LOCUL DE MUNCǍ Nr.

1 MACARAGIU

'. 2. in cabina macaralei . DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCA PROCESUL DE MUNCǍ Macaragiul deserveste automacarale sau macarale pe sina. în!epare la contactul cu suprafe!e periculoase. • "actori de risc electric# . MIJLOACE DE PRODUCŢIE • IVECO/EUROTECH .'. temperatura fiind scǎ utǎ în anotimpul friguros şi ridicatǎ în perioada canicularǎ. FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUCŢIE • "actori de risc mecanic# • $rindere. "actori de risc termic# Temperatura coborâtǎ a suprafe!elor metalice atinse în anotimpul rece &scule. Activitatea în aer liber se desfǎşoarǎ în pre en!a curen!ilor de aer..MACARA • Truse chei. piese etc. SARCINA DE MUNCǍ • Conform cu fisa postului MEDIUL DE MUNCǍ Macaragiul îşi desfǎşoarǎ activitatea . (ovire de c%tre alte mi)loace de transport la deplasarea pedestrǎ. FACTORI DE RISC IDENTIFICAŢI A. *atamari fi ice in ca de accident rutier. Tǎiere. antrenare mânǎ sau articole de vestimenta!ie de c%tre organele de maşini în mişcare&curele de transmisie etc.1. +%sturnarea macaralei in timpul ridicarii sarcinilor mai mari decat cele prescrise. cât şi în aer liber.

împiedicare.eficien!e la instala!ia electricǎ care generea ǎ riscuri de producere a unor scântei şi de aprindere instala!iei. deci ii dificile în timp scurt . vânt. grindin%. • 1misiuni 2eutili area echipamentului individual de protec!ie. Monotonia muncii.Manevrarea macaralei. /uprasolicitare psihicǎ# /olicitare permanentǎ a aten!iei în timpul manevrarii bratului macaralei. C. alunec%ri de teren. seisme. în stadiu avansat de obosealǎ. Cadere de la inaltime pe timpul urcarii in cabina macaralei sau pe timpul coborarii din cabina. FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNCǍ • "actori de risc fi ic Temperatura sc% ut% a aerului în timpul înc%rc%rii. Calamitǎ!i naturale. D. -lectorcutare prin atingere directa sau indirecta B. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCǍ • • /uprasolicitare fi icǎ -fort static. interven!ii pe ba a refle0elor dobândite . desc%rc%rii. Curen!i de aer. FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI • Ac!iuni greşite . pr%buşiri de copaci.- . efectu%rii de repara!ii în anotimpul friguros. Ameteli datorita lucrului la inatime. C%dere la acelaşi nivel prin alunecare. de echilibrare la deplasarea pedestr%. po i!ie fi0ǎ pe timpul lucrului in cabina macaralei. • Comportament socio 3 profesional . inunda!ie. tr%snet.

st%ri tensionate. agresiuni verbale sau fi ice.- +ela!ii primare necorespun %toare &rela!ii neprincipiale între colegi. deficien!ele sistemul de comunicare'. . - (ipsa de satisfac!ie în munc%. 2erespectarea disciplinei la locul de munc% prin pre entarea la serviciu obosit sau în stare de ebrietate. Consumul de alcool în timpul programului de lucru.

1 1 2 7. . Temperatura coborâtǎ a suprafe!elor metalice atinse în anotimpul rece &scule. în!epare la contactul cu suprafe!e periculoase. >. < .-C-/ 5TM 839: ile 5TM 839: ile . 3 5TM 839: ile . . antrenare mânǎ sau articole de vestimenta!ie de c%tre organele de maşini în mişcare&curele de transmisie etc. .eficien!e la instala!ia electricǎ care generea ǎ riscuri de producere a unor scântei şi de aprinderea instala!iei.-C-/ . FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCǍ LOCUL DE MUNCǍ: MACA+A456 NUMǍR PERSOANE EXPUSE: 4 DURATA EXPUNERII: ! EC"IPA DE EVALUARE: CONSE/ CINTA MAXIMA PREVI0I/ BILǍ CLASA DE GRAVIT ATE CLASA DE PROBAB ILITATE NIVEL PARŢI AL DE RISC COMPONENŢ A SISTEMULUI DE MUNCǍ FACTORI DE RISC IDENTIFICAŢI FORMA CONCRETǍ DE MANIFESTARE A FACTORULUI DE RISC #$%&'r(%r%) *+r+..'. piese etc.%-r(. < < 2 : 8 : 7 : : 7 7 3 8 9 8 8 8 8 8 8 MIJLOACE DE PRODUCŢIE "ACT1+5 . < . 8. =. Tǎiere. $rindere.UNITATEA: 3.-C-/ 4 . *atamari fi ice in ca de accident rutier . (ovire de c%tre alte mi)loace de transport la deplasarea pedestrǎ. -lectrocutare prin atingere directa sau indirecta. .'. +%sturnarea macaralei in timpul ridicarii sarcinii mai mari dacat cea prescrisa. "ACT1+5 .-C-/ 5TM 839: ile .+5/C M-CA25C 9. :.+5/C -(-CT+5C <.

