You are on page 1of 17

I. A Magyarok strtnettl a Honfoglalsig 1.

strtnet Finnugor nyelvcsaldba tartozik Masnyik s chantik llnak rokonsgba a legkzelebb(ugor s finn npek ) Finnugor szavaink:(halsz vadsz let!dra utal)hal hl "# l$ ny"l i%e% &''' s i%e% ('' kztti id$szakban neveztk el !agukat a !agyarok a !agyar npnv rgi for!#a !ogyer)#elentse:er*e!ber+ !ogy* beszl$ egy,ttesen beszl$ e!ber %-zokat neveztk igy akik ugyanazt a nyelvet beszltk akik ne! $ket n!knak% - kzssg tag#ai !agukat e!bernek !"g !sokat ellensgnek neveztk i%e% .% szzadban $seink /l)0rl keleti oldaln fekv$ $shazbl a .olgblkeleten lv$ 1ask"riba kltztek z &23( ben 4ulianus bart itt tallta !eg el$deink itt !aradt tredkeit s ezt a ter,letet azta hagyo!nyosanMagna 5ungarinak nevezik Megvltozott ter!szeti felttelek let!dvltst idztek el$llattenysztssel foglalkoztak s ideiglenes tli szllsokon fld!6velssel foglalkoztak 7rk eredet6 #vevny szavak:(psztornpekkel val kapcsolat)b8za sz$l$ bor diszn al!a kr 9rni eredet6 #vevny szavaink:(kereskedssel kapcsolatosak)kard vszon ,veg - !agyar np a perzsa keresked$k illetve a biznci udvar fel#egyzseiben trk psztornpknz #elenik !egne!egyszer t,rkknek nevezik a !agyarokat :nogur nppekel val kapcsolat e!lkt $rzi pldul aza az elnevezs ahogy a k,lfldieknek neveztek !inket: (0ngar+5ungarus) Folya!atosan nlsdtak elsszr levdiva !a#d a beseny$k t!adsa utn (;;<) nyugatabra =telkzbe !enek,ltek% .rszerz$ds -z lla!szervezet,k a t,rk)kazr !int#8 kett$s fe#edele!sg !elynek ln az uralkodi !ltosgot visel$ k,nd, s hadvezri tisztsget betlt$ gyula llt

2.Honfoglals,kalandozsok ;<> 5onfoglals ?rpd(gyula) vezetsvel tkeltek a .ereckei szoroson s "gy #ttek be a @rpt !edencbe(voltak akik =rdly fel$l rkeztek) 2'')3'' ezer f$ honfoglal !agyarsg a @rpt !edencben gyr lakossgot tallt ltalban avarokat s szlvokat Azlv eredet6 szavak(istllz llattarts s fld!6vels):#szol szal!a abrak Be!zetsgknt telepedtek le Fld!6velsre val ttrs ne! !ent azonnal vgbe a kzrend6 psztorok egyre inkbb ttrtek a trzs s ne!zetsgf$k fegyveres kisretbefelduzzadt katonai k"sretek eltartsa cl#bl portyzs =uropba @ezdeti sikerekoka:=urpt !egoszt feudlis anarchia s a !agyarok harc!odora(ra#ta,ts szer6 t!ads) <(( -usburgnl vgs$ veresg 3%- !agyarok hitvilga a honfoglalk !6vszete

.allsuk a keleten elter#edt s!niz!us (ter!szti #elensgek halottak $sk tote!llatok !gikus)!"tikus tisztelete)egyik vltozata volt A!nok(finnugor:reg$sk) k,lnleges kpessgel !egldott papok voltak akik a tulvilggal rintkezsbe tudtak lpni a vilgfn(letfa) kereszt,l- vilgfa sszekti a fldet s az eget az istenek s az e!ebrek vilgt kti ssze A!nutazs(sas griff!adr viszi fel a fa al#ra h$st egyes !eset"pusokban) Cgszeti leletektote!iz!us(honfoglal !agyarok s"r#aiban a!uletteket talltak) 7e!etkezsi szoks:az el$kel$k halotti torn azok lovait felldoztk h8st !egettk fe#t s lbait a gazd#a s"r#ba helyeztk sokszor lszersz!!al egy,tt Dsodaszarvas !onda@zai Ai!on #egyezte le E999%szban egy E9%szi krnikbl !eritve a trtnetet%(5unor Magyar Menrt fiai%.adszat kzben egy szarvas,n$t a !eiotiszi ingovnyig ,ldztk ott elvesztettk nyo!t de elhatroztk ott telepedik le az egsz np) Azarvas !ot"vu!Azk"ta hagyo!nyok% Ftvssgsas brzolsa%pl raka!azi korongpr%?rpd ne!zetsg eredet!ond#ban ?l!os any#t =!est egy turul!adr e#tettt teherbe%- turul a sas trk neve%% 5ls szerkezet6 nvnyi indad"szit$ele!%sok honfoglalsi trgyon !egtalltk:teGtil fn csontbl faragott nyeregprnn tarsolyle!ezen%(galci tarsolyle!ez) - vilgfra utalhat% -z el$kel$k te!etkezst a po!pa #elle!zete%- frfiakak ltzkenek gondosan d"sz"tett darab#a volt az v a !ltosg #elzsre is szolgl aranyveretes szab#a illetev a t6zszersz!ok takar"tsra ksz,lt tarsoly% II. Az rpd kor 1!!1"1#!1$

1.A keresztnysg fel%tele,egy&zszer%ezs Hza fe#edele! felveszi a keresztynsget 9stvn <<I)ben tveszi a fe#edele!sget @oppny elleni harcok%Jogny rksdsi rend%7estt felngyeltk% 9stvn 999::tt n!et csszr t!ogatsval 99%Azilvesztert$l koront krt s kapott s &''&%#anur &)#n kirly koronztk =gyhzszervezs:=sztergo!ban rseksg &' p,spksget szervezett ezzel lerakta a !agyar egyhzszervezet alap#t Dsandi p,spki szkesegyhzatArknyl Azent Hyrgynek szenteltk fel &' falu p"tsen te!plo!ot%@irly ltott el felszerelssel%p,spk pedig szent knyvekkel%p,spsgeken !egindul a latin nyelv oktatsa kodeG"r papok kpzse vasrnapra tete a vrosokat a te!plo! !elletti tren voot ezzel segitette a te!plo!a #rst Megnyit#a a 4eruzsle!i zarndokutat Karndok8t elker,lte =sztergo!ot 8# kzpntAzkesfehrvr(koronz s te!etkezsi hely lla!,gyek intzse s itt riztk az ereklyket)

