You are on page 1of 7

UNIVERZITET U TUZLI

TEHNOLOKI FAKULTET
DODIPLOMSKI STUDIJ
Akademska 2011/12. godina
RASPORED ISPITNIH TERMINA ZA STUDENTE I GODINE (PRVI PUT UPISANI I PONOVCI)
Zavrni i popravni ispiti u 2012/13. godini Predmeti u zimskom semestru
Naziv predmeta
Odsjek
Zavrni ispiti
Popravni ispit
smjer
Dodatni popravni ispiti

Sala
Matematika I (I linija)
Matematika I (II linija)
Fizika I (I linija)
Fizika I (II linija)
Primjenjeno raunarstvo (I linija)
Primjenjeno raunarstvo (II linija)
Ekologija u zatiti okoline
Uvod u inenjerstvo zatite okoline
Uvod u hemijsko inenjerstvo
Uvod u hemijske tehnologije
Nauka o hrani
Uvod u prehrambene tehnologije
Opa i neorganska hemija
Opa hemija sa stehiometrijom

svi
svi
svi
svi
svi
svi
ZO
ZO
HT
HT
PT
PT
PT
HT, ZO

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
IV
IV
I
I

Vrijeme
09,00
09,00
09,00
09,00
09,00
09,00
09,00
09,00
12,00
12,00
09,00
09,00
09,00
09,00

Datum
07.01.
08.01.
09.01.
10.01.
11.01.
12.01.
14.01.
15.01.
16.01.
17.01.
18.01.
19.01.
16.01.
17.01.

Sala

Vrijeme

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
IV
IV
I
I

09,00
09,00
09,00
09,00
09,00
09,00
09,00
09,00
12,00
12,00
09,00
09,00
09,00
09,00

Datum
04.02.
05.02.
06.02.
07.02.
08.02.
09.02.
11.02.
12.02.
13.02.
14.02
15.02.
16.02.
13.02.
14.02.

Zavrni i popravni ispiti u 2012/13. godini Predmeti u ljetnom semestru


Naziv predmeta
Odsjek
Zavrni Ispiti
Popravni ispiti
smjer
Datum
Sala
Vrijeme
Sala Vrijeme
Datum
08.07.
Organska hemija I
HIT
I
9,00
10.06.
I
9,00
09.07.
Neorganska hemija
HIT,ZO
I
9,00
11.06.
I
9,00
10.07.
Biologija
PT
I
9,00
12.06.
I
9,00
Analitika hemija (I linija)
svi
I
9,00
13.06.
I
9,00
12.07.
15.07.
Analitika hemija (II linija)
svi
I
9,00
14.06.
I
9,00
16.07.
Fizika II (I linija)
svi
I
9,00
11.06.
I
9,00
17.07.
Fizika II (II linija)
svi
I
9,00
17.06.
I
9,00
08.07.
Osnove higijene i sanitacije (izborni)
PT
III
9,00
18.06.
III
9,00
20.07.
Proizvodnja i prerada organske hrane (izb)
PT
III
9,00
19.06.
III
9,00
18.07.
Matematika II (I linija)
svi
I
9,00
20.06.
I
9,00
Matematika II (II linija)
svi
I
9,00
21.06.
I
9,00
19.07.

Sala
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
IV
IV
I
I

Vrijeme
09,00
12,00
09,00
12,00
09,00
12,00
09,00
09,00
09,00
09,00
12,00
12,00
09,00
09,00

Datum
19.08
19.08.
20.08.
20.08.
21.08.
21.08.
22.08.
23.08.
24.08.
26.08.
27.08.
28.08.
29.08.
30.08.

Dodatni popravni ispiti


Datum
Sala
I
I
I
I
I
I
I
III
III
I
I

Vrijeme
9,00
9,00
9,00
9,00
12,00
9,00
12,00
9,00
12,00
09,00
12,00

31.09.
02.09.
03.09.
04.09.
04.09.
05.09.
05.09.
31.09.
02.09.
06.09.
06.09.

