Ukupno

Muški
Ženski

Ukupno
8 282
4 529
3 753

Siječanj
748
426
322

Veljača
784
467
317

3-2. UMRLA DOJENČAD PO MJESECIMA
Ožujak
Travanj
Svibanj
Lipanj
Srpanj
1 073
718
567
513
572
601
370
302
271
302
472
348
265
242
270

MA Kolovoz 597 318 279 Rujan 685 349 336 Listopad 688 376 312 Studeni 654 369 285 Prosinac 683 378 305 .