You are on page 1of 32
- —4 young - captain beef tolkien - manassas - ALOHA 1 ~ pagina 2 Th Vietnam rogent het bommen, in het Am- sterdamache Bosch re. gende het regen, afge- Topen weekend, Wat kunnen we doen ? Kro- keatten eton om de ar me Vietnamezen te fnelpen, zegt Dolf Koel-| bloed, ‘die er goweost is (in het Bosch), De foorlog is beslist, maar| de bommen biijven val-| Ton, schrijft Koon Koch, die oF niet go- woost is (in Vietnam), Lees toch maar, op pagina en 4, Dave van Difiy razena] [Moet con meisje wot- | [-Jezus, wat oon under reporter in Skandina- | |eren te trouwen mot ] [dog mijmert Con- Vib, heett het er maar een jongen, dle niet | [ertne Metjers, wann osilijk mee: bezoe- | [wil stoppen met hasj- | |hiy stove stile vale ew keers dle hem het Bin- | [roken na de bruiloft? | Jbibberend over zijn de der Tijden voor- Vraag aan Dag Dokter,| Jverloren Gelietde Spellen, Wat te doen? | | dle doorvorwijst naar Titfreaken, je te plot-] | Lieve Lita, op pagina ter nouken, je kapot | |19, waar ook een spten, wassen met | | vzouw van 42 jaar, de sne 2009, geen er week 5 flessen Biauw we-papler meer | | Whisky drinkt, aan het ‘gebruiken? In Stock- | | ¥oord komt, Holm komt in elk geval fen grote milieu-con- ferentie, en Dave zat | |pas op voor de viiegen- er bij zijn (pagina 5 | Pwam, «.-op pagina 12. Has} heeft alles met moordenaars te maken. Wat doct de potitie? Jontangs riepen de He- ren Popkritiei de heer IGene Clark ult tot win- naar van de Aloha Wis-| seltrophee 1971, Ten Jonrechte, blijkt nu, De lezers laten hema in Jonze jaarlijkse poll niet in de prijzen val~ on, Verbijsterende resultaten, in zo'n poll: 13% van de in- Fenders vindt, dat or méér aandacht aan politiek bosteed moet fworden, maar daar staat tegenover, dat 112% meont dat er MIN. DER over politiok go- sehreven moot worden, fen zo is er altijd wat, Wim Noordhoek werd uitgeroepen tot Alo- ha's Beste Redaktour, Vier onthutsende pagi- a's: 7 tot en met 10. Tk nog eds wel brown binnn vr HOLLANDIA IVTERERHONAL Mar ot fetpers hay ot onr ve Sie tape ee ied nee ete te oe Roce pieen eenen ageieaeeerig mere borer drake bitten ven Hari it verde hweldeeZises Saeco eee nanan mien ieee ye ar ea hip agen etn ban Seed ehesnpeeteecinast as mete ee ee eee Solita went cok age dee Sat a esc pre rigs tn a pen tp Ea op ee toe ie teach "etoets anatase Hypo. era i res ope norton ‘Winton ss hen Pe oh re Ekroon ieee wos tel ar a Aisin SOCERE SERA cor ane eeu Aree EES Sy Eile! cnd sens natietspnoed ter be os aces pip ented icine thar ero eae ee Son EU ai opnsserape Sento SeL ea Pt pag rn nae pe hn arene bomen beeeioeen scien Bae ws eaters omen inion Bs Loy fe lop pkael ecm ieee pertnence nice eS pchepts wettest vegies ais oes ree Seetietnegace scene cremate Alu Soup Coke LURE Naar ne Rpen ah as tha ok assoc Ltt ebemels tee oro oa eee 1s bedoeld om allel ftoos ji toch fast heb Bggen Sismebentia sheen ot oti ergot oan rain ete, tia ene ee een eStandards orem a Boke de eta Fre teetenenns eee Seeatynk punter acon ter esses eo ee een eeceetietshaalentr eto Si dacecmaciienentepcieens Saas tee teas ae peutent pet om oe ae Sactaerpemaceten wien ogee ie or qed rot Beet wast tr SS Hoc“ icttens dep aces Bm kone stom enous Semratrnts Wis onda mate eee pe dared ee ting