2.Ist%n kirly @egyes v kegyetlen

@egyes: @ezdeti "rsokban oklevelekben kegyes s #!or(odilo clunyi apt) Bagylegenda!ennyei irgalo! keressre adta !agt&';3)i szent avats !iatt fontos 9ntel!ek9!re hercegnek "rtakirlyi t,kr @egyetlen: @islegenda s a Magyar @rnika 7rnrklsi harcok% Mivel 9!re herceg !eghalt #ogos uralkod .azul lett volna% /e helyette inkbb n$vre fit :rseolo Jtert #ellte !eg trnrksnek% .azul ebbe ne! nyugodott bele sszeesk,vs leleplez$ds utn 9stvn !egvak"tatta% #.Magyar szentta%atsok a 11.szzad'an &';3ban 9stvnt s 9!rt a tritsban fontos szerepett #tszottak ezrt szent avattk $ket Hellrt p,spkt -ndrst s 1enedeket re!ete let,k !iatt avattk szent Lszl kirly politikai cl#ait el$segitik a szent avatsok Hellrt p,spk els$ vrtan8 a pognylzadsok lenne 9!re)papi n$tlensg

(.Az rpd kor )*%szete - keresztny egyhz szervezetnek kip"tsvel egyide#6leg !eg#elent a keresztny !6vszet s ezzel kiszor"totta a pogny !6vszetet% -z lla!alap"tstl kezdve !eg#elent a ro!n kor el$futrnak tekintett prero!n kori !6vszet - korai !agyar te!plo!p"tszet nyugati orientci#8 volt de biznci alapra#z8 pldkat is is!er,nka k$szobrszat kezdett viszont biznci st"lusigazods #elle!ezte &&%szzad vgt$l rett ro!n kor !eg#elense:te!plo!p"tszet s k$szobrszat nyugati pldkat kvetett &2%szzad vgn !eg#elenik a koragtikus !6vszet - francia katedrlisok !6vszetben gykerez$ udvari st"lus ne! bizonyult Magyarorszgon hossz8 let6nek &3%szzad huszas veiben hanyatlsnak indul s !eg#elenik a ks$ro!nkori !6vszet a!i &2M&ig a tatr#rsig nyo!on kvethet$ /e a tatr#rst kvet$ u##p"tsek viszont !r a klasszikus gtikus #egyben trtnik ez a st"lus lesz az irnyad a &3%szzad !sodik felben

+rero)n kor, -izn.i s ny/gati &atsok J,spksgek s rseksgek szkhelyn szkesegyhzak p"tse% (Hyulafehrvr @alocsa) 1encs szerzetesrendi p"tkezsek !egindulnak (Jannonhal!a Jcsvrad Kalavr) Azkesegyhzaink s aptsgi te!plo!aink hosszanzi elrendezs6 egy illetve hro! ha#s bazilikk voltak nyugati p"tszeti !intakpet kvettk Azent 9stvn szkesfehrvri bazilik#a3 ha#s te!lo! hossza >' !tert is !eghaladta

Magyar koronzsi palstHizella s 9svn a#ndka egy kirlyi !agnte!plo!nak%- !iseruht a &3%szzadban a !agyar kirlyok koronzpalst#v alak"tottk t%(Ca#ta:"tl$ @risztus Mria apostolok szentek prftk s angyalok de Hizella s 9!re is brzolva van ra#ta%) Azent 9stvn Azarkofg#a&&%szzadban ker,lt el$ biznci orientci#8 1iznci te!plo!okra #elle!z$cenrlis alapra#z8 egyhzak (Feldebr$ Azekszrd(9%1la alap"tott)) Jal!etts st"lus&&%szzadban ter#edt el 7ihanyi aptsg9%-ndrst te!ettk el%&'(()b$l fenn!aradt a 7ihanyi aptsg alap"tlevele a!i az els$ !agyar szorvny e!lk,nk%- latin oklevlszvegben (; !agyar sz tallhat% Mono!achosz korona)biznci udvarbl szr!az$ n$i rekeszzo!ncos korona &'(( kr,lr$l%Feltehet$en a biznci csszr k,ldte 9%-ndrsnak vagy felesgnek% Magyar koronane! Azent 9stvn korbl szr!azik hane! ks$bbi% - kirlyi korona kt egy!sban st"lusban elk,ln"thet$ rszb$l ll% - korona als rsze grg korona &3%szzad veiben biznci udvarban ksz,lt% Ns az fels$ rsze a &&%szzad I' veiben ksz,lt a latin korna !agyar tvsknl ksz,lt .%9svn (&2I')I2) koronzsra illesztettk ssze% - korona als grg st"lus8 rszn/ukasz Mihly biznci csszr s fia a korona ado!nyozi s 9:Hza !agyar kirly #elennek !eg !int fldi hatalo! s @risztussal s !ennyei udvartartsval egy,tt%

A ro)n kor s a korai g0tika &&%szzadtl kezdve az p"tkezsek stilusorientci#a egyrtel!6en nyugati% Lo!bardiai hats a k$szobrszatban Meg#elenki a figurlis brzols az oszlopf$kn(llatok k,zdel!e vadsz#elenetek # s rossz szelle! harcaknt rtel!ezhet$)(/!s =sztergo!i szkesegyhz) =sztergo!bl @orintoszi oszlopf$k a &2%szzad els$ felb$l Magyarorszgon az rett ro!n kor virgzsa a &2%szzad !sodik felt$l indul !eg% Legfontosabb k$farag !6hely a pcsi !6hely(Lo!bardiniai gykerek) Jcsi szkesegyhz alte!plo!ba vezet$ lpcs$hzban narrat"c bibliai #eleneteket ksz"tettek :4zus sz,letsnek gyereksgnek s k"nszenvedsnek brzolsai #elennek !eg az $ssz,l$k s A!son trtnetvel egy,tt%7$l,k szr!azik Jcsett az 8gynevezett Bpoltr is% - szkesfehrvri kirlyi bazilikhoz s a #sdi bencs aptsghoz pedig d"szkapukat faraftak ll apostolokkal% @$farag !6vszet a ro!n korban az p"tszetne! alrendelt szerepet #tszott%bels$ dekorcihoz tartoz brzolsok els$sorban tan"t elbeszl$ #elleg6 bibliai s egyb #elenetek%(so!ogyvri bencs aptsg(Azent =gyed !is#e)) 7e!plo!ok k,ls$ ho!lokzatns kapuzatn szerte =urpban szi!bolikus t!k #elentek !eg%@risztus 2%el#vetele s az ige !egtestes,lse 4ki te!plo! kapuzatn tronol @risztust angyalok viszik a !ennybe !"g fltte f,lkben ll apostolok #elennek !eg%Feltehet$en au 0tols "tlet ko!poz"ci#hoz tartoztak% @risztus 2%el#vetele ko!pozicivilg b6neit elvev$ 9sten 1rnya(4k Dse!peszkopcs)

