You are on page 1of 4

Informaii generale despre Sistemul electoral din republica Moldova.

n toamna anului 1997, Parlamentul de legistratur a XIII-a a adoptat Codul Electoral. Era o necesitate indispensabil entru un stat n care la iecare 1,!-" ani sunt organi#ate alegeri locale, parlamentare sau pre#iden$iale. P%n la adoptarea acestei legi s-a acti&at n ba#a unor regulamente pro&i#orii. n ba#a Codului Electoral, care unc$ionea# permanent n iecare campanie electoral, Comisia Electoral Central, de comun acord cu repre#entan$ii mass-media elaborea# un regulament, o concep$ie a re lectrii electoralei n presa scris 'i cea electronic. (i)loacele de in ormare n mas re lect campania electoral n con ormitate cu acest regulament. Prin campanie electoral n$elegem perioada de acti&itate care se des 'oar cu scopul de a-I determina pe alegtori s-'i e*prime &oturile pentru alegerea unui sau altui concurrent electoral 'i care ncepe, pentru iecare concurrent, la data nregistrrii acestuia de ctre Comisia Electoral Central sau de ctre consiliul electoral de circumscrip$ie 'i se nc+eie n #iua &otrii. ,peciali'tii de la C+i'inu aprecia# c ar i necesar elaborarea unei concep$ii globale care s reglemente#e re lectarea tuturor tipurilor de alegeri n mi)loacele de in ormare. -r, .epublica (oldo&a este un spa$iu aparte unde situa$ia social-politic se sc+imb n asemenea ritmuri, nc%t nu re#ist legisla$ia, cu at%t mai mult pre&ederile conceptuale. Comisia Electoral Central, n ba#a Constitu$iei .epublicii (oldo&a 'i a actelor normati&e pri&ind acti&itatea mi)loacelor de in ormare n mas, a elaborat pentru alegerile parlamentare din martie 199/ mai multe documente, n care 'i .egulamantul comisiei Electorale Centrale pri&ind re lectarea campaniei electorale pentru alegerea Parlamentului .epublicii (oldo&a n mi)loacele de in ormare n mas. 0ocumentul dat a purtat un caracter interpretati&, dar nu a a&ut or$ )uridic. 0e remarcat, c repre#entan$ii mass-media au acelea'i drepturi ca 'i obser&atorii acredita$i. Practica aplicrii legisla$iei mass-media n republica noastr este abia la nceput 'i se constitue crmid cu crmid. Pentru consolidarea acestei practici este important s ase acumule#e precedente, care &or asigura proceduri adec&ate de reglementare. 0in e*perien$a mondial este bine cunoscut aptul c legile noi capt putere )uridic deplin numai dup ce trece cel pu$in 7 ani de la adoptarea lor. ntruc%t .epublica (oldo&a n-a parcurs ntregul drum, trebuie s mai a'teptm. 1iecare )urnalist trebuie s se ptrund de responsabilitate. El trebuie s contribuie cu propriile apte 'i &orbe la procesul de per ec$ionare a cadrului n care acti&ea# presa. Este necesar ca toate legile s ie suplinite prin regulamente, +otrri 'i concep$ii speciale. Con$inutul lor trebuie s e*clud e&entuale di&ergen$e sau contradic$ii. 2n rol aparte n procesul de per ec$ionare a cadrului legislati& trebuie s-l aib e*per$ii independen$i, strini sau locali, care ar a)usta actele legislati&e 'i normati&e interne la standardele interna$ionale. ,eturile lor de recomandri nu trebuie depuse n sertare sau poli$e, ci transmise n redac$ii pentru a i studiate 'i respectate. 1acult$ile de specialitate trebuie s includ n planul de studii cursuri speciale la tema legisla$iei mass-media. Presa noastr, consider unii )urnali'ti, este &ulnerabil prin aptul c legisla$ia nu ace distinc$ie ntre persoanele publice 'i pri&ate, acordndu-le acela'i grad de protec$ie mpotri&a declara$iilor alse 'i calomnioase. ns, nu trebuie uitat aptul, c presa este obligat s trate#e n mod egalpersoanele i#ice 'i cele )uridice, persoanele pri&ate 'i cele publice. 3ucrtorii mass-media nu trebuie s insulte nici o categorie social, nici o persoan, indi erent de statutul social al acesteea. 0emnitarii 'i unc$ionarii de stat nu sunt pu'i n a$a legii s rspund pentru aptele rauduloase pe care le s&%r'esc. Presa este cea care trebuie s dea seam n a$a )udec$ii pentru aptele lor. Puterea, sub)ugat nc de re le*ele autoritare, continu s men$in mass-media n unc$ia de 4organi#ator colecti&5. 0e'i, prin legeeste inter#is cen#ura, presa nu 'i-a cptat pe deplin libertatea. ndeosebi presa de partid, care este 6liber5 doar n limitele plat ormei partidului pe care-l repre#int. Presa, prin simpatiile sale a$ de un partid politic sau o orma$iune politic, singur 'i sap groapa, de&iind spre dreapta sau spre stnga 'i sub)ugindu-'i libertatea prin slugarnicia unui partid sau altul. Persoanele o iciale sunt prea 6suprcioase5 cnd presa de#&lue amnunte ale &ie'ii pri&ate, uneori ac$ionndu-le n )udecat. Persoanele publice trebuie s accepte din start ptrunderea n &ia$a lor pri&at, ca o condi$ie a celebrit$ii lor. Este necesar per ectarea cadrului legal al acti&it$ii mass-media n scrutine. 7otodat, concuren$ii electorali trebuie s ie obliga$i s respecte legile unei prese libere $i democratice, e*clu#nd din mesa)ele lor a irma$iile discreditoare 'i denigratoare la adresa oponen$ilor. 1

