You are on page 1of 18

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI – FACULTATEA DE

ADMINISTRATIE SI MANAGEMENT PUBLIC

Analiza serviciului public de educatie
din cadrul
Academiei de Studii Economice
din Bucuresti
-Metoda celor sase palarii ganditoare-

Studenti: GICĂ OANAVALENTINA
FILOTI ALEXANDRA

BUCUREȘTI
2013

.......... 5 2.............................................3....................................................................................1..................... Pălăria ALBA............ 10 4....................2...................................................... 3 1.......................................... 15 6.. Palaria NEAGRA............................................................................. Amenintari......................................... Concluzii......................................... Palaria VERDE.................................................................................2.................................. Palaria ROSIE............................ 14 5............. Cadrul juridic de organizare si functionare al Academiei de Studii Economice din Bucureşti.................................... Puncte slabe.................. 3 1.............. Scurt istoric................................................................................................................... Palaria ALBASTRA.............................................1.......................................................................... Puncte forte....................................................... 13 5.......CUPRINS CUPRINS....................... 5 1.............................. Cadrul organizational ............. 2 1. Palaria GALBENA.................. Oportunitati .................................................................................... 10 3. 14 5................1..........2................................... Recomandari....................... 8 2.................................................................................................... 8 2.............................................................2..................................1.................................................... 16 Bibliografie Anexe 2 ...................................................................... 15 6. 15 6..........................

de trei ani. nr. a rezultat Academia de Ştiinte Comerciale şi Cooperatiste. . Scurt istoric În anul 1913. Durata studiilor era de patru ani 1948 .ase. ISEP 1 Academia de Studii Economice din Bucuresti http://www.Inaugurarea Caminului nr. să capete o nouă titulatură. 1.AISCI a capatat dreptul de organizare a doctoratului (prin Legea de modificare a Regulamentului de organizare si functionare a AISCI.Apar doua niveluri de pregatire: licenta. M. începând cu anul 1948. N. de cel putin un an.D. universitatea a functionat sub tutela Ministerului Industriei şi Comertului. 110) In 1927 . de Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale (A. numele in Institutul de Stiinte Economice si Planificare (ISEP). V.pdf 3 . la ora 10 00. Săvulescu. Stiinte cooperatiste.a fost înfiintată prin Decret regal Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale din Bucureşti. denumire care se păstrează şi astăzi. Radovici. Xenopol.Ion N. Începând cu anul universitar 1967-1968 denumirea se schimbă din nou. dar trecerea efectiva s-a facut incepând cu anul financiar 1935) 1947 . in Amfiteatrul Cladirii din Calea Victoriei In 1918 . 5 1935 -Trecerea AISCI din subordinea Ministerului Comertului si Industriei in cea a Ministerului Instructiunii Publice (decizia a fost luata in anul 1934. aflat pe actuala strada Stanislas Cihoski nr. Al.1.). se modifica sectiunile programelor de licenta si continutul acestora 1933 . Slăvescu etc. O. iar ulterior a trecut sub egida Ministerului Instructiunii.I.1.ro/ase/management/pdf/ARACIS/Raport% 20evaluare%20externa%20a_ %20calitatii%20ASE%202011-2012. Angelescu. din initiativa unui grup de economişti de înaltă Tinută ştiintifică .C. publicata in M. prin Decretul 175 /1948. Denumirea initială. doctorat. 1 La 1 noiembrie 1913 . Pălăria ALBA 1. s-a mentinut până în anul 1947 când. Până în anul 1934. în urma fuziunii cu Academia de Studii Cooperatiste. Institutul de Ştiinte Economice şi Planificare.Inaugurarea cursurilor la AISCI (698 de studenti in anul I).Dupa aplicarea Legii 299/1947 de fuziune. în Academia de Studii Economice Bucureşti.Primii licentiati ai AISCI (doi in vara si sapte in toamna) In 1921 . Noua structura are doua facultati: Stiinte comerciale.S.I. pentru ca apoi.Academia de Stiinte Comerciale si Cooperatiste (fosta AISCI) si-a schimbat. AISCI si-a schimbat numele in Academia de Stiinte Comerciale si Cooperatiste.

Atunci când a existat. reinmatriculari. Comert. Comert (cu o noua sectie: Economia comertului exterior). Contabilitate. a sistemului creditelor transferabile – ECTS (European Credit 4 . Planificare si administratie economica (3 ani). incepand cu anul universiatar 1998-1999. 1967 . Invatamant Economic Deschis la Distanta). IV (si V). 1998 .Institutul de Stiinte Economice si Planificare (ISEP) si-a schimbat denumirea in Institutul de Stiinte Economice (ISE). ISE avea urmatoarele facultati: Economie generala. Introducerea. initial. reexaminari. Introducerea facilitatii de percepere de catre ASE a taxelor pentru admiteri. s-a cerut avizul de partid pe dosarul candidatului 1993 – S-a introdus invatamântul organizat pe cicluri (module): ciclul I – anii I si II.Programul Tempus de mobilitati internationale ale studentilor a fost inlocuit de programul Erasmus. fara sustinerea unui examen de admitere.Durata studiilor la zi a devenit cinci ani.Absolventii studiilor de lunga durata pot urma o a doua specializare. a invatamantului la distanta (numit. ciclul II – anii III. in urma unui examen. 1951 . facute in perioada 1972-1974. inmatriculari.avea urmatoarele facultati: Economie generala (4 ani). 1975 . ASE avea urmatoarele facultati: Ecomomia productiei. Au fost ani multi in care nu s-a organizat concurs de admitere. Absolventii colegiilor pot continua studiile de lunga durata. specializari ASE a admis studenti la taxa. Finanțe. in plus fata de cei Finanțati de la bugetul de stat.Se introduc studiile aprofundate (un an. repetentie. Calcul economic si cibernetica economica (nou infiintata).ISEP capata numele V. repetarea examenelor. incepând cu anul universitar 1951-1952 1952 . Evenimentul a intrat in folclorul comunitatii universitare cu numele Cutremurul din 1974 de la ASE.Institutul de Stiinte Economice (ISE) si-a schimbat denumirea in Academia de Studii Economice (ASE). trunchi comun.au descoperit unele fraude de la examenul de admiterea in anul I. incepand cu anul universitar 1998-1999. Finanțe (3 ani).Sistemul doctoratului s-a inchis si a devenit atent controlat de organele de partid.Introducerea invatamântului fara frecventa.Introducerea. dupa licenta) 1995 . Lenin 1957 . Durata studiilor era de patru ani (la zi) si cinci ani (la seral si fara frecventa) 1994 . pentru toate facultatile 1958 . I. Economie generala. S-a infiintat specializarea Cibernetica economica 1974 . inclusiv a celor de licenta si absolvire 1997 . Finanțe-credit si evidenta contabila.

a fost implementat Procesul Bologna.2. potrivit legislatiei în vigoare.E. de doua semestre 2005 . A. functionează 11 facultăti organizate pe domenii de licentă si 22 de departamente. In anul universitar 2005-2006 s-au reorganizat programele de licenta si mastera. organizează procesul de învățământ pe ciclurile europene de studii. incepand cu anul universitar 2000-2001.2 1.Implementarea procesului Bologna. este persoană juridică non-profit. respectiv: studii universitare de licentă.S. 525 din 30/07/2012. În A.G.E. Se renunta la studiile aprofundate. Programele de masterat de trei semestre intra in lichidare. de interes national şi face parte din Sistemul European al Învățământului Superior.E. nr. în anul universitar 2012-2013.978 din 6 aprilie 1913. Studiile universitare de licentă au o durată de trei ani şi sunt organizate în domeniile fundamentale ale Ştiintelor economice şi Ştiintelor administrative. Statistică şi Informatică economică. A.S. A. doctorat (3 ani). publicat în Monitorul Oficial al României din 13 aprilie 1913”. Cele 11 facultăti au sediile în şase clădiri proprii ale A. Cadrul juridic de organizare si functionare al Academiei de Studii Economice din Bucureşti A. 1.Transferred System) – fiecarui semestru universitar alocandu-i-se 30 de credite. Cadrul organizational În A.S. 2 Academia de Studii Economice din Bucuresti http://www.3. Prin facultătile sale şi Centrul ID-IFR.100. Începând cu anul universitar 2005-2006.S. 288/2004. care prevedea ca studiile universitare sa aiba trei niveluri: licenta (3 ani).Se introduc programele de masterat (trei semestre. trecerea de la un an la altul era conditinata de acumularea unui mumar minim de credit 2000 . 2. Partea I nr. statuat prin legea nr.S. a fost înfiintată ca institutie de învățământ superior sub denumirea de Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale. organizează în clădirile proprii din teritoriu şi studii universitare de licentă la distantă. constituit în 2005.E. pentru programele de licentă şi doctorat. masterat (2 ani).S. după cum urmează: începând cu anul universitar 2005-2006. A.ro/# 5 . pe următoarele domenii de licentă: Administrarea afacerilor. 707/2012 publicată în Monitorul Oficial. este o universitate de cercetare avansată şi educatie care functionează pe baza principiului autonomiei şi al răspunderii publice şi care dispune de libertate universitară. Cibernetică.S.E. Colegiile intra in lichidare.S.E..ase. dupa licenta). de masterat şi de doctorat. în baza legii promulgate prin „Decretul Regal nr.E. începând cu anul 2008-2009. pentru programele de masterat acreditate în baza H.E.

2. 248 lectori. Marketing şi Ştiințe Administrative.3 Durata ciclului de licentă este de trei ani (180 punctecredit). 157 conferentiari. Studiile universitare de doctorat constituie ciclul al III-lea de studii universitare si are două componente: Program de pregătire bazat pe studii universitare avansate si Program individual de cercetare stiintifică.294 locuri la buget si 626 locuri la taxă.908 la studiile de masterat. si pentru programele de licență forma de învățământ la distantă. dintre care 772 cadre didactice cu functia de bază în A.ro/ase/prezentare/brosura/index. Personalul didactic În anul universitar 2012-2013 în A.ase. dintre care 606 locuri la buget si 2. 720 locuri în Bucuresti si 100 locuri în cele 2 centre teritoriale.E.354 la studiile universitare de doctorat şi 265 la şcolile academice/ programele de masterat 3 Academia de Studii Economice din Bucuresti http://www. sunt angajate 1.S. A. Finanțe.E.S. 141 conferentiari. Pentru anul universitar 2012-2013 au fost scoase la concurs pentru programele de licență forma de învățământ cu frecventă.S.700 locuri la buget.E. fata de 27 în anul universitar precedent cu un total de 1.920 locuri.470 persoane (ianuarie 2013).Contabilitate. dintre care 1. 267 lectori. 1.826 studenti.E.435 locuri cu taxă si 18 locuri pentru candidaTii din Republica Moldova. Economie şi Afaceri internationale.299 la ciclul de studii universitare de licență. Studiile universitare de masterat au o durată de doi ani (120 puncte-credit). Economie. Management. Studentii În anul universitar 2011-2012 în cadrul A.568 în anul universitar 2011-2012. a oferit 54 programe de masterat profesional fata de 38 în anul universitar precedent cu un total de 3. Pentru anul universitar 2012-2013.html 6 . dintre care 17 pentru candidatii de etnie romă. Pentru anul universitar 2012-2013. 113 asistenti şi 28 preparatori) fata de 812 în anul universitar 2011-2012 (234 profesori. 4 programe de masterat de tip MBA cu un total de 200 locuri la taxă fiecare program caracterizându-se printr-o misiune didactică si de cercetare bine definită. 1. atât pentru forma de învățământ cu frecventă.444 locuri la taxă 30 programe de masterat de cercetare. cât si pentru cea la distanță. 366 personal didactic auxiliar fata de 399 în anul universitar 20112012 şi 332 personal nedidactic fata de 357 în anul universitar 2011-2012. 10. 119 asistenti şi 70 preparatori). absolventi de licee din România. dintre care 110 locuri granturi. au fost înscrişi 27. fata de 1.S. dintre care 3 cu bursă. 273 locuri.050 locuri. 152 cu taxă si 11 granturi. (207 profesori. dintre care 15. alocate tinerilor de origine etnică română sau cetăTenilor români cu domiciliul în străinătate.

în suprafata totală de 169. sunt înscrişi 23.94 mp. 8.227 la studiile de masterat.ase.S.S.920. 742 la studiile universitare de doctorat şi 133 la programele de masterat internationale. În anul universitar 2012-2013 în cadrul A.754 studenti.pdf 7 . Baza materială Activitatea din cadrul A.E.E. dintre care 14.internationale.652 la ciclul de studii universitare de licență. în concordantă cu planurile de învățământ şi cu numărul de studenti4 Organigrama 4 Academia de Studii Economice din Bucuresti http://www.ro/ase/management/pdf/ARACIS/Raport%20 evaluare%20externa%20a_ %20calitatii%20ASE%202011-2012. se desfăşoară într-un spatiu universitar propriu format din 38 de clădiri. cu un patrimoniu propriu care corespunde unor standarde înalte şi care asigură desfăşurarea unui proces de învățământ de calitate.

în mass-media naţională şi locală. sunt confirmaţi. 73 de ambasade străine la Bucureşti. 82. diseminate la târguri educaţionale. care a fost transmisă la peste 86 de instituţii publice din România. o imagine în domeniul cercetării şi educaţiei în ştiinţele economice şi ale administraţiei publice recunoscut atat pe plan national cat si international. engleză şi franceză. în limbile română. Palaria GALBENA 2. la întâlniri cu potenţialii studenţi din străinătate (China. Brazilia.S.). la întâlniri organizate cu liceenii.77 % din total cadre universitare. Oferta de programe de studii post-universitare şi de doctorat. Astfel. Cercetării. pliante şi postere.1. reprezentând 16. dispune de un sistem de management al calităţii (SMC) în conformitate cu SR EN IS0 9001:2008 – sistem exigent de evaluare a calităţii 8 . înregistrându-se un total de 668 cadre didactice universitare cu acest titlu. ASE îşi prezintă oferta educaţională prin publicarea de broşuri. Celelalte cadre didactice posedă pregătirea iniţială şi competenţele în domeniul disciplinelor predate. Acest calificativ a fost obtinut in anul 2008 in urma unei evaluari externe instituţionale efectuata de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS).S. 132 de misiuni diplomatice româneşti în străinătate. Iordania. au fost actualizate şi făcute publice: Oferta completă de şcolarizare. 12/17. Certificat nr. preparatorii şi asistenţii având pregătirea pedagogică atestată.E. toţi titularii de discipline au titlul ştiinţific de doctor. se poate menţiona broşura de prezentare A. De asemenea.2008 • Cadre didactice bine pregatite În cadrul A. marea majoritate fiind înscrise la doctorat • A. Ghidul Admiterii. 134 conducători de doctorat.07. Anual. Oferta de programe de masterat şi şcoli academice postuniversitare. • Academia de Studii Economice este „Universitate cu grad de încredere ridicat”.E.S.6% din total cadre universitare cu titlul de doctor. dintre care 132 conducători în Ştiinţe economice şi 2 conducători în Ştiinţe juridice.E. Dintre aceştia. Argentina. prin Ordin al Ministrului Educaţiei. toate delegaţiile care au reprezentat Academia de Studii Economice la manifestări internaţionale au folosit acest prilej pentru a promova valorile specifice instituţiei şi oferta noastră educaţională şi de cercetare ştiinţifică.2. Franţa etc. Puncte forte • Este singura universitate din ţară cu programe numai în domeniul fundamental al științelor economice şi în domeniul științelor administrative si cea mai buna din Romania • ASE are un brand. Tineretului şi Sportului.

Sindicatul Studentilor din Facultatea de Cibernetică. de consultanţă şi expertize în domeniul economic şi al administraţiei publice.E.E. numeroase contracte de cercetare ştiinţifică Editura ASE a obtinut peste 24 de premii la Targurile de carte „Gaudeamus” • Ofera cursuri gratuite pentru viitori studenti. Business Organization for Students (BOS). articole de specialitate. ADVICE Students. activităţi de învăţământ pentru pregătirea psiho-pedagogică. Asociaţia Studenţilor Economişti din România (ASER). Consiliile Studentilor. doctorat în ştiinţe economice şi în ştiinţe juridice. ASCIG (Asociaţia Studenţilor în Contabilitate şi Informatică de Gestiune) . formare continuă. • ASE are statutul de “Universitate de cercetare avansată şi educaţie”.A. • Mediul asociativ studentesc bine dezvoltat Oraganizatiile studentesti din cadrul ASE-ului sunt: Uniunea Studenţilor Academiei De Studii Economice Din Bucureşti (USASE).ro/ase/avizier/pdf/EUA/RAPORT%20DE% 20AUTOEVALUARE.S. metodică şi practică a studenţilor şi a absolvenţilor care optează pentru cariera didactică. masterat. activităţi de cercetare ştiinţifică. Cei care aspiră să devină studenţi la Academia de Studii Economice (ASE) din Bucureşti vor putea urma cursuri de pregătire pentru admiterea din 2013. cu numeroase premii obţinute pentru calitatearidicată a prestaţiei sale în cercetarea ştiinţifică. educaţie. conform evaluării EUA.toate programele de studii sunt acreditate5 • dispune de blibliotecă digitală pe site-ul universitatii • permite accesul la baze de date ştiintifice în format full-text şi baze de date bibliografice şi bibliometrice care pot fi accesate prin proiectul ANELiS. management academic şi administrativ • Dezvoltarea considerabilă a producţiei ştiinţifice a A.ase. iar în anul 2010 a avut loc o nouă re-certificare în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2008 pentru următoarele domenii: activităţi de învăţământ superior. Sindicatul Studenţilor din Cibernetică (SiSC). Tinerii Creştini Ortodocşi (TCO). a implementat sistemul de management al calităţii (SMC) în anul 2003. studii postuniversitare. participări la conferinţe internaţionale. Cursurile sunt organizate in 5 Academia de Studii Economice din Bucuresti http://www.S. activităţi de cercetare în domenii care asigură pregătirea personalului didactic. – cărţi.pdf 9 . Clubul de Ecologie si Turism ECOTUR. DaAfaceri (DAfi).monografii. Asociaţia Internaţională a Studenţilor în Stiinte Economice şi Comerciale (AIESEC). Voluntari pentru Idei şi Proiecte (VIP) • ASE este o universitate economică de excelenţă. Statistică si Informatică Economică (SiSC).

2.Consultarea intre personalul de conducere si angajaţi privind schimbările care afectează locul de muncă este considerată deficitară.Existența unor programe de formare care să permită realizarea sarcinilor şi utilizarea dotărilor. .2. . Strategia Sectorială de Dezvoltare a Educaţiei pentru anii 2012 – 2020 este principalul document de politici în domeniul educaţiei • Rata de promovare a bacalaureatului in crestere (in 2013 a crescut cu 12% fata de 2012) 3. Aspectele activităţii care sunt apreciate: . .Accesul la infrastructură. care este considerat ca fiind insuficient. Palaria ROSIE Opiniile cadrelor didactica/salariatilor din cadrul Academiei de Studii Economice din București Activităţi care nu sunt apreciate: .Gradul de implicare al colegilor scăzut. . abilităţilor şi deprinderilor salariaţilor. Oportunitati • Integrarea ASE în Sistemul European al Învăţământului Superior şi în spaţiul European al cercetării • Deschiderea mai mare a universităţilor europene concretizată în mobilitatea în creştere a profesorilor şi studenţilor • Contextul favorabil asigurat de Legea Educaţiei prin promovarea principiului autonomiei universitare • Strategia Europa 2020 ca bază pentru dezvoltarea unor programe educaţionale şi de formare continuă.Locul de muncă considerat că este interesant si asigură valorificarea cunostinţelor. . Pentru a putea participa la pregătire cursanţii trebuie să completeze un formular online. dotările si facilitaţile necesare desfasurării activităţii.perioada 9 februarie – 27 aprilie.Aprecierea şi respectul la locul de muncă.Număr de angajaţi la nivelul departamentului/compartimentului. . beneficiilor şi recompenselor scazut.Nivelul salariului. săptămânal pentru fiecare disciplină de examen şi vor urma programa cerută la examen. 10 .Top managementul si uşurarea sarcinilor de muncă nu sunt intr-o relație directa. . in raport cu sarcinile de serviciu.

Modul de lucru si colaborarea cu seful ierarhic direct.Sentimental de implinire personală pe care il dă munca in ASE.6 Sursa: http://www.ro/ase/conducere/pdf/Sondaj/Prelucrare_sondaj_satisfactie_ASE.Lucrul in echipă şi increderea in colegi. .ase.ro/ase/conducere/pdf/Sondaj/Prelucrare_sondaj_satisfactie_ASE.p df 6 http://www.ase.ro/ase/conducere/pdf/Sondaj/Prelucrare_sondaj_satisfactie_ASE.p df Sursa: http://www.Considerarea unei cariere in ASE pe termen lung..pdf 11 . . .ase.

Competentele dobandite in cursul anilor de studiu nu sunt utile pe piata muncii .Un loc de muncă corespunzător pregătirii au numai 60% dintre absolvenţi.Abilitatile dobandite in stagiile de practica/intership efectuate in cadrul studiilor universitare nu sunt aplicabile la locul de munca .Media de absolvire este ultimul element care este considerat că a contribuit la găsirea unui loc de muncă .Gradul de valorificare la locul de muncă a competentelor dobândite în cadrul studiilor universitare este scazut . rata celor fără un loc de muncă corespunzător pregatirii fiind relativ mare .Opiniile absolventilor de programe din cardul Academiei de Studii Economice din București .absolvenţii studiilor de licenţă apreciază pozitiv activitatea din ASE 12 .Intampina dificultati de angajare iar faptul ca au terminat ASE nu este un mare avantaj asa cum s-ar fi asteptat .

de informatiile care se gasesc online - Nu ii atrag cursurile/seminariile chiar daca se folosesc instrumente tehnologice moderne – cadrul didactic foloseste aceasi metoda de expunere - Relatii rigide intre studenti si profesori 4.ase. o data pe semestru in care studentii vor lua locul profesorilor si vor sustine discutii libere cu cadrele didactice 13 .ase.ro/ase/conducere/pdf/Sondaj_ALUMNI/Rezultat_chesti onar_ALUMNI_19_03.ro si de site-ul fiecarei facultati in - parte.Sursa:http://www. Palaria VERDE • posibilitatea înlocuirii unei discipline cu un internship oferit de companii prin intermediul facultătii pentru ca studentii să poată acumula mai multă experientă practică. • Intoducerea unor cursuri.pdf Opiniile studentilor din cardul Academiei de Studii Economice din București Studentii sustin ca: - Sunt mandrii ca fac parte din aceasta comunitate de studenti si profesori - Taxele universitare sunt acceptabile - Sistemul de burse este orientat catre student - O jumatate din studenti se identifica cu univeritatea - Sentimentul de frica in comunicarea problemelor pe care le intampina. in general cele legate de cadrele didactice Sunt multumiti de site-ul universitatii www.