9ge !egtestes,lseMadonna gyerekvel (=sztergo!i szkesegyhzJorta speciosa)(Mrvny beraksos bi!bos oszlopf$ bords keresztboltozat)(999%1la p"tette) @orontsi #ogar Latin korona Disztercita rend(Jilisszentkereszt Kirc Azentgotthrd) Jilisszentkereszti cisztercita !onostoresztergo!i kirlyi !6hely francia k$faragi rszt vetek%Hertrudis kirlyn s"re!lk% @alocsai rseki szkesegyhz &3%szzad ele#i p"tsn% kirlyi udvar ltal !eghonos"tott francia irnyultsg8 koragtika &22')as vekt$l hanyatlsnak indult s elhalt% @s$ ro!n a &3%szzad fordul#n 3 ha#s toronyvr p,let belse#ben karzat (4k .rtesszentkereszt 7r#e) Monostori te!plo!ok:tbb !int >'%=ls$sorban a /unnt8lon s az alfldn% &2'' kr,l !egindult az egyetlen ?rpdkori szkesegyhz a Hyulafehrvri szkesegyhznak az 8##p"tse% 1laptfalvai cisztercita aptsg Ks!bki pre!ontrei !onostor p"tsebeilleszkedik a kzp eurpai kora gtikus p"tszetbe At"lus is!rve: a !erev vonalrit!us pl:Feldebr$i alte!plo! a 4ki te!plo! s a .eszpr!i Hizella kpolna freskod"sznek tredkei

1lasszik/s g0tika a 1#.szzad )sodik fel'en &3%szzad !sodik felben a klasszikus gtika trnyerse Magyarorszgon(sszef,gg a tatr#rssal) 9.%1la hozzkezdett az u##p"tsi !unkkhoz%@ihalt telep,lsekre k,lfldi telepeseket hozott% sztnzte a vrp"tseket% .isegrdi laktorony p"tse 1uda benpes"tse %9.%1la tette 1udt kirlyi szkhely 1udn gtikus ,l$f,lks e!eletes polgrhzak - n!et polgrok plbniate!plo!a a budai Bagyboldogasszony (Mtys) te!plo! !egp,lt a !agyarok Mria Magdolnnak szentelt plbnia te!plo!a is Bagyboldogasszony te!plo! !ely csak a &<%szzadio tp"tsre kapta !eg !ai for!#t%eleinte ks$ro!n st"lus !a#d klasszikus gtika st"lusra vltott

1old/l0rendek szerepe s p2tkezsei .roslakk voltak a koldulrendesek de te!plo!aik !eg#elense a &3%szzad !sidik felben # t!pont a z adott tepel,ls vrosi #ellegr$l% (do!onkos ferencesek) @orbbi szerzetesrendek(bencsek ciszercitk pro!onereiek)!indig lakkott ter,letekt$l tvol p"tettk fel !onostoraikat vilgi lett$l elvonultan ltek%=zzel sze!ben a ferencesek s a do!onkosok legf$bb !issi#a ppen a szlesebb npt!egek lelki sz,gsgleteinek kielg"tlse vrosokban telepedtek !eg - tatr#rs utn a koldul rendek tvettk az irnyitst a szerzetes rendekt$l%Azerzetesekte!plo!is zertarts rszv tettk a prdikcit% -rra kvetkeztethet,nksze!lltetsre trekedtek Mintakpe Azent Ferenc aki a legendk szerint !egkapta krisztus stig!it%

- ferencesek sze!lletb$l kiindul @risztus s Mria szenvedseivel val azonosuls trekvs !eghatrozta a gtikus !6vszet te!atik#t is% =nnek a sze!llet!dnak a ter!ke az &3'' vek kr,l keletekezett O !agyar Mria siralo! !elyben Mria halott fit sirat#a%=ls$ is!ert !agyar versenk nevezhet#,k% @oldulrendeknek nagy szerepe volt a !6veltsg ter#esztsbe%Aa#t f$iskolkat rendeztek !elyeknek legf$bb feladata volt az alacsonyabb szint6 kolostori iskolk elltsa #l kpzett tanrokkalLegis!ertebb:do!onkosok ltal berendezett: 1udai Azent Mikls kolostorban berendezett f$iskola% Margitszigeti do!iniknus apcakolostorahol 9.:1la 9sten szolglatra fa#nlotta lnyt Azent Margit is lt%.isszavonultan ltek - koldulrendi kolostorok !eglte Aopronban =sztergo!ben Jcsen Hy$rben Bagyszo!baton !ind vrosias p,letr$l tanuskodnak%-postoli szegnysget hirdet$ felfogs8 te!plo!ok%5ivalkod ho!lokzati tornyuk ne! volt%- cl hogy a prdikcit !inl tbben hall#k%=gy ha#sa# voltak egyszer6 s"k fa !ennyezettel lefedve% III. An3o/"kor 1#!4"1#42$

@roly Cbert (&3';)&;M2) @roly Cbert gazdasgi rfor!a#i:8# pnzarany forint &33(%vi .isegrdi kirlytallkozn szorosabra fogta a viszonyt a csehekkel s a lengyelekkel1cs ru!egll"t #ogt 8# kereskedel!i 8tvonallal ker,ltk !eg% 1uda lett az orszg legfe#lettebb vrosa Aopron @assa JozsonyPnagyszo!bat voltak a leg#elent$sebbek 1uda !ellet =sztergo! s Azkesfehrvr #elent$ssge cskkent Bagy La#os(&3M2)&3;2) La#s cl#a Bpolyi trn !egszerzsene! sker,lt ki,r,lt a kirlyi kincstr - !agyar vezet$ rteg veket tlttt 9tliban s siker,lt !egis!erni,k a &M%szzadi olas !6vszetet a trecentt% @z,l,k ker,ltek ki a korai hu!aniz!us trecento !6vszet h"vei - hu!aniz!us az antikvits rtkeinek !egbecs,lsn s egy 8#fa#ta realisztikusabb valsg)sze!lleten alapult Legtbb !agyar 9tliban tanult de prizsban teologiai karon is vannak szp sz!!la !agyarok =ls$ !agyar egyete!Jcsen Bagy La#os alap"tott &3>Iben%))Qcl#a hogy az udvar sz!ra #ogi vgzettsg6 utnptlst biztos"tson

