UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI

Bd. Lacul Tei 124, Sector 2, RO-020396, Bucureşti 38

CENTRUL DE INGINERIE GEOTEHNICĂ Tel: 021-2429350, Fax: 021-2420866 E-mail: cig@utcb.ro

Normativ
pentru

proiectarea structurilor de fundare directă
Redactarea finală
Contract Nr. 147 / 2002 Beneficiar M.T.C.T. Rector, Prof.univ. dr. ing. Dan Stematiu Şef de proiect, Prof.univ. dr. ing. Nicoleta Rădulescu Colectiv de elaborare: Prof.univ. dr. ing. Nicoleta Rădulescu Prof. univ. dr. ing. Iacint Manoliu Prof. univ. dr. ing. Marius Gabor Prof. univ. dr. ing. Alexandrina Pretorian Conf. univ. dr. ing. Rodica Vierescu Şef lucrări univ. ing. Andrei Olteanu Şef lucrări univ. ing. Manole Şerbulea

- Bucureşti 2004 -

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI
Bd. Lacul Tei 124, Sector 2, RO-020396, Bucureşti 38

Cuprins
Lista notaţiilor şi simbolurilor ..............................................................................................................4 1. Prevederi generale ............................................................................................................................7 2. Principii generale ale conformării de rezistenţă a infrastructurilor ..................................................7 2.1. Definirea sistemului structural şi a subsistemelor componente ale construcţiei .......................7 2.2. Cerinţe privind proiectarea fundaţiilor ......................................................................................7 2.3. Cerinţe privind proiectarea substructurilor................................................................................8 3. Alegerea tipului de fundaţie .............................................................................................................9 3.1. Factori de care depinde alegerea tipului de fundaţie .................................................................9 3.1.1. Sistemul structural al construcţiei ..........................................................................................9 3.1.2. Condiţiile de teren ..................................................................................................................9 3.1.3. Condiţiile de exploatare ale construcţiei ................................................................................9 3.1.4. Condiţiile de execuţie ale infrastructurii ................................................................................9 3.2. Criterii pentru alegerea adâncimii minime de fundare............................................................10 4. Materiale utilizate la fundaţii .........................................................................................................11 5. Solicitări transmise infrastructurilor...............................................................................................11 5.1. Prevederi generale ...................................................................................................................11 5.2. Solicitări transmise infrastructurilor în grupările fundamentale de încărcări..........................12 5.3. Solicitări transmise infrastructurilor în grupările speciale de încărcări ..................................12 6. Stabilirea dimensiunilor bazei fundaţiei.........................................................................................13 6.1. Condiţii generale .....................................................................................................................13 6.2. Calculul terenului de fundare pe baza presiunilor convenţionale ...........................................14 6.3. Calculul terenului de fundare la starea limită de deformaţii ...................................................16 6.4. Calculul terenului de fundare la starea limită de capacitate portantă ......................................17 7. Proiectarea fundaţiilor izolate ........................................................................................................18 7.1. Fundaţii pentru stâlpi de beton armat monolit.........................................................................19 7.1.1. Fundaţii tip talpă de beton armat ..........................................................................................19 7.1.2. Fundaţii tip bloc şi cuzinet .............................................................................................22 7.2. Fundaţii pentru stâlpi de beton armat prefabricaţi...................................................................24 7.2.1. Dimensiunile secţiunilor de beton ........................................................................................25 7.2.2. Monolitizarea paharului .......................................................................................................28 7.2.3. Armarea paharului................................................................................................................28 7.2.4. Verificarea tălpii fundaţiei pahar..........................................................................................28 7.3. Fundaţii pentru stâlpi metalici.................................................................................................29 8. Proiectarea fundaţiilor continue de beton armat sub stâlpi ............................................................31 8.1. Domeniul de aplicare...............................................................................................................31 8.2. Alcătuirea fundaţiilor ..............................................................................................................32 8.2.1. Secţiunea de beton................................................................................................................32 8.2.2. Armarea fundaţiilor ..............................................................................................................33 8.3. Calculul grinzilor continue......................................................................................................34 8.3.1. Calculul cu metode simplificate ...........................................................................................34 8.3.2. Calculul cu metode care iau în considerare conlucrarea între fundaţie şi teren ...................35 9. Proiectarea fundaţiilor construcţiilor cu pereţi structurali de zidărie .............................................39 9.1. Prevederi generale de alcătuire................................................................................................39 9.2. Fundaţii la clădiri amplasate pe teren bun de fundare în zone cu seismicitate redusă ............39 9.2.1. Fundaţii la clădiri fără subsol ...............................................................................................39 9.2.2. Fundaţii la clădiri cu subsol..................................................................................................44 9.2.3. Dimensionarea fundaţiilor ....................................................................................................44 9.3. Fundaţii la clădiri amplasate pe teren bun de fundare în zone cu seismicitate ridicată ..........47 9.4. Soluţii de fundare la pereţi nestructurali .................................................................................47 9.5. Racordarea în trepte a fundaţiilor având cote de fundare diferite ...........................................49 1

.....3...............................................2........................................................................80 2 ....62 11.....62 11...........7......... Alcătuirea fundaţiilor pentru pereţii structurali de beton armat ....................................2.......1..............Boussinesq .............................................57 10. Infrastructuri..................76 12....................................70 12..............................1.................4..........3.........5................................1..55 10...... Proiectarea fundaţiilor construcţiilor cu pereţi structurali de beton armat .................................2....2...................................... Schematizarea terenului de fundare pentru calcul infrastructurilor .......4..................................................1...........................3.................. Metode simplificate pentru calculul radierelor rigide ............. Dimensionarea tălpii fundaţiilor................................ Calculul radierelor pe mediu Winkler ....................72 12............................. dimensionare şi verificare .......63 11.......................................3....................................... Prevederi generale ...... Elemente constructive şi de proiectare..... Calculul radierelor pe mediu Winkler ...........3.. Calculul radierelor ................1.....3.... Fundaţii la rosturi de tasare ........51 9...........................................1........74 12...................................................51 9....................1.......................76 12...................3........ Transmiterea eforturilor la infrastructură prin intermediul planşeelor .................70 12..............2........... Clasificarea infrastructurilor după modul de solicitare a terenului de fundare ............... Dimensionarea elementelor infrastructurii .. Verificarea pereţilor ..72 12............................51 9......................................................................................4....................3..... Schematizarea încărcărilor pentru calculul infrastructurii ....6....“efectul de menghină” ......................................2..........................................................67 11..................3.........................................5..............57 10......................................... Clasificarea infrastructurilor după modul de comportare la acţiuni seismice ...4.........3.........71 12......2......76 12.. Verificarea pereţilor în zonele de discontinuitate.............. Prevederi generale .2................................................................................ Calculul eforturilor în elementele infrastructurii..57 10..........57 10...............74 12...........3.......7............... Fundaţii la clădiri amplasate pe terenuri dificile .....68 11................................. Verificarea planşeelor......................................................... Schematizarea pentru calcul a infrastructurii ......70 12.......... Alcătuire generală şi domenii de aplicare ........71 12....70 12.......................................70 12..........1.5..........................4.................................................................................... Fundaţii pe pământuri foarte compresibile şi pământuri sensibile la umezire ........................................4..... Încărcări transmise infrastructurilor de pereţii structurali de beton armat .................................. Schematizarea pentru calcul a pereţilor cu goluri ai infrastructurilor .......... Proiectarea radierelor de beton armat............................7...................................................78 13...........60 11......................1..........71 12....... Verificarea fundaţiilor ...................................................................74 12.........1.... Principii generale de proiectare ............... Reglementări tehnice de referinta.............................3................3.....................................2..................69 11...........4....................................4..............................................1.................... Elemente de calcul............................................ Calculul radierelor pe mediu Boussinesq .....9.................................................................................................69 11............................................................................ Fundaţii pe pământuri cu umflări şi contracţii mari ........73 12............

METODA DE CALCUL BAZATĂ PE SOLUŢII EXACTE B2.ANEXA A A1. CALCULUL TERENULUI DE FUNDARE LA STAREA LIMITĂ DE CAPACITATE PORTANTĂ ANEXA B CALCULUL GRINZILOR CONTINUE PE MEDIU WINKLER B1. PRESIUNI CONVENŢIONALE A2. DEPLASĂRI SAU DEFORMAŢII ADMISE. CALCULUL TERENULUI DE FUNDARE LA STAREA LIMITĂ DE DEFORMAŢII A4. VALORI ORIENTATIVE A3. METODE NUMERICE DE CALCUL ANEXA C CALCULUL GRINZILOR PE MEDIU BOUSSINESQ ANEXA D CALCULUL RADIERELOR PE MEDIU WINKLER ANEXA E CALCULUL RADIERELOR PE MEDIU WINKLER – BOUSSINESQ ANEXA F CALCULUL PRESIUNILOR PE TEREN ALE FUNDAŢIILOR IZOLATE DE FORMĂ DREPTUNGHIULARĂ 3 .

Lăţimea sistemului de fundare pentru fundaţii de secţiune dreptunghiulară în plan Lăţimea activă a fundaţiei Lăţimea sau diametrul plăcii utilizate pentru determinarea caracteristicilor de compresibilitate prin incercarea pe teren Rigiditatea cilindrică a radierului Modulul de elasticitate Modulul de deformaţie liniară al terenului de fundare Modulul dinamic de deformaţie liniară al terenului de fundare Rigiditatea aproximativă a construcţiei E' I F F G H H’ H1. Lungimea sistemului de fundare pentru fundaţii de secţiune dreptunghiulară în plan Distanţa dintre doi stâlpi vecini Lungimea treptei blocului din beton simplu 4 . H2 HC Hf Hî Hmin HP I IC If IP K K0 KG KR L L0 L1 [kPa] [kN] [kPa] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m4] [-] [-] [%] [-] [-] [-] [-] [m] [m] [m] Rigiditatea fundaţiei Forţa tăietoare transmisă între pereţii cu planuri mediane intersectate Modulul transversal (de forfecare) Înălţimea fundaţiei Înălţimea la marginea fundaţiei tip obelisc Înălţimile treptelor blocului din beton simplu Înălţimea secţiunii fundaţiei continue Grosimea fundului paharului Adâncimea de îngheţ Înălţimea minimă a fundaţiei Înălţimea paharului Momentul de inerţie al secţiunii transversale a sistemului de fundare în lungul axei longitudinale Indicele de consistenţă Momentul de inerţie al unei fâşii de radier definită între mijloacele a două deschideri succesive Indicele de plasticitate Coeficient care depinde de forma în plan a fundaţiei. cota z a punctului pentru care se calculează tasarea Coeficientul presiunii laterale a pământului în stare de repaos Indice de rigiditate pentru radiere generale de formă dreptunghiulară Rigiditatea relativă Dimensiunea cea mai mare a tălpii fundaţiei având forma dreptunghiulară în plan. rigiditatea fundaţiei.Lista notaţiilor şi simbolurilor Notaţia sau simbolul A Aas Aav AP AS Awf B Ba Bp D E Es Es * E' I C UM [m2] [mm2] [mm2] [mm2] [mm2] [m2] [m] [m] [m] [kNm] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] Semnificaţia Aria secţiunii transversale a sistemului de fundare Aria de armătură de suspendare Aria armăturii verticale Aria minimă a plăcii Aria laterală a stâlpului pe înălţimea paharului Suprafaţa secţiunii de forfecare (lunecare) dintre elementul vertical şi planşeu (placă) Dimensiunea cea mai mică a tălpii fundaţiei având forma dreptunghiulară în plan.

montaj P Q Qas Qinf Ra Rc* Ri Rt U W bf cU di e h h hc hd Valoarea maximă a dimensiunilor plăcii de bază Valoarea de calcul a forţei de lunecare transmisă planşeului superior Momentul încovoietor rezultant în centrul de greutate al secţiunii [kNm] fundaţiei [kPa] Modulul edometric Coeficient de corelaţie între valoarea modului edometric în [-] intervalul de presiuni 200÷300 kPa şi modulul de deformaţie liniară Momentul încovoietor transmis paharului prin presiuni pe peretele [kNm] frontal Modulul edometric determinat pentru intervalul de presiuni [kPa] 200÷300 kPa [kNm] Momentul încovoietor în stâlpul i Momentele încovoietoare rezultate în plan orizontal aplicate părţii [kNm] superioare a peretelui frontal [kNm] Momentul capabil al stâlpului în secţiunea de la faţa paharului [kNm] Momentul încovoietor faţă de secţiunea x-x [kNm] Momentul încovoietor faţă de secţiunea y-y Forţa axială. M c MST. Rezultanta încărcărilor axiale în centrul de greutate al [kN] secţiunii fundaţiei Numărul de lovituri necesare penetrării instalaţiei SPT pe o adân[-] cime de 30 cm pentru un diametru al tijei de penetrare de 50 mm [kN] Forţa axială transmisă la pahar prin betonul de monolitizare [kN] Forţa axială în stâlpul i [kN] Forţa de întindere în pereţii longitudinali Forţa axială maximă în stâlp în faza de montaj a structurii [kN] prefabricate [kN] Rezultanta presiunilor pe peretele frontal [kN] Forţa tăietoare Forţa tăietoare în elementul vertical al suprastructurii asociată [kN] mecanismului de plastificare la acţiuni seismice [kN] Forţa tăietoare care se dezvoltă în elementul vertical sub planşeu [kPa] Rezistenţa de calcul a armăturii de suspendare [N/mm2] Rezistenţa de calcul de bază la compresiune a betonului [kN] Reacţiunea în reazemul i 2 [N/mm ] Rezistenţa de calcul la întindere a betonului din stâlp [m] Perimetrul secţiunii de forfecare Modulul de rezistenţă al tălpii fundaţiei având forma 3 [m ] dreptunghiulară în plan. Înălţimea secţiunii transversale a grinzii în câmp Înălţimea diafragmelor 5 [m] [kN] . Lb Ls M M M0 M1 M2-3 Mi M r. Modulul de rezistenţă al secţiunii transversale a sistemului de fundare [m] [kPa] [m] [-] [mm] [m] [mm] [m] Lăţimea unei fâşii de radier definită între mijloacele a două deschideri succesive Rezistenţa la compresiune monoaxială a pământului (coeziunea nedrenată) Distanţa din centrul de greutate al tălpii fundaţiei la axul stâlpului i Indicele porilor Înălţimea secţiunii transversale a grinzii Grosimea radierului Înălţimea cuzinetului.cap Mx My N N N1cap Ni NP NST.La.

bs m mbt p qc td vp vs z z0 [mm] [kN/m ] [kN/m3] [kN/m3] [mm] [mm] [mm] [mm] [-] [-] [kPa] [kPa] [m] [cm/sec] [cm/sec] [m] [m] ca 3 Înălţimea secţiunii transversale a grinzii în reazem Coeficientul de pat obţinut prin încercarea de probă cu placa de latură sau diametru Bp Coeficientul de pat obţinut din încercarea cu placa de 1m2 Coeficientul de pat al mediului deformabil Lungimea de ancorare Lungimea cuzinetului Lungimea elastică Dimensiunile secţiunii transversale a stâlpului Coeficient de corecţie care depinde de raportul între grosimea z0 a stratului deformabil şi lăţimea B a sistemului de fundare Coeficientul condiţiilor de lucru Presiunea de contact fundaţie-teren Rezistenţa pe vârf (CPT) Grosimea diafragmelor Viteza de propagarea a undelor longitudinale (principale) prin teren Viteza de propagarea a undelor trasversale (secundare) prin teren Deplasarea tălpii fundaţiei pe direcţie verticală Grosimea stratului deformabil Rigiditatea cadrelor din componenţa construcţiei Factorul de transformare de la valoarea k’s la valoarea ks Unghiul blocului din beton simplu Unghiul cuzinetului Deformaţia longitudinală specifică Diametrul barei de armătură Coeficient de flexibilitate pentru radiere sub stâlpi uniform distribuiţi pe suprafaţa acestora Coeficient de frecare Coeficient de deformaţie transversală (Poisson) al terenului de fundare Coeficient dinamic de deformaţie transversală (Poisson) al terenului de fundare Densitatea Efortul unitar normal Efortul unitar normal vertical Efortul unitar tangenţial mediu pe suprafaţa de lunecare ∑ E' I α α β ε φ λ μ νs νs * ρ σ σz τmed (kPa) [-] [º] [º] [%] [mm] [m-1] [-] [-] [-] [g/cm3] [kPa] [kPa] [kPa] 6 .hr k’s k1 ks lancorare lc le ls.

2. Terenul de fundare constituie suportul construcţiei şi reprezintă volumul de rocă sau de pământ care resimte influenţa construcţiei respective sau în care pot avea loc fenomene care să influenţeze construcţia. Prezentul normativ se aplică la proiectarea structurilor de fundare directă pentru clădirile de locuit şi social – culturale. pământuri lichefiabile) se au în vedere şi măsurile suplimentare din reglementările tehnice în vigoare specifice acestor cazuri. fundaţiile (F). Prevederi generale 1. Infrastructura este alcătuită din substructură şi fundaţii.1.1. Definirea sistemului structural şi a subsistemelor componente ale construcţiei 2. Principii generale ale conformării de rezistenţă a infrastructurilor 2.1.2. care conduc la capacităţi de rigiditate şi rezistenţă majorate. Cerinţe privind proiectarea fundaţiilor 2. asigurând îndeplinirea condiţiilor privind verificarea terenului de fundare la stări limită. 2.1. 2.4.1). În raport cu suprastructura. substructura (B). terenul de fundare (T) (fig. 7 .2. Fundaţiile reprezintă ansamblul elementelor structurale care transmit încărcările la terenul de fundare. Normativul se referă la următoarele tipuri de fundaţii directe: a) fundaţii izolate b) fundaţii continue c) fundaţii radier 1. infrastructura este alcătuită din fundaţii. 2. La proiectarea structurilor de fundare directă se va avea în vedere respectarea cerinţelor prevăzute la punctul 2.1.1. La construcţiile care nu au substructură. 2. inclusiv cele din acţiuni seismice.3. 2. pământuri contractile.1. Sistemul structural reprezintă ansamblul elementelor care asigură rezistenţa şi stabilitatea unei construcţii sub acţiunea încărcărilor statice şi dinamice. reprezintă ansamblul elementelor de rezistenţă situate deasupra 2.2. 2. inclusiv cele seismice. 1. Suprastructura infrastructurii (I). Elementele structurale pot fi grupate în patru subsisteme: suprastructura (S). Reglementările tehnice de referinţă sunt enumerate în capitolul 13.2 şi în reglementările tehnice conexe. aceasta prezintă diferenţe de alcătuire şi conformare.6. Substructura este zona poziţionată între suprastructură şi fundaţii.1.1.1. La proiectarea structurilor de fundare directă în condiţii speciale de teren (pământuri sensibile la umezire. construcţiile industriale şi agrozootehnice.3.1.5. Fundaţiile trebuie proiectate astfel încât să transmită la teren încărcările construcţiei. 2.

3.3.6. 2. de regulă. Se admite proiectarea mecanismului de plastificare a structurii la acţiuni seismice severe cu dezvoltarea de articulaţii plastice şi în substructură. stâlpi) şi elemente orizontale sau înclinate (plăci.2.).S T T T T S F T T T T F a b S S 0. 5. Substructura este alcătuită.3. 2.2. din elemente structurale verticale (pereţi.00 B F T c d e Fig. Fundaţiile (F).1 Componentele sistemului structural Suprastructura (S). Ιnfrastructura (Ι) 2. de regulă.3. 2. în domeniul elastic de comportare. In aceste situaţii se vor lua măsuri care să asigure o comportare ductilă a substructurii şi accesul pentru intervenţii post seismice. 2. Cerinţe privind proiectarea substructurilor 2.4. Proiectarea substructurii trebuie să ţină cont de conlucrarea cu fundaţiile şi suprastructura. 2.3. grinzi etc.00 F B F T B T S 0. încărcările transmise de suprastructură şi de teren conform prevederilor de la cap. La proiectarea elementelor structurale ale substructurii vor fi îndeplinite condiţiile de verificare la stările limită ultime şi ale exploatării normale.2). Substructura are rolul de a prelua încărcările provenite de la suprastructură şi de a le transmite fundaţiilor. Fundaţiile ca elemente structurale se vor proiecta astfel încât să fie îndeplinite condiţiile de verificare la stările limită ultime şi ale exploatării normale. Eforturile din acţiuni seismice transmise substructurii se vor asocia mecanismului de plastificare al suprastructurii (fig. Infrastructura se va proiecta astfel încât să fie solicitată. Această condiţie nu este obligatorie în zonele seismice de calcul E şi F definite în reglementarea tehnică de referinţă NP100-92. 2. 2.3. 8 . La proiectarea substructurilor se vor lua în considerare încărcările proprii.3. 2. Terenul de fundare (T).5.1.2. Substructura (B).3.

1. Factori de care depinde alegerea tipului de fundaţie 3.încălzirea terenului în cazul construcţiilor cu degajări mari de căldură (cuptoare. .alcătuirea substructurii.limitarea tasărilor în funcţie de cerinţele tehnologice specifice.). Condiţiile de teren .posibilitatea pierderilor de apă sau substanţe chimice din instalaţiile sanitare sau industriale. 3. .degajări de gaze agresive care poluează apele meteorice şi accentuează agresivitatea chimică a apelor subterane.materiale (beton. . 3. eforturile transmise fundaţiilor etc.2 Sisteme structurale cu mecanisme de plastificare în suprastructură 3. .1. furnale etc.3. . Condiţiile de execuţie ale infrastructurii .eforturile transmise fundaţiilor în grupările fundamentale şi speciale de încărcări.).tipul de suprastructură (în cadre.dimensiuni (deschideri. cu pereţi etc. metal. .1. . . înălţimi – suprateran şi subteran).eforturile transmise la fundaţii (din sarcini statice şi dinamice – vibraţii produse de utilaje etc.).1.condiţiile de stabilitate generală a terenului (terenuri în pantă cu structuri geologice susceptibile de alunecări de teren etc.condiţiile hidrologice (nivelul apelor de suprafaţă. Alegerea tipului de fundaţie 3. Sistemul structural al construcţiei .adâncimea săpăturii pentru realizarea fundaţiilor construcţiei şi modul de asigurare a stabilităţii săpăturii.).2. . posibilităţi de producere a inundaţiilor. circulaţia apei prin pământ etc. a fenomenului de afuiere etc.).natura şi stratificaţia terenului de fundare. .1. caracteristicile fizico-mecanice ale straturilor de pământ sau de rocă şi evoluţia acestora în timp.4.). 2.1. .condiţiile hidrogeologice (nivelul şi variaţia sezonieră a apelor subterane. .mecanismul de disipare a energiei induse de acţiunea seismică (poziţia zonelor potenţial plastice.Perete Stâlp Grindă Articulaţii plastice S S T B Ι F F T Fig.).sensibilitatea la tasări a sistemului structural. agresivitatea apelor subterane. 3. zidărie etc. travei.). . Condiţiile de exploatare ale construcţiei . . 9 .influenţa deformaţiilor terenului de fundare asupra exploatării normale a construcţiei.

Adâncimea minimă de fundare se stabileşte în funcţie de: .6. 3. . argilă 50 H H ≥ 2. de gaze. 3. adâncimea de îngheţ şi nivelul apei subterane.2. 3.2.2.adâncimea de îngheţ. . adâncimea de fundare este indicată în reglementările tehnice de referinţă specifice acestor cazuri. de energie electrică etc.5. Pentru construcţiile fundate pe terenuri dificile (pământuri sensibile la umezire. afuierea terenului la realizarea epuismentelor etc. Adâncimea de îngheţ are valorile indicate în reglementarea tehnică de referinţă STAS 6054/77.50 î+10 prăfoasă şi nisipoasă Hî>70 H<2. 3. 3. Adâncimea minimă de fundare se stabileşte conform tabelului 3.condiţiile tehnologice.).. .4. 40 Hî H≥2.00 Hî≤70 Pietriş sau nisip H<2. 3.50 Hî≤70 Nisip fin prăfos.înălţimea minimă constructivă a fundaţiei.natura terenului de fundare. pământuri contractile.50 90 50 argilos.00 Hî+10 mijlocii curate 80 50 H≥2.1 în funcţie de natura terenului de fundare. argilă grasă 50 Hî+10 H≥2.00 Hî>70 H<2. . .2.00 oricare nisipuri mari şi 40 H<2.2. 10 . Criterii pentru alegerea adâncimii minime de fundare 3. praf H<2. pământuri lichefiabile etc.existenţa unor construcţii în vecinătate care pot fi afectate de lucrările de execuţie a infrastructurii (instabilitatea taluzului.nivelul apei subterane.prezenţa reţelelor de apă-canal.1.50 Hî+20 50 *) Observaţie – Valorile indicate pentru cazul terenurilor ferite de îngheţ se măsoară de la cota inferioară a pardoselii.2.00 90 50 argilos.3. Tabelul 3. Talpa fundaţiei va pătrunde cel puţin 20 cm în stratul natural bun de fundare sau în stratul de fundare îmbunătăţit.00 Hî+20 50 80 50 H≥2.2.1 Hî H Adâncimea minimă de fundare adâncimea de adâncimea apei (cm) îngheţ subterane faţă de Terenul de fundare Terenuri cota terenului Terenuri ferite supuse acţiunii natural de îngheţ*) îngheţului (cm) (m) Roci stâncoase oricare oricare 30÷40 20 Pietrişuri curate. .sistemul de epuismente.2. Adâncimea de fundare este distanţa măsurată de la nivelul terenului (natural sau sistematizat) până la talpa fundaţiei.).

Caracteristicile betoanelor utilizate la executarea fundaţiilor se stabilesc de proiectant în funcţie de destinaţie.1. 4.5.zidărie de piatră. Pentru fundaţiile continue ale construcţiilor cu cel mult un nivel amplasate în mediul rural se pot aplica şi soluţii constructive bazate pe folosirea materialelor locale. Orice acţiune semnificativă pentru proiectarea elementelor infrastructurii sau pentru verificarea terenului de fundare se va considera în categoria de solicitări transmise infrastructurii. 4.7.4.1. Clasele minime de beton se stabilesc astfel: a) Beton simplu C4/5– pentru umpluturi. Mortarul întrebuinţat este din var şi ciment de marcă minim M10 indicat în reglementarea tehnică de referinţă STAS 1030-85. presiunea apei etc. de regulă.1. presiuni sau împingeri ale pământului. Materiale utilizate la fundaţii 4. solicitări. radiere şi reţele de grinzi neexpuse la acţiuni agresive. Prevederi generale 5. 4. acestea sunt definite în reglementarea tehnică de referinţă NE 012-99. 4. 4.4. fundaţii monolite tip pahar. oţel OB37 iar pentru armătura de rezistenţă rezultată din calcul se utilizează oţel OB37. 11 . încărcările aplicate direct infrastructurii (încărcări din greutatea proprie.1. 5. Tipul de ciment ce se utilizează la prepararea betonului pentru fundaţii se stabileşte în funcţie de influenţa condiţiilor mediului de fundare ca în reglementarea tehnică de referinţă NE 012-99. Solicitări transmise infrastructurilor 5. Pentru fundaţiile din zidărie de piatră se aplică prevederile definite în reglementarea tehnică de referinţă STAS 2917-79.). . Solicitările transmise infrastructurilor se determină considerând eforturile transmise de suprastructură. PC sau plase sudate din STNB. condiţiile mediului de fundare şi influenţa acestora asupra durabilităţii betonului din fundaţii. Fundaţiile se alcătuiesc în mod obişnuit din: . În condiţii de agresivitate caracteristicile betoanelor se stabilesc ca în reglementarea tehnică de referinţă NE 012-99 respectiv C215-88. .beton armat.2.3.6. 4. Oţelul beton trebuie să îndeplinească condiţiile definite în reglementarea tehnică de referinţă STAS 438/1-89 respectiv STAS 438/2-91. din încărcări de exploatare. egalizări şi bloc (la fundaţiile tip bloc şi cuzinet). cuzineţi. fundaţii supuse la solicitări importante şi fundaţii supuse la acţiuni dinamice. cu procente optime de armare. Pentru armătura rezultată din criterii constructive se utilizează. Fundaţiile se pot realiza din zidărie de piatră sau beton ciclopian. forţe seismice etc.beton simplu. C12/15 pentru fundaţii prefabricate tip pahar. b) Beton armat C8/10 pentru fundaţii izolate sau continue.

3.2. Structurile considerate în calcul în stadiul de comportare liniară (elastic) se recomandă să fie schematizate ca ansamblul constituit din suprastructură.1. solicitările transmise infrastructurilor se determină corespunzător forţelor generalizate (N. La verificarea rezistenţei infrastructurii şi a terenului de fundare vor considera valorile de calcul ale eforturilor transmise de suprastructură. 5.1.3. 5.5. Q etc. 5. sunt aplicabile grupărilor speciale de încărcări în care se consideră acţiunile seismice aplicate construcţiei.3. Solicitările transmise infrastructurilor proiectate corespunzător unei comportări elastice de către suprastructura plastificată sunt asociate mecanismului de disipare a energiei induse de acţiunile seismice. Solicitările transmise infrastructurilor se determină cu valori corespunzătoare proiectării elementelor de beton ale infrastructuturii şi cu valori corespunzătoare verificării terenului de fundare.3. Prevederile de la pct. Solicitări transmise infrastructurilor în grupările speciale de încărcări 5. condiţionată de dimensionarea completă a suprastructurii. Calculul va considera orice direcţie de acţiune seismică semnificativă pentru proiectarea infrastructurii.4.5. corespunzătoare direcţiilor principale şi direcţiilor oblice (la 45º şi 135º) ale construcţiei. Solicitările transmise infrastructurilor se determină în grupările fundamentale de încărcări şi în grupările speciale de încărcări.2. 5. Valorile solicitărilor transmise infrastructurii se definesc în concordanţă cu reglementarea tehnică de referinţă STAS 10101/0-75 şi coeficienţii încărcărilor se definesc în concordanţă cu reglementarea tehnică de referinţă STAS 10101/0A-77.1 Solicitările transmise infrastructurii de suprastructură. se acceptă plastificarea suprastructurii şi dezvoltarea unui mecanism de disipare a energiei induse de cutremur. 5. 5. se vor considera 8 direcţii în plan orizontal.1.1. 5.2.1). când. 12 . de regulă. Solicitări transmise infrastructurilor în grupările fundamentale de încărcări 5. În gruparea specială de încărcări la acţiuni seismice. 5. 5.2. de regulă. M.2. infrastructură şi teren de fundare.3.2. Stabilirea solicitările transmise infrastructurilor în grupările speciale de încărcări este. De regulă. Fig.1.) dezvoltate în secţiunea de la baza suprastructurii (fig 5.1.

13 . stările limită ale terenului de fundare sunt: . care poate fi de natura unei stări limită ultime (SLD. a cărei depăşire conduce la întreruperea exploatării normale a construcţiei.U). 6.1. care răspund elastic la 5. 6.6. în parte sau în totalitate.3.pentru verificarea terenului de fundare se consideră valorile solicitărilor capabile din grupările speciale de încărcări majorate cu coeficientul kF dat de (5. Dacă forţele generalizate capabile se determină considerând rezistenţele medii ale materialelor valoarea coeficientului kF este: (5. dacă deformaţiile terenului împiedică exploatarea normală a construcţiei. pentru a se împiedica apariţia unor stări limită care să perecliteze siguranţa construcţiei şi/sau exploatarea normală a construcţiei. Stările limită ale terenului de fundare pot fi de natura unei stări limită ultime (SLU). a capacităţii funcţionale a construcţiei sau de natura unei stări limită a exploatării normale (SLEN).2) kF = 1.) valorile coefientului seismic de calcul pe direcţie verticală sunt ±2ks.3. Dimensiunile bazei fundaţiei se aleg astfel încât presiunile la contactul între fundaţie şi teren să aibă valori acceptabile. Condiţii generale 6. Dimensiunile bazei fundaţiei se stabilesc pe baza calculului terenului de fundare definit în reglementarea tehnică de referinţă STAS 3300/1-85 respectiv STAS 3300/2-85.3) cs = 1. Efectul componentei verticale a acţiunii seismice se va lua în considerare la proiectarea sistemelor de fundare în concordanţă cu reglementarea tehnică de referinţă P100-92. în cazul fundaţiilor sensibile la forţă tăietoare/străpungere (radiere tip dală groasă etc.5. dacă deformaţiile terenului conduc la deplasări şi deformaţii ale construcţiei incompatibile cu structura de rezistenţă sau de natura unei stări limită a exploatării normale (SLD.3.1) kF = 1.EN). Având ca referinţă reglementarea tehnică STAS 3300/1-85. 5. 5. 5.3. Dacă mecanismul de plastificare care asigură disiparea energiei induse de cutremur implică dezvoltarea de deformaţii inelastice şi în elementele substructurii. .1.1.3.1.3.35 Forţele generalizate capabile se determină considerând rezistenţele de calcul ale materialelor.starea limită de deformaţii (SLD).pentru calculul elementelor infrastructurii se consideră valorile solicitărilor capabile din grupările speciale de încărcări.Valorile forţelor generalizate transmise infrastructurii sunt determinate prin majorarea forţelor capabile dezvoltate de mecanismul de plastificare a suprastructurii cu coeficientul kF: (5. Stabilirea dimensiunilor bazei fundaţiei 6.5αks 6.00 5.3.4.2. pentru calcul se consideră următoarele valori ale solicitărilor transmise de suprastructură: .3.1. a cărei depăşire conduce la pierderea ireversibilă. Solicitările transmise infrastructurilor de către suprastructurile acţiunile seismice se consideră cu valorile date la pct. În grupările speciale de încărcări care cuprind şi acţiunea seismică se consideră acţiunea de lungă durată a încărcărilor aplicate direct elementelor infrastructurii precum şi forţele seismice de calcul stabilite pe baza unui coeficient seismic cu valoarea minimă: (5.1).