Naziv predmeta

RASPORED ISPITNIH TERMINA ZA STUDENTE II GODINE (PRVI PUT UPISANI I PONOVCI)


Zavrni i popravni ispiti u 2012/13. godini Predmeti u zimskom semestru
Odsjek
Zavrni ispiti
Popravni
Dodatni popravni ispiti
ispiti
Smjer
Sala
Vrijeme
Sala Vrijeme Datum
Sala
Vrijeme Datum
Datum

Organska hemija
Fizikalna hemija
Numerike metode u inenjerstvu
Nauka o toplini
Opa mikrobiologija
Organska hemija II
Procesna mjerna tehnika
Tehniko crtanje sa nacrtnom geometrijom
Elementi procesne opreme
Legislativa o hrani
Tehnologija vode
Numerike metode u prehrambenoj
industriji
Otpadne materije industrije i energetike

PT, ZO
HIT
HIT, ZO
svi
PT,ZO
HIT
HIT
ZO
PT,ZO
PT
PT

1
1
1
1
1
1
60
7
60
7
60

12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
9,00
9,00
9,00
9,00
12,00

PT

60

12,00

ZO

60

12,00

07.01.
08.01.
09.01.
10.01.
11.01.
14.01.
15.01.
16.01.
17.01.
18.01.
14.01.
19.01.
18.01.

1
1
1
1
1
1
60
7
60
7
60

12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
9,00
9,00
9,00
9,00
12,00

60

12,00

60

12,00

04.02.
05.02.
06.02.
07.02.
08.02.
11.02.
12.02.
13.02.
14.02.
15.02.
11.02.
16.02.
15.02.

1
1
1
1
1
1
60
7
60
7
60

15,00
15,00
15,00
12,00
12,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
12,00

60

12,00

60

12,00

19.08.
20.08.
21.08.
22.08.
23.08.
24.08.
26.08.
27.08.
28.08.
29.09.
30.08.
31.08.
28.08.

Zavrni i popravni ispiti u 2010/11. godini Predmeti u ljetnom semestru


Naziv predmeta
Odsjek
Zavrni ispiti
Popravni ispiti
Dodatni popravni ispiti
Smjer
Sala
Vrijeme
Datum Sala Vrijeme Datum Sala Vrijeme Datum
Instrumentalne metode
HIT, PT
1
12,00
10.06.
1
12,00
08.07.
1
12,00
02.09.
Fizikalna hemija
PT, ZO
1
12,00
1
12,00
1
12,00
11.06.
09.07.
03.09.
Raunanje u inenjerstvu zatite okolia
ZO
1
12,00
12.06.
1
12,00
10.07.
1
12,00
04.09.
Kinetika i mehanizmi fizikalno-hemijskih procesa
HIT
1
12,00
13.06.
1
12,00
13.07.
1
15,00
05.09.
Materijalni i energetski bilansi procesa
HIT, PT
1
12,00
14.06.
1
12,00
12.07.
1
15,00
06.09.
Hemijsko-inenjerska termodinamika
HIT
1
12,00
17.06.
1
12,00
16.07.
1
12,00
07.09.
Procesna mjerna tehnika
PT, ZO
1
12,00
1
12,00
1
12,00
18.06.
17.07.
24.08.
Opa biohemija
PT, ZO
1
12,00
19.06.
1
12,00
18.07.
1
15,00
02.09.
Zeleno injenjerstvo
HIT, PT, ZO
53
12,00
53
12,00
3
12,00
20.06.
19.07.
24.08.
Hemometrija
ZO
53
12,00
21.06.
53
12,00
08.07.
3
12,00
30.08.
Biogoriva
HIT, ZO
3
12,00
3
12,00
3
12,00
22.06.
20.07.
31.08.
Koloidna hemija
PT
53
12,00
12.06.
53
12,00
10.07.
3
12,00
27.08.
Industrijska toksikologija
ZO
53
12,00
53
12,00
3
12,00
10.06.
08.07.
05.09.
Okolinsko pravo
ZO
60
12,00
13.06.
60
12,00
12.07.
3
12,00
06.09.
Osnove zatite okoline
ZO
60
12,00
17.06.
60
12,00
16.07.
8
12,00
07.09.
Upravljanje kvalitetom u analitikoj laboratoriji
HIT
53
9,00
11.06.
53
9,00
09.07.
8
12,00
04.09.
Elementi procesne opreme
HIT
53
9,00
12.06.
53
9,00
10.07.
8
12,00
02.09.
Sirovine u hemijskoj industriji
HIT
53
9,00
18.06.
53
9,00
10.07.
8
12,00
03.09.
Tehniki engleski jezik
HIT
53
9,00
19.06.
53
9,00
17.07.
8
12,00
06.09.

