You are on page 1of 9

Miloa Obilia 76, 26300 Vrac tel. +381 (0)13 28 300 20 fax.+381 (0)13 836 197 mob.

+381 (0)66 100 500 e-mail: info@pcelar.rs web: www.pcelar.rs www.facebook.com/pcelar.rs

MALOPRODAJNICENOVNIK(vaiod15.02.2013)
IFRA NAZIV Cena sa PDV, dinar

1
101 102 103 104 105 110 112 113 114 120 121 122 123 130 131 140 141 145 146 149 150 151 LR konica, standard LR konica, specijal 1 LR konica, specijal 2 LR konica, specijal 3

KONICE
4850 5050 5090 5430 5720 5600 5820 5820 6100 4950 5350 5350 5700 8650 10000 2150 2450 3100 3300 3300 3350 3650

LR konica sa mreom u zbegu i podnjaom sa hvataem polena DB konica sa 12 ramova, standard DB konica sa 12 ramova, specijal 1 DB konica sa 12 ramova, specijal 2 DB konica sa 12 ramova, specijal 3 DB konica sa 10 ramova, standard DB konica sa 10 ramova, specijal 1 DB konica sa 10 ramova, specijal 2 DB konica sa 10 ramova, specijal 3 A konica, standard sa 10 ramova A konica, GROM sa 11 ili 12 ramova Nukleus LR od 6 ramova Nukleus DB od 6 ramova Nukleus dvodelni 5 + 5 ramova LR Nukleus dvodelni 5 + 5 ramova DB Nukleus A GROM 6 rama Oplodnjak 3 + 3 + 3 rama LR Oplodnjak 3 + 3 + 3 rama DB

2
201 202 205 206 207 210 211 220
1

DELOVI KONICA
Podnjaa LR, DB10 standard Podnjaa DB12, standard Podnjaa LR, DB10 antivarozna sa limenim izvlakaem Podnjaa DB12, antivarozna sa limenim izvlakaem Podnjaca DB10, antivarozna sa limenim izvlakaem Podnjaa LR, hvata polena sa ugraenom lim mreom Podnjaa LR, hvata polena sa ugraenom PVC mreom Nastavak LR
Maloprodajnicenovnikza2013.godinu

540 580 910 990 910 1480 1480 740

IFRA 222 230 231 235 236 240 241 245 246 250 260 261 262 265 266 267 268 269 270 271 272 273 280 281 290 291 292 295 Polumedite DB 10

NAZIV Nastavak LR sa 10 ukovanih ramova Polumedite DB 10 sa 10 ukovanih ramova Plodite DB 10 Plodite DB 10 sa 10 ukovanih ramova Polumedite DB 12 Polumedite DB 12 sa 12 ukovanih ramova Plodite DB 12 Plodite DB 12 sa 12 ukovanih ramova Polunastavak LR 155cm Zbeg LR za plastinu hranilicu Zbeg DB10 za plastinu hranilicu Zbeg DB12 za plastinu hranilicu Zbeg Milerov LR, sa hranilicom i ventilacionom mreom Zbeg Milerov DB10, sa hranilicom i ventilacionom mreom Zbeg Milerov DB12, sa hranilicom i ventilacionom mreom Zbeg Milerov LR, sa limenom hranilicom 2.5L i ventilacionom mreom Zbeg Milerov DB12, sa limenom hranilicom 3.0L i ventilacionom mreom Krov LR, DB10 opiven limom sa ivericom Krov DB12 opiven limom sa ivericom Krov LR, DB10 opiven limom sa daskom Krov DB12 opiven limom sa daskom Ram Hofmanov (LR, DB), neukovan Ram Hofmanov (LR, DB), ukovan Pregradna daska Pregradna daska sa okruglom bealicom Pregradna daska sa bealicom zvezda Senglerova daska

Cena sa PDV, dinar 1130 680 1060 830 1250 750 1220 910 1380 670 530 530 590 900 900 990 1130 1250 750 830 1130 1210 36 40 615 695 720 740

3
301 302 305 306 307 310 311 312 313 314 315 316 309 317 318 319
2

DODATNA OPREMA ZA KONICE


Nosai ramova 1/50, za LR, DB10 konice Nosai ramova 1/50, za DB12 konice Ameriki razmak 1/50, limeni Razmak izmeu ramova, PVC umetak A razmak za 10-12 ramova, debljina zida 0.7mm Hranilica 1L etvrtasta, plastina Hranilica 3L okrugla, plastina Hranilica 3L etvrtasta, plastina Hranilica 4L etvrtasta, plastina Ram hranilica 1L, plastina Ram hranilica 3L, plastina Ram hranilica 3L, drvo-lesonit Pojilica za leto PVC, za flau od 2L Pojilo za vodu PVC, za flau od 2L Pojilo za vodu PVC, za balon od 5L Pojilica za pele PVC, 2L
Maloprodajnicenovnikza2013.godinu

