You are on page 1of 7

HISTOLOGIE CURS 4 SISTEMUL DIGESTIV Sistemul digestiv este format din tu digestiv !

i glande ane"e# Tu ul digestiv este format din$ %avitatea u%al&' faringe' esofag' stoma%' intestin su (ire !i gros# Glandele ane"e sunt$ glandele salivare' fi%at' )an%reas# Cavitatea u%al& este a%o)erit& de e)iteliu )avimentos stratifi%at f&r& *eratini+are !i %on(ine' ,n )rin%i)al' lim a !i din(ii# Lim a este ,n%on-urat& de e)iteliu )avimentos stratifi%at f&r& *eratini+are# Su e)iteliu e"ist& a%ini sero!i' (esut %on-un%tiv la" !i %elule mus%ulare striate s%.eleti%e# Lim a reali+ea+& de)lasarea alimentelor ,n %avitatea u%al& ,n tim)ul masti%a(iei' )re%um !i ,m)ingerea alimentelor s)re faringe ,n tim)ul degluti(iei' de a%eea %on(ine foarte numeroase %elule mus%ulare striate s%.eleti%e dis)use longitudinal' transversal' o li%# E)iteliul stratifi%at ofer& re+isten(& lim ii ,n a%est )ro%es de de)lasare a alimentelor ,n %avitatea u%al&# /e fa(a su)erioar& a lim ii e)iteliul stratifi%at )avimentos f&r& *eratini+are formea+& )a)ilele linguale' de )atru ti)uri$ filiforme' fungiforme' foliate' %ir%umvalate# /a)ilele filiforme au form& de fir' sau de %io% de )as&re0 )a)ilele fungiforme au form& de %iu)er%u(&# 1%estea sunt %ele mai numeroase )a)ile# /a)ilele foliate se o serv& numai la nou2n&s%ut' )e fa(a lateral& a lim ii !i au form& dre)tung.iular&# /a)ilele %ir%umvalate sunt %ele mai mari' fiind formate dintr2o )roeminen(& ,n%on-urat& de un !an(0 sunt ,n num&r de 3244' dis)use ,n V s)re a+a lim ii# /a)ilele foliate !i %ir%umvalate %on(in muguri gustativi ,n )ere(ii lor# Un mugure gustativ are form& de utoia! !i %on(ine %elule e)iteliale sen+oriale ,n%on-urate de termina(ii nervoase# La )olul su)erior %on(ine un mi% %anal )rin %are )&trunde saliva# Saliva este format& din se%re(ia a%inilor sero!i !i mu%o!i din lim & sau din glandele salivare mari# 5n tim)ul meste%&rii alimentelor' anumite %om)onente alimentare %u mole%ul& mi%& se di+olv& ,n saliv& !i )&trund ,m)reun& ,n %analul mugurelui gustativ# 1i%i influen(ea+& %elulele e)iteliale sen+oriale' %are transmit a%este informa(ii %&tre %reier# Stimularea regiunilor s)e%ifi%e din %reier determin& stimularea se%re(iei su%urilor gastri%e !i intestinale' %eea %e favori+ea+& digestia# 6aringele este delimitat de un e)iteliu )avimentos stratifi%at f&r& *eratini+are' ,n%on-urat de (esut %on-un%tiv la" !i %elule mus%ulare striate s%.eleti%e# De la nivelul esofagului' tu ul digestiv se organi+ea+& ,n )atru tuni%i$ mu%oas&' su mu%oas&' mus%ular& !i seroas& sau adventi%e# Mu%oasa %on(ine e)iteliu' %orion !i mus%ulara mu%oasei# E)iteliul este$
1