.1. corespunzătoare unor 14 .construcţii obişnuite.7. starea limită de capacitate portantă a terenului de fundare este întotdeauna de natura unei stări limite ultime. IV. în vederea stabilirii unor dimensiuni ale bazei fundaţiei care să conducă la presiuni acceptabile pe teren. situaţiile in care terenul de fundare aparţine categoriei TB. pconv. 6. având ca referinţă reglementarea tehnică STAS 3300/2-85. având ca referinţă reglementarea tehnică STAS 3300/2-85.6.ca presiuni care să asigure îndeplinirea condiţiilor calcului la starea limită de deformaţii (SLD. tabelele cuprinzând aşa-numitele valori de bază ale presiunilor convenţionale.ca presiuni care să asigure îndeplinirea condiţiilor calcului la starea limită de capacitate portantă (SLCP).U sau SLD.2.5. calculul terenului de fundare se diferenţiază în funcţie de următorii factori: a) Clasa de importanţă .1. calculul terenului de fundare pe bază de presiuni convenţionale impune îndeplinirea simultană a patru condiţii.1. Calculul terenului de fundare pe baza presiunilor convenţionale 6. În cazul fundării pe rocă.2.construcţii cu restricţii (CRE). c) Existenţa restricţiilor de deformaţii în exploatare .construcţii fără restricţii.EN) sau calculul la starea limită de capacitate portantă (SLCP). .8. V). 6. În funcţie de particularităţile construcţiei şi ale terenului de fundare.. în trei moduri: . Condiţiile de efectuare a calculului terenului de fundare alcătuit din pământuri. 6. Din punctul de vedere al terenului de fundare. în parte sau în totalitate.U şi SLD.construcţii nesensibile la tasări diferenţiale.1.construcţii speciale. calculul terenului de fundare se diferenţiază în funcţie de apartenenţa terenului la una din următoarele categorii: a) terenuri bune (TB) b) terenuri dificile În tabelul 6.starea limită de capacitate portantă (SLCP) corespunde unei extinderi a zonelor în care se îndeplineşte condiţia de rupere (efortul tangenţial efectiv este egal cu rezistenţa la forfecare a materialului) astfel încât are loc pierderea stabilităţii terenului şi a construcţiei.1 sunt date. cu excepţia construcţiilor speciale când se impune calculul la starea limită de capacitate portantă (SLCP). După cum rezultă din tabelul 6. ţinând seama de experienţa de construcţie din ţară.2. sunt sintetizate în tabelul 6. CS (din clasele de importanţă I şi II). o singură condiţie este suficientă pentru a face obligatoriu calculul la starea limită de deformaţie (la SLD. în cazul fundării directe.construcţii sensibile la tasări diferenţiale (CSEN).1.EN). presiunile acceptabile pe terenul de fundare se pot stabili. 6. Din punctul de vedere al construcţiei. CO (din clasele de importanţă III. În anexa A sunt reproduse. . În schimb. p conv. 6. 6. Presiunile convenţionale sunt presiuni acceptabile stabilite pe cale empirică. folosirea presiunilor convenţionale ca presiuni acceptabile este admisă în toate cazurile.1.4.ca presiuni convenţionale. . . b) Sensibilitatea la tasări .2.

Caracterul empiric al presiunilor convenţionale este evidenţiat de faptul că valorile de bază din tabele se obţin în funcţie de caracteristici ale naturii pământurilor (granulozitate..5 . plasticitate) şi ale stării pământurilor (starea de îndesare.3.1 şi Ic ≥ 0. îndesate sau de îndesare medie.fundaţii convenţionale având lăţimea tălpii B = 1. 1. 15 . fără posibilitatea drenării apei din porii pământului.2. prafuri nisipoase şi prafuri.1 Nr. în situaţia în care încărcarea transmisă de fundaţia directă asupra acestor pământuri se realizează rapid. în condiţiile unei stratificaţii practic uniforme şi orizontale (având înclinarea mai mică de 10%) 2 Pământuri nisipoase. Condiţiile care trebuie respectate în cazul calculului terenului de fundare pe baza presiunilor convenţionale se diferenţiază în funcţie de tipul încărcării şi de gruparea de încărcare (gruparea fundamentală GF. indicele porilor).5) pot fi considerate terenuri bune în accepţia tabelului 6.U x SLD.0 m şi adâncimea de fundare Df = 2. crt.6 8 Umpluturi de provenienţă cunoscută realizate organizat. Tabelul 6. fără a se face uz de cunoaşterea proprietăţilor mecanice (compresibilitatea şi rezistenţa Tabelul 6..0 m.5 . inclusiv nisipuri prăfoase. starea de consistenţă.5 . bolovănişuri sau pietrişuri conţinând mai puţin de 40% nisip şi mai puţin de 30% argilă. având e ≤1.EN x SLCP x SLCP x 6. Totuşi.1. având e ≤ 0. devine necesară o verificare a terenului la starea limită de capacitate portantă (SLCP).U x SLD. în condiţiile unei stratificaţii practic uniforme şi orizontale 6 Roci stâncoase şi semistâncoase în condiţiile unei stratificaţii practic uniforme şi orizontale 7 Orice combinaţie între stratificaţiile precizate la nr. 7 şi Ic ≥ 0.2 Modul de Terenul Construcţia calcul Pământ Restricţii de (stabilirea Bun Sensibilitatea la Dificil coeziv saturat Importanţa deformaţii în presiunii (TB) tasări diferenţiale încărcat rapid exploatare acceptabile) Cu Obişnuită Specială Sensibilă Fără Nesensibilă restricţii (CO) (CS) (CSEN) restricţii (CRE) pconv x x x x SLD. având e ≤1 şi Ic ≥ 0. în condiţiile unei stratificaţii practic uniforme şi orizontale 4 Pământuri coezive cu plasticitate medie: nisipuri argiloase. Terenuri bune (TB) crt. gradul de saturaţie. în condiţiile unei stratificaţii practic uniforme şi orizontale 5 Pământuri coezive cu plasticitate mare: argile nisipoase.2.U x SLD. argile prăfoase şi argile. gruparea specială GS) şi sunt sintetizate în tabelul 6. 1 Blocuri. precum şi regulile de stabilire a corecţiilor de lăţime CB şi de adâncime CD . conţinând materii organice sub 5% Notă: Pământurile coezive saturate de consistenţă ridicată (Ic > 0. prafuri nisipoase-argiloase. în condiţiile unei stratificaţii practic uniforme şi orizontale 3 Pământuri coezive cu plasticitate redusă: nisipuri argiloase.

ca stări limită ultime.4 pconv pef max ≤ 1.2 pconv p’ef max ≤ 1.U SLD.4 Tipul stării limită de deformaţie Condiţia de îndeplinit SLD. după caz.2.3.3 Cu excentricitate după două direcţii Gruparea de încărcare GF GS pef ≤ pconv p’ef ≤ 1. Dimensiunile în plan ale fundaţiilor se stabilesc astfel ca rezultanta încărcărilor provenite din acţiuni din grupări fundamentale să fie aplicată în cadrul sâmburelui central.4.2 pconv pef max ≤ 1. 6.Δs : deplasări sau deformaţii posibile ale construcţiei datorate tasărilor terenului de fundare.3.4 au semnificaţia: . În cazul construcţiilor de tipul castele de apă.4 pconv p’ef max ≤ 1.6.EN Δs ≤ Δs Δt ≤ Δt Condiţiile specificate în tabelul 6. nu se admite desprinderea fundaţiei de pe teren în grupările fundamentale de încărcări. Prin aceasta se consideră implicit îndeplinite condiţiile calcului terenului de fundare la starea limită de deformaţie şi la starea limită de capacitate portantă.Δ t : aceeaşi semnificaţie ca şi Δs calculate cu încărcări din gruparea fundamentală pentru SLEN. Pentru stabilirea dimensiunilor în plan ale fundaţiei este necesară.6 pconv 6. turnuri etc. Calculul terenului de fundare la starea limită de deformaţii 6. îndeplinirea tuturor condiţiilor specificate în tabelul 6.6.5.3. . 6. 6.2. Centrică Tipul încărcării Cu excentricitate după o singură direcţie Tabelul 6. nepermanente. 16 . 6. se admite ca rezultanta încărcărilor să se aplice în afara sâmburelui central cu condiţia ca secţiunea activă a tălpii fundaţiei să nu fie mai mică de 80% din aria totală a acesteia. sintetizate în tabelele 6.2.4 şi 6. Pentru situaţiile în care în gruparea fundamentală intervin solicitări orizontale importante.2.7. Prin calculul terenului de fundare la starea limită de deformaţii se cere îndeplinirea a două seturi de condiţii.1.3.5. Excentricităţile maxime admise pentru rezultantele încărcărilor din grupări speciale trebuie să fie limitate astfel încât secţiunea activă a suprafeţei tălpii fundaţiei să se extindă cel puţin până în dreptul centrului de greutate al acesteia. Modul de calcul al lui pef pentru excentricitate pe două direcţii este prezentat în anexa F.2. Tabelul 6. calculate cu încărcări din gruparea fundamentală pentru SLU.

4. valorile specificate în anexa A pentru construcţii neadaptate în mod special în vederea preluării tasărilor neuniforme .5. se cere respectarea condiţiei generale Q ≤ mR .1.5. ppl (presiunea plastică) reprezintă presiunea corespunzătoare unei extinderi limitate pe o adâncime egală cu B/4. Presiunea plastică ppl este o presiune acceptabilă.3. cu cele trei forme particulare date în tabelul 6. orientativ. specificate de proiectantul tehnolog. 6.. Tabelul 6.6.2.4. Condiţiile din tabelul 6. B fiind lăţimea fundaţiei. în cazul fundării directe.2 ppl pef max ≤ 1.Δ t : deplasări sau deformaţii admise din punct de vedere tehnologic.3.Δs :deplasări sau deformaţii de referinţă admise pentru structură. reprezintă condiţii de valabilitate a calculului de deformaţii. 6.5 Cu excentricitate după Cu excentricitate dup ă o Centrică dou ă direc ţ ii singură direcţie Tipul încărcării Condiţia de pef max ≤ 1.4 ppl pef ≤ ppl îndeplinit În condiţiile definite în tabelul 6. stabilite de proiectantul structurii.3. în care terenul este asimilat cu un mediu liniar-deformabil iar utilizarea relaţiilor din Teoria Elasticităţii este admisă. Calculul terenului de fundare la starea limită de capacitate portantă 6. 17 . In lipsa unor valori stabilite de proiectant pot fi luate în considerare. În anexa A sunt sintetizate prevederile din reglementarea tehnică de referinţă STAS 3300/285 referitoare la calculul terenului de fundare la starea limită de deformaţii. a zonei plastice în terenul de fundare. Prin calculul terenului de fundare la starea limită de capacitate portantă. Prin zonă plastică se înţelege zona pe conturul şi în interiorul căreia se îndeplineşte condiţia de rupere în pământ. 6. a căror îndeplinire precede efectuarea calculului deformaţiilor probabile ale terenului de fundare.

R reprezintă valoarea de calcul a rezistenţei terenului de fundare.fundaţii tip talpă de beton armat.3 calcul Condiţia T ≤ 0. 6.8Ms N ≤ 0.4. 7. Fundaţiile izolate pot fi utilizate şi în cazul unor elemente structurale continue. Proiectarea fundaţiilor izolate Prevederile prezentului capitol se aplică la proiectarea fundaţiilor izolate ale stâlpilor de beton armat şi de metal. . stabilit funcţie de condiţiile de teren.fundaţii tip bloc şi cuzinet.1 SLCP.fundaţii tip bloc şi cuzinet (fundaţii rigide).Fundaţie de suprafaţă Fundaţie solicitată transversal Tabelul 6. 18 .9L’B’pcr Q ≤ mR unde: Q reprezintă încărcarea de calcul asupra terenului de fundare. execuţie şi suprafaţa fundaţiei. În anexa A sunt sintetizate prevederile din reglementarea tehnică de referinţă STAS 3300/285 referitoare la calculul terenului de fundare la starea limită de capacitate portantă. c) fundaţiile se poziţionează. b) sub fundaţiile de beton armat prefabricat se prevede un pat de nisip de 70÷150 mm grosime.alte tipuri de fundaţii adaptate sistemului de îmbinare dintre stâlpul prefabricat şi fundaţie. de regulă.8μN Mr ≤ 0.2.2 SLCP. provenită din acţiunile din grupările speciale. Tipurile de fundaţii izolate care fac obiectul prezentului normativ sunt: a) Fundaţiile pentru stâlpi de beton armat monolit: .fundaţii tip talpă de beton armat (fundaţii elastice). centrat în axul stâlpului.fundaţii tip pahar. c) Fundaţiile pentru stâlpi metalici: . dacă structura este proiectată considerând rezemările concentrate. La alcătuirea fundaţiilor izolate se va ţine seama de următoarele reguli cu caracter general: a) sub fundaţiile de beton armat monolit se prevede un strat de beton de egalizare de 50÷100 mm grosime. Dimensiunile în plan ale fundaţiilor izolate se stabilesc conform prevederilor de la capitolul 6. Proiectarea fundaţiilor izolate de beton armat se face având ca referinţă prevederile definite în reglementarea tehnică STAS 10107/0-90. . .6 Fundaţie pe taluz sau în apropiere de taluz Tipul lucrării T N Cazul de SLCP. m reprezintă coeficientul condiţiilor de lucru. b) Fundaţiile pentru stâlpi de beton armat prefabricat: .

realizată ca o reţea din bare dispuse paralel cu laturile fundaţiei Armătura rezultă din verificarea la moment încovoietor în secţiunile de la faţa stâlpului.1. în acest caz momentul transmis tălpii fundaţiei se poate reduce prin prevederea de grinzi de echilibrare.a) sau formă de obelisc (fig.1 Fundaţii tip talpă de beton armat c) verificarea fundaţiei la încovoiere.1. Fundaţii tip talpă de beton armat Fundaţiile tip talpă de beton armat pot fi de formă prismatică (fig. 7.2.1.1 (ultima coloană) este admisă ipoteza distribuţiei liniare a presiunilor pe teren. 7. 7.1.1.b). Betonul utilizat la realizarea fundaţiilor tip talpă armată va fi de clasă minimă C8/10. 7. 7. Înălţimea fundaţiei (H) se stabileşte funcţie de următoarele condiţii: a) asigurarea rigidităţii fundaţiei de beton armat. Fig. 7. secţiunea de beton poate prelua forţa tăietoare nefiind necesare armături transversale. Înălţimea la marginea fundaţiei tip obelisc (H’) rezultă în funcţie de următoarele condiţii: a) înălţimea minimă necesară pentru ancorarea armăturilor de pe talpa fundaţiei (15φmax). Fundaţii pentru stâlpi de beton armat monolit 7. c) valoarea minimă este H’min = 250 mm.1. d) valoarea minimă a înălţimii fundaţiei este Hmin = 300 mm. dacă se respectă valorile minime ale raportului dintre înălţimea fundaţiei şi dimensiunea cea mai mare în plan (H/L) date în tabelul 7. 19 .1. Se vor considera situaţiile de încărcare (presiuni pe teren) care conduc la solicitările maxime în fundaţie. de rost sau situaţii în care există în vecinătate alte elemente de construcţii sau instalaţii se pot utiliza fundaţii excentrice în raport cu axul stâlpului.1. 7. În calculul momentelor încovoietoare din fundaţie se consideră presiunile pe teren determinate de solicitările transmise de stâlp.1. Armătura fundaţiei (fig. b) panta feţelor înclinate ale fundaţiei nu va fi mai mare de 1/3. dacă se respectă valorile minime ale raportului dintre înălţimea fundaţiei şi dimensiunea cea mai mare în plan (H/L) date în tabelul 7.d) pentru stâlpii de calcan.1. de regulă verificarea secţiunii de beton armat la starea limită de rezistenţă la încovoiere nu implică modificarea înălţimii secţiunii de beton stabilită conform punctelor a şi b.1. b) verificarea fundaţiei la forţă tăietoare.2) este compusă din: a) armătura de pe talpă.

075 % pentru armături PC52. a umpluturii peste fundaţie şi a sarcinilor aplicate pe teren sau prin repartizarea momentului încovoietor transmis de stâlp.2 Armarea fundaţiilor tip talpă de beton armat 20 . Distanţa maximă între armături este de 250 mm. La fundaţiile care lucrează cu arie activă. b) armătura de la partea superioară. cu diametrul de minim 12 mm. Armătura se distribuie uniform pe lăţimea fundaţiei şi se prevede la capete cu ciocuri cu lungimea minimă de 15φ. 7. Armătura trebuie prelungită în fundaţie pe o lungime cel puţin egală cu lancorare + 250 mm. În această situaţie de solicitare armătura se realizează ca o reţea de bare dispuse paralel cu laturile fundaţiei. Armătura se distribuie uniform pe lăţimea fundaţiei şi se prevede la capete cu ciocuri cu lungimea minimă de 15φ. armătura de la partea superioară rezultă din calculul la încovoiere. considerând momentele încovoietoare negative rezultate din acţiunea încărcărilor din greutatea fundaţiei. Diametrul minim al armăturilor este de 10 mm. Armăturile din fundaţie (mustăţile) se alcătuiesc astfel încât în prima secţiune potenţial plastică a stâlpului. Dimensionarea armăturii se face în secţiunile de consolă cele mai solicitate. rezultă în urma dimensionării/verificării stâlpului. barele de armătură să fie continue (fără înnădiri). Dacă fundaţia lucrează cu arie activă. unde se dispun pe fiecare direcţie principală minimum 3 bare de armătură OB37. d) armături pentru stâlp (mustăţi) Armăturile verticale din fundaţie. distanţa minimă este de 100 mm.Procentul minim de armare pe fiecare direcţie este 0. se dispun la distanţe de maximum 250 mm şi cel puţin în 3 secţiuni. Fig. aflată deasupra fundaţiei. Etrierii din fundaţie au rol de poziţionare a armăturilor verticale pentru stâlp. Distanţa maximă între armături este de 250 mm.10 % pentru armături OB37 şi 0. distanţa minimă este de 100 mm. Diametrul minim al armăturilor este de 10 mm. realizată din 3÷4 bare dispuse în dreptul stâlpului sau ca o reţea dezvoltată pe toată suprafaţa fundaţiei Fundaţiile tip obelisc care nu au desprindere de pe terenul de fundare au armătură constructivă la partea superioară. pentru conectarea cu stâlpul de beton armat. unde lancorare se determină având ca referinţă reglementarea tehnică STAS 10107/0-90. c) armătura transversală pentru preluarea forţelor tăietoare se realizează ca armătură înclinată dispusă în dreptul stâlpului Forţa tăietoare în secţiunea de calcul se determină considerând o fisură înclinată cu 45º şi presiunile dezvoltate pe teren de forţele transmise de stâlp. la calculul forţei tăietoare se vor considera presiunile efective pe teren.

2) Fig.29 400 0.1 H/L minim pentru care nu Presiunea H/L minim pentru este necesară verificarea la efectivă care nu se verifică forţă tăietoare a fundaţiei maximă rigiditatea fundaţiei pe teren (kPa) Beton C12/15* Beton C8/10 100 0.30 0.26 0.29 0.1.27 0.25 150 0. având semnificaţia de presiune maximă pe teren.39 0.27 250 0.23 0.1. se determină cu relaţiile indicate în Anexa F.30 0. 21 . pentru clasa C12/15. p1.33 600 0.29 0.2 se înlocuieşte pmed cu valoarea p1.35 *) pentru betoane de clasă superioară se utilizează valorile date în tabelul 7.22 0. Calculul momentelor încovoietoare în fundaţie Pentru calculul momentelor încovoietoare în fundaţie se consideră secţiunile de încastrare de la faţa stâlpului şi presiunile pe teren pe suprafaţa delimitată de laturile tălpii şi planul de încastrare considerat (fig.1.25 0.32 0. Dacă fundaţia este solicitată cu momente încovoietoare pe două direcţii (solicitare oblică).1 stabilit în funcţie de condiţia de rigiditate a tălpii şi pentru care aria activă este de minimum 80%. în relaţia 7.Tabelul 7. armătura calculată funcţie de momentele încovoietoare (Mx şi My) se distribuie uniform pe talpa fundaţiei.3.7.20 0.1) 3⎦ ⎣ 2 M y = L ⋅ p med l2 y 2 .27 0.3).28 300 0. Calculul simplificat al momentelor încovoietoare în talpa fundaţiei se face cu relaţiile 7.3 În cazul fundaţiilor la care se respectă condiţiile privind raportul minim H/L din tabelul 7.26 200 0.35 0. 7. p med = ( p1 + p2 ) / 2 (7.1 şi 7. 7. Dacă aria activă este mai mică de 80%.2: ⎡ l2 l2 ⎤ M x = B ⋅ ⎢p o x + (p1 − p 0 ) x ⎥ (7.

c) clasa betonului este minim C4/5.15 1.85 7.50 2.2.7.1. Blocul de beton simplu se realizează respectând următoarele condiţii: a) înălţimea treptei este de minimum 400 mm la blocul de beton cu o treaptă.4 Fundaţii cu bloc de beton simplu şi cuzinet de beton armat . b) dimensiunile în plan (lc şi bc) vor respecta următoarele condiţii: .2. această condiţie va fi realizată şi în cazul blocului realizat în trepte (fig.4).05 1. dacă în bloc sunt prevăzute armături pentru ancorarea cuzinetului clasa betonului este cel puţin C8/10.2.60 1.2 Valori minime tgα funcţie de clasa betonului C8/10 sau C4/5 mai mare 1. d) înălţimea blocului de beton se stabileşte astfel încât tgα să respecte valorile minime din tabelul 7.se recomandă următoarele intervale pentru raportul lc/L respectiv bc/B: • bloc de beton cu o treaptă: lc/L = 0. e) rosturile orizontale de turnare a betonului se vor trata astfel încât să se asigure condiţii pentru realizarea unui coeficient de frecare supraunitar între cele două suprafeţe.30 1.65 22 .30 1.1.4).50 ÷ 0. înălţimea treptei inferioare este de minimum 400 mm.2.1. Fundaţii tip bloc şi cuzinet Fundaţiile tip bloc de beton şi cuzinet sunt alcătuite dintr-un bloc de beton simplu pe care reazemă un cuzinet de beton armat în care se încastrează stâlpul (fig.2.să fie mai mari decât dimensiunile care asigură limitarea presiunilor pe planul de contact cu blocul la valori mai mici decât rezistenţa de calcul la compresiune a betonului.40 1. b) blocul de beton poate avea cel mult 3 trepte a căror înălţime minimă este de 300 mm. Fig.00 1. 7.40 1.1. 7.50 1. Presiunea efectivă pe teren (kPa) 200 250 300 350 400 600 Tabelul 7. 7. Cuzinetul de beton armat se proiectează respectând următoarele: a) cuzinetul se realizează cu formă prismatică. 7.15 1. .

7. sunt determinate de solicitările din stâlp (nu se ţine cont de greutatea cuzinetului).4) 3 ⋅ bc ⎜ 3 ⋅ lc ⎜ ⎜2− N ⎟ ⎟ ⎜2 − N ⎟ ⎟ C ⎠ C ⎠ ⎝ ⎝ unde: NC. . unde lancorare este definită în reglementarea tehnică de referinţă STAS 10107/0-90.00 nu este necesară verificarea cuzinetului la forţă tăietoare. MC(x) şi MC(y). . p cmed = c1 2 2 Dacă aria activă de pe suprafaţa de contact cuzinet – bloc este mai mică decât 70% din talpa cuzinetului (lcxbc): M Y = lc ⋅ pcmed 23 .hc ≥ 300mm. d) clasa betonului este minim C8/10.50 c) înălţimea cuzinetului (hc) va respecta următoalele valori minime: .5) şi (7. Rc_cuzinet ≥ 0.tgβ ≥ 0.65 (fig.4).7Rc stâlp). cu lungimea lancorare + 250 mm. se determină cu relaţiile (7.0 (definit în reglementarea tehnică de referinţă STAS 10107/0-90). 7. Momentele încovoietoare în cuzinet se calculează cu (7.3) lc ⋅ bc lc ⋅ bc lc ⋅ bc lc ⋅ bc2 dacă: pc2<0.25. funcţie de care se determină eforturile secţionale în cuzinet. Fig.valori minime impuse de condiţia de ancorare a armăturilor pentru stâlp.hc/lc ≥ 0. cel puţin. . dacă tgβ ≥ 1. Calculul momentelor încovoietoare pozitive în cuzinet se face considerând încastrarea consolelor în secţiunile de la faţa stâlpului (fig.• bloc de beton cu mai multe treapte: lc/L = 0.c 2 = C ± pc1.3): 6M C ( x ) 6M C ( y ) N N ≥ 0 sau pc1. Presiunile pe suprafaţa de contact dintre cuzinet şi blocul de beton.4): 2NC 2NC sau pc1 = pc1 = ⎛ lc M C ( x ) ⎞ ⎛ bc M C ( y ) ⎞ (7. clasa betonului rezultă şi din condiţia de rezistenţă la compresiune locală a betonului din cuzinet în secţiunea de încastrare a stâlpului (de regulă. dacă nu apar desprinderi sau aria activă este cel puţin 70%.5) 2 3⎦ ⎣ p + p c2 bc21 (7.40 ÷ 0. atunci se admite pc2=0 iar pc1 se determină cu relaţiile (7.6): ⎡ lc21 lc21 ⎤ + ( pc1 − pc 0 ) ⎥ M x = bc ⋅ ⎢ pc 0 (7.6) .3. sunt forţa axială şi momentele încovoietore la nivelul tălpii cuzinetului.1. 7.5 Presiunile pe suprafaţa de contact dintre cuzinet şi bloc.c 2 = C ± 2 (7.2. condiţiile care asigură un coeficient de frecare μ ≥ 1. 7. e) rostul de turnare dintre bloc şi cuzinet se tratează astfel încât să se realizeze continuitatea betonului sau.5).

4.Mx= MC(x) şi.procentul minim de armare pe fiecare direcţie este 0.5).8) 2 bclc unde: bc este lăţimea tălpii cuzinetului (fig. . obţinută dintr-o distribuţie liniară a presiunilor. pentru conectarea cu stâlpul de beton armat.etrierii din cuzinet au rol de poziţionare a armăturiilor verticale pentru stâlp şi se dispun în cel puţin în 2 secţiuni. 7. .armăturile din cuzinet se alcătuiesc astfel încât în prima secţiune potenţial plastică a stâlpului.cuzinet * Rc = (7. după modelul din fig. 7.armăturile trebuie prelungite în fundaţie pe o lungime cel puţin egală cu lungimea de ancorare majorată cu 250 mm.6). 7. respectiv. Armarea cuzinetului va respecta următoarele condiţii: (7.5).se realizează ca o reţea de bare dispuse paralel cu laturile cuzinetului şi ancorate în blocul de beton simplu. My= MC(y) 7.7) a) Armătura de la partea inferioară: -se realizează ca o reţea de bare dispuse paralel cu laturile cuzinetului. 24 . 7.diametrul minim al armăturilor este de 10 mm.2.4. aria de armătură rezultă din verificarea la moment încovoietor în secţiunile de la faţa stâlpului (fig.10% pentru armături OB37 şi 0.armăturile verticale din cuzinet. pentru dimensionarea armăturilor de ancorare în bloc se poate considera şi o schemă de calcul bazată de preluarea de armătură a rezultantei volumului de eforturi unitare de întindere de pe suprafaţa de contact.4) şi se dimensionează având ca referinţă reglementarea tehnică STAS 10107/0-90.se dispune dacă cuzinetul are desprinderi de pe blocul fundaţiei .diametrul minim al armăturilor este de 10 mm. 7. c) Armăturile pentru stâlp (mustăţi): . 7. .distanţa maximă între armături va fi de 250 mm. b) Armătura de la partea superioară : .armăturile înclinate se dispun pentru preluarea forţei tăietoare în consolele cuzinetului dacă tgβ < 1 (fig. •dacă zona comprimată pe talpa cuzinetului este mai mare de 70% din aria tălpii. . .aria de armătură pe fiecare direcţie rezultă din: • verificarea la compresiune excentrică a secţiunii de beton armat pe suprafaţa de contact dintre cuzinet şi bloc. . • verificarea la moment încovoietor negativ a cuzinetului încărcat cu forţele dezvoltate în armăturile de ancorare. în verificare se va considera rezistenţa de calcul a betonului (Rc*) cu valoarea: + 2M cap . .1.075% pentru armături PC52.2. aflată deasupra fundaţiei. .b. barele de armătură să fie fără înnădiri. -armătura se distribuie uniform pe lăţimea cuzinetului şi se prevede la capete cu ciocuri cu lungimea minimă de 15φ. distanţa minimă este 100 mm. Fundaţii pentru stâlpi de beton armat prefabricaţi Fundaţiile izolate pentru stâlpi de beton armat prefabricat pot fi realizate ca fundaţii tip pahar (fig.distanţa între armături va fi de minim 100 mm şi maxim 250 mm. rezultă în urma dimensionării/verificării stâlpului. . . .

cu paharul nemonolitizat.1. 7. Nav = σavAav.6 Fundaţie tip pahar pentru stâlp prefabricat 7. ancorată corespunzător pe fiecare parte a planulului de cedare la străpungere.1.rezistenţa de calcul la întindere a betonului din stâlp.limitarea efectului forţei tăietoare pe lungimea de stâlp introdusă în pahar: M ST . • HP ≥ 500 mm în cazul stâlpilor la construcţii etajate. 7. Rt rezistenţa de calcul la întindere a betonului din fundaţia pahar. considerând condiţii normale de solicitare. Condiţii constructive generale: • HP ≥ 1. ls ≥ bs.2. montaj L ⋅ B − (l S + H f )(b S + H f ) ≤ 0.10): N ST .1. în calcul se va considera situaţia cea mai defavorabilă de solicitare la străpungere. .lancoraj se determină având ca referinţă reglementarea tehnică STAS 10107/0-90.2. HS este înălţimea liberă a stâlpului de la faţa superioară a fundaţiei până la rigla acoperişului. • HP≥ HS/11 la fundaţiile stâlpilor de hale cu poduri rulante şi ai estacadelor. . Rt . verificarea la străpungere este dată de condiţia (7. HP se poate reduce dacă armătura este întoarsă la baza stâlpului. În faza de montaj.1. Grosimea Hf Grosimea fundului paharului (Hf) rezultă în urma verificării la străpungere. . lS. 25 . Dimensiunile secţiunilor de beton 7.75 ⋅ U ⋅ H f ⋅ R t + N av L⋅B (7.9) 3 ⋅ lS bS R t unde: MST.lS b1 bp bS lb B bp b1 l1 bp la L bp l1 mm Beton de monolitizare la lS bp l1 Hp Hf 20÷30 mm ≥100 mm H β Ht bp’ Beton de egalizare 50÷100 la’ L Fig.momentul capabil al stâlpului în secţiunea de la faţa paharului. σav = 100 N/mm2 şi Aav = aria de armătură verticală dispusă pe faţa interioară a paharului.2. bS . Înălţimea paharului HP Înălţimea paharului HP se stabileşte respectând următoarele cerinţe: .2ls în cazul stâlpilor cu secţiune dreptunghiulară cu dimensiunile ls şi bs.asigurarea lungimii de ancoraj (lancoraj) a armăturilor longitudinale din stâlp: HP ≥ lancoraj + 250mm. din faza de montaj sau exploatare a construcţiei.2. U = 2lS+2bS+4Hf este perimetrul secţiunii de forfecare.10) unde: N ST.dimensiunile secţiunii transversale a stâlpului.condiţiile de aderenţă sunt stabilite funcţie de modul de realizare a stâlpului prefabricat.cap .cap HP ≥ (7.montaj este forţa axială maximă în stâlp în faza de montaj a structurii prefabricate.

4M ST (7.rezistenţa de calcul la întindere a betonului de monolitizare.aria laterală a stâlpului pe înălţimea paharului: AS = (2lS+2bS)Hp.În faza finală.30 în cazul construcţiilor fără poduri rulante sau cu poduri rulante cu regim uşor de lucru.coeficientul condiţiilor de lucru. Fig.8 Solicitări în pereţii paharului 26 . forţă axială maximă NST.7). mbt = 0 în cazul halelor cu poduri rulante cu regim mediu sau greu de lucru sau al construcţiilor solicitate dinamic din încărcările curente de exploatare.max (valoare de calcul) trebuie să respecte relaţiile (7.12) unde: N1cap .1.12): L ⋅ B − (lS + H f )(bS + H f ) NST . 7. max ≤ 0.7 Transmiterea forţei axiale din stâlpul prefabricat la fundaţia pahar 7.14) P = 1. 7.11 şi7.3. Momentul încovoietor (M1) transmis paharului prin presiuni pe peretele frontal se determină cu relatia (7.8⎜ M ST − N ST ⎟ ≥ 0. Verificarea paharului (bP) Verificarea pereţilor paharului în plan orizontal Eforturile transmise pereţilor paharului de solicitările din stâlp (M şi Q) sunt reprezentate în figura 7.este forţa axială transmisă la pahar prin betonul de monolitizare (Fig.75 ⋅ U ⋅ H f ⋅ R t + N av + N1cap (7. AS .25M1/HP+QST Fig.11) L⋅B N1cap = AS mbt Rt (7.2. cu valoarea mbt = 0.13) 3⎠ ⎝ Rezultanta presiunilor (P) pe peretele frontal este: (7.13): a⎞ ⎛ M 1 = 0.8. mbt . Rt . 7.

9). 7. armătura se dimensionează ca etrieri. 7. 7.19) sau se dimensionează ca etrieri.17) NP = P/2 Secţiunea de beton şi de armătură în pereţii paharului trebuie să repecte următoarele: a) Peretele frontal se verifică la acţiunea momentelor încovoietoare Mr şi Mc stabilite cu relaţia (7.10).Momentele încovoietoare rezultate în plan orizontal aplicate părţii superioare a peretelui frontal: Mr = 0. d) Verificarea pereţilor longitudinali la forţă tăietoare consideră secţiunea activă cu dimensiunile bp’a0 sau bp’b0 (fig. 7.9 Direcţia armăturii pentru preluarea forţei tăietoare în pereţii longitudinali ai paharului Dacă armătura se dispune pe direcţie verticală în peretele paharului (a0 ≥ HP−Δ). distribuită în treimea superioară a paharului (fig. STAS 10107/0-90.020Plb (7.5bp’a0Rt (NP ≤ 0. conf.045Plb (7.10). condiţie care impune: 1.16). b)Verificarea peretelui frontal la forţă tăietoare implică limitarea eforturilor principale în peretele paharului. aria totală necesară (Aav) într-un perete rezultă: N H A av = 0.15) Mc = 0. Armătura rezultată se dispune în treimea superioară a peretelui şi se prelungeşte cu lungimea de ancorare măsurată de la jumătătea grosimii peretelui lungitudinal al paharului (fig.16) Forţa de întindere în pereţii longitudinali (NP) rezultă: (7. armătura se distribuie în pereţii longitudinali pe direcţia corespunzătoare dimensiunii mai mici a pereţilor longitudinali (fig. în funcţie de direcţia acţiunii în stâlp şi forţa tăietoare de calcul cu valoarea NP. e) Verificarea în secţiunea orizontală de la baza paharului consideră secţiunea chesonată cu dimensiunile exterioare a0b0 şi grosimea pereţilor bp’. respectiv (7. determinate astfel: 27 .18) HP ⋅ R t c) Pereţii longitudinali se verifică la întindere centrică cu forţa NP.19) NP ≤ 0. Dacă: (7. Secţiunea se verifică la compresiune excentrică cu valori ale eforturile de calcul N şi M.6 P P (7. 7. Armătura rezultată se dispune simetric pe feţele peretelui.5bp’b0Rt) armătura pentru preluarea forţei tăietoare nu este necesară şi se dispune pe considerente de armare minimă. bp ≥ b) Cazul: b0 < HP−Δ a) Cazul: a0 ≥ HP−Δ Fig.15).18 nu este respectată se dimensionează armătura pentru preluarea forţei tăietoare cu relaţia (7.20) aoR a Dacă: bo < HP−Δ. În situaţiile în care condiţia 7.5P (7.9).