RASPORED ISPITNIH TERMINA ZA STUDENTE III GODINE (PRVI PUT UPISANI I PONOVCI)
Zavrni i popravni ispiti u 2012/13. godini Predmeti u zimskom semestru
Naziv predmeta

Hidromehanike operacije
Hemijsko-inenjerska kinetika
Procesi proizvodnje i prerade polimera
Opa hemijska tehnologija
Numerike metode u inenjerstvu
Industrijska ekologija
Hidromehanike operacije
Inenjerstvo u zatiti okoline
Sistemi upravljanja okolinom
Upravljanje zrakom, vodama i tlom
Sirovine biljnog porijekla
Mikrobiologija hrane
Biohemija hrane
Fizikalna svojstva hrane
Biostatistika
Procesni aparati i ureaji
Recikliranje polimera (izborni)
istije tehnologije (izborni)
Membranski procesi (izborni)
Upravljanje otpadnim materijama
poljoprivredne proizvodnje (izborni)
Bioloki aktivne komponente hrane (izborni)
Automatizacija tehnolokih procesa (izborni)
Hemija hrane (izborni)

Zavrni ispiti

Odsjek
Smjer

HT (HI)
HT (HI)
HT (HI)
HT (HI)
HT (EI), ZO
HT (EI), ZO
HT (EI), PT, ZO
HT (EI)
HT (EI), ZO
HT (EI), ZO
PT
PT
PT
PT
PT
ZO
HT, ZO
HT,ZO
HT,ZO
HT (EI), ZO
PT
PT
PT

Popravni
ispiti

Sala

Vrijeme

Datum

8
57
8
8
8
8
1
8
8
8
4
4
4
4
4
3
1
1
7

09,00
09,00
09,00
09,00
09,00
09,00
15,00
09,00
09,00
09,00
09,00
09,00
09,00
09,00
09,00
09,00
15,00
15,00
12,00

07.01.
08.01.
09.01.
10.01.
11.01.
12.01.
14.01.

12,00

7
7
7

12,00
12,00
12,00

15.01.
16.01.
17.01.
07.01
08.01
09.01.
10.01
11.01.
08.01.
18.01.
19.01
14.01
15.01.
14.01.
15.01.
16.01.

Dodatni popravni ispiti

Sala Vrijeme Datum Sala Vrijeme Datum


8
57
8
8
8
8
1
8
8
8
4
4
4
4
4
3
1
1
7

09,00
09,00
09,00
09,00
09,00
09,00
15,00
09,00
09,00
09,00
09,00
09,00
09,00
09,00
09,00
09,00
15,00
15,00
12,00

12,00

7
7
7

12,00
12,00
8,00

04.02.
05.02.
06.02.
07.02.
08.02.
09.02.
11.02.
12.02.
13.02.
14.02.
04.02.
05.02.
06.02.
07.02.
08.02.
12.02.
15.02.
16.02.
11.02.
12.02.
11.02.
12.02.
13.02.

8
57
8
8
8
8
1
8
8
8
4
4
4
4
4
3
4
4
7

09,00
09,00
09,00
09,00
09,00
09,00
15,00
09,00
09,00
09,00
09,00
09,00
09,00
09,00
09,00
09,00
15,00
18,00
15,00

15,00

7
7
7

15,00
15,00
12,00

19.08
20.08.
21.08.
22.08.
23.08.
24.08.
26.08.
27.08.
28.08.
29.08.
19.08.
20.08.
21.08.
22.08.
23.08.
19.08.
22.08.
23.08.
24.08
26.08
26.08.
27.08.
28.08