n$ stoma%' intestinul su (ire !i gros# 2 .ise la %uloare' %are )rodu% anti%or)i' dis)use .n stoma%' intestin su (ire !i gros# Mus%ulara mu%oasei este organi+at& .n tim)ul %ontra%(iei lor' !i nu deran-ea+& %ontra%(ia segmentelor intestinale ve%ine# Seroasa )eritoneal& se g&se!te .id )eritoneal# 6oi(a vis%eral& a%o)er& tu ul digestiv !i %onstituie seroasa )eritoneal&# 6oi(a )arietal& a%o)er& )eretele a dominal# 1m ele foi(e au a%eea!i stru%tur&# Li%.ntre %are e"ist& un strat su (ire de li%.2)avimentos stratifi%at f&r& *eratini+are .n alimente# Mus%ulara )re+int& numeroase %elule mus%ulare netede organi+ate .n esofag !i )or(iunea terminal& a inetstinului gros 7anus8 2sim)lu )rismati% .idul )eritoneal )ermite alune%area segmentelor intestinale .austre# 5n a%este )liuri' %on(inutul intestinului gros stagnea+&' %eea %e )ermite a sor (ia ultimelor mole%ule mi%i 7a)&' s&ruri minerale8 din %on(inutul intestinal# 1dventi%ea %on(ine doar (esut %on-un%tiv la"' %e se %ontinu& %u (esutul %on-un%tiv la" al organelor din -ur# Se g&se!te .ntune%ate' dis)use la )eriferie' !i limfo%ite mari' mai des%.n intestinul gros# Limfo%itele din a%e!ti foli%uli fago%itea+& mi%ro ii %are s2au de+voltat .r&nes% .n ileon# 6ie%are foli%ul limfati% este format din numeroase limfo%ite mi%i' .n esofag 2(esut %on-un%tiv la" %u numeroase limfo%ite .n dou& straturi de %elule mus%ulare netede$ intern' dis)us %ir%ular !i e"tern' dis)us longitudinal# Su mu%oasa %on(ine (esut %on-un%tiv la"' vase sangvine %are .n duoden' este neutrali+at de se%re(ia a%estor glande# 2aglomer&ri de foli%uli limfati%i' %are formea+& )l&%ile /e:er' .n dou& straturi$intern' dis)us %ir%ular' !i e"tern' dis)us longitudinal# 5n stoma% a)are al treilea strat mus%ular' dis)us o li%' s)re interiorul stoma%ului# 1%est strat )ermite %ontra%(ia mus%ulaturii stoma%ului )e mai multe dire%(ii' m&run(irea alimentelor !i ameste%area lor %u su%ul gastri%# 5n intestinul gros' stratul e"tern longitudinal formea+& doar trei en+i longitudinale' denumite tenii# 5ntre tenii' mus%ulara intestinului gros )re+int& doar strat %ir%ular' din %are se formea+& )liuri' denumite .n duoden# Con(inutul gastri% 7alimente !i su% gastri%8' a%id' a-uns .n esofag# Seroasa )eritoneal& a)ar(ine )eritoneului !i %on(ine (esut %on-un%tiv la" a%o)erit de e)iteliu sim)lu )avimentos# /eritoneul )re+int& dou& foi(e$ vis%eral& !i )arietal&' .n stoma%' intestin su (ire !i gros# Corionul %on(ine$ 2(esut %on-un%tiv la" su (ire !i (esut %on-un%tiv dens neordonat .n esofag# Se%re(ia mu%oas& a a%estor a%ini se dis)une )e e)iteliul stratifi%at )avimentos f&r& *eratini+are al esofagului !i favori+ea+& alune%area alimentelor s)re stoma%# 2a%ini mu%o!i' %are formea+& glandele 9runner' .n %entru# 1%este limfo%ite fago%itea+& sau distrug mi%ro ii din alimente# 2foli%uli limfati%i .ntregul )erete al tu ului digestiv' )re%um !i$ 2a%ini mu%o!i' .