Îmbinarea dintre stâlp şi fundaţie se realizează prin betonarea spaţiului din pahar.10% pentru armături tip OB37 şi 0. .distanţa maximă între armături este 250 mm.150 mm la paharele din beton armat prefabricat. 7.12)). după caz. h) Armătura dispusă în pereţii paharului trebuie să respecte şi următoarele cerinţe minimale: . distanţa între aceştia va fi cel puţin 50 mm pentru a se asigura betonarea completă a spaţiului dintre stâlpi şi a paharului. pe fiecare direcţie principală a fundaţiei. Armarea paharului Schema de armare recomandată a paharului este dată în figura 7.10c).075% pentru armături tip PC52. Diametrul minim al armăturilor este 10 mm.2. g) Grosimea minimă a pereţilor paharului (bP) este de . Barele verticale din pahar au diametrul minim φ8 mm şi se dispun la cel mult 250 mm distanţă. Distanţa maximă între armături este 250 mm. . Monolitizarea paharului Dimensiunile golului paharului se aleg mai mari decât ale secţiunii stâlpului pe fiecare direcţie şi sens cu 50÷75 mm la baza paharului şi cu 85÷120 mm la partea superioară a paharului.procentul minim de armătură orizontală este 0. Armăturile orizontale se ancorează sau. Betonul de clasă minimă C16/20 va avea dimensiunea maximă a agregatelor de 16 mm. . se înnădesc.procentul minim de armătură verticală este 0.4. Armăturile verticale se ancorează în talpa fundaţiei (fig.2. cu înălţimea Hf.10% pentru armături OB37 şi 0. 7.10b corespunde situaţiilor în care nu rezultă armătură pentru preluarea forţei tăietoare în pereţii longitudinali şi din verificarea secţiunii de la baza paharului (la compresiune excentrică) nu rezultă necesară o armătură verticală.200 mm în cazul paharelor din beton armat monolit.cel puţin 2x3 bare orizontale în treimea superioară a paharului.075% pentru armături PC52.Forţa axială N = N1. Verificarea la moment încovoietor şi forţă tăietoare se face în secţiunile de la faţa paharului şi din axul stâlpului prefabricat.2.10% pentru armături OB37 şi 0.cap (valoare calculată cu relaţia (7. Se vor respecta şi condiţiile (fig. 7.2. Se recomandă ca înălţimea Ht să fie stabilită astfel încât armătura calculată în secţiunea din axul stâlpului. 28 .2). Momentul încovoietor : (7. să fie suficientă pentru preluarea momentului încovoietor din secţiunea de la faţa paharului.21) M = MST+QSTHP f) Armătura rezultată din calculul paharului la compresiune excentrică se dispune pe direcţie verticală. 7. Armătura orizontală din pahar trebuie să respecte următoarele condiţii: .6): • Ht ≥ Hf +100mm • Ht ≥ 0. uniform distribuită pe laturile secţiunii. Suprafeţele stâlpului şi paharului se curăţă şi se umezesc înainte de montare în pahar şi monolitizare. . Varianta de armare din figura 7.075% pentru armături PC52.3. Verificarea tălpii fundaţiei pahar Talpa fundaţiei pahar se verifică la moment încovoietor şi la forţă tăietoare. ca bare întinse (fig.10a şi b). Calculul momentelor încovoietoare se face cu relaţii de tipul (7. 7.10a. Dacă într-un pahar se montează mai mulţi stâlpi (în dreptul unui rost). 7.6 l1 Procentul minim de armătură în talpa fundaţiei este 0.1) şi (7.diametrul minim φ10 mm în treimea superioară a paharului şi φ8 mm în restul paharului.

3. Fundaţiile izolate ale stâlpilor metalici se realizează ca fundaţie cu bloc şi cuzinet (fig. Se pot utiliza şi modele de fundaţii tip talpă armată. Fundaţii pentru stâlpi metalici 7. dacă înălţimea acestora asigură lungimea de înglobare necesară pentru şuruburile de ancorare ale stâlpului şi este adecvată adâncimii de fundare.3. 7.22) nu sunt realizate se dimensionează armătura transversală din bare înclinate. Dacă înălţimea secţiunii (Ht) şi lungimile consolelor (l1. b1 − fig.6) respectă: (7. 7. 7.22) l1≤Ht şi b1≤Ht forţă tăietoare este preluată de beton. 7. Dacă condiţiile (7.1.Armătura se distribuie uniform pe lăţimea tălpii şi se prevede la capete cu ciocuri având lungimea minimă de 15φ. de formă prismatică. Fig. Verificarea la forţă tăietoare este semnificativă în secţiunile de la faţa paharului.11 29 .10 Armarea paharului 7. Fig.11).

3. . clasa minimă este C4/5. • hc se stabileşte astfel încât tgα să respecte valorile minime din tabelul 7.11)) majorată cu lungimea de ancoraj a şurubului (30φ) dacă suprafaţa laterală a acestuia este nervurată.3. dacă în bloc nu sunt dispuse armături de rezistenţă. se stabilesc în funcţie de momentul încovoietor capabil al stâlpului.50÷0.23: NS AP = (7.3. aria minimă a plăcii (AP) rezultă din verificarea presiunilor transmise betonului pentru ancorarea şurubului (7. Blocul de beton se realizează respectând următoarele condiţii: .4.cuzinetul se realizează cu formă prismatică.1.rezistenţa la compresiune a betonului din cuzinet. Presiunea pe placa de bază se determină considerând solicitările capabile ale stâlpului (Ncap şi Mcap) şi forţa de pretensionare a şuruburilor. Lb (fig.se recomandă ca raportul bc/B (lc/L) să se situeze în intervalul 0.4.valoarea maximă a dimensiunilor plăcii de bază (La sau Lb(fig. Secţiunea în plan a plăcii de bază rezultă din condiţiile privind limitarea presiunii maxime pe suprafaţa de contact cu betonul la următoarele valori: . Secţiunea de beton 7.65. .valoarea maximă La sau Lb. Betonul din bloc este de clasă minimă C8/10 dacă armăturile cuzinetului sunt ancorate în blocul fundaţiei.rostul de turnare dintre bloc şi cuzinet se tratează astfel încât să se realizeze continuitatea betonului sau.3.7. 7.înălţimea cuzinetului hc va respecta următoalele limite minime: • hc ≥ 300mm. 7. Cuzinetul de beton armat se proiectează respectând următoarele condiţii: .dimensiunile în plan ale cuzinetului se stabilesc şi în funcţie de condiţia de limitare a presiunilor pe planul de contact cu blocul la valori mai mici decât rezistenţa de calcul la compresiune a betonului.3. .turnarea blocului de beton se va realiza astfel încât să fie asigurată continuitatea betonului.înălţimea treptei este de minimum 400 mm la blocul de beton cu o treaptă. Betonul din cuzinet este de clasă minimă C8/10.2.3. .2. 30 . Stâlpul metalic se realizează cu o placă de bază prevăzută cu rigidizări care asigură transmiterea presiunilor la fundaţie şi a forţelor la şuruburile de ancorare. .22)conform relaţiei 7. (fig. . Lungimea minimă a şuruburilor de ancoraj prelungită în fundaţie este determinată astfel: . .2. .4 R c unde: NS este forţa de întindere din şurub 7.4. . 7. .23) 0 . 7. cel puţin. această condiţie se impune şi în cazul blocului realizat în trepte.11) majorată cu lungimea de ancoraj a şurubului (15φ) dacă suprafaţa laterală a acestuia nu este nervurată dar la capătul şurubului este prevăzută o placă metalică rigidă şi rezistentă pentru ancorare.0 (având ca referinţă reglementarea tehnică STAS 10107/0-90). 7.blocul de beton poate avea cel mult 3 trepte a căror înălţime minimă este de 300 mm.2 pentru betonul de clasă C8/10. Dimensiunile şi poziţia şuruburilor de ancoraj definite în reglementarea tehnică de referinţă STAS 10108/90 .3.dimensiunile în plan ale cuzinetul (lc şi bc) vor fi mai mari cel puţin cu 300 mm decât dimensiunile plăcii de bază a stâlpului (La.4.rezistenţa la compresiune a mortarului de poză.11)).3. condiţiile care asigură un coeficient de frecare μ ≥ 1. 7.înălţimea blocului de beton se stabileşte astfel ca valoarea tgα să respecte limitele minime din tabelul 7.

12 Armarea fundaţiei cu bloc şi cuzinet pentru stâlpi metalici 8. din figura 7. se realizează ca o reţea de bare dispuse paralel cu laturile cuzinetului.1. Soluţia de fundaţii continue sub stâlpi poate fi impusă.5. dispusă la cel mult 100 mm sub placa de bază a stâlpului. Fig. în general. Proiectarea fundaţiilor continue de beton armat sub stâlpi 8. b) fundaţii izolate care nu pot fi centrate sub stâlpi (fig. . . şuruburi de ancorare). Domeniul de aplicare Prevederile prezentului capitol se aplică la proiectarea fundaţiilor continue ale stâlpilor de beton armat monolit. 31 . Armarea fundaţiei se realizează după modelul din fig.distanţa dintre armături va fi cuprinsă între minim 70 mm şi maxim 200 mm.11. dispuse pe perimetrul cuzinetului sunt: . (fig. l2.1/4 din armătura verticală din cuzinet. b) armătura de la partea superioară a cuzinetului. 7. .diametrul minim al armăturilor este de 10 mm. şi l3. Se vor respecta următoarele condiţii: a) armătura verticală din cuzinet rezultă din verificarea la compresiune excentrică a secţiunii de rost dintre bloc şi cuzinet. d) armăturile orizontale minime.2) etc. stâlpi lângă un rost de tasare sau la limita proprietăţii etc. c) armătura verticală de pe fiecare latură a cuzinetului se prelungeşte în bloc cu o lungime care asigură ca distanţele l1.1)).7.3. în cazul următoarelor condiţii: a) fundaţii independente care nu pot fi extinse suficient în plan (construcţii cu travei sau deschideri mici care determină ”suprapunerea” fundaţiilor independente. 8. Prin adaptarea sistemelor de fixare ale stâlpilor (pahar.φ8/200 mm. fundaţiile continue pot fi utilizate şi pentru stâlpii de beton armat prefabricat sau la structurile cu stâlpi metalici.12 să fie cel puţin egale cu lungimea de ancorare (definită în reglementarea tehnică de referinţă STAS 10107/0-90). 8. eforturile de calcul din secţiune au valori asociate momentului de dimensionare a şuruburilor de ancoraj ale stâlpului. prelungite pe verticală în cuzinet şi bloc. 7.

diagrama presiunilor de contact are o distribuţie neliniară. cu concentrări de eforturi în zonele de rigiditate mai mare. Se recomandă majorarea valorii lăţimii obţinute prin calcul cu cca. L v = ⎜ ÷ ⎟ ⋅ L 0 . 8. 8. . 8.1 Fig. Alcătuirea fundaţiilor 8.în cazul grinzilor cu vute (fig. rezultă din condiţiile: 32 . Secţiunea de beton La proiectarea fundaţiilor continue sub stâlpi (cazurile a şi b.înălţimea secţiunii grinzii de fundaţie. 8.1) având alcătuirea de grindă se recomandă respectarea următoarelor condiţii: .fundaţiile continue se dispun pe o direcţie sau pe două direcţii. Fig. această majorare este necesară pentru că.1. de obicei sub stâlpi. iar înălţimea vutei. datorită interacţiunii dintre grinda static nedeterminată şi terenul de fundare. lungimea vutei. ⎝6 4⎠ Hv. Ht. 8. pct. ⎛1 1⎞ . .3).Fig. .1 pentru raportul Ht/B.25L0.20÷0. B. d) terenuri de fundare susceptibile de deformaţii diferenţiale importante şi unde nu se poate realiza o creştere a rigidităţii în plan a ansamblului structural. Hc (fig.lăţimea grinzii.2 c) alcătuirea generală a construcţiei în care stâlpii structurii în cadre au legături (la nivelul subsolului) cu pereţii de beton armat rezemaţi pe teren prin fundaţii continue (fig.deschiderile marginale ale fundaţiilor continue pe o direcţie se prelungesc în consolă pe lungimi cuprinse între 0. 8. se determină pe baza condiţiilor descrise în capitolul 6. 8.4b).2.2.3 8. 20%. se determină în funcţie de valorile indicate în tabelul 7. înălţimea tălpii.4a) se alege cu valori cuprinse între 1/3÷1/6 din distanţa maximă (L0) dintre doi stâlpi succesivi.

Procentul minim de armare în toate secţiunile (sus şi jos) este de 0. Dacă se respectă condiţiile privind secţiunea de beton date la pct. Prin calibrarea eforturilor capabile se urmăreşte evitarea dezvoltării deformaţiilor plastice în grinzile de fundare continue în cazul acţiunilor seismice.4 8.2%. Armarea fundaţiilor Armătura de rezistenţă din grinda de fundare rezultă din verificarea secţiunilor caracteristice la moment încovoietor. în cazul structurilor flexibile (cadre) se recomandă aplicarea metodelor exacte. Pe feţele laterale ale grinzii se dispun armături minim φ10/300 mm OB37.2. Procentul minim de armarea transversală este de 0.1. Armătura longitudinală dispusă la partea inferioară a grinzii se poate distribui pe toată lăţimea tălpii.2 ÷ 1 .2. Etrierii rezultă din verificarea la forţă tăietoare şi moment de torsiune. dacă este cazul. moment de torsiune. T. forţă tăietoare şi. Diametrul minim al armăturilor longitudinale este 14 mm. 8.2. Armătura de rezistenţă a tălpii fundaţiei în secţiune transversală rezultă din verificarea consolelor la moment încovoietor.tgα = Hv 1 ≥ Lv 3 H + Hv = 1 .5 H (8.1) . nu este necesară verificarea consolelor la forţă tăietoare. Eforturile secţionale în lungul grinzii de fundare (M. 8. Clasa minimă de beton este C12/15. Se recomandă dispunerea de armături drepte şi înclinate. Dacă structura rezemată pe grinda de fundare este rigidă (de exemplu cadre cu zidărie de umplutură etc.clasa betonului şi tipul de ciment se stabilesc funcţie de nivelul de solicitare a fundaţiei şi condiţiile de expunere a elementelor de beton armat. Mt) se determină conform pct.) se pot utiliza metode aproximative de calcul. Dacă lăţimea grinzii (b) este 400 mm sau mai mult se dispun etrieri dubli (cu 4 ramuri). . Fig.3. 33 . 8.condiţii constructive: • Ht ≥ 300 mm • H’ ≥ 200 mm (pentru grinzile cu vute) • b = bs+50÷100 mm. Diametrul minim al etrierilor este 8 mm.1%.

1. Dacă grinda de fundare este solicitată la momente de torsiune consolele se armează pe direcţie transversală cu etrieri iar longitudinal se dispune armătură dimensionată corespunzător stării de solicitare.moment încovoietor în stâlpul i.2) A W unde: N = ∑ Ni 1 n (8.3. Se acceptă ipoteza distribuţiei liniare a presiunilor pe talpă. Mustăţile pentru stâlpi se prevăd cu etrieri care asigură poziţia acestora în timpul turnării betronului. acţionată de jos în sus cu încărcarea variabilă liniar între p1 şi p2 şi rezemată pe stâlpi. Mi .3) n M = ∑ Nidi + ∑ Mi 1 1 n (8. Armăturile pentru stâlpi (mustăţi) rezultă din dimensionarea cadrelor de beton armat.5 Metoda grinzii continue cu reazeme fixe Pentru o lăţime B constantă a grinzii. Longitudinal grinzii.1.min = ± (8. Metoda grinzii continue cu reazeme fixe Fundaţia se asimilează cu o grindă continuă având reazeme fixe în dreptul stâlpilor (fig.5) L L Fundaţia se tratează ca o grindă continuă cu reazeme fixe. Calculul cu metode simplificate Metodele simplificate sunt cele în care conlucrarea între fundaţie şi teren nu este luată în considerare iar diagrama de presiuni pe talpă se admite a fi cunoscută. 8. Fig. 2 = ± 2 (8.forţa axială în stâlpul i. 8. încărcarea pe unitatea de lungime este: N 6M p1. 8. în console se dispune armătura de repartiţie (procent minim 0. Nu se admite înnădirea armăturilor londitudinale ale stâlpilor în secţiunile potenţial plastice de la baza construcţiei. 34 .3.1% şi 1/5 din armătura transversală a consolei).3.1% dar nu mai puţin decât bare de 8 mm diametru la distanţe de 250 mm. 8.Armătura minimă trebuie să corespundă unui procent de 0. di – distanţa de la centrul de greutate al tălpii la axul stâlpului i. Calculul grinzilor continue 8.5).1.4) unde: Ni . Prin calcul static se determină reacţiunile Ri în reazeme adică în stâlpi. rezultată din aplicarea relaţiei: N M p max.

6) nu este îndeplinită. ceea ce contravine observaţiilor din realitate care arată că deformaţiile se extind şi în afara zonei încărcate (fig. Deformaţia terenului modelat prin resoarte independente se produce numai sub grinda încărcată. care caracterizează rigiditatea resortului.3. aşezată pe un mediu Winkler. Metoda grinzii continue static determinate Grinda este încărcată de jos în sus cu reacţiunile terenului şi de sus în jos cu încărcările din stâlpi.7 8. 8. Fig. Fig. Se consideră că încărcările în stâlpi şi reacţiunile în reazeme coincid. Calculul cu metode care iau în considerare conlucrarea între fundaţie şi teren Metodele care iau în considerare conlucrarea între fundaţie şi teren se diferenţiază în funcţie de modelul adoptat pentru teren.2.2. denumit coeficient de pat. În figura 8.2 (8. 8.Dacă: R i − Ni < 0. În cazul în care condiţia (8. 8.6 8.3.7) unde: p este presiunea într-un punct al suprafeţei de contact între fundaţie şi mediul Winkler iar z este deformaţia în acel punct. Metode care asimilează terenul cu un mediu elastic discret reprezentat prin resoarte independente (modelul Winkler) Relaţia caracteristică pentru modelul Winkler este: p = ksz (8. T). 8. pentru a reduce diferenţa între încărcările în stâlpi şi reacţiunile în reazeme se poate adopta o diagramă de presiuni pe talpă obţinută prin repartizarea încărcărilor (N. 8. În grinda static determinată astfel rezultată.8b) 35 .1.8a se consideră o fundaţie foarte rigidă solicitată centric de o forţă concentrată sau de o încărcare uniform distribuită.6). 8.3. momentul încovoietor într-o secţiune x (fig.1.6) Ni utilizarea metodei este acceptabilă. ks este un factor de proporţionalitate între presiune şi deformaţie.2.7) se calculează considerând momentul tuturor forţelor de la stânga secţiunii. M) fiecărui stâlp pe aria aferentă de grindă (fig. Se trece la determinarea în secţiunile semnificative a eforturilor secţionale (M.

impune introducerea unui coeficient de corelare α: ks= α ⋅ ks ' (8. ks.2. Coeficientul de pat ks reprezintă un parametru al metodelor de calcul bazate pe modelul Winkler.10 Pentru un punct de coordonate (p.9 În ciuda acestor limitări. deformaţia terenului se extinde şi în afara fundaţiei. 8. 8. 8.10).9b).8 În figura 8.9) 36 . 8.1. 8.Fig. de utilizat în calcul. Fig. Stabilirea valorii coeficientului de pat ks Coeficientul de pat ks nu este o caracteristică intrinsecă a terenului de fundare ca de pildă modulul de deformaţie liniara Es.z) aparţinând diagramei de încărcare – tasare. Acest fapt este pus în evidenţă printr-o încercare cu placa pe teren (fig. în realitate. O problemă esenţială este alegerea coeficientului de pat. în zona de comportare cvasi-liniară. diagrama de încărcare – tasare depinde de dimensiunile şi rigiditatea plăcii. 8. coeficientul de pat se obţine: p ks = (8.1.9a se consideră o fundaţie foarte flexibilă supusă la o încărcare uniform distribuită şi aşezată pe un mediu Winkler. Trecerea de la coeficientul de pat ks’ obţinut printr-o încercare cu placa de latură Bp la coeficientul de pat ks de utilizat în cazul unei fundaţii de latură B. Şi în acest caz. fapt care nu este evidenţiat de modelul Winkler (fig. a b Fig.3. avantajele care decurg din simplitatea modelului şi a soluţiilor matematice prevalează astfel încât metodele bazate pe modelul Winkler sunt utilizate pe larg în proiectare.8) z Pentru un acelaşi teren.

3275 50.2.pentru pământuri coezive : α = p B (8.25 0.2465 1.00 3 ks (kN/m ) 7000÷34000 34000÷63000 63000÷100000 Estimarea valorii coeficientului de pat ks în funcţie de: • modulul de deformaţie liniara Es şi de coeficientul lui Poisson νs ale pământului: Es ks = km ⋅ (8.25 0.2 Pământ Pământ Pământ Pământ Pământuri coezive plastic curgător plastic moale plastic consistent plastic vârtos IC 0÷0.1442 4.00 0.00 0.2739 90.2836 80.12) 2 α ⋅ (1 − ν s ) unde: km este un coeficient funcţie de raportul dintre lungimea şi lăţimea suprafeţei de contact a fundaţiei (conform tabelului 8.).75÷1.00 0.00 0. Relaţiile (8.00 0. a α = unde a este semilăţimea iar b semilungimea suprafeţei de contact a fundaţiei.3845 10. a a α= α= km km b b 1.75 0.Terzaghi a recomandat următoarele expresii pentru α: B .4357 8. pentru valorile ks’ corespunzătoare unei plăci cu latura de 0.00 0.75 0.1705 2.50 0. În lipsa unor date obţinute prin încercări pe teren cu placa.1 şi 8.1353 37 .2370 1.3512 30.1481 4.10) şi (8.00 0.00 0.50÷0.2292 2. Tabelul 8.00 0.3663 20.1868 2.00 0.11) În relaţia (8.3.50 0. b Tabelul 8.00 0.30 m.1407 5.00 0.00 0.50 0.4740 7.1606 3.2226 2.00 0.50 0.5283 6.67÷1.3093 60.00 0.1378 100.11) sunt valabile numai în cazul încercării cu placa de formă pătrată având latura de 0.00 0. νs este coeficientul de deformaţie transversală a terenului.75 0. Es este modulul de deformaţie liniară a terenului.30 m se pot utiliza valorile date în tabelele 8.00 0.10) ⎛ ( B p + 0.34÷0.1 Pământ Pământ Pământ Pământuri necoezive afânat de îndesare medie îndesat ID 0÷0.2953 70.00 ks (kN/m3) 14000÷25000 25000÷72000 72000÷130000 Tabelul 8.00 0.3.33 0.pentru pământuri necoezive : α = ⎜ ⎜ ⎟ 2B ⎝ ⎠ 2 (8.11) B se exprimă în metri.2584 1.25 0.4070 9.3) ⎞ ⎟ .1537 3.66 0.50 0.25÷0.00 0.3385 40.

hi – grosimea stratului i ale coeficientului lui Poisson.coeficienţi adimensionali indicaţi în Anexa A.35 0. în metri.1.• modulul de deformaţie edometric M: ks ⋅ B = 2 ⋅ M (8. sunt prezentate în variaţie Tabelul 8.3.2.coeficientul mediu de deformaţie transversală (Poisson) determinat ca medie ponderată în funcţie de valorile ν si ale diferitelor straturi de pământ din cuprinsul zonei active : ν s _ med = c) Limitele tabelul 8.2. (Anexa A) . în metri. definite în reglementarea tehnică de referinţă STAS 1242/5-88. definit în reglementarea tehnică de referinţă STAS 8942/1-89.4 38 . în cazul terenului stratificat K − K0 [kPa] (8.1. νs . pnet.în funcţie de modulul edometric M.2.14) Es _ med = m ⋅ pnet ⋅ B ⋅ 1 ⋅ 1 − ν s2_ med s ( ) unde: m. . stabiliţi pentru adâncimile z=z0 şi z=0.4÷0. B.2.2. Metode de calcul bazate pe modelul Winkler În anexa B sunt prezentate metode pentru calculul grinzii de fundaţie în cazul utilizării modelului Winkler. -în funcţie de datele din încercarea de penetrare dinamică standard. 8. unde z se măsoară de la nivelul tălpii fundaţiei.2. K1. definite în reglementarea tehnică de referinţă STAS 8942/3-80.3. Es med. 8. s. de ∑ν ⋅ h ∑h si i i .4. Metode care asimilează terenul cu un semispaţiu elastic (modelul Boussinesq) Mediul Boussinesq este un semispaţiu elastic caracterizat prin modulul de deformaţie liniară Es şi coeficientul lui Poisson νs.1÷0. definite în reglementarea tehnică de referinţă C 159/89. K0. ν s _ med .tasarea absolută probabilă a fundaţiei.5 0.13) 8. .coeficient de corecţie prin care se ţine seama de adâncimea zonei active z0 (Anexa A).4 Pământul Argilă saturată Argilă nesaturată Argilă nisipoasă Praf Nisip νs 0.prin încercări pe teren cu placa.3 0.3÷0. în kilopascali. b) Determinarea modulului de deformaţie liniară.presiunea netă pe talpa fundaţiei.lăţimea tălpii fundaţiei dreptunghiulare sau diametrul fundaţiei circulare. Stabilirea caracteristicilor Es şi νs pentru solicitări statice a) Metode de obţinere a modulului de deformaţie liniară Es .în funcţie de datele din încercarea de penetrare statică cu con.3 0.2÷0.3.3÷0.

simplificat: E s* = ρv 2 E s = ρv p p * 1 −ν s unde: ρ reprezintă densitatea pământului. Prevederi generale de alcătuire Alcătuirea fundaţiilor se diferenţiază funcţie de următoarele condiţii: a) condiţiile geotehnice de pe amplasament. Proiectarea fundaţiilor construcţiilor cu pereţi structurali de zidărie 9. Fundaţiile se pozitionează.1÷9. excentric faţă de pereţii pe care îi suportă.8. se calculează cu relaţia: * ν s* * 2 1 +ν s 1 − 2 sau . Metode de calcul bazate pe modelul Boussinesq În anexa C sunt prezentate metode pentru calculul grinzii de fundare bazate pe modelul Boussinesq. în anumite situatii pot fi avantajoase şi fundaţiile cu descarcări pe reazeme izolate. de regulă. Es*. Coeficientul lui Poisson pentru condiţii dinamice.3.1. centric şi.2.3. Fundaţii la clădiri fără subsol Tipurile de fundaţii cele mai frecvent utilizate sunt cele prezentate în figurile 9.2.2.clădiri cu puţine niveluri (P+2E÷P+4E) d) clădire cu sau fără subsol.clădiri parter (P) sau clădiri parter şi etaj (P+1E) • redus .4.2.16) 8.15) ( )( ) (8. Fundaţiile cu soclu şi bloc având una sau două trepte sunt prezentate în figurile 9.2. Stabilirea caracteristicilor Es* şi νs* pentru solicitări dinamice Stabilirea caracteristicilor Es* şi νs* în condiţii dinamice impune determinarea pe teren a vitezelor de propagare ale undelor primare (vp) şi ale undelor secundare (vs) utilizând metode indicate în reglementarea tehnică de referinţă C241-92.2 se recomandă în situaţiile în care lăţimea fundaţiei B depăşeşte lăţimea b a peretelui cu mai mult de 150 mm de fiecare parte. νs*. Fundaţiile bloc cu o treaptă (fig. 9. 9. 9.2.2. se calculează cu relaţia: ⎛ vp ⎞ ⎜ ⎜v ⎟ ⎟ −2 s ⎠ ⎝ * νs = 2 ⎛ vp ⎞ 2⎜ ⎟ −2 ⎜v ⎟ ⎝ s⎠ Modulul de deformaţie liniară în condiţii dinamice. b) zona seismică de calcul a amplasamentului: • seismicitate ridicată . 39 .3.zonele A÷D • seismicitate redusă . 9.8. Fundatiile pereţilor sunt de tip continuu. Fundaţii la clădiri amplasate pe teren bun de fundare în zone cu seismicitate redusă 9. numai în anumite situaţii particulare.1) se recomandă atunci când lăţimea fundaţiei B depăşeşte lăţimea b a peretelui cu cel mult 50÷150 mm de fiecare parte.1.3 şi 9.zonele E÷F c) regimul de înaltime al construcţiei: • foarte redus . Soluţia indicata în fig. 2 (8.

2 Fundaţie bloc cu două trepte 40 .1 Fundaţie bloc cu o treaptă Fig.Fig. 9. 9.

9.Fig.3 Fundaţie cu soclu şi bloc Fig. 9.4 Fundaţie cu soclu şi bloc cu două trepte 41 .

8).5 Fundaţie bloc sub perete exterior (pardoseala parterului la aceeaşi cotă cu trotuarul) b tencuiala hidrofuga hidroizolatie perete structural exterior placa suport a pardoselii placa trotuar dop de bitum bloc de fundatie CF B strat de separare pietris umplutura compactata Fig.8. 9. cu componenta termoizolatoare la exterior sensibilă la umezeală (fig.La fundaţiile pereţilor exteriori se vor avea în vedere particularităţile de alcătuire şi protecţie exemplificate în figurile 9.7) sau pereţi având alcătuire mixtă. Fig. Sub pereţi exteriori realizaţi din zidărie de blocuri BCA (fig. 9. 9.6 Fundaţie bloc sub perete exterior (pardoseala parterului deasupra cotei trotuarului) 42 . 9. faţa exterioară a soclului se retrage în raport cu faţa exterioară a peretelui de deasupra cu cca 50 mm.5÷9.

9.8 Fundaţie cu soclu şi bloc sub perete exterior cu alcătuire mixtă 43 .Fig. 9.7 Fundaţie cu soclu şi bloc sub perete exterior cu alcătuire simplă (monostrat) b componenta termoizolanta a peretelui hidroizolatie termoizolatie componenta structurala a peretelui placa suport a pardoselii termoizolatie soclu pietris placa trotuar dop de bitum bloc de fundatie B umplutura compactata Bs CF Fig.

peretele ce sprijină pe fundaţie trebuie să fie legat de construcţie la partea superioară prin placa planşeului sau centura planşeului.1) este îndeplinită.10%).10 0.2. Dimensionarea fundaţiilor Lăţimea blocului de fundaţie B se stabileşte funcţie de: a) calculul terenului de fundare la eforturile transmise de fundaţie conform prevederilor de la capitolul 6. În acest caz fundaţia se poate realiza din beton simplu sau.valoare dată în tabelul 7. pe cât posibil axaţi faţă de aceştia şi realizaţi din beton armat sau din zidărie de cărămidă.9.45 0.2. .30 h≤0.9 şi 9.70<h≤1. se ţine seama de efectul favorabil al deformării terenului şi a blocului de fundaţie si se admite o lăţime activă Ba = 2.10 Inălţimea soclului şi a treptelor blocului de fundaţie va fi de cel puţin 400 mm. Dacă relaţia (9.25b (Fig. (9. În cazul pereţilor de subsol din zidărie (cărămidă plină. Fundaţii la clădiri cu subsol Pereţii subsolului se prevăd sub pereţii structurali. fundaţia poate prelua presiunile de pe deschiderea golului.2.12) se verifică condiţia: ⎛ Rt 2 ⎞ ⎟ L o ≤ H⎜ + ⎜p ⎟ ⎝ efectiv tgα ⎠ unde: tgα.2.rezistenţa de calcul la întindere a betonului din blocul fundaţiei.3.40<h≤0.1) 44 . La determinarea înălţimii blocului şi a treptelor se va respecta valoarea minimă tgα dată în tabelul 7. Tabelul 9. 9. c) dimensiunile minime necesare pentru executarea săpăturilor conform tabelului 9. 9. Când acest lucru nu poate fi realizat iar lăţimea activă Ba = 1. Rt. 9.40 0. piatră) fundaţiile se alcătuiesc conform detaliilor din figurile 9. (B ≥ Bs+100 mm).10. aceasta poate corespunde procentului minim de armare (pmin = 0.40 0.11b). precum şi prin ziduri transversale suficient de dese (recomandabil la maximum 6 m distanţă). 9. b) grosimea peretelui (sau soclului) care reazemă pe fundaţie: B ≥ b+100 mm.5b (Fig. cu următoarele condiţii: .1 Adâncimea săpăturii h (m) Lăţimea minimă (m) 0.11a) nu satisface din punct de vedere al presiunilor efective acceptabile la teren. În cazul fundaţiilor sub pereţi cu goluri pentru uşi (fig.70 0. dacă se dispune armătură. Se recomandă realizarea pereţilor de la subsol din beton armat.1.50 h>1.2.presiunea ce se dezvoltă între perete şi fundaţie să nu depăşească rezistenţele de calcul ale materialelor din care sunt alcătuite peretele şi fundaţia. În acest caz se vor respecta indicaţiile de conformare de la capitolul 10. Fundaţiile supuse la solicitări excentrice (de exemplu fundaţiile zidurilor de calcan) se dimensionează astfel încât rezultanta tuturor forţelor N să se menţină în treimea mijlocie a bazei pentru ca întreaga lăţime să fie activă la transmiterea presiunilor pe teren.

1) nu este respectată fundaţia se calculează la încovoiere şi forţă tăietoare ca o grindă pe mediu elastic. planseu peste subsol zidarie de protectie a hidroizolatiei hidroizolatie dop de bitum placa trotuar pietris perete exterior de subsol din zidarie umplutura de pamant hidroizolatie placa suport a pardoselii B bloc de fundatie Fig. 9.9 Fundaţie sub perete exterior de subsol 45 . Armătura se calculează şi se dispune avand ca referinţă reglementarea tehnică STAS 10107/0-90.În cazul în care relaţia (9.

12 46 .b perete interior de subsol din zidarie hidroizolatie placa suport a pardoselii pietris bloc de fundatie H B Fig. 9. 9.11 Determinarea lăţimii active Ba la fundaţia peretelui de calcan Fig. 9.10 Fundaţie sub perete interior de subsol a b Fig.