5zent",erkelye",s kpk/lt/sz,zarndoklatok -n#ou)k n$i gon kapcsolodtak az ?rpdokhoz%/e arra trekedtek !inden eszkzzel hogy az ?rpdok rksnek tekintsk $ket -z ?rpdok pros)fehr zszla#a s az -n#ouk lilio!os c"!ere egyes"tvekzs c"!erpa#zsbn t6nik fel =rzsbet k,lnsen fontosnak tartotta hogy !6vszetprtol tevkenysg,k sorn ter#esszk az ?rpd)hz szent#einek kultuszt%

5i!zett oltrtakart ado!nyozott a r!ai Azent Jter te!plo!nak a!elyben a !agyar kirlyszentek brzolsai !elett az -n#ou csaldbl szent avatott 7oulose)i Azent La#os is !eg#elnet% -z -n#ou Legendriu! az -n#ou kor egyik legfonotsabb knyvfestszeti e!lke benne az =urpban ltalnosan tisztelt szentek legendit brzol#k az -n#ou hz sz!ra fontos vagyis #elent$s szentekkel egy,tt%@pekhez le"rs tarozik% Bagyvradi sztkesegyhz sarkn lottAzent 9stvn 9!re s Lszl bronzszobra%Azent Lszlrl egy lovas szobrot is ksz"tettek% Jrgben ll a Azent Hyrgy szobrunk% Jnzeink htlap#nAzent Lszl kpt vertk% Azent Margit !argiszigeti s"re!lke Bagy La#os ltal alap"tott aacheni !agyar kpolna a!elyet a !agyar szent kirlyoknak szenteltek fel%Bagy @roly aacheni palotakpoln#an!et csszrok koronz te!plo!a volt% =urpa egyik legfontosabb zarndokhelye is volt%Celikvikat $riztek itt%(?ria ruhsszekrnye)%Magyar szentek ereklyi is !egtallhatk%-z uralkod drga tvs!6veket (gyertyatartk kelyhek kszerek ereklyetartk kegykpek)a#ndkozott% -acheni zarndokutak I vente indultak de felkerestk a kzeli @lt is ahova a bibliai hro!kirlyok ereklyi !iatt !entek el%C!aapostolok s"rhelyei !iatt !enetke el Msik kegyhelyt is alap"tott Bagy La#osMracell (-usztria)(sszef,gg a dli hatrainknl ekkor felt6n$ trk ellenes gy$ztes csatval) Mria s a kezben ,l$ kis 4zus Bagy la#os ado!ynozta az aacheni !agyar kpolnnak @egykpekcsodatv$ tula#donsgokkal rendelkeztek% Lukcs festette az els$ Mria kpet% -n#ou kegykpeknek van egy nagyon #elent$s is!ertet$ #egyehalo!ozott c"!erek Azkesfehrvron alap"tott !ag a Azent kirlyok s"r#a kzelben a csaldi s"rkpoln#t%

6r",palota",s te)plo)p2tkezsek .isegrdon:@roly Cbert teraszos felp"ts6 kirlyi palota% Bagy La#os ccse 9stvn herceg kezdte el a budai .rhegy dli rszna kirlyi palota p"tst /isgy$ri vr:ngyszgletes sarkain tornyokkal kzrefogott !intt kvetett% Laktornyokkr letelepedtek Fallal veszik kr,lhegyivr(.isegrdi) A"kfldi vrak lovagvrak% /isgy$ri&M%szzadban ben:tbbe!eletesek laktornyot ne! hasznltak laksnak)vd$folyos%2 szintes(alul cseldsg fel,l a kirlyok) .rkapolna szintn 2 szint Nszaki rszlovagtere!(lovagiversenyek)

.rosi p"tkezsei:8# tipus8 te!lo!csarnoktr treten egysget valsitotta !eg hogy a f$ s !ellkha#kat is egyenl$ !agasak% 1udai B-gyboldogasszony te!plo! !a is lthet d"szkapuzata !ely Mria hallt brzol#a de !shol is tallkozunk ekkor gazdag figurlis d"sz6 kapuzatokkal% (JozsonyAzent Mihly plbniate!plo!) Az An3o/ kori )*%szet st2l/sirnyzatai 7recento 9tliai vonsokRFrancia klasszikus gtika =rzsbet @irlyn$ hzioltra =sztergo!i kpolna festse(7elegdi Dsand rendelte !eg aki tag#a volt a Bagy La#os npolyi k,ldttsgnak) 7recento festszet =urpai udvarainak kzkincs vlt% 9tliai kp se! !aradtak rintetlenek a francia gtikus hatstl -Suila 4nos.el!ri !rtonhelyi bntornyai te!plo!ok kifestse @pes krnika-n#ou kdeG !ellett a legfontosabb festett kdeG az -n#ou krbol 1enne a !agyarok trtnete hunok trtnetvel kezd$dik s @roly Cbertel fe#ez$dik be%-K -n#ou kort 8gy brzol#a a @pes krnika !int az addigi !agyar trtnele! betet$zst% @olozsvri Mrton s Hyrgy &3I3 ben ksz"tett prgai Azent Hyrgy lovasszobron% 9tliai s francia st"lusle!eket egyes"t$ lovasszobor azt a pillanatot brzol#a a!ikor a divatos korabeli pnclzatban brzolt Azent Hyrgy lezs8r#a lndzs#val a srknyt% .iaszvesztses technikt az antikvits ta letnagysg8 szobron ne! alkal!aztak% I6. A 7sig)ond"kort0l H/nyadi 8nos &allig 1#49"1(:;$ &3;2)ben Bagy La#os lnynak v$legnyt LuGe!burgi Ksig!ond lesz az uralkod(&3;I)&M3I) &3;I ben koronzzk !eg%-z $t t!ogat bi ligt Arknyos 7rsasgban egyes"tette%apolitikai clk"t6zsek vallsi s erklcsi !ot"vu!okokkal% 4elvny,k: a karikv grb,lt halott srkny a!ely kereszt alak8 sebet visel% .rosfe#lesztseJozsony Bagyszabs8 p"tkezsek:1udn @assn Jozsonyban Aopronba 1rassban @olozsvron &M&' elnyert n!et)r!ai kirlyi !a#d csszri c"!et &M3' as vekben 1uda kzponti szerepe !egsz6nt%Jozsony az 8# kp% &3<>)ps nikpolyi veresg%.dekez$ politika a trkkel sze!ben%

H/)aniz)/s 7sig)ond /d%ar'an &M&M konstanzi zsinat(keresztny vilg seregsze!l#e)egyhz szakads !egsz6ntetse s az egyhz !egrefor!lsa%))Qkapocsa hu!aniz!usba /ante 9steni sz"n#tkzsinaton ford"totta le olaszrl latinra% .ergeriohu!aniz!us !egalap"t#a