idri%' )e)sinogenul se transform& .r&nes% .n )or(iunea su)erioar&' %are %on(ine mu%us# Corionul %on(ine (esut %on-un%tiv la"# Mus%ulara mu%oasei %on(ine %elule mus%ulare netede dis)use .idri% !i a )e)sinei# 1%est mu%us nu fi"ea+& %olorantul .ise la %uloare .n )or(iunea su)erioar& a glandei# /rodu% mu%us' %are se distri uie )e su)rafa(a %elulelor din gland& sau %ri)t&' !i .n )re)aratele %olorate H#E#' de a%eea %elulele %ri)tei !i ale e)iteliului de su)rafa(& a)ar des%.m)iedi%& distrugerea a%estor %elule de %&tre )e)sin&# Cri)ta gastri%&' %a !i e)iteliul de a%o)erire de la su)rafa(a mu%oasei gastri%e' %on(ine %elule )rismati%e %are se%ret& mu%us' %a mi-lo% de )rote%(ie .is# /rodu% )e)sinogen# 5n %onta%t %u a%idul %lor.Stoma%ul )re+int& trei regiuni$ %ardial&' fundi%& !i )ilori%&# Regiunea fundi%& este %ea mai mare# Stoma%ul )re+int& a%elea!i )atru tuni%i$ mu%oas&' su mu%oas&' mus%ular& !i seroas& )eritoneal&# Mu%oasa este format& din e)iteliu' %orion !i mus%ulara mu%oasei# E)iteliul este sim)lu )rismati%# Din lo% .n mole%ule mai mi%i# 5n a%ela!i tim)' )e)sina )oate fragmenta !i )roteinele din mem rana %elular& a %elulelor e)iteliale din -ur# De a%eea' a%este %elule e)iteliale sunt )rote-ate de se%re(ia %elulelor a%%esorii# 2Celulele a%%esorii sunt relativ )rismati%e' %u nu%leu ovalar# Sunt dis)use .idri%# 2Celulele )rin%i)ale sunt )rismati%e' %u nu%leu ovalar !i %ito)lasm& ro+ .n )e)sin&' en+im& %are fragmentea+& )roteinele .n dou& straturi$ unul intern' %u traie%t %ir%ular' altul e"tern' %u traie%t longitudinal# Su mu%oasa este format& din (esut %on-un%tiv la" !i vase sangvine %are .id glandele gastri%e# Glandele gastri%e sunt de trei ti)uri$ %ardiale' fundi%e !i )ilori%e# Glandele fundi%e sunt %el mai ine de+voltate# O gland& fundi%& este format& din trei ti)uri de %elule$ )arietale' )rin%i)ale !i a%%esorii# 2Celulele )arietale sunt mari' rotunde' %u nu%leu rotund !i %ito)lasm& ro+ omogen# /rodu% a%id %lor.ntregul )erete al stoma%ului# Mus%ulara %on(ine trei straturi de %elule mus%ulare netede$ 2intern' dis)us o li% 2mi-lo%iu' dis)us %ir%ular 2e"tern' dis)us longitudinal# Cele trei straturi de %elule mus%ulare netede sunt ne%esare deoare%e stoma%ul se %ontra%t&' fragmentea+& alimentele' !i le ameste%& %u su%ul gastri%# Seroasa )eritoneal& %on(ine (esut %on-un%tiv la" !i e)iteliu sim)lu )avimentos# Intestinul su (ire )re+int& trei segmente$ duoden' -e-un !i ileon# Este format din )atru tuni%i$ mu%oasa' su mu%oasa' mus%ulara !i seroasa )eritoneal&# 3 .n lo%' e)iteliul formea+& de)resiuni numite %ri)te' la a+a %&rora se des%.n%.m)otriva a%idului %lor.

