Prof. univ. dr. Gheorghe Ceauşu

9 discipline plus 3 domenii
ediţie îngrijită de lect. univ. dr. Mihaela Beţiu

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României CEAUŞU GHEORGHE 9 discipline plus 3 domenii/ prof. univ. dr. Gheorghe Ceauşu; red.: lect. univ. Mihaela Beţiu – Bucureşti: UNATC PRESS 2011 ISBN 978-973-1790-48-0 I.Beţiu, Mihaela (red.) 791.43 792

Editor: lect. univ. dr. Mihaela Beţiu Culegere texte, corectură şi tehnoredactare: cercetător Cornel Huţanu cercetător Beatrice Găurean cercetător Irina Lungu Layout: Mihaela Beţiu Mulţumiri deosebite domnişoarei Christiana Uratenco

9 discipline
Antropologie culturală Artele spectacolului Axiologie Estetică Estetica filmului Interferenţe Istoria filosofiei Receptarea culturală Teoria culturii

3 domenii
Hermeneutica Semiotica şi Semantica Simbolistica

„În actul întrebării stă pioşenia gândirii.” Heidegger O carte este şi ea un lucru care, atunci când stârneşte şi atrage atenţia cuiva, devine un obiect ce şi-a aflat finalitatea înscrisă de făcătorul ei în conştiinţa destinatarului. Spun aceasta deoarece în viaţa cotidiană observăm că lucruri făurite cu o anumită intenţie primesc alte finalităţi. E ca şi cum cu o carte se acoperă un ibric cu lapte în loc să fie citită … Dar aceasta nu este o carte în sens strict, ci mai degrabă un instrument, însă deosebit radical de ustensil (cum îl denumeşte Heidegger) cum ar fi scaunul, ghetele, automobilul, dar şi de „Simfonia a IX-a”, de „Luceafărul”, de Biserica Curtea de Argeş, de „Pasărea Măiastră”, de „Hamlet” sau de „Lacul Lebedelor”… Ar putea fi numită o cărare, un ghid, o hartă, o călăuză pentru oricine este interesat de ceea ce s-a gândit şi s-a scris în domeniile circumscrise aici. Se înţelege, exhaustivitatea este o ţintă, o năzuinţă a unor spirite iscoditoare însetate de plenitudine, însă de neatins, dacă ne gândim la Everestul cunoştinţelor acumulate de omenire. E o cărare, spuneam, prin câmpul luxuriant al produselor dezirabile ale spiritului creator, care ni se înfăţişează ca un univers, o lume, altfel spus, de instaurări în care s-au sculptat clipe care puteau să se stingă în albastrul infinit al cerului. Dar aşa le-am cules, le-am selectat, le-am adunat şi le-am oferit spre a înlesni căutările celor ce vor să cerceteze, menţionând că listele pot fi completate cu alte referinţe şi recomandări. Este, într-un fel, o continuare mai extinsă a „instrumentului” din 2003 – „7 discipline”. Redactarea elaborată cu sârguinţă tenace şi cu pricepere expertă îi aparţine, în întregime, colegei mele pe care o admir şi îi mulţumesc, doamna lect. univ. dr. Mihaela Beţiu. De asemenea, mulţumesc Christianei Uratenco, care a cules cea mai mare parte a materialului, Irinei Lungu, lui Beatrice Meda şi lui Cornel Huţanu. Dedic şi dăruiesc această carte studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor din UNATC din şi cu iubire. Prof. univ. dr. Gheorghe Ceauşu

SUMAR

9 Discipline
I. ANTROPOLOGIE CULTURALĂ 1
I.A.1 Obiectul, problematica şi temele cursului de Antropologie culturală 2 I.A.2 Programă alternativă pentru cursul de Antropologie culturală 3 I.A.3 Propuneri de teme de studiu pentru cursul de Antropologie culturală 4 I.B Bibliografia1 cursului de Antropologie culturală 6 I.B.1 Bibliografie minimă 6 I.B.2 Obiectul antropologiei 8 I.B.3 Orientări şi curente în antropologia contemporană 8 I.B.4 Antropologie generală 12 I.B.5 Condiţia şi problematica omului 15 I.B.6 Apartenenţă, participare şi identitate 17 I.B.7 Tipuri umane 19 I.B.8 Nietzsche, antropolog 20 I.B.9 Supraomul 21
Din motive de economie de spaţiu, dar şi pentru a facilita munca cercetătorului care se foloseşte de acest ghid, am apelat la o serie de prescurtări, în genere deja împământenite: Ed. = Editura Buc. = Bucureşti xxxx = volume comune ---- = de acelaşi autor ESPLA = Editura de Stat pentru Literatură şi Artă ELU = Editura pentru Literatură Universală BPT = Editura Minerva/Colecţia Biblioteca pentru toţi ** De asemenea, am scris cu litere mici numele unor edituri care se scriu în mod corect cu literă mare, cum ar fi: UNATC PRESS, Ed. UNITEXT, Ed. ALL, Ed. AION etc. (n. ed.)
1

I

I.B.10 Idealul de om 21 I.B.11 Personalitatea de bază 21 I.B.12 Rolul 22 I.B.13 Etologie 22 I.B.14 Antropologie filosofică şi culturală 25 I.B.15 Antropologie religioasă în genere şi creştină 35 I.B.16 Antropologie estetică 37 I.B.17 Antropologia artei 37 I.B.18 Antropologie teatrală 38 I.B.18.a Teme de seminar pentru cursul de Antropologie teatrală 38 I.B.18.b Patru regizori care privilegiază corpul: Meyerhold, Artaud, Grotowski, Barba 38 I.B.18.c Bibliografia cursului de Antropologie teatrală 39 I.B.19 Ritual şi/sau ceremonie 41 I.B.20 Sufletul 43 I.B.21 Corpul omenesc 43 I.B.22 Trupul 49 I.B.23 Corpul pe scenă 50 I.B.24 Tehnici corporale – Gestul 50 I.B.25 Dualitatea corp-suflet 51 I.B.26 Stările emotive după Nāţyaśāstra 51 I.B.27 Plăcerea/Bucuria/Fericirea 52 I.B.28 Frica 52 I.B.29 Despre sex şi funcţia sa psiho-socială şi etică 53 I.B.30 Moda şi vestimentaţia ca simbol cultural 53 I.B.31 Succesul din punct de vedere antropologic 55 I.B.32 Valorizarea timpului 55 I.B.33 Topos-urile omului 56 I.B.34 Ipostazele lui homo 58 I.B.35 Omul – fiinţa care se miră 62

II. ARTELE SPECTACOLULUI 65
II.1 Componentele tematice ale cursului de Artele spectacolului 66 II.2 Bibliografia cursului de Artele spectacolului 67 II.3 Bibliografie pe tema Lumea ca spectacol 89 II.4 Bibliografie pe tema Ritualul magic 89

II

III. AXIOLOGIE 91
III.A.1 Obiectul, problematica şi temele cursului de Axiologie 92 III.A.2 Propuneri de teme de studiu pentru cursul de Axiologie 93 III.B Bibliografia cursului de Axiologie 96 III.B.1 Axiologie generală 96 III.B.2 Valorizarea 100 III.B.3 Ce sunt valorile? 101 III.B.4 Caracteristici ale valorilor 101 III.B.5 Clasificarea valorilor 101 III.B.6. Interferenţele dintre valori 101 III.B.7 Judecata de valoare 102 III.B.8 Sistemul de valori 102 III.B.9 Norme şi Valori 103 III.B.10 Valori şi Bunuri 103 III.B.11 Valorile morale 103 III.B.11.a O listă a valorilor morale 105 III.B.11.b Sistemul de valori morale 116 III.B.11.c Conceptul de valoare 116 III.B.11.d Transmutaţia valorilor 116 III.B.11.e Tipologii ale valorilor morale 116 Adevărul 116 Adevărul, binele şi frumosul (valorile absolute) 117 Altruismul 117 Angoasa 117 Autonomismul şi heteronomia valorilor morale 117 Binele 117 Binele şi răul 118 Bunul simţ şi politeţea 119 Compasiunea 119 Cumpătarea 119 Curajul 119 Darul 120 Datoria 120 Decenţa 120 Dorinţa 120 Dreptatea 121 Durerea 121 Eroismul 121

III

Etica 121 Etica şi morala 122 Fericirea 123 Fidelitatea 125 Frica 125 Frumosul şi binele 126 Frumuseţea. Bibliografie (extra) despre Iubire la 10. Intenţia sau consecinţa 133 Obscenitatea 134 Onoarea 134 Patriotismul 134 Păcatul 134 Perversiunea 134 Pietatea 134 Politeţea 134 Politica şi morala 135 Prietenia 135 Promisiunea 135 Răul 135 Resentimentul 136 Respectul 136 Responsabilitatea şi datoria 136 Ruşinea 136 Sacrificiul 137 Sacrul 137 Speranţa 137 IV . prietenia şi iubirea 126 Iertarea 126 Impostura 126 Incestul 127 Invidia sau gelozia ca intoxicaţie psihică 127 Iubirea [v.f 127 Iubirea creştină 130 Încrederea 131 Înţelepciunea 131 Jertfa 131 Kitsch-ul ca şi comportament moral (mitocănia) 131 Libertatea 131 Libertatea politică 132 Mândria 132 Minciuna 132 Morala.

elitele şi elitismul 220 III.14.B.g Reevaluarea valorilor estetice 238 III.B.B.B.12. Elita.14 Despre „Re”-uri 240 III.B.14.14.b Valori estetice extra-artistice 232 III.B.B.Suferinţa 138 Trădarea 138 Umilinţa 138 Ura 138 Valoarea etică şi/sau morală (în genere) 139 Valoarea juridică 141 Valoarea politică 141 Valoarea religioasă 141 Valoarea teoretică 143 Vanitatea 143 Vina 143 Violenţa 144 Virtuţile morale 144 III.d Valori receptate 234 III.13.B.13.b Elitele.12.a Valorile estetice în genere 229 III.i Interferenţe ale valorii estetice cu alte tipuri de valori 239 III.13 Valorile estetice 228 III.c Valori intrinseci operei de artă 233 III.B.f Ierarhia valorilor estetice 236 III. Ierarhia oamenilor în grup.B.13.13.e Criza axiologică 250 V .B.11.b Proiectul lui Nietzsche cu privire la reevaluarea tuturor valorilor („Transmutaţia valorilor”) 241 III.e Judecata de valoare estetică 235 III.B.B.14.13.B.13.B.a Omul cu şi de valoare 221 III.B.B.12.d Recitirea şi rescrierea trecutului 246 III.B.a Avatarurile lui „Re” 241 III.f Bibliografie (extra) despre Iubire 144 III.13.c „Veşnica reîntoarcere” ca idee şi mit 244 III.14.12 Ierarhia valorilor. Teoria liderului.13.h Ierarhia artelor 238 III.13. elitismul/snobismul 221 III.B.c Dascălul ca model 223 III.B.B.

Discipline conexe 264 IV.B.10.10 Opera de artă 307 IV.A Componentele tematice ale cursului de Estetică 253 IV.B.8. Comicul 268 IV.B.8.B.IV.3.b Componentele operei de artă 315 IV.B.10. „Dublul Mimesis” în cinematograf.8 Creaţia 290 IV. Sublimul.B.3.B.c Inspiraţia – moment al creaţiei artistice 304 IV. Bibliografie pentru Estetica teatrului 257 IV.10.f Stilul operei de artă 320 IV.g Textul 322 IV.e Ritmul operei de artă 319 IV.B.8.a Bibliografia generală a cursului de Estetică 255 1.e Versiuni ale conflictului faustic 305 IV.B. Poetica de autor în arta filmului.i Simbolul artistic 324 VI . Ironia 276 IV.8.4 Poetică.6 Mimesis-ul.B.10.3 Categoriile estetice 267 IV.b Categorii estetice fundamentale şi/sau ale esteticii: Frumosul.a Despre categoriile estetice fundamentale şi/sau ale esteticii 267 IV. Poetici teatrale 277 IV.10. Tragicul.B.d Impersonalitatea artistului 304 IV.7 Artistul – tip de personalitate creatoare 285 Rolul biografiei 290 IV. Graţiosul.B. poetici şi poietică.10.B.B Bibliografia cursului de Estetică 255 IV.3.c Forma operei de artă/Forma estetică 315 IV.b Creaţia artistică 296 IV.B.h Personajul 324 IV. Absurdul.B.B.B.8.B.10.10.1.2 Obiectul şi problematica Esteticii.c Categorii estetice derivate şi/sau ale esteticii: Urâtul. ESTETICĂ GENERALĂ 253 IV.a Conceptul de operă de artă 308 IV.a Creaţia în genere 292 IV.B.B.B.10. Mimesis-ul în arta teatrală 283 IV.B.B.5 Atitudinea estetică şi componentele sale 282 IV. Grotescul.b.B.d Straturile operei de artă 318 IV.B.9 Explicarea creaţiei artistice din perspectiva psihanalizei 306 IV.B.B.

B.a Postmodernismul în genere 369 IV.c Plăcerea estetică 412 IV.14 Imagine şi imaginaţie.11 Conceptul de artă şi arta ca fenomen artistic 324 IV.B.24.B.B. precursoare a esteticii postmoderne 367 IV.25.B.15.B.j Niveluri narative şi persoană 324 IV.20.b Curentele artistice 359 IV.B.25.B.B.e Râsul receptorului 414 IV.20.24.12 Teoria „morţii artei” 329 IV. Fantasticul 334 IV. comunicare şi comunicare artistică 393 IV.25. Homo iconicus 337 IV.17.a Sistemul sau Clasificarea artelor 345 IV.IV.21 Limbajul logico-verbal 379 IV.23 Artă.B.a Ficţiunea.B.B.B.h Catharsis-ul 414 IV.B.B.B.25.17 Arta modernă 356 IV.B.25.18 Avangardele şi spiritul lor 360 IV.c Receptarea ca mirare 410 IV.B.B.13.B.20 Postmodernismul 368 IV.13.B.f Publicul 414 IV.a Modern. modernitate.B.g Snobismul publicului 414 IV.a Gustul estetic 411 IV.B.22 Arta ca limbaj şi/sau limbajul artei 387 IV.B.b Interpretarea (exerciţiu hermeneutic) 410 IV.16 Fenomenul interferenţelor artelor în secolul XX/ Interferenţele filmului cu alte arte şi fenomene culturale 353 IV.B.15.b Teatrul şi filmul ca arte ale spectacolului în sistemul artelor 351 IV. trăirea şi plăcerea estetică 411 IV.B. Homo fictus 330 IV.b Postmodernismul în artă 374 IV.25.B.10.B. modernism 359 IV.B.b Basmul.b Trăirea estetică 412 IV.15 Sistemul artelor 344 IV.a Receptarea artistică în general 402 IV.24.24 Receptarea artistică sau estetică 401 IV.25 Gustul estetic.19 Estetica lui Nietzsche.17.B.25.B.i Aura 414 VII .B.B.25.B.B.13 Despre irealităţi şi noţiunea de ficţiune 330 IV.B.25.d Empatia ca plăcere estetică 414 IV.

2 Teme şi/sau motive universale – surse permanente de creaţie cinematografică 428 V.A.A.27 Arta şi conceptul de artă 424 IV.27.A. Bibliografia cursului de Estetica filmului 445 V.1 Componentele tematice ale cursului de Estetica filmului 427 V.B.3 Filosofia în Evul Mediu 474 VIII .B.B.B.1 Filosofia Orientului Antic 473 VII.27.b Efectele artei 426 IV.25.3 Interferenţe între arte 466 VI. problematica şi temele cursului de Interferenţe 462 VI.A Componentele tematice ale cursului de Istoria filosofiei 472 VII.B Bibliografia cursului de Interferenţe 463 VI. ISTORIA FILOSOFIEI 471 VII.k.B.1 Reflecţii teoretice de ordin cultural şi estetic asupra artei filmului 445 V.4 Judecata de valoare estetică 423 IV.25.2 Filosofia în Grecia Antică 473 VII.B.2 Interferenţe între formele culturii 464 VI.25. INTERFERENŢELE FORMELOR CULTURII ŞI ARTELOR 461 VI.3 Teme.k.4 Categoriile estetice 445 V.B.B.a Funcţiile artei 425 IV.B.2 Funcţiile criticii de artă 418 IV.A.B.B. subiecte şi probleme de Estetica filmului 432 V.25.25.B.A.B.IV.k.2 Interferenţele filmului cu alte arte şi fenomene culturale 457 VI.A.4 Interferenţe între valorile estetice 469 VII.25.k.B.B.1 Interferenţe generale 463 VI.28 Pancronism şi caducitate în sfera artei 426 V.B.k Critica de artă 416 IV.3 Bibliografie pentru Critica de artă 418 IV.A. ESTETICA FILMULUI 427 V.1 Tipuri şi/sau forme ale criticii de artă 416 IV.B.B.26 Valoarea estetică 423 IV.A Obiectul.j Intenţia în artă şi „cititorul model” 415 IV.

B Bibliografia cursului de Teoria culturii 492 IX.B.13.B Bibliografia cursului Receptarea culturală 485 IX.6 Sisteme.13 Tipologii ale culturilor (după diferite criterii) 530 IX.A.8 Mitul – formă a culturii spirituale 508 IX.7 Principalii reprezentanţi ai gândirii filosofice româneşti 476 VII.8 Caracteristici generale ale gândirii filosofice în secolul XX şi „gândirea slabă” de tip postmodernist 476 VII.11 Multiculturalitatea şi interculturalitatea 529 IX.B.10.B.5 Raportul între natură pe de o parte şi civilizaţie şi cultură pe de altă parte 500 IX.B.6 Conceptul de creaţie şi cel de operă 500 IX.B.B. ceremonie 527 IX.10.a Tipologii ale culturilor 530 IX.B.B.d Sacrul şi profanul 528 IX.2 Conceptul de cultură 493 IX.3 Conceptul de civilizaţie 497 IX.B.B.4 Filosofia Renaşterii – redescoperirea omului şi a naturii 474 VII.A.5 Începutul filosofiei moderne 474 VII.A.1 Obiectul şi problematica Teoriei Culturii 492 IX.7 Conceptul de formă (formele culturii spirituale) 505 IX.13.B.9 Arta – formă fundamentală a culturii spirituale 511 IX. Răsărit. TEORIA CULTURII 489 IX.10.12 Semiotica culturii 530 IX.A.B Bibliografia cursului de Istoria filosofiei 477 VIII.B.b După regiuni culturale: Orient.A Componentele tematice ale cursului de Teoria culturii 489 IX.B.10 Religia – formă fundamentală a culturii spirituale 513 IX. curente de idei şi orientări în panorama filosofiei contemporane 475 VII.B. Occident 532 IX .A Componentele tematice ale cursului Receptarea culturală 481 VIII.B. şcoli.B.VII.A. ritualizare. RECEPTAREA CULTURALĂ 481 VIII.B.a Magia 524 IX.4 Raporturile între cultură şi civilizaţie 498 IX.B.10.B.b Mistica 525 IX.c Rit.

24 Un portret al secolului XX 588 IX.B.B.26 Concepte conexe celui de cultură 591 IX.13.B.26.25 Despre sfârşituri sau încheieri de cicluri 590 IX.B.13.B.B.B.B.B.B.13. influenţe şi sincronii – „Celălalt” 558 IX.B.B.13.q Culturi semantic sintactice şi sintactic semantice 553 IX.23 Cultura şi puterea 586 IX.B.d Nihilismul 540 IX.p Tipuri de cultură (în genere) 548 IX.B.B. .13.13.13.26.c Cultura zvonurilor 592 X .l Cultură constituită şi cultură constituantă 548 IX.j Cultură de stânga/cultură de dreapta 547 IX.13.B. contradicţii şi controverse culturale.f Cultură ştiinţifică şi cultură umanistică 546 IX.t Naţional-universal 553 IX.r Tradiţie şi modernitate 553 IX.B.B.B.13.m Cultura vinii şi a ruşinii 548 IX.B.13.13.13.B.Cultură de masă 546 IX.s După criteriul temporalităţii 553 IX.13.B.B.13.u Cultura sexualităţii 554 IX.B.13.13.B.b Cultura spectacolului 591 IX.B.14 Confluenţe culturale.B.16 Stilul cultural după Lucian Blaga 573 IX.13.e Dihotomii.B.17 Stilul generaţiei culturale 574 IX.h Cultură înaltă .B.i Despre cultura populară 547 IX.13.20 Conceptul de realitate 583 IX.B.k Tipuri numerice 548 IX.a Mentalităţi 591 IX.B. Modernitate.13.o Modele de lectură 548 IX.26.c Conceptul de criză.18 Modern.B.g Cultură reticulară şi cultură mozaicată 546 IX.IX.B.B.n Modele culturale 548 IX.Omul dialogal 541 IX.22 Politologie 585 IX.v Caracteristici ale poporului român şi ale spiritualităţii româneşti 554 IX.13. Modernism 575 IX.21 Utopia 584 IX.19 Postmodernismul ca mişcare şi mentalitate culturală 577 IX.15 Stilul cultural 568 IX.B.B. Criza culturii 537 IX.

28 Originea ideilor 593 3 Domenii 1. HERMENEUTICA 597 2.e Cultura de masă 593 IX. SIMBOLISTICA 611 XI .26. generală şi cultura profesională 592 IX.B.B.B. SEMIOTICA ŞI SEMANTICA 606 3.26.IX.d Cultura individuală.B.27 Despre filosofia culturii ca disciplină 593 IX.

.

Cratyllos. în afară de dorinţa de afecţiune şi de apreciere.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală CAPITOLUL I ANTROPOLOGIE CULTURALĂ „Acest nume. satisfăcute prin propriul său efort creativ corespunzător de două tipuri de valori . arată că. aşadar numai omul. de îndată ce a văzut (ópope). în sensul că nicăieri în produsele omului nu identificăm unitatea inextricabilă între materie şi spirit ca în aceste două moduri de a fi ale fiinţei.” Platon. E uimitor şi satisfăcător să constaţi atâta asemănare dusă până la analogie între om şi opera de artă. în vreme ce toate celelalte vieţuitoare nu cercetează (anathrei) nimic din ceea ce văd.utilitare şi spirituale.” Denis Diderot Un discurs despre om trebuie să pornească de la constatarea empirică potrivit căreia omul. aceasta înseamnă că a şi examinat şi judecat tot ce a văzut (ópopen). 399 c “Omul este singurul punct de la care trebuie să pornească totul şi la care trebuie să se întoarcă totul. are nevoie de două conforturi: confortul biologic şi confortul spiritual. anthropos. întrucât el examinează ceea ce a văzut (anathrón ho ópope). dintre toate vieţuitoarele. De aici. 1 . a fost în chip potrivit numit anthropos. omul.

35 2 . Gestualitatea. Europenitatea. Natura umană. aspiraţiile. românitatea 23. Moda şi avatarurile ei în sfera culturii 1 2 Această disciplină se predă la Master Anul II Teatrologie Vezi un inventar al ipostazelor lui Homo în subcapitolul I. etnii şi rase 21. Cine este "Celălalt"? 22. Piramida nevoilor. Etnologia ethos-ului. Ramurile antropologiei culturale 2. Doctrine despre primul om (Hobbes. Multiculturalitatea. Etologia – despre agresivitate şi violenţă 15.B. constant şi variabil în om 8. Rousseau.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală I. rolul din punct de vedere sociologic şi spectacologic 18. Personalitatea de bază şi personalitatea în genere 20. Corpul. multiculturalismul şi diaologul intercultural în epoca postmodernă 24. Funcţiile culturii 7.A. sufletul şi spiritul – componente paradigmatice ale omului 14.1 Obiectul. Cultura. problematica şi temele cursului de Antropologie culturală1 (syllabus) 1. Obiectul şi problematica antropologiei culturale ca ramură a antropologiei generale. Esenţa umană. Definiţii ale omului. din perspectiva antropologiei culturale 4. evoluţionismul şi funcţionalismul) 6. difuzionismul. Ipostaze ale omului ca Homo humanum2 12. Interferenţele antropologiei culturale cu teoria culturii şi axiologia 3. fiinţă axiocentrică şi axiotropică 13. Antropologia postmodernă 5. idealul 16. Despre antropomorfism 17. Orientări în Antropologia contemporană (ex. Hegel) 9. Condiţia umană 10. Status-ul omului social. aspect al comportamentului 19. Tópos-uri ale omului în diferite viziuni antropologice 11. Omul. balcanitatea. Feminismul – istorie şi actualitate 25.

moştenirea şi moştenitorii 8. ca manifestări ale disponibilităţii funciare 11. 32. autonomismul şi difuzionismul. Elemente de antropogeneză. 28. Cultura universală. cosmocentrismul.A. symbolicus. Natura amfibică a omului 10. Globalizarea culturii – intenţie şi realităţi 16. 27. 33. Tradiţia. Obiectul antropologiei culturale şi istoria sa. aestheticus.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 26. particulară şi naţională. procesele de contact. „Universaliile culturale” 3 . Personalitatea de bază. Cultură şi culturi. etc. Componentele culturii şi funcţiile ei. Antroposfera. Cultura şi individul uman. XX. 29. îngerii şi Dumnezeu 13. Topos-urile omului (geocentrismul. Definiţia lui Tylor.2 Programă alternativă pentru cursul de Antropologie culturală 1. imitaţii 6. „Omul nobil” la Nietzsche Omul resentimentului (Max Scheler) Homo religiosus. Viziunea holistă asupra culturii. norma şi ispita Obiectul antropologiei teatrale (Eugenio Barba) Actorul-om şi omul-actor Filmul antropologic Aspectul erotic în operele umanistice şi în artă I. Omul. Tendinţe centrifuge şi centipete 15. Curente de gândire antropologică în sec. Evoluţionismul. Antropologia culturală în sistemul altor discipline umanistice 3. 30. De la text la context 9. de transfer cultural. religiosus. Semiotica culturii 4. Teorii asupra culturii 5. 31. Conceptele de cultură şi civilizaţie din punctul de vedere al antropologiei culturale. Homo creator. antropocentrismul. împrumuturi. Ipostazele lui homo.). Homo creator şi Homo aestheticus Axiologia ispitei. Multiculturalitatea şi multiculturalismul. Premisele 2. Corelaţii 12. Culturalismul 14. Subculturile în actualitate 7. Identitate şi diferenţe culturale şi dialogul între culturi. Ramurile antropologiei culturale. teocentrismul.

estetic. Noţiunea culturală „Europa” şi eurocentrismul 19. procedee şi efecte 20. Turner. Căi. către dinamismul cultural al societăţilor complexe. azi 28. ca itinerar în lumea formelor simbolice. Tehnocraţia contemporană şi cultura spirituală 21. Antropologia spectacolului a lui V. Despre raporturile: corp. Tehnologia electronică. Omul ca producător de artă şi arta ca reprezentare a omului 30. Omul – fiinţă aşteptătoare 4. Barba) şi filmul antropologic 31.A. Americanizarea lumii ca re-europenizare. Patristică şi umanism 25. tabelul bibliografic) Teatralizarea lumii 29. expresie şi impuls 22. Codul politeţii (etic. Deplasări recente ale antropologiei culturale. Criza omului. Omul anarhic 5. inimă. Orient – Răsărit – Occident. (v. intelect 3. Tensiunea actuală dintre creaţionism şi evoluţionism şi inflexiunile ei în teatru şi film 27. Omul şi mediul 26. Expresie şi expresivitate estetică I. Antropologia lui Heidegger („Poetic locuieşte omul. Aculturaţia şi aculturaţii în trecut şi în prezent 18. Solicitări anatomo-morfo-fiziologice ale actorului în spectacolele teatrale actuale. Doctrine despre om în dialogul intercultural actual 2. Antropologia teatrală (E.3 Propuneri de teme de studiu pentru cursul de Antropologie culturală 1. Simbolistica gesturilor pe scena teatrală. Participarea avangardelor la criza omului. ştiinţa şi ecologismul în epoca modernităţii târzii. Religia. mass-media şi transformările omului. Omul în cultura şi civilizaţia creştină. Agresivitatea şi violenţa 32. trei modele culturale.”) 24. antropologic) 4 . Simbolistica şi metafizica corpului uman 33. Cauze şi manifestări. Migraţiile.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 17. Antropologia lui Nietzsche 23.

9. 32. finalităţi Homo spectaclis Raporturi între ritual şi teatru Despre teatralizarea vieţii în epoca actuală Ritual şi ceremonial. martirajul şi eroismul Ispita absolutului la erou. privat şi estetic în spectacolul non-teatral de azi Exhibiţionismul ca exces histrionic şi fugă de anonimat Cine şi de ce se tatuează? Să imaginăm utopic şi distopic Culturi gastronomice Cultura cultă – cultura populară Starurile de ieri şi „vedetele” de azi Lumea mondenă de ieri şi „lumea mondenă” de azi 5 . 8. 15. utopistul şi profetul Violenţa şi agresivitatea la om Omul resentimentului Omul nobil "Omul de prisos" în proză. 35. 30. 37. modele şi tipurile de cultură Originea şi metamorfozele măştii Carnavalul. 34. 25. 21. 10. 11. Reîntoarcerea teatrului la ritual Mântuirea prin teatru Public. 7. 13. 31. 12. 20. 26. martir Comisarul (revoluţionarul). 14. 17. Axiologia vinei Discurs antropologic despre stigmat Toleranţă sau respect? Antropologia temporalităţii (v. sfânt. 22. 29. Tinereţe fără bătrâneţe şi omul din Glossă) Omul şi ispitele Sacrificiul. 16. dramaturgie şi film Avatarurile imposturii Omul faţă cu tehnologia Agresivitatea şi violenţa la om Ritualul – obiect al antropologiei culturale Ritual şi sărbătoare Moda.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 6. 19. 36. origine. 28. 39. 33. 23. 38. practici. 24. 18. 27. yoghinul şi creştinul Artistul.

321351 2. Polirom. Cartier istoric. 2007. Platytera. Mihail. Ed. Arendt. 2009. Unatc. 3/Martie. p. Pia. Singurătatea în era tehnologică 43. 2008. Iaşi. Polirom. Gabriel. 101-107 8. 361-386 3. 2006 V. Dicţionar de etnologie şi antropologie. O istorie a antropologiei. Eugenio. ----. Bonte. Polirom. Cartea gesturilor europene. p.B Bibliografia cursului de Antropologie culturală3 I. p. 379-380 4. 2006. manevrele militare şi teatrul) 41. 82-85 (Antropologia artei).. 2006. nr. Gheorghe. Mihai. Troc. Trei. 25-27 (despre sensul teatrului lui T. S. 2003 4. Pierre. Tratat de antropologie teatrală. 2003 9. Sociologie du rite. p. Simulare – disimulare (în viaţa cotidiană. Bahtin. în rev. Cazeneuve. Tentaţia opticii fiziognomice asupra indivizilor umani I. 584-587 5. Cluj-Napoca. Poetica lui Dostoievski. Idei în dialog. 1er April 1971 7. Mihu. Ed. Robert. Ed.. Introducere în antropologia culturală. Buc.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 40. Editura Casa Cărţii de Ştiinţă. 1970 3. Ed. Buc. şi bibliografiile din: 1. în rev. Ceauşu. Univers. Ed. Barba.. Iaşi. O canoe de hârtie. Postmodernismul în antropologia culturală. Zoomorfizarea ca procedeu 45. 345-355 3 6 . Întoarcerea la ritual. Antropomorfizarea ca procedeu 44. Ed. Collett.B. 25-37 2. Presses Universitaires France. Ed. Unitext. Michel Izard. Sinapsa. Dacia. p. ritualul magic. Buc. Hannah. Jean. 2002. Eliot) 6. Năravuri şi moravuri 42. p. Ed. Coman. Brînzeu.1 Bibliografie minimă 1. 2008. III. p. nr. Deliège. Peter. Ed. 1999. Ideea Design & Print. Condiţia umană. Iaşi. Ed. p. Antropologia culturală. Ritualul şi ceremonia. Achim. Cluj-Napoca. 7 discipline: orizonturi culturale.

Amarcord. Antropologie culturală. Mihai. Mitul şi ritul. Timişoara 2002 19. Ed. vol. US Hardcover. Cluj-Napoca. Sorin. Claude. 1977 7 . Polirom. Ed. Huizinga. Iri.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 10. Buc. Ed. The Anthropology of Performance. 2002 23. Orientări şi curente în antropologia culturală. Buc. Chişinău. Eliade. Fukuyama. Politică. Ed. 1992 12. PAJ Publications paperback.. colecţia Points Essais. The Ritual Process: Structure and Anti-Structure (Symbol. 1983 21. Thomas A. Polirom. Meridiane. Andre. Mihu. Lévi-Straus. 1978 22. Pribac. 2006 27. New Heaven & London. Antropologie structurală. Buc. Paideia. Ed. 2008 11. Le Breton. Ed. Riesman. Hollier. Sebeok. Johan. 233 14. The Lonely Crowd. 1965 25. Edward T. 1. p. David. 1998. Ed. ----. Hegel. 1 oct. Introducere în antropologia culturală. (sous la direction). 2004 24.. Paperback. Le Goff. Postmodernismul în antropologia culturală. Francis. Ed. Jacques (coordonator). Omul medieval. David. Homo ludens. Gabriel. November 1980 28. Beyond Culture. Ed. New York. Cornell University Press. Buc. 1999 20. Fenomenologia spiritului. ed All Educational. Yale University Press. Denis. Seuil. PAJ Publications paperback. Iaşi. 2. Buc. Coman. 2002 26. Celebration: Studies in Festivity and Ritual. Universitatis. Polirom. Paris. Gestul şi cuvântul. Gallimard. Panorama des sciences humaines. Troc. ----. Iaşi. ----. 2000 16. 1994 13. Paris. Timişoara. Antropologia corpului şi modernitatea. 3. Buc.. Iaşi. From Ritual to Theatre: The Human Seriousness of Play. ----. Anchor Books. Ed. Sfârşitul istoriei şi ultimul om. 1982 29. 1973 17. Dacia. Myth and Ritual). Au-dela de la culture. Ed. Turner.. Jocul cu fantasme – semiotică şi antropologie.. 1987. Mircea.. Leroi-Gourhan. 1976 (paperback) 15.. Hall.December 31.. Achim. Victor Witter (editor). Humanitas. 2002 18. Universităţii de Vest. Smithsonian Books. 1986 30. Ed. Ed. Istoria credinţelor şi ideilor religioase. Georg Wilhelm Friedrich.

E. Routledge. Claude. Ed. Bettinger. Ph. Politică. E. London-New York.. Garland Publishing. T. 937-938 32. Ed. Ed. The Free Press. New York. 1978.. 1999 (volum coordonat de Jacques le Goff) 33.. Mayfield.. Patapievici. New York. 2001. Antropologia structurală.3 Orientări şi curente în antropologia contemporană 1. p.-R. Buc. p. Buc. Slates and the Global System. General Anthropology. Tribes. H. The Dictionary of Anthropology. xxxx. xxxx. 1996 8. în Encyclopedia of Cultural Anthropology. Language and Culture. Cultural Anthropology. Illinois. O istorie a antropologiei. M. Cambridge.C. Patterns of Culture. Neofunctionalism. Culture Change.H. Bodley.B. New York.2 Obiectul antropologiei 1. 1991 6. Culture and Personality. Benedict. Humanitas. Deliège. 2000 3.... R.. D. Houghton Mifflin Company. 1994 8 . Iaşi.. 1000 de capodopere ale artei erotice. Ember. Barnouw. ----. Scrima. Buc. R. J. 1938 9. 1996 4. în Levinson..B. Barnard.. 2005. Humanitas. Ed. Boston.. 1996 11. Omul recent. Cambridge University Press. D. Enciclopedie de filosofie şi ştiinţe umane.O. Barfield. Buc. Omul medieval.. Henry. p. 2008 I.. 430-435 3.. K.. F. Beidelman. J. New York-London.. André. Race. Encyclopedia of Cultural Anthropology. Health and Company. 1997 2. Oxford. Bock.. Antropologia apofatică. Ed. Ed. în International Dictionary of Anthropologists.. Robert. Barnard. Holt. 132-136 4. Boston. Lévi-Strauss. Henry Holt & Co. 2004.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 31. Blackwell. Al. Evans-Pritchard. 1953 I. Th. 1959 7. 1968 10. xxxx. Buc. Mountain View. Dorsey Press. Aquila. p. Ed. History and Theory in Anthropology. 2006 2. Polirom. Buc. All Educaţional. Culture.. Spencer. V. Boas. Al. în Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology. Cartier. 1963 5. I.

Harris. 2002 14. P. Bonte.. 1996 23. Symbolic Anthropology. S. M. HarperCollins Publishers. 1998 28. 1983 21. Die Neuestaltung der Weltpolitik im 21. Cognitive Anthropology. 1991 19. New York. J. Branda. în International Dictionary of Anthropologists. Polirom. M. Introducere în etnologie şi antropologie. The Rise of Anthropological Theory. New York. A History of the Theories of Culture. Manners. 1989 26. 1996 27. Henry Holt&Company. Jahrhundert. Siedler. Columbia University Press. Frobenius. Freed. 2001 17.). La notion de culture dans les sciences sociales. Iaşi. Waveland Press.N. Anthropology and Postmodernism. Schiţã a unei filosofii a culturii (Aspecte ale culturii şi civilizaţiei africane). ----. New York. Dicţionar de etnologie şi antropologie. 184-189 (teorii despre cultură) 13. Materialism.. 1968 24.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 12. Gainesville. Freed. în Science. Meridiane. Repere în Antropologia culturală. Prospect Heights. New York. Colby. CIuj-Napoca. în Levinson.J. University of Florida Press.. Munchen. Des Chene. Polirom. 1996 15.. B. Michel Izard (coord. Contemporary Cultural Anthropology. Clark Wissler. Paris.P.. Cultural Materialism. M. Copans. 1. Encyclopedia of Cultural Anthropology... R. Columbia University. Huntington. Hatch. Garbarino. Paideuma.. D. New York.. E. Waveland Press. p. Culture Theory. în Encyclopedia of Cultural Anthropology. 1973 25. M. Alina. Fundaţiei pentru Studii Europene. Theories of Man and Culture. D.S. 1995 22.. R. în Encyclopedia of Cultural Anthropology. Ed. în Encyclopedia of Cultural Anthropology. ----.. and the Study of Culture. Iaşi.. 1999 16.. Ed. 1996 18.. New York.. P. Editions La Découverte. Cuche.. Sociocultural Theory in Anthropology: A Short History. Henry Holt and Co. D.. 1999. Buc. Ember. New York-London. Garland Publishing. Henry Holt&Co. Howard.. M.London. S. Kampf der Kulturen. L.. New York. Hugill. 1972 9 .C.. Kaplan. 1985 20. Henry Holt and Co. New York .

Oxford. London. M. In A. 1996 44... Shore. 61. Marghescu. Letter from Peri-Manus II. Mead. 1959 32. Ed. N...W. 1993 38.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 29. A Scientific Theory of Culture and Other Essays... Corporate Anthropologists.. Ecological Anthropology.globa1po1icy. 1948 31. Lamphere. Timişoara. 1999 37. C. D. Language. Sorin. G. Introducere în Antropologia Culturală. Spencer. and the Problem of Meaning.. Craiova.. Ed. R.. Gender. Pribac. A. 22 iunie 1997 (http://www. Chapel Hill. A. Vademecum. In A.. R. Malinowski. Brown...L. Rubel. 1994 33. în Foreign Policy. P. London .. în Levinson. Inc... A. A. New York-Burlingame. în Barnard. Netting. M. Mayfield Publishing Company. Laabs. Fundaţiei România de Mâine. Universităţii de Vest. P. L. Mountain View.. Panea... The History of the Personality of Anthropology. Culture. New York.. Ştiinţifică.J. Ember. 1996 10 . Omniscop. Linton. în Podolefsky. Harcourt. Culture in Mind: Cognition. Mountain View. Orientări şi curente în antropologia culturală. Psychology. 2004 41. Buc. 1996 43. Applying Cultural Anthropology. 1968 35.A. New York. Ph. R.. Routledge. Henry Holt&Co. Cultural Ecology.M. P. Oxford University Press. A.. 3.. Keesing. New York. Mayfield Publishing Company.. Kroeber. 1944 36. Henry Holt&Co.Toronto. Prehistory. Encyclopedia of Cultural Anthropology. B. University of North Carolina. Brown. In Praise of Cultural Imperialism? Effects of Globalization on Culture. 1996 39. Culture. IV. Salzman. D. 2. J. Encyclopedia of Cultural Anthropology.org/gIobaIiz/cu1tural/g1obcuIthtrn) 42. J. Ember. 1974 30. în Encyclopedia of Cultural Anthropology. D.. Buc. Theories of Culture.. Ed. Fundamentul cultural al personalităţii. Anthropology: Race. R. Brace & World. în Levinson. ----. în Podolefsky. Rothkop.. Al. M. Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology. Applying Cultural Anthropology. 1996 34.. Attwood. Antropologie culturală şi socială.. Rosman. D. 2000 40. Ed.J. An Introductory Reader. B.. Henry Holt..

The Evolution of Culture: The Development of Civilization to the Fall of Rome.K. and Winston.A. Garland Publishing. McGraw-Hill. MR. Greenwood Press. Holt. 1996 60.K. A. V. Young. 1990 59. Toren. Rinehart. II. Spencer. Woodward. E. F. 234-286 50. Routledge. Riturile de trecere. în Encyclopedia of Cultural Ant hropology. Hunter. 1964 46. What is Anthropology?. Cargo Cults. Bronislaw Malinowski. în Whitten. 1990 61. Cognitive Anthropology. Singer. Hunter..New York. Facultatea de Istorie şi Filosofie. Ch. Whitten.. Voget.H. în Encyclopedia of Cultural Anthropology. R.. D. 1981 55. New York.. Contemporary Perspectives. Bănşoiu. Tyler. Tylor. în Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 45. Turner.. John Murray. Harper Collins Publishers.. J. Whinthrop. I. van Gennep. M. I. Dictionary of Concepts in Cultural Anthropology. London.. M. New York. A Survey of Culture and Personality Theory and Research. Gabriel. în Critical Inquiry. 1996 47. Troc. Teme. Henry Holt. Ed. White. 1991 57. Buc. London.W. M. 1980 51. Social Dramas and Stories about Them. Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology.M. Iaşi. 1959 58.. Vlăduţescu.. St. History of Anthropology.. London . 7. Religion. Iaşi.. Titiev. 1996 56.. Henry HoIt&Co. Contemporary Perspectives. 1873 53. D. Universitatea din Bucureşti. New York. Symbolic Anthropology. 1996 54...W. 2006. în Anthropology. Introduction to Cultural Anthropology. Ed. and Custom. Antropologie. P. 1996 49.E.. p.B. PH. în International Dictionary of Anthropologists. Culture and Personality. Anthropology.. 1959 48.. Elmsford. New York. texte. New York.. Henry Holt & Co. 1969 52. Harper Collins Publishers. Goian. Art. L. Routledge. Worsley. New York. Polirom. New York. Language. I.E. 1991 11 . PH. Phylosophv. in Studying Personality Cross-Culturally. Hermeneutics. Postmodernismul în antropologia culturală. Polirom. în Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology. New York. Gh.

Meridiane. Published by Annual Reviews. André. Buc. Ed. 124138 4. Nietzche. Aspecte antropologice. Ed.4.. Ed. Jurnalul Literar. Pierre.. O istorie a antropologiei.. Frica în Occident. Link and Jo C.11-104 9. Gilles. Eseu despre om. Eroul. Buc. Dicţionar de etnologie si antropologie.. vol I şi II. Ed. 2003. 1995 13. 1999 15. Texte alese. îngrijită de). p. Ed. Ed. 1994 12 . Fenomenul uman. Invenţia lui Morel. Buc. 1976. de Chardin. Dincolo de principiul plăcerii. Arşavir. Istoria frumuseţii. Chişinău.. Émile. Cioran. 1994. Buc. Buc. Facla. 1986 17. Radu. L'homme en questions. Delumeau. Sfârşitul istoriei şi ultimul om. vol.. Bucureşti. Phillippe Ducat. Ed. Ed. Buc. Ed. Lucian. Antet. Humanitas. Buc. Humanitas. Francis. Blaga. Eric. Aion.. Ed. pag. Édition Stock. Phelan. 79-84 11. Frossard. 2006 16. Ed. Eco Umberto: Supraomul de masă. Buc. 2003 18. Fundaţia Sfânta Irina. 1993 23. Buc.. Buc. Jean-Paul Ferrand. Ed. Ernst. 1992 12. Humanitas. Buc. Michel Izard. Robert. Ed. Ed. Ceauşu. Cassirer. Acterian.(Ed. Paideia.. ----. 27. Buc. Enescu. p.B... Adolfo Bioy. Ed. ---. G. Mari teme ale filosofiei. Buc. în Annual Review of Sociology. Politică. martirul şi sfântul. 1996 2. Bonte. Iaşi 1999 5. Cartier. Meridiane. François. Ed. Bruce. Brehier. Jean. 1999 14. p. Ispita de a exista. 1983 22. Conceptualizing Stigma. Antropologie generală 1. Buc. Constanţa. Baltrusaitis.. 4181 6. Polirom. Buc. Ed. Fukuyama. Ed. Pontica. Casares.. 2001 7.. Timişoara. Emil. pag. Ed. Sigmund. 1993. comunicare la Simpozionul Internaţional. 2005. Aberaţii. Deleuze. ediţia a II-a 8. Fromm. Jurgis. 1985 20. Omul. Deliège. Ab urbe condita. Freud. Cavallier. Despre Mirare. All. 1992 21. Ararat. Ed. 1999 10. 333-335 (dandysmul) 19. Gheorghe. Facla. Pierre Teilhard. 11-12 octombrie 2010. Timişoara. 1972 3. Sfârtecare. Humanitas.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală I. Rao. Humanitas. Pierre Magnard.

----. Vintilă. p.. 1998 30. Buc. Buc. Originea operei de artă. I şi p. ---. Ed. Ed. Ionescu. pag. Buc. Dacia. 243-291 35. Repere pe drumul gândirii. Cele opt păcate ale omenirii civilizate. Casa Şcoalelor. Buc. Jousse. Georg. Heidegger Martin. Mihăilescu. pag. p... 136+176.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 24. Timpul imaginii lumii. ----. Ed.. 1966. Mass-media sau mediul invizibil.. Buc. Buc. Scrisoare despre "umanism". 321-383 (scrisoare despre "umanism") 28. ----. Cinci introduceri.. 748-769 41. Buc. 1997 36. Carl Gustav. vol. ediţia a II-az 40. Ed. 2001. Humanitas. p. Paideia. Marcel. 1982. Paris. Ed. 1997. 1972. Humanitas. Gottlieb. Teora. 418-423 25. Ed. Iaşi. Patristică şi umanism. Buc. Meridiane. Landsberg. 1978 38. p. p. 2000. Politică. Hegel. Buc. Univers. Ed. vol. Buc. Marshall. Scripta. Antropologie. Lorenz. 1996. II. Ed. Polirom. Ed. 2008. Nemira. 136-145 27. Claude. Universitas.. 2011 39. Simboluri ale transformării. 543-578 42. p. Ed. Partea şi întregul. Buc. Buc. 1988 (1946). Scrisoare despre “Umanism”. Tratat de metafizică... Ed.... 1974 34. 1988. L'Anthropologie du geste. Ed. Prelegeri de estetică. Meridiane. Buc. Politică. Konrad.. Paul-Ludwig. Politică. p. 1999 33. Heisenberg. Cluj-Napoca. 2002 13 . 184-185 32. inedit. Werner. în vol. 1997 26. Antologie filosofică. 1992 37. 225-260 43. Humanitas.. Academeiei Române. Semiotica pasiunilor.. Ed.. Antropologie culturală. Lukács. Ed. Eseu despre experienţa morţii. Buc. vol. I. Henri-Irénée. Estetica. Roza Vânturilor. Ed.. Buc. p. Nae. Ed. Buc. Algirdas J. ----.Antropologia şi problemele lumii moderne. Marrou. Polirom. Buc. 2009 44. Buc. 293-343 29. 293-343 31.. 1943. Ed. Ed.. Tipuri psihologice. Mihu. Repere pe drumul gândirii. McLuhan. Georg Wilhelm Friedrich. Jacques Fontanille. Filosofi Străini. Antropologia structurală. Ed. Greimas. Jung. Achim. în vol. Lévi-Strauss. Humanitas. Fichte Johann. Ed.

Buc. Ed. Semiotică şi antropologie. George H.. 141-148 61. patimi şi conflicte. p. Ştiinţifică. 320-347 51.. 1973... Vasile. Humanitas. Rainer Maria. p. All Educaţional. Ed. Timişoara. 2009 56. Ed. Ed.. Nicolae C. Georges. Buc. Ed. 294-356 14 . Humanitas. 1995. 5073 54. Metamorfozele Cercului. Ed. Ed. Despre libertate.. DP. p. Ed. Privind la suferinţa celuilalt. DP. Buc. Ed. p. Sloterdijk. Buc. Hestia. Buc. John Stuart. Antropologie generală. Vasile. Ed. Freidrich. 122-137 53. 73-96 46. 2001. prea omenesc. 1987. Minerva. Buc.. 2011 64. Grădina nedesăvârşită. Humanitas. Jocul cu fantasme. 2005 60. traduse şi comentate de Alexandru Barbu şi Ioan N. Buc. Povestiri despre om. Buc. p. Roşca. Garamond. După o carte a lui Hegel. 2009 50. Voinţa de putere. Opere complete. 244-247 59. Ralea. Humanitas. Buc. Humanitas. 2003 63. 1966. Omul frumos. Scheler. 2002 62. 2009 55. ----. Paulescu. Buc. Buc. 3. "A opta elegie". Nietzsche. 359-476. Constantin. Buc... p. Ed. 2000. Paideia. p. cu o prefaţă de Dan Ciachir şi o postfaţă de Gheorghe Ceauşu Ed. 2000 57.. p. Patapievici. 162-178 (Omul în viaţa socială). Timişoara. texte alese. 156-159 47. Horia-Roman. Omenesc. Despre omul frumos. p. Puric Dan. p. Ed. Buc. Poulet. Moralităţi elementare (Omul-fiinţă aşteptătoare).. Buc.. Jean. Mihai. Amacord. ELU.. Morar. Ed. Ed. Rilke. Noica. I şi II. p. Omul dialogal. Tzvetan. p. Buc. Thomas A. 215-246 (Omul cu sine însuşi). Giovanni. 1996 58. Radkowski. Piaget.. Univers. Tonoiu. Anastasia. Sartori. 1999.. Trei. Explicarea omului.. 132-136. Ed. 1995. Buc. 418-441. Buc. Buc. Max. Ed. Buc. Fundaţiei Culturale Române. Peter. Susan.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 45.. Humanitas. Homo videns. în vol.. 534-552 (Călătorul şi umbra sa) 48.. Versuri. Todorov. 1995 52. Mill. 2002 65. Aion. Instincte. Filosofie contemporană. 2001. Sebeok. Ed. -----.. Omul recent. 553-626 49. Structuralism. Ed. Sontag. 1994. Reguli pentru parcul uman...

Erich.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 66. p. Ed. Buc. Buc. PAY Publications. 89-93 8. Berdiaev. Adevăr şi revelaţie. Ed. 1987. Omul şi devenirea sa Vedânta. Timişoara. 1993. Buc. Trilogia culturii. Sfârşitul istoriei şi ultimul om. Deleuze. Ab urbae condita. 326 14. Vulcănescu. p. xxxx. 50-56. 1987 67. 1976 4. Dumitriu. Ed. Aspecte antropologice. All. Texte alese. Ed. Arşavir.. Humanitas.. 1983. Ed.. Meridiane.. Enescu. 1992 68. vol. Anton. ----. Dialectica spiritului grec. Ed. 1965 15 . Tehnică. p. p. Ed. Humanitas. 1999. 28-40. Antet.. Jean.R. Facla. Buc. Paideia. Didactică şi Pedagogică. Cassirer.. Cartea Românească. Dodds. Timişoara. Mitologie română. Mari teme ale filosofiei. Timişoara... Bătrâneţea şi alte texte alese. 328-343 (Ce înseamnă a fi om?) 15. 1991.. Ed. Ed. 5. Eminescu. Ararat. Zamfirescu. 1994. p. Ţuţea.. Ernst. Eseu despre om. Émile. Crestomaţie. Dufrenne. 129-184. Ed. Ed. bibliografie.. E. Romulus.. Ed.. Corint. Buc. The Anthropology of Performance. Ed. 1983. Acterian. Buc. 1996 2. ELU. Ed. Academiei. Mircea. Vernette. tematică. Ed. Radu. Fukuyama. 5281 6. Turner. p. Buc. Buc. 1985 13. René. 379-387 I. Mikel. 1985. 1990 11. Despre mirare. New York. cap. II. Florian. Buc. de Vest. Nikolai. p.. Ed. 1985 70. Între logica inimii şi logica minţii. Ed.. 1971 10. 242243 9. Homo universalis. Politică. Ed. p. Ed.. Recesivitatea ca structură a lumii. Facla. Guénon. Buc. Victor Witter. Secolul XXI va fi mistic sau nu va fi deloc. "Omul şi condiţia umană". Blaga. Viitorul Românesc. Buc. 1996 3. Vasile Dem. Buc. Buc. Retrospective. 89-94 12. 1986. p. Buc. Ed. Lucian.. Gilles. 200-225 71. Brehier. 389 şi urm.B.. 1994 7. 251-297. Buc. Buc. 2003 69. Pentru om. Buc. Francis. Nietzsche.. ----. p. Eminescu. Politică.5 Condiţia şi problematica omului 1. 1969. Fromm. 247-292 16. Petre.

Ed. Scheler. p. Carl Gustav. Tipuri psihologice. 1992 27. Buc. 1997 19.. Didactică şi Pedagogică. Georg Wilhelm Friedrich. Buc.. ... Ed. Trei.. Buc.. Minerva. Buc. Buc. Povestiri despre om. Univers. Ed. Psihologia . Texte filosofice. Vianu. 1978 29. Mathesis sau bucuriile simple. ESPLA. ----. Ed. Idealul clasic al omului. Humanitas. Ed. 2001 31. Crestomaţie de antropologie generală.. Karl.. Politică. Ed. Buc.. în vol.. Enciclopedică Română. 1958. 285 şi urm. Herbert. Scrieri. p. Ed. Ed. 304349 20. Ed. Landsberg. 1986. vol. Omul resentimentului. Ed. Mihai. Ed. 153-164. 1992 24. 1994 22. Peter D. 1986. Ouspesky. Dincolo de seninătate. Ed. ----. 1976. Paul-Ludwig. Protopopescu.. Jung. Trei. 1977. Buc. Marcuse. Ed. Literatură şi civilizaţie. Buc. Tudor. Buc. Scrieri filosofice. I 32. Univers.. Herşeni. p. xxxx. 1985 35.. Jaspers. Anima. Politică.. Ed. Despre limită. Explicarea omului. Eseu despre experienţa morţii. Valentin. Cartea Românească. 1997 23. 1965 18. 83-106. p. Omul unidimensional. Ed. Buc. Fenomenologia spiritului. Ed. Humanitas.. 325-440 21. Buc. Hegel.. Ed.evoluţia posibilă a omului.. p. Buc. Ed. Buc. Gabriel. 7-38 33. 26. 1994 25. ----. 1994 30. Traian. în vol. 1998.. Puterea sufletului. p.. Noica. Academiei. Buc. 29-105 34. tematică. bibliografie. 1972. 1980 28. Prior Pages. Humanitas... Liiceanu. 379-387 16 .. Buc. Şase maladii ale spiritului contemporan. Buc. Humanitas. Scrieri din trecut. ----. Heidegger. Buc. Max. Buc.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 17.. Centrului de Cercetări "Alexandru Săvulescu".Poetic locuieşte omul. Martin. Buc. Ralea... Constantin.

şi o singură locuinţă. (de exemplu. pământul. cât priveşte însă întinderea întregului univers. 4 citat de Georges Cogniot. Apartenenţa şi/sau participarea solidarizează pe membrii care aderă la o credinţă.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală I. con-textualitate. con-figurare. consacrare.B. participare şi identitate „Conform împărţirii pământului. poate participa la ceea ce nu aparţine. con-vergent. con-tinental. de asemenea. nu există decât o singură patrie pentru toţi. comunitatea lingvistică pe care unii o consideră chiar locul unde locuieşte omul. con-cern. prin naştere. Azi e foarte frecvent cuvântul socializare. con-vocare. la un ideal. Cu atât mai mult isihaştii nu sunt singuri. con-viv. con-clav. con-sorţiu. con-templare. fiecare are cu siguranţă o patrie a sa. involuntar. juridic. dar poate participa sau nu la ceea ce aparţine şi.. aparţine unei grupări sau comunităţi din care-şi extrage identitatea şi la care participă sau nu. Materialismul greco-roman. con-topit. pe când participarea se rezumă la prezenţa fizică şi la fapte. social. 1965. Ed.) Deci. orice individ aparţine. la un model de comportament. astfel că acestea două sunt componente funciare ale condiţiei umane. or. La urma urmei putem zice că fiecare individ aparţine şi participă la specia om. prin alegere. 75 17 . con-vieţuire. universul. Precizăm că apartenenţa este de ordin biologic. p. Buc. este de ordinul evidenţei că fiecare individ uman. şi voluntar. con-cav. Frecvenţa mare a câmpului semantic ce utilizează prefixul “con” indică sesizarea şi exprimarea de către conştiinţa comună a simultaneităţii şi conexiunii lucrurilor: con-temporan. Politică.6 Apartenenţă. fiind într-o împreunătate mai apropiată de divinitate decât ceilalţi credincioşi. con-ştiinţă.” Epicur4 Singuraticii nu sunt singuri întrucât nu sunt unici şi constituie o categorie. con-tingent. cultural. sentimental. de parcă ar fi o noutate. con-vex. Ea exprimă sau nu in actu sentimentul participării la un sistem de valori. con-flagraţie.

Buc. Pierre. Iacob şi îngerul. Civitas imaginalis. Alexandru. 1996. Åke. Humanitas. Iaşi.. Trei. Dilema. p. Partea şi întregul. Curs de istorie a metafizicei.. Fundaţiei Culturale Române.. Humanitas. nr. Ed. 1992. 2. 18. 14. Frica în Occident. Jurnalul Literar. 5. Ed. 1999. Alteritate.. Străini pentru noi înşine. 178-179 Ionescu. Ştefan Augustin. p. Teodor. Sigmund. Eu şi celălalt. 2008.. Craiova. în rev. 131-140 ("Complexul apartenenţei" şi "Sfada elitelor") Blaga. p. Julia. pag. Dicţionar de teologie ortodoxă. Ed. 1992. Ed. 286-288 (cap. 6. Jean. 7. 325-327 ("Iniţiere"). 1994. 1992 Cioran. 1996. 1986 Doinaş. 2006 Buber. Alteritate. nr. Sorin. Ed. Ed. vol. p.. Humanitas. Iaşi. Dincolo de principiul plăcerii. 17/2002 Dragomir. p. Secolul 21. 11. 2004. Anton. 83-84 Dumitriu. 1-7/2002. Zări şi etape. Iaşi. Buc. Kant împreună cu Sàde. Institutul Biblic şi de Misiune al BOR. Buc. Polirom. Ion (pr. p. Dicţionar de etnologie şi antropologie. Anastasia. 8. prof. dr.. Meridiane. p. Michel Izard. p. 156-159 Bruckner. Humanitas. p. Ed. Polirom. p. Antohi. Noul legământ) Lacan. Pentagon-Dionysos. 235-324 ("Cioran şi stigmatul românesc. nr. p. Mecanisme identitare şi definiţii radicale ale etnicităţii") Baconski. Crase banalităţi metafizice.. Emil. 1999. Ed. 13. Ed. Buc. Ed.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 1. Care dintre noi l-a născocit pe celălalt?. Anastasia. în rev. Ed. Mentalitatea suedeză. 207-226 (despre Paul Tillich şi Gheorghe Papuc) Bonte. 4. Jacques. 9-15 feb. 15 18 .. 1991 Daun. 1996. Buc. Philosophia mirabilis. 10. 17. 12. Ed. Antropologia filosofică.. Ed. Lucian. Buc.. Buc. 1995 Delumeau. Werner. Buc. în rev. 402-403 ("Marcaj corporal") Bria.). Minerva. Buc. 162-164 Kristeva. 1990. 16. 3. 160-262 Heisenberg. Ed. 64-66 Freud. 15. Buc. 161. Pascal. Ed. Eu şi Tu. Buc. 9. Martin. Nae. 1şi 2. Secolul 21.

Geneza formelor culturiii. 262-263 26. Cătălin şi Lazăr Vlăsceanu (coordonatori). Misterul biologic al contactului străin) 24. xxxx. 1998 21. Buc. Ideea Europeană. All Educaţional. 1978 29. Ed. Ed. Roland. 293-319 (Sfântul). Barthes. Lorenz. Buc.H. Dicţionar de sociologie. Cavallo. Tedit F. Buc. p. Stoichiţă. Buc. Ed. ELU.. Compania. Ţuţea. Meyendorff. p.. Buc. 1993. Mircea.. 321-327 (despre longevitatea omului bizantin) 19 . p. Carrel.. 1999. Viitorul Românesc. Despre Racine. 1975. Buc.. Sf. Peters. Tânăra generaţie.Vlad Alexandrescu 28. Emmanuel. Buc. Lévinas. Iaşi. 365-373 (cap. Marion. Vulcănescu. 1995. Ed. Zamfir. Ed. Între noi. Antologie filosofică. Ed. Francis E. 116-118 30. Enciclopedie de filosofie şi ştiinţe umane.. Buc. 190-198 (despre unicitate) 20. Ed. Buc.Z. P. Încercare de a-l gândi pe celălalt. Andrei. Bătrâneţea şi alte texte filozofice. Enciclopedică. After Philosophy. Philosophy Today. Colecţia BPT. Ed. 2000. Omul bizantin. 60. Aşa-zisul rău. 1984. 1993. Ed..com . Petre. 168-171 ("Patria noastră este în Ceruri". din 15 septembrie 1645. 796-797 I.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 19. Ed. Ed. Eminescu. Babel. 193-195 34. Ed. Negulescu. Filosofia antică. Humanitas... Humanitas. Gugliemo. Buc..B. 1998 3. Konrad. Humanitas. John. p. Meridiane.. 2004. 2004 32. Buc. Buc. O istorie a libertăţii.. 1969. Bic All. p. p. 2000. XIII.16 25. Papuc. Despre îngeri. Polirom. p. Victor Ieronim. fiinţă necunoscută. Ed. Buc. Crater... Buc. Ed. xxxx. Identitae şi alteritate. Ed. 78-84 (eroul) 2. Pleşu. Buc. (termenul „participare”) 33. Instaurarea tabloului. 2005 22.. 2003. Buc. 104-113 23. 1992 31. 1991. Pavel) 27. p. Omul. Termenii Filosofiei greceşti... Sheeehan. Ed.P. A protreptic. Thoams. Minerva. scribd. 37-39. Rodica. p. p. Sfântul Grigorie Palama şi mistica ortodoxă. Fall. Scrisoarea lui Descartes către Elisabeth Egmond. Ion.7 Tipuri umane 1... p. p. Alexis.

Ed. Buc. Ed.. Ed. 9. V.Tipuri de creatori. 461-507. poetul) 12. Fundaţiei Culturale Române. 2000. Ed. Cartea neliniştirii. C. matematicianul.. Pessoa. Bertrand. 562a. p. Ed.B. Buc. 399-453 (antropologia lui Nietzsche şi alte perspective antropologice – idealul clasic al omului) 20 . omul îmlinit. Tudor. nr. Istoria Filosofiei occidentale. antropolog 1. George. 555b. Timişoara. Russell. Buc. Ed. 571a. Humanitas. vol. p. 359-476. p. Postmodernismul în antropologia culturală.. 1999. Platon. Ed. Ed..576b) 9. în rev.. Sorin. Ed. Buc. 29-39 (omul occidental şi omul răsăritean) 11. Lavric. 181-189. Omenesc. Buc. Tipuri psihologice. Ed.188-191 (definiţii ale omului) 8. p. Buc. vol. Freidrich. Nietzsche. 162-178 (omul în viaţa socială). în rev. 192-203 (omul nobil la Aristotel şi Nietzsche) 10. Humanitas. vol.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 4. Humanitas. 2. I. Voinţa de putere. Buc. 1997.. Gabriel. I şi II. Polirom. 2006 5. The Dice Man (Omul zar). Studii de filozofia culturii. Vianu. Buc. 313-325 6. Jung. sep. 2001. 3. Cele trei limbaje ale omului. 8 / august 2006. Omul oligarhic 553a. bovaricul. Elion.. p. Trei.. Dumitru. 2006. 596-627 3. Eminescu. Omul tiranic. vol. prea omenesc.. 215-246 (Omul cu sine însuşi). Iaşi. 534-552 2. Fernando. p. Opere complete. Stăniloae. Hestia. 1982. p. Reflecţii despre spiritualitatea poporului român. Istoria filosofiei occidentale. Bertrand. 278-284 4. 540d-550c. Ed. 2005. Troc. 2008. 11-13 (leneşul. Omul democratic 558c. Opere. George. p. p. ----.G. 14-16 (muzicianul. ratatul. Tritonuri. Cockroft.. 2000. p. 1986 (Omul timocratic. I. nr. p. Idei în dialog. .8 Nietzsche. 60-67 (omul nobil la Nietzsche) I. p. Buc. 418-442. Steiner. Maladiile destinului la Noica şi Liiceanu. Russell. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Aion. Idei în dialog. 13) 7. 2005.

. Ed. Gilles. 1999. Buc.B. nr. Antropologia culturală. Nietzsche. 178-184 3. Nietzsche. 513521 6. Mihu. Deleuze. 1997. 1976.9 Supraomul 1. 101-115 2. narator. Nietzsche. Bonte... 1958 I.. Nietzsche. Constanţa. Vattimo. 523-525 3. Allport. Eminescu. All. 2000 5. Buc.. 1994. Buc.11 Personalitatea de bază 1. 180-182 21 . 553-627 4. Introducere în personalism. Heidegger. Buc. p. Buc. Martin. 1999. Russell. personaj) 5. Jung. p. p. Ed.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală I. Fundamentul cultural al personalităţii. Ralph. Oswald. Dincolo de subiect. Kalokagathon. Ed. Un precursor al secolului XX. Buc. Ştiinţifică.B. 2002. 1-62001. Un precursor al secolului XX. Humanitas. Ducrot. Pontica. Babel.. Buc. Univers. Michel Izard. Carl Gustav. Secolul 21. Bertrand. Jean-Jacques. Ed. Ed. p. vol. 1996. Tipuri psihologice.. Ed. 79-87 I. Heidegger şi hermeneutica. p. Buc. 1999. Ed. Booth. Nietzsche. 2000 7. Ed.B. Rousseau. Cluj-Napoca. p. 1981 2. 278-284 6. Ed.. I. p. Pierre. Humanitas. Ed. Buc. p. 146-157 4.. 28-53 7. Aşa grăit-a Zarathustra. Wayne C. Friederich. Humanitas. în rev. Leu. Buc.. 194-195 (omul nobil). Achim. nr. Didactică şi Pedagogică. Iaşi. Gianni. Polirom.. Ed. Noul dicţionar al ştiinţelor limbajului. 1968 8.10 Idealul de om 1. Discurs asupra originii şi fundamentelor inegalităţii dintre oameni. p. 48-469 (relaţia autor. Dacia. Ed. Structura şi dezvoltarea personalităţii. 86-88 2. Retorica romanului. în rev. p. Buc. II. p. 1985. Petru. p. Realitatea. Linton. 1-6/2001. Buc. Ed. Gordon W. Înţelepciunea supraomului. Ed. Jean-Marie Schaeffer. 2005. Metafizica lui Nietzsche. Ştiinţifică. Secolul 21. Voinţa de putere.. Comarnescu. Istoria Filosofiei occidentale. p. Dicţionar de etnologie şi antropologie. ----. ----. Aion. vol.. Corneliu.. Ed.

Minerva. în funcţie de care se realizează adaptarea şi selecţia. Tipuri psihologice. 1997. Buc.13 Etologie În vorbirea curentă nu se face distincţia între agresivitate şi violenţă. indiferent de context. Teoria generală a criticii. Buc. 252. p. Tudor. Etologia a demonstrat că noţiunea de agresivitate are sens numai în perimetrul intraspecific. Françoise Revaz. Experienţă estetică şi hermenutică literară. Orientări şi curente în antropologia culturală. Carl Gustav. 2004. xxxx. 1983. Ed. Alegoria şi esenţele. Vianu. Ed. biblioteca Unatc. 2006. p. Humanitas. 132-149. Buc. Ed. p. Enciclopedie de filosofie şi ştiinţe umane. fără ură şi cruzime. Timişoara. p. p.. 16. De Agostini. Când o specie se hrăneşte cu exemplare din altă specie nu avem de-a face cu agresivitate. 230. 229-250 8.. Mănuţiu. Jauss. Ed. Sorin. Universităţii de Vest. Buc. Iaşi. ELU. 66-67 (rolul).. Mihai. 513520 (persona şi masca) 6. Jean-Michel. 254261 3. Vera. 2004. 136-161 4. 814-816 I. Institutul European.. p. Pribac.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 9. Aplicată la specia om. 2006. Univers. 147-151 (masca) 7. Călin. p.B. 224-234 („Conceptul de rol din punct de vedere sociologic şi estetic”) 5. Analiza povestirii. Brandi. 2004. În lumea vieţuitoarelor domină cu determinarea comportamentului instinctul de supravieţuire. vol.. Ed. 1999. 1985. Buc. 20. p. Ed. Ed. implică agresivitatea deoarece 22 . Iaşi. Buc. 255 11. Troc. p. Introducere în filosofia artei actorului. pur şi simplu se hrăneşte. p. Gabriel. All Educaţional. xxxx. Cesare.B. p. deşi ele nu au aceeaşi semnificaţie. Căci leopardul se raportează la gazelă precum boul la iarbă. Adam. Postmodernismul în antropologia culturală. All. teză de doctorat. Jung. Opere. Ed. 65-70 (actor) 2. 29. Ed. 1969. 143-158 10. Hans Robert. 1982.12 Rolul 1. 940-941 I.. Buc. Enciclopedie de filosofie şi ştiinţe umane.. Buc. 10. Univers. Polirom. relaţiile beligerante..

Ed. 1986 Desmond. Ed. Istoria şi dialectica violenţei. Gânduri despre politică şi revoluţie. ci din considerente psihologice (ura). 8. 6. Ed. 2. Babel. 1999 Aron. 4. XIV. 9. Morris.. Nesupunerea civică. Animalele n-au imaginaţia sadică şi morbidă de a inventa şi practica torturi şi nu au disponibilitatea cruzimii. ancestral. Species of mind.. Buc. vol. Cluj-Napoca. cruzimea la om este o violenţă paroxistică 1. Buc. 1998 3. economice (înavuţirea) şi axiologice (prestigiul. 23 . violenţa este manifestarea agresivităţii ereditare la om b. Enciclopedică. 1997 Arendt. Ed. Marc Bekoff. Irenäus. 1991 Eibl-Eibesfeldt. The human zoo şi The naked couple. Buc. Buc..9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală omul nu ucide un alt om pentru a se hrăni cu carnea sa. Această ştiinţă nouă este legată mai cu seamă de numele lui Konrad Lorenz şi stăruie asupra comportamentului agresiv. The MIT Press. Despre violenţă. 2004 Delumeau.. Maimuţa goală. N-au inventat instrumente de execuţie şi tortură. Buc. Ideea Design &Print. 7. Ed. The Philosophy and Biology of Cognitive Ethology.. Despre violenţă. Raymond. London.. 1995 Benjamin. Trei. Agresivitatea umană. 5. Iubire şi ură. Minciuna în politică. la suprafaţă. Ed. Foarte importantă este aici sesizarea esenţei agresivităţii şi anume că ea are sens numai în comportamentele beligerante intraspecifice. Colin. Ed. al stratului genetic. Derivăm de aici că: a. Buc.XVIII).. Walter. conceptualizat comportamentul aşa cum se manifestă el la animale şi om ca efect al adaptării la situaţii exterioare. 1995 ----. Buc. Jacques Derrida. Meridiane. Violenţa însă este manifestarea in actu. Allen. dar dacă îi omoară în civilie e considerat criminal. Humanitas. Frica în Occident (sec. Enciclopedică. Etologia are ca termen central. O cetate asediată. Rădăcinile biologice ale valorilor umane. nu şi extraspecifice. Cambridge MA. Trei. vanitatea). Jean. Ed. Dacă un om omoară pe front oameni consideraţi inamici e elogiat ca erou. I şi II. 1991 ----. Crizele republicii. de adâncime al speciei om pe care îl numim agresivitate. Hannah.

239-261 22. Buc. Buc. Konrad. remake-uri) 28. 2005 12. 255-281 25. Buc. 2009 (romanul şi transpunerile cinematografice ale acestui roman. Lorian Hoff Oberlin. van der Sterren. Florian. Max. René. Buc. Scrieri fiilosofice. Psihanaliza literaturii. Herbert. Buc. Şi el vorbea cu patrupedele. Humanitas. Ed.G. Publicitatea: o estetică a persuasiunii. p. C. Ed. Santiago Zabala. Buc. Michel. Polirom. Lorenz. 1977. William McCRaig la Columbia University Pres. 1987. Nebunia în epoca clasică. Buc. Ivănescu. Meridiane. trad. Ed. Nihilism and Emancipation. Cele opt păcate ale omenirii civilizate. Reflecţii asupra violenţei. p. Scheler. 2000 21. vise şi reflecţii. cu păsările şi cu peştii. Ed. Ed. 2001. 2003 15. 1985 24 . Fromm. Buc. Politică.. Buc. Georges. Mircea. Ed. Minunata lume nouă. Ed. Incitatus.. în Între logica inimii şi logica minţii. II.. Gianni. Eminescu. Buc. Marcuse. Ed. Oedip rege. Lawson.. 1997 26.. 2003 27. Trei. Ed.. 1995 23. Film şi creaţie. New York. Marian... Buc. Polirom. Driek. Buc. Stevenson. 2004 30. Murphy.. 1968. p. ediţia a II-a 20. Ed. Mircea. Tim. Ed. Ed. 1995 14. Ed. Marin. 1998 19. Violenţa.. Universităţii din Bucureşti.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 10. Straniul caz al doctorului Jekyll şi al domnului Hyde. Robert Louis. 1996 29... Popescu. Humanitas. Ed.. Minerva. ----. Aldous. Nemira. Oedip sau despre sensul eroic al existenţei în dramă. Aşa-zisul rău.. Iaşi. Erich. Ed. Politică. Aşa a descoperit omul câinele.. Sorel. Buc. ----. Girard. Ed. vol. Foucault. Trei. Iaşi. Vasile Dem. Buc. Ed. Texte alese.. Buc. Recesivitatea ca structură a lumii. Amintiri. Vattimo. 2007 24. Jung.. Agresivitatea pasivă. Violenţa şi sacrul. 1996 17. Cartea Românească. Minerva. 9-55 11. Huxley. Buc. 2005. Zamfirescu. Ed. p. Definiţiile omului şi etologia. Buc. Humanitas. Ed. Trei. 292308 18. Ed. 1983. Costin. 450-498 13. Humanitas. John Howard. Omul resentimentului.. antologie la Festivalul Internaţional de Teatru Tânăr Profesionist Sibiu 1996 16.. p.

PUF. Consuming Life. Ed. Philippe. T. 1997 7. xxxx. Ideea Design & Print. 2000 8.. Arendt. Al. IX. All. Hannah.B. Illinois. Benedict. ----. Theodor. Buc. Atlantisz & Kijárat Kiadó Budapest (antropologia imaginii) 14. Georges. 311312 I. Criterion Publishing. London-New York. 2004. vol. R. Etică şi etologie.. Ed. Jurnalul Literar.IdeeaDesign & Print. 25-37 3. 2002 5 Tot de Antropologia culturală ţin şi Valorile morale (vezi capitolul Axiologie. New York. 1991 13.B. Boston. Garland Publishing. Cambridge University Press. Routledge. Arc. Agamben Giorgio. Buc. Barnard. p. UK. 2007. Ed. Ballandier. Ariès. Ştiinţifică şi Enciclopeică. 1982 32. p. 1959 15. Ed. Blackwell. Patterns of Culture.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 31. Meridiane.. Anthropologie politique.B. Beidelman. Cultura şi comportamentul la români. 1996 9. University of Toronto Press. p. Augé. Barfield. 2006 2. A student’s Guide to Theory and Method.E. Culture and personality.. I. Buc. Al.. V. Barnouw. Cambridge. 103-106 4. J. Georges Duby. Spencer. Condiţia umană. 43 6.14 Antropologie filosofică şi culturală5 1.. în Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology. Ed. Belting.11) şi tema numită generic Celălalt (vezi capitolul Teoria culturii. E. p. Evans-Pritchard. Anthropology. Puterea suverană şi viaţa nud. Polity Press.. Hans.O.. III. Ed. 1996 11. Buc. 2007 12. Cluj-Napoca. Zygmunt. Houghton Mifflin Company. Homo Sacer. Casa Cărţii de Ştiinţă.14) 25 . History and Theory in Anthropology. Oxford. Schiţe ale ştiinţei imaginii. Dorsey Press. 1963 10. Ed. ----. Cluj-Napoca. 169. Paris.. Stanley. Bauman. Sfârşitul istoriei artei în 2006 şi antropologia imaginii. Religie şi antropologie. 1994. Culture. Barret. Istoria vieţii private. The Dictionary of Anthropology. în International Dictionary of Anthropologists. Enciclopedie de filosofie şi ştiinţe umane. Barnard. 1995 5. Cambridge.

Edouard. p. Polirom. New York. Ed. Nemira. Branda. 2000. 1969 31. Mayfield. 1968 21. 1938 20. Bonte. Bodley. Giugliano (coordonator). Henry Holt& Co. Humanitas. Humanitas. Efes. Blaga. Ed.. Pascal.C: Health and Company. Buc. Eseu despre om. 1976 19.. Neofunctionalism. states and the Global System. D. Care dintre noi l-a născocit pe celălalt?. Mitul lui Sisif. Cassirer. Buc. ----. Ed. Lucian.. Cavallo. Buc. 190 (râsul. Boas. Encyclopedia of Cultural Anthropology. Trei.. Eu şi tu. Bruckner.. Omul bizantin. 3rd edition 1973 30. Cartea Românească. Boston. K.. Timişoara. Bettinger. p. 194-195 (omul de valoare) 17. Ph. The Free Press. 186-190 (mâncatul) 32. Buc. 2000. 2000 26 . în Levinson D. Ed. Henry Holt. p. 1996 18. London. Ed. 2005. Aspecte antropologice. 2000 33. Buc. Ed. Între om şi fizică. Bertrand. 1999 26. 63-64 35... The hero with a thousand faces. Buc.. Ed. căci numai omul râde). 1996 22. Albert. 2006 (celălalt) 28. 2004 24. I. Cultural Anthropology. Ed.. Repere în antropologia culturală. Politică. Culture Change. 1976 25. 1992. J. Pierre. Camus. Iaşi. Ed.. Princeton University Pres.H. Boia. Cluj-Napoca. Bonnefous. Omul sau natura?. F. 192-194 (eroul). Elias. Buc. Bock. Humanitas. 2002 27. Martin. Dicţionar de etnologie şi antropologie. Alina. Jean. 141-154 (simbolurile naţiunilor). Liucian. vol. Buc. p. Istoria filosofiei occidentale. Massimo. Race. Ember M. Canetti. 1994 23... Caune. Polirom. 1. Ed. New York. Antropologia della comunicazione audiovisuale (Antropologia comunicării vizuale). Michel Izard. Language and Culture. 1994 34. Campbell. Mountain View.. Josef. Humanitas. Facla. ELU. New York. în Encyclopedia of Cultural Anthropology. 130-131 (despre lumi şi sfere) 29. Canevacci. Buber.. Iaşi.. Ed. Cultură şi comunicare.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 16. Ed. R. Russel. Ernst. Tribes. Buc. Costa & Nolan. Masele şi puterea. General Anthropology.

p.. 1990. Emil. Introducere în etnologie şi antropologie. ELU... Dumont. Mentalitatea suedeză . 193-262 .. 1995. Buc. 1984. Humanitas. Aion. Henry Holt &Co. O cetate asediată. Buc. Symbolic Anthropology. Buc.. Spaniol. 101-115 (idealul de om) 42. Buc. Kalokagathon. I. Ed. Meridiane. 1997 47. Sfârtecare. 1995 39. Paris. Oradea. p. în Encyclopedia of Cultural Anthropology. p. Buc.. p. un manifest al evadării. 2001. Crapo. de Coulanges. Cultural Anthropology: Understanding Ourselves and Others. O perspectivă antropologică asupra ideologiei moderne. Daun. Copans. Codrescu. M. 1996 53. Frica în Occident. Meridiane. Buc. Eminescu. Cuche. Deleuze. Ed. 1999. p. Militară. Encyclopedia of cultural anthropology. Jean. II. Colby. Din universul autocunoaşterii. 51-54 şi 66-74 38. Utah State University Press or McGraw-Hill.. Ed.. Chelcea. p.Personalitatea. (sec. Bernard. Buc. Cioran. vol. Buc. Ed. Åke. D. 1986 (vol. Ed. Ember. Salvador. 52 48. Ed. Comarnescu. Andrei. Septimiu. New York. I şi II. Polirom. în vol. M. Ed.... J. 2001 45. Cognitive Anthropology. Eseu asupra individualismului. 1985. Buc. 1999 43. XIV-XVIII).N.. p. Fustel. Buc. Delumeau. de Chardin. Petru. ISBN 0-07238152-3 44. Meridiane. p. 1996 41. B. de Jouvenel.. Ed. Éditions La Découverte. Alegoria şi esenţele. de Madariaga. Dispariţia lui "Afară". Cetatea antică. 135-160 (naufragiul triumfător al Dadaismului şi al Suprarealismului) 40. colectiv Itinerarii spirituale. All. Adina Chelcea. D. Progresul în om. Fenomenul uman. 145-394 50. 26-36 46.. Francez. Ed. Richley. La notion de culture dans les sciences socials. Anastasia. Ed. Buc. în Levinson. 1983. Vera.. 1998 27 . Univers. 1995. Gilles. Ed.. Pierre Teilhard.. Englez. 2. p. Humanitas. Politică.. 1969.o mentalitate despre femeie) 52. 86-88 (supraomul) 51. Henry Holt & Company. Iaşi.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 36. Nietzsche. 252-269 (spaţiul) 37. vol. Ed. Louis. Ed. Călin. 1983 49. Des Chene. New York. Buc.

2005. Gainesville. Ed. Irenäus. 125-138 (celălalt) 69. Waveland Press.. Ed. p. Buc. Buc.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 54.. în Science. 2000 70. Clark Wissler. Ed. Evans-Pritchard. 1966 72.S.. 63-127. Buc. Polirom. Omul romantic.. 127-143 67. Eugenio (coordonator).. Buc.. Buc. Gadamer. Ed. 2000. Paideia. Inteligenţa socială. R. M. Erasmus din Rotterdam. Iaşi. Buc. Eibl-Eibesfeldt. Ed. 1993 58. 392-394 63. Univers. 1965.. Cohen &West Ltd. Goleman. S. ----. Ed. Materialism and the Study of Culture. Garland Publishing. Polirom. 1995 57. Freed. Sociocultural Theory in anthropology: A Short history. University of Florida Press. Buc. ----. Paideuma. Freund. 297402 ("Muncă. Structurile antropologice ale imaginarului. Edward E. Gulian. 54 73. New York. 399-402 ("Somnul antropologic") 61. Buc. 1995 28 . Problematica omului... Freed. Politică. Feuret. Paris. Harris. Curtea Veche. Goriu. Elogiul nebuniei.. ----.ro. Habermas... London. Cuvintele şi lucrurile. Ed. 2006 56. Politică.. 1951 59. 1991 62.. Jürgen. Ideea Europeană. Prospect Heights. François (coordonator). Frobenius. Schiţă a unei filosofii a culturii (aspecte ale culturii şi civilizaţiei africane). L’essence du politique. p. Fukuyama Francis. London. Buc. Hans-Georg. Sfera publică şi transformarea ei structurală. Antet XX. Daniel. Prahova.. Garbarino. Ed. Durand. 1985 64. Ed. Ed. Gilbert. 1994 66. Constantin I. L. în International Dictionary of Anthropologists. M. Buc. 1972 71. Julien . Ed. Univers. Agresivitatea umană. Meridiane. p. Omul renaşterii. 1983 68. 1996. Ed.. Natura umană şi refacerea ordinii sociale. Marea ruptură.. p. Ed. 1998 55. 2007. Trei. Polirom. Ed. comunicare. Actualitatea frumosului. limbaj" şi "Omul şi dublurile sale"). Ştiinţa despre om şi tradiţie. 2011 65. Iaşi 2000 60. Buc. Social anthropology. Filipeştii de Târg. Ed. Antropologie filosofică. Foucault. Sfârşitul istoriei şi ultimul om. Ed. Michel. viaţă. p. Sirey. Iaşi. Humanitas.. Anthropology and Postmodernism.

Încercare de antropologie culturală. 1972 91. 1989 84. 1998 86. Experienţă estetică şi hermenutică literară. 3. Nicolai. New York.A. E. 513520 (despre persona şi mască) 90.. 188-254 80. Univers. în A. Die Neugestaltung der Weltpolitik im 21. Theories of Man and Culture.W:F. Ed. Heinl. Principiul identităţii. în Encyclopedia of Cultural Anthropology... 1968 76. Petru. Traian.. Ionescu. Tipuri psihologice.M. Ed. Buc. p.. R. 1976. Hartmann. Heidegger. Martin.. Literatură şi civilizaţie. Iaşi. Polirom. The Rise of Anthropological Theory. p. P. London. Waveland Press. 1996 75..9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 74. Curs de istorie a metafizicei. Anastasia. Jahrhundert.. Ed. Buc. Harris. Carl Gustav. Henry Holt & Co. 1997.. Buc. Polirom. New York.. Iaşi. 1996 85. Harper Collins College Publishers. 1973 79. Columbia University Press. Kaplan. Samuel P. Cultural Anthropology. p. Herşeni. D. Ed. Hatch. p. 1991 81. Iluţ. Buc.. New York.R. 224-234 („Conceptul de rol din punct de vedere sociologic şi estetic”) 89.C. Culture Theory. Contemporary Cultural Anthropology.. Iri. ----. New York. 2004 87. ----. Principiile filosofiei dreptului. Nae. 1995 77. 1996. Hegel. 2002 82. M. Columbia University. New York. Ed. Univers. Kampf der Kulturen. Jung. 1983. Hugill.. A History of the Theories of Culture.A. Omul secolului XX. 121129 (multiplicitatea) 88. Ed. Howard. 1996. Harper Collins Publishers.. München. G. 34-37 (omul. R. p. 389-404 83. Huntington. Ed. 109-121 (morfologia culturilor). Gerhard. New York. Humanitas.. Buc. Theories of Culture. Valori. Paideia.. New York. Marvin.. Cultural Materialism. Buc. Teme actuale de psihosociologie. 1997. creaţia şi Dumnezeu). Hans Robert. Vechea şi noua ontologie. Henry & Co. p. Keesing. 1974 29 . Ed.J. Jauss. Siedler. Ed. Buc. în Encyclopedia of Cultural Anthropology. atitudini şi comportamente sociale. Manners. 137-140 (omul modern) 78. Crater.

----.. An Introductory Reader. Brown. Amarcord.. Babel. 2000 108. Ştiinţifică.A. Mayfield Publishing Company. Le Breton.. Timişoara. Edmund. Kroeber. Le Goff. Ed. Anthropology and Anthropolgists: The Modern British School.L.J. Adam. Harvard Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology Papers. A critical review of concept and definitions. Buc. p. 1998 93. London. The anthropologist's account. Univers. Buc. L. Buc. 1999 104. The Making of Religion. Frică şi cutremur. ----. Harcourt. ian-feb 2001 (libertatea) 30 . Antaios. J. Lévi-Strauss. Inc. Llosa. 36-37. p. Foreign Policy. 61. Lasch. Culture and Communication. 5-133 94. 1979. Lipovetsky. 154 103. Culture. Routledge London. Jacques (coordonator). The culture of narcissism. 96 102. 1999 99. Lamphere. Ed. Søren. Culture. Cambridge & London. 1976 105. 1996. New York. Ed.. Iaşi. Ralph.. Psychology. 1959 96. Polirom. 1973 98. 1968 107. A. Politică. Longmans. David... Clyde Kluckhohn. Bombay. A treia femeie. The culture of Liberty. An introduction to the use of structuralist analysis in social anthropology. 2002... 64. The logic by which symbols are connectEd. Cristopher. 1952 97. Antropologia corpului şi modernitatea. Cambridge University Press. Ed. 44. Kuper. Linton. Permanenţă şi revoluţie a feminismului. Cambridge. Kierkegaard. 2001. New York. Green and Co. Mountain View.. 1948 95. Fundamentul cultural al personalităţii. New York. Brace & World. Leach. Kroeber. Laabs. Anthropology: Race. Applying Cultural Anthropology. Warner Books. The History of the Personality of Anthropology. Language. Harvard University Press. Conceptul de anxietate. Omul medieval. Gilles. P. Ed. Ed. Amarcord. ----. p. Claude. Amurgul datoriei. 20. p. Corporate Anthropologists. Ed. 1994 100. Alfred. Culture. Antropologia structurală.. Burlingame. în A. ----. Mario Vargas. 1978 106. Ed. 1900 101. Timişoara. în Podolefsky A.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 92. 33 109. Massachusetts. Buc. 61.

J. 1971 122. Henri Hubert. 1998. Ed. Ed. Eseuri. Harold.. Harris. Buc. Harper Collins College Publishers. Vestala. Les stars. Iaşi. ----. Criza antropologiei şi sarcina ei originară. University of North Carlina. Ed. Buc. 1956 (v. 1944 112. Duke University Press. Buc. Ed. 13-22 (Antropologia şi antropologia culturală). Marcel.. Polirom. în vol. Iaşi. Bloom. Mărghescu. Mureşan. p. Mayfield Publishing Company. 1998 111.. Maimuţa goală. 2005 123. M. Mountain View. Ştiinţifică. London. în Podolefsky. Rereading Cultural Anthropology. Ed.. Ed. New York. Adina. 119-128 121. Buc. Nanu. Letter from Peri-Manus II. Malinowski.. P. George E. Le Seuil. 2009 128. A. Iaşi. Achim. Ed. 1992 114. Vlad. Mihăilescu. Cultural Anthropology. Dacia. Paris.. 1999 117. în Levinson. Edgar.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 110. Aşa-zisul rău. Ştiinţifică. Humanitas. A Scientific Theory of Culture and Other Essays. Ovidiu Buta. Durham &London. Brown. Introducere în antropologia culturală. Antropologie.. New York. Eseuri de antropologie psihologică şi politică. G. Eikon.. 1995 115. Ecaterina. Ed. Chapel Hill. Ember.. Marvin.. Le Cinéma á l'homme imaginaire. I. Eseu despre natura şi funcţia sacrificiului.. Ed. Despre esenţa fiinţei umane. Polirom. Buc. Marcus. Minuit. 1991 126. Către sine însuşi. 1993 118. Ed. Konrad. Mihu. Marc Aurelius. 2007 119. şi prefaţa de la ediţia din 1977) 124. 1997 116. Mead. Vintilă. Encyclopedia of Cultural Anthropology. Bărbatul şi moda. ----. R. Morar.. Canonul occidental. p. Morin. 2002. Buc. Morris. 1972 125. 1999 113.. Cinci introduceri. Mauss.. Édition de poche. 58-78 (Antropologia culturală în secolul XX) 120. Buc. Cultural Ecology.. Ed. Injoncţiuni paradoxale. 1966 şi II. Univers. D. Toronto. Montaigne. Netting. Bronislaw. M. Lorenz.. Polirom. 2005 127. Henry Holt. Buc. Cluj-Napoca. Desmond. Buc. Applying Cultural Anthropology. Enciclopedică. Ed. Fundaţiei România de Mâine. 1996 31 . Ed. Ed. Paideia. Antropologie culturală.

Povestiri despre om. Voinţa de putere. Ed. Panea. p. IV. Buc. 2006 (natura umană) 141. Humanitas.. Friedrich. Sinapsa.. 2000 134. Rothkop. Routledge.globalpolicy. 1967. 1968. Noica. D. Buc. Pascal.. Ed. Spencer J.htm) 143. vol. 5072 ("De la misère de l'homme".9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 129. Metamorfozele cercului. Antropologie culturală şi socială. ----.W. 418-442. ELU. Nietzsche. Ph. Buc.. Ed. Cartea Românească. Ed. Şase maladii ale spiritului contemporan (Spiritul românesc la cumpătul vremii).. 1980 146. P. în Barnard.. Buc. în rev. Ed. 2000. 1987. Henry Holt & Co... Univers. 5-11. D. Dan. 2009. Ed. 3. Critique de la sociobiologie. Ecological Anthropology. Omenesc. Poulet. Scrieri alese.. Sexul şi spaima. Attwood. în Encyclopedia of Cultural Anthropology. p.. Ed. Rosman.-J.. Craiova. Buc.Despre nemernicia omului) 140.org/globaliz/cultural/globcult. Rubel. 1996 145. p. Rousseau J. Aspects anthropologiques. 1999. Constantin. prea omenesc. Raimon.. 1980 132. In praise of Cultural Imperialism? Effects of Globalization on Culture. Dialoguri cu Gwendoline Jarczyk. Oradea. Blaise.. Quignard. 20-66 137. Paris. Hestia. Ed. Salzman. Marshall. Panikkar. Platon. Datoria vieţii noastre. 162-179. Buc. Buc.. Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology. Univers. nr. 22 iunie 1997 142. IV. Libertatea fiilor. Platytera. Gallimard. 1958 144. Pârvan. Timişoara. 241-315 (Banchetul) 138. A. Vasile. Buc. New York.. Pascal. C. Vademecum. Popovici. p. Opere complete. Discurs asupra originii şi fundamentelor inegalităţii dintre oameni. Ştiinţifică. 215-247 130. Ed. p. London. p. în Foreign Policy. 1999 136. 553-655 131. Georges. Ed. 167-177 (libertatea) 139. 1996 32 . 1978 133.. Între Dumnezeu şi cosmos. Ed Herald. Ştiinţifică.. Ed. I şi II. Buc. Ed. (http://www. Univers. Buc. Omniscop.. 2006 135. O viziune non-dualistă a realităţii. N. Al. Dialoguri. Aion. ----. Sahlins.

Nicolae.A. Routledge. Routledge. 1964 155.. 1958 148. Scripta. Antropologie filosofică. Berkeley and Los Angeles.. Studium. L’invention de l’Europe. Elmsford. Ed. Reguli pentru parcul uman. în Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology. Gustavo. Shore. Symbolic Anthropology. 338-339 (omul modern) 150. Jean-Marie. Culture and the Problem of Meaning. Oxford University Press.uquebec. Roma 1996 159. Sloterdijk. 4 dec. Spencer. Col. p.net/sociojmt http://www.. 1959 160. Livre de poche 161. 3253 (omul şi imaginea lui). Edited by David G. Aix-enProvence. în Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology.. Roger-Gérard.infinit. New York. André. Simov. Histoires de la pensée politique grecque. Sedlmayr. Culture in Mind: Cognition. Iaşi. T. Sinclair. România literară. Ed. Alvin.html 33 . 1996 152. Tentoni. 2001. Seuil. în Studying Personality Cross-Culturally. Les bases de l’anthropologie culturelle. Oxford. 237-243 (Patru moduri de a privi arta) 151. London... J. Ed. Humanitas. 92-95 (feminismul) 149. 3 153. Ed. 1996 157. Henry Holt &Co. Ed. Ed. 1995 (vedeta ca model de viaţă). Paris. Ophrys. Culture. Language and Personality. Cât de real este omul virtual? În rev. B. Todd. p. Antropologie culturală.. New York. Ed. Bucovina. Hans. p. 2005. Edward.. Meridiane. 1973. Antropologia apofatică. Ed. Emmanuel. Buc. Schwartzenberg. Peter. 2009. Buc. Titiev. 1995 158. Mandelbaum. Toffler. Scrima.uqac. p. Buc..9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 147. Toren. 1990. Vladimir. 59-85 (despre tranzienţă) 162. Stratone. 2003 156. 1968. Ch... Selected Essays. Buc. University of California Press. Ed. Introduction to Cultural Anthropology. Trembley.ca/yone30/classiques_des_sciences_social es/index. 44 154. Politică. 1996 163. New York.. Culture and Personality. M. http://pages. M. Humanitas. London. Pierderea măsurii. Şocul viitorului. Buc. p. A Survey of Culture and Personality Theory and Research. Statul spectacol. Singer. Sapir.

p. Greenwood Press. Ed. White. Whitten. Vattimo. Rinehar and Winston.E. What is Anthropology? în Anthropology. Sfârşitul modernităţii. History of Anthropology. Turner. D. 143-162 172. 1979.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 164. Art and Custom. 1981 178. 2005 34 . Holt. Riturile de trecere. 10. Iaşi. Harper Collins Publishers. 2000 173. România literară.. Ken. în rev. Simon. Vlăduţescu. II. Buc. 1979.B. 4 dec. Omul baroc. Ed. New York. Ed. 1980 167. Polirom. Van Gennep. Henry Holt & Co.. Anthropology of Performance. Ed. Gheorghe. 1996 179. Iaşi. Eminescu. New York. Iaşi.. Pontica.. Antropologie. vol. Abordări orientale şi occidentale ale dezvoltării personale.. R. Cognitive Anthropology. Iaşi. Tyler. Opere.. 1982.H. Social Dramas and Stories about Them. Tudor. vol. Fără graniţe. I. Ed. 287-294 (natura umană). I.. London.. Voget. p. Constantin. 1991 180. Michel (coordonator). 8. I. Goian. 385-395 (concepţii despre om) 175.. Whinthrop. ----. 3 177. Minerva. 229-250 174. Ţoiu. New York. John Murray. New York. Vladimir. Polirom. Troc. 2009. Dictionary of Concepts in Cultural Anthropology. în Encyclopedia of Cultural Anthropology. Opere. Performing Arts Journals. 1969 168.K. p. Buc. Ed. texte. L. September 1988 166. 1873 169. Ed. 2000 176. în Critical Inquiry. Postmodernismul în antropologia culturală. 473 170. McGraw-Hill. p. Hunter. Victor Witter. Language. Buc.. A:. Facultatea de Istorie şi Filosofie. 1990 182. Philosophy. F. p. Galeria cu viţă sălbatică. Ed. Contemporary Perspectives. Wilber. 1993. Teme. Polirom. 7. Buc. Gabriel. Vavelle.. Buc. Vianu. Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology. 1996 171. E. Constanţa. The Evolution of Culture: The Development of Civilization to the Fall of Rome. St. 2006 165. ----. Cât de real e omul virtual. 1959 181. Omul luminilor. Minerva. Rosario (coordonator). Polirom. Villari.. Bănşoiu. Tylor. Religion. Elena Francisc Publishing. Ph. Gianni. Universitatea din Bucureşti. Ed.

Istoria filosofiei în secolul al XIX-lea. Ed.). Globalizare şi identitate. 1975 184.. 43-70. editor Ferdinand Fellman p. Cargo Cults.. Buc. O radiografie ortodoxă. Robert (coord. în rev.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 183. Daniel. 271-273. dr. Bria. Garland Publishing. Meister Eckhart şi mistica renană. în rev. Etică şi etologie. Univers Enciclopedic. religii. De Saint-Simon à Tocqueville. Idei în dialog. Henry Holt..R. xxxx. 940-941 190. Ph. Buc. Ed. 8/aug.W. 2006) 6. Allan.. p.. Homo americanus. 1996 5. Anastasia. Criza spiritului american. Buc. Ed. 10-12/1999 şi 1-3/2000 191. P. Anthropology. Baconsky. 1990 186. Jurnalul Literar. M. Buc. Dicţionar de teologie ortodoxă. Ed. Art.. 7-9/2001 192. 22 (despre cartea lui Bloom. Institutului Biblic şi de Misiune a Bisericii Ortodoxe Române. Ancelet-Hustache..15 Antropologie religioasă în genere şi creştină 1. xxxx.M. 1987. Ed. 1995 4.. Woodward.K. mistere) 2. Simboluri sacre.. Ion (preot prof. Humanitas. Religie şi antropologie. Contemporary Perspectives. xxxx.. All. nr. Ed. p. Theodor.. Adkinson. în Whitten. p. Buc. 1991 187. 2002 sau 2007 35 . Ed. în rev. 161-165 (Søren Kierkegaard) I. M. nr. New York. Gheorghe. 1982 188. xxxx. Harvard.. Ed.. All Educaţional. Ed. 2009 (popoare. Christiana. 2006.B. 305-307 7. Vasile Dem. Zamfirescu. Galimar. New York. D. Jeanne. Marc. Enciclopedie de filosofie şi ştiinţe umane. Sociobiology: The new Synthesis. 24-27. p. Ştiinţifică şi Enciclopedică. 2000. 1996 185. Iacob şi îngerul. în Encyclopedia of Cultural Anthropology. Harper Collins Publishers. Buc. Ed. 1994. îngrijită şi prefaţată de Răzvan Codrescu.). Young. în International Dictionary of Anthropologists. Universităţile şi prejudecata peşterii. Secolul 20. Auge. Ed.E. Buc. Buc. 274-284 (Nietzsche). Europele din Europa. nr. Worsley. Hermeneutics. Calciu-Dumitreasa. Barbu.. Wilson. Iaşi. 2004. 83-101 3. Secolul 21. Anthologie du potrait. 1996 189. Bronislaw Malinowski. Hunter. xxxx. Edward O. Buc.

Buc. Paralela 45. Întoarcerea la Hristos. 2008 28. 2004 16. Lidia. Frossard. Paideia. Anastasia. Cartea consolării divine. Buc. Sibiu. Caragiu. Irineu. Antropologia apofatică. 65-69 (corpul îngerilor) 24. 34-37 17. 1995 21. Ed. Ludwig. Andrei Pleşu. 2004 19. Dumitru (preot). Preda. 32-49. Deisis. Humanitas. Nae. Marrou. Dieu en question. Rus. 1993. Gabriel. Ed.. Antropologia Sfântului Ioan Gură de aur. 1999 23. Florin. Humanitas. Ed. Ed. 2. Buc.. Christiana.S. Ed. Sf. Buc. 1961 12. Ed. Evdokimov. Buc. Humanitas. 2006 15. Buc. Ianolide. Vasile... Galaţi. anul III. Ed. 1996. Tabor. Paris. Problema mântuirii în Faust a lui Goethe. Ed. Origen.. Ed. Ioan. Stăniloae. Paul. Buc. Ed. André. Ioan. Feuerbach. 25-45 25. Nellas. 309 26. Ed.. Radu. p. nr. Iubirea creştină. 1996. Ed. Buc. Desclée de Bouwer. Despre îngeri. Panaiotis. Antropologia iconică. Patristică şi umanism. 181-183 27. Ed. p.. Iisus Hristos sau Renaşterea omului. Omul-animal îndumnezeit. Buc.. Întoarcerea în spaţiul sacru. Edition Stock. Ştiinţifică.. 2008 9.. Ediţia a II-a 29. 1996 18. 2007 20. Herald. ----. Ed. 543-578 22. Ed. L'homme en questions. Desfiinţarea omului. Meridiane. Curs de istorie a metafizicei. mai 2009. Craiova. Omniscop.. Buc. ----.. Ed. Liiceanu. André. Documentul Bisericii Ortodoxe din Rusia. Drepturile omului în lectură ortodoxă. Institutului Biblic şi de Misiune a BOR. 2003. Eckhart. Sophia. (iulie 2008). Ed. Buc. Ortodoxia. Sensuri metafizice ale crucii. Buc. Maxim Mărturisitorul). Ed.. ----. p. Sibiu. 2003. Dicţionar enciclopedic de literatură creştină din primul mileniu. Scrima. Ionescu. Anca Manolescu. p. 2005 (Dionisie. Augustin. Esenţa creştinismului. Anastasia. Pleşu. 31-135 11. Meister. Buc. Lossky. Vladimir. Remus. Lewis. 1993 14. în rev.. Édition Stock/ 13. Andrei. Piteşti. Deisis. Sorescu.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 8. Humanitas. 1996. 1993 36 . Henri Irénée. 1996 10.. p. C. Cluj-Napoca. p. Porto-Franco. p. Buc. Ed. Vederea lui Dumnezeu.

Pierre.. 82-85 3. Baltrusaitis. p. Pierre. Minuit. Eurson & Book..B. Mikel. Hasefer. 1999. ----. Gillo.. Estetica mitului. 1997. Jurgis. Univers. Dufrene. Noul Testament: Epistolele Sf. Michel Izard. 1999. Timpul. 89-95. Morin. Buc. 30-31: "Sfaturi despre frica de Dumnezeu" 37. 82-85 3. Ed. Ed.B. Bonte. Aberaţii.. Ed. Iaşi. 1976. Iaşi.17 Antropologia artei 1. Agora della Terra del Tramonton. Steinhardt. II. Michel Izard. Meridiane.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 30. Ed. Pierderea măsurii. Buc. Dorfles. Roma. 1998 37 . Estetica mitului. xxxx. 1997 31. 1992 33. Fenomenologia experienţei estetice. Buc. Edgar. Henri-Pierre. Pavel I..16 Antropologie estetică 1. Ne vorbeşte Părintele Cleopa. Paideia. Corpul ca obiect de artă. 2002 35. Buc. Wald. Meridiane. 1975 4. Essais d'anthropologie. 1. Ed.. Henri-Pierre. 1972 2. Buc. Ed. Baltrusaitis.. 128-136. Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Satmarului. Tratat de antropologie creştină. Eurson&Book. 1975 4. Sedlmayr. Ed. Ţuţea. Ediţia a II-a. 1998 6. Buc. Univers. Baia Mare. p. Anastasia. Ed. Giuseppe Maria.. Buc. Iaşi. Polirom. p. Ed. Libertatea moralei. Buc. Jeudy. Notte della Cultura Europea. Dicţionar de etnologie şi antropologie. 2001. Dicţionar de etnologie şi antropologie. 1972 2. Dorfles. Meridiane. Buc. Le cinéma ou l'homme imaginaire. Episcopiei Romanului. Christos. 154-233 I.. Zanghi. xxxx. Meridiane. Citta Nuova. Buc. Henri. Ed. Buc. Jurgis. Polirom. Ed.. Gillo. 1992 32. vol. 1995. Ed. Ed. Ed.. Ed. Dăruind vei dobândi. Ed. Corpul ca obiect de artă. Paris. Nicolae. p. Aberaţii. 184-186 34. Yannaras. Poziţia domnului Lucian Blaga faţă de creştinism şi ortodoxie. Ed. 238-245 5. Înţelesuri iudaice. 2007 36. p. Omul. Petre. p. Hans. Bonte. 1956 7. Jeudy.

Edgar. Essais d'anthropologie. n regia lui Wim Wenders şi teza de doctorat a conf. Edward. Vocea actorului. Artaud. 1997 3.B. Victor Witter. Omul-actor şi actorul-om 4. Ed. 2001. Echinox. Barba 1. 1931 2. în La Nouvelle Revue Française. London. Antonin. Ed. Posturi şi mişcări artistic-expresive ale corpului pe scenă 8. 1969 38 . The Anthropology of Performance.18. univ. Flagranţă şi prezenţă pe scenă şi pe ecran (binomul categorical al lui Cesare Brandi) I. Flatus vocis: Metafizica şi antropologia vocii. Grotowski. Fluidul antropologic în teatrul-dans al Pinei Bausch (vezi şi filmul Pina. Morin. Funcţia comunicativă şi estetica vestimentaţiei pe scena teatrală 10. Le cinéma ou l'homme imaginaire.18.B. Braun. Performing Arts Journal. factor expresiv estetic pe scenă 9.a Teme de seminar pentru cursul de Antropologie teatrală 1. Clusium. 6. Meridiane. Paris. Carmen Stanciu) 13. Hans. 1988 xxxx. Artaud.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 5. Teatrul cruzimii. Interculturalitatea în sfera fenomenului teatral 2. din 2011. ClujNapoca. Pierderea măsurii. p.18 Antropologie teatrală I. Ed. Meyerhold on theatre. Teatrul şi dublul sǎu. Vocabular semiologic în diferite stiluri teatrale 5. Metheun and Co Ltd.. Minuit.b Patru regizori care privilegiază corpul: Meyerhold.B. Semiotica privirii în teatru şi film 7. Gestualitatea pe scena teatrală 6. Buc.. Semnificaţia tăcerii pe scenă şi pe ecran 11. Erosul şi eroticul pe scenă şi pe ecran 12. ----. 2004 I. Cluj-Napoca. 7. Ed. 154-233 Turner. 1956 Sedlmayr. 8. Actori de teatru – actori de film 3. dr.

p. 2004 I. Ed. Paris.. Emil. Unitext. de Marinis. Ed Unitext. 206-207 13. Buc. nr. 253-254 (titluri citate) 6. p. Walter. Ed. Édition L'âge d'homme. Écrits sur le théatre. Jerzy Grotowski. 6. Pierre. Drama Review. 2/1987 39 . infernul trupului. Antonin Artaud. 2007 Turner. Cluj-Napoca. Unitext. Frumoasa fără corp. Eugenio.. 2003 8. vol. Michel Izard. Teatrul experimental contemporan. I şi II. în rev. revoltă. Routledge. 1983. Ed. Artaud. Jerzy. Marco. Teatrul şi întoarcerea la origini. 31. Nicola Savarese. Buc. Ed.. Mircea. p.18. Buc. meşteşug. Rosario. Bonte. Eugenio Barba. Universul ca spectacol. Dicţionar de etnologie şi antropologie. Routledge.. 1983 Meyerhold. Jacques Derrida. 2004 9. Ed.. Robert. Gallimmard. Vsevolod. orientări.. Buc. Eugenio. Jeane. 7. Spre un teatru sărac. Barba. Novele teatrale. Ed. Meridiane. Art. 1994. Tratat de antropologie teatrală. London adn New York. Buc. Secolul 20. 2007 14. James. Cioran. Cătălina. 8. Benjamin. Abirached. ----. Monique. Un dictionnaire d'antropologie théatrale. Echinox. Despre violenţă. 172-175 (tehnici coporale) 10. 1985 5. 1996 15..c Bibliografia cursului de Antropologie teatrală 1. Cuesta Jairo. Ed. Gestul şi cuvântul. Assunto. Buc. Guido Ceronetti. nr. Meridiane. Dramaturgy of the Spectator. Boric. Antonin. Buc. La crise du personage dans le théâtre moderne.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 4. Cristea. Cluj-Napoca. Iaşi. 1987 12. 2003. 5. Polirom. 1997 3. Ed. Grotowski. ----. p. Ed. 342-351 2. tendinţe. Tratat de antropologie teatrală. O canoe de hârtie. Teatru: singurătate. Buc. Andre.. L'anatomie de l'acteur. Bouffonneries Contreastes. Teatrul şi dublul sǎu. Ed Nemira. Polirom.. Barba. Ideea Design &Print. Curente. Crăciun. Ed. p. London. Ed. Meridiane. 133-160 4.B. 1999. 2010 7. Buzoianu. 2004 11. Didactică şi Pedagogică. Iaşi. 1998 Leroi-Gourhan. Lausanne. 2001 Slowiak. 1-23/1999. Buc. Gheorghe.

Euroson & Book. Les théories du cinéma depuis 1945. Arad. Împotriva interpretării. Piault. Ed. Mimul contemporan.. Imaginaţia simbolică. privirea. Nietzsche.. Ed. 103. Ed. 75-77. Secolul 20. 2003 21. Gilbert. Susan. Fundaţiei România de Mâine. Buc. Introducere în filosofia artei actorului . Carnavalul şi Ciuma. Buc. Buc. Mihai. Opere complete. p. 457-483 (Mimésis et sexualité) 18. p. Istoria teatrului din perspectiva antropologică. Buc. I. prea omenesc. Ed. Ed. Humanitas. Istoria teatrului de-a lungul timpului. ClujNapoca. 221-223. 108. Buc.Bernard Grasset. I şi II. Paris. 48-63. 28-29. 68-92 (conceptul de cultură) 20. în rev. 2005 26. Ed. 1996. Friedrich. p. Le livre de poche . Anthropologie et cinéma. 249-278. 1983. mâinile. 361-362 27. nr. Henri–Pierre.. Fundamentul cultural al personalităţii. Hestia. Georges. Buc. gura.. Teatralitatea teatrului. p. Casa Cărţii de Ştiinţă. 86-93. Şcoala Vremii. Buc. Jeudy. Nicoară. 2000. Anca. Nemira. 1968. Sontag. Ştiinţifică. Patrice . 2006 (corpul. p. Linton. p. Mounin. Omenesc.. p. Eugen Virgil. Pavis. piciorul. Corpul ca obiect de artă. 2007. Fundaţiei România de Mâine. Ed. Univers. Mănuţiu. 297-300 28. trupul p. 19992000 29. vocea. 1998 19. L’analyse des spectacles. Des choses cachées depuis la fondation du monde. Ed. vol. Ed. Buc.. recomandată în Casetti. 1989. Despre mască şi iluzie. Gheorghe. Ed.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 16. 2000. Schwartz. Nathan. Marc Henri. Imaginarul. Ralph. p. 2004 25. René. II. 163-188 (măştile în teatru) 40 . 3. Francesco.. Girard. ----.. 2003 31.. Psihologia transversală. Aventurile imaginii. Nathan. biblioteca Unatc– Buc. 208-218 24. Ed. ----. Paris. 96 30.. I -2004 şi vol. Mănuţiu. sexul. Timişoara. torsul. Ed. 1-2-3/1995 (358-359-360). Durand. p. 144-145) 23.teză de doctorat. 1999. 7195 22. 18 17. Ed. Eminescu. Sava.

S.. 584-587 5. Ed. p. 385-395 36. 2000. Agora. Melancolie. Starobinski. Sociologie du rite. Humanitas. New York. Meridiane. Întoarcerea la ritual. Ed. Jean. Univers. Jean. Secolul 20. Ironie. Ed. From Ritual to Theater. în rev. p. 1970 2. nr. Buc.. 1996 4. Vianu. Michael. editor Ferdinand Fellman p. Your is a battleground. p. 105-121 (experienţa estetică) 39. xxxx. Grigore. Humanitas. Bonte. 1er April 1971 10. Istoria filosofiei în secolul al XIX-lea. Ed. Buc. Semne. Buc. Humanitas.. Tăuşan. Sinapsa. Ed. p. Ed. Brânzeu. Ceauşu. Pierre. Bristol. Gheorghe. p. Buc. Victor. nr. Ed. Polirom. ----.. 1971 9. Luc. nr. Platytera. Poetica lui Dostoievski. 109-120. p. Cazeneuve. Ed. p. All. Michel Izard. 101-107 41 . în vol.. PAJ Publications. 1993. Ritualul şi ceremonia.B. Iaşi. xxxx. 1993. 3. Politică. p. Ştiinţifică. Pia. 2008. Benoist. Carnival and Theater: Plebeian Culture and the Structure of Authority in Renaissance England. Mihail. p. Beresniak. Buc. Enciclopedie de filosofie şi ştiinţe umane. Ed.. III. 191-192 (corpul). Iaşi. Francmasoneria. Opere. Riturile şi condiţia umană. 1999. 122-148 (prezentarea stărilor emotive). 110 şi urm. Filosofia lui Plotin.. Buc. New York. Dicţionar de etnologie şi antropologie.. xxxx. 284-317 I. 149-164 (utilizarea membrelor secundare). Ed. Ed.19 Ritual şi/sau ceremonie 1.3/martie. 1995. 1985 7. 165-190 (reprezentarea gestuală).9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 32.. Methuan. Buc. Ed. xxxx. 1982 35. 767 (corpul şi sufletul) 37. Nostalgie. p. Casares. Buc. Adolfo Bioy. Daniel. All Educaţional. în rev. 2009. Buc. 2004. Minerva. 274-284 (Nietzsche) 38. Paris. 189-221 34. Nāţyaśāstra. Idei în dialog. Bahtin. Presses Universitaires de France. vol. 1997.. Invenţia lui Morel. Tudor. Buc. Buc. 393-394 (gestul). Eliot) 6. 7-9/1996. Sociologia franceză contemporană. 2003 8. 176-196 33. Ed. simboluri şi mituri. rev.. 25-27 (despre sensul teatrului lui T. Turner. 1979. 8. Ed.

Ed. p. 7. Ed. Introducere în antropologia culturală. Hans-Georg... Gadamer. 147-215. 2008. în J. Johan. Buc. Ioan P. 257-259 (ritualul).S. 269-285 26. Émile... Mihai. Iaşi. Iaşi. p. Ioan Petru Culianu. 253-255 (ritul). Mihu. în Critical Inquiry.R. Ed. Editore Bompiani. 30(I). US Hardcover. Marco. Ed. Tritonia. Lardellier. Nemira. Victor Witter. traducere Mariana Noica. 1980 42 . p. Huizinga. Romanato. 316321) 17.. PAJ Publications paperback. Culianu. 1987 15. Iaşi. 1996. Ed. 2002. Emilian Dobrescu. Lorenz. 243-286 12. Ritual. Deflem. Ontologii arhaice în actualitate. Gianpaolo. Comănescu. 1981. Buc. Milano. 43-67. Buc. Buc. Buc. Tempus. November 1980 27. Nemira. vol. Humanitas. II. Polirom. Buc. Konrad.. 1991 16. Tratat de istorie a religiilor. Smithsonian Books. 1982 28. Buc. Ed. 408-409 24. Ed. în vol. Mircea. Polirom. 270-277 23. Achim. Ed.. Actualitatea frumosului. Buc. Formele elementare ale vieţii religioase.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 11. 1992 18. Ed. Buc. Lombardo.. Homo ludens. Eliade. From Ritual to Theatre: The Human Seriousness of Play. 1996 14. Mathieu. Istoria Francmasoneriei. Polirom. Teoria legăturii ritualice–antropologie şi comunicare. 70-100. Religie şi putere. 2002 20. Celebration: Studies in Festivity and Ritual. Meridiane. Durkheim. Ştiinţifică şi Enciclopedică.. Coman. p. Vasile. Social Drama and Stories about them. p. 1998. Ed. ----. p. Antropologia culturală. 127-138 22. ----. Ed. Aşa-zisul rău. Pierre. De Marinis. Munro.S. Ed. Dacia. Radu.. 1995 (ceremonie: "Originea periodicităţii riturilor pozitive". 175-184 25. p. Religie şi putere. 1992 13. 2003 21.. Thomas. Il nuovo teatro. Mario G. 2000. Anti-structure and Religion: A Discussion of Victor Turner's Procesual Symbolic Analysis. Artele şi relaţiile dintre ele. Humanitas. Turner. Ed. 1998. Tonoiu. 1989. p. Religia şi creşterea puterii. Cluj-Napoca. 127-142 19. Humanitas.

Omraam Mikhael. Buc. The Ritual Process: Structure and Anti-Structure (Symbol. p. 69-80 6. Van Gennep. 135-138 9. PAJ Publications paperback. All Educaţional. Polirom. Buc.. 1996 32. Nathan. Paris. Arnold. p. Baudrillard. Centrii şi corpuri subtile. 143-148 7. Abirached. în Republica. nr. Ed.. Ed. 2003. 2004. 1994. în rev. Sfârşitul istoriei şi ultimul om. Ed. p. Ed. ProsvetaAntar. p. Gallimard. Eugenio. Paideia. Hannah. Giulio Carlo. Sufăr de o boală: eu văd limbajul. Cluj-Napoca. Ed. Unitext. 324-334 I. p. p. Ed.. 1994 3. 2004 8. Buc. Buc. Riturile de trecere. 1983. Incursiune în lumea sufletului. Patrice. Univers. 37-38 5. 44-48. Ed.20 Sufletul 1.. filmele Vorbeşte cu ea şi Trăiesc în pielea mea 4. Opera de artă vie.. Myth & Ritual). Buc. Constantin.21 Corpul omenesc 1. La crise du personnage dans le théâtre moderne. 60-64. Ţuţea. 199. 1977 31. Casa Cărţii de Ştiinţă. 1996. Ideea Design & Print. Doods. 261-264 4. 1987. Buc. Ed. Paris. Robert. Tratat de antropologie creştină. 160183. Didactica spiritului grec. Adolphe. 2005 5. Ed. 203-211. 1986 30. Jean. Ed. O canoe de hârtie. p. Metamorfozele cercului. Iaşi. Timpul. Unitext. E. 2000. Platon. Enciclopedie de filosofie şi ştiinţe umane.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 29. Meridiane. Omul. Buc. Ed. Condiţia umană.B. Buc. 2003. 937-938 I.. 62-64 6. L’analyse des spectacles. Almodovar.. Aivanhov.. Tratat de antropologie teatrală. Ed. The Anthropology of Performance. p. ----. Echinox. p. Argan. Poulet. Trihotomia sufletului.R. Appia. Paideia. 1990 3. 8-9-10/1981. Cluj-Napoca. Sistemul obiectelor. December 31. 237-246 2. Iaşi. Buc. Secolul 20. Cornell University Press.B. p. 2007. Fukuyama. Antet. Barba. Francis. Bălăceanu-Stolnici. 1996 43 . 342-351 2. Ed. Arendt. 220-223. ----. Ed. Petre... Georges. xxxx. Pavis.

Idei în dialog. Ed. Buc. nr. Buc. Semnalele corpului.. p. Caillois. p. Ed. p. Timişoara. J. 1994. Compunere cu paralele inegale. ----. 2007 18. 2008 23. Antoine. Ian Ritchie. Chirilă. Buc. Jean. p. 7-9. Blackman. Jean-Jacques Courtine. New York. 2009 21. Buc. Gemma Press. Fenomenologia corporalităţii. Catrinel Popa. Highest. Expérinces et réflexions.. 1. Univers. 96-99 (androginul) 20. Junimea. d’Alençon.. feb. 24-30 ian. p. Ed. 11. Amarcord. Ed. Pavel. Fastest. 1994 27.. The Key Concepts. Lisa. 1977 28. 1969. Buc. 12 26. 2006 11. Alain Gheerbrant. în rev. p. Giacomo. Ciocan. 84-87 17. Georges Vigarello (coord. 2. 2008 14. Gheorghe. Idei în dialog. Buc. 5-8 22. Frumoasa fără corp. 2/feb. Buc. p. A-D. Iaşi. Un spirit liber: Philippe Muray. de Saint-Exupéry.). Nemira. Istoria corpului. A Critique of Highperformance Sport. Cartea Românească. Două dintre fenomenele sale privative: prostituţia şi pornografia. Ed. Cristian. Birkenbihl. vol. The Body. Simbolismul corpului uman. Artemis. Jean.). Observator cultural. Amarcord. Ed. Eseu despre imaginaţie. p. Beaufret. 1975 15.. de Souzenelle. Beamish. Călinescu. Lecţii de filosofie. vol. 255-259 12. Buc. p. Alexandru... Ceauşu.. ELU. Camus. Ed. Dicţionar de simboluri. Viciile lumii postmoderne (pagini-fragmente de jurnal 2006). Albert. New York. Alain. 2008. Virgil Podoabă. ----. 10. Berg Publishers.. în Caietul de sală pentru Conferinţa despre corp a lui Dan Puric din 8 aprilie 2009 19. în rev. Ed. 2007. 1999 13. Cele trei corpuri. Anick. 1996. Mitul lui Sisif. Strongest. (prof. nr. 1999. Roger. 1988 24. 32 16. univ. Ed. Routledge. Citadela. Gheorghe. 2008. Crăciun. Ed. Art.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 10. Vera. Casanova. Memorii. L’outil et l’homme au travail dans l’industrie. Christiana. Timişoara. Art. Saint-Paul. 2007 25. dr. Corbin. De la Renaştere la Secolul Luminilor. Vindecarea. I. Paris. în rev. Ed. Buc. Chevalier. Rob. 49-147 44 ..

Paralela 45. MIT Press. 2006 40. Routledge. 2005. p. Lotus. Ed. diavolul” 36. Debra. Buc.). Virgil Bogdan. Eco. Bagdasar.. Constantin. N.. Buc. Power and Corporeality. Antologie filosofică. Dufrenne. 2001.How the Economy Makes Us Fat. Taylor & Francis. Fenomenologia timpului. Gatens. 93-108 31. 2008. London. Fenomenologia experienţei estetice. 2001 35. Mikel. 7-17 34. Wiley&Sons. Buc. 1943.. 150-155 38. 210-228 30. Routledge. Tchou. Descamps. Disprose. Ed. Re: skin. Cele trei corpuri şi cele trei lumi. Ed.). London. 2006. Teora. Meridiane. Rao. Chişinău. New Jersey. Casa Şcoalelor. Filosofi străini. Laurie Zuckermann. 336-337. Robert. University of California Press. Massachussets. Deliège. Ed. Hans-Georg.. vol. II. The Fattening of America . The Evolution of Man. Bodywork. ediţie îngrijitǎ. Massachussets. Ethics. Gilles. Matila C. Gimlin. Moira. “Timpul. Ethics. 1996 44. 1976.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 29.. Mary. Ed. If It Matters and What to Do About It. Austin Booth. în vol. Finkelstein. 1988 32. Mediating the Human Body. 339-349 45. O istorie a antropologieiei. Gadamer. Fer. 2002 45 . 238 43. Marc Alain. Ed.. Embodiment and Sexual Difference. Adevăr şi metodă. Body. Ed. Capitalism şi schizofrenie (I) Anti-Oedip. Technology and Fashion. C Narly.. Estetică şi teoria artei. Rosaline. MIT Press. Paideia. Fortunati. The Bodies of Women. Despre binele suprem. Ed. Enăchescu. 1994 33. Buc. Istoria frumuseţii. moartea.. Dyens. Buc. Janine (dr.. 2003 42. 1981. Psycho-histore des idées sur le corps: sa haine et sa réhabiliation. Metal and Flesh. p. Paris. Buc. Fontaine. Le corps haï et adoré. Imaginary Bodies. Ed. New Jersey. 2005 37. Ghyka. Leopoldina (Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică. p. Deleuze. London. Flanagan. p. p. p. 1995 41. Buc. p. Umberto. Augustin. 2008 39. Cartier. Eric. Beauty and Self-Image in American Culture. Piteşti. Ollivier. Félix Guattari.

2009 61. Body Image. Le Breton. Ed. Ray. Buc. Bodies in Code. Lyotard. ----. Hansen. Timişoara. Cartier. 2001 52. Prelegeri de estetică. Sport. Ed. Buc. Buc. Jarvie. Julia. Anthropologie du corps et modernité.F. Cluj-Napoca. Understanding Body Dissatisfaction in Men.). Condiţia post-umană. New York. Ed. Women and Children. Polirom. ArtSpect. Sufletul. Interfaces with Digital Media. Manolescu. 2008 48. 1990 59. Antropologia corpului şi modernitatea. Hegel.. vol II. feb.. Ihde. Lazăr Puhalo. 1998 55. p. 225 65. Editura Basilica a Patriarhiei Române. 2009 64. Donna.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 46. Magdalinski. G. Ed. New York. nr. P. Technology and the Body. Ed. 2002 53. Grant. Simians. Ed. Sarah. Contested Bodies. 27-28 46 . Academiei Române. 1966. Minneapolis. Ruth and John Hassard (Ed. Lecoq.S. 1997. 2006 49. Amarcord. London. Routledge. Eïkon.. Ed. Jeudy. Buc. 2006 47. 1991 50. Corpul poetic. Trei. Routledge. Ion. ----. 2010 58. Semnificaţia trupului în ortodoxie.. An Introduction. 6068 63. în rev. When Computers Exceed Human Intelligence.. Kristeva. New York. Chişinău. trupul şi moartea. New York. Routledge. 2000 57. Haraway. David. Iaşi. 2006 54. Euroson&Book. 2007. Sport. The Age of Spiritual Machines. Buc. Grogan. Culture and Society. Ed. Jean François. Pierre. The Nature of Performance. De la filosofie la tehnologie. Penguin. New York. Routledge. 2009 62. Don. p. Fenomenologia. 108-164 (sculptura greacă) 51. p. 2006.W. Kurzweil. Noile maladii ale sufletului. Routledge.U. New York. Cyborgs and Women. 2. Routledge. p. Holliday. Ed. Mark. 2005 (despre iubire în Vechiul Testament) 56. Antropologia corpului şi modernitatea. Larchet. Jacques. Idei în dialog.P. Jean-Claude. Tara. Î. Norman. Evanghelia după fiul. Paris.F... Mailer. 2002 60. Humanitas. Bodies in Technology. Corpul ca obiect de artă. University of Minnesota Press. Oradea.

Ed. Revolta trupului. p. arhivă 2006 (corpul. Nietzsche. 2003 72. Routledge. p. privirea. p.. Steve. Le corps. ----. Sarah and Jonathan Watson (Ed.). Fenomenologia percepţiei. Ed. sexul. p. Deisis. Semiotic Bodies. London. Humanitas. Tor. 9-11 47 . Voinţa de putere. Alice. Întrupare. Buc.. Aesthetic Embodiments and Cyberbodies. 144-145 68. 2007 74. teză de doctorat. Sibiu. Paris. 2006 82. London. Buc.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 66. Delarge. Ed. Montaigne. Buc. Oradea. Ed. O filosofie a timpului. vocea. 1998 85. p. 1972 71. 193-196 79. 1998 78. Buc. Ed. Nemira.... p. Mănuţiu. ----. Humanitas. 48-63. Winfried (Ed. torsul. Marion. 103-108. Ed. Dan C. Noth. Humanitas. 1991.. Mihai. Iluzia utilizatorului.. Ştiinţifică şi Enciclopedică. 168-176 84. Lysis. Ştiinţifică. Opere II. Ed. Ed. The Body in Everyday Life¸ Routledge.. Herald. Friedrich. Pile. Mihăilescu. Ed.. Interpretare la Lysis. Despre mască şi iluzie. Heidi Nast. p. Povestiri despre om. Kassel: University Press. Introducere în filosofia artei actorului. Sibiu. Humanitas. p. Buc. Buc. Noica. Nørretranders. Ed. p. 2009. Blaise. 1996. 1999. Eseuri... Dincolo de bine şi de rău. gura. Buc.. Fenomenologia erosului. Michel. Ed. vol. Places through the Body. 432-433 77. Yoga Sūtra. trupul). Fundaţiei Pro. Deisis. de Constantin Noica. 2007. 317-325 75. 2009 81. p. Constantin. 1971. Nettleton. Ed. Platon. 192-195 80. II. 295-302. Buc. 7195 67. 1976. Aion. 1992. Buc.). Ed. Henry. mâinile.. p. 195-230 (Ce este aristocraţia?) 76. Buc. Cugetări. Ed. 2004 69. Ştiinţifică. ----. biblioteca Unatc. 86-93. Viaţă literară. 295 83. Buc. Jean Luc. După o carte a lui Hegel. 1999. Bernard. Pascal. Platon. Miller. Merleau-Ponty. 1999 70. picioarele. Interpretarea unui dialog platonic. 420-421 („corpul ca o configuraţie a puterii”). Maurice. 92-93 73. Aion. 75-77. 2007. Michel. Publica. Buc. Pataňjali.

în rev. VII. Simona.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 86. Sora. V. Andrei. 52 92. 198 93. 2007 99. Vladimir. London. Dordrecht. Russell. Ed. ----. Opere.d. România literară.Religion. Iaşi. p. Sue and David Morgan (Ed. 2004 48 . Humanitas. Târgovişte. Dan. 2005. Polirom. 1986. Ed. 2009. p. I. Thinking through the Skin. London. The Archetypes in the Body. 32-49. 13 (personajul Menenesius) 97. IV.. Ed. 434d. Antropologia apofatică. p. 1993 95. 2009 90. Ştiinţifică şi Enciclopedică.. Istoria Filosofiei occidentale. Body Matters. 2000. Routledge.. Re-forming the Body . p. Mind. 2005. 4 dec. Samuel. Opere. The body in Culture. Thomas. 2001. Ed. 65-69 (antropologia culturală creştină. Ploug. 2000 100. p. Mihaela. Geoff. 3 101. Coriolan. Scrima. 2005 98. 167-177 91. Pandora. p. Simon. Despre îngeri. p. Ed. Buc. Ed.. 216-233 (sufletul are aceleaşi părţi ca şi societatea. p. Origen. Libertatea fiilor.). Roco. Chris. Regăsirea intimităţii. Ed. Sage. 441b. 181182 (Dionisie. Body and Culture. Humanitas. Buc. William. Buc. Sage. Pleşu. Philip Mellor. How Cyberspace May Influence Interpersonal Interaction. Sinapsa. Humanitas. Irineu. Ed. Buc. Shiling. Cartea Românească. Creativitate şi inteligenţă emoţională. 158-215 88. Anthropology and Biological Interface. Shilling. Popovici. Buc. Sf. Maxim) (corpul d. Jackey and Sarah Ahmed. New York. corpuri spirituale) 89. Buc. Ed. 2009. Routledge. Shakespeare. trupul şi sexul) 96. Chris.. Cât de real este omul virtual. When the Body Speaks. Bertrand. London. ----. Scott.. religios. Buc. vol. Cambridge University Press. London. Mara. Ethics in Cyberspace. 2003. Sidoli. Essays on the Sociology of the Body. Ştiinţifică. înflăcărată şi apetentă) 87. Stacey. Platytera. în rev. Technology and Society.v. 2008 102. André. Springer.. 192. 1993. corpul îngerilor. Community and Modernity. 1990 94.p. p. raţională. Routledge. nr.

Agora. p. p. Grigore. Ken.. Stăniloae.. Istoria corpului. Buc. Buc. Cyborgs and Barbie Dolls. Melancolie. The Body and the Screen. Emanuel. Iaşi. p. MIT Press. 1993. Dicţionar de etnologie şi antropologie.. vol. Samuel. 2000 115. Handbook of the Sociology of Emotions. Filosofia lui Plotin. Ed. 767 (ocazionalism) I. Jean. Turkle. Ed. 176-196 105. Computers and the Human Spirit. 2001 110. Ian. xxxx. Pierre. 2009 116. Art. Jonathan Turner. Fără graniţe. Massachussets. Sherry. Wellard.. 1996. Theories of Internet Spectatorship. p. Catherine. Enciclopedie de filosofie şi ştiinţe umane. MIT Press. Philippe. 2006 117. Cyberculture and Posthuman Body. Informatic Bodies and Posthuman Medicine. I şi II. Buc. de la limbajul trupului la arta de a citi gândurile celuilalt. 2005 107. Masculinities and the Body. 2005. Toffoleti. Stets. Michelle. şi vol. abordări orientale şi occidentale ale dezvoltării personale.. London. 2008 111. Buc. Turchet. p. Routledge. 1999. London. cartea a IV-a. Polirom. Todes. Tǎuşan. 2004. 173-196 118.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 103. Ironie. Sallinger Ed. 261 104. Dumitru. Routledge. Buc. Vigarello. Routledge. White. 2008 (v. The Second Self. The Visible Human Project. Elena Francisc Publisher. Ed.B. Iaşi. I. Wilber. Ed. 2005 112. Massachussets 2005 113. Buc. Ed. Sinergologia. 191-192. Institutului Biblic şi de Misiune al BOR. Bonte.. Teologia dogmatică ortodoxă. Ed. Sport. p. London. Nostalgue. III şi Le corps redressé) 114. All Educaţional. Swedenborg.. vol. 1993. Georges. 173-175 (tehnici corporale) 49 . Trupul şi sufletul. MIT Press. Feminism. Culture is the Body. Jan. Tauris&Co.22 Trupul 1. 1. Body and World. Iaşi. Tadashi. 189-223 109. Michel Izard..B. Antropologia. Kim. Ed. Suzuki. Starobinski. Judecata de Apoi. Ed. Polirom. Sapientia. 1995 108. Massachussets. Waldby. Meridiane. 2006 106. London.

Mounin. 1999.. Cunoaşterea şi problema raportului corp-minte (o pledoarie pentru interacţionism). O pedagogie a creaţiei teatrale. în rev. p. Buc. 402-403 („Marcaj corporal”) 3. Iaşi. 5. Colecţia Isihasm. Artaud. Buc. 6. 2006 5.B.. Buc. Interpretări şi texte. Gheorghe. 1999. 149-151 (vezi şi Vasile Morar. 249-354) Jean. Actes Sud... nr. p. Dicţionar de etnologie şi antropologie. Trei. 2006 2. Buc. p. Mimul contemporan. Buc. Corpul poetic. 290291 (Mimica). Ram. p.Gestul 1. Polirom. Humanitas. 291-302 (Dansul) 4. 3. Atmanand. Buc. Collett. le coeur et l'esprit. IV. Ed. Swami. Peter. 8. în rev. 8-9 Hartmann. Polirom. 2009 3. 2008 xxxx. Cartea gesturilor europene. 7. Univers. Ieromonahul. p. Mudra. 3 dec. Le corps. 6.. Estetica. Teatrul şi dublul sǎu. p. Paris. Actualitatea frumosului. 208-218 I. Iaşi. 2004. Ed. 1985. CERF.. în rev. 2-3. Estetica.24 Tehnici corporale . Paul II. Nicolai.. Pierre. p. 1997 2. Ed. Sinapsa. 1974.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 2. Brandi.B. 194-195 Ghelasie. 1997 Vesale. Crase banalităţi metafizice. Buc. Georges. Teoria generală a criticii. 2009. 172-175. Hans–Georg. Cesare. Ed. 9.. Trei. X-hotomii. Buc. Secolul 20. Georges. Trihotomii. 4. 109-123 I. Ed. Observator Cultural. Karl. Alexandru. Pour une spiritualité du corps. Cluj-Napoca. 1987 Vigarello.. p. Gadamer. Cereleale între Sacru şi medicină.23 Corpul pe scenă 1. Bonte. nr. Artspect. Ed. 27 nov. Ed. nr. Cartea gesturilor sacre. Trupurile sunt impregnate de cultură. Dragomir. p. Antonin. Ed. 1984 Popper. 2003. Michel Izard. Univers. 177-189 50 . Paris. 2000. Ed. A. 193. Ed Platytera. Echinox. Ed. Jacques.. Dihotomii. Inserm. Lecoq. 1-2-3/1995 (358-359-360). Neofit. Ed. La Fabrique du corps humain. Universităţii din Bucureşti.

Ed. Tristeţea. Aletheia. 1993 Platon. 71-72 Rovenţa-Frumuşani.26 Stările emotive ca expresii atitudinale şi deci valorizatoare: – după Nāţyaśāstra. Facultatea de Jurnalistică. 2005. Ed. Îmbătarea. Ed. 393-394 xxxx. Nāţyaśāstra. Ed. Mulţumirea.B. Introducere în antropologia individului. Oboseala. Polirom.. Buc. II. Ed. 143-155 Schmitt. p. 207-217 I. 51 . p. Deprimarea. Buc. Amintirea. Râsul. vol. p. p. Librairie Arthème Fayard. Buc. Enciclopedie de filosofie şi ştiinţe umane. Istoria erotismului. Allan. Mitul lui Sisif. Georg Wilhelm Friedrich. 1999. 1998 (în Occidentul medieval) Tǎnǎsescu. 1-2-3. Indolenţa. Georges. 1991. Aura corpului uman. Daniela. 1997.. 1996 (Interpretarea unui dialog platonic de Constantin Noica. 7. 9. Bataille. Dezolarea. Buc. Antoaneta. vol. Iri. p. Cornelia. Iaşi. Buc. Buc. 15. Ed. Fenomenologia spiritului. Guja. 10.25 Dualitatea corp-suflet 1. Humanitas. Corps et sagesse. p. Buc. 2001 sau în rev. Ştiinţifică. 11. Iaşi. Academiei. All Educaţional. 1969. 1965. II. Strategiile comportamentului european. Paideia. p. Buc.. Philosophie de la liturgie. Ed. Frica. p. Humanitas. Invidia. Universitatea din Bucureşti. Guido. Meridiane. vol... poluare). Vigoarea. ELU. Camus. Lysis. (vezi şi Topografia trupului şi Citadela de Saint-Exupéry) 2. Mânia. Suspiciunea. 2003 xxxx. Polirom.. I (despre profilul grec) Pease. nr. 2004. 174-203 (despre fizionomie şi mâini) sau Ed. 2000. Introducere în semiotică. 140-207 Hegel. Ştiinţifică. Prelegeri de estetică. p. Raţiunea gesturilor. Grija. 84-87 3. Buc. 14. 16. Limbajul trupului. 148-233 I. 8.. Jean Claude. Albert. Buc.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 6. Ceronetti. IV ABC antropologic. Secolul 20 (Loc-locuire. 12. Sila.B. Descumpănirea. Tăcerea trupului. Slăbiciunea. Ed. Samuel. 11-17) Rouvillois. Ed. 2000 ----.... 13. Buc. Minunarea. Ed. p. 122-144 Voluptatea... Ed. 1995. Buc. cap. Trei.

Tânjirea. 2005. Drumul celor puţini. Ed. Plăcerea textului.. Frica) 7. Buc. p. Ed. Sigmund. 2005 4. 107-115 (Stăpân şi slugă. Nāţyaśāstra. Vremea. Ed. Buc. interviu. 122-144 52 . 1992. 195 sau Ed. Bucuria..B. p. 232-235 6. Delumeau. Certitudinea.. Freud. Secolul 20. O cetate asediată. Hegel. Søren. Mister Corey. Ed. Echinox. Buc. 325-326-327. Buc. I şi II. Frica. I. Buc. Ed. David R. Somnolenţa. Moartea. 101-133. Buc. Etica nicomahică.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală Ruşinarea. p. Antaios. Georg Wilhelm Friedrich. 236243 5. Resentimentul.. 2.. 1986 2. Aroganţa.. Buc. p. Buc. Kierkegaard. 1994 3. vol. Ed. 1992.. Panica.28 Frica 1. p.XVIII). Constantin... Aristotel. Academiei Române. Academiei. Ed. Ed. Irascibilitatea. Françoise. p. Imaginea inconştientă a corpului. 10 şi 61 3. Roland. Ed. Barthes. Fenomenologia spiritului. xxxx. Buc. nr. Jean. 1965. vol. Hegel. 238-251 2. Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică. în rev. Noica.. Robin. Nebunia. 1988. Dolto.27 Plăcerea/Bucuria/Fericirea 1. p. Frica în Occident. Buc. cartea a X-a. Fenomenologia spiritului. istoria unei idei politice. Repede aruncătură de privire asupra limbii. Greceanu. Ed. Dincolo de principiul plăcerii. 2001 8.. 20-28 4. n Opere. Hawkins. Frică şi cutremurare.B. Iri. 2000. Spaima. Disperarea. Buc. Stupoarea/Nesimţirea. XIV.. 2006. Jurnalul Literar. 1997. George Wilhelm Friedrich. Cluj-Napoca. Fellini despre Fellini. Violenţa. Cartea Daath.. Buc. Sinele: realitate şi subiectivitate. Visarea.. (sec. 11 9. p. Ed. 2008 10. Disimularea. p. Meridiane. Meridiane. Ştiinţifică. Trei. Vremea. 203-207 I. Buc. Trezirea. Epilepsia. Tudor. Chibzuirea. Ed.

88-121 2. 2007 I. Ed. Ed. Quingard. Fragmente. 123. Brooke. Observator cultural. 1987 2. 2006 11. Paris. Buc. Mediagraph. 2002. Ed. Herbert.30 Moda şi vestimentaţia ca simbol cultural 1. Ed. Ed. Unatc Press. Foucault. Gallimard. Recherches sur l’identité sexuelle..Ltd. Humanitas.. Evola. Secolul 20. Dubla flacără. p. Marcuse. 1995 6. Doina. René... 2002 5. Julius. Iaşi. Irène. 19-26 7.B. O istorie. 2007. Buc. 1991. ----. p. English Costume 1900-1950. Eliade. Filmul şi moda. Sexul şi spaima. Robert. George G. Odil Jacob. 8-910/1981. Buc. de Vest. Dragoste şi erotism. London. vol I şi II. Al. Buc. Buc. first published 1940 7. Alexianu.. Iaşi. p. Ed. 1978. Gheorghe. Visarion. 50-53 4. Trei. Ed. Humanitas. Eros şi civilizaţie. Timişoara. p. Humanitas. une nouvelle approche de l’égalité. Ovidiu. Polirom. Georges. Stoller. Drumul spre centru. 1998. nr.. 457-183 (Mimésis et sexualité) 8. Adriana. Ed. Victima modei. 2000 3. Buc. 1996 9. Paris. Le livre de poche.B. Harrap & Co. Babeţi. Univers. Diferenţa de sex: o abordare relaţională a chestiunii de gen. Bataille. Des choses cachées depuis la fondation du monde. Ed. Girard. Ed. 7 13.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală I. Théry. La distinction de sexe... Mircea. O cercetare filozofică asupra lui Freud. Methuen & Co. Buc. text în rev. first published 1951 6. Berchină. Polirom. Barthes. vol I şi II. 2010 5. Virgiliu. Meridiane. Metafizica sexului. ProDomus. Buc. 2006 53 . Dandysmul. Ed. p. Sistemul modei. Trei. 5-11 martie. Pascal. Istoria sexualităţii. Paris. Iris. Paz Octavio. 2005 3. Ed. 1978 12. ----.29 Despre sex şi funcţia sa psiho-socială şi etică 1. Western European Costume and its Relation to the Theatre. 2009. 66-70 4. Ştiinţa şi războiul sfârşitului lumii. Buc. Spectacolul ascuns. Istoria erotismului. Ed.. p. Roland.. Alexa. în rev.. Buta. Ed. p. Buc. Ltd.. Michel. 163-164 10. Mode şi veşminte din trecut.

Costume and Make-up. Mircea. 3 decembrie 1998. Liliane et Fred.. Buc.. Compania. 4650. vol. 8. Istoria frumuseţii. 2000 ----. Dictionnaire du Costume. Germania. Opere. 1951 xxxx. 2004. 18. manual pentru clasa a XI-a. 2007 ----. Rao. Cultura postmodernă.. Phaidon Press Limited. îngrijită de Umberto Eco. 24. Cluj-Napoca. Buc.. Booking International. Buc. 2001 Racinet. Artă. Meridiane. Drumul spre centru. Ed. stil. p. 1991. Ed. Buc. 19. Ed. Ed. Histoire du Costume.. 123-124 Funcken. 406 (Gabriel Tarde) xxxx. Le Costume et Les Armes des Soldats de Touts les Temps. a Phaidon Theatre Manual. 1966 Konig. Paris. Ed. 14 Connor. 12. Adina. Tudor. Vizual. 21. p. 2006 ----. 698-699 xxxx.. 333-335 Eliade. Paris. Buc. 107-110. 1979. Editura CD Press. editor André Dupuis. 1955 xxxx. Despre modă. Introducere în mitodologie. Petit Biblioteque Payot. Enciclopédie du Costume.. 245-248. 5.. Opere. Istoria frumuseţii. 44-46. Rene. p. Noi Media Print. Cazimir. Pe scurt despre sculptură. Umberto (îngrijită de). Buc. editor David Mayer. 23. Mituri şi societăţi. Buc. 14.. 10. 16. Sociologie de la mode. p. Buc. 28. Enciclopedie de filosofie şi ştiinţe umane. 1986. Minerva. 15.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 8. manuale pentru clasa a IX-a şi a X-a. Albert. Steven. 26. Ed. Librairie Gründ. 1995 Shakespeare. 27. 340-341 Vianu. 333-335 (dandysmul) 54 . Adevărul literar şi artistic. Ed. Arta pe om. Editura Vizual. Belgia. Buc. p. Dacia. Buc.. 22. vol I şi II. pag. în rev. Ed. 11. Educaţie plastică. Educaţie plastică. Buc. 2004 Eco. editor Ernst Wasmuth. costum. 20. Paris. All Educaţional. Ed. Ed. 25. 1999. 2001 ----. 2005. 1969 Nanu. Ed. p. Vezi? Comunicarea prin imagine. p. Gilbert. Ed. Buc. 9. 268283 (stil şi modă) Durand. Univers. 2005. Casterman. 17. Rao. Ştefan. 1993 xxxx. Ed.. 13.. 1966 ----. Meridiane. Univers.

având ca temă obsesivă timpul.” Şi. prin vocea lui Kant. amintim de disocierea făcută de Marin Preda: „există două feluri de oameni – unii care trăiesc viaţa şi alţii care sunt trăiţi de viaţă. Fata Morgana. Glen. ci timpul. Ralea. Vincent M.. consideră că omul este dator să-şi cultive toate facultăţile cu care este dotat.” Ar urma că trebuie să umplem cadrul timpului cu fapte şi gânduri bune. ca umbra unui vis”. Ed. 321-323 (succesul individual şi constituirea elitei) 5. Le temps et l'autre.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală I. p. Business Tech International Press. 1979 55 . iar. nu spaţiul constituia problema omului. Din alt unghi privind. 1983... Ed. mai întâi. Habermas. Buc. Emmanuel. Jürgen. Spiritualitatea succesului.B. când prezentul ne-a fost răpit de un viitor incert şi bastard şi când trecutul e din ce în ce mai diluat. Cunoaştere şi comunicare. Buc. Succes. Ed. în al doilea rând. Roazzi. pentru a-şi descoperi acele facultăţi. dar trebuie să avem în vedere faptul că. totodată. 2000 4. Ed. sursa dramei lui. pentru Aristotel. Buc. omul trebuie să aibă un mediu educogen care să le stimuleze a se manifesta şi. Buc. Bland. Ed. că prin această lume să trecem ne e scris ca visul unei umbre. Hariton.31 Succesul din punct de vedere antropologic 3. 2005 I. ceea ce este similar cu a-l valoriza. 1962 6. Politică.. Mihai Eminescu numea timpul omului „repedea clipă ce ni s-a dat” şi.. Aşadar apare problema: ce facem cu repedea clipă? Iluminismul german. să permită absorbţia socio-culturală a efortului său. Că ar avea. Sociologia succesului. T.B.32 Valorizarea timpului Trimitem. Acest lucru este valabil mai ales astăzi. predestinată o datorie sau.. la un gând a lui Titu Maiorescu: „Amânarea e moartea timpului. o dharma.. zice într-un loc: „. Curtea Veche. Mihai. Ştiinţifică. Paris. în gândirea budhistă. Levinas. ca să spunem aşa.

pornind de aici. ceea ce elimină sincronia cu locuri posibile. aceasta măsurând fiinţarea a ceea ce fiinţează. „şoarecele în labirint” este o metaforă de sorginte cibernetică a cărei semnificaţie este tendinţa şoarecelui de a ieşi din labirint. Aşa cum în artă. însă. ca specie sui generis în lume şi ca individ este acolo unde ar trebui să fie potrivit destinaţiei conţinute în natura sa. locul e nedezlipit de durată.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală I.” Hölderlin După legea fizicii orice obiect are întindere. că nu putem fi fizicalmente decât într-un loc. că suntem captivi fără voie acestui cronotop. şi totuşi în chip poetic locuieşte omul pe acest pământ. aşezare care defineşte şi diferitele modele culturale. foloseşte noţiunea de cronotop. Exemple de Topos-uri: . şi tocmai acest aspect ţine de gândirea cibernetică. cum ar fi Evul mediu latin sau gândirea daoistă. = poziţia omului în lume 56 . topos-ul. cartea IV „Plin de merite. popoarele şi indivizii în societate îşi au locul lor. M. Neputând despărţi nici în fapt. omul este într-un labirint. adică spaţiul-loc.B. în vedere că în univers discernem ordine şi nivele de organizare a lui dintre care cel mai caracteristic este terestrul şi celestul. Bahtin. Pentru om însă. tot aşa şi omul în univers. potrivit ramurilor ei. nici în gând spaţiul ca loc. Având.în mitologia greacă.” Aristotel. În epoca modernă. gânditori de mare autoritate culturală au aşezat omul într-un anume loc. procedeul lui este 6 Topos. adică ocupă un loc în spaţiu. deşi aplicat la naraţiunile ficţionale. ca şi pentru tot regnul animat. fiecare autor îşi are locul său în ierarhia panopliei. Putem zice. iar. Fizica. Problema e aceea dacă omul. gr.33 Topos-urile omului6 „Însă pare să existe ceva imens şi greu de cuprins.

Astfel.pentru stoici. ed. .după Lucian Blaga. în cartea “Şase plimbări prin pădurea narativă”. aşezându-l la marginea luminişului fiinţei al cărui păstor este. analog cu intrări şi ieşiri în maşina cibernetică. . . oamenii. calculator. .în Taoism. trăim într-un labirint ale cărui reguli de codificare nu le cunoaştem. 57 . iar pământul yng. omul e aşezat ca o axă între cer şi pământ. iar de la brâu în jos culoarea este galbenă. cerul fiind yang. omul este “azvârlit în lume” şi printre ceilalţi. N. omul este agăţat de o funie întinsă peste un abis. unde perechea opoziţională yang-yng este temeiul înţelepciunii. omul este parte integrată cosmosului cu care se simte în armonie ca rezultat al acceptării înţelepte a acestui loc destinal. între memorie şi aşteptare. consideră că noi. trei lumi cărora le aparţine: a) natura b) cultura şi civilizaţia şi c) transcendenţa divină. .pentru Nietzsche. în orizontul misterului şi pentru revelarea lui. se află plasat nu se ştie de cine şi de ce.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală acela al tatonărilor succesive. .Copernic îi descoperă locul pe a treia planetă numită Pământ dizlocându-l din centrul cosmosului.în Renaştere omul este în centrul universului. .Heidegger îi consideră sălaşul în poetic („poetic locuieşte omul”) sau în limbaj. aici şi acum. între neant şi infinit. Această viziune este exprimată şi prin vestimentaţia tradiţională: de la brâu în sus culoarea este albastră. între bestie şi supraom. maşină cibernetică şi computer) De asemenea.în antropologia existenţialistă.în Evul mediu omul este aşezat între animal şi înger. (ordinator. . . . are o poziţie mediană. omul este aşezat în orizontul misterului. omul este într-un prezent continuu.după Fericitul Augustin. . ceea ce înseamnă că este mereu “în situaţie”. Umberto Eco.pentru Pascal omul este între neant şi infinit.: profesorul Ceauşu consideră omul ca fiind punctul de intersecţie şi interferenţă a trei axe.