3a noi nu este respectat dreptul #iaristului de a-'i prote)a sursele de in orma$ie, cu toate c acesta este singurul drept solicitat de #iari'ti pentru ei n'i'i. 0e'i legisla$ia pre&ede acilit$i suplimentare pentru #iari'ti-la transport, loc de trai 'i ocrotirea snt$ii- acestea nu se respect cu des&r'ire. 0ar ace oare de pre&#ut asemenea acilit$i anume pentru lucrtorii mass-media8 Poate c )urnali'tii ar trebui remunera$i mai bine, ast el nct s dispar necesitatea utili#rii nlesnirilor date n acti&itatea lor pro esional. 7otodat, n mediile )urnalisticese constat o necunoa'tere general a standardelor interna$ionale, dar 'i a legilor interne ale statului. ,e pare c unii #iari'ti re u# s studie#e legile, de parc ignorarea lor i-ar scuti de pedeaps n ca# de nclcri. 0e'i, potri&it pre&ederilor constitu$ionale, actele interna$ionale la care republica (oldo&a este parte au prioritate n raport cu legile interne, acest principiu nu este respectat pe deplin. Prin lege, instan$ele de )udecat sunt obligate s aplice documentele interna$ionale rati icate de stat. legisla$ia intern n locurile unde este imper ect, trebuie modi icat. 3a noi, din pcate, dup adoptarea legilor este greu s ob$ii o modi icare la te*tul ini$ial al legii. ,us$inerea 'i promo&area unui Program de stat de de#&oltare 'i consolidare economic a presei, crearea unor condi$ii reale de proli erare a sectorului mass-media independente, sus$inerea economic 'i garantarea mecanismelor de unc$ionare a institu$iilor mass-media publice sunt doar cte&a repere, c ear conduce la orti icarea principalului instrument al unei societ$i democratice, care este presa liber. n .epublica (oldo&adreptul cet$enilor de a allege se materiali#ea# sub dou orme9 1. :legerea membrilor organului legislati&e supreme ;Parlamentului<, a primarilor 'i consiliilor locale. ". .e erendum ;local sau republican<. 0eputa$ii n Parlamentul .epublicii (oldo&a sunt ale'i prin &ot uni&ersal, egal, direct, secret 'i liber e*primat pentru un mandate de = ani. :legerile Parlamentului se e ectuea# ntr-o singur circumscrip$ie electoral na$ional, n care se aleg 1>1 deputa$i, dintre candida$ii inclu'i n listele de partid 'i candida$ii independen$i. P%n la 19.1>.">>>, Codul Electoral pre&edea alegerea Pre'edintelui republicii (oldo&a prin &ot direct, de ctre to$i cet$enii cu drept de &ot ai .epublicii (oldo&a.

Drepturile presei n perioada campaniei electorale.


,arcinile )urnalistului pe perioada re lectrii campaniei electorale pot i di&i#ate n dou compartimente9 1. ,arcini ce &i#ea# monitori#area alegerilor? ". ,arcini ce &i#ea# re lectarea alegerilor. :cestor dou compartimente de sarcini le re&in respecti&e dou compartimente de drepturi. Drepturile presei ce vizeaz monitorizarea alegerilor: con ormCodului Electoral;art. @=, al "< repre#entan$ii mi)loacelor de in ormare n mas se bucur de acelea'i drepturi ca 'i obser&atorii acredita$i. Con ormcodului Electoral ;art.@A, al.!<, obser&atorii acredita$i au urmtoarele drepturi9 1. , asiste la opera$iile electorale, inclusi&e n #iua alegerilor, r a inter&ene n procesul electoral sau alte opeta$ii electorale reali#ate de consiliile 'i birourile electorale? ". , in orme#e pre'edintele consiliului sau boroului electoral despre neregulile obser&ate? A. , cear copii de pe actele electorale, care se ac pe cont propriu.