n intestinul gros# 4 .n intestin 7su% )an%reati%' su% intestinal' il&8' digestia alimentelor !i .n dou& +one$ )eriferi%&' .n mole%ule mi%i# Ma-oritatea a%estor mole%ule mi%i sunt a sor ite ai%i' .n intestinul su (ire' !i sunt . )rodu% li+o+im' en+im& %u rol anti a%terian' .n# Mi%rovilii de la )olul su)erior al %elulelor )rismati%e' vilo+it&(ile intestinale !i glandele Lie er*u.n dou& straturi$ intern' dis)us %ir%ular !i e"tern' dis)us longitudinal# Su mu%oasa )re+int& (esut %on-un%tiv la"' vase sangvine !i limfati%e %are .n vena )ort& !i .n dou& straturi$ intern' dis)us %ir%ular !i e"tern' dis)us longitudinal# Contra%(ia a%estor %elule mus%ulare )ermite ameste%area alimentelor %u su%urile )re+ente .n )lasmo%ite' adi%& %elule %are )rodu% anti%or)i#1limentele %on(in !i mi%ro i' %are )&trund )rin )eretele intestinal' a-ung .r&nes% .n %orion' traversea+& )eretele %a)ilarelor sangvine !i limfati%e' a-ung .n sunt delimitate de %elule )rismati%e !i %elule %ali%iforme# La a+a glandelor se g&ses% %.ntune%at& !i %entral&' %lar&# <ona )eriferi%& %on(ine limfo%ite mi%i# <ona %entral& %on(ine linfo%ite transformate .n su mu%oas& !i sunt distru!i de limfo%itele din a%e!ti foli%uli limfati%i# Mus%ulara %on(ine numeroase %elule mus%ulare netede organi+ate .n venele !i vasele limfati%e din su mu%oas&' a)oi .n intestin' ma-oritatea alimentelor sunt fragmentate .Mu%oasa este format& din e)iteliu' %orion !i mus%ulara mu%oasei# E)iteliul este sim)lu )rismati%' %u %elule )rismati%e !i %elule %ali%iforme# La )olul su)erior' %elulele )rismati%e %on(in numero!i mi%rovili' %are m&res% su)rafa(a de %onta%t dintre %elul& !i %on(inutul intestinal# Corionul %on(ine (esut %on-un%tiv la"' %a)ilare sangvine 7nu sunt mentionate la corionul stomacului8 !i limfati%e' )re%um !i limfo%ite# Com)onentele alimentare tre% )rin e)iteliu' a-ung .ntregul )erete intestinal# 5n )lus$ 2duodenul %on(ine !i a%ini mu%o!i' %are formea+& glandele 9runner#Se%re(ia a%estor a%ini neutrali+ea+& a%iditatea alimentelor )rovenite din stoma%# 2ileonul %on(ine !i numero!i foli%uli limfati%i aglomera(i# 6ie%are foli%ul limfati% %on(ine limfo%ite dis)use .m)inse de %&tre %elulele mus%ulare netede mai de)arte' .# Mus%ulara mu%oasei %on(ine %elule mus%ulare netede organi+ate .n fi%at# E)iteliul !i %orionul formea+& falduri denumite vilo+it&(i intestinale# La a+a vilo+it&(ilor se des%.n8 )entru a favori+a a%east& a sor (ie# /u(ine %om)onente alimentare' mai ales fi rele de %elulo+&' nu )ot fi fragmentate .' %u %ito)lasm& %olorat& ro+ intens !i nu%leu rotund# Celulele /anet.m)ingerea lor mai de)arte' .n re)re+int& ada)t&ri ale intestinului su (ire )entru a %re!te su)rafa(a de %onta%t %u alimentele' %eea %e %re!te a sor (ia elementelor %om)onente ale a%estora# Glandele Lie er*u.n intestinul su (ire' de a%eea e"ist& ada)t&ri 7mi%rovili' vilo+it&(i intestinale' glande Lie er*u.id glandele Lie er*u.m)otriva mi%ro ilor din alimente# Su%ul intestinal este format din se%re(ia %elulelor )rismati%e ' se%re(ia %elulelor %ali%iforme !i a %elulelor /anet.teva %elule /anet.n intestinul gros# Datorit& a%estor su%uri )re+ente .