1973 Liiceanu. 1-2-3/1999. 9. Meridiane. Edmond. 1-2-3/1999. Buc. 5..9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 1. p. Humanitas.. Adăscăliţei. Ed. p. cultura şi transcendenţa. În discursul despre homo trebuie să se pornească de la locul său. nevoia de a fabula. 29-31. p. 87-98. pag. 2003. nr. ceea ce îl distinge de animalitate. iar datele sale primordiale s-au constituit din orientarea mai întâi spre lume (gr. 6. tendinţa idolatră şi credinţa în ficţiuni. Buc. 7. Repere pentru o hermeneutică a locuirii. şi de divinitate.34 Ipostazele lui homo Omul este o făptură aflată la intersecţia a trei lumi: natura. Peter. 4. 1-2-3/1999. deşi în altă ordine. Secolul 20. Anca. Lidia. Politică. dar. Omul este definit de singularitatea ca specie conştientă de sine şi marcată de grijă în universul glacial. Secolul 20. Secolul 20. Remus. în rev. Ed. Buc. arche) şi mai apoi spre sine (gr. Aceste date sunt: dorinţa de a cunoaşte. (loc-locuire-poluare) Nicolau. Ed. Reguli pentru parcul uman. Ambientul lumii ambiente şi spaţialitatea Dasein-ului. 58 Stock. Ed. în rev.B. în rev. Ed. 1-23/1999. înclinaţia către transcendenţă. Kieslowski despre Kieslowski. 2000. 37-46. 444 Sloterdijk. Gabriel. Lumea ca labirint: manieră şi manie în arta europeană de la 1520 la 1650 şi în prezent. 40. 1972 Rus. Poetic locuieşte omul. p.. Danusia. apetenţa de a imita. p. 8. Buc. Evantaiul cromatic şi plurivalent al homo-urilor cu originea în pattern-ul pe care îl numim cu un termen generic umanitate. (loc-locuire-poluare) Manolescu. indicat mai sus (la Topos-uri). 2. 25-37. surd şi imperturbabil faţă de suferinţele şi strigătele sale. 2003. ni se înfăţişează eflorescent. Manifestările pe care le-am denumit ipostaze putem presupune că (a) au fost în stare latentă. pag. Mirela. Buc. nr. (loc-locuire-poluare) Hocke. Secolul 20. nr. Martin. şi de la soluţia lui Blaga exprimată prin sintagma “mutaţie ontologică”.. în rev. 3 I. 32. Omul între două infinituri. psyche). nr. ca 58 . Peisaje modelatoare. (loc-locuire-poluare) Heidegger. 46-63. Gustav Rene. 3. Dicţionar enciclopedic de literatură creştină din primul mileniu. Allfa..

in nuce. fie ca (c) amplificare contextuală provenită din imaginaţia şi mintea oamenilor. ca să recurgem la banala comparaţie cu briliantul. adăugându-şi continuu alte faţete. În ipotezele b) şi c) regăsim aptitudinile creative ale inteligenţei şi imaginaţiei omului. ele ne indică aspectele devenirii omului în lume. fie că s-au manifestat ca (b) resorturi de adaptare la schimbările de mediu.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală disponiblităţi. În această lumină omul ne apare ca o existenţă în devenire. Un inventar al ipostazelor lui homo: Homo habilis Homo erectus Zoon phonanta (animale cuvântătoare) “Maimuţă goală” Homo stupidus (efect al evoluţiei regresive) Homo sapiens sapiens (omul modern) Homo neanderthalensis Homo primigenius Homo sapiens arhaigues Zoon politikon (Aristotel) Simius sapiens (maimuţa savantă) Homo alpinus Homo mediterraneus Homo melodramaticus Homo excelsus Homo economicus Homo homini deus Homo spectatorus sau spectaclis Homo muzicus Homo mutabilis Homo ciberneticus Homo doloris 59 . Homo-urile ne mai spun şi despre complexitatea de necuprins a acestei fiinţe enigmatice numită om. fără vreo precedenţă filogenetică. Oricum. ţâşnind din acea stază în afară.

9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală Homo spiritus Homo melancholicus Homo aequalis Homo absconditus Homo stultus Homo hierarchicus Homo existens Homo civicus Homo politicus Homo credens Homo actionalis Homo contemplativus Homo artifex Homo simbolicus Homo videns Homo modernus Homo constructor Homo vitruvius Homo mysticus Homo viator Homo scriptor Homo geograficus Homo maybachno Homo lucus Homo faber Homo perversus Homo pictor Homo significans Homo demens Homo internauticus Homo Sacer Homo ludens Homo quadratus Homo tetragon (omul puternic moral) 60 .

9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală Animal metaphisicum Homo creator Homo signator Homo aesteticus Homo aestimans Homo sociologicus Homo fictus Homo scientificus Homo europeus Homo americanus L’homme furieux Homo noeticus Homo festivus Homo balcanicus Humain capacite (Montaigne – omul capabil) Viri illustres Homo animalis Homo academicus Omul ipotetic Homo duplex Homo divinans Homo religiosus Homo rationalis Homo christiani Homo universalis sau generalis Homo consumans Homo loquens (dialogal) Homo tehnologicus Homo paradoxalis Homo cinematograficus Homo informaticus Homo gregarious Homo futurus Homo sovieticus 61 .

homo videns – Sartori. călugărul itinerant. homo americanus – Gheorghe Calciu-Dumitreasa. homo sovieticus – Soloviev. homo stultus – Petre Ţuţea. Dupre. ca să folosim o expresie consacrată. homo universalis – Anton Dumitriu. iar altele sunt impuse de către diferiţi autori. homo loquens – Henri Wald. 62 . homo inhumanus – Peter Sloterdijk. homo metafizicus – Schopenhauer. homo demens – Edgar Morin. homo viator. homo fictus – Hans Vaihiger. homo hierarchicus – Louis Dumont. homo ciberneticus – Adrian Restian. homo religiosus – Mircea Eliade. „universalii culturale”. cavalerul rătăcitor . homo excelsius – Anton Dumitriu. homo absconditus – Ernst Cassirer. homo europeus – Paul Valery. De exemplu: homo ludens – Johan Huizinga.sofiştii şi unii călugări budişti. homo quadratus – Umberto Eco.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală Homo pollex Homo mensura Homo terrenus Homo celestus Animal metaforizant (Blaga) Homo insipiens (netot) Homo protreptic (aflător) Omul iconic Homo peripateticus Homo imitans Homo inhumanus Homo paganus L’homme paroles Homo dolorosus Uomo universale Nota bene: Este de notat faptul că unele dintre ipostazele lui Homo sunt. homo existens – W. homo festivus – Philippe Muray.

. Rudolf. Sheller.. 1983 15. Academiei. Univers. Freud. Despre numinos. Genette. Buc. 1995. 1992 12. Ed. Buc. C. Ferdinand. Ed. Mentalitatea suedeză. colectiv Estetică. Jung. Scriitorul şi umbra lui. Rosmarin. Buc. Ed. Humanitas. Ed... 1996 2. Ed. Buc. Acterian.. Ed.. Mircea.W. Scrieri despre teatru. Ed. traduse şi comentate de Alexandru Boboc şi Ioan N.. Starobinski. Simboluri. 1996 21. 1970 18..D. Rituri. Solomon. Humanitas. în vol. Ralea. Ed. Ed. Hans Robert. Ştefan. Univers. 1966 14. Moralităţi elementare. 2000 13. Cărtărescu. Jauss. Buc.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală I. în vol.. Sontag. 2001 20. Poetica matematică. Buc. Iaşi. Haig. Lovinescu. Mircea. Informaţie. Ed. Buc. Ed. Buc. 1973 22. Eliade. Frica. Vasile. Buc. 1970 19. Programare. Mihăilescu. Textul şi interpretul. Univers.B. 1997 17. I. Istoria filosofiei în secolul al XX-lea.. vol. Ed. Fundaţia pentru Literatură şi Artă. Ştiinţifică. Academiei. Buc. Ed.. Otto. Ed. Buc. Buc. 1995 9. 1935 24. Ed. Arşavir. Buc. Fellmann. Caune. 2000 26. Univers. II. Tipuri psihologice..F. Minerva. Cartea Românească. M. BPT. Ed. Humanitas. 1993 6. Garamond. Jean. Cornea. Meditaţii. 1998 7. 1995 8. Cultură şi necesitate. Nostalgia. Muzeul Literaturii Tomâne. Dacia. Paul.. Buc. Introducere în teoria lecturii. ediţia a II-a. Ed. Manualul. Filozofie contemporană. Buc. Ed.. Vasile.. Buc. 1977 10. Jurnalul Literar. Ed. All Educaţional. Polirom. Buc. Picon. Polirom. Ararat. Sigmund. Valori. Buc. Morar. Către sine. Univers. Despre mirare. Agopian. Gerard.. Mirarea la Arşavir. Cezar. Experienţa estetică şi hermeneutică literară. Radu. texte alese.. Jean. Ed. Buc... Împotriva deznădejdii. Ake.. Susan.G. Ed. 1998 3. Humanitas. 2003 4... Max.. Ed. Acterian. Buc.. G. 1972 23.35 Omul – fiinţa care se miră 1. vol. ziarul Curentul din 12 feb. Gaetan. Hegel. Dincolo de principiul plăcerii. Paideia. Relaţia estetică.. Ed. 1997 16. Dan C. Roşca 25. Daun. Ed.. Buc. Ed. Împotriva interpretării. Epictet Marcus Aurelius. 1985 63 . 2000 5. Marcus. Ontologia semiotică a informaţiei estetice. Buc. 2000 11. Prelegeri de estetică. Cluj.

Vaihinger. 30. Ed. Ed. Filosofia inconştientului. Ed. Filosofia lui „Ca şi cum”.. 29. Buc. Estetica.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 27. Buc. 2001 Vianu. Tudor. Buc.. Trei. Buc. 1968 Zamfirescu. Ed.. Cartea Românească. Nemira. Hans. 1998 ----. Între logica inimii şi logica minţii. Vasile Dem. 1985 64 .. pentru Literatură şi Artă. 28.

4. 7. 2. Acestea sunt produse de către colective în care fiecare participă cu doze şi nuanţe diferite. este aceea că sunt interpretative (pornesc de la alte arte care le mijlocesc sondarea realităţilor sociale şi sufleteşti exprimate prin imagini concret-sensibile. o situaţie de viaţă pe care el o imaginează şi o construieşte 3. 9. La cele dintâi aportul instaurator al receptorului convertit în spectator este mult mai mare în sensul că însăşi prezenţa lui in actu le finalizează ca opere de artă valorizându-le totodată. spre a fi văzută. 8. Configuraţia rezultată are în miezul ei o tensiune care se dezvoltă. dirijor). ascultată şi înţeleasă. În circumferinţa spaţială şi temporală a spectacolului se află personaje şi 6.9 discipline plus 3 domenii Artele spectacolului CAPITOLUL II ARTELE SPECTACOLULUI Dintre cele şapte arte tradiţionale unele sunt spectaculare (teatrul. Iar altă caracteristică a lor. presupun spectatori-evaluatori. actori care construiesc roluri pornind de la aceste personaje. fără să le ştirbească autonomia estetică. plastic-expresive şi valide esteticeşte). filmul. Stricto sensu prin spectacol se înţelege o situaţie care prezintă următoarele caracteristici: 1. Nu tot ceea ce se consideră astăzi că este spectacol prezintă toate caracteristicile spectacolului. care nu ştirbeşte autonomia estetică. dansul şi muzica executată în concert) şi altele non-spectaculare întrucât nu reclamă în chip necesar un spectator şi intenţia de a fi privite (literatura. Spre deosebire de artele non-spectaculare acestea au adresabilitate directă. Artele spectacolului pornesc de la alte arte. artele plastice şi arhitectura). Un autor (regizor. 65 . 5.

căci n-au idee. Jocul şi funcţiile artelor non-spectaculare (literatura. Tipologia spectacolelor a) spectacole artistice (artele spectaculare) b) spectacole non-artistice 6. ele se consumă. Polivalenţa noţiunii de scenă 8. deşi vizează pe lângă performanţă tot spectatorul se pot consuma şi fără acesta. Artele spectaculare: a) teatrul b) dansul c) muzica (instrumente şi canto) d) cinematograful 7 Această disciplină se predă la Anul I Actorie 66 . Cele non-artistice.9 discipline plus 3 domenii Artele spectacolului 10. II. nu se contemplă. ci numai expunere şi de aceea nu ne cheamă să revenim la ele. Sistemul artelor: diferenţa estetic-artistic 11. Ritualul. Spectacolele naturale sau sociale non-artistice par spectacole întemeiate pe asemănarea cu ele prezentându-se „ca şi cum” (Als ob) ar fi spectacole. cooperant 9. Artele spectaculare sunt produse de către colective. Teatrul – primul spectacol artistic 7. Spectatorul: a) martor pasiv b) factor activ. Pe de altă parte. sărbătoarea şi carnavalul 4. Homo spectaclis – o ipostază a lui homo humanis 3. ”Theatrum mundi”. Conceptul de spectacol 5. arhitectura) 12. o metaforă şi nu un concept 10. artele plastice.1 Componentele tematice ale cursului de Artele spectacolului7 (syllabus) 1. Ludicitatea – o caracteristică a omului generic 2.

g) revistă. 15. p.. Buna Vestire. Blaj. h) music-hall. The Free Press/Collier-McMillan. e) operetă. în Rosenberg. i) circ. T. Spectacolul ascuns.). 1957. Buc.. White (Ed.. d) opera lirică. f) păpuşi şi marionete. b) dans. Buc. Alexa. D. Television and the Patterns of Mass Culture. 20. Doru. Spectacolul ascuns. B. 16. New York/London. Unatc Press. Atitudini şi valenţe interpretative ale teatrului shakespearian. Interferenţele artelor. 2005 6.. Acterian. Jean-Michel şi Françoise Revaz. c) cinema. teză de doctorat. Aspectul spectacular şi estetic al unor evenimente şi comportamente umane 14. 482 4. Scrieri despre teatru. Albulescu. Muzeul Literaturii Române. 2000 8. Ipostazele actorului: a) teatru. ----. Peter Brook – Anatomia unui laborator de creaţie teatrală. Ana. teză de doctorat. 1999. Analiza povestirii.M. Ed. Televiziunea ca spectacol 17. The Popular Arts in America. 65-70 3. Alexa. 2010 7. teză de doctorat. Visarion. 1998 2. p. Iaşi. biblioteca Unatc. biblioteca Unatc. Felix. Teatrul radiofonic – convertibilitatea mijloacelor de expresie actoricească în procesul creaţiei. Mass Culture. Buc. În căutarea scrisorii pierdute.9 discipline plus 3 domenii Artele spectacolului e) teatrul la microfon 13. biblioteca Unatc. 2007 67 .2 Bibliografia cursului de Artele spectacolului 1. Buc. 2002 5. Institutul European.. Adam. 29. Ed. Iorgu...W. Buc. azi 16. Adorno. Ed. Spectacularitatea şi tehnologia II. Haig.

Buc. Buc. 1966. adică spaţiul-loc. teză de doctorat. teză de doctorat. 1995 (renaşterea şi reforma). biblioteca Unatc. Arc. 2003 ----. Poetica. Buc. Unatc Press. 15.9 discipline plus 3 domenii Artele spectacolului 9. Imaginea în spectacolul visual teatru-dans-costum. 14. Dansul – arhetip cultural. 1994 (antichitatea). 18. Ed.. ed. Buc... topos-ul. teză de doctorat. Marela. The Free Press/CollierMcMillan. 13. ----. Tragicul în teatrul contemporan.. cu o anumită întindere. Ed. invitaţie făcută de personaje în acţiune. V şi VI. 93-101 Ariès. 1995 (epoca feudală). Buc.. Sincretismul artelor în sfera creaţiei scenice. Buc. biblioteca Unatc. 2006 Andronescu. I şi II.. 2008 Anghel. 17. New York/London. biblioteca Unatc. tragedia este imitaţia unei acţiuni alese şi depline. ProArte. Unatc Press. 16. Dan. Constantin. D. 23.. Buc. Ed. Istoria vieţii private. într-o limbă frumoasă.” ----. Andrei. B. teză de doctorat.). p. Buc. 12. cartea IV: „Însă pare să existe ceva imens şi greu de cuprins. 21.. 22.. Society and Culture. Empatia – fenomen psihologic şi de comunicare ca resursă a teatrului. VII şi VIII. III şi IV. Buc. Animaţia de la tradiţii la artă contemporană. 2003 ----.. White (Ed. Buc. Buc. biblioteca Unatc. Contribuţia familiei Cocea la dezvoltarea culturii româneşti. 19. Buc. biblioteca Unatc. Scena şi scenariul: Teatru – Teatru-Dans – Dans – Perforamdans – Nondans. biblioteca Unatc. 2006 Arendt. Monica. 11. vol. teză de doctorat. şi 68 . Opera de artă vie. Hannah. deosebită ca formă. Constanţa. 1997 (secolul XIX-XX) Aristotel. 2004 ----. Buc. Philippe şi George Duby (coordonatori). 2002 Anghel (Jugănaru). Meridiane.M. O scrisoare pierdută – exegeze scenice din ultimele decenii ale secolului XX. biblioteca Unatc.. 20.. 2007 Appia. Ştiinţifică. Buc. Sergiu. 2007 Apostol. Ed. 1997 (revoluţia franceză şi secolul 19). Mass Culture. potrivit diferitelor părţi ale tragediei.. 2008 Anghel. Dansul – arhetip cultural.. Ştiinţifică. Adolphe. în Rosenberg. Dina Cocea. teză de doctorat. 1957. 2000 Aradits. iar nu printr-o povestire. Fizica. The Popular Arts in America. Unitext. „Aşadar. 1957. ed. Gabriel. 2009 Ardelean.. IX şi X. teză de doctorat. 24. 10.

biblioteca Unatc.. teză de doctorat. 2007 ----. p. rezumatul tezei de doctorat ----. Moduri de comunicare în teatrul secolului XX. Peter Brook. 53-59 („Oraşul ca teatru şi viaţa ca sărbătoare”). 27. Cluj-Napoca. Plăcerea teatrului.. Meridiane. Buc. Buc. De dialectica. colaborare Untext-Polirom. Spre teatrul formelor simple.M.. Poetica. Buc. Antologie concepută şi comentată de George Banu. săvârşeşte purificarea caracteristică unor asemenea emoţii. Ed. 294-317 (bunuri teatrale) Banea. 1993 ----.. 134-135 Barthes. Cluj-Napoca. 29. Polirom. Buc. 33.. Buc. Rosario. p. Ed. 38. Pippidi. Arta muzicii de la creaţie la educaţie. Dandysmul. stârnind mila şi frica. 1994 Baty. Muzicală. Teatrul spectatorului. Buc. 2007. Mitul românesc şi universal în teatrul liric din România. 24) ----. Buc. 2005 Babeţi. 1991 Aumont. 168-190 (carnavalizarea). O istorie. Ed. 37. 28. Meridiane. 2007 ----.. care.. Emil. trad. 2009 ----. Iaşi. 31. Alain Bergala. 67-68. 1969 Bălan.. 36. 34. 2010 ----.” (p. p. Teatrul azi. ed. Roland. Raportul dintre creaţia scenică şi artele spectacolului în rombul sincretismului superior. Shakespeare. lumea e un teatru. rev. teză de doctorat. Buc. 1965 Assunto. Zidul crăpat al limbilor. Buc. 11 şi 12/2001. 43. Adriana. Univers. Universul ca spectacol. Scena supravegheată. Universităţii naţionale de muzică. 2003. De la Shakespeare la Genet. Academiei RPR. Jacques. ed. Ed. Ed. Réne Viaţa artei teatrale. Ed. 133-160 Augustin. Nemira. 69 . p. 30. Ed. D. Ed.. 42. 2011 Banu. 1970. George. 39. trad. O canoe de hârtie. Buc. Eugenio.. 2004 Bahtin. Tratat de antropologie teatrală. Michel Marie şi Marc Vernet. Ed. Ideea Design & Print. Buc. Echinox. Meridiane. Estetica filmului. Gaston şi Chavance. 35. 171-218 Avram. p. Problemele poeticii lui Dostoievski. 32. Dan. Humanitas. biblioteca Unatc.. Ed. 41. Mihail. 1983. 40. Roşu şi aur. Buc. colaborare UnitextPolirom. Unitext. 19-22 Barba. Gabriel. Sanda Râpeanu..9 discipline plus 3 domenii Artele spectacolului 25. Ipostaze creative în universul spectacular al lui Valeriu Moisescu.. Buc. 26. nr.

Augusto. Buc. Ed. Buc. Ileana. Buc. Buc. Ed. Ion.. 55. Actorul şi performanţa între normă şi abatere. 302-323 (filmul). Neva. Meridiane.. Dubla mea viaţă. Michel. ESPLA. 147-166 (cap. Ed. Buc. 2007 Bourdieu. 48.. Fundaţia Concept. Routlege. 53. p. Unatc Press. Meridiane. Buc.teatrul lumii”) Boal. 49. Buc. Univers. Buc. p. 290-291 (mimica). 60. Buc.. p.. Ed. Gheorghe. Art... 372455 (muzica) Brăescu. „Cervantes . Cassian-Mătăsaru şi Peltz. 51.. Puncte de vedere în perceperea fenomenului artistic. 291-302 (dansul). Richard. Buc. The First Six Lessons. 61. Sarah. Jocuri pentru actori şi non-actori – teatrul oprimaţilor în practică. 45. 1998 ----. Regulile artei. 105 scenografi români. New York. 56. Ed. teză de doctorat. Ed. Univers. Monique. 2008 Berlogea. 390-427 Boyd. 59.. 1957 Boleslavski. biblioteca Unatc. Ioan. 46. Teatrul şi societatea contemporană. Retorica romanului. p. 2010 Beţiu (Balan). 2010 Bălăşoiu. Unatc Press. 1998. Antonin Artaud. Meridiane. 57. Polirom.9 discipline plus 3 domenii Artele spectacolului 44.. 250290 (teatrul). Iaşi. colaborare Unitext-Polirom.. Despre televiziune. 1999.. Dover Publications. p. Buc.. 2005 Boileau. 1976. colaborare Unitext-Polirom. 1985. 2006 Brandi. Harold.. Inc. 199-200 Borie.. Clasicismul în teatru. trad. I. Buc. Buc. Teatrul şi întoarcerea la origini. NY and London Bonte. Canonul occidental. 2004 ----.. Buc. Buc. Univers. Handbook of Recreational Games. 50. Dicţionar de etnologie şi antropologie. Buc... Cesare. Ed. 62. Arta poetică. Mişcare şi expresie artistică în spectacolul de animaţie. Teoria generală a criticii. Mihaela. Univers. Ed. 47. Unatc Press. Ed. 54. 58. 226-232 („Teatrul experimental şi teatrul de bulevard”). 1971 70 . 1985 Bernhardt. 1976 Bloom. Buc. 2007. Pierre. Fantoma sau îndoiala teatrului. 52.. Marinescu. Wayne C. 584-587 Booth. Pierre şi Izard. 2000 ----. 1973 Brancu. trad.

Meridiane.. Brook. 2004 69. Bunea.. Eliot) 67. Ed. 2009 71. Cărbunariu. Universităţii din Bucureşti. 2000 75. SUA.. 1985 76. Sharon Marie. Cagli. Omul şi valorile – Fenomenologia aroganţei. Buc. al vorbirii şi măiestria rostirii. Buc. Buc. Methnan. Michael. ed. New York. Tineretului. Humanitas. Cristina. Brînzeu. 1985 66. în vol. teză de doctorat. Ed. Antrenamentul vocii.. Clasicismul. Renaşterea. Ed. Unatc Press.... Estetica şi teoria artei. Sociologia franceză contemporană. Twentieth Century Actor Training. ----. Matei. Buc. Umanismul şi destinul artelor. Întoarcerea la ritual. Fenomenologia aroganţei. 25-27 (despre sensul teatrului lui T. La pittura e il teatro. trad. trad. biblioteca Unatc. Dan Jitianu şi bucuria comunicării. Carnaval and Theatre: Plebeian Culture and the Structure of Authority in Renaissance England. Anthony. Buc. 1997 68. Buc. Cazaban. p.. Univers. teză de doctorat. Un secol de reprezentare pe scenele româneşti. Fundaţia culturală “Camil Petrescu”. Buc. 3/martie. Buc. Ascetica şi mistica artei actorului. Burtea. 1987 73. S. Mircea. 2002 70. Mediatizarea şi receptarea spectacolului de teatru. Riturile şi condiţia umană. teză de doctorat. biblioteca Unatc.. Ceauşu. ----.. 2006. Gheorghe. teză de doctorat. Zoe. Viitorul Românesc. Ed. Spaţiul gol. 1975 72. Buc. biblioteca Unatc. Politică. Ion. Marian Popescu.. 71 . Buc. 1971 78. Ed. Unitext. 1968 79. 2010 65. p. Ed. Buc. Meridiane. Ed. Buc. Buc. Burgess. 2010 64. Fundaţiei Pro. Sorana Corneanu. Regizorul dramaturg... Nr. Buc. C. în rev. Caragiale şi interpreţii săi.9 discipline plus 3 domenii Artele spectacolului 63. Aurelian. Efecte perverse. Buzoianu. Călinescu. Briciu. Idei în dialog. Carnicke.. Jean. Ed.. Menirea civică a actorului – histrionul şi terapeutul societăţii contemporane. album – secţiunea Arte Plastice 74. Novele teatrale. Ed.. Peter. Pia. 2008 77. 2009. Cazeneuve. Bristol. Gianina. ed. Buşulenga-Dumitrescu. Shakespeare. Ed. Brătilă. 2010 81. 317-339 (receptarea spectacolului de teatru şi film ca mirare) 82. Buc. biblioteca Unatc. Mihai. 2011 80. ----.

teză de doctorat. Colceag. Buc. Colţeanu.. 2008 91. Coquelin. Evoluţia permanentă a actorului: repere necesare. Buc. artă sau politică?. Didactică şi Pedagogică. Oameni de prisos în lumina rampei. 2006 97. Buc. Buc. ediţia a III-a. Les Danaïdes. Victor. Seuil. biblioteca Unatc. Evoluţia scenografiei: secolele al XIX-lea – XX. Anne. Actorul şi arta sa în modernitatea creaţiei scenice actuale. Ştefania. Ed. biblioteca Unatc. Ed. Ed. 2007 87. Marina. Anca. Ed.. Unatc Press. Limbajul corporal – limbaj teatral. ----.. Unatc Press.. Constantinescu. Ion. Ceterchi. teză de doctorat. ----. Buc.. Colceag. Societatea spectacolului. Buc... teză de doctorat. De speculis. 2009 72 . 2002 94. teză de doctorat.. Ficţiuni scenice în tipologia omului de prisos. O poetică a artei actorului. Unatc. Diana. teză de doctorat. biblioteca Unatc. Roxana.. Funcţia scenică a obiectului. biblioteca Unatc. Buc. Unatc Press. 7 discipline: orizonturi culturale. ----. Unatc Press. 2007 89. Paul. biblioteca Unatc. Unatc Press. Liana. Gheorghe.. Funcţia dramatică a elementelor plastice în spectacolul românesc contemporan. Creangă. Buc. Frica – generator al situaţiei dramatice la Dostoievski. biblioteca Unatc. Ed.. 2009 98. Chiribuţă. Somnolenţa gândirii în faţa patrulaterului de sticlă. Buc. 2001 100. Sorina. 2009 102. Buc. 2007 88. Comentarii la societatea spectacolului. Carte despre buna rostire: metodologia corectării defectelor de pronunţie. 2006 90.. Buc. Buc. Unatc Press. teză de doctorat.. Cenean. Nemira. Paideia în colaborare cu Unitext. 1996 101. Cojar. 2009 92. Buc. Ed. Constantinescu. 2009 95. ----. Buc. ----. în vol. Cheregi. Scenografie – artă de sinteză. Ipostaze cehoviene: personaje şi situaţii. 2004 83. Histoire d`un spectacle. colectiv Televiziunea. Reverberaţiile “Sistemului” stanislavskian azi. Mircea. Buc. Buc.. ----. biblioteca Unatc.9 discipline plus 3 domenii Artele spectacolului Buc. L'art du lieu commun. ----. Paris. 2005 96. ----.. 1998 99. Buc. 2005 84. 1998 93. 2007 86. 2003 85.. teză de doctorat.. Est..

Guy. 8 115. Frica în Occident (sec. Istoria culturii şi civilizaţiei. Cristophe. Donellan. Editore Bompiani..9 discipline plus 3 domenii Artele spectacolului 103. biblioteca Unatc. Condiţia actorului în sec. Declan. Buc. Personajul extins. Actorul şi ţinta. Creţulescu. biblioteca Unatc. Cucu. 1993 116. 2010 121. Teatrul experimental contemporan. Ed. 2004 104. reguli şi instrumente pentru jocul teatral. Paris. Dragomirescu. ed. II. Galllimard.. Iaşi.. Horia. teză de doctorat.. Diderot. Iaşi.. Buc. Buc. Unitext. Ed. vol. Buc. 1986 118. 1995. biblioteca Unatc. Mircea. Ed. 2006 122. Deleuze.. De Marinis. Tragedia greacă. 2005 120. Buc. Cusset. Buc. biblioteca Unatc. Gilles. Jean. Buc. Dănilă. Wiley-Blackwell 112. Buc. 2003 113. David. teză de doctorat. Dincă. Ed. Carmen. Didactică şi Pedagogică. Davis. Daria. ESPLA. 4. Curente. Tamara.. Delumeau. biblioteca Unatc. teză de doctorat. 1996 105.. Corneliu Mihail. Dalu. Foundations of the Philosophy of Arts. Shakespeare – înaintaşul nostru. Răzvan. Babel. Marco. Ştiinţifică şi 73 . 1993. Magia lumii ca spectacol. p. 2006 110. Buc. tendinţe. Darie. Didactică şi Pedagogică. Particularităţi arhetipale în sfera artelor culturii medievale – contururi antropologice în artele spectacolului. Ed. 1999 108. 2001 111. Teatrul muzical contemporan. Junimea. Drimba. Felicia. 2006 109. 1957 119. XX. Diferenţă şi repetiţie. 2007 106. Paradox despre actor. Istoria teatrului rus. Institutul European. Dimiu. Buc. Croitoru.. I şi II. Ed. Ovidiu. 3. Istoria teatrului universal contemporan. 2010 123. în Opere alese. III. Ed. biblioteca Unatc. Silvia. teză de doctorat.. Natalia... Denis. 1987 114. Bogdana. Buc. 1962 107.. O cetate asediată.. Ed. Regizorul de teatru – formator de opinie în societatea contemporană. Personajul colectiv. Teatrul ca instituţie. vol. Buc. Il nuovo teatro. XIV-XVIII). La société du spectacle. Debord. orientări. Cristea. Meridiane. teză de doctorat. Buc. Buc.. teză de doctorat. Ed. Didactică şi Pedagogică. Estfalia. Philosophy of Performing Arts. teză de doctorat. Deleanu. 18-32 117. ----. I. p. Buc. biblioteca Unatc.

2009 142. p. An Anatomy of Drama. B. 2000. Buc. Politici culturale. Meridiane. Radu. biblioteca Unatc. Findlater. Tratat de istorie a religiilor. Buc. Polirom. Arts of the 20th Century. Buc. Buc.. Eseuri. p.. Elvin. Polirom. p. 100-130 127. Dufrenne. 1976 136. Buc. 1979 137. Ab urbe condita. Convorbiri cu Goethe în ultimii ani ai vieţii sale. Realitatea figurativă. Nathan. Ed. Ed. Hans-Georg. Gaidarji. Eslin. Saeculum. 255-257 141. Francastel. Humanitas. 177-189 143. Istoria teatrului universal. Buc. Formele elementare ale vieţii religioase. Buc. Aura. Cehov. 1990 (III) 124. Eckermann. Tragediile dublului. teză de doctorat. Tatiana. Viziune teatrală şi semnificaţie umană). -----. Anton. 2002 126. cărţi.. 192-202 135. ----. ELU. ----. teză de doctorat. Buc. Corneliu. p. Hamish Hamilton. 1984 (I). Mircea. Six Great Actors. biblioteca Unatc. Richard. Johann Peter.. 68-70 („Opera de artă şi execuţia sa”). Iaşi. 1985. London 140. Umberto în Adam. Les texts: types et prototypes. Jean Louis. Ed. 248-320 (Imaginaţie plastică..-M. Frunză. Ed. teză de doctorat. Ed. J.. Filip. 1992. Editions Buchet. Martin. 322-357 130. Anatomie de l’art dramatique. 1995. Buc. personaje. 1997 129. Paris.... I. 25 131. 104135 (Artă şi istorie: dimensiune şi măsură a civilizaţiilor). 2009 74 .. Temple Smith. Eliade. Buc.. Iaşi. Ed. p. Athena. 1972.. Lazăr Iliescu. Buc. album – Secţiunea Arte Plastice & Scenografie 138. Enescu. Ed. Meridiane. Saeculum. 1992 133. Dumitriu.. Mikel. 1968. 1965 132. 382-386 128. Tineretului. Eco. Ed.9 discipline plus 3 domenii Artele spectacolului Enciclopedică. p. 2000 125. Paris. Émile. Ed. 1976. 1960 134. 1987 (II). 2003 139. Ed. Eminescu. Actualitatea Sistemului Stanislavski în formarea actorului modern. Actualitatea frumosului. Fenomenologia experienţei estetice. Ferrier. trad. Gadamer.. traducere Mariana Noica. Ed. biblioteca Unatc. Victor Ioan. Dumitriu. Buc. ed. Strategii şi creativitate. vol. Buc. Bufonii şi nebunii sau războiul civil al minţilor în teatrul shakespearian. 81-91. Scriitori. Pierre. Facla. p. Durkheim. London. Timişoara.

Buc. Marius. Formă şi idee în teatrul modern. Improvizaţia în teatru. 1974.. ELU. Goldoni. biblioteca Unatc. Ed. Mijloace ale spectacolului de animaţie utilizate în film şi televiziune.9 discipline plus 3 domenii Artele spectacolului 144. 114-158 75 .. Jerzy. Cezar. 75 163. 1987 160. Buc. teză de doctorat. Gheorghiţă. Minerva. Ed. Buc. Unatc Press. Ed. teză de doctorat. Ghioca.. 2006 147. teză de doctorat. Spre un teatru sărac.. Musicalul – spectacol total – modalităţi specifice de expresie. 1955 157. biblioteca Unatc. N. Ed.. biblioteca Unatc. Victoria Ursu. Gorunescu.. Gheorghe. biblioteca Unatc. Buc. Prelegeri de estetică. Meridiane. Buc. Symbolon Mundi. Gîlea.. teză de doctorat. Ervin. Theophile. 1975 156. Hartmann.. Gautier. Buc. Gorceakov.. 2011 161. Buc. vol. Unitext. ESPLA. Lecţiile de regie ale lui K. Gombrich. Gheorghiu.. Ştefan Caragiu. Buc. 2010 149. p. Buc. Goffman. E. Univers. Viaţa cotidiană ca spectacol. 2026 mai 1985. Stanislavski. Daniela. Le Point. Ed. Florin. Buc. Mirela. Gheorghiu. Tineretului.. Clémentine. Actorul total. teză de doctorat. Buc. 2003 154. Albatros. 1988 162. 1972 145. Buc. Nicolai. Liliana. Buc. trad. 1967 155. 2010 151... biblioteca Unatc. Elena. Dicţionar de teatru francez contemporan. Ed.. Ed. II. Evoluţia convenţiei în universalitatea spectacologiei. 1960 150.. Politique-spectacle. Buc. John. Buc. 55-77 (arhitectura clasică).. Grotowski. Estetica. Univers. Comedia românească – instrument cognitiv al transformărilor din societatea noastră. p.. biblioteca Unatc. Ed. Carlo Memoriile domnului Goldoni. O filo-sophie a fenomenului teatral. 1966. La prime à l’emballage. Buc. Carlo... Mihnea..H. Hegel. 2008 158. Grigoraş. 1999 148. Gozzi. Buc. Meridiane. teză de doctorat. Memorii inutile. Buc.ro. Ed. Traseul scenografic – de la imagine spre sens. 2007 152. teză de doctorat. 1990 146. Buc. biblioteca Unatc. Gassner. Istoria romantismului. 121-124 164. Mircea. Georg Wilhelm Friedrich. Academiei Române. p. Gavrilescu. 1991 159. S. Gorea. 2008 153. Buc. Gustin. Ed. O istorie a artei. Comunicare. Scene din viaţa lui Shakespeare.

1982. Buc. în limbajul cinematografic. Ed. ----. Arta poetică. biblioteca Unatc. 136-145. 181-208 (Muzica) 175. Buc. Ianegic. teză de doctorat. biblioteca Unatc. Ianoşi.. Nearta-artă. Ianegic. 585-598 165. materie. Buc. p. biblioteca Unatc. 2009 176. Opere. Pseudoskenographikos sau fals tratat de înscenosofare. 2007 173. Timp. 76 . Academiei Române. Timp. Panorama des sciences humaines. Irina Cornelia. vol. Liliana. Buc. Buc. teză de doctorat... 2007 177. Trasee coreografice. teză de doctorat. p. biblioteca Unatc. 248-357 (muzica). p. ESPLA.). 2002 171. 1998. 1959 169.. Performance Art. trad.. Johan. Originea operei de artă. p. 556-636 (poezia dramatică) şi vol. Heidegger. Istoria baletului. 1985. 2008 168. Unatc Press. teză de doctorat. Emil. Homo ludens. Denis (coord. Ed. Buc. Materie în limbajul coregrafic. teză de doctorat. 2010 170. p. Ed. 1966.. Clasicitatea tradiţiei şi procedeele inovaţiei în sfera teatrului experimental contemporan. Univers.. Tudor Vianu. Ioniţă. Putere şi imaginar în teatrul lui William Shakespeare. Unatc Press. 357432 (literatura). Concepte fundamentale ale spectacolului coregrafic modern. 2003 174. teză de doctorat. 20-24 (revoluţia copernicană prin care s-a schimbat locul subiectului în raport cu lumea. Hollier. 2006 180.. 229-249) şi p. 2008 179. Martin. Ed. Teatralitatea – esenţă a artei teatrale. spaţiu. Ed. Ivaşcu. Buc. 573-580. Buc. Horaţiu. Ion. Paris. Vittorio. Buc.9 discipline plus 3 domenii Artele spectacolului (sculptura). Humanitas. Buc. Anca. Raluca. din centru la periferie) 167. II. Muzicală a Uniunii Compozitorilor. Buc. 1973. 1967 172.. ----. Ionescu. Vid şi plin. 2009 178. „Lumea ca teatru”. Buc. Gallimard.. Buc. Liviu Ionescu şi Tilde Urseanu. dar şi topos-ul omului-spectator. Jitea. Hoştină. Buc. 209-212 (v.. Huizinga. 176-180 (sculptura greacă şi romană).. biblioteca Unatc. George. 166-184. Ion. 10. Logica sbsurdului. Holtier. teză de doctorat... Cartea Românească. Alexandru. 185-191 166. biblioteca Unatc. Unatc Press. Iorgulescu. III. Constantin Niculescu. Buc. Spaţiu. biblioteca Unatc. 1982..

77 . ELU. Timişoara. 1958 196. 2001. în vol. p. Kott. Søren. London. Ed. biblioteca Unatc.. Warner Books. trad. Morfologia artei. Buc. 2010 181. Postdramatisches Theater. 1992 198. 47 188.. Frankfurt am Main. p. 2008 195. Kagan. nr. biblioteca Unatc.. trad. Routledge/Kegan Paul Limited. ----. în vol Opere. 1979. G. Naomi. Florin. Meridiane.. Mario Vargas. No Jobs. Lehmann. biblioteca Unatc. Laokoon sau despre limitele picturii şi poeziei.. 2009 187. New York 182. Verlag der Autoren. Universul său comic. 1953. teză de doctorat. Ana Livescu şi Teofil Roll. Povestaşul. 2002 192. ----. Hamlet şi Lopahin. 2006 193. A Theory of Art Developed from Philosophy in new key. Lucaci. Johnstone. 16. Buc. Feeling and Form. Teatrul american contemporan...9 discipline plus 3 domenii Artele spectacolului Buc. Buc. Buc. Christopher. trad. London. Tipuri psihologice. Kivu. Jung. Buc. Shakespeare. 1979 185. Ion Manu. 1958 197. Dramaturgia de la Hamburg. 1999 194. Buc. 38. Routledge Ltd. Repetarea. Keith. Llosa.. ESPLA. Lessing. teză de doctorat. Langer. No Logo. Flamingo. 2000 186. teză de doctorat. biblioteca Unatc. Gotthold Ephraim. 1969 189. Liviu. Lazăr. Ed. teză de doctorat. Impro for Storytellers. Humanitas. Klein. nr. biblioteca Unatc. Buc. teatral şi poetic. Humanitas. Ed.. Ed. Susanne. Londra. M..I. 21. Kevorkian.. Postdramatic Theatre. England. New York. p. Amarcord. 38 191. Jan. Actorul şi arta sa. 69-104 190. 29. de Lucian Blaga. Leoveanu. Hans Thies. Lasch. No Choice. Alexandru. Ed. ESPLA. Ion. Dialog întru interpretare. Buc. Routledge/Theatre Arts Books.. contemporanul nostru. Interferenţe teatrale româno-franceze. 1997 (aici şi despre persona şi despre mască) 183. teză de doctorat. de Lucian Blaga. Opere. 2010 184. The Culture of Narcissism. C. No Space. Kierkegaard. Buc.. Sorin Robert.I.

teză de doctorat. teză de doctorat. Buc. Caragiale – autor creştin. Manu. Mihai.. Meridiane. p. Buc. 2006 203. I. Ed. Arta de a fi spectator. 2008 201. teză de doctorat. ieri şi azi. 1999 214. Ed. în revista Secolul 20. Beacon Press. 1-2-3. teză de doctorat. Clovnul. Mihaela Crenguţa.. Marin.. The Conquest of the Unhappy Consciousness.9 discipline plus 3 domenii Artele spectacolului 2004 199. Manea. Imelda. Lupaşcu. Medeea. Vitalie. în One-dimensional Man. 1966 211. conflict şi personaj. Ion Cojar. Maria Ventura. Univers.. Masca. Nicolae. O abordare teatrologică. Buc. p. Estetica. Măniuţiu. Cluj- 78 . teză de doctorat. Ed.L. Buc. 1966 209. teză de doctorat. Spaţialitatea universului sonor în teatrul lui Anton Pavlovici Cehov.. 2006 202. Ioan şi Gheorghe Nenişor. Buc. 2006 217. Arie. biblioteca Unatc. Repressive Desublimation.1985 216. teză de doctorat. Mateescu. Buc. 2006 210. biblioteca Unatc.. Buc. Sacru şi profan în artele spectacolului. Delia Olga. Decebal. 2000 215. Teatralitatea fantasticului bulgakovian. Vasile. teză de doctorat. Lukács. Buc. Mănuţiu. Teatralitatea – un concept contemporan. biblioteca Unatc. Buc. Georg. Mălaimare. Marcuse.. 261-270 208. Tineretului. Anca. 2004 205. teză de doctorat. Manta. Buc. biblioteca Unatc. Meridiane. Casa Cărţii de Ştiinţă. Buc. nr. Mihai. 1991 213. Buc. Herbert.. Buc. Buc. teză de doctorat.. Carnavalul şi ciuma. 1999. ----. Ed. Unatc Press. I.. Introducere în filosofia artei actorului. 1986 212. Marcus. Massoff. Loc-locuire-poluare. biblioteca Unatc. Ernest Victor. Ipostaze expresive ale imaginii în teatrul conteporan. Matache-Grumberg. biblioteca Unatc. Mandea.. Manolescu. Buc. Redescoperirea actorului. Unitate şi diversitate în raportul dintre structura dramatică.. Solomon. vol.. Nouă chipuri ale ordinii şi haosului. biblioteca Unatc. 2010 206. biblioteca Unatc.. Ed. Buc. ----. biblioteca Unatc. Unatc Press. depozitar al teatralităţii. Maşek. 2008 204. 1972... Boston. 302-449 200. Mihai. biblioteca Unatc. 2009 207.

1974. Cătălina.. Ed. Murgu. biblioteca Unatc. 2003. teză de doctorat.. 2008 235. Sociodinamica culturii. Mirela. Buc. Ed. 2004 222. Horea. Gaby. Buc. Monica. 263-275 („Mesajul teatral”) 230. Mircioagă. biblioteca Unatc.. Barocul în teatru. Piesa românească după 1989. Ion. Riscurile avangardei. vol. biblioteca Unatc. Morar. Buc. Realitatea în codrul din Arden. Univers. Buc. Mihai.. 2007 226. Buc. Însemnări contradictorii. 1999 229. Teatrul şi globalizarea. London. Ed. 2003 233. p. Nick Hern Books. Unatc Press.. Artele şi relaţiile dintre ele. biblioteca Unatc. Estetica. teză de doctorat. teză de doctorat. Lucia. Configuraţia învăţământului academic de teatru şi film în context european. Teatrul cruzimii în contemporaneitate. teză de doctorat. 2007 79 . Roxana. Bella. biblioteca Unatc. Buc. Ed. 2003. Buc.. Constantin (Ranin). biblioteca Unatc.. biblioteca Unatc. Buc. Modernitatea limbajului cinematografic: comunicare şi receptare. Buc. 2007 220. 2009 228. Modola. Unitext. 194-302 231. p. Musteaţă (Zamfirescu). Interpretări şi texte. teză de doctorat. biblioteca Unatc. Mureşan. biblioteca Unatc. Michailescu. Commedia dell’arte. 1981. Rolul cuvântului în realizarea imaginii scenice. Buc. 2010 223. Eikon. Merlin. Buc. Vasile. Ed. Buc. Buc. 49-50 (punerea în abis) 227. Doina. Mărculescu.. 1998 234. ----. Buc. Cluj-Napoca. The Complete Stanislavsky Toolkit. Lucian Blaga şi teatrul. Valeriu. Mihăescu. Abraham A. teză de doctorat. Thomas. Moles.... Ed. teză de doctorat. Spaţiul de joc în teatrul românesc după 1990.. Universităţii din Buc.9 discipline plus 3 domenii Artele spectacolului Napoca. 2003 218. Mihai.. I şi II 232. 1984 219. Ed. Cristina. Oglinda – modalitate specifică de reflexivitate a actorului modern.. teză de doctorat. teză de doctorat. 2006 225. Moisescu. 2004 221. Nagâţ.. Buc. “Cenci” de Antonin Artaud. Giganţii teatrului românesc. Munro.... Buc. p. Olga. Modreanu. Ştiinţifică. Meridiane. 2008 224. Anima.

. 2009 251. Niculescu. Buc. teză de doctorat. biblioteca Unatc. Modelul în arta actorului – Leopoldina Bălănuţă în “Livada de vise” a teatrului.. Buc.. Meridiane. 1978. teză de doctorat. Buc. A şaptea artă.. Teatrokraţia: o poetică a spectatorului. biblioteca Unatc. biblioteca Unatc. Ed. Ed. Ileana. 1971 80 .. Meridiane. 242243. Vezi? Comunicarea prin imagine. 61-66 247.. Radu. Nistor. Meridiane. Istoria teatrului din perspectivă antropologică. Vito. II. Naum. p. vol. Buc. 1967. 212-233. Ed. Oprişan. Cristian.. biblioteca Unatc. 2011 241. Recuperarea tragicului în textul nou de teatru. Buc. II 240. Liliana. ----. Friedrich. Ed. Buc. 2003 242. Lectura critică a exegezelor scenice în spectacologia ultimei jumătăţi a secolului XX. 2004 239. p. Alina. teză de doctorat. Adina. Cătălin.. Anca. E. Buc. Ana Maria. 1967 248. 1971 250. capitolele: Artele spectacolului.. Unatc Press. p. Paladi. Arta actorului – mecanism logic specific?. Renaşterea Commediei dell’Arte – nemuritorul Arlecchino. Arta cinematografică. biblioteca Unatc. Orientări spectacologice în procesul afirmării actorului în modernitatea teatrului european. 2007 249. Serghei. 2009 243. Obraztov.9 discipline plus 3 domenii Artele spectacolului 236. Curs de istoria muzicii.V. Despre film şi T. Suportul dinamizator al vizualităţii în câmpul artelor spectacolului în România ultimelor decenii ale secolului XX. teză de doctorat. Pandolfi. Pană. biblioteca Unatc. 1277-308 244. Limbaj specific şi receptare în teatrul de animaţie. Buc. Paul Teodorescu. Vizual. Buc.. biblioteca Unatc. 2003 238. Buc. Nicoară. 244-267 237. De la Apollo la Faust. Nietzsche.. Nanu. 2002. Naşterea tragediei.. Meridiane. Însemnările unui regizor (1947) în vol. Buc. 2004. teză de doctorat. teză de doctorat. Ed. Buc. 2008 245. în vol.. Buc. Comparaţie între teatru şi film. teză de doctorat. Fundaţiei România de Mâine. Eleonora Duse. 234-239. Istoria Teatrului Universal. Ed. Radu. Niculescu. IATC. Niculescu.. Nelega... trad. Olga Signorelli.V. biblioteca Unatc. 240-241. Buc. teză de doctorat. 2006 246. Citirea imaginii de film.

teză de doctorat. Politică. Buc. Evoluţia mimesis-ului în spectacologia celei de-a doua jumătăţi 81 .. Buc. vol. Vizualitatea spectacolului de operă între clasic şi modern. Buc. Pepino. Teatrul politic. biblioteca Unatc.. ----. Ed. Anima. Preda. 1997 273. Tehnologii digitale în spectacolul de animaţie. Modalitatea estetică a teatrului. teză de doctorat. dactilograma bibliotecii Unatc 268. 2007 256. Karl. 2007 257. Buc. Despre arta reprezentaţiei dinainte gândite şi despre improvizaţie. ----. Buc. Ed. Erwin. teză de doctorat. biblioteca Unatc. Ştefan Iordache.. Petrescu. Buc. 1979 262. 2005 270. Documente literare. Elena. Patlanjoglu. Plurivalenţa comicului în teatrul lui Tudor Muşatescu. teză de doctorat. Conotaţia spaţiului în filmul contemporan.. Ed... Viorica. Eminescu. Buc. Platon. ----. 2001 265. Camil. Regia spectacolului de animaţie. 1986 267. 2008 274. 2009 254. Buc.. Buc. Popper. Ed. Olga Mărculescu.. 2010 258.. 1966 266. Unatc Press. Ed. Unatc Press. biblioteca Unatc. Perrucci. biblioteca Unatc.. 1996 253. Buc.. 1998 271. biblioteca Unatc. Buc.9 discipline plus 3 domenii Artele spectacolului 252. Buc. Buc. Minerva.. 1998 255. Unatc Press. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Ed. Cunoaşterea şi problema raportului corp-minte (o pledoarie pentru interacţionism). Funcţia actorului în modernitatea teatrului european. colecţia Thalia. ----. Alexandra Artemiza. Trei. Buc. ----. Ed.. Enciclopedică Română. Şerban. ----. Gheorghe. Curtea Veche. ----. 2010 264. biblioteca Unatc. teză de doctorat. 2000 272. Unatc Press. Introducere în grafica şi animaţia 3D. Andrea. Buc. ----. Piscator. Teatrul de animaţie. V-VI. Republica. Buc. Adrian. Etape istorice ale spectacolului de animaţie. Buc. Buc... Lungul drum al teatrului către sine. Regele scamator. Meridiane. 2004 269.. Buc. teză de doctorat. teză de doctorat. 1982 260. biblioteca Unatc.. Popescu. 1971 263. Continuităţi şi discontinuităţi în teatrul românesc după decembrie 1989.. Popovici.. Puiu. Ed. Hamlet sau actorul lucid. Polizu. biblioteca Unatc. Ed. ----. Ludmila. Elemente pentru o poetică modernă a teatrului realist. Pintea. Petrovici. Buc. teză de doctorat. Buc... trad. 1983 261. Adriana Marina. Cristian. Comentarii şi delimitări în teatru. 2006 259. Opere.

Connecticut.. Jean Jacques. Raicu. Unatc Press. teză de doctorat. biblioteca Unatc. biblioteca Unatc. Buc. Flamarion. 2010 287. Ştefan. comedie. Unatc Press. Introducere în semiotică. 1999 290. 1995. 2007 280. De la artele plastice la teatru – scenografia în secolul XX.. 2002 285.. Facultatea de Jurnalistică. Buc. 2007 291. teză de doctorat. Buc. 463-465 (Guardini. 2008 275.. şi bibliografia de la p. Artă şi convenţie. Actorul în evoluţia spectacologiei ultimelor decenii ale secolului XX. Teatrul cruzimii în spectacologia ultimului deceniu – sec. Buc. 415-425. Universitatea Buc. Buc. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Cristina-Monica. 2010 281. teză de doctorat. Gabriel. Radu. Ed. 1989. Libra. 138-142) 289. Unatc Press. Lettre à d’ Alambert sur les spectacles. teză de doctorat. 2003 288. teză de doctorat. Buc. Unatc Press. 2004 277. David. biblioteca Unatc. Vilmos. Paris. Buc. Buc. Dana. ----. Buc. 118-142 (v. Librairie Arthème Foyard. Bertolt Brecht şi lumea teatrului epic modern.. Miruna. 2011 82 . Buc. Râlea. Philosophie de la liturgie. The Lonely Crowd. Runcan. Teoria teatralizării şi reteatralizării în spectacolul românesc. biblioteca Unatc. Rusiecki. Ruxandra.. Râs – comic... Ed. Ronay Alexander. Yale University Press. Adriana. teză de doctorat.. Buc. 2010 282.9 discipline plus 3 domenii Artele spectacolului a secolului XX. Samuel. New Haven. Joc – copilărie – teatru. De la artele plastice la teatru. biblioteca Unatc.. biblioteca Unatc. Paris. Buc. teză de doctorat.. Daniela. Plurivalenţa comicului în ficţiuni spectaculare – “logos” şi ceremonial scenic. Rousseau.. Semnificaţia expresiei corporale şi a acrobaţiei în crearea imaginii scenice. Buc. p. Rotaru. Radu.. Cezar. 2007 284.. Teatrul românesc – expresie a spiritualităţii naţionale. p. Câinele. ----. 1961 283. teză de doctorat.. Ronvillois. p. ----. Ed. 1991. Rovenţa-Frumuşani. Buc. spectacolul liturgic) 286. 2007 279. 104-106 276. A Study of the Changing American Character. biblioteca Unatc. biblioteca Unatc. Marian. Libriairie Aletheia. 2010 278. Corps et sagesse. XX". Riesman. Buc.. Rokaly.

Univers. Sadoveanu. Paideia. Giovanni. Buc. 2003 297. biblioteca Unatc. Ştefana. Scripta. Buc. Retorica ceremonialului scenic. Bucureşti. Ed. L’anatomie de l’acteur. Ed. Susan. 301-314 (Happening-urile. Sandu. Imagini în stop cadru existenţial.. Commedia dell’Arte. Buc. 2008 294. Barba. Introducere şi teorie. Buc. Mihai Gruia. Sontag. p. Mihail. Sitaru. 1988. Schechner. Buc. Sonrel. Unitext. Buc. 2005 298. London. 2002 293. Skinner. Roger-Gérard. Octavian. 2009 295.. Buc. Ed. Madame Sarah. 2008 299. 2000. 2008 309.. Mihaela. Teatralitatea teatrului. Mit şi sursă ale permanentei regenerări a teatrului.. biblioteca Unatc. biblioteca Unatc. Buc. p.. teză de doctorat. Routledge. ----. Edith şi Mircea Alexandrescu. 301. teză de doctorat. Ed. Traité de scénographie. 304. Ed. teză de doctorat. 1985.. Schaeffer.. Sava. trad. Babel. Bouffonneries Contreastes. Actorul în procesul comunicării scenice. Noul dicţionar enciclopedic al ştiinţelor limbajului. Buc. Fundaţiei Pro.. teză de doctorat. Schwartzenberg. Ed. Buc. teză de doctorat. Buc. Eseu asupra şi împotriva star-sistemului în politică. Buc. Actorul şi problema libertăţii de creaţie.. 2010 307. Ion. 193202 (teatrul şi literatura). Sartori. Anca. Ed. Richard. Eminescu. Samfira. 2007 302. o artă a 83 . Saulea. Un dictionnaire d’antropologie théàtrale. Sigartău.. Performance Theory. Ed. Împotriva interpretării. Valeria. 1981 300.. Teatrul în lumea ultimelor decenii ale secolului XX. Alice. Săceanu. Jean-Marie şi Oswald Ducrot. 1974 310. Buc. ----. 1996. 477-485 („Enunţare teatrală”) 303. Statul spectacol. 2009 296. Pierre. Sîrbu. Buc. Meridiane. Receptarea în sfera spectacologiei din ultimele decenii ale secolului al XX-lea. 1943 311. Buc. Homo Videns. Savarese. 1994 305. teză de doctorat. 1995 306. Hanul Ancuţei. biblioteca Unatc. Elena. Paris. teză de doctorat. biblioteca Unatc. Ed.9 discipline plus 3 domenii Artele spectacolului 292. Metode contemporane de formare. 2003 308. Performance. Cornelia Otis. Buc... biblioteca Unatc. biblioteca Unatc. Actorul şi arta sa. Ed.. Gramar. Beckett pur şi simplu. Saiu. Humanitas. Lieutier.

2006 320. Buc. Instaurarea tabloului. Buc.. ironie. Starobinski. Buc. biblioteca Unatc. Ed. Teatru-dans: un spectacol total. 334-347 (o singură cultură şi o nouă sensibilitate) 312. Souzenelle. Evanston. Stavarache. Evanston. Spolin. ----. Munca actorului cu sine însuşi. Melancolie. ediţia 1999. Improvizaţie pentru Teatru. Surer. NUP. teză de doctorat. Negrea. 49-147 313. Mihaela Balan-Beţiu. Stanciu. Unatc Press în colaborare cu ed. Evanston. Meridiane. Ed. Viaţa mea în artă. Illinois 318. ----. Ed.. Stanciu. Evanston. Theater Game File. Flavius şi N. Illinois 314. Annick de. biblioteca Unatc. ELU. Amarcord. 99-105. “Horia Lovinescu – modalităţi estetice în construcţia dramaturgică. Stancu. 314-334 (Note despre „camp”). p. teză de doctorat. p. Viola. NUP. Meridiane.9 discipline plus 3 domenii Artele spectacolului juxtapunerii radicale). Simbolismul corpului uman. ESPLA. Cartea Rusă. Natalia. 2007 84 . 2005 322. Stanislavski Konstantin Sergheevici. Ion Mincu. Illinois 316. Viola & Paul Sills. I. 2008 315.. Ipostazele teatrului tradiţional popular: de la rit la divertisment. Teatrul francez contemporan. Daniel.. trad. Illinois 319. p. 1955 324. Unatc Press. 2001. Theatre Games for the Rehearsal.. 2005 323. teză de doctorat. 1996. Jean. 262-284 328. Improvisation for the Theatre. 1993. biblioteca Unatc. teză de doctorat.. Ed. Andras. Spolin. trad. biblioteca Unatc. Carmen. 1999. Buc. NUP. Northwestern University Press. NUP. ----.. arheologie şi anticipaţie în arta spectacolului. Actorul şi arta sa. Timişoara. Teatru-dans. ----. Buc. Martha Ioana Georgeta. 1958 325. Valenţe creatoare şi impact formativ în spectacolele pentru copii şi tineret. Theatre Games for the Classroom. Buc. ----. Buc. Paul.. 1968 329. Victor Ieronim. nostalgie. ----. 1999.. biblioteca Unatc. Evanston. Improvizaţia – element fundamental în sfera creaţiei scenice. Illinois 317. Buc. teză de doctorat. 176-196 (Filosofia corpului) 326. Stoichiţă.. Buc. Buc. Suto-Udvari. Theatre Games for the Lone Actor. 2008 327.. 2006 321. Buc. 1989. 1986.

1975 348. Cartea rusă. 1998 338. biblioteca Unatc. Dansul clasic şi contemporan. teză de doctorat.. Buc. Szöke. Attis. Buc. Albatros. trad.. 2011 346. teză de doctorat. Dosarul Molière. Teatrul popular românesc – tradiţie şi inovaţie în spectacologia contemporană diurnă. Meridiane. Buc. 1996 85 . Ed. 1977 335. 1980 347. trad.. V. 2005 331. Istvan. Ed. Tatarkiewicz. teză de doctorat. Buc. Buc. Tomuş. Buc. Pitoresc realist şi absurd în dramaturgia şi spectacologia lui Vasile Alecsandri. teză de doctorat. 1969 336. 2004. Buc. Ed. 2005 339. 1978 334. Stanislavski la repetiţie. Smithsonian Books. Cehov.. Actorul între clasicitatea tradiţiei şi inovaţie în spiritualitatea teatrosferei.. Dan. Meridiane. Ed.. 2003 337. Ithaca. N. Şomăcescu. Buc. Thorens. Turner. Arta teatrului. Simona. Tonitza-Iordache. Toporkov. 1980 342. trad. Cornell. Ion-Matei. Teatru – sistem de apropiere privilegiat în universul complex al comunicării. Titieni. 1962 332. Troyat.... Ed. Masca şi sufletul.9 discipline plus 3 domenii Artele spectacolului 330. Leon. 2008 333. Ed. Arta spectacolului şi educaţia permanentă. Buc. Radu Boroianu. Cornell. Victor (Editor). teză de doctorat.. Despre joc. Liviu. Istoria esteticii. biblioteca Unatc. 2006 345. 1974. Univers. Buc. Tudor.. biblioteca Unatc. Uniunii Compozitorilor. biblioteca Unatc. Michaela şi George Banu. Dramas. ----. p.. Buc. Mihaela. Rolul dansului în universul ficţiunilor scenice. Buc. Simbolic Action in Human Society.. Phillippe van. Buc. Tieghem. Junimea. 9-86 341. biblioteca Unatc. Buc. Teatrul contemporan şi caracterul formativ. Sorin Mărculescu. Ed. Celebration: Studies in Festivity and Ritual. Adrian Ioan. ----. Pagini din viaţa mea. Ed. biblioteca Unatc. 2008 340. University Press. Mari actori ai lumii.. Toboşaru. 2009 344. Şaliapin. Interferenţe şi devieri.. Todea. Ion Luca Caragiale şi Eugen Ionescu. Ion. Nemira.. Toniza-Iordache. Marina Vazaca. Fields and Metaphors: Symbolic Actions in Human Society. Contururi spectacologice. teză de doctorat.. Wladyslav. Cornel. 1951 343.Y. Topuzu. biblioteca Unatc. Henry. Iaşi. Buc. teză de doctorat.

Übersfeld. Performing Arts Journals. Buc. Vatamanu-Matei. Iaşi. De la Platon la Shakespeare. 2004 357. Didactică şi Pedagogică. 1995 353. Vasiliu. Academprint.. V. Cartea Românească. Psihologie şi expresivitate scenică. Ed. Istoria teatrului românesc. Exegeze privind tensiunile tematice la Shakespeare. Albatros. Istoria teatrului românesc. 1968 365.. în Critical Inquiry. ed. Vasiliu. Buc. Institutul European. Velniciuc. Ed. Vasiliu. 1972 361. Vătăşianu. 1999 354. Termenii cheie ai analizei teatrului. 7/1980 350. Unatc Press. bilbioteca Unatc. ----. Bogdan.. Buc. teză de doctorat. ----. Răsvan. Un timp grăbit şi teatrul său: reflexii şi reflecţii. Paşi în timp.. biblioteca Unatc. Caragiale – ludicul. ----. Buc. teză de doctorat. 1988 363.I. Ştefan. biblioteca Unatc. 1995 362. Modalităţi de realizare a confluenţei artelor în secolul XIX. 2009 364. unde constată fenomenul „teatralizării lumii” sau Performing Arts Journals. Vianu. Victor.. Buc. The Ritual Process: Structure and Anti-structure. Oameni şi idei. Antet. ed. 1987. ELU.... 1968 86 .. Istoria artei europene. Mihai. biblioteca Unatc. Vasilescu. 2004 367. biblioteca Unatc. Vasilescu.. Abrahams. Creaţia scenică – O nouă construcţie în spectacologia ultimului deceniu al secolului XX. teză de doctorat.. ed. Spectacolul istoriei şi teatrul de atitudine în secolul al XX-lea. Buc. Buc. 2010 356. Aldine Transaction. ----. ----. PAY Publications. New York. 1998 358. vol. Gabriela. teză de doctorat. The Antropology of Performance. 1999 359. From Ritual to Theatre: The Human seriousness of Play. Buc. 1998 355. Roger D. 2003 366. Viorica. Cristina. ----. Buc..9 discipline plus 3 domenii Artele spectacolului 349. Dan Anton. Social Dramas and Stories about Them.. Anne. Filipeştii-deTârg. Turner. ----. Traseul imaginaţiei în structurile realiste ale personajului – destin teatral – sens existenţial. Târgu-Mureş. teză de doctorat. April 1987 352. Buc. september/1988 351. 2002 360. teză de doctorat. Buc. biblioteca Unatc. Ed. Ulmu. Buc. Elena.

Zamfirescu. Opere. Violeta. album. II şi III. Scrieri despre teatru. Buc. 2002 378. Semn şi semnificaţie.1 şi 2). vol. univ. Buc. Michel. Teatrul între teroare şi cenzură (Istoria unor valori umane mântuite prin rezistenţă). Vizauer. ESPLA. 2000-2005 386.P. 2011. biblioteca Unatc. Ficţiune şi realitate în spectacolul american de teatru radiofonic “Războiul Lumilor” – Ecouri contemporane.com/CaieteleBiblioteciiUNATC) 87 . ----. 1981 382. Eminescu. Ed.. colecţia Syracuza. 2003 379. teză de doctorat. biblioteca Unatc. B. Atelier. p. Actorie sau Magie. teză de doctorat. ----. Ion. experimente. 1974 381. Ed. xxxx. ----. 1999 372. Ed.. Buc. Buc. 1970 385. Dan Marius. welles. Viegnes. ----.. biblioteca Unatc. Buc.. Probleme de viaţă. biblioteca Unatc. 1958-1968 380. dr. ----.. Unatc Press. Ed.. 2011 375. 1958. caiet de studii. Ed. Actorul modern şi modalităţi de perfecţionare a artei sale. Eminescu. Buc. Buc. 1988 377. pentru Literatură. Falstaff – tragicomedia umanului.. Andreea. teză de doctorat. 2006 376. xxxx. dr.. Buc. Vulpe. Privirea. teză de doctorat. 1982. coordonator: prof. 1999 384. univ. ----. Eminescu. Teatrul. Vişan. revistă editată de Centrul de Cercetare al Facultăţii de teatru.. Doreen. Zamfirescu. biblioteca Unatc. Zarafescu. Florin. 1968 369. I.T. biblioteca Unatc. Buc. Buc. 2010 383. xxxx. Ed. Atila. 2004 373. coordonator: lect. teză de doctorat. London. X. Cehov. Aspecte ale conceptului de tragic.9 discipline plus 3 domenii Artele spectacolului 368. Daniela. Caietele Bibliotecii UNATC. ELU.. vol. Batsford.. Estetica. Yarwood. Istoria universală a teatrului. Minerva. teză de doctorat. Vitcu (Hanţiu). Aripi pentru Ycar. Teatrul european în secolul luminilor. teză de doctorat. 2009 374. cercetări.. Copilul tragic la A. 2010. Didactică şi Pedagogică. Dorel. Cartea Românească. Mihaela Beţiu. 1977 371. Ed. Adriana Marina Popovici. Arta Actorului (vol. Buc. teorie şi istorie teatrală. 229-250 (din istoria unei teme poetice: lumea ca teatru) 370. biblioteca Unatc. Zonte. Improvizaţia în construcţia ficţiunilor scenice din teatrul contemporan. Ed. Buc. Wells vs. The Encyclopaedia of World Costume. vol. Unatc Press (facebook.

redactor-şef prof. teatrul în Orient şi în Occident. 65-69 (arhitectura). 2011 (facebook. 2010. cinema. volume public sous la direction de Guy Dumur. teatru radiofonic). Ed. Histoire des spectacles.. Secolul 21. Concept. 2009. postfaţă şi note de B. Studii. xxxx. Film Menu. xxxx. Fundaţiei Pro. xxxx. dr. antologie. Minerva. coordonator: lect. conf. dr. coordonatori: prof. televiziune. Enciclopedia civilizaţiei greceşti. 392. 1965 394. Buc. 416-427 (pictura). xxxx. Gabriel Avram 395.. cercetător ştiinţific principal Ion Cazaban. 1970. 940-941 391. univ. univ. Nicolae Mandea. Buc. 79-81 (arta). univ. 427-428 (pieptănătura). BPT. în rev. 1965 (liturgic. asist. 440 (poezia lirică). 1973 389. xxxx. 146-147 (comedia). 2010 397. Ed. 185-187 (Dionysos). Editions Gallimard. Scena publică. Ed. 300-304 (jocurile). Buc.. xxxx. 368-369 (muzeele). l şi 2). sinteze şi comunicări. Applause 88 . 2010. Dan Bălan. 370-371 (muzica). Buc. Ed. Nr. 165 (dansul). Encyclopédie de la Pleiade.9 discipline plus 3 domenii Artele spectacolului 387. coordonator Andrei Rus. 295-299 (îmbrăcămintea).. the major critical texts from Aristotle and Zeami to Soiynka and Havel. Academiei. revista Catedrei de Mijloace din cadrul Unatc. p. 88-90 (antena). 112 (canoanele). xxxx. La fète. 556-557 (tragedia) 390. 137-138 (clasele sociale). 468-505 (sculptura). Catedra de Regie Teatru. Mihaela Beţiu. 194 (drama satirică). 2004. UNATC. xxxx. univ. 539-541 (teatrul). Theatre/Theory/Theatre. Scenografie şi Coregrafie. xxxx. jocuri şi competiţie. univ. Valeriu Moisescu. Enciclopedie de filosofie şi ştiinţe umane. Dialogul neîntrerupt al teatrului în secolul al XX-lea (vol. 465-468 (religia). xxxx. Maeştri ai teatrului românesc în a doua jumătate a secolului XX. Ed. Istoria teatrului din România. p. Elvin. revistă de cultură cinematografică editată de studenţii Facultăţii de Film UNATC. 1-6/2008. All Educaţional. 55-70 396. Unatc Press. dr. revistă editată de Centrul de Cercetare al Facultăţii de teatru. xxxx. Colecţie editată de Centrul de Studii şi Experimente Teatrale “Crin Teodorescu”. Meridiane. p. 2011 393.com/RevistaConcept) 388.

Keir. nr. Ed. Iaşi. Poetica lui Dostoievski. 2002 89 . Ed. Univers. Ana. Historia. nr. Lumea ca spectacol şi spectacolul ca lume. 1992 3. Cluj-Napoca. De la plehivani la acrobaţi. Formele elementare ale vieţii religioase. p. Mauss. Despre gândirea magică. 3 martie 2009. 1992 6. Polirom. Întoarcerea la ritual în rev. 1970 2. Blaga. O istorie a circului românesc.9 discipline plus 3 domenii Artele spectacolului II. Paralela 45. în rev. Ceauşu. pag. Methuen. vol. 1999 7. Gheorghe. aprilie 2011. 2010 2. 25-27 4.. Ed. 1980 3. Dacia. Istoria credinţelor şi ideilor religioase.. Durkheim. Buc. Universitas. Achim. 3.3 Bibliografie pe tema Lumea ca spectacol 1. Mihu. Henry Hubert. Ed. 1995 5.4 Bibliografie pe tema Ritualul magic 1. Lucian. Mihail. 112. Ed. The Semiotics of Theatre and Drama. Buc. Teoria generală a magiei. Mircea. ed. Marcel. Antropologia culturală. ed. Eliade. Brânzeu. Pia. 2. 1. Bahtin. Elan. Polirom. Iaşi. Garamond. Piteşti. 60-63 II. Idei în dialog. Emile. Chişinău. Iacob.

9 discipline plus 3 domenii Artele spectacolului 90 .

cât şi răsturnarea raportului dintre valorile spirituale şi cele materiale. Se demonstrază. dintre cele spirituale şi cele hedoniste. structura. discursul stăruie asupra „crizei” şi „conflictului” de valori azi. diurnă şi nocturnă. că valorile ne învăluie întreaga existenţă. Avându-se în vedere caracterul lor polar. fără de care nu se poate închipui o viaţă specific umană. explicând geneza. tipurile acestora şi modul cum fiecare satisface o dorinţă sau o aspiraţie a omului. la gândirea logică şi la surse teoretice de mare prestigiu în domeniu. de a fi întotdeauna pozitive sau negative. cum ar fi valoarea religioasă. şi că ele se ordonează în sisteme sau table pe baza unor criterii.” Liviu Rusu Discursul axiologic se centrează pe „lumea valorilor”. 91 . natura şi funcţiile acestora în viaţa socială şi culturală. dezirabile sau indezirabile. adică bogată şi demnă. aşa încât ierarhia acestora devine condiţia spirituală de confort sau disconfort a existenţei umane. Porneşte de la constatarea de ordin empiric că omul este o fiinţă axiocentrică prin natura sa şi se comportă în toate împrejurările orientat de valori şi norme pe care el însuşi le-a produs şi le-a plasat ca puncte cardinale în spaţiul şi timpul ce i-au fost date. diversitatea şi morfologia valorilor. fenomene care sunt corelative cu „criza” omului. deci exist.9 discipline plus 3 domenii Axiologie CAPITOLUL III AXIOLOGIE sau TEORIA VALORILOR “Valorizez. morală şi estetic-artistică. Se prezintă şi se explică multiplicitatea. recurgânduse la fapte observabile direct.

Treptele valorizării 8. valori-scop. Norme şi valori 7. Putem afirma că există trei momente temporale ale valorii: valori prezente şi valori absente în trecut şi absente în viitor. Acesta ar fi un argument pentru a susţine că în centrul fiecăreia dintre cele şapte forme ale culturii se află dublete polare: pentru filosofie existenţa şi non-existenţa. Valabilitatea. De asemenea.A. Roşca) 4. deci exist. pentru religie sacru şi profan. Ioan N. Prin nonvalori am putea înţelege acele realităţi sau situaţii care n-au intrat încă în sfera aprecierilor. e mai corect să spunem că există numai valori pozitive sau negative şi că nu există non-valori. Lucian Blaga. Alexandru Boboc. Valori şi bunuri 9. Specificul judecăţii de valoare 10. dar tot ceea ce ne lipseşte pentru noi este valoare. pentru morală binele şi răul. Lumea valorilor nu are existenţă concret-sensibilă decât prin suporturile valorilor. fals sau eroare. De aceea este bine găsită formularea lui Liviu Rusu ca parafrază a celebrului cogito cartezian: „Valorizez.1 Obiectul. Tudor Vianu. Conceptul de valoare. pentru artă estetic şi anestetic. Vasile Morar. Omul – fiinţă axiocentrică şi axiotropică 5. Valorizarea şi valorificarea 6. Bazele axiologiei ca disciplină a spiritului (Şcoala neokantiană de la Baden) 3.” III.9 discipline plus 3 domenii Axiologie Ideea cursului de axiologie ar putea fi aceasta: nu tot ce n-avem ne lipseşte. Ion Ianoşi. Liviu Rusu. valori-mijloc) 92 . pentru sfera politicului democraţie şi dictatură sau totalitarism pentru sfera juridicului legal şi ilegal. pentru ştiinţă adevăr. Petru Comarnescu. Ludwig Grünberg. problematica şi temele cursului de Axiologie (syllabus) 1. Axiologie românească (Petre Andrei. De aici rezultă polaritatea valorilor ca o caracteristică principală a lor. Problematica axiologiei 2. dar ele au consistenţă şi prin sentimentul valorii. Mircea Florian. Clasificări ale valorilor (exemplu: valori in presentia şi valori in absentia.

binele şi răul. adevăr şi/sau exactitate. naţională şi din filme 29. Preţul şi valoarea 17.A. Valori artistice specifice ale teatrului şi cinematografului (interferenţele lor) 27. Elitele şi elitismul/snobismul 15. eroare şi fals. Ierarhia oamenilor în grup. Sensul sintagmei nietzscheene "Dumnezeu este mort!" (nihilismul) 3. Tipuri de valori în interiorul operei de artă 23. morala. Valorile intrinseci operelor de artă (artistice. astfel: religios şi laic şi/sau sacru şi profan. juridicul. Canonul estetic actual şi moştenirea culturală 26.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 11. valori-polare. Interferenţe ale valorii estetice cu alte tipuri de valori 30. Pancronism şi caducitate în opera de artă (autonom şi heteronom) 93 . faimă şi populism) 16. estetice şi non-artistice) 22. politicul – care au în centrul lor. Ierarhia valorilor. Conceptul de generaţie culturală şi/sau artistică în contemporaneitate III. Valorile estetice extra-artistice 21. artistul şi profetul 2.2 Propuneri de teme de studiu pentru cursul de Axiologie: 1. Specificul judecăţii de valoare estetică 20. Sisteme de valori 12. Problema ierarhiei valorilor artistice 25. Teoria liderului. popularitate. dictatură şi democraţie. artistic şi non-artistic. Proiectul lui Nietzsche privind re-evaluarea tuturor valorilor trecutului 18. 14. Orientări axiotropice ale protagoniştilor (în teatru şi film) 28. legal-ilegal. Valorile artistice receptate şi orizontul de aşteptare 24. Omul de ştiinţă. Succes şi valoare (notorietate. ca miez. Tipologii ale valorilor corespunzătoare celor şapte forme ale culturii – religia. obiectul şi subiectul. celebritate. ştiinţa. Bunuri simbolice şi bunuri pragmatice (corelaţia dintre plăcut şi util) 13. Liberul arbitru al unor personaje din dramaturgia universală. filosofia. arta. Particularităţile valorilor estetice 19.

prestigiul şi autoritatea 94 . 11. 32. Iubirea şi arta în naraţiunile teatrale şi filmice Fercirea ca problemă şi problema fericirii în actualitate Eroismul şi laşitatea în teatru şi film Libertatea ca valoare şi preţul libertăţii Nietzsche-axiolog Valoarea şi omul de valoare Valorizarea suferinţei în budhism şi creştinism (vezi Mircea Eliade) Omul de valoare. 24. valoare.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 4. 23. 14. cunoaşterea valorii. operele de artă) Atitudinea axiologică faţă de trecutul cultural Agresivitatea şi violenţa în teatru şi film (etologia) Omul nobil în concepţia lui Nietzsche De ce este necesară reevaluarea valorilor din trecutul cultural Opera de artă ca minciună (Llossa) Personaje mincinoase în operele dramaturgice şi cinematografice Plăcerea estetică. difuziunea. 33. 22. 28. 21. celebritatea. 6. 19. 7. 10. 12. 17. ca indicator de valoare Judecata de gust estetic Impostura şi căile sale de acces Persoane – succedanee şi oameni de valoare Despre mediocritate şi meritocraţie Valoarea ca sentiment Ireductibilitatea tipurilor de valori Herbert Marcuse şi noţiunea de "false nevoi" Cauza prăbuşirii sistemului de valori tradiţional Semnificaţia excesului de biografism în actualitate Respingerea judecăţii lui Nietzsche: Creştinismul este o "morală de sclavi" Motivele ostilităţii ca atitudine Atitudinea faţă de timp ca act de valorizare Atitudinea faţă de spaţiu ca act de valorizare Jurizarea juriilor care consacră valori estetice Descrierea traseului: creaţie. 5. 31. 30. 25. Eroul. 16. martirul şi sihastrul Valori fungibile şi non-fungibile Suportul valorilor (v. 26. 15. 8. 18. 32. 20. 9. 13. 29. 31. 27. recunoaşterea ei.

Tudor. 1992. Formă. Proiectul lui Nietzsche privind "transmutaţia valorilor" 42. omul josnic şi impostorul 40. Minerva. Omul nobil. X. Despre noţiunea de normalitate 56. Raporturile dintre norme şi valori 59. Bucureşti. Kahil Gibran . Falocraţia şi feminismul 51. Patosul adevărului în "Oedip" şi "Hamlet" (Vianu. Valoarea muncii 63. Valorizarea artistică a fericirii în teatru şi film 53. Rocco. Este bine şi cu dreptate să se aplice judecata "Mai bine un vinovat nepedepsit decât un nevinovat pedepsit!"? (vezi şi judecata lui Caiafa) 64. Valorizarea artistică a suferinţei în teatru şi film 52. Valori consumative şi însumative (C. Despre modelul de societate meritocratică 50. Ed. Noica) 36. Este bine şi cu dreptate să se aplice judecata după intenţie sau după consecinţele faptelor omeneşti? 95 . La ce e bună hermenutica? 45. teatru şi film) 47.Profetul) 60. idee şi sentiment în operele teatrale şi cinematografice 54. Opinia publică şi sexualitatea 62. Care este raportul între valoare. Despre criteriile ierarhiei oamenilor în grupuri 48. Opere. Problema mântuirii protagonistului în teatru şi film (ex.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 34. vol. Faust) 46. 315-326) 35. "Nimeni nu e profet în ţara lui" (v. Ce se înţelege prin "criza axiologică"? 44. Despre vina tragică (v. Pe cine lăudăm şi pe cine admirăm între autor şi opera sa? 38. p. Instanţele de legitimare şi omologare a valorilor artistice 37. De ce plâng? (Mâşkin. Fenomenul "instrumentalizării" valorilor şi efectele lui 41. Opinia publică. Sursele conştiinţei şi atitudinii identitare 57. Tipurile de autoritate după Max Weber 49. accesibilitate şi succes? 39. Funcţiile valorilor în viaţa socială 58. Atitudinea noastră faţă de trecutul cultural (universal şi naţional) 43. Schindler) 61. "celălalt" şi stigmatul 55.

Bonte. 691-692 (definiţia valorii) 7. 2008. 23-26. Buc. Despre actul de valorizare a lui "Celălalt" 71. 8 8. banii). Pierre.. Nemira... 2000. „Accentul axiologic”) 4. Ştiinţifică. Ed. Unatc. p. Archie J. Cuvinte de acces. Buc. Excurs despre valorile in absentia 69. 1971.. Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă. Un tabel al cuplurilor de valori corespunzătoare formelor fundamentale ale culturii (orizontal şi ierarhic) 67. Boboc. p. Elias. p.B. Dicţionar de etnologie şi antropologie. Iaşi.. Buc. Alexandru. componentă originară a condiţiei umane III. Michel Izard. 1999. Editions Rodopi Amsterdam. Valoarea-lipsă – imbold al comportamentului omenesc 73. Ortodoxia lui Nae Ionescu.Comediile domnului Caragiale) 66. Polirom. 27-30 2. Etică şi axiologie în opera lui Max Scheler.1 Axiologie generală 1. Valoarea estetică şi antropologică a nudului pe scenă şi în film (vezi Titu Maiorescu . 154-158 (clasificarea valorilor. Buc. 7 discipline: orizonturi culturale. 2006 3. 7. subcap. 186-190 (clasificarea valorilor. sept. Ceauşu. 1946 5. Pr. Scop şi finalitate în lumea valorilor 68. Bahm. 1944 p. p. Gheorghe. The Science of Values. Ed. 2003. 2003 96 . Ed. Masele şi puterea. Trilogia valorilor. Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă. mâncatul) 9. Calciu. Ed. p. Ispita.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 65.. Ed. Jean.B Bibliografia cursului de Axiologie III. Lucian. revista Rost. Interferenţele tipurilor de valori în interiorul operelor de artă (teatru şi cinema) 70. Axiology. 42-44 (valori şi norme). Trilogia culturii. Badrillard. Blaga. Nr. Buc. 114-125 6. Canetti. Fenomenul instrumentalizării valorilor şi efectele lui 72. Gheorghe. ----. Ed. Art. 97-111 (sau altă ediţie.

Ed. Clarendon Press. Sinapsa. 1977. 177-186 12. Împotriva deznădejdii. Comarnescu. 1972 28. Ed. Oxford University Press. Platytera. 87-101 (frumosul şi binele). 250 (1954):145-161 97 . Morality by Conventions. Milwaukee. 1949-1950 23. House / New York: Humanities Press. 90-123 (Teoria viziunilor despre lume. Buc. Buc. Ed. Can God's Existence Be Disproved?. 226 (1948): 176-183 20. No. Vol. Marquette University Press. 210 (1944): 142-169 25. p. Ascent to Absolute. 2002. N. Cum văd eu lumea. Axiological Ethics. 33. 1992 15. Meinong's Theory of Objects. Kalokagathon. London: Allen & Unwin / New York: Humanities Press. 1985. Dicţionar de simboluri. Wilhelm. Nr. Kant and the Transcendental Object. Religia şi creaţia artistică în relaţiile lor cu filosofia) 13. Buc. 1966 29. Language. Mind. Oxford University Press. ----. 2nd edition as Meinong's Theory of Objects and Values. London: Allen & Unwin / New York: Humanities Press. p. 37. New York Times Book Co. Eminescu. 1933. Plato: The Written and Unwritten Doctrines. Ed. 1994. 103-106.. No... MacMillan Publ. 1970 18. Einstein. Jean. 4/2009. Psyche and Cerebrum.. Routledge and Kegan Paul Publ. ----. Chevalier. Humanitas. N. Mind. p. New York. p. în rev. Rouland şi construcţia unei noi universalităţi. ----. Universalitate în sfera juridică. 1981 21. Ed. p. ----. vol. in Phenomenology of Spirit. Humanitas. Dumitru. 189207 14. J.. Mind. Analysis of the Text. 1 (A-D). Findlay. The Discipline of the Cave. Plato and Platonism. Vol. Petru. 117 16.. London: Allen & Unwin / New York: Humanities Press. ----. ----. p. Marius. Dilthey.. The Justification of Attitudes. 15-64 11. Alain Gheerbrant. 1992. Mind and Value. ----. ----. 495-592 17. No. în Proceedings of the Aristotelian Society. ----. Buc. 1974 27. 1963 22. ----. Linguistic Approach to Psychophysics. p. 43. Artemis. ----. ----. 1976 26. Albert. 1963 24. Esenţa filosofiei. Buc.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 10. 1970 19. Vol. Ed. Mircea. London.. ----. London. Humanitas. Eliade.. Oxford.

1992. I. The Structure of Value. 1975. p. Australasian Journal of Psychology and Philosophy. Antony. Etica. Viaţă şi Sănătate. Metafizică şi artă. Haba.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 30. 352 (definiţia valorii) 36. Axiological Ethics. Clifford. Vol 19. Vol. cap. 2006 44. Proceedings of the Aristotelian Society. Carbondale: University of Illinois Press. 18-20. p. ----.. Nicolai. Roşca) 45. London: Allen & Unwin / New York. ----. Florian. ----. Enrique Pedro. 9-17 42. Issue 13 (December 1941): 216-235 32. Ed.. p. Ed. Use. Semiotica pasiunilor. Dicţionar de filosofie şi logică. 1967 31. ----.. Fundaţiei Pro. Flew.. ----. Hegel: A Re-examination. vol. London: Allen & Unwin. Gilbert. 1997.. Aventurile imaginii. p. Garamond. Buc. Scripta. Echinox. Ed. Ed. 30-33 (din studiul introductiv de Ion Pascadi) 41.. p. ISBN 0-333-00269-5 35. Buc. 38-39 (valoarea din punct de vedere semiotic) 43. Recesivitatea ca structură a lumii. Jacques Fontanille. în vol. Editorial Universidad de C. 2008. MacMillan. 1961 34. Usage and Meaning. Filosofie contemporană. ISBN 9780198245124 39. 364-366 38. ----. New York. Sociologia literaturii. The Transcendence of the Cave. Ed.. 26 (existenţă şi valoare). p. Greimas. Nemira. Ed. Buc. Raţiuni ale inimii. Supplementary Volumes.. Lucien. Values and Intentions. Politică. Ed. 1958 98 . Ed. in Hegel's Logic.. Buc. Buc. 101-113 47. 1999 40. 1997. Being Part One of The Encyclopaedia of the Philosophical Sciences (1830). 35 (1961): 223-242 33. Paideia.R. Buc. 2003. Goldstein.. 1972. 14-64. London: Allen & Unwin / New York: Humanities Press. p. Hartmann. Cluj-Napoca. Goldmann. Clarendon Press. MacMillan. Buc. Durand. Foreword. Vechea şi noua ontologie. 1967 46. 1970. Ed. Humanitas. 1996. p. ----. Time: A Treatment of Some Puzzles. 151-152 37. ----. Elementos basicos de axiologia general. Algirdas J. p. Buc. traduse şi comentate de Alexandru Boboc şi Ioan D. Mircea. 149-168 (texte alese.

(v. atitudini şi comportamente sociale. Timpul imaginii lumii.. Presses Universitaires de France. p. 1995 52. vol. Buc. 1987. Univers. Humanitas. 1974. Paradigme universale. utopie şi justiţie) 55. Hugh P. 1935 99 . Lavelle. 1998. Polirom. Ianoşi. Între noi. 2004/2006 58. Noica. Jan. 1997. Ion. Nietzsche. Piteşti.. Atitudini şi comportamente sociale. Radical Axiology. Ed. 2004 53. Ed. Marcus.Y. 107. 324-329 (Perspectivismul). Heidegger. Louis. McDonald. Buc. 2005 57. 2005 60. Voinţa de putere. 2006 66. D. Dincolo de bine şi de rău. Pornind de la un zâmbet. II. 2-94 61. Ed. ----. p. Teme actuale de psihosociologie. Buc. Valori. În dialog cu Lavinia Betea. The New Science of Axiological Psychology. Structurile axiologice din perspectiva psihosocială.. Iluţ. Ed. Ed. Ed. Încercare de a-l gândi pe celălalt.. Constantin.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 48.. Ralea. p. Polirom. Martin. A First Philosofy of Values. Modelul cultural european. 228-239 (Celălalt. 22 59. 49 şi urm. I. Nearta-artă. Traité des valeurs. Theodor. 2000. Didactică şi Pedagogică. Serge.. Buc. Mukařovský. Ed. Buc. 388-390. 1999... Evanghelos. p. Humanitas. 1954 54. Ed. Ed. 1982. Nr. Buc.. Meridiane. Bicall. Lévinas. p. Paideia. Studii de estetică. Ed. Pararela 45. Moscovici. I 56. Ed. 64.. p. Buc. Emmanuel. Aion. Amsterdam/New York. 1991. Buc. ----.. 52149 50. 342351. Nietzsche) 49. Lipps. Petru. Buc. B. Estetica. N. ----. Leon. M. 1993. 104110. Teme actuale de psihosociologie. Bazele esteticii.. Valori. Ed. Paris. 38. Solomon. Friedrich. Edwards. 7 sept 2006. Humanitas. Rem. Buc. p. Buc... p. 2004 51. Omnia. Iaşi. Iaşi. în revista Cultura. Cartea Românească. Valorile. Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă. vol. Ed. p. Manuscrisele de la Câmpulung. Ed. 43-44 (valoarea intenţiei şi a consecinţelor) 62. 62 65. ----. tome 1. Ed. 442-461 63. Ed. Moutsopoulos. p. Pomeroy.

Filosofia lui "Ca şi cum". Sartre.. p. 133-160 2. 1988 74. pentru Literatură. Buc. Călătorie în marginea eternităţii. Buc. ed. Ed. 1999. p. 2007.. Reguli pentru parcul uman. Sloterdijk. Moise. Routledge and Kegan Paul Publ. Univers.. Cluj-Napoca. Ed. Value Matters: Studies in Axiology. 1973 70. 2003 76. simbol al idealului american") 72. Buc. Ontos Verlag. Rescher. Nicholas. Buc. p. 92-94 ("Moise.. Buc. Ed. Buc. 2001. Buc. Thomas. p. Pierre. Buc. 1984 III. 69-75 (despre compararea producătorilor de bunuri simbolice) 100 . ----. Hans. Liviu. Steinhardt. 1979 71. Humanitas. A Critique. Lucman. 1998. ----. Ed. Limbaj şi valoare.. Ed. 1997 75.B. 2005. Filosofia valorilor. Buc. N. Existenţalismul şi emoţiile umane. Logica frumosului. ELU. Wittgenstein. Understanding Human Values – Individual and Societal.. Rokeach.. Jean-François.. Universul ca spectacol. Vianu. M. New York. Buc.. 1995. Ed. p. 2005 69. Nicolae. Dacia.. 89-95 80. 271-272 78. 106-107 79. p. Nemira.. Revel. Meridiane. p. Didactică şi Pedagogică. New York. Römer. Henri. Arthur. ISBN 3-937202-67-6 68. Despre televiziune. Rusu. Rosario. 131 77. 2002. Peter.. Assunto. Matthieu Richard. 1983. Tudor. Wald. Înţelesuri iudaice. Bourdieu. London. Ed. 1973 81. Eminescu. Ed. Enciclopedică Română. Ed. Ed Hasefer. Ludwig. Sârbu..2 Valorizarea 1. Studii de filosofia culturii. Irecson. p.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 67.. 1968 73. Călugărul şi filosoful. Frankfurt. ed. Buc. 1982. The Free Press. 69 82. The Free Press. Ed. Ed. Vaihinger. Wilcox. Ed.. The Natura of Human Values. Primejdia mărturisirii. Meridiane. Jean Paul. Buc. omul care L-a întâlnit pe Dumnezeu.

Ed. Anastasia. 4.. vol. Buc. Allan. Cartea Românească. ELU. Mircea. 1987. 1985. Nicolai. Ed. Buc. Mircea..B. 43-47. 14-64. 163-171 (unitatea valorilor) III. p. Buc.B. Ed. 7. Buc. Ed. p.6 Interferenţele dintre valori (autonomie—heteromie.B. Henri. Chevalier. Buc. Florian. vol I.. Bloom. Ed. 364-381.I 2. Recesivitatea ca structură a lumii. Nemira. Ed.. în sfera mare a culturii) 1. Nearta-artă. Ion.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 3. Buc.. Tensiunea gândirii. 1985. 50-73 Vaihinger. p. 1999 Ianoşi. 7887 (introducere de Ştefan Voinescu) Poulet. 15-64 Comarnescu.4 Caracteristici ale valorilor Florian. p. 177-186 Durand. Cartea Românească. Nae. Jean şi Alain Gheerbrant. p. 14-64. Buc. Buc.. Kalokagathon. II. 5. Petru. Metamorfozele cercului. vol. 364-381. Buc. Hans. 1982. Ianoşi. Ion.. Fundaţiei Pro. Univers. Criza spiritului american. Buc. 1994. Nearta-artă. Recesivitatea ca structură a lumii. Univers.. 9. Wald. 55-59 101 . Glibert. p. Ed. Eminescu. Buc. 2001 III. Curs de istorie a metafizicii. p. p. 52149 Ionescu. 1974.5 Clasificarea valorilor Hartmann. Georges. vol. 365-372 II. p. p. Buc. vol I (A-D).. Fundaţiei Pro. 2003. Ed. Aventurile imaginii. p. 103-106. Buc. Dicţionar de simboluri. Estetica.. 2003. 1996. Ed.B. 2006. Nemira. Vianu. 118-141 3. Cartea Românească. Artemis.. 231-258 2.I III. Ed. Buc. Ed. 1968. Tudor.3 Ce sunt valorile? 1. 6. Filosofia lui "Ca şi cum". p. 1991... Estetica.. Ed. Ed. Humanitas. 8.

Mircea. Buc. 13-14 6. Cuvântul. Ion. Buc. Nicolai. august 2006. 11-13 10. Ed. Thomas.. Fundaţiei România de Mâine. Buc. Estetica. p. Nagel. Stavre. biblioteca Unatc. All. comunicare. Andrei. Cluj-Napoca. Ed. teză de doctorat. Tabor. 113-204 (economice. 8. Politică. estetice. în rev. 1996.B. p. p. Dobrescu.. Iaşi. 1983. Baudrillard.e tice. Ed. Ed. Ed. Ed. 127-232 9. Martin. Jürgen. p.. Buc. anul III. p. Fiinţă şi valoare în gândirea filozofică a lui Louis Lavelle.. Cunoaştere şi comunicare. 2005 14. Artă şi valoare. Polirom. 2005. 1996. Ed. p. Ed.. Reconstrucţia societăţii româneşti prin audiovizual. incertitudine. 156-163 15.ro. Buc. p. 151-161 (valoarea utilităţii şi valoarea vieţii în special) 16. 365-370 8. Voinţa de putere. 1974.. Humanitas. mai 2009.9 discipline plus 3 domenii Axiologie III. Societatea de consum. 2002. juridice. Buc. ambiguitate. p. 2004. 68-78 III. 132-141 („Cunoaşterea şi interesul”).. Hartmann. 93-552 12. Omul resentimentului. 2005 (tipuri de valori şi predilecţia mentalităţii contemporane pentru lucruri. Buc. Ed. Ed. Ed. Introducere în axiologie. Diversitate. Paideia .fundamentele culturale ale educaţiei. 181-190 5. 126-140 11.7 Judecata de valoare Moutsopoulos. p. Friedrich. 148-151 (util şi plăcut). Evanghelos. Ioan C. Nr.8 Sistemul de valori 1. 157-158 102 . 2. Omnia. Petre.. 8-10 (Ioan Scărarul) 13. Raffaele. Max. Blaga. Trei. Buc. Psihologia succesului. Iaşi... Mituri şi structuri. 9. Ed. Univers. Care este patriotismul nostru moral şi simbolic?. Veşnice întrebări. august 2006. Filosofia valorii.. p. 1999. Polirom. Habernas..B. Ogliari. Ivanciu. 8. Antonesei. p. Liviu. 1998. 319-334 7. 1997. 1979. Buc. Roşca. Ideea europeană.. Lucian. religioase. Cuvântul. Oradea. Ognov. Buc. Ioan N. Ivan. Valorile. Aion. în rev.) 4. p.. istorice. p. Buc. Fragmentarea valorii. Ed. culturalsociale) 2. p. 25-28 3. p. Nr. Nietzsche. cap. Caius. Nr. Jean. 1996. în rev. Academiei Române. Scheler. Spiritualitatea sinaită.. politic. p.

1993. Eminescu. 1987..9 discipline plus 3 domenii Axiologie 17. 18. Buc. Ed. are şi ea un caracter moral. p. 77-81 Vulcănescu. Humanitas. Ed. Introducere în axiologie. 103 . Modelul cultural european. 1968. purtătorul valorilor nu este corporalitatea. Eminescu. Ed. Buc. În sfera moralei. 122-127 ----. Buc. 8. p. Ed. Fromm. p. Buc. Ed. Eminescu. Mircea. 58-63 2. Minerva.11 Valorile morale Numărul mare al valorilor morale rezidă în aceea că sfera moralei se suprapune cu cea a omenescului şi o substanţializează. Ed. 64-72 (valori şi bunuri). Scheler. Texte alese. Tudor. 1983.B. Vianu.. vol. 55-59 ----.. p. Opere. în funcţie de tabla de valori morale a epocilor şi/sau a comunităţilor umane. 9091 (suportul valorilor) sau Studii de filosofia culturii. Buc.B. Pentru o spiritualitatea filosofică. Buc. Minerva. 44-53 (valori şi bunuri). 1979. Constantin. p. Max . imoralitatea fiind inclusă în sfera moralităţii întrucât este rezultatul unei evaluări etice. orice trăieşte şi orice făptuieşte un om are o aură de moralitate. 1982. Fundaţiei România de Mâine. 8..10 Valori şi Bunuri 1.. Opere. Buc. ELU. Erich.. 1982. 37-40 3. Minerva. în Roşca. Tudor. p. Ed.. 13. Buc. Vianu. I.. 1979. ----. Şi. 498-503 (a avea sau a fi) III. 150-162 (autoritatea anonimă şi conformismul). Studii de filosofia culturii. Astfel că orice gândeşte. 1992. ca în cazul corporalităţii bunurilor obişnuite. există valori morale pozitive şi valori morale negative.B. 72-73 (suportul valorilor) III. Din complexitatea domeniului s-au germinat mai multe doctrine etice cum este cea deontologică sau a datoriei. Ed. Ioan D.. 19. Buc. Pe de altă parte.. vol. p. Ed. Noica. Opere. p. vol. Estetica.9 Norme şi Valori 1. Politică. 100-126 (Două tipuri de filosofie medievală) III. 372-384 4. ci persoana. p. Buc. 343-349 (Valorile şi normele). 20. p. 2002.. Dimensiunea românească a existenţei.

Este de remarcat că. credem. André. caracteristica polarităţii putea fi avută în vedere şi la expunerea listei valorilor morale ca de exemplu: binele-răul. valabilitatea. Valorile morale sunt însoţite întotdeauna şi de o aură afectivă. ci autoreglat. ea prescrie „ce se cade” şi „ce nu se cade” să faci în marginile unui model cultural. demnitatea-supuşenia. Responsabilitatea îşi are izvorul în etica deontologică. Pe lângă caracteristicile comune tuturor valorilor. aşa cum rezultă. ca sentimente şi acte ale voinţei. p. cea teleologică sau a utilităţii (consecinţialistă). idealitatea. în interiorul cărora distingem umanul şi inumanul. cea hedonistă sau cea nietzscheeană („dincolo de bine şi de rău”). juridice şi politice nu sunt linii exacte şi infranşisabile. Între ele şi valorile religioase. opoziţionale) e cea care constituie miezul formelor fundamentale ale culturii. PUF. Paris. nu sunt pure şi autonome8. cu ajutorul memoriei (voluntare sau involuntare) se produce însoţită de o aură afectivă. în regimul lor. cinstea-necinstea. valorile morale. deşi acestea (cele morale) sunt conţinutul celorlalte. Une éducation filosophique. le penetrează şi le irigă pe toate cu aura generalumană. adică în direcţia cea mai probabilă. Cu privire la originea normelor morale (normele în genere sunt faţa manifestată a valorilor) există două ipoteze – aceea că sunt autonome şi aceea că sunt heteronome. configurează sfera omului generic şi a omenescului.9 discipline plus 3 domenii Axiologie deci condiţionantă. 8 Despre autonomismul valorilor: Comte-Sponville. 126-127 104 . humani nihil a me alienum puto – Terenţiu. Homo sum. De aceea numărul lor mare în raport cu celelalte tipuri. sinceritatea-minciuna etc. Omul aşadar nu se comportă aleatoriu. ci interferenţe la marginile lor şi implicaţii conotative. din inventarul de mai jos. orientat fiind de valori ce stau la baza motivelor şi motivaţiilor sale. 1989. Explicaţia stă în fatul că re-actualizarea unor situaţii din trecut. polaritatea (sunt perechi dihotomice. cum sunt ireductibilitatea unele la altele şi la suporturile lor. Deci.

.11. 240 N.a O listă a valorilor morale „Ambiţia.” Montaigne9 Nimicnicia.. râvnele . Semiotica pasiunilor. p. Greimas.. care nu ne părăsesc şi dacă am schimbat zările. Ed.. 93-159 12 Blasfemia. Buc. Algirdas J.9 discipline plus 3 domenii Axiologie III.. Ştiinţifică. p. nehotărârea. nerozia. 1997. Jacques Fontanille. filantropia şi mizantropia • amabilitatea • amăgirea • ambiţia • amorul propriu • arghirofilia • aroganţa • ataşamentul • atitudinea cinică • austeritatea • avariţia11 • bărbăţia • bârfa • binele şi răul • blasfemia12 Montaigne. N. sluţenia sufletească. Steinhardt. frica. necinstea. zgârcenia. Dăruind vei dobândi.. netrebnicia noastră.. Steinhardt10 • abnegaţia • abominabilul • adevărul • adulterul • agresivitatea • ajutorul • altruismul. 1994. Ed. Cluj-Napoca. sălbăticia. Scripta.. răutatea.B. Buc. deşi cu miez religios. 1966. nestăpânirea. perfidia. 89 11 v. p. I. are şi culoare general-umană 9 10 105 . bădărănia. Ed. josnicia. Eseuri.

diferenţa între dar şi cadou: darul are o bogată încărcătură simbolică. 1982 V.9 discipline plus 3 domenii Axiologie • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 13 14 blândeţea brutalitatea buna credinţă buna cuviinţă bunătatea13 bunul simţ (moral)14 calomnia. Buc. insulta şi injuria candoarea canibalismul caritatea. faţă de subţirimea cadoului 106 . Studii de filozofia culturii.. iubirea şi nădejdea – valori ale creştinismului castitatea căinţa cinismul cinstea şi corectitudinea clemenţa cochetăria compasiunea comportamentul masochist comportamentul sadic comuniunea corectitudinea "corectitudinea politică" – formă internaţională a ipocriziei crima cruzimea cuminţenia cumpătarea curajul cutezanţa darul15 Vianu. direfenţa între bunul simţ moral şi bunul simţ gnoseologic 15 V. Tudor.

sufletească encomiasmul (lauda exagerată) eroismul (eroul fondator şi sotir. spaima şi teama frivolitatea frumosul furtul v. autosacrificiul şi modelul spartan) evlavia fericirea16 fidelitatea forţa creatoare francheţea frica. atitudinală. fericirea lui Sisif şi fericirea creştină 107 .9 discipline plus 3 domenii Axiologie • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 16 dârzenia datoria decenţa defăimarea delaţiunea delicateţea demnitatea denigrarea descompunerea devotamentul disimularea disperarea dispreţul diversiunea dorinţa dreptatea duioşia durerea (fizică şi sufletească) şi suferinţa egoismul eleganţa gestuală.

Jacques Fontanille. Algirdas J. Ed. aici vinovăţia fără vină) grija faţă de "celălalt" grosolănia iconoclastia (religioasă şi laică) idolatria (religioasă şi laică) iertarea ignoranţa iluzionarea "celuilalt" – formă de minciună impietatea impostura impudoarea incestul incorectitudinea indecenţa indiferenţa indolenţa ingratitudinea inocenţa integritatea morală intoleranţa invidia sau gelozia ca intoxicaţie psihică (Adler)17 ipocrizia iubirea iubirea de sine îndemnul la bine îndemnul la rău îndurarea 17 Greimas.9 discipline plus 3 domenii Axiologie • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • generozitatea gentileţea gratitudinea greşeala (v. Scripta. 1997... p. Buc. 159-271 108 . Semiotica pasiunilor.

just/injust. cei pieriţi şi torturaţi în puşcăriile diferitelor regimuri politice. soţia "meşterului" Manole) şi jerfta voluntară (gestul lui Avraam.9 discipline plus 3 domenii Axiologie • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 18 îngăduinţa înşelăciunea înţelepciunea jertfa voluntară şi involuntară18 jignirea laşitatea lăudăroşenia Legal/ilegal. sfântul şi eroul salvator ═ sotir) 109 . unii mucenici creştini. drept/nedrept lepădarea de sine libertatea libertinajul linguşirea loialitatea mândria mânia martirajul măsura mefienţa meschinăria mila minciuna mitocănia moderaţia modestia necinstea nehotărârea nemernicia nevrednicia nobleţea obedienţa Jerfta involuntară (ostaşii pieriţi în războaie.

9 discipline plus 3 domenii Axiologie • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • obligaţia obscenitatea ofensa sau jignirea omenitatea (morală şi estetică) omul onestitatea onoarea oportunismul orgoliul ospitalitatea ostilitatea patriotismul păcatul păcăleala – formă de minciună perversiunea pietatea plăcerea pocăinţa politeţea prestigiul preţuirea şi dispreţul ca preţuire prietenia promisiunea protecţia prudenţa pudoarea puritatea răutatea răzbunarea recunoştinţa remuşcarea renegarea resemnarea 110 .

20 Stăpânirea de sine e deosebită de răspundere 19 111 . contrapunctică la sinceritate. dacă nu sunt declarate ca atare sau sunt trunchiate. opinii. dar care poate avea şi un impuls benefic. psihică şi morală securitatea severitatea sfinţenia simplitatea simulacrul sinceritatea19 smerenia. care. senzaţii şi convingeri ale subiectului. opţiuni. Minciuna este un fals intenţionat. pietatea şi evlavia sminteala solidaritatea la restrişte sosia speranţa sperjurul spiritul de dreptate spiritul de sacrificiu stăpânirea de sine20 stigmatul şi oprobiul public succedaneul şantajul tandreţea Sinceritatea nu trebuie pusă în relaţie de congruenţă cu adevărul ştiinţific sau faptic. de bunuri şi de energie ruşinea sacrificiul sacrilegiul sadismul şi masochismul sănătatea corporală.9 discipline plus 3 domenii Axiologie • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • resentimentul responsabilitatea risipa de timp. omise parţial sau eludate avem de-a face cu minciuna ca o valoare negativă. ci cu propriile trăiri.

9 discipline plus 3 domenii Axiologie • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • tăria de caracter temeritatea temperanţa tendinţa de dominare teroarea ticăloşia tiranizarea toleranţa tortura trândăvia trădarea trucajul trufia umilinţa umilirea ura ura de sine utilul viaţa viciul21 vina violenţa virginitatea virtutea vitalitatea sau valorile vitale (Nietzsche) vitejia vrednicia vulgaritatea xenofobia şi xenofilia zgârcenia 21 Viciul . 112 . viciul e absenţa virtuţii.exces în satisfacerea unei cerinţe fireşti şi/sau abatere a orice de la destinaţia sa naturală. precum răul e şi absenţa binelui. dându-i o altă finalitate.

dreptatea. 1998 25 Pentateuhul.: După Tudor Vianu. André. mânia. cit. Cele şapte virtuţi: credinţa. redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania. A se avea în vedere şi lista de valori morale organizată de André Comte-Sponville24: politeţea. Buc. prudenţa. simplitatea. blândeţea. versiune revizuită după Septuaginta. Virtuţile cardinale la vechii greci: înţelepciunea. iubirea. umilinţa. mizericordia. lenea. 22 23 113 . toleranţa. p. ca pe nişte simple valori iluzorii. cumpătarea. Vezi şi cele şapte păcate capitale (în Evul Mediu european): lăcomia. compasiunea. preacurvia. "Persoana nu fapta ei este suportul valorilor morale. părându-mi-se că le pot atribui anumite valori morale.. Ed. cumpătarea. Tudor. 97 24 Comte-Sponville. Eminescu. buna credinţă. p. exuberanţa. spiritul de dreptate. curajul. instinctele războinice şi plăcerea victoriei. Pentru a evidenţia fluiditatea valorilor morale şi religioase. care sunt totodată şi valori pozitive. nădejdea. Toate sunt valori personale. a aventurii. Univers." După Nietzsche Creştinismul trebuie blamat pentru că neagă valori cum sunt: "mândria. idolatrizarea pasiunii. puterea. puritatea. conştiinţa noastră este în drept să le interpreteze ca pe nişte false valori. curajul. Buc. prezentăm Decalogul (Ieşirea. a cunoaşterii" întrucât e o "morală de sclavi". fidelitatea. trufia.9 discipline plus 3 domenii Axiologie N. recunoştinţa. în fiecare dintre valorile morale revin anumite "trăsături raţionabile"22.B. nu le pot lega şi de un centru personal. Studii de filozofia culturii.. 19-2025): Vianu. Buc. marea responsabilitate. a vicleniei şi mâniei.. 1982. cumpătarea. Ed. 97 op. avariţia. dreptatea. a răzbunării. dragostea. superba animalitate. 152-153. Ed. 1997. Mic tratat al marilor virtuţi. p. simţul umorului. pathosului distanţei. cât şi unitatea lor. în raport (opoziţional) cu valorile negative corespunzătoare. prudenţa. Institutului Biblic. generozitatea.. pizma."23 Atunci însă când constat fapta caritabilă a unei persoane feroce sau fapta vitejească a unui laş. adică fapte cărora.

ori din câte sunt în apele de sub pământ. nici orice dobitoc al tău.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 1. 6. nici fiul tău. că nu va lăsa Domnul nepedepsit pe cel ce ia în deşert numele Lui. Şase zile să lucrezi. generozitatea smerenia. nici sluga ta. în deşert. Să nu râvneşti la casa aproapelui tău. 9. Să nu iei numele Domnului. lăcomia 3. Să nu te închini lor. nici boul tău. nici slujnica ta. Păcatele 1. nici asinul tău. 2. Dumnezeului tău. nici tu. Să nu-ţi faci ţie chip cioplit. 7. invidia 7. nici la ogorul lui. Să nu te desfrânezi. în ea să nu faci nicio muncă. nici la slujnica lui. ori din câte sunt pe pământ. calmul bunătatea. aicea jos. Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta. 5. echilibrat diligenţa. ca să-ţi fie ţie bine şi să trăieşti ani mulţi pe pământul pe care Domnul Dumnezeu ţi-l va da. nici la boul său. Dumnezeul tău. temperanţa dărnicia. spăşeala. lenea (lâncezirea) 5. activitatea răbdarea. Să nu ai alţi Dumnezei în afară de Mine. şi nici vreo asemănare cu ceva din câte sunt în cer. spiritul economic. să nu râvneşti la femeia aproapelui tău. Să nu furi. Să nu ucizi. avariţia 4. modestia 114 . acolo sus. ca s-o sfinţeşti. că Eu. umilinţa. Dumnezeului tău. în ele fă-ţi toate treburile. nici la sluga lui. şi nici să le slujeşti. 10. Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău. nici fiica ta. 3. nici străinul ce poposeşte la tine. dar ziua a şaptea este odihna Domnului. Adu-ţi aminte de ziua odihnei. ispita (dorinţa) 2. Eu sunt un Dumnezeu gelos. nici la asinul său şi la niciunul din dobitoacele lui şi la nimic din câte sunt ale aproapelui tău. mândria Virtuţile castitatea abstinenţa. 8. 4. furia 6.

**** Stările emotive ca expresii atitudinale şi deci. se ridică problema: Cum este mai potrivit să apreciem oamenii? După intenţii sau după fapte? Intenţiile nu le putem şti. Prin urmare. care sunt cantitativiste. valorizatoare. Certitudinea. Ea nu implică o conotaţie afectivă. Trezirea. rezultată dintr-o convenţie. Stupoarea/Nesimţirea. căreia i se alătură datoria şi obligaţia sau răspunderea. Sila. Bucuria.corectitudinea e o conduită exterioară. *** În privinţa judecăţilor morale. Deprimarea. palma rămâne palmă şi sărutul sărut. ** De distins între corectitudine şi cinste: . . Ruşinarea. sunt scopuri) deoarece linia dintre ele poate fi intersectată de un eveniment aleatoriu. Dezolarea. Să mai adăugăm că nu întotdeauna finalităţile corespund cu intenţiile (care. Visarea. Spaima. Oboseala. Moartea. Tristeţea. Suspiciunea. nu se anulează compensatoriu. Descumpănirea. dar le putem presupune în virtutea unor scheme de comportament-standard sau le putem afla din declaraţiile agenţilor lor. Indolenţa. 26 Nāţyaśāstra. Frica. Bucureşti. Somnolenţa. iubire şi responsabilitate. Grija. Disimularea.cinstea – cu sensul de tandreţe. cum o intenţie bună poate avea un rezultat contrar. Irascibilitatea.9 discipline plus 3 domenii Axiologie * În întinsul câmp al moralei. Tânjirea. valorile nu sunt interşanjabile. Nebunia. Chibzuirea. Amintirea. Îmbătarea. Resentimentul. Ed. Vigoarea. Mânia. Minunarea. de fapt. o intenţie rea se poate finaliza cu un efect benefic tot din cauza păienjenişului de evenimente. 122-144 115 . p. Panica. 1997. deosebite de cele corecte. Epilepsia. Mulţumirea. Disperarea. Slăbiciunea. Ştiinţifică. Totodată. Invidia. Râsul. după Nāţyaśāstra26: Voluptatea. numai faptele sunt cuantificabile şi evaluante. nu se exercită însoţită de sentimente. Violenţa. Aroganţa. aceasta deoarece nu sunt echivalente. deşi pot să şi mintă. care sunt valori impregnate cu trăiri incomensurabile.

Hartmann. Academiei Române.. Buc.B. p. Fustel. Buc. 1998. 2004 7. 9 şi urm. Jean. Buc. Humanitas. Tratat de etică. Jürgen. p.. 1999. Blaga. Humanitas.9 discipline plus 3 domenii Axiologie III. Ed. Trilogia culturii. Babel. Lucian. p. Cetatea antică. Ed. Buc.11. Trei..B.b Sistemul de valori morale 1. Buc. Buc. ed. Aristotel. Ed. Nicolai. Vechea şi noua ontologie. cu o introducere de Ştefan Augustin Doinaş III. Buc. Ed. Art. 267-346 4. Singer.e Tipologii ale valorilor morale Tipologii ale valorilor morale/Adevărul 1. 78-87 (valoare şi cultură) 6.. Ionescu. Paideia.11. Confruntări de idei în filosofia contemporană. Paideia. Etica discursului şi problema adevărului. 1983. 2000. Ed. Ed. Max.. Buc. Vasile. 132-144 10. 42-43 8.B.. Iri. Georg Wilhelm Friedrich. Buc. Dicţionar de sociologie. 2006 9. Timişoara. Friedrich. 1984. 2004 III. 2006 11.. Meridiane. 1977 5. p. vol.11. 52 2. ediţia a 3-a. Humanitas.11. Scheler... Politică. Nietzsche Friedrich. Genealogia moralei. 2007 2. Aşa grăt-a Zarathustra.. Buc. Morar.d Transmutaţia valorilor Nietzsche. Nae.c Conceptul de valoare 1. 2.. ed. Fenomenologia spiritului. Lecţii de filosofie. Moralităţi elementare. Anstasia.. p. 2000. Fr. 1991. Ed. Ed. Ed. Nietzsche. Ed. De la Platon la Heidegger. Paideia. p.. Ed.B. Vasile. Dincolo de bine şi de rău. P. p. 341-342 2. Buc. xxxx. vol. Boboc. 1996. 101-112. p. Alexandru. II. Buc. 2008 3. Buc. Ed. Omul resentimentului. Polirom. Morar. Buc. (ed.). Hegel. 1969. 1965 sau Ed. Habermas. Curs de istorie a metafizicei. Amarcord. 661-663 III. p. Buc. 116 .. Antet. Buc. 285-320 3. ELU. De Coulanges.. Etica nicomachică. Ed. Moralităţi elementare. Buc. 1993. ed. Beaufret...

1993. Buc. 1993. Tudor. 2005. ELU. vol. Religia. Kant. Drumul celor puţini. p. Leszek.. Humanitas. 1968 Vianu. Kalokagathon. 1991. Vremea. p. 2007. André.. Buc.. Religia.. Curtea Veche. Buc.. 1972. Recesivitatea ca structură a lumii. Buc. Buc. 200-239 5. Mituri. Critica raţiunii practice. Eliade. Leszek. Une éducation filosophique. Ştiinţifică. Ed. Termenii filozofiei greceşti. 87 Peters. Ed. Ed. vise şi mistere.. 51-65 Tipologii ale valorilor morale/ Autonomismul şi heteronomia valorilor morale Comte-Sponville. Greceanu. Cartea Românească. Logica frumosului. 243245 4.. p. 1998. p. Univers Enciclopedic. Ed. 1989. binele şi frumosul Wald. PUF. 315-338 Tipologii ale valorilor morale/ Valorile absolute: Adevărul.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 4. Comarnescu. Ed. Ed. Tensiunea gândirii. p. Humanitas. 213 117 . p. Eminescu. Paris. 6. Henri. p. Mircea. 35-36 Rusu. Buc. Buc.. Liviu. 163171 Tipologii ale valorilor morale/Altruismul Goleman. Ed. 1987. Ed. Daniel. Tudor. Immanuel. Humanitas. 142-166 3. Ed. Eminescu. Ed. Kolakowski. 7... p.. 87-101 2. 5. Buc. Buc. Florian. Buc. 1982.. p. Francis E. Petru. p. 1985. Ed. 63-78 Tipologii ale valorilor morale/Angoasa 1. 1993. 10. în Opere.. Minerva. Buc. Mircea. Inteligenţa socială. Patosul adevărului în Oedip şi Hamlet. Kolakowski. Buc. 126127 Tipologii ale valorilor morale/Binele 1. II. p. p.

p. Liviu. p. Tolstoi şi Nietzsche) 10. 2003 Tipologii ale valorilor morale/Binele şi răul 1. Eminescu. 17/1 mai 2009. Buc. Kolakowski. Recesivitatea ca structură a lumii. Ed. Iaşi. 435-456 sau Ed. Univers. 1974.. 252-263 (liberul arbitru) 8. Ed. Buc. Buc. Ed. Ed.. Ed. Jeni. Grigoraş. II. p. 180 3.. Arta de a iubi. Acterian. Buc. 1968 8. 1991. Binele şi răul. Georg Wilhelm Friedrich. Comarnescu. p. 1995 10.. Ed. 62-67.. 1971 12. 204-223 6. 1993. 1995. 5 9.. Academiei Române. Baudelaire. Fenomenologia spiritului. Dragomir. Buc. p.. 1992. 141-143 7. Chişinău.. Greimas. 1987. Erich. Nr. Ed. Florian. 9. Junimea. Buc. Iaşi. p. Eminescu. 1983. Cicero. Kalokagathon. Univers. Univers. Buc. Buc. Buc. Alexandru. Leszek. Ion. 41-232 5. Petru. Francis E. Mircea. Ed. Hegel.. Termenii filozofiei greceşti. Steinhardt. 19-20 7. p. 2000. ELU. Ed. Crase banalităţi metafizice. p.. Tratat de antropologie creştină. Ed. Ed. Omul. Cluj-Napoca. Ed. p. citat de George Ardeleanu. Antropologie culturală. Nicolae. 1985. Ţuţea. Humanitas.. p. Istoria credinţelor şi ideilor religioase. Religia. Universitas. Rusu. Despre supremul bine şi supremul rău. Eliade. Şestov.. Mircea. Ed. Buc. Matei în Cinci feţe ale modernităţii. Lev. 2000.. Ed. Petre. Humanitas. Jurnalul unei fete cuminţi. 118 . citat de Călinescu. p.. p. Anima. 136143 11. 372374 13.. 58 4. Despre sens. Ed. Filosofia tragediei. Humanitas.9 discipline plus 3 domenii Axiologie Peters. în rev. p. 42 şi urm. Timpul. 33-151 (v. Froom.. România literară. Ed. Buc. p. 1997. Achim. Algirdas Julien. Logica frumosului. 89-93 6. 1993. 2004. 1965. Buc. Buc. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Buc. vol. Mihu. p. Napoca Star. 125 2. Humanitas. Iri.

Republica. Bunul simţ ca paradox. Buc. Jacqueline (coordonator). 236243 2.. V. Textul şi interpretul. p. Univers. 18. 1974. Buc.. Buc. Ed. Istoria filosofiei. Daniel.. ----. 21. Ed. I. Konrad. 99100 119 . 1995. p. 22.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 14. în Platon. Buc. Ed. Ed.. Ştiinţifică. Buc. Jean. Buc. 33-61 Nietzsche. Cluj-Napoca. 1999 Tipologii ale valorilor morale/Compasiunea Goleman. 1971. I. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Buc. N. Vremea. 15. Tudor... 1996. 37 Platon. Lorenz. 1972 2. Inteligenţa socială. Humanitas. Andrei. 204-208 Tipologii ale valorilor morale/Curajul 1.. 20. Friedrich.. p. Buc. 1990. 23. 19. Ed. 2. Buc. 206-215 Russ. Alexandru. Constantin. 2007. 283329 Steinhardt.. p. p. Dacia . 1998. Greceanu. 1986. a 3-a Vlăduţescu. 244-257 Tipologii ale valorilor morale/Cumpătarea Montaigne. Despre îngeri. Primejdia mărturisirii. Cluj-Napoca. Buc. Buc. Ed. Gheorghe. 145-149. Ed. p. Buc. Opere. Drumul celor puţini. Jurnal filozofic. 1985... 154-178 Tipologii ale valorilor morale/Bunul simţ şi politeţea 1. Paideia.. Humanitas.. Al. I. ed. Paleologu. Buc. Humanitas. Enciclopedică. Politeţea ca armă. Ed.. Humanitas. Opere complete. Ed. 17. Aşa-zisul rău. p. p. Ed. Dincolo de bine şi de rău. 16. 1966. Univers Enciclopedic. p. 188-192 Starobinski. Filosofia primelor secole creştine. p. p. Ed.. Ed. 158-159. Dacia. Ştiinţifică. Platon. 2000. Buc. partea a V-a. Buc. Ed. Ed. 429-444 Pleşu.. p. 1991 Noica. Ed. vol. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Eseuri. Ed. 76-77 Sfântul Dionisie Areopagitul. 2002. 2005. Filosofia dialogurilor. 2003. Cartea Românească. p. Opere. p. Ed. 233-274 3. Platon. Curtea Veche. Posescu.

p. Fundaţia pentru Literatură şi Artă. Cluj-Napoca. p. Iacob şi îngerul. Primejdia mărturisirii.. Mic tratat al marilor virtuţi.. Ed... Buc. Buc. 1972 2. 251-266 ----. M. Moralităţi elementare. Ed.. Ed. Moralităţi elementare. 1996 3. 2008. 159-161 Tipologii ale valorilor morale/Dorinţa 1. p. Ralea. Pârvan. Ed. 1993 4. N. Vasile. p. p. 1994.. 1935. 1999 Tipologii ale valorilor morale/Decenţa Morar. Cluj-Napoca. a II-a 4. Morar. John D. Filosofie contemporană. Marcel.. Ed. 6. Univers. Ed. Jacques. Ioan N.. p. 1994. 2004. Piteşti. Buc. Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului. Baia Mare. Buc. André. Dăruind vei dobândi. Buc. Dacia. Maus. Eseu despre dar. ed. Lipovetsky. Ed. Buc. Paralela 45. Deleuze. Buc. Buc. Steinhardt. Ştiinţifică. Valori. Buc. 142 Tipologii ale valorilor morale/Darul 1. p. D. Ed. Univers. 1997. Gianni Vattimo. Anastasia. p. Ed. Gilles. Paideia. Caputo. 2004.. Teodor. Kant. Félix Guattari.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 4. 5. 149169 Tipologii ale valorilor morale/Datoria 1. 266-277 3... Derrida.. Dupa moartea lui Dumnezeu. Ed. Buc. p. 12 Steinhardt.. Gilles. Univers Enciclopedic. Critica raţiunii practice. Iaşi. Institutului European. 84-88 2. Ed. 1998. 1996 2. Babel.. Datoria vieţii noastre. Dăruind vei dobândi. p. Amurgul datoriei. 2002. Immanuel. Curtea Veche. xxxx. Compte-Sponville. 105-110 5.. Vasile. Dacia. N. 153-155 120 . Paideia. 8387 sau Ed. Ed. p.. Capitalism şi schizofrenie (I) Anti-Oedip. Vasile. 391-398 3. Texte alese. Buc. Garamond. Baconsky. traduse şi comentate de Alexandru Boboc şi Roşca. Ed. 1995. Cluj-Napoca. Diseminarea. Ed. Ed. Dacia. Ed. 1992. 2008.

1997. Sinele: realitate şi subiectivitate. 1996. Ed. 119 şi urm. Buc. Greimas. 199. Ed. Stăniloae. Jankélévitch. Vladimir. 7. Buc. Amarcord. 230-244 Hawkins. Semiotica pasiunilor. Ed. Inteligenţa socială. p. Buc. Minerva. Nae. Curs de istorie a metafizicii. Buc. Manualul către sine. 9.. Conquest. Ed. Religia. în vol.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 4. Paradoxul moralei. Buc. 2003 2. Ed. 208-223 27 Etica = teoria despre morală 121 . Ştiinţifică şi Enciclopedică. p. 129-147 Tipologii ale valorilor morale/Eroismul 1. Curtea Veche.. Ed. Dumitru. Humanitas. p. 1997 4. Tipologii ale valorilor morale/Dreptatea Epictet în vol.. Ed. 2000 2. Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte. p. 1993.. Dialoguri. Minerva. 1992 Goleman. Jacques Fontanille. Elion. Recolta durerii. Ed. Bauman. Etica. 201 Spinoza. p. p. Jurnalul Literar.. 221-224 Ispirescu. Robert. Daniel. Buc. 94 Tipologii ale valorilor morale/Etica27 1. p.. 1981. Sigmund. Scripta. Buc. Buc. Buc. Reflecţii despre spiritualitatea poporului român. 198. Buc.. Anastasia. 6. Buc. 2006. Ed.. 2007. 137-145 (moralizarea) 3. Ed... Algirdas J. 47 Tipologii ale valorilor morale/Durerea 1. 8. p. p. Etica postmodernă. Legende sau basmele românilor. 1968. Freud. Kolakowski. 1977. 200. Cartea Daath.. Humanitas. Cluj-Napoca. Zygmunt. 1989 Platon. 278-281.. Timişoara. David R. Epictet . 2001. 5. Leszek. Buc.. ELU.Marcus Aurelius. Echinox. Dincolo de principiul plăcerii. din Banchetul. Ed.. Ionescu. Ed. Petre. Ed.

1995. Etica: Introducere în vol. Buc. Genealogia moralei. Amarcord. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Moralităţi elementare. Iaşi.. Kant. Etica postmodernă. Creativitatea răului: ticălosul. Hartmann. Cluj-Napoca. în vol. – 4 nov. Andrei. p. Ed. Ed. 1992 5. Prahova. Aristotel. 1996 7. ----.. Ed. Încercare de a-l gândi pe celălalt. ediţia a II-a. Henri. Buc. Zygmunt. 2009 (I). Amurgul idolilor. Institutul European. Ed.. Etica interpretării. Ed. Vattimo. Estetica. Paideia. Ed. Bauman. 126-157 14. Amurgul idolilor sau Cum se filosofează cu ciocanul. 2000 13. Observator cultural. Pontica. Buc. Ed. Mic tratat al marilor virtuţi. p. 1968 (v. Gianni. Levinas. 1998. Blondel. Vladimir. André. Babel. Jankelevitch. Immanuel. Iaşi.. Buc. Ed. Friedrich. 2004. Polirom. 29 oct. 77-84 9. Încercare de a-l gândi pe celălalt. 1994 sau Ed. 2000 6. 1991. în rev. Buc. 1974. Buc. Genealogia moralei. Constanţa. Emmanuel. Comte-Sponville. Bergson. Ed. Nietzsche. Ed. Amurgul datoriei. 15-43. 5-11 nov. Filosofie contenporană. p. Filipeştii de Târg. Echinox. Ed. Emmanuel. Buc. Univers.. Ed. 2009 (III) 8. p. Konrad. Humanitas. p. 141-159 2. Cluj-Napoca.. Buc. Paideia. 2000 4. 2000 Tipologii ale valorilor morale/Etica şi morala 1. 1993 10. Humanitas. Buc.. Liviu. Etica nicomahică. Ed. 1997. Antet XX Press. 113-140 9. Echinox.. 372-379 7. Buc. Rusu. Ed. Levinas. Logica frumosului. 1997 10. Binele) 11. Nicolai. Critica raţiunii practice. 149-168 8. Ed.. 1997. Ştiinţa veselă. 22-28 oct.. Cele două surse ale moralei şi religiei.. Ed.. Filosofia valorii. 63-80 122 .. Buc. ----. Scrieri moral-politice. Aşa-zisul rău. Petre. 1988 3. p.. Ed.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 5. Bic All. Friedrich. 2002. 221-365 12. Ştiinţifică. Lipovetsky. Vasile. ELU. Garamond. Buc. Gilles. Între noi. Buc. ----. Paradoxul moralei. 2009 (II). Vechea şi noua ontologie. Ed. Ştiinţifică. Între noi. Timişoara. Buc. ----. 1998 6. Univers. 1972 11. Lorenz. Bic All. p. Nietzsche. comentariu de Eric. Ed. Morar.

Ştiinţifică şi Enciclopedică... Fericirea ca obligaţie.. Alexandru. Virgil Bogdan. Buc.. ELU. Institutului Biblic. p. 403-410 (din Critica raţiunii practice) 6. Dragomir. pesimismul lui Schopenhauer) 17. Recesivitatea ca structură a lumii. Narly. 1987.. Ludwig. Buc. Filosofi străini. p. 1943. Omul resentimentului. Ed. Trei. Scheler. Buc. p. în româneşte de Eta Boeriu. Ed. Antologie filosofică. 2007 13.. Divina comedie. Bagdasar. 391-393 (din Critica raţiunii practice). p. 2008 123 . Delumeau. Opere. p. Dante. C. Crase banalităţi metafizice. Ed. Biblia comentată. 32-33 14.. 3.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 15. 719-728 12. p. p. Ed. Buc. Noul Testament. Aristotel. Buc. Casa Şcoalelor. Casa Şcoalelor.. Florian. 29-32. Buc.. Camus. 2006. 1993. p. Comte-Sponville. Buc. p. Trei. p.. II. N. Scrieri. Piteşti.. Trei. Anania. 1988. Humanitas. Buc.. Drumul spre centru. 212-213 7. Buc. Trei. Boltzman. Buc. Benjamin. Euforia perpetuă. Paralela 45. . André.. Walter. 2000. Ed. p. Ed. Pascal.. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Univers. 144 16. p. 1998. Iubire şi ură.. ----.. Buc. Ed. Ed. Bartolomeu Valeriu (versiune redactată de). Bagdasar. Etica nicomahică. Buc.P. Arlette. Eminescu. Paralela 45. vol. ed. Iluminări. Faust. Max. Bruckner. Despre fericire şi feluri de vieţi. Ed. 207-235 8... Mircea. p. 136-166 (v. Univers. 353 2. Ed. 1943. 2003 10. 2000 9. 1981. 2004. Irenäeus. Univers. 398-399 (din Întemeierea metafizicii moravurilor). ed. 97-105 4.. Mitul lui Sisif. Cea mai frumoasă istorie a fericirii. Buc. Brune. Antologie filosofică. 1989. François. Buc. Alighieri. Virgil Bogdan. Ed. 127-133 11. Farge. Ed. 8 (Predica de pe Munte) 3. cântul 17. Eibl-Eibesfeld. Jean. 132144. Ed. Cehov. Eliade. 1998 15. 251266 5. 1969. A 6-a. Buc. Albert. Buc. A. 7-24. Buc. Grupul Editorial ART. vol. Ed. C Narly. 148-150 (util şi plăcut) Tipologii ale valorilor morale/Fericirea 1. Mircea. Goethe. N. Ed. 1991.. în vol.

1943. Critica raţiunii practice. 69 34. Iaşi. cap. 2000. 2004 24. Ştefan. Ed. Paideia. Scrieri alese. 2007 19. 1993. 207-210. Fenomenologia sporitului... Mathesis sau bucuriile simple. I şi II. Filosofi Străini. Istoria filosofiei. p.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 18.. Buc. C Narly. 1992. Buc. 2000.. Ed. Ed. ed. N. E de ajuns să fii fericit?. p. subcapitolul V „Existenţa lui Dumnezeu ca postulat al raţiunii practice” 21. Buc. Klein.. 38-49 32.. 1939. Ed. Ed. Peters. Academiei Române. 77-79 124 . Buc. 2000. Max. p. în vol. Richter. 74-80 30. Buc. Humanitas. Humanitas. Fundaţia Culturală Română. Formula fericirii. cartea a doua. 2000. 1943. 204 29. Noica. p.. 102 35. ştiinţe moderne.a. ----. Ed. 403-410 23. p. Antologie filosofică. Buc. 2005. 220-221. Tiparul Universitar. Fericirea paradoxală. Univers Enciclopedic. ----. ----. Ed. Casa Şcoalelor. Hestia. Buc. Timişoara. Polirom. 2001. 232 31. Buc. 2007 26. Humanitas.. Ed. Cugetări. Buc. Humanitas. Buc. 403-410 22. Georg Wilhelm Friedrich. Kant. prea omenesc. Ed. Pascal. Iri. Buc. Buc. Buc. Hegel.. Omonia.. Existenţa lui Dumnezeu ca postulat al raţiunii pure practice. 1965 sau ediţia Ed. Inteligenţa socială. 75-76 27. p. Buc. 105-113 33. Virgil Bogdan. vol. Immanuel. în vol. Russ. Ed. Ed.. Ed. Blaise. Ed. Horia-Roman.. Ed. 1972... Ştiinţifică. Filosofi străini. Humanitas. 115-133 20. Ştiinţifică. p.. Gilles. Filosofie. Christopher. Antologie filosofică. p. Opere complete – 3 – Omenesc. p. 2005 25. p. Bagdasar. Nietzsche. 70 şi urm. 1967. II. Curtea Veche. Friedrich. Ed. Constantin. Kirwan. Termenii filozofiei greceşti. Francis E. ediţia a III. I. Ed. Goleman. I. p. Lipovetsky.. p.. 36.. Daniel. Fernando. Nietzsche. Moutsopoulos. 230-232 28. Pesoa. Buc.. Buc. Ed. p. poezie. Buc. p. Patapievici. Friedrich. Omul recent. Aşa grăit-a Zaratustra. p. Cartea neliniştirii. 1982. Ed. Evanghelos.. Buc. Casa Şcoalelor. Ştiinţifică. Jacqueline (coordonator). Valorile. 131-134. 2000.

9 discipline plus 3 domenii Axiologie 37. 1993.. Dincolo de principiul plăcerii. Volkoff. Ed. 236243 4. 2002. vol. 1973 Tipologii ale valorilor morale/Fidelitatea Hegel. Jurnalul fericirii. Ed. 1992 3. Ed. Humaniats. Porto Franco. ironie. Jurnalul Literar. Iertare si ironie. Frica în Occident (sec. Mic manual de fericire perfectă. p. Vladimir. Steinhardt. p. Starobinski.. Univers. 2001 48. Academiei Române. N.. Ed. vol.. Istoria filozofiei occidentale. O cetate asediată. 252-282 44. Buc. Ed. Humanitas. Dacia. Vremea. XVIII).... Buc. Buc. ----. p.. Alba Iulia. Russell. Patrick. Jean. Ed.. Cartea Românească. Buc. Todorov. Sinele: realitate şi subiectivitate. Voronca. I. Kierkegaard. Antet. Arthur. Cartea Daath. p. Tzvetan. XIV. Mărturii despre Valeriu Gafencu. p. Buc. Buc. Buc. Bertrand. 2006. 577-582 Tipologii ale valorilor morale/Frica 1. adunate şi adnotate de monahul Moise. 325-354 46. Delumeau. Hawkins. Melancolie. Iubirea creştină. martie 2009. Grădina nedesăvârşită. 2007. 232-235 5. 1990. în rev. 1986 2. Meridiane. Tudor. Prelegeri de estetică. 2001 39. 291 41. Metafizica probabilistă. Ed. Jean. 2005. 1985. Schopenhauer. I şi II. Roger. Ilarie. p. Ed. 105-107.. Freud. 1991 45. 198-201 (plăcerea la Aristotel) 38. Ed. David R. Ed. Buc. Trei. Georg Wilhelm Friedrich.. p. 32-34 40. Galaţi. 1966. Buc. Buc. Buc. Textul şi interpretul Ed. Sfântul Închisorilor. Ed. Arta de a fi fericit. Ed. Nr. 3 (54). Ed. Cluj-Napoca. nostalgie. Antaios. 1993 43. Scruton.. Suppes.. 237-240 47. Søren. Ed. Ed. Dumitru. Buc. Ed. Frică şi cutremurare. Greceanu. Reînvierea. Idei în dialog. Incitatus. Stăniloae. p. Meridiane. Sigmund. 2001 125 .. 121-137 42. p.. 2005. p. Buc. Drumul celor puţini. Manualul corectitudinii politice.

Ed. Iaşi. Conferinţe mici pe teme mari.. Ideea Design & Print. 195-201 2. Steinhardt. Buc. 8.. 2003. Francis E. Elias. a II-a. 11. Mister Corey. Paideia. 325-326-327. Paideia. Buc. 2008 Noica.. 206-213. 97-102 Tipologii ale valorilor morale/Frumuseţea. în rev. Ed. Vasile. Nemira Buc. 254-255 4. Ed. Cluj. 378-380 5. Kolakowski. 1982. Comarnescu. Ed. Ed. Buc. Kalokagathon. Peters. Buc.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 6. Bertrand. p. Ed. 3 7. Ed. Ed. 1985. p. ed. 337 3.. Frica. 2007. Eminescu. Canetti. Condiţiile iertării. Ed. N. 1994. I. Hegel. Chivu. Vremea. 87-101 2. 10. istoria unei idei politice. Humanitas. Termenii filozofiei greceşti. Fenomenologia spiritului. Robin. Hannah. 87-93 Tipologii ale valorilor morale/Impostura Morar. Buc. p. 1993. Constantin. p. Polirom. Iertarea. Vladimir. Meridiane. prietenia şi iubirea Platon. 26 iunie 2004. 7. p. Secolul 20. Georg Wilhelm Friedrich. Petru... Cluj-Napoca.. Fellini despre Felllini. Ed. p. Buc. p. Moralităţi elementare. Dacia. Lysis. Buc. Humanitas. p. Iri. Buc. p.. Nr. 2005. Nr. Casa Cărţii de Ştiinţă. Arendt. Ed. Masele şi puterea. Repede aruncătură de privire asupra limbii. Ed.. în rev. Dăruind vei dobândi. 61 Tipologii ale valorilor morale/Frumosul şi binele 1. Istoria filosofiei occidentale. 114118 126 . Jankélévitch.. Cultura. Buc. (cu un eseu de Constantin Noica) Tipologii ale valorilor morale/Iertarea 1. Ed. Humanitas. Russell. vol. p. 1998 6.. p. Marius. 2004. 11 xxxx. Condiţia umană. 2000. 2000. Leszek. p. 1996.

Ed. Opere. Amarcord. A. 25-28 Tipologii ale valorilor morale/Iubirea 1. Univers.. Buc.. Iaşi. p. 161-182 6.. 178-184 7. anul LIII-2004. nr. Crase banalităţi metafizice. Max. şi Morar. Buc. Iubirea faţă de aproapele. Cristian. Păcatul şi frica. Polirom.. Culpabilitatea în Occident (sec. 1993. Pascal. Timişoara. p. roman 4. noiembrie 2004. Idei în dialog. Bartolomeu Valeriu (versiune revizuită. Univers. Jean. Anton I. Dostoievski.. Raymond. André.. Ed. Noi n-avem bun simţ. Psihanaliză şi societate postmodernă. fericirea. 2003. Polirom. Institutul Biblic şi de misiune al BOR. p. Ed. Buc. 1987 11. iertarea) 13. 2000 5. în rev.9 discipline plus 3 domenii Axiologie Tipologii ale valorilor morale/Incestul Iftode. Buc. p. Despre plăcerile iubirii şi practicarea plăcerii. Ed. 2008 9. p. Rao.. Univers. 363-369) 10. vol. Mic tratat al marilor virtuţi. Humanitas. Noul testament. p. Despre ce vorbim când vorbim de iubire. Adămuţ. Buc.. Buc. Ed. roman. Fraţii Karamazov. Buc. cultură. 2004 127 . ediţia a III-a. 2.. F. Ed. Cioran. Emil. Iaşi. Bruckner. Carver. Univers. Pe culmile disperării. 127-130 8. redactată şi comentată de). Analele Universităţii Bucureşti. Polirom. 1997 12. Vasile. 3. Denis. Cehov. Comte-Sponville. 31-32 2. 1993. Estetica. Codrescu. Buc. Lévi-Strauss şi spectrul deconstrucţiei. p. cap. Delumeau.M. 1997 (iubirea. Jurnal. Trei. Natură. Buc. Iubirea şi Occidentul. Dragomir. Ed.. Ed. Ed. I. Ed.. de Rougemont. XVIII). în rev. Anania.P.. XIII. p. structură. 243-248 (v. 13) 3. noi suntem artişti. Buc. Interpretări şi texte. 239 (Luca. Ed. Ed. Iaşi. Humanitas. Universităţii din Bucureşti. 1984.. proză. 2005. Roland. 2005. 1989. 107-108 Tipologii ale valorilor morale/Invidia sau gelozia ca intoxicaţie psihică Frisch. Alexandru. Filosofie.. Andrei. Ed. Ed. p. Brunner. 1998.

Hegel. Academiei Române. p 126-127 128 . Enăchescu. Ed. p. Buc. Freud. Ed. Roza vânturilor. Neliniştea metafizică. Semiotica pasiunilor. Buc. Meridiane. ----. Buc. Florian. de Vest. Ed. p. ----. 2006 20. 139-145. p. Buc. Secolul 21. Colecţia suprarealistă. Fenomenologia experienţei estetice. Serghei Nikolaevici. Ed. Ed. Contur al iubirii absolute. 114-116 15. Ed.. Erich. Dharana. 1999. Levinias. Buc. 1992 23... 215-223 25. Eminescu. Ed. Buc. 1966. Buc... Ed. Marsilio. 9-55 24. Nae. Greimas.. Agresivitatea umană. Ed. 1993. Ionescu. Ed. Trei. Rădăcinile biologice ale valorilor morale. p. Buc. 125-137 31. Ed. Constantin. Buc. vol. All. Julius. iubire şi ură. 50-53 18.. Ed. p. 1998 17. Humanitas. Trei. II. Lazarev. Încercare de a-l gândi pe celălalt. 571-577 28. p. 2000 19. 177-180 34. p. Noile maladii ale sufletului. Evdokimov. 1983. Buc. Emmanuel. Paul. II. Mircea. Eibl-Eibesfeldt.. Trei.. Evola. Recesivitatea ca structură a lumii. Ed. Tratat de metafizică. 1992. Buc. Iubirea. p. Iubire şi ură. vol. 1995 16. 2005. Prelegeri de estetică. Ed. Asupra iubirii. Polirom. 1994 21. 170-171 Zelul) 27. 109-128. p. Fundaţiei Culturale Române. 2006. Christiana. Buc.. For You. Dincolo de principiul plăcerii. Mircea. Mikel. Univers. Între noi. Paul. Georg Wilhelm Friedrich. Drumul spre centru. Buc. 1976. 1995 26. 1-7/2002. ----. Scripta. 1997 (p... Gherasim. Ed. Tratat de psihopatologie. 289-290 32. Mailer. p. Buc. Trei Buc. Julia. 1987. Iubire fără credinţă.. Fontanille. 168-209 30. Ed. Ed. Străini pentru noi înşine.. 80-92 29. Iaşi. Ficino. Buc. Avangarda literară românească. Elogiul Malombrei. 2000 22. Minerva. Timişoara. Irenäeus.. Evanghelia după fiul. Norman. Eliade. Buc. Taina iubirii. Fromm..9 discipline plus 3 domenii Axiologie 14. 1947 sau în vol.. 663-666 35.. Arta de a iubi. Diagnosticarea karmei. Ed. Ferrini. Algirdas J. Nr. p. 1991. Anima. Jurnalul Literar. 2004 33. Buc. Luca. Dufrenne. Ed. Jacques. Sigmund. 130-140. Ed. Metafizica sexului. 2000. Ed. Kristeva. în rev.

Ed. 1978. Humanitas. Buc. Scrieri alese. Scrieri filozofice. 2003. Buc. Ed. Omul resentimentului.. Ed.. Ed. Universităţii din Bucureşti. Buc. I şi II. 2005.. p. Morar. Buc. Noul Testatment comentat. Octavio.. Herbert. Buc. Scheler. p. Intelectualitate şi poezie. Ed. Ed. Osho. p. Buc. cap. Cartea Românească. Ed. 1993. Ed. Moutsopoulos. Versiune revizuită. Ed. Ed. Nicolae C.. Humanitas. Despre iubire. Buc... Marie.. Şase maladii ale spiritului contemporan (Spiritul românesc la cumpătul vremii). Paz. Evanghelos. p. 293 (Luca. Ed. 86-91 41. Ed. Opere complete. Buc. Marian. Humanitas.. Paulescu. Trei. p. Paramahausa. Paideia. p. Institutului Biblic şi de Misiune al BOR.. Politică. Buc. Peters. Buc. Omonia. 1993. Andrei. Buc. Yogananda. cu un eseu despre înţelesul grec al dragostei de oameni şi lucruri de Constantin Noica. Lysis. Cugetări. Instincte. 1995.. p. redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania. 191-197 (Iubire îngerească) 55. 10. Pascal. 363-373 40. patimi şi conflicte. ----. Francis E. Humanitas. Friedrich. Ştiinţifică. Noica. Nietzsche. Papahagi. p. Pleşu. Buc. ----. 2003. p. 88 44.. 3. Blaise. 2001 48. Interpretări şi texte. Timişoara. 1992. Ed... 1996 37. 97-102 53. Marcuse. Ed. Buc. p. I şi II. Trei. p. 121-135 50. 2001. 2000 43. Buc. Despre îngeri. Divina iubire. 27) 45. Ed.. p. p.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 36. Sapientia. Buc. Eros şi civilizaţie. Ram. 108-110 42. Ed Univers. Dominique Philippe. Humanitas. 209-219 51. Termenii filozofiei greceşti. 25-93. 1985.. Ed. 1967. Mori pentru a renaşte. Anastasia. 1977.. Buc.. prea omenesc. Ed. Omenesc.. Valorile. ----. Aşa grăit-a Zarathustra. 43-70 46. 2011 39.. Ed. Platon. 1996 54. Constantin. Buc. ediţia a III-a. Buc. Estetica. Max.. Ed. 226-240 49. 1998 52. Vasile. 177-219 (Eros şi civilizaţie) 38. p. 1998. Ştiinţifică. Buc. Dubla flacără . 12-78 47.dragoste şi erotism. 106-130 129 . Hestia. 2000.

Humanitas. p. ----. Ed. 1994 62. Dumitru. 1978 69. Problema Celuilalt. Despre iubirea absolută: comentariu la Prima Epistolă a lui Ioan. Ed. Buc. 6 130 . p. Vulcănescu.. 13 59. Ed. 1977 sau Ed. Buc. 2006 65. Susan.. Pavel. 2002 Tipologii ale valorilor morale/Iubirea creştină Palade. Univers. Paideia. Ed. Împotriva interpretării. Tzvetan. Yannaras. Epistola I. Buc. Ed. (preot). Y Gasset. p. Michel. Sloterdijk. Iaşi. Ed.Eros. Buc. Iaşi. Curajul de a gândi până la capăt. Ed. Vineri sau limburile Pacificului. Studii despre iubire. Univers. Către Corinteni. 1992 58. Polirom. 1961 66. William. Anastasia. Ed.. în rev. p. Călătoria inimii. Mircea. Sf. Süskind.. Noul Testament. 2005 72.. Ed. 55-65) 63. Simone. Timişoara. 1991 74. Ed. Trei. Iubirea creştină. Proiectul de tratat. Peter. Ed. Minerva. Institutul European. ian. Cucerirea Americii. Buc. 2000 (Suferinţa exemplară a artistului. 1993. Forme de iubire implicită a lui Dumnezeu. 1991 71. Humanitas. Shakespeare. 2006 73. roman. Ed. John. Ed. Tournier.. Pronto. Christos.. p. Stăniloae. 121-173 67. Ed. Sf. Logos şi eros. Soliloquia. Patrick. Buc. Ed. 2003 57. ----.. Porto Franco. Braşov 70. Weil. Sontag. Sonetul 116 60. Galaţi. 2003. Buc. Todorov.. Buc. Idei în dialog. Buc. BPT. Ghirlanda dragostei.. Ţuţea. Solomon.. Libertatea moralei. Welwood. Buc. 2008. de Vest. Cântarea cântărilor. Tereza Brânduşa. Tagore. Petre. Reguli pentru parcul uman. Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Rabindranath. Buc.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 56. Elena Francisc Publishing. Ed. 8-9 61. Grădina nedesăvârşită. Humanitas. Calea iubirii conştiente. 121-137 64. I. 1994. Humanitas. Orion Intercontempress.. 2002 68. Augustin. Buc. Despre iubire şi moarte. Buc.. Ortega José.

p. Povara libertăţii. Paralela 45. Cluj-Napoca. Ed. Antet. Paideia. Gabriel. Tempus. Buc. Mihail.. Fraţii Karamazov. 423432 9. Buc. Emilian Dobrescu. Llosa. Foreign Policy.. Ed. Francis. p. 266 7.. Ian-Feb 2001 12. Hans-Georg. p. 247-292 8. Iorga. Mill. Meridiane.. Dacia. roman (cap. 178-197 Tipologii ale valorilor morale/Libertatea 1. Ed. Ed.M. Sfârşitul istorie şi ultimul om. Polirom. Ed. 2009 131 . Ed. 1994... Vasile. 1992. Buc. 1997. Ed. Curs de istorie a metafizicii. Nae. Dăruind vei dobândi. 2006 4. Ed. Neamţu. The culture of Liberty. 1974. Buc. Despre libertate. 1994. 160166 Tipologii ale valorilor morale/ Kitsch-ul ca şi comportament moral (mitocănia) Morar. Adevăr şi metodă. Humanitas. p. Buc. Marele Inchizitor) 5. Buc. Buc. 110-115 Tipologii ale valorilor morale/Înţelepciunea Platon. Metafizica libertăţii. N. Gadamer. Buc.. Albert. Ed. p. Anastasia. p. F. Drepturile omului la 1789 din Preambul la Constituţia Franceză din 1791 6. Radu. 104-114. Evoluţia ideii de libertate. Istoria franc-masoneriei (9261960). Piteşti. p. 2001. Fukuyama. Opere. 2007 11. 20-31. John Stuart. Liiceanu. p. Ed.. Humanitas. p. 219-228 3. Comărnescu.. Nicolae. Ed. 2001. Dănişor. Einstein.. Crowder. Buc. Cum văd eu lumea. Mario Vargas. Moralităţi elementare. Gheorghe. 195 2. 155-232 Tipologii ale valorilor morale/Jertfa Ionescu... George. I. Despre ură şi despre seducţie. 1996. Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1987 10. Anarhismul. Buc. Buc. Ed. Iaşi.9 discipline plus 3 domenii Axiologie Tipologii ale valorilor morale/Încrederea Steinhardt. Teora. Dostoievski. Humanitas.. 1994 13. Paideia. Ed. 165-170. 1992. Ed.