1.3.9. 9.).40 m. 9. sub forma unor grinzi continue de beton armat şi se calculează după modul de calcul al grinzilor continue prezentat la capitolul 8. Situaţiile care nu se încadrează la punctul a) sau b) se rezolvă ca fundaţii ale pereţilor structurali (fundaţii continue sau cu rezemări izolate). etc. Solicitarile la nivelul terenului de fundare se determină funcţie de eforturile transmise de suprastructură considerând comportarea de ansamblu a infrastructurii (fig.16). 9.3. 9.4. În grupările speciale de încărcări solicitările transmise infrastructurii de către suprastructură sunt stabilite în funcţie de comportarea specifică a pereţilor din zidărie sub aceste încărcări (cedare ductilă la compresiune excentrică.80 m grosime. de regulă.13). Placa trebuie aşezată pe teren bun sau umpluturi bine compactate de cel mult 0. Soluţii de fundare la pereţi nestructurali Pereţii nestructurali reazemă. Armăturile suplimentare longitudinale dispuse în placă sub pereţi vor avea diametrul minim φ10 mm. pe placa suport a pardoselii.). b pentru construcţiile fără subsol şi în fig. de regulă. Dimensionarea secţiunii de beton şi a armăturilor se defineşte în concordanţă cu prevederile din reglementarea tehnică de referinţă STAS 10107/0-90.3. 9. comportare elastică. grosimea maximă admisă a acestora se va limita la 0.3. Încărcarile transmise fundaţiilor se stabilesc conform principiilor prezentate la capitolul 5.17). Soluţiile de rezemare pot fi realizate astfel: a) dacă pereţii nestructurali transmit o încărcare de maxim 4 kN/m şi au cel mult 3 m lungime. placa se realizează de minim 80 mm grosime cu o armatură suplimentară dispusă în lungul peretelui (fig. Fundaţii la clădiri amplasate pe teren bun de fundare în zone cu seismicitate ridicată 9.3. Alcătuirea fundaţiilor este prezentată în fig. 9. 47 . 9. 9.2. Dacă umpluturile se pot umezi (prin pierderea apei din instalaţii etc.13 9. Fundaţiile se realizează. placa se va realiza cu o îngroşare locală de minim 200 mm grosime (fig.15 pentru constructiile cu subsol.14 a. b) dacă pereţii nestructurali transmit o încărcare între 4÷10 kN/m şi au cel mult 3 m lungime. Fig.

a. exterior a interior mustati 4 12 PC52 b.14 Fundaţii armate pentru construcţii fără subsol 48 . etrier 6/25 OB37 <Ht <H t B beton de egalizare grinda de fundatie Fig. 6 12 PC52 grinda de fundatie 10/30 PC52 10/30 PC52 < Ht 10 PC52 12 PC52 etrier 8(10)/20 PC52 a. 9.a. a-a 2 6/3 asize PC52 a 12 PC52 stâlpisor din b.b hidroizolatie centura min. agrafe 6/60/60 OB37 < Ht B beton de egalizare 10/20 PC52 12(14)/20 PC52 stâlpisor din b.

amplasament pe terenuri în pantă sau stratificaţie înclinată.intersecţii de fundaţii având cote de fundare diferite (fundaţie perete exterior – fundaţie perete interior etc.Fig. .racordarea între cotele de fundare diferite să se realizeze în trepte.65. . Se recomandă respectarea următoarelor condiţii (fig.). .5.50 m în terenuri puţin coezive.înălţimea treptelor se limitează la 0. .15 Fundaţii armate pentru construcţii cu subsol 9.18): . 49 .cota superioară a blocului de fundaţie se păstrează la acelaşi nivel pe cel puţin întreaga lungime a zonei de racordare. 9. respectiv 0.linia de pantă a treptelor să respecte condiţia tgδ ≤ 0.70 m în terenuri coezive sau compactate. . 9.clădiri cu subsol parţial. Racordarea în trepte a fundaţiilor având cote de fundare diferite Racordarea în trepte a fundaţiilor este necesară în următoarele situaţii: .

b perete despartitor (nestructural) pardoseala 0. 9. 9.16 Armare locală a plăcii suport a pardoselii sub perete interior nestructural Fig.17 Îngroşarea şi armarea locală a plăcii suport a pardoselii sub perete interior nestructural 50 .00 umplutura de pamant compactata Fig.00 placa suport a pardoselii parterului strat de separare pietris ~ 1.

Fundaţii la clădiri amplasate pe terenuri dificile Prezentul normativ se referă la fundaţiile construcţiilor amplasate pe următoarele tipuri de terenuri dificile: . să se decidă asupra soluţiei optime: . Se recomandă ca.7. 9. Fundaţii pe pământuri foarte compresibile şi pământuri sensibile la umezire În cazul în care sunt de aşteptat tasări neuniforme.utilizarea de fundaţii adaptate terenurilor dificile de fundare. în urma unei analize tehnico – economice.6. structura trebuie astfel alcătuită încât construcţia să poată prelua eforturile suplimentare ce rezultă ca urmare a acestor tasări. 9.18 Racordarea în trepte a fundaţiilor având cote de fundare diferite 9. .pământuri contractile (argile sau pământuri argiloase cu umflări şi contracţii mari). Lăţimea rostului între fundaţii nu va fi mai mică de 40 mm.1.7.îmbunătăţirea terenului dificil de fundare şi utilizarea de soluţii de fundare pentru terenuri bune. 9. pământuri argiloase de consistenţă redusă sau nisipuri afânate). definite în reglementarea tehnică de referinţă NE 0001-1996.pământuri sensibile la umezire (loessuri şi pământuri loessoide) definite în reglementarea tehnică de referinţă P7/2000.pentru tasări inegale mici se pot utiliza fundaţii cu rigiditate sporită. .hidroizolatie a -a perete structural din zidarie b-b c-c fundatie a b B B fundatie B c Fig. după cum urmează: . . Fundaţii la rosturi de tasare Rosturile de tasare separă atât suprastructura cât şi infrastructura a două tronsoane de clădire alăturate.pentru tasări inegale mari se poate opta fie pentru realizarea unei rigidităţi sporite a 51 . .pământuri foarte compresibile (argile.

19 . Nerecomandat Recomandat Fig.fundaţiile pereţilor să formeze contururi închise (fig. 9.ansamblului suprastructură – infrastructură. 9.20 52 . 9.20). 9.realizarea de elemente de legătură între fundaţiile pereţilor structurali (fig. fie pentru o structură flexibilă adaptabilă la deformaţii mari. Fig. La alcătuirea planului de fundaţii se cere respectarea următoarelor condiţii: .19).

În cazul în care este necesară o lăţime B a tălpii mai mare decât lăţimea elementului din beton armat se prevede un bloc din beton simplu de clasă minim C8/10 (fig.22 a şi b).21 Astfel de fundaţii se recomandă a se utiliza în cazul în care fundaţiile au o înălţime suficientă pentru a prelua eforturile datorate diferenţei de tasare (tasărilor diferenţiale). Centurile se realizează în mod curent cu o înălţime de 15÷20 cm. 9. 9.2%. Barele longitudinale se înădesc prin petrecere pe o lungime de 45φ respectând regula armării unghiurilor intrânde (fig. fundaţiile se prevăd cu două zone armate dispuse la partea superioară şi inferioară.22 Se urmăreşte dispunerea într-un singur plan a armăturilor inferioare respectiv superioare. 9. procent minim de armare 0. Fig..1. armătură longitudinală de 6÷8 bare φ12 mm÷φ16 mm. În cazul construcţiilor fără subsol dar cu adâncime mare de fundare se pot introduce centuri suplimentare pe înălţimea zidului (de exemplu în dreptul pardoselii parterului).7.1 Fundaţii pentru construcţii fără subsol La construcţiile fără subsol amplasate în zone cu seismicitate redusă. devierea pe verticală fiind admisă cu respectarea unei pante de 1:4. 9. Fig. iar betonul trebuie să fie de clasă minim C12/15 (fig.21 b).21 a).lungimea fundaţiilor fără legături pe direcţie transversală nu trebuie să depăşească 6 m. 9. 53 . pe unul sau două rânduri şi etrieri φ6 mm la 20÷30 cm. 9.

1.00 m. Fig. d) izolaţia hidrofugă orizontală a zidurilor se aşează astfel încât să nu creeze în zid rosturi de lunecare între centuri. prevăzându-se totodată ziduri transversale suficient de dese. În cazul amplasamentelor în zone cu seismicitate ridicată se aplică prevederile de la punctul 9.23 54 . 9. f) zidurile construcţiei se execută din cărămizi marca C100 şi cu mortar minim M50. la maximum 6.3. Pentru stări de eforturi care depăşesc capacităţile de rezistenţă la forţă tăietoare. b) fundaţiile zidurilor se prevăd cu centuri de beton armat.2. pentru preluarea eventualelor eforturi de întindere. respectându-se următoarele măsuri (fig.compresiune excentrică etc. în caz că zidul de deasupra fundaţiei este de beton acesta va fi de cel puţin clasa C12/15. pentru ziduri până la 37. atât la planşeele monolite cât şi la cele prefabricate. c) se asigură conlucrarea centurilor din fundaţii cu zidul de deasupra prin executarea unor centuri de beton armat şi la nivelul planşeului de peste subsol.7. în caz că poziţia acestei izolaţii nu poate fi schimbată se recomandă executarea centurii superioare sub nivelul izolaţiei orizontale.23): a) dispoziţia zidurilor longitudinale şi transversale trebuie să alcătuiască un sistem spaţial cît mai simplu şi clar (de exemplu se vor evita zidurile în şicană). Fundaţii pentru construcţii cu subsol Fundaţiile construcţiilor cu subsol amplasate în zone cu seismicitate redusă se realizează. pe toată lăţimea zidurilor. 9.3. betonul de clasă minim C12/15. pentru cazurile curente centurile pot avea lăţimea zidului şi înălţimea de 15÷20 cm cu armătura longitudinală de 6÷8 bare φ12÷16 mm.Se va sigura realizarea unei aderenţe cît mai bune a suprafeţelor de separaţie între centuri şi betonul simplu. ale peretelui din beton simplu se aplică prevederile de la punctul 9.3.5 cm grosime. e) se execută centuri de beton armat. centurile se armeză mai puternic la planşeul peste primul nivel de deasupra fundaţiilor (cu o armătură corespunzătoare celei din centura fundaţiilor). de regulă. 9. pe unul sau doua rânduri şi etrieri φ6 mm la 20÷30 cm. În cazul amplasamentelor în zone cu seismicitate ridicată se aplică prevederile de la punctul 9.

se recomandă utilizarea burlanelor care conduc apa în condiţii mai bune. prin nivelarea terenului.0 m şi se prevede cu o pantă de 5% spre exterior. acesta se aşează pe un strat de 20 cm de pământ stabilizat şi se prevede la margine cu un pinten de 20x40 cm (fig.2. f) apele meteorice trebuie evacuate cât mai departe de construcţie. 40÷50 cm mai mare decât lăţimea fundaţiei respective. executarea de rigole etc.50 m. de regulă. La proiectarea fundaţiilor pe pământuri cu umflări şi contracţii mari se va urmări.turnarea fundaţiilor să se facă imediat după terminarea săpăturilor pentru a nu se modifica umiditatea terenului de fundare.2. centurile se realizează. în afară de măsurile de la punctul 9.7. h) proiectul va cuprinde măsurile speciale ce trebuiesc luate în timpul execuţiei. c) sub talpa fundaţiei se prevede un strat de cca. Fundaţii continue Pentru prevenirea degradării fundaţiilor se recomandă ca. apare pericolul degradării sau ruperii fundaţiilor. din beton C12/15 şi armate simetric cu minim 4φ12 mm din OB37. g) trotuarul din jurul construcţiei va avea o lăţime minimă de 1. ca presiunea efectivă transmisă la teren să fie mai mare decât presiunea de umflare.24).24).2. .1. 9. e) se iau toate măsurile necesare pentru scurgerea şi îndepărtarea apei din vecinătatea clădirii.locul ales pentru construcţie să fie bine curăţat şi nivelat înainte de începerea săpăturilor astfel ca să nu se permită stagnarea apelor meteorice. 9. d) pentru preluarea eventualelor eforturi de întindere ce pot să apară în fundaţii se prevăd centuri de beton armat continue pe întreaga lungime a pereţilor. prin rigole speciale prevăzute în acest scop. Fig. 9. măsurată de la cota trotuarului.24 55 . 9. sporul de lăţime dându-se către exterior. cu o înălţime de 15÷20 cm. ca efect al umflării datorită umezirii şi contracţiei prin uscare. b) lăţimea excavaţiei pentru realizarea fundaţiilor sub zidurile exterioare se alege cu cca. să se prevadă şi următoarele: a) adâncimea de fundare de cel puţin 1.7. fenomen însoţit de apariţia de fisuri profunde în pereţii structurali din zidărie. .7. în scopul evitării fundării în zona cu variaţii mari de umiditate pentru pământ.executarea construcţiei să se facă pe cât posibil într-un anotimp în care nu sunt de aşteptat variaţii mari ale umidităţii pământului şi anume primăvara sau toamna. de regulă.9. astfel se recomandă ca: . Fundaţii pe pământuri cu umflări şi contracţii mari În cazul anumitor pământuri argiloase. 5 cm grosime de nisip grăunţos curat.. imediat după turnarea betonului în fundaţie spaţiul rămas liber între fundaţie şi peretele săpăturii se umple cu pământ stabilizat definit în reglementarea tehnică de referinţă NE 0001-1996 (fig.

În general. Izolaţia hidrofugă orizontală a zidurilor se pozează. la partea superioară a blocului se prevede un cuzinet de beton armat pentru repartizarea încărcărilor transmise de elementele de descărcare ale suprastructurii. În cazul obişnuit al construcţiilor fără subsol elementele de descărcare alcătuiesc şi soclul zidului. Reazemele izolate dispuse în lungul zidurilor au în plan o secţiune de formă dreptunghiulară. Sub elementele de descărcare se prevede un strat de pietriş de cca.grinzi de beton armat.blocuri de beton simplu. De asemenea ele se vor evita în regiunile cu seismicitate ridicată. la partea superioară a grinzilor.0 m. se pot folosi diferite forme în plan (fig. aceste reazeme se dispun în conformitate cu traveile construcţiei şi în dreptul plinurilor (spaleţilor) de zidărie. în cazul grinzilor din beton armat monolit se va turna şi un strat de beton de egalizare peste stratul de pietriş. Faţa inferioară a elementelor de descărcare se aşează la cel puţin 10 cm sub nivelul trotuarului.2. 2. în mod obişnuit. Reazemele izolate se dispun obligatoriu în punctele de intersecţie ale zidurilor sau în cele în care sunt concentrate încărcări importante. 56 . . Fundaţiile cu descărcări pe reazeme izolate sunt alcătuite din: . 8 cm. de regulă. În cazul pereţilor nestructurali cu încărcări foarte mici pentru o adâncime de fundare mai mare de 1. Fundaţiile cu descărcări pe reazeme izolate nu sunt indicate în cazul când sunt de aşteptat tasări inegale ale acestora. Fundaţii cu descărcări pe reazeme izolate Fundaţiile cu descărcări pe reazeme izolate transmit terenului încărcările exterioare prin blocuri de fundaţie dispuse discontinuu în lungul pereţilor. 9.25 Poziţia în plan a blocurilor de beton simplu se va alege astfel încât centrele de greutate ale bazelor lor să coincidă pe cât posibil cu axul peretelui. În zonele de intersecţie în „L” sau „T” a zidurilor. Soluţia se poate dovedi mai avantajoasă decât soluţia fundaţiilor continue în cazul unor adâncimi de fundare mai mari decât cca. mai late decât zidul de deasupra cu cca. Presiunea acceptabilă a terenului de fundare trebuie să fie suficient de mare pentru a face o posibilă distanţarea raţională de-a lungul zidurilor a blocurilor de fundaţie.7. Elementele de descărcare sunt alcătuite din grinzi de beton armat care constituie suportul zidurilor şi care transmit încărcările la reazemele izolate. În cazul reazemelor executate din zidărie din piatră sau cărămidă. depăşind cu cel puţin 25 cm cota trotuarului construcţiei.9.5 cm de fiecare parte. 2. Grinzile se fac. Fundaţiile cu descărcări pe reazeme izolate sunt folosite în cazul pământurilor cu umflări şi contracţii mari pentru ca presiunea efectivă pe teren să depăşească presiunea de umflare a pământului.25). Fig.20m soluţia reazemelor izolate se impune faţă de cea a fundaţiilor continue. 9.2.

Schema de aplicare a încărcărilor transmise de pereţii structurali infrastructurii se conformează prevederilor de la pct. în general. înălţimea constantă (fig. 5. Grinzile sunt continue având. Q) transmise de pereţii infrastructurii pot fi preluate.1) sau de infrastructuri cu rezistenţă şi rigiditate foarte mare. De regulă.4) poate fi acceptată în unele situaţii. Solicitările mari (M.3). 12. astfel încât soluţia de fundaţie independentă nu poate fi utilizată decât în unele cazuri particulare. 10.Grinzile se realizează. ⎝ 6 ÷8⎠ a Sectiune a-a Izolatie hidrofuga Trotuar h Beton de egalizare Pietris a L Fig. pe una sau două direcţii (fig.2.în elementele suprastructurii trebuie limitate degradările produse de cutremure (spitale etc. de regulă .10.10. 10. 10. Proiectarea fundaţiilor construcţiilor cu pereţi structurali de beton armat 10. planşee şi fundaţii de tip radier considerate ca o structură spaţială (fig. 9. Dirijarea articulaţiilor plastice în elementele infrastructurii (fig. de fundaţii dezvoltate în plan ca o reţea de fundaţii continue. 9.intevenţiile postseism la elementele infrastructurii se pot realiza cu uşurinţă.26 10.).2). insuficient lestaţi (forţă axială mică).2. ⎛ 1 ⎞ Pentru asigurarea unei rigidităţi corespunzătoare se recomandă h ≥ ⎜ ⎟⋅L. Grinzile prefabricate se recomandă în cazul construcţiilor cu ziduri având o dispoziţie regulată în plan şi cu încărcări mici. . ca grinzile să aibă aceeaşi înălţime. în general. mult peste cerinţele proiectării antiseismice. Încărcări transmise infrastructurilor de pereţii structurali de beton armat Valorile eforturilor transmise de pereţii structurali de beton armat la infrastructuri se determină conform prevederilor de la cap. Principii generale de proiectare Pereţii structurali de beton armat având rigiditate şi rezistenţă mare transmit infrastructurii în grupările speciale de încărcări eforturi semnificative (momente încovoietoare şi forţe tăietoare) şi sunt.26). 10.3. . din beton armat turnat monolit. 57 .1. ca de exemplu: . pe cât posibil. Prin calibrarea rezistenţei elementelor sistemului structural (suprastructură şi infrastructură) se realizează dirijarea mecanismului de plastificare în cazul acţiunilor seismice intense. Dimensionarea tălpii fundaţiilor Dimensionarea tălpii fundaţiilor se face conform prevederilor de la capitolul 6. alcătuite din pereţi de beton armat.suprastructura dezvoltă rezistenţe foarte mari datorită alcătuirii acesteia. în general. deformaţiile plastice sunt dirijate în suprastructură iar infrastructura este proiectată să răspundă în domeniul elastic de comportare (fig. Pentru uşurinţa execuţiei se va urmări.

Dacă infrastructura este suficient de rigidă şi rezistentă pot fi acceptate distribuţii liniare de presiuni pe teren (fig. Calculul presiunilor pe teren (şi implicit dimensionarea tălpii fundaţiilor) se poate face acceptând ipoteza secţiunilor plane.1 Fundaţii pentru pereţi de beton armat. 10. În cazul infrastructurilor cu deformaţii semnificative calculul presiunilor pe teren se face pe baza unui model care permite luarea în considerare a interacţiunii dintre infrastructură şi terenul de fundare. 10. Perete structural Perete structural a 1 b c 1 1 1 1 1 Perete de subsol Perete suprastructură Perete structural 1-1 Infrastructură hs Fundaţie d Fig.5). 58 .

fundaţie zona de articulaţie plastică in infrastructuri Fig.Nucleu din pereţi de beton armat Perete de beton armat Infrastructură rigidă Fig.2 Infrastructură rigidă supraterană pentru construcţii cu pereţi de beton armat Direcţia acţiunii seismice Stâlp Perete structural MP QP Np Zona comprimată a peretelui H Ns1 Qs1 Ms1 NP Qp MP Nf Ns2 Qs2 Ms2 I L a fundaţie b Mf Fig.fundaţie independentă. 10.4 Infrastructură cu articulaţii plastic Articulaţii plastice 59 . perete . 10.3 Fundaţii cu comportare elastică: a . 10.infrastructură Directie actiune seismica stâlp perete structural Ta C QP I stâlp perete structura Nod rigid zona de articulaţie plastică în infrastructură Zona de nod rigid. b .

armăturile (1) pot rezulta şi din verificarea fundaţiei la momente de torsiune. Fundaţiile tip radier se conformează şi se dimensionează conform prevederilor de la cap. • H are valoarea minimă 300 mm. Fundaţiile sunt conformate şi dimensionate ca şi fundaţiile sub reţeaua de pereţi ai substructurii.4. în care peretele este excentric pe talpa fundaţiei. Alcătuirea fundaţiilor pentru pereţii structurali de beton armat 10.6) sau cu bloc de beton simplu şi cuzinet de beton armat (fig. de principiu. Clasa minimă de beton în fundaţie este C8/10. 11 al prezentului normativ.7. Fundaţii continue sub pereţii substructurilor Fundaţiile sub pereţii care compun substructura pot fi realizate ca fundaţii continue sau radier general.7). 10.1 Fundaţii continue tip talpă de beton armat.4.10. 10. • înălţimea la marginea fundaţiei (H sau H’) se stabileşte astfel încât să fie asigurată lungimea de ancoraj a armăturilor transversale de pe talpa fundaţiei (la ≥ 15 φ) .5 Considerarea presiunilor pe teren pentru ansamblul fundaţiilor 10.2. ●Armătura transversală (1) rezultă din verificarea consolei tălpii la moment încovoietor în secţiunea de la marginea peretelui. 10. Secţiunea transversală a fundaţiei sub pereţii de beton armat se poate alcătui ca în fig.2. ca în figura 10. 10. Condiţiile minimale privind secţiunea de beton a fundaţiei sunt următoarele: • raportul H / B are valorile minime date în tabelul 7. • H’ are valoarea mai mare de 250 mm.4. Fundaţiile continue sub pereţi pot fi realizate ca tălpi de beton armat (fig.1 Fundaţii independente sub pereţi de beton armat se pot realiza în situaţii rare datorită eforturilor mari (M. În unele cazuri. Armarea fundaţiilor pereţilor de beton armat se realizează. Q) transmise terenului.6. 60 .4.1. y B Mx G My B x B 1 2 3 4 5 pef pef Fig. 10.

armătura rezultată din această condiţie nu poate depăşi aria corespunzătoare greutăţii fundaţiei.8.1. 7. Distanţa maximă între armături este de 250 mm.Procentul minim de armare pe fiecare direcţie este 0. în calcul se poate consideră şi efectul favorabil al forţei axiale din perete. 10. distanţa minimă este de 100 mm. Fig. • verificarea la moment încovoietor şi forţă axială a peretelui substructurii. Condiţiile minimale privind secţiunea de beton a fundaţiei sunt cele date la cap.2. 61 . 10. pmin= 0. în tabelul 7.6 Fundaţii continue sub pereţii de beton armat ai substructurilor 3 H B 2 1 Fig.10% Distanţa maximă între armături este de 250 mm iar distanţa minimă de 100 mm. Armătura minimă (3) trebuie să corespundă armăturii de repartiţie corespunzătoare mărcii (1). • verificarea la forţă tăietoare a peretelui substructurii. ●Armăturile longitudinale (3) rezultă din verificarea secţiunii verticale a peretelui la încovoiere.2.1 şi în tabelul 7. 10.7).7 Schema de armare a fundaţiei peretelui de beton armat ●Armătura de conectare cu peretele substructurii (2) poate rezulta funcţie de următoarele condiţii: • verificarea la lunecare în rosturile de turnare ale betonului (fig.4. • verificarea secţiunii de la baza peretelui la moment încovoietor determinat de presiunea pământului pe planul peretelui.7. Diametrul minim al armăturilor este de 10 mm.10% pentru armături OB37 şi 0.2 Fundaţii continue cu bloc de beton simplu şi cuzinet Secţiunea transversală a fundaţiei sub pereţii de beton armat se poate alcătui ca în figura 10.10.1. a. b. conform schemei de solicitare din figura 10.075% pentru armături PC52.2. Diametrul minim al armăturilor este de 10 mm.

3).1). Condiţiile privind armarea minimă a cuzinetului sunt cele date la pct. hr/lmax=(1/15÷1/20) De obicei.Fundaţiile tip bloc şi cuzinet ale pereţilor nu sunt admise în cazurile în care peretele este rezemat excentric faţă de talpa blocului de beton.1.11.construcţii cu înălţime mare care transmit încărcări importante la teren. realizată ca un planşeu întors şi care asigură o suprafaţă maximă de rezemare pe teren a construcţiei. soluţia poate fi adoptată în cazul unei construcţii cu pereţi structurali din beton armat care transferă eforturi secţionale importante într-o zonă centrală a acestuia b) radier general tip planşeu ciupercă (fig.prezenţa apei subterane impune realizarea unei cuve etanşe. în următoarele situaţii: . 10. În cazul unor încărcări mari se pot realiza grinzi cu vute. . se recomandă alegerea înălţimii grinzii (hg) şi a plăcii radierului (hr) conform relaţiilor: (11. pereţi) sunt dispuse la distanţe mici care fac dificilă realizarea (execuţia) fundaţiilor izolate sau continue. 10.4).1) hg/lmax=1/3÷1/6.2. de regulă. . Fundaţiile tip radier se utilizează. hr ≥ 1/8 lmax • radier cu grosime variabilă (fig.elementele verticale (stâlpi.2). .1.terenuri cu rezistenţă scăzută care impun suprafeţe mari ale tălpii fundaţiilor. .5). 11. 62 . 11.4. .radierul împreună cu elementele verticale structurale ale substructurii trebuie să realizeze o cutie rigidă şi rezistentă. d) radier tip placă cu vute (fig. 11. 11. Alcătuire generală şi domenii de aplicare Fundaţia tip radier general reprezintă tipul de fundaţie directă.8 Fundaţie tip bloc şi cuzinet sub pereţi de beton armat 11. grinzile au secţiune constantă. c) radier tip placă şi grinzi (drepte sau întoarse) dispuse pe una sau două direcţii (fig. cu risc de tasări diferenţiale. Radierul general se poate realiza în următoarele soluţii constructive: a) radier general tip dală groasă. în care elementele verticale (stâlpi sau pereţi structurali) sunt rezemate direct pe acesta: • radier cu grosime constantă (fig. Fig. Proiectarea radierelor de beton armat 11.terenuri dificile sau neomogene.

7). Elemente constructive şi de proiectare 11. Radierul poate fi folosit şi la construcţii situate sub nivelul apei subterane (fig.7. suprafaţa interioară a pereţilor structurali perimetrali se tratează pentru a asigura impermeabilitatea necesară. Q) în secţiunile caracteristice ale radierului se obţin de regulă cu programe de calcul care permit modelarea fenomenului de interacţiune fundaţie-teren.2. În acest caz subsolul împreună cu radierul realizează o cuvă etanşă. Calculul eforturilor secţionale (M. 11. lmax 1 1 1-1 Radier tip dală groasă hr Fig. 11.2.1. 11.2 Radier cu grosime variabilă 63 .2.e) radier casetat alcătuit din două planşee solidarizate între ele prin intermediul unor grinzi dispuse pe două direcţii (fig. 11. la dimensionarea secţiunilor de beton şi armătură la moment încovoietor şi forţă tăietoare se va considera şi efectul acestora.6).2. 11. Proiectarea radierelor trebuie să ţină seama de compatibilitatea deformaţiilor terenului cu cele ale elementelor structurale. Dacă în radier apar eforturi axiale de compresiune sau întindere ca efect al conlucrării acestuia cu substructura. Etanşarea cuvei se obţine prin dispunerea hidroizolaţiei la exteriorul radierului şi a pereţilor perimetrali conform figurii 11. De asemenea.1 Radier general tip dală groasă Beton de egalizare Perete structural hr1 hr2 -radier -beton de egalizare Fig. 11.

b .radier tip placă şi grinzi întoarse.1 Capitel 1 Perete perimetral stâlp 1-1 a hr 45o stâlp 1-1 Capitel cu o pantă Capitel drept Capitel cu două pante c b Fig. 11. 11.3 Radier de tip planşeu ciupercă hr 64 .4 Radier tip placă şi grinzi pe două direcţii a .radier tip placă şi grinzi drepte hr Fig.

11.5 Radier tip placă cu vute Fig. 11.7 65 .6 Radier casetat Fig.Fig. 11.

11. De asemenea. Prin poziţiile rosturilor de turnare se va asigura împărţirea radierului în volume de beton pentru care pot fi asigurate condiţiile optime şi sigure pentru lucrările de preparare a betonului. în straturi orizontale de aproximativ 40cm grosime. Procentele minime de armare pentru placa radierului sunt 0. micşorându-se capacitatea betonului simplu la forţă tăietoare . Rosturile de turnare şi măsurile care trebuie prevăzute în proiectare din punctul de vedere al rezistenţei şi tehnologiei de execuţie ( reglementarea tehnică de referinţă NE 012-99).3) Z1 Z2 Dimensionarea armăturii de conectare în rost se face în concordanţă cu prevederile din reglementarea tehnică de referinţă STAS 10107/0-90. 11. 66 .. dispuse pe feţele plăcii pentru preluarea momentelor pozitive şi negative. Dimensionarea radierului se realizează în concordanţă cu prevederile din reglementarea tehnică de referinţă STAS 10107/0-90. • calculul efortului de lunecare L în rost (fig. transportul auto. înălţimea radierului să se reducă. 11. Turnarea betonului se va face continuu. se face verificarea la forţă tăietoare a secţiunii de beton simplu cu relaţia: (11.4. Înnădirea barelor se face prin petrecere sau prin sudare pentru barele cu diametre mari (φ25. În varianta în care nu se prevăd armături înclinate.8 c • rosturi verticale de turnare (fig.2) Q≤0.3): M M L1− 2 = 1 − 2 (11.7bhrRt Este posibil ca în zona lifturilor. φ40). iar intervalul de timp între turnarea a două straturi suprapuse (pe întreaga suprafaţă a acestora) să fie mai scurt decât durata prizei celor două straturi suprapuse. a continuităţii. a) se face cu relaţia (11. În acest caz se pot prevedea local etrieri şi armătură de bordaj a golurilor.11. Pentru realizarea acestor rosturi se foloseşte o plasă de ciur amplasată vertical la faţa întreruptă a elementului şi rigidizată pentru a rezista la împingerea betonului proaspăt.2.2.15% pentru fiecare faţă.8.11. a b Fig.8 b) Rezistenţa la lunecare în planurile rosturilor de turnare se realizează prin armătura orizontală care traversează rostul şi de rugozitatea feţelor rosturilor.3. Armarea radierelor se realizează cu reţele orizontale de armătură. Turnarea betonului în volume prestabilite asigură consumarea practic totală într-un anumit interval de timp a deformaţiilor din fenomenul de exotermie (degajarea de căldură din procesul chimic de hidratare a cimentului). precum şi etanşeitatea contra infiltrării apelor freatice. turnarea şi vibrarea acestuia în vederea realizării monolitismului total. este necesară şi o armare pe zona centrală a plăcii pentru fenomenele de contracţie.

3. 11. caracteristicile de deformabilitate şi de rezistenţă ale terenului. mărimea şi distribuţia încărcărilor. radierul poate fi considerat ca rigid sau flexibil. respectiv momentul de inerţie ale unei fâşii de radier considerată între mijloacele a două deschideri consecutive între stâlpi (fig.5) L B • În cazul radierelor încărcate de forţe concentrate din stâlpi dispuşi echidistant pe ambele direcţii iar încărcările din stâlpi nu diferă cu mai mult de 20% între ele.9). Rezistenţa la lunecare în planurile rosturilor de betonare va fi realizată de armătura verticală care traversează rostul şi de rugozitatea feţelor rosturilor. etapele de execuţie. se defineşte un coeficient de flexibilitate. Calculul urmăreşte determinarea presiunilor de contact şi a deformaţiilor precum şi a momentelor încovoietoare şi forţelor tăietoare.9 Împărţirea radierului în fâşii 67 . Fig.• rosturi orizontale de turnare (fig. Calculul radierelor În calculul radierelor trebuie luaţi în considerare numeroşi factori între care cei mai importanţi sunt rigiditatea şi geometria radierului.11. 11. după cum urmează: k b λ=4 s f (11. • Pentru radierele generale având forma dreptunghiulară în plan (LxB) şi grosimea uniformă (h) indicele de rigiditate se determină cu expresia: 2 12 ⋅ π(1 − ν 2 ) E s ⎛ L ⎞ B ⋅ ⋅⎜ ⎟ ⋅ KG = (11. În calcule.8 c).4) 2 E ⎝ 2h ⎠ 2h 1 − νs Radierul poate fi considerat rigid dacă este îndeplinită condiţia: 8 KG ≤ (11. λ. Principalele criterii de apreciere a rigidităţii relative a radierelor prin raport cu terenul de fundare sunt prezentate în continuare. 11.6) 4EI f unde: bf şi If se definesc ca lăţimea. Se remarcă faptul că bf este egal cu distanţa dintre două axe consecutive ale stâlpilor.

se examinează radierul ca un întreg pe fiecare dintre cele două direcţii paralele cu axele x şi y.8) Figura 11. radier şi terenul de fundare: E' I C KR = (11. 11.9) ∑ I ∑ I A x y .se determină centrul de greutate al suprafeţei radierului .Dacă bf este mai mare decât 1.3.se determină presiunile pe talpa radierului cu relaţia: ∑ N ± N ey y ± N ex x p (1÷4) = (11. Metode simplificate pentru calculul radierelor rigide 11.10) Etapele de calcul sunt următoarele: . 68 .10 Forţa tăietoare totală acţionând în orice secţiune dusă prin radier este egală cu suma aritmetică a tuturor încărcărilor şi presiunilor de contact la stânga secţiunii considerate.1. KR.1. care permite evidenţierea conlucrării dintre structură. (11. • În cazul în care structura de rezistenţă a construcţiei este realizată din cadre (stâlpi şi grinzi) şi din pereţi portanţi (diafragme) iar fundaţia este un radier general.5 atunci radierul poate fi considerat rigid. 11. Metoda reducerii încărcărilor în centrul de greutate al radierului (fig. atunci radierul poate fi considerat flexibil.3. se defineşte rigiditatea relativă. Această valoare se calculează cu ajutorul relaţiei: t h3 E' I C = E' I F + ∑ E' I ca + E' d d 12 unde: E ' I F este rigiditatea radierului ∑ E' I ca este rigiditatea cadrelor td şi hd sunt grosimea şi respectiv înălţimea diafragmelor Dacă valoarea KR este mai mare de 0.75/λ.1.7) E s B3 unde: E ' I C reprezintă rigiditatea construcţiei şi a radierului.