1udai knyvtrban hu!anista knyvtr .ergilio nevel$#e.itz 4nosnakels$ hu!anista

A 7sig)ond"kor /d%ari )*%szete &M3')ig Ksig!ond budai udvara az internacionlis gtiknak ad helyet &(%szzad ele#n1udai vr kiegsz"tse Friss palotatrk !egszlls alatt !egse!!is,lt Azoborcsoport)Ksig!ond udvartartsa)tbb !int >' szobor Jozsonyi vr%Aiklsi vr gyulai vr p"tse Aokat utazott kvetsgek hozznk is #ttekkirlyi kincstr b$v,l @lvriacsoportMtys kirly csinltatott hozz renesznsz talapzatot Azent Lszl ereklyetart !ellszoborbeszl$ ereklye tart(realisztikus brzols) JisanelloKsig!ond port brzolsa <ltr)*%szet s falkpfestszet a 1:.szzad'an &M%szzadban is festettek &(%szzadban virgzikszrnyasoltr =l$z!ynei:fbl festettek leg#obban lthat helyre ker,ltek ereklye$rz$ funki%-z ereklyknek a !ennyei s fldi szfra kztti kzvet"t$ szerep &M%szzad s 8# szvetsg &(%szzad szvetsgi t!a tel#esen elt6nt (@risztus passi#a az apostolok szentek tettei% Azobrokfestett t"pus &M2I)ben @olozsvri 7a!s@lvriaoltra(beilleszkedtek az internacionlis gtika !6vszetbe (lgy rzel!es fest$isg dr!aisgot ker,l$) &(%szzad 3')M' es veiben:B!etalfld 9tlia realisztikusabb Mateci szrnyasolr .ilgosabb httr Azilrdabb brzols &(%szzadben a szrnyasoltrok !onul!entlis vltozatai ter#edtek el =zeknek !ly etr6 oltroknak a kzps$ rsze szobrokat fogadott be az oldals szrnyak ltalban festettek voltak% &>%szzad ele#ig ks$gtikus virgzs(n!et cseh legyel !6vszet kzvet"tette) B!etalfldi festszet4an van =yck s Cogier van der Teyden @ssai f$oltr(kb (' tblakpe s 3 letnagysgnl nagyobb szobra betlti az egsz szentlyt) 1rtfai Azent =gyed te!plo!&& szrnyas oltr &(szzadbl &>%szzadM%A% !ester Ael!ecbnyrl szr!az olttnak tbli% .eit Atoss @rakki Mria oltr L$csei JlL$csei Azent 4akab te!plo! &>%szzad ele#i f$oltra Hara!szentbenedeki bencs aptsgbl szr!az 8rkopors%-postolok figurival kr,lvett tt$rt s"rp"t!ny%58svtkor hasznltk ide helyeztk a !ozgathat kar8 keresztr$l levehet$ @risztus szobrot%

H/nyadi 8nos fellpse,%del)i p2tkezsek Ksig!ond halla utn -lbert ker,l a trnra%(5asbur uralkod)0tna 0lszl !a#d .%Lszl ker,lt hatalo!ra% 5unyadi 4nostrkkel folytatott k,zdel!e !iattkor!nyzv vlasztottk &M(> Bndorfehrvri nyeresg Jestis#rvny kvetkeztben !eghalt .d$!6vekkel er$s"tettk !eg a vrosfalakat falusi te!plo!ok kr is #l vdhet$ er$falakat p"tettek% =rdlyben =r$d te!plo!ok p"tse(Azszher!ny) .a#dahunyad vraels$sorban vdel!i sze!pont 6. H/nyadi Mtys kora 1(:4"1(=!$ Harai)Dilei liga5unyadi Lszlt kivgeztettk Mtyst .%Lszl foglyaknt Jrgba vittk .%Lszl vratlanul !eghalt%7rnharcok 5unyadi Mtys letta kirly(&M(;)&M<') @zpontos"tott rendi !onarchia ltrehozsa @,lpolitika:trk fel vdekezs nyugat fel hd"t trekvsek Dl#a:Dsehorszg s a n!et csszrsg !egszerzse &MI&)ben sszesk,vst szerveztek ellene !elynek ln .itz 4nos llt%Megbukott hogy @z!rt tegyk !agyarorszg kirlyi szkbe% Mtys sikeresen !egszerezte Morvaorszgot Azilzit s Lausitzot azo!ban br 1cset &M;( ben bevette n!et csszrsg !egszerrzsr$l sz$tt l!ai szt estek% -/da s 6isegrd, a renesznsz )eg&onos2tsa .a#dahunyadvrnak folytatta p"tst%1udai vr kellene kzpontnak% .isegrdi p"tkezsek fel8#itsba fogott% Azkesfehrvri kirlyi bazilikban p"tette fel !auzleu!t @s$gtikus st"lus kezdetben Cenesznsz1eatriG Firenzben kialakult allU antica pitszetet adoptltk Magyarorszgon !shol szak itliai renesznsz for!it vettk t .itz 4nos s 4annus Jannonius @s$gtika s az antikizl renesznsz #l !egfrt egy!s !elett 5asonlsgok:r!ai keresztes ablakok(C!ai) F,gg$ kert)urbini .isegrdi)nyaralpalota @utak 5erkules)k8t(Hiovanni /al!ata) .isegrdi Madonna @apu Dorvina knyvtr(2 tere!b$l llt:egyikben grg !sikban latin bet6s kdeG) .itz 4nos s 4annus Jannonius szerepe