Gânduri despre politică şi revoluţie. Ed. Booth. citat de Vladimir Jankélévitch.A. 27 7. Buc. Ed. citat în Manualul de filosofie pentru licee şi şcoli normale.. 2006 10. Barba. Libertatea fiilor. Liiceanu. Buc. Popovici. 145 4. Ed. Etica nicomahică. Ironia. p. Buc. O canoe pe hârtie. 1999. Ed. Humanitas. Ed. 99-108 12. 75 9. Crizele republicii. p. 282. Curtea Veche. Didactică şi Pedagogică. Llosa. Sinapsa. Buc. Ed. Homo aestheticus. Gabriel. Buc. Minciuna în politică. Meridiane. Ed. 216-221 Tipologii ale valorilor morale/Minciuna 1. Nr.. Leon. 1988. p. Sinele: realitate şi subiectivitate. Ed.A. Sociologia minciunii. Buc.. 2003. Despre minciună. 1994. Buc.. Aristotel. în rev. Teatrul ca ficţiune. Dacia. Breviarul urii. Aion. Pareyson. p. Platytera. p. Kierkegaard. Unitext... p. Facerea 27. Răul şi suferinţa. 167-176 Tipologii ale valorilor morale/Libertatea politică Jaspers. Buc. Kathie şi hipopotamul. Est. p. Karl. Nietzsche. Eugenio. 2010 11. Ferry. Constanţa. 2004 16. in româneşte şi cuvânt înainte de Cantuniari. David R. Ed. Ed. Retorica romanului. Mario Vargas. 2006. J. citat din Paulhan. J. 59 Tipologii ale valorilor morale/Mândria Hawkins. Osho. ClujNapoca. Luc. Friedrich. Ed. Dan. 317-318 3. R. Luigi. Cartea Daath. 2005 15. 1999 2. 327 6.. Buc. 2-19. 1976... Originea şi sensul istoriei. 2009. Univers. Sur le cubisme 8. Ed. 20 şi 27.. 1999.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 14. Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Wayne C. Buc.. Poliakov. 137-142 132 . IV. 1997.. Nesupunerea civică. Despre violenţă.. Mihai. p. Ontologia libertăţii. Pontica.. 1998 5.. Ed. Humanitas. Ed. 1994. Hannah. Voinţa de putere. Herald. Buc. Iluminarea: Eternul început. p.. Institutul European. p. Buc. Iaşi. Ed. Arendt. Buc... 27. Barnes.

Charles. Platon. p. Piotr. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Platon.. Ed. II.. 42-43 9. Despre genealogia moralei. Ed. I şi II. p. Cinci scrieri morale. Buc. 382.. Eco. V. Aion. 54. Humanitas.. Inconştientul modernilor.. Opere. Ed. 1996 Tipologii ale valorilor morale/Morala. Echinox. Ed. Taylor. 1991. în Ed. Sebastian. cartea a II-a. Amurgul idolilor sau cum se filosopfează cu ciocanul (Comentariu de Eric Blondel). Oradea. Jurnal. ediţia a doua 6. Ed. Paul. Singer. Blum. Scott. ----. Lawrence A. p. p. 2003. p. 2006 15. Filipeştii de Târg. Sévillia. Ed. Humanitas. Ed. Ed. vol. Paradoxul moralei. Cluj-Napoca. Prahova. p. 1986 şi 387. Buc. Buc. Ed.. Moral perception and particularity. Răul. 1999. 1993 8. Timişoara. Peter. în rev. 427 c-434 (înţelepciunea. Dincolo de bine şi de rău. Buc. Ed. Ed. Humanitas. Ideea Design & Print. Opere complete – 3 – Omenesc. Corectitudinea morală. morală şi tăcere. 157 15. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Ed. Umberto. p. Moralităţi elementare. Mihail. 2000.. Observator cultural 5. 1935-1944. Republica. Jean-Marie. ----. Iaşi. 238244 18. Jankélévitch. Morar. Art. Psihologia minciunii. Wierzbicky. Curtea Veche. 1975. Cluj-Napoca. Voinţa de putere. 1996. 17-20. Polirom. Buc. Despre saşi. Buc. Intenţia sau consecinţa 1. Ed. Nietzsche. ----. Buc. Cambridge University Press. cumpătarea şi dreptatea) 12. 500 17. 1986. Echinox. Ed. Vladimir. ----. ----. Friedrich. 2006 133 . c. Opere.. Jean. Etica autenticităţii. Constanţa. 1997 4. Buc. Paideia. 1994 2.. Structura minciunii. 1998 3. Antet XX Press. 2004. Hestia. 2002. Ştiinţifică şi Enciclopedică. p. Buc. ----. Buc. Ed. prea omenesc. Buc. în Opere... Nemira. ClujNapoca. 44-76 10. vitejia. 2008 13. Vasile. Ed. Tratat de etică. 2009 14.. Ed. 9-61 14. 169-261 11. Republica. 63-68 7.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 13. Căutăm cu disperare valori. Vaysse.. p. 2003 16. Ed. Ricoeur. Peck M. Trei. Pontica.

1999. I. 1996. Ed. Buc. André. 223 Tipologii ale valorilor morale/Păcatul 1... p. Evola. 7-8 4. Cluj-Napoca. Univers.. Despre Numinos. Ed. feb. 1998. Michel Izard. Buc. Lolita. Univers. Culpabilitatea în Occident (sec. Opere.. Ed. Yannaras. 2002 Tipologii ale valorilor morale/Perversiunea 1. 353366 (comentarii critice) Tipologii ale valorilor morale/Onoarea Bonte. Sf. p. Pierre. 1994. Ed. 2000. Vladimir. Humanitas. Buc. Dacia. Jean. p. spiritul de dreptate.. generozitatea. Iaşi. Universal Dalsi. Ştiinţifică şi Enciclopedică. p. 2008. curajul. Ed. Rudolf. Nr. Anastasia. recunoştinţa. Păcatul şi frica. Nicolae C. vol. 253-290 Tipologii ale valorilor morale/Politeţea 1. Polirom. p. Ed. 134 .9 discipline plus 3 domenii Axiologie Tipologii ale valorilor morale/Obscenitatea Nabokov. Polirom. Dicţionar de etnologie şi antropologie.1994. p. XVIII).. p. Libertatea moralei. Julius. Buc. Comte-Sponville. Benjamin. Instincte. 485-486 Tipologii ale valorilor morale/Patriotismul Paulescu. 1975. Otto. Metafizica sexului.. patimi şi conflicte. roman. 14-21 (celelalte: fidelitatea.. 173 2. Fenomenologia corporalităţii. Buc. 2. 1995. Pavel. II. Ed. Ed. Buc. 1997 2. Anastasia. simplitatea. Iluminări. Cristian. 171-177 187-199 3. Christos. cumpătarea. 267-268 2. Idei în dialog. Două dintre fenomenele sale provative: prostituţia şi pornografia. 5-6 Tipologii ale valorilor morale/Pietatea Platon. p. Iaşi. Walter. Roman. 7. în rev. Mic tratat al marilor virtuţi. Ed. Ed. prudenţa. XIII. Ciocan. p. Buc. Delumeau. toleranţa.

II. Paul. 1937 7.. Aristotel. G. I. Ontologia libertăţii. smţul umorului. Paris. Casa Cărţii de Ştiinţă. Ed. Buc.. Sertillanges. Luigi. iubirea. Francesco. Ed. 184 (cartea a VIII-a şi a IX-a. Istoria literaturii italiene. Opere.. Francis E. p. Ideea Design & Print. Hannah. Răul şi suferinţa. The Culture of Liberty. Aubier. p. p. 201-205 Tipologii ale valorilor morale/Răul 1. 184-237) 2. Ricoeur. Jean. Ştiinţifică şi Enciclopedică. 355-365) Frisch. Interpretări şi texte. 1993. Buc. I. P. 39-45 2... Ed. Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Cugetarea. Buc. Ed. Buc. p. Istoria infernurilor. Condiţia umană. Problema răului la Fericitul Augustin. Buc. p. V.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 3. umilinţa. Interpretare la Lysis. Mario Vargas. buna credinţă. Estetica. vol. 1948 135 . Humanitas. Art. Nedelcovici. Ed. Pareyson. Buc. Univers. Constanţa.... Termenii filozofiei greceşti.. Buc.. Pavel. Natura prieteniei în Platon. p. 2005. 2007. Ed. Ed. ELU. 2005 6. Allfa. Buc. Minois. 1998 4. Ed. şi Vasile Morar. Cuvinte de acces. p. 2007 5. Istoria filozofiei occidentale.. Ed. 25-28 Tipologii ale valorilor morale/Politica şi morala De Sanctis. Max.. mila) (v. Art. 1976. Jurnal. Opere complete. Bertrand. Cluj-Napoca. Humanitas. 2008. 1963. Le problème du mal. Etica nicomahică. Constantin C. 182-212 3.. Noica. Buc. Universităţii din Bucureşti. Foreign Policy. p. Pontica. 1984. Baudrillard. Ed. Buc. 1988. Humanitas. R. Russell. p.139-142 8.. Răul. Llosa. Peters. 2003. Buc. Ian-Feb 2001 3. p. 544-545 Tipologii ale valorilor morale/Prietenia 1. 199 Tipologii ale valorilor morale/Promisiunea Arendt. Constantin.. Ed. Bujor. Ed. 2008 9. Ed.

Filosofi Străini. p. 1995. p. Univers enciclopedic. Cultura ruşinii. Cartea Daath. Buc. Iaşi.. 417 136 . Economia bunurilor simbolice. Polirom. România. Buc.. Ed. 1998. Iaşi. I. p. Dreapta europeană. Ed. p. Ştiinţifică şi Enciclopedică. p. Meridiane. Ed. Andrei. Ed. Simon. Bertrand. Dodds. vol. Buc. Istoria filosofie occidentale. p. 23 Tipologii ale valorilor morale/Respectul 1. Ştiinţifică. Buc. 237-238 4. 2006. Casa Şcoalelor. Rao. V. Călătorie la Ixtlan. Castaneda. Carlos. Kant. 1986. Buc. în vol. 1972. Humanitas.9 discipline plus 3 domenii Axiologie Tipologii ale valorilor morale/Resentimentul 1. 1997. 60-74 2. Minerva. Filosofia valorii. Opere. E. Ed.. 1995. 418 2. 165 2. Platon. David R. ----. Gilles. 1965 7. Blackburn. cap. p. 1966. Nietzsche. Petre. Hawkins.. Grecii şi iraţionalul... Deleuze. Buc. II. Weber. Buc. Ed. All. Academiei Române. 1999. p. New Haven & London. The lonely crowd (mulţimea însingurată). Ed.. 1995 3. 178-182 2. Hegel. Russell. p... Ed. Sinele: realitate şi subiectivitate. Polirom. 1986. E. Filosofie generală. 2005.. Dicţionar de filosofie (Oxford). Pierre. Florian. Garamond.. R.. Bourdieu. Ed. 1943.. Prelegeri de estetică. 1999. Buc. 393-398 Tipologii ale valorilor morale/Responsabilitatea şi datoria 1. Immanuel. Ed. Georg Wilhelm Friedrich. vol. p. Ed. Ed. Mircea. Buc. Republica. 182-183 6. 47-85 3. Ed. p. Buc. Riesman. 337 8. Critica raţiunii practice. Buc. p. Yale University Press. 136-145 (ruşinea şi pudoarea) 5. Ed. în vol. Buc. a 3-a Tipologii ale valorilor morale/Ruşinea 1.. Antologie filosofică. Ed. 6 + la valoarea etică în genere.

243-291 5. 1999. p. Definitio sacri. Cluj-Napoca. Steiner. O teologie a frumuseţii. Pierre. Ed. Arta icoanei. 1998. p. Buc. Iaşi. Martor al speranţei. p. Weigel. p. Buc. Ed. Lorenz. Mircea. Buc. p. Cele trei limbaje ale omului. Buc. 1996 7. Homo ludens. p. Ed. Ed. Iaşi. Amarcord. 1997 Tipologii ale valorilor morale/Sacrul 1. Michel Izard. Ed. Otto. Lăpuş. Marcel.. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Polirom. 2000. Omul şi valorile. 1977. Johan. C. 15 6. Universitas. Ed. sept.Wilhelm. Aşa-zisul rău.9 discipline plus 3 domenii Axiologie Tipologii ale valorilor morale/Sacrificiul 1. Konrad. 1998. Polirom. 108-144 5. 280-294 4. Dancă .. 1986 5. 2008. Iaşi. 27-28 3. Ed. Tg. 1996 Tipologii ale valorilor morale/Speranţa 1. Eliade. Sacrul. Teora. 121-147 3. Platon. I. Repetarea. Idei în dialog. vol. 9. Iertarea.. George. Buc. George. Vladimir. Ed. Maus.. Republica. Ed. Nemira. Ed. Ed. Buc. Timişoara. Buc. p. Simboluri ale transformării.. Caillois. Dacia. Ed. Evdochimov. Buc. 185-321 3. Eliade. Mircea.. Rudolf. 2000. 191-203 4. Polirom. Humanitas. în rev. Univers. p. p. 2008. Eseu despre natura şi funcţia sacrificiului. 1993. 1992 4. p. Ed. Ars Longa. Huizinga. Søren. Jankélévitch. 33-70 6. Henri Hubert. Galaxia Gutenberg. ----. Kierkegaard. Buc. Humanitas. Mihai. 1998. Univers Enciclopedic. Iaşi. p. vise şi mistere. Opere V. Dacia. I. 85. Dicţionar de etnologie şi antropologie. Ed. Introducere în antropologia culturală.. Mircea Elaide. Meridiane. Despre Numinos. Jung. Polirom. Cluj-Napoca. Coman. Mituri. Roger. Bonte. 1998 2. 593-596 2. Paul.. Ed..G.. Ed. 197 2. 2007 137 . Nr. Sacrul şi profanul. Ed.

Kierkegaard. Buc. 213220 4. p. Buc. 7. Iaşi. p.. Fenomenul legionar. Greutatea si harul. Buc. 346-347 5. Ionescu. Aşa-zisul rău. Despre bolile filosofilor. Cioran. Ştefan Palaghiţă. Ed. (pr. Søren. p. Wojtyla. Ortodoxia lui Nae Ionescu.. Frisch. 2007 138 . p. vise şi mistere. p. 1998. Răul şi suferinţa.. Pontica. p. Buc. Eliade. Univers. Humanitas. sep. Rost. în rev.vatican. www. Cluj-Napoca 8. Roza Vânturilor. 1998. Ed. citat de Constantin Papanace în Cuvânt introductiv la Fenomenul legionar în cartea Istoria mişcării legionare. Ed. Gabriel. Ionescu. Ed. Ed. Ed. Istoria mişcării legionare. 117-118 9. Simone. Pareyson. 1984. Humanitas.. Jankélévitch. Conceptul de anxietate. Salvifici doloris. Vladimir. 2005. Amarcord. Ştefan. de Pr. 1993.. Lorenz. Ed.. Liiceanu. Konrad. Abordări orientale şi occidentale ale dezvoltării personale. 2003. p. Humanitas. Buc. Buc. Buc. Iertarea. Nr. Polirom. 94-120 6. Petreu. Timişoara. p. Ed. 358-359 Tipologii ale valorilor morale/Umilinţa 1. Ed.. 1998 2. Mituri.). 143-168 10. Mircea.. Ed. Biblioteca Apostrof. Univers. Roza Vânturilor. Despre ură. ----. Ed. Ontologia libertăţii. 2005 7. în Palaghiţă. Ken. Constanţa.. Elena Francisc Publishing. 8-9 2. Max. Weil. Karol. Nae. 1993. Mitul eternei reîntoarceri. 2003. Ed. Buc. Calciu. Ed. Wilber. Jurnal. 144-145 2. 1998. Marta. 1999 3.va Tipologii ale valorilor morale/Trădarea Nae. Luigi. Fără graniţe. p. Buc. 280-294 Tipologii ale valorilor morale/Ura 1. Gheorghe (preot).9 discipline plus 3 domenii Axiologie Tipologii ale valorilor morale/Suferinţa 1. Univers Enciclopedic.

Garamond.. Vladimir. ----. Buc. Univers. în vol. Teora. Buc. 91-98 13. Halais. Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă. 2006 14. vol. Etică şi axiologie în opera lui Max Scheler. 1971 5. Kant.. p. Ed. Ed. Vechea şi noua ontologie. p. Buber . Immanuel. 159-175 Valori istorice. Ed. Ed. Erasmus din Rotterdam. Paideia. Texte alese. Ed. Ed. 1997 18. 241 12. Univers. Ernest.. Citadela. Habermas. 14-15 11.. 113-128 Valori economice. Recesivitatea ca structură a lumii. Petre.. Individualité et valeur dans la philosophie morale. Paradoxul moralei. Ed. 2001. 192-199 Valori religioase. Dialectica secularizării. 141-159 Valori etice. Émmanuel. Biblioteca Apostrof. 1985 (orizontul vieţii sociale şi morale în filosofia lui Descartes).. Ed. Jankelevitch. Buc. Buc. p. Cluj-Napoca. Habermas. Echinox. Ed. Iaşi. André. Buc. Antoine.. De Saint-Exupéry. p. 1959 10. p. 1992. ----. 1998 8. Introducere la Filosofie contemporană. 128-135 Valori juridice. Buc. Mircea. Hartman. Buc. 2005. 1974. Ştiinţifică. Humanitas. Trilogia valorilor.. Ed. Ştiinţifică. Ed. Ştiinţifică.. 456-464 7. Lucian. 1946 4. Hans-Georg. II. 1995. Îndemn la simplitate. p. p. Gadamer. 1977 9. 1995 3. ediţia a III-a. Estetica. Ratzinger. Eminescu. Buc. Paris. Nicolai. 1987. Comte-Sponville. Adevăr şi metodă. Comarnescu. 1972 139 . ClujNapoca. Ed. Elogiul nebuniei. 136 6. Fundamentele prepolitice. 149-169 15. Alexandru.. Florian. Junimea. Ed. Petru. Joseph. 1997. Bernea. 135-141 Valori politice. Meta Concept. 199-205 Valori cultural-sociale 2. Ed. Eminescu. Buc. Ed...Martin. Buc.. 175-192 Valori estetice. Filosofia valorii. Eu şi tu.. Ed. Blaga. Anastasia. p. 372-379 16. Roşca.. Jürgen. Kalokagathon. p. Ed. traduse şi comentate de Alexandru Boboc şi Ioan N. Jürgen. Buc. 113-141 (etica) 17. Critica raţiunii practice.9 discipline plus 3 domenii Axiologie Tipologii ale valorilor morale/Valoarea etică şi/sau morală (în genere) 1. Buc. 1997. Buc.. Boboc. Andrei. Mic tratat al marilor virtuţi. Etica. Polirom. Iaşi.

Fundaţiei România de Mâine. 109113. Nicolai Hartmann. 1968. 2001. 40-44. Logica frumosului. ClujNapoca. 433-434 30.. Ştiinţa veselă. 206-215 Despre iertare. ----. Mario Vargas. 44-75 („Pentru istoria sentimentelor morale”) 28. p. Ştiinţifică. Constantin. Rusu. Buc. Liviu. 260-267 Despre duşman şi despre prieten 20. Buc. Paideia. Buc. 1994 (din Amurgul idolilor. Ed. 1971 24. Voinţa de putere. p.. Que saisje?. I. Ioan D. 2003. Ed. Meta Concept. Stăniloaie. Roşca. Ed. Genealogia moralei. Hestia. p. Ed. Plon. p. Moralităţi elementare. 1970. Lipovetsky. Humanitas. Montaigne. Mill. Oradea.p. Ed. Timişoara. Ogien. Monique Canto-Sperber. Paideia. 83-91. 2001 25. ELU. 50-55 Despre virtute. Horia-Roman. Gilles. 32-39 Despre minciună. Buc. Buc. 72-74. 26-51 35. Leszek. 39-45 Despre toleranţă. 2006 32. Humanitas. Scrisori către un tânăr romancier. Ed. Rostire filozofică românească. ----. 1992 27.. ----. (Max Scheler . 147-154 Despre problema sexului.D. Ed. Ed. ----. Humanitas. p. 119-123. 1994 23. Lucian Blaga. 51-58. La philosophie morale. Elion. 97-98. 230-237 33. Noica. Buc.. Amurgul idolilor. Buc.. Reflecţii despre spiritualitatea poporului român..9 discipline plus 3 domenii Axiologie 19. Ruwen. p. Ed. Omul recent.. Buc. 485) 29. prea omenesc. Ed. p. Buc. 1966 şi II. Conferinţe mici pe teme mari.. Buc. Alternative. Nietzsche. p. 1999. Morar. p. 1993 26. Dumitru. L’Ére du vide. Humanitas. Echinox. Utilitarismul. Ştiinţifică. Introducere în axiologie. Dincolo de bine şi de rău. 2002. p. 173-187 31. p. Tudor Vianu. Paris. J.. D. Eseuri.. Roşca.... 233-239 Despre invidie. Ed. Essais sur l’individualisme contemporain. Llosa. 172-184 Despre ceea ce este bine şi ceea ce este adevărat. p. Patapievici. I şi II. 2003 22. Ioan N. Paris. Ed. Ed. Buc. Petre Andrei. 156-163) 34. 200-206 Despre datorii. 2000. Roşca. 2001 140 .S. Buc.. Aion. Despre genealogia moralei. 1983 21. Ed. Opere complete – 3 – Omenesc. Ed. Kolakowski. p. Friedrich. Vasile.

Buc. Platon. 178-188 38. Tzvetan. Ed. Moralitatea. p.. 97-124 43. 1993 40. Cicero. Între logica inimii şi logica minţii. p.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 36. Cicero. Christos. Buc. Vasile Dem. p.. 1983. Alexy. Ed. p. 1985. Etica protestantă şi spiritul capitalismului. Buc. 8. 100 Valoarea vitală. 1989. Polirom. Troc. Buc. 114 Valoarea morală. p. Piteşti. 2006 Tipologii ale valorilor morale/Valoarea juridică 1. 235-362 2. Robert. Max. p.. Ed.. Vianu. 97 Valoarea economică. Libertatea moralei. p.. Humanitas. Piteşti. p. 192-199 141 . Humanitas. Ed.. Ed. Iaşi. Despre supremul bine şi supremul rău. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Tudor. p. Buc. p. Ed. 2002 42. littérature. 74-75. Yannaras. ediţia a 3-a. Ed. 117 Valoarea religioasă 39. introducere în etică.. vol. 2006. vie humaine.. Buc. Cartea Românească. p. xxxx. Despre libertate. 1994 4. 365-479 Tipologii ale valorilor morale/Valoarea politică 1. 1979. Ed. 2002. Anastasia. John Stuart. Lefort. p. Philosophie morale.. Ed. Buc. Todorov. Grădina nedesăvârşită. Ed. 2008 2. Opere. 1983. Gabriel. Mill. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Andrei. Opere. Bernard. Ed. p. 207-240 (O morală pe măsura oamenilor) 37. Filosofia valorii. Ed. Quaridge. Trei. Minerva. Iaşi. 1997. Ştiinţifică şi Enciclopedică. VI. 108 Valoarea teoretică. Claude. p. Ed. Invenţia democratică. Paralela 45. Postmodernismul în antropologia culturală. Buc. Zamfirescu. 2002 3. Weber. Buc. Williams. 111 Valoarea estetică. p.. Paralela 45. 105 Valoarea politică. 114-117 şi p. Ed. 2002 41. Polirom. Ethique.. Petre. Despre supremul bine şi supremul rău. Conceptul şi validitatea dreptului. 102 Valoarea juridică. Buc. Ed. Paideia. 392-483 Tipologii ale valorilor morale/Valoarea religioasă 1.

Teologie şi filologie. Dualismul gnostic şi maniheic din perspectivă teologică. Buc. Societatea Misionară Română. Polirom. Iaşi. Ed. p. 1999. Paralela 45. Ed. Ed. 2002. Ioan Mircea. Academiei Române. 1973.. Esenţa filozofiei. Meridiane. Piteşti. 1992 Bonte. 2000 Dilthey. Institutul European. 2003 142 .. Piteşti. Humanitas. Émile. Har şi libertate în viziunea teologică.. în vol. 1998 Kolakowski. 5. Formele elementare ale vieţţii religioase. Pierre. 217-232 Jankélévitch. Patristică şi umanism. p. Paralela 45. Polirom. p. Filosofia valorii. Ghid esenţial. Luke. 2000. André. p. Ed. 543-579 Miquel. Ed. Opere sociologice. 1994 Moceanu. Piteşti. Cele două surse ale moralei şi religiei. 94-112 Durkheim. Filosofia contemporană despre morala creştină. C. Leszek. Polirom. I. Anca Manolescu. 3. I. Buc. Ed. 20. Henri-Irénée. 2002 Ivanciu. Stelian. Iaşi. 331 şi urm. vol. 14. Paralela 45. Buc. 8. 19. Polirom. p. Buc. Piteşti. Buc. Buc. p. Humanitas. 1993 Lewis. Ed. 7. ----. Ed. Andrei Pleşu. 127-143 Ielciu. 2001 ----. 9. Humanitas. Religia. Fiinţă şi valoare în gândirea filozofică a lui Louis Lavelle. Ovidiu. 2008 Chesterton.. 10. Religiile Lumi. 2002 Iuga. Ed. Paralela 45. Piteşti. Iaşi. Iaşi. Meridiane. Nicolae. 596-598 (sacrul) Buckles. Hans-Georg. Wilhelm. 2007 Manolache. Paralela 45. 15. 1996.. Islamul şi civilizaţia sa. Ed. Bergson. Ed. Sensuri metafizice ale crucii. 16. Sensuri fundamentale. Paralela 45. 18. Ed. 1995 Gadamer.. 1987. 13. 11. 51-106 Liiceanu. Piteşti. Ed. Iaşi.. Ortodoxia sau dreapta-credinţă. 1979.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 2. 6. Ed. 12. Ed. Brandov Toporov. Ed. Henri. Gabriel. Ed. 4. Actualitatea frumosului. Creştinismul redus la esenţă. G.. Buc. 21.. Vladimir. 17. Ivan C. Ed. Paralela 45.K. Michel Izard.S.. Academiei. Dicţionar de etnologie şi entropologie. p. 2000 Marron. Iertarea. Piteşti. Ed. Ed.

Adam. Dacia. citat de Francis Fukuyama în Sfârşitul istoriei şi ultimul om. Rizescu. Anania. 1993.. 14-15 adevărul Tipologii ale valorilor morale/Vanitatea 1. 73-105 27. p. prea omenesc. The Blackwell Companion to Postmodern Theology. Despre Numinos. 1981 28.. p. Miberva. Buc. Ed. Paideia. Leszek. Paideia.. Ed. Între logica inimii şi logica minţii. 2002 Tipologii ale valorilor morale/Valoarea teoretică Asimov. Cartea Daath. Cluj-Napoca. Humanitas. Buc. Timişoara.. Max. Libertatea moralei. Valeriu. 1998. Humanitas. Ed. p. BOR. 1994. Buc.. 2000. Piteşti. Weber. Ed. Ed. Buc. Steihardt. Trei. Ed. p. 2001. Buc. I şi II. Humanitas. Graham. Buc. Vasile. 27 2. Dăruind vei dobândi. 2005 33. Buc. p. 1993 32. Morar. 117-119 30.. 189-197 23. p. Ed. Ed. Stăniloae. 2001 26. Nietzsche. Kolakowski.. George. Cluj-Napoca. Buc. Vianu. Ed.. Ed. Buc. 1996. Ed. Scheler. David R. Christos. Ed. Forme de iubire implicită a lui Dumnezeu. 1994 29. Cartea Românească. Religia. Friedrich. 224-229 2. Otto. 2006 31. Teoria despre învăţămintele morale. Florlie Dalbe. 8-223 143 . Paralela 45. Hestia. 1985. 69 Tipologii ale valorilor morale/Vina 1.. p. Rudolf.. Dumitru. Opere complete – 3 – Omenesc. Blackwell Publishig. 1999. Buc. Etica protestantă şi spiritul capitalismului. Yannaras. Tudor. 76-98 24. 8. 171-177 187-199 25. Anastasia. Dacia. p. ed a 2a Ed. Teora. Zamfirescu. Max. Vasile Dem. Visele sunt sacre. Spiritualitatea ortodoxă.. Simone. Sinele: realitate şi subiectivitate.. 1979.. p. Opere. Nevoia de ortodoxie. 1995.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 22. Ed. 155 3. Ed. Hawkins.. Moralităţi elementare.. Buc. p. Omul resentimentului. Weil. Buc. vol. Buc. Ward. Nicolae. Ed. Rotonda plopilor aprinşi. Smith. p. 2006. Ed.

Gânduri despre politică şi revoluţie. 156p. Buc. Joseph R. 421p. Tarcher. God on Sex: the Creator’s Ideas about Love. 1990. Aspen. Buc. Opere. I Love You.. p. Akin.. 291p.B. Aşa grăit-a Zaratustra. dreptate. 1998. Annas. compasiune. Buc. Friedrich. André. J. Morar.. Mic tratat al marilor virtuţi.. The Logic of Love. For Men Only: How to Love a Woman without Losing Your Mind.9 discipline plus 3 domenii Axiologie Tipologii ale valorilor morale/Violenţa Arendt. Nietzsche. Crizele republicii. Los Angeles: Jeremy P. 284-288 (suferinţa). 419-483 III. Ontario. I. Ştiinţifică şi Enciclopedică.M. André.. Plato and Aristotle on Friendship and Altruism. onoare. 2003. 1977 144 . Ed. Hannah. le chapelain.f Bibliografie (extra) despre Iubire 1. CO: MacMurray & Beck Communications. 7. Norman Z. 6 3. 4. Buc. Series: Milestones of thought in the history of ideas 5. Despre violenţă. prefaţă la cartea lui Comte-Sponville. ediţia a III-a. Intimacy and Marriage. 3. Oakville. Alcock. edited and abridged by Frederick W. datorie şi loialitate) 1. 140143. 1976. Humanitas. politeţe curtenitoare.. Nashville.U.. Ungar Pub.. Ed. 77-79. 143-146 (mişeii). Frank. 86:532–54. Angelo. Platon. The Art of Courtly Love. Ed. Nesupunerea civică. 121-129. 134-137 (miloşii). 2. 226-230 (renegaţii). Italy: Cooperativa Libraria I. TN: Broadman & Holman. onestitate.L. 54p. The Art and Practice of Loving. Francesco. Locke. 1974. Minciuna în politică. NY: F. 1999 Tipologii ale valorilor morale/Virtuţile morale (cinste. 1993. Mind. curaj. Daniel L. 102-104 (castitate). Univers. p. Andrews. sinceritate. 338-342 (tristeţea) 4. Alberoni. Co. Milano. 1957.. Canada: CPRI Press. 93p. p. Translated by John Jay Parry. glorie. Humanitas. 227p. 6.11. 2000. Codul Bushido 2. Ed. 1996. Vasile..

Love and Mankind’s Future. 16.. 18. Alexander. Love and the Expansion of Self: Understanding Attraction and Satisfaction. Love Can be Found: a Guide to the Most Desired and Most Elusive Emotion. Kenneth L. Aron. Mead. IN: Bobbs-Merrill. A translation of the Latin text of Aristotle which St.. the brain & creative thinking Arzoumanian. 12. Love and Saint Augustine (Liebesbegrieff bei Augustin). 14. on Aristotle’s Love and Friendship. 132p. Attracting Romance. The Brain.. neuropsychiatry. Indianapolis. 19. 161p. Kay. 15. 1992. Apgar. 9. 1951. 141p. Loving. Overcoming Relationship Addiction: a Workshop for Women who Love Too Much. Helene S. With an Everlasting Love. in Wisdom. Arnstein. OR: Harvest House. Artiss.. 11. Ethics. Arieti. Washington: Hemisphere Pub. Milwaukee.. Thomas employed precedes each chapter Arendt. 1967. & James A. 233p. Saint Thomas (1225?-1274).9 discipline plus 3 domenii Axiologie 8. Edited and with an interpretive essay by Joanna Vecchiarelli Scott and Judith Chelius Stark. Phenomenological psychology. NY: Broadway Books. NY: Persepolis Press. The Magic of Love. 94p. 1977. NY: Dodd. Hannah. Arthur & Aron Elaine. Armor. books VIII-IX. 1986. Kathryn. Corp. and Hating. Thomas Aquinas. Silvano. 362p. 13. Lowell Jay. Elaine. Plantation. 1996. neuropsychology. 145 . 201p. WI: Family Service America. NY: Harcourt Brace Jovanovich. Corp. 1985. Arieti. 230p. 149p. The Highly Sensitive Person in Love: Understanding and Managing Relationships when the World Overwhelms You. Chicago: University of Chicago Press. 1995. St. The Roots of Love: Helping Your Child Learn to Love in the First Three Years of Life. 1990. 228p. 172p. 17. Eugene. 10. FL: Distinctive Pub. 2000 Arthur. Providence: Providence College Press. 1976. 1975.. Aquinas. Translated by Pierre Conway. Arthur. NY: Irvington Publishers. Love & theological meditations. Translated from the author’s In Decem Libros Ethicorum Aristotelis ad Nicomachum Expositio. Reginald Cavin. Aron.

Alexander. CT: Greenwood Press. Nicholas & Roberto Badillo. Philosophy & Phenomenological Research. Austin. 24. 48:1–23. Augustine. 1993. 1999 26. DC: Regnery Pub. Secaucus. The International psycho-analytical library. 64p. 174p. A. 1977 (1st by Harper.. Scottdale. 32..). Aylesbury. K. Cultural heritage & contemporary change. Hibbs. Discovering the Folklore and Customs of Love and Marriage.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 20. 23. WaA: Pan Press. The Love-Fight: Caring Enough to Confront. 1914. Bishop of Hippo. Avila. Baier. 433–50. 1993 27. Hope. and Love. Primary Love and Psycho-Analytic Technique. 1996 (1st 1961). Lloyd James. Cherishable: Love and Marriage. 29. Bailey. by Thomas S. 1974. Appleton and company. 1953. NY. David W. NY: Cornell University Press. NY: Da Capo Press. 31. Friendship: A Philosophical Reader. Lovetypes: Discover Your Romantic Style and Find Your Soul Mate. 173p. DC: Council for Research in Values and Philosophy: Paideia Press. ----. PA: Herald Press. Latin America 146 . 30.) 33. Balint. Group. 25. Intro. Friends as Ends in Themselves. 21. 1997. 288p. Derrick Sherwin. 145p. 1986. Baldwin. Michael. Corp. NJ: Carol Pub. Especially in Latin America & Venezuela. Drawings by Daphne K. 1987. (Originally published: NY: Liveright Pub. Washington. Louis. ----. Washington. Unsafe Loves. 1973. Badhwar. Love as the Foundation of Moral Education and Character Development. C. 286p. 1991. 176p. The Enchiridion: on Faith. Love and the Soul Maker. England: Shire Publications.. Solomon & Higgins. 22. Reconsider love. 1995. Saint. The Mystery of Love and Marriage: a Study in the Theology of Sexual Relation. Augsburger. Margaret. Loves of Their Lives: Enduring Romantic Relationships from Antony and Cleopatra to Today. 104p. (ed. N. Scottdale. Mary Hunter (1868-1934). 1971. Barros. Averill. 28. Ithaca. Baker. In series. London: D. Seattle. Westport. 1952). 255p. Morris. NY: Avon Books. PA: Herald Press.

Bernhard Adam. 127 p. Co. 1989. The Love Test. 147p. 39. The Many Faces of Love: the Psychology of the Emotional and Sexual Life. Benton. MI: Zondervan. Berman. 353p. 1988. For God So Loved: An In-Depth Look at the Bible’s Most Well-Known Verse. Portland. CA: New Horizon Books. psychology and sexual life of women with an appendix on prostitution. Biddulph. De l’amour. NY: Boni & Liveright. Anatomy. Romance with the Right Person: a Guide to Understanding True Love. 1960. ----. Impossible Love. Emmanuel. 207p. Why the Heart Must Go Wrong. MI: Cistercian Publications. Authorized translation by Fred Rothwell. Woman and Love. 35. James M. Keeping Close: How to Make Your Relationships Work. 1984. 41. The Secret of a Happy Family: Stay in Love as a Couple through Thick and Thin—and Even with Kids. NY: Macmillan company. Bauer. Berl. S. 1984. 147 . 1993. Steve. 1993. 37. 191p.. The Nature of Love. 42. 1980 (1st ed. translated from the German by Eden and Cedar Paul. translated by E. Houston. Introduction by Norman Haire. 45. On loving God. NY: McGraw-Hill Book Co. Bernard. 204p. Bauer. 40. Jerdan. & Shaaron Biddulph. ----. Ed. Secaucus. Translated by Philip Mairet. First published in Australia as The Making of Love by Doubleday. 308p. Jan. 1995. 44. 1924. 181p. 219p. 1955). Baxter. Including work of Peter Abelard (1079-1142). De Diligendo Deo. OR: Multnomah. Joanna. 1995. Benoît. NY: Octagon Books. Kalamazoo. Harold.. MI: Kregel Publications. or. 1927. 38. NJ: Citadel Press. NY: Morrow. physiology. The Six Demons of Love: Men’s Fear of Intimacy. NY: Doubleday. 278p. The Love of God. Analytical commentary by Emero Stiegman. Steve. Poway. Grand Rapids. 2 volumes. Grand Rapids. Bessell. Dallas: Spring Publications: Distributed in the United States by Continuum Pub. 1983 43. of Clairvaux.. 175p. James Sidlow.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 34. Heloïse (1101-1164) & Carl Gustav Jung (1875-1961) on Love 36. 149p. Hubert. Saint (1090 or 91-1153). 1983.

47. L. 1982 54. Joel D. 1995.. The Magic of Lasting Love. Blanton. Bloomfield.. Bindman. 53. 180p. 93p. NY: Macmillan. Donald G. 329p. Love Among the Wild Gods: Reclaiming True Power and Peace. Bloomfield. Hermosa Beach. with Felder. 55. 1983. James R. Henri. Joyce & Kathleen Boisen. 59. Martin with Carmen Lynch. Friendship.. 1978. 1989. 48. Forty Ways to Say I Love You: for Christian Couples who Want to Keep Their Love Alive. 222p. 152p. 135p. Bloesch. Blum. 58. Originally Lasting love. 181p. Bleiman. NY: Ballantine Books.. 1992. and Why You Break Apart. 1986. NY: Macmillan. Santa Monica. Stephen. Blinder. 1998. MN: Augsburg Pub. Leonard. Bjorge. 252p. Love Without Illusions. Harold H. How to Get It. Sirah with Kory. God. Lasting Love: How to Give It. and Vettese. Holiness. 57. Block. 1955. Bloom. Lifemates: the Love Fitness Program for a Lasting Relationship.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 46. ----. 51. Love. NY: Bantam Books. Altruism. NY: New American Library. Love and Love’s Philosophy: a Contribution to the Biology of the Personality. and Morality. 52. Harold H. 1957. CA: Roundtable Pub. Irwin. Downers Grove. the Ways you Connect. 241p. the Almighty: Power. How to Keep It. 238 p. IL: Glenbridge Pub. NY: Pageant Press. Making Peace with Yourself: Turning your Weaknesses into Strengths. CA: Fithian Press. 1989. ----. What Is This Thing Called Love?. Santa Barbara. 1989. 274p. CA: Human Futures. With poetry by Natasha Josefowitz. 236p. Minneapolis. 1996. IL: InterVarsity Press. A.. 1982. 50. NY: Cornerstone Library. House. London: Routledge & Kegan Paul. 252p. Choosing Lovers: Patterns of Romance. Wisdom. Macomb. Robert.. Love Secrets for a Lasting Relationship. 1980 148 . Love or Perish. How You Select Partners in Intimacy. 56. Smiley (1882-1966). Birnbaum. NY: Simon and Schuster. 49.

210p. San Francisco: Harper San Francisco. 1994. MO: Sheed & Ward. The Psychology of Romantic Love: What Love Is. London: Tavistock Publications. The Romantic Love Question & Answer Book.. Knopf. 180p. love & peace. 66. 64p. John. The Way of Marriage: a Journal of Spiritual Growth through Conflict. NY: Little. Anthony. 187p. Brown.. Nathaniel & E. Boston: Distributed by Houghton Mifflin. Dianna Daniels. Bradshaw. Los Angeles: J. Love’s Prism: Reflections from the Heart of a Woman. 69. NY: Bantam Books. 232 p. 68. Why It Sometimes Grows. CA: Celestial Arts Pub. 1972. 1931. 179p.. 73. WA: Purna Press. When Love Dies: How to Save a Hopeless Marriage. CO: Interloc Pub. 1988. 1979. 1985.P. Love. 1992. 1987. Love and cookery. Creating Love: the Next Great Stage of Growth. 65. Los Angeles: J. NY: Messner. love. Elisa.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 60. Marriage. Branden. 104p. The Making & Breaking of Affectional Bonds. 64. 149 . 71. 1982.. 68p. Love-Life in Nature: the Story of the Evolution of Love. Branden. The Sacred Fire: Love as a Spiritual Path. ----. 1987. 374p. How Can I Show You that I Love You? Millbrae. Roberta C. 74. 62. Philadelphia: Fortress Press. Bozarth.. Bragdon. NY: A. To Love as God Loves: Conversations with the Early Church. 1999. 1991. 63. Henry James. Bondi. Bölsche. NY: A. 1993. Booher. 176p. Brotherliness. Love. intimacy. 111p. 1980. Boulder.p. Claude Fayette (1866-1946). Branch. Revolution: a Challenge of Love. Why Love Is Born. 1994. Why It Sometimes Dies. & C. Translated from the German by Cyril Brown. 2 volumes. Borys. Alla Renée. and Sex. 1926. Kirkland. Kansas City. 184p. Devers Branden. Nashville: Word Pub. Boni. 70. Judy. The Eternal Poles. Susan. 72. Tarcher. Bowen. Love: a Keepsake Book from the Heart of the Home. Bowlby. Bodmer. Wilhelm (1861-1939). 67. 194p. Tarcher. John. 185p. Nathaniel. San Francisco: Harper San Francisco. Bottagaro. 61. A. 128p.

. Chicago. Amatea. NY: Simon and Schuster: Linden Press. Briggs. 84. 1985. Dating. 1915. Having it All: Love.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 75. Translated from the Danish by Thomas Teal.. 1999. Love. Embracing Life: Growing through Love and Loss. Success. J. PA: Brunner/Mazel. The Death of Cupid: Reclaiming the Wisdom of Love. MA: Sci-art publishers. Vincent. Conduct and meaning of life. 128p. 2000 88. 1982. 1987 89. 136–48. Social Philosophy & Policy. 1935. E. Brentlinger.. in Soble (1989a). 298p. 85. Brümmer. Even if You’re Starting with Nothing. 1976. The Nature of Love. Twelve Great Passions. Broadbent. Brown. NY: Cambridge University Press. John Adams. London: Hutchinson. NY: Cambridge University Press. 109–29 77.. marriage & women. 82. M. 196p. Bratman. Money.. Brendon. 2006 76. 81. în Faces of Intention: Selected Essays on Intention and Agency. Primarily women life skills. Brøgger. Lawrence. O. Analyzing Love. and Political Community. Brown. Bridges. Dorothy Corkille. Cambridge: Cambridge University Press. The Orange Blossom. 1912. Norman M. 1993. 1970/1989 80. Braverman. Romance and Marriage. W. 395p. Sex. NJ: Prentice-Hall. Analyzing Love. Cambridge: Cambridge University Press. Selfless Self-Love. 1987. J. Shared Intention. How to be Loved.. 16:252–289 83. Englewood Cliffs. 1976. Suzanne. Brown. MD: Leviathan Press. NY: Delacorte Press/S. Nachum & Shimon Apisdorf. Bransen. IL: Keldan Publishing Company. 86. D. Helen Gurley. 462p. Cambridge. Love and Intimate Relationships: Journeys of the Heart. 78. Deliver Us from Love.. Cambridge. Bronson (pseud. The Model of Love: a Study in Philosophical Theology. 150 . Love and Friendship. Garden City. Philadelphia. Brink. & Ellen S. 156p. R. 87. The Meaning and Varieties of Love: a Psychological Analysis and Interpretation. NY: Doubleday. Eudaimonism. 351p. ----. 240 p. W. 9: 3–25. 1996. 90. Baltimore. 1999. 249p. 79. 133p.). Ethical Theory and Moral Practice. James Winfred.

147p. Rinehart. Thorofare. Love. OR: Harvest House Publishers. 1983. Edited by Daniel Kimber. 1987. Thorofare. NY: Macmillan. 1988. NJ: SLACK. NJ: SLACK. Thorofare. Thorndike. Oakland. 1978. ----. 276p. 92. 160p. 132p. edited by Daniel Kimber. Frederic B. 1989. Slack. Love: the Foundation of Hope: the Theology of Jürgen Moltmann and Elisabeth Moltmann-Wendel.. Bry. Loving & Learning. 1982. 102. 103. Bundschuh. Larry A. Rick & Dave Gilbert. 104. Slack. B. 231p. Thorofare. 1982. 1972. 101. Addicted to Adultery: How We Saved our Marriage. NY: Holt. Slack. NY: Fawcett Columbine. Brzeczek. NJ: C. NJ: C. B.. 247p. 100. ----. 1990.. 350p. ed. eds. NJ: C. Learning to Love Forever: a 40-day Plan for a Love that Lasts. NY: W. Burnham. ME: Thorndike Press. Loving Each Other: the Challenge of Human Relationships. Adelaide with Leonard Felder. Thorndike. Eugene. and Winston. ME: Thorndike Press. 151 . Born for Love: Reflections on Loving. 94. Thorofare. ----. 36p. Morrow. Love & Renewal: a Couple’s Guide to Commitment. Chapters presented at a transcontinental festival in honor of the Moltmann’s sixtieth birthdays in Apr. ----. 1989. MA: G. 95. NY: Bantam Books. Photography by Bruce Ferguson. 1972. 93. ----. Papa. and San Francisco and sponsored by Trinity Institute 96. Personhood: the Art of Being Fully Human. Living. Thorofare. Dating Your Mate. Because I Am Human. 200p. 1994 98. Boston. Buscaglia. San Francisco: Harper & Row. NJ: SLACK. My Father: a Celebration of Dads. CA: New Harbinger Publications. 1986 in NY. ----. Thorndike. 125 p. 1984. 298p. Louis. Richard. How You Can Save Yours. Bus 9 to Paradise: a Loving Voyage. 147p. 99. 386p.. 382p. 1992. ----. Illustrations by Rick Bundschuh. Leo F. et al. B. 97.K. 170p. St. NY: Random House. The Disabled & Their Parents: a Counseling Challenge. ----. Elizabeth Brzeczek & Sharon De Vita. Hall.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 91. ME: Thorndike Press. 1986. Bugen. 1990.

1994. 112. Bushong. Eddie H. Columbia University. Parts of several chapters have already been printed in the Atlantic monthly 117. Boston. ----. Williams. Button. ----. Prescriptions. 251p. 1982. 110p. 1987. 32p. Slack. 1985. ----. NY: Teachers College. Worship. 1988. 341p. 250p. 224p. ----. 117p. Bushong. Thorofare. Harold E. Quakertown. 271p. The Fall of Freddie the Leaf: a Story of Life for All Ages. 182p. 1939. 1997. Man Power: How to Win the Woman You Want. 1915. NY: Houghton Mifflin. with a wine and food statement by René Chazottes. NY: St. Leo F. NJ: Slack. B. 113. Butterfield. NY: Villard. NY: McGrawHill. How to Keep a Man in Love with You Forever. ----. ----. Touch. eds. What Men Live By: Work. Carolyn Nordin. NJ: C.. 1973. 118.B. Illustrated by Tom Newsom. Cabot. 106. 107. photography by C. Play. Buttram. NJ: C. 121p.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 105. Richard Clarke (1868-1939). Thorofare. 1986. NJ: SLACK Incorporated. 114. Martin’s Press. 111. The Seven Dumbest Relationship Mistakes Smart People Make. Boston. 1991. 1981. The Way of the Bull: a Voyage. NY: Continuum. 109. Thorofare. NY: Houghton Mifflin. Love Problems of Adolescence. 110. With Biba Caggiano. John. Tracy. Seven Stories of Christmas Love. 108. 230p. Thorofare. PA: Humanitarian Society. NY: St. 176p. B. and Affection. Steven Short with Susan Mantle. Human Advocacy and PL94142: the Educator’s Roles. NJ: C. NY: Holt. Slack. Richard C. 158p. Morrow. Making Love Work: a Radical Approach. Cabot’s What men live by selected by Edith Motter Lamb 116. 1979. 86p. Love. Loving Him without Losing You: Eight Steps to Emotional Intimacy without Addiction. To Be Taken Immediately. Hidden Influences of Love. Leo Buscaglia’s Love Cookbook. NY: W. 119. with Joan Sanger & Ruth Strickler. Slack. Buscaglia. Rinehart and Winston. Martin’s Press. Cabot. 115. How to Make a Man Fall in Love with You. Oliver McKinley. San Bernardino. 1984. Collection from Dr. CA: Borgo Press. 1988. Carolyn Nordin. 1914. 152 . To Be Taken for Life. ----. 212p. Thorofare.

1999 124. 126p. FL: Health Communications. Caplan. 204p. 298p. 198p. Handbook for the Heart: Original Writings on Love.. Roger with Karen Levine. Religious aspects of love 127. Men Who Can’t Love: When a Man’s Fear Makes Him Run from Commitment (and what a smart woman can do about it). Cannan. 1996. Don’t Sweat the Small Stuff in Love: Simple Ways to Nurture and Strengthen Your Relationships while Avoiding the Habits that Break Down Your Loving Connection. 1984. Foreword by John Gray. 1999 128. Carson. NY: Dutton. Joan C. 226p. Wauwatosa. ----. Richard & Kristine Carlson. Francesca M. 2000 129. by an Anglican solitary. 1984. London: SPCK. Recipes for Romance: 50 Ways to Sweeten Your Love Life. Callahan. 235p. London: Darton. Leslie & Jimmy Caplan. 133. London: G. Moderated Love: a Theology of Professional Care. The Drama of Love and Death: a Study of Human Evolution and Transfiguration. 1995. A Don’t Sweat the Small Stuff Treasury: a Special Collection for Brides and Grooms. 121. Novato. Evans. 1996. Relationships & sex 126. Carpenter. Love in America: Gender and Self-Development. Richard. 1914.. Canfield. 132.. Love. The Call of Silent Love: Vocation and Discernment. Steven & Julia Sokol. 1982. Edward (1844-1929). 130. 216p. Professional. NY: Hyperion. Longman and Todd. 125. Boston: Little. Richard & Benjamin Shield. 1990. Cancian. It Can Happen to You: the Practical Guide to Romantic Love.. 153 . Alastair V. Freeing Yourself to Love: How to Make the Most of Your Intimate Relations. 210p.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 120. NY: Cambridge University Press. 1912. ed. 1987. NY: Hyperion. NY: M. CA: New World Library. 151p. What Smart Women Know. & Peter Carson. 131. Carlson. NY: A & W Publishers. Carlson. Chicken Soup for the Couple’s Soul: Inspirational Stories about Love and Relationships. Campbell. WI: Med-Psych Publications. Trans. Carlson. Gilbert (1884-1955). Carthusians. Brown and Co. religious ethics in medicine & social services 122.. 123. Ltd. 164p. Deerfield Beach. 56p. Allen & Company. Carter. Jack.

Barcelona. Translated by Una Morrissy.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 134. Honor and Dishonor. Cayce. Cartland. 190p. 223p. 1996. 142. 1992. Sexual Attraction and Love: an Instrumental Theory. Castleman. J. interpersonal relations & mate selection. 141. Eustace. 143. The Five Love Languages.. NY: Beau Rivage Press. NY: P. TN: Lifeway Press. Barbara. Also: The Five Love Languages: How to Express Heartfelt Commitment to Your Mate.E. MI: Cistercian Publications. Charny. London: W. VA: A. 1994. 144p. 138. 178p. 326p. 94p. 1963. Rosa. Charles Thomas & Leslie Goodman Cayce. 135. 199p. Furth.. Edited by Dionne Marx in association with the California Institute of Integral Studies. Springfield. 175p. IL: Tyndale House Publishers. London: Dacton Longman Todd. 188p.R. 244p. Finding Love in a Cold World. 1964. Saturnal. Romance & Real People. The Many Facets of Love. 147. True Love in a World of False Hope: Sex. Paul. 1987. Downers Grove. 1995. Chicago: Northfield Pub. IL: InterVarsity Press. including work of Teilhard de Chardin. Our Need of Love. 146. 254p. Obey and Disobey. The Wound of Love: a Carthusian Miscellany. 154 . Carol. Pierre. 291p. 1995. Israel W. Straight from the Heart: How to Talk to Your Teenagers about Love and Sex. NY: Macmillan. Haridas. Kenedy. Virginia Beach. London: Methuen. 1996. Press. 1972. Spain: Seix Barral. Love. ----. 225p. Gary D. 140. Allen. NY: Simon and Schuster. 222p. 1972. Sex customs & love. Chicago: Northfield Pub. 139. Chapin. Chacel. 1975. 2003. H. Richard.. Chaudhuri. Kalamazoo. Cassell. Centers. 219p. Love.. 144. 204p. 137. The Cost of Loving. Wheaton. ----. The Five Love Languages of Teenagers: Parent Study Guide. Sheldon. Chauchard. NY: Routledge & Kegan Paul. 1987. Robbie. 2nd ed. 148. The Philosophy of Love. Chesser. Marital Love and Hate: the Need for a Revised Marriage Contract and a More Honest Offer by the Marriage Counselor to Teach Couples to Love and Hate. 1990. 145. Love Relationships: a Moving Sea. 136. 400 More Creative Ways to Say I Love You. Cholst. Nashville. 1968. Alice Zillman. Chapman. On love. Foreword by Hans G. IL: Thomas.

1998. the Earth. Well Being: a Personal Plan for Exploring and Enriching the Seven Dimensions of Life: Mind. Coon. André. 200p. 1893. 159. Charles William. 1977. Foreword by Harold Kushner. MI: Servant Publications. Originally 155 . Clancy. 277p. Clinebell. Cooper. CA: Conari Press. London: Hodder and Stoughton. Corção. Chopra. 236p. Love and Ecstasy. CT: Psychosocial Press. 1996. NY: Simon and Schuster. Cobbett. 157. Coleman. 1943. 30:619–48 163. 347p. London. CA: HarperSanFrancisco. NY: Emerson books. M. Love. Great Love Stories of the Theatre: a Record of Theatrical Romance. 1932. Work. 1992. Because of Love: Celebrations of the Heart. 150. 327p. 161. 1998. Deepak. 164. Ed. p. 248p. 158. Ann Arbor. 302p. 2nd ed. NY: Amour Press. 1938. NY: Duffield and company. Sex and Love in the Bible. David Lewis (1896-1960). & Libby Lee Colman. 1911. NY: Seabury Press. Love in America: an Informal Study of Manners and Morals in American Marriage. 448p. 162. The Practice of Kindness: Meditations for Bringing More Peace. Arthur D. Colman. Buc. 153. Review of Metaphysics. NY: Harmony Books. Cohn. Corbin. Advice to a Lover. Mic tratat al marilor virtuţi. William Graham. 152. What Love Is: Lessons from the Heart. 1957. San Francisco. Conari Press editors. 1998. Horace. Howard John. D. Cocking. Aristotle on the Forms of Friendship. Berkeley. William (1763-1835). Madison. Ethics. 64p. Green... Boston: Lee and Shepard. Spirit. 143p. 1999 151. 156. Jo. 1975. and Compassion into Daily Life. Cole. 213p. The Path to Love: Renewing the Power of Spirit in Your Life. William L.. Play. 155. J. Friendship and the Self. & Patricia Coleman. Coquetry for Men. Collins. Caroline Fairfield (1835-1918). 108:502–27 154. Compte-Sponville. 1959. 1997. J. NY: Longmans. & Kennett. A Woman’s Philosophy of Love.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 149. Univers. Gustavo. 266-321 160. Body. 338p. My Neighbour as Myself. Love. Translated by Clotilde Wilson.

Corneau. The Place of Love in Education.. Guy. 372p. 169. NY: Meridian Books. 171. 2002. The Mind and Heart of Love. Gwen. 1973. 373p. marriage 175. to Leave a Legacy. 170. to Love. 156 . Sidney D. 305p. Cramer. Cracknell. London: Epworth Press. H. Duncan. Notre Dame. to Learn. 381p. 1991. 168. 103p. John. Either Is Love. Dauphinais. NY: APT Books. Jack. IL: Scepter Books. Close Relationships: the Study of Love and Friendship. 174. Lessons in Love: the Transformation of Spirit through Intimacy. 155p. Raising Your Child. London. NY: Simon & Schuster. 144p. Daniel-Rops. Shakti. Knowing the Love of Christ: an Intro. First Things First: to Live. 111p. Elisabeth. Great Loves in Legend and Life: Retold by Gwen Davenport. Brace. 215p. Datta. 1989.” Nashville. TN: Oliver-Nelson Books. et al. House. 1994. FL: Health Communications. NY: Arnold. 442p. to the Theology of St. Craig. D’Arcy. Watts. On Catholic conversion & love 165. Stephen R. New Delhi: Gaurav Pub. 1999. 173. 146p. NY: H. Holt. Adams.. 1995. Dublin: Chapman. Foreword by J. Lion and Unicorn: a Study in Eros and Agape. Love Is Forever. 1937. Love and the Person: a Philosophical Theory and a Theological Essay. 172. 176. Cowburn. Covey. IN: University of Notre Dame Press. Chicago. 1964. Philadelphia: Westminster Press. 178. Davenport. 177. Michael. 166. NY: Harcourt. Henri (ed. Craigin. 1964. Catholic Christian love.9 discipline plus 3 domenii Axiologie published in Portuguese as A Sescoberta do Outro. Deerfield Beach. Justice. Dargatz. 459p. 1846-1914. 1967. 1999.). Cranfiled. Courtesy and Love: Theologians and Missionaries Encountering World Religions. Translated by Mary Pyle. 52 Simple Ways to Tell Your Child “I Love You. Not by Force but by Love. Thomas Aquinas. Love in education in India. 167. 1956. Chicken Soup for the Couple’s Soul: Inspirational Stories about Love and Relationships. Translated from the French by Nanette Bilodeau. 180p. London. 190p. 1998. NY: F. Jan Lynette. Martin Cyril (1888-1976). Kenneth..

Sheffield. True Love Waits. and Relationships. NY: Delacorte Press. Delaney. 1998. Inspirations about Love.). Tristan. Denis. Brace and company.). ----. Sexuality and Society. 185. Decent Passions: Real Stories about Love. Day. 1940. DeVries. London. Scottdale. De Santo. 223p. 180. 235p.. 225p. 1995. 191. Diamond. NY: Dial Press. De Angelis. Albigenses & other comparitive themes & motives 188. 192. 1988. Denneny. 1988. Donald. Michael. 213p. Charles & Terri Robinson Williams. 295p. NY: Harcourt. Including Tristan & Don Juan 187. 1984. NY: Pantheon Books. PA: Herald Press. 1997. 157 . Davis. Barbara. Real Moments for Lovers. Nashville. KS: Addax Pub. Jed. Ask Barbara: the 100 Most-Asked Questions about Love. 1997. Desmond. 1996. Group. Laura. ----. 298p. NY: HarperCollinsPublishers. Looking for Love in All the Wrong Places: Overcoming Romantic and Sexual Addictions. Mark. 2001. 308p. Davies. (eds.. Under: Passion and Society: London. NY: Rider & Co. 33:375–405 190. 183. American Philosophical Quarterly. The Evolution of Love. On love. Day. England: Sheffield Academic Press. TN: Broadman & Holman. Love in the Western World. 1997 194. 1944. 189. MA: Element. Love Declared: Essays on the Myths of Love. 223p. NY: Delacorte Press. Lenexa. Jon and Gerard Loughlin (eds.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 179. CA: Hay House. 1996. 168p. Shaw. Translated Comme toi-même from the French by Richard Howard. NY: Putnam. Boston: Alyson Publications. Sex. ----. and Barnett Jr. Count Your Blessings: the Healing Power of Gratitude and Love. 184. Rich. Romantic Love and Loving Commitment: Articulating a Modern Ideal. John F. Rockport.. 95p. 1963. 182. 1954. Putting Love to Work in Marriage. 181. 193. 224p. Love after Death. Helzberg. de Rougemont. I am Loved: True Stories of True Love from People like You. Carlsbad. 186. Faber and Faber. Sex These Days: Essays on Theology. Practical Intuition in Love: Start a Journey through Pleasure to the Love of Your Life. N. 208p. 522p. 188p. Demartini. 1997. 1956. Translated `L’amour et L’occident’ by Montgomery Belgion. 336p.

196. Love: Its Forms. thesis. NY: B.. John W. by J. Bradenton. 317p. On Modern Marriage. Dinesen. Eric. NY: Prentice Hall Press. NY: Doubleday. and Other Observations. 1989 201. Maine. Philadelphia: Westminster Press. & Jon Carlson. NY: St. 158 . Drakeford. London: Collins. Oxford. 1998. 1946 197. Afterword by Frank Egholm Andersen. Someone Right for You. Martin’s Press. 1986. 184p. 1992. Mary Ellen & Ryan William P. 215p. 200. Dimensions. NY: St. On marriage & love. MA: Wheeler Pub. 1989. 152p. Taking Time for Love: How to Stay Happily Married. 203. editor G. TN: Broadman & Holman. 2000. 239p. Waco. Thomas Aquinas [1225?-1274]. 1997. Melbourne. Michael.Y. 1953. TX: Word Books.. 109p. Love. Advice to a Young Wife from an Old Mistress—as Told to Michael Drury. 47p. A Mother’s Love: a Treasury of Honor & Inspiration Based on the Painting by Ron DiCianni. 180p. Translated by Anne Born. 116p. Introduction by Else Cederborg. NY: Viking. Garden City. 206. 125p. 134p. 1968. Martin’s Press. helping behavior. Donelson. Action: the Meaning of Love and Its Place in Life. Love and Being. 204. Compiled by Caesar Kalinowski. 1995. 207. Rockland. Vanni.. Love.. 1970. Diggs. especially with reference to women 202. Australia: Australian Scholarly Pub. Drummond.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 195. Foreward by Blanche d’Alpuget. 1947. DiCianni. NY: S... FL: Human Services Institute. Dowling. PA: Tab Books. 169p. friendship. Originally Ph. Edward A. 198. ----. Henry (1851-1897). Donovan. Nashville. and Paradoxes. Blue Ridge Summit. Ilham. Blackwell. F. Love and Human Separateness. Passion. 199. Isak (1885-1962). Simpson. Columbia University. The Greatest Thing in the World: and 21 Other Addresses. 1984. an Investigation into the Metaphysics of St. Dilman. 1987. Ron.D. UK. Nurture. 412p. Elaine.F. Bernard James. Love Blocks: Breaking the Patterns that Undermine Relationships. Dreyfus. Don C. Intro. 205. Dinkmeyer. Drury. This Insanity Called Love.

coma. Carlsbad. Eisenberg. Steve. Ernest. Gerard. Monterey. ----.). 1999 214. ----. Don’t Break Up: Rescue Your Relationship and Rekindle Your Romance. Empathy and Its Development. Empathy and Related Emotional Responses. Wayne W. 216. E. Bonnie. Chichester: Wiley. 5th ed. 1979 217. mothers & daughters 213. Duck. ----. UT: Bookcraft. 257p. The Skilled Helper: A Problem-Management Approach to Helping. 212. London: Ward and Downey. A Promise Is a Promise: an Almost Unbelievable Story of a Mother’s Unconditional Love and What It Can Teach Us.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 208. Gerard. 1988 209. eds. 1977 221. Montgomery (eds. 1970 218. 1994 220.). NY: Pocket Books. Relating to Others. ----. biography. Hobfoll. Earle. Ralph H. Come Here. 1988 211. Nancy (ed. 93p. Encounter: Group Processes for Interpersonal Growth. Blank. W. CA: Brooks/Cole. 2 volumes. CA: Hay House. You and Me: The Skills of Communicating and Relating to Others. D.. 252p. 1890. Cambridge: Cambridge Univ. Nancy (ed. Monterey. & Marcelene Dyer. Pacific Grove. 1989 222. Pacific Grove. 1976 219. Eaker-Weil. Go Away: Stop Running from the Love You Want. Janet Strayer. MA: Adams Media.. Love. CA: Brooks/Cole Publishing. Handbook of Personal Relationships. Eberhard. Egan. F. 1961. Dyer.). Ickes and B. Press. and M.. 215. CA: Brooks/Cole Publishing. Thomas Firminger Thiselton. Cowan. M. London: Sage. 1991. Egan. 1986 210. Hay. People in Systems: A Model for Development in the Human-Service Professions and Education. Pacific Grove. Interpersonal Living: A Skills/Contract Approach to Human-Relations Training in Groups. Human Relationships: An Introduction to Social Psychology. Eisenberg. Make Up. What Shall We Do with Love? Salt Lake City. Holbrook. Susan Meltsner & Kerri B. San Francisco: Jossey-Bass. 1987 159 . CA: Brooks/Cole Publishing. S. CA: Brooks/Cole Publishing. ----. Dyer. The Loves and Marriages of Some Eminent Persons. 1996. Chicago: Dorsey Press. home care.

235. 226. Adult Loving Relationships: Critical Issues and Analyses. The Folklore of Love and Courtship: the Charms and Divinations. 1965. Evatt. 200p. Dave. ----.. 232. 227. Caldwell co. CA: Impact Publishers. 84p. 228. Romance in Christian Marriage. NY: American Heritage Press.. 61p. Ralph Waldo (1803-1882). 1900.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 223. NY: Macmillan. Philadelphia: H.).L. Accepting Each Other: Individuality and Intimacy in Your Loving Relationship. NY: Kroshka Books. First Comes Love: Deciding Whether or Not to Get Married. Epton. NY: Peter Pauper Press. Erickson. 1991. Signs and Prospects of Love. How to Keep Romance in Your Marriage. 234. 220p. & Robert E.. Ellis. 1995. Illustrations by Stanley Clough. 236p. Alfred H. Nina Consuelo. London: Cassell. Introduction by Marguerite Tracy. 143p. William Clark. Altemus. Alberti.. 229. Evoy. 1998. 233. London: A. ----. Indianapolis: Bobbs-Merrill. Harris. 1983. 182p. Friendship and Love. Black ltd. 1958. The Man and the Woman: Psychology of Human Love. Emerson. 1959. John J. Preface by Edward Carpenter.. Edith Mary Oldham (Lees) (1861-1916). William George. 1968. NY: Sheed and Ward. Michael L. 237. NY. Emmons. Family Love: What We Need. The Givers and the Takers. 127p. Love and the French. 160 . How to Keep Romance in Your Marriage: a New Condensed Version. Commack.. Ells. 1983. 225. London: Cassell. 1896. 1970. West Chicago. M. 1954. NY: Association Press. & Bruce Feld. What We Must Create. What We Seek. Nashville: T. 187p. 1991. 231. Love and the English. Sweet Love. Cris. Emener. 236. 1921. 1982. Superstitions and Beliefs. ----. 51p. 224p. 312p. 127p. 368p. 224. Diane C. On Love and Friendship. IL: D. Boston: H. Ashland. The Quest for Love. Illustrated by Tomie de Paola. NY: Association Press. & Maureen O’Keefe. 47p. 1960. & C. The New Horizon in Love and Life. Elvenstar. Revised. OH: Book Masters. 185p. Emrich. 390p. Duncan (ed. Ellzey. 230. NY: Association Press. Nelson. San Luis Obispo.

NY: Continuum. Andrew. from Asiatic and European languages. 422p. Scribner’s sons. 291p. Cundee. Forbát. 1806. NY: Macmillan. 1997. Minneapolis: Winston Press. 1985. & Steven Englund. Ford. The World’s Greatest Love Affairs. 432p.. The Meaning of Love in Human Experience. 851p. 243. 252. NY: Liveright publishing corporation. 151p. Ewart. 287p. Alain. Finkielkraut.. 246. Henry Theophilus (1854-1926). Anderson. 250. Fitzwilliam. The Purpose of Love. 1990 247. Love and Morality: an Attempt at a Physiological Interpretation of Human Thought. 93p.. Jacques. G. 1927. M. 1973. Michael Joseph. Dubuque: W. Cort R. Permanent Love: Practical Steps to a Lasting Relationship. Finck. 136p. Reuben. 1967. C. A. SC: Droke House/Hallux. Fisher. Original and translated. W. The Wisdom of Love. 1997. Primitive Love and Love-Stories. Listen with Your Heart: Seeking the Sacred in Romantic Love. 241. and Other Essays on Platonic Love in Poetry and Society. Eugene. 242. 155p. Fletcher. 188p. 1966. Sándor. Fischer. NY: Warner Books. Eileen. 244. Love in modern multiculturalism 245. 249. 1998. London: Odhams. ed. NY: Wiley. 148p. 1899. NY: C. 248. Fine. 251. OR: Harvest House Publishers. NY: Haskell House. 1979. Flint. 1952. Faraon. Fine. 205p.. London: Duckworth. Personal Love.. Translated Sagesse de l’amour by Kevin O’Neill and David Suchoff. Brown Co. 240. Love and Marriage. Bill. The Pleasures of Love: Being Amatory Poems. Reuben. Love and Work: the Value System of Psychoanalysis. The Religion of Beauty in Woman. Edward E. Jefferson Butler (1865-1946). The Metaphysical and Psychological Principles of Love. 1990. NE: University of Nebraska Press. 239. 1938. NY: A. Translated from the French by Catherine Alison Phillips. London: J.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 238. 336p. Lincoln. Farrel. & Pam Farrel. 1911. Flanagan. 161 . Knopf. 210p. Love to Love You.

Friedman.. Ford. Burkhart. The Kingdom of Love. Volition. The Art of Loving. 201p. Englewood Cliffs. 263. Sexuality. Los Angeles: New Age Press. 1982. Fenno. 1956. MN: Winston Press. NJ: Prentice-Hall. Necessity. NY: R. ----. Love and Justice in Political Theory: a Study of Augustine’s Definition of the Commonwealth. 78p. Freeman. Ithaca. 60p. 1999 261. NY: Cornell University Press. Romantic Love and Personal Autonomy. 254. 1998. 1933. 152p. 204p. Cambridge: Cambridge Univ.. Necessity. Walter J.. Decorations by Pat Stewart. 1993 266.. M.. Friend. 1997. Francisca. and Love. What Are Friends For? Feminist Perspectives on Personal Relationships and Moral Theory. Edward E. ----. FL: Health Communications. Midwest Studies in Philosophy. Beverly. Forst. Ph. Forman. Hans Daniel. 245p. Mount Vernon. F. 1999. Press. Consuming Passions: Finding Real Love when Nothing Else Works. University of Chicago. 1988 262. thesis. IL: [n. Henry (1854-1933). NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 220p. Introduction by Roy A.] 1944. 22:162–81 265. Revell company. 1944 264. 1967.. Cambridge: Cambridge University Press. Autonomy. 257. 149p. Volition and Love. 79p. NY: Peter Pauper Press. Robert F. 1976. Choosing to Love: a New Way to Respond. Chicago. Love. 268. NY: Fromm International Pub. Friberg.p. Societies of Brains: a Study in the Neuroscience of Love and Hate. Press. Erich. a Symposium: an Aesthetic Dialectic in Lyrical Prose and Poetry. Love and You. 1995. 1994.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 253. Frankfurt. NY: Fleming H. Edited and with an introduction by Rainer Funk. Cambridge: Cambridge Univ.. in Necessity. ----.D. and Love. 259. NY: Harper. A. Alphabet of Love. 196p. Solar. 129–41 260. Nellie E. The Importance of What We Care About. 267. Deerfield Beach. Frank. 255. 256. ----. 1907. H. 162 . 258. Translated from Liebe. 1983. 133p. Fromm. and Matriarchy: About Gender. Forisha-Kovach. Power & Love: How to Work for Success and Still Care for Others. Minneapolis. Sexualitüt und Matriarchat. Love. Hillsdale. Barbara.

Theory. ed. Gay. 1977. CA: HarperSanFrancisco. 221p. True Love: Stories Told to and by Robert Fulghum. 1977. 277. 366p. 192p. 274. 1987. Maurice Alpheus Bigelow & Helen Elizabeth Judy-Bond. Gabbard. NJ: J. 1997. 280. The Evolution. A Course in Love: Powerful Teachings on Love. Gay & fils. 272. 256p. Physiology. Nashville. Love and Marriage: Normal Sex Relations. Fulghum. Love & developmental psychology. 278. C. Turin. Norman. NY: Knopf: distributed by Random House. 270. Gaddy. 1996. 271. A Love Affair with God: Finding Freedom & Intimacy in Prayer. 1986. Robert.Paris:.. NY: McGraw-Hill. Garbo. 102p. 1939. Love and Hate in the Analytic Setting.. Welton. Walter Matthew (1861-1946). Nouwen. 163 . TN: Broadman & Holman. ----. NY. 273. 1937. and Personal Fulfillment. Thomas Walton (1866-1929). Including transference & countertransference. Straus and Giroux. Italy: J. 1924. 275.. Terry. Allan. Sex. Gadke. Total Loving: How to Love and Be Loved for the Rest of Your Life. NY: Viking. 276. 279. wit & humor & scatology 281. To Love Again: a Psychiatrist’s Search for Love. San Francisco. NY: Farrar. Rediscovering Love. Joan M. 1995. 262p. NY: Walden publications. 1894-1900. Garrity. IL: Willowcreek MedCom. 283p. 1997. 199p. Jules (1807-187?).9 discipline plus 3 domenii Axiologie 269. Galloway. Northvale. The Ability to Love. 78p. Love and Marriage: Foundations of Social Health. Galloway. 1965. NY: Simon and Schuster. 1976. 4 volumes. marriage. Caring. Willard. Foreword by Henri J. NY: HarperCollins. 213p. Keep the Flame Alive: How to Help Your Marriage Survive and Thrive. Capron. eds. erotic. Gallichan. Gaylin. Fromme. NY: Funk & Wagnalls. Psychology and Ideal Practice of Human Love. Glen O. Aronson. 265p. London: Funk & Wagnalls. Karen. Gattuso. Penguin Books. 6 volumes. Thomas Walton (1866-1929). Bibliography of literature on love. Bibliographie des Ouvrages Relatifs à L’amour. 191p. 1871-73. 288p. 1996.M. 282.

Géraldy. NY: NY University Press. 259p. 1996 294. 1995. Gerkin. 1979 289. 1964. NY: Doubleday. 219p. Henri. 1989 295. Cambridge USA: B. Fantasies of Love and Death in Life and Art: a Psychoanalytic Study of the Normal and the Pathological. Ivy & Margaret Masson. 176p. Paul. Saint (1256-1302). M. Garden City. NY: Paulist Press. NJ: Princeton University Press. 1962. Blackwell. Gilbert. 59p. Georgian. Rowman & Littlefield. Nashville: Abingdon. Linda M. Charles V. Sociality. ----. L’amour. 297.. 1998. 308p. 287. Living Together: Rationality. 1999. 285. The Love Primer. NY: Vantage Press.. 1993. Crisis Experience in Modern Life: Theory and Theology in Pastoral Care. NY: Hawthorn Books. Gretna. Especially women friendships & sociologists.. Kelly. Gibert. 284. Sociality and Responsibility: New Essays in Plural Subject Theory. 224p. 1973. 164p. 288. ----. Geiger. The Living Human Document: Re-Visioning Counseling in a Hermeneutical Mode. Gail. Paris: Hachette. On Social Facts. and Love. and Obligation. Intimacy. Oxford UK. 1991. Trans. 1993. Gifford. Gilder. Gediman.. Gilbert. 277p. Paul (1885-1983). Nashville: Abingdon. Edward S. LA: Pelican Pub. Gertrude the Great. 214p. 1929.) 164 .. Men and Marriage. George F.. 1986 & 1992. 286. Human Relationships: a Philosophical Introduction. 293. NY: Simon & Schuster. intro. The Charms of Love. NY: Paulist Press. Introduction by George A. Translated La Conduite de l’amour from the French by André Humbert. Revised & expanded ed.. 292. 60p. The Herald of Divine Love [Legatus divinae pietatis]. by Maximilian Marnau. Co. preface by Louis Bouyer. Princeton. and edited by Margaret Winkworth. 1984 290. 2000 296.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 283. Rowman & Littlefield. Love in Marriage: the Meaning and Practice of Sexual Love in Christian Marriage. George. How to Attract Your Ideal Mate. 291. of: Sexual Suicide (NY: Quadrangle. An Uncommon Correspondence: an EastWest Conversation on Friendship. ----. Helen K. 224p.

1951. Glyn. The Way of Love: Lessons from a Long Life. Jerry. Etienne (1884-1978). 350p. 1993 304. Auburn. Garden City. 165 . 240p. Gilmartin. Giroud. My Needs. Auburn. 302. Garden City Park. 1997. 1974 & 1976.. Gill. Translated from the French by Richard Miller. Troy. NY: Avery Pub. 1987. Lanham.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 298. 308. Love: Fulfilling the Ultimate Quest. 190p. 1974. Stephen G. AL: Troy State University Press. John Bagot. Shyness and Love: Causes. 1923. 250p. NY: St. Brown and Co. 303. 1989. Matilda A. The Courage to Love: Principles and Practices of SelfRelations Psychotherapy. Lanham. 1995. Gills.. NY: W. Phillips. This Passion Called Love. Glubb. 1925. Glanz. 311.. Elinor (1864-1943). NY: The Authors’ press. Boston: Little. The Philosophy of Love. ----. W. 309. Human Development 3 (1982): 2941 299. Single men psychology 306. Martin’s Press. Larry & Robert H. Group. 301. 701p. Milwaukee: Marquette University Press. J. 300. Tarpon Springs. 1984. Sir. Douglas. NY: Dodd. NY: The Author’s Press. MD: University Press of America. 198p. Our Needs.. MD: Madison Books. Wisdom and Love in Saint Thomas Aquinas. 214p. Primal Love: Reclaiming our Instincts for Lasting Passion. Brian G. James. Gillette. Mead. FL: Love Press. Love Is a Challenge. 1995. 253p. Men on Women. Gillies. 312. 1994. 215p. ----.. How to Start a Romantic Encounter: Where to Go to Find Love and What to Say When You Find It. Norton. Monroe. Your Needs. 307. 305. 55p. Consequences. Love & the Christian life 310. 72p. 215p. The Shy-Man Syndrome: Why Men Become Love Shy and How They Can Overcome It. 1978. and Treatment. 251p. ----. NY: Doubleday. Françoise & Bernard-Henri Lévy. Gocek. NY: Library Research Associates. Women and Men: a Philosophical Conversation. Under the auspices of the Aristotelian Society of Marquette University. Gilligan. Empathy Is at the Heart of Love. J. Gilson.

Reading. MA: Casablanca Press. NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Gerald A. 174p. Goodwin. Tenderness. MA: Casablanca Press. Gollnick. Linda. Goldstein. ----. Romantic Dates: Ways to Woo & Wow the One You Love. Weymouth. The Dark Side of Love: the Positive Role of Our Negative Feelings—Anger. Naperville. and Consequences. How to Love a Difficult Man. 318.. Weymouth. 319. Goodman.. Northvale. Ontario. 316. Cupid and Psyche 322. Putnam’s Sons. 314. 306p. 244p. 119p. Lower Lake. Jane Gretzner. NY: Summerjoy Press. ----. IL: Casablanca Press. James. Michaels. CA: Atrium 166 . Metamorphoses. Canada: Published for the Canadian Corporation for Studies in Religion/Corporation canadienne des sciences religieuses by Wilfrid Laurier University Press. 139p. Love and the Soul: Psychological Interpretations of the Eros and Psyche Myth. Stephen & David Wallin. Goldstein. NY: St. Goldbart. 317. 459p. MA: AddisonWesley. NY: St. as a Father. Naperville. 1987. Linda Goodman’s Love Signs: a New Approach to the Human Heart. Waterloo. Godek. P. The Portable Romantic: an Indispensable Pocket Guide to Creating Loving Relationships. as a Friend. 1993. NJ: Jason Aronson. 269p. Love: the Course They Forgot to Teach You in School. love. Gregory J. Good. Shepherd. 1985 320. ----. Martin’s Press. 1994. and Gerald Y. Loving from Your Soul: Creating Powerful Relationships. Including topics on Apuleius.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 313. Arnold P. ----. Hillsdale. ed. 315. Empathy: Development. NY: Harper & Row. 285p. 1996. 1993 & 1994. NY: G. Martin’s Press. NY: Springer-Verlag. Goldberg. 1994. Jealousy. Romance 101. 1997. IL: Casablanca Press.. Training. Including some astrology 325. 1992. Empathy and Counseling: Explorations in Theory and Research. 1994. 324. 1978. Nancy. and Hate. 1987 321. soul. 212p. How to Live with the Difficult Man You Love: You Know You Love Him—Now How Do You Live with Him?—as a Husband.P. 1997. Mapping the Terrain of the Heart: Passion. and the Capacity to Love. 323. 1186p.

With Rollo May. San Francisco: Saybrook Pub. 328. 189p. 167 . Gormely. 331. The Art of Love. Clode... The Lover’s Lexicon. Guitton. Elaine. 335. NJ: F. 1951. San Francisco: Boyd & Fraser Pub. Gordon. 1995. London: Macmillan. Love. 94p. 1924. Greenwood. American Politics and Humanistic Psychology. Frederick. T. and Identity. Illustrated by Mike Flint. Never Let It End: Poems of a Lifelong Love. Gould.. Canada: Doubleday Canada. Co. 222p. NY: Doubleday. 336. 126p. CA: Celestial Arts. 171p. 1981. Dave. Tom. Nashville. Iorio (eds. Gray.... Grant.9 discipline plus 3 domenii Axiologie Publishers Group. Material accessed through channeling with a nonphysical entity known as Michael 326. 1972. Carl Rogers and other humanistic psychologists. TX: Merlin Pub. 200p. 1994. 243p. 1963. Platonic Love. Co. Grand Rapids.. 329. 332. 330. Berkeley. Families Practicing God’s Love. 1983.. Old Tappan. Greenfield. 142p. ed. Jean. London: Rockliff. Graham. Guy. 333. Toronto. 327. James A. CT: Greenwood Press. Vernon W.. 337. 111p. Gray. 339.). 313p. 216p. Westport. 126p. 1982. Co. Sheila. Greening. Revell. H. Ruth Bell.. 1976. NY. Helen L. NY: Free Press of Glencoe. Houston. Grant. Sylvia. Commitments: Intimate Stories of Love that Lasts. TN: Convention Press. 1990. Gould. London. 1988. NY: Dell Pub. Essay on Human Love. MI: Baker Books. Lori Heyman. NY: Springer Pub. 204p. Love Knots: How to Untangle those Everyday Frustrations and Arguments that Keep You from Being with the One You Love. Grieco. 331p. NY: E. & John J. Falling in Love: the Psychology of the Romantic Emotion. Loving Me You & Life: a Creative Guide to Meaningful Relationships. Sex. 338. Foreword by the Earl of Halifax.J. Guide to the Relationship Galaxy for Dates and Mates. Garden City. 2001. The Ultimate Power. 1987 334. 1984. Translated into English by Melville Channing-Pearce. 1893.

346. Halpern. 206p. The Inner Lover: Using Passion as a Way to SelfEmpowerment. in Soble. Will Our Love Last?: a Couple’s Roadmap to Compatibility. CT: Aslan Pub. 289p. 351. Haines. 1911. 349. Freeman. Reading. 224p. Kansas City. Jennie Day. Love after Love: Stages of Loving. William Walster. Valerie. 352. 1966. Existential and Mystical. Hallmark. Chelsea. The Book of Love. NY: Scribner. 345. 313p. 341. 283p. Your Love and Marriage: Dr. Hamburg.. NY: W. 349p.. 144p. 1996. Grand Rapids. Harper. NY: Random House. Haddon. David J. Including work on C. 47p. Michael. 1997. Human Love. Boston: Shambhala.. G. Fairfield. Love in Conflict. 1985. 344. 218–234. MI: Scarborough House. 1989. Harms. Hall. A New Look at Love. Hatfield. Harvey. The Phenomena of Love and Hate. 354. Harley Answers Your Most Personal Questions. 1994. 1990. 342. Love & mate selection. 355. New Malden: Fellowship of Reconciliation. Jacobs. ed. CA: New World Library. 194p. Emeryville. Novato. Celia. The Labor of Love: Creating an Enduring Romance in Your Marriage. 1995. Baltimore.. Harley. 161p. D. 1995. 1985. Finally Getting It Right: from Addictive Love to the Real Thing. Timothy. W.. 350. Lanham: University Press of America. 1975. Gurian. NY: Bantam Books. Jung. 1974. 348. David J. 1996. Revell.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 340. H. Love’s journey: the seasons and stages of relationship. MO: Hallmark. MA: Addison-Wesley. Paula Payne. 13p. Grand Rapids. God. I Love You. 1999. 261p. W. 343. Philadelphia: G.. and Love. MI: Kregel Resources. 1978. Harding. Chicago: Loyola University Press. Howard Marvin. MD: Johns Hopkins Press. Ralph. Hamlyn. Samuel R. John H.. Elaine. Hardin. 168 . 2000 347. Hassel. CA: Publisher Group West.. Christianity & intimacy. Odyssey of the Heart: the Search for Closeness. 178p. Willard F. & G. MI: F. H. Intimacy. Searching the Limits of Love: An Approach to the Secular Transcendent. 353. The Miraculous Powers of Love.

Hauck.. & Rapson. 1993 364.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 356. 1999. Longing for Tenderness: Responsible Love before Marriage. 368. Gerhard. 308p. 361. 1993. Of 540 copies & numbered. 366. The Idea of Love. 1990. 1909. Hauer. A Fragment on Love. Adams Media Corp. Biology. Elaine. The Three Faces of Love.. Hayden. Boston: Shambhala. Pilgrimage of the Heart: the Path of Romantic Love. A. 468p. 248p. Leo (d. Hebraeus. 174p. nutrition & mental health 365. Naura. Sex.. Haultain. Philadelphia: Westminster Press. CA: Hay House. Carson. 1992. 1980. 488p. F. Love. Hay. Haule. 2002 Ways to Say “I Love You. and Intimacy: Their Psychology. Robert G. 1995.. 358. 367. Barnes. 1970.” Holbrook. 132p. Concepts in Western thought series. Praeger. Louise L. Rolling Hills Estates. 1989. 520p. and History. Haughton. Joanne.. in Solomon & Higgins (1991). 360. Second book issued in connection with the Soncino Jewish publication society 369. 1985. 122p. Friedeberg-Seeley and Jean H. NY: HarperCollins College Publishers. 301p. 126p. Loving Thoughts for Loving Yourself. Hazo. 1983. Boston: Shambhala. NY: F. Translated Sehnsucht nach Zärtlichkeit by Steven R. 117– 20 169 . 1984. Introduction by Cecil Roth. 359. Boston: Houghton Mifflin. London: The Soncino press. 1535). The Philosophy of Love (Dialoghi D’amore). Translated into English by F. Downers Grove. Hints for Lovers. Cyndi & Dale Edwards. Paul A. Richard L. 143p. Arnold (1857-1941). Divine Madness: Archetypes of Romantic Love. ----. Isle of View. Learning to Live. Love. John R. W. Love. Palmer. Haynes-Klessen. success. G. London: Watts. 202p. Also issued in limited ed. Hatfield. Haynes.. Rosemary. MA: Bob Adams. 362. 1967. 1937. designed by Bruce Rogers 363. Learning to Love. 357. CA: Jalmar Press.. IL: InterVarsity Press. Hegel. Foreword by Ingrid Trobisch. NY: Arbor House..

373. 255p. Edward Wales. 1967. Your Fear of Love. Pacific Grove. 379p. Hendrick. 285p. Originally written on March 1. 1992. Newbury Park: Sage Publications.. 381. Thomas R.. 377. and the Emotions. CA: Brooks/Cole Pub. 1979. London: J. Hendricks. Hendricks. 1985. NY: Doubleday. W. 138p. Henke. PA: Trans-Traffic Corp. Hindy. 372. CA: Sage Publications... Hoard. 1993. “I Love You”? Foreword by David R. NJ: Prentice-Hall. 192p. and Be Loved. 379. Gods Love to Mankind. Marshall Bryant.. 220p. Clyde & Susan Hendrick (eds. London: G. American Philosophical Quarterly. 1967. Liking. 382. Charles Harold (1853-1931). 47.. Romantic Love. revised March 4. 378.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 370. 1983.. Henke. ----. 380. 1970. J. Garden City. Loving & Relating. Monterey. Identification. Rocklin. CA: Pacific Books. no. Ethical Love. 375. 140p. Hendricks. Close Relationships: a Sourcebook. B. Hine. Conrad Schwarz & Archie Brodsky. Oxford: Oxford. 1673. Englewood Cliffs. Carl G. 124p. James R. 374. The Tao of Love. 1920. Herford. English association pamphlet.. 104p. Manifested by Disproving His Absolute Decree for Their Damnation. How to Love . MA: Press of David R. Mace. 15p. 1992. Philip. Love.. Pittsburgh. Ivan. 270p. Thousand Oaks. Co. Gay.. 1928. If This is Love. Palo Alto.. 1980. Helm. 1970. Samuel (1599-1658). Gay & Kathlyn T. 2000. On the Nature of Love. The Normality of Shakespeare Illustrated in His Treatment of Love and Marriage. NJ: Prentice-Hall. Illustrations and poetry by Christina M. 376. 1989. Learning to Love Yourself: a Guide to Becoming Centered. CA: Brooks/Cole Pub. Its Basis and Expression.. Love & Taoism 170 . Englewood Cliffs. 476p. Allen. Hoffman. 2nd ed. 11p. ----. Co. 383.). Hofer. Godine. Hirst. 2009. Why Do I Feel so Insecure? NY: Atlantic Monthly Press. Centering and the Art of Intimacy. Clark. Boston. 268p. Hodge. 306p. 46:39–59 371. as a gift for understanding friends 384. CA: Prima Pub. 1982. What Comes After You Say.

Strauss. 387. Knopf. Translation of: Tawq al-hamamah. 395. 1988. Tom. Preface by Archbishop Goodier.. 1975. 205p. Ibn Hazm.. John. NY: R. Growing into Love: Before You Marry. Dublin.). I. Downers Grove. Raleigh. Prefatory note by Logan Clendening. Leicester. Giroux. Getting Divorced from Mother & Dad the Discoveries of the Fischer-Hoffman Process. London: A. OH: J. On Loving. 1885. (pseud. Horne. Brentwood. 1976. The Conquest and Triumph of Divine Wisdom and Love in Predestination. 1996. Columbus. Morton M. 1942. The Restoration of Love. and Marriage. NY: Dutton. The Message of John’s Letters: Living in the Love of God. IL: InterVarsity Press. Winona. Hopkinson. 389. On love 399. 1953. Holden. London: Luzac & Co. Horst. 398. 1975. 1945. John. Love’s Apprentice: a Handbook for Combatants in the War of the Sexes. Love and Happiness: Intimate Problems of the Modern Woman. 388. 202p. Rosen Press. Mary’s College Press. `Ali ibn Ahmad (994-1064). Holzmann. 143p. The Ring of the Dove. 1981. 272p. Hurst.L. Translated Eerherstel van de liefde by John Medendorp. 391. Humberger. Robert. 392... Dating with Integrity: Honoring Christ in Your Relationships with the Opposite Sex. 200p. NC: Edwards & Broughton Co. 1974. Hotep. Love. 128p.). 394. Ireland: Browne and Nolan ltd.. Joyce.. Huggett. Huston. 390. 396.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 385. Hugo L. Sex. David. England. Herman Harrell (1874-1946). printer. 386. 171 . NY: Farrar. 393. 1970. 422p. 1982. (ed. George. Ernest Reginald (1863-1952). NY: Academic Press. The Young Person’s Guide to Love. London: Cape. 288p. M. 1953. Downer’s Grove. Hoffman. IL: InterVarsity Press. Love & use of fantacy in therapy & self-actualization. Ted L. 235p. 221p. Trauger. 207p. 120p. 181p. 288p. 397. MI: Eerdmans. 239p. A. TN: Wolgemuth & Hyatt. Jackman. Shakespeare’s Philosophy of Love. Wilhelm ter. MN: St. Courtship and Marriage. A Search for Meaning in Love. NY: AMS Press. 1938. Hull. Grand Rapids. Hunt. 1990. Foundations of Interpersonal Attraction. NY.

William. NY: St. 133p. Jackson. 131p. 401. Paris: Dangles. Psychologie de L’amour. 409. San Francisco: Harper & Row. MD: Newman Press. 1968. Adam J. 204p. Jensen. 310p. Mini Health Series. Romantic Passion: a Universal Experience? NY: Columbia University Press. NJ: Paulist Press. L’instinct.Martin’s Press. Gerald G.. 411. 406. ed. Los Angeles: J.Cirincione. Johann.. Jagot... NY: Bantam Books. Foreword by Hugh Prather. P. Illustrated by Jack Keeler. NY: Crown. The Ten Secrets of Abundant Love: a Modern Parable of Wisdom and Happiness that Will Change Your Life. Love Triangles: Seven Steps to Break the Secret Ties that Poison Love. We. 41p. 1955. Los Angeles. 219p. & Diane V. Muriel. 370p. The Meaning of Love. 413. We Give to Love: Giving Is such a Selfish Thing: Notes and Quotes on the Joys of Heartfelt Service. Gerald G. 412. L’imagination. Bonnie & Guy Kettelhack. 407. 403. 1996. One Person Can Make a Difference: Ordinary People Doing Extraordinary Things. Love. la Sensibilité. CA: Celestial Arts. 1993. ----. Hearts on Fire: Romance and Achievement in the Lives of Great Women. 172 . James. Teach Only Love: the Seven Principles of Attitudinal Healing. Jacobson. 123p. 230p. Paul Clément. biography & creative ability. People Affinities: an Introduction to Knowing People Better. Love Is Letting Go of Fear. 1991. 215p. The Meaning of Love: an Essay Towards a Metaphysics of Intersubjectivity. 402. Bernard. NY: Bantam Books. Love. ----. 410. Tarcher. NY: Bantam Books. CA: Prelude Press. CA: B. ----. 1983. 1990. 408. Millbrae. Understanding the Psychology of Romantic Love. Escondido. Robert A. nutrition & sex. Glen Rock. Toronto. 404. Love & cross-cultural studies. 1990. Jankowiak.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 400. 1966. 162p. 1983. 1991.. John-Roger & Peter McWilliams. Jampolsky. Robert O. 242p. Love Is the Answer: Creating Positive Relationships. 1995. 1988. Jensen. Johnson. 250p. 1979. Westminster. 126p. Jampolsky. 405. NY: HarperPaperbacks.

. 1968. 1994. and Friends. Training in the Art of Loving: the Church and the Human Potential Movement. Sherman (1921-1996). Jones. Gerald John & Elisabeth Jud. NY: Philosophical Library. 355p. 420. Theology of Holiness and Love. Being in Love: the Practice of Christian Prayer. Jud. Literature. MD: University Press of America. Lanham. NY: Fordham University Press. John Daniel (1865-1942). NY: New American Library. Juhasz. 252p. 191p. 1994.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 414. 425. 423. Mary Therese. 2nd ed. especially for/about women 422. Anthology. NY: HarperCollinsPublishers. 227p. Kenneth E. A Home for the Heart: Creating Intimacy and Community with Loved Ones. Rudnitsky. ed.. Love Codes: How to Decipher Men’s Secret Signals about Romance. ----. NY: Fortuny’s Publishers. 153p. 146p. Olten: Walter. Kahn. Jones. The Psychology of Love. 101p. 191p. 1999. Intimacy and Type: a Practical Guide for Improving Relationships for Couples and Counselors. 292p. NY: Viking. & David A. The Greatest of These: Addresses on the Thirteenth Chapter of First Corinthians. Love: Understanding and Solving Its Problems. San Francisco.: Penguin Books Canada. 1925. Love and Lifestyles: Building Relationships in a Changing Society. Kasl. and the Search for True Love. Love & typology with Myers-Briggs Type Indicator 417. Barbara & Michael Jonas. 173 . 1997. 426. MN: Saint Mary’s Press. Neighbors. NY: George H. Jones. Samuel. Markham. 421.. 1972. 1997. 416. Ont. 1981. Gainesville. Reading from the Heart: Women. CA: Games Partnership. Winona. Jung. Doran Co. 1941. PA: Pilgrim Press. Charlotte Davis. Johnston. 1988. 1995. 415. marriage & sex. 419. Von Sexualität und Liebe. Love. 418. Jonas. Kahn. 338p. Jane Hardy & Ruth G. Philadelphia. 1989. Elyane J. The Book of Love. Carl Gustav (1875-1961). FL: Center for Applications of Psychological Type. 424. Judd. Laughter & Romance. William. 382p. 171p. Suzanne.

441. Translated Paare by Boris Matthews. The Philosophy of Love. relations & sex instruction. 285p. 1982. Making Love Better than Ever: Reaching New Heights of Passion and Pleasure After 40. 82p. NY: Ticknor & Fields. George. 174 . Keen. 1997. Keesling. The Nature of Loving: Patterns of Human Relationship. Kaufman. NY: Doubleday. 274p. NY: Simon & Schuster. 432. 278p. The Passionate Life: Stages of Loving. Mort. 1992. 274p. 1987. NY: Coward. San Francisco: HarperSanFrancisco. 1977. Eugene C. Kathleen. 1983. 440. 438. IL: Chiron Publications. Keating. 436. 344p. Dallas (pseud. Katz. 1979. 218p. Barbara. 434. NY: Guilford Press. Barry Neil. 203p. Sam. NY: Farnsworth Pub. 1988. Garden City. With a new preface. Stan J. 2003. Mary Olsen & Don Kelly. 429. The Love Therapy Book. The Love Commandment in Mark: an ExegeticoTheological Study of Mk 12. Drawings by Mimi Noland. 2002 437. 168p. 431. Kelly.). False Love and Other Romantic Illusions: Why Love Goes Wrong and How to Make It Right. Kelling. When Love Dies: the Process of Marital Disaffection. Kennedy. 1992. A Time for Love. To Love Is to be Happy with: [the first book of the option process]. 1963 430. 1998. Karen. NY: Bantam Books. McCann & Geoghegan. Pontificia Universit? gregoriana. Katz. Verena. NY: Image Books. Alameda. Kenmare. Rockville Centre. Kayser.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 427. MN: CompCare Publishers. Keen. 1986. Minneapolis. Liu.. Blind Mazes: a Study of Love. NY: Free Press of Glencoe. Roma: Pontificio Istituto biblico. Sam. 198p. & Aimee E. Garden City. George W. CA: Hunter House. Kast. 1942. 433. Empathy: Its Nature and Uses.. Keerankeri. Wilmette. 107p. San Francisco: Harper & Row. London: Williams & Norgate. 428. 439. Robert L. Living Together: the Complete Guide to Personal Relationships. Author’s doctoral thesis. 117p. 191p. Katz. Chicago: Nelson-Hall. 159. 1993.28-34. Co. 224p. Love... 1970. 1992. Finding Each Other. 244p. 435. To Love and Be Loved.

----.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 442. How to Marry a Good Man. Translated from the Danish by David F. Marriage and the Family: Studying Close Relationships. 118p. 451. Otto F. and Changing Your Most Meaningful Relationships. 1975. CA: distributed by DeVorss. 1979. 444. Keyes. Swenson and Lillian Marvin Swenson. 455. Kierkegaard. Joseph E. New Haven: Yale. 212p. Gathering Power through Insight and Love. Kersten. The Art of Staying in Love. Kiev. Improving. 73p. Ken. ----. 175 . IL: Argus Communications. Huebsch. 450. 1981. Active Loving: Discovering and Developing the Power to Love. 443. If You Really Knew Me. 454. KY: Living Love Publications. Coos Bay. Coos Bay. 167p. Margaret & Robert Feinschreiber. OR: Living Love Publications. 1987. 1983. 1973. NY: Warner Books. 355p. IL: Argus Communications. 148p. 191p. 457. NY: Harper & Row. 158p. Kent. Love. With Penny Keyes. Love Relations: Normality and Pathology. Kersten. Coos Bay. 1988. Kersten. The Power of Unconditional Love: 21 Guidelines for Beginning. OR: Living Love Publications. 203p. Notre Dame. 1911. 449. 445. NY: Putnam. Your Heart’s Desire: a Loving Relationship. NY: F. Karen Kayser & Lawrence K. 1946. ----. ----. Works of Love. Soren. 456. Steere. OR: Love Line Books. 453. 132p. 1988. Ellen Karolina Sofia (1849-1926). 134p. IN: Ave Maria Press. 145p. 2nd ed. 1979. Prescriptions for Happiness. Fell. & Karen Kayser Kersten. A Conscious Person’s Guide to Relationships. W. press. NY: Crowell. marriage & family love 448. Kessler. 1995. Love at Work. 446. Niles. 317p. 1986. 1990. 452. The Heart of Loving. The Love Exchange.. Key. Lawrence K. Would You Still Like Me? Niles.. Princeton. ----. Coos Bay. With Penny Keyes. St. Gail. OR: Love Line Books. 636p. Love and Ethics. 1983. ----. NJ: Princeton Univ. NY: B. 1970. Ari. Kerns. with an introduction by Douglas V. 78p. 192p. 447. Kernberg. Mary. Marina del Rey.

Klauder. Love as Valuing a Relationship. 216p. 1974. CA: Conari Press. ----. PA: Published for the American Teilhard Association for the Future of Man by ANIMA Books. N. CA: Conari Press. 459. 468. Kraft. Susan & Alice Miller Bregman. 464. ----. Coming Apart: Why Relationships End and How to Live Through the Ending of Yours. ----. Berkeley. NY: Basic Books. Berkeley. llustrated in black and white by Nicolas Bentley. NY: Harper & Row. 163p. AL: New Hope Publishers. Daphne Rose. Birmingham. The Worst of Love. Hugh (pseud. NJ: Prentice-Hall. 241p. 1889-1949).. The Brighter Side of Human Nature: Altruism and Empathy. an Anthology. Kingsmill. 469. London: Eyre and Spottiswoode limited. Chambersburg. 165p. CA: Conari Press. 1990 470.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 458. True Love: How to Make Your Relationship Sweeter. A Woman Who Hurts. Berkeley. 1988. A Garland of Love: Daily Reflections on the Magic and Meaning of Love. 1991 & 1994. Koestenbaum. 462. 1994.. 472. Kolodny. 1987. 143p. Alfie. NY: St. Francis J. Deeper. 1931.. 471. Peter. Martin’s Press. ----. Thomas Aquinas. Kok. 24p. 465. A Philosophy Rooted in Love: the Dominant Themes in the Perennial Philosophy of St. ed. The 9 Types of Lovers: Why We Love the People We Do and How They Drive Us Crazy. 179p. 1992 460. CA: Conari Press: Publishers Group West.. 221p. 1999 463. 2002. NY: Doubleday. Kohl. Ralph Wayne. Existential Sexuality: Choosing to Love. Finding True Love: the Four Essential Keys to Discovering the Love of Your Life. Kohn. How to Keep Love Alive. Lanham: University Press of America. and More Passionate. 466. Have a Love Affair with Your husband (Before Someone Else Does). Elsa. 207p. ----. The Philosophical Review. 112:135–89. Englewood Cliffs. Publishers Group West. Berkeley. 1982. 177p. ----. Love as Energy. 1987. 467. Kingma. The Future of Love: the Power of the Soul in Intimate Relationships. 176 . a God Who Heals: Discovering Unconditional Love. 2003. 461. CA: Conari Press. 1998. 1996. Berkeley. 356p.

482. 1992.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 473. 63p. Cambridge. 354 p. MA: Blackwell Press. Garden City. Beds of Nails and Roses: Witty Observations on Enjoying Life as a Modern Woman. On love in literature & psyhoanalysis 479. Irma. Translation of Histoires d’amour. ----. Subversive Thoughts. Krook. 234p. Kroeger. NY: Columbia University Press. 1975. 205p. On love & the Myers-Briggs Type Indicator 480. 16 Ways to Love your Lover: Understanding the 16 Personality Types so You Can Create a Love that Lasts Forever. LaFollette. 1994. Lair. Jiddu. The Mirror of Relationship: Love. 478. Kreps. NY: Delacorte Press. 1983. Authentic Passions. (ed. Love. 1990. Midwest Studies in Philosophy. 1987. Love De Re. Personal Relationships: Love. Kristeva. 10:413–30 475.. CA: Krishnamurti Foundation of America. 2003. 1996 485. Kristeva. NY: Doubleday. 1992. 42–69 484. 483. Kraft. Translated Au commencement était l’amour by Arthur Goldhammer. Kraut. Tales of Love. 1959. Robert. 1986. Krishnamurti. Love. Love. Sex. Three Traditions of Moral Thought. Translated by Leon S. 270p. NY: Columbia University Press. Julia. Otto & Janet M. Identity. friendship & selfactualization 177 . Jess. Thuesen. 283p. 1979. Los Angeles: Lowell House. 196p. history & ethics 481. KS: Andrews and McMeel. England: University Press. Chicago: Contemporary Books.. 1987. Kansas City. For Love or Money: How to Succeed in Spite of Yourself. Ojai. Roudiez. “I Ain’t Well—but I Sure Am Better”: Mutual Need Therapy. and Chastity: a Selection of Passages for the Study of the Teachings of J. H. Krishnamurti. 474. Kurtz. 221p.). 414p. Julia. in Practical Ethics. Mead. Dorothea. NY: Putnam. Sexual Dimensions of the Celibate Life. 227p. and Morality. Labowitz. NY: Dodd. 477. Title changed in next printing: Loving without Losing Your Self. 476. Cambridge. 1981. San Francisco: Harper & Row. In the Beginning was Love: Psychoanalysis and Faith. Fred. Oxford: Oxford University Press. San Francisco: Harbor Pub. Bonnie. William F. 134p.

Ed. Francis de Sales. Elders on Love: Dialogues on the Consciousness. 498. 492. 494. The Philosophy and Theology of Love: According to St. Power. ME: Thorndike Press. San Francisco: Context Publications. Lampert. Westview Press. Love. Roger E. Lawrence. 1975. William. Norman M. interpersonal relations & Catholic faith. Love and Fulfillment in Woman. 496. 1997 489. A Serious Call to a Devout and Holy Life. Lamare. Earnest. Translated Connaissance Sensuelle de la Femme by Adrienne & Ralph Case. 267p. Schachter-Shalomi. Love Is a Necessity: an Invitation to Grow: Learning and Relearning the Skills of Loving Relationships. ----. Langford. James S. Liguori.. England: Clarke. 1980. Garden City. (1927-1992). and Expression of Love. MN: CompCare Publishers.] Westport. 495. & Lobsenz. Seattle. Bob. WA: Book & Art Print Shop. The Harmony of Love. 1994. NY: Edwin Mellen Press. Sidney Spencer. 179p. CA: Halo Books. (ed. 1982. 1978 499. Treat Me Easy. Boulder. 491. Macmillan. 1957. 490. Lewiston. Ada. 1997. 1994. Lasswell. Marcia E. Larzelere. Larson. Kenneth Robert & Thomas Morrison Knoblauch. Ed. ----. 488. CO: Westview Press. CT: Praeger. The Spirit of Prayer and the Spirit of Love. Wade. Paul Stanwood. 1910 178 . NY: Doubleday. NY.Why Doesn’t He Tell Me? San Francisco.). Hal. 497. 79p. NY: Paulist. 1999. Canterbury. Lakritz. 220p. NY: Routledge. If He Loves Me. 1969 500. 1999 487. and the Delusions of Love. [Evolutsyah shel ha-ahavah. Noël. London. Love Is a Hunger. 493. Law. 132p. 1997. Love Analyzed. 112p. Lamb. Cultivation. Thorndike. Foreword by Zalman M. Langelaan. 122p. 1991. Revolutions of the Heart: Gender. Love Analyzed. MO: Liguori Publications. 137p. Larsen. Love and His Kin: an Allegory. 22 cm. Minneapolis. Styles of Loving: Why You Love the Way You Do. Wendy. ----.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 486. 223p. The Evolution of Love.

2. CT: Yale. Jane. 273p. 181p. Leclercq. Lear. Englewood Cliffs. 198p. 1988. 1968. Love and Its Place in Nature: a Philosophical Interpretation of Freudian Psychoanalysis. Are You Ready for Love?: Discover the Skills of Romance. mediaeval love 513. Aujourd’hui. 1856-1935). 1937. Lawson. 243p.: Prentice-Hall... Carol. Catching. Were You Born for Each Other?: Finding. and Keeping the Love of Your Life. Introduction. 1998. 1884. Richard (1866-1947). London: Methuen & co. Lawrie. NY: Delacorte Press. Love. The Book of Love. the sacrifice. the school of Boiardo. Jean Pierre. On Loving Men. Lazarre. NY: American Press. 505. N. Euphorion: Being Studies of the Antique and the Mediæval in the Renaissance. 503. 509. Lee. 1981. 2 volumes: 1. Mariage D’amour .J.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 501. Michael Angelo and Vittoria Colonna. Layne. Don Mills. 282p. 179 . Leman. & symmetria prisca. Frederic Chopin and George Sand. Mary Stuart and Pierre Chastlelard. Lisa & Paul Sinn. John Alan. NY: Pocket. The Colors of Love: an Exploration of the Ways of Loving. the out-door poetry. 512. ed. 1984. 1960. The Quest: a Story of the Pursuit of the Ideal of Love. Le Coq. Annette. 1991. NY: Dial Press. the Italy of the Elizabethen dramatists. 1911. Ontario: New Press. NY: Farrar. Love anecdotes & satire 504. Straus & Giroux. NY: The Baker & Taylor company. the portrait art. Lederman. Lethielleux. Including stories of Robert Browning and Elizabeth Barrett. F. London: T. 440p. The Loves of the Poets. Kevin.? Paris: P. 1992. Love and Commitment: You Don’t Have to Settle for Less. 259p. Adultery: an Analysis of Love and Betrayal. NY: Simon & Schuster.. Le Gallienne. 1976. Dante Gabriel Rossetti and Elizabeth Siddal. 178p.. Marriage and Divorce. Jonathan. Jacques (1891-1971). 506. 510. 1990. 511. 508. 174p. Lee. 1980. NY: Basic Books. 144p. 227p. Macpherson. Leavenworth. New Haven. Ellen.. Legendary ladies of the poets. Unwin.. “Est-elle brune? Est-elle blonde?” 507. Vernon (pseud. 502.

Fari Amini & Richard Lannon. 1963. MO: Liguori Publications. 180 . 352p. 1988. Finding Personal Happiness: Three Magical Paths. NY: Random House. Scott. Suzanne. McKenzie. Etan. Love that Lasts a Lifetime. Nevada City. Aspects of Love in Western Society. Muncie. Liguori. 1960. 1976. 9th edn. Oxford: Clarendon Press. by Jonathan Griffin. Leonard. 192p. Lewin. Revised ed. 231p. 525. TX: Psychological Insights Press. 521. Leva. 2000 524. 128p. Clive Staples (1898-1963). 178p. 522. A Greek-English Lexicon. Gordon. 242p. and Commitment. Los Angeles: J. 1986 516. Leonard. G. of: The End of Sex. 311p. Edwardians in Love. Leslie. 2000. The Heart’s Castle: a General Theory of Love. Jones & R. Catholic perspective on love & marriage 519. 305p. 1972. 216p. Boston: Shambhala. On the Way to the Wedding: Transforming the Love Relationship. 1940. 1965. Psychotherapy: The Listening Voice: Rogers and Erickson. Wynona Farquhar. Sexuality. Le Couple. 1977. NY: Walter de Gruyter. 528. Martin’s Press. London: Hutchinson. Light. NY: Hawthorn Books. R.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 514. 517. Lindberg. Adventures in Monogamy: Exploring the Creative Possibilities of Love. Robert. Anita. 1987 520. St. Levine. 526. Tarcher. Lewis.. ----. H. Paris: B.P. Brace. Primarily Edward VII (1841-1910) 518. 527. 523. Grasset. Linda Schierse. Heaven and Earth. 1996. Phyllis B. Lilar. Green. Heritage of Illusions. CA: Blue Dolphin Pub. 1983 515. San Antonio. NY: McGraw-Hill. NY: St. Living and Loving: a Guide to a Happy Marriage. Thomas. Leonard. Richard A. George Burr.. Lewis. The Four Loves. H. IN: Accelerated Development. H. Liddell. Prince Charming Lives!: Princess Charming Does Too!: Finding the Love of Your Life. Louis: W. 1961 & 1975. Law and Love: Studies in Biblical Thought.. 133p. Karl Kay. 1994. S.. Lester. Translated with a pref. NY: Harcourt. 94p.

ethics. Jones. 122p. 534. NY: Avery Publishing Group. CA: Stanford University Press. London: Society for promoting Christian knowledge. London. Joseph & Leonard Jobin. Human Love: Its Meaning and Scope. Stanford. Lowndes. Richard H. 1988. and Your Heart. Loving You: How to Love Yourself and Someone Else at the Same Time. Loving Me. The Tree of Love. López Quintás. 318p. NY. Translated Liebe als Passion by Jeremy Gaines and Doris L. Look Inside. Washington. NY: Macmillan. J. 181 . Cathy. 220p. 539. Lucas. 379p. 1969 542. Garden City Park. Luft. Putnam’s Sons. 1315). 1996. Lopez. 1930. Ludwig. 218p.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 529. 541. Ramon (d. Allison Peers. NY: Public Affairs Committee. Love in adolescence. DC: Council for Research in Values and Philosophy. and Lasting Relationships. Norman M. Chicago: Contemporary Books. How to Make Anyone Fall in Love with You.. Lowen. London. 538. mass media & cultural heritage 536. Suzanne. Leil. 535. Lobsenz. 1946. Josef. 1981. Of Human Interaction.. 186p. 1998. NY: G. 1991. 540. 1991. 247p. Blue ribbon books. Cambridge. Life Begins with Loving (Personal and Otherwise). 24p. 532. Get Smart with Your Heart: the Intelligent Woman’s Guide to Love. 94p. Luhmann. 530. 1926. NY. IA: Kendall/Hunt. 127p. Niklas. P. From Marriage to Love. Lipari. 531. Of Life and Love. 537. 17 cm. Emil (1881-1948). Alfonso. 92p. Isn’t That Romantic: 260 Imaginative Ways to Express Your Love. Washburn. 1998. Lust. London: Collier Macmillan. Love. Llull. NY: Globe Press Books. Alexander. 1986. NY: Exposition Press. Love as Passion: the Codification of Intimacy. Palo Alto. Sex. 1999. 533. Dubuque. Translated Arbre de Philosophia de Amor from the Catalan of Ramón Lull with an introductory essay by E. MA: Harvard University Press. Löbel. 1953. 177p. Garden City. 1995. What We Know About Love. NY: I. Toronto: The Macmillan co. Peggy. Men and Women. CA: National Press Books...

Lüscher. Leo. Gail & Gordon MacDonald. 1924. Wincenty. David Robert. Alexander with Richard Mann Magoun. and Violence: Strategies for Transformation. Ayala. Madow. 186p. Lyons. 236p. Max. 544. The World of Souls. NY: Norton. Translation of Shehikah Be-ahavah Uve-haye Ha-ni´su’in. Garden City. 1982. Self-Love: the Heart of Healing. 291p. Grand Rapids. 1970. NY: St. Mace. London: G. 1996.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 543. MI: Zondervan. 1982. Keeping the Spark Alive: Preventing Burnout in Love and Marriage. 182 . 547. Mary Katherine. The Colors of Love: Getting to Know Your Romantic Self Through Colors. 369p. 1948. in Journal of Psychology and Theology 18 (Winter 1990): 375-380 546. Making Love Happen. Chicago: Moody Press. 1994. ----. 548. NY: Routledge. 1999 552. (1956. Love: How to Understand and Enjoy It. 135p. Peter and Harvey Zingle. Lanham. 1988. Lutoslawski. On love. NY: Harper. 1999 554. 553. love & sexual ethics. Abriss Einer Zeitgemässen Weltanschauung (Berlin. Joseph. Love. NY: Scribner. Sex. If Those Who Reach Could Touch. Lima. Malakh-Pines. Michael & Mollie Summerland. OH: Fairway Press. 555. Falling in Love: How We Choose the Lovers We Choose. Love and Marriage. Magoun. 224p. 550. 551. 153p. Martin’s Press. Hearts and Bones: Expanding Compassion and Consciousness through Relationship.) Marriage. Allen & Unwin. F. NY: Doubleday. 475p. Preface by William James. Martin’s Press. The Relationship between Religious Orientation and Empathy in Pastoral Counselors. Magno. NY: St. 118p. 131p. MacDougall. On love & Christian friendship. First published as Seelenmacht. MacDonald. Cloé. Translated Farben der Liebe by Jennifer Francesca Dozio. Love & Anger in Marriage. 1990. 1984. Madanes. Maloney. 1899). 256p. 549. MD: University Press of America. the soul & sex 545.

567. ----. Trans. 1969. See www. The Book of Love. CA: Celestial Arts. NY: Schocken Books. 109p. 564. Middle Village. A series of love poems. 1932. Mandel. 270p. Merrill. Maness. 558. Love’s Virtues. Bloomington. J. Robert. CA: Celestial Arts. 232p. Open Heart Therapy. NY: Thomas Y. Orison Swett (1848-1924). 559. Secret Love Affairs. 1984. 183 . Crowell.. Mandel. 1984. Masello. Co. Marks. Margulies. Toward Empathy: The Uses of Wonder. 1996. Love’s Way. Anthropological Studies of Sexual Relations of Mankind. 1936. ----. Michael G. The Empathic Imagination. Marlin. 227p. 1997. 568. NY: Eugenics publishing company. NY: Cleveland Pub. 258p. 1918. S. Alfred. 1989 565. Morris. London: Chatto and Windus. ----. E. 571. Martin. Marston. Marden. 149p. Practitioners of Love: Some Aspects of the Human Phenomenon.W. Merrill Markoe’s guide to Love. 180p. Precious Heart – Broken Heart: Love and the Search for Finality in Divorce. 1875. All in All: Poems and Sonnets. Emily. Mannin. Robert Steven. NY: American-NeoLatin library. 300p. Norton. 566. Tolsma. 340p. 570. NY: Jonathan David Publishers. IN: 1st Books.. edited with an introduction by Victor Robinson. 237p. 2002. 1894. 238p. and R.. KS: University Press of Kansas. 161p. 177p. 1983. 196p. in Psychotherapy 23 (1986): 4-20. Philip Bourke (1850-1887). Taking a Chance on Love. 561.preciousheart. Lawrence. Heart over Heels: 50 Ways Not to Lose Your Lover. Ethel. Berkeley. 1975. 1989. in American Journal of Psychiatry 141 (1984): 1025-33.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 556. NY: W. 562. Paolo (1831-1910). London: Hutchinson. Berkeley. 563. 569. NY: Anthropological press. 557. The Physiology of Love. Translated from the original Italian by Herbert Alexander.net 560. Mike W. What Do Men Want from Women? NY: Ballantine Books. Empathy Research: Some Methodological Considerations. Mantegazza. from the Italian text. Markoe. 1917. NY: Atlantic Monthly Press.

61p. 1975. Existence: a New Dimension in Psychiatry and Psychology. Chicago. Ellenberger. Henri F. 1967. NY: Random House. Rollo. NY: Didier. NY: Norton. 584. May. 162p. Existential Psychology. 1944. 243p. May. ----. San Francisco: Saybrook. 578.: J. Angel. 586. Balzac & Proust. NY: Norton. Northvale. 1958. 277p. ed. NY: Norton. Existential Psychotherapy. Ernest Angel. Boca Raton. Schneider. May. Love. NY: McGraw-Hill. 575. & Madame Bovary 577. 1994. 1960. Dreams and Symbols. 1994. Ellenberger. N. Masters. IL: Nelson-Hall. Maurois.. NY: Hyperion. 243p. ----. 1953. 1969 (1st 1969). André (1885-1967). Joseph Allen. May. 573. Braziller. 184 . Matter. Aronson. heroines of Stendhal. 574. Creativity and the University. Chevalier. Maslin. Rollo. NY: G. ----. 589. Love and Will. NY: Basic. and André Fortier. 2d ed. 1969. The Psychology of Existence: an Integrative. The Angry Marriage: Overcoming the Rage. 1994. 1968. Including the princess of Clèves. 582. 1981. 352p. 587. My Quest for Beauty. 585. ----. NY: Norton. 62p. Mary Ann & Ronald W. 1985. Clinical Perspective. Translated from the French by Haakon M. ----. 445p. Reclaiming the Love. eds. Toronto: Canadian Broadcasting. NY: Basic Books. 275p. Massey. 117p. 313p. Man’s Unconscious Language. Seven Faces of Love. F. Man’s Search for Himself. Rollo. Existence. 1985. 445p. Heilmann. Toronto: York University. 580. Edited by Robin Stevens. Los Angeles: Foundation of Human Understanding. Radio Program. Bonnie. 352p. and Leopold Caligor. eds. and World Crisis: the Challenge of Pitirim Sorokin [1889-1968]. Loveworks: Coming to Terms with Intimacy and Equality. 281p. 576. Freedom and Destiny. 253p. Altruism. 266p. 330p. 1969. and H. 583.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 572. Rollo. May. Love and Will. ----. 581. Roy. Rollo. Kirk J. Symbolism in Religion and Literature. ----.J. E. 579. FL: Jeremiah Press. 307p. 1974. NY: Norton. Mordecai Richler. ----. The Adam and Eve Sindrome. 588. Héloïse. 1995.

113p. The Art of Counseling: How to Gain and Give Mental Health. 143p.. MN: Augsburg Pub.. 1950. McCormick. 1975. The Courage to Create. 1991. McGoey. 1979 593. ----. 600. T. 1983. 1977. 192p. Princeton. 597.. Michael E. 247p. ----. ----. The Discovery of Being: Writings in Existential Psychology. ----. Does God Still Love Me?: Letters from the Street. Marie. in Journal of Pastoral Care 46 (Summer 1992): 119-128 599. Attributes and Atonement: the Holy Love of God in the Theology of P. 300p. 425p. 601. NY: Harcourt Brace Jovanovich. 1994 (1st 1975). The McGill Report on Male Intimacy. NY:: Norton. London: Eyre Methuen. 598. ----. Loving and Learning: Interacting with Your Child from Birth to Three. 1990. House. Psychology and the Human Dilemma. 1999. Minneapolis. 594. 192p. Mari A. 1985. Donald. John H. McGinnis. 606. NY: Norton. Peterson & James R. Forsyth. The Romance Factor. NY: Harper & Row. ----. 596. 604. Nashville: Cokesbury Press. 1967. 1995. IN: Our Sunday Visitor. McDiarmid. 121p. 1972. Rev. Dare I Love? Huntington. Mary Rose.. Carlisle. 1971 & 1974. 602. The Meaning of Anxiety. On Paul Tillich (1886-1965) 591. 595. Doctoral Thesis Columbia Univ. NY: Norton. ----. Alan Loy. The Cry for Myth. 1980. Cumbria: Paternoster. San Francisco: Harper. Norton. Rinehart and Winston..W. ----. NY: Norton. ed. 1979.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 590. NY: Ronald Press. Power and Innocence: a Search for the Sources of Violence. Ontario: Longman Canada. McCurdy. McGeady. How to Keep Your Secrets. 131p. 605. 603. NY: Covenant House. Empathy: A Bridge Between. McGill. ----. 216p. NY: Holt. Sutherland. Leslie. NY: W. 306p. 221p. 185 . 1973. 283p. McCarthy. NJ: Van Nostrand. NY: Norton. 376p. 1939. 327p. Paulus: Reminiscences of a Friendship. 320p. 592. Norma J. Love in Code: or. 214p. The Friendship Factor: How to Get Closer to the People You Care for.

Understanding Heartbreak: a Guide to Understanding the Complexities of Love. 618. Carlsbad. W. Reid. 258p. Colorado Springs. Celebrating the Wrath of God: Reflections on the Agony and the Ecstasy of His Relentless Love. by Christine M. 232p. San Francisco: W. 186 . Create Your Own Love Story: the Art of Lasting Relationships. More Love Tactics. Love. Bochen. Thomas (1915-1968).: Publishers Group West. Palmer. Including a Formula for How to Get Someone to Fall in Love with You. 348p. & M. 2001. McMillan. Larry K. Violent Attachments. 182p. homicide & psychopathology 614. 619. CA: HarperSanFrancisco. IN: Abbey Press. (“L’amour. 312p. The Evolution of Love. 63p.. McGuiggan. 1974. CA: Hay House. Christine A. 1993. Honorable Intentions: the Manners of Courtship in the ‘80s. H. Freeman. Ed. Jim. Translated from the 4th Paris ed. & Robert H. Merton. Group. NJ: J. 1997. Garden City Park. 617. Learning to Love: Exploring Solitude and Freedom. 54p. Michelet. David W. W. 608. 1979. Love Tactics. Sydney L. 166p. CO: Waterbrook Press. Jules (1798-1874). Merser. Merriam. WY: Risk Enterprises. Love-Lore: Sayings of His Holiness Sree Sree Mentu Maharaj. and Sexual Addiction: a Codependent’s Perspective. Carolyn Clark. 275p. 1983. Sharan B. by J. 132p... NY: Avery Pub. 1992. object attachment. 382p. and Learning in Adulthood. Phillips.”). Amersham: Universal Peace Mission. Love. 1981. San Francisco. NY: Atheneum. Aronson. ----. Edited by Bridget Amies. 1992. McKnight. 613. Love. 1991. 1997. 615.. 253p. 620. Hillsboro. San Francisco: Jossey-Bass. Infidelity. 136p. Meinrad. J. 1997. Oxford. 1988. 616.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 607. OR: Beyond Words Pub. Group. Mentu Maharaj. Simple Thoughts on Finding Love and Marriage. Cheryl. Northvale. McKenna. Lifelines: Patterns of Work. NY: Avery Pub. Mickelson. 1860. 612. Love. St. 611. NY: Rudd & Carleton. 610. 365p. 609. Mellen. Meloy. Meridien. Garden City Park. Thomas W. Anne. Laramie.

1858. Modell. Michael Vincent. Mitchell.. Moore. 207p. truth & growth in route to Egypt 628. Montagu. Chapman. Howard Lee & Paul S. Object Love and Reality: an Introduction to a Psychoanalytic Theory of Object Relations. Joan & Helen Teves.. Minneapolis. NY: William Morrow. 1977. 1961. Chicago. NY: Simon and Schuster. 1972. Denene & Nick Chiles. Minneapolis. Siegel. Millner. Love. 629. What Sistahs Know: the Real Deal on Love and Relationships. Loving: a Psychological Approach. by a Gentlewoman. Arnold H. 623. The Technique of the Love Affair. NY: Julian Press.. Including Antoine de SaintExupéry (1900-1944) & John Macmurray on love and friendship 633. 292p. The Two of Us: Reflections on Shared Growth in Marriage. Moen. Miller. 1987. NY: Dick & Fitzgerald. Doris Langley-Levy. 1995. Intimate Terrorism: the Deterioration of Erotic Life. inc. 631. A spiritual biography. Mooney. Westport. MN: Winston Press. 1974. Philip. Naples. Edited with notes and commentary by Norrie Epstein. 187 . The Meaning of Love. 302p. 250p. 181p. 176p. 1977. including dialogues about love. 1999. MN: Winston Press. 182p. in All Ages and Among All Nations. Montez. IL: Loyola University Press. Love 622. Ashley. CT: Greenwood Press. Montaigne. 222p. Larry. Afro-American intimacy issues 625. 248p. M.. Barry. NY: Pantheon Books. Egypt or Bust. The Range of Intellect. 87p. London: G. 626.. Knowledge & the theory of. NY: Norton. Miller. 251p. 624. 627. 1603/1877 630. 1928. Montgomery. 632. Herb & Mary Montgomery. 1999. 63p. 1968. 1953. Miller. NY: Wiley. Anecdotes of Love: Being a True Account of the Most Remarkable Events Connected with the History of Love. The Technique of the Love Affair / by a Gentlewoman. ed. Lola (1818-1861. 1996. Belonging Always: Reflections on Uniqueness. Countess of Landsfeld). FL: United States Pub. What Brothers Think. NY: International Universities Press.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 621. Essays of Montaigne. the Language of Caring.

NY: Springer Pub. How to Prevent Success from Ruining Your Marriage. Moseley. Toronto. M. Bernard I. Muhaiyaddeen. Discourses spoken in Tamil in Philadelphia during February 1980 645. The “Lady” in Comparisons from the Poetry of the “Dolce Stil Nuovo. The Marriage Spirit: Finding the Passion and Joy of Soul-Centered Love.. 1998. 1964. Kephart. Thomas Addis Emmet. NY: HarperCollins Publishers. Thank God. C. Love & women in Italian poetry to 1400 643. Douglas A. Chicago: A. ed. Moore. NJ: Prentice-Hall. 101p. 637. Philadelphia: Lippincott. From Loneliness to Love. Moschetta. 1984. Philadelphia. WI: George Banta Publishing Co.p. Pierre. and Marriage through the Ages. 635. 1974. It’s Monday. Murdoch. Love: Plato. Victor C. 167p. IL: Tyndale House Publishers. 1989. Englewood Cliffs. or. 644. 159p. 638. de. 639. 1970. Sex. Love and Problems of Living: Based on a Four-Factor Theory of Behavioral Dynamics. Paul D. A Return to Romance: Finding It and Keeping It Alive. NY: Simon & Schuster. Frederick William. 640. NY: Paulist Press. 639p. Munck. 318p. Johns Hopkins University. The Secret of Married Love: a Christian Approach. 1974. 1998. Wheaton. Morgenstern.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 634. Michael & Guy Kettelhack. the Bible and Freud.. NY: Harper & Row. Love.. 115p. McClurg and Company. Morton. Douglas Neil. Love in Epigram: Sapient Guesses and Foolish Conceits about the Tender Passion. 1916.. Ph. 1898. 188 . Foreword by William M. 646.] 1992. 1915. 312p. Bawa. Murstein. 1994. Lewis. 267p. Love Therapy. US: [n. R. Mow. CT: Praeger. 1981. & Christopher Witt. 427p. A book of God’s love. 156p. 174 p. Bernard C. 248p. Romantic Love and Sexual Behavior: Perspectives from the Social Sciences.” Menasha. Mornell. PA: Fellowship Press. thesis. Westport. 1985.. Co.. 170p. Thomas. Soul Mates: Honoring the Mysteries of Love and Relationship. 641. Marriage & love 642.. Evelyn & Paul Moschetta. 636.D. NY: Bantam Books. Morris. Applied psychology & Christian life 647. & Sandra C. Anna B. Morrison. 65p. Morgan. ed.

What You Need to Know Before You Fall in Love. Lewis and Sigmund Freud Debate God. Nashville. Love and the Person. 293 . Los Angeles: J. A Conceptual Investigation of Love. Armand M. Nicholson. and the Meaning of Life. West Lafayette. 659. Nédoncelle. Edith Glicksman. 656.. 1951. 650. NY: Pocket Books. Norwood. Nichols. ----. When Children Start Dating. Daily Meditations for Women Who Love Too Much. 186p. Martin’s Press. Men are from Uranus: the Big Bang and Other Premature Theories of Love: a Parody. 1999. 1997 660. W. 1989a.S. 658.. 657. Love. 231p. 148p. NY: St. p. Plato’s Phaedrus: the Philosophy of Love. Graeme. Menes Abdul. Love Never Fails: Meditations on the Chapter of Love. 651. Who Will Marry Whom?: Theories and Research in Marital Choice. ----. Noor. Illustrated by Janet La Salle. 1996. 1976. 1912. Women Are from Pluto.. IN: Purdue University Press.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 648. The Romantic Past. Translated Vers une philosophie de l’amour et de la personne by Sr. Chicago: Science Research Associates. 1996. Ralph (1865-1930). 1966. Versiune revizuită. Women Who Love Too Much: When You Keep Wishing and Hoping He’ll Change. A Little Book on Love. 155p. David. Tarcher. 1995. 1988. Robin. NY: Brentano’s. 392p. BOR. 652. 239p. 199–217 654. Sex. Letters from Women Who Love Too Much: a Closer Look at Relationship Addiction and Recovery. Neisser. 653. Maurice. Co. NY: Springer Pub.Iubirea 189 . Buc. 649. 1993. Illustrated by Richard Torregrossa. 266p. 295p. Needleman. P. in Soble. 352p. Ruth Adelaide. 662. TX: Summit Pub. 661. 49p. Noul Testament – comentat. NY: Sheed & Ward. 352p. NY: Doubleday/Currency. Jacob. 1985. 1994. Newton-Smith. TN: Thomas Nelson. Group. NY: Free Press. Stuttgart: Call of Hope. Tarcher/Putnam. Mike. 655. The Question of God: C. 2002. Arlington. Nevill. redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania. 148p. Nicholi. ----. Nicholson.. NY: Jeremy P.

NY: Oxford University Press. 131p. Agape and Eros. Ortiz-Millán. landscape with a deer in the background. Love and Rationality: On Some Possible Rational Effects of Love. TN: Word Publishing. Kriterion. Port Gibson.. Null. On Love: Aspects of a Single Theme. in The Examined Life: Philosophical Meditations. Alfred Richard (1873-1934). NY: HarperCollins. Melford. 24p. Macon. 465p. 670. mind & body. Oguhebe. 298p. Nygren. Galatians. GA: Smyth & Helwys. 664. Nussbaum. 1999. Bernardo. Simon & Schuster. 314–34 667. I Know You Love Me. Orage. Philadelphia. NY: Rawson Associates. 68–86 665. How Far to Follow?: the Martyrs of Atlas. Festus S. 1932. Nozick. ethics.. A. portrait of Salome & toward a psychology of the interesting man 676. 2007. 229p. Ortega y Gasset. 675. 673. Freely adapted from the Tibetan by A. 1957. 190p. 1994. 204p.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 663. 1993. Port Harcourt. London: Unicorn Press. 94p. 671. but Do You Like Me?: How to Become Your Mate’s Best Friend. Olson. 666. Love & Survival: the Scientific Basis for the Haling Power of Intimacy. Kalamazoo. Ashley. Love. 669. PA: Westminster Press. G. thoughts on standing before the Marquesa de Santillana’s portrait.. 284p. love in Stendhal. 1983. Meridian Books. in Love's Knowledge: Essays on Philosophy and Literature. R. Love and the Individual: Romantic Rightness and Platonic Aspiration. Translated Estudios Sobre el Amor by Toby Talbot. MI: Hebe’s International Consultants. Including. Okilo. MI: Cistercian Publications. 1953a 668. M. Dean. 1989. 1998. Love's Bond. 1997. Nashville. The Law of Life. José (1883-1955). Nigeria: Riverside Communications. O’Connor. A Revelation of Valentine Love: How to Find the Right Spouse. NY.. 210p. Olivera. 2000. Love & singleness. Joey. R. Orage.. Oxford: Oxford University Press. William. Novak. The Great American Man Shortage and Other Roadblocks to Romance (and What to Do about It). On Love. 672. 1990. Ornish. 674. 48:127–44 190 . in Defense of Love: a Study Guide. Thomas Cranmer’s [1489-1556] Doctrine of Repentance: Renewing the Power to Love. Mark Jeffrey.. 1988.

Packer. NY: Books for Libraries Press. thesis. 22p. progress. and Each Other. Park. 246p.. James. 1990. Nashville. 137p. 690. Love & money 685. MN: Existential Books. Adapted from an address given to students at Brigham Young University. Armando Correia. Life. 689.] 1856. Lucy. 678. Edward. Freeport. 126p. NY: Pocket Books. Romancing the One You Love. Minneapolis. Money Versus the Higher Law: Two Lectures. Paul. Eric (1894-1979). 1939. Love Stinks: the Romantic’s Guide to Breaking Up without Breaking Down. India: Writers Workshop.. dating & single woman 681. 275p. 150p. Pathak. 232p. Oxford: Clarendon Press. Papillon. Pacheco. NY: St. Eros Unveiled: Plato and the God of Love.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 677. Jim. 1989. 29p. 317p. Parents. 682. 1942. 1999 680. civilization & culture. 1994. UT: Deseret Book Co. Overbeck.p. When Hope Can Kill: Reclaiming Your Soul in Romantic Relationships. NJ: [n. Catherine. Osborne. Papillon. 85p. Joy. Calcutta. Authentic Love: an Existential Vision. 679. Osherson. Wrestling with Love: How Men Struggle with Intimacy with Women. TN: Everywhere Press. Osing. 1998. Grace Sloan. Ph. 191 . 686. Avijit. 1996. 1992. San Francisco: Rudi Pub. Mormon 684. Salt Lake City. NY: Fawcett Columbine. 371p. Love. 688. Love. What’s Called Love: a Real Romance. Plato’s Conception of Love. Partridge. Love. NY: Harper. 1946 & 1969. Children. 1993. Eternal Love. Marriage and Parenthood. Journey Towards the Sacred. Samuel. Journey to the Edge of Morning. 687. 1973.. Martin’s Paperbacks. NY: Villard Books. Marie. 1976. Richard Allen. 177p. Palmer. How to Love and Be Loved: Establishing and Maintaining Intimacy.D. Thoughts upon Books. Boyd K. Overton. On love. University of Notre Dame. Perth Amboy. 276p. 683.

693. Valley Forge. and Spiritual Growth. Pecci. Dubuque. Chester A. sex & marriage 192 . CA: PSI Publications. Pennington. . 1975. Co. 1978. E. MA: Addison-Wesley Pub. The Road Less Traveled: a New Psychology of Love. 183p. 696.. 1978. 1978 & 1985. Ernest F. Peacocke. Mickey (ed. Traditional Values. I Love You / I Hate You: the Parent/Child Conflict Within.C.). Naperville. NY: Taplinger Pub. 127p. From Cosmos to Love: the Meaning of Human Life. 24 cm. Ten Laws of Lasting Love. Co. 1992. 697.. 701. Prentiss L. Paula. John. Pearson. 694. Cummings. Minneapolis. 315p. Traditional Values.. Longman and Todd. 1993. Morgan Scott.. 275p. Pearlman. Martin’s Press. 240p. Scott. 1998. Paul. Philadelphia: United Church Press. MN: CompCare. Judy C. NY: Simon and Schuster. Dialogue in Romantic Love: Promise and Communication. 270p. 703. 1976. A Few Thousand Words about Love. 1989. 1978. Finding Love: Let Your Heart Be Your Guide. A Pilgrim Press book. PA: Judson Press. Peisner-Coxe. 692. From Conflict to Caring: an In-Depth Program for Creating Loving Relationships. IA: W. 698. 1995. 284p.. and Spiritual Growth.. Photos by John Pearson. ----. NY: Simon & Schuster. 695. Jordan & Paul Margaret. 64p. 699. London: Darton. Pearson. Pearsall. The Road Less Traveled: a New Psychology of Love. Peck. 1972. Poetry by E. 1961. 211p.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 691. Peele. 312p. 336p. 1998. 80p. Solana Beach. 77p. 700. Paul. Orinda. IL: Sourcebooks. Stanton & Archie Brodsky.. Pemberton. Lasting Love: What Keeps Couples Together. Religious aspects of love. Sexual ethics in religion 704. Peck. 172p. CA: Lifepath Pub. NY: Simon and Schuster. 702. Liberated Love. The Love You Deserve: 10 Keys to Perfect Love. Love and Addiction. Arthur Robert & Jack Dominian. Love Is Most Mad and Moonly. NY: St. Brown Publishers. Reading.

L. Trans. 295p. 709. Person. 711. Phillips. Paris: Presses universitaires de France. Jean and Paul Fraisse (eds. NY: Norton. Trans. DC: Self-realization fellowship (Nonsectarian church). Psychogenesis and the History of Science. 384p. Stewart Eames. Jean. Swami (Brahmachari Jotin). NY: Columbia University Press. 714. 1967. Oskar Robert. Neuchâtel: Delachaux & Niestlé. 1940. 707. Debora & Robert Judd. F. 576p. NY: W. MA: Harvard University Press. 706. La Perception. Ethel Spector. 9 vols. Trait´e de psychologie exp´erimentale. 1980. 1988. ----. Jean and Rolando Garcia. 715. 1978. Cambridge.. Translated from the German by Eden and Cedar Paul. 1989. 1924. 356p. Piaget. 84p. W. Norton. Love in Children and Its Aberrations: a Book for Parents and Teachers. Lunzer. Foreword by Terrance A. The Growth of Logical Thinking from Childhood to Adolescence. La genèse des structures logiques élémentaires: classifications et sériations. Language and Learning : the Debate between Jean Piaget and Noam Chomsky. Paris: Presses universitaires de France. Psychogenèse et histoire des sciences. Pfister. How to Fall out of Love. NY: Dodd. Massimo Piattelli-Palmarini. Introduction by Joseph Wolpe. 124p. 1963. 409p. Jean and Noam Chomsky. Adaptation Vitale et psychologie de l’intelligence. J. Permananda. Piaget. The Child’s Conception of Space. Washington. Helga Feider. Torino: Paravia. 193 . 713. Piaget. 1958. 712. 1980. 710. 135p.). Pedagogia Strutturalista. Jean et al. Ed. Dreams of Love and Fateful Encounters: the Power of Romantic Passion.. Langdon & J. 309p. Brown. 1959. 490p.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 705. Love & exceptional children 708. Adaptation and Intelligence: Organic Selection and Phenocopy. 1983. 716. Boston: Houghton Mifflin. NY: Basic Books. Piaget. 144p. Translated by Anne Parsons and Stanley Milgram. 1963-66. Piaget. Jean and Bärbel Inhelder. Piaget. Jean et al. Trans. Chicago: University of Chicago Press. Répresentation de l’espace chez l’enfant. 254p. The Magnetic Power of Love (Bhakti Yoga). Piaget. Mead and Company. 3e éd.

Jean. E. 1964. Paris: Gallimard.. 1981. The Growth of Logical Thinking from Childhood to Adolescence: an Essay on the Construction of Formal Operational Structures. Jean. NY: Praeger. Reidel. by Lowell Leake. 356p. ----. NY: Pantheon Books. Biology and Knowledge: an Essay on the Relations between Organic Regulations and Cognitive Processes. 1958. Donald Nicholson-Smith. ----. The Origin of the Idea of Chance in Children.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 717. Chicago: University of Chicago Press. Holland: D. Dordrecht. Logique et connaissance scientifique. 302p. ed. 725. by W. NY: Basic Books. Trans. Anne Parsons and Stanley Milgram. By Richard I. 189p. NY: Basic Books. Fishbein. Mays. 1346p. and Harold D. 1967. Mathematical Epistemology and Psychology. Jean. Trans. Paris: Gallimard. 1971. NY: Humanities Press. 411p. essai sur les relations entre les régulations organiques et les processus cognitifs. 724. 721. 1971. Lunzer and D. and Evert Willem Beth. 1973 727. Biologie et connaissance. 326p. 719. 2ed . Translated by Beatrix Walsh. Trans. 165p. Biology and Knowledge: an Essay on the Relations between Organic Regulations and Cognitive Processes. NY: Dutton. Bärbel Inhelder and Alina Szeminska. 1966. De la logique de l’enfant à la logique de l’adolescent. by Beatrix Walsh. 726. 718. Trans. 722. 1978. A. 251p. Originally published: Jean Piaget. Trans. NY: Norton. 723.. The Child’s Conception of Geometry. Biologie et connaissance. 433p. Trans. 194 . Jean. Lunzer.1973. Reprint. Behavior and Evolution. The Early Growth of Logic in the Child: Classification and Seriation. ----. ----. and Paul Fraisse. 384p. 1960.A. Chicago: University of Chicago Press. Géométrie spontanée de l’enfant. 1975. Trans. ----. Experimental Psychology: Its Scope and Method. and Bärbel Inhelder. Dialogue with Jean Piaget. NY: Norton. Evans. Jean. Piaget. the Man and His Ideas. Piaget. 7 vols. eds. Eleanor Duckworth. E. 720. Piaget. Piaget. Paul Burrell. 1968. Piaget. ----. Ttrans. Papert. Genèse des structures logiques élémentaires. Genèse de l’idée de hasard chez l’enfant. 510p. 1966. 384p.

R. Ed. ----. 1972. 1951. 1960p. Genève: Droz. 239p. B. Sarah F. with Contributions by Jean Piaget and Others. Piers. 731. On the Development of Memory and Identity. 732. 1976. ----. Reidel. Bärbel Inhelder and Harold H. Dordrecht. 734. Eds. Psychology and Education: Papers in Honour of Jean Piaget. With Jean-Blaise Grize. NY: Norton. Varma and Phillip Williams. 233p. 1. 2 vols. ----. 176p. 1987. 1976. 233p. Piaget. 1987. Campbell. ed. 154p. London: Hodder and Stoughton. Psychology and Education: Papers in Honour of Jean Piaget. Eleanor Duckworth. à l’occasion de son 80e anniversaire. Psychologie. 1977. 1968. C. 735. ----. Play and Development: a Symposium. 296p. et al. 738. The role of necessity in cognitive development 195 . ----. MA: Clark University Press. Charles Zwingmann. Aronson. ----. 730. The role of possibility in cognitive development. Edited by Ved P. 737. Gattegno and F. ----. Eds. 739. Trans. ----. Boston: D.. Paris: Gallimard. 142p. Neuchâtel. Possible et le nécessaire. 1976. Helga Feider. Play. Ackermann-Valladao.: v. Maria W. ----. With Pierre Mounoud et Jean-Paul Bronckart. Ed. NY: Wiley. Varma and Phillip Williams. Worcester. Dreams. Piaget Sampler: an Introduction to Jean Piaget Through His Own Words. 2. Possibility and Necessity. 1976. 1968 733. With E. Épistémologie et psychologie de la function. NY: Norton. Paris. 301p. London: Hodder and Stoughton. Trans. Montréal: Delachaux & Niestlé. 1977. Eds. 736. Minneapolis: University of Minnesota Press. ----. Piaget and His School: a Reader in Developmental Psychology. M. Trans. v. Les Sciences sociales avec et après Jean Piaget: hommage publié à l’occasion du 80e anniversaire de Jean Piaget et précédé de son autobiographie.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 728. 525p. NY: Springer-Verlag. Épistémologie génétique et équilibration: hommage à Jean Piaget. NY: J. Alina Szeminska et Vinh Bang. 729. Garcia. Vonèche. ----. et al. 1977. Piaget. and J. Epistemology and Psychology of Functions. and Imitation in Childhood. Ved P. Inhelder. Paris: Presses universitaires de France. ----. Chipman. 1976. With the collaboration of Catherine Fot. 205p. Hodgson. Formation du symbole chez l’enfant.

Studies in cognitive development. Avec une bibliographie complète de ses oeuvres. 503p. 742. NY: Routledge. Paris: Presses universitaires de France. ----. Paul. Piaget. 1. The Child’s Conception of Physical Causality. 306p. 1997. Trans. Piaget. 746. 1966. Studies in Reflecting Abstraction. 749. et al. 748. Psychologie et pédagogie. NY: Oxford University Press. 1930. Trench. L’abstraction de l’ordre et des relations spatiales 744. Translated by C. J. 743. ----. Genèse du nombre chez l’enfant. Causalité physique chez l’enfant. Brace. The Child’s Conception of Number. L’abstraction des relations logico-arithmétiques. 182p. Recherches sur l’abstraction réfléchissante. 2 vols. and translated by Robert L. London. Ed. NY: Grossman Publishers. 1971. Gattegno and F. Eds. 166p. 741. ----. 1973. NY: Basic. 1970. 309p. 196 . ----. 503p. E. The Child and Reality: Problems of Genetic Psychology. NY: Grossman Publishers. 182p. Mackenzie. Psychologie et épistémologie.M. ----. J. Campbell. 751. Psychology and Epistemology. ----. Translated G. Trubner. 421p. Studies in Cognitive Development: Essays in Honor of Jean Piaget. ----. Translated by Arnold Rosin. T.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 740. ----. essays in honor of Jean Piaget. 1969. 1977. Notions de mouvement et de vitesse chez l’enfant. Translated by Marjorie Gabain. 270p. 326p. The Child and Reality: Problems of Genetic Psychology. Flavell. NY: Oxford University Press. 2. Psychologie et épistémologie génétiques: hommage à Jean Piaget. ----. Translation of Problèmes de psychologie génétique.. Problèmes de psychologie génétique. 745. NY: Harcourt. ----. Jean Piaget and his collaborators. 750. J. 1969. Holloway and M. ----. 1969. 1973. London: K. David Elkind & John H. 2000 747. Paris: Denoël. Arnold Rosin. Paris: Dunod. PA: Psychology Press. Hodgson. NY: Grossman. Flavell. Philadelphia. The Child’s Conception of Movement and Speed. Eds. David Elkind and John H. ----. 248p.

Trans. ----. When Love Hurts: Changing the Way You Care. London. About Love [Über die Liebe]. Translated by Joan and Andrew Tomlinson. ----. Translated by Richard & Clara Winston. Paris: Éditions du Seuil. London: K. Washington. 1997. Flame of Love: a Theology of the Holy Spirit. Wolfe Mays. IL: Franciscan Herald Press. ----. NY: Routledge. The Principles of Genetic Epistemology. Plato (428-327 B. Trench. 425p. Downers Grove. NY: Harper & Row. 1932. 137p. London. 1996. Paul. Trubner. IL: InterVarsity. 1979. 763. NY: Harcourt. Includes topics on Plato. by Jean Piaget . ----. Unbounded Love: a Good News Theology for the 21st Century. 754. Brace. The Moral Judgment of the Child. Pieper. 1974. Trans. 87p. Lysias. Représentation du monde chez l’enfant. ----. Trench. Théories du langage. Trubner. Margaret Cook. 762. South Bend.. IN: St. 397p. with the Assistance of Seven Collaborators. Trans. The Origin of Intelligence in the Child. 1929. Enthusiasm and Divine Madness [Begeisterung und Göttlicher Wahnsinn].C. Épistémologie génétique. The Child’s Conception of the World. Augustine’s Press. 532p. Translated. 174p. Piazza. Socrates. Phaedrus.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 752. Phaedrus. with Francine Malder. 755. Pinnock. ----. Kenneth M. Marjorie Gabain. London: K. 418p. NY: Routledge. 189p. ----. 1984. 197 . with a selection of early Greek poems and fragments about love. Josef. 1999. 760. Translation by Richard and Clara Winston.). Originally Introduction to Main Trends of Research in the Social and Human Sciences 756. DC: Acropolis Books. 1970. Illustrated by Jerry Newman.. 1994. Naissance de l’intelligence chez l’enfant. and Robert C. 98p. Brow. théories de l’apprentissage: le débat entre Jean Piaget et Noam Chomsky. UK: Paternoster Press. 759. Chicago. with introduction and notes. The Place of the Sciences of Man in the System of Sciences. 757. by Alexander Nehamas & Paul Woodruff . translated by Paul Woodruff. Paul. love and the soul 761. 758. IL: InterVarsity Press. Downers Grove. Carlisle. NY: Routledge. Traduction des textes anglais par Yvonne Noizet. ----. 1997. 1997 753. Clark H. 280p.

. 1997. The Secret of Staying in Love. love and the soul. NY: Arbor House. 94p. In series. Price. On Love and Loving. Phaedrus. Robert (1902-1965). Quenk. Howard. Eerdmans.. Susan & Ian Grove-Stephensen. 774. ----. Sondra. 1980.. 189p. Loving Relationships II: the Secrets of a Great Relationship. San Francisco. Boston: Printed at the Riverside Press for Houghton Mifflin Co. Berkeley CA: Celestial Arts. Co. 778. 198 .. 1974. The Work of Love: Creation as Kenosis. Raphael. 194p. Ray. Hilton Head Island. 10 Steps to a Great Relationship: What Every Couple Should Know about Love. The Choice to Love. 766. ed. Translated from the Greek by Percy Bysshe Shelley (1792-1822). 1998.. 1988. Niles. Raynolds. 210p. 1959. The Lost Aspect of Love. 771. SC: StepWise Press. CA: Celestial Arts. Tom & Reed Elliott. CA: Jossey-Bass. Grand Rapids. 767. 773. 764. Finding Love: Practical Advice for Men and Women. 1984. NY: Putnam. W. WA: Winepress Pub. Loving Relationships. NY: Clarendon Press. 222p. 765. Includes topics on Plato. 160p. 128p. Pope. How to Stay in Love: the Happiness for Couples Workbook. Polkinghorne. Jossey-Bass social and behavioral science series. Kenneth S. 192p. & Naomi L. Sally Jessy & Marie-Jeanne. Abadie. 1992. Northamptonshire: Grapevine . MI: W. 330p. John. True Loves: Finding the Soul in Love Relationships. IN: Hackett. Mukilteo. Millbrae. 149p. New York. A. Love and Friendship in Plato and Arisotle. Powell. Rankin. 188p. Why Am I Afraid to Love? London: Fontana. CA: Davies-Black Pub. Prinz. ----. NY: Harper. 1980. John Joseph. 1908. 1995. Wellingborough. 776. 139p. 1975. 223p. No More Lonely Nights: Overcoming the Hidden Fears that Keep You from Getting Married. 1989 770. Stephen & Susan Price. IL: Argus Communications. 775. 120p.. 772. ----. 769.B. 768. 777. The Banquet of Plato. 2001. NY: Distributed by Sterling Pub. Price. Socrates. Lysias. Quilliam.9 discipline plus 3 domenii Axiologie Indianapolis. 1998. 377p. 1988. Alex T.. Quenk. Palo Alto.

94p. 1974. Potash. 91p. 792. David. Richo. literature. Jefferson. Rhodes.. ----. The Necessity for Love: the History of Interpersonal Relations. Rivers. Games Lovers Play: Breaking through to an Honest Relationship. and Cudahy. 1944. NY: Morrow. Love. no. Love. Paul Richard. inc. When Can I Say. 782. From Mother to Daughter: Thoughts and Advice on Life. 199 . Clifford (1911-1985). Drawings by Wladyslaw T. 144p. Toronto: Farrar & Rinehart. 1987. Love: a Philosophical Perspective. 1957. 1911. Aronson. 1977. 184p. NY: Macmillan. Roberts. 1963. Needham Heights. 785. Ricketts. NY: Farrar. Reitman. 787. Straus. 230p. quotations 780. Gwilym O. 788. Rice. 216p. 346p. NJ: Carol. NY: Haworth Press. 258p.). Prefatory note by William Brown. and Marriage. When Love Meets Fear: How to Become Defense-Less and Resource-Full. Jessie.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 779. 1988. 789. NY: Dutton.. 1984. 211p. 1997. The Book of Love. 300p. Joan. A Psychologist Looks at Love. Foreword by David R. 276p. NY: Farrar. NY: J. On love poetry. ed. Sonya & Marlin S. ----. NY: Paulist Press. NY. commitment. Cold Feet: Why Men Don’t Commit. Gochros (eds. Mace. 1996.. 786. London: Allen & Unwin. Introduction by Madison Julius Cawein (1865-1914). 781. 1994. 1998. 623p. men & singleness. 140p. Reid. Romantic Relationships: a Psychologist Answers Frequently Asked Questions. Wendell & Harvey L. Benda. 791. “I Love You”? Chicago: Moody Press. MA: Ginn Press. 1950. & Vivian Rice. (Also published also as volume 5. The Road to Love: Avoiding the Neurotic Pattern. Theodor (1888-1969). 783. 228p. NC: McFarland. 784. E. 2 of series: Journal of social work & human sexuality) 790. Reik. Of Love and Lust: on the Psychoanalysis of Romantic and Sexual Emotions. NY: Farrar. 1972. & Marty Richards. 1984. Rhodes. The Need to be Loved. Intimate Relationships: Some Social Work Perspectives on Love. Max M. Edward. Strauss. Straus. Giroux. Secaucus. Richards. London: Constable. Robbins. Richard C.