11 Ecuaţia suprafeţei mediane deformate a plăcii radier este: ∂4z ∂4z ∂ 4 z q ( x . admiţându-se o lege de variaţie liniară de tip Navier. Se impune.11).10) 69 . Deşi poziţia rezultantei încărcărilor din stâlpi nu coincide cu poziţia centrului de greutate al rezultantei presiunilor de contact. Metoda împărţirii radierului în fâşii de calcul (fig. Calculul radierelor pe mediu Winkler În anexa D sunt prezentate unele metode de calcul pentru radierele rezemate pe un mediu discret alcătuit din resoarte independente de tip Winkler.3.1. 11. y) 2 + ⋅ + = D ∂x 4 ∂x 2 ⋅ ∂y 2 ∂y 4 unde: D este rigiditatea cilindrică a plăcii de grosime h: (11. 11. 11. Fig. y) − p( x .2. 11.3. Calculul radierelor pe mediu Boussinesq Se porneşte de la ecuaţia diferenţială de ordinul 4 a plăcii supuse la încovoiere (fig. Fiecare fâşie de calcul este încărcată de forţele corespunzătoare stâlpilor ce reazemă pe fâşia respectivă. introducerea unor simplificări. Metoda nu permite determinarea distribuţiei forţei tăietoare totale şi momentului încovoietor total în lungul secţiunii. 11.3. Se determină diagrama presiunilor de contact.Momentul încovoietor total acţionând în aceeaşi secţiune este egal cu suma momentelor aceloraşi încărcări şi presiuni faţă de secţiunea considerată. valorile obţinute ale momentelor încovoietoare şi forţelor tăietoare în secţiunile semnificative pot fi folosite pentru armarea radierului. radierul poate fi împărţit în fâşii de calcul independente. 11. în consecinţă.3.9) Atunci când încărcările din stâlpi şi distanţele dintre stâlpi nu diferă între ele cu mai mult de 20%.2.

005 radiani. Clasificarea infrastructurilor după modul de comportare la acţiuni seismice • Infrastructuri cu comportare elastică.presiuni pe toată suprafaţa tălpii fundaţiei (fundaţie fără desprinderi de pe teren). se va limita la 0. fundaţiile şi elementele substructurii să fie degradate. • Infrastructuri ductile la construcţiile în care. În cazul încărcărilor gravitaţionale nu se admite ca terenul de fundare.1. silozuri etc. . fără degradare de rezistenţă etc. mecanismele de disipare a energiei induse de cutremur bazate pe dezvoltarea de articulaţii plastice în elementele infrastructurii nu elimină în totalitate plastificarea suprastructurii.2. aria activă (Aa) minimă este 0. Clasificarea infrastructurilor după modul de solicitare a terenului de fundare În grupările fundamentale de încărcări toată suprafaţa fundaţiilor trebuie să fie în contact cu terenul de fundare (arie activă 100%). În acest caz.1. 12. rotirea ansamblului construcţiei pe teren.la construcţii la care distribuţia de presiune pe teren pentru ansamblul fundaţiilor este cvasiliniară (construcţii cu subsol rigid. presiunile pe teren să fie cât mai uniforme.11) se bazează pe Metoda elementelor finite. .3. Prevederi generale Infrastructura cuprinde elementele substructurii şi fundaţiile.Boussinesq În anexa E este prezentată metoda hibridă de calcul pentru radierele rigide rezemate pe un teren de fundare modelat printr-un mediu compus Winkler – Boussinesq. consideră efectele determinate de conlucrarea acestora în ansamblul infrastructurii.compresiuni pe o porţiune limitată a tălpii fundaţiei.1. turnuri cu o singură fundaţie. Prevederile privind fundaţiile.construcţiile rezemate pe fundaţii izolate (structuri în cadre etc.4. Fundaţiile. deci vor fi adoptate doar dacă conduc la comportări structurale avantajoase verificabile. rotirea fundaţiei pe teren se determină considerând caracteristicile terenului de fundare corespunzătoare acţiunilor statice. 12. prezentate în continuare. castele de apă. infrastructura nu se conformează cerinţelor specifice menite să îi asigure o comportare ductilă. 70 . Aria activă a tălpii fundaţiei trebuie să respecte următoarele limite în cazul grupărilor speciale de încărcări: . Infrastructuri 12.1. 12.). D= (11. sunt tratate în capitolele 4÷11. Zonele potenţial plastice ale infrastructurii se proiectează astfel încât să prezinte o comportare favorabilă în domeniul postelastic (deformaţii limită mai mari. Distribuţia de presiuni pe terenul de fundare în cazul grupărilor speciale de încărcări care cuprind şi acţiuni seismice pot fi: . Rezistenţa infrastructurii este calibrată cu solicitările transmise de suprastructura plastifiată. prin calibrarea capacităţilor de rezistenţă.11) 11.80 din suprafaţa fundaţiei.50.). la construcţiile proiectate să dezvolte deformaţii plastice în cazul acţiunilor seismice exclusiv în suprastructură. adică rezistenţa la acţiuni verticale să fie micşorată ca urmare a deformaţiei plastice dezvoltate în infrastructura ductilă. deformaţiile plastice se dezvoltă şi în substructură.E ⋅ h3 12 ⋅ (1 − ν 2 ) Rezolvarea ecuaţiei (11.) vor avea pentru fiecare fundaţie aria activă minimă 0. când fundaţia se desprinde parţial de pe teren. Calculul radierelor pe mediu Winkler . considerate ca elemente care transmit eforturile la terenul de fundare. în grupările speciale de încărcări. De regulă.

Calculul eforturilor în elementele infrastructurii Eforturile în elementele infrastructurii construcţiilor se determină pentru încărcările precizate la punctul 12.2 Solicitări ale elementeleor infrastructurii în faze intermediare de execuţie ale construcţiei Dacă condiţiile de exploatare ale construcţiei. eforturile transmise infrastructurii se pot considera aplicate punctual. Schematizarea pentru un calcul riguros implică considerarea ansamblului suprastructură. . precizate în proiect. Schematizarea pentru calcul a infrastructurii Modelarea infrastructurilor pentru calculul eforturilor se va adapta caracteristicilor sistemului structural al construcţiei precum şi influenţelor determinate de proprietăţile mecanice ale terenului de fundare.2). 12. 5. 12. Acţiunile transmise de suprastructură la elementele infrastructurii pot fi considerate pentru calculul static astfel: .12. Fisuri în radier Fisuri Tasări diferenţiale Tasări diferenţiale Fig.3.1) nu este realizată.1.3).dacă condiţia (12. acţiunile transmise de elementul vertical. 12. Calculul eforturilor implică utilizarea de programe de calcul 71 . în grupările speciale de încărcări. Fig.1).3.12.1) unde: hp este înălţimea secţiunii transversale a peretelui substructurii. de teren de fundare. Schematizarea încărcărilor pentru calculul infrastructurii Încărcările transmise infrastructurilor se stabilesc conform prevederilor de la pct. determină şi alte situaţii de încărcare semnificative. infrastructură şi terenul de fundare.dacă înălţimea secţiunii transversale a elementului vertical (h) respectă condiţia (12. solicitările infrastructurii în fazele intermediare să fie inferioare solicitărilor rezultate din calculul ansamblului construcţiei.2.b.1.1. în centrul de greutate al secţiunii elementului vertical (fig. în grupările fundamentale de încărcări se admit simplificări ale schemei de încărcare a infrastructurii.2.5 ⋅ h p (12.a): h ≤ 0.1 Încărcări transmise infrastructurii 12. se consideră ca în figura 12. înălţimea secţiunii transversale în zona de rezemare a elementului vertical. 12. tasări diferenţiale etc. Eforturile din fazele intermediare de execuţie ale construcţiei vor fi considerate la proiectarea infrastructurilor (fig. Se recomandă ca prin măsuri adecvate de etapizare a execuţiei etc. acestea vor fi luate în considerare la proiectarea elementelor structurale (fig.12.

12. • goluri mari la care diagrama de momente încovoietoare se anulează pe lăţimea golului (fig.3. 72 .4. Schematizarea pentru calcul a pereţilor cu goluri ai infrastructurilor La pereţii infrastructurilor care se pot modela ca un sistem de grinzi pe mediu elastic.infrastructurile alcătuite din pereţi de beton armat.4.3. infrastructura se caracterizează prin rigiditate şi rezistenţă apreciabile la momente de torsiune în secţiuni verticale. planşeu peste subsol şi fundaţii continue sub pereţi se pot modela ca un sistem de grinzi de fundare rezemate pe mediu elastic tip Winkler.2. la care diagrama de momente încovoietoare nu se anulează pe lăţimea golului (fig. . 12. 12. 12.3 Solicitări ale elementelor infrastructurii datorită încărcării excentrice a fundaţiilor Sunt recomandate următoarele modelări simplificate ale infrastructurii pentru calcul: .infrastructurile alcătuite din pereţi de beton armat. .infrastructurile alcătuite din grinzi de fundare şi fundaţii izolate pot fi modelate în calcul ca un sistem de bare cu reazeme elastice (incastrări parţiale). Schematizarea terenului de fundare pentru calcul infrastructurilor Dacă în calculul eforturilor infrastructura poate fi considerată ca un sistem de grinzi de fundare sunt admise modelările date la capitolul 8. calculul fiind abordabil cu programe specializate. terenul de fundare se poate modela ca un mediu elastic tip Winkler. 12. b). sprijinirea săpăturii 1 CG – centrul de greutate CR – centrul de rezistenţă Subsol CG 1 CR CG CR F1 F2 Tasări diferenţiale determinate de solicitarea excentrică Fig.specializate în care structura este ”fidel” modelată iar terenul de fundare este considerat ca un mediu continuu. 12. zonele cu goluri se pot considera în calculul static astfel: • goluri mari care reduc secţiunea transversală de forfecare cu mai mult de 1/4 din aria de forfecare totală.3. Piloţi/pereţi mulaţi pt. eforturile în elementele infrastructurii se determină prin integrarea eforturilor în elementele finite. planşeu/planşee şi fundaţii tip radier general se modelează în ansamblu prin metoda elementelor finite.5). • goluri mici care reduc secţiunea de forfecare cu mai puţin de 25% din aria totală de forfecare (fig.a).

7hrc a) Goluri mari cazul în care diagrama de momente încovoietoare nu se anulează pe deschiderea golului 1 2 1 1-1 I1.A1 Lo+0. 12.Aw1.A1 I2.A2 I1.35hp I1. Dimensionarea elementelor infrastructurii Elementele de beton armat ale infrastructurilor se dimensionează în concordanţă cu prevederile generale din reglementarea tehnică de referinţă STAS 10107/0-90.Aw1.25hp hg ≤ 0.Aw1.Aw2.25hp 1 b) Goluri mari cazul în care diagrama de momente încovoietoare se anulează pe deschiderea golului Fig.Aw1.A1 Lo+0.Aw1.Aw2.Aw2.A3 hp Lo≥0.Aw3.A1 1 2-2 I3.A1 1 I1.5 Goluri mici în pereţii infrastructurilor 73 .5 hg 1-1 I1.4. 12.Aw1.Aw1.A3 I1.Aw2.Aw3.A2 1 2 1 I1.A1 Fig.Aw1.4 1 Lo ≤ 0.A2 2 I2.A1 I2.A2+I3.12.A1 Aw1 2-2 Aw2 I2. 1 Zona comprimată 2 1 hrc Lo 1-1 hrc I1.25hp hp ≥2.

2) Ra unde: F . Diafragmele orizontale se verifică şi la eforturile locale în zonele de intersecţie cu elementele structurale verticale (pct.rezistenţa de calcul a armăturii de suspendare. de regulă fără elemente verticale încărcate axial. 12.2.forţa tăietoare transmisă între pereţi cu planuri mediane intersectate. Verificarea pereţilor în zonele de discontinuitate 12. Verificarea secţiunilor de beton şi de armătură este definită în reglementarea tehnică de referinţă STAS 10107/0-90.1. presiunea apelor subterane etc. 74 . Armătura de suspendare se ancorează în zona de dezvoltare a diagonalelor comprimate din beton.6 12.12.4. Armăturile de centură se dimensionează considerând valoarea maximă a forţei tăietoare din pereţii structuali (fig.7).. Verificările specifice grinzilor pereţi se vor aplica în situaţiile în care comportarea pereţilor infrastructurilor este asimilabilă acestora: .4.5). 12.4.diagrama de momente încovoietoare se anulează la distanţe mai mici decât înălţimea secţiunii. Perete structural Planşeu Aa=Q/Ra Q Perete subsol Fisură de cedare la forţă tăietoare Fig. 12. Secţiunea de beton a pereţilor se verifică ca în secţiunile curente.12.3. În calcul se va considera efectul combinat al solicitărilor specifice planşeelor şi diafragmelor orizontale.6). T etc.1.eforturile unitare verticale (σz) sunt semnificative pentru solicitarea peretelui. Ra .3. pot realiza rezemări indirecte care impun şi verificări ale armăturilor de suspendare. Reacţiunea maximă transmisă prin intersecţia de pereţi determină armătura de suspendare necesară (fig. . În calcul se va considera efectul combinat al solicitărilor specifice.). Dimensionarea secţiunilor de beton şi de armătură este definită în reglementarea tehnică de referinţă STAS 10107/0-90.4. Verificarea planşeelor Planşeele care conlucrează în ansamblul infrastructurilor sunt solicitate cu sarcini semnificative în planul lor (comportare specifică de diafragmă orizontală) şi cu încărcări normale pe plan (comportare de planşeu). Intersecţii de pereţi structurali ai infrastructurii cu rezemări indirecte Intersecţiile de pereţi cu formă în plan L.12. Aria de armătură de suspendare Aas este: F A as = (12. Verificarea pereţilor Verificarea pereţilor va considera solicitările determinate de participarea la preluarea eforturilor infrastructurii şi a incărcărilor aplicate direct acestora (împingerea pământului.

Intersecţii de pereţi şi planşee la infrastructuri (secţiuni prefisurate) Verificarea intersecţiilor dintre pereţi şi planşee la forţă tăietoare consideră forţa de lunecare maximă transmisă prin rostul de turnare .3. Golurile de mici dimensiuni se recomandă să fie de formă circulară şi cofrate cu ţeavă de oţel. 12. planşee. Planşeu Perete M x Rosturi de turnare (secţiuni de lunecare) Rc M AaiRa M AaiRa M x Rc Fundaţie Fig. aplicabilă prin utilizarea de programe specializate. distribuite în pereţi. Pentru verificarea secţiunilor cu goluri la forţă tăietoare. Pereţi cu goluri Golurile în pereţi se recomandă să aibe colţurile rotunjite sau teşite.dispunerea armăturilor de suspendare 12.7 Rezemări indirecte .4. Armăturile se vor ancora conform regulilor specifice nodurilor. avand ca referinţă reglementarea tehnică STAS 10107/0-90.3. fundaţii) la încovoiere cu forţă tăietoare (fig. secţiunea de beton trebuie să asigure respectarea condiţiei: Q A w ≥ max (12. planşee şi fundaţii şi schema de armare.4.9) se dimensionează cu relaţia: Q A av = (12. plăci şi fundaţii impune calculul la încovoiere cu metoda generalizată.) se vor verifica secţiunile de beton şi armături ale pereţilor şi planşeelor. cu armături cuprinse în centuri.12. Alcătuirea secţiunilor compuse din pereţi.8).Armături de suspendare Diagonale comprimate în pereţii de beton Diagonale comprimate Armături de suspendare Pereţi de beton armat Pereţi de beton armat Fig.8 ⋅ R a În secţiunea curentă armătura verticală se dimensionează ca etrieri. Armarea peretelui în zona cu goluri la moment încovoietor se face având ca referinţă reglementarea tehnică STAS 10107/0-90. 12. 12.3) 2⋅Rt Armătura verticală de bordaj a golurilor mari (fig. Dacă planşeele transmit momente încovoietoare semnificative la pereţi (reazeme marginale etc.3. 75 .8 Distribuţii de efoturi unitare considerate în verificarea la lunecare a secţiunilor prefisurate (rosturi orizontale de turnare) 12. Forţa de lunecare rezultă din verificarea ansamblului infrastructurii (pereţi.secţiune prefisurată. Forţa de lunecare unitară se poate aproxima ca fiind constantă între secţiunea de moment încovoietor maxim şi secţiunea de moment nul sau secţiunile de aplicare a forţelor concentrate semnificative.4) 0.2.

rigide şi rezistente. 12.armătura longitudinală distribuită pe înălţimea secţiunii 0.). cu deplasări neglijabile în plan orizontal (fig. 1 1 1 Fig. forţă tăietoare. (12.4. Verificarea secţiunilor de beton şi armătură se face conform prevederilor din reglementarea tehnică de referinţă STAS 10107/0-90. 12.Armătura longitudinală va respecta minimum: A ao ≥ 0. Stâlpii de beton armat la care se realizează efectul de menghină sunt.9 Armătura verticală de bordaj a golurilor mari 12. 12.1. Fixarea elementelor verticale prin efectul de menghină (fig.20%.11) se realizează dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: a) conectarea dintre elementul vertical şi planşeul superior poate asigura transmiterea forţei de legătură (lunecare).6 ⋅ A av (orizontală Aao).5) Procentele minime de armătură sunt: . care transmit forţele orizontale. Q) la infrastructură se realizează prin efect de menghină dacă elementele verticale ale suprastructurii.20% . d) preluarea forţei orizontale de către planşeul inferior sau de către fundaţia elementului vertical. distribuită pe înălţimea secţiunii peretelui.4. c) rezistenţa la forţă tăietoare a elementului vertical pe porţiunea dintre elementele care realizează efectul de menghină. de regulă.10a şi b).armătura longitudinală concentrată la marginea secţiunii (sus/jos) 0. conectaţi cu planşeul superior prin riglele de cadru. b) planşeul superior poate prelua forţa transmisă prin efectul de încastrare – condiţia de rezistenţă la forţă tăietoare şi moment încovoietor a diafragmei orizontale superioare.“efectul de menghină” 12. moment de torsiune şi forţă axială) determinate de participarea acestora la infrastructură şi de transmitere a încărcărilor la terenul de fundare. e) existenţa unor elemente verticale rigide (pereţi ai infrastructurii) care să poată prelua reacţiunile planşeelor şi să le transmită terenului de fundare (fundaţii suficient lestate etc.armătura transversală verticală 0.5. intersectează cel puţin două planşee ale infrastructurii. Prevederi generale Transmiterea eforturilor (M. 12. În aceste situaţii verificarea la lunecare a secţiunilor de 76 . Transmiterea eforturilor la infrastructură prin intermediul planşeelor . Verificarea fundaţiilor Verificarea fundaţiilor va considera eforturile secţionale (moment încovoietor.5.15% .

12.11 77 . PERETE STRUCTURAL PLANŞEE S1 PERETE STRUCTURAL a).10 Fig. PLANŞEU Subsol RADIER S2 RADIER b). 12.conectare precum şi a eforturilor în diafragma superioară realizată de planşeul superior nu este semnificativă. Fig.

sub planşeul superior este dependentă de gradul de încastrare asigurat de fundaţie (fig.forţa tăietoare care se dezvoltă în elementul vertical sub planşeu. secţiunea de beton şi armătură longitudinală a centurii se verifică la efortul axial determinat de forţa transmisă planşeului. 12. 12. 12. dimensionare şi verificare 12. valoarea de calcul se determină acoperitor: 1.2. în interacţiune cu restul pereţilor substructurii.6) unde: Qas.5. Elemente de calcul.2.1.forţa tăietoare în elementul vertical al suprastructurii.8) A wf unde: Ls .12 a) şi de schema de rezemare asigurată de planşeele subsolurilor (fig. Transmiterea forţei de lunecare la planşeul superior (fig.2. a) PLANSEU Qas Qinf RADIER Minf Ls Mcap Hs PLANSEE PERETE STRUCTURAL M Q b) S1 S2 RADIER M PLANSEE PERETE STRUCTURAL Q c) S1 S2 RADIER Fig.12 12. Rt .5M cap Q inf = (12.12) Valoarea de calcul a forţei de lunecare (forţa transmisă planşeului superior Ls) este: L s = Q as + Q inf .5.11 şi fig.planşeu este insuficientă se poate realiza o centură (fig.rezistenţa de calcul la întindere a betonului. asociată mecanismului de plastificare la acţiuni seismice. 12.12 b şi c). 12.forţa de lunecare calculată cu (12. Awf .suprafaţa secţiunii de forfecare (lunecare) dintre elementul vertical şi planşeu (placă). 12. Verificarea secţiunilor de conectare la lunecare Efortul tangenţial mediu τmed pe suprafaţa de lunecare se limitează la: L τ med = s ≤ 2 ⋅ R t (12.7) Hs Valoarea forţei tăietoare care se dezvoltă în elementul vertical. Qinf .5. dacă suprafaţa de contact perete . (12.13b).12. 78 .6).2.

12. atunci fundaţia se fixează în plan orizontal prin legături cu diafragme orizontale sau grinzi (“centuri”) de fundare. 12. calculată în concordanţă cu reglementarea tehnică de referinţă STAS 10107/0-90.5. este cel puţin: Ls A a .3 ⋅ N fundatie (12.5. Blocarea deplasărilor şi preluarea reacţiunilor de la partea inferioară se poate asigura de către fundaţii (independente. Perete structural a). dacă forţa orizontală (Qinf) verifică condiţia (12.2. Armătura în zona de conectare Armătura de conectare din planşeu dispusă perpendicular pe planul de lunecare.10). lt2 Fig.9) 0.Verificarea la lunecare va lua în considerare efectele determinate de prezenţa golurilor din planşee.8 ⋅ R a Armătura se dispune pe lungimea de transmitere corespunzătoare secţiunilor de lunecare (fig.13 12. stâlp) se consideră cu valoarea dată de relaţia 12. Subsol ≥lt/2 Perete structural Awf1/2 Subsol Awf2/2 lt1 lt b).2. reţele de grinzi sau radier) sau de o diafragmă orizontală (planşeu intermediar de subsol). În cazul fundaţiilor independente.2. min Q inf ≥ 0. Forţa tăietoare din elementul vertical (perete. Verificarea elementului vertical (stâlp. Efortul tangenţial mediu este limitat la valoarea: Q inf ≤ 4⋅Rt (12.13).10) 12.5. tot = (12. prin reducerea corespunzătoare a secţiunilor de forfecare în zona de conectare şi în verificarea planşeelor ca diafragme orizontale. 12.11 şi se consideră la determinarea reacţiunii aplicate fundaţiei sau diafragmei orizontale de la partea inferioară.11) A bp 79 .4. perete) pe înălţimea infrastructurii se face având ca referinţă reglementarea tehnică STAS 10107/0-90.5. Rezemarea elementului vertical la partea inferioară.3.

Clasificarea şi gruparea acţiunilor pentru construcţii civile şi industriale Construcţii civile şi industriale. Calculul şi alcătuirea elementelor structurale din beton. Prescripţii de alcătuire Teren de fundare. penetrare statică. Zonarea teritoriului RSR Teren de fundare. agrozootehnice şi industriale Oţelul beton laminat la cald. Reglementări tehnice de referinţă C159/89 C215-88 C241-92 NE 001-96 NE 012-99 P7-2000 P100-92 STAS 438/1-89 STAS 438/2-91 STAS 1030-85 STAS 1242/5-88 STAS 2917-79 STAS 3300/1-85 STAS 3300/2-85 STAS 6054-77 STAS 8942/1-89 STAS 8942/3-90 STAS 10101/0-75 STAS 10101/0A-77 STAS 10107/0-90 Instrucţiuni tehnice pentru cercetarea terenului de fundare prin metoda penetrării cu con. executare şi exploatare) Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe social-culturale. penetrare dinamică. Determinarea compresibilităţii şi consolidării pământurilor prin încercarea în edometru Teren de fundare.Clasificarea şi gruparea acţiunilor Acţiuni in construcţii. Cercetarea terenului prin penetrare dinamică în foraj Lucrări de zidărie din piatră naturală. Determinarea modului de deformaţie liniară prin încercarea pe teren cu placa Acţiuni in construcţii.Principii generale de calcul Teren de fundare. vibropenetrare Instrucţiuni tehnice pentru elemente de fundaţii din beton cu adaos de cenuşă de centrale termoelectrice situate în terenuri cu agresivităţi naturale şi industriale Metodologia de determinare a caracteristicilor dinamice ale terenului de fundare la solicitări seismice Cod de proiectare şi execuţie pentru construcţiile fundate pe pământuri cu umflări şi contracţii mari Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton.Calculul terenului de fundare în cazul fundării directe Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheţ. Clasificare şi condiţii tehnice Teren de fundare. beton armat şi beton precomprimat Normativ privind fundarea construcţiilor pe pământuri sensibile la umezire (proiectare. Condiţii tehnice generale de calitate Sârma rotundă profilată Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuieli. beton armat şi beton precomprimat 80 .13.

1 ÷ A.500b) 600 500 350 250 300 200 150 Pământuri necoezive 700 600 500 350 350 250 200 a) În cazul în care nu este posibilă prelevarea de probe netulburate. CD . 2.. în kilopascali.0 m şi adâncimea de fundare faţă de nivelul terenului sistematizat Df = 2. kPa 750 350..1) unde: pconv -valoarea de bază a presiunii convenţionale pe teren. 850 Observaţie . 6 000 350 .. Valorile de bază din tabelele A. în kilopascali.5 şi maxime corespunzătoare lui Ic = 1.4. argile şistoase şi nisipuri cimentate 1 000 ..1 ÷ A.. Denumirea terenului de fundare Blocuri şi bolovănişuri cu interspaţiile umplute cu nisip şi pietriş Blocuri cu interspaţiile umplute cu pământuri argiloase Pietrişuri curate (din fragmente de roci cristaline) Pietrişuri cu nisip Pietrişuri din fragmente de roci sedimentare Pietrişuri cu nisip argilos Nisip mare Nisip mijlociu uscat sau umed Nisip fin foarte umed sau saturat uscat Nisip fin prăfos umed foarte umed sau saturat Tabelul A.4. în kilopascali.... Tabelul A.2 Îndesatea) Îndesare mediea) pconv . Pentru pământurile sensibile la umezire stabilirea valorilor presiunii convenţionale se face pe baza prescripţiilor speciale.corecţia de lăţime. conform tabelelor A.. valorile pconv se aleg ţinând seama de compactitatea şi starea de degradare a rocii stâncoase sau semistâncoase..0 m. kPa Denumirea terenului de fundare Roci stâncoase Roci semiMarne..1 pconv . valorile se aleg ţinând seama de consistenţa pământului argilos aflat în interspaţii... Pentru alte lăţimi ale tălpii sau alte adâncimi de fundare presiunea convenţională se calculează cu relaţia: pconv = pconv + CB + CD [kPa] (A. 2. interpolând între valorile minime pentru Ic = 0. CB . PRESIUNI CONVENŢIONALE 1..În intervalul indicat. stabilirea gradului de îndesare se poate face pe baza penetrării dinamice în foraj sau a penetrării statice. A-1 ..1 ÷ A. 1 100 600 .600b) 600 550 350 350.1.4 corespund presiunilor convenţionale pentru fundaţii având lăţimea tălpii B = 1. b) În intervalul indicat. marne argiloase şi argile marnoase compacte stâncoase Şisturi argiloase.ANEXA A A. care se corectează conform prevederilor de la pct. Presiunile convenţionale pconv se determină luând în considerare valorile de bază pconv din tabelele A. Ele nu variază cu adâncimea de fundare şi dimensiunile în plan ale fundaţiilor.corecţia de adâncime.

05 B lăţimea fundaţiei. argilă grasă ( ) 0.7 300 275 300 275 200 550 450 300 225 350 300 350 300 250 650 525 350 300 Cu plasticitatea mijlocie 10% < Ip ≤ 20% : Pământuri coezive nisip argilos.2) A-2 .0 0. argilă prăfoasă.pentru nisipuri prăfoase şi pământuri coezive. K1 = 0. Denumirea terenului de fundare Tabelul A. praf nisipos argilos.4 Pământuri nisipoase Nisipuri prăfoase. b) La pământuri coezive având valori intermediare ale indicelui porilor e şi indicelui de consistenţă Ic.5 0.8 pconv . cu excepţia nisipurilor prăfoase. nisipurilor prăfoase) cenuşi etc. praf argilos. •Pentru B > 5m corecţia de lăţime este: CB = 0. stabilirea consistenţei se poate face pe baza penetrării dinamice în foraj sau a penetrării statice.5 ≥ 0. argilă.6 0.5 Ic = 1 pconv .8 valorile presiunii convenţionale se determină prin interpolare liniară. se admite interpolarea liniară a valorii presiunii convenţionale de calcul după Ic şi e succesiv.10 . argilă prăfoasă Cu plasticitate mare şi foarte mare (Ip > 20%): argilă nisipoasă. în metri. b) Sr ≤ 0.5 ≥ 0.3 Indicele porilorb) Consistenţaa) b) e Ic = 0.1 Corecţia de lăţime •Pentru B ≤ 5m corecţia de lăţime se determină cu relaţia: CB = pconv K1 (B − 1) [kPa] unde: K1 coeficient . (A. dar activităţi sistematice având o vechime de de depunere de depunere de minimum pământuri şi reziduri doi ani mineraliere 250 250 180 200 200 150 180 180 120 150 150 100 a) Umpluturi cu conţinut de materii organice mai mic de 5%.Denumirea terenului de fundare Cu plasticitate redusă Ip ≤10% : nisip argilos.7 1. kPa Umpluturi din pământuri omogene realizate şi compactate în mod organizat (perne. praf nisipos. K1 = 0. 2. praf ( ) Tabelul A.pentru pământuri necoezive (cu excepţia nisipurilor prăfoase).2 pconv pentru nisipuri prăfoase şi pământuri coezive. kPa 0.8 1. CB = 0. argilă nisipoasă. argilă prăfoasă-nisipoasă.5 < Sr < 0.4 pconv pentru pământuri necoezive.5 0.1 a) În cazul în care nu este posibilă prelevarea de probe netulburate. şi zguri (cu excepţia pământuri coezive.8 ≤ 0. ramblee) compactate controlat Depozite omogene a) rezultate în urma unor Umpluturi necompactate.5 0. b) Pentru valori 0.

fără 3 armare c) zidărie din blocuri sau cărămidă armată sau cu centuri armate încovoiere relativă. A. f 0.002 0. în kilopascali. în metri K2 coeficient conform tabelului B. smax tasare absolută maximă. în kilonewtoni pe metru cub.001 tasare medie. smax tasare absolută maximă.5 2.001 0. f încovoiere relativă. γ greutatea volumică de calcul a straturilor situate deasupra tălpii fundaţiei (calculată ca medie ponderată cu grosimea straturilor).3 La construcţiile cu subsol se adoptă corecţia de adâncime corespunzătoare celei mai mici dintre valorile Df şi D'f .5 2. smax tasare absolută maximă. cu excepţia nisipurilor prăfoase Nisipuri prăfoase şi pământuri coezive cu plasticitate redusă şi mijlocie Pământuri coezive cu plasticitate mare şi foarte mare Tabelul A.2 Corecţia de adâncime se determină cu relaţiile: D −2 [kPa] • pentru Df < 2m: CD = pconv ⋅ f 4 • pentru Df > 2m: CD = K 2 γ (Df − 2) [kPa] unde: Df adâncimea de fundare.004 0. smax tasare absolută maximă. (A.5 γ greutatea volumică de calcul a straturilor situate deasupra nivelului tălpii fundaţiei (calculată ca medie ponderată cu grosimea straturilor).002 0. la interiorul zidului de subsol. admisă mm tasare relativă tasare relativă tasare relativă tasare relativă tasare relativă 0. sm 100 100 150 0. sm 0. DEPLASĂRI SAU DEFORMAŢII ADMISE. smax 80 120 80 120 150 Tipul construcţiei Construcţii civile şi industriale cu structura de rezistenţă în cadre: a) Cadre din beton armat fără umplutură de zidărie sau panouri b) Cadre metalice fără umplutură de zidărie 1 sau panouri c) Cadre din beton armat cu umplutură de zidărie d) Cadre metalice cu umplutură de zidărie sau panouri Construcţii în structura cărora nu apar 2 eforturi suplimentare datorită tasărilor neuniforme Construcţii multietajate cu ziduri portante din: a) panouri mari b) zidărie din blocuri sau cărămidă. în kilonewtoni pe metru cub.006 tasare absolută maximă.4) Denumirea pământurilor Pământuri necoezive. VALORI ORIENTATIVE Deplasări sau deformaţii orientative admise Deformaţii Deplasări (tasări) Valoare Valoare Tipul deformaţiei Tipul deplasării admisă.0 1. f încovoiere relativă.0007 tasare medie.5 K2 2.2. sm A-3 . unde Df este adâncimea de fundare măsurată de la cota terenului sistematizat la exteriorul zidului de subsol: q D'f = γ unde: q supraîncărcarea permanentă aplicată la nivelul tălpii fundaţiei în partea interioară a zidului de subsol.0012 tasare medie.2.3) (A.