.itz 4nos kvette .ergerio hu!anista esz!nyeit Bagyvradon egy hu!anista krt h"vott sszeknyvgy6#ts Legnagyobb knyvtrral .itz 4nos s 4annus Jannonius rendelkezett &M>I)ben alap"tott Jozsonyi =gyete!(tanri kara a hu!anistkbl ker,lt ki) -cade!ia 9stropolitana 9tliba k,ldte tanulni a patronlt#ait4annus Jannoniust is 4annos Jannonius s .itz 4nos knyvtra beolvadt a Dorvina knyvtrba 4annus Jannonius a hu!aniz!us s a renesznsz !agyarorszgi !eghonos"t#a V#platoniz!usfilozfai irnyzat Firenzben Marsilio Ficino 8#"totta fel az 8#platoniz!ust(platoni filozfia a keresztnysggel) Mtys is befogadta az 8#fa#ta gondolat !enetet 1udai 8#platonista kr1anini a vezet$ .radi Jter@alocsai rsek 1thori Mikls:.ci p,spk s Harzda Jter(legfontosabb !agyar tagok) -sztrolgia utn rdekl$dtt ez a kr Matenga:Mtys portr Filippino Lippi)kpek+.errochitl)kutak+Leonardo(!6gy6#ts) Mtrys s 1eatriG kett$sportr Mtys trnkrpit#a Dorvina knyvtr egykor kb &('' knyvb$l fenn!aradt &<' db I')es vekben !egalap"tott Dorvina knyvtr:a ppk vatikni illetve Mediciek firenzei knyvtra !ellett kornak legnagyobb renesznsz knyvgy6#te!nye volt Firenze leg#obb knyvfest$i:-ttavante s Hhererdo Cenesznsz legfontosabb !6vszetel!lete:olasz rinascita (u##sz,lets) kife#ezs+-z 8# !6vszet a kzpkori !6vlszet sze!llet legy$zst s az antikvits felt!asztst t6zte ki zszla#ra Mtys s az antik%its -ntik trtnetirkat kedvelte Mtys(Livius 4ulius Deasar Dicero Jlaton) Dsald#nak szr!azst Mtys az antikvitsba akarta visszavezetni 5erkules:5unyadiak c"!ere:holl 1onfini a hollo (latinul Dorvinus) nevb$l konstrulta !eg a r!ai Dorvinus ne!zetsgb$l val szr!azst 1onfini igazolni ltta de tvedett Keusz sas!ada koszoruval a sz#ban pnzr!ken &M;<) k$e!lkszll"t!ny 1udai s .isegrdi palota brzolsai kztt szerepel 5ercules Bagy Andor Lorenzo Medici .errochival kszitett szoborBagy Andor /ariussal (kett$sportr) Byugat s @elet sze!benllst #elkpezte a szobor(=urpa s a trk) -ntik ge!!k Flprofilban babrkoszoruval a fe#n Honzaga b"boros ge!!a gy6#te!nyt ne! szerezte !eg 6I.

A 8agell0 kor 1(=!"1:2;$ Mtys halla utn Mtys akarata elenre ne! trvnytelen fia Dorvin 4nos hane! 99% 0lszl ker,lt hatalo!ra (&M;')&(&>) -z oligarchk hozzfogtak a Mtys)kori kzpontos"ts ered!nyeinek felsz!olshoz 99% 0lszl birtokolta a lengyel s a cseh trnt is% - kzne!esi ren Azapolyai 4nost t!ogatta &('()s Ckosi orszggy6lsenki!ondtk ha 0lszl fi8 utd nlk,l hal !eg akkor Magyarorszg lre ne! ker,lhet idegen hzbl val uralkod% 99% 0lszl halla utn fia 99%La#os (&(&>)&(2>) ker,lt trnra Miksa csszr lnyt Mrit &(22 ben felesg,l vettea 5asburg hz a !agyar trnt illet$en kzvetlen,l rdekelt vlt Ce!nytelen kisrlet a trk visszaszor"tsra 1akcz 7a!s esztrego!i rsek akinek nagyszabs8 koncepcii voltaka ppai trnus elnyersene! nyert V# ppa E%Le lett - keresztes hbor8 kisrtete &(&M ben a tragikus ki!enetel6 /zsa fle paraszthbor8ba torkolott &(&M)es orszggy6lsen a kzne!esi prt egyik vezreTerb$czy 9stvn be#egyeztette h"res 5ras knyvt =z sszefoglalta a !agyar szoks #ogot csak a ne!eseknek vannak #ogaik s egyenl$ek kzssg,k vlaszt#a !eg a kirlyt akit a Azent koronval kornonznak !eg =zt a gondolatot neveztk ks$bb Azent kornoa tannak -z er$s kzponti hatalo! hinya s a bri s kzne!esi rend k,zddel!e hozz#rul ahoz hogy &(2> ban Magyarorszg a trkk zyk!nya lett - Mohcsi csata (&(2>) utn !enek,l$ 99%La#os is !eghalt% 1. A 8agell0 kor )*%szete Mtys np!esei figurv vltW9gazsgos MtysW &(&' es vekt$l !eg#elennek a 4annus Jannonius kiadsok 99%0lszlval !ekezd$d$tt hanyatls a !6vszeten is rz$d$tt 9tliai hu!anistk sztszledtek Dorvina knyvtr fe#lesztse ne! folytatdttknyveket szthordtk kezdetben hu!anistknak illetve k,lfldi kveteknek a#ndkoztak vg,l a trk puszt"t#a el vagy elviszi hadizsk!nyknt 4agell korban kivteless alkal!akra csinltak festett kdeGekethelyette nyo!tatott knyv lett Mtys korban UI' es vekben 1udn 5esz -ndrs nyo!d#a - !agyarorszgi hu!anista irodalo! !eg#elensi for!#a a nyo!tatott knyv lett !elyett els$sorban 1csben 1olognban s .elencben nyo!tattk 0lszl !g egy ideig igyekezett fenntartani a budai udvar fnyt 8# p"tkezsekkel pl%budanyki vrkastlyde a &>%szzadban abba!aradt - f$urak s a papkok krben ebben az id$ben !eg#elent a renesznsz !6vszet &(%szzad utls veit$l kezdve a f$papi s f$8ri hatal!i reprezentci#nak a hordz#v vt a renesznsz !6vszet%))Q=sztergo!i rseki udvar