1992. Don. Rountree. University of California Press. 1999. 362p. Walking in Old Shoes: Love Is Comfortable. Rubin. 809. O. The Heart of Marriage: Discovering the Secrets of Enduring Love. Rockport. Plato’s Symposium. 208p. Runde. Love & Attachment: an Unauthorized Psychological Approach. Co. IA: Kendall/Hunt Pub. Reflection of Feelings. Rosen. Carl R. James. Augustine’s Press. 808. You Can Postpone Anything but Love. 219p.S. 1951 797. Theodore Isaac. NY: Warner Books. A Baby in the Family: Loving and Being Loved. in Badhwar (1993). PA: Harrowood Books. A. ----. 254p. 127p. ----. 800. 1982. Randy. The classic statement on empathy 798. Client-Centered Therapy. 1979. 73–88 803. Shaftesbury . A. Harmondsworth. Ross. 1990. Middlesex. Peter. Falling in Love Is B. NY: Continuum.. Rosenman. 186p. Roche de Coppens. 1980. 795.. The Historicity of Psychological Attitudes: Love is Not Love Which Alters Not When It Alteration Finds. Empathic: An Unappreciated Way of Being. Work and Love: the Crucial Balance. 805. 200 . Stanley. A Way of Being. 212p. NY: Penguin. Person-Centered Review 2 (1986): 375-77 799. IN: St. 183p. 195p. 1–8 802. Englewood Cliffs. Journal of Counseling Psychology 5 (1975): 2-10. 1994. San Francisco: HarperSanFrancisco.. Socrates & love 804. Boston: Houghton Mifflin. 807. CO: NavPress. 1980 796. MA: Element.. 1990. Real Love: What It Is. in Rorty. England. Rolfe. Colorado Springs. Rohrlich. NY: Summit Books. Martin F. Dubuque. Joyce Robertson. Explaining Emotions. Raymond E. 1999 806. 1996. Jay B. ----. 1986.. Newtown Square. or. 794. Cathleen. On Plato. O.). Beyond the Cosmos: The Extra-Dimensionality of God: What Recent Discoveries in Astrophysics Reveal About the Glory and Love of God. ----. 1980. Rothbardt. and How to Find It.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 793. Rorty.. Rogers. Divine Light and Love: Practicing Esoteric Christianity. Loving Styles: a Guide for Increasing Intimacy. NJ: Prentice-Hall. Hugh Norman. South Bend. Robertson. Boston: Houghton Mifflin. (ed. Introduction. 801. 192p.

NY: B. Salecl. Old Tappan. NY: St. NY: AMS Press. NY: Berkley Pub. Martin’s Press. Melissa. Sanders. Plato and Freud: Two Theories of Love. Constantina. Rinehart and Winston. On love & abused children 814. Edgar (1855-1921).. Jillian & Joseph A. Anger. Chicago: Moody. (Per)Versions of Love and Hate. 815. 1952.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 810. Philadelphia: Priv. 68 numbered copies. 196p. NY: Macmillan. 1967. 1980 823. Love and Sexuality: a Christian Approach. In relationships. Existence & Love: a New Approach in Existential Phenomenology. 2000. Grand Rapids. NY: AMS Press. NY: Viking. 240p. John Oswald. 150p. 1988. Group.. Saltus. Please. 811. NJ: Prentice-Hall. Revell company. William Alan. 195p. Love. 1998. literature & motion pictures 819. 817. Samalin. 1990. 1984. Love and Anger: the Parental Dilemma. 818. 28p.H. How to Be a Winner at Love: a Ten-Point Strategy for Avoiding Disastrous Affairs and Building Relationships that Work. The Gardens of Aphrodite. marriage & relations in U. 1991. Somebody Love Me!: Surviving Abuse and Becoming Whole. and Sex Roles. Archibald Hamilton (1883-1973). Grand Rapids. 1969. Virginia & Pepper Schwartz. 821. NY: Verso. NY: Holt. 155p. William Samuel. Edgar (1855-1921). The Love Test: Romance and Relationship Self-Quizzes Developed by Psychologists and Sociologists. Love’s Meaning. Blackwell. MI: Discovery House Publishers. Mary Perkins & John Julian Ryan. Love Is a Many Splintered Thing. 1970. Saltus. 1920. Sands. NJ: F. Oxford. 201 . Rutter. Revell Co. Parenting. 1943. Ryan. 153p. 1977.S. Ryan. Safilios-Rothschild. 211p. 820. print. 427p. Patricia H. 42p. NY: Scribner. Courtship and Love. Love 822. Love. 209p. Rushford. Nancy & Catherine Whitney. 242p. for the Pennell Club. 278p. MI: Baker Book House. NY. Gerasimos Xenophon. Christain meaning 812. 816. 1968. Historia Amoris: a History of Love. London: Fleming H. Ryan. Rutledge. 28p. 252p. Discipline of children. 1991. 824. Santas. England. Enjoying Intimacy with God. 1998. Sex. Sadler. Englewood Cliffs. Renata. Ancient and Modern. Sadler. 813.

NY: Random House. Schaef. Empathy as the Essence of Pastoral Psychotherapy. & Marcia Brinton. 335p. Brenda. 829. 30p. Karen Ober. 830. NY: Hemisphere Pub. Intimate Partners: Patterns in Love and Marriage. 831. Culture. Sex. ----. Schaumburger. The Flame of Beauty. 181p. Irving & Suzanne Sarnoff. MA: North Star Pub. Maggie.. Series: An intimate live of man library book. Agoura.. MN: Hazelden. Schlauck. Midpoint Love Simplified. Romance. 837. in Journal of Pastoral Care 44 (Spring 1990): 3-17 839. 1987. 827. Saraydarian. How to Say No To the One You Love.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 825. Rebelling. 1980. Step-by-Step Guide for Men and Women. 835. Wilmette. 198p. 1971. The Universal Symbolism of Love in Dramatic Representative Forms. 428p. Robert. and Liberation: a Metaphysics of the Concrete. 172p.. Schmidt. 156p. Schaeffer. Benoy Kumar (1887-1949). Akron. 832. Savalan. 210p. Loving. NY: Harper & Row. 1978. Escape from Intimacy: the Pseudo-Relationship Addictions: Untangling the “Love” Addictions. IL: Chiron Publications. Colene. Greensboro. 183p. 132p. 195p. NM: Hummingbird Press. 202 . Paul Frederic. NY: Harper/Hazelton. 1989. Is It Love or Is It Addiction?: Falling into Healthy Love. NC: Tudor Publishers. Schellenbaum. 137p. Peter. Torkom. Chris R. Is It Love or Is It Addiction? Center City. Sarnoff. 1989. 157p. 1987. Love in Hindu Literature. 1980. Fishing by Moonlight: the Art of Choosing Intimate Partners. Albuquerque: Gloucester Art Press. Andrew. Ohio: Savalan. Corp. 1987. Relationships. Finding. Beyond the Love Game: an Inner Guide to Finding Your Mate. 1988. Saxton. Loving. 1987. 826. CA: Aquarian Educational Group. Scheid. Anne Wilson. 836. 165p. Millbrae. Tokyo: Maruzen company. 1997. 1916. Sawyer. 89p. 828. Love. 838. Sarkar. Joy. Scarf. Translated Nein in der Liebe from the German by Boris Matthews. and Marrying Your Lifetime Partner: A Practical. 1980. Georgetown. 1996. 833. CA: Celestial Arts. Love-Centered Marriage in a SelfCentered World. 834. Albuquerque. Nancy E.

1986 852. Pittsburgh. 174p. L. 1996. Beverly Hills. Schwartz. Morgan (eds. R. Gary. The World of Love. 1993. Scroggs. 2 volumes 843. Love and Commitment. by M. Corp. 847. ed. Schwartz. Edited by A. Cohen. In the School of Love: an Anthology of Early Cistercian Texts. Joannes Duns (c1266-1308). MA: MIT Press. Schwab. Schmitt.. Maxine. NY: Villard.. Co. NJ: Prentice-Hall. Vos. 148p. TX: Word Books.). 198p. 214p. intro. Schwab.. Englewood Cliffs. Intentions in Communication. Christine (& editors of the Old farmer’s almanac). God and Humans. Collective Intentions and Actions. Schwartz. The Art of Listening with Love. Hants. Douglas. PA: Dorrance Pub. 142p. Schneider. Scruton. Transforming Your Marriage: a Guide to the Process of Opening the Doors in Your Relationship. 2000. ed. Taken from the writings of Cistercian monks and nuns who lived in the twelfth and thirteenth centuries 844. Free Press. 845. Scotus. 1990. 401–15 203 .. 846. R. 1984. England. Love. 180p. Create the Love of Your Life. CA: Sage Publications. Sexual Desire: A Moral Philosophy of the Erotic. Scott.. Don Merten with Fran Behan & Allyne Rosenthal. 848. MI: Cistercian Publications. Waco. R. 851. Letting Love In. E. Abraham. The Book of Love: the Old Farmer’s Almanac Reconsiders Romance. Schultz. Schnall. Isidor (b. 1986. Susan. 2003. 1980.. Duns Scotus on Divine Love: Texts and Commentary on Goodness and Freedom. M. Roslyn & Leonard J. 1896). NY: Kensington Pub. Foreword John M. 849. Intro. Cambridge. Basil Pennington. 1964. J. & Marriage. VT: Ashgate. Johnson. James R. 1996. in P. Kalamazoo. 1980. NY: G. Englewood Cliffs. NJ: PrenticeHall. 850. Edith. Every Woman Can Be Adored. Lanham: University Press of America.. NY: Coward-McCann. Love. & J. Scholl. listening & the Christian life 841. 1978. 188p. et al. courtship & self-confidence 842.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 840.. Pollack. Jack D. 1977. Aldershot. Becoming a Couple: Making the Most of Every Stage of Your Relationship. 271p. Burlington. Judy & Walter B. Sex. Braziller. 115p. Searle.

a Book about Men. ----. 860. Courage My Love: a Book to Light an Honest Path. (1st published as Letters to Philip. The Secret of Love and Happy Marriage. Happy Together: 500 Things to Do for and with Your Sweetheart. Merle. Fulton John (1895-1979).. Martin’s Press. Kansas City. NY: AppletonCentury-Crofts. 866. 858. NY: Charterhouse. 1978. MD: University Press of America. Merle.. Lanham. NY: Bantam Doubleday Dell. 864.. 1973. NY: Vantage Press. 1951. Shedd.. ed. 204 . 862. Charlie W. 106p. 1971. 1996 856. Naomi. Shedd. ----. Toronto: McClelland and Stewart. On Christian ethics 855. 160p. Shafer. 854. 1997. Analyses of Satisfaction. Shaklee. Reflections of Love. Thoughtsmanship in Love and Marriage. 1951. 1991. MI: Vine Books. Forrest Clell. Shain. 250p. Sheen. KS: Sheed Andrews and McMeel. IL: Contemporary Books.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 853. Boston: Branden Press. 117p. Victor J. Sheldon. NY: St. Ken. Ann Arbor. The Immortal “I”: Toward a Fourth Psychology of Being/Loving/Knowing. 135p. 1972. 3 volumes.. 1989. 1977. Harold S. 48p. 155p. Illustrated by Tom Szafranski. Kansas City: Sheed Andrews and McMeel. NY: MSS Information Corp. 247p. and Love and Dreams. Letters to Philip: on Keeping Love in Marriage. 865. Some Men Are More Perfect than Others. 1991. and Oppression. 310p. 229p. Letters to Karen. Seidler. Eugene B. Three to Get Married. Chicago. Kansas City. 857. 859. Segal.. Charlie W. The Moral Limits of Modernity: Love. How to Know if You’re Really in Love: Really in Love Enough for Marriage. 1978. 1970. Shain. 243p. Shelly. NY: Bantam Books. 861. MO: Hallmark. 113p. and Hence about Women. Shea. Maynard Wolfe. The Best Dad Is a Good Lover. Toronto. When Lovers Are Friends. 1968) 863. Inequality.. I’ll Think of You.

Whitewater. Robert L. marriage. 1978. Shibles. On Albert Ellis. 1948. Dating. 1990. WI: Language Press. Shepherd. 1978. N. Joel & Jean Sanville. Healing Love: How God Works Within the Personality. 1989. House. 185p. NY: University of Queensland Press. 224p. ed. 223p. The New Intimacy: Discovering the Magic at the Heart of Your Differences. Vladimir. and Don Juan. Chicago. Love. S. 1978. Lucia. 2nd ed. St.. Aristotle on the Shared Life.. Sherman. 877.. Deerfield Beach. or Infatuation: How Can I Really Know? Minneapolis. Your Key to Romance: a Frank Approach to Love for the Young Woman of Today.. TN: Broadman & Holman. Love. Revised ed. Queensland. Casanova. Warren A. 1994. FL: Health Communications. and Love: 77 Questions Most Often Asked.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 867. Loving Relationships: Self. Heart-Stirring Stories of Love. 1997. Nashville. 334p. 205 . The Natural Patterns of Human Bonding: a Message to Women from a Concerned Man. Short. Others. Los Angeles: Double Helix Press. Marriage. 872. 1984. reason & emotion in rational-emotive psychotherapy 873. 276p. Minneapolis. Sex as Bait: Eve.. 270p. 879. ----. 875. Nashville: Abingdon. and God. 181p. Love. Linda Evans. Shupe. 1987. Shelton. 141p. Shlapentokh. 91–107. Judith & James Sniechowski. Shostrom.. NY: Praeger. especially women 874. IL: Pegasus Books. and Friendship in the Soviet Union: Ideals and Practices. 871. 1978. & Dan Montgomery. 144p. in Badhwar (1993). 1983. Rational Love. Shor. 869. Sex. Chester D.. Everett L. MI: Augsburg. Illusion in Loving: a Psychoanalytic Approach to the Evolution of Intimacy and Autonomy.. Shoham. 870. 226p. Phoenix: Spiritual Freedom Press. 876. 2000. 567p. Ray E. 878. 1984. Sherman. Foreword by David W. IL: Brethren Press. Giora. 282p. Harold Morrow. MI: Augsburg Pub. 868. Elgin. 176p. Augsburger. Sex. Sherven. 105p.

259–78 891. 1996. 240p. 229p. 882. Caring. The Risk of Loving. ----. & Jeanne Reidy. On courthship and love 883. Simons. and Love. Volume 3: The Modern World. IL: Argus Communications. 885. 889.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 880. Siegelman. I. From The Nature of Love. Sills. Georg Simmel. 226p. 144p. Love. 1986. Silberstein. Simon.. University of Chicago Press. Joseph B. 239p. 890. University of Chicago Press. Schick. 1991. 1984b 894. 886. The Nature of Love. Translated and with an introduction by Guy Oakes. Tarcher. NY: Routledge. 1984a. How to Fall out of Love—and Land on Your Feet. New Haven. on Women. The Nature of Love. Judith. 1976. From the German of Adolphus Silberstein. CT: Yale University Press. in Solomon & Higgins. NY: Viking. ----. P. Ellen. 884. IL: L. Bernie S. NY: St. Volume 1: Plato to Luther. 888. Niles. 194p.. NY: Herder and Herder. Kaja. A Fine Romance: the Psychology of Successful Courtship: Making it Work for You. University of Chicago Press. Singer. Simmel. 2nd edn. 254p. 1987. 1983. Chicago. 1989. 893. ----. 881. 1995. 157p. Sexuality. Volume 2: Courtly and Romantic.. ----. Philosophy of Love: A Partial Summing-up. 1968. Silvestri. Siegel. Adolf. 1884. 2009 892. ----. 242p. NY: Harper & Row. 1996. Biting the Apple: Women Getting Wise about Love. NY: St. NY: HarperPerennial. Medicine & Miracles: Lessons Learned about SelfHealing from a Surgeon’s Experience with Exceptional Patients. Feeling. Martin’s Press. Love’s Strategy: Studies on the Art of Winning and Retaining Love. NY: Harper & Row.. Martin’s Press. Also published under the title: The Art of Love Making. 2nd edn. 887. 1984. Georg (1858-1918). Cambridge. Personal Risk: Mastering Change in Love and Work. 101p. Silverman. Touching. The Nature of Love. 206 . Los Angeles: J. MA: MIT Press. Richard & Bryna Taubman. Sidney B. The Threshold of the Visible World. 1990.

Singleton. The modern world 898. 1901. Calhoun. IL: University of Chicago Press. Enterprises. The Nature of Love: Plato to Luther. Baltimore: Johns Hopkins University Press.. Gary & John Trent. 223p. Smedes. 1979. 906. NY: Dodd. Irving. 907. Smail. The Pursuit of Love. Alachua. MN: Bethany House. and Love. Singer. Syd. 899. Small. 1990. 1996. and Lasting Commitment? Pomona. 1973. 903. 1988. 1994 896. 902. Milton Keynes. How Should I Love You? San Francisco: Harper & Row. 210p. FL: Shanti Publications. 182p. 1966. FL: Anhinga Press. Edited by Betty Shaffer. CA: Focus on Family.. Smalley.. 900. Dallas. Stephen S. 179p. ed. Plato to Luther. Thunder and Love: John’s Revelation and John’s Community. Baltimore. Esther. Gainesville.. 155p. Gary. Baltimore: Johns Hopkins University Press. Illustrated by Evalyn Dyer. 174p. 905. Love in Literature and Art. Mozart & Beethoven: the Concept of Love in Their Operas. Miami. 2. 1977. 289p. Closeness. Dwight Hervey. or. Lewis B. ----. The Pursuit of Love. Skolsky. Charismatic renewal.. FL: Earth Pub. 97p. Caring & Commitment: Learning to Live the Love We Promise. Chicago. Three Essays on Universal Law: the Laws of Karma. 1975. 1994. London: Society for Promoting Christian Knowledge. 908. Smalley. 19841987. Thomas Allan and Andrew Walker. 1993 904. Affectionism. Dallas: Word Pub. ----. MD: Johns Hopkins University Press. The Love of Power. England: Word Publishing. San Francisco: Harper & Row. Smalley. Mead and co. 3 volumes: 1. Minneapolis. Making Love Last Forever. the Power of Love: a Careful Assessment of the Problems within the Charismatic and Word-of-Faith Movements. ----. 897. 153p. 279p. Singer. NY: Random House. ----. The Nature of Love. Courtly and romantic. Michael A. 1994.. 182p. The Two Sides of Love: What Strengthens Affection. 901. 3.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 895. Will. 395p. TX: Word Books. 207 . 1994. Foreword by Donald W. Nigel Wright.

----. 924.). 142p. 913. 1989a. 1991 925. Simon & Schuster. 920. Marion Fried. . and Philia: Readings in the Philosophy of Love. Boris. The Structure of Love. New Haven. in Lamb. 1937. Paul. Union. Love: Emotion. ----. Agape. 278p. 1976. and Concern. Smyly. and Metaphor. (ed. NY: Paragon House. ----. 374p. Grand Rapids. 1994. love & sex 912. 270p. Agape. ----. 271p. MN: Paragon House. 1981 208 . C. How to Pick a Lover. Land O’Lakes. 305p. A. C. The Philosophy of Sex and Love: an Introduction. CA: Prima Publishing. 1989. 1989a 915. Smith. Barbara & Glenn Smyly. Rocklin. 1986. 64p. Eros. ----. 1990 916. Yale University Press. 1990. ----. Carl Burton. 918. Chicago: Regnery. About Love: Reinventing Romance for Our Times. NY: Simon and Schuster. 1997. Fran. Eros. Solomon.). Love Within Limits: A Realist’s View of 1 Corinthians 13.). ----. 207p. New York. 1989. 921. The Philosophy of (Erotic) Love. Miriam. 65–92 917.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 909. and Philia: Readings in the Philosophy of Love. How We Met: Close Encounters and Other True Love Stories of Real-Life Couples. 1998. in Soble. Astrology. Higgins (eds. NY: Norton. Narcissism and Intimacy: Love and Marriage in an Age of Confusion. Lean on Me: the Power of Positive Dependency in Intimate Relationships. (ed. The Achievement of Happiness. Eerdmans. R. 923. ----. NY: Paragon House. Anchor Press. Solomon. Myth. MA: Meador publishing company. Boston. Sokoloff. Sokol. The Structure of Love. 373p. Solomon. Smith. An Introduction to the Philosophy of Love. 919. 922. 217p. The Way of Life: Love without Truth Is Misdirected Energy and a Dissipation of the Divine Force. CT: Yale University Press. 1988 926. Soble. xi-xxv 914. M. 1935. ----. St. & K. 1978 910. All in the Name of Love. Kansas University Press. NY: Simon & Schuster.. 1999. Autonomy. R. 20 cm 911. FL: Alivening Publications.

NY: Anchor Press. and metaphor. 1979. 1929. ----. N. 1988. myth. 1973. Brad.). Solovyov. ----. Steiger.: Macmillan. 188p. Bernard F.Z. Lawrence. Philadelphia: Temple University Press. 1991. Unconditional Love and Forgiveness. NY: Anchor Press/Doubleday. MO: Hallmark Cards. NY: Third Press. Robert C. 1987. M.. Incest and Human Love: the Betrayal of the Soul in Psychotherapy. Boston: Beacon Press. 1991. 243p. 1985. 61p. Romance. 347p. Robert. The Meaning of Love... Incurably Romantic. Burbank CA: Triangle Publishers. MA: Lindisfarne Press.. 1924-50 209 . 82p. Love and Marriage in the Liberty Years. Washington. Assn. 929. 940. 224p. John C. Spalding. Higgins (eds. KS: University Press of Kansas. Pitirim Aleksandrovich (1889-1968). 1954. 522p. Kansas City. 164p. Danto. Beyer. and Marriage. Garden City.) Edited with a substantially revised translation by Thomas R. The Passions. Factors. (Transliterated from Smysliubvi. St. The Love Ethic. NY: Simon and Schuster. Anderson. NY: Prometheus Books. Buffalo. 939. Diamond Springs. Schneider. Souter. 349p. 936.. 935. About Love: Reinventing Romance for Our Times. DC: Review and Herald Pub. and Techniques of Moral Transformation. 930. Foreword by Arthur C. PA: Whitford Press. Solomon. NY: International Universities Press. Shifra ed. Stehle. Introduction by Owen Barfield. The Healing Power of Love. Foreword by Robert A. 931. Stein. Translated from the Russian by Jane Marshall. Afterword by Joseph W.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 927. Love. The Philosophy of (Erotic) Love. 938. 552p. Edith R. West Chester. The Ways and Power of Love: Types. 48p. NY: Inner Traditions: West Stockbridge. Wheaton. Stauffer. 118p.. 937. Cartmail. 1988. Altruism & love 933. 1973. 934. Robert C. 112p. Auckland. CA: Psychosynthesis International. Love: emotion. Courtship. Vladimir Sergeyevich (1853-1900). Christian aspects of dating. Stein. Sorokin. 932. 1981. Keith. & K. New York. Arthur Whitefield (1877-1953). Selections from Liberty Magazine. 1976 928. IL: Tyndale House Publishers. 200p. Solomon. 1990. 1947. 1985.

9 discipline plus 3 domenii

Axiologie

941. Stekel, Wilhelm (1868-1940), Marriage at the Crossroads. Translated by Allen D. Garman. NY: W. Godwin, 1931, 162p. 942. Stendhal (pseud. Marie-Henri Beyle, 1783-1842), On Love. Translated from the French [De L’amour] by Vyvyan Beresford Holland (1886-1967) under the direction of C. K. Scott-Moncrieff. NY: Boni & Liveright, 1927, NY: W.W. Norton, 1947, Garden City, NY: Doubleday, 1954 & 1957, Love. Translated from the French [De L’amour] by Gilbert & Suzanne Sale. Introduction by Jean Stewart & B. D. J. G. Knight. Harmondsworth: Penguin, 1975, 327p. With new introduction by Judith Martin, NY: Da Capo Press, 1983, 420p. 943. Stephenson, Eli Frank, Love in the Future. Edited by William Josephus Robinson. NY: Eugenics Publishing Company, 1929, 90p. Love, sex & birth control 944. Stern, Ellen Sue, Loving an Imperfect Man: Stop Waiting for Him to Make You Happy and Start Getting what You Want Out of Life. NY: Pocket Books, 1997, 305p. 945. Stern, Karl, Love and Success, and Other Essays. NY: Farrar, Straus and Giroux, 1975, 294p. 946. Sternberg, Robert J. & Catherine Whitney, Love the Way You Want It: Using Your Head in Matters of the Heart. NY: Bantam, 1991, 179p. Love & intellect in relationships 947. Sternberg, Robert J. & Michael L.Barnes (eds.), The Psychology of Love. New Haven: Yale University Press, 1988, 383p. 948. Sternberg, Robert J., Cupid’s Arrow: the Course of Love through Time. Cambridge, NY: Cambridge University Press, 1998, 208p. 949. ----, Love Is a Story: a New Theory of Relationships. NY: Oxford University Press, 1998, 240p. 950. ----, The Triangle of Love: Intimacy, Passion, Commitment. NY: Basic Books, 1988, 319p. 951. Stevenson, David Lloyd, The Love-Game Comedy. NY: Columbia University Press, 1946, 259p. Originally Ph.D. thesis, Columbia University. On Shakespeare, comedies & comparitive themes 952. Stine, Alan, Love Power: New Dimensions for Building Strong Families. Bountiful, UT: Horizon Publishers, 1978, 135p.

210

9 discipline plus 3 domenii

Axiologie

953. Stoddard, Alexandra, Living in Love. NY: William Morrow, 1997, 258p. 954. Strain, Frances Bruce, Love at the Threshold: a Book on Social Dating, Romance, and Marriage. Revised. NY: Appleton-Century-Crofts, 1952, 349p. 955. Straughn, Harold, The Five “Divorces” of a Healthy Marriage: Experiencing the Stages of Love. St. Louis, MO: CBP Press, 1986, 160p. 956. Strean, Herbert S., ed., Love and Narcissism in Psychoanalytic Practice. NY: Haworth Press, 1985, 107p. Case studies & articles on love & narcissism. 957. Stroud, Marion, ed., The Gift of Love. San Francisco: Harper & Row, 1981, 58p. 958. Stuart, Paul, Conditioned Love: the Art of Winning and Holding a Man’s Love. Philadelphia: Franklin & Freeman Pub. Co., 1952, 184p. 959. Stump, E., Love by All Accounts, Presidential Address to the Central APA, Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association, 2006, 80:25–43 960. Suenens, Cardinal Léon Joseph, Christian Love and Human Sexuality. London: Catholic Truth Society, 1976, 32p. 961. Sumner, Alexander K., When Love Is a Razorblade: (How to Stay Alive). Los Angeles, CA: April Pub., 1981, 97p. On love, separation & bereavement 962. Suttie, Ian Dishart (1889-1935), The Origins of Love and Hate. London: K. Paul, Trench, Trubner, 1935, NY: Julian Press, 1952. With foreword by John Bowlby, introduction by Dorothy Heard: London: Free Association Books, 1988, 275 p. Largely from lectures to the Institute of Child Psychology, 1935, including topics on Freud, love, hate & psychoanalysis 963. Sutton, Joan, Lovers and Others. Toronto: Clarke, Irwin, 1974, 120p. 964. Swihart, Judson J., How Do You Say, “I Love You”? Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1977, 96p. 965. Swirsky, Joan, All about Love: Finding a Relationship that Lasts Forever. St. Louis, MO: Quality Medical Pub., 1999, 191p. 966. Symond, Ronald, The Main Chance. NY: Longmans, Green, London: E. Arnold, 1926, 243p. Love, Jesus Christ, altruism & life

211

9 discipline plus 3 domenii

Axiologie

967. Tamiazzo, John A., Love & Be Loved: a How-To Book. San Bernardino, CA: Borgo Press, 1986, 145p. 968. Taylor, April, Love Is a Four Letter Word. Drawings by Burr Shafer. NY: Beechhurst Press, 1948, 182p. 969. Taylor, G., Love, Proceedings of the Aristotelian Society, 1976, 76:147–64. 970. Taylor, Maurice & Seana McGee, The New Couple: Why the Old Rules Don’t Work and What Does. San Francisco: HarperSanFrancisco, 2000 971. Teilhard de Chardin, Pierre, On Love & Happiness. San Francisco: Harper & Row, 1984, 100p. 972. ----, On Love. NY, Harper & Row, 1972, 93p. Translation of Sur l’amour 973. Telfer, E., Friendship, Proceedings of the Aristotelian Society, 1970–71, 71:223–41 974. Tennov, Dorothy, Love and Limerence: the Experience of Being in Love. NY: Stein and Day, 1979. Lanham, MD: Scarborough House, 1999, 324p. 975. Teresa, Mother, No Greater Love. Edited by Becky Benenate & Joseph Durepos. Novato, CA: New World Library, 1997, 206p. Rev. and updated ed. of: A life for God (1995) 976. Teresa, of Avila, Saint (1515-1582), Perfect Love: the Meditations, Prayers, and Writings of Teresa of Avila. NY: Doubleday, 1995, 152p. 977. Terry, Mary, How to attract the right man & how to keep him!. Editor-inchief, Jim Terry. Neosho, MO: Jimar Productions, 1987, 349p. 978. Tessina, Tina B., Lovestyles: How to Celebrate Your Differences. San Bernardino, CA: Borgo Press, 1987, 276p. 979. Thaworn Rathana-Nakintara, An Introduction to the Principles of True Love. NY: International Institute of Preventive Psychiatry, 1976, 79p. 980. ----, Understanding Love: the Key to Growth and Fulfillment. Studio City, CA: International Institute of Preventive Psychiatry, 1981, 111p. 981. Thekkinedath, Joseph, Love of Neighbour in Mahatma Gandhi. Alwaye: Pontifical Institute of Theology and Philosophy, 1973, 224p. 982. Theweleit, Klaus, Object-Choice: (All You Need Is Love—): on Mating Strategies & a Fragment of a Freud Biography. Translated by Malcolm Green. London, NY: Verso, 1994, 112p. 983. Thibon, Gustave, La Crise Moderne de L’amour. Paris: Éditions universitaires, 1953, 134p.

212

9 discipline plus 3 domenii

Axiologie

984. ----, What God has Joined Together: an Essay on Love. Translation from the original French, by A. Gordon Smith. London: Hollis & Carter, 1952, 192p. 985. Thomas, L., Friends and Lovers, in Graham, G. & La Follette, H. (eds.), Person to Person, Philadelphia, PA: Temple University Press, 1989, 182– 98 986. ----, Friendship and Other Loves, in Badhwar, 1993, 48–64 987. ----, Friendship, Synthese, 1987, 72:217–36 988. ----, Reasons for Loving, in Solomon & Higgins, 1991, 467–476 989. Thomas, Lowell (1892-1981) & Thomas, Frances Ryan, Pageant of Romance. In collaboration with Frances R. Thomas. NY: E. P. Dutton, 1943, 252p. Love anecdotes. 990. Thompson, Watson, Turning into Tomorrow. NY: Philosophical Library, 1966, 166p. Love, solidarity & community. 991. Tillich, Paul (1886-1965), Love, Power, and Justice: Ontological Analyses and Ethical Applications. Given as Firth lectures in Nottingham, England, and as Sprunt lectures in Richmond, Virginia. NY: Oxford University Press, 1954, 127p. 992. ----, The Essential Tillich: an Anthology of the Writings of Paul Tillich. Edited, with a preface, by F. Forrester Church. NY: Macmillan, 1987, 281p. 993. Times-Picayune, What is love? New Orleans: The Times-Picayune, 1917, 51p., Answers received in the Times-picayune contest for the most interesting replies to the question, “What is love?” 994. Timmons, David, 31 Ways to Spend a Romantic Evening: Put Romance Back in Your Relationship! Illustrated by Ellis D’Avila. Austin, TX: Snowy Owl Publications, 1991, 63p. 995. Timmons, Tim, Loneliness Is Not a Disease. Eugene, OR: Harvest House Publishers, 1981, 175p. 996. Tinker, Hugh, The Ordeal of Love: C. F. Andrews and India. Delhi , NY: Oxford University Press, 1998, 334p. 997. Title, Jeffrey & Jacqueline Title, Loving Smart: Putting Your Cards on the Table. NY: Warner Books, 1993, 203p.

213

9 discipline plus 3 domenii

Axiologie

998. Toner, Jules J., The Experience of Love. Washington: Corpus Books, 1968, 219p. 999. Tosone, Carol & Theresa Aiello, Love and Attachment: Contemporary Issues and Treatment Considerations. Northvale, NJ: Jason Aronson, 1999, 236p. 1000. Townsend, Kate, Ain’t Love Gland? A Physiological Guide to Mating. Illustrated by Dorothea Parrot. NY, Harrisburg, PA: Stackpole sons, 1936, 140p., Love, courtship & endocrinology 1001. Treseder, Terry Walton, Teach Them to Love One Another. Salt Lake City, UT: Bookcraft, 1985, 134p. Mormon child rearing. 1002. Tresidder, Megan, The Secret Language of Love. With paintings by Emma Turpin. San Francisco: Chronicle Books, 1997, 176p. 1003. Trevas, Robert, Arthur Zucker, Donald Borchert (eds.), Philosophy of Sex and Love: a Reader. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1997, 452p. 1004. Tridon, André (1877-1922), Psychoanalysis and Love. NY: Brentano’s, 1922. 333p. NY: Permabooks, 1949, 239p. 1005. Trobisch, Walter, The Complete Works of Walter Trobisch: Answers about Love, Sex, Self-Esteem & Personal Growth. Introduction by Ingrid Trobisch. Downers Grove, IL: InterVarsity, 1987, 746p. Including, “Love is a feeling to be learned,” “My beautiful feeling” & “Martin Luther’s quiet time.” 1006. Troupp, Cathy, Why Do We Fall in Love?: the Psychology of Choosing a Partner. NY: St. Martin’s Press, 1995, 278p. 1007. Tubesing, Donald A. & Nancy Tubesing, The Caring Question: You First or Me First—Choosing a Healthy Balance. Minneapolis, MN: Augsburg Pub. House, 1983, 220p. 1008. Tuomela, R., A Theory of Social Action, Dordrecht: Reidel, 1984 1009. ----, The Importance of Us: A Philosophical Study of Basic Social Notions, Stanford, CA: Stanford University Press, 1995 1010. Tweedie, Jill, In the Name of Love. NY: Pantheon Books, 1979, 196p. Love & feminist history. 1011. Tyrell, Donald J., When Love Is Lost. Waco, TX: Word Books, 1972, 156p.

214

9 discipline plus 3 domenii

Axiologie

1012. Tyrrell, Thomas J., The Adventure of Intimacy: a Journey through Broken Circles. Mystic, CT: Twenty-Third Publications, 1994, 119p. 1013. ----, Urgent Longings: Reflections on the Experience of Infatuation, Human Intimacy, and Contemplative Love. Whitinsville, MA: Affirmation Books, 1980, 109p. 1014. Tzeng, Oliver C. S., Measurement of Love and Intimate Relations: Theories, Scales, and Applications for Love Development, Maintenance, and Dissolution. Westport, CT: Praeger, 1993, 299p. 1015. Ulrich, David N. & Harry P. Dunne, To Love and Work: a Systemic Interlocking of Family, Workplace, and Career. NY: Brunner/Mazel, 1986, 202p. 1016. Vacek, Edward Collins, Love, Human and Divine: the Heart of Christian Ethics. Washington, D.C.: Georgetown University Press, 1994, 352p. 1017. Van de Vate, Dwight, Romantic Love, a Philosophical Inquiry. University Park, PA: Pennsylvania State University Press, 1981, 150p. 1018. Vath, Raymond E. & Daniel W. O’Neill, Marrying for Life. Minneapolis, MN: Winston Press, 1982, 132p. 1019. Vaughan, Peggy & James Vaughan, Making Love Stay: Everything You Ever Knew about Love but Forgot. Los Angeles: Lowell House, Chicago: Contemporary Books, 1992, 226p. 1020. ----, Making Love Stay: Insights and Affirmations for Romance and Relationships. San Francisco: HarperSanFrancisco, 1994, 279p. Originally published: Making Love Stay: Everything You Ever Knew about Love but Forgot 1021. Vaughan-Lee, Llewellyn, The Circle of Love. Inverness, CA: Golden Sufi Center, 1999 1022. Velleman, J. D., Beyond Price, Ethics, 2008, 118:191–212 1023. ----, Love as a Moral Emotion, Ethics, 1999, 109:338–74 1024. Verene, Donald Phillip (ed.), Sexual Love and Western Morality: a Philosophical Anthology. NY, Harper & Row, 1972, 355p. 1025. Viscott, David S., I Love You, Let’s Work It Out. NY: Simon and Schuster, 1987, 287p.

215

9 discipline plus 3 domenii

Axiologie

1026. Vissell, Barry and Joyce Vissell, Light in the Mirror: a New Way to Understand Relationships. Aptos, CA: Ramira Pub., 1995, 303p. 1027. ----, Models of Love: the Parent-Child Journey. Illustrations by Rami and Mira Vissell. Foreword by Eileen Caddy. Contrib. by Leo Buscaglia ... et al. Aptos, CA: Ramira Pub., 1986, 322p. 1028. ----, Meant to Be: Miraculous Stories to Inspire a Lifetime of Love. Berkeley, CA: Conari Press, 2000 1029. Vizetelly, Ernest Alfred (1853-1922), Loves of the Poets. With seventeen illustrations. London: Holden & Hardingham, 1915, 272p. 1030. Vlastos, G., The Individual as Object of Love in Plato, in Platonic Studies, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1981, 3–42, 2nd edn. 1031. Von Hildebrand, Dietrich, Marriage: the Mystery of Faithful Love. Foreword by John J. O’Connor. Introduction by Alice von Hildebrand. Manchester, N.H.: Sophia Institute Press, 1984, 70p., & 1991, 87p. Catholic marriage fidelity. Subtitles were added to the 1991 edition and was slightly revised to perfect the translation. 1032. ----, The Role of Human Love. Translated by Jan van Heurck. Chicago: Franciscan Herald Press, 1977, 42p. Translation of Der Mensch und seine Liebe. 1033. Voronoff, Serge, Love and Thought in Animals and Men. London: Methuen and company limited, 1937, 138 p. (1st published in 1936, L’amour et la Pensée Chez les Bêtes et Chez les Gens.) 1034. Wade, Carole, Critical and Creative Thinking: the Case of Love and War. NY: HarperCollins College Publishers, 1993, 159p. 1035. Wagoner, Bob, The Meanings of Love: an Introduction to Philosophy of Love. Westport, CT: Praeger, 1997, 149p. 1036. Walker, Beth, Psalms for Lovers. Boston: R.G. Badger, 1925, 46p. 1037. Wallis, J. H., Thinking about love. London: Routledge & K. Paul, 1969, 168p. 1038. Walsh, Anthony, The Science of Love: Understanding Love & Its Effects on Mind & Body. Buffalo, NY: Prometheus Books, 1991, 276p. 1039. Waring, Robert (1614-1658), The Picture of Love Unveil’d: Being an Answer to One, Who Was Very Inquisitive to Know what Love Was. Made English from the Latin of Amoris effigies By John Norris (1657-1711),

216

9 discipline plus 3 domenii

Axiologie

modernized and re-edited by Rev. Terence L. Connolly (1888-?). Boston: [n.p.] 1936, 74p. 1040. Warren, Neil Clark, Finding the Love of Your Life: Ten Principles for Choosing the Right Marriage Partner. NY: Pocket Books, 1992 & 1994, 166p. 1041. ----, The Triumphant Marriage: 100 Extremely Successful Couples Reveal Their Secrets. Colorado Springs, CO: Focus on the Family Pub., Dallas, TX: Word Books, 1995, 176p. 1042. Weber, Eric & Judi Miller with Allan Ishac, The Shy Person’s Guide to Love and Loving. NY: Times Books, 1979, 237p. 1043. Weimar, Karl Siegfried, The Concept of Love in the Works of Hermann Stehr [1864-1940]. Ph.D. thesis. Philadelphia: University of Pennsylvania, 1944, 121p. 1044. Welwood, John, Journey of the Heart: Intimate Relationship and the Path of Love. NY: HarperCollins, 1990, 220p. 1045. ----, Love and Awakening: Discovering the Sacred Path of Intimate Relationship. NY: HarperCollins Publishers, 1996, 255p. 1046. West, Jessamyn, Love Is Not What You Think. NY: Harcourt, Brace, 1959, 38p. 1047. West, Uta, If Love Is the Answer, What Is the Question? London: Weidenfeld & Nicolson, 1977, 227p. 1048. Weyergans, Franz, The Long Adventure. Translated Les Gens Heureux by Joseph Cunneen. Chicago: H. Regnery Co., 1960, 134p. On love & marriage. 1049. Wheat, Ed, How to Save Your Marriage Alone. Grand Rapids, MI: Zondervan Pub. House, 1983, 62p. 1050. ----, Love Life for Every Married Couple: How to Fall in Love, Stay in Love, Rekindle Your Love. Grand Rapids, MI: Zondervan Pub. House, 1980, 251p. 1051. Whelan, Peter, D. H. Lawrence: Myth and Metaphysic in The Rainbow and Women in Love. Ann Arbor, MI: UMI Research Press, 1988, 220p. 1052. White, Gregory L. & Mullen, Paul E., Jealousy: Theory, Research, and Clinical Strategies. Foreword by Philip Shaver. NY: Guilford Press, 1989, 340p.

217

9 discipline plus 3 domenii

Axiologie

1053. White, R. J., Love's Philosophy, Rowman & Littlefield, 2001 1054. Whiteman, Tom & Randy Petersen, Victim of Love?: How You Can Break the Cycle of Bad Relationships. Colorado Springs, CO: Pinon Press, 1998, 235p. 1055. Whiting, J. E., Impersonal Friends, Monist, 1991, 74:3–29 1056. Whitney, Ruth, Feminism and Love: Transforming Ourselves and Our World. Notre Dame, IN: Cross Cultural Publications, 1998, 265p. 1057. Wilczek, Gerhard, Idea and World. Translation of Idee und Welt. [n.p.] 1972, 32p. On cosmology, idea & theory of love & knowledge. 1058. Wilhelmsen, Frederick D., The Metaphysics of Love. NY: Sheed and Ward, 1962, 159p. 1059. Williams, Clifford (ed.), On Love and Friendship: Philosophical Readings. Boston: Jones and Bartlett, 1995, 389p. 1060. Williams, Lane. Love Versus Marriage. Hollywood, CA: Academy Press, 1955, 144p. 1061. Williamson, Marianne, Enchanted Love: the Mystical Power of Intimate Relationships. NY: Simon & Schuster, 1999 1062. Willigenburg, T. Van, Reason and Love: A Non-Reductive Analysis of the Normativity of Agent-Relative Reasons, Ethical Theory and Moral Practice, 2005 8:45–62 1063. Wilson, Glenn Daniel & David Nias, Love’s Mysteries: the Psychology of Sexual Attraction. Illustrations by Rick Cuff. London: Open Books, 1976, 166p. 1064. Wilson, John, Learning to Love. NY: St. Martin’s Press, 1999 1065. ----, Love Between Equals: a Philosophical Study of Love and Sexual Relationships. NY: St. Martin’s Press, 1995, 196p. 1066. Wilson, Jonathan R., Gospel Virtues: Practicing Faith, Hope & Love in Uncertain Times. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1998, 214p. 1067. Wingate, Trace, How Can I Express Love to God? Nashville, TN: LifeWay Press, 2002, 39p. 1068. Wingo, John & Julie Wingo, At Long Last Love: Sage Advice and True Stories from America’s Premier Matchmakers. NY: Warner Books, 1994, 221p.

218

9 discipline plus 3 domenii

Axiologie

1069. Wittels, Fritz (1880-1950), Critique of Love. NY: The Macaulay Company, 1929, 317p. 1070. Wolf, Heinrich Franz, The Male Approach. Preface by Alfred Adler. NY: Covici, Friede, 1929, 200p. 1071. Wollheim, R., The Thread of Life, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1984 1072. Wood, Clement (1888-1950), How To Love. Girard, KS: HaldemanJulius Co., 1924, 64p. 1073. Wood, Leland Foster, How Love Grows in Marriage. NY: Macmillan, 1950, 183p. 1074. Woods, Ralph Louis, The Catholic Concept of Love and Marriage, as Explored and Explained in Moving and Searching Writings by Prominent Contemporaries and Famous Earlier Catholics. Philadelphia: Lippincott, 1958, 285p. 1075. Woolard, Samuel Francis (ed.), All That’s Love-ly. Wichita, KS: The Goldsmith-Woolard publishing co., 1909, 61p. 1076. Woolfolk, Joanna Martine, Honeymoon for Life. NY: Stein and Day, 1979, 252p. 1077. Worland, F. E., Love: Sacred and Profane. London: C. W. Daniel, 1907, 166p. Articles which have appeared in The Open Road 1078. Wright, H. Norman, Holding on to Romance: Keeping Your Marriage Alive and Passionate After the Honeymoon Years Are Over. Ventura, CA: Regal Books, 1992, 1st published as Romancing Your Marriage, 1987, 235p. 1079. Wright, Rusty & Linda Raney Wright, How to Unlock the Secrets of Love, Sex, and Marriage. Foreword by Josh McDowell. Eugene, OR: Harvest House Publishers, 1981, 143p. 1080. Wylie, Williamp, The Pattern of Love. London, NY: Longmans, Green, 1958, 212p. 1081. Wynkoop, Mildred Bangs, A Theology of Love. Kansas City, MO: Beacon Hill, 1972 1082. ----, Foundations of Wesleyan-Arminian Theology. Kansas City, MO: Beacon Hill, 1967

219

9 discipline plus 3 domenii

Axiologie

1083. Yakima, Cheyenne Valentino, Fruit of Relationship’s Entwining of Man and Woman. Pelham, GA: C. V. Yakima, 1996, 149p. Christian aspects of love 1084. Young-Bruehl, Elisabeth & Faith Bethelard, Cherishment: a Psychology of the Heart. NY: Free Press, 2000 1085. Zhukhovitskii, Leonid Aronovich, What the Papers Say about Love. Translated from the Russian Liubov´ na Tret´ei Polose by Michelle MacGrath. Moscow: Novosti Press Agency Pub. House, 1981, 116p. 1086. Zigler, Zig, See You at the Top. Illus. Al Mayton. Rev. Gretna: Pelican, 1978 (1st 1975), Formerly entitled: Biscuits, Fleas and Pump Handles 1087. Zodhiates, Spiros, To Love is to Live: An Exposition of 1 Corinthians 13, Based upon the Original Greek. Grand Rapids: Eerdmans, 1967 1088. xxxx, Dictionnaire De L’Amour. Paris: G. Anquetil, 1927, 603p. 1089. xxxx, Encyclopedia of Love & Sex: a Comprehensive Guide to the Physiology of Sex, the Art of Loving, and the Psychology of Love. NY: Crescent Books, 1982 (1st 1972), 256p.

III.B.12 Ierarhia valorilor. Ierarhia oamenilor în grup. Teoria liderului. Elita, elitele şi elitismul28 Elita este constituită dintr-un grup mic de specialişti într-un anumit domeniu, ale căror realizări omologate ating limitele de sus ale domeniului, ceea ce numim excelenţă. Realizările lor îi aşează în vârful breslei pentru care devin embleme şi paradigme. Ei sunt profesioniştii care dau şi arată măsura domenilui respectiv. Aceasta ar fi elita slabă. Elita tare însă, constituită din artistoi e şi mai redusă ca număr, dar amplifică un anumit domeniu al culturii, al tehnologiei, al organizării sociale cu forme noi, originale, unice şi radicale. Aceştia sunt geniile, “deschizătorii de
v. şi elitismul zgomotos al avangardiştilor, modul lor sfidător de a se raporta la public spre a-l şoca, nu spre a-i comunica ceva, declaraţiile-manifeste în care se afirmă ruptura totală cu tradiţia experienţei estetice, cultivarea originalităţii cu orice preţ şi a spiritului de grup până aproape de mistica esoterică a sectelor.
28

220

9 discipline plus 3 domenii

Axiologie

drum”, “înainte mergătorii” pentru talente, ca şi pentru mase. Această specie e pe cale de dispariţie. III.B.12.a Omul cu şi de valoare 1. Nietzsche, Friedrich, Voinţa de putere, Ed. Aion, Oradea, 1999, p. 553627 2. Russel, Bertrand, Istoria filosofiei occidentale, vol. I, Ed. Humanitas, Buc., 2005, p. 194-195 3. Vianu, Tudor, Opere, vol. 8, Ed. Minerva, Buc., 1979, p. 119-128, 246261, 287-294, 411 (prestigiul) 4. xxxx, Dicţionar de sociologie, Ed. Babel, Buc., 1993, p. 306-309 (internaţionalism), (stigmatul) III.B.12.b Elitele, elitismul/snobismul „În tumultul acestor vremi, câţiva oameni declasaţi, dezgustaţi, debusolaţi, dar înzestraţi cu o forţă interioară nativă, pot plănui întemeierea unei noi aristocraţii, cu atât mai greu de spulberat cu cât se va sprijini pe cele mai preţioase, cele mai dăinuitoare însuşiri, ca şi pe darurile cereşti pe care munca şi banul nu le pot conferi.” Baudelaire 1. 2. 3. 4. 5. 6. Arendt, Hannah, Condiţia umană, Ed. Ideea Design & Print, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, p. 157-160 Babeti, Adriana, Dandysmul. O istorie, Ed. Polirom, Iaşi, 2004, p. 37-130, 163-243 Boia, Lucian, Capcanele istoriei. Elita românească între 1930 şi 1950, Ed. Humanitas, Buc., 2011 Bloom, Allan, Criza spiritului American, Ed. Humanitas, Buc., 2006, p. 17-46 Bonte, Pierre, Izard Michel, Dicţionar de etnologie şi antropologie, Ed. Plirom, Iaşi, 1999, p. 142-145 (cinematografia etnografică) Booth, Wayne C., Retorica romanului, Ed. Univers, Buc., 1976, p. 460-469

221

p. Problema mântuirii în Faust al lui Goethe. Ed. recenzie în rev. 5-6 Colectiv. 2. 11. p.. Inteligenţa socială. p. Eleanor Townsley. 2000. 13. Brezianu. Ieri şi azi. Idei în dialog. 215-217 Crişan. Elias. 9. Psihologie socială. Idei în dialog. Didactică şi Pedagogică. 192-194 Castaneda. Anastasia. 419. Pantelimon. Buc. 348-352 Elitele în democraţie în revista Dilema. Nr. Konrad. Buc. Jürgen. 18. Univers.. Rao. 190 (râs). 9 Leu. Ed. 14. anul 2008. Nae.. Schiţă de tablou moral pentru o societate în tranziţie. Ed. 2008. Cunoaştere şi comunicare. Ed. Capitalism fără capitalism. an I. Călătorie în Ixtalan. 2001 Elsseeff.. Ed. Fenomenologia corporalităţii. Revista de arte. 131-134 Criterion. 1974. p. 11.. Comunicaţii de masă şi teorii ale culturii de masă. feb. 2007 Lorenz. 1995 Ciocan. Politică. p. Buc. Dicţionar de sociologie. 19. Carlos. Iaşi. 9-15 martie. Istoricul reacţionar. Ed. Ed. Andrei. 13-17 Canetti. 319-321 (liderul) Golu. 24. februarie 1935. Buc. vol. 119-123 Lavric. Confucius. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Două dintre fenomenele sale privative: prostituţia şi pronografia. 321-323 Ionescu. colecţia completă în ediţie anastatică. Apocaliptici şi integraţi. 22. 1983. 17. 15. octombrie 1934.. Ed. Corneliu.. 15 octombrie 1934. Umberto.. Buc. Buc. Omega. 1993. Constantin. Cristian. Marin. 8. Cele opt păcate capitale ale omenirii civilizate. p. Ed. 7. Ed. Ed. litere şi filosofie. Curtea Veche.. 20. nr. Humanitas. Ed. Polirom. 1. 23.. Masele şi puterea. 10. iulie 2005. Szelényi. Danielle. România literară din 18 noiembrie 2011. 2001 Goleman. 211-237 Habermas. p. Daniel. p. în rev. Buc. Repere pentru o sociofenomenologie a valorii literare. Buc. 2007. 21. 93-95 222 . p. ediţie îngrijită de Diaconu. p. Noua elită conducătoare din Europa de Est. I.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 7. Babel. cuvântul în acţiune. în rev. după 1989 Eco.. Buc. Buc. 16. 12. Buc. Nemira. 2007 Eyal. nr.. Gil. Sorin. 2008. Despre meritocraţie. 1989. 2001. Ed. 1996. colecţia personalistă. nr. p. 141-154 (definiţii ale naţiunilor). Buc. p. Albina Românească.

Morin. 333-359 36. 30. 1978. Statul spectacol. Uncu. 2003. Buc. Dicţionar de etnologie si antropologie.. 2004 III. Alex. 1998. Friedrich. Edgar. 2000-2 ian 2001 31. Buc. Ed. p. Mihai. Bourdieu. Teodor. Despre televiziune. 584-587 (Ritul). 131-140 („Complexul apartenentei” şi „Sfada elitelor”) 3. Elitism şi postmodernism. Alexandru. Paideia. extras din revista Observator Cultural. Ed. Ed. p. Morar. Bucuresti. Buc.B. Ed. Ed. Paleologu. Schwartzenberg. p. din 4 febr. Barbu. Seuil. Ed. Buc. 1991. Polirom. Andrei. Baconsky. Claude Levi.12. 1866-1890.c Dascălul ca model 1. Vasile. All. Univers. Booth. Nr. 1976. 4-5.. 133-160 2. 460-466 (elitismul autorului) 6. Scrima.. p.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 25. Pierre şi Michel Izard.. Iacob şi îngerul. Buc. Elita liberală românească. Stoenescu. Anstasia. Rădulescu. Meridiane. 2005 29. Observator cultural. Ed. Politică. 1995 (vedeta) 33.. p. 2001. Humanitas. 93-102 (Modelul călăuză)... Buc. Nemira. Antropologia culturală. Pierre. Buc. 43-44. Despre îngeri. André. p. Ed. Nietzsche. Roger. 195-230 (Ce este aristocraţia?) 28. Adrian Dinu. Răchieru. Universul ca spectacol. 22 iulie. Pleşu. Daniel. Les stars. Wayne C. Moralităţi elementare. Ed. p. 2000 34.. Triumful rugului aprins. 35. 75-78 223 . Buc. 2004 4. Buc. din 814 sept. 1999. 2002. ziarul Ziua. 153-156 (o definiţie a eroicului) 26.. în Suplimentul Cultural al ziarului Cotidianul. Ed. 32. Ed. Paris. Ed. Polarizarea elitelor intelectuale în perioada interbelică. Postmodernismul românesc şi circulaţia elitelor (Garuda-art). Maestrul spiritual în tradiţia răsăriteană.). Rosario. Dincolo de bine şi de rău. Bonte. Daniel (coord. Strauss. 1975 (vedeta) 27.. p. Humanitas. 1983. p. Humanitas. Meridiane. Buc. 446-447 (model) 5. Sorin. 1996. 28. Assunto. p. Ed. interviu în rev. Ed. Iasi. Scripta. Retorica romanului. nr. din 19 dec. Firea romanilor.

2008 Gheorghiu. Elias. sociologia elitelor. Ed. 16. Meridiane. 2009 Eliade. Cultură şi comunicare. 209-223 Coenen. Davadov. Roger. Ed. Émile. XX.. Ceauşu. Francez. 1983. Umberto. Mihai Dinu şi Mihăiţă Lupu (coordonatori). Polirom. Paralela 45. 126-233 Durkheim. Univers. 11. 10. NYU Press. Salvador. Nemira.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 7. Petru. Mircea. p. Univers. 224-240 („Instinctul gregar”) Gallagher. 18.. Buc. Ed. Kalogathon. Gheorghe..... Buc. Jacques. 1995. 283-293. Mitul şi omul. Noul dicţionar enciclopedic al Ştiinţelor limbajului. Oswald şi Jean Marie Schaeffer. Vertigo. Ed. 8. 19. p. Babel. 67-78. 1996. Iaşi. Buc. Spaniol. Eminescu. Itinerarii spirituale. Ed. Buc. Ed. Mircea. Meridiane. Cartea Românească.. Ducrot. 1985. 2008 224 . 1997. în vol.. 14.. Buc. 1983 de Madoriaga. 160-262 („Sufletul mulţimilor în descrierea lui Gustave Le Bon. p. Buc. Sigmund. Jean. Drumul spre centru. Nemira. 24. Masele si puterea. Buc. 21. p. 2007 Comarnescu. Huther. Buc. p. p.. Iubita locotenentului francez. 13. Tom. Humanitas. Jurnalul Literar. Lista infinita. 15. Iaşi. Bucuresti. 1973 de Madariaga. 1991. 1992. p. Împotriva deznădejdii. Ed. 322-357 Eco. Formele elementare ale vieţii religioase. Fundaţiei Pro. 20. 2000. Caillois. Ed. Polirom. Elitele. 192-194 (eroul) Canne. Ed. 2006.. 346-347. p.Y. Buc. 311-329 Fowles. N. Iaşi. Ed. 1992. Ed. 22. Mobilitatea elitelor din Romania în sec. 93-102 Ferry. p.. 1996. p. Ed. Ed. Piteşti. 2000 Canetti. Ed. John. Fenomenologia aroganţei. p. Englez. Buc. Modern Romania: The End of Communism. 60-62. Arta şi elita. 2000. 390-395 (Participaţie şi repetiţie) Eliade. Ed. 12. Buc. Buc.. Homo aestheticus. I. 9. Rao. Freud. Meridiane. colectiv Itinerarii spirituale. 25. Dincolo de principiul plăcerii.. 8486.. Ed. Buc. p. The Failure of Democratic Reform and The Theft of a Nation. Ed.. 23. 17. Univers. p. p. Salvador. Luc. Ed.

Amarcord. Buc. Condiţia postomodernă. Ed. 1993. II. Antet XX Press. 128-145. John şi Ralph Lowenstein. Kierkegaard. 40-79.. vol. Gustave. p. 2008. Marcus. Repetarea. Lukács. 29-38. Buc. Geneza teoriei elitelor. 2008. UCDC. Lyotard. 1972. Buc.. Intelectualii în câmpul puterii. Moralităţi elementare. Buc. p. 1990. 42. Paradigme universale. 2001. 2000 34. Jocul cu mărgelele de sticlă. Habermas. 1969. Ed. Hurduzeu.. Estetica. Secţiunea de aur.. Buc. p.. Radu. Hermann. în Cunoaştere şi comunicare... 35. Logos. Ed. Politică. Goldmann. Compania. Ed. 228-234 31. Mihai Dinu. 75110. Iaşi. SNSPA. 1972. A treia forţă: România profundă. New Perspectives in Communication. Mario. Solomon. Humanitas.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 26. Buc. Le Bon. Morar. Media Messages and Men. 83-112 37. I. Milca. Ovidiu şi Mircea Platon. Modele ale comunicării pentru studiul comunicării de masă. Mircea. Psihologia mulţimilor. Ed. Ed. Buc. Matei. 1983 29. Ed. 2005. Ed. Georg. Gheorghiu. Ed. Livio... ELU. Ed. 194-221. Vasile. Buc. Ed. Paideia. Ed. Buc. p. Prahova. McQuail. 126-136 32. Merrill. Polirom. Ed. Ed. 2004. Denis şi Sven Windahl. Lucien. 30. 53-232. New York. p. Diogene. 38. Babel. Buc. 2001 40. Hesse. p. p. Sabia arhanghelului Mihail. 371-392 (Minesis-ul) 36. v. „Grupul de prestigiu” 39. McKay. 321-323. Ioanid. Ed. p. Paralela 45. 248-295 28.. 2007 27. 2005. Succesul individual şi constituirea elitei.. Søren. Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice. 2000 33. Timisoara. Meridiane. 153-156 (o definiţie a eroicului) 225 . Buc. Ed. Piteşti. p. p. 41. Boierii minţii. Jean Francois. Sociologia literaturii. Politică. Intelectualii români între grupurile de prestigiu şi piaţa liberă a ideilor. 1971. Sorin Adam. Jurgen. Filipeştii de Târg. p.

Buc. Buc. 146-221. Dincolo de bine şi rău.. Jose. Ed. Între expertiză şi angajare critică. Dostoievschi. Buc. Opere. Fundaţiei Culturale Române. 59. 1977 45. Univers. 2007 şi recenziile ei: Cercel. 46. Nicolae C. 1986. Polirom. 1994 52. p.. Extrema dreaptă românească. Observator Cultural. 21. H. 1993. Humanitas. Buc. p. p. Păulescu. Buc. Sestov. 1997. 163-166. Buc. 2731 53. Revolta maselor. Opere. comentariu de Blondel Eric 48. Ortega y Gasset. ----. V. Minerva.. Instincte. Universitatea. 371387 56. Omul recent. Anii treizeci. p. 146-149 (Dialogul. Humanitas. Ed. Ed. 2003. Platon. 1994 50.. Ed. 1991. Lidia. p. Starurile. Buc. 2002. Ed. p. 1983 49. 10-11-12/2003 58. p. Cristian. 255-295 54. Ed. Ed. Ed. 144159 57. Dreapta europeană. Buc. Zigu. VII. Friedrich . ----. 10-11.. Iaşi.. 195-230 (Ce este aristocraţia?) 47. Aşa grăit-a Zaratustra. Ion. p. Tolstoi) 226 . 287-299 (Nietzche. Intelectualii şi puterea. Stiinţa veselă. 141-179 55. patimi şi conflicte. 2000. 305-311 (Gnosticism) 60. Buc. p. ----. Morin. 392. Dicţionar enciclopedic de Literatură Creştină din primul mileniu. 11 şi Cernat. Ed. Humanitas. Lev. („Noua generaţie”) 51. Ed. Buc.. Ed. Humanitas. Muzicală. Ed. Cerul văzut prin lentilă.. ----. Humanitas. 511. 328-338. Revista sec.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 43.. ----. Amurgul idolilor. Rogger. Ed. iulie. p.. Buc. 2001. Ornea. Patapievici. Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1995. Meridiane. Ed. în rev.. Ion. Iaşi. Polirom. 256-262. 110-112.. Morfologii şi traiectorii sociale.Romania. P. Ştiintifică şi Enciclopedică. Ed. 1995. nr. Buc. Ed. Anastasia. Buc. Genealogia moralei... Hans şi Eugen Weber. Filosofia tragediei. Ed. p. R. 44. Buc. Humanitas. Cazul Wagner.. Antet XX Press. Remus. Ed.. Nietzsche. p.. ----. Paul. 1994. Edgar. Buc. 1995: Eugen Weber . Rus.. 79-82. ediţia a III-a. 363-365. Amurgul idolilor sau cum se filozofează cu ciocanul.

Maeştri şi discipoli. Humanitas. Buc. Ed. p. 306-309 („Interacţionism”). Tudor. Tânăra generaţie.. Ed. 699-700 (mode). p. v.. Minerva. 9-10 62. Ed. p. 245-248. Herbert. Buc. Buc.. Ziarul Evenimentul zilei. 2004 63. 698 (moda) 76. Ed. în vol. 277-285 (şcoala ca mijloc al culturii) 69. Vianu.. Peter. 8.. p. nr. Buc. Reguli pentru parcul uman. I. 1945. 2003. 2004 75. 215-216 („Elita”). Wiebe. p. 1993: p. George. Humanitas. Mircea. Steiner. 2005 65. Izvoarele ortodoxiei. neo.. ----. Sloterdijk.. Zece defecte româneşti. 71.. Ed. Minerva. Culture d’elite et communication de masse. p. 1964. vol. Buc.. Ed. 8. Buc.. 97-99 („Circulaţia elitelor”). Buc. 422-430 (v. 1982. 360-364 („Mobilitate socială”). p. 2003 227 . Mitul democraţiei. Oxford University Press. ----. Ed.. 191-200 66. 341-342 („Masa”). Buc. Nemaipomenita poveste a lui Peter Schlemihl. p. II. 1979. Compania. Ed. Wright. Mills C. Vulcănescu. Babel. 405 („Oligarhie”). 29 aug. Enciclopedie de filosofie şi ştiinţele umane. xxxx. 1939. xxxx. 64.. 215-217 („Elitism”). 3. p. Pedagogul. 1979. Opere. Studii de filosofia culturii. 289-355 70. N. p. All Educaţional. The Power Elite. 2004. Ed. p. Publirom. Filosofia culturii. Dicţionar de sociologie. Gerhardt D. 2000 73. von Chamisso. p. Sondaj CURS. Buc. p. 16 mai. Buc. publicat în 2005 în Jurnalul Naţional. Nuvela romantică germană. 2004.. „Stigmatul” 74.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 61. 36-47 72. Eminescu. Pacto) 68. xxxx. Ştefănescu. Compania. 406 67. Ed. p. Communications. Opere. 616-618 („Stratificare socială”). ----.

artistice. ca recunoaştere şi valorizare simultane. Un alt moment d) al discursului constă în problematica ierarhiei valorilor unde se pune în discuţie posibilitatea canonului. valoarea este trezită în şi prin actul de receptare. care sunt aglomerări de o mare diversitate. 228 . b) valorile intrinseci operelor de artă.9 discipline plus 3 domenii Axiologie III. Pe de altă parte. ci numai felul în care acestea apar. sensul şi puterile creative ale omului. juridice. scări.B. Nu tabloul este frumos. etc. estetice. politice. ci aparenţa lor. morale. alcătuind o constelaţie de instaurări care dau seama de natura. din starea latentă în opera de artă luată ca obiect intenţional. adică acele realităţi ideale corelaţionate cu conştiinţa şi cărora nu le-am mai putea presupune nici o existenţă îndată ce ideea conştiinţei s-ar stinge. Valoarea estetică spre deosebire de alte valori aderă la suportul fizic şi perceptiv unde se generează solidaritatea dintre expresie şi conţinut şi se întemeiază însuşirea irepetabilităţii operei respective.” Tudor Vianu Valorile. table. cercuri concentrice. având ca reper şi fundal arta: a) valorile estetice extra-artistice (în natură şi în viaţa cotidiană). judecata de valoare estetică sau a gustului. atât în realitatea lor ideală cât şi în stadiul de elaborări teoretice. Aici valorile non-estetice (morale. nici jocul artistului. catalogate mai cu seamă de estetica fenomenologică. ca nişte date ale experienţei practice. vitale. teoretice. ştiinţifice. religioase. filosofice. locul. chiar dacă nu este formulată expresis verbis. Le Cid. economice. filosofice. Dintre acestea toate am decupat pe cele estetice în al căror tărâm am disociat. În al treilea capitol interesul se concentrează asupra c) valorilor receptate. se prezintă aglutinate în sisteme.13 Valorile estetice La valeur n’attend pas le nombre des années. piramide şi sunt clasificabile: vitale. unde se implică. Pierre Corneille “Ceea ce participă la valoarea estetică nu sunt lucrurile şi nici acţiunile. nici statuia.) sunt asimilate de către valoarea artistică globală.

. Mihai. Petre. Chevalier. 1998 9. p. dr. Ed. Buc. Trilogia valorilor. 175-192. Ceauşu. Univers. Artemis. vol. Buc. Poeticul. Algirdas J. ELU. Ed. p. Universitatea Bucureşti). Frumosul dincolo de artă. p. Buc. Buc. seria teatru. Buc. 221-230. Trilogia culturii. vol. Polirom. Ed. 1988. Jean.B. Minerva. în vol. 1976. Filosofia valorii. p. 2000. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Buc. Economia bunurilor simbolice. Ed. Humanitas. 279-313 14. Blaga. Scripta. Academiei Române. Paideia. 70-194 13. Lucian. III. Universităţii Bucureşti. Buc. p.. ----.. 137 în Greimas. Pierre.. Fenomenologia experienţei estetice. ----. Gheorghe. Ed. univ. p. 1993. Ed. Andrei. 1969. în vol. Semiotica pasiunilor. Algos.9 discipline plus 3 domenii Axiologie III. Buc. vol. Buc. Mihai (conf.. 30-56 16. Repere pentru o sociofenomenologie a valorii literare. Filosofia valorii. Opere sociologice. p. 338-342 7. Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă. p. 1997 5. Ed. Frumuseţea ca senzaţia fizică. Durand. Crişan. Buc. Artă şi valoare. Mihail. ----. Buc..13. Iaşi. Bcureşti. 1973. Buc. cinematografie. p. Antologie de filosofie românească. 1994. Meridiane. Ed. Jacques. p. 221-231 3. Ed. 164-173 17.. Meridiane.... Bibliografie De la etic la estetic. Buc. ediţia a III-a.... Ed. pentru Einfühlung. pentru "Valorile estetice şi teoria empatiei". Dufrenne. 1996 6. Literatura ca valoare artistică. Ed. p. Gilbert. Buc. Ed. 15-64 12. Academiei. Introducere în teoria comunicării. tomul 36. Ed. 1988 2. Ed. Ed.. Ed. Buc. Trilogia valorilor... Buc. în revista Studii şi cercetări în istoria artei. I.. Jorge Luis. 5. Fontanille. Dinu. Comunicarea. X 8. 1971 18. 1999 229 . 1989 11. muzică. Dima. Constantin. Alain Gheerbrant. ----. Dragomirescu. Achiţei. Mikel. Bourdieu. Aventurile imaginii. 1997. 1 (A-D). p. 184-186. Borges. 533-692 sau "Artă şi valoare" în Opere vol. Ed. Dicţionar de simboluri. 149-167 ("Informaţia estetică şi estetica informaţională") 15.a Valorile estetice /Valorile estetice în genere 1. Gheorghe. 315-331 sau în volum separat 4. Meridiane. Conceptul de valoare în teatru. 1946 p. 1989. 1986 10. Nemira.

Ion. 151-152 23. Gheorghe Stroia. 137 (De la estetic la etic) 27. Ivanciu. 1982. Mircea. Univers. Vechea şi noua ontologie. Istoria literaturii române contemporane. p.. Meridiane. Ed. Buc. p. 1979. p. Ed. Buc.. ----.. Hartmann. Algirdas J. Ed.. Ed.. Estetica. Ioan C. 223-249 21. Wladimir. ----. Facla. Academiei. Timişoara. 1997. 1994 34. Librăriei Socec. Cluj. Marsilio. 106-112. 148-163. Universitatea Bucureşti. p. 1981. 1985 30. Ficino.. Vasile N.. Paideia.. 1985 (teleologia şi judecata estetică la Kant) 31. p. Actualitatea frumosului.. Ed. Arta şi frumosul în estetica medievală. Ed. partea a treia. Nicolai. cap. 2000. Meridiane. Relaţia estetică. 1992. Eco. Genette. Ed. secţiunea "valori estetice". 1987. 28. 1937 sau Ed. Florian. Morar. Iaşi. II. 197-206 33. 1997. 24. "Trăirea estetică" şi "Opera de artă şi valoarea ei". Lovinescu. Buc. III. Umberto. Greimas. de Vest. Ed. p. 357-379. Univers. Minerva. Polirom. Semiotica pasiunilor.. Asupra iubirii. Buc. Minerva. Studii de estetică. Cluj-Napoca. vol. VI Mutaţia valorilor estetice.. 1983. vol.. Metafizică şi artă. Buc. Recesivitatea ca structură a lumii. Estetica. Esteticul. Dacia. Ed. 1992. Ianoşi. 1979. p. 6 din Istoria literaturii române contemporane. p. Buc. 65117 26. Ed. Ion. Buc. p. p. Buc. Hans-Georg. 141-157 (Poziţia valorilor estetice în domeniul valorilor în genere) 29. Ingarden. în vol. Ironia. Bazele esteticii. cap. 364367. p. 221-227 22. I. 1973 230 . 1974. Eminescu. Jankélévitch. I. Gadamer. Buc. Ed. Nearta-artă. 395-398 36. 1978. 357-456. Cartea Românească. Scripta. p. 2000 25. I. Radu. Lovinescu. p. 1999 20.. Buc. Ed. Enescu. Lipps. Buc. vol. p. 26 şi 27. Theodor. Jacques Fontanille. Roman. vol. Eugen. Buc. Ianoşi. II. Univers.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 19. 115-120. 52149 şi vol. Ed. 192-198. Buc. Interferenţe valorice. Echinox. cap. 263-298. Ed. ab urbe condita. 359 şi urm. Gérard. vol. 287-374 32. Ed. Eugen. Fiinţă şi Valoare în gândirea filosofică a lui Louis Lavalle.. Timişoara. Ed. Buc.. 19-128 35. Mutaţia valorilor estetice.. Cezar Radu. Ed.

9 discipline plus 3 domenii Axiologie 37. 48-65 56. Istoria celor şase noţiuni. Roman. 1983 49. Marcu. Comentarii şi delimitări în teatru. Ed. p... Eugen Lovinescu. Moutsopoulos. 223249 51. 155-197. Ed. Buc. 403-405 44.. ----. Jan. 1988. Ed. şi în acelaşi volum "Etnic şi estetic". 1987. Ed. Minerva.. Estetica. Trei. Platon.. p. Ion.. Univers. 288-311 (frumosul ca valoare) 54. Buc. Radu. 1966 45. 192-215 48. Univers. Lysis. Liviu. p. Tudor. p. Henryk. p. Rusu. Buc. 1974. 1998. Pascadi. Ed. 1979.. Univers. 1968. Politică. Arta şi acţiunea socială. Dionisie Areopagitul. p. Thalia. P. Buc. Michelis... Max. Camil. Sf. Sârbu. Univers. 409-488 ("Rolul judecăţilor în creaţia şi contemplaţia artistică şi felurile lor") 231 . Scheler. Buc. Omul resentimentului. Buc. Cezar. Ed. Estetica. Buc. de stat. Literatura şi morala. Ed. 1996. Casa Şcoalelor. Logica frumosului. Eminescu. Tatarkiewicz. Artă şi convenţie. Mukařjovský. 1976 42. Buc. p. 1983 46. 1970. 1969. Mihai Ralea. Studii de estetică. p. Luigi. 1989. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Univers... Vianu. Markiewcz. p. Estetica arhitecturii. nr. Pareyson. 1968. Din tradiţiile gândirii axiologice româneşti (Ion Pascadi). Buc. 8/1976. 1943 38. Timişoara. 1977. Ed. Nemira. "Cuvânt înainte" de Constantin Noica 47. 2-93 ("Funcţia. 13.. 344-368 39. Opere. 15-51 50. Wladyslaw. Opere complete.. Ed. Conceptele ştiinţei literaturii. Valoarea artei în Renaştere. Buc. în rev. vol. Steaua. p. 192193. Ed. Alex. 2001 55. Buc. 300 41. ELU. Buc. pentru Literatură. Buc. Ed. Teoria formativităţii. p. Artă şi valoare. p. norma şi valoarea estetică apreciate ca fapte sociale") 43. Buc. 1982. Titus. Ed.. Ed. Meridiane. p. în vol. 385-387 40. Ed. Buc. 1981. Filosofia lui "Ca şi cum".. Paideia. Toma. p. Idealul şi valoarea estetică. 145-146 53.. Definiţia valorii frumosului. ELU. Ed... Ed. Ed. Evanghelos. A. Hans. Mocanu. Vaihinger.. Buc.. Categoriile estetice. Facla. Buc. Buc. 375-383. Meridiane. 148-150 (util şi păcat) 52. Petrescu. Viorel.

religioasă) 58. Iaşi. Nearta-artă. Buc. Ed. Ed. ----. Buc. Génette. Estetica. p. 193-264 (esteticul non-artistic. Cartea Românească. 1979. Receptarea antichităţii în literatura română. 1938. p. Meridiane. Paideia. 52162 şi 1985. 65117 7. Universul ca spectacol. ELU. Ed. ----. 1997. 172-179 III. Filosofia valorii. Vechea şi noua ontologie. economică. Ianoşi.. 1997. Buc. I. Buc. p. II. René. Relaţia estetică. Scripta. 177-312.b Valorile estetice /Valori estetice extra-artistice 1. 8. Fiinţă şi valoare în gândirea filosofică a lui Louis Lavelle. 1999 6.. Ed. Meridiane. Academiei. Univers. Semiotica pasiunilor.. 1997. Algirdas J. Buc.. p. Buc. 1971. 380-402 9. Ed. Ed. Filosofie. Assunto. Ed. Buc. 133-160 3. Academiei. Univers.. Umberto. Arta şi frumosul în estetica medievală. Buc.. 118-141 11. 111-114 (valoarea estetică în sistemul de valori.. 1983. Metoda formală în ştiinţa literaturii. p. p. p. Jacques Fontanille. ----. teoretică. 2000. vol. p. Buc. Ed. xxxx. Buc. Mikel. Ed. Rosario. morală. vitală. p. vol. Ed. 1989. Buc.. poeticul .. Petre. Buc.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 57. 1982. Buc. Ed. 1979. 1974. xxxx. Meridiane. Ed.B. Hartmann. Teoria literaturii. în Studii de literatură universală şi comparată. Buc. Buc. 715-741 63. 1967 61. III.. Buc. Austin Warren. Ion. Univers. Greimas. 149-183 (Frumosul în natură şi în lumea omului). Univers. Mihail. Ioan C. Studii de filosofie a culturii.. 175-191 2. Wellek. De la Kant până la evoluţionismul englez. Ed. II. Academiei. Opere.. Societatea Română de Filosofie. 104-106 10. 60.. Eminescu. Ed.sau frumosul natural) 5. Istoria filosofiei moderne. p. 197-206 232 . Andrei. 461 şi urm.. Ed. Eco.. Polirom. Nicolai. vol. Gérard. Ivanciu. p. vol.13. xxxx. Bahtin. p. Poeticul.. 1963 59. Ed.. 208-209 4. 1982. politică. 1992. p. Dufrenne. p.. juridică. 137 (de la estetic la etic) 8. Crestomaţie şi bibliografie. Esteticul în sfera culturii. vol. ----. 1976 62. Buc. p. Minerva..

Estetica. André.. Buc.. Retorica romanului. Bazele esteticii. 355-362. Mukařjovský. Immanuel. Buc. p. 341-349 8. 1987. 2002. Wayne C. Tatarkiewicz. Compte-Sponville. 415-431 („Comediile d-lui I. Meridiane. Comarnescu. Univers. Vasile. Categoriile estetice.. Ed. p.312 11. Balotă. Maiorescu. Interpretări şi texte. Vianu.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 12. Moralităţi elementare. 1974. Buc. Univers.B. 243-248 (iubirea) 5. Buc.. ----. Kant. Studii de estetică. Ed. p. 87-101. p. Ed. vol. 14-21 (politeţea).. Wladyslaw. Univers. Buc. Ed. Ed. Univers.. Nicolai. 288-298 16. pentru Literatură. 19-21 15. Ştiinţifică. p. 460-466 (elitismul autorului) 3. 127-140 4. Opere. Istoria celor şase noţiuni. ----. Algos. Wilhelm. Ed.. Morar. Morar. Booth. p. 355-362 (politeţea) 14. 2004. 2003.. p. ----. 1981. estetismul 2. Moutsopoulos. Nicolae. Buc. Buc. Univers. 1968. Interpretări şi texte. 1976. Tudor. p. Meridiane.. Mic tratat al marilor virtuţi. Minerva. Critice (antologie). Titu. 448-457 7. Minerva.. Studii de estetică. Eminescu. Kalokagathon. 1976.. pentru Literatură. 1985. Jan. 1976. Univers. 1966. Critica raţiunii practice. Ed. Ed. Minerva. Estetică. Estetica. v.. p. p. Dilthey. Universităţii din Bucureşti. Paideia. Ed. Theodor. I.. (politeţea) 12. Universităţii din Bucureşti. p. p. 8. Buc. p. Ed. Ed. 112-123 6. Opere. 1998. 1978. Ed. p. 2000. Hatmann. Mihai. 13. Ed. 1972 (datoria). p. 1974. 295 . Petru. Ingarden. 111-114 III.. 2003. Estetica. 264-272 233 . Buc. Ed.. Buc.L. Buc. Ed. Ed. 200-239 (binele) 9. Esenţa filozofiei. p. Roman. p. Comunicarea. Vasile. Caragiale”) 10.. Lipps. Evanghelos. Buc.. ediţia a II-a (datoria) 13. Ed. Buc. Ed. 179-183 13. Humanitas. p..13. Buc. 55-69 (atitudinea estetică) 17. 1987. Buc. Buc. Estetica.. Buc. Buc. Buc. Dinu. Arte poetice ale secolului XX.. 339-489 18. Ed. p. 1979. Ed..c Valorile estetice / Valori intrinseci operei de artă 1. Buc.

Constantin. Tudor. Univers. Ed. Radu. 1997. Roman.. Retorica romanului. Ed. Vechea şi noua ontologie. Artă şi convenţie. ELU. Ed.. Estetica. Economia bunurilor simbolice.. Introducere în teoria lecturii. 1983. 1989. Barthes. 2006 ( valori etice şi literare) III. vol. 8-910/1981. Buc. Secolul 20. Buc. p. Crişan. Ed. a reciti. 141-155 10. Matei. p. Meta Concept. 1968. p. Buc. 1976. Blaga. Ed. A citi. Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică. în rev. p. p. vie humaine.. Adevăr şi metodă. Hatmann.. 594-599 (comentariul lui Hegel la catharsis-ul lui Aristotel) 11.. 124-141 18. p. Univers. Ed. Ed. 735-789 (gustul) 234 . 1966. Buc. Toma. 1982. Philosophie morale. p. 192-216 17. 2003. Etique. 357-367 (plăcerea descifrării) 4. Nicolai. Adrian. 342-348 (perenitatea) 3. Georg Wilhelm Friedrich. Iaşi. Cezar. 315-325 19. 10. Polirom.. Pierre. ----.B. 43-54 (gustul şi judecata de gust) 9.. Petru P. p. 34-43. Impersonalitatea şi morala în artă. Ed. Librăriei Carol Müller. Opere. Dicţionar de idei literare.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 14.. p. Buc. xxxx. 1989. Evaluarea şi interpretarea. Academiei Române. 1895 (valori morale în opera de artă) 15. Lucian. 1969. 1973. ediţia a II-a. 204-220 5. Buc. Bourdieu. Buc. Buc. Paideia. Buc.. Buc.. 1999 (datoria) 16.. p. Artă şi valoare. Vianu. ELU. Roland. 26-39 (perenitatea) 8. Paris. 55-59 20. Teora. Prelegeri de estetică. Buc.. 213-215 (Criterii de validitate) 7. Buc. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Călinescu. Ed. Eminescu. Hans-Georg. 47-55 (Roman Ingarden şi paradigma «clasică» a lecturii) 6. Iaşi. p. Marino. Polirom. p. Booth... p. p. Gadamer. Ed. littérature. Trilogia culturii. Paul. Wayne C. vol. Hegel. 1998.13. Datoria vieţii noastre..d Valorile estetice / Valori receptate 1. Ed. Univers. p. 2001. Nr. Buc. Ed. Buc. Negulescu. Ed. Meridiane. Pârvan. Cornea. Minerva. Vasile. Repere pentru o sociofenomenologie a valorii literare. 96-108 2. II.

61. 238. Artă şi convenţie. Buc. p. Radu. René. 103-120 18. Interpretări şi texte. p. p. 8.. Estetica analitică: Arthur Danto. Dragoş. Ed. Durkheim. Grünberg. p. Buc.. Estetica. Opere 13. ediţia a II-a. 1992 3. Austin Warren. Poetică. 6975 17. Ed. 1967.. Estetică.. Buc. 1979. p. Buc. p. Polirom. 315333 23. Ed. xxxx. Teoria formativităţii. Ed. 1977. în vol. 111-114 21. Judecăţi de valoare şi judecăţi de realitate.. Filosofia valorii. Buc. Wellek. Cornea. Ed. p. Estetica. Paul. Artes. Buc. 27-63 (v. Orientări moderne. Ed. Stephen. 56-72 5. p. Vianu. Pius. Petre. 339-488 20. 1987. Roşca. 313-325 (perenitatea) 14. Iaşi. Univers.e Valorile estetice / Judecata de valoare estetică 1.. Univers. Sociologie. Ed. traduse şi comentate de Alexandru Boboc şi Ioan D. Servien. Buc. 375-377 (perenitatea) 22. Minerva. p. 160-190. Eminescu. Ed. Bochenski. 213-215 4. Morar. Introducere în teoria valorilor. 1979. Garamond. Iaşi. 63. 211-215 16.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 12. Reconstituirea valorilor stilistice. Minerva. Humanitas. ----. Vasile. p. Axiologia şi condiţia umană. Ed. Buc. ----. Harpcenco) (perenitatea) III. Cezar. Ce este autoritatea?. 66. Ed. Teoria literaturii. Buc. Poetică şi stilistică. Ed. Buc. Introducere în teoria lecturii.. J.13. p. Ed. Estetica. Texte alese. 1998. ELU. 1972. Buc. 1968. p. Émile. Buc. Universităţii din Bucureşti. Studii de filosofia culturii. în vol. Politică.. Ed.B. Ştiinţifică şi Enciclopedică... 355-362 13. Pătraşcu.. Ludwig. 169-207 235 . p. 1972. Ştiinţifică şi Enciclopedică. ----. Andrei. 2003.M. Pareyson. 5368. 188-191 2.. 194-203 (perenitatea) 19. ediţia a II-a. Ed.. 1997. Polirom. Filosofie contemporană. 2005 15. Tudor. Ed. în Opere. Luigi. Ed. 1982.. Univers. Estetica. pentru Literatură. 59. bazată pe observarea conştiinţei. Iaşi. Buc. p. 1995. p. Ullmann. Buc. 1975. 1989.

Luigi. 1985. Studii de filosofia culturii. 13. Blaga. p. Harold. Ed. Buc. Minerva.. 65-70 III. Glen. Mircea. Mihaela. 325-342 Townsend. Societatea Română de Filosofie. Buc. Ed. Universalis. p. Humanitas. vol. Ed. Ed. 14. Grupul editorial Art. p. Buc.. 9.. Nearta-artă. Nostalgia. Condiţia umană. Buc. 7. 1978. Buc. Univers. 1938. Arendt. p. Buc. Buc. Ed. Thalia. Borges. 1988 11. Interpretări şi texte. 62-67 xxxx. Ed. ----. 1977.B. 413425. Humanitas. vol. 2007. 1992 10. J. Canonul occidental. Ed.. Universităţii din Bucureşti. Buc. Buc. 1996. Teoria formativităţii. 2007. p. 42-44 sau Opere. p.. Anghelescu Irimia. p... p. Ed. 10. Minerva. Pierre. 431-448 (tipurile judecăţilor de valoare) ----. Ce este autoritatea?. Buc.. Ed. Ed. Lucian. Paris. II. Canonul occidental. 256-261 (viaţa ca bun suprem) 3. 81-90 Pareyson. Hannah. Estetica. Ed. Rosario. Ed. Bloom. 1993. p. Buc... vol. Buc. Tudor. Ed. Ed. Vasile. Meridiane. Idea Design&Print.. Buc. Ed.. 287-303 Morar. Ed. Buc. Studii de estetică. Ed. Jorge Luis. Canonul occidental.. 8. p.13. Roman. Buc. Artă şi valoare. Univers.. Univers. Junimea. Cursuri de literatură. vol. Dabney.. 1998. Buc. Regulile artei.M. Istoria filosofiei moderne. p. Business Tech International Press. Bland. p. 2003... Univers. 2000 6. Importanţa de a fi canonic. Encyclopedia Universalis. Universul ca spectacol.. 454-478 2. p. 1983. Ianoşi. Ed. p. Humanitas. 464 7. Ed. All. Cartea Românească. 1990 xxxx. Opere. 1989. p. p. 205-244 12. Succes. Univers. Estetica. Vladimir. 12.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 6. Cărtărescu. Introducere în estetică. Harold. 1982. 43-53 Vianu. Eminescu. Iaşi. Cluj-Napoca. 1998. 1987. Assunto. 2004 9. 11.f Valorile estetice / Ierarhia valorilor estetice 1. 246-253. Bnabocov. Casa Cărţii de Ştiinţă. Bochenski. 253 236 .. Cărţile şi noaptea. Ion. 13. Buc.. teleologia şi judecata estetică (de valoare) la Kant Ingarden. 8. 513-523 8. 133-160 4. II. p. 181-190 5. Buc. 2000. 1979. Bourdieu. postfaţă la Bloom. 33. Buc.

Buc. 145-160 15. 1979. 2007 21. Fenomenologia experienţei estetice.. Jung. C. Fenomenologia spiritului. 321-323 20. Abraham A. Mircea. Constantin. Amurgul idolilor. Hegel. G. citat în Călinescu. Canonul occidental. Buc. Umberto. Enciclopedică Română.. Blaise. Ed. p. D. Hanna. Liz. Voinţa de putere. Împotriva deznădejdii. Cunoaştere şi comunicare. 11-26 30. Anarhismul. Jürgen. Crowder.. 188-189 19. I. p. Ştiinţifică. 98-101 (P. vol. Ed. Timişoara. Convorbiri cu Le Monde. Buc. 1998. Politică. 132-139. 1991 25. Ed.. 1997. Humanitas. P. Dufrenne. p. 1994. Clasicismul european. Gorg Wilhelm Friedrich. Eco. citat de Mihaela Anghelescu Irimia. Ed. Modelul cultural european. ----. Roşca).. 40-44 (Max Scheler). 1999. Ed. 1983. Curtea Veche. Humanitas.. Matei.. Humanitas. vol. 270-274 22. Harold. T.. September 7. Ed. 1965 sau Ed. Academiei Române. Thomas. Univers. Ed. 1974.. p. 119 16. Vertigo. II. Ivanciu. 113-116 (Tudor Vianu). Eliade. Genealogia moralei. Buc.. 163-169 (Ioan D. Ed. 165-172 14. 135-143 237 .. 1992. Humanitas. Simboluri ale transformării. Buc. 1971. Roşca)127-231 23. de Vest. Buc. Paul.. Antet. McMillen. Buc. Noica. Antet XX Press. Ed. Ed. Alesul. Ed. p. Ed. Rao.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 13. 2000. Buc. 1994 sau Ed.. Buc. Ed. p. George. Şi tu poţi avea succes. Ed. Ştiinţifică. Buc. Scrieri alese. Buc. Lista infinită. 93102 (mediocritatea) 18. p.. Buc. Nietzsche. Teora Universitas.. Ed. 81-89. Buc.. Fiinţă şi Valoare în gândirea filosofică a lui Louis Lavalle. Ed.. în vol. Eliot. Buc. 2009 17. p. cu un comentariu de Eric Blondel 28. Academiei.. p. Amurgul idolilor. p. postfaţă la Bloom.. p. Întrebări pentru sfârşit de mileniu. 2000. Mann. Moles. Oradea. 99-137 (valoarea şi piaţa) 27. Sociodinamica culturii. Literature’s Jeremiah leaps into the Fray.. 1992. Friedrich. Mikel. Aion. p. 2000. Pascal. 7-45. 1976. 1967.. Buc. 478 26. Buc. S. Iri. Ed. Ed. 243-291 24. Anchetă de Christian Descamps.. în The Chronicle of Higher Education. Habermas. p. 553-626 29. Buc. Buc. 1993. Ioan C. Meridiane. Ştiinţa veselă.

1987... Ed. citiţi şi importanţi din toată lumea. Univers. Statul spectacol. Minerva. Victor Ieronim.unesco. Buc. Ioan N.. Ed. dintre care şi Cehov) III. Iaşi. 1999. 1957.. 2001. Ed. Opere 13. Ed. Buc.h Valorile estetice / Ierarhia artelor 1. Humanitas. Mihai. Scripta. Buc. p. Ştiinţifică şi Enciclopedică. 261-265. 1973. p. Curtea Veche. Artă şi convenţie.. Opere complete. 2005 36. Sf. Tudor. Buc. 163-169 37.. 2003. Vianu. Ed. Călinescu. Ştiinţifică..13. p.. 85 32.. Buc. 1996. 71-102 40. 2005 2.. 1998. ESPLA. vol. 1982. Manualul corectitudinii politice. 297-298 43. p. Ed. în ordine descrescătoare. Spiritualitatea succesului.. 12 scriitori – cei mai iubiţi. Ed. Buc. A citi. www. 210-216 34. 307-312 (despre Cornelius Norbertus Gijsbrechts din Anvers) III. p. Trei. Paideia Buc. a reciti. Studii de filosofia culturii. Vladimir.B.. Buc. Gaëtan. 1979.. 2002. 228240 (Candide şi problema autorităţii) 41. Ed. Fundaţiei România de Mâine. 102-106 (ierarhia). p. Starobinski. Textul şi interpretul... Opere. 119-124 42. Ed. Schwartzenberg. Ed. Meridiane. 337-343 (succesul şi vedeta) 238 . T. Buc. Scriitorul şi umbra sa. Radu. Max. Roşca. Ed. Despre îngeri. Sociologia succesului. p.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 31. Antet. 145-161 38. Ed. 97-119. Dionisie Areopagitul... Eminescu. p. Vincent M. Polirom. ----.org (e vorba de un canon. Omul resentimentului. Buc. 1995 39. p. Arta filmului. Buc. p. Cezar. Buc. 1560. Balász.B. Pleşu. 8. 339-488 44. 17 45.. Andrei. Roazzi. Buc. 281283 (tabloul ierarhiilor cereşti. după Dionisie Areopagitul) 33. Matei. Buc. Volkoff. Buc. Stoichiţă. ----. Jean.g Valorile estetice / Reevaluarea valorilor estetice 1. Scheler. Ralea. 66-70 (polaritatea şi gradualitatea). Picon. Instaurarea tabloului. 1962 35. Ed. 1989. Introducere în axiologie. Roger-Gérard. Univers. p.13. Minerva. Ed. Bela. Ed. p. Hariton. Ed. 1985. p. Buc.

Buc. Tehnică. Estetica. Petru P. Buc. Hermenutica ideii de literatură. 2004.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 2. (valori etice şi literare) 239 . 1895 9. 2003.. Buc. 13. Compte Sponville. Opere. 1985. Buc. p. Philosophie morale.. Critice (antologie).. Filosofia lui Schopenhauer. Dilthey.. Buc. pentru Literatură. Eminescu. Pârvan. Ed. Buc. Esenţa filozofiei. Ed. Datoria vieţii noastre. Meridiane.... Impersonalitatea şi morala în artă. Librăriei Carol Müller. 90-123 (religia şi filosofia) 4. 87-101 (binele şi frumosul). Étique. Ed. 200-239 (binele) 5. ----. Buc. Herbert. (politeţea) 7.. pentru Literatură.L. Vianu. Critica raţiunii practice. 2002.. 55-59 11. Interpretări şi texte. p. p. Th. 72-90 „Clasificarea artelor frumoase” Vianu. Mic tratat al marilor virtuţi. Ştiinţifică. p. Ed. Titu. Buc. 5. Univers. Vasile. p. 14-21 (politeţea). Petru. 1987. 2006. Adrian. p. Ed. Dacia. 350-363 (ierarhizarea literaturii) Read. 1972 (datoria). Ed. 458-459 (ierarhizarea literaturii) III. Tudor. Buc. Univers. Kalokagathon. 127-140 (adevăr.B. 3. 1987. Negulescu. Caragiale”) 6. Buc.. Universităţii din Bucureşti. p. p.. p. 1993. Meta Concept. 6. Cluj-Napoca. 1968. Moralităţi elementare. Buc. 415-431 („Comediile d-lui I. p. Ed.. xxxx. Semnificaţia artei.13. Buc. p. 1968. Comarnescu. 243-248 (iubirea) 3. Ed. 1969.. Ed. 4. Ed. 1998. Humanitas. vie humaine. Buc. 355-362. ELU. Morar. Estetica. 335-351 (ierarhizarea literaturii) ----. Ed. Tudor. Minerva. Immanuel. 1966. p.. frumos şi bine) 2. Ed. Ed. André. 1999 (datoria) 10.i Valorile estetice / Interferenţe ale valorii estetice cu alte tipuri de valori 1. Vasile. Kant. Ed. Buc. ediţia a II-a (datoria) 8. Marino. Maiorescu. Estetica. 27-32 Ribot. p.. littérature.. Wilhelm. Paideia.

re-întoarcere. re-maniere. re-confirmare. la urma urmei. Nimicirea împletită cu creaţia. re-amintire. re-gresiune. în parte necesar.” Petre Ţuţea29 Câmp semantic exemplificator: re-generare. se restituie. Bucureşti. recunoaştere. Ţuţea. re-organizare. în parte aleatoriu al unei anteriorităţi germinative (v. ceea ce este acelaşi lucru cu a afla şi construi identitatea lui Acum şi Aici. re-staurare. Lumea ca teatru. re-versibil. re-înnoire. Vestala. re-modelare. re-luare. reînvârtire. 19993. re-chemare. re-memorare. re-modelare. retro-viziune. 3 – referinţă la Nietzsche 29 240 . revitalizare. re-scriere. re-turnare. re-găsire. re-dare. se resemantizează şi se reevaluează valorile culturale ale trecutului. re-gândire. re-evaluare. re-formare. refacere.B. p. Căci. şi anamnesis-ul la Platon). ca indivizi şi colectivităţi suntem rezultatul. în atitudini este izbitoare şi poate fi înţeleasă ca exprimare a nevoii noastre de trecut pentru a ne sprijini pe el (ca fapt şi consilier) prezentul şi a-i infuza acestuia consistenţă şi o mai bună aşezare. re-considerare. Devenirea eternă şi bucuria contemplării eternei deveniri şi eternul reîntoarcerii. re-câştigare. re-producere. Ed. resistematizare. Impuls de contopire cu marea unitate. implicit. resorbire. re-vocare. re-încarnare. re-vizuire. re-naştere. re-semantizare. re-dobândire. re-teritorializare. „Eternă reîntoarcere: acelaşi lucru în schimbare. re-lansare. re-înviere. re-pliere. re-prezentare. re-montare. Mentalitatea culturală postmodernistă a produs tehnica intertextualităţii prin care se rescrie. Petre.9 discipline plus 3 domenii Axiologie III. re-descoperire. retro. re-cuzare. re-înarmare.14 Despre „Re”-uri Eflorescenţa avatarurilor prefixului „re” în limbă şi. re-suscitare. re-stituire. re-interpretare. reconstrucţie. re-ordonare. re-citire. reordonare. re-compunere. re-venire.

II. Ed. 2007. Criza spiritului american. ----. Jean-Claude.14. Polirom. 2001. Ideea Design & Print. vol. Morariu. Colecţiile Cotidianul. Curtea Veche. Buc. Gianni Vattimo. p. Meridiane. Allan. James.. Univers. II. O iubire a lui Swann. The Penguin Press. Humanitas. Buc. O cetate asediată. ClujNapoca. Iaşi. p.B. Teora. Buc. Piteşti. 2006. Buc. p.14. 312 11. Univers. Benjamin. ClujNapoca. Caputo. Ed. Frica în Occident. vol. postfaţă la Jean Delumeau. II.. Yndt. Ed. p. Ideea Design & Print.9 discipline plus 3 domenii Axiologie III. Ulise. 2008 III. Iluminări. p. 1 şi 2.a Avatarurile lui „Re” 1. Paralela 45.. Marcel. 231-270 3. Hamlet. p. Matei. A citi. Michel. 5-9. 53-64 5. Buc. Reappraisals. p.. Economia bunurilor simbolice. p. Isaac. Ed. Bourdieu. Călinescu. Carrière. în vol. Humanitas. Foucault. Tony. 2010. 1986 (problema raportului între moştenire şi moştenitor) 4. Ed. Reflections if the Forgotten Twentieth Century. Meridiane. Cinci feţe ale modernităţii. William. Ed.. Univers. Piere. 1999. 1995. p. Joyce. p.. Walter. Baudrillard Jean. Opera de artă în epoca reproductibilităţii tehnice. 2004. Proust. Univers. Umberto Eco.. Nu speraţi că veţi scăpa de cărţi. Buc. New York. Ed. 60-68. Buc. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Modest.. 421-429 8. John. 127-137 4. După moartea lui Dumnezeu... Ed. 2005 241 . Opere. 2. Ed. Ce este un autor?. 2000 3. 1984 7. À la recherche du temps perdu) 10. 52 şi urm. Ed. Visele sunt sacre. Menon. 154-167 5. Asimov. 1986. Bloom.b Proiectul lui Nietzsche cu privire la reevaluarea tuturor valorilor exprimabil şi prin sintagmele „Transmutaţia valorilor” sau „Umwertung aller Werte” 1. 2010. Ed. Buc. 2000 (v. 91-102 6. Platon.. Ed. Ed. Buc.B. Ed. Buc. a reciti. Buc. 353-423 9. Ed. p. Shakespeare. 1976. Paroxistul indiferent. 7-53 (Trecutul e mort) 2.

Buc. Nr. Buc. Cartea Românească. Michel. 104-107 (Valorificări ale Evului Mediu) Foucault.. Th. Maurice. Ernest Nolte. Buc. 1997. 2007 Gadamer. Buc. Ed. p. p. ClujNapoca. Ed. 149-159 Kierkegaard. Nearta-artă.. 89-177 Fukuyama. Hans Robert. Ed Saeculum I. p. Hans Georg. Secolul 21. Adevăr şi metodă. Søren. 9.resentimentul). Stanislaw. Paideia. p. Ed. Ed. p. Corneliu. 2000 Kuhn.v. 21. 7. 1991.. Ed. 2001. Fascism şi comunism. 259-269 Furet. Ion.. 1974 Leu. 69-76 (nihilismul).. 16. 14. Francis. 1999. Gilles. 24-29 (nihilismul . Solaris. Buc. 10. 19.. Art.. 169-175 (nihilismul). Texte fundamentale. All.. Ed. Buc. 1985.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 6.. p. Încercare asupra anamnezei în basm. Amarcord. Martin. Realitatea. 15.. C. în rev.O.. Iaşi. 1983. 17. aprilie 2005 ----. 178-184 (supraomul) ----.. Nietzsche. Memoria colectivă. Ed. 189-192 Jung. 23. 8. Experienţă estetică şi hermeneutică literară. p. un precursor al secolului XX. Ed. Contemporanul. Ed. Drumul spre centru. 18.. p. 1994. Univers. Ed. şi "Moartea lui Dumnezeu"). Timpul în răspăr. Buc. 2005 Deleuze. 1-6/2001. 67-68 (nihilismul .. 11. François. Institutul European. Dacia. Val. 22. S. 2004. Introducere în Personalism. Ce este un autor?. Buc. Univers. 12. Nietzsche şi filosofia. Nr. Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1976 Lem. Teora. Cluj-Napoca. Buc. Ed. 13. 194-212 Jauss. Tipuri psihologice. Ed. Ed. Ideea Design & Print. Humanitas. 2000. Buc. Nietzsche. II. p. Cordun. Re.. 107 Ianoşi. 2933 şi 80-88 (eterna reîntoarcere). 127-150 242 . vol. p.. în rev. Sfârşitul istoriei şi ultimul om. Timpul imaginii lumii. 1998. p. Buc.G. 4. 86-88 (supraomul) Eliade. Repetarea. Ed. Mircea. Ideea Europeană. 2007 Heidegger. 222234 (distanţa istorică şi tradiţia) Halbwachs. Timişoara. 175178 (eterna reîntoarcere). Paideia. 20. Structura revoluţiilor ştiinţifice. Buc. Metafizica lui Nietzsche. Ed.

. Aion. Iaşi. p. Amurgul idolilor. 553-627 (supraomul) 32. 2001. Ed. Univers Enciclopedic. I. 9-93 (nihilismul).. Sinapsa. 1993. Timişoara. p. 1996 (altceva-ul) 34. 2000 (supraomul) 28. Ed. Alexandra. II/2008. Lev. Istoria filosofiei occidentale. Postmodernismul în antropologia culturală... Gabriel. Humanitas. Dacia. 1999. John. ----. Moralităţi elementare. Antet. Buc. Troc.. ----.. Munteanu. 151-315 (Dostoievski şi Nietzsche) 38. p. 1991 (despre morală) 30. 3. ----. Buc. Humanitas.. 19-34 26. Hestia. Buc. 92-96 35. Aşa grăit-a Zarathustra. Ed. 171-174 (surprizele reevaluării) 25.. Bertrand. Filosofia tragediei. Ţuţea. p. Ed. comentariu de Eric Blondel. 99-180 (despre artă şi artistic) 29. Amurgul idolilor sau cum se filosofează cu ciocanul. 2006. 28-41. Şestov. Buc. Ed. vol. Ed. p. lucrare în rev. Opere complete. p. 1994. Shaud. Cartea Românească. Rudolf. Despre numinos. p. 33-151 ("Binele la Tolstoi şi la Nietzsche"). Horia-Roman. 430-441 (Despre originea evaluărilor noastre). Russell. 194-195 ("omul nobil" . p. Buc. Buc. 46-47 (Programul lui Nietzsche – Reevaluarea tuturor valorilor) sau în vol. Humanitas. Ed. Ed..9 discipline plus 3 domenii Axiologie 24. Ed. Ed. Ed. p. Ed. Costea. Dosarul protocronismului românesc. Omenesc. Ed. Morar. Ed. Buc. Voinţa de putere. Paideia. p. prea omenesc. 2001. Otto. 2000. Împreună. I şi II. Nietzsche.. Buc. Vestala. Univers. Ed. 2005. Lumea ca teatru. 49-67 40. ----. p. Cluj-Napoca. 655-663 (eterna reîntoarcere). Buc. 99-129 (despre artă şi artistic) 31. Humanitas. Buc. p. Ed. ----. Introducere în filosofia occidentală. Platytera. Cluj-Napoca. Friedrich. 85-88. Raţiune. p. Petre. p. ----. 215-216 37. 1998. Buc. Friedrich Nietzsche – Ştiinţa veselă. Vasile. Omul recent. Buc. Voinţa de putere.. Nr.. Ed. Genealogia moralei. Despre genealogia moralei. 3 (optimismul şi tragicul la Nietzsche) 243 . Tomiţă. Patapievici. Polirom.supraomul) 36. Buc.. Echinox. Credinţă. Antet XX Press. Ed. Dincolo de bine şi de rău. 1993 (morala). 451-547 27. 2007 39. O istorie "glorioasă". 2011 33. Humanitas. 1997. 507-553 (voinţa de putere ca artă).

p. 1-6/2001.. Buc. Baconsky. D'Ormeson.c „Veşnica reîntoarcere” ca idee şi mit 1. Ed. 62 6. Amarcord. 2004. 7-53 (Trecutul e mort) 2. Iacob şi îngerul. Beaufret. 21-33 (Apologia nihilismului) 45. De la Platon la Heidegger. Compania. 14-18... Constanţa. 1-6/2001. 1999. 696 (moartea lui Dumnezeu) 47. Enciclopedie de filosofie şi ştiinţe umane. Ed. p. Univers. Petru. 1994. Sfârşitul modernităţii. Adolfo Bioy. ----. Anastasia. Mircea. Vulcănescu. Înţelepciunea supraomului. 1995. Buc. în rev. Ed. în rev. Casares. 1999. Kalokagathon. 80-88 10. Buc. Cărtărescu. p. Univers. Babel. Teodor. Nietzsche şi "Moartea lui Dumnezeu". Nietzsche. 1995. 163176 (revizuire de conştiinţă) 46. Visele sunt sacre. Nr. Ed. Ed. All. 101-131 42. Heidegger şi hermeneutica. Secolul 21.. supraomul.. 300 şi urm. p. 2004. p. Timişoara. voinţa de putere). 79-87 (supraomul) 44. Isaac. Nr. 244 . ----. vol. Ed. Invenţia lui Morel. Pontica. Constanţa. Ed. Pontica. 750-751 (Eterna reîntoarcere. Humanitas. Gianni. Călinescu. Masă rotundă. ----.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 41. Jean. Diferenţă şi repetiţie. 28-53 (supraomul) 43. 1999.. All Educaţional Buc. Comarnescu. 1996. Postmodernismul românesc. Buc. Secolul 21. Buc. 64-77 (nihilismul) III. Buc. xxxx. Vattimo. 448-464 9. Aventurile diferenţei. xxxx. 1999. Ed. Matei. Povestea jidovului rătăcitor.26-33. p. p. Ed. Buc. p. Buc. Lecţii de filosofie. Nietzsche. 266-284 4. 2. Ed. Ed... Deleuze Gilles. Buc. 45-64 7. Cinci feţe ale modernităţii. Dincolo de subiect. 1995. 1993. 2003 5.B. Asimov.. p. p. Mircea. p.. 1996. Pontica. p. 32-34. 1985. p. 190-196 3.14. Humanitas. Ed. 243-244 (Eonul dogmatic) 8. Teora. Buc.. Ed. Tânăra genreaţie. Ed. p. p. Constanţa. ----. Ed. Eminescu. p.

vol. p. Ed. Ionescu. Jauss. Iubita locotenentului francez. Buc. p. Ed. 1981. Timpul imaginii lumii. Milan. 16/2001. III. 1999. Secolul 21. Hartmann. Fenomenologia experienţei estetice. Ed.. Ed.. Fukuyama. Roza Vânturilor. Timişoara. Martin. 129-161 (direcţionalitatea în istorie) 20. Mircea.. 107 24. Nr. în rev. Ecleziastul. Jurnalul Literar. 1976. 175-178 23. Sigmund. 409-410 12. 1998. Buc.. 136 16. p. ----.. Buc. Ed. Florian. Vechea şi noua ontologie. 1997. p. John. 85-99 (despre prezenţa trecutului în istorie) 22. Inedit. Fowles. Ed. Buc. Freud. Eminescu. 355-376 15. Tratat de metafizică. Garamond. Ed. Metafizica lui Nietzsche. Buc. 1996. Nae. 3 13. Recesivitatea ca structură a lumii. Buc. Dincolo de prinicpiul plăcerii. Francis... Humanitas. 106-107 30. Buc. Kierkegaard. 655-663 31. Buc. Buc. Hans Robert. 1999 25. Ed. ----. Eugen. Buc.. ----. Lovinescu. excepţia şi naşterea culturilor) 245 . Experienţă estetică şi hermeneutică literară. Nicolai. Amarcord. p. Humanitas. IX 21. 1994. Noica. 1995. Ed. p. Voinţa de putere. Buc. Minerva. Buc. p. I. 28-36 19. p.... 1974. ----. Heidegger. Ed.. Filosofie generală. Friedrich. p. Oradea. 1987. Ed. Meridiane. Un precursor al secolului XX. 2000 27. I şi II 17. 11-26 (Regula. 1976. Ed. Univers. Ed. I. Søren. p.. Istoria literaturii românecontemporane. Ed. Univers. p. Ed. Univers. Ed. Categoriile estetice. Paideia. Ed.. Constantin. Buc. vol. Paideia. Univers. Modelul cultural european. 1993. Buc. Univers Enciclopedic.. p. Moutsopoulos. p. 1999.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 11. 8-9 28. Nietzsche. Ed.. Evanghelos. Dufrenne. 1992. Paideia. Mikel. Buc. Buc. Tratat de istorie a religiilor. Kundera. Sfârşitul istoriei şi ultimul om. p. 41-47. vol. 1983 26. 378 18. p. Aion. 1992. Repetarea. Buc. Mitul eternei reîntoarceri. 1999 14. 319-324 (imitaţia trecutului) 29. Ed. Eliade. Mircea. Insuportabila uşurătate a fiinţei. Estetica. Univers. Nietzsche..

. Matei Sorin. Primejdia mărturisirii (în dialog cu Ioan Pintea). Buc. p. Aius. Harold. 303 42. Univers. Piaget. 2000 4. 8.. Nicolae. Tome I. Jacqueline.. Canonul occidental. 2005 40. Ed Dacia. p. Benjamin.10/1981. Georges. 459 246 . Nr. 1996. în vol. Ed. 48-49 (Max Planck) 35. Secolul 20. Buc. 163-164 34. sub egida Asociaţiei Archaeus.. Blecher. Boierii nunţii: intelectualii români între grupruile de prestigiu şi piaţa liberă a ideilor. p. Structuralismul. Omul de celuloid. revistă de studii de istorie a religiilor. Cluj-Napoca. Buc. Ed. 8. p. Ştiinţifică. 23 3. Ed. Buc. Archaeus. Buc. Paz. 172-180 sau Studii de filosofia culturii.14. 1973. Viziunea luminată. p. 404. Jean. All Educaţional. The Pursuit of Glory: The Five Revolutions that Made Modern Europe Penguuin Pess. Ed. 1987. Tim. I.. 1997. Poulet. 2008 5. Bloom. Octavio. 746. Ed. Ed. Craiova. Vîjeu. 225-233 (cultură şi timp) 38. Ed.. Iluminări. 2000 33.. 150164 36. 455. p. Cluj-Napoca. Alexis. Modernitatea. 40. Dubla flacără. Opere.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 32. Minerva. Ed. Humanitas. Andrzej Vajda. Savoir et Pouvoir. Clusium. Buc. Ed. 750-751 III. p. Piteşti. Buc. M. p. fascicul 1. p. Ed. Enciclopedie de filosofie şi ştiinţe umane. Întâmplări din realitatea imediată.. Univers. Metamorfozele cercului. Ed. Paralela 45. Buc.. Blanning. Steinhardt. Walter.. 123.B. 1997. 1998. 1980 37. Eminescu.. p. Dimensiunea metafizică a operei lui Lucian Blaga. Nouss. Univers. Ed. 2004. Buc. Russ. 1979. Buc. Barthes. Opera de artă în epoca reproductibilităţii tehnice. Buc. Vianu. Ştiinţifică. 2004 2. Hatierm Paris. xxxx.9. p. Roland. Ed. London. 233 6. xxxx. Dragoste şi erotism. Jurnal de sanatoriu. xxxx. Adam. Titus. vol. în rev. antologie de texte cu o introducere de Angela Botez. André Gide şi jurnalul său. 1998. în vol.d Recitirea şi rescrierea trecutului 1. 7-39 41. Compania. p. Inimi cicatrizate. Tudor.. 1982. 183-191 39. Ed. 1999. 2002.

a reciti. Buc. p. p. 584-587 (ritul) Borges. ClujNapoca. 264 Dragomir. Humanitas. Meridiane. 12. Cinci feţe ale modernităţii. 188189 (unde îl citează pe T. p. 19. 26. Dialog despre ipoteză. Ed. Buc. 1999. 91 Dumitriu. Mircea.. 319-320321. Iaşi. Structură. Ed. 87-88 Durkheim. Întrebări pentru sfârşit de mileniu. 23. 198 (35)/2008. Buc. 154-167 ----. p. p. Piere. 2007. 104-107 (valorificări ale Evului Mediu) Eliade. 322-357 (rituri) Eco. 1995. Mircea. Ideea Design & Print. Alexandru. Ce este un autor. 14. Buc. Stil. Iaşi.. Crase banalităţi metafizice. Emile. Radu. 1934. 16. Mihai Dinu.. 1997. 2004. p. 2000. 1971.. 263 Foucault. Constanţa. Ed. p. Bonte. Humanitas. Ed. Umberto. Meridiane. Jorge Luis. Buc. Ed. Nr. Polirom. Ed. Artă şi convenţie. Pierre. Ed. Clasicismul european. Matei. 21-23 Erlich. Business Magazine. Ed. Buc. 66 ----. Ed. Iaşi. Şase plimbări prin pădurea narativă. Ed. Nr. Lorenz.. 21. Polirom. Ed. Elliot) Cezar. Univers. 24. 62-66 Bourdieu.. 149 Eliade. Pierre.. Ed. 1995. 52 Dittman. Polirom..S. Ed. Michel. Institutul European. 60-62 Duby. 1986 Călinescu. Buc. 89-177 247 . Michel Izard. p. apud Gheorghiu. 1994. A citi. IX. în rev. în Cahiers du Sud. Meridiane. p. Montana. Enciclopedică Română. în rev. 17. Georges în Convorbiri cu Le Monde. 2004. Dicţionar de etnologie şi antropologie. 1991. Formele elementare ale vieţii religioase. Humanitas. Tehnică. 25. p. Russian Formalism. 211-215 Defays. Anton. Buc. 1991.. The Hague. 18. 1960 Fondane.. 9. Iaşi. p. 22. p. Intelectualii în câmpul puterii. 10. Economia bunurilor simbolice. Buc. p. 20.. 1989. Ed. Drumul spre centru. Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Retrospective. Buc. p. 15. Ed. Polirom. U. 27. Pronume din trecut. 166. 8. JeanMarc. Ed. Pontica. p.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 7. Benjamin. Secolul 20.. Comicul. Imagini şi simboluri. Simbol. 1986 (problema raportului între moştenire şi moştenitor) Bourdieu. Economia bunurilor simbolice. p. Buc. Ed. Iaşi. Univers. p. 2003 ----. 11. 13.

p. Buc. Paralela 45. Nicoale. Paris. Sorin. Jaspers. Ed. în rev. Frances. p. citat de Gustav René Hocke. Ed Eminescu. Seuil. 127-150 41. James. Ed. Buc.. Idei în dialog. 1997. 1982. Univers. 8292 (istoricitatea).. Linda. în vol. Génette. 787 44. 1984 39. Palimpsestes. 2009 43. 111. Rus (coord. 89. Ed. 27 36. Humanitas. Lăzărescu în studiul Ştiinţele istorice în perspectiva interdisciplinară. Nicolae. 191 38. 11 în Giovanni Sartori. Aldous.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 28. 1994 45. Ed. p. p. Buc. 23 37. Manolescu.. Întroducere în personalităţi. Lumea ca labirint. 7/iul. Ulise. 3.. La littérature au second degrée. London. Karl. 711 30. Lyotard. The Art of Memory. Matei. BOR. citat la p. 27 martie 2009. Fenomenologia. Paideia. 165 31. Buc. 1 şi 2. Ed. Ed. Hans Robert. 75-84 ( a cunoaşte trecutul în prezent).. Politica postmodernismului.. 1973. Adrian. 2000. p. Introducere la pretenţia pentru baroc. Henry. Nr. Buc. Ed. p. Lavric. A. Nr. 217 de Dan A. 1992 29. 25. Buc. Istoria critică a literaturii române. România literară. Huxley. Realitatea. Univers. 6/iunie 2006.10. 6 40. în rev. Nicolai. 2005 33. vol. p. p. Buc. Idei în dialog. 92-99 (filosofia istoriei) 42. p. 1130 în Biblia sau Sfânta Scriptură. citat la p.. Corneliu. Jacqueline. 1997. Jean François. Buc. Meridiane. Leu.. Humanitas. 1973. 1983. Interdisciplinaritatea în ştiinţele contemporane. Buc. 12. Joyce. Iorga. Nr. Hartmann. 2000. Buc. Ed. Ed. Între cavaleri şi trubaduri în rev.. Piteşti. Penguin.1938 la Universitatea din Bucureşti. Ed. p. Istoria filozofiei. p. Yates. 16 248 . Univers. Gérard. Marino. 84-99 (arhiva de text) 32. 2008 35. Ed.. Bogdan. Ivaşcu. Experienţa estetică şi hermenutică literară. Hutcheon. Mavrodin. p.).. Jauss. Religia modernităţii seculare.Triumful raţiunii. Homo videns.. Dicţionar de idei literare. 1983 34. Lecţia de deschidere de la 31. Vechea şi noua ontologie. Buc. Univers Enciclopedic. Buc. Ed. Ed. 1997. Politică.

Unatc Press. Ed. Fernand Braudel. Patapievici. 1986 59. Ed. Pepino. Şestov. Pragmatism şi filosofie postnietzscheană. 31-60 47. Dacia. p. Sentimentul românesc al fiinţei. 92-100 50. Proust.. Iaşi. Buc. p. Ed. Ed. Buc. Buc. în Convorbiri cu Le Monde. Buc. Danusia.. Eminescu... Ed.. p. Nina. Sebastian. Lev. Ratzinger. Ed. Buc.. p. Humanitas. Humanitas. 1996 57. Istoria filozofiei occidentale. 2007 249 . Cartea Românească. Buc. Ed. Colecţiile Cotidianul. Stock. a avut ca obiect de cercetare istoria mică şi este reprezentată de următorii autori: Marc Bloch. Marcel. O istorie "glorioasă". Rorty. Emmanuel le Roy Badurie.. I. Joseph. Platon. 3 60. p. 2005 56. Moldova. citat de Andrei Marga în Dialectica secularizarii (Jürgen Habermas. 432-433 51. Thom. Ed. 2000 (v. Phillippe Aries. Lucien Febvre. p. Regia spectacolului de animaţie. Pierre Chaumu. Cluj-Napoca. Ed. 2001. 1929. 33-315 62. Georges Duby. Ernst Labrausson. 1996 ("altceva") 49. Humanitas.. 21-48 55. Rudolf. Despre numinos. Hamlet. Shakespeare. Otto. Buc. p. Tomiţă. Stănculescu. 2007. Alexandra. 2000. Univers. Ed. p. 312 58. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Piteşti.. 55 54. Kieslowski. Ed. Bertrand. René. William. Univers.. 2000. Kieslowski despre Kieslowski. Buc. Humanitas. Russell. Întrebări pentru sfârşit de mileniu. p. Constantin. Jacques Le Goff. Opere VI. Ed. Apostrof. Stampa japoneză în secolul al XVIII-lea. Buc. Şcoala analelor. 60 63. 1997.. 2010. Cristian. 1989. 205 52. Jurnal. Paralela 45. Noica. Buc. Dosarul protocronismului românesc. Univers. Buc. Filosofia tragediei. Cosntantin. Richard. Joseph Ratzinger). Buc.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 46. 1978. Cartier 61. 1 48. R.. Mihail. O iubire a lui Swann. Noica. Schiţă pentru istoria lui cum e cu putinţă ceva nou. Allfa. Horia-Roman. Meridiane. Ed. p. Ed. Omul recent. À la recherche du temps perdu) 53. Cluj-Napoca. Ed. p. Ed.. II. Buc. 2005.

p. p. Structură. Didactică şi pedagogică. Bloom. 8. Buc. Ed. Dan.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 64. Boboc. Gabriel. p. Art. Vestala. Minerva. Buc. 3 66. Simbol. Ispita evocării. Polirom. Wölflin. p.. 2004. Postmodernismul în antropologia culturală. Iaşi.. 209 (cultural studies) III. 2008 70.. Ed. The Penguin Press. Ed. 69-79 7. 142-146 6. Luciditate şi nostalgie. un precursor al secolului XX. Harold. Nr. Allan. 1999. citat de Lorenz Dittman în Stil. Ed. Opere. Petre. Canonul occidental. 1995. 1983. Buc. xxxx. Humanitas. Blaga. Ed. Dragomir. Ed. Societatea transparentă. p. 2006. 2005.. Heidegger. Buc. 5 67.B. Alexandru. şi Nihilismul în subcapitolul Tipologii ale culturilor din capitolul IX Teoria culturii 30 250 . Nietzsche. p. Meridiane. aşa cum l-am cunoscut. Buc. în rev. Theory. Buc. Gilles. p. Timpul. Ed. 123-136... Vulcănescu. Linda. Secolul 21. Ţuţea. Martin. Yndt. Ed. Ed. History. vol. p. Mircea. p. Nietzsche. Humanitas. Buc. All. Gianni. New York. Routledge. Reflections if the forgotten twentieth century. 297-306 (Eonul dogmatic) 2. 2007 4. All Educaţional. 64-70 69. Vattimo. Humanitas. Fiction. Ed. Filosofia contemporană.14. Metafizica lui Nietzsche. Lucian. Enciclopedie de filosofie şi ştiinţe umane. 2004 8. Ed. New York.e Criza axiologică30 1. 2006. p.. Constanţa. 1992. Crase banalităţi metafizice.. p. Alexandru. 154-155 68. în vol. 7-21 5. Deleuze. Ciachir. Ed. 1982. Hutcheon. 1993. Pontica.. London v. Buc. Lumea ca teatru. 1-6/2001. A Poetics of Postmodernism. 274-278 (interpretarea operei Moarte la Veneţia) 3. 169-175 9. Buc. Criza spiritului american.. Ed. Buc. Troc. 174-178 (genealogie şi necesitate) 65. Reappraisals. Tony. Bloom. Nae Ionescu. p.

172-180 19.. p. Buc. Constanţa. Buc. Piteşti. 2004.. Modernitatea. Sfârşitul modernităţii. Roşca.. 166-172. Opere. Vattimo. 90-108 18. p. Vasile. Amarcord. Tudor. Kierkegaard. vol. Ed. 1979. Ed. Ed. ----. Lyotard. Nouss. p. Alexis. 1982. 163-169 13. Aion. Fundaţiei România de Mâine. Buc. Timişoara. Buc.. Ioan D. 149-174 17. Moralităţi elementare. Ed. 92-99 12. 1993. Fenomenologia. Buc. 8992. 27-29 11. Friedrich. 44-47 (modernitatea ca valoare) 15. Oradea. p.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 10. Ed. Ed. Minerva. Nietzsche. 2002. Søren. Ed.. Repetarea. 92-105 (modernitatea şi rescrierea trecutului) 16. Ed. Eminescu. Buc. 1997. Humanitas. 8. Morar. Pontica. Voinţa de putere. 430441 (despre originea evaluărilor noastre). p. Gianni.. Omul recent. 183-191 251 . Humanitas. p. Paralela 45. 2000. 93-627 14. Horia-roman. Paideia.. Studii de filosofia culturii. p. 2001. Patapievici. 1999. p. Vianu. Ed. Ed. 2000. Jean François. p. p. Introducere în axiologie.

9 discipline plus 3 domenii Axiologie 252 .

Categoriile fundamentale ale esteticii şi estetice: frumosul şi sublimul 6. Artistul – tip de personalitate creatoare. Componentele fenomenului artistic (autorul. judecata de valoare estetică. gustul estetic. poetici şi poietică. Mimesis-ul în arta teatrală 8. evaluarea estetică. Atitudinea estetică şi componentele sale: simţul estetic. teoriile artelor. Tipuri de opere. Rolul biografiei 9. creaţia. Ficţiunea cinematografică şi ficţiunea în teatru 15. Sistemul artelor sau artă şi arte. idealul estetic (schiţă) 5. Teoria "morţii artei" 14. Conceptul de operă şi opera de artă. Poetici teatrale 4. Ficţiunea artistică. opera şi receptarea). Despre "irealităţi".9 discipline plus 3 domenii Estetică generală CAPITOLUL IV ESTETICĂ GENERALĂ IV. Poetica de autor în arta filmului. Forma artistică în film. esteticile de ramură. Forma operei de artă. criticile de artă şi istoriile artelor 3. Morfologii spectacologice 13. Delimitări preliminare: estetic şi artistic. Clasificarea 31 Acest curs se predă la Anul III CAV şi Anul III Regie Film 253 . Conceptul de artă. "Dublul mimesis" în cinematograf. Tipologii de opere teatrale şi cinematografice 12. Categoriile fundamentale ale esteticii şi estetice: tragicul şi comicul 7. Mimesis-ul. sensibilitatea estetică. Obiectul şi problematica esteticii. Explicarea creaţiei artistice din perspectiva psihanalizei 11. Creaţia artistică 10. Poetică.A Componentele tematice ale cursului de Estetică31 (syllabus) 1. Discipline conexe 2. estetica generală.

Arta modernă şi modernismul 19.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 16. precursoare a esteticii postmoderniste 21. Conceptul de valoare şi valoarea estetică în genere 28. Fenomenul interferenţelor artelor în secolul 20. Valorile extra-artistice 29. Regimul valorilor extra-artistice în interiorul operelor de artă teatrale şi cinematografice 30. Arta ca formă de limbaj. Arta – formă a culturii (spirituale). (Teatrul şi filmul ca ramuri ale artei) 17. Estetica condiţionalistă şi cea constituţionalistă 26. Filmul şi teatrul ca forme ale limbajului artistic 23. Interferenţe ale filmului şi teatrului cu celelalte arte 18. şcoală. "Orizontul de aşteptare" şi catharsis-ul 25. Funcţiile artei. Pancronic şi caduc în opera de artă. Varietatea tipurilor de valori estetice intrinseci imanente operei. Spiritul avangardelor. Estetica lui Nietzsche. Informaţia semantică şi informaţia estetică 24. Postmodernismul în artă. Regimul valorilor extra-artistice intrinseci operei. Curent. Universalitate funciară şi universalizare circumstanţială 254 . Critica de film şi critica de teatru 27. Teatrul şi filmul în sistemul artelor. Mass-media şi "aura" operei de artă 31. Judecată de gust. Arta în civilizaţia actuală. Filmul postmodernist şi postmodernismul în arta teatrului 22. Tipuri de receptare. Avangardele. Filmul de avangardă şi teatrul de avangardă 20. Artă şi comunicare. Teoria receptării. Critica de artă – formă specializată de receptare. stil. Valoarea globală.

Yves. Ed. Ed.B. Seuil. 2003. Regulile artei. Buc. Principii de estetică.. Paris. Blaj. Ed. Estetica in nuce. Aristotel. La philosophie de l'art. Ed. Auerbach.P. 1957 5. Buc. Meridiane. Utopia cinematografică. Pleins Feux. vol 1 şi 2 21. Călinescu. Buc. Ed.. ESPLA. Iaşi.. 2006. Cometti. ----.. Ed. Univers. pentru Literatură. Buc.. 1999 8. Buna vestire. 1998. Fenomenologia aroganţei. 1967 6. Diderot. Réflexions sur l'esthétique contemporaine.. Cesare. pentru admirabila atitudine teoretică a interpretărilor şi spiritul selectiv cu care a excerptat texte dense din operele unor mari esteticieni. Alexa. Florance.a Bibliografia generală a cursului de Estetică 1. Renée. Univers. Paris. Mimesis (1946). ediţia a doua 17. Ed. 32 255 . Buc. Ed. Seuil. Cornea. Brandi. Bonveresse. Morizot. Spectacolul ascuns. Gheorghe. Ceauşu. 1992 4. Dufrenne.. Buc. Pierre. Ed. Buc. ELU. Croce. Buc.. Polirom. 7 discipline: orizonturi culturale. 1988 2. 1971 Recomandăm În primul rând excelenta lucrare a profesorului Vasile Morar intitulată Estetica.B Bibliografia cursului de Estetică32 IV. 2010 3. Ed. 1971 18. Meridiane. 2000 19. Ştiinţifică. Ştiinţifică. Casetti. L'esthétique experimentale. 1998 7. editura Universităţii din Bucureşti. L'art du lieu commun. 2003 14. Denis. Ed. 1957 20.. R.. Mikel. Bourdieu. Fenomenologia experienţei estetice. Breviar de estetică.F. Visarion. Teoria generală a criticii. George. Achiţei.U.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală IV. Fundaţiei Pro. 317-339 13. Anne. Questions d'esthétique. Paris. J. Benedetto. 1998 16. Poetica. Ellipses. Ponivet. ----. 1998 9. Guido.. p. Erich. 2000 15. Ed. J. Begel. Unatc.. Gheorghe. Poeticul. Buc. Paris. Introducere în teoria lecturii. II. Buc. Coquelin. Ed. în Opere alese. Francesco.1. Paradoxul despre actor. Meridiane.. 1985 10. Ed. P. Buc. Univers. 1968 12. Cusset. 1976. Paul. Interpretări şi texte. 2000 11. Ed. Aristarco. Frumosul dincolo de artă. Les théories du cinéma. Nathan.

Pontica. Despre frumos şi artă. Cours d'esthétique. Ianoşi.E. 1999 38. 2003 256 .. 1979 40. Critica facultăţii de judecare. Joël. 1974 29. Ed. Academiei. Buc. Dinu. Buc. Universităţii din Bucureşti. Jauss. Meta Concept. 2000. K. Ed. 1983 37.. Comunicarea. Estetica. Re-mix épidemik. 2 42. Ed. 2006 32.. Eminescu.. Constanţa. Ed. Experienţă estetică şi hermeneutică literară. Meridiane. Ed. Immanuel. ELU. Kant. Nicolai.. Homo aestheticus. 1996 24. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Esthétique de la disperation. 1978 33. 2006 28. Buc. Didactică şi Pedagogică.. Buc. Presses Universitaires de France. Umberto. 295 . Ed.. Adamant Media Corporation... Buc. Istoria esteticii. Gilbert.. S. Individualité et valeur dans la philosophie morale. Martin. p. Buc. Buc. Hans Robert... Buc. Ferry. Buc. Originea operei de artă. Lukács. Sublimul în artă. H. Estetica. Jean. Ed.. vol. 1999 23. Ed. Ed. vol. Mihai. Duvignaud... Emmanuel. Klincksieck. Hartmann. Theodore Simon. Buc. FRAC BasseNormandie. Ed. Univers. ----. 2006 39. Jouffroy. 1 şi 1974. Ed. 1 şi 2. Meridiane. ----. L'esthétique contemporaine. M. Hegel. Ed. Univers. Hubaut. 1984 44. Buc. vol. Ingarden. Buc. 1972. Ed. Ed. antologie. 1978 36. Estetica. Eco. Univers. Sociologie du theatre.313 43. Mara. Ed. Minerva. Buc. Schiţă pentru o estetică posibilă. Morfologia artei. ----.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 22. vol. Buc. Buc. Opera deschisă. Kuhn... Tendances et enjeux. Ed. 1975 34. Meridiane. Halais. Kagan. Ed. 1. Limitele interpretării. 1981 41. 1984 35. Luc. Roman.. Meridiane. Estetică.. Morar. Buc. 1982 31. Georg. Tradiţiile gândirii estetice româneşti. 1972 27. Meridiane. Algos. 1997 26. Georg Wilhelm Friedrich. 1966 30. Ed. Univers. Interpretări şi texte. Quadrige. Buc. Studii de estetică. 1969 25. Vasile. ----. Heidegger. Prelegeri de estetică. BPT. Ion. Jimenez.

Thomas. Ed.b Bibliografie pentru Estetica teatrului 1. Naşterea tragediei. Buc. Unitext. Estetica contemporană.. Guido. Theodor W.. Ed. 65-70 3. Ed. Warren.. Iaşi. Univers. 1976. Contururi spectacologice crepusculare. Vianu. The Free Press/CollierMcMillan. ELU... Ed. Hannah. Nietzsche. Ed. Buc. Adorno. New York/London. Muzeul Literaturii Române. Ed. Jean-Michel şi Françoise Revaz. littérature. Wellek. Morpurgo-Taggliabue.. Categoriile estetice.. Artele şi relaţiile dintre ele.1.. Television and the Patterns of Mass Culture. Buc. Buc. Simbolul artistic. Mass Culture. Ed. 1981 52. 1968 55. White (Ed. Dabney.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 45. Wladyslaw. Adam. Acterian. vie humaine. Arendt. Townsend. pentru Literatură.B. White (Ed. p. Introducere în estetică. 1998 2. Toboşaru. p.. 20. în Rosenberg. Friedrich. Opera de artă vie.. Buc. Buc. 2006 IV. All. Wilhelm. Society and Culture. Univers.. 1 şi 2 49. 177-297 50. Tudor. în antologia De la Apollo la Faust. Studii de estetică. The Popular Arts in America. Univers. Analiza povestirii. Meridiane. Ed. 1967 57. Istoria celor şapte noţiuni. Ed. Buc.. Ethique. vol. Estetica. Ed. Ed. ). Ed. vol 1 şi 2. ). Buc. Moutsopoulos.. Buc. Munro. 482 4. 93-101 257 . Ed. Buc.. Buc.. Buc. Austin.M. Teoria literaturii. Adolphe. 2000 54. Scrieri despre teatru. B. ----. Ed. Worringer. D. Meridiane. Buc. New York/London. Evanghelos. Univers. Susan.. Philosophie morale. Tatarkiewicz. p. p. 1957. 1974 48. Mass Culture. 1999. Institutul European. Appia.. Mukářovský. 1970 58.M. 16. 2000 5. Abstracţie şi intropatie. vol. Meta Concept. Buc. 29. René. Haig. The Free Press/Collier-McMillan. Împotriva interpretării. Ion. xxxx. B. Buc. Meridiane. 1 şi 2 46. Sonntag. 1978 56. 2004 53. D. Jan. Univers. Ed. 2000 51. Tempus. 1981. în Rosenberg. 1978. 1976 47. Meridiane. 1957. The Popular Arts in America..

Buc. 8. S. Ariès. Buc. Ed. 2004 Bahtin. Buc. p. Unitext. Ed. 168-190 (carnavalizarea). Dicţionar de etnologie şi antropologie. 1997 (secolul 19-20) Assunto. George. Roşu şi aur. 1994 (antichitatea). 10. Pierre şi Michel Izard. 1995 (renaşterea şi reforma). 171-218 Babeţi. 1994 Bonte.. 1977 258 .. Istoria vieţii private. Cesare. O canoe de hârtie. Buc. Ed. Meridiane. 14. Univers. 11 şi 12/2001. Ed. lumea e un teatru. Roland. Regulile artei. 2010 ----. p. VII şi VIII. Ed. Ed. Ed. Pia. 22. Teatrul azi. 25-27 (despre sensul teatrului lui T. Adriana. Buc. 19-22 Barba. Pierre. 1976. Editură. p. 21. 1985. 1993 ----.. Ed. 2007. Ed. Întoarcerea la ritual. Eugenio. Buc.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 6. Ed. 19. 372455 (muzica) Brînzeu. 9. 20. 294-317 (genuri teatrale) Banu. 291-302 (dansul). 2003. p. 53-59 („Oraşul ca teatru şi viaţa ca sărbătoare”). 16. rev. Cluj-Napoca. Buc. 12. p. Echinox. I şi II. 1998. Nr. 290-291 (mimica). Iaşi. Polirom. O istorie. Spaţiul gol. Ed. 67-68. 1995 (epoca feudală). Polirom.. Despre televiziune. 23. Unitext.. 1998 ----. Eliot) Bristol. Cluj-Napoca. 7. Shakespeare. 584-587 Booth.. 199-200 Bourdieu. p. 134-135 Barthes. 1999. Peter. p. Plăcerea teatrului. Methnan. Meridiane. în rev. Buc. V şi VI. p. Iaşi. Zidul crăpat al limbilor. Meridiane. Meridiane. 17. Mihail. p. 1970. Rosario. 11. Estetica filmului. 13. Ed. nr.. Retorica romanului. Problemele poeticii lui Dostoievski. Michel Marie şi Marc Vernet. 226-232 („Teatrul experimental şi teatrul de bulevard”). Tratat de antropologie teatrală.. Dandysmul. Jacques. Ed. Ed. 390-427 Brandi. 133-160 Aumont. 1985 Brook. Ed. 3/martie. vol. 1983. Antologie concepută şi comentată de George Banu... III şi IV. Universul ca spectacol. 18. Buc. Michael. 250290 (teatrul). Teatrul spectatorului. Carnaval and Theatre: Plebeian culture and the structure of authority in Renaissance England. Nemira. 2009. Ideea Design & Print. Philippe şi George Duby (coordonatori). 302-323 (filmul). 15. IX şi X. p. Idei în dialog. Univers.. Teoria generală a criticii. Buc. Univers. Univers. 1997 (revoluţia franceză şi secolul 19).. Alain Bergala. Wayne C. New York. Buc.

Buc. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Ed. Buc. Junimea. Cagli. 2006 39. la fète. Cazeneuve. I şi II. în vol. 2003 33. De Marinis. Iaşi. Noul dicţionar enciclopedic al ştiinţelor limbajului. Frica în Occident (sec. Milano. Meridiane. 1987 (II). Gheorghe. Ducrot Oswald. Encyclopédie de la Pleiade. Guy (coord. Delumeau. Noul teatru. în Fenomenologia experienţei estetice. Ed. 1987 34. 1968. Buzoianu. Somnolenţa gândirii în faţa patrulaterului de sticlă. Ed. Diferenţă şi repetiţie. 1971 27.. I. Meridiane. 1976. 1998 30. Buc. secţiunea Arte Plastice 26. La société du spectacle. vol. Donellan. Sociologia franceză contemporană. Debord. Ed. C. Buc. Jean. p. 81-91 42. Buc. 1965 (liturgic. vol. Actorul şi ţinta. Coquelin. colectiv Televiziunea. Buc. 1996.. III. Buc. Victor. Ed. 8 35. II. album. ----. Editions Galimard. Istoria culturii şi civilizaţiei. Institutul European. teatru radiofonic). 1995. Ed. 317-339 (receptarea spectacolului de teatru şi film ca mirare) 28. Jean . 477-485 (enunţare teatrală) 41. Riturile şi condiţia umană. Meridiane. 1986 38. Fenomenologia experienţei estetice. Magia lumii ca spectacol. XIV-XVIII). Eseuri. teatrul în Orient şi în Occident. Est. Ed. tendinţe. Fundaţiei Pro.. Buc. Anton. Galllimard. Dufrenne Mikel. Fenomenologia aroganţei. Buc. Cristea. Curente. reguli şi instrumente pentru jocul teatral. L'art du lieu commun. 3. 1993. Ed. ----. p. Buc. jocuri şi competiţie. Buc. Guy . Ed. 1999 32. vol. p.. Histoire des spectacles. televiziune.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 24. Eminescu. Comentarii la societatea spectacolului. p. Opera de artă şi execuţia sa.. p. Natalia. Ed. Cristophe. 100-130 43. Ed.).. Seuil. Cusset. I. Bompiani. cinema. 18-32 37.. Paris. 1990 (III) 40. Buc.. vol. 259 . ----.. Drîmba. în vol. Marco. Unitext. 1987 25. Ceauşu. Babel. artă sau politică?. p. M.. 4. Societatea spectacolului. Dănilă. Iaşi. Ed. orientări.. Ed. Ovidiu. Meridiane. p. Politică. I. Ed. 382-386 44. La pittura e il teatro.. Deleuze. Declan. Tragedia greacă. Paris. Anne . Buc. 1996 31. Jean-Marie Schaeffer. 81-91.. Babel. Ed. Teatrul experimental contemporan. Buc. 68-70. Ed.. 2001 36. O cetate asediată.. Ed. 1984 (I). 1976.. Dumitriu. 68-70 („Opera de artă şi execuţia sa”). Novele teatrale. Didactică şi Pedagogică. 2006. Dumur. 2005 29. Gilles.

Clémentine. La prime à l’emballage. p. Francastel. 1992 48.. 20-24 (revoluţia copernicană prin care s-a schimbat locul subiectului în raport cu lumea. Ed. Tratat de istorie a religiilor.. Goffman. 121-124 58. Heideger. Ed.. Viaţa cotidiană ca spectacol. Nicolai. Eco. Ed. Facla. II.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 45. Panorama des sciences humaines. Univers. 192-202 49.. Politique-spectacle. Buc. O istorie a artei. Ab urbe condita. 322-357 46. Estetica. Ed. Ed. Prelegeri de estetică. Iaşi. Muzicală a Uniunii Compozitorilor. Grotowski. 176-180 (sculptura greacă şi romană).-M. p. Paris. Actualitatea frumosului. 248-357 (muzica). E. Gadamer. III. Hegel. 2000... Secţiunea Arte Plastice & Scenografie 50.. Gallimard.H.. Buc. Originea operei de artă. viziune teatrală şi semnificaţie umană). 1966. Émile. 55-77 (arhitectura clasică). p. Ed. p. album. Ion. 556-636 (poezia dramatică) şi vol. 357-432 (literatura). 1988 56. 104135 (Artă şi istorie: dimensiune şi măsură a civilizaţiilor).. comunicare. 62. 1985. Buc. 25 47.. Ianegic. Homo ludens. Timişoara. Enescu. Ed. Les texts: types et prototypes. 1967 260 . 136-145. p. 248-320 (Imaginaţie plastică. Meridiane. 1982. Hartmann. Mircea. 2002. 177-189 52.. Umberto în Adam. Polirom. Eliade. Ferrier. 1974. 1992. Meridiane. din centru la periferie). Ed. Ed. Arts of the 20th Century. Buc. 573-580. 585-598 59. Georg Wilhelm Friedrich. 1975 55. în Le Point. Huizinga. Radu. 20-26 mai 1985. Buc. 166184. 61. J. Buc. Gassner. 1973. p. Jerzy. Ed. Iaşi. Ed. Johan. 75 57. Hans-Georg. Denis (coord. p. Buc. dar şi topos-ul omului-spectator. 1966. Ed.ro. Ed. p. 255-257 51.. 1972. John. Buc. 1972 53. p. Polirom. Humanitas. E. Formele elementare ale vieţii religioase. 1998. 1995. Ed.. Univers. Meridiane. Jean Louis. Ed. p. Buc. Istoria baletului. 185-191 60. Humanitas. p. Buc. Durkheim. Gombrich. Liviu Ionescu şi Tilde Urseanu. Editura Academiei Române. Paris. Gustin. Buc. 2003 54. Realitatea figurativă. 114-158 (sculptura). Martin. vol. Unitext..). Pierre. Academiei Române. Hollier. Formă şi idee în teatrul modern. Buc.. Nathan. Spre un teatru sărac.

1974. Doina. Tudor Vianu. Christopher. Ed. Moles. Ed.. p. Søren. Meridiane. Marcuse. 1999 72. Morar. vol. Estetica. 1981. p. Buc.. Meridiane. II... No Jobs. 294-302 81. 229-249) şi p. vol. 49-50 (punerea în abis). p. Routledge/Kegan Paul Limited. Susanne. No Logo.. The Culture of Narcissism. ClujNapoca. Nearta-artă. Buc. Morfologia artei. Ed. Meridiane. în revista Secolul 20. „Lumea ca teatru”. Ed. Anima. Meridiane. Solomon. 1-2-3. Kagan. G. 16. Verlag der Autoren.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 63. Munro. Ernest Victor. Vasile. Naomi. Riscurile avangardei. London. Lehmann. Ed.. Repressive Desublimation. 47 68. 1966 77. 38 70. Amarcord. 69-104 69.. Tipuri psihologice. Interpretări şi texte. Humanitas. vol.. 21. Nouă chipuri ale ordinii şi haosului. 1985. 261-270 76. 2003. Hans Thies. p. p. A theory of art developed from Philosophy in new key.. Artele şi relaţiile dintre ele. 2001. Lukács. 38. London. Buc. Mănuţiu. Repetarea. Klein. I. Ianoşi. Arta de a fi spectator. 1979 66. Buc. Lasch. p. Casa Cărţii de Ştiinţă. Ştiinţifică. Ed.. Ion.. Ed. Ed. Marcus. ----. Postdramatisches Theater. Cartea Românească. 79.. Llosa. England. Lucian Blaga şi teatrul. Langer. 1982. Ed. Ed. Kierkegaard. p.. Estetica. Feeling and Form. Buc. Loc-locuire-poluare. Buc. Abraham A. în One-dimensional Man. Opere. 2003 75. 1979. Anca. Londra. Ed. 181-208 (muzica) 64. Carnavalul şi ciuma. Ed. No Space. p. 10. 302-449 74. Mario Vargas. Thomas. Buc. 2003. C. Maşek. 209-212 (v. 1953. Buc. p. p. Humanitas. 1986 78. 29. Boston. 1997 (aici e şi despre persona şi mască) 65. 1992 73. Warner Books. Herbert. Flamingo. Routledge Ltd. Povestaşul. Georg.. New York. The Conquest of the Unhappy Consciousness. Buc. Universităţii din Bucureşti. 2006 71. Beacon Press. I şi II 261 . 263-275 („Mesajul teatral”) 80. M. No Choice. Sociodinamica culturii. Modola. Timişoara. 2000 67. 1972. nr. Ed. Buc. 1999. Jung. Postdramatic Theatre.

Radu. Trei. în vol. 234-239. II. Yale University Press. Schwartzenberg. De la Apollo la Faust. Flamarion. Radu.V. Buc. arta cinematografică p. 1985. Karl. Rozencrantz and Guildenstern are Dean. Serghei. p. Popper. Ronvillois.. Ed. Facultatea de Jurnalistică. 1991. Introducere în semiotică. Bouffonneries Contreastes. David. Vezi? Comunicarea prin imagine. Ed. Buc. Buc. Friedrich. 138-142) 93. citirea imaginii de film p.. Penguin Critical Studies. Buc. Meridiane. comparaţie între teatru şi film p. Statul spectacol. 2002 (artele spectacolului p. vol. Teatralitatea teatrului. Buc. A Study of the Changing American Character. 84. Paladi. 1988 95. Roger. Buc. 463-465 (Guardini.. 244-267) 83. Scripta. Humanitas. Buc. Vizual. 242243.. Roger-Gérard. Sava.. Sartori. Samuel. 86. Obraztov. 1971 87. Meridiane. 1967. Ed. Ed. Giovanni.. Curs de istoria muzicii. 104-106 89. Buc. Eminescu. The Lonely Crowd. 1995. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Însemnările unui regizor (1947) în vol. 98. Ed. 240-241. rom. Ed. Buc. Sadoveanu. Ed. bibliografie: p. Librairie Arthème Fayard. New Haven. Ed. Cunoaşterea şi problema raportului corp-minte (o pledoarie pentru interacţionism). Paris. Savarese. 61-66.. Un dictionnaire d’antropologie théàtrale. Nicoară. 1961 90. Jean Jacques. Rovenţa-Frumuşani. p. Paris.. II. p. Adina. 2005 96. Barba . Mihail. 1981 97. Ion. Artă şi convenţie. despre film şi tv p. 2003 92. A şaptea artă. Gramar. L’anatomie de l’acteur. Ed. Buc.. Philosophie de la liturgie.. 2004. Buc. Cezar.. Fundaţiei România de Mâine.. Naşterea tragediei. Connecticut. Homo Videns. 1989. spectacolul liturgic) 91. Penguin Books Harmondsworth. 2002 94. Sales. Ed.. 118-142 (v. Daniela.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 82. Eseu asupra şi împotriva star-sistemului în politică. Nietzsche. 1995 262 . p. 212-233. 1277-308 85. Hanul Ancuţei. Ed. 1978. Riesman. Lettre à d’ Alambert sur les spectacles. Buc. E. Libriairie Aletheia. IATC. Corps et sagesse.. 1997 88. trad. p. Istoria teatrului din perspectivă antropologică. Nanu. Universitatea Bucureşti. Rousseau.

Roger D.. p. Meridiane. New York. 176-196 (filosofia corpului) 102. Victor. p. From Ritual to Theatre: The Human seriousness of Play. Yarwood. Cornell. Abrahams. xxxx. Smithsonian Books. Termenii cheie ai analizei teatrului. Iaşi. ----. London. Starobinski. Jean. 1999. vol. Ed. ). 112 (canoanele). ----. Myth & Ritual). Übersfeld. Simbolic Action in Human Society. Cornell University Press. Victor Witter. Aldine Transaction. X. Victor (Ed. Tonitza-Iordache.. Nemira. Arta teatrului. album.T. Turner. p. ----.. 2004. Doreen. 1993. Susan. 262-284 103. 2000. 1974 (1996) 106. ironie. 1970. Amarcord. 7. p. 334-347 (o singură cultură şi o nouă sensibilitate) 100. 1988 114. Turner. 1995 111. Batsford. Anne. 137-138 263 . The Ritual Process: Structure and Anti-structure (Symbol. 229-250 (Din istoria unei teme poetice: lumea ca teatru) 113. The Antropology of Performance. september. The Ritual Process: Structure and Anti-structure. Institutul European. 49-147 101. în Performing Arts Journals. Performing Arts Journal. Souzenelle. Ed. 99-105. p. Timişoara. Stoichiţă. Vianu. Victor Ieronim. 9-86 104. The Encyclopaedia of World Costume. o artă a juxtapunerii radicale). p. 88-90 (Atena). nostalgie. Buc. Buc. PAY Publications. Ed. Sontag. Melancolie. 79-81 (arta). Ed. Opere. Celebration: Studies in Festivity and Ritual. Enciclopedia civilizaţiei greceşti. Meridiane. 1987 (constată fenomenul „teatralizării lumii”) (sau v. Simbolismul corpului uman. Ed. 301-314 (happening-urile. ----. 1967 109. Ed. Annick de.. Buc. April 1987 110. 1982. Social Dramas and Stories about Them.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 99. 193-202 (teatrul şi literatura). Buc. Împotriva interpretării. Minerva. 1980 105. B. 1988) 108. Tudor. 1980 107. Meridiane. 1996. 314-334 (note despre „camp”). 65-69 (arhitectura). Turner. 1999 112. Instaurarea tabloului. Buc. Michaela şi George Banu. Ed. Univers. în Critical Inquiry. p. Ed..

Ed. politică. Buc. orice artă o teorie a ei însăşi ca artă.” Tudor Vianu „După părerea mea. 1979.2 Obiectul şi problematica Esteticii. 264 . 300-304 (jocurile). Poetică.B. p. 370-371 (muzica). Nr.” … ”frumosul artistic este în primul rând una din valorile culturii omeneşti. Buc. Buc.. Univers. All Educaţional. 2004. 5. Paralela 45. 64-88 Begel. 1999 (esteticul) Călinescu. p. Piteşti. Sorin. Paris. xxxx. Canonul occidental. Teoria estetică. Introducere în poetica modernă. în rev. Ed. Ellipses. 185-187 (Dionysos). Theodor W. p. 2. O istorie a teoriilor despre artă.. 1-6/2008. 2007. 427-428 (pieptănătura). 440 (poezia lirică). 55-70 IV.” Roman Ingarden 1. p. p. Discipline conexe „Estetica este ştiinţa frumosului artistic. 6. 1968. estetică. Secolul 21. în vol. Harold.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală (clasele sociale). Ed. Ed. 146-147 (comedia). sociologie. Buc. Renée. Principii de estetică. 416-427 (pictura). 556-557 (tragedia) 115. religioasă. 4. Despre estetica cuvântului. George. Florence. LXXII ("Orice ştiinţă a produs simultan o teorie a ei însăşi ca ştiinţă. Adorno.. Buc. Buc. Ed. 165 (dansul). L'esthétique expérimentale. 9-13 (statutul esteticii şi obiectul ei) 3.. 468-505 (sculptura). Art. Univers. xxxx. 940-941 116. pentru Literatură. Ed. 1977 Bloom. Ed. p. 5 Bonveresse. 1972. în vol.. 368369 (muzeele). 194 (drama satirică). 1998 (esteticul) Bialostocki. 295-299 (îmbrăcămintea).. 539-541 (teatrul). 465-468 (religia). Seuil. 8.") (estetica şi teoria artei) Bahtin. La philosophie d'art. 2006 Alexandrescu. Jan. alături de valoarea economică şi teoretică. morală. ediţia a 2-a. 7. Ed. Poetică şi stilistică. Meridiane. Mihail.. Enciclopédie de filosofie şi ştiinţe umane. Scena publică. Orientări moderne. estetica filosofică este indispensabilă atât pentru clarificarea unor realităţi şi noţiuni de bază cât şi pentru înţelegerea şi interpretarea rezultatelor obţinute pe alte căi.

. 153-192 (estetică generală) Gadamer. 2000. 2007. Pleins Feux. p.. 295-312 Dorfles. p. Eminescu. Buc.. 1998 (esteticul) Cusset. a 2-a. Nearta-artă. 2000 (esteticul) Coquelin. 2001. Buc. 15-136 (esteticul) Gheorghiu. 22. 12. p. Facultatea de IstorieFilosofie. Metafizică şi artă.. FRAC BasseNormandie. I.. 11. J. 1965 sau Ed.. Univers. Gilles. PUF. 24. 16. 21. vol. Univers. Georg Wilhelm Friedrich. Buc. Cartea Românească. Polirom. 1978. Nicolai. Mihai. Ion. 58-87 (esteticul) Cometti.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 9. p. Introducere în antropologia culturală. 15.. Ed. Iaşi. 25. 10. Ed. Ed. 18. Adevăr şi metodă. Ed. Academiei. Re-mix épidemik. Réflexions sur l'esthétique contemporaine. Vasile Morar. Buc.. Buc. p. 17. p. R. Mihai. Ed. Ed. Cluj-Napoca. Buc. p. 13. Yves. Intelectualii în câmpul puterii. Ed. p. Ed. Kalokagathon. 207-216 (estetica ca disciplină) 265 . crestomaţie. 1980 Coman. 18-20 (statutul esteticii şi obiectul ei) Hubaut. Anne. Radu. Ed. Ed. Ed. Ed. Estetica mitului. Ed. p. Paris. L'art du lieu commun. Buc. vol.P. 2008. Prelegeri de estetică. p. Buc. Didactică şi Pedagogică. Ed. Gheorghe Ceauşu. Iaşi. Mircea. Academiei Române. Questions d'esthétique.. Ed. Paris.. 1978 (estetică de ramură) Florian. Fenomenologia spiritului. Teora. 203-207 (componentele esteticului) ----. I. 2000. 3-7 (statutul esteticii şi obiectul ei) Hegel. Petru. 2000 (esteticul) Dinu. 1974. Esthétique de la dispersion.. 1966. Buc. Mihai Dinu. 2006 (esteticul) Ianoşi. Hans-Georg. 1992. Estetica. 1985. Buc. 14. Joël. 1982. Cezar. p.. 23. Comunicarea. 7-9. 9-16 (statutul esteticii şi obiectul ei) ----. 59-67 (ritualul şi eticheta) Comarnescu. Estetica şi teoria artei. Buc. 99153 (istoria esteticii). Polirom. Parivet . Universitatea din Bucureşti. Algos. Seuil. 251-270 (ideologii literare şi ideologii politice) Hartmann. Morizot. 20. Echinox. Y. Estetica. Iri. 19.

Ed.. Morar. 1975 (istoria esteticii) 38. Camil. Buc. Jan.. estetică. Th. Ribot. 1973. 72-90 (istoria esteticii) 43.. în vol. Univers. Ed. Buc. Filosofia lui Schopenhauer. Buc. 1975. Buc. 2005 39. Ed. 116-139 31. sociologie. Dicţionar de idei literare. Vasile. Iuri. Studii de estetică. 1972 41. Radu. Vasile Morar. Ed. Roman. Politeţea. Studii de estetică.. Buc. p. Ed. Ed. Iaşi. 60-64 (esteticul) 33. Buc.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 26. Buc. Artes. Univers. Buc. p. Universităţii din Bucureşti. Ed. Univers. Buc. Univers. Mara. 1979. 1974. Ed. Ed. Theodore Simon. p. Klincksieck. Universitatea din Bucureşti. Despre conţinutul şi structura noţiunii de „literatură artistică”. 1978. în vol. Adrian. Pătraşcu. Enciclopedică Română. Ingarden. 1999 (esteticul) 29. Univers. Ed.. Estetica. Estetica. Artă şi ordinator. Buc. 1971. Dragoş. p. Estetica.. Buc. Ed. colectiv Poetică. Meridiane.. p. Crestomaţie. Curentele estetice contemporane. 1993. Ed. ----. Ideea. Estetica analitică: Arthur Danto. Mukařovský. Petrişor. Tehnică. Jouffroy. Buc. Modalitatea estetică a teatrului. Panofsky. Buc. Eminescu.. Schiţă pentru o estetică posibilă. 3048 266 . p. Buc.. Ştiinţifică şi Enciclopedică. L'esthétique contemporaine.. Estetica contemporană. Pius. 2006 (esteticul) 30. p. Cezar.. Morpurgo. Ed. p. Gheorghe Ceauşu. Ed. Tendances et enjeux. 355-363 (esteticul extraartistic) 35. Petrescu. 1974. 1976 36.. 1975 27. 623641 (esteticul) 32. 94-126 (esteticul din afara artei) 37. Ed. 2-93 (estetic şi artistic). Moles. Marcel. Jimenez. 1980 42. Interpretări şi texte. 2003. Abraham.. 2003. ----.. Buc. 375-384 (statutul esteticii şi obiectul ei) 28. Ed. Facultatea de Istorie-Filosofie. Cours d'esthétique. G. Meridiane. 13-31 (accente periodice pe diferite componente ale experienţei estetice) (estetica generală) 40. Erwin.. Adamant Media Corporation. Lotman. Univers. Servien... p. Ed. Interpretări şi texte. Marino. Universităţii din Bucureşti. p. 13-52 (statutul esteticii şi obiectul ei) 34.

BPT. 1969. Meta Concept. Ed. în vol.... 151 (accente în istoria esteticii) (În prima jumătate a sec. Nicolai. littérature. Iluminări. sublim. philosophie. Univers. Blaga. Ed. xxxx. ELU.. Tatarkiewicz. Tudor. 1974. Buc. 2002 (texte excerptate şi interpretate) 7. vol. Benjamin. Buc. estetică. Tradiţiile gândirii estetice româneşti. Buc. 1979 IV. Buc. Ed.. p. 2000. Dacia. Buc. XIX frumosul fusese principala noţiune a esteticii. Istoria celor şase noţiuni. 3337 (statutul esteticii şi obiectul ei) 46. Estetica. Despre frumos şi artă 6. Literatură. Philosophie morale. pentru Literatură. vie humaine.") 45. Scrieri din tinereţe. Ed. Introducere la o axiologie a obiectului estetic.3 Categoriile estetice IV. Vasile. Townsend. Buc. sau experienţa estetică. Ed. Univers. 151-160. 383-342 2.a Despre categoriile estetice fundamentale şi/sau ale esteticii 1. sociologie. Vianu.. Universităţii Bucureşti. Ferry.B. Evanghelos. Titu. Buc. Introducere în estetică. Wladyslaw. Arta timpului nostru. 1981. Ed. Ed. Fenomenologia experienţei estetice.. Buc. Dufrenne. Ed.3. Meridiane. p. ----. Zahar. Buc. Ed.. Lucian. Walter. 2000 10. Hartmann. Poetică. Estetica. 1984 8. Cluj-Napoca. p. Homo aestheticus. Meridiane. Estetica. Buc. I. 1968. Interpretări şi texte. Morar.. Ed. p. Ed. p. Dubney. Meridiane. p. Ed. Luc. Categoriile estetice. Vianu..457-462 5. Tudor. 1968 (şi în ediţie nouă) 11.. Frumos. p. 118-145 267 . 1973. Buc. Maiorescu. tragic. 23. Moutsopoulos. 2006 (esteticul) 48. Percepţia estetică. Minerva. în a doua jumătate a aceluiaşi secol "trăirea estetică (sau cunoaşterea..B. xxxx. Buc. 163-164 3. Mikel. 310-312 sau în vol. 1976. Marcel. Meridiane.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 44. Univers. All Educaţional. Estetica. Ed. Trilogia culturii. 1997 4. după cum sună sinonimele ei) s-a situat pe primul plan al gândirii estetice cu mai multă vigoare decât în secolul luminilor. 1976 9. pt. 1981. Ed. Buc. vol II. Univers. Ethique. p 16-17. 296338 (estetica lui Nietzsche) 47..

419-454 9. 2000 11. Buc.. 1981. Comarnescu. 380-400 13. 1966. 123-159.. Meridiane. 7. Paideia. Opera de artă. Ed. 57-58. Buc. Denis. 1982. Cartea Românească. Humanitas. 87-101 (frumosul şi binele). Univers. Theodor. Ed. Ed. Cassirer. p. William. Borges. 2005. vol. Jorge Luis. 225-237. p. p. 119-127 8. 136-156 (frumosul natural) 12. 1974. Antologie filosofică. Academiei Române. Eseu despre om. 251. II..3. Buc. Casa Şcoalelor. p. Petru. Buc. Meridiane. Frumuseţea ca senzaţie fizică.. II. 1994. Ed. 1988 (frumosul în artele plastice) 2. Estetica. Ed. Buc. 42 3. Gadamer. N. Buc. Bazele esteticii. Gérard. 2000. Meridiane. Frumosul dincolo de artă.. 176-193. ----.. 171-184 (sublimul şi frumosul) 17. Sublimul. 436-444 5. Eco. Virgil Bogdan. p. Ed. Ion. De ordine. 1998 6. Ed. I. Relaţia estetică. Univers.. Hartmann. Meridiane. Ed. Polirom. Hegel. 1978. Buc. Umberto (Ed. Scrieri despre artă.. Iaşi. Genette.. îngrijită de).9 discipline plus 3 domenii Estetică generală IV. Filosofi străini. vol. 324-327 (frumosul) 268 . Hogarth. pag. Ianoşi. p. Buc. Diderot. Ed. Georg Wilhelm Friedrich. Prelegeri de estetică. Bagdasar. C Narly. Comicul Categorii estetice fundamentale/Frumosul 1. Ernst. Ed. Ed. Buc. 1943. p. 1987. Buc. Augustin.. De vera religione. Buc. p. 156-158. Achiţei. Buc. Ed. (II). 1967. Nicolai. Ed. (frumosul în artele plastice) 15.. Hans Georg. vol. Rao. Didactică şi Pedagogică. Estetica. Lipps. p. 211 şi urm. Istoria frumuseţii.. Nearta-artă. 99-285 (v. 61-99. Eminescu.. Tragicul. Ed. 249.B. p. 29-38 (frumosul). Ed. XXXII 59 4. Frumosul în natură) 14. Analiza frumosului. 343-345 10.b Categorii estetice fundamentale şi/sau ale esteticii: Frumosul. I. 53-65 (frumosul) 16.. Actualitatea frumosului.. Gheorghe. ----. Estetica. Kalokagathon. Buc. Buc. 1985 p. 15.

264-272. în Opere. Ed. Buc. 1983. Schelling. O estetică a urâtului. Iq 39a8 35. Dicţionar de idei literare. 1973. Luigi. 26-51. ELU. Filosofia artei. 1977. Morar. din Banchetul 210. Estetica. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Toma din Aquino. Liviu. Ed. 10.. Buc. Meridiane. Buc. 1976. Artă şi ordinator. Eminescu. 623-641 (estetismul. Buc. Buc. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Georg.. Buc. Ed. Meridiane.. p. p. 177-312 34. frumosul) 20. Buc. Ştiinţifică şi Enciclopedică... Townsend.. Opere II. 1974. Ed. Estetica. Ed. 181-250 21. vol. 1968. 29c. 2000 29. q 27a Ib 3.. 32-37 (frumosul şi urâtul) 30. Timaios. Teoria formativităţii.. Meridiane. Constantin. Ed. Iv.. All. 16-23 269 . în Opere II.. vol. Ed. 132-138 31. 121-150. 1973 23. Buc. Introducere în estetică. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Servien. Istoria celor şase noţiuni. Buc. 61-129 (Hippias Maior) 27. 1976 28. Summa theologiae. 211. Interpretări şi texte. 1992. Printech.. p. Buc. Ig 5a 4b I şi I. 210e-211d. 138-165 22. Univers. II Frumuseţea naturală ca element al vieţii. 532-593 (frumosul) 19. Banchetul. Tatarkiewicz. p. Marino. 7-8. Ed. Estetica. Ed. 2002. naiv şi sentimental. Meridiane. Ed. Adrian. 272-290 Frumosul natural (frumosul) 24. p. p. 28a. F. Estetica.. p.W. Platon. Wladyslaw. Moles. 1968. 162-182 (opoziţia dintre sublimitate şi frumuseţe. Creaţie şi frumos în rostirea românească. II. Ed.. Dabney. Buc. Buc. Abraham. Buc. 212 26. ----.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 18. Rosenkranz Karl. Pareyson. Buc. Ştiinţifică. p. Frumosul platonian între ontologic şi estetic. Universităţii Bucureşti. Eminescu. Lukács. Pop. Ed. 1981. Ed. Logica frumosului. p. ELU. Pius. 1974. I. Ed. Dialoguri. Mihaela. 1975.. ----. stil şi manieră) 32. Rusu. 1976 25. Vasile.. 2000. II. Buc. p.. p. Noica. Ed. p. p. ----.. 6768 33. Buc.J.

1981 2.. 1970 13. Estetica. II. Hegel. p. Meridiane. Buc. Mihaela. Ed. Analitica sublimului. Ed. stil şi manieră) 17.. Kant. 275. Eminescu. C. Ed. Ed. vol. p. Univers. cartea a doua. 249-273 12. Vasile. Critica facultăţii de judecare. 448-456 5. Estetica. paragraful 23-25. Seuil. Dacia. Ed. Georg Wilhelm Friedrich. Idei culturale europene. Morar. Ed. Despre stiluri. Histoire de la beauté. Ed. Ianoşi. Nicolai. Conexiunea sublimului cu umilul în medievalitate. I. Buc. Schelling. Prelegeri de estetică. p. Buc... Despre frumos şi sublim. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Buc.. 1987. Meridiane. 162-182 (Opoziţia dintre sublimitate şi frumuseţe. Buc.W. ----. 1981. Ed. 2004. Ion. Printech. p. Lipps. Paris. Ed. I... Universităţii Bucureşti. naiv şi sentimental. 403-431. Ed... pag. K. Le corps et l’art d’embellir de la Renaissance à nos jours... Pop. Istoria frumuseţii. Ed. Buc.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 36. ----. Georges. p. Filosofia artei. Humanitas.G. Ed. Buc. p. 313-325 10. Filozofia imaginilor. Meridiane. Cuhn.. 165-193 14. Rao. Buc. Hartmann. 2004 16. Jean-Jacques. Ed. H. Meridiane. Estetica. 28. Despre sublim. Cartea Românească. Iaşi. vol. 1972. Wunenburger. Meridiane.. Gilbert. 2002. 1986. Tipuri psihologice. Ed. 370-386 (sublimul) 6. Umberto (Ed. Ed. 1982. Buc... 137-160 11. 2005. vol. Buc.J. Edmund. Buc. Sublimul în artă.. Sublimul în estetică. îngrijită de). 1983 9. Interpretări şi texte. Burke. 1997. Immanuel. Mocanu. Edgar. Papu. p. p. Buc. 2004 Categorii estetice fundamentale/Sublimul 1. Buc. p. Eco. 1974. Ed. 277. Jung. Academiei Române. Titus. 171-184 (sublimul şi frumosul) 7. Buc. 440-442 (sublimul clasic) 15. p. 1966. Nearta-artă. p. Vigarello. Bazele esteticii. Polirom. 278-279 3.E. Cluj-Napoca. Theodor. Meridiane. 228-232 270 .. 1984 8. 1992. F. 302303 4. Ed. Istoria estetică.

Buricea-Mlinarcic.. Dicţionar de simboluri. Christophe. Freud.” Aristotel.. vol. Erich. 1997 12. Ed. 1973. Clement. Enciclopedia doctrinelor mistice. 1995 9. în vol.. Ed. Nicolae. Despre frumos şi artă.. Buc. Minerva. Ed. Tradiţiile gândirii estetice româneşti. Tragedia clasică. Biblioteca Teatrul Imposibil. Buc. Ed. 303-317 8. Ed. 1957 3. 1984. C. Ed. Conferinţă cu privire la viitorul tragediei (1955). 2007 5. săvârşeşte purificarea caracteristică unor asemenea emoţii. Aristotel. Babin. tragedia este imitaţia unei acţiuni alese şi depline. ELU. Pentru resurecţia tragicului. Buc. Auerbach. Balotă. Ed. De la tragedie la psihanaliză. 241 6. Haig. Iaşi. 24 271 . Ed.C. Ştiinţifică. stârnind mila şi frica.. Institutul European. Timişoara. Artemis. Ed. p. 1986 sau Ed. Miguel. Buc. Scrieri despre teatru. Poetica33 1. Poetica. Albert... şi care. într-o limbă frumoasă. Buc. Buc. Poetica. Camus.. deosebită ca formă. iar nu printr-o povestire. 1995 33 Aristotel. Institutul European. Davy. 2000 10. în Dialogul neîntrerupt al teatrului în secolul XX. potrivit diferitelor părţi ale tragediei. 1998. 1965 4. Despre sentimentul tragic al vieţii. istoria literaturii italiene. Minerva. Amarcord. p. Buc. De Unamuno. Bruno. cu o anumită întindere. Acterian. Univers. Francesco. Pierre. 1957.. Iaşi. xxxx.. Chevalier. Tragicul & alte note subiective. invitaţie făcută de personaje în acţiune. De Sanctis. Ed. Buc. I şi II Categorii estetice fundamentale/Tragicul “Aşadar. Labirint. 1999 11. Buc.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 18. ELU.. 1965 13. p. II. 1970. Ed. Muzeul Literaturii Române. 285-302 2. Eminescu. Ştiinţifică. Marie-Madeleine. Ed. Academiei. Cusset. Ed. Mimesis. 2004 7. vol. Institutul European. Buc.. Iaşi. Jean. Eikon. colecţia BPT. p. Tragedia greacă. Buc.

Ed. 106110 20. Lucien. Ed. 1978.o fenomenologie a limitei şi depăşirii. 34 15. 2001. Hartmann.. 1974. Buc. Jean-Marie. Eminescu. Buc. Ed.. Ed. Paris. Humanitas. Oswald. Gallimard. Psihologie şi alchimie.. Contemporanul. Goldmann.. Dilthey. p. p. Nicolai. aprilie 2005. p. 595598 (efectele tragediei pronind de la Aristotel) 25. Ed. 1968 26. Texte fundamentale. vol. 1991 30. 477-487 18. Ed. Hans Georg. 2005. Buc. Ed. Karl. Babel. în Essais esthétiques. Om şi simbol. Dissertation sur la tragédie. Estetica. Didactică şi Pedagogică. în rev. Estetica. Buc. p. Violenţa şi sacrul. 1996 31. Estetica. Ed. Lukács. 181184 29. Buc. Ianoşi. Ed. vol. Anton. René. Ed.. Ion. Hume.. Buc. Meridiane. Ed. Ed. Ed. Deleuze. II. Gilbert. Georg. 1995 32. II. Gilles. Buc. Nietzsche şi filosofia. 1972. Didactică şi Pedagogică. Academiei. Nae. Univers. Ed. 422-427 24. Prelegeri de filosofie a istoriei. ----. Ed. Meridiane. p. Paris. Jean-Marie Schaeffer. Meridiane. Ed. p. Eseuri. Nemira. 1976. Teora. Teora. Buc. 283-298 35. Univers. Hegel. Jung. 1986 19. Ed. Manual de estetică. Buc.... Lipps. p. Estetica. Noul dicţionar al ştiinţelor limbajului.. Ed. Søren. Ducrot. 1996. Liiceanu. 136-142 (criza unor valori) 28. Buc. Nr. Ideea europeană. p. Buc. Adonai. Buc. 1987. 1977 16. Girard. Gabriel. 593-604 (tragedia şi comedia). Prelegeri de estetică. Ionescu. p. Meridiane. Flamarion.. Présentation et traduction de Renée Bouveresse. C. 770-798 (catarsisul) 272 . 1966.. ----.. ----.. 1972 21. Gadamer. 202-265 33. Buc.. 1995 17. Istoria esteticii. Buc. 4. Domenach. 2000 27. 1995 22. Buc. Ed. Academiei Române. Buc. Theodor. Şcoala creştinismului... Adevăr şi metodă. 47-54 34. Humanitas. Buc. Buc. Ed. Wilhelm. vol.... Curs de metafizică.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 14. Bazele esteticii. Buc. 1993. Trăire şi poezie. p. Tragicul . I. Întoarcerea tragicului.G. Humanitas. Georg Wilhelm Friedrich. David. 1959 23. Dumitriu. p. Ed. Kierkegaard. Le dieu caché.

. Şestov. Iaşi. Michel. Buc.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 36. 70-75 44. Buc. Schopenhauer. Guy. Buc. Dumitru. Saiu. De la Apollo la Faust. Vina tragică. Moartea tragediei. Stăniloae. Evanghelos. Buc. Spengler.. 154-163 (moartea tragediei) 52. Ed. Vasile. Ed. Mafessoli.. Craiova. Meridiane. Moralităţi elementare. 2008 56. Vitto. Împotriva interpretării. Sadoveanu. Univers. Univers. Susan. Paralela 45. Tragedia greacă şi spiritul modern. Buc. în vol. Despre Numinos. Roşca. Categoriile estetice. D. Introducere la o axiologie a obiectului estetic. Ed. George.D. 2000. Ed. p. Lumea ca voinţă şi reprezentare.. 1996. 153-156 (o definiţie a eroicului. Aquarium. Buc. Omniscop. Scrieri.. Cluj-Napoca. Munteanu.. Craiova. Stanca. Moldova. Reîntoarcerea tragicului în societăţile postmoderne. Univers. Ed. Buc. Ed. Prometeu. Octavian. 24-57. p. p. Tragedia greacă. 151-315 273 . Buc.. Existenţa tragică. p. 2000 54. 2003 37. Meridiane. Declinul Occidentului. Univers. tragicul. Ed. 193-227 39. Ed. 1942 49. Buc. Ed. Cluj-Napoca. Drama şi teatrul religios în Evul Mediu. Lev. p. 1997. 1993 55. 1989 42. 177-197 43. Biblioteca Apostrof. Ed. 1978. 1971 45. De la Seneca la Sarah Cane. Estetica. Friedrich. în vol. p.. Philippide. Buc. Rudolf. Alexandru. Cartea Românească. Minerva. Radu. p.. 1978 38. Iisus Hristos sau Restaurarea omului. Otto. Buc. De la Euripide la Racine. ----. 426 46. Ed. Ed. Ed. Sontag.. Beladi. Dacia. Romul. Ed. Filosofia tragediei. Oswald. Steiner.. 1968 48. Buc. Arthur. 64-69 41. Buc. Istoria teatrului universal.. 1995 51. Farsa tragică. Ed.. Marin. III. Nietzsche.. Ed. Ed. sublim) 40. Ed. eseuri programatice. Phedra. 2003. Interpretări şi texte. 437-450 53. Rachet. Ed. 1978.. 2010 50. Piteşti. Morar. Paideia. 1976. Pandolfi. Univers.. Ed. 2001. Ştiinţifică. 1980 47. Ileana. Ed. Buc. Moutsopoulos. Universităţii din Bucureşti. p. Humanitas. Meridiane. Naşterea tragediei. p. Buc. Mălăncioiu. Clipa eternă.

438-444 11. 160-166 62. 4. François Rabelais şi cultura populară în Evul Mediu şi în Renaştere.. Sufletul romantic şi visul. Ed. Buc. Uscătescu. în rev. p. Bergson. Poetica. p. 2000. 225-228. p. Ed. ELU. 1992 7.. 186-188 (hybris şi limitare) 61.. p. Buc. pentru Literatură. Sistemul categoriilor estetice. Univers. 1980. Sigmund. Deleuze. Ed.. 268-286 12. p. Buc. 24-28. 1966 9. 1963 8. Comicul.. Ed. Defays.. Univers. 1998 63. Nicolai. Balázs. Tudor. 118-119. Buc. Volkelt. Teoria râsului. procedee. Ţuţea. Institutul European. 1957. Fenomenologia spiritului. Albert. 2000.. Buc. Iluminări. Opere. Univers. Trei. Zamfirescu. ----. 457-504 14. Béla. Freud. 21-23. Ştiinţifică şi Enciclopedică. p. Academiei Române. Henri. Gilles. Vasile Dem. Ed. Pentru o fenomenologie a tragicului. 1998 (cap.. Buc.. 2000 274 . Buc. Ed. Benjamin. De la sociologia literaturii la teoria comunicării. Anti–Oedip. 1974. Georg Wilhelm Friedrich. Vera. Buc. Vianu. Călin. Buc. Ed. Univers. Ed. nr. Estetica tragicului.. Iuri. 2008. Hegel.. Postume. Iaşi. Buc. Ed. Borev. Capitalism şi schizofrenie. 39-41 60. George. despre Proust) 5. 270 6. Walter. Béguin. 7-8-9/1986 59. Aristotel. 135 (referire bibliografică pentru un studiu în limba germană) 3. Principii. desfăşurare. p. Ed.. 1980. Estetica. 6/1979 Categorii estetice fundamentale/Comicul 1.. 1974. Buc. Buc.. Între Dumnezeu şi neamul meu. p. 86-89 10. Ed. Arta filmului. Ed. Ed. Secolul 20. Metamorfozele măştilor comice. Ed. Ştiinţifică. Buc. Arta Grafică. Piteşti. Univers. xxxx. 418-420 sau Ed. în rev. p. p. Ed. Paralela 45. Mihail. Filosofia inconştientului.. 1975. Petre. Felix. O perspectivă nouă în teoria tragicului.. 1957 2. Iri. Robert. Hartmann. Ştiinţifică. Buc. Ed. Minerva. Escarpit. Univers. p. Buc. 275-287 4. 1992 58. p. 221-286 (cuvântul de spirit şi comicul) 13. Guattari. 1978. Bahtin. Institutul European. Buc. 1965.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 57. 1966. Jean-Marc. Buc. Ed. Teatrul nr. ESPLA. Scrieri despre literatură şi artă... Iaşi. Johannes.

610-611 (umorul subiectiv) 16. Dumitru. 1994 sau Ed. Wellek. Buc. Buc. Lesovici. ironie. 125 23. ----. Ed. Meridiane.. Ed.. p. 275 . Dicţionar de idei literare. p. Buc. vol. Buc. 1993. Comicologia. ----. Vasile.. 1986. 231-243 29. 1972. Univers. p. Ed. Nāţyśāstra. 298-319 (umorul) 20. Elion. Val. p. 2003.. 2. p. Ironia.. Eminescu. p. Buc. 482 33. Marino. René. Stăniloae. 422-443 12. 442-444 (comicul clasic) 25. p. Ed. Vladimir. Scrieri. Ed. 45-49. 1976. Înţelesuri iudaice. 1975. ----. p. Estetica. p. Mihai. Jankélévitch. Evanghelos. 28-34 30. Prelegeri de estetică. Ed. p. (cap. Ed.. Meridiane. Estetica. Institutul European. 9-22 26. Buc. Univers. 1999 19. 1966. p. Ed. Ed. despre Friedrich Schlegel şi Solger). 227-255 21. Mic tratat al marilor virtuţi. Buc. Cluj-Napoca. Interpretări şi texte. 158-160 32. Ion. Univers.. p. Dacia... Flamarion. Buc. Ironia. Popa. Ed. Ed. Istoria criticii literare moderne. vol. Panaitescu. Buc. Jean. 2003. Ed.. 1977. Buc. Buc.. II. Theodor. 140 28. Marian. Ed.. I.. 1964 18. Adrian. 1976. nostalgie. Paris. I şi II 24. Starobinski. 447 şi urm. p. Hasefer. I. Melancolie. Buc. 1978 17.. 1995. p. Bazele esteticii. Mircea Doru. Henri. vol. Moutsopoulos. Ed. Buc. Morar. Ed. Polirom. Ed. vol. Iaşi. Edgar. Categoriile estetice... Prelegeri de estetică. Buc. 1987. Papu. Sponville-Comte. Buc. Ralea. p. Univers. Humorul. André. Iaşi. Estetica. Ştiinţifică. 2001.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 15. Universităţii din Bucureşti. Ed. II. Buc. 70-74 22. Ştiinţifică. Meridiane. Eminescu. Conceptele criticii. Ed. 1997. 520-526. Univers. Academiei Române. Lipps. Buc. Despre stiluri. p.. 86-102 (ironia şi umorul românesc) 31. Wald. vol. 224-229 27.. Didactică şi Pedagogică. Reflecţii despre spiritualitatea poporului român. 1973. Ianoşi. Ed. Ed. 1970. 1998. 112-113.

Power of Horror: An Essay on abjection. p. Kayser. Albert. Ed. 1980 3. Buc. 2008 Categorii estetice derivate/Graţiosul Hartmann. Univers. Estetica. Rao. Ed. 1973. Absurdul. University of Chicago. 431-448 Categorii estetice derivate/Ironia 1... 1998 (cap. 1981 2.. despre Proust) (ironie) 2. p. p. Buc. Gotthold Ephraim. Buc. Estetica. p. vol. 2007. New York. Ironia etc. Nicolai. Starea de privit ironică) 276 . 343354 (ironia) 3. 267-279 4. Estetica. 469-476 Categorii estetice derivate/Grotescul 1. Columbia University Press. 1958. 319-327 Categorii estetice derivate/Absurdul Hartmann.. p. Buc. 1963. Vera. Buc. Bunul. II. Meridiane. Călin. răul şi urâtul în cinema. Univers. Buc.B. Ed. Sistemul categoriilor estetice. Iuri. Columbia University Press. Béguin. 1974. Ed. Sufletul romantic şi visul. Univers. Buc. Categorii estetice derivate/Urâtul 1. Wolfgang. Omisiunea elocventă. Ed. Graţiosul. The Grotesque in Art and Literature. Edited by Jack Zipes. Umberto (coordonator).. Borev. Kristeva. Eco. New York. Opere. Gorzo. Oxford University Press. Julia.. p. Istoria urâtului. Polirom. Nicolai. Lipps. ESPLA.c Categorii estetice derivate şi/sau ale esteticii: Urâtul. 2009 3. (cap. Lessing. Grotesque în The Oxford Encyclopedia of Children’s Literature. I. 1974. Buc. Ed. Andrei.3.. Ştiinţifică. Grotescul. 134152 2. 1987. Enciclopedică Română. Dieter. Ed.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală IV.. Bazele esteticii. 2006. Iaşi. Theodor. Ed. Petzold.

Ed.. nu sunt formulate expresis verbis. Fry. Poetici teatrale Poetica este denumirea pentru concepţia sau doctrina estetică.. 86-102 (ironia şi umorul românesc) IV. 394-396 (ironia la Solger). Univers. Buc.B. p. 333 (ironia la Friedrich Schlegel) 7. Karl. Stăniloae. p. Ed. Poetica operei întregi a acestora din urmă poate fi reconstituită pe calea exerciţiului critic exegetic şi hermeneutic. Buc. Univers. Meridiane. poetici şi poietică. iar poeticile implicite sunt cele care. 125-127 5. Prelegeri de estetică. Istoria esteticii. ironie. Dumitru..4 Poetică. nostalgie. Ed. 42-64 (cap. 64-76 8.. unii şi-au teoretizat în scris sau în declaraţii conjuncturale doctrina estetică. Ed. 1981. Melancolie. p. altfel spus.. 1972. Buc. se conturează ceea ce se înţelege prin operă de artă în marginile ramurii respective şi al curentului/şcolii/grupării/valului şi chiar ale operelor unui singur artist. 2001.. Elion. În miezul poeticii se cristalizează conceptul particular de operă de artă sau. Buc. Jean. Poeticile explicite au alura unor paradigme şi funcţia de programe estetice. Meridiane. Reflecţii despre spiritualitatea poporului român. 90-132 10. Despre tropi. Starobinski. Buc. Hegel. 1993.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală Du Marsais. 1975. I. Georg Wilhelm Friedrich. Ar mai fi de observat faptul că un alt liant care grupează unele lucruri în conjuncţie cu poetica este şi stilul germinând originalitatea distinctivă a acelor opere. implicită şi/sau explicită a unui curent/şcoală/grupare/val artistic. Marian. 277 . Buc. Ed. vol. 1972. 4. Ironia şi satira) 6. p.. Popa. 1966. p. p. Anatomia criticii. 186-222 9. Buc. Comicologia. Poetica de autor în arta filmului. În cazurile autorilor individuali. Ed. Univers. deşi irigă toate straturile şi articulaţiile operelor de artă. Gilbert. Ed. iar alţii nu. Northrop. Academiei Române. César Chesneau.

Poetica spaţiului. a reciti... Dumitru. Piteşti. Poetica. Yorick. Univers. Arte poetice ale secolului XX. Meridiane. Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1957 (v. 1988 Carabăţ. 1976. în vol. LXXII. Legenda. Ed. 11-42 Bachelard. p. Ed. George. Sorin. Ed. Poesia e genere lirica.. Instituti Editoriali e Poligrafici Internazionali. Roland.. Henri Bremont sau poezia pură. T. Univers. 1983. Ed. de Savin Bratu. Buc. Institutul European. Buc. p. Benedeto Croce. 18. Paul Claudel... Paris. p. Arta poetică. Gaston. 1977. 11. Mihail. disocieri şi perspective. Dada. în vol. 3. Vicende postmoderne. 2002 Boileau. p. Ed.. Matei. Ed. Univers. 9. Ed. 2. Iaşi. Modelul oriental: de la fascinaţie la îndepărtare în rev. 10..9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 1. 13. Humanitas.. 1997 Călinescu. 9-214. Ed. 1964 Bădărău. Fundaţiei Pro. 5. 7. 5 Angelescu. Nicolae. Iaşi. Ed. Probleme de literatură şi estetică. ediţia a 3-a Aristotel. Buc. Buc. 1957 Assunto. Univers. Ed. Buc. Pisa. Ed. 2008.S. 2003 Bahtin. 2003 Berardinelli. 205-253 (Micul organon pentru teatru) Burgos. Buc. Univers.. Universul ca spectacol. Minerva. Valahia. Expresionismul.. Problemele poeticii lui Dostoievski. Eliot) Banu. Buc. Nicolas.. Rosario. Buc. 124-137 sau A citi. 4. Arta poetică. cronotopul în roman) ----. 1982 (v. Spre o poetică a scenariului cinematografic. Jean. 12. 2011 Barthes. 8. Scrieri despre teatru. p. Buc. 3-24) Borges.. Ed. 2003. Genealogie della poesia nel seconda Novecento. A. A citi. 2003 278 . Orientări moderne. 15.. 1972. 2002 Brecht. 17. Silviu. 14. 16. George. Ed. 339-449 (Futurismul. ESPLA. Bertold. Ed. p. Către o poetică a reflectării. Curtea Veche. Polirom. a reciti. Alexandrescu. Pentru o poetică a imaginarului. Introducerea cu titlul "Legislatorul Parnasului". Jorge Luis. Introducere în poetica modernă. Buc. Buc. 6. 1970 Balotă. Essais critiques. Poetică şi stilistică. Paralela 45. Collection "Tel Quel" aux Éditions du Seuil. Fantasticul în literatură. Buc. Buc. Paul Valéry. Ed. Suprarealsimul.

2002 21. Buc. Piteşti. Ed. Woody Allen. p. Lingvistica structurală şi poetica. Doležel. Buc. p. 1969. Buc. Buc. Univers. Buc. 17-49 31. în vol.. De Micheli. Umberto. Genette.. 1972. 2007 32.. ELU. Meridiane. 1977 24. History. Univers. p. Orientări moderne. Lubomir. Ex. Ed. 1-23/1995 (358-359-360). Filmul ca rugăciune. Iaşi. Univers. Univers. Buc. Polirom. Crăciun. Gérard. Dufrenne. 1971. 2008. dezideratele poeticii horaţiene: delectare. Meridiane. Ed. 1983 39... Serge. Univers. Larousse. Tarkovski.. Univers. Buc. p. 1998 23. Poetica sanscrită. 1988 279 . Ed. Ed. Buc. Eco. Husar. Pierre-Sylvain. ----. 137-140 30. p.. Paralela 45. ----.. 13-22) 28... Metapoetica-prolegomene. Buc.. Fiction. De ce noua critică?. p. Opera deschisă. Sémantique structurale. Doubrovski. Poetică şi stilistică. Elena. Dulgheru. Buc. Ion. Poetica occidentală. 96-117 29. movere et prodesse). Buc. Avangarda artistică a secolului XX. 1999.. 1968 22. Ed. Noul dicţionar al Ştiinţelor Limbajului. Arta şi frumosul în estetica medievală.J. p. Ed. p. Paralela 45. 1966 38. Fundaţiei culturale Ideea Europeană. Introducere în ahitext. Routledge. Al. 89-113 35. Paris. 1978. 1996 20. London. Buc. Mario. Oswald.. Secolul 20. A. Jean-Marie Schaeffer. 1975. Comunicaţii de masă şi teorii ale culturii de masă. ----. Ed. Ed. Aisbergul poeziei moderne. Filliozat.. Cojar. Dana. Ed. Nr. Ducrot. New York. 2001 27.. 273-277 ("Critică şi poetică"). Buc. p. p. Ed. ----. Unitext. Hutcheon. 133-134 25. Ed. Univers.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 19. Ed. Ed.. 1996. Buc. Piteşti. Poeticul. Figuri. în rev. Mikel. Greimas. Arca Învierii. ----. O poetică a artei actorului. 248-264 26. ----. Theory. 127-140 (v. p. 284-291 36. Buc. 163-170 33. Gheorghe. 244-247 37. 2004. 1994. Babel. A poetics of Postmodernism. Apocaliptici şi integraţi. Ed. p. Poeticile lui Joyce. Ed. Linda. Despre sens. 277-286 ("Poetică şi istorie") 34. Bufon şi filosof. Duma.. Univers.

Paralela 45. 1996 60. Noul roman francez. 1971 62. Poetica teatrului modern. Lingvistică şi poetică. Solomon. Buc. Liviu. MacLeish. 1989 58. Ed. Univers. Univers. Edgar Allan. 2000 57. 1998 50. Cartea Românească. p. 1952 61. Poetique musicale... Romul. reeditată în 2002 41. Ed. din volumul Principiul poetic. Buc. Institutul European. 1970 46. Politica postmodernismului.. Jakobson. Eugen. Ed. Munteanu. Univers. Ed. 2011 55. 1998. Poietică şi poetică. 1985 56. Buc. Cristian. Eminescu. 1988. Ed. în Collected Poems 1917 to 1982.. Nr. Hardcover. Filosofia compoziţiei. Avangarda în literatura română. Iuri. 1990 54. Ed. 1-2-3/1995 (358-359-360). Ed. Ed. Moraru. Lecţii de poetică structurală. Imanenţa literaturii. 1999 43. 1964 44. Luigi. 192-196 53. Ioana. ----. Ars Poetica. Teoria formativităţii. Univers. Larroux. Buc. O poetică a postmodernismului. Academiei Române. 1974. Negrici. Teatrul şi artele poetice. Secolul 20. Pareyson. Univers. Le Bon. Roman. Ed. Poetica matematică. 1997 42. Ion. Mănuţiu. Buc. Ed. Buc. Probleme de stilistică. Ed. Preludii la o poetică a antiromanului.. Univers. p. Neţ. Nicoleta.. Polirom. Buc. ----. Irimia. Univers. Casa Cărţii de Ştiinţă. Iaşi. ClujNapoca. Lotman. în rev. Irina. 1986 52. Mavrodin. Petrescu. Marcus. Buc. Poe. Ed. Universalia. Ed. Paris. Iaşi. Realismul.. Artă şi ordinator.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 40. Buc. Mariana.. Ed. Ed. Estetica. 160-163 49.. Carnavalul şi ciuma. Piteşti. 1952 47. Buc. Meridiane. Archibald. Ed. Buc. Introducere în stilistică şi poetică... 2003 51. Jan 1. Munteanu.. Buc. Univers. Mărgineanu. 1970 48.. O poetică a atmosferei. Buc. p. Aprecieri retrospective şi consideraţii de perspectivă. Ed. Poetica postmodernismului. Poetica reflectării. Fragments sur la poésie et le langage poétique. Plaisir. Moles. ----. Ed. 1990 280 . Abraham. Ştiinţifică. Dumitru. Pop. Ed. Anca.. 105-155 45. Craiova. Ed. Buc. Librairie Plon. Scrisul Românesc. în vol.. Guy. Buc. 1977 59. Minerva.

. Townsend. "Aisbergul" tranzitivităţii poetice şi provocările sale. Tzara. Orientări moderne. Ed. Speranţia. Antichitatea. Buc. ----. Ed. în vol. în rev. Morfologia basmului. Servien. Ontologia culturii. în vol. 1981 281 . Tristan. Buc. p. 2008. Univers. Ed.. George. 1970 81. Poetica şi relaţiile ei cu lingvistica şi cu teoria lieraturii. Buc. Eugeniu. 1967 69. 232-241 75... Neţ. Thompson David. Buc. Introducere în poetica subiectelor şi problematica ei. Ed. Scorsese despre Scorsese. Narrative as Virtual Reality. p. Buc. The Moise Gown. Teorii ale simbolului. Albatros. Buc. Cluj-Napoca. xxxx. Ed. ----. Poetica americană – Orientări actuale. A poetics of the Atmosphere (abstract. xxxx. Observator Cultural. Buc. în vol. Univers.. 2001 71. Vinogradov. Valéry. Ştiinţifică şi Enciclopedică.. 402-417 (Poetica lui Jacobson) 74... V. 355-362) 70. Renaşterea.. Buc. Seuil. Pius. Ryan.I.. 554-866 78.V. Ed. All Educaţional. Univers.b. xxxx. p. Dacia. p. (n. Veselovski. Univers. Poetică şi stilistică. Stravinski. Ed. p. 2001 (Immersion and Interactivity in Literature and Electronic Media) 66. 1989.. Introducere în estetică. Nr.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 63. Poetică şi stilistică.. Ed. Ed.. Dabney. 2000. Poezii. Gramatica decameronului. Poetică şi stilistică. Buc.. Ed. Paul. Lampisterii.. Buc. 1971 73. Poetica. Buc. Omul aproximativ. A. 1970 65. 1975 72. 1983. 441-451 79. Univers. Allfa. Ed. Univers. Popa. V. Buc. Ed. O poetică a atmosferei. Poetique de la prose. Buc. The Johns Hopkins University Press. Todorov. Buc. 1986 82. Şapte manifeste Dada. Buc. 1972. Ed. Igor. Univers. Paris. Propp. Ed. la Gheorghe Crăciun). Marie-Laure. 12 64.. Iniţiere în poetică. Poetica muzicală. 1975 67. 403-406 77. Univers. Ian Christie (ediţie îngrijită de). Dialoguri. 1989. p. 1987. Catrinel. Univers.. Mariana. p... Uscătescu. Tzvetan. Ed. Ed. 24-30 ian. Arte poetice. Estetica. 1996 76. p. Arte poetice. 257-279 80. Buc. Orientări moderne. Ed. 1972. Muzicală. 1972 68. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Ed. Univers.

Univers. Vasile. Ed.. 1995.. Ed.5 Atitudinea estetică şi componentele sale 1. Gérard. Studii de estetică. Ingarden. Fenomenologia experienţei estetice. pentru Literatură. vol. 1926. 313 şi urm. Estetica. 2000. 1976. 2000. Ed. Georg. Buc. Poetică. 2002.. Ed. Ed. Dicţionar de idei literare.. Buc. Buc. 314-333 282 . Mikel.. Genette. Présentation et traduction de Renée Bouveresse. 1966 IV. 79-82. Estetica. volum colectiv. Buc. De la norme du goût... Univers. Nicolai. Daniel. 1972. II. Ed. 1979 85. vol. Eminescu. Eminescu. Buc. Universităţii din Bucureşti. 55-66. Wilhelm.. 126-127.. Buc. I.. Ed. Relaţia estetică. Sociologie. Univers.B. Institutului de literatură. p. 623-641 (estetismul). Buc. 94-126 16. 128-129. xxxx. Ed. xxxx. Ed. 748-770 (omul ca miez sau coajă) 13. 130-131 (gustul estetic integral) 5. Humanitas.. 447-451 12. p. Buc. p. p. Marino. Buc. Studii de poetică şi stilistică. p. Interpretări şi texte. Mihail. p. Humanitas. ----. Hume. Estetică.. Călinescu. Matei.. Univers. p. I. Comarnescu. p. Cinci feţe ale modernităţii.. Studii de estetică. Dilthey. Ed. dans Essais esthétiques. Mukařovský. Sontag. Ed. 118-130 şi vol. 287-292 11.. Ed. p. 57-61 9. Buc. 114-129 (starea poetică) 7. Ed. p. Jung. Dragomirescu. Gallimard. vol. Împotriva interpretării. Ed. p. Meridiane. 1985. 573-575 (gustul estetic) 3. Susan. Univers. 90-123 (viziune despre lume) 4. Poeticul.G. p. Buc. 1971. 90-94 15. Univers. 11-64 (22-37) 8. I. Hartmann. 111-119 6. Univers. 66-75. Esenţa filozofiei. Dufrenne.. Estetica. 735-789 (gustul estetic) 14. Buc. xxxx. Buc. 2003. 3-13. Meridiane.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 83. Buc. 125-126. Univers. 76-81. 2000 (gustul estetic) 10. 1974. Paris. 1974.. p. 1997. Morar. Ed.. Buc. Ed. Ed. p. Ed. Roman. Univers. Ed. Adrian. p. Buc. Ştiinţa literaturii. Tipuri psihologice. Poetică şi stilistică. 37-39 (gustul estetic) 2.. 1973. Petru. Jan. Kalokagathon. C. p. 1972 84. Buc. Lukács. Buc..

2000. Evdokimov. p. Ernst. 2003.. Buc. Jürgen Trinks. 15-16 14. Antologie filosofică. Actualitatea frumosului. Studii de filosofia culturii. Diseminarea. Mimesis-ul în arta teatrală 1.. Ce este un autor?. ----. Françoise Revaz. Oglinda. Humanitas. Meridiane. Institutul European. Vasile. Jean-Michel. N. Mimesis.. Anamorfoze.. p... ----. Iaşi. Buc. vol.. Metamorfoza goticului. Filosofi străini. ELU. Hans-Georg. 90-93 şi tot aici.”) 13. Ed. 1975 8. 1997. 1996. ----. Ideea Design&Print. Polirom. Aristarco. Buc. Paul. Poetica. Aristotel. „Dublul Mimesis” în cinematograf. Buc. Ed. 1943. Ed. Virgil Bogdan. Jurgis. Estetica. Casa Şcoalelor. Atitudinea estetică în faţa vieţii şi a lumii. 1972 7. 55-59. Meridiane. p. Ortodoxia. Ed. Jacques.. 1997. 461 şi urm. din Dufrenne. Foucault. 237-238 12.. Ed. Fürst. 1982. Estetica. Minerva. 41-90 (Dublul mimesis) 3. Institutului Biblic şi de Misiune al BOR. p. 13-32 („Aceasta nu e o pipă. ----. în Opere. ----... Ed. Ed. Ed. p. Buc. Ed. ELU.6 Mimesis-ul. Interpretări şi texte. Baltrušaitis. Estetica. 59-66 19. Derrida. Erich. Ed. C. 13. Tudor. 1968.. 1981 9. Buc. (idealul estetic) IV. Ed. Auerbach.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 17. Narly. Buc. p. p. Guido. Buc. 2004. Eminescu. 15-31. Buc. Buc.. text reprodus în Morar. p. 1992. Analiza povestirii. 1994. Ed. Vianu. p. Michel. Adam. 1987. Ed. p. 32-34 2. Buc. Maria. 193-201 10.B. p 444-451 6. 1968. 7-24 (gustul estetic) 18. Humanitas.. 1967 5. p. Univers Enciclopedic. Buc. 183 "Mimica" 11. Buc. Buc. Ed. Buc. Eseu despre om. 1957 4. Utopia cinematografică. 331-335 20. Gadamer.. p. Bagdasar. Cassirer.. 55-69. Meridiane. Mikel. p. 45-53. 1999. Aberaţii. ELU. Iaşi. Ştiinţifică. Ed. Ed. p. Atitudinea estetică şi estetismul. Universităţii din Bucureşti.. 201-211 283 . Buc. Manual de filozofie. Buc. Meridiane.

1980. Librairie Arthème Fayard. Cezar. Ştiinţifică. Artă şi valoare. Philosophie de la liturgie.. Univers. 159-169 284 . 76-114. Wladyslaw.. Polirom. 11-17 25. Buc. Buc. cap. Buc. Meridiane. 1974. 1972. Poetica. Tatarkiewicz. Georg. p. Ed. Buc. Bernard Grasset. Mihaela. 375-389.. Aletheia. 1983. Buc. 170-173 26. Buc. Univers. Estetica. p. Buc. 2000 23. p. 508-529 şi Ed. Opere. I. vol. 173193 (Nenorocirile imitaţiei).. Lessing. Le livre de poche. Buc. Xi. Rouvillois.. Girard. Buc.. Ed. Husar. p. Wunenburger. Gheorghe. 449-515... Buc. vol. Teorii ale simbolului. Ed. 71-72 29. 149-307 21. în vol. Roman. Ed. L. Todorov. p. Herbert. Des choses cachées depuis la fundation du monde. 1990 24. Ed. Univers. Ed. Hartmann.. Samuel. Meridiane. p. Humanitas. McLeish.. Ed. Tzvetan. Cristian. Ed. 194-215 31. p. Gotthold Ephrain. Ars longa. 2000. Ludwig. (Mimésis et sexualité. Ştiinţifică. von Chamisso.. vol.. Buc. Peters. Termenii filozofiei greceşti. II. Nicolai. Univers. 1995. 114-159 20. p... 1974.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 15. E. Crestomaţie. p.. Radu.. Buc. Buc. Buc. Printech. Francis E. 1993. ESPLA. vol. Filozofia imaginilor. Corps et Sagesse. Istoria celor şase noţiuni. Nāţyasāstra. Conceptul de realitate în artă.. Lukács. 2004. Frumosul platonian între ontologic şi estetic. 1983. 419-448. 425 17. Tractatus Logico-Philosophicus. Ed. I. Nemaipomenita poveste a lui Peter Schlemihl. Gombrich. 1995. Ed. 407-431 sau în vol. Grünberg. Paris.H. Buc. Artă şi iluzie. 121 30. 156-183 28. Estetica. I. Buc. Nuvela romantică germană. Ed. 429-456 (Cinematografia) 22. 43-47 19.. Wittgenstein. p. Ed. Toma. Ed. Buc. Aristotel.. 457-483) 16. 1958. Moraru. Ed. Ceauşu. 1972 18. 1991 33. Univers. p. Al. René. II 32. p. Ed.. Kenneth. 1973. Iaşi. Ed. p. Buc. 1997.. Humanitas. 1981. Poetica reflectării. 1989. Pop. 145-149. 99-115 27. Meridiane. p. p. Jean-Jacques. p. Meridiane. Univers.

oamenii obişnuiţi sunt îndrituiţi să pretindă verosimilitate numai atunci când povestesc sau relatează situaţii la care au participat nemijlocit ca martori sau actori.. Raţiuni practice. Ed. 147-160 3. în Cartea de nisip.65 10. Isaac. 2. Caragiale Artiştii sunt singurii oameni care au legitimitatea de a povesti în virtutea imaginaţiei lor despre situaţii. p.B. În comparaţie cu artiştii. reconfigurând situaţii de viaţă la care a participat ca martor şi/sau actor sau pe care le-a aflat într-un fel sau altul sau pur şi simplu le-a imaginat. 1976. Retorica romanului. Buc. Pierre. Cluj-Napoca. Adam. 211. Floarea lui Coleridge. 327-470. Buc.. evenimente şi personaje care nu au existat în realitate. Buc. 86-89. Ed. Ed. Wayne C. 1999. Boorstin. care nu e altceva decât stilul. Meridiane. 2000. Bourdieu. Ed. autorul. Univers.. deşi este diferită. Ed. Univers. ----. p.. Meridiane. 204-213. 109-112 (”singurul creator e spiritul însuşi”) 8. Iaşi. p. Walter. Lumile pe care ei le construiesc au o logică proprie care. ----. L. Asimov. Ed. Ed. 2001 6. Buc. este şi analogă cu logica vieţii cotidiene.. 118-122. 1983. vol. 264 5. p. p. Institutul European. numai unii expresivi. 102-112. 171-174 4. 1998. 377 1.. p.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală IV. Arendt. p. Buc. 2007. Ideea Design & Print. p. Benjamin. Buc. Daniel. 66-69 (opera. Jorge Luis. Françoise Revaz. Ed.. Buc. 58. 296-381. Borges. Casa Cărţii de Ştiinţă. De aici rezultă şi inteligibilitatea lor.7 Artistul – tip de personalitate creatoare „Toţi suntem iritabili. Visele sunt sacre. Booth. Economia bunurilor simbolice. Buc. 1986. 1 şi 2. Regulile artei. Ed. Credibilitatea acestora pentru receptorul lor provine din complementaritatea însuşirilor de a fi posibile şi verosimile. Artistul porneşte în manieră personală.. 300-304 9. Condiţia umană. Creatorii. 285 . 1999. Iluminări. Univers. Ed. Meridiane. 357.. Hannah. p. Univers. Teora.” I. Jean Michel. Analiza povestirii. cititorul) 7. 1999.

Dicţionar de teologie ortodoxă. p. Ed. 1971. 2000. Buc. Şase plimbări prin pădurea narativă. Nathan. 2005 18. 9094 15. Ed. p. Humanitas. Albert. Humanitas. Ed. Buc. Buc. Andrei. 2004. dr. 33-63 29. New Jersey. 1991. Francesco. Buc.. Pontica. p. 114-128. 175-187 17. Interpretare şi suprainterpretare.. Meridiane. Buc. Constanţa. Ed. Cum văd eu lumea.. Princeton. Esenţa filosofiei. ClujNapoca. Buc. 155-182 (v. Casetti. 213-221 16. „autorul model” şi „autorul empiric”) 27. 1976. Poeticul. Ed. Ed. 222233: “Cogito-ul scriitorului”. 1987 (v. p. Teatrul spaniol contemporan. Jurnalul unui geniu. Bria. 81-88 (actorul). Ion. 97-133 14. Buc. 101-104 12. Ce este un autor?. Val. Ed. ----. Buc. 68-70. “Opera de artă şi execuţia sa”).. 129-182 24. Univers. p. Ed. p. Cordun. p. Einstein. Michel.. Intelectualii în câmpul puterii. Univers. Polirom. p.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 11. Pontica. p. Dilthey. 1st edition 13. p. ----.. Timpul în răspăr.. Serge. 1994. The Hero with a Thousand Faces.. Salvador. 1994 19. Ed.. 1995. 1969. Albert. ----. vol.O. 90-123 (”Teoria viziunilor despre lume. Campbell. Umberto. Les théories du cinéma. Univers. 1992 28. 1977. Ernst. 62-81 25. Cassirer. I. Univers. “prezenţa autorului”) 23. ELU. Dispariţia lui "Afară": un manifest al evadării. Încercare asupra anamnezei în basm. Mihai Dinu. Gheorghiu.. Univers. Buc. Eco. p. Humanitas. Joseph. Iaşi. 81-91 (v. Constanţa. 234-250: “Viaţa şi opera scriitorului” 22. Ed. Ed. 1949. Fenomenologia experienţei estetice. Lector in fabula. Ed. Doubrovsky. 2007 286 . 1994. 2004. Buc..). "celălalt") 20. 163-164 (v. Ed. Dufrenne. Buc. Miguel. Humanitas. Buc. Ed. Ed. Saeculum I. Mikel. Ed. p. Camus. 93-100 (autorul model) 26. Religia şi creaţia artistică în relaţia cu filosofia”) 21. De Unamuno. Paris. Buc. Institutului Biblic şi de Misiune al BOR. Dali. Codrescu. Princeton University Press. 1997.. De ce noua critică?.. A-Z. p. Ideea Design & Print.. Foucault. Eseu despre om. Ed. Mitul lui Sisif. 2002. Wilhelm. (Preot prof.

BPT.. Cafeneaua literară. Politică.. p. Saeculum I. Georg Wilhelm Friedrich. Buc. I. Impersonalitatea în artă. Ed.. Ştiinţifică şi Enciclopedică. p. p.. Minerva. 313 şi urm. p. Risskov. 143-150 45. vol. p.G. 1992 42. 2009. Amarcord. Ed. 1976. Buc. 1966. 2001 (biografie) 41. Ed. Tradiţiile gândirii româneşti. iar in vol. ----.. I. 2008 38. I. Garabet în vol. Llosa. Critice. 31106 34. vol. 1 46. 2000. Buc.. 1996.. 1991-1992 43. Heidegger. Buc. în vol. Buc. antologie de Vasile Morar. Ed. Tradiţiile gândirii româneşti.. Karl. Danemarca. ----. Allfa. 248-257 35. Tadeusz.. 1972 şi/sau în Ed. 1984. Buc. Tratat despre lucrul bine făcut. The Art of Fiction. Despre frumos şi artă. Manu. p. 285-307 33. 6566.. Fleming. Minerva. Buc. Ionescu. Immanuel. Buc. România literară. III. 1997 287 . 54-56. Humanitas. Ed. 45-49 (simţul comun şi geniul) 32. Kant. Ed.. Minerva.. Buc... 34-37 36. 37. Ed. 1984. O. Buc. p. Critica puterii de judecare. Tradiţiile gândirii româneşti. Ed. Personalităţi accentuate. Ed. Univers... Nicolae. p. Buc. Buc. 4 dec. Buc. Maiorescu. Ed. 2000. 140146 44. Buc. 89-91. Originea operei de artă. Ed. Buc. Manolescu. Penguin Books. Kotarbinski. p. Titu. Academiei Române.. Orgia perpetuă. 1982. 1965 sau ediţia Ed. 9-13 31. antologie de Vasile Morar. Academiei Române. Emil. Curs de istorie a metafizicei. 31 iulie 2000. 1984. p. vol. biografii. Humanitas. Anastasia. Jung. 51-53. Individualitatea poetului. 1979 40. C. All. 42-55 39. p. BPT. vol. Enciclopedică. cuvânt înainte la cartea lui Søren Kierkegaard. Minerva. antologie de Vasile Morar.. Ed. Martin. Tipuri psihologice. Mario Vargas. Lodge. Despre frumos şi artă. Fenomenologia spiritului. vol. Harrits. Repetarea. Iri. David. 1997. Povestaşul. Ibrăileanu. Prelegeri de estetică. Ed. Leonhard. Timişoara. Hegel. BPT. Nae. I. în rev. Ed... Ed. Buc. Ed. Despre frumos şi artă. Biografii. Buc. ----. p...9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 30.

290-292 52. p. Timişoara. Petrescu. Vladimir. 5 59. 2000 50. Humanitas. Fernando. 2009. Luiza. 1976. 42-43 55. I. Piteşti. Mavrodin. p. Tehnică. Ioana. p. Scrisul Românesc. Pessoa.. vol. Buc. Florentin. Dicţionar de idei literare. p.. Ed. 2009. 1895 54. 2003. Contextul creatorului) 58. Humanitas. 5/6 feb. Buc. Meridiane. Fundaţiei Culturale Române.. Ed. Dincolo de bine şi de rău. I şi II.. Mavrodin. Buc. 2000 60. Polirom. Buc. Ştiinţifică şi Enciclopedică. 344-351 53. 1994. Dragostea şi Atlantida. Marino. Glaocon sau prestigiul artistului în cetatea ideală. Buc. 1998. p. România literară. ediţia a doua. ----. Buc.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 47.. Lolita.. Fundaţiei România de Mâine. în rev. 307 56. Nabokov. Ed. 576-604 (epicul) 49. p. Tema vremii noastre. Cafeneaua literară şi boemii ei. p. 127-133 51. Impersonalitatea şi morala în artă. 2008 („Tot ce e profund în lumea aceasta nu poate răsări decât din boală. Marta. din „185-224. Irina. 2000.. I. 1973. Niţescu. Petreu.. Doru. Abrahm A. Moles. Ed. Buc. Omenesc. Craiova. Ed. Buc. Ed. Eminescu. Pârvulescu. Opere complete 3. Il Cinema-Menzogna. 563-576 (genul epic). Friedrich. Petre P... Nietzsche. Adrian. 175-202 48.. Buc. p. II. Umberto Eco în labirintul romanului postmodern. Librăriei Carol Müller. 1997 (v.. Ortega y Gasset. Ed. p. Paralela 45. Cioran. Cluj-Napoca sau Ed. p. 151-236 57. 129-151 63. Ed. p. Cartea neliniştirii. 123-131 ("Moartea autorului") 61. Ed. Unatc Press. Universal Dalsi. nr. Poetica postmodernismului. Paideia. Opere. p. Platon. 1974. Ed. Poietică şi poetică. Ed. p. Buc. Buc. Iaşi. 288289. Despre bolile filosofilor. Ed. 1996. 255-283. Ed. Negulescu. José. 31. vol. Ed. Ed. Artă şi ordinator. Henry. Hestia.. Buc. prea omenesc. Pe culmile disperării”) 62. Popescu. 1997 288 .. 1991. Liviu. Biblioteca Apostrof. Marinescu.

New York. Andrei. Ed. Römer. 1977 75. 170174 73. matematicianul. Ed. Ed. Stoichiţă. Experienţă şi speranţă.. Ed. Iaşi. Adamo P. Dabney. 1981 (v. Susan. Thomas. Ed. Servien. Autobiography in Avant-Garde Film. p.. p. 2009. Baltimore & London 70. Ed. Univers. 1981 sau Ed. 262-284 81. feb. 9. Buc. Ed. Moise. Cum se scrie un text. ----. Protopopescu.. Idei în dialog. Şerbănescu. Knopf. 55-134 (v. septembrie 2008. 23 82. Profesiune: filmul. Mihail. Steiner. Simion. Sontag. p. 2000. Townsend. Introducere în estetică. Trei.E. Valentin. Iaşi. Ed.. Buc. Buc. 1987. în rev. Victor Ieronim. Conceptul de "arie culturală": interpretarea lui Paul Stahl. Sculpting in Time. Marie-Laure. All.... Sitney. pentru Literatură. Împotriva interpretării. Buc. 55-65: “Suferinţa exemplară a artistului”) 76. 116122. p. Cartea Românească. Cele trei limbaje ale omului. Univers.. George. Eugen. Buc. Andra. p. poetul) 77. Buc. p. 1999. 2000. 2001. p.. 1979. Ştiinţifică şi Enciclopedică. 14-16 (muzicianul. p. Hanu Ancuţei. 1968. 126-133 289 . Florian. Découvertes Univers.. Meridiane. Stelu. Polirom. p. Agora. The Johns Hopkins University Press. 1975. 2007. Tarkovski. Meridiane.. Estetica. Buc. F. ----. relaţia autor-epocă) (biografie) 74. Schleiermacher. Instaurarea tabloului. 2001. Sadoveanu. 2000 79.D. Buc.. Buc. Buc. 86-132 66. Potra.. Ryan. Litera. în rev. Ed. simbol al idealului american) 69. Narrative as Virtual Reality. 207: "Cine este autorul?" 65. Buc. Şerban. Întoarcerea autorului.. Cuvântul. Ed.. p. 1976 (biografism) 68. p. 2007 80. Pius. Ed. Contra lui Sainte-Beuve. Ed.. Marcel. 2003 sau Ed. p. Nr. omul care l-a întâlnit pe Dumnezeu. Tritonuri. Polirom. Buc. Buc. Meridiane.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 64. 2005 71. Hermeneutica. Ed. 223-232. Ed. Proust. p. 230-306. 130-142 72. Buc. Humanitas. 261-286 (geniul) 67. 28 78. 92-94 (Moise. Dincolo de seninătate. Creatorul şi umbra lui.

B. Dincolo de bine şi de rău. Despre genealogia moralei. Ed. p. p. xxxx. 1978. vol. 1993. 19-31 2. Waren.. Buc. 104-107 3. Iluminări. Opere. artizan. Autor de cinema. 7. 45-74 Rolul biografiei 1. 2000. citat de Petreu. Ed. Cioran. Minerva. 2011. 1967. 2008. Buc. Echinox. Vianu. Bibl. 105131 90. Estetica.. Buc. ClujNapoca. Ed. Ed. Nietzsche. p. Univers.. Austin. Emil. p. virtuoz) 88. Postume.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 83. 1982. Buc. Film Menu. Tudor.8 Creaţia Familia lingvistică a termenilor care circumscriu câmpul semantic al noţiunii de creaţie: Geneză Naştere Generare Izvodire Iscare Ivire Realizare Formare Apariţie Plăsmuire Născocire Facere 290 . Eminescu.. editată de studenţii la film din UNATC. Teoria Literaturii.. 9. Nr. p. Buc. 1941 ----. Buc. 1991. feb. Buc. Friedrich. . Humanitas. Ed.. ELU. 1968. Ed. Vremea. 264-266 89. 1966. Marta.. 42-43 IV. Buc. Wellek. 5-96 ("Istoria ideii de geniu") ----. Benjamin. Studii de filosofia culturii.. 87. Arta actorului. 381-383 (artist. pentru Literatură. Despre bolile filosofilor. 85. Cluj-Napoca sau Ed. în rev. p. Polirom. 86. Iaşi. Ed. 483-489 ("Eul poetic") ----. p. p. ELU. p. Walter. Apostrof. 217-297 ----. René. ----. 84.

creaţie care e actul. iar rezultatul e opera) Genealogie Germinare Inventare Inovare Lucrare (cu cele două sensuri: 1. De operat distincţia între descoperire pe de o parte şi invenţie. pe când Celălalt creează ex nihilo. noi copii ai lumii mici Facem pe pământul nostru muşunoaie de furnici. câtă putere Într-o mână de pământ!" Şi. Cât geniu.B. creaţie sau inovaţie pe de altă parte." (Mihai Eminescu) 291 . continuă şi condusă după un plan necunoscut nouă) sau Demiurgie (Demiurgul lui Platon nu este identic cu Dumnezeul iudeo-creştin. Crearea de sine ca individ şi specie este cea mai de seamă realizare a omului. "Cum în lume-s numai margini. schimbând unghiul: "Iar în lumea asta mare. E în om nemărginire. lucrare omenească 2. toate fiind tipuri de creaţie N.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală Fabricare Imaginare Act Făurire Construire Instaurare "Ieşire din ascundere" (Heidegger) Ieşire din "non-existenţă" Zămislire Zidire Producere Creare (v. întrucât produce după modele şi determinat de necesitate.B. Lucrarea divină. prin contrast. din iubire şi voinţă proprie) N.

2001 16. Confruntări de idei în filosofia contemporană. Ed. Nicolai. 109-112 (singurul creator este spiritul însuşi) 13. p. Floarea lui Coleridge... Univers. Buc.a Creaţia în genere 1. p. Buc. Univers. Buc. Emil. ----. Bloom Allan. 1983 11. p.. Institutului Biblic şi de Misiune a BOR.. n&f. Buc.. I) 8.. p. Bartolomeu Valeriu (comentat de). Univers. Ed. Eseuri despre imaginaţie. Bergson. Bourdieu. Borstin. Le corp de l’oeuvre.. Descoperitorii. 20. 1996 (v. Regulile artei. Meridiane. vol. Criza spiritului american. Daniel J. Cluj. Didier. Crater. Lucian. Ed. 235: „Culturi şi jocuri” 9. 1990. Sensul creaţiei. Humanitas. Stiinţă şi creaţie. Buc. Dan. 2000 12. Buc. ----. Gallimard. Ed. 17 292 .8. Hannah. Buc. Căutătorii. Henri. Ed. 22 mai 2009. Anania. 250 (Jocul) 20. Ed. Buc. Ed. Buc. Anzieu. ELU. 44-51. Zări şi etape.. Meridiane. 115-117 18. Ideea Design & Print. 1975. 97-133 21.. Ed. Psihanaliza travaliului creator. Boia. p. Ed.. Pentatenhul. Ed. 1992 6.. Humanitas. Roger. Paris. Essais psychanalitique sur le travail créateur. Arendt. Despre Emil Cioran. Caillois. Berdiaev. Ed. Buc. Casa Cărţii de Ştiinţă. 2007.. Mitul lui Sisif.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală IV.. 1996 17. în rev. 2006 10. Groys. Trilogia valorilor. 1981 3. Evoluţia creatoare. Ed. 147-160 5. Boris. Meridiane. Humanitas. Buc. Limite şi alte eseuri. Ed. Ed. Cioran. ----.. Buc. Ed. Politică. 1969. Boboc. Pentru o istorie a imaginarului. Condiţia umană. Botta. Despre nou. Jorge Luis. p. Ed. 2001 15. Institutul European. Camus. 1 si 2. 2004 4. 296-390 (câteva proprietăţi generale ale câmpului de producţie culturală) 19. Buc. 1998 7. p. 2003 14.B. ----. Ed.. Trei. Buc. Romania literară. Iaşi. 1998. Ideea Design & Print. Ed. Buc. Lucian. Nr. Ed.. Eseu de economie culturală. Alexandru. Pierre. Borges. 1983 p. 1997 2. 1996. Wolfgang Kraus. Humanitas. în Cartea de nisip. Creatorii. Blaga. Buc.. Minerva. Coll connaissaince de la’inconscient. Albert.

Saeculum I. Ce este un autor?.. Buc. Anzieu. Dufrenne. Nemira.. Philosofia mirabilis. Durand. 1992. Ed. p. în rev. 79-81. Buc.. Michel. Drumul spre centru. Împotriva deznădejdii.. Buc. Figuri şi chipuri ale operei. Recesivitatea ca structură a lumii. Buc. 142-143 -Cunoaşterea gordianică 31. Ed. Dumitru. Mircea. (Piramidele. 1999. Univers. p. Humanitas. Ed. Psihanaliza travaliului creator. Grădinile suspendate din Babilon. p. Angela Botez. 68-71. p. 2004. Peter A. 1934. Foucault. Univers. Drumul spre centru. 14-64 35. Mihai Dinu. Fundaţiei Pro. p. 2003. Lucian Blaga – Cunoaştere şi creaţie.. Univers. p.. Poimâine. vol. Templul zeiţei Artemis din Efes.. despre speciile gândirii. Clayton. 126-135 26. p. Ed. 2007 38. Mircea. Edward. culegere de studii. Ed. Eco.. Ghişe. 2004 24. Ed. Criterion. Polirom. ----. Interpretare şi suprainterpretare. 205-208 33. Ed. Paris.O. Ideea Design & Print. Statuia lui Zeus din Olimpia şi Zidurile Babilonului ş. De Bono. Humanitas. 15 oct. Anton. şi Martin J. Ed. 2004. 132 30. Constanţa. Recesivitatea ca structură a lumii. 26-29. 1991. Dimitriu. Buc. în vol.. Două tipuri de creatori. 1992. Intelectualii în câmpul puterii. 161-193 (Imaginaţia. Ed. 1991 36. Cele şapte minuni ale lumii antice. Ed. Pontica. I. 2004 25. 1991.. Ed.. Buc. Ed. Buc. ----. Imagini şi simboluri. Buc. Gilbert. Ed. Didier. Ed. ----. Poeticul. 62-81 29.a. 1971. vol. Eliade. Gheorghiu. Cluj. ----. Victor Botez (coordonatori). I. Vestala. L´organisation. (19) 23. p. 1987 293 .9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 22. Trei. Mausoleul din Halicarnas. ----. ediţia 1990 34.. Price. Ed. Cartea Românească. Ed. Fundaţiei Culturale Române. Buc. 33-63 37. 1998 28. Farul din Alexandria. Buc. Ed. 1994 32. Iaşi. Umberto. Inspiraţia) 27. Florian. Mikel. Buc. La boîte de la créativité. Univers. p. Buc. Colosul din Rhodos.

Buc. p. Sociologia literaturii. Gabriel.. 327-357 54. Meridiane. 1982. Ed.. Univers. Politică. Lossky. 2005 53. Buc.arta. I.. ELU... K. p. Ianoşi. p. Paradigme universale.. Paideia. Paris. 1977.. ----.. 2005 41. Anstasia. Buc. 2007. 137 44. Adrian. Buc. 1979 sau Ed. Ed. II. Buc. Ed. Buc. Ed.p. 244-285 45. Vladimir. 3947. 117-120 (Demiurgicul în om) 42. Politică. 1989 55. Marino. 95. p. p. 309-312 48. 3437 47. Stephane. 1996... 75-98 („Subiectul creaţie culturală”) 40. Psychologie de la créativité. Politică.. p.). Curs de istorie a metafizicii. Cartea Românească. 1976. 1994 51. Lubart. vol. 121-161 52. Ed. Buc. Anastasia. Marcus. Ed. 1969 (din Rig Veda). Pornind de la un zâmbet. Nae. 174-187 (Invenţie şi descoperire). Despre miza gândirii. p. Nearta . Humanitas. Ed. Buc. Ed. Lucien. Ed. 55-74 49. Logica dinamică a contradictoriului. Homoludens. Ed. cu un cuvânt înainte de Sergiu AL. Teologia mistică a bisericii de răsărit. Solomon. Buc. 184-185 (Între demiurgic şi hermeneutic) 56. Teste filosofice. 184-200. p. 42-55.. 443-483 294 . 1972. Guenon. Ed. Tadeus. Goldmann.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 39. Jaspers. Erika. Herald. Despre limită. Buc. p. p. Piteşti. Buc. Lupasco. Imnuri vedice. Demiurgul. Kotarbinski. Liiceanu. 1993. p. Heidegger. Buc. Armand Collin. Humanitas. Buc. Politică. Ionescu.. Buc. Cartea Românească. Ed. Réne. Huizinga. Landau. 1985 50. Paralela 45. Todd (coord. Buc. George (în “Timaios” despre Demiurg) 46. . Tratat despre lucrul bine făcut. Hartman. Buc. Ed. Eminescu. Ion. Vechea şi noua ontologie.. 1982. Dicţionar de idei literare. Invenţie şi descoperire. Nicolai. Ed. Buc.. Johan. 1973. Psihologia creativităţii. Ed.. Ed. Martin. p. Didactică şi Pedagogică. 88-92 43. Ed.1986... 1997. 2005.

Buc. Humanitas. Meridiane. Geneza formelor culturii. Didactică şi Pedagogică. Omul recent. Eminescu. vol. Marta. Moles. 259-260. 1974.. Anca. Ion. Noica.. 31 70. Ed. Buc.. ----. Abraham A. Moraru.. Cluj-Napoca. Ed. M. Munteanu. „Psihologia invenţiei”. Şerbănescu. p. Cum e cu putinţă ceva nou. Opere. p. XI.. Piaget. P..9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 57.. Ed. I. I si II. Polirom. Buc. Moldova.. Timişoara. Humanitas. Artă şi ordonator. Ed. Al. Buc. 1974 60. Univers Enciclopedic.. 355-359. Ed. Cum se scrie un text. Victor. Ştiinţifică. Universitatea Hyperion. Polirom. Biblioteca Apostrof. Sociodinamica culturii. Mathesis sau bucuriile simple. Ed. Protopopescu. Iaşi. Ed. 120-122 59. Ed. p. cap. Constantin. Despre bolile filozofilor. excepţia şi nasterea culturilor”. Cioran. 2000. 261-286 73. 69. Buc. Buc. p. Dacia. ----. cap. Buc. VII.. Buc. Buc. Iaşi. ----. 2000. Buc. Ed. Buc. ----. Eminescu. Petreu. „Regula. Ed. Ed. Ed. 11-26 67. Ed. Ed. 1992 66. Schiţă pentru istoria lui “Cum e cu putinţă ceva nou”. Augusta. Platon. Negulescu. H.. Buc. ----. p.. 1981 76. 1993. Andra. Russ. Buc. Ştiinţifică. Dincolo de seninătate. Ed. Iaşi. R. Moldova. ----. 1972 75. p. Valentin. Iasi. 144-159 (Demiurgul) 72. 1990 71. p. 1994 62. p. Trei. 294-305 65. ----. 1995 68. Cluj-Napoca. Hermeneutica ideii de literatură.. Ed. 2001. ediţia a II-a 295 . Incursiuni creatologice. 2001 74. Iaşi. Ed. Buc. Psihologia inteligenţei. Academiei. 1984.. 374-383. Ed. 228243 58. Creativitatea . Humanitas. P. Polirom.. 1987. „O condiţie biologică a originalităţii”. p. Istoria filosofiei. Roco. Jean. Jacqueline (coordonator). p. XIV. 2001. Creativitate generală şi specifică. Modelul cultural european. Ed.. Enciclopedică Română. Creativitate şi inteliegenţă emoţională. sau Ed. Roşca.. p. vol. Ed.. 1973 64. 116-117 77. Patapievici. 2008. Ed. Creaţie şi frumos în rostirea românească. Psihologia creativităţii. 1998 61.. 1993. 350-356 63.

1982. Timpul. 101-105. Tudor. ediţia a III-a. Primejdia mărturisirii. Humanitas. 8. 151-152.. 147-157 83. 229-241. Ed. Studii de filosofia culturii. Meridiane. 1987. Ed. Opere. Steinhardt. 1991. Chiar atunci când este o operă de comandă ea exprimă. ci unicate care le poartă pecetea personalităţii auctoriale şi au ca imbold inspiraţia. 15 80.. 13. 233-238 81. p. Dabney.. Tatarkiewicz. din a căror categorie fac parte şi artiştii. Însemnări postume. 1995 90. ci ţine de inspiraţie unde se îngemănează imaginaţia cu inteligenţa şi vocaţia cu talentul.. Ed. Craiova. 260-261. Înţelesuri iudaice. Vianu. N.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 78. Paris. Ed. Ed. Istoria celor şase noţiuni. Petre.. p. Dumnezeu s-a născut în exil. Grammaires de la création. xxxx. Buc.b Creaţia artistică Creatorii de opere. 354-394 IV. Horia. Introducere în estetică. Ed.. Buc.. Wald. Eminescu. ----. Actul lor nu se reduce la acel celebru tehne grecesc sau ars latinesc care se învaţă şi poate fi însuşit de către orice om sănătos la minte. E drept. nu sunt profesionişti. Europa. 9/sep. 573-581 84. Minerva. Buc. 573-650 (Originalitatea) 85. Buc. 2002. Wittgenstein. Steiner. Minerva. 2008. EsentiAll. Townsend. 348-375 82. unii artişti au mai mult 296 ..B. Trei tonuri. 1981.8. Ed. Buc. p. Buc. 257-261 86. conservă şi poartă amprenta autorului ei. Ţuţea. p. p. ----. Dacia. p. p. 2000. Ludwig. p. Buc.. Studii de filosofia culturii. 226-227. Cluj-Napoca. Iaşi. 1982. Ed. Ed. Actul creator nu este un efect al unei propuneri. p. Ed. Tratat de antropologie creştină. vol. Ed. 2003. 1979. 354-398 87. Idei în dialog. Eminescu. Forma pe care o creează acel autor are un anume coeficient de noutate pe temeiul căruia opera este omologată culturalmente. 89-96 89. Ed. p. Georg. 1995. 2001 79. Henri. nr. fiindcă ei nu fac produse de serie. Omul. Opere. 115 88. ----. Buc. Hasefer. Wladyslaw. p . Vintilă. „Tezele unei filosofii a operei”. Gallimard. în rev. vol. Cele trei limbaje ale omului.

2004 Arendt. 6. Nr. Le corps de l’oeuvre.. 1998. 2000. Casa Cărţii de Ştiinţă. p. Univers. Albatros. 211-231 (Creaţie şi frumuseţe. p. 1983. p. 4. p. 62 7. Bartolomeu Valeriu (comentat de). Walter. 2007. 2.. ESPLA. p. Lucian. fiind doar virtuoşi. Ed. vol. Art.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală talent decât vocaţie creatoare şi se opresc la exercitarea meşteşugului. Creatorii. 235 . Alexandru. Ed. Didactică şi Pedagogică. 1999. 10. Theodor W. 1990. p. Piteşti. Secolul 20. 80-88 (creaţia artistică şi opera de artă ca "lume") Boorstin. Ed. Françoise Revaz. Jorge Luis. Buc. Acsan."Culturi şi jocuri" ----. Didier. Confruntări de idei în filosofia contemporană. Institutul European. în rev. 273-275. 3. 9. 18. Ed. 1992. Iluminări. Ed. Buc.. Buc. Buc. 8.. Orfeu şi Euridice în literatura universală. Muzeul Literaturii Române. Buc. Hannah. Harold. 12. 303 şi urm. Artă şi teurgie) Blaga. Cluj-Napoca. Essais psychanalitiques sur le travail créateur. Trei. Facla. ----. 265-266 Berdiaev. Meridiane. 139-147. 353-354 (un citat din Kafka) Boboc. 1. Ed. 11. p. 282-283. 145-167 Bloom. Ed. 2001 Borges. Ed. 157-160 Balázs. 2005 Anania. Iaşi. Buc. Institutul Biblic şi de Misiune al BOR. Buc. 5.. 1981 ----. Buc. Univers. Paris. Buc. 17. p. Ed.. Analiza povestirii. Buc. Ed. 16. Ed. 297 ... Politică. Cluj Napoca. Teoria estetică. Ed.. Humanitas. Daniel J. 1976. Canon occidental. Pentateuhul.. 2007 sau Ed. 319-320321. p. 1 şi 2. Dialog despre dialoguri. Buc. Coll Connaissaince de l’inconscient. Condiţia umană. p. 136-138. 1999 Adorno. Hermeneutică şi ontologie. Ed. Jean-Michel. Scrieri despre teatru. Haig. p. nrf.. Nicolai.. 1997 Anzieu. 1998. Minerva. 284-285 Adam.. Sensul creaţiei. 275-278.. 14. Ed. Aspecte antropologice. Psihanaliza travaliului creator. Arta filmului. 13. Ion. 48-57 Benjamin. Paralela 45. Gallimard. 1957. Buc. Ed. Ed. Zări şi etape.. 1981 Acterian. Bela. Buc. 15. Ideea Design & Print.

Chubbuck. vol. Caillois.. p. 1999 24. Opere. p. 97-133. Entretiens Radiophoniques. Imaginar şi creaţie. 3 al ediţiei Pléiade. Laurent. Pierre. Ed. Paralela 45. L´organisation. Claude. La boîte de la créativité. Ştiinţifică. 2004 38. 3 ediţiei Pléiade.. p. Buc. Capitalism şi schizofrenie (I) Anti-Oedip. Pescăruşul. 4. Ed.. Invenţia lui Morel. Humanitas. Ed. Ed.L. Univers. ELU. 2003 ediţia a doua revăzută 31. 99109. 1967. Buc. Ed. Ed. Paul. Ed. 1999.. 2003. Gallimard. Humanitas. p. Buc. Ed. Ed. Quality Books. ADAGP. Buc. 2006 36. Nu speraţi că veţi scăpa de cărţi. De Bono. 428-575 în vol. Constantin. Paris. 250 (Jocul) 27. Mitul lui Sisif. Carrière.. Paris. Ed. 115-117 20. p. Un résumé de nombreuses conversations. Buc. Paris. Jean. A.. Avangarda românească şi complexele periferiei. p. Buc. pentru Literatură. Univers.. Edward. Adolfo Bioy. Piteşti. Logica povestirii. 98 22. Buc. Cehov. Ed. p. Gilles. Psihologia artei. 134-141 37. L´imagination créatrice de l´acteur. Umberto Eco. Roger. p.P. Ed. Ivana. 440 298 . Buc. Deleuze. ----. Constantin. Cehov. Limite şi alte eseuri. Henri. Bréton. 1981 23.. Buc. Burgos. L´imagination. Brâncuşi. vol. Albert. La Dation Brâncuşi. 2010 30. Paris. 1965 29. 296-390 21. Bremond. Ed. Eseuri despre imaginaţie. Félix Guattari. Dan. Michael. Meridiane. Botta. André. 143-215 (Pescăruşul) 32. 2008. Ed. Buc. Buc... 118-123 28. 150 25. 51-69. Buc. 2007 34. Jean-Claude. 2007 35. Cartea Românească. 239289. Puterea actorului. Ed. Caragiale. Cournarie. Cassares. 1998. Regulile artei. Paris.. Univers. pentru Literatură. 44-51. Crişan. 1989. Camus.. 1975. 1996. Delacroix. Pygmalion. cu André Parinaud. p. Cf. p. 2003 26. Bourdieu. Ed. Repere pentru o fenomenologie a valorii literare. 1983 39. Cernat.. Gallimard. Univers. Ed.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 19. Ed. 2006 33. Buc. Ed. Crater... Opere complete. I. Buc. p. Armand Colin.. 1969.

1971 57. 15 oct. 9-11 41. 1985. Buc. p. Timişoara. Syd. Dufrenne. mai. Forster. Poeticul. Deren. Mircea. p. 93-100 (Autorul model) 46. ClujNapoca. 108-125 („Fantezia”) 55.. România literară. Ed. Ed. Ed. Structură. p. p. Umberto. Hannah Arendt: opera de artă între acţiune şi aparenţă. Univers. „Creaţia artistică şi drogurile” 52. New York. cinematografice) 53. 1991.. ELU. Ce este un autor?. Emil. Ed. Stil. 33-63 56. Wilhelm.. Ed Facla. Lector in fabula. Drumul spre centru. 1994 49. Scrrenplay the foundations of screen writing... Ed. Buc. Nr. 1960 42. 2006 54. Mikel. în rev. E. 17 51. 1986. Goldmann. în vol. 132 47. 1991. 15-21 mai 2008. Cynthia. Ed. „Eseu despre arta actorului”. 2009. Paris. Buc. 1984 (Bazele scrierii filmice. Presses Universitaires du Mirail. Drumul spre centru. Enescu.W. Ideea Design & Print. 264. p. p. p. 44. p.. 142-143 (Cunoaşterea gordianică) 48. Paris. Buc. Maya. 1968. Buc. 75-98 ("Subiectul creaţiei artistice"). Lucien. Imagination. 1993 58. Field. Ruxandra. Fleuri. p. Ed. Buc. L´acteur en création. Imagini şi simboluri. 1934. ----. în rev. Ed. Observator cultural. Univers. New York.. Ed. Daedalus. Ed. Meridiane. 2022. Buc.. Foucault. Univers. Univers. Univers. Sociologia literaturii. Humanitas. 192-201. imaginal. Simbol. Cinematography: The Creative Use of Reality. 2004 p. ----. Poimâine. Aspecte ale romanului. Politică. Univers.M.. p. Figura şi locul. Ab urbe condita. 1972. PUF. în rev. Demetrescu. 142-193 (Imaginaţia. imaginaire. Ed. Jean. 1991. Eliade. 175-224 299 . Dilthey. din K. Buc. Buc. Michel. Două tipuri de creatori.. 1977 43. 1971. Ed. Francastel. Dittman. Cioran citat de Kraus Wolfgang. ----.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 40. Bantam Doubleday Dell Publishing Group. Buc. Criterion. Radu. Lorenz. Eco. inspiraţia) 45.. ediţia 1990 50. Gillibert. Trăire şi poezie. Pierre.

p. 309-312 64. Paris. Kant. ----. vol. Ed. Buc. 1966. Solomon. Teologia mistică a bisericii de răsărit. Hegel. p. Tratat despre lucrul bine făcut.. 1978 60. Erika. Ed. Lossky. Tipuri psihologice. Liiceanu Gabriel. Humanitas.. Ed. Buc. p. 1994 74. Ed. Lawson. vol. Ed. Psihologia creativităţii.. Buc.. Invenţie şi descoperire. 461-468 66. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Amintiri. 133146 72. Brâncuşi inedit. 117-120 62. Buc. Ed. 61 73. 1986. Buc. Humanitas.. Kotarbinski. Tadeusz. Kolakowski. Ed. p. Buc. Georg Wilhelm Friedrich. Karl. Orgia perpetuă (Flaubert şi „Doamna Bovary”). refelceţii. Politică. p.. Lemny. 1997. Todd (coord. vise. Buc. 1976 69.. Anastasia. 2008. C. Ed. Buc. Univers. Prelegeri de estetică. Buc. Buc. Ed. Norbert. Allfa. John Howard.... p. 1974. Texte filosofice. Jung. Ed.. p. Milan. Lubart. 1985 71. Vechea şi noua ontologie. Groeben. Doina. Meridiane. Politică. Landau. Buc. 121-124 (actorul) 61. p.. Buc. Ed.).G. 1989 300 . Estetica. Llosa. Buc. Marcus. Ed.. Psychologie de la créativité.. 1993. Nicolai. Lukács. Vladimir. 1968. Meridiane. p. Buc. Meridiane. Univers. 2003.. Buc. II. Humanitas. Academiei Române. Ed.. 121-161 76. I. Georg. Ed. Ed. 1972. Paideia. 1981 (ex. Buc. 2001 75... Paideia. Ed. Ed. Buc. Arta romanului. 2008 70.. Buc. Leszek. 1997. p. Armand Collin. Humanitas. Cartea Românească. 523-525. "Demiurgicul în om". 62-63 68.. Mario Vargas. 2005 77. Humanitas. Ed. p. Despre limită. Critica facultăţii de judecare. ----. 748-770 („Omul ca miez sau coajă”) 78. p. Buc. Jaspers. Hartmann. Film şi creaţie.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 59. Kundera. Ed. Estetica. Ed. 237-261 65. Conferinţe mici pe teme mari. Psihologia literaturii. 585-589 63. Immanuel. Cristian-Robert Welescu. 103) 67. 43-49.

Ed. Universitatea Hyperion. modernitate. Ed. Evanghelos. ELU. Univers. roman.. Morar.. Ed. 2005 86. Univers. Univers. Ed. Dialoguri. Hermeneutica ideii de literatură. "Intenţionalitate şi neintenţionalitate în artă" 89. I şi II. Buc.. "Regula. 1983. Ed. 1976. 103-109. Geneza formelor culturii. Marin. 1993. Buc. 1994. Ed. Moutsopoulos.. Buc. Buc. Avangardismul romanesc. Tînianov Iuri. Picon. vol. vol. Cluj-Napoca. P. Ed. Pesnot. Victor. Patrick. XI "O condiţie biologică a originalităţii". Buc. Avangarda literară românească. 1998. Poietică şi poetică. Mavrodin. Estetica. 641-655 (experimentul) 80. Ed. Buc. p. Ed. 1973. Univers.. p. 1998 87. 475-502 92. 2002. Ed. 1973 97. ----. Noica. Univers. p. Ed. Buc. Buc. 1984. Artă şi ordonator.. Platon. p. Categoriile estetice. Humanitas. ----. în vol. 444-483. Ed. Ovidiu. 159-178 83. 219-223. p. cap. p. Craiova. Ed. p. Buc. Buc.. p.. 1987. Ed. modernism. Dostoievski şi Gogol.. Ion. Lolita. cap. I.. 344-353 (confesiune despre geneza romanului) 90. Ed. Scrisul Românesc. 103-190. Herald. Mukařovský. Iluminarea: eternul început. p. Psihologia creativităţii. 228243 81. Buc. XIV "Psihologia invenţiei" 91. Modern. 1983. Ce este literatura? Şcoala formală rusă. Scriitorul şi umbra lui. 2002 96. 116-123 88. p. "Artă şi meşteşug" 95. 292-294 (Banchetul) 301 . 1972 82. Studii de estetică. Jan. Mincu. Constantin. Univers. 1974 85.P. Pareyson. Buc. Osho.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 79. Cartea Românească. Irina. Buc. Dacia. Nicolaevici. (prefaţa) 84. Marino. 350-356. Eminescu. Teoria formativităţii. Modelul cultural european. Nabokov... 175-223. Universal Dalsi. Ed. Necunoscuţi celebri. 11-26. Meridiane. Fundaţiei Culturale Ideea Europeană. 1974. Eminescu. 145-153. Negulescu. Buc. Buc.. p. Univers. Luigi. Gaëton. 374-383. Moraru.. Ed.. 1968. Ed. Buc. 1977. p. Dicţionar de idei literare. Buc. Moles.. Vladimir. Adrian. Abraham. excepţia şi naştera culturilor" 93. "Intuiţia sau absenţa explicaţiilor" 94.. 177-183..

.. Milan. Roco. Poe. p. Valentin. 1981. Univers... Tarkovski. p. 123 112. Piteşti. p. Ed. Ed. 1970 104. Ed. 136-249 109. Buc. Buc. 1993. 2001 113. 144-159 (Demiurgul) 100. p. Creativitatea.. Ed. Al. Jan. Institutul de Psihologie al Universităţii. 2001. p. Buc.I. 117-133 103. p. Buc. ----. Ed. Strauss. 105-217 99. Simion. Tînianov. Cum se fac filmele.. Cluj-Napoca. Ed. Ed. Ed. Iuri Nicolaevici. 34-50 („Filosofia compoziţiei”) 101. Raymond. 2008. Andra. Edgar Allan. p. Steiner. Queneau. Întoarcerea autorului. Cum se scrie un text. Knopf. 336-343 111. Cartea Românească. Buc. Ed. Morfologia basmului. Pop. Tatarkiewcz. 1983. Iaşi. 1971. p. 2000. VII. p. Ce este literatura? Şcoala formală rusă. 1981. ediţia a II-a 116. Principiul poetic. Gallimard. Univers.. p. Trei. Dostoievski şi Gogol. între nebunie şi psihanaliză) 105. 261-286 (Geniul. V. Ştiinţifică. 2007 102. Ed. Roşca. George. Univers. 2000. Grammaires de la création. 1989. Propp. VII. Humanitas. Buc. 1937 110..9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 98. 475-502 302 . Cele trei limbaje ale omului. Ed. Humanitas. Şerbănescu. 2001. Ed. Creativitate şi inteligenţă emoţională. Mihaela. Exerciţii de stil. în vol.. Istoria celor şase noţiuni. Ed. Opere. 137-178 (Inspiraţia). New York. Ed. 23 117. Introducere în avangarda literară românească. Dincolo de seninătate.. Eseu despre creaţia artistică. Meridiane. Polirom. Ed. Ştiinţifică. 348-374 118. Opere. 2004 107. Buc. Buc. ICR... 2008 115. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Skacel. citat de Kundera. Estetica poeziei lirice. 1972 108. Paralela 45. (Timaios). ----.. p. 15 114. Arta romanului. 1987. Ed. nr. Andrei. Frumosul platonian între ontologie şi estetic. Polirom. 9/sep. Printech. ----. Pop. Buc. Enciclopedică Română. Buc. ----. 2008. Liviu. Paris. Wladyslaw. 1993. Ed. Buc. 2004 106.. Anne Huet. Iaşi. Buc.. Ion. Sculpting in Time. Mihaela. în rev. Ed. Buc. Protopopescu. Eugen. Ed. Buc. Frederic. p. Idei în dialog. Rusu..

154-156 121. Poezii.. Buc. Ed. L´intersiècle. Estetica. Buc. Buc. Ed. Buc. Tensiunea gândirii. Ludwig. Timpul. Buc.. în vol. Ernest. George. Ed. 311314 134. 153-157 120. Buc. Didactică şi Pedagogică. 1989. pentru Literatură. Ed. EsenţiAll (All).. Ed. Buc. L. 82-96 123. 1987. p. 252-279. Tratat de antropologie creştină. Buc. p. Buc. 370-373 131.. Ion. Wunnenburger.roman. 151-152. Poetică şi estetică. Ed. 719-724 (Libertate şi determinism în artă). Tudor. Wald. Pontica. 354-398 "Tezele unei filosofii a operei". Valéry. 90-108 125. 1930 127. vol. Verzea. 2003 136. Ţuţea. 1991. 226-227.. 573-650 (originalitatea) 130. 1973 132. 113 137. Ed. Ed. p. 13. Univers.. p. ----.S. 1979 138.. p. p. Motive general umane în creaţia dramatică a lumii. Buc. Opere. Univers. p. PUF. ELU. L´esthétique et la morale "paralèlles" de Paul Paon. Eminescu. 147-151. Vîgotski. Buc. 1976 303 . 1978. 511-552 129.. p. Buc. 1982. p. Ed. 1995 135. Buc.. Wittgenstein. Însemnări postume. Opere.. Ed. 1972. 1987. Petre. 573-581 122. Ed. Iaşi. Humanitas. 101-105.. Buc. Eminescu. p. Minerva. Ed. Townsend. ----. Monique. Studii de filosofia culturii. p.. Henri. Omul. Dialoguri. Sfârşitul modernităţii.. Ontologia culturii. Minerva. Psihologia artei. 280-285 (Tipuri de creaţie şi tipuri de creatori) 128. 695-749 124. Wellek. Warren. Jean-Jacques.. Austin. Paris. Buc. Yaari. René. Dabney. Emile. Introducere în estetică.. 181-185 133. ----. Constanţa. Vremea. p. 678-681. ----. Arta actorului. L´imaginaire. Zola. 1967. 2000. Ed. 260-261. Cartea Românească. Ed. 1993. Vianu. Zamfirescu.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 119. Paul. 229-241. 1994 126. 7. Poetică şi stilistică. Buc... Noţiunea de construcţie. 1989. Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1968. p. Teoria literaturii. Univers. Uscătescu. Creaţia în artă. Ed. 2003. Eminescu. Creaţie . Gianni. 125-170. Vattimo. p. Orientări moderne. Ed. ----. 2.

Univers. ELU. 230-232 304 . ----. p. Buc. xxxx. Buc. 33-63 6. Vasile.. Eco. vol. Eco. 1983. Isaac. Victor Ieronim. 1999. 1976. în Cartea de nisip. Buc. 1983..8. 1999. Ce este literatura? (Şcoala formală rusă). Umberto.. 109-112 3. 93-100 (autorul model) 4.. Buc. I. (din Rig-Veda). 143-150 2. Negulescu. Ed. Structura nuvelei şi a romanului. 1976. p. Michel. 1997. Interpretări şi texte. 163-164 5. text de Mikel Dufrenne. Buc. 175-202 7. Pontica. p. p. Buc. p. Ed.d Impersonalitatea artistului 1. Ideea Design & Print. ClujNapoca. Lector in fabula. Dialogul Ion. Impersonalitatea şi morala în artă.8. Estetica. p. 1991. Visele sunt sacre. Viktor Borisovici.. 429-444 IV. Şklovski. Buc. Jorge Luis. Asimov. Stoichiţă. Buc. Arta şi frumosul în estetica medievală. 1983. Floarea lui Coleridge. Fundaţiei România de Mâine. George IV. Constanţa. 1969. 382-397 4. Luiza. Ce este un autor?..B. 129-164 3.. 171-174 2. Buc. Univers.. Morar. p. Meridiane. Marinescu. Univers. Universităţii din Bucureşti. în vol. Platon. Umberto Eco în Labirintuul romanului postmodern. Şase plimbări prin pădurea narativă. Opere II. Ed. 1999. Ed. Buc. Buc. Umberto. Ed. 68-70.. Arta ca procedeu. p. Ed. p.B. Buc.. cu un cuvânt înainte de Sergiu Al. Opera de artă şi execuţia sa. în vol. 1895 9. Meridiane. 2003. 81-91 8. Teora. Ed.c Inspiraţia – moment al creaţiei artistice 1. Petru P. Ed. Ed. p. 2003. Borges.. ----. Foucault. 2004. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Instaurarea tabloului.. Ed. Ed. Librăriei Carol Müller. Ed. Univers.. în Fenomenologia experienţei estetice. Meridiane. Imnuri vedice. Ed.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 139. p. Ed.. p. Ce este literatura? (Şcoala formală rusă).

Gounod. Delacroix. 1996 14. Marlowe. Nemaipomenita poveste a lui Peter Schlemihl. Faustus.. Jean. Mefisto (roman). Faustul meu 8. Nuvela romantică germană. Franz. Kevin. în vol. Margareta. vol II 15. La drôlatique histoire du docteur Faust. Jarry. Charles-François.B. MacDonald. Ed. Last King of Scotland (film) 16. 1616 2. Johann Wolfgang. Problema mântuirii în Faust a lui Goethe. Herbert. von Goethe. Théatre de tradition populaire. 1926 10. Faust vrăjitor 4. Carné. Paul. 2006 9. opera lirică Faust 19. 1942 20. Simfonia dramatică Damnaţiunea lui Faust 11. Anastasia. Michel. Recherche Faust 305 . Mefisto) 18. Dr. Hector. Dr. Faust ca vrăjitor a trăit această experienţă care a devenit legendă. Artaud. Parker. Mihail. Ferdinand Victor Eugène. 1936. Simfonia lui Faust (3 părţi: Faust. Şi Lessing (îl citează Vianu) 13. Buc. de Ghelderode. Thomas. Ionescu. Marcel. Gestes et opinions du docteur Faustroll. X – v. Ed. Alan. Variot. revizuit în 1828-1829 3. Corint. Christopher. 1604.e Versiuni ale conflictului faustic Fausturile sunt versiuni artistice ale cazului empiric iniţal. pataphysicien (roman) 21. 16 litografii care ilustrează volumul lui Gérard de Nerval 17. Mefisto (film) 12. 1808. Faust. Maestrul şi Margareta 7. Nae. Mann. (film) 1966 22. în vol. Ed. Szabo. Buc. Buc. Vianu. Moartea doctorului Faust. Mann. von Chamisso. Klaus. Frumuseţea diavolului (film) 6. Valéry. Bulgakov. Berlioz. Liszt..8. vol. Exemple: a) caz real (vrăjitor) b) legendă c) opere de autori: 1. Minerva. Faust.. iar legenda a suscitat interesul şi imaginaţia multor artişti. Tudor în Opere. Gopo. Alfred.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală IV. Angel heart (film) 5. Ion Popescu.

1993 9. 1993 Dr. Al Pacino Viorica Mavrodin. Buc. Brunner. religioase şi economice. Un studiu filozofic. Buc. 2007 Faust is Dead de Mark Ravenhill. Ed. Ed. 220-225.. p. Psihanaliza şi copilul. Köln. Buc. Ioana d`Arc. Faust de David Mamet. 1-54 ("Creatorul"). 290-264 5. (film). Ed. Hamlet. Francesco. Buc. Introducere în psihanaliză. Casetti. Didactică şi Pedagogică. R. 121-125. Ed. 1980. 155-192 ("Moise al lui Michelangelo") 306 . Neret. Ed. emblematice şi simbolice: Don Juan. Taschen. Descharnes. Roland. 157-215 6. 1997 Pactul cu diavolul. Buc. p. Prelegeri de psihanaliză. Julieta. 2004 Faust. Narcis. Psihanaliza artei şi a creativităţii. Chasseguet-Smirgel. Ed. Ed. Fedra. Jean-Pierre. Salvador Dali. Scrieri despre literatură şi artă. etc. Ed. Univers. G. Ed. Paris..9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 23. Buc. Faust/gastronome. Pygmalion. p. Trei. Psihanaliză şi societate postmodernă. 1990 10.. regia Richard Schechner.. Dolto. Bataille. 2000. Goethe. 28. Françoise. 1991 8. Jurnalul Literar. 78-79. Florin. Ed. Buc.. Hecuba. Orfeu. Dialectică şi hermeneutică. Ed. 1980 12. p. scenariul şi regia Silviu Purcărete. Braunstein. Humanitas. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Chartier. Marile doctrine filosofice. 26. IV. 1996. ----. 27. Nathan. Univers. Georges. Freud. 2000 2.. 1998. 2002 7. Les Théories du cinéma. Faust şi Roza-Cruce.9 Explicarea creaţiei artistice din perspectiva psihanalizei 1. Introducere în psihanaliza lui S. Buc. Literatura şi răul.. Buc. 2000 4. Freud. Ed. Medeea. Iri. politice.. Psihologia vieţii cotidiene.. Jean-François Pepin. ----. Florance. 214-215 3. Amarcord. 2010 Alte exemple de personaje arhetipale. Druţă. Dincolo de principiul plăcerii. Timişoara. Buc. Janine.. 25. Romeo. Antet.. Comes Eugenia Alice. 1992 11. Sigmund.B. 24.

Ed.. Meridiane. p. Susan. Radu.. 1994 19. 106-109 22. 2001. 1998.B. Protopopescu. Humanitas. Arta viitorului. Buc. în vol. De la Sigmund Freud la Jacques Lacon. Romul.. Ed. Publicitate şi psihanaliză.. Altfel spus. Ed. Filosofia inconştientului. p. Buc. 1994. Iftimovici. Ian Alister. 137-146 (Plăcerea estetică). 1979 20. 2002 14. religie) IV. Poietică şi Poetică. Sontag. 209-232. Jurnalul Literar. Vasile Dem. Politică. În lumea arhetipurilor. Craiova. Hauke. Ed. Ed. Buc. 1994 17. Valentin. 1995 25.. p. Împotriva interpretării. Univers. "De la psihologia inconştientului la estetică: Witz-ul". artă. Ed. ----. Univers. Jung & Film.. Jung. 1998. 2005 15. Ed. p.. Haineault.. Zamfirescu. ----. 1980 23. Herbert.. 178-181 (Nevroză. All. Buc. Sigmund Freud. Buc. Tipuri psihologice.. Ed. Laplanche. Humanitas. Post-Jungian Takes on the Moving Image. London and New York. 261-286 24. Munteanu.. Humanitas. Buc. 293-300 26. 1976 21. Marcuse. Buc. prefaţă la col.. J. Buc. Scrisul Românesc. opera pluteşte asemenea unui plaur dusă de valurile gusturilor estetice. 147-166 (Estetica psihanalitică: complexul Oedip în literatură). vol. Irina. Scrieri filosofice. Pontalis. 2000. Buc.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 13. Christopher. Routledge. Dizolvarea artei în realitate?. Buc. Doris-Louise. p. Buc. Vocabularul psihanalizei. Roudinesco. prin ea se ordonează dezordinea din viaţa cotidiană şi din trăirile subiectivităţii umane. C. 313-325 (Problema atitudinilor tipice în estetică) 18. Buc. Elisabeth.G.. Jean-Yves Roy. Istoria medicinei. Ed. Trei.. Jean. Ed. 310 16. Odată trimisă în lume de către autorul ei. Dincolo de seninătate. fără a se mai uita înapoi la 307 . Trei. Scrieri despre literatură şi artă. Trei. Mavrodin.B. 1. 1997. p. Ed. Ed.10 Opera de artă Opera de artă este o construcţie în a cărei arhitectură găsim ordonate haosul din conştiinţă şi pe cel din viaţă. Ed.

2000 4. iar coeficientul lor de ambiguitate ne cheamă să revenim a le contempla de nenumărate ori. p.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală autorul ei sau să ţină seama de intenţiile lui. o idee c) cele care sunt produs al imaginaţiei.. Babeţi. 8-910/1981. p. în rev. 51-53. p. Buc. Gradul zero al scriiturii. Unitext. Nr. Ed.. p. Orientări moderne. Battaglia. astfel încât. 1957 6. IV. Univers. Antologie "tel quel" 1960-1971. Iaşi. ELU. p. 108-140 (ideea) 10. Casa Cărţii de Ştiinţă. Pentru o teorie a textului. Jean-Michel şi Françoise Revaz. 19.. Univers. 1992.. Eseuri.. în vol. Ed. p. 1976 308 . Secolul 20. Poetica. 27-32 11. Teodor W. Barthes.10. Hannah. Metoda formală în ştiinţa literaturii. Ed. Roland. Arta şi percepţia vizuală. ----. Ed. 441-448. p. 1979. Institutul European. Appia. Buc. Cluj-Napoca. Univers. 1999.B. 1970. 115-147. Opera de artă vie. 152-157 5. p. Poetica lui Dostoievski. Teoria estetică. 1969 12. într-un caz particular. Delia Şepeţean-Vasiliu. Condiţia umană. Piteşti. ----. după aprecierea lui Aristotel. Poetică şi stilistică. Şi de aceea sunt autotelice. Adam. Ideea Design & Print. Ed. Univers. Adriana. 65-108 (eroul). Mitologia personajului. Arnheim.. Despre Racine.173-209 9. Buc. Buc.. Ed. Arendt. 2006 3. Mihail. Meridane. Buc. 432-448 (expresia) 7. Rudolph. în raport cu publicul ei. Salvatore. Aristotel.. Ştiinţifică. adică îşi au finalitatea în ele însele. p. 1980 8. ----. 1972. Ed. Ed. faima poate să o preceadă.a Opera de artă/Conceptul de operă de artă 1. Editură. Analiza povestirii. Ed. 220-235 13. Adorno. Ed. Buc... Bahtin. Buc. Buc. Ed. Paralela 45. 54-55 (elipsa) 2. Buc. Univers. Operele de artă sunt lumi posibile în limitele verosimilului şi necesarului. Putem disocia tale quale trei tipuri de opere: a) cele ce sunt generalizări estetice şi reconfigurări artistice ale unui caz real b) cele care concretizează esthetic. Adolphe. André Gide şi Jurnalul său. 2007.

Noël. 15-64 30. 1 (A-D). Univers. Bremond. Artemis. Maurice. 51-52 ("Câmpul sfârşitului de secol") (intertextualitate şi transtextualitate) 22. Ed. Ed.. Albert. Cluj-Napoca. p. Buc. Ciorănescu. 1949 26. Buc. 1969. Buc. Burch. Jean. Pierre. Un praxis al cinematografului. p. Dacia. serie nouă. Ed. vol 4. în L'analyse structurale du récit. p. Meridiane. 12/1995. 1981.. Mitul lui Sisif. 1998. Univers. p.. Baudrillard. Buc. Barocul sau descoperirea dramei. Studii de tipologie filmică. ----. Wayne C. 1996. 181-184. Iluminări. p. ----. Ed. 45-46 ("Reducerea la context"). "Artă şi religie" 21. Buc. Blanchot. Echinox. Buc. Ed. 305-389 309 . Benjamin.L.. Ed. Claude. 11-60 28. Seuil. Walter. 113-130 25.. Blaga. Buc. Fragment despre Agia Sofia. Buc. Ed. 1999. Princeton. Dicţionar de simboluri. p. p. p. Ed. Retorica romanului. Joseph. Al. p. Buc. 246-295.. Minerva. Ed. Gândirea. 47-50.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 14. vol. Botta. p.. 314-318 (opera de artă ca fetiş) 23. Meridiane. 1976.. p. Lucian. Buc. 2001. 2000. 51-213.. Booth... p. Meridiane. Scrieri despre artă. Campbell. 66-82 sau La logique des possibles naratifs. 2000. Câteva păreri. Caragiale. 1981 24. Buc. 2007 (spaţiul) 19. în vol. Camus.. cititorul) 20. pentru Literatură. I.. Sistemul obiectelor. 41-44 ("Opera ca text").. apărut prima dată în octombrie 1934 în aceeaşi revistă 18. The hero with a thousand faces. 66-69 (opera. în rev. Ed. p. Dan. New Jersey. Published by Princeton University Press. Univers. Ed. Ed. autorul. Despre naturalis . Spaţiul literar. p. 1996 (obiectele) 15. în Opere. 1970 17. Chevalier. Bourdieu. Buc. Raţiuni practice. Cluj-Napoca. 97-133 (opera) 27. 1994. First Edition.. ELU.. p. Univers. Fundaţiei Pro. Jean Chean şi Alain Gheerbrant. 36. Nr.Destin în pasivitate. Limite şi alte eseuri. Carabăţ. Regulile artei. în volum colectiv. Buc. Ed. 1980. Crater. Ed. "Opera de artă în era reproducerii mecanice". Paris. 31-61 29. 118–145 16. Ed. 1965. Dumitru. Logica povestirii.

1999 43. p. Davâdov. Introducere în teoria lecturii. Univers. Stil. în Revista de Filosofie. Buc... p. 1 39. Ed. 221-247. 13-57 ("Textul"). BPT. Buc. Marina şi Florica Diaconu. 347358. Despre frumos şi artă. 1998. Meridiane. 182-210. 82-101 ("Intertextualitate şi transtextualitate"). 221-244. Cornea. "Urma şi aura sau sublimul şi înţelepţirea artei abstracte. Ed. Polirom. 5-18 36. Demetrescu.. 384-392 (textul). ----. Durand. extradiegetic. I.. Dufrenne. 338-347 (armonia) 41. nu este individ.. Noul dicţionar enciclopedic al ştiinţelor limbajului. 466-469 (voce. Dittmann. 284-323. Dragomirescu. Ed. izvor al frumuseţii. Lorenz. I. 119-127. 421-429 (stilul artistic). anafora). Aura operei de artă. Ed. Mikel. Arta şi elita. ediţia a doua. Nemira. "Genialitatea creatoare".-feb. 365-373 (contextul. p. All. O viaţă de cărturar. p.. 1973. structură. Buc. timpul naraţiunii. Mădălina.. Ducrot. p. ----. 173-179 (contextul. 149-158 ("Comprehensiunea textuală") (intertextualitate şi transtextualitate) 32. 1998 (opera) 310 . Ed. Gilbert. relaţii semantice între fraze). Ed. 1998. 93-113. 49-67. Ed. Poeticul. p. Buc.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 31. Buc. Ed. 2000. Buc. ci specie". 244-282. 1976. 1. ian. 9-11 34. 355-365 (contextul. Diaconu. p. Ed.. 1984. Babel. Iaşi. ----. 1998. Mihail. Ed. Buc. p. p. Figuri şi chipuri ale oeprei. 411-420. 211-220. Minerva. "Subiect şi expresie" 42. 15-21 mai 2008. narator." 37. Paul. 421-430 (stilistica şi stilul artistic). 5-32 (romantismul german) 33. simbol. Fenomenologia experienţei estetice. intra-diegetic şi metadiegetic şi relaţia autor. Hannah Arendt: opera de artă între acţiune şi aparenţă. Oswald şi Jean-Marie Schaeffer. Univers. Observator cultural. Buc. 149-157 (naratologia). Dicţionar de termeni filosofici ai lui Lucian Blaga. Buc. Aventurile imaginii. tom XLV. Meridiane. Buc. Diaconu. 91-96 ("Contextul"). vol. Univers Enciclopedic. 492-499 (discursul). 299-302. p. Ruxandra. personaj) 40. 1971. 481-482 (textul dramatic). Ed. "Capodopera.. sintagmă şi paradigmă). antologie de Vasile Morar. Nr. Ion Ianoşi. Tradiţiile gândirii estetice româneşti. 258-261 35.. în rev. 1996. 130-132 ("Titlul"). Nemira. p. vol. nivelurile narative. 1988 38. 321-331 în vol..

Academiei Române. Lector în fabulă. 1981. 46.. 1978. 1982. Univers.. 106-158. ELU. ELU. Ed. Humanitas. Ed. Buc.. p. Figuri. Ed. Buc. p. "Două tipuri de creatori" 50. 395-420 sau ediţia Ed. 39-61 53.. Ed. E. 65-66. Drumul spre centru. 132-133. Eco. Goldmann. 2001. Eliade. Freud. Estetică şi teoria artei. 1969 47. Buc. Gérard. Fellini despre Fellini. Opera deschisă. Buc. 77-79 49. Univers. Supraomul de masă. 148-166 ("Frontiere ale povestirii"). Ghyka. Federico. Politică. 2003.. Buc. Buc. ----. 86-92 (opera de artă şi jocul) 55. p.. Prelegeri de estetică. Ed. 2000 59. Cluj-Napoca. Ce este un autor?. Buc. Hans Georg. 1. Genette. Univers. Ed. 25-64. Foucault.. Ideea Design & Print. Buc. p. p. 1966. Georg Wilhelm Friedrich. Univers. 166-185 311 .. Adevăr şi metodă. Lucien. 339-409. ----. Buc.. Univers. Convorbiri despre cinema cu Giovanni Grazzini. Matila C. 166-192 ("Verosimil şi motivaţie") 56. ----. Buc. Ed. p. Iri. Ed.. 282-300. Constanţa. Forster.. Ed. Mircea.. Academiei Române. Meridiane. Heidegger. 2004. 169-234 (despre lumile posibile) 45. 51-63. Ed.. vol. p. 1982. 1991. Hegel. II 60. Ed. "Proporţia de aur". Buc. 2007.. Umberto.. Pontica. Gadamer. ----. Editură. Ed. p. Teora. Scrieri despre literatură şi artă. 3146. Tratat de semiotică generală.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 44. p. Sigmund. vol. Buc. 2003 (opera de artă narativă) 48. 31106. 1972. p. Michel. Buc.. 1968..M. Ştiinţifică şi Enciclopedică. p. Originea operei de artă. 1965. 86136. Ed. ediţia a II-a 51. 33-48 (povestirea). Ed. Martin. p.. Sociologia literaturii. 235-248 57. 1991. Ed. O teorie a semioticii. ----. Buc. p. 88-107 (intriga) 52. Buc. 55-192. 17-22 (opera de artă . 225252. Fenomenologia spiritului. Ştiinţiifică şi Enciclopedică. Buc. p. "Opera" 54. Fellini. 1980. Aspecte ale romanului.viziunea asupra lumii) 58. 99.

. Ed. Feeling and Form. Ed. Nouă chipuri ale ordinii şi haosului. Buc.. film). p. vol. Buc. p. Ed. 1992. Buc. p. 27-64 62.. p. Tratat despre lucrul bine făcut. Insuportabila uşurătate a fiinţei. Ed. p. Proprietăţi inerente şi valoare funcţională. 1983. Humanitas. Meridiane. Jauss. Hans Robert. Critice. 128-136 76. Ed. Buc.. Sociologie. Huyghe. I. Hrapcenko. Buc. Georg. care este mai 312 . Wolfgang. Estetică. René. Ed. în antologia lui Vasile Morar. Minerva. p. p. Jung. Ed. Perenitatea operei literare. 125-128 ("aura") 66. Buc. Susanne.. 52149 64. 1984. C. 1963. în vol. Marcus. Milan. vol. Langer.. 2005. Politică. Titu. 122-127 şi "Condiţionarea ideală a poeziei". Buc. Ed. Ed. Despre dialog. BPT. 55-74 (opera) 70. Opera literară. Mihail. Lawson. Liiceanu. Kotarbinski. Buc.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 61. 251262 (stilul. Om şi simbol. Kakubinski. Ed.P. Buc.. 1979. Ed. Fil şi creaţie. L. 1997.. colectiv Poetică. 160177 65. film) 73. Univers. 1-2-3/1999. Gabriel. Buc. Despre frumos şi artă. Ionesco. Tadeusz.. Buc. 261-269 ("Confuzia se opune clarităţii.. Kundera. Solomon. Meridiane. Ion.. p. Eugène. 1999 71. 13-34 sau corespunzător în vol.. Minerva. 313 şi urm 67. Note şi contranote. Univers. p. A theory of art developed from Philosophy in new key. Ed. Ed. p. Humanitas. Meridiane. 1. Lukács. Kayser. 7-92 (simbolul). Univers. Condiţionarea materială a poeziei. 1983. Experienţă estetică şi hermenutică literară. Cartea Românească.. vol I. 69104 (spaţiul) 72. p. Ed. p... 1968. cap. în vol. Buc. Tradiţiile gândirii estetice româneşti. Buc. antologie de Vasile Morar. 1972. 133-146 (dialogul. p. Ed. Estetica.. vol. 1976. Maiorescu.G. Ianoşi. New York. Humanitas. p. Dialog cu vizibilul. I. p. 748-770 (opera de artă) 75. Univers. 1979 69. Secolul 20. 1982. Routledge&Kegan Paul. 269-330 (opera) 74. Nr. în rev. 1981 63. Buc. III (conceptul de operă).. Tipuri psihologice. Nearta-artă. 335-373 68. Ce este literatura? Şcoala formală rusă. John Howard. Univers. Buc.

Victor Ernst. Buc. Buc. Mărturia artei. 1973. 276-302. p. p. 94-133 (lumea la opera de artă). stilistica şi procesul analitic. Buc. Meridiane. Vasile.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 77.. Humanitas. Universităţii Bucureşti. 1974. Univers. Roman. Studii de estetică. Structura internă a operei de artă. în vol.A. 1975 313 . vol.. Buc...Pornind de la un zâmbet. 82. Ideea. Jan. P. Univers. 1972. I. Univers. Buc. 81-91 (tipologia operelor) Mukařovský. Paradigme universale II. Orientări moderne. p. Minerva. p. Buc. vol 7. Buc. Ed. vol. Mihail. Ed. 84. Ed. 81. Meridiane. 68-70. Poietică şi Poetică. 86. Buc. XLVI. Piteşti. 114-116.. Tema vremii noastre. 290-295 (artistul) Morar.. Irina. excepţia şi naşterea culturilor" Ortega y Gasset. totdeauna rezultatul deplasării din universul contingent în unul de ficţiune (s. 20-22. Abraham. 324-339 Moles. 129-130. Adrian. 341-349. 83. Tezele unei filosofii a operei. Ed. Ed. 2006. Paralela 45. Estetica arhitecturii. p. 33-46 Noica. Academiei Române. 79. 1993. 100-111. Buc. p. 85. Buc. Constantin.. p. Ed. 225-255 (stilul barocul) Maşek. 1978. Momentele constitutive ale operei de artă. 6.. Univers. 122-124. p. 1997 Panofsky. Artă şi ordinator.. 686-703 (Formalismul). 1974. Modelul cultural european. Mikel. Meridiane. p. 89. p..182-187 Michelis.. I.. Ed. Humanitas. p. Ed. vol. Ed. p.)") ----. Ed. adică: Vianu. Opera de artă şi execuţia sa în Fenomenologia experienţei estetice. Ed. Buc. Buc. 55-57 (alienarea operei de artă şi a consumatorului). Estetica. 1972. Tudor. Teoria limbajului. 87. 11-26. Ed. Buc.. 1978. José. 20-28. 1989 (opera de artă şi atmosfera). p. Univers. 1998. 269-282 (narativitatea) Marino. Erwin.. Craiova. Poetică şi stilistică. 177-179 ("Combinatoria semantică a povestirii"). Buc. Ingarden. 108-120 Mavrodin.n. Ed. 88. "Regula. Interpretări şi texte. Dicţionar de idei literare. 1976. Scrisul Românesc. p. în Opere. Eminescu. Vianu. p. Mariana. Ed. Tudor. LXXI Neţ. Estetica în Opere. Ed. 175-224 (intenţionalitatea) Nasta.. în Studii de estetică. O poetică a atmosferei. 80. 1982. 78. Ed. Dufrenne. 71-87. 2003. 511-550.

I. Marie Laure.. 1973. 182-193.. Gheorghe.. Buc. Rădulescu. 158-162. Buc. Univers. 23-26. Iaşi.. p. 288-290. Buc. Propp. Iaşi. Ed. Caracterul operei de artă.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 90. Popescu. Herbert. 1943. Buc. în volumul Ce este literatura? Şcoala formală rusă. p. Costin. Universităţii din Bucureşti. Morfologia basmului. Victor Borisovici. Estetica analitică: Arthur Danto. L'analyse des spectacles. 1975. Teoria formativităţii. Pareyson. 2002 94. p. 49/2000. Patrice. Junimea. Paris.. Mihai.. Şklovski. 1977. Meridiane. N. Anti-Physis. p. Nathan.. Bagdasar. Strutura nuvelei şi a romanului. 93104. ----. Ed. Virgil Bogdan. 1970 98. Teodorescu. Ed. Arta ca procedeu în volumul Ce este literatura? Şcoala formală rusă. p. Textul şi interpretul. 197-198 92.. Buc. Buc. Buc.. Ed. Ryan. p. V. Secolul 20. Casa Şcoalelor. 32 "Secţiunea de aur" 100. Ed. Stilistica spectacolului. Meridiane.J. Filosofi străini. Artes. Ed. 139-172. Ed. 5-84 105. Luigi. I 96. Buc. Ed. 2005 93. Piteşti. 434-436 103. 2001 101. cap. 1969. ----. Stoichiţă. III "Deplinătatea operei de artă". 382-444 107. Filosofia artei. Jean. Nr. Dragoş. Buc. Humanitas. Buc. Scriitorul şi umbra lui. C Narly.. Scurtă istorie a umbrei. Univers. Univers. Read. Antologie filosofică. Univers. 1975 108. 161 314 . în rev. F. Pavis. 56-72 91. Necunoscuţi celebri. Petrescu. 1996. Picon.. în rev. Buc. Ed. 113-122 95. p. 2005. Ed. p. Poetica postmodernismului. cap. Pesnot. Unatc Press. Gaëtan. Ed. Univers. 2001. 52-53 102. Narrative as Virtual Reality.. Victor Ieronim. Liviu. Starobinski. 1998. Ed.. 191-214. în vol. Ed. Arta digitală şi viceversa. Publicitatea: o estetică a persuasiunii.. Patrick. 1985. 2000 (opera de artă plastică) 106. p. Semnificaţia artei. p. Buc.. The John Hopkins University Press. Săbău. Crin.. Immersion and Interactivity in Literature and Electronic Media. Pătraşcu. Ed. 1985 99. Univers. Ed. 1992. 66-93 "Titlul publicitar" 97. "Teoria operei de artă în genere" 104.W. Buc. Estetica. Schelling. p. Paralela 45. Ed. Cartea Românească.

B. 40-47 2. Noţiunea de construcţie. Teoria literaturii. p. 1979. 105-186 (studiul extrinsec). New York. Vaihinger. Buc. Meridiane.. Buc. Arbore. I. Buc. René şi Austin Warren. 93-111 7. Scrieri despre teatru. Buc. Univers. Routledge. 2001 112. Baltrušaitis. Buc. Categoriile naraţiunii literare. Todorov.. p. 165-207 115. Ed. Univers. Linda. Mihail. Anamorfoze. Vătăşianu. p. Ed. Ed. teatru) 315 . London. Buc... Buc. ----. Vianu. 1968. p. 202-203.. Banu. Spre teatrul formelor simple.. în vol. 1972 8. 278-280 3. 1982. Hans. Ce este literatura? Şcoala formală rusă. 205. p. Acterian. Poetică şi stilistică. Buc. A poetics of Postmodernism. Ed. Meridiane. 1972. 1998. Bahtin. Probleme de literatură şi estetică. p.. Frumosul dincolo de artă. p. Meridane. (forma în artă. Buc. Orientări moderne. 106-168 6. p. Haig. Ed. Meridiane. Principiile fundamentale ale istoriei artei. vol 13. Ed. Arnheim. 210-229 (euforia. Postume. Peter Brook.N. Rudolph. Ed. 1988. Aberaţii. în vol. ----. Filosofia lui "Ca şi cum". 13-31 IV. 230-244 (stilul). Virgil. "Tezele unei filosofii a operei" 116. Buc.. p. barocul) 4.. 571-652 114. 1967. Eminescu.c Opera de artă/Forma operei de artă sau Forma estetică 1. 510-514 110. ELU.10. Opere. Ed. Jurgis.. 187-357 (studiul extrinsec) 117. Achiţei. Iaşi.. Ed. Grigore. Stilul romantic. 1987.B. Ed. Ed.. ritmul şi metrul). 2005.. Buc. 370-401 111. p. Polirom. Forma ca viziune. Univers. Ed. Ed. p. Wölfflin. Tzvetan. 1983.. Gheorghe. George.10. Wellek. Minerva. p. 1982. Fiction..9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 109. 1975 5.b Opera de artă/Componentele operei de artă Hutcheon. Studii de filosofia culturii.. History. Buc. 1966. Tudor.. Buc. ELU. Nemira. Meridiane. ----. 168-169 IV. Buc. Meridiane. Meridiane. Tînianov. Ed. Theory. Heinrich. Ed. Buc. 354-398. Buc. Muzeul Literaturii Române. 1961 113. Arta şi percepţia vizuală. 1984 (v.

Buc.. V.. 15-18. 95-112 Călin. Buc. Eliade. Buc. Formele literaturii moderne . 1997. 15. p. Ed. 24. Roland. Buc. 1995.. Buc. Inventarea formelor. 28. Buc. p. Secolul 20. Meridiane. 279-282. Buc. Hans Georg. 17. v. Ed. Ed.. 10. Iaşi. 80-81 (arie culturală) Borge. Adevăr şi metodă. Meridiane. Trilogia culturii. 2000. Nicolai. Împotriva deznădejdii.. Buc. 1969. Univers. Psihologia artei. Roşca. Ed. Filosofia formelor simbolice: introducere. Ed. Buc. Anton.. 1973 Hartmann. Limbajul pictural chinezesc. Ernst. ideea de libertate a formei romantice. p. Cultură şi comunicare. 76 şi urm. în Cartea de nisip. Humanitas. Ed. formalismul Gombrich. 71-73 Focillon. Buc. traduse şi comentate de Alexandru Boboc şi Ioan D. 129-132 Cheng.. Scriitura şi tăcerea. François. 505-507 Hristić. p. Buc.. 109-112 (singurul autor e spiritul) Boutot. 127-130. 1983. p. I. cap. Ed. 1983. 252-269 Canne. Buc. Viaţa formelor. Jorge Luis. Henri. Alain. Barthes. ELU. 13. Meridiane. Thoma... 1983. 26. Polirom. 289-304. ELU. Paideia. 11. Nr. Jacques. 12. 1982 D'Aquino.. 22. 1991. Nemira. Norma şi forma. "forma mentis". Garamond.. 1981 ----. 14. Dicţionar de etnologie şi antropologie. 21... Ed. 1973 316 . Meridiane. 26-35. Alegoria şi esenţa. Ed. 8-9-10/1981. Jovan. Ştiinţifică şi Enciclopedică. p. 29. 29-32. Teora.. p. 66-72 Claret.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 9. 1999. Buc. John. Buc. 19. Vera. Henri. Bildung) Gassner. Buc. Cartea Românească. 18. Univers. p. Filosofie contemporană. 1995 Gadamer.. Vid şi plin. Retrospective. 1972.. 1969. 1974. p. p. 1966 Cassirer. Mircea. E. Izard Michel. 27. Ed. Univers Buc. 2001. Meridiane.. Ed. p. Ed. Ed. Ideea şi forma. 248-268 Dumitriu. Estetica. Ed. Buc.D. Tehnică.. 25. Meridiane. Floarea lui Coleridge. II. Ed. p. Ed.. VII Delacroix. Ed. texte alese. Jean. "nyssus formativus" Bonte Pierre. Buc. Buc. Artă şi iluzie. Formă şi idee în teatrul modern. în rev. p. p. 20. Despre fiinţare şi esenţă. p. 16. în vol. Lucian. 1992. Ed. 19-34 (forma artistică.. 87 şi urm. 23. 168-181. 37-39 (forma artistică) Blaga.

First edition 1953. Pleşu. Înţelepciunea formelor. 169-174 35.P. Buc... Langer. p. Buc. 415 (Schelling) 46. 45-65 47. F. Meridiane. Univers. Cartea Românească. Gabriel.. Ed. Teoria formativităţii.. p. Buc. Second Impression 1959. p. Ed.J. p. Nearta-artă.. Read. Originile formei în artă. Aletheia. Buc. Andrei. Humanitas. Buc. Curs de storie a metafizicei. Buc. Eminescu. Liiceanu. Radu. Iuri. Estetica. p. 2005 36. Cezar şi Gheorghe Ceauşu. Librairie Arthème Fayard.. 369-381 ("Estetica formelor vizuale") 44. Homo ludens. Schiţă pentru istoria lui Cum e cu putinţă ceva nou. 1992. Marcel. Ed. Ion. Iaşi. p. 1992. 1995.. Constantin. Eseu asupra creaţiei artistice.. Ed. p. Buc. 1974 43. Herbert. 369-392 34. Rusu. Univers. Ionescu. 1977. 1641 32. Huizinga. Buc. Liviu. Third Impression 1963. Noica. Ed. Titus. Secţiunea de aur. 158-475 48. Buc. Morfologia artei moderne. P. Ed. Schelling. 1995. Buc. 144-169 39. Filosofia artei. Feeling and Form. Studii de tipologia culturii. Philosophie de la liturgie. Mocanu. 1971.W.. Crestomaţie. London. p. 7-28 40. Ed. 1. Paris. Livio. Cluj-Napoca.. Ed. vol. Geneza formelor culturii. Ed. Suzanne K. Mathesis sau bucuriile simple. Dacia. Mano. Meridiane. 33-70 31. Estetica poeziei lirice.. p. vol. Samuel. Corps et Sagesse. Buc. Moldova. 1973. Routledge&Kegan Paul Limited. 1996. Ed. Buc. Ed. Ed. Ed Anastasia. Meridiane. p. Nae. Călătorie în lumea formelor.. p.. p. Fourth Impression 1967.. Humanitas. Univers. 280-306. Institutul de Psihologie al Universităţii. p. 1995. Ed. 1974 37. p. 1937. 1983. 227-278 38. Univers. Humanitas. Ed.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 30. 2005. Estetica. Lotman. I. Ed. Johan. Ianoşi.. Ronvillois. 1461 317 . Negulescu. 1982. Pareyson Luigi.. 78-103 45. 299304 Rusu. Om şi simbol. Sendrail. A theory of art developed from philosophy in new key. Buc. Ed.. Liviu. ----. Meridiane. Buc. Buc. p. 109-121 (multiplicitatea) 33. p. Ed. Cluj-Napoca. 59-74 41. England. 1984. 42. 24-69.

250455 2. Buc. 1970. p. Introducere în estetică. Simion. 84-121. 412-417 50. p. Artă şi valoare. Wellek. p. 7. All. 1980. 1974. Roman. Buc. Von Chamisso. Ed. Hartmann. Ed. 1981. Ingarden. Brandi. Dabney. Panofsky. 240267 52.. Buc. p. p. René. Abstracţie şi intropatie. Worringer. . 4.. 198-207 56. Buc. Tatarkiewicz. Dittmann. Univers. vol.. Ed. Roman. p. Ed. p. Univers. Forme poetice. Buc. Cesare.. 1989 IV. Toma. Istoria celor şase noţiuni... Minerva. Todorov. Ed. p.. Minerva. Ed.. Nemaipomenita poveste a lui Peter Schlemihl. Buc. Tzvetan.. Nicolai. Estetica. în vol. Univers. 53-69 5. Opere. Funcţiune şi formă. structură. "Originalitatea". 200-291. ----. Buc. Minerva. Nuvela romantică germană. 1972. 75-84 53. Buc.. Buc.. Ed. 73-75. Ed. 1981. "Structură" (straturi) 3. Tezele unei filosofii a operei. 147-151. 318 . Opere. 1985. Vianu. Ed. Buc. 57-91 6. 312-348 51. p. Întoarcerea autorului. ----. 1966. simbol. 1983 p. Univers. Meridiane. Ed. p. Ed.. Artă şi semnificaţie. 154-166. xxxx.. Lorenz. 56-71 58. Buc. Ed. Teoria generală a criticii.10. 320-326 59.. în Opere. Wilhelm. Univers. 511 şi urm.d Opera de artă/Straturile operei de artă 1. vol 7. II. 2000. Univers. Eugen. Buc.. Univers. Meridiane. Buc. Poetică şi stilistică. vol. Buc. 57.. Meridiane. 1975 54. Cartea Românească. Ed. ELU. Ed. Buc. în Studii de stilistică. 1983. 1988. 1970. Buc. Erwin. p. Wladyslaw. Ed. Buc. p. 102-149. p.B. Tudor. vol. Townsend. în vol. 542-552 55. Ed. 87 7.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 49. Orientări moderne. Postume. Conceptele criticii. Ed. Minerva. Meridiane. Buc.. Herbert. Stil. 1978. p. 183-246 4. 1978. Structura fundamentală a operei literare. 102-116. Teorii ale simbolului. ----.

ca rezonanţă) 11. 1981. 1985.. Matila C.. 210-229 (euforia. p. p. Diferenţă şi repetiţie. 1974. Mikel. vol. 139-177 319 . 147-150. 194 a. 1972. 139-177 9. Estetică şi teoria artei. 193 a. Ritmul. Univers. François. 1979. Ed. sociologie. Ed. 1983 3. e (androginul) 15. Ed. Estetica porporţiilor în natură şi în arte. necesitatea euritmiei interne a operei. p. Sociologie. e. 191. Wellek. Ed. 106115. Univers. n vol. p. p. a. Buc.. Estetica. b. p. Buc. Buc. d. b. e. estetică. a. Petre. Buc.B. în Comarnescu.10. Poetică. 1972. 2005. 1979. Pius. xxxx. Fry.. d... Ed. Estetică.. Tipologie metrică. c. Paris. Univers. Pavis. Nathan. John. c. 264-272. Meridiane.. Mukařovský. Ed. Univers. Buc. Buc. ----. Buc.. Buc. Buc. Jan. O. II. b.. Ed. 242-247 16. 5-19 10. 424-441 12. Ivanov. Univers. Veaceslav.. Orientări moderne. Mano. ELU. Servien. Brik. Ed. Buc. ritmul şi metrul) 17. Poetică şi stilistică. p. spaţiul şi timpul ȋn literatură şi artă. p. p. volum colectiv. 1972. 134139 14. p. Ed. Ghyka. Ştiinţifică şi Enciclopedică. d. Ed. Bucureşti. 337-409 7. ELU. Buc. Anatomia criticii. Dufrenne. 1987. 1996. în vol. I. e. Platon. 346-350 8.. 183-195 2. vol. Poetică şi stilistică. Lipps. 390-398 5. Ştiinţifică şi Enciclopedică. p. Northrop. Deleuze. Univers. 132-141. c.. Bazele esteticii. L'analyse des spectacles. Meridiane.. Vid şi plin. Ed. din Banchetul 189. Meridiane. Kalokagathon. Buc. Ed. Ed. Lotz. Buc. Secţiunea de aur. 190. Buc.. Humanitas. 1976. 1967. p. p. v. în vol. p. Estetica. colectiv Poetică.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală IV. Patrice. 1968. 1975. Teoria literaturii. Gilles. Theodor. d.e Opera de artă/Ritmul operei de artă 1. Eminescu. Cheng. 426-448 13. d.. b. 227-228. Livio. René şi Austin Warren. e. Fenomenologia experienţei estetice. Ed. Dialoguri. 146-230 (ritmul. 1995 4. b.. Orientări moderne. Ritm şi sintaxă. 313-355 6. Babel. Ed. Studii de estetică. 202-203. p. c. Buc. Limbajul pictural chinezesc. a. c.

. 1996. 1997. 209-214 7. 1999. Focillon. p. p. Al. Univers. Meridiane. Ab urbe condita. 161-209 16. Ed.. romantism. Timişoara. Schaeffer Jean-Marie. Tudor Vianu. Buc.. Ed. Meridiane. Grigorescu. Buc. Buc. Lucian. Buc. Ed. Relaţia estetică. Henri. Hartmann. Adrian Marino. Haig. Ed. Robert. simbol. 1995 15. în rev. 1970 4. Cluj-Napoca. 296-300 18.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală IV. Cultura postmodernă. 2000. Ed..f Opera de artă/Stilul operei de artă 1.. 20-21 aprilie 2002. David. 1982.B. 227-233 14. Bordwell. 1997 5. Buc. 268283 9. 21-121 (stil. Enescu. George. 6274 19. Ed. 421-447 8. Meridiane. Oswald. p. Dittmann. 1985. Ed. Lumea ca labirint. Dramatism şi seninătate în barocul spaniol. Meridiane. 424 11. 2005 320 . Buc. 1995. Londra. p. Riegl.. Ed. Călinescu. Cluj-Napoca. Ciorănescu. p. 14 17. Estetica. Buc. Despre naturalism. 421-422. Buc. Scrieri despre artă.. Meridiane. p. Curentul. Harvard University Press. p. Noul dicţionar enciclopedic al ştiinţelor limbajului. Clasicism. Univers.. Film style. Bahtin. Ed. Ferry. p. Wölfflin) 10. Acterian. 257-258 2. p. 1974. vol. Monica. Buc. Barocul sau descoperirea dramei. structură. Mihail. Blaga. Babel. Scrieri despre teatru. 1976. 169-182 12. Humming. Ed. în vol. Ed. Lorenz. Istoria stilurilor.. baroc. Matei. 1998. p.. 1973. Buc. Buc. Ed. Ed. Ed. Ed. Connor.. Mikel. Buc. Luc. Buc.. Ed. Facla. on the history of.10. p. Homo aestheticus. 113-130 3. p. Muzeul Literaturii Române. Matei Călinescu. Cambridge. Călinescu. I. 159-177 13. Hocke. Ed. 1988. Steven. Nicolai. Viaţa formelor. Ducrot. Meridiane. Univers. Gérard. Dufrenne. Penguin. Dacia. p. 1971 6. Genette. Gustav René.. Probleme de literatură şi estetică. Fenomenologia experienţei estetice. Stil. Dacia. Cinci feţe ale modernităţii. p. 1980. Univers.. Destin în pasivitate. Meridiane. Radu.

. Theory. Ed. 1991 24. Qu'est-ce que le style?. Univers. Molinié. p. cap. Panofski.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 20. Ed. Ed. Buc. p. An Introduction.. Univers. Poetică şi stilistică. 1970 37. Ed. Stil şi mentalităşi. 1976. 2005. Servien. Ed. 177-225 22. C. 2000 321 . Univers. Didactică şi Pedagogică. A Poetics of Postmodernism. Cesare.. Buc. Univers. sociologie.. Buc.D. Estetica. 11/1967 29. Univers. 1970. Starobinski.. Buc. Segre. Magheru. 1970. Buc. Gheorghe Bulgăre. Ed.C. p. Jean.. 1977. ----. All. 36. 1975. 1994 26. p. New York – London. Împotriva interpretării. Buc. Fiction. 549-565. Routledge. Dimitri. Marcus. Hutcheon. Buc. Evoluţia stilurilor şi stilul baroc. Univers. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Ed. Wisconsin. p. Luigi. 1991 32. Ed. film) 30. III "Deplinătatea operei de artă".. p. Sinteza stilistică. 128-130 25.. 7682 34. în vol. estetică. Ed. 26-54 ("Despre stil"). Iulian. XLVI. Coresi. G. Ed. Ed. Analize sintactice şi stilistice. Townsend. Ed. Mihail. Popescu.. p. 144-153 33. Orientări moderne. LXXI 28. Introducere în estetică. Presses Universitaires de France.. Stati. Buc. Solomon. Invenţie şi descoperire. Noţiuni de compoziţie şi stil. Orientări moderne. 205-225 ("Stilul în filmele lui Robert Besson") 35. Film History. Humanitas. Paris. p. Ed. Univers. Constanţa. 1980 21. Poetică şi stilistică. 1979. Estetica. Cahné P. Kristin. 145-154 23. Thomson. Buc. 1989. p. Lihaciov. Buc. University of Wisconsin Press. Susan. 2000. Gabriel. Caiet de documentare cinematografică. 11. Stilul şi materialul în film. Poetică şi stilistică. Dabney. Buc.. Categoriile estetice. 25-45 (stilul artistic. p. Erwin. Evanghelos. Om şi simbol. stilistica şi procesul analitic.. colectiv Poetică. Teoria formativităţii. Cartea Românească. în vol. nr. Linda. Sontag. History. 1967.. Moutsopoulos.. Paul. în vol. Nasta. noiembrie.. Teoria şi practica. în vol.. Pareyson. 116-123 27. Ed. Teoria limbajului. Orientări moderne. Sorin. p. Pontica. Voltairiana puşcă cu două focuri. 1972. David Bordwell. Pius. 223-238 31. Nr. Stilul şi materialul în film. 35 38. p. Buc. Buc. Liiceanu.

Les textes: types et prototypes.10. p. Buc. xxxx. romantismul). Tratat de antropologie creştină. 596619 11. Buc. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Ţuţea. Matei. Adevăr şi metodă. Burgos. 280-284. Hans Georg. barocul). Buc. 1979. a reciti. Tudor. 302-387 6. 1973.. Estetica. Ed.. Umberto în Adam J. Univers. 2 din "Despre grmatologie"). ----.-M.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 39. Poetică. Iaşi. 240-289 44. p. Alain Bergala. Ed. 1982. Polirom.B. Univers. 482-489 (stilul artistic. Petre. Tratat de semiotică generală. 1997. Interpretare şi raţionalitate.g Opera de artă/Textul 1. Cluj-Napoca. 1994. Ed. Teora. 5-210 (textul) 3. Marcel. A citi... Ed. Pentru o poetică a imaginarului. Ed. în Pentru o teorie a textului. Genette. Buc. 1968. 1964 41. 230-244 43. Univers Enciclopedic. p. 1988. romanticul... 489-494 (stilul artistic. 1980 7. 475-482 (stilul artistic.. Călinescu. Pontica. Ed. Ed. Wellek. existenţialismul) 40. Paris. Lingvistică şi gramatologie. Editură. Paul. René şi Austin Warren. p. Ed.. Cornea. p. Ed. Timpul. Eco. 2001. 332-350 10. Buc. Ideea Design & Print. Buc. Buc. Michel Marie şi Marc Vernet. Polirom. Aumont. Derrida. Estetică. pentru Literatură. 177-225 IV. Univers.. volum colectiv. 155170 2. p. Estetica filmului. Gadamer. Gérard. Constanţa.. p. Tineretului. Iaşi. 2006 5. 1967. Introducere în arhitext. Meridiane. Sociologie. Buc. 2007. 69-117. 140142 42. Jacques.. p. 127-131 4. Ed. ----. 2004 9. Jean. Teoria literaturii. Despre stil şi literatură. 2003. Diseminarea. p. Buc. Ed. barocul). clasicul. Jacques. Ed. ----. Ed. 1992 8. Iaşi. (intertextualitate şi transtextualitate) 322 . ----. Zahar. Ed. (cap. Ed. Interpretare şi suprainterpretare. p. Omul. Vianu. Buc. Arta timpului nostru. 2003.. p. Buc. ELU. Univers. Nathan. 289296 (stilul. Ed.

1989. Şerbănescu. Alina. p. p. Ed. Polirom. Ed. Secolul 20. p. ----. 1988. Buc. Univers. Genealogia moralei. "Arhiva ca text" 17.. 200207 22. 127-179. p. Ed. Nathan. Ed. Postmodernismul în antropologia culturală. Politica postmodernismului. Ed.. Heinrich F. Stoichiţă. Ledeanu. 2000 18. 139-151 20.. Eminescu. p. Mariana. Fuga autorului în vol. 1985 24. Polirom. Buc. 1999. p. Cărţile şi noaptea. 1996. ediţia a doua 26. Polirom. L'analyse des spectacles. Critica genetică.. 1983 23. Buc. geneza textului) 16. Buc. Nr. Buc.. 17-47. Textul ca intertextualitate. 87-111. Ed. Plett. Gabriel. Meridiane. Repere în dinamica studiilor pe text. 203210 19. Iaşi. Victor Ieronim. 2001. Ed. Humanitas. Ed. Ion. 1991 323 . Cum se scrie un text. Andra. 1974.. Meridiane. Noţiuni pentru studiul textualităţii virtuale. Transposing Drama: Studies in Representation. Nietzsche. 1994. Iaşi. Hăulică. Cristina. Buc. Internet. Manolescu. Troc. Iaşi.. 109-120 27. Kristeva. Computer. 217-220. 32-47. O poetică a atmosferei. Univers. 1980 (intertextualitate şi transtextualitate) 15. Friedrich. Instaurarea tabloului. Julia. Pentru o teorie a textului. Neţ. Amurgul idolilor. 492-499. Ed. Sandală. rubrică realizată în rev. Mac Millan. Abraham A.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 12. 1981 14. Artă şi ordinator. Ardeleanu Maria. Univers. Buc. 368-433 (textul. Londra.. Linda. Univers. Patrice. "Ce lipseşte germanilor" 21. Luis. Ştiinţa textului şi analiza de text. 232-242 25.. Ed. Paris. Didactică şi Pedagogică. Buc. Buc. Ed. Borges. Ed. Iaşi. Ed. Ed. 2006. Egil. Pavis. 1997. 4-9/2000 (421-426).. de la o gramatică către un model de investigaţie textuală. 127-160 (angrenajul intertextual). p. Ed. Gutemberg.. Ştiinţa veselă. Junimea. Moles. Törnquivist. 241-252 13. Hutcheon. p.

Institutului European. Orientări moderne.. Adorno. Poetică şi stilistică. Teoria estetică. xxxx. p. Univers. Iaşi. Übersfeld. timpul naraţiunii. Rabbit.. în vol.B. 519-531 30. Buc. Ed.. 2005.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 28. 355-369 (simbolul) 4. Simbolul artistic. Carter. Poetica lui Dostoievski. personaj). Buc. 2006 324 . Arta filmului. Cugetări. 7-92 (simbolul) 3. în vol Postume. Ed. p. p. Ştiinţifică. Univers. Humanitas. Oswald. Noul dicţionar enciclopedic al ştiinţelor limbajului. Updike. Ducrot. p. Ed. 1970. Ed. Tudor. Bahtin.11 Conceptul de artă şi arta ca fenomen artistic Se pare că există o analogie între om şi arta manifestată prin opere de artă. Teodor W. Buc.B. Text şi textură: interpretarea poeziei medievale.. Termenii cheie ai analizei teatrului. Fugi. Pentru o teorie a textului. Paralela 45. Buc. Humanitas. Om şi simbol. Liiceanu. Mihail. Piteşti. Babel. p. Dicţionar de simboluri literare.h Opera de artă/Personajul 1.10. John. Buc. p. pentru Literatură. 1999 29. Balázs. 1. 1966 IV. narator. 1972. p. Ed. Ed. Jean-Marie Schaeffer. Oswald şi Jean-Marie Schaeffer. Ed.. 65-108 2. Babel. Anne.10. Pascal. Ferber.B. Ed. 2001 (simbolul) 2.j Opera de artă/Niveluri narative şi persoană Ducrot... Gabriel. Buc. Vianu. Zumthor. Ed. 1992. 467-469 IV. 491 4. 2008 IV. Buc. Buc. 1996.. Paul. Ed. Buc.B. Buc.. Univers.. Buc..10. Ed. Bela. Michael. nivelurile narative. Ed.. intra-diegetic şi metadiegetic şi relaţia autor. extradiegetic. 466-469 (voce. 243-337 3. în sensul că ambii termeni prezintă o solidaritate indestructibilă între materie şi spirit. p. 488. ESPLA. 1996. 1980 IV. Noul dicţionar enciclopedic al ştiinţelor limbajului.i Opera de artă/Simbolul artistic 1. p. 1957.

Humanitas. Buc. 125-146) Bourdieu. opera. Ed. 9. Dicţionar de etnologie şi antropologie. 204-205 Ducrot. Structură. 20. 1998. p. 3754. Jean-Marie Schaeffer. p. Ideea Design & Print. Univers. 183-190 (Filosofie şi artă) ----. 1985. 269389 Caillois. 1967. Condiţia umană. Noul dicţionar enciclopedic al ştiinţelor limbajelor.. Pierre şi Michel Izard. vol. 14. Meridiane. p. Buc. Buc. Meridiane. 15. Simbol.. Universul ca spectacol. Ed. 182-210 325 . în ziarul Curentul.. p. Opere. Ed. Univers. 1998. 15-64 Comarnescu. Ed. Jean. Iaşi. 19. 1988.. Buc. 12. Ernst. Ed.. p.P. Kalokagathon. Arendt. Stil. Fenomenologia experienţei estetice. cititorul. arta pentru artă. Meridiane. pentru Literatură. p. Ed. p. Cluj-Napoca. 10. 342-348 Bonte. p. Eminescu. Eseu despre om. Casa Cărţii de Ştiinţă. p. Ed. 38-58 Crainic. 13. 224-241 Dufrenne. Ed. Buc.. Ed. Artemis. Iaşi. p. Univers. 5. Henri. 1969. Hannah. Polirom.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 2. p. Buc. Rosario.. Nicolae. 6.. 1983. p. 53-64 Delacroix. Minerva. Ed. 7. ELU. Ed. 10. p. Retorica romanului. Petru. Trilogia culturii. Literatura şi cultura versus istoria. A. Pescăruşul. 25 Blaga. Moldova. Lorenz. vol. 11. Ed. 1996. Roger.. p. Buc. 115-147. p.. 3. 1976 (v. 1983. 1976.. 70-88 ----. 17-54 (arta şi jocul) Dittmann. Regulile artei. 1996 sau în Opere. 18.. p.. Meridiane. 68-245. Nostalgia paradisului. 16. Trilogia valorilor III. 1983. 1994. Minerva. 1996. autorul. Humanitas. 239289 (jocul) Cassirer. Ed. Eseuri despre imaginaţie. Ed. Mikel. Buc. Buc. Ed.. Alain Gheerbrant. 4.. Ed. Buc. p. 4 dec. Lucian. 1999. vol. 193-237 Cehov. p. Ed.. Psihologia artei. Buc.. 1994. 1994. Buc. 8. Buc. 82-85 Booth. Ed. 1987 ----. 1 (A-D). 17.. 21. p. Artă şi valoare. 1975. Artă şi valoare. 152-157 Assunto. Buc. Babel. 2007. Buc. 143-215 Chevalier. Ed. Humanitas. 66-69. Buc. Dicţionar de simboluri. 133-160 (arta şi realitatea) Balotă. 8. Pierre. Nichifor.. Buc. Wayne C. p. I. Oswald.

p. Psihanaliză şi artă. Nemira. J. Meridiane. Ed. Buc. Univers. Gérard. Buc. Buc. Buc. Pop-art. Paris. Buc.. L. p. Împotriva deznădejdii. Buc. p. 141. Teora. Adevăr şi metodă. Buc. Ed. Guyan. Humanitas. "Arca Învierii". Gadamer. Centrul de Cercetări "Alexandru Săvulescu". Rao. Ce este un autor?. 31-106.. Martin. 2001. Buc. Buc. 1977. 73 30. Univers. Durand. Ed. Ed. ----.. 1997. 248-269 (arta ca/şi jocul) 326 . p. Paris. Goldmann.. Roma.. 22-25 37. 1982.. 1967. . Ed. p.. Arta şi frumosul în estetica medievală. 53-143. p. 191-199 23. Huizinga. Trei. Ed. Michel. Hans-Georg. 22 38.. Arta din punct de vedere sociologic. Garroni. 1999. p. Politică. Johan.. Dan.. 185-192 şi "Hölderlin şi esenţa poeziei". Gennette. ----. Eliade. Emilio. 86-92 34. Sociologie d´art. Polirom. Ed. Homo aestheticus. Ed.Poetic locuieşte omul. 338-340) 26. 2000.. Heidegger. orice încălcare a naturii e artă. 126-140 27. Mircea. Luc. II. Eco.. p. p. originea artei).. Ed. 145-162 (Hegel).. (arta pentru artă. Art et technique. Buc. Ed. Filmul cu rugăciune. Tarkovski. Minuit. Actualitatea frumosului. Iaşi. Ed.202 (natură şi artă) 36. Duvignard. 1972. Ideea Design & Print. Ed. p. 2005. Relaţia estetică. Ed. Sigmund. Ed. Ed. Meridiane. p. 1991 39. Buc. Fiume Edizioni.. 1994 40. Editură.. 233-240 (Nietzsche) 29. ----. Ed.. Gilbert. Sociologia literaturii. Presses Universitaires de France. Buc. Buc. Homo Ludens. Pierre. 165-177 (arta şi jocul) 33. Meridiane. 2000. Dulgheru.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 22. Freud. 112118 28. Univers. p. p. 1956 31. Francastel. 1996 32. Ed. Originea operei de artă. Ferry. Aventurile imaginii. 1977. p. p. 1964 35. Buc. Umberto (ediţie îngrijită de).. 124-125 25. 1992. 3749. Istoria frumuseţii. Elena. vol. Buc. 1999 24. 2004. Meridiane. Jean-Marie. Ed. La crisi semantica delle arte. Grigorescu. Cluj-Napoca.. Ed. Foucault. "Arta şi spaţiul". 192-210 41. 197-220 ("Jocul şi poezia".