Drepturile presei ce vizeaz reflectarea alegerilor:


(i)locul de in ormare n mas are urmtoarele drepturi principale legate de procesul de re lectare a alegerilor9 I. Dreptul de a rspndi materiale ce reprezint agitaie electoral ;art.=7, al.1, codul electoral<? Con orm codului electoral;art.=7, al 1<, cet$enilor ..(., partidelor 'i altor oragani#a$ii social-politice, blocurilor electorale, candida$ilor 'i persoanelor de ncredere ale candida$ilor li se o er dreptul de a aceagita$ie n a&oarea sau n de a&oarea candida$ilor prin intermediul mi)loacelor de in ormare n mas sau altor orme de comunicare ce e*clude nclcarea ordinii publice 'i normelor etice. 3egisla$ia ..(. nu oblig dect institu$iile publice ale audio&i#ualului s rsp%ndeac materiale ce repre#int agita$ie electoral, adic materiale ce au scopul de a-I determina pe alegtori s &ote#e pentru unii sau pentru al$i concuren$i electorali;art.", Codul Electoral<. "

Bine de competen$a organului de in ormare n mas pri&at sau a publica$iei publice de a decide dac &a rasp%ndi sau nu materiale ce repre#int agita$ie electoral. Institu$iile pri&ate ale audio&i#ualului care nu doresc s se implice sub nici o orm n campania electoral, 'i ac publice inten$ia nu mai tr#iu de ! #ile din data publicrii respecti&ului regulament, in orm%nd n scris Comisia Electoral Central 'i Consiliul Coordonator al :udio&i#ualului. n ca#ul n care organul de in ormare n mas decide c &a raspndi materiale ce repre#nt agita'ie electoral, el urmea# s se con orme#e cerin$elor stabilite de lege pri&ind rspndirea agita$iei electorale. :cestea $in de orma, con$inutul, timpul apari$iei 'i durata materialului publicitar. Cerine generale fa de agitaia electoral: -3egisla$ia electoral oblig mi)loacele de in ormare n mas s permit concuren$ilor electorali participarea n egal msur n campania electoral. -(aterialele electorale publicate de ctre concuren$ii electorali nu pot i nso$itede comentarii. -n #iua alegerilor 'i n cea precedent ei nu se admitenici un el de agita$ie electoral;art.=7, al.1=, Codul electoral,p.">, .egulament<. - la ni&el na$ional, nu e*ist acte normati&e care ar reglementa cerin$ele a$ de plasarea publicit$ii electorale pe internet. Particularitile agitaiei electorale n presa scris. -Codul electoral pre&ede ca iecare material publicitar scris s includ denumirea concurentului electoral, data tipririi, tira)ul materialului 'i denumirea tipogra iei care l-a tiprit;art.=7, al.!<. -,e cere ca iecare material al concuren$ilor electorali publicat n presa scris s ie plasat la o rubric special cu denumirea 6Electorala ">>95, iar materialul publicitarurmea# s ie nso$it de nota 6ac+itat din ondul electoral5 al concurentului respecti&e. ,pa$iile n #iare se pun la dispo#i$ia concuren$ilor electorali, n ba#a cererii depuse;p.1", .egulament<. -3egea nu inter#ice presei scrise s acorde gratuit spa$iu pentru publicitate electoral. 3egea nu stabile'te nici ni&elul ma*im al pre$ului care poate i cerut pentru publicitatea electoral. 3egisla$ia electoral nu instituie nici limite n ceea ce pri&e'te &olumulagita$iei electorale admise n #iare sau n materialele agen$iilor de pres. -publica$ia periodic sau agen$ia de pres nu &a putea re u#a cererea unui concurrent de a publica replica sa la un material aprut n publica$ia periodic sau agen$ia de pres respecti& n ca#ul n care concurentul electoral &a i gata s ac+ite costul spa$iului ocupat de replic. .eplica urmea# a i publicat n condi$iile ;aceea'i pagin, rubric, edi$ie, caractere< n care a aprut articolul de-a generat replica, de ndat ce este posibil, darn u mai tr#iu de s r'itul campaniei electorale. Particularitileagitaiei electorale la instituiile audiovizualului: -legisla$ia electoral cere ca emisiunile cu c+aracter electoral s ie e&iden$iate prin mi)loace acustice $iCsau &i#uale pentru identi icarea 'i separarea lor de alte emisiuni. 3a institu$iile publice 'i pri&ate ale audio&i#ualului agita$ia electoral&a i plasat pe durata timpului de anten re#er&at Campaniei electorale, n orele de ma*im audien$. Institu$iile pri&ate ale audio&i#ualului sunt n drept s acorde timp de anten contra plat tuturor concuren$ilor electorali, dup cum urmea#9 a< pentru iecare partid, organi#a$ie social-politic 'i bloc electoral nregistrat n calitate de concurrent electoral-nu mai mult de 1"> de minute 'i 1"> de minute la un post de radio? b< pentru iecare candidat independent-nu mai mult de A> de minute la un post de tele&i#iune 'i A> de minute la un post de radio;p."/, .egulament<. 7impul de anten pentru publicitate electoral contra plat nu &a dep'i " minute pe #i pentru un concurrent electoral la iecare institu$ie a audio&i#ualului. 0urata spotului publicitar contra plat &a i de cel pu$in A> de secunde. -publicitatea electoral nu poate i inclus n buletinele de 'tiri sau alte programe in ormati&e, n emisiunile pentru copii sau cele educa$ionale, n emisiunile religioase, culturale, sporti&e etc. II. Dreptul de a realiza dezbateri electorale; Institu$iile pri&ate ale audio&i#ualului pot organi#a,n condi$ii ec+itabile pentru to$i concuren$ii electorali, de#bateri n cadrul meselor rotunde, cu in&itarea repre#entan$ilor tuturor concuren$ilor electorali. 3urile de cu&%nt ale participan$ilor la emisiune se cronometrea#? totodat tuturor concuren$ilor electorali li se o er timp egal. -rarul punerii pe post a emisiunilor respecti&e, aprobat de Comisia Electoral Central, &a i adus la cuno'tin$a concuren$ilor electorali cu 7 #ile calendaristice nainte de punerea pe post a iecrei emisiuni;art. =7,al.A, Codul Electoral<. A

Institu$iile audio&i#ualului pot o eri pentru de#bateri electorale nu mai mult de 1"> de minute pe sptmn pentru una sau mai multe emisiuni, cu e*cep$ia #ilei de duminic. :cest timp poate i utili#at pentru una sau mai multe emisiuni ;p.A>, regulament<. .e u#ul de a participa ori absen$a unuia sau a c%tor&a concuren$i electorali la de#bateri se dau publicit$ii n emisiunea de de#bateri 'i nu constituie temei pentru anularea sau suspendarea emisiunii. n ca#ul neparticiprii unui sau a c%tor&a concuren$i electorali, timpul re#er&at lor este omis din &olumul total al emisiei 'i nu se recuperea#;p.AA, regulament<. n emisinunile de de#bateri electorale nu se admite di u#area materialelor publicitare n general 'i a celor cu caracter electoral n special;p.A@, .egulament<. III. Dreptul de a difuza rezultatele chestionarelor sociologice; Du e*ist o obliga$ie pre&#ut de lege pentru institu$iile audio&i#ualului de a di u#a re#ultatele c+estionarelor sociologice, ns la di u#area acestora institu$ia audio&i#ualuluiurmea# s respecte anumite reguli. n campania electoral, institu$iile audio&i#ualului sunt n drept s di u#e#e re#ultatele sonda)elor de opinie, cu e*cep$ia perioadei de 1> #ile calendaristice care precede data alegerilor 'i n ns'i #iua alegerilor;p.11, Concep$ie<. C+estionarele sociologice pot i di u#ate 'i p%n la nceperea campaniei electorale. n #iua alegerilor, p%n la ora "1.>>, se inter#ice di u#area re#ultatelor c+estionrii alegtorilor pri&ind &otarea 6pro5 sau 6contra5 sau ne&otarea concuren$ilor electorali;p.11, Concep$ie<.Eceast norm nu inter#ice c+estionarea alegtorilor care 'i-au reali#at dreptul de &ot. IE. Dreptul pentru a stabili preul pentru publicitatea electoral? 3egisla$ia electoral din .epublica (oldo&a las la discre$ia institu$iilor audio&i#ualului stabilirea mrimii ta*ei pentru timpul de anten acordat pentru publicitatea electoral. Plata pentru timpul de anten acordat concuren$ilor electorali nu poate totu'i dep'i plata ncasat n mod obi'nuit pentru publicitatea comercial;art.=7, al.@, Codul electoral? p.1>, .egulament<. 7impul de anten este pentru iecare concurrent electoral acela'i. Institu$ia electoral nu poate institui pre$uri di eren$iate la timpul de anten pentru di eri$i concuren$i electorali. Du se admite acordarea timpului de anten dec%t dup ac+itarea pre$ului integral pentru timpul de anten;p-1/, .egulament<. E. Dreptul de a produce spoturi publicitare pentru candidaii electorali; ,poturile radio onice sau tele&i#ate gratuite se reali#ea# cu or$ele proprii ale concuren$ilor electorali sau poate i reali#ate cu concursul postului de radio sau de tele&i#iune.