Caderea de la inatime pe timpul urcarii in cabina sau pe timpul coborarii. MEDIUL DE MUNCǍ "ACT1+5 . . : 7 : : : 8 8 8 8 8 79.-C-/ 5TM 839: ile 5TM 839: ile 5TM 839: ile 5TM 9:3 7>A ile 5TM 9:3 7>A ile 5TM 839: ile 5TM 839: ile . deci ii dificile în timp scurt . agresiuni verbale sau fi ice.+ela!ii primare necorespun %toare &rela!ii neprincipiale între colegi. desc%rc%rii. .A. vânt. pr%buşiri de copaci. Temperatura sc% ut% a aerului în timpul înc%rc%rii.(ipsa de satisfac!ie în munc%. Curen!i de aer. < .Cadere la acelasi nivel prin alunecare impiedicare. .-C-/ 5TM 839: ile . < .2eutili area echipamentului individual de protec!ie. 5TM 839: ile . < . . 7<. Ameteli datorate lucrului la inaltime. = = : : 7 : 7 7 9 9 8 8 8 8 8 7 EXECUTANT ACD5625 4+-E5T- C1M$1+TA3 M-2T6( /1C513 $+1"-/512A( . 8 8 . la deplasarea pedestra. alunec%ri de teren. seisme./olicitare permanentǎ a aten!iei în timpul manevrarii bratului macaralei. tr%snet. efectu%rii de repara!ii în anotimpul friguros.-C-/ 5TM 839: ile .-fort static. Calamitǎ!i naturale. 7. .. deficien!ele sistemul de comunicare'. 7@. /6$+A/1(5C53 TA+"5?5CB SARCINA DE MUNCǍ /6$+A/1(5C53 TA+$/5C5CB 78. 7=. grindin%.@.7.Monotonia muncii.+5/C "5?5C 77. inunda!ie. de echilibrare. po i!ie fi0ǎ pe timpul lucrului in cabina macaralei. interven!ii pe ba a refle0elor dobândite 7:. Manevrarea macaralei în stadiu avansat de obosealǎ. 7>. st%ri tensionate. 7A.

.8 . 9 . + 7×7 =< NIVELURILE DE RISC PARŢIALE PE FACTORI DE RISC#F(4. L6'78 $% .78 = = 8.-C-/ 5TM 9:3 7>A ile < 8 8 . 1 MACARAGIU N(:%8 $% r(&' 486..' + 7&7×7' .8 ∑ ri i =7 = 9&9 × 9' + 7=&8 × 8' + 7&.5r.1. MACARAGIU NIVELUL DE RISC GLOBAL AL LOCULUI DE MUNCǍ ESTE: Nrg7 = ∑ riRi i =7 .75'9 5r.8.Consumul de alcool în timpul programului de lucru.7< 9 × 9 + 7= × 8 + 7× . .+8 : 3)1< .2erespectarea disciplinei la locul de munc% prin pre entarea la serviciu obosit sau în stare de ebrietate. .. × .

3 2 1 0 F1 F3 F5 F7 F9 F11 F13 F15 F17 F19 F21 F23 FACTORI DE RISC .5 4 NIVEL DE RISC .