42-43 (Poeticitatea) 52. p. 92-113. Ce este poezia? În vol. Univers. Ianoşi. Adrian. 265-330 47. Lukács. Pierre. Secolul 20.O. p. în rev.. Marino. Minneapolis. Ion. 748-770 (omul ca miez sau coajă) 48. Teoria formativităţii. Feeling and Form. Marcus. Aion.. 1977. 1977.. Gabriel. Ed. 94-126 (Esteticul în afara artei). p. 623-641 54. 2-93 (Estetic şi artistic). Artă şi ştiinţă. p. Panofsky.. Liiceanu. 49. Susanne K. Ed. Ed. Ed. prea omenesc. Politică. p. Routledge&Kegan Paul Ltd. Friedrich. Ed. Cyberculture. Artă şi ştiinţă. Scrieri filosofice. 605-674.. 1999. Paralela 45. 1980 58. 1983. 179 şi urm. Opere complete – 3 – Omenesc. 5/1966. I. Buc. Piteşti. England.. Buc. Erwin. p. Lévy. p. Studii de estetică. Eminescu. ----. Ed. Univers. Ed. 2005. Om şi simbol. Ed. Meridiane.. Nietzsche. Solomon. Meridiane. Ce este literatura?. 303-305 (artele şi epoca) 56. Estetica. Ed. ----. 149-151 51. A theory of art developed from Philosophy in a new key. Maliţa. Buc. 99-128.. vol. Buc. Pareyson. 163-174 (Evoluţia artei) 55. Cartea Românească. Ed. p. Humanitas. Buc. 2003. Cartea Românească. Invenţie şi descoperire.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 42. University of Minnesota Press. Nearta-artă. Ed. Buc. Buc. Voinţa de putere. 1974. Mukařovský. Jan. p. Luigi. în vol. vol. p. 465-513 53. Buc. Hestia. Mircea. Ed. I şi II.. Buc. London. 403-405 327 . p. 1973. Buc. 52149 43. 144-175. R.. 507-552 ("Voinţa de putere ca artă") 57. First Impression 1963 45. p. Ed. p. Dicţionar de idei literare. Marcuse. Eminescu.. p. 123-124. 2000. Georg.. p. Ed. Jakobson. Univers. 1982. Artă şi semnificaţie.. 1989. 2005. Timişoara. I. 125-137 46. Ed. Artă şi revoluţie. 1986 50. Estetica. ----.. p. Buc. 1972.. Buc. Herbert. Pornind de la un zâmbet. Nr. Langer. Paradigme universale II. 691-703 44.

150-155 73. Traian. nr.. 1971 328 . Wladyslav. Paul. Schopenhauer. Univers. Buc. Walter. p. Sontag... 1943. Sfârşitul modernităţii. Constanţa. Săbău. 52-53 62. 5557. 1999. Poetică şi estetică. Enciclopedică Română.. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Iaşi. Radu. Ed. 1994. Ed. text citat ca motto la p... Cucerirea Americii. Enciclopedică Română. p. 1971. Problema celuilalt. 118 de către Benjamin.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 59. Victor Ieronim. Sedlmayer. Poezii. Dialoguri. Hans. Univers. Casa Şcoalelor.. Ed. p. Secolul 20. 1993. 2000. Buc. Gallimard. Institutul European. Buc. 103-104. Performing Arts Journals. Victor. 49/2000. All. Instaurarea tabloului. Ed. ----. Filosofie şi poezie.. în vol. Nemira. Buc. p. Ed. Pius. p. Tzvetan. Petrescu. Ed. în rev. Tatarkiewicz. Ed. Ed. Buc.. Ed. Buc. Antologie filosofică. Valéry. 2001. 173-236 69. p. Arthur. Introducere în estetică. N. Pontica.. Hans.. Meridiane. Estetica. în rev. 118-126 67. p. p.. p. Virgil Bogdan. 237243 ("Patru moduri de a privi arta") 64. 2001. p. 207-260 70. 1954. Vattimo. 2000. 66. p. Ed. Buc.. 22-28 ian. 485-488 63. Meridiane. Cezar. Dabney. 2000 74. 10 72. 68. 2009.. Arta digitală şi viceversa. Ştiinţifică şi Enciclopedică. 660667 75. Ed. 51 şi urm. p. Stoichiţă. C Narly. Todorov. Ed. Townsend. Buc. Univers. Pièces sur l’art. Meridiane. Susan. Camil. 53-110 76. Filozofia lui "Ca şi cum". 13-31 60. Ed. Pierderea măsurii. Buc. Ungureanu. 1981. Ed. Despre esenţa interioară a artei. Ed. Istoria celor şase noţiuni. La conquête de l’ubiquité. Artă şi convenţie. 1989. Buc. Buc. Filosofi străini. 1989. p. Gheroghe. Servien. Bagdasar. Turner. Tudor. Paperback-September 1988 71. Buc. Buc. Împotriva interpretării. Vaihinger. Vianu. The Anthropology of Performance. Dilema veche. 171-190 61. Superbia în ruină. Paris. Modalitatea estetică a teatrului. Iluminări. p. 1975 65. Gianni.

Pontica. 1. Ed. Buc. Ed. 7. Zamfirescu. Enciclopedică Română. Buc. 1982. Vila.12 Teoria „morţii artei” 1. 1978. 53-110 11. 125-128 6. 118-127 9. vol. 1978. p.. Polirom. Minerva. Buc. 1998 82. Minerva. Opere. Enciclopedie de filosofie şi ştiinţe umane..B. 12 80. Constanţa. Buc. Hans Robert. Sociologia artei. Ed. p. Ţapa. Opere. Abrahm A. Buc. Vasile Dem. p. 367-370 (arta şi jocul) 79. Buc. Tudor.. 20) 12. Buc. Filozofia imaginilor. Ed. Jean Jacques. Ed. Friedrich.. Ed.. Tudor. Matas. Vianu. I. Ed. Hestia. Duvignaud.. Georg Wilhelm Friedrich. 2004. Ed. vol. p. 1987. 1999.. Minerva. Ed. Hippolyte. p.. Ferry. 3. 1966. Jauss. Ed. Studii de filozofia culturii. Univers. postfaţă la Taine. 1973. Meridiane. Sfârşitul modernităţii. ----. Meridiane. 358-416 78. Ed. 1993.. 1983. p. Gleizal. Opere complete. Meridiane. Hegel. p. Filosofia artei. 339 şi urm. Luc.. Enrique. Buc. 166-184 (arta în sec. 149-155 329 . 302-309 81. Ed. p. Prelegeri de estetică. Buc. xxxx. Stoichiţă. 2004.. Arta şi politicul. 1974.. Filosofia inconştientului. p.. Ed. p. Moles. Buc. Meridiane.. ----. 1999 4. Ed. All Educaţional. Victor Ieronim. 145-187 3. Opere. 20) 2. 1997. 612-621 5. Buc. Homo aestheticus. Ed. 391-428 10. Instaurarea tabloului. Jean-Jacques. 289290 7. p. Academiei Române. Buc. Trei. Ed. Artă şi ordinator. p. Wunenburger. p.. p. 7. I şi II. Timişoara.. Experienţă estetică şi hermeneutică literară. Bartleby &Co. Meridiane. 2000. (arta în sec. Buc. Gianni.. Buc. 2004.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 77. p. 13. Vattimo. Buc. p. RDO. Iaşi. 69-71 IV. prea omenesc. 1995. Jean. Ed. vol. Omenesc. Ed. Nietzsche.. ----. Eminescu. 127-128 8.

"Trompeta" (colecţie englezească) 34 1. Jean-Michel. Universul ca spectacol.. 192-197 10. Poetica. p. Ştiinţifică. Albérès. provocată de o fiinţă care este ea însăşi autorul acestor legi şi trebuie în consecinţă să le fie stăpân") 3. 1968.B. Dialectica fantasticului. Ararat. p. 1999.. p. ELU. Cornell University Press. Ed. Southern Illinois Press. mimesis) 4. Apa şi visele. Buc. o întrerupere momentană a legilor naturale. Iaşi. Sorin. Univers. Bahtin. Analiza povestirii. Arşavir." Jean Claude Carrière (2004.-M. Ed. 1957 9. p. Buc.B. 1995 11. Univers. de Chen Kaige.a Ficţiunea. Univers de la science-fiction. 1996 8. Buc. 330 . din seria "Cu 10 minute mai bătrân". Homo fictus34 "Omul e clădit astfel încât ficţiunile îi fac o impresie mai puternică decât adevărul. 30-34 (diegeză. 1984 2. Buc. Istoria romanului modern. filmic pentru procedeul visul nostalgic în ficţiunea cinematografică: "100 de flori ascunse adânc". Buc.. Poster H. François Rabelais şi despre cultura populară în Evul Mediu şi renaştere. Bachelard.. V. Institutul European. Univers.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală IV. 1998 12. 1969. Anderson. Adam. 1960 7. Ed. Rosario. Ed.. Ed. Acterian. Buc. R. Amis.13 Despre irealităţi şi noţiunea de ficţiune IV. Kingslez. Françoise Revaz. Alexandrescu.. p. ----. The Reality of Illusion. 140-166. 1979 Ex. Meridiane. Buc.D. 1996.. La ţigănci şi alte povestiri. Despre mirare...13.XLV 6. Buc. Pământul şi reveriile voinţei. Gaston. 20 (citat din Rudolf Otto: "Miracolul. Ed. Petite Bibliothèque Pazot. Diary Fiction: Writting as action. Ed. pentru Literatură. speach) Abbot. lume. J.. 1983." Erasmus "Ficţiunea are ca adversar realitatea. 385-412 5. Ed. Aristotel. Mihail. în vol. Assunto. lui Mircea Eliade..

----. Paris. Narration in the fiction film. 314-318. Ed. p. C. Ed. Jean-Louis. Nemira. Buc. Routledge. 1966 27. Buc. 377381. 2009 31. Buc. Imaginar şi creaţie. Mitul şi omul.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 13. Ed. a reciti. ----. De la feerie la science fiction. Burgos.. Buc. Pierre. Gândirea mitică. Albert. The hero with a thousand faces (Eroul cu o mie de feţe). Images. Fantasticul în literatură. 327 şi 69-79. Trei.. Anchor Books. Iaşi. 2003. Baudelaire. Josef. Univers. ----.. University of Wisconsin Press. fiindcă trebuia să-ţi dovedesc că minciuna este adevărul") 19. a ficţiunii romaneşti). II 14.. Matei. p. Ed. Buc. Arta fantasticului. The Power if Myth. Univers.. 1996 15. 2003 23. p. Booth. Ed. 1973 29. Paralela 45. 2000. Institutul European. Călinescu. p. Regulile artei. 448-453 21. Georges. Buc. Institutul European. Buc. 1972 32. Univers. Au coeur du fantastique... Ed. Ed. 1988. Univers. Buc. 114-138. Roger. Buc. ultima ediţie. 7-10 (straniul) 28.. Jose Corti. Marcel. Sufletul romantic şi visul.. 1988 18. Caillois. Ernst. Proză fantastică franceză. Bataille. I. Piteşti. a treia.. Meridiane. Ed. p. Pentru o poetică a imaginarului. Ed. în Pentru o teorie a textului. Cassirer. ficţiune. London. vol. ----.. Campbell. Povestire fantastică în Franţa. 1982. Brion. Ed. Univers. 36-122. 1965 25. vol. Filosofia formelor simbolice. New York. 2003 17.. Buc. Princeton University Press. vol. Essais sur le role et les pouvoirs de l’imagination. Ed. 470-190 ("Te-am minţit cititorule. Baurdy. 1970 26. Gallimard. ----. Buc. Ed. Beguin. 1970 22. Univers. Bourdieu. 1976 (v. with Bill Moyers. 146-153. David. Jean. Ed. 1980 16. Castex. 1985 20. 194-207 331 . 1998. Univers. Buc. Univers. images. Wayne. Ed. 461-473 24. Charles. Ed. Paris.. studiu introductiv la Antologia nuvelei fantastice. Bordwell. 1991 30. Iaşi. Ed. Albastrul cerului. George. Univers.II. A citi.. idoelogie. 1997 sau Wisconsin. Paradisuri artificiale. Ed. Scriitură. Retorica romanului. Bădărău.

p. Univers. Junimea. Bruno. p. Ed. 101-104 ("teama de necunoscut" . III.. Buc. Eco.. Eliade. Anton. Meridiane. C. 1997. LXX..9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 33.. 13-32 (aceasta nu e o pipă) 43. Univers. Buc. p. 166-217 (irelităţi) 49. Eminescu. London sau Politica postmodernismului.. Theory. Gelas. Dialectica spiritului grec. Ed. Buc. R. "La vida es sueňo". Drumul spre centru. Buc. ClujNapoca. Ed.. p. 75-88 45. Univers. p. p.G. Buc. Ed.. 19-29. Foucault. 1981. 1955 44. p. Meridiane. PMLA. 1990. p. Steven.. Dodds. Ed. Pe strada Mîntuleasa.irealităţi) 39. E. 35-67 48. în L' argumentation. 153-185 38. Buc. p. 1997. 1999. Ce este un autor?.. 156 332 . Pontica. Dumitriu. 2004. Presses universitaires de Lyon. p. Cărţile şi noaptea. Gombrich. ----. 1991 41... 242-248 36. E. Forster. Buc. Linda. Norman. Lyon. Buc. Jung. Tipuri psihologice. în vol. ----. La fiction manipulatrice. 115-118 (irealităţi) 40. Ed. Routledge. Ed. ELU. Ionescu. E. Constanţa. 1991. Fundaţiei Culturale Române. New York. Luis Borges. p. Oswald.. 108-125 ("Fantezia") (irealităţi) 42. Meridiane. Hutcheon. Point of view in fiction. Introducere în arhitext. Jean-Marie Schaeffer. Buc. Ducrot. Ed.. 1988. Ideea Design & Print. Mircea. 1992. Ed.. Borges în conştiinţa criticii. 89114. Iaşi. Fiction. 99-127. Genette. The Development of a critical concept. Gérard. p. Şase plimbări în pădurea narativă. Artă şi iluzie. Ed. H. Babel. Buc. Friedman. Ed. Buc. Umberto. Ed. p. Noul dicţionar al ştiinţelor limbajului. 1973 47.. Împotriva deznădejdii. 1996. Humanitas. A Poetics of Postmodernism. Connor. Ed. Michel. 1983. Proză fantastică.M. Homo universalis. Humanitas.. p. 125145 35. Andrei. History. 168180 ("Ontologie şi metaficţiune" şi "Lumi posibile: science fiction şi «cyber-punk»") 34. Cultura postmodernă. 1968. 1997. 134-159 46. Aspecte ale romanului. 131-133 37. Ed. 1994. Buc.

Mănuţiu. Paris. Despre mască şi rol. Pavis. Marshall. Buc. Third Impression. Fundaţiei România de Mâine. McLuhan. 2003 (irealităţi) 67. Ed. p. Le cinéma au l'homme imaginaire. Buc. Dacia. Edgar. Mass-media sau mediul invizibil. ----. Psihologia minciunii. New York. I. 1991-1992 53. Univ. Narrative as Virtual Reality. Marcus. 1988 65. Ed. Nemira. Morin. 268-269 56. 1996. Buc.. 1972. Routledge & Kegan Paul Limited. 1997. The Johns Hopskins University Press. 174-177 55. Patrice. 163-175 62. Curtea Veche. p. E.. Luiza. Second Impression 1959. 223224 66. Scott M. Buc. Ed. 57-65. Scrieri alese. p. 2003. Conceptele ştiinţei literaturii. Cluj-Napoca. American Fiction. K. 2003. 2007.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 50. Al. London. London. Ed. David. Dacia. 175-202 (Ficţiunea. 2005. Sorin. Northrop. Buc. Ed. Otto. Nathan. England. Rudolf. The art of fiction... Iaşi. Baltimore & London. 1988. ----. Piteşti. Ed. Paradigme universale..A.. 64-70 60. Univers. Ryan Marie. First Edition in 1953. Laure. p. Minuit. Ed. Solomon. 134-166 58. p. Pleşu. Umberto Eco în labirintul romanului postmodern. Univers. 1968 333 . Ed. Literatura SF. Penguin. 138 (irealităţi) 64. 1956 61. p. Sacrul.Varia. Andrei. Ed. Mihai. Fourth Impression. 185188 68. Pornind de la un zâmbet. Paradigme universale. Humanitas. 2005. Fry. L' analyse des spectacles. Ed. Paralela 45.. Ed. 1980 54. ELU. Marinescu. Pârvu. Ed. Univers. Paralela 45. p. p.. Piteşti... Paris. Cluj-Napoca. Ed. Despre Numinos.. Ed. Buc. Florin. Feeling and Form. Poe. 1996. 1996 63. Humanitas. Buc. p. 1967. p. Manolescu. 1963. Ed. Peck. 2001 52. Susanne. Henryk. 107127 59.. II. (Ilustrated from Classic and Modern texts). Buc. Ed. 306-326 51. Anatomia criticii. Despre îngeri. Langer. Cuza. Lodge. 25-260.. p.) 57. I. Buc. Markiewicz. A theory of art developed from Philosophy in new key.

. Iaşi. 69-120 70. 178-185 75. 1998.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 69.59-76 (Straniul şi miraculosul) 78. Angelescu. 357-360 (Imaginarul operelor de artă). 1970 IV. Antologia nuvelei fantastice. The John Hopkins University Press. 1973. Fantasticul 1. Vasile Dem. Epistemologie. 134-142 (Fabricarea de imagini. Popper. Sebbag. Filozofia lui "Ca şi cum". Todorov. Basmul. Imagine şi idee. George. p. Nemira. Nr. Sontag. p. Ed. Cluj-Napoca. Ed. 235-241 (Statutul intermediar al imaginii) 82. Ed. Narrative as Virtual Reality. Filmul. 2001. Marie Laure. Buc. Buc. 1988 72. Introducere în literatura fantastică. Aumont. Karl. Buc. 150 (citat din Fr. 1996 80. Univers.. în rev. Univers. Morfologia basmului. Univers. Silviu. 109-116 (irealităţi) 79. dar s-a manifestat". MIT Press. ascuns.. Ştiinţifică şi Enciclopedică.13. este o substituire simbolică) 83. Alain Bergala.. Representation and Reality. Ed. Ed. Susan. ediţia a 3-a 2. 77-104 334 . Ed. Buc. Ed. 241-261 ("Imaginaţia dezastrului". Hans. Buc. Jacques. Arta şi literatura fantastică. în vol. Vacs. Ed.ar fi vorba de întoarcerea refulatului. 227-232 (Imaginea şi nereprentabilul). Ideea Design & Print. p. 1978 76. Secolul 21. v. 2007.. Buc. Polirom. René. 2001 74. W. fantasticul).. Ed. 211-241. Tzvetan. Georges. Univers.. Cambridge. 2008.I. Univers. Buc.. Uscătescu. 1974. 2000. V. science fiction) 77. 2001. . Ed. 1970 71. 1970... p. Buc. Zamfirescu. Legenda. Arta şi imaginarul. Propp. Herbert. Solier. Wunenburger. Filosofia inconştientului. 85-106 73. xxxx. 466-488 (irealităţi) 81. 2004. Buc. Schelling: "Straniu (unheimlich) este tot ceea ce trebuia să rămână secret.B. Univers. orientări contemporane. Vaihinger. Ontologia culturii.. Ed. Filozofia imaginilor. 1987. Estetica filmului. v. Read. Michel Marie şi Marc Vernet. p. p. Buc. p. Jean-Jacques.. 10-12. p. Louis. Immersion and Interactivity in Literature and Electronic Media. Împotriva interpretării. vol.b. Ed.. p. Putman.. Ryan. Epistemologia fără subiect cunoscător. Cinematografia şi scriitorul. I. Trei. Valahia. Politică. Buc. Ed. p. Hilary. Ed. Buc. Meridiane. Scenariul-fantomă.

Marcel. 1985 Chiţimia. Piteşti. Ed. dar ea nu se confundă cu basmul propriu-zis. Ed. Buc. în Arşavir... 11. 1996. Val. Adolfo Bioy. Bruno.O. Împotriva deznădejdii. Iaşi. Bădărău. Buc.. The hero with a thousand faces (Eroul cu o mie de feţe). Jean. 14. 15.. 12. Josef. New Zork. Acterian. Univers. Timpul în răspăr. Institutul European. Buc. ultima ediţie (a treia) 1973 Casares. 4. Nemira.. 461-473 Caillois. câtă vreme accentul cade pe conflicte mai apraoape de realitate şi mai concrete dacât abstracţiunile şi simbolurile basmului.. Mitul şi omul. clasificări şi analize. p. Buc. Psychanalyse des contes des fées. Feţele fantasticului. Buc. Delimitări. George. Princeton University Press. Ion C. Buc. 2003 ediţia a doua revăzută Călinescu. 1976 Brion. Buc. Fantasticul în literatură. Poveşti. 1967 / Notă asupra ediţiei. 5. 10. Meridiane. Saeculum I. 7-10 Campbell. Invenţia lui Morel. 17. ----. Ed. 115-118 335 . Ed.. Ed. Ed. Ed.. Ed. Magical Realism and the Fantastic> Resolved versus Unresolved Antinomz. 13. 2000. 8. 9: "O poveste cu caracter realist poate cuprinde elemente fantastice. 2005 Dan. 19. Humanitas. 1988. 16. 1992. Buc. p. Ed.. 1975. 36-122. Pentru o poetică a imaginarului. p. Pavel Sergiu. Univers. Ed. 1970 Burgos. Buc. 1998 Bettelheim. Eseuri despre imaginaţie. Ed. Univers. Arta fantastică. Humanitas.. Ed.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 3. Ararat. Univers.. 2005 Eliade. Mircea. "realismul magic" din "Un veac de singurătate") Cordun. 20. Buc. Albert. snoave şi legende. 1971 ----.. Buc. În inima fantasticului. de ex. Ed. 2003 Béguin. Ed. Sufletul romantic şi visul. Ammarzll B. p. Despre mirare. 18. Robert Laffont. Meridiane. Paralela 45... 144204 ----. p." (v. Antologie de literatură populară. 6. pentru Literatură. Academiei Române. Buc. 9. Aspecte ale fantasticului. Estetica basmului.. Buc. 7. Roger. 149 Chanadz. George. 1965 Cele 10 canoane a lui Todorov. Ed. Garland. p. Ed. Ed.

René. 1973. Cluj-Napoca. La littérature fantastique. la p. Ed.. W. Ed. Prelegeri de estetică. Didactică şi Pedagogică. Basmul. I. Dicţionar de idei literare. London. 85-106 40. The Literature of Subversion. E.. C. Vasile. London.. 341-369 26. vol. Sigmund. 137-140 (Ştefan Augustin Doinaş) şi alte 15 tălmăciri. Ed. Ed. Mémo. I. Ed. Interpretarea ezoterică a unor basme şi balade româneşti. p. p. 1992. Modern Fantasy: Five Studies. p. 1978 41. p. 1987... Drumul spre centru. Buc. Buc. Ispirescu.. Mellier. Herbert. 1970 38. Hume. 1987. Read. Academiei. Seuil. 169-211 24.. Ed. Ed. Stokholm. "Jurnalul Literar". Ed. 5. Poe. Melancolic. Buc. Univers. 2000. G. Buc. Meridiane. Buc. Starobinski.. Buc. Gabriel Garcia. Ed. 1981 29. Jean. Arta şi imaginarul. Rudolf.. Basme. Meridiane. Freud.. Coll. Buc. Marino. p. ----. Cartea Românească. Annabel şi alte poeme. nostalgie. 19-23 22. Univers. Buc.. 1969. 21. Buc. p. 1974 34. 1991 30. ----. vol. p. Univers. Univers. Ed. Ed. ironie. Fantasy and Mimesis: Responses to reality in western literature. 1970. I. Dincolo de principiul plăcerii. în Utopies.N. Despre Numinos. Ed. Un veac de singurătate. Buc. 1993. Imagine şi idee.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 21. I şi II 28. Márquez. London. Methwen. Propp. 1973 39. vol. Lovinescu. Buc. Meridiane. vol. Buc.. On the Fantastic in Literature. 47-48 23. Susan. Hegel... Ed. Adrian.. 1969 25. Împotriva interpretării. Buc. Sontag. V. Gustaffson.A. Lars. 1984 27. Jacques. Editura Minerva. în Opere. p. 1996. 2000 35.. Fr. Rosemary. 138 36. "Corbul". Rădăcinile istorice ale basmului fantastic. Univers.. în vol. 241-261 42. Petre. 90-99 336 . La vida es sueňo. Ed. London Methuen. Univers. Imaginarul medieval. Solier. 655-686 33. Morfologia basmului.. Buc. 1991.. Ed. Univers. Ed. 234-294 37. colecţia Gnosis. Le Goff. Univers. Otto. 1966. Jackson. Buc. Paris. p. Denis. Dacia. 1993 31. Goethe. Ed. Buc. p. 1971 32. Kathryn. Manlove..

Iaşi. emisiuni participative Filme artistice. Nuvela romantică germană. 5. Buc. Von Chamisso. IV. Meridiane. Forma însăşi a Frumuseţii se livrează sub aspectul imaginii: tânărul frumos. Adămuţ... Ed. Şi fiindcă Forma Frumuseţii este accesibilă privirii. Jurgis. Basmele române. 1995 Baltrusaitis. Nemaipomenita poveste a lui Peter Schlemihl. Gaston. spoturi publicitare. Socrate şi oaia rătăcită. Mimesis. promo-uri Ştirile de informare curentă. Homo iconicus Tipul de imagine Imaginea propagandistică Imaginea informativă Exemple Reclame. 2. Ed. Ed. 1989 ----. Buc. 1997 ----. şi dialogul Lysis) Auerbach. Imaginea de divertisment Imaginea interactivă Imaginea artistică 1. Todorov.. Polirom.") (v. Tzvetan. Buc. în vol. 1997 46. Univers. Erich. The Image. Formarea legendelor. comentarii. Oglinda.. Ed. BFI Publish. Minerva. Apa şi visele. vol. 6. Aerul şi visele. 1967 Aumont. 27 ("Ontologia lui Platon nu conţine decât Forme" (.14 Imagine şi imaginaţie. în rev.. clipuri muzicale etc. Lazăr. Jacques. Concursuri. 1978 44.. p. 7. talkshow-uri distractive etc. reclame. talk-showuri etc. Formări şi deformări.. Buc. London. Introducere în literatura fantastică. Ed. Buc.) "există Frumuseţe pe pământ numai întrucât ea este posibilă în cer. Ed. septembrie 2005. Ed. Van Gennep. Anton I. A. Buc. II.. Şăineanu. Univers.. filme.. 3. Herbert.B. Ed. Univers. 1973 45. 4. Emisiuni muzicale. ELU. Meridiane. 1997 Bachelard. 9. Idei în dialog.. în principal). 1972 337 . Nr. Minerva.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 43. Buc.. reconstituirile (documentare. Buc.

The Precession of Simulacra. 7 dec. 26. 20. 1981. 15. Pentru o istorie a imaginarului. 1997 ----. Meridiane. Humanitas. Budapest Benjamin. Nemira. Rhétorique de l'image. Paris. 72-85 Belting. 10. Ed. De la séduction. Ed. 1996 Casares. 1999 Burckhardt. 1982 Baudrillard. Theorizing the Moving Image. Walter. 12. Meridiane. Nr. 2001 ----. Nathan. Jeanne. 25. 18. 2001 ----. Galilée. Adolfo Bioy.. 2000 Bonnange. Humanitas. music. Imaginea interzisă. 1991 Carroll. Buc.. depuis 1945. 22. p. text. Kijárat Kiadó. 2003 Caillois. Paris. Jean. 1998 Burgos. Edited by Hill&Wang. 30. Buc. rev. Polirom. Trei. 24. Oglinda. Buc. 1996. Don Juan sau Pavlov?. Minerva. Ed. 17. 11. Humanitas. Buc. Schiţe ale ştiinţei imaginii. Lucian. 1996 ----.. Stanford University Press. Buc. Sfârşitul istoriei artei în 2006. Paris. 1994.. Buc.. Ed. Atlatisz Kiadó. Ed. 9.. Ed. Buc. 19-50 Boia. Thomas Chantal. 1958 Besançon. L’ imagination. Alain. ----. Roger. 31. Claude. Buc. Image. 1981 Barthes. 19. Ed. New York. Galilée. Ed. 1979 ----. p. PUF. 14. Noël. 1975 Cambir. Invenţia lui Morel. 29. Jean. 260-264 Bernis. Ed. Alchimie. Cabridge University Press. 19992000 Cassirer. Steven. Abordări ale imaginarului. Strategiile fatale. în L'obvie et l'obtus. 352354. Humanitas. Ed. p.. 107-109 Casetti. Imaginar şi creaţie. Titus. Seuil. 2000.. Ed.. Secoul XX. Iluminări. Buc. Buc. Iaşi. Jocul imaginii în oglinda visului. 2003. 94-95.. Metamorfoza goticului. Francesco. 23. Paris. Eseu despre om. Alina. Buc. 13. Antropologia imaginii. Budapest ----. Cultura postmodernă. Le crime parfait. Ed. Ed. 28. Humanitas. 1995 ----. 1999. Semnificaţia ei şi imaginea despre lume. Les théories du cinéma. citat de Connor. roman. 215-221 338 . Univers. Selected Writtings. Ernst. 21. Ed. Univers. Buc.. Ed. Ed. p. 16. Roland. Hans. 27. p.. Ed.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 8. Eseuri despre imaginaţie.

traducere în limba română la Casa Cărţii de Ştiinţă. Nemira. p. Gallimard. Corbin. Petru. De Unamuno. Ed. New York. Buc. L´imagination. Chiarini. Secolul 20. Oglinzile. Moldova. Cournarie. Ed. Andrew. Ed. nr. Paris. Iconoclasmul: Criza intermediarului şi violenţa contrariilor. Pygmalion. Anca. The imaginal în Eliade. Nr. 7 dec. 2006 33. Arta şi imaginarul. 17-31 44. p. 1991.. Imaginarul. Herménéutique et soufisme. Face de Dieu. rev. Figuri mitice şi chipuri ale operei. Aventurile imaginii. 1995. Dudley. Laurent. ----. Meridiane. 1 (A-D). 1994. 1985. Iaşi. 62-67 (imaginaţie. Constantinescu. Idei în dialog. Duran.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 32. Luigi. Însemnări despre "Dincolo de oglindă". Edited by University of Texas Press. 1997 47.. Buc. Ed. 15-64 34. Buc. vol. editată de Simon &Schuster MacMillan. Gilles. Meridiane. Ed. 1992. Ed. 1993 41. vol. Armand Colin. în vol. 352-354. 7 48. Ed. 2000 46. Ed. Buc. Univers. Ed. Ed. Artemis. 1991 42. 2/feb. Michael. Mundus imaginalis ou L'imaginaire et l'imaginal. Dicţionar de simboluri. 1978 43.. Paris. 52-58 (obiectivarea imaginaţiei estetice). Ed. Deleuze. Marius. Gilbert. The Time-Image (Cinéma II :L'Image-Tempps). în rev. 1999 49. Arta şi imaginea. în Cahiers internationaux de symbolisme. 183-190 35. 2006 40. Austin. Imaginaţia simbolică. La société du spectacle. Cluj-Napoca. Comarnescu. The Encyclopedia of Religion. The Atlone Press. Face de l'homme. G. Humanitas. 1964 39. Cristolovici. 1998 45. 6. Jean. ----. 2007. Nemira. Paris. Henry. Ed. 34-35 37. Buc. Mircea.. The Image in Dispute. I. Petru. 1998 339 . Nr.. L´imagination creatrice de l´acteur. Cinéma 2. Cehov. 61-62 (raţiune şi imaginaţie). Rene. de Solier. raţiune şi bine) 36.. Creţia. Alain Gheerbrant. ----. 1983 38. p. Miguel. Buc. Kalokagathon.. 1966. vol. Paris. Trei nuvele de exemplare şi un prolog.. Flammarion. p. A şaptea artă. Chevalier. Debord. Buc. p.

Mark. Humanitas. Buc.”) 59.. Iaşi. Univers. 1993 56.. Payot. Buc. 1979.. p. Les. Univers Enciclopedic. p. 2004. Ed. Fay. Ed. Buc. Structurile antropologice ale imaginarului. Paris. Rovenţa. Ghei. Buc. De la arbore la labirint. 1994 55. Gottlob. 2002. Goodman. Buc. 88-115 67. 1997 61. Imaginea digitală. Colectiv Logică şi filozofie. Jean. imaginaire... 1966 60. Ed. Semn şi imagine. Iaşi. Michel. Ed. Ed. ----. Sociologia franceză contemporană. 1999 69. Buc. 1980 62. Ad Libri. Umberto. Eliade. Nelson.. p. Ed. Buc. 118144 53. Scrieri despre literatură şi artă. Buc. Meridiane. 348 şi urm. imaginal. Ed. Guyan. Foucault. Dan. La civilisation de l'image. Imagini şi simboluri. 1977 51. p. în vol. Daniela. Ed. Indianapolis. ClujNapoca. 1998 65. Ştefan J. 101-105 (oglinda) 57. Sociologie. Introducere în semiotică. Funkenstein. Buc. Estetică. p. Buc. Fulchignoni. în vol. E. Languages of art.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 50. Ed. Ed. 1998 sau Ed. Grigorescu. Politică. Buc. PUF. Sigmund. Ed. 340 .. Ed. ----. Ideea Design & Print. Jean-Marie. Buc. Univers. Humanitas. Freud. 165-182 (Semiotica discursului publicitar) 63. Horvat. Politică.. colectiv Poetică. Frege. Meridiane. Duvignaud. Phaidon.H. Paul. Goethe. 1991. Sens şi semnificaţie.. p. Aventura imaginii.. Buc. Teologie şi imaginaţie ştiinţifică. Frumuşani.. Ed. Amos.. 2004 66. L'image placardeé.. Fresnault-Deruelle. Buc. Polirom. Paris. Ed. azi în vol. Ed. Pierre. În căutarea limbii perfecte. Sokrateion. Meridiane. p. 1982 71. 1972. 2007 54. Ed... Buc.. London. Univers. 1967 70. Univers. Arta icoanei. 1991. The image and the eye. Fleuri. Enrico. Nathan. 206 68. Mircea.. 2006 58. Humanitas. Arta din punct de vedere sociologic. Maxime şi reflecţii. Imagination. Gombrich. Ed. Polirom. Cynthia. O teologie a frumuseţii. Universitatea Bucureşti. 1971 (Imaginarul) 52. Paris. Johan Wolfgang. 1972 64. 1991. Galer. Nicolai. Eco. 13-32 („Aceasta nu e o pipă. Ce este un autor?. Arta. Ed. Evdokimov.

. p. Feeling and Form.. Le jugement. Tipuri psihologice. p. 1994 87. First Edition in 1953. Ed. ----. Buc. 1995 85.. Ed. Joly. 1998 73. p. Johan. p. 1994. Meridiane. C.. Ed. ----. Ionescu. Imaginea omului şi imaginea lui Dumnezeu. Introduction à l'analyse de l'image. Hurduzeu. Ed. L’idée. Lumea ca labirint.G. Gabriel. England. Martine. Timpul imaginii lumii. Paris. Emanuel. Buc. 1981. Ellipses. Lupasco.. 2000 88. Puterea imaginii. Între noi. 2005. Buc. A theory of art developed from Philosophy in new key. 1998. Ed. Hocke. Ion. Liiceanu. Susanne. Heidegger. ----. 276-292. 49-65. Încercare de a-l gândi pe celălalt.. Buc. Dieu au miroir. 1982. Buc. 70-73 89. Ed. p. Langer.. 2002. (dr. Buc. Buc. Om şi simbol. 1973. Nathan. Buc. Ed. România în epoca post modernă în rev. 1998 81. Jung. Paideia. 308-317 80. Ovidiu. Humanitas. Fourth Impression 1967. Buc. 52149 79. Cartea Românească. vol. Second Impression 1959. Ed. Approche sémiologique de l'image fixe. p. Ed. 374-386 77. Meridiane. Huyghe. 236-258 86. Pierre. Legendre. din 3-9 iunie 1998.. Gustav René. Third Impression 1963. p. Politică. Paris. Logica dinamică a contradictoriului. Levinas.. Ianoşi. 1997. Buc. 206-209 74. Étude sur l'institution des images. Humanitas. 301-310 341 . Buc. p. Buc. 1982. p. Meridiane. Dialog cu vizibilul. Bic All. All Educaţional. traducere în limba română la Ed. London. 243-293. Curs de metafizică.. 476-484 84. p. L'image et les signes. Lacorre. Routledge & Kegan Paul Limited. I. Homo ludens.. Martin. B. Paris... Nae. Huizinga.. p. 19-34 78. Nathan. L’imagination. Nearta-artă. Teora. Ed. 214227 75. Buc. Paris. Fayard.). 1971. Stéphane.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 72. 1991. Humanitas. Ed. Ed.. Ed. Humanitas. Ed. 1994 82. 12-13 76. România literară. 1997 83. René.

Ed. 170-177 (Exactitate şi adevăr) 103.. p. Paris. p. Manolescu.. p. Costin. Vizual. Modele ale comunicării. Buc. Fundaţia HAR 98. 2000. Ed. şi prefaţa de la ediţia din 1977) 100. 199-203 (imaginea despre lume) 99. Buc. p. Solomon. Rm. Sven Windhal. Pleşu. p. Buc. Antropologia culturală. Ed. Denis. 2003 92.. 81 104. Buc. p. 244-267) 102.. Mihai. Vâlcea. Marcus.. Buc. Termenii filozofiei greceşti. 1963 101. Minuit. Popescu. 240-241. 2001. Constantin în vol. Critica imaginii de film. Nanu. Arta cinematografică. 212-233. în Ianus.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 90. Buc. Aion.. p.. Contre l'image. Peters. 2003. Ed. Ed. Nr. Mihu. Ed. Humanitas. 2000 91. Ed. Achim. 2000 96. 1956 (v. Ed. Merleau-Ponty. O teorie tehnoculturală a imaginii globale. 271-280 (Oglinda şi "mundus imaginalis") 105. Andrei. Fenomenologia percepţiei. Univers. p. Munier. 234-239. Videologia. Comparaţie între teatru şi film. Ed. 51-52 95.ro.. Noica. Ion. Măniuţiu. Ed. 2002. Ed. p. Universităţii din Bucureşti. Iaşi. Buc. Napoca Star.. Melchior-Bonnet. Adina. Despre îngeri. 2005. Paris. Noţiuni pentru studiul textualităţii virtuale. 242-243. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Despre mască şi iluzie. comunicare. Simbolul.. p. 56/2002. Imaginaţia. Comunicare prin imagine. McQuail. Gallimard. Buc. Mihăiescu. 1999 97. p. Morin. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Buc. (Artele spectacolului. Ed. Polirom. 94-122 342 . Le Cinéma à l'homme imaginaire. Polirom. Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice. 76-81. Sabine. 1979 93. imagine a lumii. 57-65 (Imaginalul şi oglinzile). Cartea interferenţelor. SNSPA. Humanitas. 85-188 (Lumea în oglindă). p. 2007. Edgar.. Ed.. R. Despre teatru şi film. Maurice. Iaşi. ----. Istora oglinzii. Ed. 1985. publicaţie a programului "Tradiţie şi postmodernitate". 127-133 94. Francis E. Buc. 1993. Humaniats. Florin. Ed. Publicitatea: o estetică a persuasiunii. Cluj-Napoca.

Tudor. Teoria literaturii. ----. în vol. P. Walton. 5562 121. Hans. Buc. ----. Meridiane. Ed. Buc. Ed. 1967 125. Antropologia apofatică. 2005 113. Warnock. Teologia icoanei. 2000 116. Filozofia imaginilor. Sartre. 1976 124. p. Humanitas. 161-232. Nuvela romantică germană. p. Cluj-Napoca. Ludwig. Gallimard. vol. 2004. Wunenburger. Antropologia antropofatică. 1994 119. Pierre. Imaginaţia. Jean Paul. Ed. 2005 108. Londra. 125-142 107. 173174 117. Oscar. 135-139. Victor Ieronim. p. L'imagination. Stoichiţă. 1940 110. 85105. André.. Wellek. 118-127. 1997 114. Uspenski.. Scurtă istorie a umbrei. Buc. University of California Press.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 106. Imagination.. Nemira. Buc. Paris. 1997 109... Austin Warren. Univers. Buc. Buc. Sorlin. Les Fils de Nadar. Humanitas. René. L'imaginaire. Buc. Paris. Buc. ----. 2003. Tzvetan. 1983. Portretul lui Dorian Gray. Ed. Berkely & Los Angeles.. Ed. Univers. p. 3 eseuri despre icoană. Jean–Jacques. Paris. 252-256. Image. 2000 123. Von Chamisso. Todorov. Anstasia. pentru Literatură. 32-35. Ed. Ed. Eminescu. Buc. 9-27. Ed. Language. ----. I 122. Ed. Vaihinger. Ed. 2001 120. ELU. Vianu. p. Leonid. Buc. Focus.. Ed. Iaşi. Ed.. Wittgenstein. Scrima. 283-288. Instaurarea tabloului.. Herbert. Humanitas. Homo videns.. Buc. Cartimpex.. 1998 343 . Buc. 1940 111. p. Read. Humanitas.. 1982. Le «siède» de l'image analogique. 129-185 128. 2005 (imaginea omului în conştiinţa umanităţii) 112. Ed. Humanitas.F. Viaţa imaginilor. 1999. Studii de filosofia culturii. Ed. Buc. Trubeţkoi. 1967 126. Nemaipomenita poveste a lui Peter Schlemihl. Ed. Anastasia. Ed.. p. Mary. Media. Ed. Sartori. Oradea. ----. p.U. 1970. Herbert. Buc. Giovanni. Aion. Nathan. Polirom. Wilde. 1999 118. 333-335 127. Davis.. Teorii ale simbolului. 48-69. Imagine şi idee. Cercetări filosofice. 17-25.. "Imaginea omului în conştiinţa umanităţii". 250-262 115. Ed. p. Filosofia lui "Ca şi cum".

Critica exprimă. poetica (doctrina sau viziunea estetică despre ramura respectivă a artei) d. subspecii etc. aşa cum scria Eugen Ionescu în celebra sa carte “Nu”. o realitate 344 . istoria (studiază cronologia şi implicarea filiaţiei între opere) b. Ed. formulată. şi o judecată de valoare a operei respective) f. poietica (se referă la eşafodajul sau arhitectura. Dicţionar de termeni literari. Enciclopedie de filosofie şi ştiinţe umane. altfel spus. ----. dar moduri estetice. trebuie să fie precedată de o operaţie exegetică. Ed. intenţiunea noţiunii de artă) h. L´imaginaire. interpretare care. tehnica constructivă care a prezidat opera.. specii. schelăria ei) e. 2004. PUF. Academiei Române. p.. Totalitatea operelor se aşează ca o co-realitate fiind. care sunt în acelaşi timp şi limbaje specifice. 475-478 IV. p. Buc. 2003 130. inclusiv locul ei în canon) g. exprimat în limbajul logicii. 208-212 131.) c.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 129. teoria (studiază formele prin care se manifestă artisticitatea respectivă ca genuri. are etajul ei reflexiv corespunzător unde sunt teoretizate. explicate şi evaluate astfel: a. estetica generală (în afară de esteticul naturii şi al vieţii cotidiene. All Educaţional. Buc. Fiecare dintre cele şapte ramuri ale artei. Paris. xxxx. 1976. o arealitate sau. Acestea erau considerate de către Nietzsche moduri de raportare ale omului la lume. xxxx. în acelaşi timp. critica de artă (descifrează codurile de limbaj interpretând figurile de stil la care s-a recurs. estetica generală are ca obiect de cercetare arta ca fenomen spiritual în ale cărei opere se exprimă esteticitatea prin excelenţă. prin natura ei.15 Sistemul artelor Spiritul artistic poate fi reprezentat ca un trunchi ale cărui ramuri sunt artele tradiţionale. estetica de ramură (demonstrează apartenenţa ramurii respective la conceptul de artă prin identificarea numitorului comun prezent în toate artele sau. analizate. Aici arta este privită ca ansamblu de opere sau univers în expansiune de forme simbolice şi estetic expresive prin care se corectează viaţa. axiologia adecvată ramurii respective (cercetează şi evaluaează lumea diversificată a valorilor intrinseci ale operei şi modul cum ea a fost valorizată în diferite epoci şi medii culturale.B.

9 discipline plus 3 domenii

Estetică generală

ficţională căci, aşa cum toate creaţiile omului sunt instaurări, şi operele de artă au acelaşi destin şi finalitate. Ele exprimă o diversitate de tipuri de sensibilitate estetică şi declanşează la receptori plăcerea şi bucuria estetică. Faţă de morală, care este produs al voinţei, cum zice Immanuel Kant, arta este produs al sentimentului, iar ştiinţa produs al raţiunii). IV.B.15.a Sistemul artelor sau Clasificarea artelor 1. Acterian, Haig, Scrieri despre teatru, Ed. Muzeul Literaturii Române, Buc., 1998 2. Adam, Jean-Michel, Françoise Revaz, Analiza povestirii, Ed. Institutul European, Iaşi, 1999, p. 16, 20, 29, 65-70 3. Adorno, Theodor W., Television and the patterns of mass culture, în Rosenberg, B., D.M. White (Ed. ), Mass Culture. The Popular Arts in America, The Free Press/Collier-McMillan, New York/London, 1957, p. 482 4. Appia, Adolphe, Opera de artă vie, Ed. Unitext, Buc., 2000 5. Arendt, Hannah, Society and Culture, în Rosenberg, B., D.M. White (Ed.), Mass Culture. The Popular Arts in America, The Free Press/CollierMcMillan, New York/London, 1957, p. 93-101 6. Ariès, Philippe, George Duby (coordonatori), Istoria vieţii private, Ed. Meridiane, Buc., 1995 7. Assunto, Rosario, Universul ca spectacol, Ed. Meridiane, Buc., 1983, p. 53-59 (“Oraşul ca teatru şi viaţa ca sărbătoare”) şi p. 133-160 8. Aumont, Jacques, Alain Bergala, Michel Marie şi Marc Vernet, Estetica filmului, Ed. Ideea Design & Print, Cluj-Napoca, 2007, p. 67-68, 171-218 9. Babeţi, Adrian, Dandysmul. O istorie, Ed. Polirom, Iaşi, 2004. 10. Banu, George, Zidul crăpat al limbilor, în rev. Teatrul azi, nr. 11 şi 12/2001, p. 19-22 11. Barthes, Roland, Plăcerea teatrului, Ed. Echinox, Cluj-Napoca, 1994 12. Bourdieu, Pierre, Despre televiziune, Ed. Meridiane, Buc., 1998 13. ----, Regulile artei, Ed. Univers, Buc., 1998, p. 161-171, p. 226-232 (“Teatrul experimental şi teatrul de bulevard”), p. 390-427

345

9 discipline plus 3 domenii

Estetică generală

14. Brandi, Cesare, Teoria generală a criticii, Ed. Univers, Buc., 1985, p. 250290 (teatrul), 290-291 (mimica), 291-302 (dansul), 302-323 (filmul), 372455 (muzica) 15. Brook, Peter, Spaţiul gol, Ed. Unitext, Buc., 1977 16. Bughici, Dumitru, Diamandi Gheciu, Formele şi genurile muzicii instrumentale, Ed. Muzicală, Buc., 1960 17. Buzoianu, Cătălina, Novele teatrale, Ed. Meridiane, Buc., 1987. 18. Cagli, La pittura e il teatro, album, secţiunea Arte Plastice 19. Cazeneuve, Jean, Riturile şi condiţia umană, în vol. Sociologia franceză contemporană, Ed. Politică, Buc., 1971 20. Ceauşu, Gheorghe, Fenomenologia aroganţei, Ed. Fundaţiei Pro, Buc., 2006, p. 317-339 (Receptarea spectacolului de teatru şi film ca mirare) 21. ----, Somnolenţa gândirii în faţa patrulaterului de sticlă, în vol. colectiv Televiziunea, artă sau politică?, Ed. Victor, Buc., 2005 22. Cezar Radu, Artă şi convenţie, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Buc., 1989, p. 104-106 23. Comarnescu, Petru, Kalokagathon, Ed. Eminescu, Buc., 1985, p. 539-554 (poezia) 24. Cristea, Mircea, Teatrul experimental contemporan. Curente, tendinţe, orientări, Ed. Didactică şi Pedagogică, Buc., 1996. 25. Cusset, Cristophe, Tragedia greacă, Ed. Institutul European, Iaşi, 1999 26. De Madariaga, Salvador, Artele şi literatura, în vol. Itinerarii spirituale, Ed. Meridiane, Buc., 1983, p. 348-366 27. Debord, Guy, La société du spectacle, Galllimard, Paris, 1993, p. 3, 4, 8. 28. ----, Societatea spectacolului. Comentarii la societatea spectacolului, Ed. Est, Buc., 2001 29. Delacroix, Henri, Psihologia artei, Ed. Meridiane, Buc., 1983, p. 135-146 30. Deleuze, Gilles, Diferenţă şi repetiţie, Ed. Babel, Buc., 1995, p. 18-32 31. Delumeau, Jean, Frica în Occident (sec. XIV-XVIII). O cetate asediată, vol. I şi II, Ed. Meridiane, Buc., 1986 32. Dragomirescu, Mihai, Clasificarea artelor, în vol. Despre frumos şi artă. Tradiţiile gândirii româneşti, vol. I, Antologie de Vasile Morar, BPT, Ed. Minerva, Buc., 1984, p. 305-310

346

9 discipline plus 3 domenii

Estetică generală

33. Drimba, Ovidiu, Istoria culturii şi civilizaţiei, vol. I, II, III, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Buc., 1984 (I), 1987 (II), 1990 (III) 34. Drumur, Guy, Histoire des spectacles, Paris 35. Ducrot, Oswald, Jean-Marie Schaeffer, Noul dicţionar enciclopedic al ştiinţelor limbajului, Ed. Babel, Buc., 1996, p. 392-410, p. 477-485 (“Enunţare teatrală”) 36. Dufrenne, Mikel, Fenomenologia experienţei estetice, vol. I, Ed. Meridiane, Buc., 1976, p. 100-130, vol. II, Ed. Meridiane, Buc., 1976, p. 151-160, 163164 37. ----, Opera de artă şi execuţia sa, în Fenomenologia experienţei estetice, vol. I, Ed. Meridiane, Buc., 1976, p. 68-70, p. 81-91 38. Dumitriu, Anton, Eseuri, Ed. Eminescu, Buc.,1968, p. 382-386. 39. Dumur, Guy (sous la direction de), Encyclopédie de la Pleiade, Histoire des spectacles, Editions Gallimard, Paris, 1965 (Liturgic, La Fète, Jocuri şi competiţie, Teatrul în Orient şi în Occident, Cinema, Televiziune, Teatrul radiofonic). 40. Durkheim, Émile, Formele elementare ale vieţii religioase, Ed. Polirom, Iaşi, 1995, p. 322-357. 41. Eco, Umberto în Adam, J.-M. , Les texts: types et prototypes, Nathan, Paris, 1992, p. 25 42. Enescu, Radu, Ab urbe condita, Ed. Facla, Timişoara, 1985, p. 192-202 43. Faguet, Émile, Teatrul şi artele, în Drama antică. Drama modernă, Ed. Enciclopedică Română, Buc., 1971 44. Ferrier, Jean Louis, Arts of the 20th Century, album, Secţiunea Arte Plastice & Scenografie 45. Ferry, Luc, Homo aestheticus, Ed. Meridiane, Buc., 1997, p. 162-186 46. Francastel Pierre, Realitatea figurativă, Ed. Meridiane, Buc., 1972, p. 104135 (Artă şi istorie: dimensiune şi măsură a civilizaţiilor), p. 248-320 (Imaginaţie plastică. Viziune teatrală şi semnificaţie umană), p. 255-257 47. Gadamer, Hans-Georg, Actualitatea frumosului, Ed. Polirom, Iaşi, 2000, p. 177-189 48. Gassner, John, Formă şi idee în teatrul modern, Ed. Meridiane, Buc., 1972 49. Gombrich, E.H., O istorie a artei, Ed. Meridiane, Buc., 1975 50. Grotowski, Jerzy, Spre un teatru sărac, Ed. Unitext, Buc., 1988

347

9 discipline plus 3 domenii

Estetică generală

51. Gustin, Clementine, Politique-spectacle. La prime à l’emballage, Le Point, 20-26 mai 1985, p. 75 52. Hartmann, Nicolai, Estetica, Ed. Univers, Buc., 1974, p. 121-124, p. 268270, 457-462 53. Hegel, George Wilhelm Friedrich, Prelegeri de estetică, vol. II, Editura Academiei Române, Buc., 1966, p. 55-77 (Arhitectura clasică), p. 114-158 (Sculptura), p. 176-180 (Sculptura greacă şi romană), p. 248-357 (Muzica), p. 357-432 (Literatura), p. 556-636 (Poezia dramatică) şi vol. III, Ed. Academiei Române, Buc., 1966, p. 136-145, p. 573-580, p. 585598, p. 79-96, 311-370, 386-435, 435-511, 526-561, 556-636 (poezia dramatică) 54. Heideger, Martin, Originea operei de artă, Ed. Univers, Buc., 1982, p. 166184, 185-191 55. Hollier, Denis (coord.), Panorama des sciences humaines, Gallimard, Paris, 1973, p. 20-24 (revoluţia copernicană prin care s-a schimbat locul subiectului în raport cu lumea, dar şi topos-ul omului-spectator, din centru la periferie). 56. Hristić, Jovan, Formele literaturii moderne, Ed. Univers, Buc., 1973 57. Huizinga, Johan, Homo ludens, Ed. Humanitas, Buc., 1998, 2002. 58. Ianegic, Ion, Liviu Ionescu, Tilde Urseanu, Istoria baletului, Ed. Muzicală a Uniunii Compozitorilor, Buc., 1967 59. Ianoşi, Ion, Nearta-artă, Ed. Cartea Românească, Buc., 1985, vol. II, p. 209-212 (v. “Lumea ca teatru”, Tudor Vianu, Opere, 10, 1982, p. 229249) şi p. 181-208 (Muzica) 60. Ionesco, Eugène, Note şi contranote, Ed. Humanitas, Buc., 1992 61. Jakobson, R.O., Ce este poezia?, în vol. Ce este literatura?, Ed. Univers, Buc., 1983, p. 691-703 62. Jung, C.G., Tipuri psihologice, Ed. Humanitas,, Buc., 1997, p. 513-520 (persona, masca) 63. Kagan, M.S., Morfologia artei, Ed. Meridiane, Buc., 1979 64. Kierkegaard, Søren, Repetarea, Ed. Amarcord, Timişoara, 2000 65. Klein Naomi, No Space. No Choice. No Jobs. No Logo, Flamingo, Londra, 2001, p. 16, 21, 29, 38, 47 66. Kojinov, V., Genurile artei, Ed. Meridiane, Buc., 1962

348

9 discipline plus 3 domenii

Estetică generală

67. Langer, Susanne, Feeling and Form. A theory of art developed from Philosophy in new key, Ed. Routledge/Kegan Paul Limited, England, London, First Edition in 1953, Second Impression 1959, Third Impression 1963, Fourth Impression 1967, p. 69-104 68. Lasch, Christopher, The Culture of Narcissism, Warner Books, New York, 1979, p. 38. 69. Lawson, John Howard, Film şi creaţie, Ed. Meridiane, Buc., 1968, p. 242251 (teatrul), 263-278 (romanul) 70. Lessing, Gotthold Ephrain, Opere, vol. 1, ESPLA, Buc., 1958, p. 149-307 71. Llosa, Mario Vargas, Povestaşul, Ed. Humanitas, Buc., 1992 72. Lotman, Iuri, Despre conţinutul şi structura noţiunii de literatură artistică, în vol. Colectiv Poetică. Estetică. Sociologie, Ed. Univers, Buc., 1979, p. 116-139 73. Lukács, Georg, Estetica, vol. I, Ed. Meridiane, Buc., 1972 74. Mănunţiu, Anca, Carnavalul şi ciuma, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, ClujNapoca, 2003 75. ----, Carnavalul şi ciuma, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2003 76. Marcus, Solomon, Nouă chipuri ale ordinii şi haosului, în revista Secolul 20, Loc-locuire, poluare, nr. 1-2-3, 1999, p. 261-270 77. Marcuse, Herbert, The Conquest of the Unhappy Consciousness. Repressive Desublimation, în One-dimensional Man, Beacon Press, Boston, 1966 78. Marino, Adrian, Dicţionar de idei literare, vol. I, Ed. Eminescu, Buc., 1973, p. 524-563 (drama, genul dramamtic, dramaticul), 703-735 79. Markiewicz, Henryk, Conceptele ştiinţei literaturii, Ed. Univers, Buc., 1988, p. 166-203 80. Mocanu, Titus, Morfologia artei moderne, Ed. Meridiane, Buc., 1973 81. Modola, Doina, Lucian Blaga şi teatrul. Riscurile avangardei, Ed. Anima, Buc., 2003, p. 49-50 (Punerea în abis). 82. Moles, Abraham A., Sociodinamica culturii, Ed. Ştiinţifică, Buc., 1974, p. 263-275 (“Mesajul teatral”) 83. Morar, Vasile, Estetica. Interpretări şi texte, Ed. Universităţii din Bucureşti, Buc., 2003, p. 194-302, p. 305-340 84. Mukařovský, Jan, Studii de estetică, Ed. Univers, Buc., 1974, p. 152-163

349

9 discipline plus 3 domenii

Estetică generală

85. Munro, Thomas, Artele şi relaţiile dintre ele, Ed. Meridiane, Buc., 1981, vol. I şi II 86. Nanu, Adina, Vezi? Comunicarea prin imagine, Ed. Vizual, Buc., 2002, capitolele: Artele spectacolului, p. 212-233, Arta cinematografică, p. 234-239, Comparaţie între teatru şi film, p. 240-241, Citirea imaginii de film, p. 242-243, Despre film şi T.V., p. 244-267. 87. Nicoară, E.V., Istoria teatrului din perspectivă antropologică, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Buc., 2004, vol. II. 88. Nietzsche, Friedrich, Naşterea tragediei, în vol. De la Apollo la Faust, Ed. Meridiane, Buc., 1978, p. 1277-308 89. Obraztov, Serghei, Însemnările unui regizor (1947) în vol. II, A şaptea artă, Ed. Meridiane, Buc., 1967, p. 61-66. 90. Paladi, Radu, Curs de istoria muzicii, IATC, Buc., 1971 91. Panofsky, Erwin, Teoria şi practica. Stilul şi materialul în film, Caiet de documentare cinematografică, Nr. 11, nov. 1967, p. 25-45 (filmul şi teatrul) 92. Pareyson, Luigi, Estetica. Teoria formativităţii, Ed. Univers, Buc., 1997, p. 223-238 93. Popper, Karl, Cunoaşterea şi problema raportului corp-minte (o pledoarie pentru interacţionism), Ed. Trei, Buc., 1997 94. Ribot, Th., Filosofia lui Schopenhauer, Ed. Tehnică, Buc., 1993, p. 85-90 95. Riesman, David, The Lonely Crowd. A Study of the Changing American Character, Yale University Press, New Haven, Connecticut, 1961 (prima ediţie: 1950) 96. Ronvillois, Samuel, Corps et sagesse, Philosophie de la liturgie, Libriairie Aletheia, Librairie Arthème Foyard, Paris, 1995, p. 463-465 (Guardini, Spectacolul liturgic) 97. Rovenţa-Frumuşani, Daniela, Introducere în semiotică, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Jurnalistică, Buc., 1991, p. 118-142 (v. bibliografie: p. 138-142) 98. Rusu, Liviu, Estetica poeziei lirice, Ed. Institutului de Psihologie al Universităţii, Cluj-Napoca, 1937, p. 5-34 99. Săbău, Gheorghe, Arta digitală şi viceversa, în rev. Secolul 20, Nr. 49/2000, p. 52-53 100. Sadoveanu, Mihail, Hanul Ancuţei, Ed. Gramar, Buc., 2002

350

9 discipline plus 3 domenii

Estetică generală

101. Sartori, Giovanni, Homo Videns, Ed. Humanitas, Buc., 2005 102. Sava, Ion, Teatralitatea teatrului, Ed. Eminescu, Buc., 1981 103. Savarese, Barba, Un dictionnaire d’antropologie théatrale. L’anatomie de l’acteur, Bouffonneries Contreastes, 1985. 104. Schwartzenberg, Roger-Gérard, Statul spectacol, Ed. Scripta, Buc., 1995 105. Servien, Pius, Estetica, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Buc., 1975, p. 170180 IV.B.15.b Teatrul şi filmul ca arte ale spectacolului în sistemul artelor 1. Solso, Robert L., Cognition and the visual arts, MIT Press, Massachusetts, 1996 2. Sontag, Susan, Împotriva interpretării, Ed. Univers, Buc., 2000, p. 193-202 (teatrul şi literatura), p. 301-314 (Happening-urile, o artă a juxtapunerii radicale), p. 314-334 (Note despre “camp”), p. 334-347 (O singură cultură şi o nouă sensibilitate) 3. Souzenelle, Annick de, Simbolismul corpului uman, Ed. Amarcord, Timişoara, 1996, p. 49-147. 4. Speranţia, Eugeniu, Iniţiere în poetică, Ed. Albatros, Buc., 1972, ediţia a doua 5. Starobinski, Jan, Melancolie, nostalgie, ironie, Ed. Meridiane, Buc., 1993, p. 99-105 (teatrul), 176-196 (filosofia corpului) 6. Stoichiţă, Victor Ieronim, Instaurarea tabloului, Ed. Meridiane, Buc., 1999, p. 262-284. 7. Strihan, Andrei, Leone De Sommi - precursor al regiei moderne, Ed. Cartea Românească, Buc., 2001 8. Tatarkiewicz, Wladyslaw, Istoria celor şase noţiuni, Ed. Meridiane, Buc., 1981, p. 96-124 9. Todorov, Tzvetan, Introducere în literatura fantastică, Ed. Univers, Buc., 1973, p. 19-40 10. Tomaşevski, B.V., Genurile literare, în vol. Ce este literatura?, Ed. Univers, Buc., 1983, p. 131-167 11. Tonitza-Iordache, Michaela, George Banu, Arta teatrului, Ed. Nemira, 2004, p. 9-86

351

9 discipline plus 3 domenii

Estetică generală

12. Turner, Victor Witter, Roger D. Abrahams, The Ritual Process: Structure and Anti-structure, Aldine Transaction Paperback, December 31, 1995 13. Turner, Victor Witter, Celebration: Studies in Festivity and Ritual, Smithsonian Books, US Hardcover, November 1980 14. ----, Dramas, Fields and Metaphors, Cornell University Press 15. ----, From Ritual to Theatre: The Human seriousness of Play, Performing Arts Journals Paperback, April 1987 16. ----, Social Dramas and Stories about Them, în Critical Inquiry, 7, 1980 17. ----, Symbolic Action in Human Society, Cornell, 1974 (1996). 18. ----, The Anthropology of Performance, PAY Publications, New York, 1987, unde constată fenomenul “teatralizării lumii” sau Performing Arts Journals Paperback, september, 1988. 19. ----, The Ritual Process: Structure and Anti-structure (Symbol, Myth & Ritual), Cornell University Press, Paperback, December 31, 1977 20. Ubersfeld, Anne, Termenii cheie ai analizei teatrului, Ed. Institutul European, Iaşi, 1999 21. Vianu, Tudor, Estetica, ELU, Buc., 1968, p. 143-150 22. ----, Opere, vol. X, Ed. Minerva, Buc., 1982, p. 229-250 (Din istoria unei teme poetice: lumea ca teatru) 23. Wellek, René, Austin Warren, Teoria literaturii, ELU, Buc., 1967, p. 280314 24. Worringer, Wilhelm, Abstracţie şi intropatie, Ed. Univers, Buc., 1970, p. 320-326 25. Yannaris, Christos, Libertatea moralei, Ed. Anastasia, Buc., 2002, p. 243276 26. Yarwood, Doreen, The Encyclopedia of World Costume, album, B.T. Batsford, London, 1988 27. xxxx, Dicţionar de termeni literari, Ed. Academiei, Buc., 1976 (dramă, dramatic, dramatizare, dramaturgie) 28. xxxx, Enciclopedia civilizaţiei greceşti, Ed. Meridiane, Buc., 1970, p. 65-69 (Arhitectura), p. 79-81 (Arta), p. 88-90 (Antena), p. 112 (Canoanele), p. 137-138 (Clasele sociale), p. 146-147 (Comedia), p. 165 (Dansul), p. 185187 (Dionysos), p. 194 (Drama satirică), p. 295-299 (|mbrăcămintea), p. 300-304 (Jocurile), p. 368-369 (Muzeele), p. 370-371 (Muzica), p. 416-427

352

9 discipline plus 3 domenii

Estetică generală

(Pictura), p. 427-428 (Pieptănătura), p. 440 (Poezia lirică), p. 465-468 (Religia), p. 468-505 (Sculptura), p. 539-541 (Teatrul), p. 556-557 (Tragedia) 29. xxxx, Enciclopedie de filosofie şi ştiinţe umane, Ed. All Educaţional, Buc., 2004, p. 940-941 (rolul) IV.B.16 Fenomenul interferenţelor artelor în secolul XX/ Interferenţele filmului cu alte arte şi fenomene culturale 1. Acsan, Ion, Orfeu şi Euridice în literatura universală, Ed. Albatros, Buc., 1981 2. Aristarco, Guido, Cinematografia ca artă, Ed. Meridiane, Buc., 1965 3. Aumont, Jacques, Alain Bergala, Michel Marie şi Marc Vernet, Estetica filmului, Ed. Ideea Design & Print, Cluj-Napoca, 2007 4. Booth, Wayne C., Retorica romanului, Ed. Univers, Buc., 1976 5. Bordwell, David, Narration in the Fiction Film, University of Wisconsin Press, Wisconsin, 1985 6. Burgess, Anthony, Portocala mecanică, Ed. Humanitas, Buc., 2003 7. Campbell, Joseph, The hero with a thousand faces, Published by Princeton University Press, Princeton, New Jersey, First Edition, 1949 8. Canudo, Ricciotto, Le manifeste des sept arts - 1911 şi culegerea postumă L'usine aux images - 1927 9. Carroni, Emilio, Amurgul erei teoriilor, articol în Cinema Nuovo, Nr. 323, ianuarie-februarie, 1990, cu titlul Il tramento del' era delle teoriche 10. Chubbuck, Ivana, Puterea actorului, Ed. Quality Books, Buc., 2007 11. Clerc, Jean-Marie, Litterature et Cinéma, Ed. Nathan, Paris, 1966 12. Comarnescu, Petru, Kalokagathon, Ed. Univers, Buc., 1985, p. 538-539 13. Connor, Steven, Cultura postmodernă, Ed. Meridiane, Buc., 1999, p. 247258 14. Danagger, Ken, The Technique of Film and Video Editing, Focal Press, Bastore, 1993 15. Delluc, Louis, La Photogénie, 1919 16. Doinaş, Ştefan Augustin, prefaţă la Nietzsche Friedrich, Aşa grăit-a Zarathustra, ediţia a 3-a, Ed. Humanitas, Buc., 2000, p. 7

353

9 discipline plus 3 domenii

Estetică generală

17. Ducrot, Oswald, Jean-Marie Schaeffer, Noul dicţionar enciclopedic al Ştiinţelor Limbajului, Ed. Babel, Buc., 1996, p. 411-420 ("Motiv, temă, funcţie"), 458-470 (Timp, mod şi voce în povestire), 477-485 (enunţare teatrală), 485-492 (personajul) 18. Dulgheru, Elena, Tarkovski. Filmul ca rugăciune, Ed. Arca Învierii, Buc., 2001 19. Eliade, Mircea, Drumul spre centru, Ed. Univers, Buc., 1991, p. 19-23 (La vida es sueňo) 20. Faguet, Émile, Teatrul şi artele, în Faguet, Émile, Drama antică. Drama modernă, Ed. Enciclopedică Română, Buc., 1971 21. Fielding, Raymond, A Technological History of Motion Picture and Television, Bekely University of California Press, 1979 (cinematograful şi tehnologia) 22. Garroni, Emilio, Amurgul erei teoriilor, articol în revista Cinema nuovo, nr. 323, ian-feb. 1990, sub titlul Il tremonto dell'era delle teoriche 23. Hutcheon, Linda, A poetics of Postmodernism. History. Theory. Fiction, Routledge, New York, London, 1988 24. Indicaţiile bibliografice din cartea Behar, Nina, Filmul despre artă, Artă despre artă, Unatc Press, Buc., 2009, p. 213-241 25. Stock, Danusia, Kieślowski despre Kieślowski, Ed. Allfa, Buc., 2000 26. Langer, Susanne, Feeling and Form. A Theory of Art Developed from Philosophy in New Key, Ed. Routledge & Kegan Paul Limited, England, London, First Edition in 1953, Second Impression 1959, Third Impression 1963, Fourth Impression 1967, p. 411-415, p. 69-104 (Virtual Space) 27. Lawson, John Howard, Film şi creaţie, Ed. Meridiane, Buc., 1968, 227242 (Sintaxa), p. 242-251 (Filmul şi teatrul), p. 251-263 (Figuri de stil), p. 263-278 (Filmul şi romanul), p. 281-292 (Negarea realităţii), violenţa la p. 292-307, p. 353-371 (Spre o structură filmică), p. 371-453 (Structura) 28. Lotman, Louri, Semiotique et esthetique du cinéma, Ed. Sociales, Paris, 1977 29. Moles, Abraham, Artă şi ordinator, Ed. Meridiane, Buc., 1974, p. 261-269 30. Panofsky, Ervin, Teoria şi practica. Stilul şi materialul în film, Caiet de documentare cinematografică, Nr. 11, XI, 1967, p. 25-45

354

9 discipline plus 3 domenii

Estetică generală

31. Pavis, Patrice, L'Analyse des spectacles, Ed. Nathan, Paris, 1966, p. 101117 32. Picanet, Marc Henri, Anthropologie et Cinéma, Ed. Nathan, Paris, 1966 33. Polti, Georges, Les 36 situations dramatiques, Éditions d'aujourd'hui, 1980 şi L'Art d'inventer des personnages, pornind de la operele şi studiile lui Carlo Gozzi, Schiller şi Goethe, elemente de naratologie filmică 34. Rev. Gândirea, anii 1922-1925 (4 numere/an), dezbatere cu privire la natura estetic-artistică a filmului (cinematografului) 35. Scherle, Victor, William Levi Turner, The complete films of Franck Capra, Virgin Books Paperback, May 21, 1992 36. Sebbag, Georges, Scenariul-fantomă. Cinematograful şi scriitorul, în revista Secolul 21, "Filmul", nr. 10-12, 2001, p. 178-184 37. Sontag, Susan, Împotriva interpretării, Ed. Univers, Buc., 2000, p. 209-214 38. Souriau, Étienne, în Les Deux cents mille situations dramatiques, Bibliothèque d'Ésthétique, Flammarion Éditeur, Paris 1950/1970, elemente de naratologie filmică 39. Stoichiţă, Victor Ieronim, Instaurarea tabloului, Ed. Meridiane, Buc., 1999, p. 87-127, 284-306 40. Thomson, Kristin, David Bordwell, Film History. An Introduction, University of Wisconsin, Madison, ediţia a doua 41. Thurlow, Clliford, Making Short Films, The complete guide from Script to screen, 2nd edition, Berg Publishers, February, Oxford, UK, 2008 42. Vâjeu, Titus, Andrzej Wajda–Omul de celuloid, Ed. Clusium, ClujNapoca, 2005 43. ----, Insurgenţa avangardei cinematografice, în rev. Studii şi cercetări de film şi televiziune, Unatc Press, Buc., 2006, p. 153-173 44. Virilio, Paul, interviu în cartea Întrebări pentru sfârşit de mileniu, Convorbiri cu Le Monde, Ed. Humanitas, Buc., 1992, p. 165-172 45. ----, War in cinema, 1984 46. xxxx, A şaptea artă, antologie, Ed. Meridiane, Buc., vol. I 1966, vol. II 1967, (v. Gheorghiu, Mihnea, Filmul influenţează romanul?, Wajda, A., Cinematograful şi literatura - vol. I, Kazan, Elia, Scriitorul şi filmul, vol. II) 47. xxxx, Două sau şapte arte, Ed. Meridiane, Buc., 1970

355

9 discipline plus 3 domenii

Estetică generală

IV.B.17 Arta modernă În ce priveşte periodizarea istoriei recente, nu există consens. Imprecizia se referă mai cu seamă la conceptul de „modern”. De exemplu, McGrew Held şi Perraton Goldblatt, în cartea lor Transformări globale. Politică, economie şi cultură (2004, p. 411-414), periodizează astfel: Epoca premodernă: înainte de 1500 Epoca modernă timpurie: aprox. 1500-1850 Epoca modernă: aprox. 1850-1945 Epoca contemporană: 1945 - prezent 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Albérès, R.M., Istoria romanului modern, ELU, Buc., 1968 Argun, Giulio, Arta modernă, Ed. Meridiane, Buc., 1982 Balasz, Bela, Arta filmului, ESPLA, Buc., 1957, p. 122-125 (impresionismul) Baudelaire, Charles, Pictorul lumii moderne, în Curiozităţile estetice, Ed. Meridiane, Buc., 1971 Bauman, Zygmunt, Modernitatea lichidă, Ed. Antet, Buc., 2000 Béguin, Albert, Sufletul romantic şi visul, Ed. Univers, Buc., 1983 Booth, Wayne C., Retorica romanului, Ed. Univers, Buc., 1976, p. 83-90 (Realismul) Bourdieu, Pierre, Regulile artei, Ed. Univers, Buc., 1998 Burleigh, Michael, Eathlz Powers, Harpen Collins Publishers, 2007 Caillois, Roger, Mitul şi omul, Ed. Nemira, Buc., 2000, p. 125 Caputo, John, Giani Vattimo, După moartea lui Dumnezeu, Ed. Curtea Veche, Buc., 2008 Casson, Jean, La situation de l'art moderne, Paris, 1950 Călinescu, George, Principii de estetică, Ed. pentru Literatură, Buc., 1968, p. 343-356 Călinescu, Matei, Cinci feţe ale modernităţii, Ed. Univers, Buc., 1995, p. 787 (v. o definiţie caracterizantă la p. 84) Comarnescu, Petru, Kalokagathon, Ed. Eminescu, Buc., 1985, p. 539-554 Connor, Steven, Cultura postmodernă, Ed. Meridiane, Buc., 1999, p. 117136 Arta, 137-144 Arta fotografică, 230-246 Creaţii TV şi video, 247-257 Filmul

356

Cambridge University Press. Buc.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 17. Meridiane. W. Ed. De Duve. Cluj-Napoca 19. 686-703). McGrew. Discursul filosofic al modernităţii. Mario. Ed.. Dicţionar de idei literare.. 37-54 (Postmodernismul: istoria unei idei). 2004 26. Faure. Avant-garde Film.. p. Meridiane. Habermas. Ed.. Meridiane. Trewin. economie şi cultură. Minerva. Arta modernă. Ed. 2000 25. 354-400 (Clasic şi modern). Ed. 1981. Marga. Buc. Hutcheon... 317-327 34. Élie. 1997 22. în vol. p. Mit 54 Farbtafen. editat de R. Guy. 483-505 (Formalismul. Arta şi politicul. Scott. 55-74 (Lumea modernă şi nemulţumirile ei) 31. Ed. 9-30. Fundamentele artei moderne. Andrei. MacDonald. Ferry. Linda. Ed. All Educaţional. Buc. Istoria artei.. Adrian. ClujNapoca. Buc. Polirom. Moderne Kunst. Eugen.. Realismul. Meridiane. romantism. Löwit. Transformări globale.. Univers. p. Ed. De la cucută la Coca-Cola. 225-255 (Barocul). 1962 18. Avangarda artistică a secolului XX. 1994 24. 1998. Ed. Argumentare. Dacia. 1997 28. Homo aestheticus. Held. Wiesbaden. Buc.. Buc. 1973. 1998 29. Ed. Dacia. 1970 21. 12-27.. Buc. 1971. 1993 33. 2008. Buc. Meridiane. Ed. 1968 20. Buc. 33-37 (Introducere: «Replicile» umanoide din filme şi realităţle sociale). 283-322 (Clasic). Buc. 113133 23. p. Babel. Lyotard. Grigorescu. Buc. De Micheli. 505-524 (Decadentismul) 357 . Postmodernitatea. Eminescu. 326-331 30. Lovinescu. Clasic şi modern. Hoffman.. ----. p. În numele artei: pentru o arheologie a modernităţii. 1977 27.. Copplestone. 352-354 (Clasicitatea). David. colectiv Clasicism. 1993 32. Buc. Ed. Ed. Politică. 322-352 (Clasicismul). Politica postmodernismului. 190-249 35. Minerva. Dan.. Marino. Luc. Jean-François. Ideea Design & Print. Ed. 1999. III. Ed. Buc. vol. Gleizal. DU Style. Istoria literaturii române contemporane. p. Cartea Românească. Raţionalitate. Ed. Iaşi. Larroux. Comunicare. Perraton GoldbLatt. Ed. Lyon. Jean-Jacques. Jürgen. baroc. Cluj-Napoca. Condiţia postmodernă. Thierry.

. Marcel. Ed. Mavrodin. 1999 54. Meridiane. 138-147. Müller. Nina. Ed. 2000. 1998. 1976. Ed. ClujNapoca. Ed. Ed.. Merleau-Ponty. 212-219. 1983. Paralela 45. p. II 123. Alexandru. Ştiinţifică. Arta modernă. Stănculescu. 49-60.. Ed. Raymond. George. Beta (S-VHS) 51.. Le visible et l'invisible. Horia Roman. Tonoiu. naturalism. 40'. Buc.. Univers. Alexis. Stoichiţă. Ed. 235-285 (Realism. Radu Igazsag. p. Cronica de la Zürich. Dabney. 1978 52. Conceptele ştiinţei literaturii. 125-132. Vasile. 50. 219-245 53. Meridiane. Oprescu. 42-49 (Consideraţii asupra simbolismului) 49. Buc. Petrescu. Gallimard. Paralela 45. Joseph Emile. p.. Pop. Prut.. p.. Humanitas. Steiner. Jurnal de idei. 1982 48. Irina. Ed.. Omul recent. 388 42. Consideraţii asupra artei moderne. Ed. Paris. 1988. 1989. 250-253 358 . Dacia. p. Buc.. 120. Buc. Ştiinţifică şi Enciclopedică. p. Univers.. 2001. Ed. I. Constantin. 90-92. Buc. Univers. Introducere în estetică. Buc. G. 153-158. Piteşti. 108-115. Instaurarea taboului. Buc.. 1964 39.. Ontologii arhaice în actualitate. Moutsopoulos. Buc. 130 şi urm. De la Baudelaire la suprarealism. Ion. După Babel. Buc. 2000. Buc. artele plastice) 44. Piteşti. 1981 38. Evanghelos. Meridiane. Constantin. Ed. 150-164 (arhaic-modern) 55. 96-97. Humanitas. Meridiane.. Maurice. p. Hans. 1970 41. 445-546 45. Buc. Noica. tipicitate) 37. Victor Ieronim.. Ed. 2001. Patapievici. Categoriile estetice. film. Ed. 11-43. 1990 47. Avangarda în literatura română.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 36. Ed. p. V 55. Buc. Markiewicz. Pierderea măsurii. Ed. 9-51. Sedlmayer. Albatros. Townsend. 104117 43. Ed. Impresioniştii. 237. Ed. 1991. precursori ai clasicilor. All. Ed. Nouss. Univers. 98-116 40. 412. Buc. Buc. Poetica postmodernismului. Henryk. Minerva. p. Ed. 1996 46. Dicţionar de artă modernă. Buc.. 1966 (v. Liviu. Solomon. Modernitatea. Modernii.

17. 49-67 (Modernitatea ca apogeu al istoriei nihilismului) 57. John. Ed. Sfârşitul modernităţii. p. IX. Buc.. Waysse. 1-2/1981.. 1972. Ed. Inconştientul modernilor. 2006. Nr. Tudor. p. 1967. Buc. teatrul modern. Postmodernismul. Austin Warren. p. Arta timpului mostru. Teoria literaturii. Tristan Tzara. Buc.. Buc.a În ceea ce priveşte conceptul de Modern.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 56. 2000 60. 1993 58. 207-209 Naturalismul Gassner. Ed.. teatrul modern. Pontica. Meridiane. Postmodernismul în antropologia culturală. 4-5/1996. 1972. Gianni. Formă şi idee în 127-137 teatrul modern. Ed. Modernitate. p. Meridiane. Clasicul.B. Ed. Ed.b Curentele artistice Realismul Gassner. 240-289 (Clasicismul şi romantismul).B. p. Jean-Marie. 1973. Marcel. Formă şi idee în 79-81. Cluj-Napoca. Caiete critice. 1972. Iaşi. 289-306 (Romanticul. Vattimo. John. Caiete critice. Formă şi idee în 81-85 Simbolismul Gassner.. p. Ed. 230244 61. romantism. John. ELU. Meridiane. xxxx. Formă şi idee în 109-120.B. xxxx. 64-71. Viaţa Românească IV. Buc. baroc. Zahar. editată de Casa de Presă şi Editură Cultura naţională în colaborare cu Academia Română 63. Meridiane. 7-37.18 IV. 93-109. 1971. Vianu. p. Polirom. René. Meridiane. teatrul modern. Dacia.17. Gabriel. Barocul) 62. Nr. Ed. Buc.. Buc. Troc. Trei.. John. în vol. 250-266 59. colectiv Clasicism. Constanţa. Wellek. Începuturile iraţionalismului modern. Modernism recomandăm introducerea şi referinţele bibliografice de la capitolul Teoria culturii. Ed. 137-148 Expresionismul Gassner. 1972. 359 . p.

Dan Faur. Victor Valeriu Martinescu. Ed. 168-182 IV.. Trost. John. ca un numitor comun şi rădăcină. 1972. ceea ce face ca denumirea unor forme artistice noi de după acestea să nu mai poată fi numite cu legitimitate estetică avangardiste. Buc. B. Virgil Teodorescu. Virgil Carianopol. Constantin Nisipeanu. Blecher. Ilarie Voronca. În baza acestuia se produce o ruptură iconoclastă şi o respingere totală a artei de până atunci numită tradiţională. atunci înnoirile care s-au succedat în istoriile reale ale artelor anulează adjectivarea celor de care vorbim ca avangarde. Meridiane.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală Romantismul Gassner. iar. Gherasim Luca. Cu radicalismul lor vehement. George Dinu.B. Taşcu Gheorghiu. John. Acest spirit care le-a generat şi le-a dominat s-a istovit aproximativ la sfârşitul acelei prime jumătăţi de secol. Ca modalitate a unităţii în diversitate. Saşa Pană.. aşa precum orice început are un sfârşit. dacă orice înnoire în sfera artelor este avangardistă. deşi sub aspect politic sunt aşezate la stânga. M. Termenul de avangardă este luat din vocabularul militar şi înseamnă grup de elită care merge înaintea armatei. din punct de vedere sociologic. dar şi o călăuză Reprezentanţi ai avangardismului românesc: Urmuz. 35 360 . avangardele brăzdează cu o altă viziune despre conceptul de operă de artă prima jumătate a secolului XX. Meridiane. Gellu Naum. p. George Bogza. Stephan Roll. Fundoianu. dar în simultaneitate cu opere de artă create în continuitatea celor precedente. Perahim. Victor Brauner. Miron Radu Paraschivescu. un fel de reprezentant al acesteia. Căci. considerată învechită fiindcă limbajul ei tocit e secătuit de puterea de a mai exprima şi spune ceva nou. Buc. Eugen Ionescu. Ed. Virgil Gheorghiu. S. Paul Sterian. Formă şi idee în teatrul modern. reductibil la imperativul „originalitate cu orice preţ”. ele resping arta figurativă centrată pe mimesis. 1972. Formă şi idee în teatrul modern. Ion Vinea. Tristan Tzara. Paul Păun.18 Avangardele şi spiritul lor35 Avangardele sunt generate de un spirit care le reuneşte într-o grupare largă şi diversă. Mihail Cosma. p. promovează atitudinea elitistă. 137-148 Formalismul Gassner.

Brâncuşi şi avangarda românească a anilor '20. Iar. Ed. 1996. Echinox. Meridiane. Consider că. Nicolae. Giulio Carlo.. 6.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală devansată în faţă. M. Imaginea interzisă. Buc. rezultă cu claritate portretul decupajului lor temporal şi tipologic. 25 ----. 1994 Berghaus. Nr. Cluj Napoca. Günther. nu este potrivită deoarece „noul val” s-a consumat. Avangardismul literar românesc. Ed. Radu. II. în La Nouvelle Revue Française. Alexandra. tot după acest raţionament. Suprarealismul) ----. 1931 ----. p.. 3. p.. 1975 Argan. Arta filmului. exprimând un anumit tip de sensibilitate estetică ireversibilă. 1968. Buc. 2005 Bernard. 9. Albérès. în revista Adevărul literar şi artistic. Meridiane. 18 mai 1997. Minerva. 1968 Bogdan. 1.. Ed. Primul manifest. Buc. Avangardă şi modernism. 7. Arte poetice ale secolului XX. Buc.. 1997 Bârna.. Denumirea cu pricina exprimă şi faptul că suntem lipsiţi de curajul de a fi noi înşine. cum bine se ştie. Dada. 5. Arta modernă. vol. Teatrul cruzimii. Live Events and Electronic Technologies. Ed. New York. Ed. p. ATM. 8. Hestia. Ion. 338398 Biberi. 119-122 (expresionismul). Buc. Grigore. R. 11. Teatrul cruzimii. Buc. pentru Literatură. Meridiane.. Zări şi etape.. Ed. Buc. Urmuz. 208-221 Balotă. 339-384 (Futurismul. Expresionismul. Humanitas.. Meridiane. p. 4. în Franţa cu unicitatea sa estetică cu tot.. Edina. ESPLA. Arta modernă (1905-1945). Ed.. 17. 12.. Ediţia a II-a. 1997 Arbore. Buc. Arta suprarealistă. Buc. 4/66. 12 361 . Artaud. 1973 Blaga. Bela. 16. Buc. Timişoara. 10. Futurismul. Teatrul şi dublul său (1938). Istoria romanului modern. 337-359 (Neorealismul) Antonin. 2000 Besançon. 2. Palgrave MacMillan. Ed. Simetria. ELU. Avant-Garde Performance. Buc. p. 2003 Beldiman. Ed. p. 14. Buletin de informare. Ed. 122-125 (impresionismul). 1982 Balazs. 1957. Gramar. Ed. dacă amintim aici şi atitudinea antiburgheză („epatarea burghezului”) a artiştilor avangardişti. 13. Lucian. 1976. denumirea de „noul val” al filmelor făcute în ultima vreme de tineri regizori români cu predilecţie pentru maniera minimalistă. Alain. Nicolae. 15.

Matei. 226-232 (Teatrul experimental şi textul de bulevard). Meridiane. Avangarda românească şi complexul periferiei. Buc. Saşa. p. Le manifeste des sept arts. Ed.. 1911 şi culegerea postumă L'usine aux images.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 18. 1970 31. Institutul Cultural Român. Pierre. ----. 1984 22.. Ed.. Buc.. Arta abstractă. A şaptea artă. Univers. Buc. 1972 21. Ed. 117-136 "Arta". p.. Istoria unei reviste de avangardă. Antologia literaturii române de avangardă şi câteva desene din epocă. Manifestul celor şapte arte. Cartea Românească. 48-120 24. Ricciotto. Theory of the Avant-Garde. Brion. Ed. Cinci feţe ale modernităţii. Cernat. Nr. Marcel. 111-117 29. Minneapolis: University of Minnesota Press. Viaţa românească 25. Buc. Meridiane. Buc. 1969 19. Ed. ----.. Le cubisme. Botte. Introducere la Pană. în vol. Steven. Simbolismul românesc. Bourdieu. Călinescu.. Caiet de documentare cinematografică. ianuarie 1965. I. 1995. "Ideea de avangardă". Curente şi tendinţe în arta secolului XX. "Suprarealismul în cinematograf". 137-144 "Arta fotografică".. Routledge. 332-345 20. Centenar Tristan Tzara. 247-257 "Filmul" 35. 1973 362 . Caiete critice. 1999. pentru Literatură. Meridiane. Buc. Buc. Innes. Cernat. Courthion. 1966. Buc. Presses Unversitaires de France. 336342 "Postmodernismul. ----. 2001 34. Pierre. 1998. Univers. Ed. Paul. Două sau şapte arte. Manuela. avangarda şi perspectiva etică". pentru Literatură. London.. 23. Contimporanul. Meridiane. Ed.19-23 28. Ed. 2007 32. Paris. Regulile artei. p. editată de Casa de Presă şi Editură "Cultura Naţională". p. vol. Caiete critice. 230-246 "Creaţii TV şi video". Ed. nr. Peter. Buc. Meridiane. Avant Garde Theatre (1892-1992). 1. Cabanne. Lidia.. în colaborare cu Academia Română 26. Canudo. nr. 1969 30. Pierre. Buc. 2007 33. Burger. Christopher. p. 87-130. Cultura postmodernă. 1-2/1986. Ed. 1927 27. 4-5 (101-102)/1996. Connor. Ed.

Buc. Buc. Buc. Enciclopedică. Meridiane. Humanitas. 2005. Köln. Harosa. Buc. Meridiane. Ed. II. 41-47. dec. Braque. Buc. Gleizal. 1997 47.. Ferry. 1996 46. R. La Photogénie. Thanos&Hudson Sarl.. John. nr. 241270. Luc. Hasan. Buc. 3. Buc. Istoria frumuseţii. Ed. Eco. Neret G. nr. Ediciones Guardarrama. Salvador Dali. Grigorescu. Louis. 1919 44.. p. Ed. Ed. Fortunescu. Meridiane. p. Cubismul.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 36. Delacampagne. Guillermo. Crohmălniceanu. Meridiane. 1997.. Dube. Wolf-Dieter. Meridiane. 1965. Découvertes . Manifeste revoluţionare.. Ed. Ovidiu S.. 1980 41. 1974 37. Humanitas. Meridiane. Expresionismul. ----. Jean-Jacques. De la cucută la Coca Cola. p. Minerva. Literatura română între cele două războaie mondiale. 2009. Dan. ----.. Fovismul. 1968 40. Babel.. 42-49 53. Ed. dec. 368-374.. ----. Buc. oct 2010. Buc. Minerva. Ed. Buc.. 15-28.. p. Literaturile europene ale avangardei.. Avangarda artistică a secolului XX. Les expresionistes. Homo aestheticus. Ed. Yvonne. 1972 51. nr. Buc. Ed. Buc.. 1994 39. Dali. Duda. Istoria filosofiei în secolul XX. 1971 42.. Jurnalul unui geniu. Christian. Meridiane. Buc. 1991 45. Delluc. Umberto (Ed.. 43-44. 46-51.Artă. Taschen. Paul Klee şi pictura modernă. Revolta artei. Salvador. Ed. Buc. 1975 58. Dachy. 11-20 43. Sus realismul! Jos realismul.. Descharnes. 1972 54. pag. Ed. 60 49. 7.. 2007 38. 346-351(Simbolismul). Marc. Ed. 8. Buc. 1999 52. Buc. editată de studenţii Facultăţii de film din UNATC. 56. Rao. Paris. 1969 57. Gorzo. Dada. Arta şi Politicul. Ed. Gabriela. 1994 55. 1977 50... Buc. 2010. Ed. De Micheli. p. De Torre. Ed. Ed. Madrid. Buc. Viorel. Dicţionarul avangardelor. 1999 363 . Formă şi idee în teatrul modern. Meridiane. Mario. Elena. 1998. Meridiane.. Ed. ----. Andrei. îngrijită de). 2003 56. Literatura românească de avangardă. Ed. Ed. Ed. în revista de cultură cinematografică. Meridiane. Univers. Gassner. 415-418 48.

114-121 75. Eminescu. Guy. E.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 59. Manifestul teatrului futurist. 9 71. 33-37: Introducere: «Replicile» umanoide din filme şi realităţile sociale.. Raporturile lui Tudor Arghezi cu revistele avangardiste româneşti. Milano. 9-30. Köln. Emil. Nicolae. I. 1993 69. în rev. Ed. p. Buc. Ed. p. Buc. Ovidiu. Llosa. 148-164 64. Buc. 1992. 1983. Gruppo Editoriale Fabbri. Univers. Martineau. p. Allfa. 1976 76. Ed. Lyon. Avangarda literară românească (antologie. 1982. Fundaţiei Pro. Istoria literaturii române contemporane. Simmen. Bucureşti Carte de bucăţi. Kohlohoff.. 177-225 73. Lyotard. 177-199 66. p. Politica postmodernismului. Larroux. p. 1990 60. Didactică şi Pedagogică.. Buc. 1973 67. Eugen. Buc. Nathan. Buc. Mihăilescu. Dicţionar de idei literare. Buc. 67-84 62. 1997 61. Nr. p. Ed. 2000 74. Buc. Kazimir Malevici. Jean François. ----. Buc. Ed. 2005 364 . Minerva. Cartea Românească. p.. Realismul. Klee. Simbolism. studiu introductiv şi note bibliografice). Linda. avangardism. 1998 65. Ioan. René Magritte. Buc. Minerva. Lovinescu. 5-52 "Introducere în avangarda literară românească". 1908 72.. Buc. 1986 78. Note şi contranote. Manolescu.. Ed. Eugène. 11-23. Humanitas. Marin. Avangardismul românesc. 1998. 16-17 70.. DU Style. Buc. Eseu despre textul poetic.. Ed. Werner. Mario Vargas. 32. Dan C.. 548-683 "Manifeste şi texte programatice" 77. Avangarda şi politizarea literaturii. Ed. p. Postmodernitatea. vol. Ed. Hoffmann. Ed.. Ionesco. Köln. Ideea Europeană. Manu. II. Marino. 5-13 ("Cuvânt introductiv" de Ion Pop). p.. Meridiane.. Condiţia postmnodernă. 1973. J.. Konemann. Ed. Taschen.. p. Cartea Românească. Ed. 2001. 20 iulie 1997. Marinetti. Mihuţ. Orgia perpetuă. Dialogul vizual. Hutcheon. Buc. Filippo Tomasso. 18-24 august 2004.. Ed. Buc. Ed. Adrian. 37-54: Postmodernismul: istoria unei idei. 2003. în revista Adevărul literar şi artistic. Babel.. Mincu. Morar. 2000 63. Ed. David. Knobler. Ed. 57-44: Lumea modernă şi nemulţumirile ei 68. România literară. modernism. p.

. p..40'. Ed.. 89. 1991. De Stijl.. Alexandra. Buc. Vladimir. 1973 Sebbag. 283-300 Schöfer. Ed. Ed. Ed. Meridiane. 2000 Overy. Alfredo. Simona. Ed. Camil. 6376. 216-241 Raymond. Expresionismul şi premisele sale. 2007 Solomon. José. "Bauhaus". Buc. Buc. 84. Buc. Liviu. Cartea Românească. nr. 41-43 Radu. p. Futurism. Avangardismul poetic românesc. Nicolas. pentru Literatură. 81. 1990 ----. Noul spirit artistic. Georges. 92. 252-267 ("Suprarealismul"). şi la p. Cronica de la Zürich . 91.. Enciclopedică Română. Ed. Buc. 1939 Mortenson. Buc... Ed. 86. Ed. Dezumanizarea artei. 82. Cinema verité. Buc. 80. p. 1979 Pană. 1978 Petrescu. La originile avangardei cinematografice. Univers. 99. 137150 Popescu. Radu Igazsag. p. film. 88. 94. Ed. Buc. Meridiane. Ed. 1999 Sembach.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 79. Albatros. p. Ed. 1971. Piteşti. Torino. Poetica postmodernismului. Buc. Ed.. Ed. Constanţa. Ed. Stil şi mentalităţi. 96. în 22 octombrie 2004. "Consideraţii asupra simbolismului". Minerva. De la Baudelaire la suprarealism.. Cercul poeţilor avangardişti. 239-251 ("Dada"). 93. 7. Marcel. Fundaţiei Culturale Române.. Paralela 45. 310-311-312 (10-11-12/1986) Ortega y Gasset. în Rev. Köln. 87. “Art Nouveau” (Utopia: Reconciling the Irreconciable). Mariana. Ştiinţifică şi Enciclopedică.. p. Iulian.. Modernitatea. Constantin. Modalitatea estetică a teatrului. Klaus Jurgen. Buc. Humanitas. Beta (S-VHS) 365 . Amalia. Dicţionar de artă modernă. 1970 sau ediţia 1998. 83. 41-51 Olteanu. 115-135. Suprarealismul. Taschen. Buc. 95. ex. Artă şi convenţie. 1969 Popescu. Denis. 1996 Pop. Publish America. "Suprarealismul în Belgia" Pavel. Buc. din 15 şi 22 octombrie 2004 (I şi II). 2000. Paravia. 1982. 90. Piteşti. Cezar. Secolul 20. 85. 2000 Prut. 1989. Despre suprarealism şi Gellu Naum. Moretti. 98. Paul. Ed. Meridiane. 91-100 Petrescu. în Ziarul de duminică. 97. 2003 Nouss. Alexis. Pontica. Paralela 45. 42-49. Ed. Ion. Avangarda în literatura română.

Insurgenţa avangardei cinematografice. Ed.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 100. Vladimir. Ed. xxxx. Nr. Buc. Sarl. Vinea. p. p. Buc.. Urmuz. ----. Ed. 1993. 26-27 108. prefaţă şi note de Leo Butnaru. Buc. Buc. 313-346 101. 1979 102. 2006. 93 (Salvador Dali). Sfârşitul modernităţii. Vattimo. "Structurile revoluţiei artistice" 107. Nr. 287-305. Sarah. selecţie. din seria revistei Mari pictori. Omul aproximativ. Buc. Marcel.. traducere. cap. Zmeu. 1972 118. Artă şi anarhie. 1977 117. 1924 109. 135-173 110. 29-30 111. Manifest activist către tinerime. All. 95 (Kazimir Malevici). Taschen. Buc.. 1996 105. Susan. Şapte manifeste Dada şi Lampisterii. p.. Wind. Ed.111. Meridiane. 314-333).. Timişoara. p. 3-9 dec. Ed. 2000. Fundaţia Culturală Camil Petrescu. 46. p. Dabney. Vîjeu. Ed. 228-232 103. Edgar. Buc. Manualul corectitudinii politice. Nr. Ion. Buc. III. Worringer. 2003 115. Meridiane. 91 (Pablo Picasso) Nr. Tristan. 1999 106. p. Witfield. Univers. Unatc Press. Sontag. Ipostaze ale modernismului (I). Townsend. Ed. 2009. Walter.. Picasso. Buc. 94 (Cubismul). în rev. 2000. 227-233 (arta abstractă. Tzara. Introducere în estetică. 1970. Victor Ieronim. Meridiane. Împotriva interpretării. Buc. publicul şi comerţul). 366 . Abstracţie şi intropatie. 2011 119..... Le Fovisme. Gianni. xxxx. Buc. Meridiane. Avangarda rusă – Dramaturgie. p. p. 271-286. ("Note despre camp". 348-351 (Dada). Köln. Nr. Wilhelm. Pagini bizare.. Zahar. Volkoff. Constantin Titus. 90 . Ed. Observator cultural. Tendinţele sculpturii moderne.. p. Vinea. Paris. Ed. 351-352 (suprarealismul) 116. Antet. în rev. în Contimporanul. Stoichiţă. anul 2002. 2001. Constanţa. Pontica. Vida. Mariana. 1998 104. 301-313 (Happening-urile). 1997 114. Walther. 1979 112. Studii şi cercetări de film şi televiziune. Univers. VI. Tahnes &Hudson. 306-319 113. Ed. Buc. Albatros. Ed. p. Ingo. Hestia. Grigore. 1973. Ed. 116-197 (arta "abstractă"). Ed. Mondrian. Arta timpului nostru. Ed. 94-116 (cubismul şi abstracţii). Douăzeci şi cinci de poeme. Buc. Ed. Zanini. Univers. Ed. Repere estetice în satul românesc..

Raţiune.19 Estetica lui Nietzsche. 19-34 15.. Ed. Maşek. Buc. 1999. 1997. DU Style. Lyon. 15-19 13. 187-241 7. Buc. 154-167 5. Costea. Antologie filosofică. p. 86-88 (supraomul) 6. All.. 1985. Metafizica lui Nietzsche. Buc. p. Criza spiritului american. Platytera.G. Matei. Homo aesthimans. Cinci feţe ale modernităţii. Deleuze. p. Humanitas. 96 (Fovismul). 1997. Nr. Ferry. Ion. 16/2001.. 169-175 (nihilismul). Fukuyama. Ed. C Narly. p. 231-269 3. 149-159 12. Casa Şcoalelor. Francis. 2004.. Secolul 21. Univers. 177-298 (Friedrich Nietzsche. 160-176 (Maşek Victor Ernest. 9 (Marcel Duchamp). Ed. John. Munteanu. vol. Nietzsche. Nr. Naşterea tragediei). Ed.. Ed. Buc. Friedrich.. Ed. Gianni Vattimo. Ed. Buc. Nr. 69-76 (nihilismul). Humanitas. p. Paideia. Credinţă. 2007. Bagdasar. Jung... N. Cartea Românească. p. Gilles. De la Apollo la Faust. 194-212 11. Ed.B. 24-29 (nihilismul . Allan. Martin. Nr. Tipuri psihologice. Curtea Veche. p. în rev. Ed. Buc. Ideea Design & Print. Ed. 89-177 8. Postmodernitatea. Meridiane. Caputo. David. Virgil Bogdan. Nr. Heidegger. p. Cluj-Napoca. 1995. 178-184 (supraomul) 10. Buc. Nearta-artă. 98 (Suprarealismul). II.. II/2008. Bloom. p. 259-269 9.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală Nr. 516-530 2. 1994. Buc. Buc. Meridiane. Friedrich Nietzsche şi afirmarea umanului în artă) 14. Sfârşitul istoriei şi ultimul om. 103 (Futurismul) IV. C. p. Ed. Împreună.. Luc. p. 100 (Dadaismul). Editură.. Filosofi străini. Nr. Ed. 2000 (supraomul) 367 . 67-68 (nihilismul . Ed. precursoare a esteticii postmoderne 1.. 1943.resentimentul). Nietzsche. Foucault. 99 (Piet Mondrian). Buc. p. Nr. p. p. 1978. p. 29-33 şi 80-88 (eterna reîntoarcere). Sinapsa. 175-178 (eterna reîntoarcere). 2006. Buc. Victor Ernest. Ianoşi. Buc.. Michel. Buc. 127-137 4. Ed. După moartea lui Dumnezeu. Călinescu.. 1998. şi "Moartea lui Dumnezeu"). Aşa grăit-a Zarathustra. Ce este un autor?.v.. lucrare în rev. Humanitas.

Constanţa. Vattimo. Buc.. 99-180 (despre artă şi artistic) 17. 1996. 3 (optimismul şi tragicul la Nietzsche) 24.supraomul) 21. Cluj-Napoca. 64-77 (nihilismul) 28. Nr. 1997. Troc. vol. Despre genealogia moralei. p. 2006. Nr. Russell. Heidegger şi hermeneutica. ----. p. Ţuţea. Voinţa de putere. în rev. dar şi faptul că e o posteritate deosebită de antecesorul său care era modernismul. ----. Termenul are cel puţin două înţelesuri.20 Postmodernismul Cuvântul postmodernism s-a născut înainte de anii ’70 ai secolului al XX-lea. 1994. p. Lumea ca teatru. 1-6/2001. Polirom. Secolul 21. p. Hestia. în rev. 1999. Aion. p. 1993. Timişoara. p. Secolul 21.B. ----. p. prefixul „post” indică temporalitatea. Echinox. Ed. Nr. 2005. 28-53 (supraomul) 26. xxxx. Dincolo de bine şi de rău. 9-93 (nihilismul). un precursor al secolului XX. Univers. 79-87 (supraomul) 27. Nietzsche. Nietzsche şi "Moartea lui Dumnezeu". iar cea de-a doua parte a termenului se referă la faptul că. Ed. Ed. 99-129 (despre artă şi artistic) 19. 101-131 25.. Masă rotundă.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 16. Ed. e tot modernism sau o altă etapă şi ipostază a acestuia. 16/2001 IV. Ed. când s-a instituit cu legitimitate culturală. Petre. Opere complete. 2000. p. Dincolo de subiect. Postmodernismul. p. 553-627 (supraomul) 20. Ed. Lev. Ed. 1991 (despre morală) 18. 28-41. Humanitas.. Ed. Constanţa. 194-195 ("omul nobil" . Şestov. 1-6/2001. în rev.. Buc. Aventurile diferenţei. Ed. Ed. Buc. Bertrand. Filosofia tragediei. 655-663 (eterna reîntoarcere). Postmodernismul în antropologia culturală. p. ----. Omenesc. Nietzsche. Buc. Istoria filosofiei occidentale. 3. ----. Pontica.. prea omenesc. (morală). xxxx. Iaşi. 1993. p. deşi e altfel. 33-151 ("Binele la Tolstoi şi la Nietzsche"). Gianni. Humanitas. Gabriel. Buc. 151-315 (Dostoievski şi Nietzsche) 22. Secolul 21. neavând margini 368 . Înţelepciunea supra-omului. Vestala. I şi II. 507-553 (voinţa de putere ca artă). ----. Pontica. 49-67 23. I.

2011 5.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală certe.adică să arătăm ce nu e produs postmodernist în epoca de dominare a postmodernismului. Ed.a Postmodernismul în genere 1. Ed.. Ed. Curtea Veche. Buc. Cinci feţe ale modernităţii. 2008 9. Albatros. Modernitatea lichidă... Raţiuni practice.. neokantianismul. Bourdieu. Ed. Boia. Antet. ----. Călinescu. Buc. 1995. pentru lectura adecvată a produselor postmoderniste. 2003 2. 2000 4. Amarcord. Mijirea semnelor postmodernismului şi însăşi denumirea înseamnă că el urma să vină. Pierre. Renaşterea. Ne rămâne însă o cale mai lesnicioasă – „via negatione” . Ed. p. Victoria et son Aragon. aşa cum au survenit postimpresionismul. Matei. Curtea Veche. Pierre Horay. căci de o definiţie obişnuită nici vorbă nu poate fi. Ed. Ed. Timişoara. Lucian. Ed. Etica postmodernă. postfreudismul. despre spiritul parodic) 8. Cavalier. p. Gianni Vattimo. Buc. multe produse culturale sau semiculturale se înghesuie în câmpul său. Capcanele istoriei. 1971.20. Caputo. 1999 6. Meridiane. 200 3. 220-260 369 . Ed. Buşulenga. Fernand. Ed.. O exigenţă ar consta în a totaliza un mănunchi de mărci de recunoaştere a apartenenţei paternale la maniera lui. iar Nietzsche cu perspectivismul poate fi considerat în amonte precursor şi profet totodată. 2000 7. Buc. Humanitas. Buc. Psihanaliză şi societate postmodernă. John D. 787. Appignanessi. Umanismul şi dialogul artelor. Zygmunt. Dumitrescu Zoe. Timişoara. După moartea lui Dumnezeu. IV. Univers. 151-206 ("Literatura burlescă". 1985 10. Câte ceva despre postmodernism.. este nevoie de o sensibilitate potrivită modului dezlânat de a fi al acestora şi nu de grila de criterii cristalizată în conştiinţa receptoare de-a lungul unei lungi perioade. Bauman. Buc.B. Mai putem remarca faptul că. neohegelianismul.. Elita românească între 1930 şi 1950. Brunner. Buc. Richard şi Chris Garratt. Roland.. Amarcord.

Diaconu. ca rezultat al readucerii simţurilor la sensibilitate: "Ceea ce rezultă dintr-o teorie a «simţurilor secundare» ca prim sens al esteticii poate fi descris ca sensibilitate. Meridiane. Gilbert. Umberto. Observator cultural. dar şi ca plăcere sau aviditate). Buc.) În sensibilitate se întâlnesc ca într-un nod multe «fire» ale esteticii: sensibilitatea (ca percepţie. p. avangarda şi perspectiva etică). ELU. 336-342 (postmodernismul. ----. 91. Paricidul postmodernismului împotriva lui MerleauPonty.. Univers Enciclopedic.. p. Ed. 117136 (arat). Steven. Ferry..9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 11. Mituri şi societăţi. Ed. Introducere în mitodologie. Dacia. 2004 19. mimul). 1999. 343-356 (postcultură: ecologia postmodernă) 13. 58-64 (Opţiunea postmodernă). Buc. 65-122 (Postmodernismul: sfârşitul artelor sau un nou început?) 12. Mihaela. 268-282 (stil şi modă). Mircea. 1997. Post modernismul: Cultura divertismentului. Ed. p. Buc. "God is a DJ". dansul. Riechen. Meridiane. "Orbis Phaenomenologicus. Ed. 209-310 (declinul avangărzilor: postmodernismul) 370 . Eine Ästhetik der anästhesierten Sinne. 2005 (În lumea postmodernă şi haotică şi nivelatoare.. afectabilitatea (Affizierbarkeit) 18. Viaţa Românească 17. Cărtărescu. în rev.. 23-29 noiembrie 2006. 42-44. Eco. aromele locuiesc cu legitimitate în cetatea artelor. Cluj-Napoca. Forme în mişcare: postmodernismul. Connor. Nr. Königshausen & Neumann Verlag. Humanitas. 181-210 (teatrul. Tasten. Durand. în rev. coll. 145-180 (postmodernismul şi literatura). Postmodernismul românesc. Homo aesthsticus. Gheorghe.. 1999. capacitatea de diferenţiere (sau rafinamentul). p.. Ed.. tatuajul. Crăciun. Luc. Buc. Mădălina. Würzburg. Buc. Constantinescu. 1999 14. dansul. 14 16. Univers Enciclopedic. afectivitatea (precum şi inteligenţa emoţională corespondentă). (. Cultura postmodernă. Ed. ----. Opera deschisă. Viciile lumii postmoderne. 1969 20. 2001 15. Buc. Schmecken.

The Right Promethean Fire. 284 28. în rev. 47-55. Yve-Alain Bois. p... Prelegeri de estetică. Timişoara. Ed. Hal. 5-128. Ed.. Harvard University Press. University of Illinois Press. 1990 371 . 1994. Nr. 2004 22. Ed. Harvey. Mass. Georgiu. Buc. 2000. 1984 26. Fukuyama. 85/1992. Benjamin H. Francis. Nr. Buc.. 2004. Univers. p. Oxford University Press. 8 24. 61-628 27. Dezbaterea privind "Sfârşitul istoriei?. theory. p. 81-258 31. Ed. Gadamer. Linda.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 21. 140-142. Grădinaru Camelia. Londra. în rev. Sfâşierea lui Orfeu: Spre un concept de postmodernism (Postfaţă. Institutul European. Grigorescu. Consecinţele modernităţii. Foster. Ed. Thames and Hudson. Dan. 1982). 184-185 34. Hassan. A Poetics of Postmodernism. 1-2/1986. The Dismemberment of Orpheus: Toward a Post-modern Literature. History. Habermas. Ed. Buc. p. comunicare. Sinteza. 1994. 185246 25. p. Ihab. Art since 1990. Condiţia postmodernităţii.. Discursul filosofic al modernităţii. Ed. Buc. Postmodernism. Sinteza. London.D. 2001. David. p. Caiete critice. Capitalism şi democraţie. ----. în rev. Cambridge. Giddens. Buc. ----. Minerva. Georg Wilhelm Friedrich. Furst. Lilian R. Hegel.ro. 1971 35. Hutcheon. Buc. Nr. Jürgen. fiction. p. 153-162 29.. Buc. Adevăr şi metodă.. Amarcord. Rosalind Krauss. All Educaţional. 1980 36. p. 2010 30. Academiei Române. Fictions of Romantic Irony. Paideia. Modenism. Ed. 1966. 2002 33. 64-76 37. p. Hans-Georg. Ed. 2 23. 96/1993. Buchloh. Sfârşitul istoriei şi ultimul om. Iaşi. ----. Teora. De la cucută la Coca Cola. Anthony. Discursul filosofic postmodern. Filosofia culturii.. Antimodernism. New York. Cultură şi comunicare. 2000 32. Grigore. UrbanaChicago-London. ----.

9 discipline plus 3 domenii

Estetică generală

38. ----, Politica postmodernismului, Ed. Univers, Buc., 1997, p. 113-125 39. Istvan, Herman, Kitsch-ul, fenomen al pseudoartei, Ed. Politică, Buc., 1973 40. Jameson, Frederic, Postmodernism or, the cultural logic of late capitalism, Ed. Meenakshi Giri Durham and Douglas M. Kellner. UK: Blackwell publishing, 2001 41. Jankélévich, Vladimir, Ironia, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1994 42. Jencks, Charles, The Language of Post-Modern arhitecture, New York, Rizzoli, 1977, p. 8 (sfârşitul simbolic al modernismului şi naşterea postmodernismului are loc "la ora 3,32 p.m. la 16 martie 1972, [...] când ansamblul de locuinţe Pruitt-Igoe din St. Louis a fost dinamitat") 43. Karnoouh, Claude, Adio diferenţei. Eseu asupra modernităţii târzii, ediţia a doua, Ed. Ideea Design & Print, Cluj-Napoca, 2001 44. Korth, James, Către o lume postmodernă, în rev. Sinteza, Nr. 96/1993 45. Kroker, Arthur, David Cook, The Postmodern Culture, Excremental Culture and Hyperaesthetics, Ed. New York Perspectives, Montreal, 1991 46. Larouche, Michel, Le cinéma aujourd'hui: films, théorie, nouvelles approches, în Cahiers du cinéma, nr. 369, mars 1985 47. Lesovici, Mircea Doru, Ironia, Ed. Institutul European, Iaşi, 1999, p. 9150, 272-322 48. Lyon, David, Postmodernitatea36, Ed. DU Style, Buc., 1998, p. 55-75 (Lumea modernă şi nemulţumirile ei) 49. Lyotard, Jean-François, Condiţia postmodernă, Ed. Babel, Buc., 1993 50. Mafessoli, Michel, Clipa eternă. Reîntoarcerea tragicului în societăţile postmoderne, Ed. Meridiane, Buc., 2003 51. Maliţa, Mircea, Zece mii de culturi, o singură civilizaţie, Ed. Nemira, Buc., 2001 52. Man, Silviu, www.bookblog.ro, interviu cu Vlad Mureşan 53. Marga, Andrei, Raţionalitate. Comunicare. Argumentare, Ed. Dacia, ClujNapoca, 1991, p. 313-327 54. Monda, Jean, Stilul arhitecturii contemporane, Ed. Albatros, Buc., 1986, cap. 8 "Arhitectura postmodernă", cap. 9 "Arhitectura-pop"

pentru Postmodernism recomandăm şi lista bibliografică oferită de David Lyon, Postmodernitatea, Ed. DU Style, Buc., 1998, p. 135-149
36

372

9 discipline plus 3 domenii

Estetică generală

55. Morar, Vasile, Moralităţi elementare, Ed. Paideia, Buc., 2004, ediţia a doua, p. 77-84 56. Nash, Christopher, World Postmodern Fiction. A guide, Longman, London, 1987 57. Nouss, Alexis, Modernitatea, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2000 58. Patapievici, Horia-Roman, Omul recent, Ed. Humanitas, Buc., 2001, p. 11-43, 49-60, 90-92, 96-97, 108-115, 115-124, 125-132, 138-147, 212-219, 237, 412, 445-456 59. Petrescu, Liviu, Poetica postmodernismului, Ed. Paralela 45, Piteşti, 1996 60. Raicu, Adriana, De la artele plastice la teatru, Unatc Press, Buc., 2007, p. 266-292 61. Rorty, Richard, Contingenţă, ironie şi solidaritate, Ed. All, Buc., 1998 62. Rosenberg, Harold, Traditional of the New, Horison Press, New York, 1959 63. Ruffel, Lionel, Începutul, sfârşitul, deznodământul, în rev. Idei în dialog, Nr. 11, noiembrie 2006, p. 12-13 64. Scarpetta, Guy, L'Impurité, Ed. Bernard Grasset, Paris, 1985 65. Steiner, George, După Babel, Ed. Univers, Buc., 1983 66. Troc, Gabriel, Postmodernismul în antropologia culturală, Ed. Polirom, Iaşi, 2006, p. 7-37 67. Vattimo, Gianni, Etica interpretării, Ed. Pontica, Constanţa, 2000 68. ----, Sfârşitul modernităţii, Ed. Pontica, Constanţa, 1993, p. 33-65, 162-179 69. ----, Societatea transparentă, Ed. Pontica, Constanţa, 1995, p. 5-16 70. Walsh, David, Vegheaţi de mister. Sensul într-o lume post-modernă, Ed. Paideia, Buc., 1999 71. Ward, Graham (editor), The Blackwell Companion to Postmodern Theology, Blackwell Publishing, 2006 72. Waysse, Jean-Marie, Inconştientul modernilor, Ed. Trei, Buc., 2000 73. xxxx, Contrapunct, revistă, an II, nr. 38 (90), 20 septembrie 1991 74. xxxx, Observator cultural, revistă, nr. 48/2001 (selectiv) 75. xxxx, Postmodernism and "the other side", în Cultural Theory and Popular Culture: A reader, edited by John Storeym Kondon, Perason Education, 2006

373

9 discipline plus 3 domenii

Estetică generală

76. xxxx, Post-modernismul, în Caiete Critice, Nr. 1-2/1986, publicaţie editată de rev. Viaţa Românească IV.B.20.b Postmodernismul în artă 1. Appignanesi, Richard, Chris Garrat, Câte eva despre postmodernism, Ed. Curtea Veche, Buc., 2003 2. Bauman, Zygmunt, Etica postmodernă, Ed. Amarcord, Timişoara, 2000 3. ----, Modernitatea lichidă, Ed. Antet, Buc., 2000 4. Bloom, Harold, Canonul occidental, Ed. Univers, Buc., 1998 5. Bourdieu, Pierre, Raţiuni practice, Ed. Meridiane, Buc., 1999, p. 51-52 6. Brunner, Roland, Psihanaliză şi societate postmodernă, Ed. Amarcord, Timişoara, 2000 7. Caputo, John D., Gianni Vattimo, Despre moartea lui Dumnezeu, Ed. Curtea Veche, Buc., 2008 8. Cavalier, Fernand, Victoria et son Aragon, Ed. Pierre Horay, 1985 9. Călinescu, Alexandru, Un spirit liber: Philippe Murray, în rev. Idei în dialog, Nr. 2/febr.2007, p. 32-33 10. Călinescu, Matei, Cinci feţe ale modernităţii, Ed. Univers, Buc., 1995, p. 117-129, 221-261 11. Cărtărescu, Mircea, Postmodernismul românesc, Ed. Humanitas, Buc., 1999, p. 58-64 (Opţiunea postmodernă), 65-122 (Postmodernismul: sfârşitul artelor sau un nou început?) 12. Connor, Steven, Cultura postmodernă, Ed. Meridiane, Buc., 1999, p. 1-136 (Arta), 137-144 (Arta fotografică), 145-180 (Postmodernismul şi literatura), 181-210 (Teatrul, Dansul, Mimul), 230-246 (Creaţii TV şi video), 247-257 (Filmul), 268-282 (Stil şi modă), 336-342 (Postmodernismul, avangarda şi perspectiva etică), 343-356 (Postcultură: ecologia postmodernă) 13. Constantinescu, Mihaela, Forme în mişcare: postmodernismul, Ed. Univers Enciclopedic, Buc., 1999 14. ----, Postmodernismul: Cultura divertismentului, Ed. Univers Enciclopedic, Buc., 2001 15. Cristea, Alin, Postmodernismul în cinema, Perspective, 2005

374

9 discipline plus 3 domenii

Estetică generală

16. Cristea, Mircea, Teatrul experimental contemporan, Ed. Didactică şi Pedagogică, Buc., 1996 17. De Micheli, Mario, Avangarda artistică a secolului XX, Ed. Meridiane, Buc., 1968 18. Defay, Jean–Marc, Comicul. Principii, procedee, desfăşurare, Ed. Institutul European, Iaşi, 2000, p. 86-89 19. Denzin, Norman K., Wild about Lynch: Beyond Blue Velvet, în Images of Postmodern Society. Social Theory and Contemporany Cinema, Sage Publications, London, Newburg Park, New Delhi, 1991 20. Diaconu, Mădălina, Paricidul postmodernismului împotriva lui MerleauPonty, în rev. Viaţa românească 21. Du Marsais, César Chesneau, Despre tropi, Ed. Univers, Buc., 1981, p. 125-127 22. Dumitrescu, Buşulenga Zoe, Renaşterea. Umanismul şi dialogul artelor, Ed. Albatros, Buc., 1971, p. 151-206 (Literatura burlescă) 23. Ferry, Luc, Homo aestheticus, Ed. Meridiane, Buc., 1997, p. 42-44, 209-310 24. Foster, Hal, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, Benjamin H.D. Buchloh, Art since 1990. Modenism. Antimodernism. Postmodernism, Thames and Hudson, Londra, 2004, p. 319-328 25. Fukuyama, Francis, Capitalism şi democraţie, în rev. Sinteza, nr 96/1993, p. 2 26. ----, Dezbaterea privind sfârşitul istoriei, în rev. Sinteza, nr. 85/1990, p. 8 27. ----, Sfârşitul istoriei şi ultimul om, Ed. Paideia,Buc.,1994, p. 5-128, 185246 28. Fust, Lilian R., Fictions of romantic Irony, Cambridge, Mass Harvard University pres, 1984 29. Gadamer, Hans-Georg, Adevăr şi metodă, Ed. Teora, Buc., 2001, p. 619628 30. Georgin, Grigore, Filosofia culturii. Cultură şi comunicare, Ed. comunicare.ro, Buc. 2004 31. Giddens, Anthony, Consecinţele modernităţii, Ed. Univers, Buc., 200, p. 49-67, 144 32. Gleizal, Jean Jacques, Arta şi politicul, Ed. Meridiane, Buc., 1999

375

9 discipline plus 3 domenii

Estetică generală

33. Grădinaru, Cameli, Discursul filosofic postmodern, Ed. Institutul European, Iaşi, 2010 34. Griffin, David Ray, Introduction: Constructive Postmodern Philosophy, în Founders of Constructive Postmodern Philosophy, Albany, 1993, p. 142 35. Grigorescu, Dan, De la cucută la Coca Cola, Ed. Minerva, Buc., 1994, p. 81-258 36. ----, Jocul cu oglinzile. Însemnări despre arta şi literatura postmodernă, Ed. Universal Dalsi, Buc., 2000 37. Harvey, David, Condiţia postmodernităţii, Ed. Amarcord, Timişoara, 2002 (v. tabelul lui Hassan 1985 la p. 51) 38. Hassan, Ihab, The Right Promethean Fire, University of Illinois Press, Urbana – Chicago – London, 1980 39. ----, The Dismemberment of Orpheus: Toward a Post-modern Literature, Oxford University Press, New York, 1971 40. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Prelegeri de estetică, Ed. Academiei Române, Buc., 1966, p. 64-76 (Ironia) 41. Hofmann W., Fundamentele artei moderne, Ed. Meridiane, Buc., 1977 42. Hurduzeu, Ovidiu, Mircea Platon, A treia forţă: România profundă, Ed. Logos, Buc., 2008, p. 11-20 43. Hutcheon, Linda, A Poetics of Postmodenrism. History, Theory, Fiction, Routledge, New York-London, 1990 44. ----, Politica postmodernismului, Ed Univers, Buc., 1987, p. 113-125 45. Ilis, Florentina, Fenomenul science-fiction în cultura postmodernă – Ficţiunea – cyberpunk, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 2005 46. Istvan, Herman, Kitsch-ul, fenomen al pseudoartei, Ed. Politică, Buc, 1973 47. Jameson, Frederic, Postmodernism of the cultural logic of late capitalism, 1991 48. Jankélévitch, Vladimir, Ironia, Ed. Dacia, Cluj Napoca, 1994 49. Jencks, Charles, The Language of Post-Modern architecture, New York, Rizzoli, 1977 (p.8: Sfârşitul simbolic al modernismului şi naşterea postmodernismului are loc “la ora 3,32 pm, la 16 martie 1972, [...] când ansamblul de locuinţe PruittIgoein St. Louis a fost dinamitat”) 50. Korth, James, Către o lume postmodernă, în rev. Sinteza, Nr.96/1993

376

9 discipline plus 3 domenii

Estetică generală

51. Kroker, Arthur, David Cook, The Postmodern Culture. Excremental Culture and hyper-Aesthetics, Ed. New World Perspectives, Montreal, 1991 52. Larouche, Michel, Le cinéma d'aujourd'hui: films, théories, nouvelles approches, în Cahiers du cinéma nr. 369, mars, 1985 53. Lehmann, Hans-Thies, Postdramatic Theatre, Ed. Routedge, London,, 2006 (postmodernismul în teatru) 54. ----, Postdramatisches Theater, Verlag der Autoren, 1999 55. Lesovici, Mircea Doru, Ironia, Ed. Institutul European, Iaşi, 1999, p. 9150, 272-322 56. Lyon, David, Postmodernitatea, Ed. DU Style, Buc., 1998, p. 9-30, 33-37 (Introducere: «Replicile» umanoide din filme şi realităţile sociale), 37-54 (Postmodernismul: isteria unei idei), 55-74 (Lumea modernă şi nemulţumirile ei) 57. Lyotard, Jean–François, Condiţia postmodernă, Ed. Babel, Buc., 1993 58. Mafessoli, Michel, Clipa eternă. Reîntoarcerea tragicului în societăţile postmoderne, Ed. Meridiane, Buc., 2003 59. Maliţa, Mircea, Zece mii de culturi, o singură civilizaţie, Ed. Nemira, Buc, 2001 60. Man, Silviu, interviu cu Vlad Mureşan, bookblog.ro 61. Manolescu, Ion, Condiţia post-umană. De la filosofie a tehnologie, în rev. Idei în dialog, Nr. 2/febr. 2007, p. 27-28 62. Marga, Andrei, Raţionalitate. Comunicare. Argumentare, Ed. Dacia, Cluj Napoca, 1991, p. 12-27, 317-327 63. Marinescu, Luiza, Umberto Eco în labirintul romnului modern, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Buc., 2003 64. McHale, Brian, Ficţiunea postmodernă, Ed. Polirom, Iaşi, 2009 65. McLuhan, Marshall, Galaxia Gutenberg, Ed. Politică, Buc., 1979, p. 140159 66. Mihăilescu, Florin, De la proletcultism la postmodernism. O retrospectivă critică a ideologiei literare postbelice, Ed. Pontica, Constanţa, 2002 67. Monda, Jean, Stilul arhitecturii contemporane, Ed. Albatros, Buc., 1986, cap. 8 "Arhitectura postmodernă" şi cap. 9 "Arhitectura-pop"

377

9 discipline plus 3 domenii

Estetică generală

68. Morar, Vasile, Moralităţi elementare, Ed. Paideia, Ediţia a doua, Buc., 2004, p. 77-84 69. Nash, Christopher, World Postmodern Fiction, England, 1987 70. Nouss, Alexis, Modernitatea, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2000 71. O'Donnell, Patrick, Vremea paranoiei, în rev. Secolul 21, Nr. 10-12/2001, p. 113-122 72. Oprea, Petre, Societăţi artistice bucureştene, Ed. Meridiane, Buc., 1969 73. Patapievici, Horia-Roman, Omul recent, Ed. Humanitas, Buc., 2001, p. 115-124 74. Pessoa, Fernando, Cartea neliniştirii, vol. 2, Ed Fundaţiei Culturale Române Buc., 2000, p. 188-191 75. Petrescu, Liviu, Poetica postmodernismului, Ed. Paralela 45, Piteşti, 1996 76. Pop, Ion, Avangarda în literatura română, Ed. Minerva, Buc., 1990 77. Raicu, Adriana, De la artele plastice la teatru, Unatc Press, Buc., 2007, p. 266-292 78. Rorty, Richard, Contingenţă, ironie şi solidaritate, Ed. All, Buc., 1998 79. Rosenberg, Harold, Traditional of the New, Horison Press, 1959 80. Ruffel, Lionel, Începutul, sfârşitul, deznodământul, în rev. Idei în dialog, Nr. 11, noiembrie 2006, p. 12-13 81. Scarpette, Guy, L'impurité, Ed. Bernard Gasset, Paris, 1985 82. Solomon, Alexandru, Radu Igazsag, Cronica de la Zürich, 40', film, Beta (S-VHS) 83. Steiner, George, După Babel, Ed. Univers, Buc., 1983 84. Troc, Gabriel, Postmodernismul în antropologia culturală, Ed. Polirom, Iaşi, 2006, p. 46-83 85. Vattimo, Gianni, Pier Aldo Rovatti, Gândirea slabă, Ed. Pontica, Constanţa, 1998 86. Vattimo, Gianni, Etica interpretării, Ed. Pontica, Constanţa, 2000 87. ----, Societatea transparentă, Ed. Pontica, Constanţa, 1995, p. 5-16 88. ----, Sfârşitul modernităţii, Ed. Pontica, Constanţa, 1993, p. 33-65, 162-179 89. Walsh, David, Vegheaţi de mister. Sensul într-o lume postmodernă, Ed. Paideia, Buc. 90. Ward, Graham, The Blackwell Companion to Postmodern Theology, Ed. Blackwell Publishig, 2006

378

9 discipline plus 3 domenii

Estetică generală

91. Waysse, Jean-Marie, Inconştientul modernilor, Ed. Trei, Buc., 2000 92. xxxx, After Poststructuralism, Reading, Stories and Theory, Ed. Routledge, London and New York, 2004 93. xxxx, Postmodernism and "the other side", în Cultural Theory and Popular Culture: A reader, edited by John Storeym Kondon, Perason Education, 2006 94. xxxx, Revista Contrapunct, an II, 38 (90), 20 sep. 1991 95. xxxx, Revista Observator Cultural, Nr. 48/2001, selectiv 96. xxxx, Caiete critice, Nr. 4-5/1996, Tristan Tzara, editată de Casa de Presă şi Editură Cultura Naţională în colaborare cu Academia Română 97. xxxx, Contemporary Cinema, Edinbourgh University Press, 1998 98. xxxx, Postmodernismul, în rev. Caiete critice, Nr. 1-2/1981, Viaţa românească IV.B.21 Limbajul logico-verbal “Nu putem înţelege decât un univers modelat de noi înşine.” Nietzsche “Limbajul nu creează numai posibilitatea raţiuniii, ci dă raţiunii şi primele îndrumări.” “Inteligenţa lipsită de limbaj n-ar fi creat cultura de care se bucură omenirea astăzi.” “Abstracţia nu este venită din vreo regiune transcedentală a raţiunii, ci prin limbaj din regiunea intuiţiilor sensibile… “ C. Rădulescu-Motru37 Limbajul este un sistem de semne şi de reguli de utilizare a acestora; invenţie a omului, instituţie. Limbajul logico-verbal e fundamental faţă de alte limbaje desprinse din el cum sunt cel rutier, Morse, gestual, vestimentar, etc. şi exercită o mulţime de funcţii: de semnificare, de comunicare a informaţiilor, de stocare a acestora, de

37

Rădulescu-Motru, C., Lecţii de logică, 1943, p. 221-222

379

9 discipline plus 3 domenii

Estetică generală

instaurare, de apreciere, de a solidariza comunităţile lingvistice, de a conserva şi vehicula valori, de a decupa şi ordona haosul din viaţa cotidiană, de a facilita formarea atracţiilor şi de a modela viziunile despre lume. Platon în Dialogul Cratylos consideră că limbajul verbalizat este natural şi nu convenţional. Pe când lingvistica modernă consideră semnul lingvistic ca fiind arbitrar. Unităţile morfologice de bază Ansamblurile de elemente a căror totalitate are înfăţişarea unui întreg organic datorită însuşirii integralităţii, se prezintă ca un sistem a cărui caracteristică principală este aceea de a fi ireductibil la suma părţilor componente. Discursurile construite pe marginea unor domenii complexe, prin natura lucrurilor, le schematizează, pătrunzându-le esenţa şi ceea ce au permanent. Discursurile însele, în calitatea lor de teorii, pentru a explica şi înţelege domeniile de referinţă construindu-şi obiectul de cercetare elaborează şi un corpus de concepte cu care operează. Calea cercetării este ambivalentă; adică parcurge două drumuri pars pro toto, toto pro pars (corespunzător primei axiome a logicii formale: dictum de omni et de nullo), după ce s-au pus în lumină straturile şi părţile componente, de la cele largi, până jos la cele infinitezimale. Acesta e un procedeu care are ca model parcursul gândirii lui Democrit, care descoperind atomii, i-a considerat limită, adică ultimele cărămizi ale edificiului lumii. Astfel, călătorind în interioritatea limbajelor care sunt sisteme de semne inventate şi utilizate cu scopul comunicării şi semnificării de către o comunitate lingvistică, sau a altor întreguri, descoperim în stratul lor cel mai discret, forme (morphos) elementare pe care se întemeiază. Am avea mai mult de câştigat, cum se exprima Nietzsche la începutul studiului “Naşterea tragediei”, urmărind clarificarea şi rigoarea, dacă pentru domeniile spirituale produse de om, am recurge la reprezentarea fiecăruia, în modalitatea unor piramide cu vârful în jos, unde se află nucleul sau miezul în care se sublimează toate însuşirile manifestate de la baza piramidei în jos. Nucleul, ramificându-se în sus spre baza

380

9 discipline plus 3 domenii

Estetică generală

piramidei, ramificaţiile pierd treptat din densitatea nucleului-pattern. Astfel nucleul numit artisticitate al formei artă prezent în fiecare ipostază a ei, ca literaturitate, teatralitate, filmicitate, picturalitate, muzicalitate, arhitecturitate, se diluează gradual împins de forţa centripetă către marginea întregului. Adică, artisticitatea e calitatea unor obiecte făurite de om aparţinând artei, cum filmicitatea este calitatea de a fi artă a unei pelicule sau umanitatea este însuşirea unor fiinţe de a fi oameni (de a aparţine genului om) şi, cu cât unele opere sunt mai aproape de nucleul formei respective, cu atât sunt mai artistice. Prin urmare, unele texte literarartistice fiind mai literare decât altele sunt şi mai artistice, cum unele spectacole teatrale cu cât sunt mai aproape de teatralitate, cu atât sunt mai artistice. Am spune că în centru se află puritatea ramurii respective de artă. 1) În piramida cu vârful în jos vom găsi elementul constitutiv ultim de la care, pornind în sus vom reconstrui ansamblul piramidei. Aici este cazul să precizăm că unităţile morfologice de bază nu au funcţia de a genera întregul. 2) Obiectele discursurilor teoretice sunt şi ele construite de către cercetător şi utilizate ca modele pe care se aplică demersul ştiinţific. Deci nu realitatea fragmentată este studiată, ci obiectul construit pornind de la ea. 3) Iar, dacă privim fiecare artă din perspectiva nucleului său care e, cum am arătat, particularizarea artisticităţii, vom constata că operele de artă sunt, în mod automat, mai mult sau mai puţin artistice. Pentru o mai adecvată reprezentare a fenomenului putem imagina şi cercuri concentrice pe orbitele cărora se află în mişcare opere de artă diverse, iar gradul lor de artisticitate este măsurat de distanţa faţă de centrul cercurilor. Deci, avem în vedere principiul gradualităţii după care, la marginea artisticului, începe realitatea nemijlocită, non-artistică. Acolo însă, există întotdeauna o zonă de interferenţă ca întrepătrundere între artă şi realitate. În ultima vreme, totuşi firul graniţei dintre ele este din ce în ce mai subţire până la abolire, prin intruziunea realităţii în artă şi prin pendantul ei, pătrunderea artei în realitate. Această dublă direcţie a făcut să se extindă ilegitim zona de interferenţă ilustrată cu răsărirea ca ciupercile după ploaie a multor forme hibride care roiesc în jurul artei autentice izolând-o.

381

9 discipline plus 3 domenii

Estetică generală

4) Dacă, în concepţia estetică despre artă, nu uităm că operele care o compun au coeziunea şi coerenţa unui întreg izvorâtă din solidaritatea între expresie şi conţinut, raportul între parte şi întreg, atunci putem spune că din întreg putem deduce părţile şi că acestea ne trimit spre întregul de care aparţin. Dar, ştiind că pe cuprinsul şi pe verticala operei alternează părţi tari, cu energie semantic-estetică densă şi părţi slabe cu energie semantic-estetică diluată, ceea ce îi asigură ritmul, numai cele tari pot funcţiona esteticeşte, când sunt excerptate din ansamblul generativ, adică au o autonomie estetică ce permite perceperea lor ca întreg. Rezultă din consideraţiile de mai sus că s-ar cuveni să fim mai atenţi la autodefinirea esteticianului Harold Bloom: „Mă simt foarte singur, în zilele noastre, încercând să apăr autonomia esteticului”, care sună ca un strigăt de alarmă în faţa spectacolului agoniei formelor artistice autentice şi chemarea la rezistenţă faţă de răspândirea apetitului pentru orizontalitate şi nu pentru orizonturi. Se pare că arta a fost scoasă din matcă… Exemplu: despre holoni Pentru Arthur Koestler orice organism, orice colectivitate este constituită din holoni. „Sunt entităţi cu cap de ianus: faţa întoarsă spre treptele superioare ale holarhiei este aceea a unei părţi subordonate dintrun sistem mai vast; faţa întoarsă spre treptele inferioare dovedeşte o totalitate aproape autonomă cu drepturi depline.”38 Cele două feţe sunt complementare şi asigură echilibrul dinamic al organismului (ansamblului, întregului) ca părţi ale lui, căci fiecare are o tendinţă de integrare şi una de autonomie. Iată un exemplu de unitate minimală: Louis Hjelmslev arată că glosemele sunt „formele minimale pe care o teorie (ne) face să le stabilim ca baze de explicaţie”; prin urmare, ele sunt nişte concepte teoretice foarte generale, iar nu unităţile limbilor naturale.

38 A. Koestler, Janus, Calmann-Levi, Paris, 1979, p. 67-68, citat după Claude Bonnange - Chantal Thomas, Don Juan sau Pavlov? Ed. Trei, Buc., 1999, p. 147-148

382

9 discipline plus 3 domenii

Estetică generală

Mitemul e rezultat al segmentării tramei mitice în unităţi minimale după care se procedează la cercetarea paradigmatică şi sintagmatică a întregului.39 Itemul se utilizează în sociologie şi înseamnă ansamblul datelor informaţionale perceput, desemnat şi tratat în mod global. Ritmemă este un punct nodal în mişcarea unei naraţiuni scenaristice. Mitologemă este unitate morfologică pentru mit. Filosofemă este unitate minimală a discursului filosofic. (de ex.: Frânghia şi şarpele în gândirea indiană) Fonem care ţine de a doua articulare a semnului lingvistic după Martinette şi morfemul care ţine de prima articulare. Vestemul, unitate minimală pentru vestimentaţie când aceasta este considerată text. Ca semn al axei paradigmatice a limbajului el dă seama de câmpul de obiecte absente din care a fost excerptat. Gestemul, caracteristică fundamentală a unui grup cultural sau a unui individ; semn sau marcă a unui habitat, etos sau stil de viaţă codificat. Pentru Claude Levi-Strausse gestemele sunt solidare cu ideologemele (câmpul ideatic din care se nutreşte acea comunitate. De ex.: cartoful, spune Braudel, a colonizat Europa.) Gustemul este caracteristica alimentară, vestimentară şi estetică a unui grup de oameni, curent, şcoală, etc. Estemul dă seamă de caracteristica unei ramuri a artei şi se manifestă ca de exemplu chinem (pentru cinematograf), lexem etc. Axem, exprimă concentrat sistemul de valori al unui ins sau comunităţi umane. Monemul (morfem) e unitate semantică minimă cu semnificaţie autonomă în limbajul logico-verbal. În limbajul verbalizat monemele sunt cuvintele.

39

vezi şi Roland Barthes, Mythologique, Ed. Plon, Paris, 1964

383

spre deosebire de semnele limbii. aceşti termeni sunt operaţionali întrucât ei exprimă conceptele axiale ale domeniilor respective. adică părţile lui sunt nediferenţiate. Simptomul.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală Lexemul este legat de cel care pronunţă cuvântul din care cauză apar şi diferenţe. Fonemul nu e simplu sunet întrucât exprimă o semnificaţie în baza unei convenţii. Urbem pentru urbanism. De ex. Puse la lucru. are unele semnificaţii ascunse care trebuie dezvăluite. adică este semnificant al unor semnificaţi. Chinemorfem pentru limba gesturilor. Sema semnifică trăsături ale unui obiect (taburetul e un termen ce trimite la un obiect care are caracteristicile ce-l conturează) Lexicul e totalitatea cuvintelor unei limbi. Morfemul este alcătuit din foneme. în cazul în care obiectul are o structură compactă. Arhitem pentru arhitectură. nu prin formă. pentru valabilitate axem. pentru literaritate lexem. Holomer Gradul zero al scriiturii Lema (la cânt) Ceea ce am arătat mai sus sunt elemente prin care putem înţelege mai bine funcţia de comunicare şi semnificare a unor tipuri de discurs intelectual. Eşantionul e o parte care dă seama de un întreg dintr-un anumit punct de vedere. iar fonemul este un element de percepţie înzestrat cu valoare diferenţială. concepte delimitative care legitimează preocupări distincte ale spiritului teoretic. Dacă avem pentru culturalitate culturem.: o operă de artă izbutită din punct de vedere estetic poate fi considerată ca un simptom al spiritualităţii unei epoci sau a unei regiuni culturale. pentru picturalitate picturem. aceste concepte se validează şi devin instrumente indispensabile ale operaţiilor de analiză şi generalizare în sfera 384 . pentru teatralitate teatrem. de exemplu o bucată de stofă prin culoare şi calitate. pentru filmicitate chinem.

Claret. 266-284 (empirism. 2003 15. Humanitas. ––. Cluj-Napoca. Philippe Ducat. Buc. Antropologia culturală. Univers. 2002. Paralela 45. Achim. Collett. Omul. Mihu. Ed. 69-86 13. vol. Paris. 47-48 17. Omul şi dublurile sale) 385 . 2011. Ed. Buc. 1973 7. 2008 6. Ideea şi forma. În căutarea limbii perfecte. Iaşi. Antoine. 1987 11. ––. Carnap. Ed. Umberto. Pierre Magnard. Ed. p. Ed. p. Dacia. Curs de lingvistică generală. p. 1998 12. Dufrenne. Hannah. Piteşti. p.. 1982 16. Limbajul. 155-193 5. O teorie a semioticii. p.. limbaj. Faivre. Langage et mythe. Mikel... 1994. Language and Reality. ––. 197-213 2. p. Peter. Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Cassirer. Buc. 145-212 8. p. Jacques. Buc.. Eseu despre om. semantică şi ontologie). Ed. 152-157 3. Ed. Starkluy. 1972. epistemice. 2002 14. 146-197 (metoda relaţiei de denumire). Ed. Semnificaţie şi necesitate. structurale şi de limbaj trebuie să îndeplinească un produs omenesc pentru a putea fi integrabil într-un domeniu al creaţiei prin care poate fi „citit” şi funcţiona ca text specific? Aceasta ne facilitează eliminarea confuziilor şi totodată un grad mai mare de rigoare în ceea ce priveşte explicarea şi înţelegerea câmpurilor de continuităţi şi discontinuităţi omogene şi eterogene. Trei. Cuj-Napoca. Ed. Ernst. Buc. Arendt. 1971. Cavallier Francois. Pentru om. Dacia. 1982 9.. Antet. Michel. Mid Press. Buc. Darstt. Iaşi. Ideea Design & Print. viaţă.. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Jean-Paul Ferrand. Buc. Ed. Polirom. Meridiane. Tratat de semiotică. Cuvintele şi lucrurile. Cartea gesturilor. Ed. 1999. Ed. p. I. 2007. Rudolf. 297402 (Muncă. Ferdinand. Ed. Filosofia formelor simbolice. ––.. Eco. Editions de Minuit. Cluj-Napoca. Buc.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală răspunsurilor la întrebarea: ce condiţii ontice. Paideia. 298-313 (semnificaţie şi sinonimie în limbile naturale) 4. Ezoterismul. Cambridge. de Saussure. Casa cărţii de ştiinţă. Foucault. M. Condiţia umană. 1996. Bibliografie pentru Limbajul logico-verbal 1. Politică. Ed... Polirom. 2005 10. Buc.

. Ed. Allan. 67-109 22. în vol. Introducere în semiotică. Orientări moderne. Triton. Ed. Universitatea din Bucureşti. Prolegomes a une Theorie du langage. 2006. Dubla articulare a limbajului natural. 54-79 19. Despre sens. 237-238 23. Secolul 20. Platon. 1968. 386-402 24. vol. Era digitală (Being Digital). Ed. Nicholas. Paradigme universale. Buc. Levi-Strauss. p. 1970. 495-511 21... Nasta. Gotlob.. I. 287366. Buc. Peace. Meridiane. Politică. 2002.. Louis. şi Scrisoarea a VII-a.. Psihanaliză şi limbaj. 340-345.. Buc. 1975. Editions de Minuit. II. Facultatea de Jurnalistică.. p. Gadamer. Ştiinţifică. citat de Teodorescu Bogdan. Phaedros. p. Hans-Georg. J. Julia. 1978. Buc. Frege. Frumuşani-Rovenţa. Buc. Buc. Antropologia structurală. 1993 34. 85 35.E. Homo ludens. Ionescu.. Artă şi ordinator. Martinet. Opere III. Kristeva. Moles. p. 1973.. p. 27-55 29. Buc. Hjlemslev. Împotriva ideii că scrisul este un leac şi o soluţie împotriva uitării şi pledoarie pentru soluţia oralităţii care permite manifestarea fluxului gândirii şi nu o 386 . p. 31-34 30. Ed.. 68-82 28. All Educaţional. 259-267 27. Ingelhart. p. în rev. 1974. Paralela 45. în vol. A. Ştiinţifică. V – XI. 1978 36. Teoria limbajului. Sens şi semnificaţie. Univers. Ed. Buc. Ed. Greimas. 114-120 26. Buc. Abraham. Claude. ––.. Cinci milenii de manipulare.J. Adevăr şi metodă. Buc. Paris. Johan. Elemente de lingvistică generală. Pornind de la un zâmbet. stilistică şi procesul analitic în vol. p.. 1966 din seria Materialismul dialectic şi ştiinţele modern. Curs de istorie a metafizicei. Limbajul trupului. Ed. p. Nae. Politică. nr. 1-2-3/1995 (358-359). Polimark. Structuralismul. A. Buc... 1991 20. 275-278.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 18. Logică şi filozofie. 2007 25.. 469-475. Buc. Anastasia. Buc. Ed. M. Ed. p.. 179-181 31. Humanitas.. Ed. Ed. XI –LXXII 32. Piaget. Teora. Ed. 1995 33. 2001. Daniela. 1996. Ed. Marcus. Buc. Ştiinţifică şi Enciclopedică. p. p.. p. Ed. Poetică şi stilistică. XI. Solomon. Cratylos. Negroponte. Ed. Buc. Hizinga. Univers.. Piteşti. Ed. 1972.

1972. 37-39.. ----. Univers. Buc. Casa Cărţii de Ştiinţă. Borges. 1969.. Limbajul Artei 8. Buc. 1994. 164 Suppes.. Meridiane. Ed.B.. 443-448 3. p. Barthes. Ed. Cluj-Napoca. Andrei.. Limba păsărilor. Univers. 1976. p. p. Roland. 1983. 2007.. 310338 Vergez.B. p. Wayne C. 46. 121-171 (Cinematografie şi limbaj) (arta ca formă de limbaj) 4. 1990 p. Andre. Rudolf. Arendt. Hannah. Buc. Michel Marie şi Marc Vernet. Tzvetan. ELU. 44. Buc.22 Arta ca limbaj şi/sau limbajul artei 1. p. 1994 Rainer. Buc. Metafizica probabilistică. George. Ed. 38. Jacques. Ed. Bazin. Buc. Booth. 1966. 2005 Steiner. p. Cartea de nisip. Secolul 20... Ed... 1968... Buc. 245-250 (competenţă şi perfomanţă) Todorov. p. 1995. Ed. Revolta Maselor. Ed. Metoda formală. Ed. Homo videns. p. Arnheim. 1983. Buc. p. După Babel. Ed. Ideea Design & Print. Imperiul semnelor. Meridiane. Limbile naţionale ca stiluri. 152-157 2. 328-367 9.. 2007. Ce este cinematograful?. 325-326-327 Sartori. ELU. Univers.. 78-84 (Eroul) 6. nr. 39. Retorica romanului. Alain Bergala. Giovanni. 8-9-10/1981. Univers. Humanitas. André. Univers. M. Despre Racine. 7 IV. Cluj-Napoca. 211-219 . Nr. 45. 87-92. 1992 5. Karl. Jose Ortega. Humanitas. Buc. Buc. p. 43. (N.. 129-140 7. Denis Huisman. 40..se pune la Estetica. p. 42. Orientări moderne. Patrick. în rev. 369 Rev. Curs de filozofie. Humanitas. Condiţia umană. Ed. Humanitas. 1979. 2945. p. 5-26 y Gasset. Buc. Buc. Univers. Estetica filmului. Versuri. Ed. Bahtin. Buc. p.. 41.M. în vol. 77-82 (un catalog de metafore) 387 . îngheaţă în scrisul inventat de zeul egiptean Toth. p. Această idee din textul lui Platon este a lui Socrate) Pleşu. 98-123 Vossler. Buc. Humanitas. Maria Rilke. Teorii ale simbolului. 1983. Arta şi percepţia vizuală.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 37. Buc. Ed. Ed. Secolul 20. Ideea Design & Print. Ed. 101-103 (personajele). Aumont. Ed. Poetică şi stilistică. Jorge Luis.

Ed. Lubomír. 1998. p. semantică şi ontologie). Poetica occidentală. 181-215 12. Jean. Cluj-Napoca. 2006 24. Darstt. Structure du language poétique. Vid şi plin. 2008 11.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 10. 2009 16. Ed. Paris. Mitul lui Sisif. Ed.. Starkluy. Semiotică. Wilhelm. Camus.. Teorii ale limbajului. Buc. ELU. Derrida. Vera. Mid Press. Cheng. 1969. Limbajul. Dilthey. 1985.. Călin. Claret. Buc. Albert. Langage et mythe. ----.. 148-166. François. 1969.. Omul. 112-123 (v. 1999. Curs de lingvistică generală. Eseu despre om. 1996 27.. Ed. 2002. p. p. 145-212. Cambridge. 136-161 (limbajul artei) 19. Chubbuck. Buc. Language and Reality. Antet. M. Univers. 298-313 (Semnificaţie şi sinonimie în limbile naturale) 14. 193-238 15.. Buc. Filosofia formelor simbolice.. Édition de Minuit. Paris... Collett. Paralela 45. Ernst. vol. Ed. p.. Cartea gesturilor europene. Buc. 155-193p. Galilee. 1972. 1973 17. Doležel. 1982 22. "viziunea despre lume") 29. ELU. 1998 28. 1998 26. Quality Books. Philippe Ducat. Ed. Cohen. Buc. 81-88 13. Scriitura şi diferenţa. 1987 25. Paris. Le monolingvisme de l'autre. De Saussure. Rudolf. Ed. Teoria generală a criticii. Buc. p. Ed. Alegoria şi esenţele. Ferdinand. Esenţa filosofiei. Buc. Cavallier. 146-197 (Metoda relaţiei de denumire)... SNSPA. 1983 20. Flamarion. Polirom. ----. Buc. Univers. Jean-Paul Ferrand. Dacia. Piteşti. I. François. Humanitas. Buc. Ed. ----. p. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Ed. Ideea şi forma. p. Ed. p. 196-200 ("Există un limbaj poetic?") 18. Cassirer. Carnap. Buc. Iaşi. Ed. Ed.. 1994. p. Trei. 167-189 (monologul interior) 21. Jacques. Limbajul pictural chinezesc. Buc. Univers. 266-284 (Empirism. Puterea actorului. Humanitas. Buc. Cesare. Ed. Brandi. Peter. 160-180. Jacques. Meridiane. Pierre Magnard. Borţun. Semnificaţie şi necesitate. 2007.. Dumitru. Ivana. 107114. 81-99 ("Ideea de limbaj poetic") 388 . p. 1966 23. Ed.

. Pierre. ----. Buc. Buc. ----. 287-366. Ed.. Du Marsais. 102-108 (comparaţia cu dubla articulare a imbajului vorbit. Ed. Buc. 1978. Buc.. Ed. Tratat de semiotică generală. p. O teorie a semioticii. Poeticul. Eurosong & Book. Buc. 1996. Oswald. Constanţa. 470-477 (enunţare). Ed. simbolul şi alegoria). Ordinea discursului. 2003 40. Ed Ştiinţifică. 106-110 (dialogul). ELU. 469-475. Dragomirescu. 1981 32.. Languages of art. 282-313 37. 1998 44. 1971. Frege. Ed Politică. 1969. Univers.. Gérard. Constanţa. ----. Supraomul de masă. Buc. ----. 63-71 (v. p. Gh. Buc. se arată cum modelul limbii nu poate fi transpus în artă) 45. Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1966.. Goodman. Pierre. Buc. p. Figura şi locul. Buc. în vol. 203-210 (normă). Pe urmele limbii perfecte în cultura europeană. 495-511 (limba) 47. 373-384. Fontanier. Grupul M. a pciturii lui Uccello. 353-358 41. Logică şi filozofie. Pentru om. p. Sens şi semnificaţie.. 297402 ("Muncă. Cuvintele şi lucrurile.. Dufrenne. N. Meridiane. limbaj" şi "Omul şi dublurile sale") 43. Hans-Georg. p. ----.. ----. Polirom. p. Ed. p. 1996 39. în vol. Genette. 310-312 (sinonimie şi omonimie). Hackett.. 59-66 (Limbaj şi poezie) 35. Ed. 485-492 (personajul) 33. Michel. Francastel. 54-79 46. Univers. Ed. Ed. 1996. 1997 42. Buc. 1976 49. Ed. 213-240 48. Ed. vol. 332-350. Umberto. Univers. seria Idei contemporane. Univers. 1971. viaţă. Univers.. Jean-Marie Schaeffer. 1997 389 . Buc. În căutarea limbii perfecte. Indianapolis. Ducrot. p. 69-86 34. 31-36: "Valoarea estetică a figurilor" 31. p. Retorica poeziei. p. 1982. Filosofia limbajului. Pontica. XI.. Foucault. Ed. Pontica. Figuri. Buc. Buc. Ed.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 30. p. Iaşi.. Buc. 477-485 (enunţare teatrală). ----. 1971. 458-470 (timp. Eco. Figurile limbajului. Nelson. din seria Materialismul dialectic şi ştiinţele moderne. Buc.. Opera deschisă. Ed. Politică. 2001. Univers. Gadamer. p.. Univers. Teora. Babel. Mikel. 2002 36. Despre tropi. 1995. 2003. Ed. Ed. Adevăr şi metodă. 49-56 (Limbajul poetic) 38. Gottlob.. p. Noul dicţionar enciclopedic al ştiinţelor limbajului. Dicţionarul figurilor de stil. mod şi voce în povestire).

31-54 66. 168-188 53. Werner. Ed. Marcus... p. II. Moles. 2002. Ed. Solomon. 386-402 54. Secolul 20. p. 114-120 56. Caracterul de limbă al poeziei. Limbajul artistic românesc în secolul XX. 79-161 63. 2005. Dialog cu vizibilul. 138-168. 1999 57. 20-21 (Simbolul artistic). p. ----. René. Achim. Meridiane. Mihaela. II. Psihanaliză şi limbaj. Antropologia culturală. Georg. Heidegger. Poetică şi stilistică. 1970. Film şi creaţie. Ştiinţifică. Ed. Nr. Buc. Paradigme universale. Lukács. 1978. Ed. 237-248 (Model şi metaforă). Ed. Originea operei de artă. Huyghe. Ed.. 1986. 638-680 (alegorie şi simbol) 61. Univers. p. Ed. p. 1968. p.. 179-181 68. p. 1974. Meridiane. Paralela 45. Ionescu. 27-55 65. ----. ----. Buc. Abraham. p. 124-131 (Imprecizia). Antropologia structurală. p. Paralela 45. Prolégomènes à une théorie du langage. Lawson. Hjlemslev. Estetica. 1968. Univers. Ed. 258-263 (Liric şi narativ) şi II. Meridiane. Buc.. 1972. Buc. Ed. Jenny. 269-279 (Narativitatea) 64. 244-254 55. 1974.. vol. p.. 1982. I. 195-198 (Urâtul).. Meridiane. I. 1996. Orientări moderne. 1981. 267-314 52. Pornind de la un zâmbet.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 50. Édition de Minuit. p. Martin. Curs de istorie a metafizicei. 133146 (arta ca formă de limbaj. Ed. Mukařovský. Buc. Claude. Poetica matematică. Paradigme universale II. p. Kristeva. Univers. Heisenberg. Buc. Julia. Buc. 1972. Rostirea singulară.. Politică. John Howard. Piteşti. 197-213 67. Secolul 20. Buc. 2006. în rev. Buc. Buc... Dacia. Pornind de la un zâmbet. în rev. Louis. Buc. cap. Ed. p. L. p. Ed. Partea şi întregul. Piteşti. Humanitas. 32-46 51. Ed. dialogul în film).. Ed.. Artă şi ştiinţă. Mihu. 2008. Academiei. Ed. Buc. Nae. Artă şi ordinator. 195-200 390 . p. Univers. 68-82 60. Mancaş. p.. Ed. Buc. Despre limbajul poetic. în vol. Lévi-Strauss. ----. p. 251-262 (stilul) 59. 12-3/1995 (358-359-360). Cluj-Napoca. Nr. 1991 62. şi vol. 259-267 58. 260-261. Paris. 1-2-3 (358-359360). p. Anastasia. Jan.

. Ed. 1989. Ed.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 69. religios. Universitatea Bucureşti. Ed. Pleşu. Ed. Sontag. 407-408 74. Secolul 20. etc.. Ed. Opere complete – 3 – Omensc. Facultatea de Jurnalistică. 1994 79.. Polimark. Nr. Iaşi. p. Univers. 66-104 85. Pease. O poetică a atmosferei. Nr. Buc. Buc. 209-214 89. 1980 75. 1978. Friedrich. ----. Univers. Giovanni. Buc. 1972. în vol. 1975. Cratylos.. Pius. Meridiane.. Institutului de Psihologie al Universităţii. Andrei. Buc. Retorica parodiei. Petroşel. 2000. p. XILXXII 71. Cezar. p. 2000. Nasta. 1953 (arta ca formă de limbaj) 391 . 2005 86. Negroponte. 1937. Univers. Cluj-Napoca. Daniela. II. Teoria limbajului. 1-2-3/1995 (358-359-360) . Liviu. Humanitas. Ed. Marcel. Mariana.. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Paris. Rusu. 4960... Ed. Univers. Artă şi semnificaţie. 325-326-327 81. Poetică şi stilistică. Étienne. Servien. plastic. Ed. politic. 96-129 80. Neţ. parodia) 73. Marius I. p. Buc. p. Hestia. 1995 72. Estetica poeziei lirice. p. Era digitală ("Being Digital"). Ed.. Panofsky. Ed.. Ed. Rossignol. I. Ed. Buc. Buc. Studii de estetică. p. 137-332 78. Ed. Ed. Buc. literar. Univers.Limbaje: poetic.. 1989.. 133-160 (arta ca formă de limbaj. Buc. Ricoeur. Buc. Opere. 2006 77. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Platon. Paul. Nicholas. 1991 84. III. Introducere în semiotică. Polirom. Timişoara. 90-110 82. Souriau. stilistică şi procesul analitic. Revista Secolul 20. Ştiinţifică şi Enciclopedică. muzical. Rovenţa-Frumuşani. L'univers filmique.. Limbajul trupului. Ed. 343-417 70. Buc. Împotriva interpretării. Susan. Humanitas. 1974. lucrare colectivă. Buc. Erwin. Ideea Europeană. p. prea omenesc. Artă şi convenţie. Ed. Homo videns. 87. teatral. Puterea culorilor. Metafora vie. Ed. Buc. 1984. Estetica. 95-116 88. p. Orientări moderne. Nietzsche. Flammarion.. corporal.. p. Buc. Allan. Ed. Limba păsărilor. Buc. Daniela. 1993 (limbajul nonverbal) 76. Sartori. Radu. p. All Educaţional. 2010 83..

1972. Estetica cuvântului) 392 . p. New York. Buc. 64-87 (Bahtin. 5-26 100. 33-38. Cele trei limbaje ale omului. Ed. Univers. Dicţionar de termeni literari. George. în rev. Buc. ----. 86-88. A Theory of Art. Univers. Mică enciclopedie a figurilor de stil. Idei în dialog. Wunenburger.. Ed. Poetică. Ed. Iniţiere în poetică. Albatros. Limbile naţionale ca stiluri. Ed. Buc. 163-184 103. xxxx. p. Hasefer. 200-226 109. ediţia a doua. Teorii ale simbolului.. 1995. Steiner. Buc. Ed. Cercetări filosofice. Ed.. Todorov. Poetică şi stilistică. Feeling and Form.. Language and Silence. 1973.. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Suppes. Buc. Eugeniu. Buc. poetul) 94. 1995 105. p. Univers. Wittgenstein. Humanitas. p. Karl. 1983. 161-164 104. 77-94 (alegoria) 96. Filozofia imaginilor. Ed. Speranţia. 645-662 99.. Orientări moderne. Tzvetan. Patrick. p.. p. Buc. p. p. Art as Language. Buc. Iaşi. 1972 91. xxxx. Ed. xxxx. Ed. Buc. Ed. 9.V. Univers. Vossler. 1976. Wittgenstein. xxxx. Academiei Române. matematicianul. 148-159 98. Buc. Buc. volum colectiv. p.. 1967 93. Humanitas. Postume. Ed. 1990. 25-28. 245-280 102. Ludwig.. 1983. Ed. 1967. 1979. 219-245 92. Meaning and Aesthetic Theory. în vol. Nr. Problema fundamentării teoriei limbajului poetic. Sociologie. Ştiinţifică şi Enciclopedică.. xxxx. în vol. 14-16 (muzicianul. 1953 106. p. Ed. Polirom. Introducere în literatura fantastică. 210229 (eufonia. Henri. volum colectiv. septembrie 2008. V. ritmul şi metrul). p. p. Vinogradov. Înţelesuri iudaice. ELU.. 1985 107.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 90. 128-132. Estetică. ----. Mihail. Univers. Yale University Press.. Buc. Tudor. 245-250 ("Competenţă şi performanţă") 95. 1983. Buc. René. Buc. Buc. Tritonuri. p. 102-106. Metafizica probabilistă. Jean-Jacques. 1966.. Ed. 310-338 97. Wellek. 237-238 108. p. Univers... După Babel. Ce este literatura?. xxxx. Wald. 2003 101. 94-109. ----. 1975. Austin Warren. 2004.. ELU. Cartea interferenţelor. Vianu. Teoria literaturii.

Ce este literatura?. codul şi receptorul (destinatarul). idei. există un cod universal al ei şi coduri particulare ale ramurilor şi autorilor de opere. Buc.B. acesta având drept conţinut nematerial informaţia. În ceea ce priveşte arta. dar numai unii dintre ei sunt destinatari şi aceasta din cauză că o operă de artă izbutită esteticeşte este înzestrată automat cu atributul ambiguităţii estetice rezidând în straturile ei de adâncime unde germinează multiplicitatea de sensuri. pentru a asigura eficienţa comunicării. Putem zice că toţi cei care au contact nemijlocit cu aspectul concret-sensibil al operei de artă sunt receptori. sunt asamblate într-un limbaj care are funcţiile principale de comunicare şi semnificare. 1983 IV. viziuni şi aspecte ale vieţii printr-un limbaj specializat.. dar a căror diversitate are drept rădăcină comună trei momente: emiţătorul (transmiţătorul). La rândul lor. codurile. Căci artiştii exprimă în şi prin operele lor trăiri. realităţi care. în vol. Codul este un ansamblu de semne corelativ cu un grupaj de reguli de operare cu acele semne. Univers. S-au elaborat un număr mare de scheme ale comunicării cu alură vizual-geometrică. comunicare şi comunicare artistică Orice comunicare interumană se realizează cu ajutorul semnelor care substituie realităţi materiale sau spirituale absente. având scopul de a comunica o informaţie. Acesta are valabilitate şi eficienţă în limitele unui model cultural la alcătuirea şi funcţionarea căruia participă nemijlocit. Codurile sunt scheme de organizare a ceea ce la suprafaţă ne apare ca text. Operele sunt configurări imaginate şi nu imaginare ale unor lumi posibile şi autotelice la care avem acces pe puntea recogniscibilităţii. operele de artă se cer a fi interpretate şi nu descifrate pentru că ele nu sunt un cifru. Utilizarea semnelor – instrumente inventate de om sau investite de el cu funcţia substitutivă – presupune gramatici sau coduri.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 110.23 Artă. De aceea. Ed. pot fi „citite” ca semne. artiştii configurează forme 393 . atitudini. fiindcă acestea nu pot fi relevate şi revelate prin alte limbaje. Accesul la conţinuturile de ordin spiritual ale operelor implică învăţarea şi acomodarea la aceste coduri. Şcoala formală rusă. xxxx. Altfel spus. la rândul lor.

Dacă artistul. introducând noţiunea de adresabilitate. pe marginea aceleiaşi opere. ar comunica pur şi simplu o informaţie. în vol. El azvârle opera în lume şi ea va avea destinul ei propriu. "Grupul µ". Theodor W. Ed. toţi cei care vin în contact nemijlocit cu ea ar înţelege acelaşi lucru. Semnele artistului sunt cuprinse astfel în coduri particulare încât pot genera cu legitimitate cognitivă ambiguitate estetică.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală de viaţă posibile în care ne invită să pătrundem spre a ne regăsi prin identificare. Adorno. După părerea mea. New York/London. În ceea ce priveşte comunicarea. p. cum zice într-un loc Tudor Vianu. 401-424 2. ca o telefonistă. nu transmite cum se spune de obicei. Bibliografie pe tema Artă. televiziunea. Retorică generală. Mutatis mutandis. prin opera sa. Univers. De aceea. Television and the patterns of mass culture. El n-are aşa-zisa ţintă cum are. Orientări moderne. că textul artistului semănă cu cel al Papei care se adresează urbi et orbi.. The Free Press/Collier-MacMillan. ).. În raport cu lumea reală şi spirituală din care provine. The popular arts in America. 1972. se poate spune. D. opera de artă este o ordonare sublimată a haosului dinăuntru şi dinafară. Cum spune academicianul Solomon Marcus. o informaţie este primită de către toţi destinatarii fără diferenţe. se ştie că există o mare diversitate de reacţii. iar aceasta este un câmp al nenumăratelor interpretări posibile. indiferent de intenţiile autorului ei. B. aceasta e izbutită când are însuşirea exactităţii perfecte. ori. de exemplu. în Rosenberg. chiar contradictorii. 1957 394 .M. artistul sugerează însă cu mijloace foarte precise. Când vorbim despre comunicare ne referim la informaţie şi nu la trăiri şi semnificaţii. Mass culture. Buc. Poetică şi stilistică. opera rezonează pentru toţi. ci şi pur şi simplu îşi exprimă stări sufleteşti şi o weltanschauung prin configurări concretsensibile şi estetic expresive. White (Ed. dar pentru fiecare altfel. fiecare ins raportând-o la sinele său singular ca urmare a aplicării asupra ei a setului de coduri pe care le deţine din experienţa receptivă anterioară. nici nu-şi propune să comunice. artistul nu comunică ceva. De aceea. comunicare şi comunicare artistică 1.. Artistul alege pentru a exprima ce are în gând şi în suflet calea artei întrucât acestea nu pot fi exprimate pe altă cale.

1957 Attalah. B. Artă şi comunicare. Ed. p. Ed. Ed. 1. Buc. Ed. 1976 Bertrand. Tomul 17. 8-9-10/1981. 7. Chantal Thomas.. 10. Buc. p.M. 1998. Trei. 166-167 "Turnul Babel" 395 . Buc. Buc. 1998 Canevacci.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 3. Buc. Presses de l”universite de Quebec. D. The popular arts in America. 2008 Chevalier. Dicţionar de simboluri. Univers. Antrenamentul comunicării. Deontologia mijloacelor de comunicare. Dumitru. Buc. 129-140 Bense. ). Ed.. Canonul occidental.. Meridiane. 1999 Borţun. White (Ed. Antropologia della comunicazione audiovisuale (Antropologia comunicări vizuale). vol. Daniel. Ed. Mass culture.. Ed. 14. Sens.. Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice "David Ogilvy". Cuvintele nu sunt de ajuns. 7. Gemma Pres.. 19. Institutul European. Buc. savoirs. Agora. Buc. Max. Jean. Secolul 20. Alain Gheerbrant. Jean.. Revista de Filosofie. Semiotică. Claude. 9. Introducere în ştiinţele comunicării. René. Hannah. Iaşi. 15. SNSPA. Ed. 2000 Bourdieu. Comunicarea nonverbală: gesturile şi postura. Imperiul sunetelor. Ed. Academiei Române. Francisc. 16. Harold. Buc. Limbaj şi comunicare. 2000 Caune.. 128-142 Chelcea. 1997 Barthes. p. Ed. Mică estetică abstractă. Society and Culture. Ed. 2001 Bougnoux. 2000 Bloom. Artemis. Arendt. 18. p. Don Juan sau Pavlov?. 1994. 5. Pierre. 13. Tele universite. Theories de la communication. 2000.. în Rosenberg. Buc. Meridiane. 2000 Birkenbihl. 8.. Roland.. 4. Costa&Nolan. A-D. Cultură şi comunicare. sujets. 782-795 Berger. Nr. în rev. Humanitas. Paul. Vera F.. Polirom. The Free Press/CollierMacMillan. 1991 Balle. Nr. 12. 353-354 (un citat din Kafka) Bonnange. Ed. 1970. Despre televiziune. p. 11. Claude-Jean. 6. New York/London. Buc. 17.. Iaşi. Septimiu. Massimo. Cartea Românească. Comunicare.

1980. ----. Academiei Române. ----. Ştiinţifică şi Enciclopedică. în Adam. Univers. Ed. 2006 27. 100-130 (comunicarea prin teatru) 34. Comunicarea . Cluj-Napoca. 1981 26. Ştiinţifică. Gallimard. Fenomenologia experienţei estetice.. 295-312 (informaţia estetică şi estetica informaţională) 31. 1997. Umberto. De la sociologia literaturii la teoria comunicării. 797-802 396 .. Oswald. 20-24 (revoluţia copernicană) 29. Ed. Ed. Meridiane.repere fundamentale. Polirom. Ducrot. Lagos. Dâncu. Comunicarea. Mikel. Iaşi. C.. Les textes: types et prototypes. 2003. Ed. Suceava. p. O teorie a semioticii. Cocagnac. Collet. 2009 21. Buc. La société du spectacle. p. Jean-Marie Schaeffer. 1976.. Gallimard. Frank. I.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 20. Denis Hollier (coord. Maria. Valencia. Debord. Universităţii Suceava. Panorama des Sciences Humaines. Maurice. p. Dufrenne. p. Ed. 110-119 33. Escarpit. Guy. Nathan.). Vasile Sebastian. Paris. Introducere în sistemul mass-media. 2004 23. Mihai. Nr. Ed. 1992 37. Ed.. Opera deschisă. Coman. 40-56 35. Mass media şi societatea.. Dinu. 377-458. Eco. 279294 (comunicarea cinematografică).E. 7.. Dacia.. Nedelko Z. Humanitas. Buc. 247-356. Ed. 458-465 (glosar terminologic) 38. Robert. Buc. Arhitectura discursului publicitar. Helmar. Tomul 17. I. Revista de Filozofie.. Buc. Principiile comunicării literare.C. 2004 25.-M. Ed. Ene. Noul dicţionar enciclopedic al ştiinţelor limbajului. ----. Ed.. Corti. vol. 1992 28. ediţia a II-a.. Estetica informaţională ca exemplu al cibernetizării problematicii social-filozofice.. Cartea gesturilor. Textul şi imaginea. Paul. p. 2000.. 2003 32.. p. Buc. Ed. 1969 36. Mihai. Ed. 1996. Peter. Non-verbal communication in the Frame of Elearning: an International Comparisson. p. Proceedings of INTED. Alina Bârgăoanu. p. Simbolurile biblice. Paris. Corjan.ro. 1997 30. Trei. Paris. Buc. Ciornu. 1970. Babel.. 1973. Ed. Buc. Ed. Meridiane. 2001 24. Ed. Comunicare. Ed. ELU. Buc. Comunicarea simbolică. Buc. Buc. Dobrescu. p. 107-108 "Turnul Babel" 22. Semiotica limbajului publicitar. J. Buc. Buc.

. Clémentine. Humanitas. Gheorghe. Zvonurile. Nr. Albert. 2002 50.. London. Buc. 20-26 mai 1985 44. 1983. Teora.. Hăulică. 2001 55. Tritonic. Gustin. Junimea. 190-230 45. Buc. Revista de Filozofie. Institutul European. 1993 52. Iaşi. Lardellier. Ed. 2004 42. 1988. Adevăr şi metodă. New York. Academiei Române. Orientări contemporane. Cărţile şi noaptea. Ed. Haineault. 1979 397 .ro. Istoria cărţii. în vol. Inferenţă. 1983. Falsa personalizare. "Faţa nevăzută a televiziunii" 43.. Cunoaştere şi comunicare. Hlavácek. Warner Books. Ed. Cultură şi comunicare.. 827-832 49. Gadamer. Humanitas. Flamingo. 167-192 ("Katharsis: valenţa comunicativă a experienţei estetice") 51. Ed. Prodromos. Ed. p. p. Tomul 17. 7. p. Ed. Politică.. Borges. 2007.. Buc. Jean-Yves Roy. 2003 56. Interpretarea artei programate. Kapferer. Ed. Ştiinţa şi războiul sfârşitului lumii. Larry. Amaltea. Klein.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 39. 213-216. Ed. Hintikka. 206-209. Christopher. Polirom. Ed. Le Point.. 2001 54. Filosofia culturii. Lasch. p. 1970. Jauss. Ed. Labarre. în vol. Josef. Secretele comunicării. Ed. La Prime à l'emballage. 558-569 (retorica) 41. Experienţă estetică şi hermeneutică literară.. Buc. Buc.. Huizinga. p. King. 2002 53. Hans Robert. 2002 46. Teoria legăturii ritualice – Antropologie şi comunicare. Naomi. Publicitate şi psihanaliză. Univers. Iaşi. ----. 1974. Luis. Jaakko. Comunicare.. p. Ed. Buc. Ed. 2000. Jürgen. Johan. Georgiu.. No Space No Choice No Jobs No Logo. 142-214 48. Virgiliu. Buc. Trei. Jean-Noël.. colectiv Epistemologie. Buc. Buc. Homo ludens. Buc. Buc. Ed. Grigore. 177-189 40. 1998. Ed. 229-233 47. P. Politică. Cristina. Actualitatea frumosului. 2001. Buc. informaţie şi adevăr. Politique-spectacle. Hans-Georg. Habermas. Iaşi. Dori-Luise. p. The Culture of Narcissism.

150-163 (comunicare) 62. Ed. Solomon.. Informaţie şi redundanţă. Buc. p. ClujNapoca. Colectiv Estetică. 2002. Boston. în One-dimensional man. Piteşti. 1974 75. An Introduction. McLuhan. 21-53. Guy.. Paradigme universale I. Comunicarea. Buc. The conquest of the unhappy consciousness. Ed. Ştiinţifică. Comunicarea prin imagine. Antropologia culturală. Marcuse. Moles. 193-197. Vizual. University of Minnesota Press. Mass-media sau mediul invizibil. Sociodinamica culturii. p. Societatea cucerită de comunicare. Ed. An introduction to the use of structuralist analysis in social anthropology. 1999 67. ----. Merrill. 135-150 (informaţia). Buc. Adina. Cyberculture. Bernard. Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice. Liiceanu. Pierre. Dacia. informaţie. 213-221 72. Poetica matematică. Ed. Achim. Comunicare. 196-210 73. New Perspectives in Communication. Institutul European.. p. 212-233. Dacia. Henri Boyer. 1971 70. Buc. Ed. Andrei. 1972 74. Iaşi. Denis. John. 234-239. 2000 71. Raţionalitate. ----. Leach. 1997. Buc. p. 1974. Ştiinţifică. pag. Ed. ----. p.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 57. 2001. Comunicarea mediatică. 86-962 60. Mihu. Buc. Iaşi. Polirom. Denis. Humanitas. Cluj-Napoca. Ed.. Buc. Mass Comunication Theory. Lochard. Arta cinematografică. Ed. Marshall. New York. 335-376 66. McKay. Repressive desublimation. 1966 64. 2001 69. Miegé. p. Comparaţie 398 . Media Messages and Men. Buc. 1991. Herbert. Artă şi ordinator. Institutul European. p. Minneapolis. Marcus. 27-91 59. 2002. Iaşi. 1993 68. ----. Culture and Communication. 1998 61. Cambridge University Press. p. Ed. Lévy. Abraham. 2005. Paralela 45. McQuail. Nemira. în vol. Beacon Press. Nanu. p. Sven Windhal. Sage. 1976 58. Gabriel.. Ed. Ed. McQuail. Argumentare. 2005. Meridiane. Om şi simbol... Ed. Ed. programare. Modele ale comunicării. SNSPA. Ed. Marga.. Ed. 228-286 65. (Artele spectacolului. Ralph Lowenstein. The logic by which symbols are connectEd. 1970. Edmund. 243-268 63. Cademiei. Ed. London.

The Lonely Crowd. Sorin. Ed. Ed. p. p. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Introducere în semiotică. 244-267) Negroponte. 2002 Pease.. Dincolo de seninătate. Buc. Limbajul trupului. 83. 86. 88. Ilie (coord. Trei. Emanuel. Secolul 20. Homo ciberneticus. Universităţii din Bucureşti. Spaţiul public şi comunicarea. în rev. Polirom. Buc.). 80. 90. Ed. Daniela.. Buc. Humanitas. Polirom. Buc. 89. Limbajul vorbirii. 82.. Homo videns. 145-183. 1989.. Artă şi convenţie. p. Georgeta. 9-20. 138-142). Timişoara. Nr. Buc. Jurnalismul cultural şi de opinie şi tehnici de redactare în presa scrisă. 13 ("Orice comunicare este înăuntrul comuniunii") ----. Buc.. 1961 (prima ediţie 1950) Rovenţa–Frumuşani.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 76. Costin. A Study of the Changing American Character. 240-241. 85. Buc. p.. 1993 Pedler. cu bibliografie pentru temă la p. 325-326-327. 147-171 Raţă. Ed. p. 1981. All.. 2005 399 . 2006 Protopopescu. Polirom. Buc. Buc. 2005 Preda. Constantin. între teatru şi film. Yale University Press. 77. Ed. bibliografie pentru temă) Sartori. 1991. Despre film şi t. 189-198 Riesman. Ştiinţifică.. 44-64. 92. Ed.. 257-261 "Reclama între pulsiune şi fantasmă" Rad. 84. Allan. Stil şi limbaj în mass-media din România. Valentin. 81. 2001. Nicholas. Facultatea de Jurnalistică. 1999 Noica. Universitatea Bucureşti. 78. Repede aruncătură de privire asupra limbii. Era digitală ("Being Digital"). I. David. p. Ed. Iaşi. p. Mirton. 2001 Popescu. 1970 Pailliart. Critica imaginii de film. Iaşi. 87. Sociologia comunicării. Ed. Cezar. Rostirea filozofică românească. 118-142 (comunicarea prin teatru.. Allan Garner. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Ed.. Ed. Cartea Românească. Buc. Polimark. 1994 Pease. Ed. Publicitatea: o estetică a persuasiunii. New Haven Connecticut. Contribuţii la teoria comunicării. p. 153-155..v. Ed. Polimark.. Adrian. 2007 Radu. 242-243. 143-155 (v. Ed. p. Buc. 2001 Restion. Giovanni. p. 79. Ed. 91. Allan. Iaşi.

2006.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 93. Buc. Scripta. Susan. Introducere în semantică.. teză de doctorat. Postmodernismul în antropologia culturală. Univers.. Manual de jurnalism. 35-37 (scheme) 94. Scholten. Statul spectacol. Vattimo. p. 145157 400 . Ed.. Ogodescu. Humanitas. Thomas A.. 93-146 "Turnul Babel" 101. 179 (v. D. Ed. schema valoroasă euristic. Ed. Ed. O introducere în semiotică. Gabriel. Reguli pentru parcul uman. George. ca o diagramă schematică de flux a lui Shannon şi Weaver). Şimonca. 1995 95. Buc.. Adam. 146-159. 1995. Polirom. Împotriva interpretării. Noomen.. 1998.. Şt. 229-233. 2002 108. Tolcea. 1999. Omul şi universul informaţional. Ed.. Ştiinţifică. Ezoterism şi comunicare simbolică. Etica interpretării. Humanitas. Buc. Iaşi. Teodorescu. Iaşi. 1983. 2002 97. Suppes. Buc. ediţia a doua. Schveiger. 2000. 169-173. Marcel. Polirom. 31-81. Buc. Ed. Sebeok.. Buc. p. Fundaţiei Culturale Române. Ed.. Tonoiu. p. Institutul European. vol. Buc. Buc. 1978 102. Univers. revăzută 105.. Bogdan. p. Teorii ale simbolului. Vasile. Ed. O. Omul dialogal. 1983. p. Semnele: o introducere în semiotică. Andra. Facla. Steiner. Ed. Ştiinţa comunicării.. Todorov. Buc. Gianni.J. p. 208-210 ("La ce ne putem aştepta"). Schwartzenberg. Humanitas. Sloterdijk. J. Talk-show radiofonic. 324-327 110. Ed. Shaff. ediţia a doua 111. 2000. Stössel. Troc. Pontica. Ed. p. Roger-Gérard. Iaşi. Ed. Ed. Constanţa. Cinci milenii de manipulare. Univers. 2000 104. 1990. Paul. Ed. Şerbănescu. G. Sontag.. Ovidiu.. Peter. Cum se scrie un text. 1984. Sfez.S. Comunicarea. Genurile publicistice. Buc. biblioteca Unatc. 202-258 109.. 335-337 ("Aleatorul intenţional") 103. 182 96.W. Ed. p. 2002. II.. Ed. Buc. Buc. Polirom.. Ed. Humanitas. Iaşi. 193-202 100.. 2006 106. Eseu asupra şi împotriva star-sistemului în politică. p. 2003 99. Brumar. Ed. Tzvetan. 1966 98. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Buc. 81173 107. Van Cuilenburg. După Babel. L. Patrick. Metafizica probabilistă. Buc.

sunet. Seuil. Virilio. toţi cei care vin în contact nemijlocit. p. Vlăduţescu. Mutaţiile care s-au produs în 401 . Tratat de dezinformare. receptorul de artă. Ed. în rev. p. Nr.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 112. Albatros. 2003 118. Ştiinţifică. informaţie. xxxx. opera ar rămâne în stadiul de obiect printre alte obiecte. Une logique de la communication. Filozofia în Roma antică. Secolul 21. XIII "Accesorii senzoriale" şi subcapitolul de la p. Vladimir. 4-9/2000 (421-426) 123.. imagine. 1-6/2006 119. o lume în continuă schimbare. Paris. Ed. Ed. xxxx. La bombe informatique. senzorial cu o operă de artă sunt receptori şi nu destinatari. 98-148 IV. Volkoff. Ed. Paris. în rev. Buc. creaţie. Computer. 14-64 120. Comunicarea politică. 1972. Ed.. este instanţa instauratoare a operei în sensul că. Iaşi. 2004. experienţă estetică receptivă. Antet. programare. Paul. Galille. Enciclopedie de filosofie şi ştiinţe umane. Secolul 21. Nr. Watzlawick. Cuvânt. gustarea estetică şi evaluarea ei. Gutenberg. 1-6/2006. D. p. Buc. operă. Ed.. 1991. (cap. fără recunoaşterea. „prejudecăţi estetice” sau. xxxx. în rev. Buc. Secolul 21. în rev. Gheorghe. 1972 117.B. Buc. Internet.24 Receptarea artistică sau estetică Dintre componentele “fenomenului artistic” (autori. 230-238 (retorica) 114. Estetică. Nr. All Educaţional. Wald. Ed. receptori). xxxx.. Ştiinţifică. 393-394 121. în sens strict. Ed. Zemor. Lucia. Se poate conchide zicând că. care în unele estetici este denumit şi contemplator.. 1973 116. 16/2009. Cultură şi mass-media. 1998 113. destinatarii fiind numai cei care au pregătirea pentru a se raporta la ea în mod adecvat pe terenul codurilor specifice care sunt denumite în discursul estetic prin expresia consacrată „orizont de aşteptare” sau. Institutul European. xxxx. Sisteme de comunicare umană. Buc. Jackson.. mai explicit. xxxx. Paul. prefaţă şi note de Victor Ernest Maşek 122. Secolul 20. după Ortega y Gasset. 154-162 "Imagini subliminale") 115. P. p. Nr. Mass-media. 1999.

din perspectivă sociologică. 231-232.. Ed. Ce este cinematograful?. Buc. 276-281 (artele vizuale). într-o anumită măsură. 264-265 402 . Arta şi percepţia vizuală... 45-56. Echinox. de cele mai multe ori. Meridiane. Spectatorul angajat. 51-53. Ed. 1979 5. Meridiane. 1999 6. Editions du Seuil. Buc. 1999 (elipsa.B. În ceea ce priveşte imaginea publică a celor doi termeni. 1994 7. Minerva. Buc. Analiza povestirii. 9. opera îl afirmă în lume pe autor. Ed. 1970 (inclus în Romanul scriiturii. André. Iluminări. p.. Ed.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală tipologia operelor de artă şi reţeaua mass-media au condiţionat un receptor mai activ şi în acelaşi timp cooperant. 281-294 (canalul muzicii). Ed. S/Z. Benjamin. Barthes. 1988. un creator pe cont propriu având ca punct de pornire opera de artă. Univers. Rudolf. cu atât noutatea pentru el este mai mică. Acest tip de receptor revine la aceeaşi operă nu atât pentru a afla ceva. Piteşti. 263-275 (mesajul teatral).. Roland. Cu cât orizontul de aşteptare al receptorului este mai întins şi mai divers. cartea a X-a. Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1968. 2000.. Cluj-Napoca. Ed. ----. 125-126. Buc. p. Arnheim.. Ed. Ed. p. Buc. Paralela 45. Bazin. Theodor W. 56-118 (diferenţa dintre comentariu şi critică). opera îl face pe autor. p. 238-251 4. Françoise Revaz. însă. Jean-Michel. De aceea când spunem „X a făcut această operă” punem accentul pe opera. 54-55) 2. 2005 3. Deci. Etica nicomahică. Adorno. 209210.24. Adam. Aron. Aristotel. Buc. Ed. Plăcerea textului.a Receptarea artistică în general 1. Paris. Raymond. Institutul European Iaşi. iar când spunem „opera aceasta a făcut-o X” punem accentul pe autor. sunt cazuri când autoritatea autorului legitimează opera şi. IV. 19. Din punct de vedere genetic se înţelege de la sine că autorul face opera. 1987) 8. Univers. ci pentru a retrăi aceeaşi stare sufletească şi eventual a i se lumina alte aspecte nebănuite la lecturile anterioare. Walter. Teoria estetică.

p. p. Bourdieu. Cultură şi comunicare. autorul. 113 15. Ed.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 10.. Contemporanul. Artă şi convenţie. Buc. 4-IV-2005. 2006 25. Radu. 1998. Harap Alb 27. Galvano. 2001 12. a reciti. Ed.. Petru. Paideia. 2000.. Gilles. Ed. Booth. Cesare. Cezar. Iaşi. 128-142 20. p. ----. 1985. 66-69 (opera.. Buc. Buc. Univers.Modele analitice de lectură). 1986 16. 1987 sau vol.. Iaşi. Boboc. Polirom. 122-126 (Itinerarul preformării. Buc. 2003 22. Borges. De Marinis. p. 1975.. Ed. Allan. Ed. Buc. Regulile artei. Nr. Buc. Ed. 1989.. Ed. Buc. în rev. Ed. Istoria ieroglifică. Eminescu. 1976. Marco. Moarte la Veneţia) 11. Critica gustului. 1999 13.. Ed. cititorul) 14. p. a reciti. Ştiinţifică şi Enciclopedică. a 2-a. 127-136 (Prelectura). Kalokagathon.. Buc. A citi. Polirom. 103-121 (Probleme ale sensului şi referinţei). Univers. Univers. Iaşi. Matei. I şi II. Buc. Cunoaştere şi comprehensiune. Didactică şi Pedagogică.. Buc. p. Iaşi. 34-35 29. Cornea. 206 403 . Wayne C. 147-171 23. Ed. Retorica romanului. Creangă. Ideea europeană.. Dimitrie. Ed. Buc.. Della Volpe. Deleuze. 274-278 (un model de analiză şi interpretare a unei opere de artă. 302322 (filmul) 18. p. 1983. A citi. 1985. Meridiane. pentru Literatură. Jorge Luis. Ed. Univers. Comarnescu. 1998. Ed. Economia bunurilor smbolice. ----. Univers. ----. 438-453 17. Bloom. 67-78 24. Polirom. p. Călinescu. Paul. Buc. Buc. Humanitas. Ed. Cartea de nisip. p. 58102 (Lectorul). Criza spiritului american. Ion. Cantemir. Ed. Ed.. ----. Buc. Humanitas. 75-79 (cele 7 tipuri ale decodificării). Ed. Junimea. p. Nietzsche şi filosofia. Brandi. Dramaturgy of the Spectator. Ed. Ed. Interpretare şi raţionalitate. p.. Drama Review. Către o poetică a reflectării.. 202-217 26. Hermeneutică şi ontologie. 31. Hermetica şi ştiinţele umane. Alexandru. 2/1987 28. Cartea Românească. Teoria generală a criticii. Nr. Pierre. Jean. 1965 19. 2006. 2005 21. Introducere în teoria lecturii. Caune.

Mikel. Jean-Marie Schaeffer. Buc. 1995. Constanţa. Însemnări despre semiotica receptării). Ed. 100-130 (publicul şi receptorul ca martor). Ontologia operei de artă în lumina principiului identităţii. Simbolismul ei. Intentio actoris). 136-151 37. Aventurile imaginii. Interpretare şi suprainterpretare. Evola. p. p. Julius. Dilthey. Buc. Ed. 81-83. Buc. 2003. în vol. Ed. traduse şi comentate de Alexandru Boboc şi Ioan N. p. teză de doctorat la Facultatea de Filosofie. Humanitas. Mădălina. 1992. 295-312 (Informaţia estetică şi estetica informaţională) 34. Buc.. Ed. texte alese. Turnura hermeneutică la Wilhelm Dilthey. Filosofie contemporană. Ed. p. Fenomenologia experienţei estetice. 179-181 44. 1967 41. 295-299 404 . p. 169 45. Ed. I. Constanţa. Anton. 220 40. ----.. 2000. Polirom. 118-121 36. Buc. Dufrenne. Eli. Şase plimbări prin pădurea narativă. Tradiţia hermetică. Forme et communication. ----. Revue Internationale de Philosophie. Buc. p.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 30. Buc. 2002. 1996. Buc. Buc.. Univers.. Wilhelm. Ed.. Funcţia cinematografului. p. Esenţa filozofiei. 2003.. Humanitas. 2004 42. Algos. 24-55 33. Ed. p. Dumitriu. Buc. Ferdinand. 161 (tabel de izotopii) 39. ----. Buc. Ed. Opera deschisă. citat ca motto de către Matei Călinescu A citi. p. Ed. Fellmann. Buc. A reciti. Ed. 1997 46. Geneza hermeneuticii. Fundaţiei Culturale Române. 25-47 48. 1996.. ----. Nemira. p. Garamond. ----. 1991 43. Limitele interpretării. Gilbert. în. Eco Umberto. 1972. Noul dicţionar al ştiinţelor limbajului. Ed. p. 1999. Meridiane. Oswald. Buc. Constanţa.. 112-123 (viziunea despre lume) 32. Philosophia mirabilis. Babel. Comunicarea.. Faure. 43-107 38. Ed.. 31. 1976. p. 1999 47. Ed. 125-128 (Intentio operis vs. ----. 1971. All. Dinu. Pontica. Iasşi. p.. Pontica. Meridiane. ----. vol. Univers. Ed. Nr.. Pontica. 66-71 35. Mihai. doctrina şi "Arta Regală". Ducrot. Lector in fabula. Diaconu. în Istoria filosofei în secolul al XIX-lea.. Meridiane. ----. p. 2000. Buc. Roşca. 17-42 (Intentio lectoris. Ed. Durand. Ed. O teorie a semioticii.

John E. Formă şi idee în teatrul modern. Univers. Sens şi semnificaţie. 1953. Sociologia literaturii. René. Grupul M. Ştiinţifică. 2004 (p.. 1974.. Éditions du Seuil. 195-204. Relaţia estetică.. Jean-Jacques. Gassner. Buc. Ideea Design & Print. ----. p. ----. "aceasta nu este o pipă" 51. Gadamer. Hartmann. Ed. Meridiane. 204-366. Univers. Gallimard. Estetică. p.) Panorama de sciences humanes. Humanitas... Ed. Paris. Foucault. Buc. Sigmund. Buc. Ed. Buc. Hufnagel. 1973. Introducere în hermeneutică. Hollier. Ed.. Northrop. 53-71.. Şerban. Buc. 89-113 58. Univers. 2000. 2006 70. Ed.. Paris.. 1972. Ed. Hancock. Buc. Freud. Afinitităţi elective. 1981 405 . ----. "Reflexions sur les modèles actanciels". Arta şi politicul. Ed. Denis (coord. Ed. Goethe. Larousse. 147-148 61. 1993 54. 637-672 56. p. 1970. 2001 67.. Adevăr şi metodă. Merdiane. p. Greimas. Sociologie. p. Univers. Ed. Univers. Nicolai. Hermes Trismegistus. Hermeneutica radicală şi opera de artă. Buc. Perenitatea operei literare. 209-270 63. Harpcenko. 213-227 57. 84-102. 1999. în vol. 2001. Frege. p. Ed. 49 68. Buc. Buc. Buc. Hans Georg. 203-229 59. 1966 53. Polirom.. Buc. p.. 488-495. Ed.. Ed. Buc. cap. ESPLA. Fry. Univers. 66-74 60. 1972..9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 49. Herald. 1979. Mihail.J. Interpretarea viselor. Ce este un autor?. Du sens. Poetică. Gérard. Buc. Cartea Românească. 13-32).. p. Teora. 22-49. Simboluri ale ştiinţei sacre. 505-507 69. Univers. în vol. p. 1997 65. p. Genette. Gottlob. Ed.. Introducere în arhitext – ficţiune şi dicţiune. A. II. Sémantique structurale. Buc. Hermeneutica subiectului. Erwin. Poezie şi adevăr. Sens şi filozofie. Paideia. Buc. 1984. Ed. p. Ed. 518-589. 185224. Lucien. Johan Wolfgang. Retorica poeziei. Ed. Estetica. John. Buc. 1997 66. p. Foarţă. 248-252 62. Politică. vol. Politică. Iaşi.. 1990 50. ClujNapoca. Michel.. Ed. 43-48 71. Buc. Paris. Gleizal. Ed. 433-451.. Anatomia criticii. Ed. Guénon.. 1966. Goldmann. Tabula smaragdina. Buc. 1972 55. 2004 52. 172-191 64. 110125 (gustul).

. Morin. libretul 92. Inspiraţia Sf. 1977 90. Adrian. C. Ed. Ed. Buc.. Buc. Anton. Estetica. 1982. ----. 1978. Paralela 45. Wolfgang. p. Buc.. Paralelea 45. first edition 1953. Incantaţia sângelui. 748-814 82.. London. ----. 350-363 87. 392-411 77. 21-53 89. 1976.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 72. Vasile. p. 269-285 85.G. Poetica matematică. Piteşti. Solomon. Cartea Românească.. Ed. Mavrodin. Ed. Univers. Paradigme universale II. 38. Studii de estetică. pentru Literatură. Ed. Evanghelos. p. Ed. Marcus. Ed. Jauss. Iser. 364 73.. p. p. p. Buc. 2006 74. Moles. Hermeneutica ideii de literatură. Hans Robert. Jung. Univers. 184 406 . Herbert. Artă şi ordinator. 98-109 (atitudinea faţă de operă). 1983. Roman.. 8 88. Flautul fermecat. A Theory of Art Developed from Philosophy in a New Key.. Actul lecturii. Pornind de la un zâmbet. Ed.. Ed. 124-132.. Ed. Rosmarin. Feeling and Form. 1974. Buc. Routledge&Kegan Paul Ltd. 1996.. p. 1997. Piteşti. 1987. 126 91. 1972. Humanitas. Humanitas. Studii de estetică. Livio. Ed. 1967. 3 povestiri. Univers. Jan. p. vol.. 1974. 24-45. Ed. p.. Creangă şi Creanga de Aur. Titu. Georg. Meridiane. p. Buc. Cluj-Napoca. Moutsopoulos. Experienţă estetică şi hermeneutică literară. Irina. 2432 79. Buc. Edgar. Ed. Buc. Abraham. Institutul European.. p. Note de istorie literară la vol. Ed. Politică. Academiei. Iaşi. Tipuri psihologice. vol.. Susanne K. Ed. 277278 83. Artă şi revoluţie. 1989 80. ----. Marcuse. Buc.. Secţiunea de aur. p. Meridiane. Buc. Mozart. Lovinescu. 224-234 75. Ed. 449 (despre atitudine) 76. Dacia. Buc.. Flaubert. Ed. 1993 81. Ed. Langer. Buc. Mukařovsky. 2005. 194-185 (între demiurgic şi hermeneutic) 84. p. Categoriile estetice. Ed. Buc. Buc. Ed. II. Buc. 1977 86. p. Univers. Marino. Starurile. Univers. Ingarden. Al patrulea hagialâc. 2005 78.. Mano. Educaţia sentimentală. Meridiane. I. Lukács. Critice. Maiorescu. 1970.

2006 101.. Ed. Erwin. Ştiinţifică.Platon.----. 10-82 407 . VI. p.. 61-65 100. 233-250 109. Buc.Pârvulescu. p. 1967. Buc. 1984. Ed. Buc.. Geneza formelor culturii.. 1986 98. Vladimir. Buc. 205) 108. Ed. Buc. 57-91 102. Buc.. Noica. Buc. Nr. Fry. Buc.Panofsky. Ed. A. Ioana. Ed. Conexiunea sublimului cu umilul în medievalitate. 2846 97. O poetică a atmosferei. în vol. Teoria formativităţii. Ed. 1994. 3/23 ian. 1980. Northrop. Ed. 5 şi Nr. p. 1983.. Paris. Epistemologia fără subiect cunoscător. 239-290. p.Pleşu. Buc. 342-358 (publicul) 105.Paleologu. Ed. 344-361 (recenzie şi comentariu de Dan Grigorescu) 362-366 (comentarii critice) 94. 1967 103. Buc. căci interpretarea necesită o bogată "cultură pre-comprehensivă") 110. Karl. II. p. Net. 20-22. p.Pareyson. Însemnările unui regizor.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 93. 2003.. Serghei. Buc.J... Cartea Românească. Nāţyaśāstra. Profesiune: filmul. Eminescu. P.. Estetica. Constantin Făgeţeanu) 95...Papu. p. p.. Ed. vol. Ed. Buc. Idei culturale europene. 30-32 (subiectul interpretant are o anumită tradiţie ce-i dă o anumită cultură spirituală. Humanitas.. 69-121 111. p. Literatură şi pictură. Paris. 11-33 (Amita Bho.Pernety. în vol. Buc. Anatomia criticii... 1977. Artă şi semnificaţie. 4 106. Meridiane. Ed.Popper. Buc. p. Buc. p. Ed. Printech. Interferenţa artelor în veacul nostru. 1972 99. 1989 (Theaitetos. Gallimard.. Ed. 1979. Univers. 1997. colectiv A şaptea artă. p. în rev. Treptele lumii sau Calea către sine a lui Mihail Sadoveanu. Politică. Meridiane. 1989. Univers.Potra. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Epistemologie. România literară. Despre îngeri. Ed. Scrisori despre logica lui Hermes. Ed. Lolita. Univers. Cartea Românească. Meridiane. Buc. 1987 107. 2009. în vol. Nabokov. 291 104. 1974. Edgar. Ce înseamnă plumb?. Florian. 291-324.P. Albatros. p. Orientări contemporane. Ed. Universal Dalsi. Mariana. Opere. Al. Andrei. Constantin. Essais d'iconologie. Obrazţov. 156 96. p.Pop.. Negulescu. Mihaela. Luigi.. Dictionnaire Mytho-Hermetique. 2004.

Salman. Buc. 138-142) 122. Buc. Trei. Univers. p. 2006 408 . Antropologia apofatică. cap. Iaşi. 50). Despre interpretare. 298299. După Babel. p. Estetica.D. Humanitas. Paris. Essais d'hermeneutique. Ed. Buc. 1969 118. 119 121. III. 23 128. Iaşi. omul care L-a întâlnit pe Dumnezeu. 172-203 113. p. Buc. bibliografie. Valori. Împotriva interpretării. Iaşi. Ed.Steiner. Morfologia basmului. Susan. Cluj-Napoca. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Ed. 1975. V. Ed. Univers. 91-92 120.----. Humanitas. Artă şi valoare. Narrative as Virtual Reality. Eseu asupra lui Freud. Buc. Ed. Universitatea Bucureşti. în Le conflit des interprétations..Prop. repetarea creatoare la p. p. p. Dacia. Pius..Şerban. Ed. 2005. 243 126.Ralea. Ed. Buc. Facultatea de Jurnalistică.Sontag. Le symbole donne à penser. Ultimul suspin al maurului..Roman. Ed.D. Ed. 1983. Ed. 2001 125. Eseuri de hermeneutică. Buc. George.. Buc. Fundaţiei pentru literatură şi artă. p. 30-65 114. Polirom. p. Buc. 1983. Toma. Ed. 2000. 2007. Univers. 1989 119..Riedel.Servien. Alex Leo...----.Rovenţa-Frumuşani. Introducere în semiotică...Römer. p. Hermeneutica. 2002. p. p.Scrima.Ryan.Rushdie. Univers. André. 1986. De ce vedem filmele.Ricoeur. colectiv Arta modernă şi problemele percepţiei estetice. Polirom. Daniela. Ed. Moise. F. Marie Laure. Meridiane. 551 (text dintr-un interviu) 123. p.E. Univers. 1991. Ed.. Immersion and Interactivity in Literature and Electronic Media. Manfred. Specificitatea „lecturii” filmului (De la o didactică a cinematografului la publicul ca autor). Seuil. 1998 116.I. 181189 127. Thomas.. 2001 124. Ed. 110 115.. Polirom. The John Hopkins University Press. Buc. 1995 117. Ed.. 118-142 (v. Comprehensiune sau explicare?. p. 1935. Buc.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 112. 1970. Paul.Schleiermacher. M. Ed. 365-503 (mecanismul hermeneutic) 129. în vol. 17-78 (v..----.

Todorov.195197 146. David Bordwell. MacMillan.S. 15 139. 13. Meridiane. 418-429 143.. Buc. 432-470 131. Iaşi. Tzvetan. 359-360 (snobismul) 142. Buc. p. p. 1983. p. Londra. 1994. Estetica. Ed.. Omul dialogal. Buc. Filozofia imaginilor.Umberto. Gianni.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 130. Ed. Paris. 159-202 135.Wunenburger. Polirom. L.. p. citat din Schelling 134. p. Wladyslaw. Fundaţiei Culturale Române. Institutului European. 1991 136. Ed. Ed. Teoria literaturii. Problema celuilalt.. Cartea Românească. Heidegger şi hermeneutica. 49-55. p.Wellek.----. Constanţa. Vasile.Wald. Introducere în estetică. 30-35 (emoţia estetică). 274. Termenii cheie ai analizei teatrului. p. 1981.Vianu. Constanţa. Eco. 1968. René. Ed. Egil.----. Ed. Minerva. Pontica. Sfârşitul modernităţii. Dincolo de subiect. Dabney.Thompson. Ed. 2004. 144. Ed. p. An Introduction. Nietzsche. Ed. Ed. Psihologia artei.Übersfeld. Buc. pentru Literatură. vol.xxxx. 1967. Transposing Drama: Studies in Representation. Teorii ale simbolului. 36 132. Ed. 23-29 (gustul)..Townsend. Cucerirea Americii. 218-260 (publicul) 137. Film History.. 1987. Buc. Opere. 1999 138. Anne. Buc.Vîgotski.. Introduction à l'analyse du théatre.----.. Iaşi. Henri. 1985 409 . Ed. Buc. 1991. Meridiane. 16-35. Ed.. 1993 141. Ed. p. 1994.. Wisconsin. 297377. Austin Warren. Ed. Buc. Pontica. 101-125 140. All. 1991 145. Evoluţia artei şi exigenţele receptării. citat de Pierre Ryngaret. Buc. 53-121 133. Nihilism şi hermeneutică în gândirea postmodernă. Istoria celor şase noţiuni.Tatarkiewicz. Tensiunea gândirii. Univers. p. Bordas. p. Tudor. 50 şi urm.Vattimo. Kristin.Törnquivist. Iaşi. 102-113 147. ELU. Intitutul European.Tonoiu. University of Wisconsin Press. 1995. 1973.. p. Ed. Buc. Univers. 2000. Jean-Jacques.

2000 5.b Interpretarea (exerciţiu hermeneutic) 1. Introducere în teoria lecturii.. Ştiinţifică. 288-297 9. 1973. 1998 7.24. 1998 3. 14.. Otto. vol. Buc. Ed. Ed. Aristotel. 1989. Gimpel. Ed. 1974. Acterian. Buc.. Minerva. Buc. Ake. Iaşi.. Buc. Daun. Radu. Sociologia literaturii. Dittmann. Paul. Paris. ediţia a II-a. 89 8. p. Nostalgia. Buc. 3 Aprilie 1992 13. Religia. 418-433 IV. Fric. Picon. Delimitări teoretice (I). Buc. Buc. p. Buc. Ed. Ed. Jean.. Humanitas. Scrieri despre teatru. Buc. Anul 3. Univers. 1987. p.. 1973. 1995 410 ... Buc. Traian. p. Jauss. Humanitas. 24 martie. Ed. Minerva. Leszek. 89 2.. Odette. Ararat. Jan. Vianu. Bourdieu. p. Ed. în rev. structură. Caune. Rudolf. ediţia a 2-a. Haig. 1996 2. Cărtărescu. Despre artă şi artişti. simbol. Buc. p. 1988. Ed. 13. Buc. Papadima. L' art du théâtre. Sacrul. Pierre. Dacia. Despre mirare. 1973. 1983. Opere. Humanitas. Mukařovski.B. 183-187 6. Hans Robert. 25 3. 1957. 109112 7. p. 49 10. Ed.. Experienţă estetică şi hermeneutică literară.B. Buc.24. Aslan. Univers. 257. Economia bunurilor simbolice. Cornea. Buc. Cluj-Napoca. 1988 5. Stil. 1963. Univers. Contrapunct. 151 4. 2003 4. 1996. Ed. Cornea. Gaëtan. 1986. p. Herseni. p. p. Mircea. Ed. Nr..9 discipline plus 3 domenii Estetică generală IV. Buc. Poetica. Tudor. Ed. 174 11.. 248. 125-167. Meridiane..c Receptarea ca mirare 1. Ed. 142 12. Ed. 230 14. Polirom. 134. p. 15. 1993. Muzeul Literaturii Române.. Cezar. Ed. Univers. Ed. Ştefan. 1993 6. Buc. Meridiane. Jean. Meridiane. Ed.. p. p. Liviu.. Ed. 68 15. Agopian. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Buc. Ed. Kolakowski. Buc. Relaţia autor – cititor. Arşavir. Polirom. Cultură şi necesitate. Ed.. Mentalitatea suedeză. Acterian. Paul. Scriitorul şi umbra lui. Introducere în teoria lecturii.. Cartea Românească. Artă şi convenţie. Lorenz. Studii de estetică.

Univers. Roşca Sontag. Ed. 1970 Mihăilescu. 1983 Jung. Informaţie. 27. 15. Ed. vol. Ed. Programare. biblioteca Unatc. Ed. Rudolf. Buc. 13. Simboluri. Humanitas... Gaetan. Rosmarin. Filosofia inconştientului. 22. Buc. Ed. Academiei. Buc. Mircea. 26.D. 21. 2001 Otto. colectiv Estetică. Ed. teză de doctorat. II. All Educaţional. Garamond. trăirea şi plăcerea estetică IV. Minerva.F. 29. Buc. Prelegeri de estetică. Ed. Buc. 2001. ziarul Curentul din 12 feb.. Max. Buc. Istoria filosofiei în secolul al XX-lea.B.. 1985 IV. 1977 Fellmann. 19. Buc.B. 25 411 . vol. G. Adalbert. Poetica matematică.. Tudor. Manualul. Humanitas. Buc. 18. Către sine. 11. Împotriva deznădejdii. Trei. Vasile. 1995 Epictet Marcus Aurelius. 1985 Vaihinger. Univers...9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 8. 2000 Hegel.. 24. Ed. Cezar. 1997 Marcus. Experienţa estetică şi hermeneutică literară. Ed. Ed. Ontologia semiotică a informaţiei estetice. Buc. p. Cartea Românească.25 Gustul estetic. Valori.25. Cluj.W. Despre numinos. Dincolo de principiul plăcerii. 25. Ed. Meditaţii.. M. Buc. Textul şi interpretul. Buc. în vol. 2001 Vianu. Citat de Alexa Visarion din Stifter. Fundaţia pentru Literatură şi Artă. 1970 Morar... Rituri. Sigmund. 23. Ed. Gerard. Ed. Buc. I. Dan C. 20. 14.. Vasile Dem. Buc. 28. Buc. 2000 Freud.. Jurnalul Literar.. Academiei. Buc. Buc. traduse şi comentate de Alexandru Boboc şi Ioan N. Spectacolul ascuns. texte alese. Buc.. Împotriva interpretării. 1968 Zamfirescu. 1972 Ralea. Buc. Eliade. pentru Literatură şi Artă. Filosofia lui „Ca şi cum”. Ed. C. 12. 1966 Jauss. Ferdinand. Dacia. Între logica inimii şi logica minţii. Ed. Scriitorul şi umbra lui.. Ed. Filozofie contemporană.. 9. 17. Ed.a Gustul estetic 1. 10. 1998 ----. Ed...G. 1973 Radu. Buc.. 1995. Ştiinţifică. Solomon. Univers. Univers. 16.. Hans. Ed. Mirarea la Arşavir. Relaţia estetică. Estetica. Moralităţi elementare. Ed. Hans Robert. 1996 Picon. Buc.. Jean. Paideia. Susan. Ed.. Buc. Tipuri psihologice.. 1935 Sheller. Univers. Nemira. Ed. BPT. în vol. 1997 Lovinescu. 2000 Starobinski. 30.. 1992 Genette. Vasile.

c Plăcerea estetică 1.B. Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă. Meridiane. Corinteni. ----. Despre mirare. Estetica intropatiei şi a trăirii din studiul Artă şi valoare. Buc.. Ed. Luc. 2005 9.B.. Rudolf. 1998 3. p. Ed. 55-69 2. Meridiane. Sf.. Wladylav. 412 . Teora. I. III. 2000. Acterian. 8 5. 13. p.. Roger. Ed. Mikel. p. 2006 9. I. 432-471 IV. Istoria frumuseţii. Apostol Pavel. Ed. 2001. 204-209 4. 1946 2. Georg. în vol. 276-277 6. Pontica. Univers. Călinescu. Sociologia literaturii. Buc. Univers. Humanitas. Buc. 1996. Otto. Saeculum I. Rovatti. p. Lukács.. Ed. Ed. Nemira. Buc. Ed. Eco. Cluj-Napoca. Introducere în estetică. Ed. ----.. vol. Buc. Buc. 243 IV. vol. Ed. Martin J. Buc. Buc. Kolakowski. Politică. 1972. Lucien. Gianni. Pier Aldo. Tatarkiewicz. Ed.. Matei. Buc.. Dilthey. vol. a reciti. Gândirea slabă. 245-247. Price.. Buc.. Adevăr şi metodă.b Trăirea estetică 1. Buc. Dabney. p. Clayton. Religia. 2005. G. Rao. A citi. Gadamer. 1981. della Volpe. p. Wilhelm. 61-67 8. 1976. p. Goldmann. 1-8 10. Istoria celor şase noţiuni. 77 7. Buc.. Ed. Ed. Iaşi. Filippo. 118-121 5... Polirom. p. Ferry. Buc. Hans Georg. Constanţa. Lucian. p. Artă şi valoare.. Sacrul. Peter A. 1999 3. Omul fără identitate a lui Franz Kafka. Ed. Ed. Critica gustului. p.. Fenomenologia experienţei estetice. 262 şi urm. Ed. 1997.O. în Trilogia valorilor.25.. Frobenius. Dufrenne. p. Leo citat de Caillois. Despre numinos. Townsend. Mitul şi omul. Arşavir.. Vattimo. Ed.. 7. Trăire şi poezie. 1993. Ararat. Homo aestheticus. 1972. p.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală Costa. 1977. 53-71 6. Meridiane. Trilogia valorilor.. Buc.. All. 1996 10. Dacia. Humanitas. Ed. 1996. p. Umberto (îngrijită de). 124-127 2. 1975 4. Cele şapte minuni ale lumii antice. Ed. Estetica. Blaga. Buc. Humanitas. Buc. 798-815 8. Ed. Leszek. Meridiane. Ed. Buc. 2000. Ed. I.

1998. Meridiane. Pierre. Tzvetan. Filosofia inconştientului. I. Buc. Tudor. Diferenţă şi repetiţie. vol... Studii de estetică. 1997 Marcuse. 311-330 Zamfirescu. p.. 16. p. 11. Empatie şi personalitate. 8. 296299 Hartmann. 1974. H. Bazele esteticii. p. 4. Nicolai. p. Wladylav. Meridiane.. Vasile Dem. 7.. 15. 20. Babel. Ed. Jean Baptiste. Ed. Experienţa estetică şi hermeneutică literară. Fenomenologia spiritului. Univers. Eseuri. Meridiane. Buc. Buc. Ed. Mihai. 24. 12. Eseu despre om. Univers.. Ed. Artă şi ordinator. pentru Literatură. E. Ed. 1972.. Solomon. p. Buc. p. 1975 Dinu. David Bordwell. sau Ed.. Ed. Buc. Ed. Ed. 22. 1995. G. 203-207 Ingarden. Buc. Buc. Buc. Bourdieu. Buc. Film History. Buc. Ed. Poetica. Istoria celor şase noţiuni. Herbert. Roman. 2005. Buc.. Economia bunurilor simbolice.. Meridiane.. Buc. Cugetări critice despre poezie şi pictură. Istoria esteticii.. 19. 1965. 2000.. 2000 Dubos. 18. 9. Estetica.. Istoria filosofiei occidentale. Ed. 1975 Vianu. 1974.. Ed.. Ed.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 3. Buc. Estetica.. 1983 Gilbert. Gramatica decameronului. Univers.. Univers. Abrahm A. 1983. Academiei Române. University of Wisconsin Press. 1994. Ed. I şi II. 13. 1978. Ed. 125-166 Lipps. 1981. 45-49 Poe. p... 144-146 (Plăcerea estetică) 413 . 6. Comunicarea. p. Georg Wilhelm Friedrich. Ed. Hans Robert. Buc. 23. Wisconsin. p.. Ed.. 10. 71-90. 287-292 Jauss. Theodore. Buc. Bertrand. 17. p. Ernst.. Humanitas. 148-158 della Volpe. p. Algos. Kuhn. Meridiane. vol. Iri. 1977. 1987 Marcus. 295-313 Cassirer. 36 Todorov. Buc. Politică. p. Buc. 38 Russell. 1968. Estetica.. Athos. 432-471 Thomson. Univers. Kristin. 1971. An Introduction. Ed. 136-177 (contribuţii la critica hedonismului) Moles. 21. Ed. p. K. 221-237 Deleuze. Buc. 5. 14. Ed. Univers. Buc. 19-23 Hegel. Meridiane. Buc. Ed. Humanitas. Edgar Allan. Buc. p. Gilles. Critica gustului. Buc. Ed. 198-200 Tatarkiewicz. p. Scrieri filozofice. Principiul poetic. Trei.. p.

Buc.B.. Aristarco. Fenomenologia experienţei estetice. 1994.B..25. Benjamin. Anti Oedip. Buc. 2000 3. 7. Teoria generală a criticii. p. Humanitas. p. 1985.. Ed. vol. p. Peters. p. Petru. Prelegeri de estetică. 770-814 6. 1993. Kalokagathon. p. Fundaţiei Culturale Române.. Opere. Felix Guattari. vol. Meridiane. Tudor. Guido. Paralela 45. Ed.g Snobismul publicului Comarnescu. Georg. 595-598 4. 100-130 IV. II.25. Ed. vol. 1985.d Empatia ca plăcere estetică Lipps. 570-577 IV. 117-149. Academiei Române. Cinematografia ca artă. 438-444 IV. Univers. Ed. Ed. II..B. Ed. Bazele esteticii. Univers. p. 167-192. Buc. Theodore. Francis E.25. Estetica. Buc. Eminescu. 1972. p.25.. 1987. Capitalism şi schizofrenie.. 2. Cesare. Univers. 283-288 5. p. I. Buc. Ed. Buc. 193. Hans Robert.. 179. Dumitriu.i Aura 1. Meridiane. vol. Anton. 1965. Buc. Philosophia mirabilis. p. 242 414 . 1976.B. Ed. vol. Experienţă estetică şi hermeneutică literară. Meridiane. Gilles. Buc. 2008..e Râsul receptorului Deleuze.. 1983. Meridiane. Lukács.. 136-152 3. Buc. p. Ed. Vianu. 158-168 IV. vol. 1966. Ed. p. Hegel Georg Wilhelm Friedrich.f Publicul Dufrenne. 67-78 IV. Ed.. Eseu despre om. Ed. Walter. 25-38. Buc. Ernst. Cassirer.h Catharsis-ul 1. Buc.25. Ed..B. Humanitas. I. 207-211 2. p. Iluminări. Piteşti. Termenii filosofiei greceşti. Brandi.. 1978. p. Buc.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală IV. Estetica. 1992. Buc. Minerva.25. Ed. Jauss. I. 144-145 7.B. Mikel.

Fundaţiei Pro. Ed. Radu. Buc. 1989. Balasz. p. I. Buc. vol. p. Ed. Humanitas. Guido. Tradiţie şi libertate în spiritualitatea ortodoxă. p. p. tomul XLV.. 5-18 Fulchignoni.. Buc. ----.1. Ed. Vattimo. p..B. Bella citat de Aristarco. Hans Robert. p. Jurnalul. Jeni. 113-118 IV.. 266-268 3. Omul fără identitate a lui Franz Kafka. 25-28 (3 tipuri de intenţii). Tensiunea gândirii. 9. Enrico. p. ian-feb 1998. 1996. Dumitru.. 176 2. 1991. Dincolo de bine şi de rău. Ed. 7.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 4. Ed. Ed. p.. 175-224 8. Nr. Être et avoir. Buc. p. Humanitas. 6. Gândirea slabă. Limitele interpretării. 1983. 1995. Studii de estetică. Pier Aldo Revatti. Buc. 5. 111-130. 1965. Gabriel. în rev. în vol. 207 Wald. Univers. p. 1998. Costa. p.j Intenţia în artă şi „cititorul model” 1. Dufrenne. 43-44 9. Mădălina. Filippo. 1991. Mukařovski. Buc. citat de Acterian. Mikel. Ed... Ed. 1991. Secolul 20. Meridiane. 257 (modele de interacţiune ale identificării cu eroul literar) 7. Univers. p. p. 1991. vol. 80-100 (Cititorul model) 5. Lector in fabula. Ed. Ed. p. Cezar. Carabăţ. Gianni. 75 Marcel. 1976. Pontica.. 35-38 6. Ed. Fenomenologia experienţei estetice. Buc. în Revista de filosofie. Aura operei de artă. Grigorie cel Mare citat de Plămădeală. Univers. Studii de tipologie filmică. p.. Cinematografia ca artă. 3-4-5 1983. Ed. 67-79 4. Henri. Jan. Ed. Umberto. Buc. Buc. p. Jauss. II. Meridiane. Friedrich. Constanţa.. Artă şi convenţie. Pontica. Buc. Nr. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Academiei Române. Cartea Românească.25. Ed. 365-366 Sf. Experienţă estetică şi hermeneutică literară. Eco. Nietzsche. Buc. 8. 1974 (intenţia şi non-intenţia). Civilizaţia imaginii sau cutiile Pandorei. Antonie. 153-161 415 . Constanţa. Axios. 191 Diaconu. 2000.

punând astfel în lumină aspecte şi sensuri latente şi mai puţin accesibile ale operei. 2000. 1967. Nu ştiu cine este acest cititor. 25.textualistă . Johannes.1 Tipuri şi/sau forme ale criticii de artă40 . p. Buc. Townsend. Estetica tragicului. Nathalie.psihanalitică .psihologică . Dintre multele forme şi metode critice cele mai lămuritoare sunt cea hermeneutică şi cea arhetipală. p. Ea analizează. p. Buc. Adevărul literar şi artistic.biografistă A critica = a analiza/ evalua/ judeca produsele artiştilor după anumite criterii. 258 şi urm.sociologică (ştiinţifică) → obiectivă ... 1995. p. specializată.. 29 oct. Sarraute. Austin Warren.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 10. 1978. Ed. Dabney. îl ignor. 13. expertă. 126134. în rev. arătându-le limitele sau izbânzile 40 416 . Buc.impresionistă . Introducere în estetică.existenţială . Univers.B. Ed. analizează şi re-pune în relaţii elementele componente ale operei de artă. 195 IV.25. 9 11. Ea mediază şi mlădiază relaţia dintre operă şi receptor.structuralistă . prin reţeaua sistemelor de semne care alcătuiesc limbajul operei. Volkelt. p. interpretează şi evaluează reliefând sensuri şi valori de adâncime sau latente. 171-192 12. Teoria literaturii.semiotică . All. Wellek.de întâmpinare . finalizându-se cu o evaluare în modalitatea unei judecăţi de valoare estetică. ELU.k. Ea investighează.k Critica de artă Critica de artă face parte din etajul reflexiv al fenomenului artistic şi se instituie ca formă a receptării prin excelenţă. René.

marxistă. bibliografie) → obiectivă analitică şi descriptivă interpretativă (instituie un punct de vedere.) hermeneutică (v. comparatistă arhetipală universitară (erudită....9 discipline plus 3 domenii Estetică generală - - ideologică (ex. fenomenologică) o apologetică o demolatoare antropologică morfologică istoristă informaţională stilistică (ştiinţifică) → obiectivă simbolistă (decriptând. reciprocitatea: operă-public). interpretare. sistematică.. o perspectivă asupra operei) educativă (cu funcţia de a orienta şi modela) fermentativă (participă la creaţia artistică) → impulsivă perceptivă sentenţioasă contextualistă intrinsecă extrinsecă sursologică de direcţie întemeiată pe sociologia receptării şi vizând formele de rezonanţă şi succes estetizantă critica de text normativă creativă creatoare (receptare amplificatoare) pozitivistă filosofică 417 .

Adam.. postfaţă la vol. Irimia Mihaela.practic-estetică . Anghelescu.informativă . Scenele teatrului românesc. 1996 418 . autonomă faţă de referentul său (opera) v. motive) naratologică profesionistă cu valoare literar-teoretică în sine. Polirom. Iaşi.axiologică ..modelatoare 25.k. Marian. Institutul European. Ed. film.k. Űbersfeldt. Ed. 1945-2004. p. 347-365 3.2 Funcţiile criticii de artă . Ed. Liviu. literatură) semantică narcisistă tematistă (v. MacDonald. 1992 25. 2000. pentru o erotică a artei. Împotriva interpretării. Anne. Françoise Revaz.teoretică . University of California Press. Ed. Unitext. 1999 2. Scott. teatru. p. Antonesei. Analiza povestirii. 2004. Buc.socio-culturală . Sonntag. De la cenzură la libertate. Împotriva hermeneuticii.3 Bibliografie pentru Critica de artă 1.propulsivă . Iaşi. 55 (cenzură) 4. Susan.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală filologică (unde e cazul) → literatură a ideilor critica de ramură (ex. Buc. Jean-Michel. citat de Popescu. A Critical Cinema 2. Univers. Paideia – fundamentele culturale ale educaţiei.

Buc. 4-9/2000 (421-426). Organon. 21. p. 96 Cornea.. 1997. 1985. Computer. p. Giulio Carlo. Univers. p. Ed. 1977. 10. 1969. Despre frumos şi 419 . Paul. p. 248-254. 1968. pentru Literatură. Buc. 103-128 Călinescu. Teoria generală a criticii. Buc. 251-271. Buc. 8-9-10 1981. Univers. 190-191 Cezar. 8. şi în Antologia de Morar. 2000. Ovidiu. Argan.. Ed. Cesare. Ştiinţa literaturii. 7. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Walter.. Ed. Iaşi. p. 1976.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 5. Ed. Ed. Ed. 56-117 Bloom.. 1975. Buc. Buc. Schiţe de critică. 475476 (inclusiv la text) Critica genetică. Buc. Artă şi convenţie. Criza spiritului american.. Univers. Retorica romanului. 15. p. 31 Aristotel. p. Kritik. pentru Literatură. Ed. 13. Ed. Vasile. Minerva. 22. 149-165 Bahtin. vol. I. 6. 1989. Buc. Serge. p. 274-278 Booth. 1 februarie 1970 Dimisianu. Buc.. 19. Buc. 270-274 Barthes. Buc. p. 14. De ce noua critică?. p. Ed. Căderea şi salvarea artei moderne. 17. p. Buc. 11. 20. 261-269.. Ed. Iluminări. Simţul critic. 159-192. Internet. Ed. 64-70.. Ed. 228-230 Balotă. Principii de estetică. 225-262 Brandi. 1966 Doubrovsky. 1995. Secolul 20.. Univers. Nicolae. vol.. p. 2006. 16. Interpretare şi raţionalitate. Emil. 18. 202 Cioran. Humanitas. Ed. Buc. Sfârtecare. p.. Iri. 1926. 368-433 Crohmălniceanu. Ed pentru literatură. p. Minerva. 9. Radu. Literatura română între cele două războiae mondiale. Roland citat în rev. Gabriel. Mihail. Gutenberg. Nr. 1970. 248-249-250. în vol. p. Univers. p. 173 Deutsche Bauzeitung Architekten. 12. Humanitas.. Buc. Euphorion. Mihail. 19-39.. Polirom. Buc.. III. Nr. Wayne C. interpretat de Mircea Florian.. Metoda formală în ştiinţa literaturii. 1992. Ed. p. Secolul 20. Allan. 23. 272-287 Dragomirescu. (1927). 2006. rubrică realizată de Alina Ledeanu în rev. Ed. George. Institutului de Literatură. 83 Benjamin.

279-299 Gheorghiu. 273-277. 25. 31. I. p. Interpretare şi suprainterpretare. 1971 (v. p. Încercare de tipologie narativă.. 26. 41. Doubleday. p. critica arhetipală) Genette. Mario Vargas. 32. Meridiane.. Ed. 302-305 Dufrenne. 119 Eco. Wlad.. p. The Tiger on the Paper Mat. Teorie şi analiză. Opere. John E.. Orgia perpetuă. Paul. Polirom. p. Garten City. Univers. I. 1976. 1984. Teoria criticii. Arta filmului. 27. Figuri.. The Resistance to Theory. Meridiane. Flaubert şi Doamna Bovary în rev. Paris. 28. Ed. Iaşi. Observator Cultural. 36. Buc. 311-312 Lindgren.. Univers. 1986. 1991 Krieger. 129-143 ----. Ed. Martin. Humanitas. Buc. p. în de Man. Buc. Gérard. Punctul de vedere. Paideia. vol. p.. Buc. 2001. 43-44/2000. Morfologii şi traiectorii sociale. Buc. Hermeneutica radicală şi opera de artă. Ed. Mikel. 195-212 Lintvelt. Buc. 17-42. 35. ESPLA. 1982 Laszlo. 2007 Godzich.. 29. 1958. The Theatre of the Absurd. Alexandru. Anatomia criticii. 144-162. Univers. Orgia perpetuă. 1994 Llosa. Ed. Fenomenologia experienţei estetice.. Nr. Limitele interpretării. p.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 24. 2004 ----. Gotthold Ephraim. 30. 179-181 Esslin. New York. citat de Paul Cornea Greimas. Ed. Umberto. Hachette. Constanţa. Cum să citim „Numele trandafirului”?. 40. Ed. 39. România literară Lessing. Ed. Univers. Intelectualii în câmpul puterii. Pontica. 1978. Northrop. 2001 Ionescu. Buc. Dictionnaire raisonné de la théorie du language. în rev. 163-185. vol. Joseph Courtès. Ed. 2001. Eugen. Constanţa. 33.. Ed. Algirdas J. Minerva. Tradiţiile gândirii estetice româneşti. 38. Allfa. Ed. Buc. Murray. 7-8 420 . Nu. Pontica. 37. Ernest. p. artă. 1969. BPT.. 34. I. 1996.. Ed. Univ. 5-6 ----. 1961 Fry. Buc. 269 Hancock. 1978. Buc. Structuralismul şi critica literară. Jaap. Mihai Dinu.. XIII. Of Minnesota Press. 42. Ed. p. p. Ed. Buc.

Univers. Nicolae. R. Ed. Humanitas. Tineretului. Direcţia nouă în poezia şi proza română. Ed. 261 58. vol. Dacia.. Estetica. 1980 59. Ed. 415-431 (comediile d-lui I. Cartea Românească. p. Caragiale) 45. Buc. Echinox. Meridiane. Ed. Dan C. 1983. Mihăilescu. Buc. Buc. Vasile. Friedrich. Buc. Scrisori despre logica lui Hermes. Ed. 1988. Scrieri din tinereţe. 1993. Ed. p. Metamorfozele criticii europene moderne. p.L. 370-388 44. Paleologu. România literară. 2006 (critică hermeneutică) 52. 284-294. 44-45 56. p. Maiorescu. Contemporanul. Îndreptăţirea criticii. p. Titu. Buc.. 342-358 421 . Ed.. ----. în vol. Lovinescu. Ed. 1977.. Conceptele ştiinţei literaturii. Minerva. Ed. 138-139. Ed. BPT. ClujNapoca. Erwin. 1981. ----. Invenţie şi descoperire. Despre genealogia moralei. (citat din E. 1968 50. Ed. 1966. Buc. 1989. Critice. 1. p. Cartea Românească. Solomon. (1872) în Opere. Artă şi semnificaţie.. Henryk. Ed.. 1984.. (antologie). Eugen. Buc. Noica. Buc.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 43. în rev. 134-135 49. Buc. Univers.. Istoria literaturii române contemporane. Minerva. în rev. Pluralitatea poeziei eminesciene. Buc. Panofsky. ClujNapoca. Marcus. Curtius) 51.. 107-110 55. Romul. 353. II. p. Buc. Univers. III. 1988 53.. Ed. Marino. 149-150 şi în antologia lui Morar. p. p. Munteanu. Ed. 1986 57. Humanitas. Pareyson. Markiewicz. Luigi. 1978 46. 1981.. p. Ed... 125. Constantin. Alchimia existenţei. 24-25 54. Nabokov. 1991. Buc. Ideea Europeană. Alexandru. pentru Literatură. ----. 137-138 47. vol. ediţie revăzută şi neadăugită. Teoria formativităţii. Cartea Românească. Perspective eminesciene.. Tradiţiile gândirii estetice româneşti. Dostoievski. II. Ed. 2006. Manolescu. Minerva. Buc. Introducere în critica literară. Vladimir. 16-22 ianuarie 2001 48. 12. Nietzsche. Dincolo de bine şi de rău. Nr. dec. Buc. p. vol.. Adrian. Despre frumos şi artă.

ELU. p. 6 78.. Metamorfozele cercului. Să nu mai fii decât un loc de trecere. Unitext. 1983. repetarea creatoare. în vol. Jan. p. George Poulet. Univers. Ed. p. Hamlet. George. 1966. Ed.. Simion. Ed. Paris. Paralela 45. Buc... 1983. Ştiinţa textului şi analiza de text.. 17-78 (v. Artă şi valoare. După Babel. Versuri. 233-250 63. Roman. Meridiane. Introducere în estetică. p. Rainer. Univers. Maria Rilke. Ed. Opere. Albert. Buc.. p. Secolul 20. 6. Nre. ----. Buc. Georges. Ed. 50) 77. All. Piteşti. Pop. 58 65. Fiziologia criticii.. Univers. Dabney. p. Buc. Andrei. Eugen. Poulet. 101-119. Orientări moderne. De la cenzură la libertate. 1966 80. iunie 2006. p. Terracini. 251-252. Univers. Florian.. Sontag. Univers. Alex Leo.. p.. Scriitorul şi umbra lui. Mercuţio. Shakespeare. 347-365 (postfaţă de Mihaela Anghelescu Irimia) 75. Plett. Scenele teatrului românesc. Tibaudet. p.. Buc. Ed. Steaua. Profesiune: filmul. Ed.. Ed. Patrice. Buc. Întoarcerea autorului. Ed. 2010.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 60. Buc. Mihail Sadoveanu. p. 244-247 61. 11-12 1981. rev. Despre îngeri. Heinrich. ELU.. Steiner. Potra. 188-236 62. Ed. Ed. Împotriva interpretării. 2003. Buc. Popescu. 1985 76. Norman. 51. Pavis. 1973. Buc. 1983 64. timpul mărturisirii. p. 1976. 13-26. Nr. Buc... Idei în dialog. Ed. Şerban. Pagini de critică şi de istorie literară. în rev. Ed. Univers. p. citat din George Poulet 73. 145-155 74. în rev. 365-425 72. Townsend. Susan. Buc. 193-204 422 . Marian. II. Buc. Textul şi interpretul. Buc. p. 2000. Nr.. 1945-2004. Ed. p. 1987 68. Benvenuto. Simms. Toma. Cartea Românească. Metodele stilisticii şi teoria criticii. Humanitas. p. Buc. Starobinski. William. Nathan. 25. Pleşu. Ed. 1981. Poetică şi stilistică. Univers. 184-227 70. 1979. Un Chaucer al României (studiu despre Hanu-Ancuţei). 2004 66. 207-230. Gaëtan. 1972. Univers. 1999. Timpul trăirii. Ed. Buc. Picon. 120-144 79. L’analyse des spectacles. interviu. 328-352 67. 5-61 71. p. Ion. Buc. 2000. p. 369 69. 199. 8.

Ed.B. Ianoşi. 2000. Paul.. cu următoarele subcapitole: a. Ed. Archithese nr. p. Ed. 2008 87. 2000 83. p. 11-38. Tudor. 10 25. ediţia a II-a. 296 82.k. Valori receptate e. Judecata de valoare estetică 423 .4 Judecata de valoare estetică 1. Morar. Constanţa. 43-53 IV. Cornea. p. Pareyson. 2003.. Polirom. Estetica. Univers. Ed. 1998.. Wellek. 157. Ion. p. 1978. Universităţii din Bucureşti. Etica interpretării.. 353-374 86. Buc. Moise und Aaron. René.. studiu introductiv de Sorin Alexandrescu. 1997. p. Roman. 1967. Paul.. 81-90 6. p. Fundaţiei Regele Carol al II-lea. Univers.. Townsend. II. Introducere în estetică. Buc. p. All. Andrei. 1985. ediţia a II-a. Buc. Petre. A. Introducere în teoria lecturii. Estetica. Iaşi. Buc. Univers. All. teleologia şi judecata estetică (de valoare) la Kant 4. 1936. citat de Pierre Bourdieu în Regulile artei. Conceptele criticii. ELU. p. Ed. 1970. Valorile estetice în genere b. Ed. Ed. Ingarden. Austin Warren. Studii de estetică. Cartea Românească. Gianni. Buc. Zevi. vol. 56-71.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 81. Bruno. Filosofia valorii. Buc. 319 85.. Ed. p. Valéry. 325-342 7. Iaşi. 166 84. Pontica. Ed.. p. Ed. Dabney. 188-191 2. Estetica. Weston. René. Valori estetice extra-artistice c. Univers. Luigi. Polirom. 6675. Nearta-artă. 213-215 3. Buc. II. Vianu. Teoria formativităţii. 1977. Vattimo. vol. Valori intrinseci operei de artă d. Buc. Buc. Creativitatea în gândirea critică. Wellek. Teoria literaturii. Buc. 1998. Interpretări şi texte.. 246-253. Ed.. Ed.26 Valoarea estetică – vezi Bibliografia completă la capitolul Axiologie. 292-303 5. p. Vasile.

B. Oswald. Piteşti.... Buc. Ed. Buc.. Oradea. Babel. 623-641 Maşek. 2. Ed.. Paris. 228-233 (jocul) Croce. 14.27 Arta şi conceptul de artă „Cea mai de preţ voluptate a oamenilor este perceperea. 1974. p.. Ed. Studii de estetică. Friedrich. 6. Pierre. Ed. 12. 194-197 Ducrot. 9. Iaşi. Buc. 11. Voinţa de putere.” Pius Servien 1. 1972. 108-120 Moles. La crisi semantica delle arte. Meridiane. Jean-Marie Schaeffer. a raporturilor matematice simple. Polirom. 82-85 Cassirer. Estetica in nuce. Devenită senzaţie ea este artă. Ed. 5. Victor Ernest. Roma. Noul dicţionar enciclopedic al ştiinţelor limbajelor. 1973. Academiei Române. p. 1967. devenită concepte ea este ştiinţă: nebuloasă rezolvabilă sau nu a aceluiaşi univers. p. Pop-art. Ed. Humanitas. Art et technique. Teoria estetică. p. sub infinita varietate a lucrurilor. Michel Izard. 1956 Garroni. Ed. p. 110150 (arta permutaţională). Eminescu. 3. Buc. Ernst.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală f. 281-288 Mukařovský. p. Reevaluarea valorilor estetice h. Sociologie d´art. Buc. Paris. Paralela 45. Ştiinţifică. 1996. p. Pierre. Ed. p. 8. Dicţionar de idei literare. 1971... Ierarhia valorilor estetice g. Jan. p. 144-174 Nietzsche. 1977. Aion.. p.. p. 224-241 Duvignard J. Dan. Benedetto. 1999. 10. Emilio. Teodor W. Buc. Ed. Buc. Ed. Artă şi ordinator. 4. 1994. Ed. Eseu despre om. 1964 Grigorescu. Minuit. Meridiane. Univers. 1974.. Ed. Dicţionar de etnologie şi antropologie. Abrahm A. 13. Presses Universitaires de France. Buc. Ierarhia artelor i. 7. 511-549 424 . Interferenţe ale valorii estetice cu alte tipuri de valori IV. Mărturia artei. Adrian. 193-238. Ed. Adorno. 124-125 Francastel. Fiume Edizioni. 2006 Bonte. 22 Marino.

Genealogia moralei. p. Univers. 1998. René. Pareyson. p. Traian. Buc. "a contribuit progresul ştiinţelor şi al artelor la purificarea moravurilor?" (1750).F.. Univers. Caune. Estetica. 220-223 11.. 1974. Ioan Paul al II-lea. 1982. Ed. Buc. 47-60 6. G. 1970. Meridiane. Prelegeri de estetică. José. I. D'Alambert. Presa Bună. 2009. Ed. 1992.27. Friedrich. 798-813 10. Cartea Românească.. Ortega Y Gasset. 144-163. 22-28 ian. p. Ed. 515-521 (L'art pour l'art) 12. p.. Élie. I. Ed. Buc.. Jean. Buc. Bourdieu. Univers.. 17. Meridiane. J.. Buc.. 390427 2.. 239-256 8. Ed.. 10 18. Martin. Originea operei de artă. Ed. Susan. 1971. 2000. 320-326 IV.B. 261-274 (funcţiile limbajului) 15. Mircea. Susan. Georg. Humanitas. Împotriva deznădejdii. Rousseau. Mukařovský. Meridiane. Academiei Române. p. p. Sontag. 25-47 5. Sontag. Eliade. 104-106. Buc. Ed. Huyghe. p. Ed. Buc. Luigi. Ed. Buc. Artă şi convenţie. Teoria formativităţii. Hestia. 210-267 7.. Buc. Ed. Regulile artei. 306 13. Ed. 2000. 3-37 16. p. Amurgul idolilor. Ed. ----. Buc. Humanitas. Buc.. Dezumanizarea artei. Hegel.. p. 129-147. prea omenesc. Ştiinţa veselă. p. 1972. Faure. Cultură şi comunicare. p. Studii de estetică. Dilema veche. Radu. Buc.. Cezar.a Funcţiile artei 1.. 1977. Ed. 2000 3. Ed. Buc. Ungureanu. 94-115. p. p. în rev. Scrisoare către dl. Iaşi.J. Nietzsche. Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1999 9. Jan. Abstracţie şi intropatie. Funcţia cinematografului.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 15. Univers. 43-50 4. Pierre. Heidegger. vol.W. 1989. vol. Buc. Humanitas. 1966.. Împotriva interpretării. Ed. Ed. Scrisoare către artişti. Buc. Worringer. Univers. Buc.. p. Opere complete – 3 – Omenesc.. Univers. 2000. 197-246. Timişoara. Împotriva interpretării. 403-405 14. I şi II. Superbia în ruină. Puterea imaginii. 2000 16. p. p. Estetica. Wilhelm.. 1971. Lukács. 1994. Ed. Univers... 345-346 425 .

Moles.28 Pancronism şi caducitate în sfera artei 1. Nr.. în Revue internationale de philosophie. Perenitatea operei literare. Eco. Gottlob. 1974. în rev. 62 5. Marino. Dilthey. Ed.27. 1968 8. Introducere în critica literară. Abraham. 42-43 9... Psihologia artei. p. Ed. p. p. Ed. 12⁄1970 10. Titu. Ed.. p. Wilhelm. Frege. S. L. 90-123 2.. pentru Literatură. Univers. 1973. p. 194-198 11. Sens şi semnificaţie. 1968. Logică şi filozofie. 426 . Poetica matematică. Buc.. Solomon. Opera deschisă. Marcus. Tudor. Al. Harpcenko. Politică. Ed. Vîgoţki. Ed. 1979. Esenţa filozofiei. 1966. Formes et communications. 1966. 50 şi urm. p. Critice (antologie). p. Univers. Academiei. Contemporanul. Buc. 415-431 (Comediile d-lui Caragiale) IV. pentru Literatură..B. Univers. Buc.B. p. Ed. Sociologie. Vianu. p. Ed. Mihail. în vol. 1969. ----.. Estetica. în vol. 49 6. Umberto. Ed. Humanitas. Buc. Philippide. Buc. Tineretului.. Estetică. Buc. 38 7.. Adrian. Buc. 81-83⁄1967 3.. Buc. Nr. Poetică. 1970.b Efectele artei Maiorescu. 2002. Buc. Buc. 169 4.. Meridiane. Ed.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală IV. Hölderlin. Artă şi ordinator.

15. filmul şi teatrul) Perspectiva genealogică şi istoricistă în studiul cinematografului Filmul ca limbaj şi limbajul filmului Funcţia (-ile) suportului reic în arta filmului Ritmul şi funcţiile sale în arta filmului Dialogul şi sunetele în film (v. receptorul) şi particularizările ei în cinematograf Conceptul de autor. clasificări clasice) Discurs comparatist prin raportarea reciprocă a artelor şi problema interferenţelor codurilor lor (ex. 5.9 discipline plus 3 domenii Estetica filmului CAPITOLUL V ESTETICA FILMULUI41 V. non-narativitatea azi) Conceptul de artă. 41 Obiectul şi problematica esteticii. 16. critica de artă şi critica de film Categoriile fundamentale ale esteticii şi/sau estetice şi absorbţia lor în cinematograf Mimesis-ul – concept gnoseologic şi estetic. 13. 6. Cine este autorul filmului? Condiţia naratologică şi estetica scenariului (v.1 Componentele tematice ale cursului de Estetica filmului (syllabus) 1. 8. 18. 2. 17. artistice şi extra-artistice în filme Filmul de artă ca "lume posibilă" Această disciplină de predă la Doctorat Anul I 427 . procesul creaţiei. 10. funcţiile lor) "Discursul de escortă" şi funcţiile lui în cinematograf Valori estetice. 14. 9. 7. Lukács) Componentele experienţei artistice (autorul. 3. 12. opera. 11. Raporturile între estetica filmului. mimesis-ul în cinematograf şi "dublul mimesis" în arta filmului (v. teoria filmului. 4.A. filmul ca artă Conceptul de operă de artă şi articulările lui în opera filmică Locul filmului în sistemul artelor (v. G.

Campbell. p. "Orizontul de aşteptare" al receptorului şi noţiunea de "cititor model" (Umberto Eco) Spiritul avangardelor şi rezonanţa lui în cinematograf Caracteristici ale post-modernităţii în artă Care sunt mărcile filmului post-modern? V. 27. New Jersey. Buc. The Hero with a Thousand Faces. 25. 33. temă. 23. Published by Princetown University Press. 24. 22. referinţă bibliografică pentru tema de mai sus. Dragostea (bărbat – femeie) 428 . de curent. basmele. sunt teme arhetipale pentru întreaga literatură şi artă. 1996. întrucât au fost produse de conştiinţa colectivă şi au caracter dinamic prin aceea că se amplifică periodic. 31. 29. Oswald şi Schaeffer. criteriile) Dimensiunea informaţională şi estetică a documentarului Condiţia specială a spectatorului de cinema (constrângere şi libertate).2 Teme şi/sau motive universale – surse permanente de creaţie cinematografică Recomandăm cartea: Ducrot. 1. ofensiva docu-dramei "Metaficţunile istoriografice" şi sensul lor "Viziunea asupra lumii" în opera unui regizor Tema obsesivă şi "lumea" predilectă a unui regizor Cinematograful ca spectacol în complexul artele spectacolului Actori de teatru – actori de film Conceptul estetic de stil şi stilul în cinematograf (individual. Iubirea sau erosul 2. 30. Miturile. 26. Noul Dicţionar Enciclopedic al Ştiinţelor Limbajului.A. 21.. regional.9 discipline plus 3 domenii Estetica filmului 19. create de conştiinţa colectivă. 32. legendele şi baladele sunt poveşti şi nu povestiri. 1949. funcţie). Princetown. 28. Ed. Aceste patru produse culturale. 20. naţional) Particularităţi stilistice ale filmului românesc Tipologii ale operelor cinematografice (v. Recomandăm. pentru acest tip de producţii. First Edition. Jean-Marie. Babel. de şcoală. Ficţiunea cinematografică. 411 – 420 (motiv. Joseph. pe lângă multe alte referinţe existente.

À l' est d'Eden. 2006. Dr. 11. Paolo Barzman – 2008 ş.a. Catastrofe naturale Catastrofe provocate de om (ex. în multiple versiuni regizate. de Rouben Mamoulian – 1931. Kerry Washington. regia Christopher Nolan. regia Kevin Macdonald. Victor Fleming a avut în distribuţie. regia Terence Fisher – 1960. Thora Birch. 8. 20. pe Spencer Tracy. 19. 24. re-semantizări şi re-evaluări ale trecutului (meta-ficţiuni istoriografice) Omul bestie Omul faţă cu tehnologia Omul în luptă cu natura Omul în lupta cu omul 429 .) Întoarcerea „fiului risipitor” – nerecunoaşterea valorii individuale Sacrificiul Sacrificiul inutil (ex. cu Hugh Jackman. 13. 9.) Conflictul între generaţii (ex. Last King of Scotland. Hyde. Harrison Ford. regia Sam Mendes. Star Wars. 6. Annette Bening. 16. Prestige. 23. printre alţii de Lucius Henderson în 1912.) Relaţia omului cu destinul . 10. Passion of Christ. James McAvoy. 7. Jeckyll and Mr. re-constituiri. 18. 17. Lana Turner. American Beauty. 15.fatalitatea Uitarea şi identitatea Nebunia şi identitatea Străinul Renegatul Naufragiatul Rebelul – antisistem Ravagiile „creaturii” „Viaţa ca vis” Re-stituiri. epidemii. regia George Lucas.) Legenda lui Faust (ex. 4.9 discipline plus 3 domenii Estetica filmului 3. 12. Ingrid Bergman. Christo Jivkov) Faţa întunecată a lumii – criminali în serie (ex. 1977. 14. 22. regia Mel Gibson. 5. războaie. Christian Bale. cu James Dean. cu James Caviezel. ex. cu Kevin Spacey. 21. Michael Caine. Carrie Fisher. Maia Morgenstern. regia Elia Cazan. cu Mark Hamill. în 1941. cu Forest Whitaker.

mirarea descoperirii de sine şi a "celuilat". 2007. Singurătatea şi singuraticii 39. dar şi "recunoaşterea" şi identificarea 43. Lâna de aur (ex. Apocalipsa (ex. 1979. Mitul eroului justiţiar 52. On the Beach/Ultimul ţărm. Sfântul Graal şi Regele Arthur 430 . Mitul lui Orfeu 42. Honglei Sun. Labyrinthes pour l'esprit. Mongolul. Mitul lui Sisif 44. Motivul Golemului 50. cu Ava Gardner şi Gregory Peck. Indiferenţa 38. Omul natural şi civilizaţia 33. Mitul „veşnicei reîntoarceri” şi/sau al veşnicului început 41. Argonauţii) 53. regia Francis Ford Coppola. 1959. legendelor.. Omul şi divinul 34. Robert Duvall) 47. Purgatoriul şi Infernul 40. Mitul eroului instaurator 51. Trădarea (ex. Iuda) 27. baladelor 48. Martin Sheen. Edenul (Raiul). Apocalipse now. regia Stanley Kramer. Războiul 26. Familia 29. Ura fraternă (ex. regia Serghei Bodrov. Mitul lui Narcis. din Iliada şi Odiseea 49. Cavalerii „mesei rotunde”. Lupta omului pentru o idee 30. Fraţii Taviani şi Jim Buchanam. Crima şi pedeapsa 32.. 2007) 46. Drumul iniţiatic 31.9 discipline plus 3 domenii Estetica filmului 25. Structuri ale basmelor. cu Tadanobu Asano. cu Marlon Brando. Gelozia (invidia) 36. "Le courrier du livre". Episoade paradigmatice din Biblie. Laşitatea 37. Prietenia 35. Labirintul şi minotaurul (ex. Cain şi Abel. Mitul lui Prometeu 45. Khulan Chuluun) 28.

Samain 68. Buc. Jeanne Moreau. 146-147) 56. Dedublarea "Eului" 58. Nr. Cate Blanchett. 1969) 61. Camus. Verlaine. ELU. Macedonski 65.Eminescu a pus ca subtitlu la poezia "Împărat şi proletar". România literară. "Celălalt" şi Alien (regia Ridley Scott) 62. Cary Elwes) 72. Nevrozele. 73-81 şi Don Juan. regia Martin Scorsese. 2003. p. filmul Vasul fantomă. Mitul Cuceritorului. Don Juanism-ul (v. Twiste. Ed. v. Centrul sufletesc şi centrul divin (relaţia dintre ele. macabrul. p. Premoniţie genială a cinematografului . Buc. regia Jan de Bont. Zbor deasupra unui cuib de cuci. Alcoolul. la Rodenbach. Danny DeVito şi Procesul. Rimbaud.. la Rollinat. Mircea. Roland. la Jules Laforgue 67. Eliade. Bill Paxton. Repertoar de teme la simbolişti. 2004. Univers. cu Anthony Perkins. cu Michael Berryman. văzând pânza 431 . "Umbre pe pânza vremii". Icar (v. la Baudelaire (şi cavoul) 66. Mitul lui Sisif. Tratat de antropologie teatrală. O canoe de hârtie. la Verlaine 69. Captivitatea omului în universul concentraţionar şi în "rama" spaţiotemporală (ex. Univers. Eugenio. Drumul spre centru. Colecţiile Cotidianului. Orson Welles) 59. Romeo şi Julieta – familiile în conflict 71. p. ELU. Jammes.. filmul Aviatorul.. Ploaia. cu Helen Hunt. Plumbul (singular) la Bacovia 70. 3/2009 şi Nr. ed. 1991. Olandezul zburător (v. S. în rev. Buc. regia Michael Curtiz. 1969. regia Orson Welles. de Christian Biet. clavirul.. Victima şi călăul (v. 1941) 57. Catastrofe provocate de om 73. 1996. Buc. cu Leonardo DiCaprio. Barthes. Barba.4 64. Catastrofele naturale (ex. Cadavrele. Unitext. 1962. 139-145) (ex. Kate Beckinsale) 63. regia Milos Forman. Albert. Mwako Cumbuka. Ftizia. făcut de Ov. 2008) 55. 1975.9 discipline plus 3 domenii Estetica filmului 54. Gemenii şi avatarurile lor 60. Despre Racine. Crohmălniceanu şi citat de Ioana Pârvulescu. Buc. Ed.

poetica filmului şi teoria filmului 9. Cluj-Napoca. recomandăm referinţele bibliografice la care trimit autorii Jacques Aumont. Filmul de ficţiune ca povestire 2. fatalitatea) N.A. p. Genuri şi tipologii de film 5. Comparaţie între estetica filmului. dr. jurii. Ed. 9 sunt preluate de la prof. subiecte şi probleme de Estetica filmului 1. sacrificiul inutil. 2007.Filmul şi spectatorul său. Valori cognitive şi estetice în arta remake-ului 13.B.efigie a epocii 4. de la scenariu la sala de proiecţie 11. 168-170 . Filmul documentar . utilitare. p. Filmul în raport cu celelalte arte 6. p. astfel: . catastrofe provocate de om. Valorile extra-estetice în film (morale. familie în conflict.Cinematografie şi limbaj. criminal în serie. vitale. Ce intenţie poartă procedeul making-of? 12. N. politice. Condiţia spectatorilor în raport cu diferitele arte şi finalităţile acestora 10. grupurile de artişti etc. univ.9 discipline plus 3 domenii Estetica filmului ca ecran sau scenă fixe. p. Pentru cei interesaţi de problematica restrânsă a esteticii de film. istorice) 8. Dintre temele enumerate mai sus. juridice. Marc Vernet în Estetica filmului. Instanţele de legitimare şi validare estetică a operelor cinematografice (public.Filmul ca reprezentare vizuală şi sonoră. 217-218 V. 39 . Radu Nicoară (Romeo şi Julieta. catastrofe naturale. religioase. întoarcerea fiului risipitor. critică. Alain Bergala. mitul faustian.B. Prezenţa celorlalte arte în film – juxtapunerea 7. Funcţia cognitivă axiologică şi estetică a remake-urilor 14.3 Teme. Filmul de ficţiune ca fantasmă 3.Cinematografie şi naraţiune. 118-119 . pe care se înscriu evenimente ce nasc timpul istoric. Ideea Design & Print. Drumul filmului din punct de vedere estetic. filosofice.) 432 . Michel Marie.

şcoală 34. Ritmul – mijloc constructiv al naraţiunii cinematografice 37. Problema suportului imaginii de film (suportul magnetic/ digital/clasic) 32. estetică şi axiologică? 27. Dimensiunea cognitivă a finalurilor 30.de aur” a filmului? 433 . Particularităţi ale suportului în expresia şi comunicarea de tip cinematografic – imaginea în oglindă 16. Filmul ca spectacol 21. sinecdoca. parabola.. alegoria. metafora. Problema anecdoticii. Filme de notorietate cultural-estetică. Opera de artă se poate transpune într-un alt limbaj. exprimând concret. Valori estetice şi artistice în film (v. Muzicalul ca gen cinematografic 22. Lumea predilectă a unui regizor. Problema expresivităţii estetice a peliculelor alb/negru şi color 17. sensibil o idee valoroasă (studiu de caz) 23. Personajul predilect al unui regizor 35. subiectului şi cinematograful pur (abstract) 18. Condiţia receptorului în sala de cinema 26. curent. etc.) 29. Leitmotivul în film (vizual sau sonor) 31. Figuri de stil predilecte pentru cinema (ex. Există o perioadă . Tema obsesivă a unui regizor 33.9 discipline plus 3 domenii Estetica filmului 15. Orientări/trăsături în arta actuală a filmului (evitarea temelor mari / reducerea esteticului în favoarea socialului şi a actualităţii brute / diminuarea prestigiului ficţiunii /dispariţia personajului paradigmatic) 38. metonimia. Comparaţie între filmul ficţiune şi documentar 28. Cinematograful ca industrie? 19. Estetica fenomenologică) 36. Să demonstrăm cum cinematograful e artă şi iluzie acceptată 20. un hermeneut 39. Caracterul proteic al filmului 41. Ce condiţii trebuie să îndeplinească o peliculă ca să fie film? 24. Regizorul. De ce şi cum să luptăm împotriva „yankeilor”? 40. Despre originile filmului şi nevoile la care a răspuns 25. cu echivalenţă semantică.

revenim asupra unei opere de mai multe ori? Raportul dintre realitate şi film Să dublăm sau nu vocea în film? Caracterul funcţional al muzicii de film Dacă un film sau o operă de artă se poate povesti în limbaj logicoverbal. 59. comunicative şi estetice ale filmului ca artă Drumul care se deschide personajului la finalul filmului „Liberul arbitru” al protagonistului în naraţiunea cinematografică De ce. 60. regizor Spusul şi nespusul în arta filmului – relaţia dintre goluri şi plinuri Elipsa şi funcţiile sale Importanţa . 64. 47. 54. 55. 67. 49. etice..CUM-ului” în cinematograf şi raportul lui cu . religioase ale unui. 43.. 46. Funcţiile cognitive. 58. 65. fără reziduuri semantice şi/sau axiologice? Comparaţie axiologică între un film şi opera literară ce-i stă drept sursă Se regăseşte autorul scenariului sau al filmului într-unul dintre personaje? Soarta actorului de film în era digitalului Sursele teoretico-metafizice.9 discipline plus 3 domenii Estetica filmului 42. 45. 52. Teorii despre funcţiile lui Contrastul lumină-întuneric în filmele „noire” şi efectele lui Simbolul în arta filmului (simboluri general-culturale. 48. 62. 63. 53. 51.. ca receptori.CE-ul” (viziunea ca atitudine faţă de lume) Repetabilitatea în film şi funcţiile ei Viziunea despre lume ca strat adânc al operei cinematografice şi raportul ei cu valoarea postulativă Modul de existenţă al operei cinematografice Studiu comparatist între actorul de teatru şi actorul de film după criteriul efemerităţii Noţiunea de „val” în istoria cinematografului Filmul „de autor” ca noţiune estetică Problema sincroniei şi soluţia ei în film Funcţia estetică şi comunicaţională a travelingului şi a racordului Montajul. 66. 57. 61.. antropologice. 56. 50. 44. simboluri originale) 434 .

cum e cazul operelor filmice aparţinând cinematografului independent (căci zice Göethe: „Şi a nu avea stil. teatru şi film 82. Procedeul „punerii în abis” şi efectele sale cognitive. Raţiuni extraestetice şi finalităţi artistice în producerea filmelor de comandă (ex. Stilul ca amprentă a unui curent. Articulările codului filmic după Umberto Eco 79. Studiu comparatist între artele surori: teatrul şi filmul (modul de existenţă al acestora. Cassablanca. Filmul de atmosferă şi procedeele realizării lui 77. Orientări estetice şi tematice în filmul contemporan 80. fantastic şi miraculos în arta filmului (analiză de caz) 83. limbaj. culturale. Estetic şi religios în filmele cu subiect religioase (v.”) 69. Natura dialogului şi funcţiile lui în literatură. a unei grupări. finalităţi psihice. este un stil. Literaritatea. Experienţă şi experiment în arta filmului 74. teatralitatea şi filmicitatea – ipostaze ale artisticităţii 81. morfologia spaţio-temporală. a unei şcoli. Filmul în constelaţia sinergică a artelor 73. Straniu. Straturile operei de artă cinematografice 78. etc. Crucişătorul Potemkin. estetice. a unui artist individual.) 42 Riegl 435 . Despre funcţionalitatea „canonului” în sfera conştiinţei estetice asupra filmului 87. estetice şi psihologice 84. Problema naratologică şi estetică a repetabilităţii în opera cinematografică – previzibil şi imprevizibil 72. Puterea voinţei. practică un stil. condiţiile receptorilor-spectatori. Evanghelia după Matei. Estetic şi politic în „filmul politic” 88.) 76. Predilecţia pentru vis a unor realizatori de film 71. Ce stă „în spatele”42 operei de artă cinematografice 75. morale) 70.9 discipline plus 3 domenii Estetica filmului 68. Chiar şi artiştii care se dezic de stil. Cinematograful – geneză şi istorie 85. Regina Margot etc. Aspecte ale esteticii filmului postmodern 86.

Linda Hutcheon – Metaficţiunile istoriografice) 436 . grafica 3 D. talk-show 96. Standardele melodramei (v. Mijloacele de persuasiune ale filmului în comparaţie cu celelelte arte 110.versiune faţă de filmele originare 93. remake-uri. Almodòvar) 111. Limba si vocabularul personajelor 112. Valoarea artistică şi cognitivă a filmelor . tema şi sensul în opera cinematografică 98. narativă şi comunicaţională a dialogului – privire comparatistă: literatură.filmul parodie) 92. Estetic şi psihologic în filmele cu subiecte pregnant psihologice (v. Dacă subiectul sau tema determină alura expresiei estetice? 106.9 discipline plus 3 domenii Estetica filmului 89. Pancronism şi caducitate în operele filmice. Subiectul. Filmul clasic – filmul postmodern 102. Războiul stelelor. Dacă opera întreagă a unui regizor de film are sau trebuie să aibă . Odiseea spaţială. Canoanele filmului antropologic 100. Parodia. Filmul . teatru. Funcţia cognitivă. explozii. Valenţele estetice ale filmului SF (ex. Filmul cu pregnanţă propagandistică 108. Riefensthal) 107. Alien-ul în cinematograf 105. Unde şi când se petrece acţiunea 113. 88 minute) 90. parodii 95. cascade.emblemă a unei civilizaţii 109.unitate’’? 101. Valori estetice ale curentelor „neo” şi „post” în cinema 94. universal şi provincial 103. Regimul estetic al metaficţiunilor istoriografice (v. Influenţe ale tehnologiei asupra esteticii filmului 99. „Filmele din filme se fac”. Matrix) 104. gen artistic parazit (analiza de caz . etc. Filme izbutite estetic în slujba unei ideologii nocive (Eisenstein. film. b) film – viaţă – film 97. versiuni.. măşti. 91. Utilitatea instrumentelor tehnice în dezvoltarea cinematografică a povestirii. Două direcţii posibile: a) viaţă – film – viaţă.

dintre erotic şi pornografic? 121. Proasta educaţie. Vârsta estetică şi artistică a artei filmului 137. Codificările straturilor semantice în . Raţiunea estetică a citatului în film (ex. Anul trecut la Marienbad. Există cenzură estetică? 134. Woody Allen citează din Fellini şi Almodòvar în Totul despre mama mea citează din Totul despre Eva) 127. Universul diegetic – un criteriu pentru .9 discipline plus 3 domenii Estetica filmului 114. Filme în care se respectă cele trei unităţi aristotelice 126. Cât de subţire e firul dintre licenţios şi estetic. Nu există ţară pentru bătrâni) 132. Stilul artistic (al curentului. orientare 135. Ce distanţă morală este între exercitarea legii juridice prin violenţă şi sadism? 123. 8 ½.. Libertăţile şi constrângerile regizorului de film 120. Teatru în film (ex. Un tramvai numit dorinţă şi Copii paradisului) 129. Scurt expozeu al cenzurii în sfera cinematografului 122.filmul de artă’’ (ex. Filme paradigmatice (reprezentative) pentru un curent.. Raţiunea estetică a fotogeniei în arta filmului 133. Schiţă de portret a tipului de film postmodern 116. A fost cândva în America) 130. Exemple de filme cu secvenţa sau replica cheie 118. De ce plac multora filmele care îi sperie? 124.. fragmentaritate şi circularitate – criterii formale de clasificare a filmelor 125.film în film’’ 128. Sistemele de valori ale personajelor 119. Ce înseamnă „film de artă’’ ? 131. şcoală. Sensul estetic al procedeului . Linearitate clasică.lectura’’ şi evaluarea estetică a unei opere cinematografice 115. Stil şi/sau modă în emergenţa viziunii cinematografice 437 . Problema temporalităţii şi procedeul startificării planurilor temporale (ex. al şcolii şi al autorului) 136. Scenariul ca literatură (gen literar) 117.

9 discipline plus 3 domenii Estetica filmului 138. Indicativele filmului comercial în funcţie de gustul epocilor 160. Staraturile sociale şi conflictele lor reprezentate în povestiri cinematografice (v. Dimensiunea poetică a unor filme 158. Esteticitatea telenovelelor şi spectatorii acestora 156. un scandal axiologic (v. Dacă se poate disjunge în câmpul operelor filmice între arta înaltă şi arta pentru mase 438 . Valorizarea estetică a aventurii în arta filmului 150. Valorizarea estetică a riscului (curajului) în arta filmului 149. Fundalul social al povestirii filmice (moduri operante de sugerare a lui) 154. Este universal valabilă regula conform căreia protagonistul trebuie să evolueze psihic şi/sau moral? 142. Influenţe ale artei filmului asupra altor arte 151. Vedetele de ieri şi „succedaneele” lor de azi. Esteticitatea serialelor pentru TV şi modul de narare pe care se întemeiază 157. Particularităţi ale limbajului cinematografic prin raportare la celelalte arte 139. Pregnanţa – o caracteristică indispensabilă a semnelor în film 143. invazia surogatelor) 161. Spiritul avangardelor în mişcarea gândirii estetice despre cinematograf 140. Valorizarea estetică a sacrificiului în arta filmului 148. Filmele unei perioade. Clişeul paternal (originar) al western-ului – rădăcină a perenităţii lui 162. Valorizarea estetică a fericirii în arta filmului 147. Manifeste poetice în sfera cinematografului 141. declasarea ascendentă şi declasarea descendentă) 152. Valorizarea estetică a suferinţei în arta filmului 146. Stil şi manieră în arta filmului 159. Locul filmului în sistemul artelor după criteriul stimulării imaginaţiei receptorului 155. Scurt expozeu despre importanţa temperamentelor hipocratice în filme reprezentative pentru cinematografie 145. oglindă a mentalităţii dominante 144. Moral şi estetic în finalurile în care răufăcătorii simpatici sfârşesc apoteotic 153.

p. Dacă toate relaţiile sentimentale descrise în filme sunt de tip romantic? 187. Tonul. Chubbuck. Discurs asupra „discursului de escortă” în arta filmului 171. tempo-ul şi verosimilitatea – garanţii ale experienţei estetice constructive reuşite 183. Germeni cinematografici în proza literară transpusă pe ecran 184. Versiuni (transpuneri) cinematografice ale aceluiaşi roman 185. Vernacular şi universal în operele cinematografice 178. 148-166) 164. policromă. Indicativele filmului „de succes” 179. Orice prezenţă a oniricului în filme trebuie dedusă din poetica suprarealismului? 173. Circumstanţele anterioare ale personajelor naraţiunii filmice 170.9 discipline plus 3 domenii Estetica filmului 163. Ivana. Filme realizate ca o artă combinatorie („ars combinatoria”) a întregii opere a unui scriitor (ex. Posibil şi probabil în emergenţa narativă 439 . Exemple de poetici de autor (regizor) scrise sau implicite în operă 175. principii şi teorii ştiinţifice 168. unduioasă şi dinamică se trage din stilul baroc? 174. Distincţia dintre „divertismentul serios” şi cel derizoriu 166. Filmul ca marfă 182. Ed. 2007. Melodie neterminată pentru pianina mecanică) 186. Orice încărcătură polimorfă. Viziunea despre lume în capodoperele cinematografului 167. Exemple de filme inspirate de postulate. Ispita universalităţii în filmele româneşti 176. Regimul narativ şi estetic al hazardului (ex. Buc. Valoare. Filme construite după modelul visului fiziologic 169. Faptele personajelor şi obiectele utilizate de ele – simptome ale temperamentului şi orientării lor axiologice (v. Poetica minimalismului în filmele minimaliste 181. Puterea actorului. originalitate şi accesibilitate – dimensiuni ale frumosului în arta fimului 177. Coabitarea sensului malefic cu executarea măiestrită sau reprezentarea frumoasă a realităţii urâte 165. Problema mântuirii protagonistului 180. Nu există ţară pentru bătrâni şi Babel) 172. Quality Books.

Tipul de personaj constant în filmografia unui regizor (scenarist). literatura. industria şi comerţul în spaţiul cinematografiei 192. Ed. Direcţii posibile ale actorului: de la personaj spre el şi de la el spre personaj 207. Cum se corelează arta. dramaturgia) 198. Constant şi variabil în dramaturgia cinematografică 209. Reflecţii asupra vârstei actuale a cinematografului 190. Oswald şi Schaeffer. Motivaţiile estetice şi naratologice ale procedeelor tehnice (panoramare. Vocabularul şi limbajul artei filmului 440 . 1996. Personalităţi ale artei actorului de cinema 200. Tipuri de personaje reliefante şi memorabile create în sfera artei filmului (v.. Filmul – sinteză. Jean-Marie. Buc. Ipostaza de iluzie a filmului în comparaţie cu televiziunea 210. Noul dicţionar enciclopedic al Ştiinţelor Limbajului. În ce constă importanţa numelor personajelor în filmele de artă 203. Artistic. Oswald şi Schaeffer. Babel. generatoare de originalitate 204. traveling. Noul dicţionar enciclopedic al Ştiinţelor Limbajului. Dimensiunea culturală a artei filmului 196. Indicarea şi analiza „referinţei” într-un film bine construit (v. enchenee. artele plastice. personaj (în literatură. 224-241) 202. transfocare. Efectele umbrei în filme 194. 1996. persona. Ducrot. studiul lui Walter Benjamin. Jean-Marie. 199. „Lumea” şi problematica predilectă a unui regizor mare 197. persoană. Ducrot. Babel. personalitate. racordurile. teatru. Opera de artă în epoca reproductibilităţii tehnice) 191. Filmul ca o formă de viaţă imaginată 206. Buc. p. Omul faţă cu „societatea în dezordine” 189. Efectele multiplicării la scară industrială a filmelor (v.9 discipline plus 3 domenii Estetica filmului 188. film) (v. „Idiolectul estetic” şi ambiguitatea estetică – însuşiri ale operei filmice. planurile. focale. Ed. Excurs asupra noţiunilor: individ. etc. Sensul estetic şi cel antropologic al omului în filme 205. 485-491) 201. estetic şi non-artistic în arta filmului 193.. sincreză sau artă autonomă 195.) 208. p.

Utopia cinematografică.. p. Omul în raport cu divinitatea (ex... b) versiuni ale unor filme paradigmatice. 2006. Despre coeficientul de originalitate în filme (filme cu doza mai mică de originalitate: a) remake-uri. sinecdocă. Ceauşu. Guido. Funcţiile actanţială şi estetică a personajului absent (ex. Personaje emblematice şi perene în cinematograful universal 232. Vocabularul şi limbajul în sfera cinematografului 225. Meridiane. Filme în care idei şi/sau valori sunt exprimate prin procedeul personificării 220.9 discipline plus 3 domenii Estetica filmului 211. c) filme făcute a la.I. estetic. Once Upon a Time in America. d) filme parodice. Sensul de utopie al filmului (v. Fundaţiei Pro. ed. Moise. 317-339) 231. Lenin) 230.. Secţiunea de aur. etc – în unele filme 215. 1992) 227. Recursul la figuri de stil pentru evitarea „forfecei” cenzurii: metaforă. e) serialele 214. Buc. (maniera lui „X”). Omul generic într-unul din stadiile: etic. Ed. 2005) 228. Motivaţiile ponderii sporite a extraesteticului în filmele recente 213. Personaje emblematice şi perene în cinematograful românesc 441 . – omul şi personajul 223. Ceilalţi. Estetism şi calofilie în arta filmului (v. Mircea Veroiu) 212. Hamlet) 224. Actorul X. parabolă. Manipularea prin cinematograf (v. Iubita locotenentului francez. Buc.. religios – după S. – omul şi opera 222. metonimie. Humanitas. Vinovatul fără vină 219. Măreţia lui Iov. Spectator de film – spectator de teatru (v. Aşteptându-l pe Godot. Condiţia estetică a scenariului de film 229... Aristarco. Praxis-ul estetic al corpului actorului de film şi teatru 221. Prometeu) 216. „Cinematograful este cel mai bun mijloc de agitaţie în mase” V. Kierkegaard 217. Fenomenologia aroganţei. Buc. „Secţiunea de aur” în film (v. Mario. Gheorghe. Protagonistul în raport cu încercarea (ordalie sau situaţie limită) 218. Olivio. Iona. Regizorul X. Ed... Ipostaza de „iluzie” a filmului faţă de televiziune 226.

Estetica filmului. Jacques.9 discipline plus 3 domenii Estetica filmului 233. Estetica filmului. Filme puternic gramaticalizate – filme slab gramaticalizate 240. p. 2007. Ideea Design & Print. Ed. 2007. modelul din cartea lui Rene Wellek şi Austin Warren. 2007. Ideea Design & Print. Marc Vernet. Cluj-Napoca. Marc. Jacques. Alain. Povestire. Alain Bergala. Aspecte pregnante ale actorului de film 235. componente inextricabile ale filmului 239. 2007. Ideea Design & Print. Aumont. Problema referentului (v. ELU. Michel Marie. p. Alain Bergala. diegeză (v. Estetica filmului. Marc Vernet. 99-101). Aumont. 81-92. Alain Bergala. 155-170) 247.. ClujNapoca. Verosimilitate în film (v. Ed. valoarea şi ideea „aderă la suport” (analiză de caz: filmografia lui Tarkowski) 236. Aumont. Jacques. Cluj-Napoca. formă. Teoria literaturii. Despre unitatea anatomo-morfo-fiziologică a filmului de artă 238. 94-109) 242. Ideea Design & Print. valoare şi idee. 78-81) 243. Estetica filmului. Bergala. Aumont. 94-98) 246. Michel. Cluj-Napoca. Estetica filmului. Analiza intrinsecă şi extrinsecă a operei cinematografice (v. Ideea Design & Print. Alain Bergala. Jacques. Aumont. Marc Vernet. Ed. Estetica filmului. ClujNapoca. Concret-sensibil. p. 2007. Vernet. Estetica filmului. 2007. Marc Vernet. Informaţia. Aumont. Michel Marie. Alain Bergala. 2007. p. Jacques. Cluj-Napoca. Marc Vernet. Ficţiunea în film. Stilul estetic al filmului românesc . 442 . Michel Marie. Conceptul de „cinematografie clasică” (v. Michel Marie. Ed. Jacques. Ed. Michel Marie. Ideea Design & Print. Filmul ca ritual (v. 92-94) 244. Michel Marie. Filmul ca text (v. Marie. Alain Bergala. naraţiune. Ed.ierarhie axiologic-estetică a filmelor româneşti (canon) 234. Ideea Design & Print. 109-118) 245. Ed. Marc Vernet. 1967. p. 77-87. 105-469) 237. p. Cluj-Napoca. sau filmul ca ficţiune (v. p. Aumont. Jacques. Titlul filmului ca element al „discursului de escortă” 241. p. Buc.

1974. Michel Marie. Estetica filmului. 2007. Michel Marie. Interpretarea filmului de către mişcarea cognitivistă (Nöel Caroll. Noël. Guido. Receptarea filmului ca plăcere dezinteresată (Uninteressiertes Wohlgefallen) 260.. p. p. Mimesis şi anti-mimesis în arta filmului (Lukàcs. Estetica. 1957 sau alte ediţii) 259. Linearitate clasică sau fragmentaritate 253. Ştiinţifică. Reificare şi semnificaţie în creaţia cinematografică 266. 171-174) 249. Ideea Design & Print. p. Personajele în film (v. 2007. ed. Ed. 101-103) 250. Aumont. Poetica. Aumont. Buc. p. Buc. Meridiane. Funcţia catharctică a cinematografului (Aristotel. Utopia cinematografică. Meridiane. Jacques. 1992) 254. Ed. ed. vol. 2001. p. Estetica filmului. Cluj-Napoca. Robert Stam) 262. 2007. Filmul ca mărturie a spiritului „care animă civilizaţia umană” (Hannah Arendt) 263. 429-457) 258. Perspectiva psihanalitică în operaţia hermeneutică asupra filmului 256. Ed. Alain Bergala. Cluj-Napoca. Un praxis al cinematografului. Ideea Design & Print. Buc. Filmul ca întrupare a lui „sensus communis” şi „locus” privilegiat al umanului 264. 121-170) 251.. Forme ale agresivităţii şi violenţei în sfera cinematografului şi sensul lor 261. Limbajul filmului (v. II. Jacques. Georg. Marc Vernet. Aumont. Aristarco. Burch. Spaţio-temporalitatea în film (v. Meridiane. Michel Marie.9 discipline plus 3 domenii Estetica filmului 248. Virtuţile plastice expresive şi comunicaţionale ale imaginii digitale 443 . 15-43) 255. Filmul ca utopie (v. Ed. Marc Vernet. Alain Bergala. 87-92. Filmul ca artifact 257. Buc. Ciné-veritee-ul şi documentarul (studio comparatist) 252.. Marc Vernet. Jacques. Spectatorul de film (v v. Estetica filmului. Cluj-Napoca. Ed. Durabil şi efemer în lumea filmului 265.. Ideea Design & Print. Alain Bergala. David Bordwell.

emoţionale şi axiologice) 268. Estetica lui Kant şi judecata de gust 444 . Ce înseamnă „film de autor”? 282. Talent. Cum „se citeşte” un film? „Cititorul model” 292. Valorizarea cinematografică a spaţio-temporalităţii 287. Comparaţie estetică între teatru şi film 276. vocaţie. Prin ce un film este postmodern? 281. Impersonalitatea artistului 293. Ficţionalitatea în opera filmică 280. „Moartea artei”. Forrest Gump) 269. Raporturile dintre realitate şi film 284. Receptor de teatru – receptor de film 277. Distincţia fenomenologică dintre operă şi „obiectul” estetic 295. Actor de teatru – actor de film 285. Filmul – artă spectaculară 275. Estetica filmului digital şi valoarea efectelor speciale (ex. succesiune şi simultaneitate în arta cinematografică 279. Geneza (nu istoria) filmului 294. Despre raportul dintre succes şi valoare în sfera artelor 290. Criterii pentru ierarhia valorilor estetice 289. Poate exista ca artă filmul non-narativ? 270. Regimul valorilor extra-artistice în opera de artă filmică 278. Dimensiunea estetică a filmelor de comandă 274. Estetica lui Nietzsche 297. geniu 288. după Hegel 296. Problema suportului sensibil al artelor 271. Simbolurile în cinematograf şi valorile lor estetice 273. Conceptul de operă de artă 291. Sincronie. Ce înseamnă „orizont de aşteptare”? 283. Originea genului docu-dramă şi finalităţile sale (cognitive.9 discipline plus 3 domenii Estetica filmului 267. Previzibil şi imprevizibil în arta filmului 286. Tema drumului în arta filmului 272.

Arta filmului. Bálasz.B. p. Buc. Guido. Meridiane. 2004 6. Ed. Unatc Press. ----. Los Angeles. Arijon.. p. 2010 445 . Buc. Dan. Studentliteratur.. Esthétique du film. Alain Bergala. Editions de l'Arche. biblioteca Unatc. Paris.. 29-32 (filmul ca limbaj) 14.. Paris. 1965 11. Buc. Mihai. 51-55 3. Ed. Despre categoriile estetice fundamentale şi/sau ale esteticii b. Categorii estetice derivate şi/sau ale esteticii V. Categorii estetice fundamentale şi/sau ale esteticii c. ESPLA. "Elipsa". Limbajul imagine. Editions Fernand Nathan. Andersson şi Edling.9 discipline plus 3 domenii Estetica filmului V. 1999. P. Buc. ----. Michel Marie. Buc. Ed. Grammar of the Film Language. Institutul European. 1991 7. Le cinéma est un art. Stockholm. 1979 8. 1992 12.. Abbot. după cum urmează: a. Filmul ca artă. 262-275 (dialogul în film). Henri. Bibliografia cursului de Estetica filmului V. François Revaz.B. Cinematografia ca artă. Siliman James Press. Poster H..A. Utopia cinematografică. Diary Fiction: Writting as action. Bela.B.1 Reflecţii teoretice de ordin cultural şi estetic asupra artei filmului 1. Buc. 1957 15. Analiza povestirii. ed. 1989 9.F. Paris. ELU. Arheim... Marc Vernet. teză de doctorat. Imaginea. editors. 314-337 şi Neorealismul la p. Meridiane. 1983 13.4 Categoriile estetice – vezi bibliografia corespunzătoare la Capitolul IV Estetică generală (subcapitolul IV. Ed. Adam.U. Meridiane. 1984 2. Arta şi percepţia vizuală. 1968. R. Albérès. Istoria romanului modern. Iaşi. Aristarco. 19. Agel. Cornell University Press.3). 1991 10. Rudolf. mijloc principal de expresie în arta cinematografică.. 337-359 5. . Jean-Michel. Buc. Modern Filmteori 1-2. Jacques. Alexandru.. p. Spre fotograma ideală. Bandac.. ----. Aumont. Daniel. 1966 4.M. Esthétique du cinéma. 1957. Buc. p.

Buc. biblioteca Unatc. Harvard University Press. New York.. Ce este cinematograful. 2009 20. Omul cu aparatul de filmat. Gheorghe. Bazin. 1973 23. Univers. p. New York. André.. 1983 24. Berlin: Mouton Publishers. Bourdieu.on the History of. biblioteca Unatc. Univers.. Sima Jonas. 105 scenografi români. 90-132 (teatru şi cinema). Bordwell. Cine-ochiul – istoria unei poetici. Botoşeneanu (-Oprea). Pierre. Bergman and Bergman. Regulile artei. biblioteca Unatc. 2006 22. Stig. Ed.. Cambridge. Buckland. Making Meaning. Teoria generală a criticii. The Cognitive Semiotics of Film. David. Manns Torsten. Jurnalul de actualităţi – de la actualităţile lui Lumière la jurnalul CNN. Editura Le Cerf. New York. Bordwell. ----. Arvin Press. ----. ----. Bălăşoiu. Bjorkman. 1984 34. 2010 19.. 1997 26. David. p. 1997 28. Qu'est-ce que le cinema. The Classical Hollywood Cinema: Film Style and Mode of Production to 1960. 1998 32. 2004 30. Wayne C. Alina. Buc. Buc. The Pitt Building. Cambridge. teză de doctorat. 132-138 (pictură şi cinema) 17. Unatc Press. 1985. Simon and Schuster. 2005 31. ed. Booth.. Ed. (Dan) Sorin. ed. 2004 21. O istorie subiectivă a scenografiei române de film.. Film art. teză de doctorat. p. 1965. Ed. ----. 1997 25. 302322 (v. Buc. Branigan. 41-50) 33. London. Cambridge. The Rhetoric of Fiction. Buc. 2008 18.. Film Style . 1968.. Brandi. Poetica lui Dziga Vertov. despre "dublul mimesis" şi de citit din Utopia cinematografică de Aristarco. 1991 27. Point of View in the Cinema: A Theory of Narration san Subjectivity in Classical Film. Bârgăoanu. ----. Columbia University Press. Unatc Press. Narration in the Fiction Film. Bucureşti: platou de filmare. Buc. Buc. Cesare. ----. Edward.9 discipline plus 3 domenii Estetica filmului 16. Meridiane. Routledge. teză de doctorat. Buc. McGraw-Hill. Chicago. Harvard Univeristy Press. Janet Steiger and Kristin Thompson. ----. 1985 29. University of Chicago Press. Paris. 2004 446 .. Warren. Buc.

biblioteca Unatc. Ceauşu. White Burnett.. Cazan. Fenomenologia aroganţei. Buc. Burke. 1974 39. 2003 48. ----. Canadian Journal of film studies / Revue canadienne d'etudes cinematographiques. New York. ----. Carabăţ. biblioteca Unatc.. nr. 2000 52... Ed. The Hero with a Thousand Faces. Ed. Peter. 1984 38. Identitate naţională şi culturală versus globalizare – o falsă dilemă. 2009 41. cap. Mircea. Gheorghe.. Paris. teză de doctorat. vol.. 2009 36. Filmul şi armele. 1992 43. Manuela. The Philosophy of Literary Form. Buc. Dan Eugen. Minneapolis: University of Minnesota Press. 2007 447 .. 47-53 51. biblioteca Unatc. The Fiction Writer's Handbook. Nathan. Theory of the Avant-Garde. Studii de tipologie filmică. Horia. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Campbell. Chiriţă. Gheorghe. teză de doctorat. II. Elemente de constituire a semnificaţiei în mass-media în Europa. p. Bunescu. Ed. ----. Buc. Revoluţia digitală în televiziune şi cinematografie. New York. 1982 49. Burch. teză de doctorat. Realismul magic în cinema. University California Press. Meridiane. A Concise History of the Romanian Film. Buc. Ed. Ed. în vol. 22. Jean Negulescu. 2001 37. Fundaţiei Pro. Joseph. Determinări estetice ale imaginii de film şi televiziune. Noël. Buc. Un praxis al cinematografului. Dumitru. Buc. ed. 1. 2000 45. Fundaţiei PRO. Les Théories du cinéma depuis 1945. Buc.. teză de doctorat. Burnett. Ed. Princeton. Kenneth. Meridiane. Buc. 1972 42. ----. Unatc. Berkeley. 1979 40. Alo. Cadaru. 317-339 47. biblioteca Unatc. Buc. Burger. 2006..9 discipline plus 3 domenii Estetica filmului 35. Hallie. Francesco. Princeton University. 2009 46. Cinema 2000. 7 discipline: orizonturi culturale. Buc. 2001 44. Barnes and Noble. p. 1983 50. Cernat.. Casetti.

London. ----. 2010 54. 2010 56. Teatrul muzical – calea spre performanţă. Rao. Cristina. 2003 55.. 1997 71. Dragomirescu.. The Time... Copiii – personaje emblematice şi perene în film. Austin. Buc. 2006 68.. biblioteca Unatc. Connor. nr. Unatc Press. biblioteca Unatc. Cinematography: The Creative use of Reality. 1976 70. Mircea. Valorile stilistice ale cinematografului lui Mircea Veroiu. Algos. Oxford.9 discipline plus 3 domenii Estetica filmului 53. Oxford University Press. Buc. Valeriu. 2000 63. Dalu. Steven.. New York. 4: Les Cristaux de temps). Chiţescu. Arta şi noile tehnologii. Unatc Press. Comunicarea.. teză de doctorat. 2005 61. Mihail. Florence. teză de doctorat. Beatrice. biblioteca Unatc. Major Film Theories. Filmul de televiziune. Buc. The Athlone Press. Duma. Iuliana. Andrew. Dana (coord. p. Ed. Constantinescu. 2000. Dinu. Buc.. Buc. biblioteca Unatc. Buc. 247258 57. Buc. Image (Cinéma II: L'Image-temps). Cinematograful în era digitală. Deren. 279-295 66.. Victor. Clipa cinematografică. Ciocâltei. 2008 60.. 1960 65. p.). Gheorghe. L'image-temps (cap. Cornea. teză de doctorat. Ed. De Meredieu. Cinéma 2. 7. Gilles. Lumina-factor esenţial al expresivităţii filmice. Dudley. Drăguşanu. Dublajul în contextul globalizării. Degli-Esposti. ed. Un cinema cu şi despre copii. New York and Oxford.. Buc. biblioteca Unatc. biblioteca Unatc. ----. Daedalus. Buc. 2008 58. edited by University of Texas Press. Ultima frontieră. Buc. Felicia.. Personalitatea cinematografului latino-american. 1985 64. Maya. 2003 59. Postmodernism in the Cinema. Adrian. 1999. Drăguşin. Buc. Mihai. teză de doctorat. 2011 69. Liliana. 2006 448 . teză de doctorat. Deleuze. 1998 62. Cultura postmodernă. Buc. teză de doctorat. Berghan Books. 1 decembrie 1925 67. ed. Meridiane. ed. Comănescu-Surdu. The Image in Dispute.

Jeheber. 2009 75. Epstein. biblioteca Unatc. 213-220 88. 323. 1984 (Bazele scrierii cinematografic-filmice) 84. On Becoming a Novelist. Art in the Cinematic Imagination.D. teză de doctorat. 25-47 80. Norman. Emilio. p. 1971. Costa. teză de doctorat. 1983 86. în vol. ----. John. p. Gardner. 2003 74. Ed. Georgescu (Baron). Buc. New York. ian-feb. biblioteca Unatc.. teză de doctorat. 1966 76. Arta despre artă. University of Texas Press. biblioteca Unatc. în Convorbiri despre cinema. Să ţinem piept coloneilor lui Disney..9 discipline plus 3 domenii Estetica filmului 72. Ed. Field. Filmul despre artă. Buc. Buc. 2002 73. Film: a Montage of Theories. Syd. Richard and Cann Mac. Ed. Fellini despre Fellini. Buc. Laura.. Schimbarea ordinii globale. Buc. L’esprit du cinema. 2010 81. Screenplay the foundations of screen writing. De la documentarul tradiţional la documentart în cinematograful românesc între anii 1960-1990.. 2008 449 . New York. Eliade. Articulările codului filmic. Eco. ed. Umberto. 1991. Ipostaze ale tragicului în filmul din a II-a jumătate a secolului XX. Elie. Susan. 2006 82. 1998. E. Univers. Bolen (biblioteca UNATC) 77. Dumitru Damian. 1955 79. sub titlul Il tramonto dell'era delle teoriche 87. Buc. University of Georgia Press. Ed. Woody Allen şi comedia de autor. Form and Meaning in Fiction. 19-29 (La vida es sueňo) 78. Estetică şi tehnologie. biblioteca Unatc. Harper and Row. Bantam Doubleday Dell Publishing Group. Feldman. Laurenţiu. Dutton. p. 1975 85. Unatc Press. Mircea.. New York. Gavras. Felleman. Garroni. Revoluţia digitală a montajului. Buc.. articol în revista Cinema nuovo. Friedman. Buc. Nathan. Faure. Amurgul erei teoriilor.. ----.. Paris. Buc. din volumul Zeichen system. Radu Alexandru.. 1990. Gardels. Jean. Funcţia cinematografului. 1992 83. Ed. Dyer. nr. teză de doctorat. Antet. Meridiane. Meridiane. Drumul spre centru.

Estetica sunetului în filmul de scurt metraj românesc.. Die Zweite Heimat de E. Univers. Gulea. Buc. Politica postmodernismului.. London and New York. 113-126 104. 2009 96.. şi Ian Alister. Henry. Linda. ed. Andrei Petre. Buc.. Post-Jungian Takes on Moving Image..9 discipline plus 3 domenii Estetica filmului 89. biblioteca Unatc. teză de doctorat. Ghioroc Florin. Funcţia narativă a imaginii de film. teză de doctorat.. biblioteca Unatc. Revoluţia digitală a montajului. Estetică şi tehnologie. Unatc Press. Realismul cinematografic românesc. teză de doctorat. Buc. 1977. Hauke. Ovidiu.. Ilieşiu. 2008 100. Lucian. Buc. 2011 95.. Unatc Press. Gorzo. Buc. ----. teză de doctorat. James. Stere. 2006 105. Florentina. Ecranizarea romanului Moromeţii. 2006 103. teză de doctorat. Blackmur 1932 101. 2004 93. 2006 91. teză de doctorat. Buc. 2008 102. biblioteca Unatc. Buc. Die Zweite Heimat – a doua patrie. Chapell Hill.. Radu.. Georgescu. The Art of the Novel. Christopher. biblioteca Unatc. 2006 97. ----. biblioteca Unatc. 2007 92. Heroiu. 2008 94. teză de doctorat. editura Routledge. răul şi urâtul în cinema. Unatc Press. biblioteca Unatc. 2008 90. ----. Igazsag. Napoleon. biblioteca Unatc. Aristotel's Poetics. Hutcheon. New York Scribner's. p. Ed. Gherghinescu. Helmis. Buc. biblioteca Unatc.. Bunul. Iaşi. Sorin. Poetica mişcării în filmul de animaţie românesc.. Buc. 2005 99. teză de doctorat. Buc.Reitz – în căutarea dublei identităţi. Halliwell.. Georgescu. Buc. 2005 450 . teză de doctorat. biblioteca Unatc. Polirom. Percepţia obiectiv-subiectivă a culorii în imaginea foto-cinematografică. 1986 98. Mircea. Buc. Buc. Mit şi tradiţie în cinematograful nordic contemporan. Motivul drumului în cinematograful lui Jim Jarmusch. Scorsese cinema (Martin alchimistul – între dicteul comercial şi poetica de autor). University of North Carolina Press.

. Putnam's. 2010 109. Ed. Ed. Lazăr.. 1964 113. Unatc Press. Cinematograful de-a lungul vremii. 524-541 112. Susanne... Buc. Lawson.. Ed. 1997 120. biblioteca Unatc.). Paris.. 369 mars. Buc. Morfologia artei. John Howard. Langer.S. Iliu.. O istorie. 1992 123. obiect de ficţiune romanescă. Buc. Cristina. biblioteca Unatc. Ion. Lindgren. New York. 1995 124. ----.. Film: The Creative Process.. MacMillan. Feeling and Form. Buc. Meridiane. 1987 121. 337-355. Barocul cinematografic. 1973 108. Arthur. Kosuth. All Educational. Cinema “ascuns” în teatru. Buc. Date despre o posibilă istorie a montajului în filmul românesc. Arta filmului. ----. Buc. Larouche. Le cinéma aujourd'hui: Films. Kagan.. p. ----. Meridiane. teză de doctorat.. Meridiane. Oxford University Press. Univers. 2008 114. Vlad. 1969 (v. Michel (coord. J. Premise teoretice. M. Koestler. Unatc Press. Buc. teză de doctorat. p. Ionescu.. 237-255: Filmul ca artă şi p. Buc. Sigfried. Fascinaţia cinematografului.. nouvelles approches. Hill and Wang. New York. 410426. Experienţă estetică şi hermeneutică literară. The Theory and Technique of Playwriting and Screenwriting. théories. Ed. 1964 118. MacMillan. 2010 122. biblioteca Unatc. teză de doctorat. Jauss. Victor. 1985 117. Buc. Leu. 1949 119. 1979. 2007 107. Ed. biblioteca Unatc. Ed. 195-212: Receptarea filmului şi critica de film) 451 . Buc. 1977 116. The Act of Creation. Teme şi stiluri cinematografice. Narativitatea imaginii de film. Cahiers du cinema. G. Gabriel. Leutrat. Nathan. nr. Stilistica reprezentărilor onirice în cinema. Theory of Film. p. 125-128 111. 2011 110.9 discipline plus 3 domenii Estetica filmului 106. Imaginea de film documentar – artă sau necesitate. Buc. Krakauer.. Le cinéma en perspective: une histoire. Lazăr. Hans Robert. teză de doctorat. 512-524. Luis. Buc. New York. 1965 115. Ed. New York. Isprătescu-Lener.P. New York. 1983. Ernest. Meridiane. Adrian. Ioan.

A şaptea artă. Langage et cinéma. p. Ed. 1971 141. nr. Buc. 2009 452 . colectiv Două sau şapte arte. Georg. Mihăilescu. Klincksieck. 2001 143. Buc. Unatc Press. I. Meridiane. Postmodernitatea.spectacol sau limbaj?. George. Essai sur la signification au cinéma.. Ed. Cartea românească. 1998. Estetica. p. vol. Mast. teză de doctorat.9 discipline plus 3 domenii Estetica filmului 125. Buc. Buc.. Publisher: Mouton de Gruyter. p. ed.. 1997. ----. tome I. Meridiane. 429-456 128. Ed. McLuhan. p. Christian. Ed. 1981 130. Gerald and Cohen Marshall. Unatc Press.. Maximilian. ----. Oxford University Press. 222-232 133. biblioteca Unatc. Secolul 21. Istoria filmului universal. Manifestul Dogma 95 în rev. p. Ed. Florin. Buc. Marginalii la poetica lui Dovjenko. 1966. Benzile desenate şi canonul postmodern. (ISBN 90-279-2682-4) 142. Buc. Viking Press. David. 2. Paris. Ed. De ce Papa Mèliés n-ar fi putut scufunda Japonia. 1974. Ed. Mass-media sau mediul invizibil.. vol. Chicago. Le langage cinématographique . Nemira. 10-12/2001. New York.. 280-281 138. Meridiane. Cinematograful modern . Buc. On Directing Film. Buc. Mihai. p. 2011 132. Mamet. Film Language: A Semiotics of the Cinema. vol. Larousse.. Lyon.. 131-134. 1970. Un exemplu emblematic pentru definirea formulei de şcoală naţională de film: şcoala cehă de film. ----. 33-37 (Introducere: «Replicile» umanoide din filme şi realităţile sociale) 129. Marcel. Littera. Buc. Mitică?”. Metz. în vol. Film Theory and Criticism. Ed. 1978 135. Martin. Buc. 2010 126. University of Chicago Press. Structura alchimică a scenariului: între filmul de lung metraj şi serialul TV. 2011 137. Ion. Meridiane. 138-140 131. 159-170 127. Doina... ----. Manolescu. 1981 134. 1968 139. 1990 (ISBN 0-226-52130-3) 140. Unatc Press.Limbajul cinematografic. Buc. 2007 136. David. teză de doctorat. Lukács. biblioteca Unatc. ----. Paris. Marshall. Buc. Du Style. Ed.. ----.. 1895-1945. 1974. Language and Cinema. Mănescu. Imagine şi simbol în creaţia lui Lucian Pintilie – “De ce trag clopotele. ed. New York.

Universitaire. Media On. început de mileniu III. Niţescu Doru. Radu. 270. ----. 406-408 şi din vol. 2009 151. Nedelcu. Unatc Press. Nichituş. vol. Ed.. ----. Neale.Cu diligenţa în pădurea de fagi. Mîş. în vol A şaptea artă. Sunetul şi muzica originală în filme de sfârşit de mileniu II. 1985 154. Buc. Anca. 2006 156. Sound. 1967. Interviuri despre Fellini. Stephen. Les Editions de Minuit. 2010 158. Raportul cineastului cu opera. I. Le cinéma ou l'homme imaginaire. 1965 147. Unatc Press. Il Cinema-Menzogna.. 2004 160. ----. vol. p. .. Nimicul Artistic. Buc... teză de doctorat. Hipertext.. teză de doctorat. biblioteca Unatc. Buc. Obrazov. p.. Buc.. Privire asupra cinematografului şi reclamei ca forme de comunicare audiovizuală. Cristian. 1963. Nicoară.. noile media şi media clasice. Buc. Artele şi relaţiile dintre ele. 2011 148. Morrin. Jean. Limbajul ecran. II. biblioteca Unatc. biblioteca Unatc. 2011 146.. London. Unatc Press. ----. Buc.. 61-65 453 . Horea. MacMillan. 2007 155. biblioteca Unatc. II. Poetici de autor: între teorie şi practică. Cristina. Ed. Constantina. 317-320. Unatc Press. Mitry. Unatc Press. Relaţii între hypermedia. Il cinema – Menzogna sau incursiune în cinematograful fellinian. 1998 157... Murgu. teză de doctorat.9 discipline plus 3 domenii Estetica filmului 144.. Cuvintele umbrei. Paris.. 2008 162. Ed.. Meridiane. Buc. 2009 161. 1999 159. 331-349 150. teză de doctorat.. teză de doctorat. Buc. 1956 149. ----. Essai d'anthropologie. Adrian Florian. Unatc Press. Machiajul de film – componentă plastică a imaginii. noile media şi media clasice. Oscar Print. Buc. Ed. Meridiane. biblioteca Unatc. Nedelcu. 2008 163. Buc. Cinema and Technology: Image. Buc. Estetica culorii în filmul cinematografic.. 2007 152. Mitran. Serghei. Paris. biblioteca Unatc. Buc. ed. Buc. Marius. 1981. teză de doctorat. Munro. Thomas. Buc. Buc. Buc. Colour. Copel.. Esthetique et Psychologie du cinéma. Moscu. Nanu. 2010 153. teză de doctorat. p. Edgar. Buc. I şi II. biblioteca Unatc. Filme şi lumea virtuală. 2009 145. Însemnările unui regizor. vol.. ed...

Creativitate tehnică în arta filmului. 2007 166.. biblioteca Unatc. Ovidiu. biblioteca Unatc. Petrescu. biblioteca Unatc.. Reprezentări ale realităţii în audiovizual. 1977 169. Buc. România în cadrul cooperării sud-est europene. Oprescu. 2007 170. Buc. Politică şi propagandă în filmul românesc de ficţiune. biblioteca Unatc. Profesiune: filmul.9 discipline plus 3 domenii Estetica filmului 164. teză de doctorat. Perianu. Teoria formativităţii. Răduleţ.. Contribuţii majore la dezvoltarea limbajului cinematografic – filmul mut. vol II . Focus documentarul. ----. Pareyson.. Buc. 11/1967 168. Buc.. Secolul 21. Stilul şi materialul în film. Pop. Buc. teză de doctorat. Ed. Buc.. Panofski. Potra. 2009 165. teză de doctorat. 2008 454 . Buc. Meridiane. Unatc Press. Plămădeală. Roman. 2001 182. Literatură şi film în creaţia proprie. Alexandru. nr. Introducere în grafica şi animaţia 3D. Cristian. 2000 174. Adina... 10-12. 2001 175. Cristian Alexandru. 2011 177. biblioteca Unatc. Piţa. Ambiguitate teatrală şi finalitate liturgică în opera lui Andrei Tarkovski. Mitul şi Filmul. vol I – 1984. Buc. Ed. Aurul filmului. Buc. Buc. Ed. Marina. Buc. 178.. Orăşanu. Alchimia existenţei. teză de doctorat. 1998 181. Mihai. Ed. Florian. 2004 180. Valentin. biblioteca Unatc. 1983. Influenţarea opiniei publice prin comunicarea televizuală. Ana-Maria. Filmul. Buc. 2009 171. Petrescu. Paleologu.. Dan. Arta montajului în filmele generaţiei ’70.. Vlad-Iosif. Univers. 2004 172. Epigraf. biblioteca Unatc. Montaj '70. Meridiane. biblioteca Unatc... Estetica. teză de doctorat. Luigi. teză de doctorat. Chişinău... p. 234-264 167. teză de doctorat. Unatc Press. Contribuţii la efecte speciale: controlul profunzimii câmpului de claritate şi probleme legate de perspectivă. Pepino. Unatc Press. Buc. teză de doctorat. Cristian Tudor. 1979 179. CDC. Alexandrina. Buc.. Perciune.1987. nr. 2010 173. Spectacolul publicitar. Sabina Larisa. Erwin. Popescu. 2010 176. Buc. biblioteca Unatc. teză de doctorat. Rev. Ed. Buc. Cartea Românească.

Film Style and Technolgy: History of Analysis. 2004 192.. 1966 187. Ed. teză de doctorat. Theories of film. Buc.. Rowe. Barry. The Nature of Narrative. p. Kieslowski despre Kieslowski. Saizescu. London. Statul spectacol. 2000 195. biblioteca Unatc... biblioteca Unatc. Reconstrucţia societăţii româneşti prin audiovizual. Stavre. Buc. Comedia cinematografică românească – tipologie şi limbaj. Kenneth. Susan. Starword. Matin Secker and Warburg. Împotriva interpretării. Buc. Ed. 135-154 (despre publicitarea vedetelor şi imaginea lor în lume) 188. Andrei. Time within Time. Unatc Press. ed. Şerbănescu.. 2003 185.. Steriade. Utopie şi film.. Roger-Gérard. p. ----. Etienne (lucrare colectivă). Câmpeanu Pavel. Univers. 2007 198. Buc. Polirom. Alfa. Georges. nr. Salt. The Diaries 1970-1986. Andra. Faber&Faber. 1939. Cinematografia şi scriitorul. translated by K. Marius. Oxford. London. Sontag. Scorsese despre Scorsese. Oamenii şi filmul. 205-285 190. 2000. teză de doctorat. Flamarion. Ed. Ioan Gheorghe. 2000 194. biblioteca Unatc. 10-12. Meridiane. 1953 191. Buc. 1974 455 . Buc. Ed. Souriau. Ion. Danusia. Funk and Wagnalls. 2000 201.9 discipline plus 3 domenii Estetica filmului 183. Thompson. Buc. biblioteca Unatc. 1992 186. în revista Secolul 21. Poetica filmului de animaţie.. 178-185 189. Jan Christie. Cum se scrie un text. Clussium. 1985 193. Buc. Tarkovski. Iaşi. 2001 200. 1995. David. teză de doctorat. Truică. Buc. Şopterean. Tradiţie şi inovaţie în cinematograful lui Krzysztof Kieslowski. Buc.. 2002 196. teză de doctorat. 1994 199. Write That Play. p. Ed. Ed. New York.. Andrew. Stock. Sebbag. Allfa. Hunter-Blair. Scenariul-fantomă. Robert and Robert Kellog. London. ----. Tudor.. Oxford University Press. Ştefania. L'Univers filmique. Gheorghe. Memorie şi film (O introducere în istoria şi stilistica spectacolului cinematografic). 2008 197. Schwartzenberg. Scholes. Buc. 1968 184. Ed. Paris. Scripta. 2001.

.. Specificul imaginii de televiziune. Iaşi. 2010 207. prin mass media (1989-2005). Ed. "Opera de artă în era reproducerii mecanice" 215. p. Buc. "O artă a luminii şi umbrei" 210. Ţoneş.. 1984 208. Paul. vol. 165-172 211. p. London. teză de doctorat. Etica interpretării. 1/1924 şi Adevărul literar şi artistic nr. Evoluţia comunicării în spaţiul public. Buc. Buc. antologie. Buc. 2008 217. xxxx. 2011 214. Vanoye. Iluminări. 1995 206.. Uscătescu. Ed. teză de doctorat. 82-96. Vasilovici.9 discipline plus 3 domenii Estetica filmului 202. Interviu în cartea Întrebări pentru sfârşit de mileniu. p.. Buc. teză de doctorat. biblioteca Unatc. Imaginea filmului modern în era digitală. Martin Secker and Warburg. ed.1966 şi vol. 412/1928. Vattimo. George. 1987. Buc. 2008 203. contrautopie. Gianni. Sign and meaning in the cinema.. vol. Buc.. Vîjeu. Noul cinematograf românesc. ----. xxxx. Femeile şi televiziunea – pentru o viziune feministă în producerea mesajelor de televiziune. în Revista română. 1992. 2000 213. Pontica. 2007 212. II 1967 218. Wollen. 254-262 205. Verso.. 2000. Voican. Sanda. Buc. Aquila. 2011 456 . Estetica cinematografică.. Tudor. ironie) 209. xxxx. Constanţa. Andrei George. Vianu. nr. Tudor Alexandru. Scurt tratat de analiză filmică.. Virilio. Ed. Meridiane. Buc. 6778 (utopie. I . A şaptea artă. Constantin. colectiv. biblioteca Unatc. biblioteca Unatc. Ed. 190-203. Buc. Walter. Benjamin. Polirom. Ed. teză de doctorat. Francis şi Lété Anne Goliot. Florin. 2000. 1969 216. teză de doctorat. All Educaţional. teză de doctorat. War and Cinema. Ed. biblioteca Unatc. Buc. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Convorbiri cu Le Monde. Humanitas. biblioteca Unatc. London. 2008 204.. Ontologia culturii. Ţolaş. Andrzej Wajda şi sentimentul istoriei.. 1000 de capodopere ale artei erotice. Buc. De la comunicat la comunicare. Structuri narative în cinematograful american. Lorin. Peter. Ed. Univers. biblioteca Unatc. Vişan.

