You are on page 1of 8

PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK

( Project Based Learning )

LANGKAH-LANGKAH PERLAKSANAAN
PROJEK BASED LEARNING

Matlamat
Menjalankan PBL

Langkah-langkah
Menjalankan PBL

Mencapai
Matlamat yang telah dirancang

P R O S E S

LANGKAH MELAKSANAKAN
PROJEK BASED LEARNING

1. PENYOALAN
Apakah aktiviti yang perlu dikendalikan Salah satu cara yang berkesan Hasil pelajar serta Penilaian PBL Soalan isu semasa digunakan Soalan mesti merasang Pelajar berfikir Apakah objektif dan Matlamat projek Tajuk mesti sesuai Dengan pelajar

LANGKAH MELAKSANAKAN
PROJEK BASED LEARNING

2. PERANCANGAN

Isi kandungan projek yang bersesuaian Pelajar mesti melibatkan diri Berteraskan soalan dan sukatan matapelajaran

Pengetahuan berkaitan tajuk mesti ada. Intergrasi matapelajaran dalam projek Menyediakan sumber dan bahan yang sesuai

LANGKAH MELAKSANAKAN
PROJEK BASED LEARNING

3. MEMBINA JADUAL
Menetapkan masa bagi sesuatu bahagian projek . Mengambil kira tahap umur pelajar. Memberi kebebasan kepada pelajar.
Mencari maklumat Membina jadual sendiri

Mesti peka dalam perubahan sesuatu projek . Jangkamasa menyiapkan projek mesti bersesuaian. Memberi bantuan kepada pelajar .
Menetapkan masa Mengurus masa

Tarikh akhir projek

LANGKAH MELAKSANAKAN
PROJEK BASED LEARNING

4. PEMANTAUAN
GURU – Sebagai fasilitaor, Membimbing murid. Pelajar dalam kumpulan mesti aktif mengambil bahagian. GURU – Menyediakan garis Panduan projek. Menyedian rubrik sebagai Panduan penilaian projek.

Penglibatan murid dalam projek
Keberkesanan projek kepada mereka Supaya murid tidak lari dari matlamat projek

LANGKAH MELAKSANAKAN
PROJEK BASED LEARNING

5. PENTAFSIRAN
Setiap projek based learning seharusnya

Menjadi Pengkongsian Kepada seluruh Pelajar dan Masyarakat.

Mampu memberi arahan.

Mempunyai nilai Yang baik Kepada sistem Pengajaran dan pembelajaran

Mampu melahirkan Perasaan yang baik

LANGKAH MELAKSANAKAN
PROJEK BASED LEARNING

5. PENILAIAN
Penilaian dibuat adalah berdasarkan

Permerhatian

Perbincangan

Proses projek

Temubual