You are on page 1of 3

PROIECT DE EXCURSIE Data: 27.11.

2013 Clasa: a III-IV-a nvtori ndrumtor: Botnari Iana Gandelman Daniela Tema: Formele de relief din Re u!li"a #oldova Itinerar ro us:Or$eiul %e"$i&Dealul 'lneti&Suta de movile&"m ia 'lului( Con)inutul *eneral al o!ie"tivelor ro use entru o!servare: S"o ul: a(+ informativ Aprofundarea cunotinelor asupra unor re iuni ale patriei care cuprind ma!oritatea formelor de relief. "inteti#area cunotinelor formate $n cadrul leciilorde tiin% $n str&ns% le %tur% cu specificul cadrului natural De#'oltarea ori#ontului de cunoatere prin $m(inarea cunotinelor de istorie)literatur%)reli ie)art% plastic% etc. cu specificul cadrului natural i cu re iunile str%(%tute. !(+ edu"ativ *ulti'area sentimentului de m&ndrie patriotic% prin declanarea de emoii)aprecieri asupra frumuseilor fi#ice)economice) ale teritoriului patriei i $mpletirea cu elemente de istorie a trecutului i pre#entului poporului rom&n De#'oltarea capacit%ilor de comportament)de inte rare $n rupul turitilor)de cooperare $ntre indi'i#i +ormarea deprinderilor de o(ser'are)de sesi#are a aspectelor ecolo ice)de poluare a mediului i culti'are a unei educaii ecolo ice O!ie"tive o era)ionale: a(+ "o*nitive: "% indice po#iia itinerarului ,oldo'ei)desprin#&nd cone-iunile dintre mediul eo rafic i om "% anali#e#e aspecte fi#ico- eo rafice)etno rafice i folclorice de pe parcursul e-cursiei "% comunice fondul eneral al cunotinelor pri'ind semnificaiile)particularit%ile i importana principalelor monumente istorice)de cultur% 'i#itate "% recunoasc% procesele i elementele eo rafice "% 'alorifice intra i interdisciplinar coninutul informaiilor do(&ndite

!(+ afe"tiv,atitudinale: "% aprecie#e morala cretin% rom&neasc%)frumuseile florei i faunei acestei p%ri a %rii "% sesi#e#e frumuseile patriei reflectate $n pictur%)sculptur%)literatur% "% rememore#e la faa locului istoria patriei $n str&ns% le %tur% cu cadrul natural "(+ si$omotorii: "% contri(uie la de#'oltarea simului de orientare eo rafic% "% citeasc% i s% interprete#e .arta "% $i de#'olte capacitatea de educaie ecolo ic% Desf-urarea a"tivit)ii: .( Instru"ta/ul reliminar al elevilor : /re %tirea ele'ilor pentru aceast% e-cursie se face $n cadrul unei lecii sau $ntr-o edin% special% de instructa!) cu care oca#ie profesorul arat% scopul e-cursiei) traseul cu punctele cele mai importante. "e preci#ea#% materialele necesare fiec%rui ele' pentru acti'itatea desf%urat% 0caietele de notie) creioane) pi-uri) stilouri1) precum i ec.ipamentul adec'at acestei acti'it%i e-tracolare. "e sta(ilete mi!locul de transport 2 autocarul 2 preul (iletelor) (anii necesari pentru ca#are) pentru 'i#itarea monumentelor de cultur%) pentru mici c.eltuieli i pentru .ran%. /rofesorii i ele'ii) pe (a#a .%rii fi#ice a ,oldo'ei fac cu a!utorul semnelor con'enionale) descrierea eneral% a ,oldo'ei) o locali#ea#% $n cadrul .%rii patriei) preci#ea#% formele de relief) oraele i localit%ile de re#onan% istoric%) dar i economico-administrati'% i delimitea#% itinerarul e-cursiei.. 3le'ii sunt $mp%rii) dup% $nclinaiile pe care le au) dar i dup% preferinele lor) $n cinci rupe) fiec%reia dintre ec.ipe reparti#&ndu-i-se s% o(ser'e i s% note#e) pe l&n % cunotinele de istorie i informaiile referitoare la4 +rumuseile naturii5 3tno rafie i folclor5 6(iceiuri i tradiii rom&neti5 7iteratur%) folclor) mu#ic%5 *redine reli ioase) morala cretin% rom&neasc%. +olosindu-se al(ume) 'ederi) diapo#iti'e sau fra mente din filme didactice) profesorul tre#ete curio#itatea) interesul pentru a lua contact direct cu frumuseile naturii) cu 'alorile monumentelor istorice din aceast% parte a %rii. "e amintete c% informaiile do(&ndite $n timpul e-cursiei 'or fi 'alorificate $n cadrul unei lecii de e'aluare-recapitulare. 0( Orarul desf-urrii a"tivit)ii: 8oi)27 noiem(rie-7)00 plecare din faa colii cu autocarul pe itinerariul sta(ilit4 - 13)00 masa de pr&n# la iar(% 'erde .

- 13)30continurea e-cursiei 22)00 sosire la B%li)ca#are la c%min )ser'irea cinei 1( Evaluarea e2"ursiei: Alc%tuii un 9Al(um al clasei: cu ima inile care '-au impresionat pe acest traseu. ;e'edei notiele) reamintii-'% informaiile do(&ndite) impresiile f%cute) $n'%%mintele desprinse i sistemati#ai-le pe urm%toarele pro(leme4 - istorie5 - reli ie5 - eo rafie5 - literatur%5 etno rafie i folclor5 - mu#ic%5 - o(iceiuri i tradiii5 - puncte turistice .a.