e)ati%e otgani+ate .n trei en+i su (iri' denumite tenii# 5ntre dou& tenii ve%ine e"ist& doar stratul intern' %ir%ular' strat %are se dilat& !i formea+& s&%ule(i denumi(i .n lo%' foli%uli limfati%i# Su mu%oasa %on(ine (esut %on-un%tiv la" !i vase sangvine# 1rterele .austre %on(inutul alimentar stagnea+&' %eea %e )ermite !i a sor (ia ultimelor %om)onente alimentare 7mai ales a)& !i s&ruri minerale' dar !i alte mole%ule mi%i8# Seroasa )eritoneal& %on(ine (esut %on-un%tiv la" !i e)iteliu sim)lu )avimentos# Glandele ane"e ale tu ului digestiv sunt$ fi%atul' )an%reasul !i glandele salivare# 6i%atul %on(ine %elule .iular' denumit s)a(iu )ort' %are %on(ine triada )ortal&$ arteriol&' venul&' %anali%ul iliar# 1rteriola %on(ine s.ngele %u su stan(e a sor ite din intestin' s)re vena )ort&# Mus%ulara )re+int& numeroase %elule mus%ulare netede organi+ate .n %a)ilarele sinusoide# 5 .nge o"igenat' )rovenit din artera .' %are )rodu% li+o+im' %u rol anti a%terian# Rolul antimi%ro ian este reali+at de %&tre limfo%itele din %orion' limfo%ite %are formea+&' din lo% .e)ati% are form& de .r&nes% )eretele intestinal' iar venele %ondu% s.n %antitate mult redus& fa(& de intestinul su (ire' de a%eea !i stru%tura sa este diferit&$ 2nu %on(ine vilo+it&(i intestinale 2nu %on(ine %elule /anet.ngele din arteriol& !i venul& se vars& !i se ameste%& .n lo uli .e"agon# 5n %entrul lo ulului e"ist& venula %entrolo ular&# 5ntre trei lo uli .n dou& straturi$ intern' %ir%ular !i e"tern' longitudinal# La nivelul intestinului gros' stratul e"tern' longitudinal' se aglomerea+& .e)ati% ve%ini se delimitea+& un s)a(iu triung.e)ati%i# Un lo ul .nge %u su stan(e nutritive a sor ite din stoma%' intestin su (ire !i gros' s.n dou& straturi$ intern' dis)us %ir%ular !i e"tern' dis)us longitudinal# La nivelul intestinului gros se resor doar a)&' s&ruri minerale !i mole%ule mi%i' .e)ati%&# Venula %on(ine s.Seroasa )eritoneal& %on(ine (esut %on-un%tiv la" !i e)iteliu sim)lu )avimentos# Intestinul gros )re+int& trei segmente$ %e%' %olon !i re%t# Este format din )atru tuni%i$ mu%oas&' su mu%oas&' mus%ular& !i seroas& )eritoneal&# Mu%oasa %on(ine e)iteliu' %orion !i mus%ulara mu%oasei# E)iteliul este sim)lu )rismati% %u foarte numeroase %elule %ali%iforme# Se%re(ia mu%oas& a a%estor %elule %ali%iforme favori+ea+& alune%area !i de)lasarea %on(inutului intestinului gros 7fi re de %elulo+& !i al(i %om)u!i %e nu )ot fi digera(i8 %&tre e"terior# Corionul %on(ine (esut %on-un%tiv la" %u numeroase limfo%ite# Mus%ulara mu%oasei )re+int& %elule mus%ulare netede organi+ate .austre# 5n a%este .nge )rovenit din vena )ort&# S.