în!epare la contactul cu suprafe!e periculoase. po i!ie fi0ǎ pe timpul lucrului in cabina macaralei. vânt. în stadiu avansat de obosealǎ. "7= Manevrarea macaralei. tr%snet.7 (ipsa de satisfac!ie în munc%. împiedicare. ". "7A Curen!i de aer.Consumul de alcool în timpul programului de lucru. ". "= Temperatura coborâtǎ a suprafe!elor metalice atinse în anotimpul rece &scule. "< .'.. deci ii dificile în timp scurt . agresiuni verbale sau fi ice. deficien!ele sistemul de comunicare'. "7. "79 /olicitare permanentǎ a aten!iei în timpul manevrarii bratului macaralei. "> -lectorcutare prin atingere directa sau indirecta "@ Temperatura sc% ut% a aerului în timpul înc%rc%rii. ". piese etc.'. "78 -fort static. . grindin%.LEGENDǍ FIGURA NR.8 2erespectarea disciplinei la locul de munc% prin pre entarea la serviciu obosit sau în stare de ebrietate. efectu%rii de repara!ii în anotimpul friguros. "8 *atamari fi ice in ca de accident rutier . desc%rc%rii. "7: Monotonia muncii. de echilibrare la deplasarea pedestr%. "77 Calamitǎ!i naturale. inunda!ie. interven!ii pe ba a refle0elor dobândite . "9 +%sturnarea macaralei in timpul ridicarii sarcinilor mai mari decat cele prescrise. ". alunec%ri de teren. (ovire de c%tre alte mi)loace de transport la deplasarea pedestrǎ. "7> Cadere de la inaltime pe timpul urcarii in cabina macaralei sau pe timpul coborarii din cabina.A +ela!ii primare necorespun %toare &rela!ii neprincipiale între colegi. pr%buşiri de copaci. "7< C%dere la acelaşi nivel prin alunecare. seisme.eficien!e la instala!ia electricǎ care generea ǎ riscuri de producere a unor scântei şi de aprindere instala!iei. "7@ 2eutili area echipamentului individual de protec!ie. ". Ameteli datorita lucrului la inatime. antrenare mânǎ sau articole de vestimenta!ie de c%tre organele de maşini în mişcare&curele de transmisie etc. ": Tǎiere. st%ri tensionate. 1 "7 $rindere.

.

.9&7r(( 3 5nstruirea corect% . - 9. "79. 3 "olosirea timpilor de odihn%. . Consumul de alcool în timpul programului de lucru. FACTOR DE RISC 1 ".Monotonia muncii. /olicitare permanentǎ a aten!iei în timpul manevrarii bratului macaralei. +espectarea regulilor interne de deplasare şi de acces la obiective. FIŞA DE MǍSURI PROPUSE Nr.4. interven!ii pe ba a refle0elor dobândite "7:.. 1 7. . (ovire de c%tre alte mi)loace de transport la deplasarea pedestrǎ. ". deci ii dificile în timp scurt . NIVEL DE RISC 2 : 3 Control medical periodic.(5+8(=+r%+ . 9 9 5nstruirea personalului privind consecin!ele consumului de alcool. 9 1prirea în parcurs la intervale regulate şi efecuarea de e0erci!ii fi ice de înviorare. MǍSURI PROPUSE N6.'r-.. 8..

egale cu cele generate de e0ecutant cu pondere de 8.' situându3se în categoria riscurilor inacceptabile pentru care trebuie luate mǎsuri de eliminare sau diminuare a efectelor lor..7<. Mediul de muncǎ cu o pondere de 7<. consecin!e ireversibile .in punct de vedere al reparti!iei pe sursele generatoare.: ' /3au identificat un numǎr de . .. dintre care# 7@ factori de risc au niveluri par!iale de risc sub limita admisǎ. . în cea mai mare parte. -rorile e0ecutantului au.@ I şi sarcina de munc% are o pondere de 7=. încadrându3se în categoria r(&'7r(86r .nr. nivelul de risc global &2g' calculat conform metodei are valoarea 8.. se remarcǎ ponderea ma)oritarǎ a factorilor proprii mi)loacelor de produc!ie cu 8.>8 I.%$(( & situate peste limita de acceptabilitate 8.2.97 I. INTERPRETAREA RE0ULTATELOR EVELUǍRII Fn urma anali ei factorilor de risc şi evaluǎrii efectuate. iar 9 factori de risc depǎşesc aceastǎ limitǎ& fig. $entru diminuarea sau eliminarea efectelor acestor factori de risc sunt necesare mǎsurile pre entate în G"işa de mǎsuri propuseH.>8 I . deces.8 de factori de risc.

PONDEREA FACTORILOR DE RISC DUPǍ SURSA GENERATOARE DIN CADRUL SISTEMULUI DE MUNCǍ# F(4.2. L6'78 $% . 1 MACARAGIU N(:%8 $% r(&' 486.9% .75'9 5r."3 % FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNCĂ 16.5r.41 FACTORI DE RISC PROPRII E!ECUTANTULUI 32.+8: 3)1< FACTORI DE RISC PROPRII MI#LOACELOR DE PRODUC$IE 32."3 % FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCĂ 17.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful