You are on page 1of 1

GOST 682889

CĂPSUNE

SM GOST
12572:
2010
ZAHĂR

GOST
11293-89

GOST
28274-82

GOST
24104-80

GELATINĂ

APĂ

OUĂ DE GĂINĂ

Recepțioanare

Încălzire
T= +25-30 °C

Spălare
Curățire
de penducul

Amestecare

Trecere
prin sită

Umflere
τ =5 min

Dizolvare

Strecurare

Spălare

Dezinfectare

Clătire la get
mare de apă
Spargere
Separare
AlbusGălbenus
Batere

Amestecare

Răcire, T = +7…+14°C

Servire + 7…+14 °C