You are on page 1of 8

Name of the faculty :-MUKESH KUMAR

ECHELON INSTITUTE OF TECHNOLOGY FARIDABAD


Format for the internal marks B..Tech (Mechanical Engg. ) 5th semester examination Dec,2013
Fluid Machine
Total classes

Sr. No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Univ.
RollNo

8534491
8534492
8534494
8534495
8534496
8534497
8534498
8534499
8534500
8534501
8534502
8534503
8534504
8534505
8534506
8534507
8534508
8534509
8534510
8534511
8534512
8534513
8534514
8534515
8534516
8534517
8534518

College
RollNo

11-ME-4108
11-ME-4046
11-ME-4137
11-ME-4050
11-ME-4069
11-ME-4035
11-ME-4010
11-ME-4037
11-ME-4074
11-ME-4094
11-ME-4016
11-ME-4071
11-ECE-3138
11-ME-4092
11-ME-4135
11-ME-4121
11-ME-4145
11-ME-4052
11-ME-4147
11-ME-4004
11-ME-4098
11-ME-4078
11-ME-4033
11-ME-4024
11-ECE-3126
11-ME-4080
11-ME-4136

StudentName

KANAK
SAPNA SHARMA
ABHISHEK TYAGI
ABHISHEK DHINGRA
ABHISHEK DUA
ADITYA VERMA
AJAY BHADU
AJAY DALAL
AJAY CHAUHAN
AKASH KHANNA
AMIT SEHRAWAT
AMRIT ANAND TIWARI
ANKIT TANEJA
ANKIT SHARMA
ANKIT KUMAR MISHRA
ANOOP KUMAR
ANUBHAV MISHRA
ANUJ KUMAR
ANURAG KHATRI
ARPAN KUMAR LAHIRI
ASHISH RAWAT
BAL RAJ
BHAVYA GAMBHIR
BIKKI BISHT
CHIRAG TYAGI
DEEPAK BHADANA
DEEPAK

Section

Group

A
A
A
A
B
A
A
A
B
B
A
B
B
B
B
B
B
A
B
A
B
A
A
A
B
B
B

G3
G3
G2
G3
G1
G2
G1
G2
G1
G2
G1
G1
G3
G1
G2
G3
G3
G3
G3
G1
G2
G2
G2
G1
G3
G1
G3

Held
(Lct. +Tut)

Theory Papers

Attended
(Lect. +Tut)

Attendance
Class
Lect. +Tut Assignment
10 marks
10 marks

Sessional
marks I&II
30 marks

47

39

10

10

25

47
43

36
34

10
10

7
10

5
22

46
44
47
43
42
44

40
39
40
36
32
34

10
10
10
10
10
10

8.5
10
10
10
8
10

16
23
21
25
14
29

44

35

10

8.5

18

43

35

10

10

23

43
46
44

34
33
36

10
8.5
10

10
8
10

25
12
26

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

8534519
8534520
8534521
8534522
8534523
8534524
8534527
8534528
8534529
8534530
8534531
8534532
8534533
8534534
8534535
8534536
8534537
8534538
8534539
8534540
8534541
8534542
8534543
8534544
8534545
8534546
8534547
8534548
8534549
8534550
8534551
8534552
8534553
8534554

11-ME-4054
11-ME-4130
11-ME-4118
11-ME-4072
11-ME-4143
11-ME-4009
11-ME-4126
11-ME-4013
11-ME-4125
11-ME-4139
11-ME-4142
11-ME-4129
11-ME-4103
11-ME-4077
11-ME-4055
11-ME-4116
11-ME-4049
11-ME-4140
11-ME-4057
11-ME-4087
12-ME-4151-L
11-ME-4001
11-ME-4111
11-ME-4031
11-ME-4149
10-ME-1254
11-ME-4105
11-ME-4040
11-ME-4027
11-ME-4039
11-ME-4115
11-ECE-3110
11-ME-4007
11-ME-4089

DEEPAK KUMAR ADHANA


DEEPAK KUMAR SHEORAN
DEEPANSH BANSAL
DEVENDER
DHARMENDRA
DIVEYESH
GAURAV
GAURAV ADLAKHA
GAURAV MEHTA
GAUTAM BISHT
GEETANSH BHANDARI
HARINDER KUMAR
HARISH SHARMA
HARSH MALIK
HEMANT BATRA
HEMANT KUMAR SOLANKI
HIMANSHU MONGIA
ISHAN KATHURIA
KAMAL NIJAWAN
KARAN GANOTRA
KESHAV DEV PATHAK
KHUSHAL KHERA
KHUSHI RAM
KULDEEP
LALIT
MANEET KAUSHIK
MANIK SINGH
MANISH ARORA
MANISH
MANOJ SINGH
MANOJ KUMAR
MOHAN SHARMA
MOHIT GARG
NAKUL SHARMA

A
B
B
B
B
A
B
A
A
B
B
B
B
B
A
B
A
B
A
B
B
B
B
A
B
A
B
A
A
A
B
B
A
B

G3
G3
G3
G1
G3
G1
G3
G1
G2
G2
G3
G3
G2
G1
G3
G3
G3
G2
G3
G1
G3
G2
G3
G2
G2
G3
G2
G2
G2
G2
G3
G3
G1
G1

44
44
47
43

39
35
41
35

10
10
10
10

7
7
10
8

4
5
28
12

44

36

10

8.5

18

43
43
44
42
47

27
37
35
31
32

8
10
10
8.5
8

10
8
7
10
8

26
14
1
25
14

44

35

10

10

22

43

27

47
42
43
44

34
31
32
38

8.5
8.5
8.5
10

10
8.5
10
8.5

25
18
21
18

46

36

10

10

19

43

32

8.5

10

22

44
44

34
37

10
10

10
10

23
28

47

42

10

14

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

8534555
8534556
8534557
8534558
8534559
8534560
8534561
8534562
8534563
8534564
8534565
8534566
8534567
8534568
8534569
8534570
8534571
8534572
8534573
8534574
8534575
8534576
8534577
8534578
8534579
8534580
8534581
8534582
8534583
8534584
8534585
8534586
8534587
8534588

11-ME-4120
11-ME-4045
11-ME-4022
11-ME-4063
11-ME-4101
11-ME-4076
11-ME-4073
11-ME-4065
11-ME-4042
11-ME-4124
11-ME-4148
11-ME-4030
11-ME-4112
11-ME-4106
11-ME-4110
11-ME-4044
11-ME-4109
11-ME-4113
11-ME-4015
11-ME-4067
11-ME-4146
11-ME-4097
11-ME-4102
11-ME-4059
11-ME-4107
11-ME-4066
11-ME-4093
11-ME-4012
11-ME-4020
11-ME-4060
11-ME-4038
11-ME-4133
11-ME-4047
11-ME-4005

NEERAJ KUMAR
NEERAJ GUPTA
NIKHIL KASHYAP
NITISH SHARMA
OMANKAR
PANKAJ JHAMB
PANKAJ JOSHI
PANKAJ SHARMA
PANKAJ
PARDEEP SHARMA
PARTEEK SINGH BHATI
PARV GORA
PAWAN KUMAR
PRADEEP KUMAR
PRADEEP
PRASHANT KUMAR
PRAVESH SHARMA
RAHUL KARAKOTI
RAHUL SINGH
RAHUL TEJPAL
RAHUL SHARMA
RAHUL BOORA
RAHUL
RAHUL YADAV
RAHUL SHARMA
RAJAT
RANIT KUMAR
ROHIT GAUR
SADDAM HUSSAIN
SAGAR SHARMA
SAHIL MADAAN
SAHIL NAGPAL
SANDEEP KUMAR
SANJAY KUMAR

B
A
A
A
A
A
B
A
A
B
A
B
B
B
B
A
B
B
A
B
B
B
B
A
A
A
B
A
A
A
A
B
A
A

G3
G3
G1
G3
G2
G2
G1
G3
G3
G3
G3
G2
G3
G2
G2
G3
G2
G3
G1
G1
G3
G2
G2
G3
G2
G3
G2
G1
G1
G3
G2
G2
G3
G1

44

40

10

10

27

47

40

10

42

32

10

18

13

43
44
42
42

34
37
34
34

10
10
10
10

8.5
8.5
8.5
8

16
20
18
14

42
43

34
31

10
8.5

10
8.5

25
16

47
44
43
43

36
37
35
30

10
10
10
8

8
8.5
10
8.5

13
16
22
20

42

34

10

10

23

43

31

8.5

10

29

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

8534589
8534590
8534591
8534592
8534593
8534594
8534595
8534596
8534597
8534598
8534599
8534600
8534601
8534602
8534604
8534605
8534606
8534607
8534608
8534609
8534610
8534611
8534612
8534613
8534614
8534615

11-ME-4051
11-ME-4127
11-ME-4041
11-ME-4128
11-ME-4048
11-ME-4003
11-ME-4079
11-ME-4029
11-ME-4088
11-ME-4070
11-ME-4114
11-ME-4144
11-ME-4085
11-ME-4081
11-ME-4026
11-ME-4062
11-ME-4014
11-ME-4141
12-ME-4153-L
11-ME-4091
11-ME-4011
11-ME-4061
11-ME-4083
11-ME-4053
11-ME-4096
11-ME-4025

SANJEEV KAR
SANO D SAJI
SAURABH PANDEY
SAURABH MADAAN
SAURABH JHA
SAURAV KUMAR
SHAILESH MAHAWAL
SHIVAM SARASWAT
SOURAV KUMAR ATTRI
SUMIT KUMAR
TARUN KUMAR
TEJINDER SINGH VIRDI
VARUN SAKLANI
VARUN SHARMA
VIBHOR SINGH
VIKAS CHOUDHARY
VINAY KUMAR
VINEET KUMAR RAI
VINOD KUMAR
VIPIN
VISHAL
VIVEK
YADVENDRA YADAV
YOGESH WADHWA
YOGESH BHATIA
YUDHISHTER KUMAR

A
B
A
A
A
A
B
A
B
B
B
B
B
B
A
A
A
A
A
B
A
A
B
A
B
A

G3
G3
G2
G2
G3
G1
G1
G2
G1
G1
G3
G3
G1
G1
G1
G3
G1
G2
G3
G1
G1
G3
G1
G3
G2
G1

44

39

10

8.5

20

46

34

8.5

8.5

20

47
46
44
43
47
46

39
40
36
35
35
36

10
10
10
10
8.5
10

10
10
10
7
7
10

21
30
28
6
7
23

46

39

10

10

30

46

37

10

43

30

12

Subject:
Code:

Dec,2013
Total classes

Total
50 Marks

45

22
42
35
43
41
45
32
49
37
43

45
29
46

Held

Attended

Practical/ Project work

Lab
record
5 Marks

Class work
10 marks

Attendance Performance
5 marks
5 marks

Remarks

Total 25
Marks

21
22
48
30
37

44
32
18
44
30
42
0
22
44
35
40
37
39
41

43
48
32

47

21

41
35
39
37
32
45
33
31
35
42
37

43

48

39

37
41
50
48
23
23
43

50

22
28