Ed. Puterea actorului. Ideea Design & Print. La Photogénie. mod şi voce în povestire). indicaţiile bibliografie ce la p. University of Texas Press. Oxford University Press. Filmul despre artă. Ed. Alain Bergala. Portocala mecanică. 477-485 (enunţare teatrală). Connor. Clerc. Aumont. Nr. 1999.. Buc.. 2003 8. 1949 9. Focal Press.. Comarnescu. 411-420 (motiv. Kalokagathon. Sculpting in Time: Reflection on the Cinema. Artă despre artă. Estetica filmului. Aristarco. 458-470 (timp. p. Quality Books. Ed. 1976 6. Narration in the Fiction Film. Ed. Jean-Marie. Guido. Albatros. Buc.. University of Wisconsin Press. Austin. Unatc Press. Chubbuck. 2007 12.9 discipline plus 3 domenii Estetica filmului 219. David. Univers. Danagger. cu titlul Il tramento del' era delle teoriche 11. 2007 4. Wayne C. 485-492 (personajul) 457 . 1985. Buc. 1996 220. xxxx. ianuarie-februarie. Ed. Noul dicţionar enciclopedic al Ştiinţelor Limbajului... Ricciotti. 1984 V. Jean-Marie Schaeffer. 213-241 5. Ed. The Hero with a Thousand Faces. New York. p. Bordwell. Ion. Louis. Univers. Ed. Buc. 1996. Nina.. Emilio. Anthony. Booth. Ducrot. Joseph. Burgess. Buc. 1966 13. Buc. Canudo. New Jersey. Delluc. Campbell.1927 10. v. articol în Cinema Nuovo. Oswald. 247258 15. Steven. Ed. Princeton. Cultura postmodernă. 1919 17. Humanitas. Retorica romanului. 538-539 14. temă. Nathan. 1985 7.. Meridiane. Le manifeste des sept arts . The technique of film and video editing. Michel Marie. Bastore. 1981 2. Jacques. Cluj-Napoca.. Carroni.B. 1993 16. Ken. Petru.2 Interferenţele filmului cu alte arte şi fenomene culturale 1. Buc. 1990. 323. Acsan. Cinematografia ca artă. Paris. Marc Vernet. 1965 3. The Major Film Theories. Ed. published by Princeton University Press.1911 şi culegerea postumă L'usine aux images . First Edition. Babel. Orfeu şi Euridice în literatura universală. p. Behar.. Litterature et Cinéma. Buc. 2009. Wisconsin. Ed. xxxx. Ivana. Meridiane. Buc. funcţie). Amurgul erei teoriilor.

25-45 28. nr. Ervin. Emilio. Ed. Sociales. Langer. Abraham. Victor. Panofsky. Paris. ----. Elena. p. p. Ed. May 21.9 discipline plus 3 domenii Estetica filmului 18. (pornind de la operele şi studiile lui Carlo Gozzi... 1965 26. 1980 32. Buc. Meridiane. 371-453 (Structura) 24. Lawson. Susanne. Nathan. Amurgul erei teoriilor. A poetics of Postmodernism. Second Impression 1959. anii 1922-1925 (4 numere/an). Georges. p. England. Éditions d'aujourd'hui. Gândirea. 411-415. Les 36 situations dramatiques. Garroni. Moles. Ed. p. 292-307. Paris. p. Eliade. 1967. Dulgheru. Filmul ca rugăciune. Buc. Stilul şi materialul în film. XI. Theory. Third Impression 1963. 1991. Tarkovski. 1966 30. Sémiotique et esthétique du cinéma. The Complete Films of Frank Capra. p. First Edition in 1953. p. Nathan. Nr. 251-263 (Figuri de stil). London. elemente de naratologie filmică) 31. L'Analyse des spectacles. Buc. dezbatere cu privire la natura estetic-artistică a cinematografului 33. Paris. Mircea. Bari. 1992 458 . sub titlul Il tremonto dell'era delle teoriche 21. New York. 1980. Feeling and Form. Iouri. Pavis. p. Éditions d'aujourd'hui. Buc. 1974. Chiavrini. articol în revista Cinema nuovo. p. 242-251 (Filmul şi teatrul). 1988 22. Caiet de documentare cinematografică. 263-278 (Filmul şi romanul). Film şi creaţie. 261-269 27. Routledge. Arca Învierii. Ed. Patrice.. Ed. Artă şi ordinator. Teoria şi practica. Anthropologie et Cinéma. William Levi Turner. Virgin Books Paperback. 69-104 (Virtual Space) 23. Fiction. Editori Lateza. Meridiane. p. 323. Routledge & Kegan Paul Limited. London. History. ian-feb. Hutcheon. p. Univers. 353-371 (Spre o structură filmică). 19-23 (La vida es sueňo) 20. 1968. violenţa la p. Drumul spre centru. p. 227242 (Sintaxa). Ed. 2001 19. Linda. Polti.. 281-292 (Negarea realităţii). Rev. Scherle. Marc Henri. L'Art d'inventer des personnages. Arta e tecnica del film. Luigi. John Howard. 101117 29. A Theory of art Developed from Philosophy in New Key. Ed. 1977 25. 1990. 11. 1966. Picanet. Fourth Impression 1967. Ed. Lotman. Schiller şi Goethe.

2008 40. Buc. p. Scenariul-fantomă. Buc. Film History. Oxford. Paul. Andrzei Wajda – Omul de celuloid. Flammarion Éditeur. An Introduction. Cinematograful şi scriitorul. Scriitorul şi filmul. Clusium. 153-173 42. 1984 44. vol. Wajda. Meridiane. Madison. Kazan. p. Ed. War in cinema. în Les Deux cents mille situations dramatiques. The complete guide from Script to screen. Meridiane. University of Wisconsin. 10-12. 2006. Virilio. Thomson. vol. 1994 39. I. Univers. Vâjeu. Humanitas. Cinematograful şi literatura . Berg Publishers.. 2nd edition. 284-306 38. Paris 1950/1970. Buc. Souriau. Kristin. Titus. Ed... 165-172 43. ----. Ed. London. 178-184 35. II) 45. 2005 41. Insurgenţa avangardei cinematografice. Sebbag. 209-214 36. 1992. vol. Instaurarea tabloului. interviu în cartea Întrebări pentru sfârşit de mileniu. antologie. Verso. Buc. Clliford. Victor Ieronim. 2000.. Ed. Making Short Films. nr. p. Thurlow. ClujNapoca. Sontag. p. I 1966.. 2001. Étienne. în revista Secolul 21 . David Bordwell. elemente de naratologie filmică 37. Georges. II 1967. UK. Stoichiţă. Elia. xxxx. A... A şaptea artă. Filmul influenţează romanul?. Unatc Press. 1970 459 .9 discipline plus 3 domenii Estetica filmului 34. Studii şi cercetări de film şi televiziune. Buc. Ed. 1999. Mihnea. 87-127. February. xxxx. Două sau şapte arte. Susan. Ed. în rev. (v.Filmul. p. Bibliothèque d'Ésthétique. Gheorghiu. Meridiane. Împotriva interpretării. ----. Buc. Convorbiri cu Le Monde.vol.

9 discipline plus 3 domenii Estetica filmului 460 .

vom observa că. Logica şi raţiunea ei ontologică de a fi rezidă în aceea că este altceva decât sursele din care provine. de o vibraţie care le aproprie şi le leagă. O cultură solitară nu-şi merită numele. Ed.” Titu Maiorescu “Culturile. spunea Levi-Strauss. Umberto Eco. şi anume: a) unele naturale. p. de ansamblu asupra lui Afară. vom observa următoarele tipuri de obiecte care-l compun. Această nouă realitate iscată am numit-o interferenţă. de o penumbră. b) altele sociale. De aici deducem că orice extensiune arbitrară a interferenţelor împuţinează entităţile până la disoluţia lor şi vărsarea într-un amestec indiscernabil. Humanitas.9 discipline plus 3 domenii Interferenţe CAPITOLUL VI INTERFERENŢELE FORMELOR CULTURII ŞI ARTELOR43 „Toate lucrurile tremură la margine. dacă păstrăm măsura. dacă ne aplecăm mai atent asupra lumii de dincolo de interioritatea noastră. Umberto Eco44 O privire fugace. c) altele spirituale. Dar. de o aură. entităţile nu au margini spaţiale şi temporale delimitate net şi că sunt însoţite de un halo. unde domină discontinuitatea. Jean-Claude. Buc. 2010. după ce am sesizat entităţile şi implicit frontierele care le separă. sunt vii în măsura în care sunt în contact cu alte culturi. Prin natura lor nouă interferenţele nu ştirbesc substanţialitatea şi identitatea entităţilor care survin la întâlnire. spre deosebire de cele simplu organizate. Şi.” Jean-Claude Carriere. mai deducem că puritatea visată nu Această disciplină de predă la Doctorat Anul I Carriere. 229 43 44 461 . Nu speraţi că veţi scăpa de cărţi.. în sferele cu organizare complexă caracterizate prin continuitate.

filiaţii. fiindcă.A Obiectul. 14. simultaneităţi. 10. discontinuitate. 4. concepte ale gândirii postmoderniste. mituri şi artă Interdisciplinaritatea. 9. 5. astfel. 13. transdisciplinaritatea şi multidisciplinaritatea. 11. O hartă a produselor spiritului (cele şapte forme ale culturii şi cele şapte arte) Ipoteze privind geneza ideilor. "corespondenţe stilistice". Ori. heteronom. VI. autonom. Artisticul şi non-artisticul 462 . nu mai ştim despre ce vorbim şi ne rătăcim în labirintul lumii. Nevoia de definiţii nu trebuie să ne ducă la o reprezentare mecanicistă a lumii. Unitatea de fond a culturii Avatarurile lui "Re" în lumea artelor Filiaţii în lumea artelor "Lectura" operelor de artă ale trecutului prin cele ale prezentului Teatrul şi celelalte arte Filmul şi celelalte arte Filmul şi teatrul (conexiuni genetice şi istorice) Evoluţia (nu progresul) centrifugă şi centripetă a artelor "Amestecul" şi "impuritatea". a ignora marginile şi a privilegia interferenţele înseamnă relativism. concepte şi practici ale secolului XX Interferenţe între formele culturii. imitaţii Comunicare şi aculturaţii în sfera culturii Despre puritate. 7. 3. problematica şi temele cursului Interferenţele formelor culturii şi artelor (syllabus) 1. temporală şi ierarhică. sincronii. A vedea numai margini acolo unde sunt şi interferenţe înseamnă rigiditate. în cosmos. iar nevoia de elasticitate nu trebuie să ne ducă la o reprezentare apoasă a lumii. 2. această situaţie ontologică necesită pentru cercetare recursul la principiul gradualităţii. 12. 8. ci numai mentală. Interferenţele se găsesc pe linie orizontală. 15. cum a arătat Platon. entităţi şi interferenţe în structura lumii Despre sincretism şi vaguitate şi margini. 6.9 discipline plus 3 domenii Interferenţe are realitate ontică. continuitate.

1997 3. simbol al dezartistizării artei VI. p. Petrache. p. Realitatea transdisciplinară în revista Sinapsa. Pop-art-ul şi happening-ul – simptome prevestitoare ale postmodernismului 17. 320-326 9. Raporturile dintre artă şi cibernetică 22. Basarab. 1985 2. I. Buc. Nicolescu. Clarendon Press.. Ana. Williamson. vol. Particularităţi ale raporturilor artelor spectacolului cu realitatea. Unatc. 1999 6. nr. ----. Routledge Publ. VI. Buc. Intererenţe spirituale. Ed. Timothy. Univers. Collected Papers. Ed. Manifest. azi 20.1 Interferenţe generale 1. in Interdisciplinarity and teh Organization of Knowledge in Europe. xxxx. Curtea Veche. Interferenţe ale valorilor artistice şi extraartistice în spectacolul cinematografic 18. Wilhelm. Abstracţie şi intropatie... 7 discipline: orizonturi culturale. Cambridge.B. Estetismul. 1970. De la Isarlîk la Valea Uimirii. Junimea. Martinotti. Transdisciplinaritatea. Ed.. Gheorghe.9 discipline plus 3 domenii Interferenţe 16. 2011 4.. Grupul de reflecţie asurpa transdisciplinarităţii de pe lângă UNESCO (1992) vezi şi recomandările din: Ceauşu. Oxford. O maladie a spiritului artistic 23. Intruziunea realităţii fruste în artă. Worringer. Evans. Transdisciplinaritatea. Vaguitatea graniţelor şi imperativul ierarhiilor 19. G. 1994 8. Evans.B Bibliografia cursului de Interferenţe45 VI. London. Iaşi. Vagueness. 2003 45 463 . Buc. 2007 5. vol. II Drumul fără sfârşit. Iaşi. Ed. 93-95 7. Platytera. ----. Ed. Raporturile dintre artă şi ştiinţă 21. Gareth. Can There Be Vague Objects. în G. 2010. Polirom. Interdisciplinarity and the Social SCiences.

Cluj-Napoca. Ed. Ed.. Habermas. Fundamentele prepolitice. Ed. Buc. Aşa grăit-a Zarathustra. Habermas. în vol. 1996 464 . Buc. Dialectica secularizării. 1986 15. Buc. Politica şi cultura română. Arc. Assunto. ----. Berkely University of California Press. Ed. 2002. Esenţa filozofiei. Petru. Augé. Fielding.9 discipline plus 3 domenii Interferenţe VI. Ed. Scrisorea către artişti. Politică. Imaginea interzisă. 1991 (arta şi matematica). Niels. Eminescu. Buc... Ed. Raymond. Anton. 1970 (arta şi matematica) 18.. Ed. 2005. Ed... 371-380 5. Echinox. Jürgen. Meridiane.2 Interferenţe între formele culturii 1. Solomon. Marino. Iaşi. Religie şi antropologie. Marcus. ediţia a III-a. Buc. Ed. Retrospective. 1996 4. p. Matila C. Religia şi creaţia artitică în relaţiile lor cu filozofia) 7. Introducere la Nietzsche. Mircea. Doinaş. Orientări contemporane. Cluj Napoca. Paul al II-lea. 11-29 (natură şi artificialitate). p. Joseph Ratzinger. Besançon. Polirom. Ed. p. 1979 11. Rosario.. Wilhelm. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Aspra noţiunilor de cauzalitate şi complementaritate. Literatură şi filosofie. 2000. 1983. Tehnică. Humanitas. Iaşi. Humanitas. p. Ed. Elena. Comarnescu. Filmul ca rugăciune.. Buc. Minerva. Bohr. p. Dumitriu. Eminescu. Ioan. Ed. 91-98 (filosofie-religie) 14. 1995 3. Buc. Buc. Arca Învierii. Metafizică şi artă. Jürgen. în vol. Buc. Friedrich. Presa Bună. Ed. 1985. 5133 2. Ianoşi. Dulgheru. 1981 13. 1986 17. Universul ca spectacol. Florian. Buc. Ion. Artă şi ştiinţă. Poetica matematică. p. 7-8 8. Adrian. Buc. Estetică şi teoria artei. Buc. 203-209 10. Humanitas. 2001 9. Jurnalul Literar. colectiv Epistemologie. 1974. Ed... Kalokagathon. Şetfan Augustin. Ghyka. Buc. Dilthey. 1999 (arta şi biserica) 16.. A technological history of motion picture and television.B. Tarkovski. 1992 12.. Academiei. Ed.. 87-101 (frumosul şi binele) (raportul între formele culturii) 6. 90-123 (Teoria viziunilor despre lume. Ed. Apostrof. p. Ed. Alain..

Buc. Ed.. Vasile. Morar. Pleşu. Ed. Maşek. 1981 22. Ed. b. Victor Ernest. 2002. Junimea. Ed. e. Estetica. 203 a. 2003 24.. c. Biblioteca. Troiţe din judeţul Dâmboviţa. Eminescu. 212 25. Adriana. Grădina nedesăvârşită. Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Despre îngeri. Ernest. antologie. Buc. 315 (religie şi filozofie) 28. Buc. c. Tzvetan. d. Abraham..e. Ed. Petrescu. Ed. André. 1972 20. Buc. Buc. e. Tudor. Lecţii şi convorbiri despre estetică.9 discipline plus 3 domenii Interferenţe 19. d. Etic şi estetic. 253-256 (morală şi religie). p. p. Buc. 1974 (artă şi tehnologie) 21. Exactitate şi adevăr. Buc. xxxx. c. filosofie. Buc. Yannaris. 2005. Buc. Buc. 204 a. Buc. 293 27. Antropologia apofatică. c. Filosofie şi poezie. e.. 1971 33. artă. 205 a. 209. 281-297. Libertatea moralei. e.... 1943 32. Enciclopedică Română. Raicu. psihologie şi credinţă religioasă. p. Anastasia. ----. 2003 26. b. 1968. Platon. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Andrei. 207 a.. Ed. Ed. Buc.. 1985 23. Cartea interferenţelor. 1979 30. Ed. c. d. Todorov. 1993 34. Artă şi filosofie. Scrima. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Humanitas. Ed. Buc. e. Ed. volum colectiv. 210. Ed. b. Moles. p.. Iaşi. b. Humanitas. Scenografia şi secolul XX. Dialoguri. 211. xxxx. b. Artă şi matematică. Trei.. 206 a. din Banchetul 200 d. ELU. Servien. Christos. colectiv Cartea interferenţelor. Pius. Estetică.. Doina (arhitect). în vol.. b. Politică. Filosofie şi poezie... 243176 (artă şi morală) 35. De la artele plastice la teatru. 2010. 256-261 (morală şi adevăr) 31. Centrul pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale Dâmboviţa. 208. Noica. d. Wittgenstein. Unatc Press. Buc. Universitatea din Bucureşti. d. Ed. Buc. Stere. Ed. Vianu. 1985 36. Meridiane. Constantin. Artă şi ordinator. 2002. Casa Şcoalelor. 202 a. Ludwig. 1975 (arta şi matematica) 29. Humanitas. p.. cm e. 1981 465 . Buc.

Ed. Cesare. Chubbuck. Focal Press. Marc Vernet. Published by Princeton University Press. Connor.. articol în Cinema Nuovo. Litterature et Cinéma. 1965 3. 1966 16. Wayne C. Anthony. 466 . Burgess. Princeton.. 1985. Ed. Ken. 2007 15. 538-539 17. Noul dicţionar enciclopedic al ştiinţelor limbajului. Acsan.9 discipline plus 3 domenii Interferenţe VI. Piteşti. 1999. 1993 19. Ed. Dilemateca. Humanitas. The hero with a thousand faces. Amurgul erei teoriilor. Ed.. Oswald. Canudo. 250455 9. Booth. 1981 2. cu titlul Il tramento dell'era delle teoriche 13. Orfeu şi Euridice în literatura universală. Bastore. p. Nr. p. Bazin. Buc. Steven. André. 16-20 6. La Photogénie. Aron. 1985 8. Michel Marie. p. The Technique of Film and Video Editing. în rev. 2003 10. University of Wisconsin Press. David. Babel. Ion. Buc. Biro.B. Aristarco. Petru. Danagger. ianuarie-februarie. temă. 411-420 ("Motiv. Buc. Paris.. Univers. Buc. Ed. 247258 18.. 1985. Bordwell. Ed. Ideea Design & Print. Nathan. Buc. Guido. Delluc. 323. Univers. 131-138 (literatură. Ed.. Carroni. 1968. Ducrot. Cluj-Napoca. Brandi. Ce este cinematograful?. Buc.. Paralela 45. Ricciotto. Cinematografia ca artă. iulie/2011. Univers. Ed.3 Interferenţe între arte 1. Jean-Marie Schaeffer. Meridiane. 1990.. Meridiane. Ed. Portocala mecanică. Jacques. Gheorghe. Retorica romanului. Cultura postmodernă. Ivana. p. Jean-Marie. Ed. Alain Bergala. Lumea ca spectacol şi spectacolul ca lume. Meridiane. 2010 14. 1919 20. Ceauşu. Campbell. Teoria generală a criticii. Kalokagathon.. Ed. Buc. 2007 4. Ed. p. Albatros. 90132 (teatru şi cinema).. New Jersey. 62. Clerc. 1976 7. Aumont. Quality Books. 1949 11. Buc. Wisconsin. Louis. 1996. Emilio.. Puterea actorului. Joseph. pictură şi cinema) 5. Comarnescu. Estetica filmului. Buc. BD: una dintre ultimele speranţe ale cinematografului vizionar. Buc. Nr. Narration in the Fiction Film. Le manifeste des sept arts – 1911 şi culegerea postumă L'usine aux images – 1927 12. p. First Edition. Ed.

. Nr. Meridiane. Pop-art. 1990. London. Routledge & Kegan Paul Limited. 1977 Moles. Artă despre artă. Teatrul şi artele. Ed. John Howard. p. Arca Învierii. Istoria benzii desenate româneşti. 2001 Duma. 353-371 (spre o structură filmică). 1975 Hutcheon.. Second Impression 1959. funcţie"). Artprint. Émile. p. Fourth Impression 1967. 13-15 ---. 2010 Eliade. 24. p. Buc. Filmul ca rugăciune.şi Alexandru Ciubotariu. Buc.. 62. p. Drama Antică.. 25. Theory. Buc. Unatc Press. Sociales. ian-feb. Mircea. 35. Routledge.. Andrei.9 discipline plus 3 domenii Interferenţe 21. Artă şi ordinator.. Ed. Linda. p. Ed. 485-492 (personajul) Dulgheru. Ed. 41-47 (cu realitatea) Grigorescu Dan. Unatc Press. p. Feeling and Form. 323. Elena. p. Vellant. violenţa la p. 251-263 (figuri de stil). 2011 467 . mod şi voce în povestire). 1991. 281-292 (negarea realităţii). p. 213-241 Langer. A poetics of Postmodernism. Ed. Buc. 22. 263-278 (filmul şi romanul). 23. Ed. Interferenţe între A Şaptea şi A Noua Artă. First Edition in 1953. Paris. Buc. 33. 227242 (sintaxa). 458-470 (Timp. 292-307. Abraham. 1974. 1988 Indicaţiile bibliografice din cartea Behar. History. p. Dilemateca. Meridiane.. Drama modernă. iulie/2011. Emilio. Dana. Film şi creaţie. Ed. în rev. 31. p. 32. în Faguet. Nina. Meridiane. 1968. England. Drumul spre centru. Benjamin Fondane cineast. 19-23 (La vida es sueňo) Faguet. Tarkovski. 26. Ed. Buc. Iuri. 371-453 (structura) Lotman. Enciclopedică Română. Filmul despre artă. Émile. Fiction. Third Impression 1963. nr. p. New York. articol în revista Cinema nuovo. Dodo. 242-251 (filmul şi teatrul). A theory of art developed from Philosophy in new key. 28. Amurgul erei teoriilor. Ed. Ed. p. 411-415. Buc. 2009. p. Nr. 1971 Garroni. sub titlul Il tremonto dell'era delle teoriche Gorzo. Buc. 7/2010. 34. 29. Film Menu. 30. Sus realismul! Jos realismul!. 69-104 (Virtual Space) Lawson. în rev. 27. Susanne. 477-485 (enunţare teatrală). Univers.. 261-269 Niţă. Semiotique et esthetique du cinéma. London.

p. Ed.. Cinematograful şi scriitorul. Patrice. nr. p. 1966. Clusium. "Filmul". anii 1922-1925 (4 numere/an). Univers. 2006. Victor Ieronim.9 discipline plus 3 domenii Interferenţe 36. Gândirea. Sontag. Humanitas. Buc. Polti. Teoria şi practica. Étienne.. Nr. Marc Henri. Film History. Susan. Stilul şi materialul în film. L'Analyse des spectacles. Buc. Buc. Madison. în Les Deux cents mille situations dramatiques (Bibliothèque d'Ésthétique). Scenariul-fantomă. Schiller şi Goethe). pornind de la operele şi studiile lui Carlo Gozzi. Allfa. Oxford. Kieślowski despre Kieślowski. Scherle. 101117 38. Souriau. Unatc Press. Flammarion Éditeur. Paris. 284-306 48. 165-172 468 . Panofsky. Andrzej Wajda–Omul de celuloid. 1967. p. Anthropologie et Cinéma. February. Nathan. Georges. interviu în cartea Întrebări pentru sfârşit de mileniu. Ed. 1999. Ed. elemente de naratologie filmică 46. 178-184 44.. Ed. 1980 şi L'Art d'inventer des personnages. Georges. 2nd edition. Studii şi cercetări de film şi televiziune. 301-314 (happening-urile.. Berg Publishers. Thurlow. Convorbiri cu Le Monde. Picanet. May 21.. 2001. University of Wisconsin. Ed. 1992. Stoichiţă. An Introduction. Virgin Books Paperback. Insurgenţa avangardei cinematografice. Paul. 153-173 52. Vâjeu Titus. 25-45 37. Unatc Press. Danusia. Thomson. ediţia a doua 49. David Bordwell. Turner. 10-12. 1950/1970. Kristin. Making Short Films – The complete guide from Script to screen. ----. XI. Les 36 situations dramatiques. Buc. 1966 39. Caiet de documentare cinematografică. Éditions d'aujourd'hui. Sebbag. p. 2008. Împotriva interpretării. p. William Levi. De la artele plastice la teatru. 2005 51. Instaurarea tabloului. în rev. Ed. p. 87-127. Rev. p. dezbatere cu privire la natura estetic-artistică a filmului (cinematografului) 42. Paris. 1992 43. Virilio. UK 50. Ervin. Meridiane. 11. în revista Secolul 21. Cluj-Napoca. The complete films of Franck Capra. Raicu. o artă a juxtapunerii radicale) 45. elemente de naratologie filmică 40. 293-318 41. Paris. 209214. Clliford. p. Buc.. 2007. Pavis. Nathan. 2000 47. Stock. 2000. Ed. Adriana. Buc. Victor.

Filmul influenţează romanul?.vol. I 1966. Buc. Meridiane. Buc. Gheorghiu. War and cinema. Meridiane. Cinematograful şi literatura . antologie. xxxx. Ed. Buc. Ion. 1985 469 . xxxx. Două sau şapte arte. Vasile N. Facultatea de IstorieFilosofie. Interferenţe valorice. vol.. Cezar Radu. ----. Wajda. Fellini despre Fellini. xxxx. Buc. A şaptea artă.. Ianoşi. vol. II) 55. Esteticul.. Universitatea din Bucureşti. Scriitorul şi filmul. (v. Ed. Elia. 1992 VI. 1984 54. Meridiane.9 discipline plus 3 domenii Interferenţe 53. Mihnea..4 Interferenţe între valorile estetice 1. A. Gheorghe Stroia. Ed..B. vol. Kazan. I. II 1967. Morar. 1970 56.

9 discipline plus 3 domenii Interferenţe 470 .

dintre repetiţie şi diferenţă. Ca formă a culturii spirituale şi mod particular de valorizare a existenţei. la amplificarea sensibilităţii lor faţă de piscurile gândirii creative omeneşti. este preocupat de a descrie şi explica geneza acestora. Nefiind o simplă cronologie a ivirii marilor idei filosofice. ci cu una propulsivă. să poată deveni folositoare în propriul lor act creator de artă. metafizic şi religios. Vecinătăţile acestea şi interferenţele. religia. mai ales cu arta. întrucât germinează toate sub aceeaşi boltă denumită „spiritul epocii” sau „matrice stilistică”. spre a se înţelege cu claritate devenirea spiritului pe neîncheiatul drum al pulsaţiei dintre continuitate şi discontinuitate. pentru ca odată asimilate. de a le produce impulsul căutării sensului lucrurilor şi al vieţii în genere şi încrederea în propriile lor forţe de a născoci icoane concret-sensibile ca un pandant spre 46 Această disciplină se predă la Facultatea de film în Anul I 471 . Cursul este un demers prin care se încearcă a se face prezent trecutul. genealogia şi strălucirea lor în câmpul vast al creaţiilor de cultură. temelii ale raţiunii prezenţei acelei „Weltanschauung” în operele de artă şi al stratului lor adânc.9 discipline plus 3 domenii Istoria filosofiei CAPITOLUL VII ISTORIA FILOSOFIEI46 Scopul cursului de Istoria filosofiei este acela de a participa contributiv la constituirea orizontului cultural al studenţilor de la facultăţile de arte. „aerul lor de familie” sunt. ştiinţa. dintre înălţime şi profunzime. de asemenea. filosofia consonează cu celelalte forme de cultură şi valori. Aceasta revine la a spune că tipul de opere de artă ale unui timp cultural pot fi mai bine înţelese şi apreciate prin prisma circumstanţelor în care au fost produse. în nici un caz cu funcţie muzeistică. absolut şi permanent. Intenţia cursului este şi aceea de a-i acomoda şi obişnui pe studenţi cu propensiunea pentru universal. în fiecare perioadă culturală.

diversitatea sistemelor filosofice. Filosoful – om ce cultură şi creator de valori în spaţiul reflecţiei filosofice. obiectul şi problematica filosofiei şi ale istoriei filosofiei. pentru a înţelege propria noastră identitate de spirit şi nevoia de „celălalt”. Filosofie – ştiinţă – artă – religie 472 . Vastitatea tărâmului numit filosofie şi înfăţişarea sa multiformă şi policromă. gnoseologia. Originalitatea filosofilor. teoria culturii şi civilizaţiei. cu un termen generic. şi scurtimea timpului dat pentru expunerea lui. condiţiile de „inteligibilitate” ale principiului în filosofie. Filosofie şi metafizică.F.9 discipline plus 3 domenii Istoria filosofiei echilibru.A Componentele tematice ale cursului de Istoria filosofiei (syllabus) “Ceea ce e cu adevărat mare şi divin în viaţă este mare şi divin prin Idee: scopul filosofiei este de a prinde Ideea în adevărata ei formă şi generalitate. Cursul cuprinde în exercitarea lui referinţe întemeiate la creaţia românească de tip filosofic şi la circulaţia de idei între diferite spaţii culturale. pe care le-au construit acei oameni pe care îi numim. feluri de filosofare. Înţeleptul şi filosoful.W. Secţiunile fundamentale ale filosofiei: ontologia. ieri şi azi. filosofi. al icoanelor teoretice sau parabolice ale lumii. axiologia. ne-a determinat să accentuăm filiaţia de idei şi înrudirile faţă de filosofi care sunt expresii particulare ale filosofiei „perenis” şi totodată voci înfiorate şi fascinate de contactul mintal cu fundamentele lumii şi ale omului. VII. pe de o parte. antropologia filosofică etc. tipuri de filosofii.” G. Hegel. 1818 Dinamica.

Neoplatonismul şi şcoala alexandrină. Seneca.2 Filosofia în Grecia Antică a) Perioada preclasică Mitologii (Homer. Socrate şi descoperirea adevărului în noţiune. Anaxagoras. Teoria ideilor – temei al ontologiei şi gnoseologiei platonisciene. orficii. Problema inspiraţiei artistice. Confucius şi Confucianismul VII. Doctrina despre materie – formă – substanţă. Scepticismul şi criza conceptului de adevăr (Pyrrhon.1 Filosofia Orientului Antic a) Filosofia orientală şi filosofia europeană b) Filosofia în India veche: brahmanismul (Vedele. Şcoala atomiştilor (Empedocle. problema contradicţiei – logosul Perioada preclasică. Maieutica şi inducţia la Socrate b) Platon – filosof al universalului. Stoicismul şi argumentarea fatalismului (Zenon din Cition. Lucretius Carus). Concepţia lui Platon despre organizarea socială. Sofiştii şi semnificaţia luării gândirii ca obiect al analizei logice. Aenesidemos din Knossos).9 discipline plus 3 domenii Istoria filosofiei VII. a naturii artei şi a locului ei în cetate. Protagoras. Leucip. e) Philon din Alexandria. Hesiod) Fisiologii: Şcoala din Milet (Thales. Aristotel – autorul primului sistem de logică formală europeană. Upanişadele). Democrit). 473 . Problema cunoaşterii. c) Aristotel – critic al filosofiei platonice. Epictet). Gorgias. Natura şi funcţia kathartică a artei. Anaximene) Pythagora şi şcoala pythagorică. şcolile neortodoxe (budhismul şi problema salvării omului). Filosofia ca ştiinţă a cauzelor – principiile prime. Filosofia lui Heraclit. Yoga c) Doctrina Zen d) Filosofia în China veche: Lao – Tzî şi Daoismul. Anaximandru. Plotin – ultimul filosof al antichităţii europene. d) Micii socratici Perioada helenistică: cadrul social şi spiritual al epocii.A.A. Epicurismul (Epicur.

Bernandino Telesio. neoaristotelismul şi neoplatonismul în filosofia Renaşterii: Marsilio Ficino.A. Michel Eyqyem de Montaigne. Issac Newton VII. Blaise Pascal 474 . Pseudo-Dionisie Areopagitul. Ioan Damaschin.4 Filosofia Renaşterii – redescoperirea omului şi a naturii a) Cultura în epoca Renaşterii. Boethius c) Patristica matură: Ioan Chrisostomul. Ocazionaliştii (Geulinox şi Malenbranche). Giovanni Picolo della Mirandola. Anselm de Canterbury şi soluţia realismului medieval. f) Conceptualismul lui Abelard şi soluţia umanistă a condiţiei umane g) Filosofia de limbă arabă (Abu Ali Ibn Sina. Origene. Clement Alexandrinul. Bonaventura j) Scolastica culminantă (Roger Bacon. Ştiinţa – filosofia – religia b) Erasmus din Rotterdam. Nicolaus Cusanus. Umanismul. Metoda şi soluţia dualistă.A.A. experimentală. c) Filosofia reformei. Roscelin – întemeietorul nominalismului. Giordano Bruno.5 Începutul filosofiei moderne a) Francis Bacon – teoria „idolilor” şi metoda inductivă. Thomas Morus.9 discipline plus 3 domenii Istoria filosofiei VII. Duns Scotus. b) Filosofia patristică: apologeţii bisericii creştine şi a creştinismului: Tertulian. R. Toma din Aquino – momentul culminant al scolasticii medievale) k) Scolastica târzie (William Occam) VII. Descartes – întemeietor al raţionalismului modern. Galileo Galilei. Teoria ideilor înnăscute. Ibn Rosd) h) Filosofia iudaică (Mose bem Maimon) i) Sf. Aurelian Augustin d) Filosofia scolastică e) Temeiul disputei dintre nominalism şi realism – „cearta universalilor”. Niccolo Machiavelli. Tommaso Campanella. dimensiunile şi tendinţele sale. Miquel Servet.3 Filosofia în Evul Mediu a) Bazele dogmaticii creştine în Biblie: rolul sinoadelor ecumenice în punerea bazelor dogmaticii creştine.

respingerea doctrinei de substanţă materială. David Hume – cunoaştere a priori şi cunoaştere empirică. George Berkeley – întemeietor al idealismului subiectivist. matematica. c) Immanuel Kant – criticismul. Schopenhauer – pesimismul. Feuerbach – materialismul său antropologic şi ateismul d) Reacţii faţă de filosofia germană şi în special faţă de sistemul filosofic al lui Hegel. Pozitivismul englez – John Stuart Mill. Dimitrie Cantemir şi filosofia istoriei. VII. a teoriei abstracte. Thomas Hobbes. Divinitatea. Condillac. Rousseau şi filosofia lui. Diderot. gnoseologia. G. La Mettrie. H. Importanţa filosofiei kantiene în dezvoltarea gândirii filosofice. soluţia în problema gnoseologică. Comte – întemeietorul pozitivismului. Schelling.F. critica sa de pe poziţiile empiriste a adevărului ideilor generale. stânga şi dreapta hegeliană. A. culturale. Rickert.6 Sisteme. natura şi evoluţia artei. Bergson: intuiţionismul 475 . teoria culturii şi supraomul. ideea absolută şi filosofia istoriei. Hegelianismul. apriorismul şi agnosticismul. S. Spengler. şcoli. Leibniz – monadologia. Kierkegaard – precursor al existenţialismului – teoria stadiilor. Giambattista Vico şi filosofia istoriei. L. Teoria „elementelor” a lui Mach şi teoria „coordonării principiale” a lui R.W. filosofia culturii şi morfologia culturii centrate pe „ciclul istoric” şi scepticismul istoric.9 discipline plus 3 domenii Istoria filosofiei Monismul materialist în filosofia lui Benedict Spinoza şi panteismul.A. curente de idei şi orientări în panorama filosofiei contemporane a) Neokantianismul – Windelband. Fr. Spencer. Cassirer b) Empiriocriticismul – a doua etapă a pozitivismului. teoria cazualităţii. Voluntarismul – A. ştiinţifice. omul şi cultura. Nietzsche – critica socialismului. John Locke – ontologia. b) Iluminismul din secolul al XVIII-lea în Franţa: Voltaire. Avenarius c) „Filosofia vieţii”: Dilthey. Fichte. principiile pedagogice. Helvetius. Hegel – sistemul filosofic şi metoda lui dialectică. D’Holbach.

Horkheimer. Existenţialism şi existenţialisme. Russel.P. Nae Ionescu Constantin Noica şi problemele ontologiei în secolul XX VII. J. Pozitivismul logic – M. L. Filosofia analitică – R. Negulescu. Carnap. Cl. J. H. Sistem. Florian (Recesivitatea ca structură a lumii) Lucian Blaga – ontologia. Roşca Filosofia trăirii („Trăirismul”). Th. f) Personalismul: E. Gilson h) Neoaugustianismul: Teilhard de Cahridin i) Existenţialismul – filosofie a condiţiei umane. M. J.9 discipline plus 3 domenii Istoria filosofiei d) Pragmatismul: Ch. Schlick. j) Neopozitivismul. Conceptele de „fiinţă” şi „metafizică” la Heidegger. Foucault. R.D. „Wittgenstein II” k) „Neoraţionalismul” – G. Bazele teoretice ale esteticii fenomenologice. Habermas. morfologia culturii. Lacan m) „Şcoala de la Frankfurt” – M. Fenomenologia ca ontologie a valorilor şi umanului.A. Existenţialism şi arta secolului XX. A. Piaget l) Structuralismul ca filosofie. Fenomenologia ca metodă şi filozofie la E. Wittgenstein. P. R. Levi-Straus. E. Dewey e) Fenomenologia: Brentano. Camus.8 Caracteristici generale ale gândirii filosofice în secolul XX şi „gândirea slabă” de tip postmodernist 476 . Pierce. Popper. Fromm VII. Ontologia structuralistă. stilul culturii şi dimensiunea ei spaţio-temporală D. Adorno. K. M. „atomismul logic” – D. Husserl. James. I. E. structură şi metodă structurală. „Cercul vienez”. J. Rădulescu-Motru. Marcuse. gnoseologia. Mounier g) Neothomismul: J.7 Principalii reprezentanţi ai gândirii filosofice româneşti C. Maritain. Carnap. Sartre. Petrovici.A. J. filosofia analitică. Bachelard.S.

Ed. Buc. Ed. p. 2006 (v. Anchetă despre ideile contemporane. Flew.. Ed. Gheorghe... L. 1991. Buc. Ed. Curtea Veche.. 1998 12.. Buc.. Domenach. Garamond. I.. Ed. Eminescu.. Buc. Buc. Lecţii de filosofie. Filozofie generală. Fundaţiei Culturale Române. M.. Babel. vol.. Istoria filosofiei în secolul XX.. Despre conştiinţa filosofică. T. Este posibil un dialog al lumilor?. Ed. 1943 20. Ştiinţifică.. Dicţionar de filosofie şi logică.. 1995. Bogdan. Despre necunoscut. p. Bloom. Andrei. A. p.. Amarcord. 58-82 16. Bălăşoiu.. Cinci feţe ale modernităţii. Polirom. 36-37 5. 1974 7. 1969 17. 1943 (ediţia a 2-a 1995) 4. După moartea lui Dumnezeu. J. Idei în dialog. Antologie filosofică. 1987 15. Iaşi. Petre. Despre binele suprem. Caputo. 231-258) 8. Ed.B Bibliografia cursului de Istoria filosofiei 1. 31. Istoria credinţelor şi ideilor religioase. 2008 9. 1998. Narly.. 1996 21. Didactică şi Pedagogică. Unatc. Ceauşu. J. Călinescu. Nietzsche.. Ed. J. Ed. Buc. 2003 11. M. Filosofi străini. 1990. ----. 1991 14. Humanitas. Dicţionar de filosofie. Ed. Buc. Bagdasar. Eliade. C. Florian. 7 discipline: orizonturi culturale..D. De la Platon la Heidegger. Buc.. Nr. 1997 2. p. 1996 477 . I-III 19. Fer. ----. Buc. p. ----. De la Kant la Schopenhauer. Criza spiritului american. Antologie filosofică.9 discipline plus 3 domenii Istoria filosofiei VII. C. J. Didier. Facla. Buc. Vattimo. Dumitriu... Ed. Buc. 7.. II 6. N. Ed. Buc. vol.. Casa Şcoalelor. Culturi eleate şi heraclitice. Prelegere de istoria filosofiei... în vol. 1992. Delacampagne. Virgil Bogdan. Blaga. Humanitas. M.. Ed. G. Ed. Bagdasar. N. C. Beaufret. Baconsky. A. A. Ed. în rev. Timişoara. 1998 13. Buc. Augustin. Univers Enciclopedic. Buc. C Narly. Humanitas. 60-68 (comentariu la Moartea lui Dumnezeu) 10. Buc. Homo universalis.. Univers.. V. Buc.. Ed.-M.) 18. Filosofi străini.. Ed. Ed. Istoria logicii.. Timişoara. 70-94 (Cele trei filosofii. Philosophia mirabilis. Cartea Românească. Casa Şcoalelor. iulie 2007. Humanitas. 2007 3... Ed..

1992 23. 1969 33... H. 2000 478 . I.. Paideia. Opere. E. vol.. Naşterea tragediei. Nietzsche. Humanitas... H. Buc. Introducere în filosofia contenporană. 2006 36. Ionescu.. Buc. 1998. Ed. V.. Humanitas. Ed.. Negulescu. vol. ediţia a 3-0 39. 2000. Furst. Buc. Manual de filozofie.. 1995 27. Ed. I. Curs de metafizică.W.. Kant. Noica. Buc. ----.. Patapievici. Ed. Ştiinţifică. Filosofia în Evul Mediu. Repere pe drumul gândirii.. Hestia. Mureşan. Univers. I şi II. Friedrich. 275-366 30. Academiei.. Academiei Române. 1965 28. Ed. Buc. Ed... Istoria filosofiei europene.. Platon. Mirarea filosofică. Gilson.. 1964. ----. Prelegeri de istorie a filosofiei. Ed. Ed. Humanitas. Moldova.. Pragmatism şi filosofie post-nietzscheană.. I. R. Îndrumare în filozofie. 1991 32. Buc. 1997 37. vol. Ed. I 38.. Lecourt. p. Ed. Ed. Buc. II 29.. 2003 şi vol. 2000. 1988 35. A. M. Buc. 2000 41. V. Ed.. Ed. Buc. Buc. Ed. 85-88 (comentariu la Moartea lui Dumnezeu) 43. Omul recent. vol.P.. 2006 34. Eminescu. Buc. Critica raţiunii pure.. Buc. Dacia. Hegel. Humanitas. Humanitas. Buc. Fundaţiei Pro.. 2001. 1963. Ed. G. ----. Ed. Rorty. Marga. ----.-R.. Timişoara. C. Istoria filosofiei. Heidegger. Buc. Schiţă pentru istoria lui Cum e cu putinţă ceva nou. Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Casa Editorială Odeon. P. Buc.. 1552. Recesivitatea ca structură a lumii. Humanitas.. I 25. Şttinţifică şi Enciclopedică. Buc. 1986 44. Quadrige. A.9 discipline plus 3 domenii Istoria filosofiei 22. Buc. J. Ed. Scrieri inedite. D. Orient şi Occident. Nakamura. Ed.. 1992 40.. 1994 31.. Comentariu la Republica lui Platon. Republica. Buc. Hersch. Fenomenologia spiritului. Ed. Aşa grăit-a Zarathuistra. Humanitas. 1987 24.. Buc.. p. Fouillet. N.. Trincs J. Ştiinţifică. Dictionnaire d’histoire et philosophie des sciences.F. Ed. Politică. vol. 1997 26. Cluj-Napoca . prea omenesc. Iaşi 42. Ed. Academiei Române. M. II.. Ed. Opere complete – 3 – Omensc. 1969. Buc. ----..

II xxxx.... 1978 Surdu. After Philosophy: A Protreptic Philosophy Today. Buc. Ed. 2002 ----.. Humanitas. Paideia. 2000. Introducere în istoria Orientului antic.. 46. All.9 discipline plus 3 domenii Istoria filosofiei 45. Buc. 58. 48. Eminescu. Russ. Buc. Huisman. Univers Enciclopedic. Ed.. Ed. Ed. 59. O istorie a ideilor filosofice. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Buc.. Ed. Iaşi. Albatros. Th. 54. I. 56... Filosofia modernă. Buc. Istoria filosofiei greceşti. W. I. 1995 xxxx. vol. Introducere în filosofia occidentală. Buc.. Ed. Buc. Ştiinţifică.. 1995 Shaud. Istoria filosofiei occidentale. I. Ed. Humanitas. II. Buc. 51. Paideia. Ed. 49.. Istoria filosofiei moderne. 1938 xxxx. Buc. 1992 Windelband. Enciclopedică Română. M. 1984 ----. Filosofie americană. 2000. 57. 1973 ----. Ed. Buc. vol. II.. 60. Buc. Ed. 53. D. Russel. 47. III 479 . De la Renaştere până la Kant (I). Buc. 2002 Vergez. volum coordonat de J. Buc. Introducere în filosofia medievală. 50. 55. De la Kant până la evoluţionismul englez (II). 1998 Sheehan. 52. 2005 ----.. J. Orientări fundamentale. Pentru o nouă spiritualitate filosofică. vol. Curs de filosofie. Istoria filosofiei. Filosofia în Grecia veche. Al. Ed. Confluenţe cultural filosofice... Societatea Română de Filosofiei.. Problemele filosofiei.. B. Moldova.. 1995 Vlăduţescu. 1937. Ed. A. G. Ed. 1990 Vulcănescu.. 1980 ----..

9 discipline plus 3 domenii Istoria filosofiei 480 .

Rousseau. Omul. Meridiane. Dilthey. 313-325) Elemente de teoria comunicării. Economia bunurilor simbolice. Pierre.J. Buc.. 1986. Ştiinţifică. 3.. Sociodinamica culturii. Matricea stilistică şi "corespondenţele stilistice" (L. Receptarea şi aprehendarea. Ed. Esenţa filosofiei. 47 Această disciplină se predă la Doctorat Anul I 481 . Jean. Originea şi/sau geneza ideilor. Jung.. 99-137. Sociodinamica culturii. Humanitas. estetic. Natura. Solomon. Leo. 1974. Buc. 1985) Atitudinea. p. regimul lor antropologic şi teleologic. sincronismul şi "câmpurile morfogenetice" sau "forma mentis". 1992. Ed. (Einstein.. psihologic.. Humanitas. Dumnezeu. Blaga). 4. Wilhelm. Abraham A. Ed. Valoarea. Cultură şi comunicare. 135-163. Paralela 45. Abraham A. 1981. C. Ed. 3-33. p. Buc. 2005. J. Evoluţionismul şi "difuzionismul"..... Ştiinţifică. Ed. 2002. A contribuit progresul ştiinţelor şi artelor la purificarea moravurilor? în vol. 2000. Minerva. Buc. Scrieri despre artă.G. 89.9 discipline plus 3 domenii Receptarea culturală CAPITOLUL VIII RECEPTAREA CULTURALĂ VIII. Cartea Românească. 82-85. cultural. Morfologia culturii. p.. Ed.. Tipuri psihologice. p. Buc.. Ed. (Frobenius.J. Cultura. Buc. Buc. Universalitate şi universalizare (Bourdieu. 139-146) Funcţiile culturii (şi ale artei) în viaţa socială (Moles. Paideia... Ed. J. Meridiane. BPT. 1997. Humanitas. Caune. Cum văd eu lumea. p. Paradigme universale. Moles. Buc. Sincronicitatea. Piteşti. Marcus.A Componentele tematice ale cursului Receptarea culturală47 (syllabus) 1. Difuziunea şi instanţele de legitimare şi validare. 6. Ed. Bunurile simbolice şi bunurile utilitare. Albert. Civilizaţia. 1974. 5. 2. Rousseau. p. Buc. Ed.

Univers. Piteşti. p. vorbire. Secolul 21. Buc. Dialoguri şi controverse. Dandysmul. Origine. Ceauşu. Canonul occidentul. Multiculturalitatea şi interculturalitatea în trecut şi în actualitate. Omul recent. Achim. p. Beckett.. snobismul şi mondenitatea în trecut şi în prezent. Allan. Antonesei.9 discipline plus 3 domenii Receptarea culturală Bloom. Ed. influenţe. 2004. Ed.. 2006. Babeţi.. O istorie. Multiculturalismul globalizant. 2005. Confluenţe. Humanitas. Nae. Buc. istorie. Fundaţiei Pro. Victima modei. Antropologia culturală. Cluj-Napoca. Mihu. Buc. 295-320.R. (Cioran. în rev. Emil. Fenomenologia aroganţei. Buc. Aşteptându-l pe Godot. scriere. Anastasia. Problema mântuirii în Faust al lui Goethe. ortodoxă şi latină. Nae. 1994.. Liviu. actualitate (Cioran.. (Patapievici. 220-231. Ed. Anastasia. Schimbarea la faţă a României. Buc. Tzvetan. Buc. Buta. Marcus. p. Occident-Răsărit-Orient (Nakamura. Univers. 201-207. Eurocentrismul. Nr. Iaşi. Hagime. p. Dacia. Humanitas. Paradigme universale. 2006. Paideia-fundamentele culturale ale educaţiei. Ed. Centralitatea şi periferia. 1970. gestică. Românismul ca identitate culturală răsăriteană şi europeană. p. Problema celuilalt. Humanitas. 1-7/2002) 10. Moda în cultură. vestimentaţie. Ed. Ed. 2002. Ionescu. Ed. (Ionescu. Gheorghe. Polirom. Bloom. Comarnescu. Nae. Samuel. 1990. 1998) 12. Ed. Emil. 1996) 7. 1996. 1985. Adriana. p. Ed. 270-294. xxxx. Moda ca realitate şi concept. 2006.. Naşterea modelor şi mecanismele răspândirilor. 1997) 9. Iaşi. Eminescu. Curs de teorie a metafizicei. Multiplicitatea) 8. 122-129. Orient şi Occident. Schimbarea la faţă a 482 . Ispita originalului reputat şi obedienţa. 2001.. Alteritate. Ex. 129-133) 11. Ed. Cucerirea Americii. Kalokagathon. p. Institutul European. Ovidiu. Ed. Ionescu. Aculturaţia. Ed. Aroganţa culturilor mari şi complexul culturilor mici. imitaţii. Ed. Solomon. Buc. 1996. Buc. Paralela 45. 2121. Ipostaza culturală a lui "Celălalt" ca alteritate. Imagologia (Todorov. Ed. Snobul. Moda în filosofie. Anastasia. Buc. Ed. Petru. Polirom. p. Humanitas. alimentaţie.. Criza spiritului american.. 129 Morfologia culturilor. H. Iaşi. Ed. Harold. 97-109. Curs de istorie a metafizicei. Ed. Iaşi. Gustul nostalgic pentru patina şi parfumul "retro". Polirom. 1996. "Locurile comune" şi "clişeele culturale"..

1985. Întâietăţi reale şi "conştiinţa retardară". Paralela 45. Oradea. Deleuze. Buc. 1998) (Continuitate şi discontinuitate în "lectura" hermeneutică a trecutului. Gilles. 106-109) Repetabilitate. Călinescu. Canonul occidental. Seuil. Buc. p. Ed. Coquelin. Humanitas. Anne. Criza spiritului american. epigoni. istorie şi geneză. 16. Editura Institutului Biblic si 483 .M. Anastasia. p.G.. Buc. 1999. Ed. Moldova. Ocupaţii şi preocupări (hobby).. Ed. Voinţa de putere. 1999. Buc. 14. Generaţia culturală (v în teatru şi film) şi marca stilului generaţional. p. Curs de istorie a metafizicei. Matei. Ed. 1994.. (Jung. cenacluri. Ionescu. Ed. Bloom. diletanţi. Eminescu. Buc. Nietzsche. 67 şi urm. (Marcus. Înaintaşi şi predecesori. Ed. Corsi e ricorsi. României. Condiţia postmodernă. iniţiere. 49-67.. Lyotard. depăşire. Alexandrinul.. Nietzsche. Cultură profesională şi cultură generală. G. 15. A citi. Pedagogul. Moştenirea şi moştenitorii (Bloom. Solomon. autodidacţi. universităţi.9 discipline plus 3 domenii Receptarea culturală 13. Buc. cafenele. Babel. Univers. a reciti. Criza spiritului american. Continuitate şi discontinuitate (Crainic. 2006. Humanitas. (Vico. p. p. Buc. Bochenski. L'art du lieu comun. Iaşi. 1993. Constant şi variabil.. vise. Jean François. All. Polirom. Retrospectiva. 2005.. Aion. "Studiile culturale" şi problema raportului observatorsistem. Spiritul avangardelor. Ed. Kalokagathon. 1990. 18. Comarnescu. C. Fertilitatea viziunii ciclice asupra devenirii. contagiune. motivele universale şi reevaluarea lor resemantizată. 403-412.. 1996. 1998) Sincronism şi protocronism în sfera creativităţii.. Iaşi. Buc. Nostalgia paradisului. repetare şi repetiţie în sfera culturii. Bloom. Imitare. Humanitas.. 2003. Ed. 1996. Specialişti.. 83-112. impostori şi creatori. Ed. Friedrich. Ed. 17. depăşire. Buc. Piteşti. p. Buc. Ed. Ed. Şcoli. Programul lui Nietzsche. Humanitas. Allan. Ed. Nae. 270-294) Dinamica memoriei culturale în contextul mediilor schimbate: miturile. Ed. Amintiri. Ed. reflecţii. Noţiunea de model) Maestrul şi discipolul. Humanitas. Allan. profesionişti. Cronică. Nichifor. J.) Problema reevaluării tuturor valorilor trecutului. ruptură. 1992. Ce este autoritatea?. Paris. amatori. p. 29-38. Harold. 2006. Paradigme universale.. Clement. Petru. etc. Filiaţia..

J. (Cultural. Jocul cu mărgelele de sticlă. Cultura spirituală şi mass-media. pentru Literatură universală. să fim în amândouă la noi acasă. 24. 484 .. Religia. 131-135. Nr.. Secolul 21. Ed. 113-262) Reevaluarea culturală a sacrului. în rev. trăindu-le alternaţia. Buc. 1-6/2006. 22. Strategii eclesiastice pentru promovarea ecumenismului. Sartori.. în Scrieri despre artă. 1969.J. Hesse. 2005.. Despre tipurile şi modalităţile de percepţie a lumii.J. Despre televiziune. Pierre. Ed. Bourdieu. Un suflet pentru Europa.. Cei meniţi a face discipoli nu au avut nevoie de dascăli. Humanitas. Minerva. Abraham A.. A contribuit progresul ştiinţelor şi artelor la purificarea moravurilor?. Ed. Bucuresti. în rev. BPT. Meridiane.. o cale de mântuire şi tendinţa desacralizării lumii în istoria recentă. în vol. 1982. 17-46. Ştiinţifică. J. Minerva. Dimensiunea religioasă a unui proiect politic. Moles.9 discipline plus 3 domenii Receptarea culturală 19. nici invers. Ed. Problema feed-back-ului. 2006. Buc. Secolul 21. Ed. J. Ed. Giovanni.. Televiziunea... p. Irina. 9-14. 31. Herman. Buc. p. Bogdan. Homo videns. Rousseau. de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. 2005) Conexiuni axiologice şi estetice între arta teatrală şi religie. 1981. 194-221 "Nu trebuie să ne refugiem din vita activa în vita contemplativa. corelativă cu laicizarea ei. să ne împărtăşim din amândouă". Nr. religiozitatea şi biserica în actualitatea globalizantă. Buc. Allan.J. 21. Cultură şi mass-media: un raport problematic. Buc. Pentru un "ecumenism al contemplativilor": moştenirea Părintelui Scrima şi reflexele identitare ale ortodoxiei. Buc. Autoreglare pentru adaptare sau proiect reformator de mentalitate? (Rousseau. p. p. Către idealul modelului paideic) Artele spectacolului şi orizontul de aşteptare al publicului de azi. Anastasia. Scrisoare către domnul d'Alembert. ci să ne situăm între amândouă. Humanitas. 1981. 1974. Buc. Bloom. Ed. BPT. Rousseau. Scrieri despre artă. estetic şi etic în arta teatrală) Teatrul.. Criza spiritului american. factor de cultură şi civilizaţie. în vol. 23. Ed. 139-176. 25. 20.. p. 1998) Arta ca formă de reprezentare a lumii şi factor modelator de conduite. Buc. (Tătaru-Cazaban. 1011-12/2003. Sociodinamica culturii. Cultura ca valorizare a lumii şi instaurare de sine prin artefacte. p. net-ul şi digitalul (Mavrodin. 40-79.

B Bibliografia cursului Receptarea culturală48 Bibliografie obligatorie: 1. Leo. Ed. Fundaţiei Culturale Române.14. Ed. Nakamura. Todorov. Dacia. Regulile artei. Umberto. Matei. Rosario. Buc. 296-390 2. Braudel. Sensul interculturalităţii şi al intertextualităţii în gândirea postmodernă. Buc. Anton. Polirom. Bloom. Buc. Ed. Assunto. Axiologie (III. Humanitas. Orient şi Occident. 2010 5. 1995 8. p. Pontica. 140-141 2. Ed. Nu speraţi că veţi scăpa de cărţi. Umberto Eco. 7 discipline: orizonturi culturale. The Books and School of the Ages . Identitate spirituală şi globalizare mondială. p. Eco. Achim. 1998 3. 28. Buc. Iaşi.. Problema celuilalt. Ed. 1994 (Canonul literaturii occidentale). 1996 10. Limitele interpretării.B. vol. Antropologia culturală. Philosophia mirabilis. Ed. Ed. Buc. Modern. Meridiane. 1994. Harold.. Ceauşu. Ed. Ed.. avangarde. în maniera dramaturgiei şi a scenariilor regizorale. Jean-Claude. Unatc. 2003 7. A citi. Buc. 1997 5. I şi II 4. Univers. Pierre. 1998. modernitate. 1985 48 Vezi şi bilbiografia pe tema „Transmutaţia valorilor” de la capitolul III. postmodernism. Humanitas. 1994. Hajime. Frobenius. Humanitas. Călinescu. 1992. 174-236 Bibliografie suplimentară: 1. Institutul European. Ed. Cultură şi comunicare. Tzvetan.. Mihu. 2005 3. p. Ed.. Univers. Paideuma.. Carrière. 29. Între Orient şi Occident. Cucerirea Americii.. Iaşi.9 discipline plus 3 domenii Receptarea culturală 26. Gheorghe. Djuvara. 1983. Buc. 2000 6. Buc. 70-94 (cei trei filosofi) 9. Determinaţii generale şi individuale ale rescrierilor formelor revolute.. Buc. 2002 4. Bourdieu. Ed. (exemplificări) VIII. Jean.. Buc. Cluj-Napoca. Caune. Neagu. 27. Fernand. modernism. Universul ca spectacol. Constanţa.. Gramatica civilizaţiilor. Meridiane. a reciti. p.New York: Harcourt Brace. Ed. Cartea Românească. Dumitriu. Meridiane.b) 485 . Ed.

Secolul 21.. d. b. pentru Literatură universală. Itinerarii spirituale. Jürgen. 62-66 Bibliografie opţională: 1. Împotriva interpretării. Buc. Buc. c. Univers.. Homo videns. Ed. Buc. Nr.. Alteritate. p. Roger. Ed. b. xxxx. a. L'humaine condition 4. 1983 14. a II-a 3. Ed. Humanitas. Dialectica secularizării. 1984 13. din Banchetul 189. d.9 discipline plus 3 domenii Receptarea culturală 11. c. 194 a. a.. e. Ed. 1 şi 2. 2005 18. c. Joseph Ratzinger. e (androginul) 17. Secolul 20. Moles. 190. Abraham A. a. Buc. Polirom. p. Buc. 191.. b. Sociodinamica culturii. Ed. McLuhan. Globalizarea şi efectele ei. iulie 2007. Erich. Ed. în Lettres persanes) 2. "Cioran şi stigmatul românesc". Cluj-Napoca. Ştiinţifică. Roland. Idei în dialog. în rev. Nemira. interpretăm şi evaluăm trecutul. Despre raţiune şi religie. Buc. Ed. p. 58 486 . Auerbach. Salvador de Madariaga. Buc. Univers. Joyce. Ulise. James. 193 a. Ed. 8-9-10/1981. Prestigiul şi problemele visului. 2006 5. 2000 20. Buc. 1-7/2002 22. Ed. (v. în rev. c. 319-320-321. Humanitas. Buc. Antohi. Mimesis. în rev. 2005 12. 129-140. pentru Literatură universală. ----. d.. Bălăşoiu. 1968. 36-37 6. d. în rev. Nr. Iaşi. b. Mass-media sau mediul invizibil.. Buc. Bauman. e. 2004 19. Malraux. Sontag. Secolul 20. Ed.. Barthes. cap. Caillois. 1999. 1997. 1967. Dialoguri. vol. p. b. Civitas imaginalis. Marshall. Vestul şi restul. Imperiul semnelor. Antet. Ed. 93-100 15. 7. Scruton. Platon. Roger. Zygmunt. André. Este posibil un dialog al lumilor?. Nemira. Exerciţiul distanţei. Ed. Nr.. 79 (despre hipism).. 1974 16. p. Ed. Buc. Habermas. xxxx. e. p. 264272. 5/1966. p. 235-324 (ex. Constantin. Okakura Kakuzo. Nr. Ed. Susan. "Comment peut-on être Persan?. 70-71. 1998. Giovanni. Apostrof. "Mecanisme identitare şi definiţii radicale ale etnicităţii". Thomas Sheehan sau After Philosophy. d. e. Globalizarea şi ameninţarea teroristă... Sartori. c. Despre modul cum percepem. Nr. Secolul 20. probleme ale intertextului) 21. Meridiane. Sorin. în rev.

. Buc. Andrei. James.9 discipline plus 3 domenii Receptarea culturală 7. a culturii italiene se află cultura umană") Gardels. Ed. Ed. 1992 487 .. Alain. Dispariţia lui "afară" . 11. 9. 2000. Buc. Univers. Ed.. Buc. 56-114. p.. 51-52 Dilthey. Teatru spaniol contemporan. "Climatul: descoperirea alterităţii". 1995 Eliade.. Univers. 13. Cultura română şi civilizaţia europeană modernă. Iaşi. Buc. Spectacolul mondializat). Ed. Ed. Ed Trei. Seniorii războiului.. 25-48. 24-55 Durand. Geneza hermeneuticii în vol. 1992. 8. Înfrângerea gândirii. Univers. Ed. p. p. Celălalt. 208-212 (Eisner. Ed. Buc. 180190 (Fukuyama.).. 1995. Nathan. Humanitas. Julia (coord. Michael. Moldova. Univers Enciclopedic.. Larousse. 1994. Cioran. Buc. 474-480 Joyce. Ciocnirea civilizaţiilor. 1978 ----. 16. Agresivitatea umană.un manifest al evadării. Boboc (coord. Aventurile imaginii. Ed. vol. 1991. 12. Univers. trecând prin departele. adică "aproapele" şi dilatarea lui graduală. Garamond. 1998... Filosofie contemporană. 32-42 (spiritul naţional). Buc. Nichifor. p. Minerva. 1982. 18. Emil. 1987 Didier. p. 21.). 1996 Crainic. Gilbert. Drumul spre centru. Să ţinem piept coloneilor lui Disney) Huntington. Antet. 22. p. de avut aici în vedere indicele de alteritate.. şi problema fricii în Occident faţă de "celălat" Eibl-Eibesfeldt. Costa. Wilhelm. v. Miguel. 76-90 ("Înaintea culturii franceze. Buc. 10. Ed. Francis. 21-225 "Înainte de «miracolul grec»" Finkielkraut. Alexandru. Cultura posterităţii). 19. 15. Ed. 1984 Klein. 53-64 "Influenţele" de Unamuno. Nostalgia paradisului. Buc. 1999 Duţu. Literatura contemporană şi istora mentalităţilor. 213-220 (Gavras. Univers. Comment peut-on être Roumain?. Buc. 14. Alexandru. Buc. dicţionar de filozofie. 17. Ed. p. până la "străin" şi "duşman" Codrescu. scandal ontologic!. Samuel P. Ed. Schimbarea ordinii globale.. Antet. a culturii germane. 1998. Ed. Mircea. 20. Gérard. Ulise.. Buc. Irenäus. p. Nemira. Buc.. Nemira. 1 şi 2. Buc. Ed. 131-164..

Ed. Buc. Ed. în rev. Iaşi. 1999 29. Negulescu. 1990 488 . Polirom. Buc. Încercare de a-l gândi pe celălalt. Ed. Paralela 45. Napoca Star. p.. Amarcord. 1998.. p. Geneza formelor culturii. Une theorie critique de la televison. Buc. Mihu. Piteşti. Nr. 365-373 31. Lévinas. Flamarion. Culture and Communication. 186-237 "Legătura" 27. After Phylosophy: A Protreptic. Wolton. Colecţiile Cotidianul. Ed. Todorov. Iaşi. Cluj-Napoca. Dominique. Eloge du Grand Public. Univers. Aşa-zisul rău. SubstantiALL. p. 1999 36. Eminescu. 2000. Tournier. 2000 (v. Konrad. 2000. 1984. Mazilu. Despre diversitate. Humanitas. XIII "Misterul biologic al contactului strein". 2005. 1978 38. p. Achim. Solomon. Univers. Marcel. Ed. Ed. Eseu despre exterioritate. 1976 24. Noi despre ceilalţi. roman.P. p. Sinteza. Thomas.. 29 35. P. Philosophy Today. Între noi. À la recherche du temps perdu) 32. John. Ed. Proust.9 discipline plus 3 domenii Receptarea culturală 23. Noi şi ceilalţi. Ed. Tzvetan. 350-356. Ed. Ed. Tomlinson. Ed. 91/1992. Globalizare şi cultură. p. Fals tratat de imagologie. Marcus. Vineri sau limburile Pacificului. Iaşi. Sowell. 52-88 (Teatralitatea) 28. Fall 1978 33. Sheehan. cap. Buc. ----. 334-346 "O singură cultură şi noua sensibilitate" 34. Michel. Univers. An introduction to the use of structuralist analysis in social anthropology. Cambridge University Press. Evoluţia civilizaţiilor. Susan. Paradigme universale. Buc.. The logic by which symbols are connectEd. Sontag. Ed.. Cambridge. O iubire a lui Swann. Buc. Paris. Timişoara. 1999 26. Institutul European. Dan Horia. 228-239 25. Lorenz. 134-140 "Multiculturalism" 30. Ed. Totalitate şi infinit. Antropologie culturală. Leach.. Edmund. p. Polirom.. Emmanuel. 2002 37. 2000. Thomas. Împotriva interpretării.

cel al unui sclav cu memorie nelimitată sau care se bizuie pe o astfel de memorie.A Componentele tematice ale cursului de Teoria culturii50 (syllabus) 1. morale. 4. Obiectul şi problematica Teoriei Culturii Conceptul de cultură Conceptul de civilizaţie Raporturile între cultură şi civilizaţie Raportul între natură pe de o parte şi civilizaţie şi cultură pe de altă parte Conceptul de creaţie. 6.9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii CAPITOLUL IX TEORIA CULTURII Cultura e… “un întreg complex care include cunoştinţe. în circumstanţele unui anumit mediu înconjurător. obiceiuri şi orice alte capacităţi şi comportamente pe care omul şi le însuşeşte ca membru al unei societăţi. p. Ed. de conducere.” Mihu Achim „Spiritul enciclopedic este un spirit de supunere.” Edward Burnett Tylor “Cultura este modul de viaţă propriu unui grup de oameni. credinţe. 172 Această disciplină se predă la Anul III Teatrologie 489 . 2. Buc. artă. Spiritul universal este un spirit de orientare. drept. Despre creaţie în general Conceptul de formă (formele culturii spirituale) 49 50 Servien. 5.. Pius. Estetica. 1975. creat de om şi format din produsele materiale şi non-materiale transmise de la o generaţie la alta. Ştiinţifică şi enciclopedică. 3. 7.” Pius Servien49 IX.

Occident Conceptul de criză. Tipologii ale culturilor (după diferite criterii) Tipologii ale culturilor Culturi ale perioadelor istorice După regiuni culturale: Orient. ritualizare. Omul dialogal Cultură ştiinţifică şi cultură umanistică Cultură reticulară şi cultură mozaicată Cultură înaltă – Cultură de masă Despre cultura populară Cultură de stânga/cultură de dreapta Tipuri numerice Cultură constituită şi cultură constituantă Cultura vinii şi a ruşinii Modele culturale Modele de lectură Tipuri de cultură (în genere) Culturi semantic sintactice Tradiţie şi modernitate După criteriul temporalităţii Naţional-universal Cultura sexualităţii Caracteristici ale poporului român şi ale spiritualităţii româneşti 490 . Semiotica culturii 13.9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii 8. ceremonie Sacrul şi profanul 11. Răsărit. Religia – formă fundamentală a culturii spirituale Magia Mistica Rit. Multiculturalitatea şi interculturalitatea 12. Arta – formă fundamentală a culturii spirituale 10. contradicţii şi controverse culturale. Criza culturii Nihilismul Dihotomii. Mitul – formă a culturii spirituale 9.

inclusiv eyeball tatoo. 22. scarificare. influenţe şi sincronii – Celălalt Cultură individuală. 20. 16.9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii 14. 21. a motoarelor Subcultura Cyberpunct New media 491 . 15. 17. branduire etc. 18. tatuaje. generală şi cultura profesională Stilul cultural Stilul cultural după Lucian Blaga Stilul generaţiei culturale Postmodernismul ca mişcare şi mentalitate culturală Conceptul de realitate Utopia Cultura şiputerea Un portret al secolului XX Despre sfârşituri sau încheieri de cicluri Concepte conexe celui de cultură Aria culturală Mentalităţi Cultura spectacolului Cultură de blogosferă Cultura graffiti şi cultura hippie (contracultură) Cultura de gang sau cultura kitsch-ului Cultura zvonurilor Cultura de televizor Cultura tabloidelor Cultură orală-cultură scrisă Cultură psihedelică Cultura modificării trupului (piercing.) Cultură gastronomică Cultură post-colonială Cultura consumistă Cultura de criză Cultura vitezei. 19. 25. Confluenţe culturale. 23. 24.

Maspero. George.. Kalokagathon. p. Wendorff. Sociodinamica culturii. Ed. Zeit und Kultur. Moles. Buc. 1974 4. Humanitas. Bronislaw. Becleanu Iancu. p. West-Deutscher Verlag. 2004. p. Ştiinţifică. Definiţia omului în termeni ai culturii umane. Cassirer. 155-158 11. Istoria ideilor.B Bibliografia cursului de Teoria culturii51 IX.. Buc. Comarnescu. Ed. 1980 Vezi şi recomandările din: Ceauşu. Buc.9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii IX.. Eseu despre om. Devenirea întru fiinţă.. Geneza culturologiei româneşti. Ed.B. 1985. p. Ed.. Iuri. Ed.. Uscătescu. Ed. 1968 9. Globalizare şi cultură... Alain. Buc. Amacord. 1981. Ed. 1996 5. 4-36 13. Lotman. Studii de morfologia culturii. Noica. Despre necunoscut. Şttiinţifică şi enciclopedică. 1974 8. Ed. Iaşi. Rudolf. Republica 12. Mihaela. în Philosophy and Culture. Evandro. cap. Introduction. Ed. Platon. Buc. 59 2. Humanitas. Timişoara. 1994 6. Ed. 39-52 14. Eminescu. 1974 10. Ernst. Agozzi. Petru. Univers. Tomlinson. Unatc.1 Obiectul şi problematica Teoriei culturii 1. 177-186 (doctrina lui Tudor Vianu) 7. 2002 15. Paris.. Geschichte des Zeitbewusstseins in Europa. Constantin. Besançon. Adela. Ed. Gheorghe. John. Buc. Teodor. 7 discipline: orizonturi culturale. p. 2003 51 492 . Humanitas. Buc. Ed. Pop. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Printech. Junimea. Baconski. Buc. Abraham. Ontologia culturii. Une theorie scientifique de la culture. Malinowski. Wiesbaden. Conexiunea sublimului cu umilul în medievalitate. Buc. 1987. 2007 3. Idei culturale europene.

Buc. filosofie. Allan. Cultură şi comunicare. Buc. Fundamentele culturale ale educaţie. în şi prin care individul dă formă aspiraţiilor sale şi transformă mediul său. Iaşi. de şi pentru comportare. (Kroeber şi Kluckhohn – 1952) “Noi înţelegem prin cultură ceea ce inteligenţa şi sensibilitatea omenească au realizat în cursul epocilor: valori. Walter. Pentru o pastorală a culturii. tehnici. 1998 Bonte. 2006 Bloom. Iaşi.. limbaj. constituind o realizare caracteristică a grupurilor umane. când totul s-a uitat. iar pe de altă parte ca elemente care condiţionează aceste acţiuni. 184-189 Caune. Univers. simboluri. Polirom. 1999 Cultura este ceea ce rămâne.n. Canonul occidental. inclusiv întruparea lor în obiecte (artefacte). 2000 Consiliul Pontifical pentru Cultură. 6. Criza spiritului American. 52 493 . 2. 1996 (funcţiile culturii) Benjamin.2 Conceptul de cultură La culture s´est qui reste quand on a tout oublié52 Heriot Cultura (sau civilizaţia) constă în modele (patterns) explicite şi implicite. 2000 Bllom. 7. Ed. ştiinţe. Univers. Polirom. Ed. p. 1999. dobândite şi transmise prin simboluri. miezul culturii (esenţa n. Ed. 3. Iaşi. arte. Ea se înfăţişează totodată ca o realitate polimorfă şi dinamică. din 1983. sistemele de cultură pot fi considerate.) constă din idei tradiţionale (derivate şi selecţionate istoric). 4. Cartea romanească. în special din valorile legate de ele. mituri. Jean. transformându-se pe sine însuşi. Iluminări. Cărţile şi şcoala epocilor. Buc. sisteme de legi. Dicţionar de etnologie şi antropologie.B. Ed. Liviu. pe de o parte ca produse ale acţiunii. Buc. Antonesei. cu tema Filosofia şi Cultura) 1. Paideia.9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii IX. Pierre şi Michel Izard.. structuri sociale şi politice… dar cultura este mai mult decât un simplu depozit de realizări materiale şi spirituale. Ed.. Humanitas. Presa Bună. Ed. Harold. religie. 5..” (definiţie convenită la cel deal XVII-lea Congres Mondial de Filosofie. Ed.

vol. Buc. Intelectualii în câmpul puterii. 1996 20. 1998 14. Les gnoses. 316 13. 2000. Ed. Edward T. Încercare de a-l gândi pe celălalt. Geerty. Crater. During. p. Ed. Random House. Raţiune şi cultură. Åke. 1993 16. Anchor Books Editions. 1993. Institutul European. Între noi. Gheorghiu. Ed. Curs de istorie a metafizicei. Humanitas.. p. 1965 sau ediţia Iri. Ed. 1/6. Finkielkraut. Academiei Române. Buc. 2004. Daun. Emmanuel. 2001 24. Cultura proprietăţii... Buc. Ed. Mihai Dinu. 1991 28. Gardels. Simon. Iaşi. Heidegger. Durand. 2009. Ed. 7 19. Buc. Cronică de familie. 2007 25. 1977. Nemira. Nae. Buc. Buc. Buc. 2006 9. Buc.9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii 8. Cultura si mass-media. Crase banalităţi metafizice. Petru. nr. Mircea. 2. Buc.. 8. Clifford. Cahiers internationaux du symbolisme. Figuri şi chipuri ale operei. 1965 15. Dumitriu. Ed. Buc. Secolul 21. Georg Wilhelm Friederich. Rev. Antet. Ionescu. Ed.. 1995. Ed. Ed. Anton. Nathan. Gilbert. Înfrângerea gândirii.. Împotriva deznădejdii.. 180-190 21. Humanitas. nr. 1992. Eliade... New York. Cuvintele şi lucrurile. 78-87. Buc. Umberto. structures et symboles archetypes. Rontledge.. Humanitas. 93-102. ----.. 17-35 10. Buc. p. p. p. Beyond Culture. 274-298 (în prima ediţie) 27. Polirom. 1973 23. Iaşi. Dragomir. 2007 17. Ed. Ernest. Leszek. Alain. Humanitas. 1991 12. Iaşi. Jurnalul Naţional. Univers. Mentalitatea suedeză. Foucault. Tehnică. 212 30. Fenomenologia spiritului.. All.. 1998 22. Humanitas. 36-38 (funcţiile culturii) 11. Retrospective. 8486. Martin. 132 18. 1996. Geller. Hall. Kolakowski. The Cultural Study Reader. Religia. Hegel. Ed. Introducere de Ştefan Voinescu) 29. New York. Eco. Polirom. 181-190 494 . 1989 26. Ed. Francis. p. Ed. Alexandru. Dumitriu. p. 2000.. Buc. Basic Books. De la arbore la labirint. 1992. Buc. p. Michel. London. Anastasia. p.. The Interpretation of Culture. Ed. Schimbarea ordinii globale.. p. Levinas. Ed. Principiul identităţii. p. Buc. Ed. Fukuyama.

37-39. Abraham A. Abraham A. p. 1974. Om si simbol. Datoria vieţii noastre. Ştiinţifică. Buc. Buc. Postmodernitatea. Noica. Fundamentul cultural al personalităţii. 1998 35. citaţi după Segre. Idei în dialog. Ed. Ion. Polirom.Critică. New York. 6/iunie 2006. Ed.ro) 39. 1968 37. p. Napoca Star.. 191 41. Gabriel. p. Liiceanu. Buc. Istorie – Cultură .. Buc. Marcuse. 27-34 48.. Mathesis sau bucurille simple. 16 42. Ed. 88-91 (Definiţia culturii).. excepţia si naşterea culturilor. Moles. 105-112 (Rolul culturii)... 44. David. Buc. Criza antropologiei şi sarcina ei originară. 2005. Ed. Malinowski. Antropologie culturală. Muresan. Ştiinţifică. 68-92) 33. 196. 9-14 43. Introducere la pretenţia pentru baroc. 1974. Du Style. Ed. Ed. interviu cu Vlad Mureşan. 21 47. 92-113 32. Rostirea românească. 8788 (Cultură şi civilizaţie).. p. Oxford University Press. Une théorie scientifique de la culture. Paris. Sociodinamica culturii. Constantin. Manolescu. Herbert. Buc. Ed. Ed. p. Sociodinamica culturii. Modelul cultural European. Politică. Mavrodin. nr. Univers. 1999. Ed. Ştiinţifică. Ed. 11-26) p. Moles. ----. în rev. 1-6/2006. bookblog. Scrieri filosofice. 1968 (p. Buc. ----.. Mihu. 1992. A scientific theory of culture and other essays. Buc. Humanitas. Achim. Mavrodin. 36 36. O teorie tehnoculturală a imaginii globale. Irina. 2003 40. Vlad. p. Man. p. 91-100 (Componentele culturii). 181-182 34. 56-59 38. Ed. Cultura şi mass media: un raport problematic. p. Videologia. Secolul 21. 1960. structura şi manifestările culturii. Humanitas.. 2005 46. Iaşi. 45-96 45. p. p. Maspero. p. Cesare. 1993 (Regula.. Ed. Ed. 67-121 (ritmul istoric si cultural) 495 . Silviu.. Ştiinţifică. Henry. 2002. Ralph. în rev. 100-104 (Elementele..9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii 31. Lotman şi Uspenski. Ed. Nr. p.. 1977. Buc. Humanitas. Buc. ----. Eikon. Linton. Pârvan. Cluj. Lyon. p. Humanitas. Buc. Ed. ClujNapoca. 1970 49. p. Vasile. Bronislav.

Eminescu. Gabriel. 219-234 62. Ed. Dubla flacără. Declinul Occidentului. Buc. Buc. Ed. Buc. 1982. volumul al doilea. 145-151 53. Critica raţiunii cinice.. Buc. Marian. Humanitas. Paz. II. Leslie A. Buc. 155-262 67. Iaşi. Tagore. vol. Humanitas. p. 1998. în vol.9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii 50. Reese. Spengler. 1992 68. Istorie-cultură-critică. 1999 52. Ed. Trei. Ed. Zamfirescu. Ed. Vianu. 34-44.. 2008. Polirom. p. Cartea Românească. Buc.. Ed. White. Humanities Press. Cluj. 2003 56. Ed. 1990. Ed. Buc. 2001. Lumina Lex. xxxx. ----. Puterea şi cultura. Sloterdijk. Segre. Ed. Între logica inimii şi logica minţii. Humanitas. Postmodernismul în antropologia culturală. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Tudor.. 59. Octavio. Stavarache. Craiova. Iaşi. 2000.. 2003 57. Filosofia inconştientului. Peter. Napoca Star.. ----. Rabindranath. p. p. 2000 si vol. 1980 496 . I. Ed. Sadhana. 1985. Buc. Beladi. Studii de filosofia culturii. Wiesbaden. Geschichte des Zeitbewußtseins in Europa. O istorie a cenzurii. Univers. Reguli pentru parcul uman. Buc. Homo ciberneticus. Simmel. Rudolf. Ed. West-deutscher Verlag. Oswald. Buc. Buc.. xxxx. 1 şi 2.. Ed.. 311 (criza culturii) 63. William L. Comunicare. Ed. Cultura filosofică. Martha Ioana. Stress. Cunoaştere. 209 şi urm. p. Wendorff. vol. 1986 54. USA. 81-84 65.. 48-67 66. Polirom. 1996 58. Unatc Press. p. Valenţe creatoare şi impact formativ în spectacolele pentru copii şi tineret. Iaşi... p. întrebări pentru sfârşit de mileniu.. Adrian. Vasile Dem. Humanitas. Convorbiri cu Le Monde. C. p. 22-23 61. 1998 51. 1981. Petcu. Troc. Buc. 1980 64. Georg. Polirom. Cesare. 2006. Zeit und Kultur.. Filozofie. p. Ed. 2000 60. 55. Ed. Stroe.. Restian. Ed. Dictionary of Philosophy and Religion. Antropologie culturală de Achim Mihu. Cultură.

vol.. 1993.. MacMillan Inc. Meridiane. p. Nathan. Dicţionar sociologic. 1985. p.. Făurirea civilizaţiei.. 1999. Paul Edward... Buc. 130 9. Buc. 1994. Djuvara. xxxx. Civilizaţia bizantină. in vol.9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii 69. Cluj. ----. Ştiinţifică. Ed. Humanitas.. 1967 IX. Întrebări pentru sfârşit de mileniu. Antet. Ryszard. Academiei. vol. Comunicare. Antet. G. Gramatica civilizaţiilor. 1998. Buc. Cele opt păcate capitale ale omenirii civilizate. Childe.. Ciocnirea civilizaţiilor. Discurs asupra originii fundamentelor inegalităţii dintre oameni. 1992. două civilizaţii. Sociologie de la culture şi Culture et civilisation.B. Ed. vol.. Raţionalitate. Opere. 1999 7. Omul. xxxx. 1994 4. Louis. 56-114. 2. Ed. Konrad. Ed. Humanitas. 1958 14. xxxx. Ed. Structurile cotidianului. N.. Jean Paul Ferrand. Dumitriu. Mihai. 155 8. Buc. Buc. 152 71. Buc. p. 1973 497 . Ed. 1966 6. corpus 6. Phillipe Ducat.. J. Firmin-Didot SA. Ed. Politică. 1990 72. ediţia 1976. p. Pierre Maguard.. p. Humanitas. 2008 12. Convorbiri cu Le Monde. 1 şi 2. Braudel. Fernand. Alvin.. Ed. p. 1991. Cavallier. 149-157 15. Rousseau. Argumentare. 85 3. Buc.. The encyclopaedia of Philosophy. J. V. 192-208 13. Babel. Encyclopaedia Universalis.. Paris. Buc. Gardels. Huntington. Anton. 56-60 5. Retrospective. Bréhier.. p. 9-14 11. Ed. Buc. Ed. 1984. Sfez. Lorenz. Buc. Ed. 147. Buc. O lume.. Dacia. vol. p. Dicţionar Petit Robert. Tehnică. Buc. Tofler. Kapucinski. Buc. p. Civilizaţii si tipare istorice: un studiu comparat al civilizaţiilor. Ed. Ed. 1991. Ed. Meridiane. Ed.. xxxx. Buc. Andrei. Schimbarea ordinii globale. Samuel P. Ed.. 474-480 10. p. François. Ştiinţifică. Eminescu.. Ştiinţifică. Şocul viitorului. Antet. 13. Buc.3 Conceptul de civilizaţie 1. Paris.II şi II 2. Ed. 393 70. Lucien. Marga.

Zarifopol.. Ed. Despre istoria naturală a agresiunii. Gimbutas. 1995 2. p. Fromm. Buc. Chişinău. Buc.4 Raporturile între cultură şi civilizaţie 1. 2000 4.. Babel. civilizaţii puse la încercare. Ed. Irenäus. Ed. Trad. Iubire şi ură. Cultură şi comunicare. 2001 8. Buc. 2003 14.. Domnia cantităţii şi semnele vremurilor. Marija. Analogii penibile. Dumitriu. Rom. Curtea Veche. Trei.. 1973. Eibl-Eibesfelodt... Buc. Ed.. Jaspers. Buc. Meridiane. ----. ----. Paris. Paul. Ed.. Ştiinţa... Rene Gustave. Nichifor. Evseev. 1991. Dicţionar Le Petit Robert. p. Istoria şi dialectica violeţtei. Aron. Rom.. 1997 16. 2007 3. p. 1995. Lorenz. Babeţi. Buc. Si el vorbea cu patrupedele. 268 IX. Anton. rom. Dicţionar de simboluri şi arthetipuri culturale.9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii 16. Crainic. Timişoara. Hocke. 1973. Ed. Ed. Humanitas. p. Meridiane. Iaşi. Retrospective. citat de Gustaf René Hocke în Lumea ca labirint. Firmin-Didot SA. 2001 498 .. 1989. 265-269 17. Texte alese. Jean. Ed. Buc. xxxx. Karl. 1983. Istoria ca armă de dispută a arhetipurilor. Din registrul ideilor gingaşe. Leclerc. Buc. 1998 7. 11. Aşa a descoperit omul câinele. Cartea Românească. Raymond. Meridiane. Cultura Naţională. Ed. Ed. Buc. Erich. Moldova. Ed. Nostalgia paradisului. 23 13. Politică. 1998 15. Ed. 76120 10. 12. 450-498 9. trad. Buc. Coriolan. Humanitas. trad. Ed. Konrad. cu pasările si cu peştii. Polirom. Ed.. Cele şapte păcate capitale ale lumii civilizate. Ed.B. Mondializarea culturală. Ed. Réne. Aşa-numitul rău. Amarcord. Tehnică. Gérard. în vol. Civilizaţie şi cultură.. p. Caune. ediţia 1976. Humanitas. Rădăcinile biologice ale valorilor morale. Buc. Ivan. 1926. Lumea ca labirint. 146-156 6. Buc. Ed. Guenon. Iaşi. Buc. Ed. p. 1994 5. Pagini alese pentru a ţine la curent pe tinerii cultivaţi şi serioşi.

1996 499 . vol. All Educaţional. 1991 20. Wald.. Festivalul internaţional de Teatru Tânăr Profesionist.. Vasile Dem. 1979. Dacia. Maliţa. Ed. Gabriel.. Ed. 58 28.Definiţiile omului şi etologia. 2006. Ed. 1982 31. Enciclopedică. 255-281 22. Între logica inimii şi logica minţii . Onotologia culturii. Ed. în Opere. Ed. p. 2001 18. 26. Ed.. Iaşi. Univers. Humanities Press. ----. 1977. Ed. Cluj-Napoca. George. Popescu. 1971. Dictionary of Philosophy and Religion. Morris. Buc. Cultură şi civilizaţie. Buc. Tudor. p. Zola. 78-86 25. USA. Ed. 1967 36.. Irenäus. Buc. William L. Trei. antologie de Mircea Ivănescu. Georges.9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii 17. Ed. Ed. Buc. 1980 34. 181-188 21. p. The Human Zoo şi The Naked Couple. Maimuţa goală. Sibiu. Nemira. 1987. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Buc. 2005. xxxx. p. Ed. Sorel. Alba-Iulia. Tănase. Henry. Paul Edward. vol. Politica. p. Buc. Buc. Violenţa – Violence. Postmodernismul în antropologia culturală. MacMillan Inc. 1992 33. 1995 24. Rom. Buc. Reese. Ed. xxxx. 1991 19. Mircea.. ----. 158 29. Junimea. 1995. xxxx. 8. 1979. p. Ernest. Etică şi etologie. 93 30. 1985 32. 2004.. Reflecţii asupra violenţei. Primejdia mărturisirii. p. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Costin. Buc. Cartea Romănească. Enciclopedie de filosofie şi ştiinţe umane.. Buc. Buc. 1 şi 2. Desmond. Emile. Incitatus. Artă şi filosofie. Buc. Filosofia culturii. Ed.. Buc... Bestia umană. Hasefer. Steinhardt. Buc. Continental. Polirom. Ed. Uscătescu. Minerva. 207-209 35. Zamfirescu. Zece mii de culturi. 222-225 27. p. Vianu.. Ed.. 2003 23. Ed. xxxx. Universităţii din Bucureşti. o singură civilizaţie. Ed. Publicitatea: o estetică a persuasiunii. 2002. Stere. Enciclopedică. Ed.. Pierre Francastel. p. Înţelesuri iudaice. trad. Troc. Figura şi locul. 225-232 Eibl-Eibesfelodt. Al. N. Agresivitatea umană. The Encyclopaedia of Philosophy.. Iaşi..

Vasile Dem. Bachelard. Essais psychanalitique sur le travail créateur. Buc. 62 12. p. 7 -52 3. 1971. Pentru om. Analele Universităţii Bucureşti. Omul. Bartolomeu Valeriu (comentat de). Eminescu. p. Mikel. Cavallier. 1995. Insitutului Biblic şi de Misiune a BOR. Ed. Buc.. Paradigme universale. 187-200 11. Univers. Gadamer. 2005. 155-160 16. 1995. 1999. Paralela 45. 1999. 1976 2. Wald. Ştiinţifică. 1958. Buc. Kalogathon. 99-102 15. Buc. Psihanaliza travaliului creator. Ducat. Buc. Ed. 1-2-3. Herseni. Natură. Univers. Petre. Călinescu. Comărnescu. Vasile. xxxx. p.. Ed. p. Matei. p. Ed. François. Literatură şi civilizaţie. Ed. Noica. Modelul cultural european. Antet.. Ed. Cinci feţe ale modernităţii. Ed.B. Hans-Georg. Înţelesuri iudaice. Buc. Ed..B. Ed.. p. Traian. Rousseau. Ed. de Jouvenel. Bernard. Spiritul ştiinţific modern în viziunea lui G. (Loc-locuire-poluare).6 Conceptul de creaţie şi cel de operă 1.. Marcus. ----. Politica. Politica. p. Adevăr şi metodă. Teora. 65-88 14.. Omul sau natura?. Ed. Cristian. 11-29 5. Filosofie. Ed. 2001. 58 4. p.. Phillipe. Gallimard. in rev. p. Pentateuhul.. structură.. Zamfirescu. Tonoiu. Iftode.. Progresul în om. Trei. Constantin. I. anul LIII2004. n&f. 1981 3. Jean Jacques. Edouard. 1985. Paris. Henri. Didier. Buc. Jean Paul. Le corp de l’oeuvre. 60 IX. Secolul XX. Buc. 1976. Pierre. Rev. 33 9. Solomon. 1985. 106-114 10. p. p. 1974. Buc. Lévi-Strauss şi “spectrul” deconstrucţiei. Bonnefous. 1993.. Ed. Dufrenne. Nr. Între logica inimii şi logica minţii. 1997 2. Maguard. 2004 500 .. Ed... Ştiinţifică. 163-174 7. cultură. Ed. Buc. Discurs asupra originii şi fundamentelor inegalităţii dintre oameni. Buc. Buc. Hasefer. Buc.9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii IX. p. Buc. Piteşti. 1983 6. p. Ed. Cartea Românească. Ed. Anzieu. Politică. 67-68 13. 238 8. p. Humanitas. Ferrand.5 Raportul între natură pe de o parte şi civilizaţie şi cultură pe de altă parte 1. Buc. Coll connaissaince de la’inconscient.. Anania.

2001 ----. Institutul European. Humanitas. Meridiane. 1998. p. 19. 7. Nu speraţi că veţi scăpa de cărţi. 5.. Groys. Ed. Templul zeiţei Artemis din Efes. Buc. Facla. Buc. Buc. Ed. Farul din Alexandria. Ed. vol. Minerva. Meridiane. Creatorii. 10. Trilogia valorilor. 115-117 Bourdieu. 2001 ----. Nicolai. 1990. Regulile artei. Alexandru. Ed. 296-390 (Câteva proprietăţi generale ale câmpului de producţie culturală) Caillois. (19) 501 .. Casa Cărţii de Ştiinţă. 1983 p. Saeculum I. 17 Clayton. Ideea Design & Print. p. Grădinile suspendate din Babilon. Ed. în Cartea de nisip. p. 22. Ed. Ed. Henri. Humanitas. 250 (Jocul) Camus. (Piramidele. Sensul creaţiei.. Ed. Peter A. „Culturi şi jocuri” Bloom Allan. Price. Emil. 147-160 Berdiaev. Buc. Nr. 1998 Blaga. 14. 1983 Boia. în rev. 22 mai 2009.. 2006 Boboc. Cele şapte minuni ale lumii antice. Ed. şi Martin J. Buc. 97-133 Carrière Jean-Claude. 15. Ed. Floarea lui Coleridge. Mausoleul din Halicarnas. Zări şi etape. Ed. p. Pierre. Albert. Buc. Humanitas. 17. Meridiane. p. Eseuri despre imaginaţie. Căutătorii. Ed. ELU. Roger... 8. Ed. 44-51... Descoperitorii. Buc. 2010 Cioran. 145-167 ----. 24.9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii 4. Condiţia umană. I) ----. Buc. Ed.. 1996. Ed. 1996 (v. Ed. Ed. Lucian. 235. Cluj Napoca. Lucian. Daniel J. Univers.. Crater. p. Vestala. Eco Umberto. Buc. 1996 Botta. Aspecte antropologice. Buc. Ştiinţă şi creaţie. Buc. Ed. 2000 Borges. Buc. Hannah. p. 23. Iaşi. 2007. Despre Emil Cioran. 9.a. 1992 Bergson.O. 16. 20. Dan. Humanitas. Buc. Pentru o istorie a imaginarului.. Colosul din Rhodos. Despre nou. Buc. Univers. Ed. Buc. 1 si 2. 1976. 20. 11... Confruntări de idei în filosofia contemporană. Evoluţia creatoare. Arendt.. Statuia lui Zeus din Olimpia şi Zidurile Babilonului ş. 18. 12. Wolfgang Kraus.. Humanitas. 109-112 (singurul creator este spiritul însuşi) Boris. Criza spiritului american. 13. p. 1975. Eseu de economie culturală. 21. Buc. Politică. Cluj. 6. 1969.. Limite şi alte eseuri.. Mitul lui Sisif. Ideea Design & Print. Ed. Univers. Jorge Luis. Romania literară. 1999. Cluj-Napoca. 2003 Borstin.

2004.cunoaşterea gordianică) 33. Ed. 62-81 31. Ed. Univers. Poeticul.. Ed. Buc. Vechea şi noua ontologie. în vol. p. Mircea. Dimitriu. Eliade. Ghişe. 1987 40. 1971. Florian. Paris. Buc. Sociologia literaturii. 14-64 37. Mikel. Ed. ediţia 1990 36. Foucault. Intelectualii în câmpul puterii. Polirom. 117-120 (Demiurgicul în om) 43.. Réne. Lucian Blaga – Cunoaştere şi creaţie. Herald. 2003. Trei. Philosofia mirabilis. Paideia. ----. ----. Ed. Angela Botez. 75-98 („Subiectul creaţie culturală”) 41. p. Inspiraţia) 29. Iaşi. 39-47. Buc. Buc. Eco. Humanitas. Ed. Gilbert. 79-81. Buc. 2005 42. Drumul spre centru. Constanţa. Drumul spre centru. Pontica.. Fundaţiei Culturale Române. Ce este un autor?. Ed.. p. Buc. Ed. Humanitas. 88-92 502 . p. Interpretare şi suprainterpretare. Ed.. Hartman. 2004 26. 33-63 (noţiunea de operă) 38. Martin. ----. Ed. Două tipuri de creatori. Durand.. 68-71. vol. Recesivitatea ca structură a lumii. Didier. ClujNapoca.. Politică.9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii 25. Ed. Poimâine. Buc. Ed.. Dumitru. 1992. 126-135 28.. Buc. p. 2004. Ed. 132 32. Buc. Heidegger. Criterion. Psihanaliza travaliului creator. Univers. 1972. 1994 34. De Bono Edward. 1934. Mihai Dinu. 1991. ----. Ed. Lucien. p. Ed. p. Împotriva deznădejdii. Univers.. 161-193 (Imaginaţia. culegere de studii. L´organisation. în rev. Figuri şi chipuri ale operei. Ed. Buc. Fundaţiei Pro. Demiurgul. Umberto. 1992. Humanitas. Ed.. Goldmann. Cartea Românească. 205-208 35. Anton. I. p. Gheorghiu. La boîte de la créativité. Nicolai. 1997. 15 oct. Guenon. Michel. Ed. p. 2007.. Buc.. Buc. p. Ideea Design & Print. Dufrenne. Buc. 1998 30. Nemira. 142-143 . 26-29. Despre miza gândirii. p. despre speciile gândirii (p. Buc.. 2004 27. Mircea. Anzieu. 1991. Victor Botez (coordonatori). 2007 39. Imagini şi simboluri.

p. p. 137 46. Erika. Curs de istorie a metafizicii... 1979 sau Ed. Buc. 228243 61. Buc. 244-285 47. Ed. Politică. Ed. Buc. Ed. Despre limită. Dacia. Politică. Liiceanu. Paralela 45. p. 48. 121-161 54. Nae. Buc. K. Buc. 1969 (din Rig Veda). Marcus. Ed. Ed. ELU. George în “Timaios” despre Demiurg. Ed. Teologia mistică a bisericii de răsărit.. Buc. 1974. p. 174-187 (Invenţie şi descoperire) 58.. Anastasia. Stephane. Buc. Tratat despre lucrul bine făcut. 1993. Tadeus. Ed. 95. 257-265 45. Armand Collin..... Buc. Kotarbinski. 1987.. 309-312 50. Homoludens. I. 1989 57. Eminescu. 3437 49. Lupasco. Nearta . p. Politică. 1985 52. Ed. Lossky. Landau. Didactică şi Pedagogică. Hermeneutica ideii de literatură.. Univers. 1976. Todd (coord. p. Imnuri vedice. Piteşti. Paris. Ed. Ion. Invenţie şi descoperire. Meridiane. 443-483 60. Sociodinamica culturii. I. Meridiane. ----. 2008. p. Moles. Werner. Teste filosofice. 1996. p. Buc. 1977. Buc. Buc. Cartea Românească. 2005. ----. 184-200.. Ianoşi. Abraham A. Gabriel.. Paradigme universale. Ed.. Ed. 1982. Vladimir. Adrian. 42-55. Ed.artă. 55-74 51. pag. Dicţionar de idei literare.. 120-122 62. Piteşti. Pornind de la un zâmbet. Ed. Paradigme universale. cu un cuvânt înainte de Sergiu AL. Humanitas. 1986. Lubart. Ionescu. 1982. Buc. Ed. Ed. II. Artă şi ordonator. Buc. Logica dinamică a contradictoriului. Cluj-Napoca. vol. Partea şi întregul. 1973. Buc. Anstasia. Ed. ----. 327-357 56. p. Ed. Cartea Românească. Psychologie de la créativité. ----. Ed. Buc. Solomon. 184-185 (Între demiurgic şi hermeneutic) 59.9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii 44. 1994 53. Huizinga. Johan. p. 1974 503 . Psihologia creativităţii. Humanitas. Jaspers. Heisenberg. Marino. Paralela 45. Ştiinţifică.. 2005 55. p. 2005...). p.

294305 68. Buc. ----.. I. Iaşi 71. „Regula. Al. p. p. Constantin. VII.. Buc. Istoria filosofiei. Cum se scrie un text. Buc. Cioran. 350-356.. sau Ed. 1984. 105-217 76. Iaşi. Ion.. Ed. cap. 1993. Patapievici. vol. Iaşi. Ed. Creativitate şi inteligenţă emoţională. I si II. 2008. 1994 65. p. Negulescu. ----. Ed. XIV. 1993. 261-286 78. p. 2004 79. Creativitate generală şi specifică. 1992 69. Buc. Munteanu. Ed.. Buc. Jean. Buc. Dialoguri. Creaţie şi frumos în rostirea românească. Didactică şi Pedagogică. Petreu. Iasi. Cluj-Napoca. Ed. 2001. 1993. 259-260. 72. Incursiuni creatologice... R. Ed. Ed.. Eminescu. 11-26 70. Russ. P. Ed. Eminescu. P. ----. Humanitas. Biblioteca Apostrof. cap. Universitatea Hyperion. Buc. Buc. VII. ----. Roco. Jacqueline (coordonator). Geneza formelor culturii. p. „Psihologia invenţiei”. p. Polirom. p. Didactică şi Pedagogică. ELU. 1995. Augusta. Marta. ediţia a II-a 504 . p. Noica. 1981 81. Despre bolile filozofilor. Victor. Buc. excepţia şi nasterea culturilor”. 1968. Trei.. Mihaela. Humanitas... Modelul cultural european. 2000. Valentin. Omul recent. Polirom. Mathesis sau bucuriile simple. Platon. Ed.. 116-117 82. Ed.. Ed. Protopopescu. 2001. ----. Moraru. Ştiinţifică. Buc. Opere. H. p. p. Humanitas. Buc. 374-383 66. 2001. XI. 292-294 (Banchetul) 75. 1998 64. 144-159 (Demiurgul) 77. ----. Ed. Moldova. Cum e cu putinţă ceva nou. Psihologia inteligenţei.. Ed. Timişoara. 2000.. Opere. Ed. Ed. Anca. Ed. Ed. p. ----. Creativitatea. Moldova. Buc. Roşca. Polirom. Univers Enciclopedic. Ed. Dincolo de seninătate. Andra. Ştiinţifică. Buc.9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii 63. Piaget.. vol.. Ed. Buc. (Timaios). Enciclopedică Română. 1990 74. 1973 67. Schiţă pentru istoria lui “Cum e cu putinţă ceva nou”. 355-359. „O condiţie biologică a originalităţii”. 1972 80. 31 73. Psihologia creativităţii. Iaşi. Şerbănescu.

Minerva. Răsărit. p. care sunt şapte la număr. 1979. 1991. iar. p. 233-238 86. 151-152.. Buc. 147-157 88. În ceea ce priveşte disciplina Teoria culturii.. pe de altă parte. p. Wald. organizaţionale şi spirituale. Culturi ale perioadelor istorice. Cluj-Napoca.. Petre. cu ubicuitate în natură şi în spaţiul creaţiilor tehnologice. Primejdia mărturisirii. 9/sep. Townsend. Înţelesuri iudaice. 13. Dumnezeu s-a născut în exil. Buc. 226-227. Minerva. Buc. N. 15 85. Ed. Buc.9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii 83. „Tezele unei filosofii a operei”. p. vol. Istoria celor şase noţiuni. în cele două ipostaze ale sale aşa cum le-a rafinat Luigi Pareyson: forma formantă şi forma formată.. Eminescu. Omul. Vintilă. 229-241. Henri. 2003. George. în afară de cele şapte forme fundamentale există şi prelegerea despre Tipologii ale culturilor.. Buc. Ed. Buc. Paris.. 115 93. 573-650 (Originalitatea) 90. Cultură tehnico-ştiinţifică şi umanistă. Tatarkiewicz. Ed. 348-375 87. Ed. 1995. Timpul. Idei în dialog. ----. pe de o parte. 101-105. Ludwig.B. 1987. La disciplina Estetica conceptul de formă desemnează. Europa. 89-96 94. Dacia.. ----. Studii de filosofia culturii. 354-398 92. p. Buc. Studii de filosofia culturii. Craiova. 260-261. Hasefer.7 Conceptul de formă (formele culturii spirituale) Forma fiind un concept universal. care sunt tot şapte la număr. Introducere în estetică. EsentiAll. Buc. Eminescu. Ed. Humanitas. e utilizat în mod special în analiza operei de artă. Wittgenstein. 354-394 IX. 2002. ramurile artei.. de exemplu: Occident. 2001 84. Ed. 2008. 1982. Grammaires de la création. Ed. 573-581 89. în rev. Orient. Horia. Steiner. Steinhardt. p . nr. Ed. 8. ----. ediţia a III-a. aici desemnează particularităţile creaţiilor culturale (formele sau sferele culturii fundamentale). Tudor. Opere. Vianu. 1981. 1982. xxxx. p. Meridiane. Ed. Ed. cultură cultă şi cultură populară.. Cele trei limbaje ale omului. cultură 505 . p. Ţuţea. Gallimard. p. Dabney. 257-261 91. Wladyslaw. Ed. Însemnări postume. p. 1995 95. Iaşi. 2000. vol. p. Opere. Tratat de antropologie creştină. Ed.

12. Stil.. 14-15 Bergson. 1972 11. Trei. Buc. Paideuma. în rev. Despre conştiinţa filosofică. Meridiane.. 27 Asimov. Pierre. ----. Ed. Tehnică. Meridiane. structură. despre om putem afirma că este creator de forme. I şi II. 13. Cluj-Napoca. Ed. 3. 1979 Dittman. 17. 76-88 Durkheim. Ed. Institutul European. Cele două surse ale moralei şi religiei. Socrate şi oaia rătăcită.Cartea a unsprezecea: Viziunea celui cu multe forme. p. John. 7-158 (Orizont şi stil) sau ELU.. Ed. Visele sunt sacre. Zări şi etape. sep. 6. Lucian. 1999. 1991. Ed. Ed... Eseu despre om. cultură înaltă şi cultură de masă. 19. 1944. simbol. Meridiane. III. a doua Francastel.. Idei în dialog. 17 Eliade. Formă şi idee în teatrul modern. Viaţa formelor. Teora. 2. Humanitas. 18. 1985 Gassner.. p. 95-111 sau Ed. Facla. p... Buc. Buc. Janus Calman. 1974 ----. Henri. Henri. Trilogia culturii. Buc. Humanitas. 147-148 Coestler. Buc. etc. Don Juan sau Pavlov?. Ed. Anton. 207-226. Isaac. Filosofia formelor simbolice. Paris. 9. La urma urmei. p. 1. 87 şi urm. Buc.. 2008 Claude. I. 10. Ed. 1992 Bhagavad – Gita . p. Bonnange.. Garamond. 16. Ed.. Împotriva deznădejdii. Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă. Arthur. Formele elementare ale vieţii religioase. 14. 2005. Ed. 1996 ----. Iaşi. 1990. Herald. în vol. 1992.9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii rurală şi cultură urbană. Buc. 1995 p. 1995. Lorenz. 1999. Ed. Buc.. Minerva. 197-198 ----. 1969. p. 4. Buc. Filosofie contemporană. Buc... Ed. Mircea. vol. Ernst. Buc. 1972. Buc. 9. Piteşti. Émile. Levy. Buc. 276 Cassirer. 1996. Ed. Retrospective. 20. 5. Paralela 45. 15. Nr.. 8. Meridane. Meridiane. Adămuţ. Ed. p. 7. Ed. Artă şi valoare. Thomas Chantal. 117 Focillon. Polirom. Buc. 1988 Dumitriu. Iaşi. Humanitas. Ed. 506 . Ed. p. Buc. p. Trilogia vlaorilor. dincolo de alte consideraţii.. Realitatea figurativă. 288 Frobenius. Introducere (I). cultură „majoră” şi cultură „minoră” (Blaga). Leo. p. Buc. 1994. Ed. Ed. 2006 Blaga. p.

Buc. Lovinescu. Buc. Structuralismul. 1999. Istoria celor şase noţiuni. Cluj-Napoca. Nicolai. p.. Ed. Voinţa de putere. 193-195)(Rickert despre Kant. Buc. 2005.P. Jürgen. p. M. Teoria formativităţii. Aion. p.. 1982. Ed. 7 35. Habermas. Buc. Istoria logicei. p... Dialectica secularizării. ELU. 1994. p. F. p. Herbert. în rev. 85-86 27. Iaşi. Friedrich. Habermas. Politica. Meridiane. p. W. 1971.. Ed.. Ştiinţifică. Ed. Ed. Ionescu. Tatarkiewicz. Hartmann. p. Constantin. p. p.. Geneza formelor culturii. P. 1938. Meridiane. Ed. Ed. p.. Estetica. p. Buc.. Apostrof... Negulescu. 312-347 507 . 1993. Univers. în vol. 2. 327 40. Wladyslaw. Nae. Meridiane. Ed. Vasile. 78-103 36. p. Originile formei în artă. Rosmarin. Univers. Petrovici. Schelling. 144-169 29. Logica frumosului. 45. Noica. 1929-1930. 1979. Buc. 1997. 88 34. Construcţia formelor artistice prin opoziţionarea seriei reale cu cea ideală. 1924) 25. Univers. 23 39. Humanitas. 289 26. 1974. Buc. Meditaţii.. Luigi. simboluri şi rituri. România Literară. Ştiinţifică şi Enciclopedică. p. 2000. Joseph Ratzinger. Ed. Ed. 1981. p. Morfologia culturii europene. Jürgen. 1977. Buc. Agora. 1973. Împotriva interpretării. Jean. Ed. Estetica. Ed.S. Ed. antologie de texte. Sontag. Buc. p. Kernbach. Buc. Stephane. Fundamentele prepolitice. Buc. Victor. Modelul cultural european. 1978. Miturile esenţiale. Nietzsche. 288-290 33. Ed. 433 (modul religios) 30. Ed. 1986 32. ----. Buc. Morfologia artei. Oradea. Rusu.. Buc. Buc. Ed. Kagan. 14-15 28.. 87-89 31. Lupasco.. Eminescu. Societatea Română de filozofie. Ion. Filosofia artei. Un alt înţeles pentru morfologia culturilor. vol. p.9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii 21. 1984. Istoria filozofiei moderne. 289-303 23. Piaget. 48-52 24.. 6 nov.. 1992. Liviu. 91-98 22.. Pareyson. Nr.. Susan. p. 15-192 38. Logica dinamică a contradictoriului. Read. Buc. 1968 37. Univers. Douăsprezece prelegeri universitare despre Immanuel Kant.

. în Mythologies. Piteşti. Nemira. Henri. p. Mituri şi structuri. Ed. 2000. Ed. 2008 14. Éditions de Minuit. p. Cassirer. Baudrillard. Mitologie generală. vol. Michel Izard. comunicare. 1997 3. Buc. 1990. Minerva.. 1999. 2005 5. Buc. First Edition 1949 13. Mihai. Paralela 45. Le mythe aujourd'hui. Ed. L. Princeton University Press. Brunschvieg. Paris. 163-171 (Unitatea valorilor) 44. Gândirea mitică. 1991. Ed.. 1973 15. Ed. Wilhelm. 1978. Ed. Ed. F. Polirom. ----. Heisenberg. 438-440 8. 14 10. Buc. Luc. Ernst. Buc. xxxx. Romanul scriiturii. simboluri şi mituri. Roland. Ficţiune şi formă. 94-109 4. Călin. Tonoiu. Pierre. Abstracţie şi intropatie. Semne.ro. p. p. Opere. Anchor Books. Borbely. Minerva. Roger. Bonte.. Univers. p. Dicţionar de etnologie şi antropologie. Paris. Ed. Ed. Vera. Paris. Tensiunea gândirii. 114-138 11. 309-321 508 . Vasile.. 1969. 1989 IX. ----. Les âges de l'intelligence. 7.. New Jersey. vol. 542-550 43. 25-43. 1970. The Hero with a Thousand Faces. ELU. Wald. cf. Vianu. 320-326 46. 1987. Princeton. Ontologii arhaice în actualitate.. 40-47 16.B. Introducere în antropologia culturală.. Ed.. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Coman. 1957. Filosofia formelor simbolice. p. Zări şi etape. Iaşi. Cluj-Napoca. Buc. Meridiane. 2008. Humanitas. Alegoria şi esenţele. Cartea Românească. 2004 9. Benoist. Barthes. Ed. Éditions du Seuil. 1989 42. The Power if Myth. 1970 2. with Bill Moyers. Blaga. Alcan. Iaşi. Buc. Ed. Institutul European. 1991 12. Partea şi întregul. Ştefan. Ed. II. Buc. Humanitas. p. p. Mitul în zilele noastre. 2008. ----. Limes.9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii 41. p. Buc. Lucian. New York. Caillois. p. Buc. Mitul şi omul. 173-176 7. Tudor. Buc.. Langage et mythe. Societatea de consum.. Polirom. 1937.8 Mitul – formă a culturii spirituale 1. Mythologies. Iaşi. Paris. Buc. 147 45. Campbell Joseph. Werner. Jean.. p. ----. 1995 6. Ed. Ed. Buc. Worringer..

9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii 17.. p. Paideia. vol. Ed. Apocalitici e Integrati. Eco. Dinu. vol. Faivre. 1992.. 1998 30. Univers. 451-466 38. Ed.A. Greimas. Mitologia comparată. 1997 19. Iaşi.. Girardet. 192-194 32. Mituri. Mitologie zoocinegetică. Metafizică şi artă. II 22. Ed. Marcel. A. 1994 18. Despre sens. Georges. Ed. Georgescu Mitică. 1-2-3/1999. Northrop. Ştiinţifică.. Ed. Buc. Ed. Fry.. Humanitas. 1975. Loc-locuire-poluare. ----. Univers. Piteşti.. Buc. 1993.. Myths of Northern Lands.G. Literatură şi civilizaţie. Buc. New York. Raoul. Ed. mesajul. 1999. Gilbert. Ed. Milano. Aspecte ale mitului. Buc. 198-202 (Componentele structurale ale mitului: armătura. 1976. Secolul 20.. I (1907-1960) 28. p. ----. 1974 42. 2008 31. 1986 36. Ed. codul) 37. Mircea. Ed. Ed. Dicţionar de mitologie generală. Ed. 220-233 41. Grueber. ----. Durand. 248-262 33. Ezoterismul. în vol.. George Cristian. Buc. Victor. Poetică şi stilistică. Ed. ----. I... Iaşi. 1983 509 . Paris. Ed. Umberto. Memorii. Ed. Johan. 163-175 34. Ed. 274-288 20.. Dumézil. K. Georgescu. Ed. p. 1977. Antoine. Cluj-Napoca. Nostalgia paradisului. Buc. Ed. Introduction à l'essence de la mythologie. Buc. Mythes et mythologies politiques. Dorfles. Mit şi epopee. 2002 35. Buc. Traian. ----.. Aventurile imaginii. Ed.J. Mitul eternei reîntoarceri. Buc.. Sigmund. Gillo. Seuil. Sympozion. p. Ed. Albatros.. Buc. Nemira. 1972. Homo ludens. 1998 24. Nemira. Bompiani. Buc. p. ordine. Univers. Anatomia criticii. Univers. Florian. Echinox. Huizinga. Univers. Freud. p. Buc. 1975 21. p. Inventarea mitologiei. timp. p. 1991. Jung. 1895 39. 182229 40. 1992. în rev. Buc. 1972. în Eseuri.. Nichifor. Buc. Jurnalul Literar. H. ----. C. 1994 27. Ed. Herseni. Nr. Eliade. Ed. Kernbach... 1991 29. Dincolo de principiul plăcerii. vise şi mistere. 49-59 23. Mihai. Moldova. Buc. Mircea. Univers.. Detienne. Estetica mitului. Crainic. Paralela 45. Ed. Humanitas. Figuri şi chipuri ale operei. Haos. p. Kereniy. Univers Enciclopedic. Buc. Orientări moderne. I. Imagini şi simboluri. 1964 25. Ştiinţifică. 1978 26. 8586. vol. Paris. Univers. Buc..

199-231 56. 1995. 1978. 1993 48. 1978 (antologie de texte) 45. Radu. Claude. Philosophie de la liturgie. Antropologie structurală. Buc. Ed. 45 (Sincretismul) 59. Friedrich.. Buc. 2005. Aletheia. 1997 47. Philosophie de la religion. 1978. Maurice. Scrisoare către Sorin Dumitrescu. 2005 64. Ed. Idei în dialog. Panfile. Buc. p. Buc. Mit şi mitogeneză. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Canciovici. Ed. 2006 63. Firul Ariadnei. Ontologii arhaice în actualitate. Lovinescu. A.. 171-190 60. Saeculum. Nietzsche. Olinescu. Meridiane. Olteanu. 203-228 510 . Pleşu. Buc. 1997 52.. Morin. Naşterea tragediei în vol. Vasile. Nédoucelle. Casa Şcoalelor. Lévi-Strauss. Staline. Ed. Rudolf.J.A. Ed. editat de M. în rev.. Emanuel. Starurile. Religie. Ed... Despre Domnul Iisus Christos. Buc. 2007 53. 246-279 46. Rouvillois.. Ed. Iaşi. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Ed. Corps et Sagesse. Casa Şcoalelor. Paris. Mitologie românească. De la Apollo la Faust. Politică. Edgar. Buc. Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Institutul European. în Contemporany Philosophy. Andrei. Paris. Buc. Ed. Meridiane. ----. ----. Mitosferă. 1996. Dacia. Cluj-Napoca. Pernety. Librairie Arthème Fayard... Ed. ----. 1977 49. politică şi mit (Texte despre Mircea Eliade şi Ioan Petru Culianu). Nemira. Dicţionar de mitologie populară. Miturile esenţiale. Ed. Buc.. sep. 1937 62. 1944 şi/sau Ed. All. 61. Antoaneta. Rosmarin. Simboluri. Otto. Souvarine. 1787 58. 51. Buc. Mitologie românească. Buc. Buc. Artă şi convenţie. Cezar. 173 50.. 2001 54. Buc.. Metamorfozele sacrului. ----.. Tonoiu.. Nr. Ed. p. Buc. Ed. Meditaţii. Iaşi. Mitul sfâşiat. Marcel. 1997 57. p. Oişteanu. Despre Numinos. Buc. Samuel. Bauche. p. Paideia. Swedenborg. Polirom. Mithos & Logos. 415 şi urm.. p. Ed.. p. Dictionaire Mytho-Hermetique. 1989. Despre credinţă. ----. 9. Boris. Ed. Ed. Firul Ariadnei. Vasile.9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii 43. Rituri. Ed. p. Andrei. Tudor. 1995 44. 1998 55. 1989.

692 7. în vol. Polirom. 59-61 69. Reuniti. Vianu. 109-112 (singurul autor e spiritul) 511 . p. ELU. 1977 67. 1999. 1979. 80-81 (arie culturală) 8. 1969. p. Ed. Rudolf. Ed.. Buc. Austin Warren. Literatura şi cultura versus istoria. Buc. p. Meridiane. xxxx. Madrid. 1994 74. p. Romulus. Vintilă. Academiei Române. Ed. 616-630 68. Minerva. Meridiane.. Turner. Blaga. Buc. Timpul. Dicţionar de etnologie şi antropologie.. 232-241 ("O estetică mitopoetică". Iaşi. Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă. Ed. 688-693 IX.. Prezenţa mitului (Presencia del mito). 1983. Pierre. Wunenburger. Buc.9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii 65. 1946. Filosofia imaginilor. Enciclopedie de filosofie şi ştiinţe umane. Univers. Balotă. Civilizaţia indiană. All Educaţional. Bonte. ELU. 1956 70. 31. Vulcănescu. Tudor. Humanitas. Buc. Michel Izard. Ţuţea. 2004. Zimmer.. 8. 245280 72. Buc. 1967.. Iaşi. Mituri şi simboluri. Nicolae.. Victor Witter. Ed. 6. Trilogia culturii. p. p. 2000. Iaşi. Buc. 1984 2. vol. Buc. 4 dec. 106-168 3.. 1979. Ed.. 681. 1962 5. ----. 25 4. Banfi. Introducere în estetică. Floarea lui Coleridge. p. Jorge Luis. Buc. Horia. Omul. Ed. Arnheim. The Ritual Process: Structure and Anti-Structure (Symbol. 2004. Antonio. Ed. 1987 71. în ziarul Curentul.9 Arta – formă fundamentală a culturii spirituale 1.B. Trilogia valorilor. Ed. 297-302 73. Buc. 1998. Heinrich. Teoria literaturii. Arta şi percepţia vizuală. Mitologie română. p. René. Roma. Townsend. Borges. Dabney. Tratat de antropologie creştină. Wellek. Grigore. All Educaţional. Ed. p. 87 şi urm.. Filosofia dell arte. Paperback – December.. Forma ca viziune. Polirom. Buc. Lucian. Jean-Jacques. Ed. p. p. Petre. 642. Myth & Ritual). Ed. p. Cornell University Press. Arbore. 2003. relaţia mit-ritual-artă) 66. Opere. în Cartea de nisip. Ed.

. Roşca. Friedrich. vol. p. modul moral de a privi lumea. p. Studii de tipologia culturii. 1966 10. Claret. 1982. Buc. Buc. Cartea Românească.. 2001. Buc. în vol. Buc. 1992. Buc. Gombrich. Ştefan Augustin. Minneapolis. Mathesis sau bucuriile simple... E. 33-70 22.. Ed. p. Vera. Gadamer. ELU. p.. Filosofia formelor simbolice: Introducere. 252-269 12. Călin. Nearta-artă. Nemira. forma mentis) 16. Estetica. Humanitas. Buc. 19-26 (Bildung) 19. Meridiane. Voinţa de putere.. 20 apr. 1641 23. Ed. p. p. Lévy.. Liiceanu. p. Hartmann.. 1999. p. traduse şi comentate de Alexandru Boboc şi Ioan D.9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii 9. Univers... p. Alain. Ed. Ed. Ianoşi. Univers.. Buc. Cassirer. Buc. p. cap. 1974 28. Norma şi forma. Buc. D’Aquino. 1997.. 1981 20. Univers. Boutot.. II. 289-304 21. Buc. Humanitas. 14 15. p. Focillon. Thoma. Lotman.. 109-121 (multiplicitatea) 24. Nicolai. Buc. Limbaj şi mit. Aion. Ernst. Feeling and Form.. Constantin. Gabriel. Alegoria şi esenţa. Ed. 279-282. 169-174 27. Buc. Iuri. 1995 18. Buc. Nae. 2002. Cyberculture. Ed. Buc. Om şi simbol. (lumea: critica nevoii psihologice de ştiinţă. Teora. Împotriva deznădejdii. 95-112 11.. Despre fiinţă şi esenţă. Buc. 2005. Tehnică. 1974. Langer. 2001 (arta în cultura cibernetică) 26. Susanne. Mircea. Buc. (v. Ed. Inventarea formelor. Viaţa formelor. Ed. Huizinga. sentimentele legate de ierarhia socială) 29. Buc. Ed. Nietzsche. 1991. I. 1977. 75 şi urm. V. Pierre. Filosofie contemporană. Noica.. Ionescu. London. Ed. Meridiane. Routledge & Kegan Paul. VII 14. 127-130. 1995. Eliade. Ed. Adevăr şi metodă. Johan. Curs de storie a metafizicei. 1969. Doinaş. Paideia. Humanitas.H. Ed. 1982 13. Dumitriu. 1992. p. Oradea. 433434. University of Minesotta Press. Ed. Ed. în ziarul Curentul. Anton. Ion. 1963 25. Garamond. Ed Anastasia. Henri. Jacques. Ştiinţifică şi Enciclopedică. texte alese. 7-28 512 . 71-73 17. p. Hans-Georg. Ideea şi forma. I. Ed. 1996. Ed. Homo ludens. Retrospective.

542-552 35. Humanitas. p. Philosophie de la liturgie. Blaga. străine sau partenere? Ed. Postume.. Moldova. 415 (Schelling) 33. Meyri. Ed. p. Nicolai. Der Baer in dem Religionen des Altertums.. Henri. Buc. Abstracţie şi intropatie.. Ed. Vianu.formă fundamentală a culturii spirituale 1. Ed.. Înţelepciunea formelor. Librairie Arthème Fayard. 320-326 IX. Mihu. 56/1957. 2003 8. Cluj-Napoca. 1995. Barbour. Minerva. Univers. Buc. Papu. 1995 3. 29 mai. Adversare. Ed. D. Bachofen. Schiţă pentru istoria lui Cum e cu putinţă ceva nou. 1994. p. Tudor.10 Religia . 2006 7. Marc. Polirom. Augustin. p. Ch.9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii 30. Iaşi. J.. 59-74 31. ELU. Despre îngeri şi oameni. ----. p. J. Buc. 46 9. Institutului Biblic şi de Misiune a BOR... 1992 10. Basel. rev. p. Achim. Fronde. articol. Sensul creaţiei. 2007 6. Rouvillois. O parte din teza de doctorat susţinută în anul 1945. Antropologia culturală. Mirel. Buc.. Jurnalul Literar. Opere. Aletheia. în rev. 7. Ed. Bălan Mihailovici. Studii Teologice. p. Ed. Ed. Aurelian. Curs de filosofia religiei. Ed.. Sfinţii părinţi după trup. Bergson. Ed. 198-207 36. Samuel.B. vol. 1970. Buc. Religie şi antropologie. 1992 11.. 49-51 2. Buc. Minerva. Ian G. p. Dacia. 513 .. Cele două surse ale moralei şi religiei. Humanitas. ----. Iaşi. Dicţionar onomastic creştin. Ed. p. Corps et Sagesse. Belu. J. 1963 5. 17 32. România literară. Lucian.. Sendrail. 1461 34. Berdiaev. Iaşi. 1966. Buc. Ed. Buc. Buc. Curtea Veche. Angé. Worringer. Meridiane. 1983. 4 iunie 2002.. nr. stat şi societate în anii '30. Biserica Ortodoxa Română. Când ştiinţa întâlneşte religia. Fer. Ed. Institutul European. 1994 12. Ed. Edgar.. Wilhelm. 2004 4. 2002. Alba Iulia-Paris. Marcel. Buc. Biblia sau Sfânta Scriptură. 1978. Banica.

Ed. Buc. ----. 1994. 1995. Creştinismul de-a lungul secolelor. Polirom. M. Humanitas. Dicţionar de teologie ortodoxă. Borella. anul IX. Ce este autoritatea? Ed. Boulanger. Serghei. Cultural. Ed. Caragiu. „Religie şi spirit”. 2000 29. Buc. Ed. Trilogia valorilor.). 12. Humanitas. Cotidianul. 2007 26. nr.lor. 1994. Christiana. Orfeu. Humanitas.. Calina. Lalica. Ed. Dumnezeu. Jean.). Buc. p. Institutului European. Harper Collins Publishers. Ed.). Ed. cap. II.. 2008 25. Ed. Buc. 21 aug. Bria. Buc. Antropologia iconică. 121130 (autoritate şi credinţă) 17. 1992. Pavel. 1995. 4-5 21. 1946. 1993 30. Michael. Pavel (dr. (v. 18. Tradiţii răsăritene şi influenţe occidentale în Ţara Românească.... în Analele Universităţii din Craiova. p. Ernst. 497-530) 16. Curtea Veche. Ed.. 1969.. Institutului Biblic şi de Misiune al BOR. Guglielmo (coordonator). Iaşi. ----. 6 volume 27. Trilogia valorilor. Supl. 496-513. ELU. Sfintei Arhiepiscopii a Buc. 2004-6 24. 1994 20. Îngerul. Buc. Gândire magică şi religie. Buc. Meditaţie la medicina biblică. Oradea. seria Teologie. G. 193-237 28. Buc. J. După moartea lui Dumnezeu. revelaţie şi autoritate. Florin. Mihai (pr...9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii 13... Earle E. 1996 14. André. 104-155. Ed. Cartea Creştină. p.. legături între orfism şi creştinism. II. Chihaia. Criza simbolismului religios. H. în rev. Ed. Cains. Ed. Dragostea lui Dumnezeu în acţiune. 23. Trilogia culturii. Carl.. Caputo. Cavallo. p. 1992.. Buc. Omul bizantin. Chişinău. Chirilă. Ion (preot prof. Buc. Câteva noi perspective despre secularizare. Ed. Burleigh. 290-308 15. p. dr. prietenul ceresc. Buc. Sophia. Craiova Universitaria. Earthly Powers. Henry F. ----. p. 1992 19.. Bulgakov. Iaşi. Eseu despre om. Ed. John şi Gianni Vatimo. Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă. Cassirer. Bochenski. Meta. 1992 514 . 2007 22.

Nostalgia ortodoxiei. Kalogathon. Dicţionar al religiilor. Nécessité d’angeologie. Desille. 2007 44. 1999 37.. I. Antistructure and religion: A discussion of Victor Turner’s Procesual symbolic analysis. Ed.. Ed. Ed. Simbolurile biblice. Paris. Dicţionar de teologie ortodoxă. Ed. p. in Y. 32. 2006 49. Institutului Biblic şi de Misiune al BOR. Sfinţenia . Anastasia. 1991 48.. Ioan G. A-Z. p. Iaşi. Maurice. 1983. Nichifor. Ed. Geniul Creştinismului. Coman. Delumeau. Consiliul Pontifical pentru cultură. Ed. Buc. 1996 45. Nemira. 1997.R. 6. ----. Timişoara.S. ----. Nostalgia Paradisului. P. Mitropoliei Banatului. 1995 51.... 35. Cetatea greacă. Ed. Institutului Biblic şi de misiune al BOR. Presa Bună. Ed. p. 1993 34. Probleme de filosofie şi literatură patristică.. Cluj. Eminescu. Ed. Şi cuvântul trup s-a făcut. 243-244. Comarnescu. 187 47. Moldova. Cărţile sfinte. 40. Ed.. Buc. Meridiane. Ed. 3-26 38. ----. Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei. Face de l’homme. 1984. René. Iaşi. I si II. Cocagnac..).. Anastasia. Ed. Comte. Hermeneutique et sufisme. Ritual. În aşteptarea zorilor. Albin Michel. Ed.. Ed. 1998 46. Ed. Buc. prof. Fustel. 1978 39. Buc. 1985 (Pomul dogmatic). Deflem. Polirom. Petru. 30 (I). Ed. Crainic. Enciclopedică. nr. Iaşi. Ed. Henri. Humanitas. Pentru o pastorală a culturii. Placide. Jean. Corbin. Biblioteca Apostrof. p. ----. M. în Cahiers internationaux de symbolisme. Mundus Imaginalis ou L’imaginaire et l’imaginal. în L’ange et l’homme. 1995 33. Buc. ----. Religie şi putere. Ed. Culianu.. 1994 36. Humanitas. Polirom. Buc.S. 1997 41. de Coulanges. Face de Dieu. 1964. Buc. Paris. (pr. Paradoxul monoteismului. 1994 515 . 241-253 42. Ed. 1941. Culianu.. Religiile lumii.Împlinirea umanului (curs de teologie mistică). Buc. Buc. Flamarion. 1993 43. ----. 1996 50. Eliade. de Chateaubriand.9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii 31. Iaşi. Fernard. 1994. Un creştinism pentru mâine. vol. Iaşi. Buc.

Institutului Biblic şi de Misiune al BOR. Drumul spre centru. 128-130 60.. Ed. 64. 2002. Evdokimov. Buc. 1995 59. Dodds. Dicţionar de filozofie şi logică. ----. 1994 69. Despre îngeri. 1992 62. Eminescu.. ----. revista Idei în dialog. Buc. 1983 54. 2005. Buc. p. p. Ilarion V. Buc. Sorin. ----. Conflictul dintre religie şi ştiinţă: el constă doar n funcţia speculativă a religiei. Religia iubirii. Émile. Feuerbach. Eikon. Buc. Definiţia fenomenului religios şi a religiei.?.. Emilian Panait. Arad. Cotidianul. 71. Supl. ce se va ntâmpla cu această funcţie.. p. Formele elementare ale vieţii religioase. New York. 21 aug. Ortodoxia. Ed. sept.. p. 1. Eisenberg.). 1994. ----. 192-194 516 . Wilhelm.. p. Felea. Ed. 1995 68. Metafizica şi arta. în rev. Ed. Chişinău. Florian. ----. Ed. Ed. 42 55. Buc. Ed. Despre Filioque. Prolegomene. 1946. 3.. 1996 67. Simon & Schuster Macmillan. Ed. 1991. Eternul religiei. 1993 58. 293-294 73. ----. Religia culturii. Ed. Prezenţa Duhului Sfânt în tradiţia ortodoxă. 1993 63. Dilthey. Univers. p. dr. 1992. 390-393 56.. Flew. Ludwi. Episcopiei ortodoxe române a Aradului. Jurnalul Literar. 33-54. Ed. Morfologia religiilor.. Institutului Biblic şi de Misiune al BOR. Ortodoxia. Buc. Buc.. 1992. Ed. Christiana. 94-112 53. p. Echinox. Esenţa filosofiei. 1994 70. nr. ----. Ed. The Enciclopedia of Religion. Ed. Anastasia. Paul. Imagini şi simboluri. 1995. Ed. 2.. Eckhardt. Arad. 1 57. Buc. Esenţa creştinismului. R. Istoria credinţelor şi ideilor religioase. Ed. Ed. Ed. Cluj-Napoca. Humanitas. 1996. Cluj. Cultural. Josy. Iaşi. (prof. vol. Buc. Dialectica spiritului grec. 149-153 66. p. Ed. Episcopiei ortodoxe române a Aradului. ----.. Meridiane. 61. Mihai. p. Mircea (editată de). Paul. ----. Paul. 9.9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii 52. Humanitas.. Taina iubirii.. Buc.. Mircea. E. Durkheim. Tratat de istoria religiilor. Humanitas. Meister. Ed. Universitas.. Anthony. univ. O istorie a evreilor. 1961 72. Buc. Humanitas. Îngerii domnului Pleşu. 2003 65. Buc. Dumitrescu. 1995. reeditată la mănăstirea Runc-Achim. Eliade. Humanitas. Ştiinţifică. Polirom.

148181 86. Univers. 1991 82. Ed. Curtea Veche. Ed. Giussani. p.. Gadamer. Niels Hnerik. Ianolide.9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii 74. Ed. 2005 83. 2000. Cluj. Buc. Nae. Burck Mardt 87. Ed. Meridiane. Jurgen. 1990. 127-142 („Experienţa estetică şi cea religioasă”) 77.. Ioan. Rene şi Giani Vattimo. citat din L. Marile religii. Actualitatea frumosului. Curs de istorie a metafizicii. Ed. p. Univers.arta. Frossard. ----. Guyan. Georg Wilhelm Friedrich. Buc.. 2000 84. Buc. 1976. Curtea Veche. Ed. 2007 81.. Ed. 405. Buc. Eminescu. Cluj-Napoca. p. Ed. Dacia.... Dialectica secularizării. Polirom. 392. 2009 79. Anastasia.). vol. p. Tipurile experienţei religioase. William. Recesivitatea ca structură a lumii. Ed. André. Mircea Platon. Buc. Buc. Biblioteca Apostrof. Buc. Ed. Humanitas. Buc. Ed. I. Gregersen. Ed. 1970. Meridiane. Girard. Buc. Buc. Habermas. Lider. Adevăr sau credinţă slabă? Convorbiri despre creştinism şi relativism. Ed. James. Despre raţiune şi religie. Herseni.. ----. p. Hans Georg. p. 417-420 85. 381-445 sau ediţia Ed. Iri. Buc. Johan. 234. Philippe (coord. Ion. Fenomenologia spiritului. La originea pretenţiei creştine. 298-343 75. 1987. Gaudin.. Cluj. Academiei Române. ----. Hegel. vol.. Traian. Buc. p. Biblioteca Apostrof. Desclée de Brower. Buc. Dieu en questions. Prelegeri de filosofia religiei. Luigi.. 2006 89. Joseph Ratzinger. Stock/Laurance Pernoud. A treia forţă: România profundă. Literatură şi civilizaţie.. Nearta . 2003 78. Jean-Marie. 1996 91. 1994 92. Christiana. 2002 80. Arta din punct de vedere sociologic. Logos. Ovidiu. Ed.. Amurgul Evului Mediu. Orizonturi. 1998 517 . Cartea Românească. 1982. Întoarcerea la Hristos. Ed. Dumnezeu într-o lume evoluţionistă. Huizinga. Hurduzeu.. Ed. Ianosi. Iasi. 162-200 90. Ed. II. Prelegeri de filozofie a religiei. Ed.. Buc. 2008 88. Ionescu. 1990 76. Buc. 1965.

Legendre. 2005.S. p. Magnin. la p. Paradigme universale. 1993 105.. Buc. religie. Humanitas. Pierre.. S. Piteşti. Teologia mistică a bisericii de răsărit. Polirom. Antropologia structurală. 2007 103. p. Buc. Enciclopedică. Bronislaw. Joseph Mitsuo. Ed. 54: Sensul Martiriului lui Hristos şi la p. Sensuri metafizice ale crucii. În căutarea unităţii. D. Lomazzo. Ed. Eugen (pr. nr.. Iaşi. Malinowski. 2005 (despre iubire în Vechiul Testament) 98. ----. Noile maladii ale sufletului. Societatea Misionară Română. Marcus. 2008. Ed.I. Ed. 1994 99. Anca Manolescu. Gian Paolo. Europa şi întâlnirea religiilor. Manolescu. Ed. Ed.. 518 .. 1991 102. Dieu au mirroir. Trei. Vederea lui Dumnezeu.. J.). Paris. Lévi-Strauss. Solomon. Marineasa. Creştinismul redus la esenţe. Ed. Liiceanu. istoria religioasă a omenirii. Buc. Anastasia. Jurcă. 1993 106. Thierry. Sibiu. Humanitas. Curtea Veche. 197-291 101. Kolakowski. Humanitas. Buc. Federico Zuccaro. 212-213 94. Buc. 1978.9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii 93. Ed. Buc. 1994 96. Deisis. John. (Contribuţii de metodologie şi pedagogie creştină).. Leszek. 2/summer 2002 100. 483-490 („Numele lui Dumnezeu”) 104. ----. 2005 110. ştiinţă.. Curtea Veche. 1993 109. Buc. Gabriel. Editura Meridiane. Manierism. Introducere în teologia ortodoxă. 2006 95. Leustean. Iaşi. Ed. Lewis. 1982. Dupa moartea lui Dumnezeu. Gianni Vattimo. Ed. Ed. Stadiul dialogului interreligios şi perspectivele sale în ecumenismul european. 2007 108. L.. Caputo. Paralela 45. Buc. 1993. Buc. Fayard. Anca. Ed. Despre pluralismul religios contemporan. Andrei Pleşu. Claude. Moldova. Ed. Ed. Kristeva. Buc. Magie. dr. 82: Dialogul sceptic-credincios 97. Experienţa duhovnicească şi cultivarea puterilor sufleteşti. I. p. Ed. Lossky. artă şi teorie. 226-237 (Ştiinţă şi religie). Politică. Timişoara.. 1995 107.... C. Buc. Religia. Vladimir. Etude sur l’institution des images. Julia.R. Kitagawa. p. A deveni tu însuţi în lumina ştiintei si a Bibliei..

.. Proceedings of the International Congress Trandisciplinarity approaches of the Dialogue between Science.). nr. Buc. 2004 118. 125. iulie. Sofia. p. Huşi. Ioan. În dialog despre ştiinţă şi religie. Mosoia. Metafizica lumilor posibile şi existenţa lui Dumnezeu. ediţia a II-a. Ioan (mitropolit). Geneza formelor culturii. P. 39 113. Timişoara. Idei în dialog. Ed. Nicolescu. 1999. Andrei şi Johann Marte. Ed. Athanase (Pr. în Contemporary Philosophy 120. Teologia biblică a vechiului testament. 2008 128. 1992 121. Ed. Editura Episcopiei Romanului şi Huşilor. a Necessary Dialogue. 1/2007 and 2/2007. ediţia a II-a. I şi II. 2007. Muntean. 77 114. Cluj-Napoca.. Buc. ----. Vieţi paralele? Ortodoxia şi secularizarea. Curtea Veche. Nicolescu. Panayotis. 124. Eugene D’Aquili. 2006 126. Transdisciplinarity in Science and Religion.. Curtea Veche. Basarab. Omenesc. 1994. Nedoncelle. 2000. Neamtu. 1995 115. Buc. în rev. Dogmele bisericii creştine-ortodoxe. Miroiu. Negoiţă. Sibiu. Vasile V. Ed. Mihălcescu. Deisis. ----. Sibiu. Andrew. Art and religion in the Europe of Tomorrow. Opere complete 3. 127. 123. Adrian. Ed. Buc. ----. Editura Episcopiei Romanului şi Huşilor. prea omenesc. Credinţa Noastra.. 2007. P. Buc. p. Ed. Teologia luptătoare.animal îndumnezeit. Basarab. p.. Curtea Veche. Ed. Ed. Eminescu. Omul . 1994.. Ed. Nellas. Curtea Veche. Mihail. Marga. Presa Universitară Clujeană. Mircea. 7. Editia a II-a. All. Buc. De ce Dumnezeu nu va dispărea niciodată. Huşi. 76-79 519 .. 1993 116. Ed. Buc. Moartea astăzi. Buc. Hestia. p. Magda Stavinski (editori). Ed. Curtea Veche. Nietzsche. Harisma. Prof. 1984 122. Newberg. Istoria creştinătăţii. Philosophie de la religion. Negulescu. Buc... Friedrich. Apocalipsa. Ed. 2007 117. Ed. Buc. Science and Orthodoxy. Marice. Efectele globalizării asupra religiei în Romania. Catalin.. Vince Rause. Buc.9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii 111. Curtea Veche. 2005 112.. 27-28 119. Ed.

142. Iaşi. Aiou. Despre Numinos. Pamuk. 2007 132. Religie. R. 2003. p. Pascal. Ed. 2002 143. Quarci.. Ed. Buc. instinctele de supunere) 130. Pleşu. Ideea Europeană. vol. Dacia. VII. Dacia.. Orhan.. Buc.. 1992 135. Buc. 2001. 1992. Omul recent. 93-169. Cugetări. Universul magiei. Ivan. Antonie. Freud şi Jung despre religie. Ed. Iaşi. Pronostic.. O viziune non-dualistă a realităţii. Ştiinţifică. vol. Sacrul. Ed. Tradiţia creştină. Între Dumnezeu şi cosmos. Ed. politică şi mit. Andrei.. Tradiţie şi libertate în spiritualitatea ortodoxă. Curtea Veche. 2005 (magie) 131. p. 410-426. 1999. p. Cluj. Ed. Mă numesc Roşu. Cluj. Ed. P. Polkinghorne. Platon. 1993. Otto. 144-159 (Demiurgul) 145. Patapievici. Creştinismul hedonist. 271-277 141.. Ognev. Iaşi.. Panikkai. Humanitas. ----. Institutul European. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Despre îngeri.9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii 129. ----.. Buc. Ed. Michel. Ed. 2006 520 . Buc. Rudolf. Oradea. 2008 (evoluţia gândirii creştine în perioada de după Reformă şi adaptarea mesajului evanghelic la o cultură secularizată. Divinitatea. John. p. 1995 146. Cerul văzut prin lentilă. ----. Herald. 2006 (roman) 137. Paramahansa. Ed. 1996. H. Buc. Dialoguri cu Swendoline Jarkzyk. simbolul şi semnificaţia. Plămădeală. Pelikan. I şi II. Yogananada. Ed. Andrei. 2008 133. Divina iubire. Paul. p. O contraistorie a filozofiei. Polirom. Iaşi.. Polirom. Buc. Curtea Veche. Iaşi. Ed. Jaroslav. Ed. 291-342. Onfray. Polirom. Opere.. Buc. în care acesta trebuie să se confrunte cu indiferentismul şi cu o veritabilă „piaţă” a ideilor religioase) 144. 199-231 134. Colecţia Axios. 1999 136... Întrebări pentru ştiinţă şi religie. 433 (modul religios de a privi lumea: critica omului religios care îşi sublimează stările proprii. II. Ed. Humanitas. Buc. Iri. Voinţa de putere. haos şi creştinism. Ram. Michael. Ed. Polirom. Ed. Buc. 428-460 140. 2006 138. Ed. 2001 139. Ed. Raimon. Buc. 2002. Diel. p. 147. Oişteanu. Palmer. Ed.

Keith. Buc.. Enciclopedica.. Buc. Lidia. Robert. 128157 165. Scărarul. 415-425. p. Rorty. 254-262 (evreii.. Radu. Qualben P. texte alese. Buc. ----. Renan.. G. 1992. Scheler. Romanato. A history of the Christian Church.. taina împărăţiei. Schelling. 2008 159. Remus. 1995. Herald. Enciclopedică. Colecţiile Cotidianul. Globalizarea şi religia: convergenţă sau divergenţă 150. Despre unitatea transcedentală a religiilor. Paralela 45. Curtea Veche. Thomas. 1989. Spectacolul liturgic) 158. Ed. Ed. 521 . Max. Ioan... omul care L-a intalnit pe Dumnezeu. 166. Editura Meridiane.. Thoman Nelson and sons. Ed. Paris..9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii 148. Buc. Filosofia artei... Mario G. Corps et sagesse. Cezar. 1994. Buc. Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică. New York. Buc. Religie şi putere. creştinii şi musulmanii). Buc. Découvertes Univers.. Luther şi reforma în Germania. Princeps. Pollack. 1994 163. Viaţa lui Iisus. Rus. Artă şi convenţie. 141148 164. Frithjo. Ernest. All. Viitorul religiei. Ed.. Euharistia. 1994 167. p. Ed. Dicţionar enciclopedic de Literatură Creştină din primul mileniu. Librairie Arthème Foyard. Philosophie de la liturgie. Buc. p. R. Henri Charles. Ed. Ioan Petru Culianu. Buc. Ed. 2007. traduse şi comentate de Alxandru Boboc şi Ioan N. cap. Randell. Buc. Credinţa biologiei şi biologia credinţei. Amarcord. Garamond. Ed.. Sanctuarele Orientului. 2003. Eu şi tu. Alexander. 2007 149. Anastasia. Vattimo.Lombardo. Nemira. 157. Ed. Schuon. Humanitas. J. 171-190 153. 463-465 (Guardini.. Despre gnoză şi gnosticism. Ed.. Libriairie Aletheia. Samuel. 1958 152. Ed. Moise. Timişoara. P. 1992 160. Schmemann. Römer.. Piteşti. Ronvillois.. 1991 155. Ed. Schuré. Lars. Martin. p. Puech. Buc. Ed. p. Ed. 2007 151. 1994 154. Scara raiului. 1996 156. Buc. W. 1995. Istoria filosofiei islamice. Roşca. Pruteanu. II. Filosofie contemporană. Gianopaolo. Buc. AMB. Ed. Humanitas. Buc. 161. Iaşi. Din cartea a patra pe pământul sfânt. Edouard. 1994 162. Ruber. F.

Ed. ----.. Ed. Buc.. p. Stan. 1993 186. sep. Ascetica şi mistica creştină sau teologia vieţii spirituale. 1995 173. Chipul nemuritor al lui Dumnezeu. Iisus sau restaurarea omului. Israël. în rev. Paideia. ----. conf. 1995 184. Scrima. Buc. Dogmatica. Ed. 5-6. K. 36 175. Alba Iulia-Paris. anul IX. Deisis. Cultura filozofică. Cristal. 1995 172. Simmel. Craiova. Buc. 185. 1993 183. Cinci cuvântări despre Dumnnezeu. p. Ed. 1998. Persoana şi individul. Opere morale. Cluj-Napoca.). Frönde. 1993 170. Craiova Universitaria. Curtea Veche.. Ed. Învăţătură despre sfânt şi sfinţenie în cărţile vechiului testament.. 12. Iaşi. Casa cărţii de ştiinţă. 2004 179. Sf. Cuvântări teologice. Sonetul nr. Buc. Ed. Shakespeare. Stavinski. 1946. Ioan Damaschin. 2006 182. Teodiceea răsturnată a fenomenului Piteşti. Poziţia Domnului Lucian Blaga faţă de creştinism şi ortodoxie.. William. Nr. Editura Humanitas.9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii 168. Petre (pr. Grigorie de Naziaus. Povara a trei milenii de istorie şi religie iudaică. Marea cuvântare catehetică (din colecţia părinţi şi scriitori bisericeşti). Buc. Sfântul Grigorie de Nyssa. sept-dec.. Alter Ego Cristian. Semen. André. Scripta. „Contribuţii la filozofia religiei”. Buc. Dumitru. Soloviov. Georg.. 2008 171. Stăniloae. Ed. p. ----. Ed. Studii teologice. Sf. Sf. Galaţi. articol (două entităţi diferite). 2005 169. prototip al icoanei sale. Leo. Shahak. nr.. Ediţia a II-a. în Analele Universităţii din Craiova. în Rev. Magda (editor). Buc. Sf. Martinus de Bracara. 176-208 178. Rusia şi biserica universală. nr. Perspective româneşti asupra ştiinţei şi teologiei. Iisus Hristos. 1994 174. Ed. Ed. 30 181. Herald. Skouteris. ----. Antropologia apofatică. 9 (24). Ed. 1997 522 . 1993. Omniscop. Teodor Studitul.. 1997 176. Buc. Iaşi. Hristos şi cultura. seria Teologie. Humanitas. Institutul European. 66 177. Ed. Câteva remarci introductive. 1994 180. Alba Iulia. Moldovei. Institutului Biblic. Ed. Idei în dialog. 2006.

creionul lui Dumnezeu. 197. Buc. Ed. articol în rev. Iaşi. Columbia University Press. 1983. Cum a creat Dumnezeu Universul din nimic. Christos. Würtz. Octavian (dr. Conceptul de chip şi implicaţiile lui soteriologice. Abstracţie şi intropatie. Opere. 1970. Bruno. Buc. Petre. Introducere în sociologia religiilor. Ed. 2007 (roman) 194. 2002 205. 2001 200. Wittgenstein. 143-150 203. Gianni. Călătoria unui fiu risipitor (roman).. nr. 198. Vattimo. Simone.. Cluj. ----. Anastasia. Vernette. Iaşi. Lecţii şi convorbiri despre estetică.. After Christianity. Minerva. Polirom. Forme de iubire implicită a lui Dumnezeu. Dacia. Paoline. trad. Ed.. Buc. 8. Secretul împărăţiei. Ed. Gh. Luca D’Isanto. Weber.. 1992 523 . Zambonini. 1992 192. psihologie şi credinţă religioasă. New Age. Buc. 1995 190. Secolul XXI va fi mistic sau nu va fi deloc. Între Dumnezeu şi neamul meu. Vianu. Timişoara. Univers. 2003 196.). Valtari. Weil.. Buc. 3/1956. Adonai. Ludwig. Wilhelm. Râmnicu Valcea. Tutea. Ed. vol. Ortodoxia. Septimiu Chelcea şi colaboratori. Tereza de Calcutta. Marile întrebări din ştiinţă şi religie. Fundaţia Anastasia. Institutul European... p. p. Franca. Buc. Tabor.. Ed. Corint. 2011 199. 1994 193. Max. Steinhardt. ----. Curtea Veche. Mika. Trăirea lui Dumnezeu în ortodoxie. Starea primordială a omului în cele trei confesiuni. Ioan (pr. 325 188. 117-119. articol în rev. 3/1959. Humanitas. Ed. Ward. Turcu. Buc. Ed. p. Ed.9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii 187. Ed. 415 191. Humanitas. Buc. p. Keith. Libertatea moralei. Buc. de Vest. 1992 204.. Raţiune şi credinţă. Ed. Vlăduţescu. Ed. 2 vol. 1979. 1993 189. Worringer. 1993 202.). New York. Ed... Yannaras. Ed. N. nr. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Ed. 2002 195. Jean. Tudor. Ortodoxia. 2005 201.. Buc. Buc. Udriste.

Coman. Umberto. 1976. p. Giuseppe Maria. Agonia della Terra del Tramanto. Iaşi. Adolfo Bioy.. 3982 13. 232-234 4. 2001 10. Claude. Curs de istorie a metafizicii. Moldova.. 2002. xxxx. 137144 9. 2000. Ed. Jurnalul Literar. Invenţia lui Morel. Blaga. Politică. Henri. Buc. Dimensiunea religioasă a unui proiect politic. Polirom. p. 2007. ----. Ed. 1994. Marcel. Buc. Un suflet pentru Europa. 145-156 8.. Iaşi. Jung. Buc. Roma. Ed. religie. p. Ed. Polirom.. Ed.. p. Imagini şi simboluri. Ed. Antoine. Polirom. Faivre. Lévi-Strauss. Ed. Ionescu. În căutarea limbii perfecte. Reîntregirea. Ed. Minerva. 1996 524 . Ed. Ed. Mircea. Zanghi. Introducere în antropologia culturală. Hubert. Iaşi. Nemira. Anastasia. Ed. Buc. Sfântul închisorilor. C.a Magia 1. Lexic Teologic. Buc. p. Ed. 8-10 5. Buc. Mauss. 1978. xxxx. 105147 11. Roger. Buc..B. 1994. Buc. 2007 207. Magdalena Berescu. Ed. Humanitas. Ed. 1997 208. Humanitas.. 1996 sau Trilogia valorilor. Humanitas. Caillois. 1990. ştiinţă. Zări şi etape. Mitul şi omul. Malinowski. 252-254 209. Herseni.. Anastasia. Ed.. p.9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii 206. 1996 12. Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă. 1993 15. Constantin. Nae.. Buc. Literatură şi civilizaţie. p. Despre gândirea magică. Alba Iulia. Buc. Buc. Mărturii despre Valeriu Gafencu. Bălăceanu-Stolnici. Ed. Ed.. 2008. Citta Nuova. Buc. Eliade. Notte della Cultura Europea. 67-121 7. 203-350. 496-513 3. Humanitas. Broni