450 450 230 16 50 165 365 430 540 215 380 230 150 150 220 220

IFRA 320 321 322 323 324 326 327 330 331 332 333 334 335 336 338 339 340 341 342 343 344 346 347 349 350 351 352 353 354 358 359 360 361 362 363 365 366 367 368 370 371 372 Matina reetka LR, DB10, iana Matina reetka DB12, iana

NAZIV

Cena sa PDV, dinar 340 410 480 390 210 310 330 430 140 250 445 460 740 1250 1650 2750 40 50 240 880 150 110 140 270 65 110 35 45 55 12 15 38 52 150 4 240 370 40 350 80 200 140 13600 15100

Matina reetka LR iana u drvenom ramu Matina reetka LR, DB10 perforiran Al lim Matina reetka LR, DB10, PVC perforirana Matina reetka LR, DB10, plastina dvodelna Matina reetka DB12, plastina dvodelna ica Zn u rifuzu 1kg ica Zn na kalemu 250g ica Zn na kalemu 500g ica Zn na kalemu 1000g ica prohrom (inox) na kalemu 250g ica prohrom (inox) na kalemu 500g ica prohrom (inox) na kalemu 1000g Istegnuti aluminijum 3x3mm, rolna 6x0,5 m Istegnuti aluminijum 2x2mm, rolna 10x0,5 m Mrea za polen, plastina kraa Mrea za polen, plastina dua Mrea za polen, limena 350x250mm Sakuplja polena, limeni, drveni, PVC Mrea za polen, PVC folija 350x250mm Mrea za propolis LR, DB10, 1/4 plastina Mrea za propolis DB12, 1/4 plastina Sakuplja perge, inox ealj - zatvara leta, limeni - dvodelni, duine 185mm ealj - zatvara leta, limeni, duine 380mm ealj zatvara leta, PVC jednodelni manji ealj zatvara leta, PVC jednodelni vei ealj zatvara leta, PVC dvodelni vei Regulator leta, manji 50 mm Regulator leta, vei 80 mm Limeni ugaonik za nastavke, manji Limeni ugaonik za nastavke, vei Ruka za konicu Broj za konice, plastini Stega za selidbu sa nalom i trakom, 3m Stega za selidbu sa mehanizmom za zatezanje, 3m Australijska stega Metalna stega za selidbu za 2 nastavka Kopa - stega za povezivanje delova konica, Zn Kopa - stega zapovezivanje delova konica, Cr (inox) Savijena ica "S" za uvrivanje delova konica, Zn

4
402 403
3

VRCALJKE I DELOVI VRACLJKI


Vrcaljka tangencijalna, T - 3 LR rama, Cr (inox) runa Vrcaljka tangencijalna, T - 3 DB rama, Cr (inox) runa
Maloprodajnicenovnikza2013.godinu

IFRA 410 415 420 422 430 435 440 445 460 462 464 466 469 470 472 474 480 481 482 485 490 491 492 493 494 495 496 497 498

NAZIV Vrcaljka tangencijalna, T - 4 LR rama, Cr (inox) runa Vrcaljka tangencijalna, T - 4 DB rama, Cr (inox) runa Vrcaljka tangencijalna, T - 6 LR rama, Cr (inox) runa Vrcaljka tangencijalna, T - 6 DB rama, Cr (inox) runa Vrcaljka tangencijalna, T - 4 LR rama, Cr (inox) runo - elektrina Vrcaljka tangencijalna, T - 4 DB rama, Cr (inox) runo - elektrina Vrcaljka tangencijalna, T - 6 LR rama, Cr (inox) runo - elektrina Vrcaljka tangencijalna, T - 6 DB rama, Cr (inox) runo - elektrina Vrcaljka Radijalna, R- 6 rama, Cr (inox) elektrina Vrcaljka radijalna, R - 8 LR rama, Cr (inox) elektrina Vrcaljka radijalna R - 12 LR rama, Cr (inox) elektrina Vrcaljka radijalna R - 24 LR rama, Cr (inox) elektrina Kaseta za radijalnu vrcaljku koja je pretvara u tangencijalnu Vrcaljka kasetna K - 4 LR rama, Cr (inox) elektrina Vrcaljka kasetna K - 4 DB rama, Cr (inox) elektrina Vrcaljka kasetna K - 6 LR rama, Cr (inox) elektrina Rotor (ko) za tangencijalnu (T) vrcaljku za 4 LR rama, Cr (inox) Pogon za runu vrcaljku Pogon za runu vrcaljku sa letvom - kompletan Pogon elektrini za vrcaljku, sa motorom i elektronikom Slavina za toenje meda Al (aluminijumska) Slavina za toenje meda Cr (inox) Slavina za toenje meda PVC, manja Slavina za toenje meda PVC, vea Doplata za vrcaljku na kadi Doplata za konicu u runom mehanizmu vrcaljke Doplata za inox nogare Doplata za inox slavinu Doplata za polikarbonatni poklopac