Zavrni i popravni ispiti u 2012/13. godini Predmeti u ljetnom semestru


Odsjek
Zavrni ispiti
Smjer
Popravni ispiti
Dodatni popravni ispiti
Sala
Vrijeme
Datum
Sala Vrijeme Datum Sala Vrijeme Datum
HT
Toplinske operacije
8
09,00
10.06.
8
09,00
08.07.
8
12,00
19.08.
HI
Reakcijsko inenjerstvo
57
09,00
11.06.
57
09,00
09.07.
57
12,00
20.08.
HI
Hemijska industrija i okolina
8
09,00
12.06.
8
09,00
10.07.
8
12,00
21.08.
HI
Hemijsko inenjerski laboratorij
8
09,00
13.06.
8
09,00
12.07.
8
12,00
22.08.
HT (EI), ZO
Transformacija polutanata u okolini
8
09,00
8
09,00
8
12,00
14.06.
13.07.
23.08.
HT (EI), ZO
Procjena utjecaja na okolinu
8
09,00
15.06.
8
09,00
16.07.
8
12,00
24.08.
HT (EI), ZO
Upravljanje otpadom
8
09,00
8
09,00
8
12,00
17.06.
17.07.
26.08.
HT (EI)
Reaktori i bioreaktori
57
09,00
18.06.
57
09,00
18.07.
57
12,00
27.08.
PT
Toplinske i difuzione operacije
4
09,00
10.06.
4
09,00
08.07.
4
12,00
30.08.
PT
Sirovine animalnog porijekla
4
09,00
4
09,00
4
12,00
11.06.
09.07.
31.09.
PT
Analiza hrane
4
09,00
12.06.
4
09,00
10.07.
4
12,00
02.09.
PT
Ekonomika u prehrambenoj industirji
4
09,00
4
09,00
4
12,00
13.06.
12.07.
03.09.
ZO
Biohemija
4
12,00
10.06.
4
12,00
08.07.
4
12,00
04.09.
ZO
Toplinske i difuzione operacije
4
12,00
11.06.
4
12,00
09.07.
4
12,00
05.09.
ZO
Odabrana poglavlja neorganske tehnologije
60
12,00
60
12,00
60
12,00
12.06.
10.07.
27.08.
HT (HI)
Tehnologija proizvodnje i prerade soli (izborni)
7
09,00
19.06.
7
09,00
17.07.
7
12,00
29.08.
HT (HI)
Tehnologija goriva i maziva (izborni)
7
09,00
7
09,00
7
12,00
20.06.
18.07.
30.08.
HT
(HI)
Planiranje eksperimenta (izborni)
7
09,00
21.06.
7
09,00
19.07.
7
12,00
31.08.
HT (HI)
Tehnologija pripreme vode (izborni)
7
09,00
7
09,00
7
12,00
22.06.
20.07.
02.09.
HT (EI)
Biohemija (izborni)
60
12,00
11.06.
60
12,00
09.07.
60
12,00
03.09.
HT
(EI),
ZO
Obnovljivi izvori energije (izborni)
7
9,00
19.06.
7
9,00
17.07.
7
12,00
04.09.
HT (EI), ZO
Pilot postrojenja i postupci preiavanja otpadnih
7
9,00
7
9,00
7
12,00
voda (izborni)
20.06.
18.07.
05.09.
PT
Instrumentalne metode u analizi hrane (izborni)
7
12,00
7
12,00
7
12,00
14.06.
12.07.
05.09.
PT
Rezidue i kontaminanti u hrani (izborni)
7
12,00
17.06.
7
12,00
08.07.
7
12,00
06.09.
PT
Funkcionalne mikrobne kulture (izborni)
7
12,00
7
12,00
7
12,00
18.06
16.07.
07.09.
ZO
Alternativni izvori energije (izborni)
7
12,00
21.06
7
12,00
19.07.
7
15,00
02.09.
PT
Konzerviraje
7
12,00
22.06
7
15,00
10.07.
7
15,00
06.09.
Naziv predmeta

RASPORED ISPITNIH TERMINA ZA STUDENTE IV GODINE (PRVI PUT UPISANI I PONOVCI)


Zavrni i popravni ispiti u 2012/13. godini Predmeti u zimskom semestru
Naziv predmeta

Projektovanje aparata i ureaja


Projektovanje aparata i ureaja
Difuzne operacije
Mjerenje, regulacija i automatizacija
Kontrola i osiguranje kvaliteta u hemijskoj
industriji
Konstrukcioni materijali, korozija i zatita
Odabrana poglavlja biohemijskog inenjerstva
Tehnologija voa i povra
Tehnologija mesa i ribe
Tehnologija brana i kruha
Senzorska analiza
Tehnologija vrenja
Odabrana poglavlja organske tehnologije
Monitoring okoline
Eko odrivi razvoj
Bioreaktori (izborni)
Upravljanje otpadnim materijama hemijske
industrije (izborni)
Primjena softverskih paketa u hemijskom
inenjerstvu (izborni)
Monitoring okoline (izborni)
Biomasa kao energetski izvor (izborni)
Tehnologija konditorskih proizvoda (izborni)
Funkcionalni mlijeni proizvodi (izborni)