Se weet HET EEN PLATE Beor MEER DAN EEN HEEL ARTIEKEL’ | ‘Toen ik mijn eerste Cola dronk realiseerde tkme met een schok, at de fles de vorm had van eon vrouw, Als je zo met Je handon de fles grijpt is do yorm erg sexy, maar {de inhoud is vergif." Captain Beefheart in gesprek met Joff Ey- aal, die over de Kapitoin zogt: hij is de man die me voor het eerst liet janken om een grammofoon- plat (23 en 24), NUMMER 1 vvan § mel - 19 met isa REDAKTIE; Koen Koch, Marjolein, Dolf Koelbioed, ‘Win Noordhoek, Gerard Paques, Rogier Proper, Koos Zwart, ART SLAVE, Willem de Ridder (Hotlandia Studio's) VASTE MEDEWER- KERS: Frits Boer, Bob van den Born, Jan Don~ kers, Tom Flesse- man, Evert Goradts, Henne Hendriks, Bernhard Holtrop, Tinoko Funhoff, Lon van Keulen, Constant Meijers, Freek Po- lak, Onno Rodbard, Eugene Schoenfeld, Peter Schréder, Karel Worst. VERDER WERKTEN MEE: Bef Wessels, Emiel van de tax-hond, Bi Bodéwes, Plat perda, Aart Clerkx, {Leo (Wan Fizz), Dave Peter Meljwes, Karel Meijors, Jott Eymaal, Geert Hen- derickx, ABONNEMENTEN: (tussen 9 en 2 uur) 79.26 28 Wil Bischot LOSSE NUMMERS: F 0,95 ‘ABONNEMENTEN: §18,- per far of §10,- per } jaar: ostgiro 1807150 t.n.v.M, Kuljsten Alex, Boorsstr.30 ‘Ameierdam DRUK: As8/PADDEGON av Lelystad Nederland ea PROFESSOR PI door bob van den born ALOHA 1 - pagina 3 feed op Hato en Heohongsloog Nix- TOOHASTY A WITHDRAWAL on een oud Renni, ae em AT THIS TIME COULD RESULT ‘odsmonton, cont vrionachap IN TURNING VIETNAM, Courts bout op do toee'vane 7 tude jongens onder el they jump on you, you have let them have ft” (als 20 jo op de nek springen, dan moot je een Keer fin torug stan). Nix i a ‘do Noordvieinamezen en Bovrijdingstront door nog 6 keer Hanol en Haiphong to bom- barderen, Tot nu to ) heeft hij dat niet edaan en voord om de haven van Haipho afte sluiten door een sc gegian, Het was een zinloz ingsdrift van iemand, die maanden van de tweede wereld- sorlog hebben PING-PONGBALLEN EN VRACHTWAGENS Zo moeten ook de Sovjet Unie en China die bombardementen heb- ben opgevat. 0 2ij protestecrder 7 ___ BLIVEN VALLEN OP VIETNAM — de aloop van de oorlog vast ‘DEOORLOGISBESLIST, Staat-de Amerikanen en het MAAR NOG NIET AFGELOPEN Saigonbewind zullen verliezen, ber Bovrijcingstvont 7a wine, Sond Nixon in de rozentuia van hot Witte Huis grapjos te maken niet het Chinese tafeltennisteam, maakt, dat tusse dat een rondrets door d BU cor akkoord was boseit vor Wat betokent dit nu allemaal? Zo ver ts het natwurlljk nog akt, Wat zou er eonvoudlger het verbeteren van de scheepa= Het botekent et, wijze van pe Var beige and reper, 4. de Vietnam = gaan door, or 2 Foopan? Het gobeurd | namezen zullen op materigleen en hel land 2al nog eer 6p politieke steun van die kant woost worden ijven rekenen, Meer En dat Is nu Russen he i juist veel ul ern wapen tu ten, tanks, luchtatweer). komst Het betekent w ‘aeie macht in Viet men, Kortom duizende! nam nist me broek: Vietna sneuvelen en de eae elatiee| in gevoerd over de bouw van. yerhouding ;chouwen en dat doen ze niet Amerikaanse vrachtwagen-" Ye ene ka fabriek in Rusland, een fabriek, tie t os dat type vrachtwagen produseert, dat meer, niet omdat 24} de afloop van dé oorlog onbelangrijk z0u~ don vi omdat ze alle dirie er van overtuigd zijn, dal