180 de locuri de cazare. • Sa existe muzica pe fundal. • Sa existe in fiecare cladire ASE o cantina ieftina pentru studenti. cu o capacitate totală de 1. şi 41 de ţări non UE).iar fiecare student sa poata avea partitura lui unde sa isi scrie si salveze cursurile.astfel sa iti dea o stare de bine cand petreci cateva ore si sa te invioreze.unde sa poata lua un pranz decent.778 de camere şi 6. Cei mai multi sunt 14 . Aceste excursii sa aiba teme speciale 5. numar relativ mic in comparatie cu numarul studentilor straini sau din provincie • planurile de învătământ prevăd o singură sesiune de practică • Numar scazut de studenti straini În prezent sunt înmatriculaţi 578 studenţi străini (314 la programele de licenţă şi 264 la programele de masterat) din 48 de ţări (7 din U. Palaria NEAGRA 5.deoarece stimuleaza procesul de invatare si de atentie sporita. etajul 2.putand sa le acceseze si de acasa. de exemplu la etajul 1 – studentii.• In fiecare sediu a facultatilor sa se deschida un „loc de recreere” in care studentii pot petrece timpul dintre cursuri/seminarii • Sa se introduca un sistem de evaluare a cadrelor didactice online care se va face public si de care se va tine cont • Fiecare sala de curs sa fie dotata cu laptopuri. • In fiecare an universitar sa se realizeze programe de practica in diverse institutii.1. • Fiecare sala sa fie vopsita cat mai colorat .pentru a avea posibilitatea de a intelege mai bine cum functioneaza mediul privat sau cel public • Langa fiecare cladire ASE sa existe o parcare de tipul „Smart Parking” (parcare supraetajata) unde sa poata parca si studentii si profesorii. Puncte slabe • număr locuri de cazare insuficient Sunt 19 cămine aflate în folosintă permanentă şi temporară.E.profesorii • Sa organizeze excursii in anul I pentru ca noii studenti sa se cunoasca mai bine si sa se obisnuiasa. deasemenea pentru cei din anul III sa existe o excursie special destinata pentru a petrece ultimul timp universitar impreuna.

La programele şcolilor doctorale sunt înmatriculaţi 7 doctoranzi străini. 7 http://www.ro/ase/avizier/pdf/EUA/RAPORT%20DE%20AUTOEVALUARE. Palaria ALBASTRA 6. la nivelul universităţii.din Republica Moldova 247 (147 programele de licenţă şi 100 la programele de masterat).ase. Recomandari • Identificarea posibilitătilor privind introducerea modulelor de practică începând din anul I de studii.pdf 15 . • Cresterea numărului programelor de studii într-o limbă de circulatie internationale pentru a crea posibilitatea cresterii numărului de studenti străini si o promovare internaţională mai susţinută şi extinsă • Introducerea unor programe de invatamant adaptate nevoilor speciale ale studentilor cu dizabilitati. • Restricţii existente pe piaţa muncii în UE7 6. • nu oferă facilitati de studii pentru studentii cu dizabilitati • Flexibilitate redusă a programelor de studii şi slabă cooperare interdisciplinară inter facultăţi cu posibilităţi limitate pentru studenţi în alegerea cursurilor opţionale • Managementul riscurilor în zona infrastructurii – clădiri şi echipamente este mai degrabă reactivdecât proactiv • Nu s-au respectat proiectele de dezvoltare pe perioada 2010-2013 • Număr redus de visiting profesor de la universităti de prestigiu din străinătate.1.2. Amenintari • Amplificarea concurenţei în domeniul învăţământului superior economic la nivel naţional şi internaţional • Legea salarizării demotivează în special cadrele didactice tinere • Trend demografic descendent şi reducerea nivelului de trai în România care vor conduce la scăderea numărului de studenţi. 5. de programe comune interfacultăţi pentru creşterea gradului de cooperare între acestea. • Dezvoltarea şi implementarea.

• ASE are statutul de “Universitate de cercetare avansată şi educaţie”. si de stimulare a participării cadrelor noastre didactice în alte universităti în calitate de visiting professor. 3 săptămâni. 16 . 6. • implementarea unei politici de atragere a personalului didactic si de cercetare din străinătate. chestionare adresate studentilor din cadrul universitatii. rezultatele unor sondaje de opinie adresate salariatilor si fostilor studenti din cadrul Academiei de Studii Econimice din București. institutiile partenere nu sunt foarte serioase la monul ca nu se face practica „pe bune” si sunt putine sanse de angajare in continuarea practicii. Concluzii Folosind ca metodologie analiza documentara. cibernetica si statistica de gestiune si are programe numai in domeniul stiintelor administrative si economice.• numărul de studenti străini care studiază în universitate este foarte mic în raport cu potentialul de care dispunem şi cu calitatea programelor pe care le oferim.2. toate programele universitare sunt acreditate iar cadrele didactice sunt bine pregatite • Principala problema care au semnalat-o stdentii este stagiul de practica din cadrul licenței: perioada de timp in care se desfășoară relativ mica. administrarea afacerilor. pe bază de parteneriat. lucrând pe date secundare preluate aproape integral de pe site-ul oficial al instituției publice analizate dar si pe date primare. • Academia de Studii Economice din București este prima universitate din Romania in domeniul economic. finante.

an universitar 2011-2012”. accesat la data de 15.ro/ase/management [online] la adresa: /Bazalegislativa/Strategia%20de%20dezvoltare %202007-2014/index. Consiliul de Administraţie ASE.12.2013. http://www.ase. 2013._Raportul _studentilor_-_ASE_02. 17 .12. 4.html. 2. „ASE Bucuresti – Strategia de dezvoltare a ASE 2007-2014”. [online] la adresa: http://www. accesat la data de 14. Academia de Studii Economice din Bucuresti.pdf.ro/uploads/ media/4. Academia de Studii Economice din Bucuresti. 8. 2012.12.2013.pdf.12.2013. Academia de Studii Economice din Bucuresti.2013. Academia de Studii Economice din Bucuresti. accesat la data de 14.asp. accesat la data de 15. Academia de Studii Economice din Bucuresti.ase. accesat la data de 14. 2011. „Raport de autoevaluare a asigurării calitătii academice din Academia de Studii Economice din Bucureşti. „Raport de autoevaluare Academia de Studii Economice din Bucuresti” [online] la adresa: http://www. 3.pdf. „Raport evaluare institutionala al studentilor evaluatori Academia de Studii Economice Bucuresti”. [online] la adresa: http://www. 2013.100. [online] la adresa: http://www.ro/ase/avizier/pdf/EUA/RAPORT%20DE %20AUTOEVALUARE.12.aracis.2013.2013.ro. „Rezultatele prelucrării chestionarului privind gradul de satisfacție a salariaților din ASE”. 2012.BIBLIOGRAFIE 1. 5. [online] la adresa: http://www.ase. 2007.12. „Rezultate ancheta ALUMNI”.pdf. Academia de Studii Economice din Bucuresti.ase. „Academia de Studii Economice din Bucuresti – 100 de ani de la infiintare”.ro/ase/conducere/pdf/Sondaj_ALUMNI/Prelucrare _sondaj_ALUMNI_2013.ro/ase/prezentare/brosura/index.12. 7.ase. [online] la adresa: http://www. 2013.pdf.2013.ro/ase/management /pdf/ARACIS/Raport%20evaluare%20externa%20a_%20calitatii%20ASE%2020112012. 2013.ase. accesat la data de 15. 6.12. ARACIS.ase. „Brosura ASE”.ro/ase/conducere/pdf/Sondaj/Prelucrare_sondaj_satisfactie_ASE. [online] la adresa: http://www. accesat la data de 14.2013. accesat la data de 15.

18 .