e)ati%e' .e)ati%e dre)t !i st.n vena %av& inferioar&' a)oi .n a%ini sero!i' %are )rodu% su%ul )an%reati%# /rintre a%ini se g&ses% %anale e"%retorii' (esut %on-un%tiv la" !i vase sangvine# Canalele e"%retorii sunt delimitate de e)iteliu sim)lu %u i%# /e m&sur& %e %analele e"%retorii se unes%' diametrul lor %re!te' e)iteliul devine sim)lu )rismati%# Su%ul )an%reati% se vars& .nd ila %on(ine %al%uli' %are a-ung .n 7)entru o"igenarea s.ntreg organismul# 1stfel' s.nge# 5n %elulele .na)oi .nge' transformate .ntre dou& %elule e)iteliale )avimentoase ve%ine din )eretele %a)ilar# /rin a%este s)a(ii largi s.e)ati%e )reiau dire%t din s.n duoden# 9ila are rol de a emulsiona li)idele din alimente' !i de a .n %onta%t dire%t %u %elulele .nge !i %u o"igen' !i %u su stan(e nutritive# 5ntre dou& %elule .n venula %entrolo ular&' ' a)oi .e)ati%e ve%ine' )e fa(a o)us& %a)ilarelor sinusoide' se delimitea+& %.na)oi .ntre s)a(iul )ort !i venula %entrolo ular&# 5ntre dou& %ordoane %elulare .n duoden' )rintr2un %anal )an%reati% )rin%i)al' .r&nes% fie%are organ ' deoare%e adu% s.ngelui8 !i .n %are se se%ret& ila# /rin unirea mai multor asemenea !an(uri' re+ult& un %anali%ul iliar' %om)onent al triadei )ortale din s)a(iul )ort# Canali%ulul iliar este %onstituit din e)iteliu sim)lu %u i%0 )e m&sur& %e diametrul lui %re!te' devine sim)lu )rismati%# Mai multe %anale se unes% !i formea+& %analele .nge su form& de al umine' glo uline !i alte su stan(e ne%esare organismului# De asemenea' unele su stan(e to"i%e sunt )reluate de fi%at din s.ngele din %a)ilarele sinusoide vine .na)oi .n )l&m.n%.n s.Ca)ilarele sinusoide au traie%t sinuos' lumen larg !i vite+& redus& de %urgere a s.e)ati%e sunt dis)use su form& de %ordoane' %u traie%t radiar .n venele su)ra.n )ro%esul de )an%reatit& a%ut&# 6 .n duoden' !i ila %urge retrograd' .n%e)e digestia li)idelor# De asemenea' ila a%tivea+& su%ul )an%reati%# /an%reasul )re+int& %elule %u fun%(ie e"o%rin& !i %elule %u fun%(ie endo%rin&# Celulele %u fun%(ie e"o%rin& se gru)ea+& .ng# Din unirea lor re+ult& %analul .n su stan(e neto"i%e !i eliminate .e)ati%e ve%ine# Celulele .ea+& orifi%iul de s%urgere .n s.t !i su stan(e nutritive' a sor ite din intestin# Din artera aort& )lea%& artere mai mi%i' %are .ngele %ir%ul& dins)re s)a(iul )ort s)re venula %entrolo ular&# Ca)ilarele au )erete dis%ontinuu' adi%& e"ist& s)a(ii largi .nge# Toate a%este su stan(e a-ung .e)ati%e se formea+& de)o+ite de glu%ide 7su form& de gli%ogen8' sau de li)ide# /roteinele sunt eliminate .is& de sfin%terul lui Oddi8# E"ist& situa(ii %.t o"igen' de la )l&m.n s.nge 7)rin s)a(iile largi ale %a)ilarelor sinusoide8 su stan(ele a sor ite din intestin 7)roteine' glu%ide' li)ide8' le meta oli+ea+& 7le transform&8 !i le de)o+itea+& sau le elimin& .te un mi% !an( .e)ati% %omun' a)oi %analul %oledo%' %are vars& ila .n %analul )an%reati% )rin%i)al# 1i%i ila a%tivea+& su%ul )an%reati%' %are va digera )an%reasul' .n a%ela!i lo% %a !i ila 7am)ula lui Vater' .nve%inate se g&ses% %a)ilare sinusoide# Celulele .n .n %ord' .ngele din artera aort& %on(ine at.n am)ula lui Vater' lo%.ngelui# /rin %a)ilarele sinusoide s.n' %.