Zavrni ispiti

Odsjek
Smjer

HT-HI
HT-EI

Sala

Vrijeme

09,00

12,00

HT
HT, ZO

3
3

09,00
09,00

HT (HI)
HT(EI),
ZO
HT(EI)
PT
PT

3
3
57
3
3

PT
PT

3
53

PT
ZO
ZO
ZO
HT (HI)

3
60
60
60
57

HT (HI), ZO

HT (HI)
HT
HT (EI), ZO
PT
PT

57
60
3
53
60

09,00
09,00
09,00
12,00
12,00
12,00
09,00
12,00
09,00
09,00
09,00
09,00
09,00
16,00
12,00
12,00
12,00
9,00

Popravni
ispiti
Datum
07.01

Sala
3

Vrijeme Datum
09,00

07.01
08.01.
09.01.

12,00

3
3

09,00
09,00

10.01.

11.01.
14.01.
07.01.
08.01.

3
57
3
3

09.01.
10.01.

3
53

11.01
07.01
08.01.
09.01
10.01.

3
60
60
60
57

14.01

15.01
16.01.
18.01.
14.01.
15.01.

57
60
3
53
60

Dodatni popravni ispiti

09,00
09,00
09,00
12,00
12,00
12,00
09,00
12,00
09,00
09,00
09,00
09,00
09,00
16,00
12,00
12,00
12,00
9,00

04.02.
04.02.
05.02.
06.02.
07.02.

Sala

Vrijeme

09,00

09,00

3
3

09,00
09,00

3
08.02.
11.02.
04.02.
05.02.
06.02.
07.02.
08.02.
04.02.
05.02.
06.02.
07.02.
11.02.

3
57
3
3
3
53
3
60
60
60
60
3

12.02.
13.02.
15.02.
11.02.
12.02.

57
60
3
53
60

09,00
09,00
09,00
12,00
12,00
12,00
09,00
12,00
09,00
09,00
09,00
09,00
09,00
16,00
12,00
15,00
12,00
9,00

Datum
19.08.
19.08.
20.08.
21.08.
22.08.
23.08.
26.08.
26.08.
27.08.
28.08.
22.09.
29.09.
19.08.
20.08.
21.08.
27.08.
28.08.
29.08.
30.08.
31.08.
02.09.
26.08.

Zavrni i popravni ispiti u 2011/12. godini Predmeti u ljetnom semestru


Odsjek
Zavrni ispiti
Smjer
Popravni ispiti
Sala Vrijeme Datum
Sala Vrijeme Datum
3
09,00
10.06.
3
09,00
08.07.
Analiza i simulacija procesa
HT, ZO
09,00
11.06.
09,00
09.07.
Projektovanje tehnolokih procesa
HT (HI)
3
3
09,00
12.06.
09,00
10.07.
Separacijski procesi
HT (HI)
3
3
09,00
13.06.
09,00
12.07.
Konstrukcioni materijali za procesnu opremu i zatita
HT (HI)
3
3
09,00
09,00
14.06.
13.07.
Projektovanje u ekoinenjerstvu
HT (EI)
3
3
09,00
15.06.
09,00
15.07.
Biotehnologija u zatiti okoline
HT (EI), ZO
3
3
12,00
12,00
17.06.
16.07.
Preiavanje otpadnih plinova
HT (EI), ZO
3
3
12,00
18.06.
12,00
17.07.
Preiavanje otpadnih voda
HT (EI)
3
3
12,00
10.06.
12,00
08.07.
Tehnologija mlijeka i mlijenih proizvoda
PT
3
3
09,00
09,00
11.06.
09.07.
Tehnologija jestivih ulja i masti
PT
53
53
12,00
12.06.
12,00
10.07.
Upravljanje kvalitetom u prehrambenoj industriji
PT
3
3
09,00
09,00
13.06.
12.07.
Projektovanje u prehrambenoj industriji
PT
60
60
09,00
14.06.
09,00
13.07.
Ambalaa i pakovanje hrane
PT
60
60
09,00
11.06.
09,00
08.07.
Odabrana poglavlja prehrambene tehnologije
ZO
60
60
09,00
09,00
12.06.
09.07.
Energetska postrojenja i okolina
ZO
60
60
09,00
13.06.
09,00
10.07.
Zatita u industriji
ZO
3
3
16,00
16,00
19.06.
17.07.
Tehnologija mineralnih soli (izborni)
HT (HI)
53
53
Naziv predmeta

20.06.
21.06.
18.06.
15.06.