-continuareTipul construcţiei Deplasări sau deformaţii orientative admise Deformaţii Deplasări (tasări) Valoare Valoare Tipul deformaţiei Tipul deplasării admisă, admisă mm înclinare transversală 0,005 tgθ tr înclinare longitudinală sau transversală tgθ 0,003 tasare medie, sm

d) independent de materialul zidurilor Construcţii înalte, rigide a) Silozuri din beton armat: - turnul elevatoarelor şi grupurile de celule sunt turnate monolit şi reazemă pe acelaşi radier continuu - turnul elevatoarelor şi grupurile de celule 4 sunt din beton armat prefabricat şi reazemă pe acelaşi radier continuu

400

înclinare longitudinală sau transversală tgθ

0,003 0,003

tasare medie, sm tasare medie, sm

300

înclinare transversală - turnul elevatoarelor rezemat pe un radier tgθtr independent înclinare longitudinală tgθl - grupuri de celule turnate monolit înclinare longitudinală rezemate pe un radier independent sau transversală tgθ - grupuri de celule din beton armat înclinare longitudinală prefabricat rezemate pe un radier sau transversală tgθ independent b) Coşuri de fum cu înălţimea H: înclinare, tgθ H < 100 m

250
250 400 300 400 300

0,004 tasare medie, sm
0,004 0,004 0,005 1 2H∗ 1 tasare medie, sm tasare medie, sm tasare medie, sm tasare medie, sm tasare medie, sm

4

100 ≤ H ≤ 200 m 200 < H ≤ 300 m

înclinare, tgθ înclinare, tgθ

H > 300 m c) Alte construcţii înalte, rigide, cu înălţime până la 100 m *) H in metri

înclinare, tgθ înclinare, tgθ

2H∗ 1 2H∗ 0,004

200 100 200

tasare medie, sm tasare medie, sm

A.3. CALCULUL TERENULUI DE FUNDARE LA STAREA LIMITĂ DE DEFORMAŢII
1. Condiţii generale 1.1 Se consideră că deformaţia suprafeţei terenului de fundare coincide, în fiecare punct, cu deformaţia tălpii de fundare, prin păstrarea permanentă a contactului între aceste două elemente. 1.2 Sub acţiunea încărcărilor verticale transmise de construcţii şi a altor supraîncărcări (rambleuri, depozite de materiale etc.) se ia în considerare numai deplasarea pe verticală a terenului de fundare (tasarea). 1.3 Tasarea unui strat se consideră compusă din: - tasarea instantanee datorată preponderent schimbării instantanee de formă sub volum constant, precum şi deformaţiei bruşte de volum (reducerii volumului de goluri) în cazul pământurilor nesaturate;
A-4

- tasarea din consolidarea primară datorată reducerii progresive în timp a volumului de goluri şi disipării excesului presiunii apei din pori; - tasarea din consolidarea secundară care se poate produce în anumite situaţii prin deformarea lentă a pământului sub efort constant, după disiparea completă a presiunii în exces a apei din pori. Deformaţiile terenului calculate pe baza prezentelor prescripţii reprezintă deformaţii finale rezultate din suma tasării instantanee şi a tasării din consolidarea primară. În cazul în care este necesară evaluarea independentă a acestor componente, ca şi în situaţiile în care apare posibilă producerea unor tasări importante din consolidarea secundară, se folosesc metode de calcul corespunzătoare. Oportunitatea calculului evoluţiei în timp a tasării din consolidare primară se apreciază în funcţie de grosimea straturilor coezive saturate (având Sr > 0,9) cuprinse în zona activă z0 a fundaţiei, de posibilitatea de drenare a acestor straturi, de valorile coeficientului de consolidare cv precum şi de viteza de creştere a presiunii pe teren în faza de execuţie şi de exploatare a construcţiei. Tasările din consolidare secundară pot apare numai la unele pământuri coezive. Capacitatea pământurilor de a suferi tasări din consolidare secundară sub efortul transmis stratului de încărcările exterioare se apreciază în funcţie de valoarea coeficientului de consolidare secundară cα , având în vedere prevederile din tabelul A.6. Tabelul A.6 Compresibilitatea secundară a pământului cα < 0,004 0,004....0,008 0,008....0,016 0,016....0,032 > 0,032 foarte mică mică medie mare foarte mare

1.4 Calculul tasărilor probabile ale terenului de fundare se efectuează în ipoteza comportării terenului de fundare ca un mediu liniar deformabil. 1.5 În calculul tasărilor probabile ale terenului de fundare trebuie luate în considerare: - influenţa construcţiilor învecinate; - supraîncărcarea terenului din imediata vecinătate a fundaţiilor (umpluturi, platforme, depozite de materiale etc.). 1.6 Acţiunile se iau în gruparea fundamentală. 1.7 Caracteristicile geotehnice ale terenului se iau cu valorile de calcul, stabilite conform STAS 3300/1-85. Valorile de calcul Φ , c şi γ se determină corespunzător unui nivel de asigurare α = 0,85 . 2. Calculul presiunii plastice, ppl Presiunea ppl pentru fundaţii cu formă dreptunghiulară în plan se calculează cu relaţiile: - pentru construcţii fără subsol: p pl = ml γ ⋅ B ⋅ N1 + q ⋅ N 2 + c ⋅ N3 [kPa]

(

)

(A.5)

- pentru construcţii cu subsol: 2q + q ⎛ ⎞ p pl = ml ⎜ γ ⋅ B ⋅ N1 + e i N 2 + c ⋅ N3 ⎟ [kPa] (A.6) 3 ⎝ ⎠ unde: ml coeficient adimensional al condiţiilor de lucru, conform tabelului A.7; γ media ponderată a greutăţilor volumice de calcul ale straturilor de sub fundaţie cuprinse pe o adâncime B/4 măsurată de la talpa fundaţiei, în kilonewtoni pe metru cub; B latura mică a fundaţiei, în metri; q suprasarcina de calcul la nivelul tălpii fundaţiei, lateral faţă de fundaţie, în kilopascali; qe,qi suprasarcina de calcul la nivelul tălpii fundaţiei la exteriorul şi respectiv interiorul fundaţiei de subsol, în kilopascali; A-5

c valoarea de calcul a coeziunii stratului de pământ de sub talpa fundaţiei, în kilopascali; N1,N2,N3 coeficienţi adimensionali în funcţie de valoarea de calcul a unghiului de frecare interioară a terenului de sub talpa fundaţiei, conform tabelului A.8.
Observaţii: a) Se admite determinarea presiunii ppl cu relaţiile de mai sus şi pentru fundaţii a căror formă în plan diferă de un dreptunghi. Pentru tălpi de fundaţii în formă de cerc sau de poligon regulat se ia valoarea B = F , în care F este suprafaţa tălpii fundaţiei de formă dată. b) La stabilirea suprasarcinilor de calcul (q, qe, qi) se iau în considerare greutatea pământului situat deasupra nivelului tălpii fundaţiei precum şi alte sarcini cu caracter permanent.

1 2

Denumirea terenului de fundare Bolovănişuri cu interspaţiile umplute cu nisip, pietrişuri cu excepţia nisipurilor fine şi prăfoase Nisipuri fine: - uscate sau umede ( Sr ≤ 0,8 ) - foarte umede sau saturate (Sr > 0,8) Nisipuri prăfoase: - uscate sau umede ( Sr ≤ 0,8 ) - foarte umede sau saturate (Sr > 0,8) Bolovănişuri şi pietrişuri cu interspaţiile umplute cu pământuri coezive cu Ic ≤ 0,5 Pământuri coezive cu Ic ≥ 0,5 Bolovănişuri şi pietrişuri cu interspaţiile umplute cu pământuri coezive cu Ic < 0,5 Pământuri coezive cu Ic < 0,5

Tabelul A.7 ml 2,0 1,7 1,6 1,5 1,3 1,3

3 4 5

1,4 1,1 1,1

6 7

Tabelul A.8
φ

N1 0,00 0,03 0,06 0,10 0,14 0,18 0,23 0,29 0,36 0,43 0,51 0,61 0,72 0,84 0,98 1,15 1,34 1,55

N2 1,00 1,12 1,25 1,39 1,55 1,73 1,94 2,17 2,43 2,72 3,06 3,44 3,87 4,37 4,93 5,59 6,35 7,21

N3 3,14 3,32 3,51 3,71 3,93 4,17 4,42 4,69 5,00 5,31 5,66 6,04 6,45 6,90 7,40 7,95 8,55 9,21
A-6

0o 2 4 6
o o o

8o 10 12 14 16 20 22 24 26 28 30 32 34
o o o o

18o
o o o o o o o o

φ

N1 1,81 2,11 2,46 2,87 3,37 3,66
o o o o o

N2 8,25 9,44 10,84 12,50 14,48 15,64

N3 9,98 10,80 11,73 12,77 13,96 14,64

36o 38 40 42 44 45

3. Caracteristici de compresibilitate ale pământurilor de utilizat în calcul Caracteristicile de compresibilitate ale straturilor de pământ care intervin în calculul deformaţiilor probabile ale terenului de fundare sunt următoarele: - modulul de deformaţie liniară, E (în kilopascali); - modulul de deformaţie edometric, M (în kilopascali); - coeficientul de contracţie transversală (coeficientul lui Poisson), ν . 3.1 Pentru calcule definitive la construcţiile încadrate în clasele de importanţă I şi II se recomandă ca modulul de deformaţie liniară E să se determine pe teren prin încărcare cu placa, în sondaje deschise sau în foraje. 3.2 În lipsa încercărilor corespunzătoare de teren, pentru calculul deformaţiilor în faze preliminare de proiectare la construcţiile din clasele I şi II, cât şi pentru calcule definite la construcţiile din clasele III, IV, V, se admite utilizarea valorilor modulului de deformaţie edometric determinat conform STAS 8942/1-89, corectate conform prevederilor de la pct. 3.5. 3.3 În aceleaşi condiţii ca la pct. 3.2, se admite determinarea indirectă a valorilor modulului de deformaţie liniară E, pe baza unor corelaţii stabilite cu datele altor tipuri de încercări pe teren (încercări presiometrice, penetrare statică şi, în terenuri necoezive, penetrarea dinamică). La predimensionarea şi verificarea preliminară la starea limită de deformaţii a fundaţiilor de suprafaţă, indiferent de clasa de importanţă a construcţiei, precum şi la verificarea definitivă la starea limită de deformaţii pentru fundaţiile de suprafaţă în cazul construcţiilor sensibile la tasări din clasele de importanţă III, IV şi V, se admite, potrivit standardului 3300/1-85, utilizarea valorilor modulului de deformaţie liniară Es date în tabelul A.9. 3.4 În cazul amplasamentelor cu stratificaţie uniformă, dacă se dispune de valori ale tasărilor efective măsurate la construcţii existente, modulul de deformaţie liniară se poate stabili prin calcul invers, pe baza deformaţiilor măsurate ale straturilor de pământ. Aceste valori ale modulului de deformaţie E pot fi utilizate în calculul tasărilor probabile ale unor construcţii proiectate, cu condiţia verificării uniformităţii caracteristicilor fiecărui strat prin sondaje executate pe amplasamentul fiecărei noi construcţii. 3.5 În condiţiile specificate la pct. 3.2, modulul de deformaţie liniară E se poate determina pe baza valorilor modulului de deformaţie edometric M, cu relaţia: E = Mo . M [kPa] (A.7) unde: M valoarea de calcul a modulului de deformaţie edometric pentru stratul respectiv, determinată în intervalul de presiuni cuprinse între presiunea geologică existentă la nivelul probei σgz şi , în presiunea medie ce apare în stratul comprimat în urma încărcării fundaţiei σgz + σmed z kilopascali; Mo coeficient de corecţie pentru trecerea de la modulul de deformaţie edometric la modulul de deformaţie liniară (determinat pe teren cu placa); valoarea coeficientului Mo se determină A-7

(

( )

)

5÷0.6 2.00.30 0.05 Valori de calcul ale modulului Es.35 0.27 0..95 1.85 0.41.0.50..65 0.0 1...5 sau e > 1.61.10. argilă nisipoasă Praf.3 1.9 Caracterizarea pământurilor Originea Pământuri necoezive Compoziţie granulometrică IC 0. ν ...5 1.0 1.75÷1 40000 33000 27000 21000 0.25÷1 33000 24000 17000 11000 7000 0.. Pentru pământuri prăfoase şi argiloase având Ic < 0. se poate accepta Mo = 1.1 1.10 Denumirea pământurilor Nisipuri (cu excepţia nisipului argilos) Nisip argilos. argilă Aluviale.10.0..1.3 1. valorile Mo se pot adopta. argilă lacustre nisipoasă Argilă.1.. orientativ.3 1.80 0. argilă nisipoasă 0.00 0.0 1.76.45 0.00 0.1. parf Fluvio . praf argilos..experimental.9 1.75 0..11 Denumirea pământurilor Bolovănişuri şi pietrişuri Nisipuri (inclusiv nisipuri prăfoase şi nisipuri argiloase) Praf.5÷0.76.10 Mo 1.25÷1 0. Tabelul A. praf nisipos..5 1.3 1. praf argilos. praf argilos.0.75 35000 28000 22000 17000 14000 Tabelul A.0 3.0 1.01.6 Coeficientul lui Poisson.75 Indicele porilor e 0.8 1..7 1.55 Indicele porilor e 0.1. argilă nisipoasă.60 0. poate fi adoptat cu valorile precizate în tabelul A.8 şi maximum 5% materii organice 34000 27000 22000 17000 14000 11000 8000 0.3 1.2 1.2 1.75÷1 28000 24000 21000 18000 15000 12000 0...11. deluviale. argilă grasă υ 0.42 A-8 . prăfoasă.50.1 1.. Tabelul A.5 1.. în cazul în care nu se dispune de asemenea date.00 0.81. argilă grasă Praf nisipos Praf.75 0. dacă nu se dispune de date experimentale. conform tabelului A.75 21000 18000 15000 12000 9000 0.0. kPa 50000 40000 30000 48000 38000 28000 18000 39000 28000 18000 11000 Nisipuri cu pietriş Nisipuri fine Nisipuri prăfoase Praf nisipos Praf.75÷1 32000 24000 16000 10000 7000 Pământuri coezive având Sr≥0. argilă prăfoasă Argilă..75 32000 25000 19000 14000 11000 0. argilă prăfoasă Argilă. argilă grasă Ic 0.argilos.5÷0.1. argilă glaciare prăfoasă.00 1.

Figura A. (A.1 Calculul tasării absolute prin metoda însumării pe straturi elementare (fig. în metri pătraţi. A suprafaţa în plan a tălpii fundaţiei. în centrul fundaţiei.8) Observaţie – În cazul gropilor de fundare cu lăţimi mari (B > 10 m) executate în terenuri coezive. se calculează eforturile unitare verticale datorate presiunii nete transmise de talpa fundaţiei.4 B. în gruparea fundamentală. pentru presiuni uniform distribuite pe talpă. Pe verticala centrului fundaţiei. A. până la adâncimea corespunzătoare limitei inferioare a zonei active. în funcţie de rapoartele L/B şi z/B.1). în metri. pentru calculul tasărilor în domeniul de presiuni pef < γDf.4. în metri. L lungimea fundaţiei dreptunghiulare. cu relaţia: σz = α0 ⋅ p net [kPa] unde: α0 coeficientul de distribuţie al eforturilor verticale. • Pământul situat sub nivelul tălpii de fundare se împarte în straturi elementare.9) A-9 . În acest caz. determinate conform STAS 8942/3-80. γ greutatea volumică medie a pământului situat deasupra nivelului tălpii fundaţiei. în metri.12. în kilonewtoni. la limitele de separaţie ale straturilor elementare.1 • Efortul unitar net mediu pnet pe talpa fundaţiei se calculează cu relaţia: p net = pef − γ ⋅ Df [kPa] Q unde: p ef = A Q suma încărcărilor de calcul provenite din construcţie inclusiv greutatea fundaţiei şi a umpluturii de pământ care stă pe fundaţie. Calculul tasării probabile 4. dat în tabelul B. Df adâncimea de fundare. B lăţimea fundaţiei dreptunghiulare sau diametrul fundaţiei circulare. fiecare strat elementar se constituie din pământ omogen şi trebuie să aibă grosimea mai mică decât 0. când există posibilitatea ca fundul săpăturii să se umfle după excavare. efortul unitar net mediu pe talpa fundaţiei se acceptă pnet = pef fără a considera efectul de descărcare al greutăţii pământului excavat. (A. se pot utiliza valorile modulului de deformaţie liniară la descărcare E . în kilonewtoni pe metru cub.

55 0. cu raportul laturilor L/B 2 3 α0 1.19 0.64 0.03 1.13 0. în metri.13 0.00 0.29 0.12) E si 1 unde: β coeficient de corecţie egal cu 0. adâncimea zonei active se limitează la suprafaţa acestui strat.00 0. la care valoarea efortului unitar vertical σz datorat încărcării fundaţiei devine mai mic decât 20% din presiunea geologică σgz la adâncimea respectivă: σz < 0. Ei modulul de deformaţie liniară al stratului elementar i.16 0.17 0. nu apar orizonturi mai compresibile.75 0.z adâncimea planului de separaţie al stratului elementar faţă de nivelul tălpii fundaţiei. calculat cu relaţia: zi sup σ + σinf med zi zi kPa σ = zi 2 sup unde: σzi .01 1 1.10) În situaţia în care limita inferioară a zonei active rezultă în cuprinsul unui strat având modulul de deformaţie liniară mult mai redus decât al straturilor superioare.10.8 1.37 0.48 0.98 0.88 0.00 0.04 0. [mm] (A. σmed efortul vertical mediu în stratul elementar i.09 0.80 0.44 0.27 0.04 0. n numărul de straturi elementare cuprinse în limita zonei active.75 0.39 0.2 1.53 0.48 0.21 0.12 z/B 0.02 0. σinf efortul unitar la limita superioară.06 0.0 6.05 0.95 0. respectiv limita inferioară a stratului zi elementar i.10 • Zona activă în cuprinsul căreia se calculează tasarea straturilor se limitează la adâncimea z0 sub talpa fundaţiei.000 kPa) şi există siguranţa că în cuprinsul acestuia.03 0.45 0.63 0.34 0.0 cerc 1.8. 2 σgz (A.04 Tabelul A.4 1. calculat cu relaţia (A. conform relaţiei A. Fundaţii în formă de: dreptunghi.76 0. A-10 . în kilopascali.31 0.00 0.26 0.53 0.32 0.55 0.02 0.22 0. adâncimea z0 se majorează prin includerea acestui strat.39 0.42 0.6 0.73 0.0 0.9).32 0.1 σgz (A.96 0.11) În cazul în care în cuprinsul zonei active stabilită apare un strat practic incompresibil (E > 100.0 4.13 0.4 0.11 0.0 5.87 0.38 0.10 0.00 0.05 0. în kilopascali.0 1.61 0. sau având E ≤ 5000 kPa .2 0.98 0.0 3.96 0.20 0. în metri.02 ≥10 1. pnet efortul unitar net mediu pe talpa fundaţiei.02 0.6 2.24 0.8 în kilopascali.08 0. sau până la îndeplinirea condiţiei: σz < 0.16 0. până la adâncimea corespunzătoare atingerii condiţiei A.88 0. hi grosimea stratului elementar i. Tasarea absolută probabilă a fundaţiei se calculează cu relaţia: n σ med ⋅ h i s = 10 3 ⋅ β ⋅ ∑ zi .

Pentru fundaţiile de formă specială în plan.1999 0.2492 0.2 0.0 5. Tabelul A.2329 0.2176 0.2439 0.0603 0.2046 0. Efortul σz la adâncimea z a unui punct aflat pe verticala colţului unei suprafeţe dreptunghiulare încărcată cu presiunea uniform distribuită pnet. L lungimea suprafeţei încărcate.0 3. sub influenţa încărcărilor transmise de fundaţiile învecinate şi a supraîncărcării terenului în vecinătatea fundaţiei respective.0474 0.2 1.2202 0.2034 0. încărcată cu o presiune uniform distribuită pnet (fig.2500 0.1482 0. care se ia conform tabelului A.0127 0. diferite de cea uniformă.1818 0.2342 0. 2. în metri.1712 0.1870 0.0 0.1740 0.1604 0.2500 0.1314 0.1516 0.2491 0. la care distribuţia presiunilor pe talpă se admite să se considere uniformă.6 2.0987 0. calculul eforturilor σz se efectuează cu metode corespunzătoare. αc4 idem. Pentru distribuţii de presiuni pe talpă.2): σz = p n (αc1 + αc2 − α c3 − αc4 ) [kPa] (A.14) unde: αc1 coeficientul de distribuţie al eforturilor pentru dreptunghiul AEPG.0870 0.0610 0. A-11 . la care distribuţia presiunilor pe talpă se admite să se considere uniformă. eforturile σz corespunzătoare se determină prin metoda punctelor de colţ.1644 0. • Pentru calculul tasării suplimentare într-un punct al unei fundaţii.0 6.2486 0.2500 0.0 4.0 0.2196 0.0840 0. Prin suprapunerea efectelor se poate determina efortul σz pe verticala unui punct P sub o fundaţie aflată la o distanţă oarecare de o suprafaţă dreptunghiulară ABCD. prin aproximarea formei reale a fundaţiei cu un număr de suprafeţe dreptunghiulare şi suprapunerea efectelor.2401 0. eforturile σz la limitele straturilor elementare se pot determina conform prevederilor din cap.2500 0. z adâncimea punctului considerat.2443 0.1999 0.4 1. αc2 idem.0328 0.6 0. eforturile σz pe verticala diferitelor puncte ale fundaţiei se pot determina cu ajutorul metodei punctelor de colţ.0758 0.1567 0.1374 0. pnet presiunea uniform distribuită pe suprafaţa încărcată. Observaţie – Pentru fundaţiile de formă specială în plan.0238 0. în metri. în kilopascali.0 1.13 Fundaţii în formă de dreptunghi cu raportul laturilor L/B ≥10 1 2 3 z/B αc 0.1752 0.1888 0.0179 0.13) σz = αc ⋅ p net [kPa] unde: αc coeficientul de distribuţie al eforturilor verticale la colţul suprafeţei încărcate. pentru dreptunghiul BEPH.4 0.0506 Observaţie: Pentru valori intermediare ale rapoartelor z/B şi L/B se admite interpolarea liniară a valorilor αc . pentru dreptunghiul HPFC.0435 0.13 în funcţie de rapoartele L/B şi z/B.1123 0. faţă de nivelul de aplicare a încărcării.0447 0.3.2492 0.1202 0.0270 0. se calculează cu relaţia: (A.1308 0. pentru dreptunghiul GPFD. în metri.Observaţii: 1.0325 0. αc3 idem.8 1.2339 0.2442 0. A.0732 0. B lăţimea suprafeţei încărcate.2229 0.

4 1. în metri.01.1. z /B 0. υi coeficientul lui Poisson al stratului i.0.50 > 2. dat în tabelul A. stabiliţi pentru nivelul inferior.25 0.15. deci.00.2 1.15) s =100 m ⋅ p net ⋅ B ∑ i 1 − υi [cm ] E i 1 unde: m coeficient de corecţie prin care se ţine seama de grosimea stratului deformabil z0. conform rel.. la nivelul tălpii fundaţiei: z = 0 (calculul efectuându-se. respectiv.51.0..3 Calculul tasării medii Tasarea medie probabilă a construcţiei se calculează efectuând media aritmetică a tasărilor absolute probabile a cel puţin 3 fundaţii izolate ale construcţiei.. A-12 .14.14 m 1.8.. cu atât numărul valorilor tasărilor absolute probabile pe baza cărora se calculează tasarea medie trebuie să fie mai mare.5 1.. Ei modulul de deformaţie liniară a stratului i.2 4.00 1. respectiv superior al stratului i. în kilopascali.. B lăţimea tălpii fundaţiei dreptunghiulare sau diametrul fundaţiei circulare.0 4. coeficienţii Ki şi Ki-1 se stabilesc numai pentru adâncimea z = z0 şi. A.... luând în considerare cea mai defavorabilă situaţie de încărcare. Ki-1 coeficienţi adimensionali daţi în tabelul A. iar stratul care constituie zona activă se caracterizează prin valori E > 10000 kPa. În acest caz tasarea absolută probabilă a fundaţiei se calculează cu relaţia: n K − Ki −1 2 (A. ( ) Observaţie . tasarea absolută probabilă a fundaţiei se calculează prin metoda stratului liniar deformabil de grosime finită.. Ki.Calculul tasării se extinde asupra zonei active.. care se împarte în straturi cu caracteristici geotehnice de deformabilitate distincte..26.4 Calculul tasării relative Tasarea relativă probabilă se calculează ca diferenţa între tasările absolute probabile a două fundaţii învecinate raportată la distanţa între ele. În cazul în care zona activă este constituită dintr-un strat omogen.. Cu cât suprafaţa construcţiei este mai mare.1. pnet efortul unitar net mediu pe talpa fundaţiei.50 1..50 0..3 1.Figura A. în kilopascali.2. 4. pentru un singur strat).2 Calculul tasării absolute prin metoda stratului liniar deformabil de grosime finită În cazul în care în limita zonei active apare un strat practic incompresibil (având E > 105 kPa) sau atunci când fundaţia are lăţimea (sau diametrul) B > 10 m.51.1 1.50 0 Tabelul A.

892 0.000 0.215 1.885 0.446 0.107 1.050 0.15 Fundaţii în formă de dreptunghi cu raportul laturilor L/B ≥10 1.986 1.645 0.050 0.484 0.150 0.381 0.640 0.4 3.908 0.200 0.955 0.138 1.316 1.719 0.397 0.3 1.045 0.605 0.893 0.250 0.904 0.027 1.703 0.897 0.674 0.5 0.690 0.179 0.411 0.6 0.397 0.682 0.668 0.647 0.2 3.918 0.5 4.525 0.511 0.484 0.250 0.7 1.951 0.921 0.651 0.668 0.773 0.862 0.100 0.625 0.1 2.709 0.648 0.442 0.205 1.676 0.772 0.664 0.3 3.736 0.943 0.051 1.791 0.592 0.935 0.827 0.630 0.764 0.4 1.932 0.482 0.135 0.624 0.955 0.707 0.3 0.604 0.737 0.0 0.9 3.808 0.111 1.595 0.626 0.200 0.1 1.390 1.300 0.1 3.0 1.921 0.5 1.2 1.100 0.798 0.532 0.262 1.949 0.250 0.050 1.233 0.000 0.560 0.412 0.9 1.0 2.649 0.706 0.640 0.000 0.841 0.601 0.073 1.751 0.808 0.000 0.732 0.7 2.250 0.437 0.299 0.697 0.604 0.8 2.456 Observaţie: Pentru valori intermediare ale rapoartelor z/B şi L/B se admite interpolarea liniară a valorilor coeficientului K.6 1.018 1.618 0.025 1.752 0.855 0.722 0.618 0.183 0.4 2.138 1.349 0.100 0.000 0.766 0.558 0.000 0.311 0.730 0.674 0.050 0.525 0.798 0.300 0.178 1.726 0.604 0.861 0.700 1 0.461 0.045 0.763 0.040 1.888 0.442 0.641 0.8 1.830 0.5 5.596 0.824 0.939 0.995 1.395 0.156 0.977 0.0 4.100 0.150 0.816 0.442 0.362 0.200 0.2 2.349 0.653 0.5 2.836 0.2 0.050 0.577 0.511 0.560 0.640 0.309 0.741 0.630 0.708 0.266 0.050 0.998 1.691 0.543 0.074 1.123 1.349 0.657 0.777 Tabelul A.197 1.8 0.561 0.679 0.462 0.517 0.476 0.117 1.415 0.959 0.7 0.150 0.3 2.751 0.924 0.971 0.809 0.606 0.151 1.9 2.150 0.542 0.764 0.100 0.853 0.1 0.566 0.300 0.688 0.382 0.6 2.869 0.062 1.038 1.569 0.724 0.546 0.349 0.868 0.818 0.5 2 3 5 (fundaţii continue) K 0.208 0.397 0.233 1.863 0.484 0.052 0.660 0.881 0.857 0.913 0.091 1.0 0.501 0.850 0.200 0.095 1.014 1.090 0.661 0.200 0.260 0.308 0.683 0.001 1.573 0.708 0.524 0.791 0.976 1.000 0.839 0.902 0.566 0.4 0.522 0.437 0.348 0.787 0.000 1.057 1.104 0.022 1.588 0.611 0.499 0.342 0.474 0.843 0.0 3.z/B Fundaţii în formă de cerc 0.158 1.150 0.635 0.714 0.250 0. A-13 .728 0.579 0.776 0.300 0.687 0.934 0.655 0.831 0.

( ) Observaţie – Înclinarea unei fundaţii având în plan formă poligonală se calculează cu aceeaşi relaţie. în metri.18) 4E m ⋅ r3 unde: N încărcarea verticală de calcul ce solicită excentric fundaţia. în kilonewtoni. după graficele din figura A. în metri. e1 excentricitatea punctului de aplicare a forţei N măsurată din centrul tălpii dreptunghiulare.B lungimea. paralel cu latura mare. încărcată excentric se determină cu relaţia: 3 1 − υ2 m N ⋅e tg θ = (A.4. măsurată din centrul tălpii dreptunghiulare paralel cu latura mică. dreptunghiulare. în kilonewtoni. în metri.3 • Înclinarea probabilă a unei fundaţii rigide. în metri. în kilopascali şi respectiv a coeficientului de deformare laterală. în metri.5 Calculul înclinării fundaţiei • Înclinarea probabilă a unei fundaţii rigide. υm valorile medii ale modulului de deformaţie liniară. considerând raza egală cu: A . K1. în metri pătraţi r= π A-14 .17) tg θtr = 2 Em ( B / 2 )3 unde: N încărcarea verticală de calcul ce solicită excentric fundaţia. A – suprafaţa poligonală. se determină cu relaţiile: •înclinarea longitudinală: 1 − υ2 m K N ⋅ e1 tg θ1 = (A.K2 coeficienţi adimensionali determinaţi în funcţie de raportul laturilor L/B. L. Em. pentru întreaga zonă activă. încărcată excentric. în kilopascali şi respectiv a coeficientului de deformare laterală. Em. υm valorile medii ale modulului de deformaţie liniară. Figura A. pentru întreaga zonă activă. e excentricitatea punctului de aplicare a forţei N măsurată din centru. e2 excentricitatea punctului de aplicare a forţei N. respectiv lăţimea tălpii fundaţiei. r raza fundaţiei. circulară.3.16) 1 Em ( L / 2 )3 •înclinarea transversală: 1 − υ2 m K N ⋅ e2 (A.

în metri. încărcată excentric se determină : 0. L' . de regulă. A. în kilonewtoni. mc coeficient al condiţiilor de lucru egal cu 0.1 Condiţia de îndeplinit În cazul fundaţiilor directe cu talpa orizontală. 4. mc coeficient al condiţiilor de lucru. respectiv lăţimea tălpii fundaţiei.s2 tasările absolute probabile pentru verticalele fiecărei margini a fundaţiei. Cazul fundaţiei de suprafaţă (SLCP 1) 1.6 Calculul încovoierii relative a fundaţiei Încovoierea relativă probabilă a fundaţiei se determină cu relaţia: 2s − s − s f= 3 1 2 (A. verificarea capacităţii portante se poate face cu relaţia: (A.21) 2l unde: s1. produsă în urma influenţei fundaţiilor vecine. în kilopascali. • Înclinarea probabilă a fundaţiilor.• Înclinarea probabilă a unei fundaţii continue de lăţime B. stabilit de către proiectant în funcţie de importanţa construcţiei şi gradul de cunoaştere a terenului de fundare. e excentricitatea punctului de aplicaţie a forţei N.22) p'ef < mc ⋅ pcr [ kPa ] V unde: p'ef = L' B' unde: V componenta verticală a rezultantei încărcării de calcul provenită din gruparea specială.9. calculate conform rel. e1. Em. pentru întreaga zonă activă. se calculează: s −s s −s tg θ = 1 2 sau tg θ = 1 2 (A.23) ' B = B − 2 e2 unde: L. măsurată faţă de axa longitudinală a tălpii continue.e2 excentricităţile rezultantei încărcării de calcul faţă de axa transversală respectiv axa longitudinală a fundaţiei.4. A-15 . în metri.12. în kilonewtoni. pcr presiunea critică.19) unde: N încărcarea verticală de calcul ce solicită excentric fundaţia. mc se considera egal cu 1.L dimensiunea fundaţiei după direcţia înclinării. în metri. A. determinate cu relaţiile: L' = L − 2 e1 (A. s3 tasarea absolută probabilă maximă sau minimă pentru porţiunea respectivă a fundaţiei. 04 1 − υ2 m N ⋅e tg θ = ⋅ Em ( B / 2 )3 ( ) (A. l distanţa între punctele având tasările probabile s1 şi s2. υm valorile medii ale modulului de deformaţie liniară.s2 tasările absolute probabile ale capetelor porţiunii încovoiate care se analizează. în kilopascali şi respectiv a coeficientului de deformare laterală.20) B L unde: s1. B' dimensiunile reduse ale tălpii fundaţiei. CALCULUL TERENULUI DE FUNDARE LA STAREA LIMITĂ DE CAPACITATE PORTANTĂ 1. B. B lăţimea tălpii fundaţiei. în metri.B lungimea.

Φ∗ şi c∗ se introduc cu valorile de calcul corespunzătoare unui nivel de asigurare α ≥ 0.2 0.9 18.17. Φ∗ 0o 5o 10o 15o 20o 22o30’ 25o 27o30’ 30o 32o30’ 35o 37o30’ 40o 42o30’ 45o Nγ Nq 1.9 Tabelul A. N γ . Φ∗ al straturilor de pământ de sub talpa fundaţiei conform tabelului A.1 9.4 24. λ q .Dreptunghiulară B / L ≥ 0.3 99.8 2. Nq .6 2.3 133.8 64.9 134. A-16 .3 11.6 20.6 0. conform tabelului A.0 13. în kilonewtoni pe metru cub.0 1.2 10. La determinarea valorilor Φ∗ şi c∗ trebuie să se ţină seama de starea terenului de fundare şi de viteza de aplicare a încărcărilor pe teren.1 58. conform STAS 3300/1-85.1.9 6. Nc coeficienţi adimensionali de capacitate portantă care depind de valoarea de calcul a unghiului de frecare interioară. λ γ .5 20. 2 .7 1. cerc 1. în kilopascali.Continuă . în kilopascali.4 31.5 Forma fundaţiei . B' lăţimea redusă a tălpii fundaţiei. λ c coeficienţi de formă ai tălpii fundaţiei.4 8.3 B’/L’ 1.0 120. conform STAS 3300/1-85.1 37.0 0.3 45.7 24. presiunea critică se poate calcula cu relaţia: (A.8 17.5 3. pcr Când rezultanta încărcării de calcul prezintă o înclinare faţă de verticală mai mică de 5o şi în condiţiile unei stratificaţii aproximativ orizontale.17 λγ 1.4 B’/L’ 0. c∗ valoarea de calcul a coeziunii straturilor de pământ de sub talpa fundaţiei. în metri.7 13.Pătrat.24) pcr = γ∗ ⋅ B' ⋅ N γ ⋅λ γ + q ⋅ Nq ⋅λ q + c∗ ⋅ Nc ⋅λ c [kPa] unde: γ∗ greutatea volumică de calcul a straturilor de pământ de sub talpa fundaţiei.3 Caracteristicile geotehnice γ∗ .2 Calculul presiunii critice.5 8.1 0.2 91.1 6.0 14. q suprasarcina de calcul care acţionează la nivelul tălpii fundaţiei.0 47.9 30.0 1 + 0.4 75.1 6.3 Caracteristici geotehnice λc λq i 1.6 33. lateral faţă de fundaţie.95 .0 1 – 0.0 46.7 75.7 4.9 Tabelul A.16.16 Nc 5.

80 0. respectiv lăţimea tălpii fundaţiei.18. în metri.B lungimea. e excentricitatea rezultantei încărcărilor de calcul.75 0. A-17 . în metri. L. ale cărei caracteristici geotehnice Φ∗ . pcr. Grosimea zonei de pământ de sub fundaţie.27) unde: r raza fundaţiei. se va verifica capacitatea portantă a acestui strat ca şi când fundaţia dată s-ar rezema direct pe stratul slab transmiţându-i o presiune efectivă egală cu efortul vertical la cota z calculat în funcţie de încărcarea reală aplicată la cota de fundare.În cazul prezenţei sub fundaţie a unei stratificaţii în care caracteristicile de rezistenţă la forfecare Φ∗ şi c∗ nu variază cu mai mult de 50% faţă de valorile medii se pot adopta.70 0.10 1. în metri. • La fundaţiile circulare trebuie să se urmărească respectarea condiţiei: e / r ≤ 0. 1. c∗ şi γ∗ ca medii ponderate cu contribuţia fiecărui strat.18 f Φ∗ ( ) 0.e2 excentricităţile rezultantei încărcării de calcul faţă de axa transversală respectiv axa longitudinală a fundaţiei. conform tabelului A.26) + 2≤ L2 B2 9 unde: e1. Φ∗ 0 5o 10o 15o 20o 25o 30o 35o 40o 45o o Tabelul A.25) t = B ⋅ f Φ∗ [ m] ( ) unde: t grosimea zonei de pământ. În condiţiile în care nivelul apei subterane se găseşte deasupra cotei de fundare sau în cuprinsul zonei de pământ dintre talpa fundaţiei şi adâncimea t. se poate determina cu relaţia: (A.00 1.4 Limitarea excentricităţilor • La fundaţiile dreptunghiulare trebuie să se urmărească respectarea condiţiei: 2 e2 e1 1 (A.30 1. în metri. trebuie să se ţină seama de reducerea greutăţii volumice a pământului prin efectul submersării.70 2.92 1. f Φ∗ coeficient adimensional în funcţie de unghiul de frecare interioară al stratului de ( ) pământ în contact cu talpa fundaţiei. valori Φ∗ . având rezistenţa la forfecare sub 50% din valoarea rezistenţei la forfecare a straturilor superioare. c∗ şi γ∗ intervin în stabilirea presiunii critice.20 În cazul în care în cuprinsul zonei active la o adâncime z măsurată de la talpa fundaţiei apare un strat mai slab. în metri.85 0. B lăţimea fundaţiei. în metri. pentru calculul capacităţii portante.59 (A.