Cena sa PDV, dinar 16600 18700 18700 23400 45200 47500 48500 53000 50300 54700 68900 86200 1450 73300 86200 107700 5750 2450 4750 14950 430 1450 390 790 10260 450 800 1350 680 180 190 220 230 470 800 900 2200 14650 7500 3750 4450 cena po upitu 71800 85500

5
501 502 503 504 506 507 508 509 511 512 513 514 519 520 521
4

OSTALA OPREMA ZA VRCANJE MEDA


Viljuka za otklapanje standard, Zn sa ravnim iglama Viljuka za otklapanje specijal, Zn sa krivim iglama Viljuka za otklapanje standard, Cr (inox) sa ravnim iglama Viljuka za otklapanje specijal, Cr (inox) sa krivim iglama Viljuka - je za otvaranje mednih poklopaca No za otklapanje saa ravan, Cr (inox) No za otklapanje saa zupasti, Cr (inox) Elektrini otklapa saa Kada otklapanje mednih poklopaca za 20 ramova, Cr (inox) Set kada za otklapanje za 10 ramova, plastina sa metalnim postoljem Stalak za otklapanje mednih poklopaca za 2 rama, PVC Stalak za otklapanje mednih poklopaca za 2 rama, Cr (inox) Kada za filtriranje meda Otklapa mednih poklopaca poluautomatski, Cr (inox) Otklapa mednih poklopaca automatski, Cr (inox)
Maloprodajnicenovnikza2013.godinu

IFRA 523 530 531 532 533 537 539 540 541 542 543 545 590 591

NAZIV Otklapa mednih poklopaca automatski na kadi, Cr (inox) Cedilo za med jednodelno sa nosaima Cedilo za med dvodelno sa nosaima Cedilo za med jednodelno za kantu, Cr (inox) Cedilo za med dvodelno sa nosaima na razvlaenje, Cr (inox) Cedilo za med, najlon crveno, za medne poklopce Cedilo za med konusno, najlon, za fino filtriranje Kanta za med sa bravljenjem, za 50 kg meda, Cr (inox) Kanta za med sa bravljenjem, za 100 kg meda, Cr (inox) Kanta za med sa bravljenjem, za 200 kg meda, Cr (inox) Kanta za med sa bravljenjem, za 300 kg meda, Cr (inox) Kanta za prihvat meda 30 kg, Cr (inox) Linija za otklapanje mednih poklopaca i vrcanje meda - manja Linija za otklapanje mednih poklopaca i vrcanje meda - vea

Cena sa PDV, dinar 750 1350 630 1550 630 630 5990 11300 21660 26220 3300 od 95500 od 140000 43300 147000 cena po upitu cena po upitu 200000 67260 11300 14600 cena po upitu 71800 5500 2250 210 1120 890 2500 270 1250 235 520 1600 3600 230 370 230 230 390 215 370

6
601 602 605 606 610 620 621 622 625 630 680

OPREMA ZA PAKOVANJE MEDA


Pakerica za med, dozira od 10-50 ml, Cr (inox) Pakerica univerzalna - zupasta pumpa, dozira od 0,25-3 kg Automatska maina za pakovanje meda u PVC kesice, 10-20g Automatska maina za pakovanje meda u tegle Homogenizator meda - duplikator sa meaem Cr (inox), 200L Komora za dekristalizaciju meda, za bure na euro paleti sa 300 kg meda Dekristalizator elektrini za potapanje u med, manji Dekristalizator elektrini za potapanje u med, vei Pojasni greja za montau na bure Pumpa za pretakanje meda Refraktometar za med runi

7
701 702 703 710 711 714 715 716 717 718 719 721 722 723 724 725 729 730
5

PELARSKI PRIBOR I ALAT


vrk, elektrini vrk, runi vrk, elektrini sa izmenjivim alatom Bua rama, 1 igla Bua rama, 5 igala Zateza ice na ramovima, zupasti Bua rama koji postavlja nitne Nitne za icu na ramovima, mesing, 1.000kom Nitne za icu na ramovima, inox, 1.000kom Nitne za icu na ramovima, mesing, 1 kg Nitne za icu na ramovima, inox, 1 kg Pelarski no, anatomski Pelarski no za ienje ramova Pelarski no, ameriki Pelarski no, sa kukom Pelarski no, ameriki Cr (inox) Kleta za vaenje ramova Kleta za vaenje ramova ""Roj"
Maloprodajnicenovnikza2013.godinu