53
60
53
3

60

19,00
12,00
12,00
12,00
12,00

12.06.

HT (EI), ZO

53

12,00

PT, ZO

60

09,00

PT
PT

Tehnologija eera i kroba (izborni)

PT

09,00
09,00
09,00

Osvjeavajua bezalkoholna pia (izborni)


Aparati i ureaji u prehrambenoj industriji (izborni)

PT
PT

53
3

16,00
09,00

Procesi proizvodnje i prerade masti i ulja (izborni)


Biorazgradljivi polimerni materijali (izborni)
Menadment industrijske proizvodnje (izborni)
Specijalni i novi materijali (izborni)

HT (HI)
HT (HI)
HT, ZO
HT (HI)

53
60
53
3

Fermentacioni procesi u hemijskoj industriji (izborni)

HT (HI)

Transport i okolina (izborni)


Upravljanje otpadnim materijama prehrambene
industrije (izborni)
Tehnologija mesa peradi i jaja (izborni)
Zdravstvena sigurnost hrane (izborni)

Dodatni popravni ispiti


Sala
3
3
3
3
3
3
3
3
3
53
3
3
3
60
60
3
53

Vrijeme
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
15,00
15,00
15,00
12,00
15,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00

Datum
19.08.
20.08.
21.08.
22.08.
23.08.
24.08.
26.08.
27.08.
28.08.
02.09.
03.09.
04.09.
05.09.
06.09.
27.08.
06.09.
30.08.
31.08.
02.09.
03.09.

30.08.

18.07.
19.07.
16.07.
13.07.

53
60
53
53

60

19,00
12,00
12,00
12,00
12,00

10.07.

60

15,00
15,00
12,00
15,00
15,00

13.06.

53

12,00

18.07.

53

15,00

03.09.

22.06.
15.06.
17.06.

60

09,00

60

12,00

16.07.

15,00
15,00
15,00

05.09.
04.09.
03.09.

18.06

09,00
09,00
09,00

20.07.
13.07.
15.07.

19.06.
20.06

53
3

17,00
09,00

17.07.
18.07.

53
53

17,00
12,00

3
3

3
3

31.08.

07.09.
03.09.
07.09

RASPORED ISPITNIH TERMINA ZA STUDENTE I GODINE ZA STUDIJSKI PROGRAM AGRONOMIJE (PRVI PUT UPISANI)
Zavrni i popravni ispiti u 2012/13. godini Predmeti u zimskom semestru
Naziv predmeta
Zavrni ispiti
Popravni ispit
Dodatni popravni ispiti

Sala
Uvod u poljoprivrednu proizvodnju
Bioloke osnove tla
Botanika
Matematika
Opa i neorganska hemija

Naziv predmeta

Zoologija
Fizika tla
Pedologija
Osnove biljne proizvodnje
Osnove animalne proizvodnje

Vrijeme

3
3
3
3
3

12,00
12,00
12,00
12,00
12,00

Datum
14.01.
15.01.
16.01.
17.01.
18.01.

Sala

Vrijeme

3
3
3
3
3

12,00
12,00
12,00
12,00
12,00

Datum
11.02.
12.02.
12.02.
13.02.
14.02.

Zavrni i popravni ispiti u 2012/13. godini Predmeti u ljetnom semestru


Zavrni Ispiti
Popravni ispiti
Sala

Vrijeme

3
3
3
3
3

15,00
12,00
12,00
12,00
12,00

Datum
10.06.
11.06.
19.06.
20.06.
21.06.

Sala

Vrijeme

3
3
3
3
3

09,00
09,00
12,00
12,00
12,00

Sala
3
3
3
3
3

Vrijeme
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00

Dodatni popravni ispiti

Datum
17.07.
19.07.
10.07.
12.07.
15.07.

Datum
19.08
20.08.
21.08.
22.08.
23.08.

Datum
Sala
3
3
3
3
3

Vrijeme
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00

30.08.
02.09.
03.09.
04.09.
05.09.