glasova, to relativno izraeno iznosi 4,769% glasake snage (hrvatski udio iznosi 0,176% glasake snage).

3. ZAKLJUAK Hrvatska je 1992. postala lanom Ujedinjenih naroda (UN) i Meunarodnog monetarnog fonda (MMF). 2000. godine udruuje se u Svjetsku trgovinsku organizaciju (WTO). Ulaskom u Europsku uniju (EU) 1.srpnja 2013. godine Hrvatska prestaje biti lan CEFTA-e.

4. LITERATURA http://www.hrt.hr/index.php?id=mladiclanak&tx_ttnews%5Btt_news%5D=74235&cHash=443e1496f4 23.listopad 2013 http://hr.wikipedia.org/wiki/Pristupanje_Hrvatske_NATO-u 23.listopad 2013 http://hr.wikipedia.org/wiki/Pristupanje_Hrvatske_Europskoj_uniji 23.listopad 2013 http://www.mfin.hr/hr/mmf 23.listopad 2013

http://hr.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Croatia_EU_flags.jpg 23.listopad 2013 http://inavukic.files.wordpress.com/2013/05/1_franjo-tudjman-at-un.jpg 23.listopad 2013