IFRA 731 732 734 740 741 742 750 751 752 753 799 etka za pele, prirodna dlaka etka za pele, vetaka dlaka Stresa za pele

NAZIV

Cena sa PDV, dinar 180 160 9900 115 160 45 42550 26790 39900 44990 2250

Bealica za pele, okrugla sa kanalom, PVC Bealica za pele, zvezda sa 8 kanala, PVC Nosa bealice Dizalica kolica za konice Pelarska vaga digitalna, sa displejem do 150kg Pelarska vaga digitalna + SMS mobilna telefonska veza, do 150kg Pelarska vaga digitalna + SMS mobilna telefonska veza + displej, do 150kg Teleskopski hvata rojeva

8
801 802 803 805 806 807 809 810 811 812 820 821 823 825 826 830 832 834 835 836 837 840 841 850 880

ZATITNA SREDSTVA
Dimilica pelarska 90 mm, Zn, meh sa skajem, ameriki model Dimilica pelarska 85 mm, Zn, koni meh Dimilica pelarska 100 mm, Zn, koni meh Dimilica pelarska 90 mm, Cr (inox), meh sa skajem, ameriki model Dimilica pelarska 85 mm, Cr (inox), koni meh Dimilica pelarska 100 mm, Cr (inox), koni meh Meh za dimilicu, koni Rukavice pelarske, gumene Rukavice pelarske, kone model 1 Rukavice pelarske kone model 2 eir pelarski sa tilom eir pelarski sa tilom i lastihom na prednjem obodu eir pelarski ROJ Deiji pelarski eir eir pelarski sa lastihom ispod pazuha Jakna sa eirom, ROJ, sa fiksiranim eirom Jakna sa eirom ROJ Jakna sa fiksiranim eirom, sa rajsferlusom po sredini Jakna sa fiksiranim eirom, Pelar Jakna sa eirom (skidajui), sa 2 rajfelusa od sirovog platna, Pelar Jakna sa eirom (skidajui), sa 2 rajfelusa od kepera (100% pamuk), Pelar Kombinezon sa eirom (skidajui) od sirovog platna Kombinezon bez eira od kepera (100% pamuk) Pantalone pelarske Peurke, materijal za dimljenje 780 680 680 1390 1250 1550 415 350 680 730 350 390 490 330 480 915 2280 1050 1000 1200 2390 1850 2500 1430 340 230 45 30 680 550 1810

9
901 902 903 904 905 906
6

LEKOVI, STIMULATIVNA SREDSTVA


Varolik Listii filter papir za nadimljavanje, 30 kom/pak tipaljka za listie Dimilica za Varoou, runa sa teglicom Dimilica za varou, runa Dimilica za varou, elektrina
Maloprodajnicenovnikza2013.godinu

IFRA 907 908 910 911 912 913 915 916 917 918 920 930 941 942 942 Top za zadimljavanje pela, gasni Amitraz, 20ml Apihelti Super strips

NAZIV

Cena sa PDV, dinar 5500 740 320 400 360 125 125 330 550 3360 150 240 350 400 150

Mravlja kiselina 1L, koncentracije 60% Ispariva mravlje kiseline za ram, PVC Oksalna kiselina 70g Dozator oksalne kiseline Parafinsko ulje 1L Timol 200g Forsapil Nozecid Askotom Mamac za rojeve Kisko

10
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1021 1023 1050 1051 1052 1070 1090 1091 1092 1093 1094 Pelarstvo - V. Umelji "Pelarenje za poetnike " - S. Popovi "Pelarstvo" - Jovan Kulinevi

LITERATURA
2100 2100 1100 800 800 660 800 800 1700 450 650 550 550 770 550 2100 800 1050 550 700 590 800 550 600 550 550 170 185