&M<')es vekben keletkezett az rseki palota =rnyek allegriit brzol fresk =sztergo! az orszg els$ sz!8 !6vszeti kp)#a lett 1akcz 7a!s rseksge ide#n% &('> ban !egalap"ttta a sa#t halotti kpoln#tvrs!rvnybl ksz,lt 1akcz kpolna a!i a Azent -dalbert szkesegyhzhoz kapcsoldtt &<%szzadban lebontottk !ert !egrongldtta trk kori harcokba s zthordk a darab#ait s egy 8# klasszicista szkesegyhzba p"tettk be - te!plo!: Dentrlis alapra#z8(grg kereszt alapra#z8)renesznsz p"tszet teoretikusa - renesznsz p"tszet az antikvitsbl rkltt hu!aniz!usa e!berkzpontusga #ele!z$ 1arcz kpolna pratlan p"t!ny volt M-onne! akadtak kvet$i itthon 1akcz tula#donba ker,lt Mtys klvria illetve Mtys trnkrpit#a is a!elyen Mtys uralkodi c!ert sa#t#val takarta leMtys rkbe akart lpni Cenesznsz !6vszet fontos 4agell kori kzpont#aJcsi p,spki udvar Azath!ry Hyrgy p,spksge alatt.rs!rvnybl faragott szentsgtart Jesti belvrosi szentsgtartk a &>%szzad els$ vtizedben - toszkn k$faragk s f$papok !elett f$urak is dolgoztakAi!ontornyai s siklsi vr p"tkezsei &>%szban olasz k$faragk !ellett hazai !esterek is dolgoztak%% - !agyar !esterek #obban kt$dtek a Htikus tradicikhoz&(&' ben p,lt 1rtfai vroshzn a renesznsz s a gtikus ele!eek keveredst tallhat#uk !eg (els$ polgri p,let renesznsz st"lusban) 1udn Jcsen Cckevn s szegeden is fenn!aadtak ekkor p,lt polgrhzak 6II. A trk &0d0ltsg kora 1:2;"1;!;$ 99%La#os hallval !eg,r,lt a trnkett$s kirlyvlasztskzne!essg Azapolyai 4nost (&(2>)&(M') t!ogatta a brk !eg 5asburg ferdinndot (&(2>) &(M') vlasztottk kirly(99:La#os s Mria esk,v$#e ltal ker,lhet trnra) -zt re!ltk hogy Ferdinnd seg"tsget kap bty#tl.%@roly n!et r!ai csszrtl @t kirly kztt fegyveres harc kezd$d$tt%Azapolyai szvetsget kttt 99%Azoli!n szultnnal (akinek az volt a cl#a hogy a kt kirly trk ellenes sszefogst !egakadlyozza) Azultn !egnvekedett befolyst arra hasznlta fel hogy 1cs ellen fordul#on &(3; ban .radi 1ke!egosztotta az orszgot a kt kirly kztt Ferdinnd Azapolyai levershez a szultn seg"tsgt krte Azapolyai felesg,l vette a lenygel kirly lnyt Mritsz,lettett egy fia 4nos Ksig!ond s azt akarta halla utn $ uralkod#on Ferdinnd Azapolyai hallh"rre 1uda ellen vonult Azapolyai prtiak 99% Azoli!n seg"tsgt krtk&(M& ben csellel elfoglaltk a vrat a trkk - trkk !egszlltk 1udt 99 Azoli!n a /una)7isza kzt trk tarto!nny nyilvn"totta s Mrit s 4nos Ksig!ond csak =rdlyben uralkodhatot !eghagyta%

-z orszg kzepn lv$ hodoltsgi ter,letet kiszles"tettk hogy ne lehessen egyes"teni % &(MIben 99% Azoli!n bkt kt Ferdinnd)dal az orszg hro! rszre szakad Jolitikai befolys a kirlyi !agyarorszgon illetve erdlyben volt a !egyeroknak @irlyi !agyarorszg Jozsony f$vrossal a 5asburgok kezn !aradt =rdlyi fe#edele!sga szultntl h6bri f,ggsben volt adt fizetett a trk beleegyezse nlk,l ne! indithatott hbor8t s auton! volt -z erdlyi fe#edele!sg els$ fele!elkedst &(I&);> 1thori 9stvn Megszerezte Lengyelorszg trn#tM-ot egyes"teni akarta s k"6zni a ttkket de halla ezt !eghi8s"totta Ltre#tt egy ttk ellenes szvetsg(5asburgok erdlyi fe#edele! s a havasalfldi va#da rszvtelvel) &(<&)&>'> &( ves hbor8 - &( ves hbor8 kilezte a 5asburgok s a !agyar ne!esek viszonyt - hasburgoka ki,r,lt lla!kasza bevteln 8gy prblnak #av"tani hogy a !aygar f$8rak ellen felsgsrtsi pereket ind"tottak s a birtokaikat elkoboztk Magyar ne!esgprotestns 5asburgok katolikusok 5asburgok er$szakos fellps,ket sszekapcsoltl az ellenrefor!cival 1ocskai felkelsek &>'M)&>'> - felkels a !egyar felek rszr$l sikerese vgz$d$ttszabad valls gyakorlat s vget vetett a kincstri pereknek &% @eresztny hu!aniz!us f$8ri udvari let!d &>%szzad ele#naz itliai hu!aniz!us elvesztette a az eurpai vezet$ szerept%-!erika felfedezse utn &M<2 =urpa BX)i rsze gazdasgilag !eger$s$d$ttaz -lpokon t8li kzpontokbl ter#edtek el az eurpai kulturlis fe#l$dsnek irnyt !utat tendencik - nyugat eurpai hu!aniz!us keresztny szelle!6 volt 4ellegzetesgei:filolgiai rdekl$dse)Q=raz!us s Melanchton =raz!us ne! lett a luthernus refor!ci h"ve esz!i s a r!ai egyhzrl "rt leleplez$ irsai el$ksz"t$i a refor!cinak - biblit ne!zeti ynelvekre val leford"tsa s a nyelvek tudatos !6velsnek(eraz!us akarta) Melanchonnak a Tittenbergi egyete! tanrnak Luther h"vnek az rde!e a refor!ci s a hu!anista tudo!nyossg tvzse -ntik kult8ra is!erer sz!ra azrt fontos hogy seg"sget ny8tson a 1iblia rtel!ezsben - keresztny hu!aniz!us a !agyarok sz!ra a kzeli 1csi s @rakki egyete! rvn vlt is!ert - 4agell kori f$papi kzpontok elt6ntek az orszg 3 rszre szakadsa illetve a refor!ci gyors ter#eszkedse !iatt - hazai hu!anistk sz!ra a !6vel$di lehet$sget cak Jozsonyi kirlyi hivatalokban s nagy8ri vrosokvab s egyes hazai n!et vrosokban k"nlkozott 5u!anistink Byugati pldra nlunk is ttrtek az anyanyelv hasznlatra - ne!essg !agyar a polgrsg a n!etet e!elte irodal!i nyelvv -z erdlyi fe#edel!esg vlt #elent$s szelle!i kzpontt