29) M r ≤ mr .75 Argile nisipoase.30 0.25 < Ic < 0. μ coeficientul de frecare pe talpa fundaţiei. în kilonewtoni metru.40 0.19. în kilonewtoni. în kilonewtoni metru.8.50 0.Ms [kNm] unde: Mr momentul de răsturnare al prismei de pământ în raport cu centrul suprafeţei de cedare circular-cilindrice cea mai defavorabilă. A-18 .30 0. în lipsa unor rezultate experimentale se pot adopta valorile din tabelul A.T componenta normală. având caracteristicile de rezistenţă la forfecare puţin diferenţiate. Ms momentul de stabilitate al prismei de pământ în raport cu acelaşi centru.5 Argile având: 0.45 0. mh coeficientul condiţiilor de lucru egal cu 0. se determină prin încercări de teren sau de laborator.2.8.75 Ic ≥ 0. trebuie să se verifice atât stabilitatea locală a fundaţiei cât şi stabilitatea generală a ansamblului teren-construcţie. Cazul fundaţiei pe taluz sau în apropiere de taluz (SLCP 3) În cazul construcţiilor fundate pe un teren cu înclinări pronunţate sau pe o platformă situată în apropierea unui versant sau taluz. mr coeficient al condiţiilor de lucru egal cu 0. nisipuri argiloase şi pământuri prăfoase Nisipuri fine Nisipuri mijlocii şi mari Pietrişuri şi bolovănişuri Terenuri stâncoase μ 0.60 3. respectiv paralelă cu planul tălpii a rezultantei încărcărilor de calcul la nivelul tălpii fundaţiei.25 0. se recomandă verificarea stabilităţii generale pe suprafeţe circular-cilindrice de alunecare. Cazul fundaţiei supusă la solicitări transversale (SLCP 2) În cazul în care este posibilă deplasarea fundaţiei sub acţiunea componentei încărcării paralelă cu planul tălpii trebuie să se facă verificarea la alunecare cu relaţia: (A.28) T ≤ m h ⋅μ⋅ N [kN] unde: N.20 0. Tabelul A. respectându-se relaţia: (A. Dacă terenul este constituit din straturi de pământ aproximativ orizontale.5 ≤ Ic < 0.19 Denumirea pământului 0.

unde λ se măsoară în m-1. METODA DE CALCUL BAZATĂ PE SOLUŢII EXACTE 1.2) în ecuaţia (B. dx .4) (B.6) d4z + 4λ4 z = 0 dx 4 Soluţia generală a acestei ecuaţii diferenţiale este: z = e λx (C1 cos λx + C 2 sin λx ) + e − λx (C 3 cos λx + C 4 sin λx ) Constantele de integrare Ci.8) Figura B. Între p şi presiunea de contact la nivelul tălpii de fundare se poate scrie următoarea relaţie: p = pB (B. T=0 deci C1=C2=0.1) obţinem: d 4z (B.ANEXA B CALCULUL GRINZILOR CONTINUE PE MEDIU WINKLER B.2) unde: B lăţimea grinzii. Ecuaţia diferenţială devine: 4EI (B. i=1÷4.pentru x = 0 : = 0 deci C3=C4 dy B-1 .1) EI 4 = p dx unde: p încărcarea pe unitatea de lungime EI rigiditatea grinzii.pentru x = ±∞ : M=0. Grinda continuă pe o singură direcţie Pentru calculul momentelor.3) EI 4 + pB = 0 dx Luând în considerare ecuaţia p = k s z se obţine: d4z EI 4 + k s zB = 0 dx 4 d z ksB + z=0 EI dx 4 d 4 z 4k s B + z=0 4EI dx 4 Se introduce notaţia λ = 4 ksB . se determină din condiţiile de margine. B. forţelor tăietoare şi săgeţilor grinzii se porneşte de la ecuaţia diferenţială a fibrei medii deformate a unei grinzi care lucrează la încovoiere: d4z (B.7) (B. Grindă de lungime infinită încărcată cu o forţă concentrată (fig.1.1. 1. Înlocuind ecuaţia (B.1) (B.5) (B.1 Din condiţiile de margine se obţine: .

212 0.840 4.760 1.994 0.400 2.360 2.280 2.320 4.039 -0.840 3.640 1.811 0.480 3.285 0.009 -0.400 1.041 -0.600 3.320 2.600 4.305 0.640 4.080 2.011 0.005 -0.000 0.010 -0.520 4.640 3.760 f1 1 1.738 0.015 -0.368 0.640 0.014 -0.413 0.043 -0.320 0.137 0.918 0.040 0.200 0.200 1.560 2.036 -0.600 1.034 -0.720 3.038 -0.037 -0.042 -0. f 3 (λx ) .032 -0.436 0.977 0.λx unde: f 4 (λx ) = e cos λx Valorile funcţiilor f1 (λx ) . (B.480 4.680 1.160 4.031 -0.520 0.pentru x = 0 : T = P P Pλ deci C 3 = C 4 = = = 3 2 8EIλ 8EIλ4 Pλ Pλ = k B 2k s B 8EI s 4EI Soluţia ecuaţiei diferenţiale devine: Pλ .800 f1 3 0.032 0.280 1.712 0.sin λx ) M = − Pl e k B 2P s d 3z T 2Pλ4 −λx 4EI e −λx cos λx =− =− e cos λx = − EI ksB k s Bλ dx 3 1 1 T = − P e −λx cos λx = − Pf 4 (λx ) 2 2 .018 -0.760 4.640 2.787 0.016 -0.800 3.030 -0.440 1.560 4.017 0.020 -0.043 -0.006 -0.480 2.440 3.160 3.360 1.230 0.019 -0.965 0.007 -0.043 -0.680 2.763 0.520 1.035 -0.760 2.857 0.180 0.280 0.920 f1 9 -0.240 3.021 -0.687 0.320 3.008 -0.150 0.123 λx 4 2.560 1.240 2.360 4.022 -0.520 2.935 0.033 -0.998 0.040 0.400 4.240 0.120 3.029 λx 8 4.015 -0.040 -0.440 2.9) unde: f1 (λx ) = e -λx (cos λx + sin λx ) dz Pλ2 -λx Pλ2 =θ=e sin λx = f 2 (λx ) dx ksB ksB unde: f 2 (λx ) = e -λx sin λx 1 Se introduce notaţia l e = .760 3.800 2.480 0.247 0.460 0..480 1.720 4.11) (B.560 0.012 -0.10) (B.043 -0.200 2.013 -0.240 4. f 4 (λx ) sunt date în tabelele B1÷B4.080 1.661 λx 2 1.680 0.720 1.038 λx 6 3.280 4.440 4.680 4.010 -0.048 0.878 0.011 -0.196 0.160 1.007 -0.440 0.041 -0.006 B-2 .160 2.λ x Pλ z= e (cos λx + sin λx ) = f 1 (λx ) 2k s B 2k s B (B.360 3.560 3.028 -0.015 -0.840 f1 5 0.987 0.12) Tabelul B1 λx 0 0.037 -0.019 -0.040 1. λ 2 3 d z M Pλ − λ x Pλ4 −λx ( ) = − = − e cos λ x − sin λ x = − e (cos λx − sin λx ) EI ksB k s Bλ dx 2 ksB = − 4EI e −λx (cos λx − sin λx ) k s Bλ P 1 − λx 1 e (cos λx − sin λx ) = Pl e f 3 (λx ) 4 4 unde: f 3 (λx ) = e -λx (cos λx .835 0.200 4.899 0.120 1.120 0.400 3. unde le este lungimea elastică.484 0.160 0.520 3.800 4.600 2.880 4.280 3.240 1.001 -0.266 0.720 2.035 -0.720 0.031 -0.390 0.680 3.025 -0.165 0.320 1.400 0.951 0.080 0.200 3.006 -0.010 -0.120 2.600 0. f 2 (λx ) .346 0.360 0.042 -0.325 0.024 0.038 -0.017 -0.880 f1 7 -0.000 0.

007 -0.009 0.243 0.080 f2 0.038 0.009 0.520 0.533 0.073 -0.360 4.160 0.800 4.067 0.480 2.305 0.009 0.056 0.880 2.480 0.520 2.800 1.280 3.218 0.014 -0.240 4.040 1.010 -0.200 1.099 0.045 -0.400 3.013 -0.400 3.080 1.280 3.240 3.400 4.034 0.010 -0.800 2.560 1.078 -0.320 1.720 4.009 -0.720 0.508 1.097 -0.017 -0.920 f3 -0.013 -0.120 0.251 0.108 0.840 3.138 0.029 -0.960 f3 -0.160 1.960 4.360 0.922 0.080 4.120 -0.169 0.000 4.880 1.320 0.840 1.295 0.005 -0.960 5.480 2.040 1.008 0.040 4.207 -0.680 4.308 0.635 0.680 1.960 5.165 -0.240 0.150 -0.009 0.080 2.012 -0.120 1.040 3.560 4.120 2.004 -0.025 -0.001 0.083 0.011 -0.040 f2 0.920 0.240 3.240 2.287 0.204 -0.321 0.185 0.008 -0.040 3.009 0.320 2.007 -0.960 5.128 -0.177 0.200 2.400 2.720 2.880 4.000 4.259 0.800 0.000 0.107 -0.014 -0.000 2.720 3.023 4.274 0.045 0.002 -0.560 2.760 3.520 4.007 0.880 3.640 0.440 0.120 1.000 0.840 f3 1.640 4.640 2.680 1.520 3.680 4.043 3.027 -0.080 2.400 0.600 1.008 -0.144 -0.136 0.320 3.012 -0.120 0.840 4.006 0.400 0.640 3.360 2.192 λx 2.600 1.007 -0.610 0.680 0.143 0.074 0.202 0.720 0.640 0.021 -0.221 0.192 -0.134 -0.760 4.057 2.161 0.120 3.680 2.960 4.102 -0.005 -0.240 1.038 -0.088 0.160 1.207 -0.096 0.300 0.014 -0.400 4.017 0.320 2.038 0.153 0.281 0.042 -0.000 2.720 1.520 4.019 -0.080 4.014 -0.320 4.760 0.080 0.011 -0.356 0.028 -0.009 -0.760 1.162 -0.011 -0.880 2.920 4.0.116 λx 2.440 4.011 -0.005 0.009 -0.577 0.009 -0.013 -0.840 3.040 0.007 0.322 0.400 1.008 0.600 3.170 -0.266 0.160 4.480 1.760 3.520 2.160 -0.195 -0.960 3.840 1.480 3.240 1.172 -0.041 -0.558 0.009 0.640 3.047 0.774 0.000 -0.015 0.560 4.720 3.078 0.840 2.200 0.560 3.360 4.880 3.400 2.017 -0.014 -0.200 3.139 -0.800 1.280 4.080 1.010 -0.020 0.040 0.640 2.200 3.109 0.160 4.320 3.317 0.920 0.880 2.009 0.480 1.360 0.920 2.680 0.840 0.206 -0.000 0.480 4.520 1.075 0.014 -0.360 2.139 -0.013 -0.400 1.152 -0.600 2.187 -0.042 -0.005 0.160 3.026 -0.440 3.640 1.760 1.520 1.600 3.600 0.011 -0.092 -0.160 3.840 2.061 0.294 0.800 4.064 λx 3.760 2.007 0.087 -0.051 0.360 1.112 -0.680 2.009 0.181 0.080 -0.600 0.960 1.003 λx 3.013 -0.042 -0.200 0.840 0.286 0.520 3.280 4.000 3.440 0.227 0.920 3.120 f2 0.263 0.160 2.042 0.440 3.005 Tabelul B2 λx 0.145 0.000 f2 0.043 -0.720 2.120 3.200 1.520 0.560 2.320 1.880 f3 -0.314 0.920 4.012 -0.204 -0.920 3.320 0.310 λx 1.280 1.160 0.720 1.261 0.000 0.210 0.008 0.009 -0.118 -0.760 4.013 -0.012 -0.800 3.360 3.090 0.800 0.067 0.440 2.001 -0.920 2.007 -0.194 0.077 0.321 0.009 0.080 0.106 0.360 3.310 0.000 0.480 3.024 -0.012 0.800 2.840 1.560 3.120 2.920 1.560 0.009 -0.009 -0.280 1.846 0.280 0.040 0.560 1.240 0.705 0.235 0.069 -0.920 1.197 -0.126 -0.584 0.280 2.560 0.102 0.720 4.209 0.206 -0.440 1.111 0.600 4.320 0.004 -0.033 λx 1.009 0.320 4.800 3.012 -0.480 0.000 3.009 0.187 0.303 0.680 3.600 4.600 2.001 λx 4.072 0.322 0.013 λx 4.640 4.006 -0.123 0.407 0.315 0.040 4.960 2.760 2.319 0.035 -0.440 2.880 0.027 0.461 0.880 0.274 0.960 3.040 -0.208 -0.440 1.024 -0.640 1.920 3.013 -0.199 -0.440 4.680 3.008 0.360 1.032 -0.480 4.155 -0.240 4.201 -0.010 -0.163 0.008 -0.014 -0.012 -0.200 2.000 f3 0.000 0.280 0.005 -0.228 0.840 4.006 0.123 -0.960 2.201 -0.009 0.760 0.024 0.082 -0.008 B-3 .160 2.001 -0.800 0.880 1.960 1.130 0.517 0.013 -0.208 -0.009 0.000 f2 -0.014 -0.180 -0.031 0.014 -0.200 4.026 -0.280 2.640 0.200 4.880 4.006 Tabelul B3 λx 0.240 2.246 0.003 -0.

040 3.018 -0.011 0.000 0.0.480 4.059 -0.560 4.003 0.023 -0. M şi respectiv T.680 3. funcţii ce pot fi utilizate pentru calculul lui z.840 4.065 -0.16) B-4 .120 3.653 0. λ n z= (B.067 -0.480 2.064 -0.049 -0.920 0.046 -0.339 0.453 0.920 0.054 -0.111 1.240 2.640 0. M.000 0.549 0. f 2 (λx ) .026 -0.022 -0.003 -0.044 -0.320 2.002 0.080 2.005 -0.920 4.880 0.049 4. θ.400 0.560 3.264 0.050 -0.094 -0.920 2.012 -0.056 -0.040 1.004 Tabelul B4 λx 0.001 0.120 0.400 3.720 2.080 4.040 -0.160 1.051 -0.288 0. f 3 (λx ) şi f 4 (λx ) cu argumentul λx .006 -0.040 f4 0.640 4.006 -0.720 1.080 0.160 0.2.680 2.440 3.000 f4 1.054 0.320 0.560 2.015 -0.063 -0.680 4.004 -0.013 -0.366 0.013 -0.002 -0. T într-o secţiune dată se face prin suprapunerea efectelor (fig.960 2.011 -0.617 0.480 0.060 -0.880 3. În figura B.400 1.484 0.280 1.002 0.067 -0.028 -0.057 -0.320 3.120 1.000 3.175 2.000 4.037 -0.179 -0.199 λx 1.320 4.160 2.120 f4 -0.764 0.4).920 1.840 2.080 -0.720 0.960 5.184 -0.001 -0.360 0.520 3.760 0.142 0.000 0.520 0.960 3.002 0.052 -0.280 2.000 0.031 -0.065 -0.640 3.061 -0.560 0.423 0. Deoarece diagrama de forţă tăietoare este antisimetrică faţă de punctul de aplicaţie al forţei.313 0.042 -0.840 3.061 -0.880 1.040 4.040 0.689 0.480 1.440 2.080 1.067 -0.841 0.042 -0.029 -0.360 3. 1.000 0.009 λx 4.048 -0.960 1.241 0.280 4.001 0.003 -0.007 -0.400 2.880 4.053 -0.094 0.480 3.027 -0.039 -0.680 0.880 0.179 0.440 1.019 -0.240 4.008 -0. valorile funcţiei f4 vor fi luate cu semnul prezentat în tabel atunci când forţa este situată la stânga secţiunii de calcul şi cu semn schimbat când forţa este la dreapta secţiunii de calcul.320 1. rotire.002 -0.120 2.200 0.034 -0.080 4.600 4.760 2.400 4.109 0.726 0.020 -0.041 -0.960 0.560 1.188 -0.13) ∑ Pi f1 (λx i ) 2k s B 1 θ= λ2 n ∑ Pi f 2 (λx i ) k s B i =1 1 n l e ∑ Pi f 3 (λx i ) 4 i =1 (B.920 3.025 -0.960 2.014 -0.516 0.032 -0.065 -0.760 1.066 0.001 0.067 -0.056 -0. i=1÷n.600 0.125 0.007 -0.036 -0.010 -0.076 -0.001 0.200 3. moment încovoietor şi forţă tăietoare pentru grinda de lungime infinită acţionată de forţă concentrată.056 -0.720 4.059 λx 2.800 4.067 -0.800 0.053 -0.000 3.160 4.000 2.000 4.120 0.520 4.160 3.360 4.055 -0.200 2.600 3.802 0.800 1.046 λx 3.066 -0.760 3.240 0.960 4.000 f4 -0.440 0.280 3.004 -0.080 f4 -0.040 4.000 2.063 -0.000 -0.680 1.881 0.14) (B.15) M= T= 1 n ∑ Pi f 4 (λx i ) 2 i =1 (B.031 0.640 1.760 4.920 0.220 0.880 2.016 -0.004 0.002 -0.600 1.080 0.042 0.960 1.021 0.200 4.394 0.360 1.520 1.160 0.520 2.3 sunt date diagramele de săgeată.840 1.064 -0.240 1.032 -0.060 -0.583 0.2 este prezentată variaţia funcţiilor f1 (λx ) .800 3.720 3.040 3. B.280 0. Grindă de lungime infinită acţionată de mai multe forţe concentrate În situaţia în care grinda este acţionată de mai multe forţe concentrate Pi.640 2.066 -0.840 0.240 3.440 4.002 În figura B.600 2. θ.200 1. determinarea valorilor pentru z.960 3.360 2.800 2.920 1.020 -0.038 -0.

λx (-) -0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 f(lx) (-) 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 0

f1 f2 f3 f4

π 1 4

π 2

2

3π 4

3 π

4

5

Figura B.2

1.3. Grindă de lungime infinită acţionată de un moment încovoietor Momentul încovoietor M0 este înlocuit în calcul prin cuplul PΔx (fig. B.5). Pentru determinarea tasării grinzii într-o secţiune situată la distanţa x faţă de punctul de aplicare al cuplului se utilizează relaţia (B.11) în cazul a două forţe concentrate: Pλ Pλ dx λ z=f 1 (λx ) + f 1 [λ ( x - dx )] = P{f1 (λx ) - f 1 [λ ( x - dx )]} = 2k s B 2k s B 2k s B dx (B.17) M 0 λ f 1 (λx ) - f1 [λ( x - dx )] M 0 λ df 1 M 0 λ2 -λx M 0 λ2 e sin λx = = = f 2 (λx ) 2k s B dx 2k s B dx 2k s B 2k s B Astfel, pentru calculul săgeţii în cazul grinzii infinite acţionată de un moment încovoietor M0 este utilizată funcţia f 2 (λx ) , funcţie care descrie rotirea în cazul grinzii infinite acţionate de o forţă concentrată P. Aceasta înseamnă că pentru θ, M şi T se vor utiliza, prin permutare, tot funcţiile f1, f3 şi f4 după corespondenţa descrisă în tabelul B.5. 1.4. Grindă de lungime finită Pentru folosirea funcţiilor determinate în cazul grinzii de lungime infinită, grinda de lungime finită se calculează prin metoda forţelor fictive. B-5

P

z

3π 4λ
x

π λ

x M
π 4λ

x
π 2λ

T

x

Figura B.3

Figura B.4

Se consideră grinda de lungime finită care este transformată în grindă infinită prin prelungirea fictivă a capetelor A şi B (fig. B.6). Asupra grinzii de fundare considerată ca grindă infinită acţionează sistemul de încărcări Pi, i=1÷n, împreună cu forţele fictive Vi, i=1÷4 amplasate de o parte şi de cealaltă a grinzii cu valori astfel determinate încât starea de eforturi şi deformaţii în grinda de lungime finită să nu se modifice. Pentru determinarea forţelor fictive se impun condiţiile pentru capetele libere ale grinzii şi anume: MA=0, TA=0, MB=0, TB=0. B-6

Figura B.5

z θ M T

Tabelul B.5 Funcţii utilizate în cazul grinzii acţionate de: P M0 f1 f2 f2 f3 f3
f4 f4 f1

Figura B.6

Utilizând funcţiile f 3 (λx i ) şi f 4 (λx i ) definite anterior şi impunând condiţiile pentru capetele libere ale grinzii se obţin patru ecuaţii liniare pentru determinarea valorilor forţelor fictive. Pentru simplificarea calculelor se alege distanţa de la forţa V1 la capătul A al grinzii astfel încât momentul încovoietor să fie egal cu zero, iar punctul de aplicaţie pentru V2 astfel încât forţa tăietoare corespunzătoare în secţiunea A să fie egală cu zero. În acelaşi mod se procedează şi cu forţele V3 şi V4 cu privire la momentul şi forţa tăietoare în capătul B al grinzii. Din tabelele pentru funcţiile f 3 (λx i ) şi f 4 (λx i ) rezultă că, pentru ca forţele fictive care apar într-o ecuaţie să se anuleze alternativ, distanţele de la capetele grinzii finite la punctele de aplicaţie ale forţelor fictive să fie alese după cum urmează: π ⎛π⎞ x= pentru care f 3 ⎜ ⎟ = 0 (B.18) 4λ ⎝4⎠ π ⎛π⎞ x= pentru care f 4 ⎜ ⎟ = 0 (B.19) 2λ ⎝2⎠ Forţele Vi, i=1÷4 astfel obţinute se introduc în schema de încărcare a grinzii finite iar calculul deformaţiilor şi al eforturilor secţionale se poate face utilizând tabelele şi diagramele pentru grinda infinită.

B-7

conform ipotezei Winkler z = .20) Pentru i=1÷n se pot scrie n ecuaţii pentru cele n noduri ale reţelei de grinzi. Ecuaţiile de echilibru pentru nodul i sunt : ⎧Vi = Vix + Viy ⎪ (B. B. Cel de-al doilea set de n ecuaţii se obţine exprimând condiţia de continuitate exprimată în termeni de tasare. determinând diagramele M şi T necesare pentru dimensionarea acestora. Se scrie relaţia: z ix = z iy (B.20) şi ecuaţia de continuitate (relaţia B.7 Se poate scrie condiţia de echilibru: Vi = Vix + Viy (B.2.7). fiecare din tălpile reţelei se calculează ca talpă continuă pe o singură direcţie. Viy pe cele două direcţii. 2. Celelalte 3n ecuaţii se obţin din condiţiile de continuitate care exprimă egalitatea săgeţilor (tasări) cât şi a rotirilor şi anume: .22) exprimate pentru fiecare nod formează sistemul de 2n ecuaţii cu 2n necunoscute prin rezolvarea căruia se determină încărcările în noduri. Ipoteza nodurilor încastrate În această ipoteză urmează a se repartiza pe cele două direcţii atât forţa concentrată Vi cât şi momentele Mix şi Miy (fig.22) condiţie care exprimă egalitatea presiunilor datorate încărcărilor Vix. Rezultă n ecuaţii cu 2n necunoscute. relaţia B.21) p Deoarece. B-8 . Grinzi continue pe două direcţii 2. B. Mix şi Miy se transmit integral tălpilor pe care acţionează (fig.1. După determinarea încărcărilor pe noduri. Ecuaţia de echilibru (relaţia B. Figura B.21 devine: ks p ix = p iy (B.7). Momentele încovoietoare se descompun în momente care determină încovoierea grinzii pe care acţionează şi momente care produc torsiunea grinzii pe direcţie transversală.2.23) ⎨M ix = M ix_incovoiere + M iy_torsiune ⎪M = M iy_incovoiere + M ix_torsiune ⎩ iy Rezultă 3n ecuaţii cu 6n necunoscute. Ipoteza nodurilor articulate În această ipoteză urmează a se repartiza pe cele două direcţii doar forţa concentrată Vi ce acţionează în nodul i.săgeata (tasarea) grinzii longitudinale (direcţia x) în nodul i trebuie să fie egală cu săgeata (tasarea) grinzii transversale (direcţia y) în nodul i.

. Metoda elementelor finite Metoda elementelor finite utilizează relaţia: Pi = A i ⋅ Fi (B.2 METODE NUMERICE DE CALCUL 1. Rezolvarea sistemului de ecuaţii permite determinarea eforturilor secţionale M şi T prin utilizarea relaţiilor (B.26) permit determinarea valorilor eforturilor secţionale prin utilizarea relaţiilor: EI (z − 2z n + z n −1 ) = M n (Δx )2 n +1 (B.25) ⎝ dx ⎠ d 2 z z i +1 − 2z i + z i −1 = d2x Δx 2 Pentru cazul general (n secţiuni de calcul) expresiile derivatei de ordinul II şi respectiv de ordinul III se scriu sub forma: d 2 z z − 2z n + z n −1 z' ' = 2 = n +1 dx ( Δx ) 2 (B. obţinându-se următoarele relaţii: ⎛ Δz ⎞ Δ⎜ ⎟ 2 1 ⎛ z i +1 − z i z i − z i −1 ⎞ d z Δx ⎠ Δ2 z ⎛ dz ⎞ ⎝ = = ⋅⎜ − = d⎜ ⎟ = ⎟ 2 2 Δx ⎝ Δx Δx ⎠ Δx d x Δx (B. a relaţiei care exprimă egalitatea între forţele ce acţionează pe direcţie verticală. Metoda diferenţelor finite Eforturile secţionale în grinda de fundare pot fi calculate utilizând metoda diferenţelor finite. moment încovoietor egal cu zero la capetele grinzii şi.rotirea din încovoiere a grinzii longitudinale (direcţia x) în nodul i să fie egală cu rotirea din torsiune a grinzii transversale (direcţia y) în nodul i. Panta fibrei medii deformate a grinzii de fundare în secţiunea i (fig. Metoda diferenţelor finite aplicată la grinzi continue de fundare.rotirea din torsiune a grinzii longitudinale (direcţia x) în nodul i să fie egală cu rotirea din încovoiere a grinzii transversale (direcţia y) în nodul i.8) se poate exprima în diferenţe finite cu relaţia: ⎛ Δz ⎞ ⎛ z i +1 − z i ⎞ ⎛ dz ⎞ ⎟ ⎟ =⎜ ⎜ ⎟ ⇒⎜ (B. necesită scrierea relaţiilor care exprimă momentul încovoietor în fiecare secţiune i..27) EI (z − 2z n +1 + 2z n −1 − z n −2 ) = Tn (Δx )3 n + 2 Pentru rezolvare este recomandat ca numărul de intervale Δx sa fie limitat la 10 (un număr de intervale mai mic decât 10 conduce la rezultate greşite iar unul mai mare decât 10 va mări volumul de calcul dar nu şi preciziea soluţiei rezultate). 2. rezemate pe un mediu elastic tip Winkler. Se obţin 11 ecuaţii cu 11 necunoscute pentru valorile z. Din considerente legate de rezolvarea numerică se recomandă ca Δx să fie constant.28) B-9 . Metoda se poate aplica la grinzi continue pentru orice număr de stâlpi care aduc la fundaţie forţe axiale şi momente încovoietoare concentrate. respectiv. B.27). B.24) ⎝ Δx ⎠ i ⎝ Δx ⎠ i ⎝ dx ⎠ i Pentru aceeaşi secţiune i se poate determina valoarea celei de-a doua derivate a tasării z.26) d 3 z z n + 2 − 2z n +1 + 2z n −1 − z n − 2 z' ' ' = 3 = dx 2(Δx ) 3 Expresiile derivatelor din ecuaţiile (B.

B.9 Pentru toate nodurile structurii analizate se poate scrie relaţia matriceală: (B.29) P = A⋅F Pentru deformaţiile elementelor (definite de două noduri). în prealabil. R i = f (k s .8 F1 + F2 L F3 = K1 ⋅ e3 F4 = K 4 ⋅ e 4 F1 + F2 L Figura B. considerând. Relaţia exprimă egalitatea între forţele nodale externe.9). Fi. prin intermediul constantei Ai. şi deplasările nodale externe. Pi. B. z i ) Figura B. X. şi forţele care acţionează pe elemente. că există o discretizare în elemente finite a acesteia. Δx. Notaţiile Fi şi Pi sunt utilizate pentru forţe şi momente încovoietoare. e.pentru fiecare nod al structurii analizate (fig. se poate scrie relaţia matriceală: B-10 .

33) X = ASA T P ( ) unde matricea ASA T poartă numele de matrice globală.31) e = AT ⋅ X Între forţele care acţionează pe elemente şi deformaţiile acestora poate fi scrisă relaţia matriceală: F = S⋅e (B. Matricea B reprezintă matricea A transpusă ceea ce conduce la rescrierea relaţiei anterioare sub forma: (B.30) şi (B.32) reprezintă ecuaţiile fundamentale în analiza grinzilor de fundare cu metoda elementelor finite. pentru obţinerea deplasărilor nodale externe se utilizează exprimarea matriceală de forma: −1 (B. B-11 . Prin utilizarea relaţiilor anterioare.32) Relaţiile (B.29).30) e şi X pot reprezenta rotaţii (exprimate în radiani) sau translaţii.e = B⋅X (B. (B.

2). din punctul analizat va avea valoarea: R i = B ⋅ l ⋅ pi (C.2 Considerând presiunea pi.2.1 Pentru determinarea presiunilor de contact fundaţie-teren se consideră o distribuţie continuă conform diagramei prezentată în figura C. Cu cât numărul de puncte de contact este mai mare. C. Se aproximează diagrama reală de presiuni pe teren cu o diagramă în trepte. ca fiind uniformă. articulate la capete dispuse în centrul de greutate al suprafeţelor dreptunghiulare de dimensiuni în plan B ⋅ l (fig. cu atât calculul aproximează mai bine diagrama continuă de presiuni de contact fundaţie . Sistemul fundaţie . C. În acest mod.teren se substituie cu sistemul echivalent al unei grinzi flexibile rezemată pe terenul deformabil prin intermediul unor bare rigide verticale.1) C-1 .3). ca urmare. presiunea pe lăţimea B se consideră a fi uniform repartizată. C.ANEXA C CALCULUL GRINZILOR PE MEDIU BOUSSINESQ Metoda Jemocikin L ≥ 7 sunt considerate ca fiind nedeformabile în direcţie transversală B (fig. forţa axială în bara rigidă. se înlocuieşte contactul continuu dintre fundaţie şi teren prin contacte în punctele izolate de egală interdistanţă l.teren. Grinzile având raportul Figura C. împărţind suprafaţa de fundare în suprafeţe dreptunghiulare cu lăţimea B şi lungimea l. în lungul suprafeţei de fundare (fig. Ri B⋅l Figura C. Fie R rezultanta presiunilor uniform distribuite aferente suprafeţei Bxl.1) şi. R poate fi privită ca reacţiunea într-o bară rigidă. distribuită pe o suprafaţă dreptunghiulară i de arie B ⋅ l .

..... i=1÷n.3 Determinarea forţelor Ri...... ceea ce echivalează cu introducerea a două noi necunoscute. z0 şi θ0 se scrie următorul sistem de ecuaţii: R1δ 11 + R2δ 12 + R3δ 13 + ..... Pentru determinarea necunoscutelor Ri..... de altă parte. articulate pe teren ( z iteren ).... de o parte.2) ∑ Ri = ∑ Pj 1 1 n m ∑Ra = ∑Pa i i j 1 1 n m j Coeficienţii δik se compun din deformaţiile pământului şi ale grinzii de fundare în secţiunea i sub acţiunea unei sarcini unitare aplicate în secţiunea k............ j=1÷m şi reacţiunile Ri... deplasarea z0 şi rotirea θ0... .. grinda de fundare cu încărcările Pj...... R1δ n1 + R2δ n 2 + R3δ n 3 + ......... C.....4 Se consideră grinda încastrată la capăt.3) Deformaţia grinzii produsă de reacţiunea Rk=1............. + Rnδ 2 n + δ 2 p − z 0 − a2tgθ 0 + δ 2 p = 0 R1δ 31 + R2δ 32 + R3δ 33 + .. Figura C.. zik_fundaţie........ articulate în talpa fundaţiilor ( z ifundatie ) şi deplasarea verticală a capetelor inferioare ale barelor... i=1÷n din barele de legătură cu terenul şi...... după deformare..4). se calculează după metodele din statica construcţiilor: C-2 ... se face considerând separat deplasarea verticală a capetelor superioare.. + Rnδ nn + δ np − z 0 − an tgθ 0 + δ np = 0 (C. talpa fundaţiei să păstreze legătura cu terenul rezultă că deplasările capetelor barelor trebuie să fie egale obţinându-se astfel un număr de ecuaţii egal cu numărul forţelor necunoscute Ri.... terenul solicitat de forţele (Ri). Pentru a scrie deplasările pe verticală ale unui punct i de pe talpa fundaţiei şi de pe suprafaţa de fundare se consideră...... transmise prin barele de legătură... + Rnδ 1n + δ 1 p − z0 − a1tgθ 0 + δ 1 p = 0 R1δ 21 + R2δ 22 + R3δ 23 + .....aj P1 P2 Pj Pm-1 Pm R1 R2 ai Ri-1 Ri Ri+1 Rn-1 Rn Figura C.. Din condiţia de continuitate ca. δ ik = z ik _ teren + z ik _ fundatie (C....... + Rnδ 3n + δ 3 p − z 0 − a3tgθ 0 + δ 3 p = 0 . Deplasările grinzii continue de fundare se stabilesc prin referire la un sistem static de bază de tipul grindă încastrată în secţiunea de capăt (fig..

