‫בס"ד‬

‫מצוות וידוי‬
‫של החולה הנוטה למות‬
‫עיון פילוסופי בשולחן ערוך‬
B. Gesundheit MD PhD
Department of
Basic Jewish Studies,
Bar Ilan University,
Ramat Gan, ISRAEL

www.jewishmedicalethics.org
Teaching
Medical Ethics

b.gesund@gmail.com

‫תולדות ההלכה‬
‫משנה ותלמוד‬

‫תנ"ך‬
‫‪-200‬‬
‫תנ"ך‬
‫• תורה‬
‫• נביאים‬
‫• כתובים‬

‫‪220‬‬
‫א‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ד‬
‫ה‬

‫ו‬
‫ז‬
‫ח‬
‫ט‬
‫י‬

‫"תורה שבכתב"‬

‫א ב ג ד ה ו‬

‫מפרשים ופוסקים‬
‫סבוראים ראשונים‬

‫• רי"ף‬
‫• רמב"ם‬
‫• רבנו אשר‬

‫ששה סדרי משנה‬
‫רבי יהודה הנשיא‬
‫(זרעים‪ ,‬מועד‪ ,‬נשים‪,‬‬
‫נזיקין‪ ,‬קדשים‪ ,‬טהרות)‬
‫"תורה שבעל פה"‬

‫תלמוד\גמרא‬
‫מדרשי חז"ל‬

‫(פירוש ודיון למשנה)‬
‫בבלי‬
‫ירושלמי‬

‫מפרשי המקרא‬

‫מפרשים ופוסקים‬

‫(‪)350‬‬

‫(‪)450‬‬

‫"דבר שהולך ובא מקודם ועד סוף או שישראל מתהלכין בו" (ה"ערוך")‬

‫גאונים‬

‫אחרונים‬

‫• "חתם סופר"‬
‫• "נודע ביהודה"‬
‫• רבי א"י הכהן קוק‬
‫• רבי מאיר חי עוזיאל‬
‫• רבי יחיאל ויינברג‬
‫ר' יוסף‬
‫קארו • רבי משה פיינשטיין‬
‫("הרא"ש")‬
‫‪1488-1575‬‬
‫• רבי שלמה גורן‬
‫בנו רבי יעקב "המחבר" של • רבי עובדיה יוסף‬
‫"בעל הטורים" "שולחן ערוך" • רבי אליעזר וולדנברג‬
‫• רבי שלמה זלמן אויערבך‬
‫מפרשים‪.... • :‬‬
‫רמ"א ‪...‬‬

‫פסיקת ההלכה‬
‫אתיקה רפואית יהודית‬
‫משפט עברי‬

‫אתגרים מיוחדים בדורנו‬

‫"דכתיב ' ְּד ָרכֶ יהָ ַד ְּרכֵ י נֹעַ ם'‬
‫(משלי ג'‪ ,‬יז)‪ ,‬וצריך שמשפטי‬
‫תורתינו יהיו מסכימים אל‬
‫השכל והסברא" (שו"ת רזב"ז)‬

‫מצוות וידוי של החולה הנוטה למות –‬
‫דיון הלכתי‪-‬פילוסופי והשלכות פסיכולוגיות וקליניות‬
‫על פי שולחן ערוך יורה דעה סימן של"ח‬
‫ר' יוסף קארו‬
‫‪1488-1575‬‬

‫"המחבר" של‬
‫"שולחן ערוך"‬