Arospatakon a Jernyiek szolglatba llt @o!#thy 1enedek(!unkt talltak f$8ri udvarban a hazai hu!anistk) @o!#thy &(33)ban @rakkban kiadta a Azent Jl leveleinek !agyar ford"tst (els$ tel#es egszben !agyar nyelv6 nyo!tatvny) Bdasdy 7a!s srvri birtokn &(3> ban nyo!dt hozott ltreahol kiadtk Aylvester 4nos Tittenbergben vgzett hu!anista filologusnak kiadtka tel#es V#szvetsg ford"tst s a Aylvester Hra!!atic#t(!agyar nyelvet els$nek rendszerez$ !6) Felrtkel$d$tt a YMtysi aranykorW :lah Mikls:lah 5ungria (&(3>) c"!6 !6ve a!i Magyarorszg t#ait ir#a le s Mtys budai s visegrdi palot#nak gazdagsgt is le"r#a Msik !6ve az -ttila( Vgy gondolta hogy csak egy -ttila vagy egy Mtys fle ke!nykez6 uralkod tud#a #obb sorsra vezetni az orszgot) - trk puszt"ts hozzta ki a hazafiassgotnb$z$ anyanyelv6 lla!szervezetben l$ e!berek egy ne!zet tag#ainak tekint$ hu!anistk ne!zetfogal!a alap#aitl trt el Terb$czy) t$l% - hu!!anistk s a refor!tusok trsadal!i k,lnbsgttel nl,l tudtak "rni a ne!zetr$l s a hazrl Magyarorszg !int a keresztnysg vd$bsty#nak esz!nye1alassi 1lint fogal!azta !eg &>%szban 8# f$8ri letidel!inta:1aldassare Dastiglione az udvari e!ber c"!6 knyve volt &(2; !elyben a szerz$ !eghatrozza af$8ri elit viselkedsi nor!it% -z ezt az idelt kvet$ aristokratknak #eleskednie kellett lovaglsban v"vsban kifino!ult trsalgsban zenben irodalo!ban s tudo!nyokban% Bdasdy =szterhzy s a 7h8rzk kincstrukarany kszerek ez,st tkez$kszletek selye! brsonybl ksz,lt ruhkat trk sz$nyegeket d"szes fegyvereket s lszersz!okat $r"ztek% &(%szzad vgig a nyugati divathoz val alkal!azkods volt de korszakunkbna a frfiviselet keleties sz"nezetett lttt(#ellegzetes ruhadarab#ai:harisnyra h8zott csiz!a paszo!nyos kabt s erre lttt kaftn szer6 !ente volt%-z arisztokratk a fe#,kre tollal d"sz"tett s,veget tettek - keleti viseletre val ttrsa !agyar ne!essg keleti hun)szittya aonosulst reprezentlta 2%@s$renesznsz !6vszet - !6vszettrtnet &(M&)es vet 1da elfoglalst tekinti korszakhatrnak a korai s ks$i renesznsz !6vszet vonatkozsban%- ks$renesznsz vgt 1uda visszafoglalsa &>;> #elzi% - ks$renesznsz egy,tt lt a &I%szzad U3'as veiben az ellenrefor!cihatssra elter#ed$ barokkal - f$8ri udvari letst"lus kerett a ks$renesznsz adta Leg#elent$sebb ks$renesznsz kori udvartarts a Bdasdy srvri illetve a Jernyiek srospataki udvara volt Jernyi Jter Arospatakona kzpkori er$d$tt alak"tatta t renesznsz st"lusban Bdasdyak pedig srvrons Aopronkereszt8ronrkdos kzps$ udvart bstykkal krbefog vkastlyt p"tettek

- sarkokon egy)egy bstyval kzpkor eredet6 vrkastly t"pus tovbb lt a ks$renesznszban s a Magyaro% F$8ri p"tkezsein elter#edt volt%/e a trk fenyegetetsg !iatt sz,ksg is volt r%&;%szzadban a trk k"6zse utn !r ne! p,tek satokbstys vrkastlyok% -z rkdos loggia a!i a srospatai s a sopronkereszt8ri vrkastlyok udvaraiban is !egtallhat a vrosi polgrhzak p"tszetnek #elent$s ele!e lesz(Aopron Hy$r) &>%sz !sodik felt$l tallkozunk k,lnsen a Felvidken s a /unnt8lon az 8gynevezett prtzatos renesznsz p"tszettel(fels$!agyarorszgi prtzatos renesznsz st"lus kategriapl%Kly!i vr k$szegi polgrhzak ks!rki harangtorony s vr pozyonyi vroshza) 5azai ks$renesznsz sa#tos #elensge f$leg erdlyebn8n%virgos renesznsz /"sz"t$ !ot"vu!ai:olaszkors olaszkoszr8 Legszebb ele!ei:a falusi te!pl!ok festett !enyezetei pad#ai s szszkei(legt$bb =rdlyben !ardadt fenn de Magyarorszgon is van7kosi) - virgos renesznsz !ot"vu!a tker,lt a teGtilikra is% - klvinista irnyzat elvetette a te!plo!ok figulis d"sz"tst refor!tus vidkeken a rgebbi katolikus te!plo!i berendezs ltalban elpusztult s a figurlis falkpeket le!eszeltk Cefor!tusok a te!atikus falkpsorozat helyre virgos !otivu!okat festettek (pl%Dsaroda)ugy vltk ezek #obban lefestik a hitigazsgot !int a n!a blvnyok Meg#elenik a torncos falusi hz 5aranglbak s tornyok rkdos kikpzse utal a renesznszra (pl% ny"rbtori haranglb) 3%- !agyar renesznsz - refor!ci !egind"t#a Luther Mrton &(&I)ben Lef$bb hittteleaz e!ber egyed,l a hit ltal ,dvz,lhet illetve a biblia a hitigazsgok kizrlagos forrsa szerzetessget ne! is!erte el se a ppa egyhzf$ssgt de a p,spki tisztsget igen% -z egyhzi szertartsrendet a liturgit egyszer6s"tette s bevezette a ne!zeti nyelv hasznlat%- keresztnysget s az 8rvacsort elfogatdtk% B!et ne!esg t!ogata vagy azok akik sze!ben lltak a katolikus egyhzzal - n!et paraszhbor8 ide#n a refor!ci szls$sges npi irnyzat (anabaptistk) ellen foglalt llst - felvidki n!et vrosokban s a nyugati nagybabirtokosok kztt ter#edt el a lutheri refor!ci &((')es vekt$l a klviniz!us vette t a hatal!at Luthernl radiklisabb alapokon llttak a refor!ci sv#ci KZingli s @lvin nevvel f!#elzett irnyzatai a refor!tusok% -K eltrs kztt,k az oltriszentsg ter!szett$l alkotott felfogsban volt Lutheraz oltrszentsg vtele pillanatban @risztus valsgban is #elen van KZingliszerinte nincs valsos #elentse az urvacsora csupn e!lkeztet @risztusra @lvin s KZingli elvek szerint a te!plo!okbl !inden oltrt kpet szbrot sz!6ztek blvnyi!dsnak tartva a katolikus kp s ereklye tisztelett%-z egyhzszervezet : a gy,lekezeti h"vek ltal vlasztott presbiteri test,letek vezettk-

polgrsg rdekeit szolglta%gyors ter#edse a prdiktorok tr"t$ !unk#nak ksznhet$% - !agyar refor!tus egyhz !egszervez$#e Meliusz 4uhsz Jter volt aki a /ebrecent a !agyar refor!ci szelle!i irny"t kpv tette%Melius a !sik nagy refor!torral 5eltai Hsprral nagy szeretpet #tszott abbba hogy az orszg egsz ter,letn belertve a hdltsgi ter,leteket a klvinista esz!e elter#edt%