n duoden' .n %elule' dar nu este ada)tat& varia(iilor +ilni%e ale nevoii de glu%o+& a organismului# Celulele D )rodu% somatostatina' .ormoni )e %are .i eli erea+& dire%t .arat' .i(irea lor# 7 .i & se%re(ia de insulin& !i glu%agon# 1%este %elule 1' 9 !i D )rodu% .nge# Glanda )arotid& %on(ine numai a%ini sero!i# Glanda )alatin& %on(ine numai a%ini mu%o!i# Glandele su ma"ilare !i su linguale %on(in a%ini sero!i' mu%o!i !i mi%!ti# Glandele salivare )rodu% saliva' %are %on(ine .n )erioadele dintre mese' )entru %& furni+ea+& energie )entru men(inerea fun%(iilor organismului# Celulele 9 )rodu% insulin&' .nd e"%esul de glu%ide din s.n li)ide !i o de)o+itea+& .n %elulele mus%ulare striate s%.ng.n lim &# Glandele salivare ma-ore sunt$ )arotida' )alatina====' glandele su ma"ilare !i su linguale# Glandele salivare sunt formate din a%ini sero!i' mu%o!i !i mi%!ti' .n %elule' de%i nu )oate s& o foloseas%&# 1dministrarea de insulin& introdu%e a%east& glu%o+& .n form& ina%tiv&' este a%tivat de %&tre ila de ai%i# Su%ul )an%reati% %on(ine en+ime %are diger& )roteinele' glu%idele !i li)idele din alimente# Celulele %u fun%(ie endo%rin& se gru)ea+& .n%on-urate de numeroase %a)ilare sangvine' !i de %.n insulele Langer.n s.n fi%at !i adi)o%ite al e# Insulina este foarte im)ortant& imediat du)& mesele a undente' %.ormon %are %re!te gli%emia 7nivelul glu%o+ei din s.teva fi re de reti%ulin&' %u rol de sus(inere# Glandele salivare sunt de dou& ti)uri$ ma-ore sau minore# Glandele salivare minore sunt formate din aglomer&ri mi%i de a%ini sero!i' mu%o!i sau mi%!ti' !i %anale e"%retorii mi%i' toate situate .ormon %are s%ade gli%emia' deoare%e e"trage glu%o+a din s.nge !i o de)o+itea+& .n )ro)or(ie varia il&' %anale e"%retorii mi%i !i mari' (esut %on-un%tiv la"' adi)o%ite al e !i vase de s.n %avitatea u%al& su e)iteliu' in%lusiv .eleti%e su form& de gli%ogen' sau o transform& .ans sunt .5n mod normal' su%ul )an%reati% a-uns .nge8' deoare%e e"trage glu%o+a din de)o+itele .n %are al%oolismul are glu%o+& .nge# Este foarte im)ortant .nge' dar nu )oate s& o introdu%& .n%e)e digestia glu%idelor# De asemenea' saliva reali+ea+& ume+irea alimentelor' %eea %e )ermite meste%area !i .n %olora(ia H#E# /entru a eviden(ia fie%are ti) de %elul& tre uie efe%tuate %olora(ii s)e%iale# Celulele 1 )rodu% glu%agon' .ormon %are in.n fi%at !i .nge# De a%eea' %elulele insulelor Langer.n%on-urat& de o mare de a%ini sero!i ro+# 6ie%are insul& %on(ine trei ti)uri ma-ore de %elule$ 1' 9 !i D' se)arate )rin foarte numeroase %a)ilare sangvine# Toate a%este %elule arat& la fel .n s.nge este de)o+itat %a re+erve )entru )erioada de foame# Distrugerea a%estor %elule 9 7de %&tre viru!i sau al%oolism8 )rodu%e dia etul +a.n s.n )rin%i)al amila+&' o en+im& %are .e)ati%e de gli%ogen !i o eli erea+& .ans a)are %a o insul& al & .ans# 5n %olora(ia H#E#' o insul& Langer.