000 34.1 ai/c 0.500 14.000 40.625 1.250 0.750 10.625 1 2.500 5.000 3.5 182.250 3.500 16.000 52.000 67.5 1 1.000 6.875 20.625 50. în punctul i. valorile pentru c c ⎛ a i ⎞ ⎛ 3a k a i ⎞ .500 108.5 87.000 C-3 2 .1 ⎜ ⎟ ⎜ ⎝c⎠ ⎝ c c⎠ Tabelul C.875 3.250 212.5.5 31.500 2.625 5 250.500 81.000 1.375 68.500 140.5.5 3 3.5 4 4.000 94.4) EI În relaţia (C.000 4. rezultată din aplicarea unei forţe fictive egală cu unitatea în direcţia deplasării zik_fundatie.5 Se obţine pentru deformata grinzii de fundare următoarea relaţie de calcul: a i2 ⎛ a ⎞ E⋅I ⋅ = z ⎜ak − i ⎟ (C.000 59.000 12. C.500 11.5). n a a Pentru situaţia în care rapoartele i respectiv k sunt multipli întregi de 0.000 3.750 2.125 122.⎟ se regăsesc în tabelul C.000 4 128. ordonată măsurată în dreptul centrului de greutate al diagramei M (fig. ∫ EI dx = Mm Figura C. zm este ordonata diagramei de moment m.375 1.000 22.000 1.4) Aria M este suprafaţa diagramei de momente M pentru grinda încastrată din sistemul de bază solicitată în punctul k de o forţă concentrată egală cu unitatea.5 5 ak/c 0.000 9.625 27.125 2.125 13.750 104.125 3 54.500 8.5 2 2.375 2 16.000 30.250 152.000 2.5) ik _ fundatie 2 2 ⎝ 3⎠ 1− ν de unde: 2 c 3 1 − ν 2 ⎛ a i ⎞ ⎛ 3a k a i ⎞ z ik _ fundatie = − ⎟ (C.5 6.6) ⎜ ⎟ ⎜ 6 E⋅I ⎝ c ⎠ ⎝ c c⎠ x unde: c = cu n multiplu întreg de 0.250 40.000 46.000 28.250 23.5 0.AriaMz m (C.750 78.000 176.

249 B =3 l 1.505 0.424 0. ⎟ pentru = 0 ÷ 20 şi = ÷ 5 sunt date în tabelul C. C.069 0. C.469 0.333 0.038 0.7) se calculează cu relaţia: 2 1 1 − νs ⎛ x B⎞ z ik _ teren = ⋅ F⎜ .7) π ⋅ Es ⋅ r ( ) Figura C.305 0.542 0.446 0.250 B 2 = l 3 4.251 B =1 l 3.490 0. ⎟ π Es ⋅ B ⎝ l l ⎠ 1 B⋅l (C.829 0.867 0. l l 3 ⎝l l⎠ Tabelul C.406 0.265 1.322 0.335 0.6) se calculează cu relaţia lui Boussinesq: 2 P 1 − νs z ik _ teren = (C.6 b) deformaţia într-un punct i la distanţa x de un dreptunghi încărcat uniform cu sarcina p = având centrul într-un punct k (fig.251 B =2 l 2.7 x B 2 ⎛ x B⎞ Valorile F⎜ .315 0.242 B =5 l 1.237 C-4 .246 B =4 l 1.678 0.8) p= 1 B⋅l Figura C.500 0.330 0.336 0.525 1.2 x l B l F 0 1 2 3 4 ∞ 1 0.Pentru obţinerea valorilor zik_teren se analizează următoarele situaţii: a) deformaţia într-un punct la distanţa r faţă de o forţă concentrată P (fig.2.746 0.508 0.929 0.323 0.

193 0.071 0.199 0.111 0.077 0.124 - 0.083 0. C-5 .125 - 0.091 0.063 0.167 0.050 0.053 0.166 0.200 0. i=1÷n cu ajutorul cărora se determină ordonatele în diagramele de forţă tăietoare şi moment încovoietor.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0.050 0.067 0.123 - Înlocuind valorile δ ik în sistemul de ecuaţii (D.143 0.165 0.142 0.200 0.196 0.163 0.083 0.125 - 0.143 0.077 0.111 0.071 0.053 0.141 0.140 0.091 0.200 0.167 0.197 0.125 - 0.100 0.143 0.164 0.059 0.125 0.124 0.067 0.059 0.056 0.143 0.167 0.063 0.056 0.1) se pot determina valorile Ri.100 0.

4) (D.3) (E. Suprapunând zonele de influenţă se poate determina efectul într-un punct al tuturor încărcărilor concentrate transmise de stâlpi.7) 4L ⎝L⎠ Când marginea radierului se găseşte în zona de influenţă r. •se calculează momentul pe direcţie radială Mr. cea mai bună formulare este cea în coordonate polare. Z’3.2 •Forţa tăietoare pe unitatea de lăţime de radier poate fi determinată cu ajutorul relaţiei: N ⎛r⎞ Q=− Z' 4 ⎜ ⎟ (D.1 •se trec momentele din coordonate polare în coordonate carteziene: M x = M r cos 2 θ + M t sin 2 θ z= (D.1) ks iar zona de influenţă a încărcării din stâlp se consideră egală cu 4L. -se utilizează mai departe ipoteza grinzilor pe mediu Winkler. ca încărcări.ANEXA D CALCULUL RADIERELOR PE MEDIU WINKLER Metoda Hetenyi Efectul unei forţe concentrate pe un radier flexibil se amortizează relativ rapid. resimţindu-se asupra unei arii reduse din jurul ei. Deoarece zonele de influenţă nu sunt foarte mari. -se aplică pe margine.5) (D. în marea majoritate a situaţiilor este suficient să se considere o distanţă definită de două rânduri de stâlpi faţă de punctul considerat. momente încovoietoare şi forţe tăietoare egale şi de semn contrar cu cele calculate. •se calculează raza rigidităţii efective cu relaţia: D L=4 (D.2) r 4 ⎢ ⎝L⎠ ⎥ ⎢ L ⎥ ⎣ ⎦ ⎡ ⎛ r ⎞⎤ Z'3 ⎜ ⎟ ⎥ ⎢ N ⎛r⎞ ⎝ L ⎠⎥ M t = − ⎢μZ 4 ⎜ ⎟ + (1 − μ) r 4⎢ ⎥ ⎝L⎠ ⎢ ⎥ L ⎣ ⎦ NL2 ⎛ r ⎞ Z3 ⎜ ⎟ 4D ⎝L⎠ unde: r distanţa de la punctul considerat la încărcare Z3. Etapele calculului sunt următoarele: •se determină înălţimea h a radierului în secţiunile critice la forţă tăietoare şi se calculează rigiditatea cilindrică D. se aplică următoarele corecţii: -se calculează momentele încovoietoare şi forţele tăietoare perpendicular pe marginea radierului în ipoteza că radierul ar fi infinit de mare. pe direcţie tangenţială Mt şi săgeata z a radierului: ⎡ ⎛ r ⎞⎤ Z'3 ⎜ ⎟ ⎥ ⎢ N ⎛r⎞ ⎝ L ⎠⎥ M r = − ⎢ Z 4 ⎜ ⎟ − (1 − μ) (D. Z4 şi Z’4 funcţii de r/L a căror variaţie este prezentată în figura D.6) M y = M r sin 2 θ + M t cos 2 θ unde: θ unghiul definit în figura D. D-1 . Din moment ce efectul unei încărcări se transmite radial prin radier.

Ecuaţiile depind de poziţia nodului de calcul în reţeaua de discretizare.3a. notaţi cu indici după punctele cardinale conform figurii D. aşezate pe medii deformabile de tip Winkler pot fi determinate ţinând seama de ecuaţia diferenţială a suprafeţei lor mediane deformate redată de expresia (E. momentele încovoietoare şi forţele tăietoare pentru fiecare stâlp se suprapun şi se obţin valorile finale totale ale momentelor încovoietoare şi forţelor tăietoare. la interdistanţe d.14). Figura D. În cazul unei forme dreptunghiulare în plan a radierului.2 Metoda diferenţelor finite Presiunile de contact cu terenul şi eforturile secţionale în radierele flexibile. D-2 . se stabilesc. pe planul median al plăcii radier.•în cele din urmă. ∂ 4z ∂ 4z ∂ 4z q − ksz + 2⋅ + = (D.9)÷(D.3b÷D. având în vedere expresiile derivatelor parţiale.8).3g. după cum se prezintă în ecuaţiile (D. ecuaţiile cu diferenţe finite care aproximează. în fiecare nod. ecuaţia diferenţială (D.8) D ∂x 4 ∂x 2 ⋅ ∂y 2 ∂y 4 Pentru rezolvare se consideră puncte dispuse în nodurile unei reţele pătratice.1 Figura D.8) şi utilizând metoda diferenţelor finite. Coeficienţii deplasărilor fiecărui nod în funcţie de poziţia faţă de nodul de calcul. sunt prezentaţi în figurile D.

3b: = qd 4 + Qd 2 D 20z a − 8(z n + z e + z s + z v ) + 2(z ne + z se + z sv + z nv ) + z nn + z ee + z ss + z vv = (D.9) Cazul din figura D.3c: 19 z a − 8( z e + z s + z v ) + ( − 6 + 2 ν ) z n + 2 ( z se + z sv ) + ( 2 − ν )( z nv + z ne ) + + z ee + z ss + z vv = qd 4 + Qd 2 D (D.3.10) D-3 .Figura D. Cazul din figura D.

Metoda reţelei finite În această metodă radierul este discretizat într-un număr de grinzi cu rezistenţă la încovoiere şi torsiune (fig. caracterizată de modulul de forfecare G.12) Cazul din figura D.5(1 − ν 2 )(z ss + z vv ) = qd 4 + Qd 2 D (D.3g: (3 − 2ν − ν 2 )(−z a + z s + z v ) + 2(1 − ν 2 )z sv + 0. Rezistenţa la torsiune.9)÷(D. În terminologia elementelor finite.5 ν 2 ) z a + ( − 3 + 2 ν + ν 2 ) z v + ( − 6 + 2 ν ) z s + ( − 4 + 2 ν + 2 ν 2 ) z e + + ( 2 − ν )( z se + z sv ) + z ss + 0 . Figura D. D.11) Cazul din figura D.13) Cazul din figura D. 5 − 4 ν − 2 . fără influenţa momentului pe direcţia y M’y momentul încovoietor pe direcţia y. se scrie: M x = M ' x + νM ' y (D. Exprimându-se ecuaţiile diferenţiale pentru toate nodurile reţelei se obţine un sistem de ecuaţii care. metoda reţelei finite foloseşte elemente neconforme deoarece compatibilitatea între deformaţiile elementelor este asigurată numai în noduri.3e: 18z a + ( −6 + 2ν)(z n + z e ) − 8(z s + z v ) + 2(1 − ν) z ne + (2 − ν)(z se + z nv ) + 2z sv + + z ss + z vv = qd 4 + Qd 2 D (D.Cazul din figura D.5(1 − ν 2 ) z vv = qd 4 + Qd 2 D (D. este folosită pentru a lua în considerare voalarea plăcii. prin rezolvare.14) În relaţiile (D.4). fără influenţa momentului pe direcţia x Astfel.14) prin q se înţelege reacţiunea terenului pe unitatea de arie iar Q este forţa concentrată în punctul a.3d: (8 − 4ν − 3ν 2 )z a + (−4 + 2ν + 2ν 2 )(z e + z v ) + ( −6 + 2ν )z s + (2 − ν )(z se + z sv ) + + z ss = qd 4 + Qd 2 D (D.15) unde: Mx momentul încovoitor pe o fâşie unitară pe direcţia x M’x momentul încovoietor pe direcţia x.4 D-4 .3f: ( 7 .16) d2 Precizia utilizării metodei diferenţelor finite depinde de desimea reţelei de noduri considerate. se poate exprima momentul încovoietor pentru un punct interior ca: D M e − v = − [(z e + z v − 2z a ) + ν(z n + z s − 2z a )] (D. conduce la obţinerea tasărilor în fiecare nod. considerând o fâşie pe direcţia e-v. După ce se află tasările se poate calcula momentul încovoietor pe fiecare direcţie. Utilizând relaţiile din Teoria Elasticităţii.

5 prezintă un exemplu de analiză în care radierul este discretizat printr-un element de tip placă. Figura D. ci să cuprindă şi restul structurii.5 D-5 . în timp ce pământul se modelează prin resoarte izolate. Discretizarea radierului poate să nu fie doar izolată.Metoda elementelor finite Această metodă transformă problema radierelor pe mediu Winkler într-o analiză matricială a structurii. Nodurilor structurii li se atribuie un număr de grade de libertate în funcţie de tipul analizei. În acest caz gradele de libertate sunt o translaţie pe direcţie verticală (tasarea) şi două rotaţii (după axele din plan). Figura D. iar pământul printr-un mediu Winkler. Radierul este modelat printr-un set de elemente interconectate la noduri.

.. presiunea distribuită pe teren din acţiunea unei încărcări verticale (N) având excentricităţile (ex) şi (ey) (fig. y) = ∫∫ p(η ⋅ ξ) ⋅ α(η − x .2) unde: xi.....i≠j 2 πE s ( xi − x j ) + ( yi − y j ) 2 1 − ν s2 ω ( Li / Bi ) ⋅ α ii = Bi πEs (E. aproximarea diagramei continue de presiuni pe teren este cu atât mai bună cu cât numărul suprafeţelor dreptunghiulare prin care se discretizează suprafaţa de fundare este mai mare.. se alcătuieşte sistemul de ecuaţii (F. Figura E. + p i A i α 1i + . respectiv scurtă ale dreptunghiurilor de suprafaţă Ai.. + p n A n α jn 1 1 1 z n = 1 = p1 1 A 1 α n1 + ... se obţine în modul următor: . + p n A n α in 1 1 1 z j = 1 = p1 1 A 1 α j1 + . pe care acţionează presiunea distribuită pi. yj sunt coordonatele punctelor i şi j Li şi Bi reprezintă laturile lungă.... + p j A j α 1 j + . E-1 ... + p i A i α ii + .1 Valorile coeficientului de formă (ω) se iau din tabelul E. + p i A i α ni + . i=1÷n.ANEXA E CALCULUL RADIERELOR PE MEDIU WINKLER . E. punând condiţia ca toate tasările sa fie egale cu unitatea: 1 1 1 z 1 = 1 = p1 1 A 1 α 11 + ... + p j A j α jj + .. + p n A n α nn (E. yi. xj. i=1÷n.utilizând expresia generală z( x .. + p j A j α nj + ..BOUSSINESQ Metodă hibridă de calcul pentru radierele rigide În cazul radierelor rigide.. ξ − y)dηdξ pentru încărcările discrete piAi. + p n A n α 1n 1 1 1 z i = 1 = p1 1 A 1 α i1 + .se împarte suprafaţa de fundare în n suprafeţe dreptunghiulare mici Ai.. + p i A i α ji + . + p j A j α ij + .1).1) unde: α ij = 1 − ν s2 1 ⋅ .1).. ..1 în funcţie de raportul (Li/Bi). ale căror deplasări verticale sunt exprimate de relaţia z=z0+θyx+θxy.

y) = ∫∫ p(η ⋅ ξ) ⋅ α(η − x .4) reprezintă situaţia în care pe suprafaţa de fundare apar puncte de cedare locală a terenului.2). E-2 . în teren încep să apară zone plastice dacă pi ≥ ppl. Presiunea pv se calculează conform relaţiei: pv=3ppl–2pcr (E.4) z i A i y i = N ⋅ e y = z o ∑ k si A i y i + θ y ∑ k si A i x i y i + θ x ∑ k si A i y i2 1 1 1 1 n 1 n 1 n 0 0 Din rezolvarea sistemului (E. corespunzătoare centrului de greutate al suprafeţei radierului. se determină presiunile pi.4).542 ω Coeficienţii de influenţă de tipul (αij) sau (αii) se calculează cu expresiile (E. ţinând seama de relaţia z=z0+θyx+θxy. permit calculul presiunile pi în orice punct pe suprafaţa de fundare. θ x şi θ y obţinute în prima etapă de rezolvare a sistemului (E. sunt mai mari pe conturul radierului şi mai reduse spre mijlocul suprafeţei de fundare.867 1. i=1÷n.1). introduse în relaţia z=z0+θyx+θxy. a) Încărcarea centrică Încărcarea totală critică are valoarea Pcr=pcrA în care A este aria totală a bazei radierului.406 1. ξ − y)dηdξ . De la un anumit nivel de solicitare.4) rezultă valorile ( z 0 0 ). se scriu. plim variază liniar între ppl pe conturul radierului şi o valoare pv. Valorile presiunilor ( p1 i ).3) zi = 1 Cu valorile {ksi} astfel determinate.525 2.5) pi = ksi zi Presiunile distribuite (pi) corespund deformaţiilor terenului.1 2 3 4 Li/Bi 3.6) Pentru a ţine seama de faptul că presiunile repartizate de radier nu pot depăşi presiunile limită de cedare locală a terenului. că presiunea limită maximă la care terenul cedează local. ( θ x ) şi ( θ y ) care.1) reprezintă rigiditatea resoartelor Winkler. cunoscând valoarea k si = p1 i şi tasarea locală (zi) din expresia: (E. {ksi}: pi k si = = pi (E. Soluţia { p1 i } a sistemului (E. condiţiile de echilibru static al radierului: Tabelul E.322 ∑p A = ∑k i i 1 n 1 n 1 n 1 n n n si z i A i = N = z o ∑ k si A i + θ y ∑ k si A i x i + θ x ∑ k si A i y i 1 n 1 n 1 n n n n ∑ p i A i x i = ∑ k si z i A i x i = N ⋅ e x = z o ∑ k si A i x i + θ y ∑ k si A i x i2 + θ x ∑ k si A i y i x i ∑p A y = ∑k i i i 1 1 si (E. în care se introduc coeficienţii de pat ksi cu valorile proprii fiecărui punct i. în zona interioară a bazei radierului. b) Încărcarea excentrică Se admite.1 5 1. Presiunea limită la care în pământ se produce cedarea se determină în funcţie de poziţia punctului de aplicare a încărcării N. se procedează la rezolvarea sistemului de ecuaţii (E. ca mediu discret modelat prin resoarte. 0 0 • cu relaţia z = z 0 0 + θ y ⋅ x + θ x ⋅ y se stabilesc valorile deplasărilor verticale ale radierului în punctele i. • cu expresia z( x . rezultate din rezolvarea sistemului (E. după cum urmează: 0 0 • valorile z 0 0 . în mod aproximativ. i=1÷n.

1 1 Cu aceste corecţii rezolvarea sistemului de ecuaţii furnizează valorile z1 o .9) şi se reia procedura prezentată anterior pentru toate suprafeţele Ai care îndeplinesc relaţiile (E.i şi se corectează încărcarea exterioară la valoarea N’=N . Calculul continuă.10) Se plafonează valorile ksi în funcţie de pc. Se calculează: S i = ∑ p c . determinată prin interpolare liniară între valoarea ppl şi pv. se introduce pi=pc. până când pentru toate suprafeţele „active” Ai se îndeplineşte condiţia (E. În ambele situaţii se produce pierderea generală de stabilitate a terenului de fundare aflat sub radier prin refulare laterală.i ⋅ A i (E.7)÷(E.i (E.i (E.fie suprafaţa activă se reduce sub 50%.8) şi (E.9).Valorile presiunilor pi se pot situa în unul din următoarele cazuri: 0 < pi ≤ pc.9plim. Dacă încărcarea N este mare şi / sau cu excentricităţi mari. E-3 .i reprezintă presiunea limită corespunzătoare ariei Ai. Pentru toate suprafeţele Ai la care s-a îndeplinit condiţia (E.4). Cunoscând distribuţia finală a presiunilor la contactul radier general teren de fundare. Pentru noile valori pi se verifică condiţiile (E. în toţi termenii sistemului de ecuaţii (E.i. se anulează termenii corespunzători din sistemul (E.8). prin iteraţii succesive.9) unde: pi reprezintă presiunea corespunzătoare ariei Ai pc.8) pi < 0 (E.i plim.fie nu se poate obţine condiţia de echilibru global . θ x şi θ y ale primei iteraţii. se pot calcula eforturile secţionale în secţiunile caracteristice ale radierului.7) nu va putea fi îndeplinită pe un număr suficient de suprafeţe Ai astfel încât: . condiţia (E. Pentru toate suprafeţele Ai pentru care este îndeplinită condiţia (E.i=0.Si în cele trei ecuaţii din sistemul (E.7).4).9). în funcţie de poziţia centrului ariei Ai şi punctul de aplicare al forţei exterioare N. fenomen însoţit de tasări şi rotiri excesive ale fundaţiei.4).7) pi > pc.

(F. 4 = ± 2 X± (F. Dacă fundaţia este solicitată cu momente încovoietoare pe ambele direcţii principale.3) N p max = μ L⋅B unde: μ rezultă din tabelul F. presiunea maximă pe teren se poate calcula cu (F.).3): (F. p4 reprezintă valorile presiunilor la colţurile tălpii fundaţiei.1).1 funcţie de excentricităţile relative ēx şi ēy MX unde: ex = N⋅L MY ey = N⋅B pmax este presiunea maximă pe terenul de fundare.2) 3⋅d ⋅ B L M unde: d = − X 2 N (F.1).ANEXA F CALCULUL PRESIUNILOR PE TEREN ALE FUNDAŢIILOR IZOLATE DE FORMĂ DREPTUNGHIULARĂ Valorile presiunilor calculate conform Anexei F se pot utiliza pentru verificarea terenului de fundare pe baza presiunilor convenţionale şi pentru determinarea solicitărilor în fundaţie (momente încovoietoare etc. Dacă condiţiile minimale privind rigiditatea fundaţiei izolate stabilite conform tabelului F. N 6⋅M 6 ⋅ MY p1. F-1 . unde p1.2’) N.1 nu sunt realizate.2) şi (F.….1) L ⋅ B L ⋅ B L ⋅ B2 Dacă fundaţia este solicitată cu moment încovoietor pe una din direcţiile principale şi talpa fundaţiei se desprinde de pe teren. Calculul presiunilor pe talpa fundaţiei în cazurile în care aceasta nu se desprinde de pe teren se poate face cu relaţia (F. Presiunile pe terenul de fundare sunt determinate în ipoteza distribuţiei liniare a eforturilor unitare pe talpa fundaţiei. presiunile pe terenul de fundare pot fi determinate cu (F2) sau (F2’): 2⋅N p max = (F. se vor utiliza metode de calcul mai complexe. MX şi MY reprezintă valori ale solicitărilor la nivelul tălpii fundaţiei. care ţin cont şi de deformaţiile fundaţiei.2’) 2⋅ N p max = 3⋅d ⋅ L B M unde: d = − Y 2 N În relaţiile (F.

06 0.28 4.66 1.51 3.42 1.62 2.80 2.48 1.49 3.79 0.15 2.20 3.96 2.02 2.75 3.04 4.43 4.64 2.72 2.71 3.09 0.63 3.1 0.20 0.02 2.27 2.83 2.84 0.60 1.90 1.89 2.29 4.30 4.83 2.62 3.48 2.41 4.41 2.04 0.31 3.27 2.75 2.73 3.60 1.08 2.17 3.45 2.41 2.46 3.23 4.04 3.66 1.93 4.37 2.21 2.18 0.70 4.13 5.32 3.07 0.69 0.98 4.90 2.60 2.66 1.92 3.21 4.72 1.14 2.68 2.57 2.07 0.84 4.42 1.22 3.14 2.01 1.60 1.14 2.36 1.34 ēx/ēy 0.21 2.84 1.36 2.55 2.79 3.12 0.22 3.42 1.52 3.83 5.34 2.42 4.60 1.95 3.78 1.96 2.78 1.99 3.42 1.90 1.03 0.08 0.25 3.02 3.42 1.06 1.66 1.54 1.03 3.73 2.27 2.62 3.72 1.15 0.51 2.98 0.24 1.55 2.00 3.90 1.34 2.09 1.84 1.72 1.06 3.24 1.57 3.27 3.90 3.96 2.84 5.04 3.36 2.09 3.96 3.21 2.81 2.30 1.66 1.14 2.67 2.11 3.72 1.27 2.54 1.01 3.95 4.36 1.15 2.34 2.60 1.04 0.72 1.89 3.53 2.78 1.59 2.30 1.64 2.78 1.86 3.03 1.75 2.08 2.54 1.84 1.69 4.21 2.21 2.35 2.72 1.42 2.84 1.36 4.23 0.47 2.29 0.93 4.30 1.14 2.96 2.17 4.85 2.09 4.02 2.66 1.50 2.63 2.14 2.78 1.64 2.72 1.22 2.15 5.74 2.11 F-2 .21 3.90 1.08 2.92 3.12 1.78 1.96 4.56 4.48 1.07 1.82 4.03 0.87 2.10 0.02 0.02 0.10 0.02 2.06 1.31 3.66 1.14 2.28 2.08 2.80 2.84 1.08 2.66 2.52 3.18 1.48 1.34 2.0 1.42 1.47 3.71 3.08 3.30 1.48 2.27 2.01 0.44 3.08 2.71 2.75 3.96 2.03 4.10 0.13 0.90 1.36 1.36 1.72 2.02 2.90 1.24 1.29 2.42 0.56 2.15 2.11 0.34 2.78 1.60 1.19 3.50 2.05 0.42 2.02 2.42 1.93 3.42 3.86 2.56 2.84 1.24 1.12 1.72 1.05 4.54 1.66 1.25 0.96 2.57 3.36 1.96 2.42 1.04 1.22 2.54 1.35 3.08 1.90 1.78 1.00 0.44 2.66 1.84 1.30 1.08 0.08 2.30 0.82 2.54 1.24 0.09 Tabelul F.44 3.58 2.29 2.80 2.22 0.84 1.60 1.79 3.66 1.01 0.08 2.37 3.54 1.15 4.91 4.00 0.22 2.30 0.02 2.18 3.68 3.07 4.17 0.87 4.45 4.58 3.59 4.21 2.56 2.32 0.10 3.50 4.18 0.21 0.96 Z=1.24 1.08 2.54 3.43 2.28 3.27 2.72 1.11 1.27 0.06 0.19 0.32 4.06 1.13 3.73 4.84 1.16 3.08 2.90 1.16 4.99 5.21 2.31 0.72 2.60 1.48 1.70 2.96 2.48 1.60 3.78 1.84 1.28 2.00 1.48 1.30 1.41 2.90 1.27 3.13 0.63 2.23 3.54 1.84 1.57 2.33 0.90 1.02 1.90 1.14 2.36 1.85 4.03 4.02 2.48 2.05 0.48 2.05 1.21 2.60 1.96 2.16 0.13 3.65 3.46 3.28 2.55 2.49 2.54 1.60 1.34 2.78 1.96 2.66 1.72 1.72 1.67 2.66 2.48 2.19 4.36 3.78 1.12 3.36 1.26 0.18 1.72 1.41 2.78 2.48 1.64 4.99 3.91 4.18 1.10 4.02 2.68 3.78 1.45 5.76 2.96 2.09 3.08 2.73 3.30 2.91 3.29 5.41 3.48 1.41 2.48 1.12 1.78 2.14 0.28 0.34 3.02 2.56 0.66 1.5 4.41 2.98 5.55 4.45 0.95 3.84 1.02 2.54 1.62 5.08 2.00 1.38 2.88 Z=0.29 0.90 1.60 1.02 2.ēx/ēy 0.38 3.99 2.18 1.14 2.34 2.33 3.21 2.

64 3.88 4.89 2.21 2.77 4.14 6.04 0.33 4.76 3.20 2.92 4.55 3.02 6.21 2.63 4.53 4.80 2.30 3.44 3.46 0.18 4.47 4.19 0.84 1.15 2.08 2.07 3.92 3.55 3.47 2.18 3.18 2.93 6.08 4.14 2.47 4.80 2.62 5.65 3.23 0.15 0.66 5.81 5.17 3.68 2.99 3.17 3.34 2.32 6.96 2.01 4.02 0.76 2.46 6.62 3.29 3.25 0.34 2.19 0.20 3.15 4.18 3.67 2.83 2.57 2.62 2.72 1.20 0.15 5.96 5.13 0.80 2.88 2.87 4.84 1.27 2.64 2.61 4.27 2.38 3.50 2.81 2.02 3.02 4.17 6.94 5.41 2.21 2.96 2.63 2.89 2.80 6.27 2.93 3.11 5.91 4.02 2.30 4.50 3.09 0.68 3.82 2.52 4.98 3.80 2.79 4.28 0.01 3.41 2.44 2.43 2.42 5.15 2.14 1.41 2.02 2.97 4.48 2.19 5.78 3.30 0.31 4.53 3.71 2.55 2.54 5.16 5.56 2.62 3.15 0.15 4.33 0.28 2.14 0.22 2.35 4.33 0.18 3.84 5.79 2.30 3.66 2.88 4.55 2.13 0.64 2.07 3.02 2.08 3.37 2.89 2.58 2.95 3.13 1.36 4.79 2.38 3.05 0.69 4.14 2.22 2.35 5.21 2.35 3.38 2.07 3.39 3.18 0.11 4.98 4.49 2.39 3.12 1.75 3.48 2.41 2.82 3.41 2.06 6.64 3.28 5.25 4.48 2.55 2.76 3.97 3.78 5.50 3.51 3.56 2.17 0.45 2.08 0.56 2.53 2.29 4.35 2.08 2.65 3.17 0.03 4.17 2.38 3.30 4.78 3.73 4.63 2.08 2.35 5.04 3.58 4.40 3.21 0.28 3.27 2.01 0.51 2.08 3.72 2.ēx/ēy 0.74 3.60 2.18 0.24 F-3 .04 0.70 4.35 2.78 5.17 0.09 3.00 4.62 3.98 5.23 3.19 5.98 0.31 5.74 3.48 2.91 2.96 2.90 1.78 1.72 2.21 4.57 5.41 2.17 3.84 1.99 3.72 2.36 5.23 Tabelul F.28 3.00 4.74 2.51 2.31 0.14 0.63 4.29 5.15 4.41 3.45 4.71 2.62 3.79 4.59 2.02 4.01 5.79 2.14 4.80 3.54 5.95 4.90 2.73 2.18 5.18 3.42 2.91 4.73 6.11 0.35 4.29 3.00 0.47 5.15 1.06 0.02 5.28 3.14 2.94 5.96 2.90 1.86 2.99 0.27 0.61 5.79 4.85 2.05 3.86 5.48 2.51 3.66 2.56 2.53 3.64 2.70 2.48 5.52 3.74 3.17 3.80 2.5 5.16 5.41 3.62 3.07 0.18 4.28 2.06 5.78 2.29 4.29 2.22 0.83 6.46 3.56 6.78 5.55 4.61 3.48 2.16 0.39 4.66 5.26 5.87 2.68 3.21 0.36 2.34 2.72 2.29 4.44 4.14 2.63 2.38 5.09 5.19 2.88 4.20 0.27 2.39 6.08 2.36 5.11 3.85 0.1.02 2.71 2.28 3.26 0.16 2.21 2.80 3.30 2.55 Z=0.23 0.10 0.08 2.07 3.21 0.14 4.34 2.90 1.23 5.69 0.34 2.29 0.63 2.88 2.01 4.92 3.40 3.38 3.02 2.22 0.97 5.12 0.14 4.17 3.28 3.79 4.44 4.57 5.63 2.32 0.63 4.98 3.88 4.16 0.74 3.89 2.31 3.28 3.13 3.79 6.96 2.47 4.44 5.05 4.07 3.62 3.25 0.15 2.72 6.78 1.38 3.89 5.50 3.02 2.12 0.34 ēx/ēy 0.10 3.57 2.25 3.33 4.75 2.23 0.42 2.24 0.81 6.16 4.52 3.72 2.56 2.66 4.08 2.61 4.18 3.87 6.98 3.90 1.14 2.33 3.87 4.07 3.96 5.92 6.50 3.03 5.18 4.21 2.89 2.28 2.99 3.08 6.08 2.47 4.34 2.62 4.03 0.01 5. (continuare) 0.24 2.57 3.97 3.49 4.06 2.21 3.43 4.16 1.31 4.64 5.22 0.99 3.96 2.62 4.75 3.03 4.86 4.21 2.

52 0.51 3.19 5.82 3.25 2.59 4.01 0.75 3.50 4.64 5.55 4.79 3.48 5.69 4.73 3.69 Tabelul F.79 6.34 F-4 .64 4.46 6.52 3.72 6.94 5.84 4.04 0.14 6.54 5.13 0.09 3.71 3.33 0.41 4.91 4.84 5.70 4.37 3.79 0.86 2.15 5.19 0.44 5.30 3.53 4.10 0.93 6.81 6.99 5.08 0.14 0.39 0.16 4.78 4.88 5.83 5.11 4.00 0.90 2.05 0.38 3.49 3.42 3.10 4.31 0.96 4.32 4.62 4.07 4.39 4.00 6.01 6.17 6.29 0.04 4.75 3.13 4.08 6.57 3.17 0. (continuare) 0.78 4.21 4.22 3.35 5.54 3.ēx/ēy 0.17 4.28 0.1.29 3.30 4.17 3.99 3.30 3.06 5.18 3.15 4.73 5.56 3.44 3.35 4.45 4.12 0.80 6.23 0.36 3.51 6.13 3.84 5.11 0.34 3.63 4.17 5.03 5.78 6.43 4.86 5.16 0.75 2.26 0.33 0.73 3.49 4.02 0.29 4.25 6.65 3.71 3.68 3.21 0.45 5.16 5.09 5.26 0.03 4.89 5.66 5.27 2.55 4.95 3.98 4.16 4.42 5.47 5.66 4.45 4.92 6.41 3.57 5.84 4.36 5.19 5.67 2.27 0.91 4.13 5.52 6.18 5.28 5.38 5.62 3.43 4.31 3.29 6.98 5.47 3.26 5.57 5.83 6.95 4.20 0.92 3.23 5.04 3.32 0.78 2.66 5.30 0.69 4.81 4.06 0.85 5.12 3.31 0.29 4.93 4.27 ēx/ēy 0.23 6.27 3.25 6.25 4.62 5.08 4.03 0.33 0.96 4.03 4.85 3.83 2.73 4.96 4.05 4.18 3.60 3.18 0.61 5.09 4.36 4.29 5.21 4.15 0.36 5.42 3.28 3.52 4.08 3.22 0.46 3.19 4.62 3.46 6.27 3.52 3.01 5.04 5.25 0.32 3.94 5.70 4.87 6.36 4.54 5.68 3.00 3.06 6.79 0.29 4.93 4.32 0.02 6.42 4.87 3.69 4.25 0.98 5.56 4.73 4.99 5.56 0.02 5.79 5.23 4.09 0.19 3.63 3.26 2.22 3.11 5.28 3.58 4.95 4.82 4.79 3.03 3.86 3.07 0.32 6.34 3.98 5.31 5.28 4.58 3.24 0.25 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful