You are on page 1of 4

MERAWAT SAKIT GIGI, GUSI BENGKAK DAN BERNANAH

Sediakan air garam suam dan serai sebatang. Bersihkan serai dengan membuang daun dan akar serta kulit yang kering, kemudian dibakar di atas api yang sederhana sehingga panas. Kemudian dibaca doa berikut pada pesakit dengan meletakkan tangan di bahagian luar gusi yang sakit iaitu:1. Baca surah Al-Fatihah. 2. Kemudian baca ayat 21 dari surah Al- asyr

“Sekiranya Kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, nescaya engkau melihat gunung itu khusyuk serta pecah belah kerana takut kepada Allah. Dan (ingatlah), misal-misal perbandingan ini Kami kemukakan kepada umat manusia, supaya mereka memikirkannya.”

!. Kemudian baca:

hendaklah disebut nama pesakit dibin atau dibintikan dengan nama ibunya sekali. &uga pada serai dan air garam suam. . #icit gusi yang bengkak supaya bersih daripada nanah atau kandungan air. Air garam digunakan untuk berkumur-kumur beberapa kali sehingga gusi terasa bersih. %Dan Dia lah yang mencipta kamu dari diri yang satu (Adam). kecilkanlah apa yang dialami (sebut nama pesakit dan puncanya). baca ayat () dari surah al-An*am. Kemudian ditiup pada bahagian yang sakit.“ a Allah a !uhanku. 'etakkan serai yang masih panas untuk digigit diantara gigi di bahagian yang bengkak. !uhan yang mengecilkan apa yang besar. yang membesarkan apa yang kecil. Sekiranya gigi masih sakit. maka (bagi kamu) disediakan tempat tetap (dalam tulang sulbi bapa kamu atau di bumi). dan tempat simpanan (dalam rahim ibu atau dalam kubur). "ahai !uhan ang #aha $engasih.” "#ada tanda $ %.

........r....ipetik dari 1a&alah Solusi Diriwayatkan oleh Al-Bayhaqiy menyatakan bahawa Abdullah bin Rawahah telah mengadu sakit geraham kepada Rasulullah SAW.........................bn Abbas r....Sesungguhnya Kami telah &elaskan tanda-tanda kebesaran (Kami) satu persatu bagi 'rang-'rang yang mengerti (secara mendalam)..in ......................+.. ...a............ bersabda yang bermaksud: 0Sesiapa yang mengadu gusinya sakit.... arun .....a........ baha+a /asulullah s................. maka hendaklah ia meletakkan &ari-&arinya di atas gusinya dan hendaklah membaca ayat () surah Al-An*am.................... Baginda meletakkan tangan kanannya ke atas dagunya di mana terdapat geraham yang sakit tadi lalu membaca doa berikut tujuh kali ........ ........... #etua daripada .% Sebuah hadis yang diri+ayatkan oleh al-..........aru-utni dengan sanadnya daripada ....

a telah datang kepada Baginda mengadu sakit gusi.Al-!umaidiy telah meriwayatkan bahawa "atimah r. Baginda telah memasukkan jari telunjuk kanannya dan meletakkan pada gigi yang sakit lalu berdoa .