Racionalno voenje pelinjaka - B. Reli Pelarenje kao profesija i hobi - B. Reli Moj pelinjak - B. Reli Stacionirano pelarenje - B. Reli "Kalendar pelarstva" Enciklopedija pelarstva - V. Umelji Izabrane teme - M. ljivi Vosak- D. Jevti Tehnologija pelarenja DB konicom- S. Popovi Tehnologija pelarenja LR konicom- S. Popovi Rokovnik- D. Jevti LR i DB kosnica- S. Popovi "Atlas medonosnog bilja 1 i 2" - V. Umelji "Roman o pelaru" - V. Umelji Uzgoj matica i pela po sistemu T.F. - F. Tomain Uzgoj matica- S.Popovi "Dodavanje i zamena matica" - F. Tomain Hrana i ishrana pela - G.F.Taranov Leenje pelinjim proizvodima - B. Mihajlovi Pelinji proizvodi u domainstvu- S. Popovi Hrana i prihrana- D. Jevti "Matini mle- S. Popovi Polen, propolis- S. Popovi

11
1101 1102
7

HRANA ZA PELE I OPREMA ZA PROIZVODNJU HRANE


Pelohran "O" - energetik Pelohran "D" - sa proteinima
Maloprodajnicenovnikza2013.godinu

IFRA 1103 1104 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1158 1159 Pelohran "F" - sa forsapilom Pelohran "A" - sa nozecidom

NAZIV

Cena sa PDV, dinar 190 190 56400 84 din po litru 70500 cena po upitu 11300 14250 cena po upitu 399000 690 820 75 100 29800 142500 29640 37620 45000 5850 7850 6350 9750 3750 40 80 175 200 140 310 490 210 175 200 15000 450 5 100 770 6 165

Mlin za mlevenje eera, 100 kg eera/sat, Cr (inox) Duplikator za invertovanje eera, sa meaem, Cr (inox) Mea za pogae horizontalni, sa kipovanjem i posudom za prihvat smese, 50L, poluautomatski, Cr (inox) Pegla za ravnanje pogaa, automatska Pegla za ravnanje pogaa, runa Mealica sirupa, 50L, Cr (inox) Varilica za kese Linija za proizvodnju pogaa kapaciteta 250kg/h: mea sa dozatorom (automatski), mlin za eer, pegla za ravnanje pogaa i varilica, poluautomatska linija

12
1201 1202 1202 1209 1210 1211 1220 1221 1222 1230 1231 1232 1233 1235

SATNE OSNOVE I OPREMA ZA PROIZVODNJU


Satne osnove 1kg, toplo valjane Satne osnove 1kg, hladno valjane Prerada voska u satne osnove po kg voska, toplo valjanje Prerada voska u satne osnove po kg voska, hladno valjanje Presa za izradu satnih osnova, u dimenzijama LR Valjci za izradu satnih osnova, runi, par (glatki i gravirajui) Parni topionik voska za 5 ramova, Cr (inox) Parni topionik voska za 10 ramova, Cr (inox) Parni topionik sa presom, Cr (inox) Topionik voska, sunani za 1 ram, Zn Topionik voska, sunani za 1 ram, Cr (inox) Topionik voska, sunani za 2 rama, Zn Topionik voska, sunani za 2 rama, Cr (inox) Topionik voska, drveni Kavez za transport i dodavanje matica PVC Kavez za uvanje matinjaka titnik, PVC Kavez tipaljka za hvatanje matica, PVC Kalup za matinjak Igla za presaivanje larvi, Kineska,PVC Igla za presaivanje larvi, Cr (inox) Cilindar za hvatanje i obeleavanje matica Marker za obeleavanje matica Blokator za maticu Kavez za blokiranje i izolaciju matice, PVC Vetaka PVC matina elija, za aparat, braon 1kg Vetaka PVC matina elija, za aparat, braon 100 kom. Vetaka PVC matina elija, za aparat, braon komad Nosa matine elije Tabla za 110 kom matinih elija Vetaka PVC matina elija, crna Traka vetakih matinih elija za proizvodnju mlea
8 Maloprodajnicenovnikza2013.godinu

13
1302 1303 1305 1306 1310 1311 1320 1321 1323 1324 1329 1330 1330 1331 1333 1334 1339

OPREMA ZA PROIZVODNJU MATICA I MATINOG MLEA

IFRA 1341 1350 1352 1371 1390

NAZIV Aparat za proizvodnju matinjaka (tabla, 100 matinih elija braon, 30 nosaa matinih elija i 30 kaveza pvc za uvanje matinjaka) Bebi oplodnjak za matice, drveni (F. Tomain) Ram LR sa letvicama za proizovodnju matinjaka Kaiica za med, drvena Kaiica za vadjenje mlei

Cena sa PDV, dinar 6290 1950 450 60 100 14 12 60 60 4 6 9 21 100 110 25 20 10 7 5

14
1401 1402 1420 1421 1460 1461 1462 1463 1468 1469 1470 1480 1481 1485 1486

TRANSPORTNE POSUDE ZA GOTOVE PROIZVODE


Bocica za propolis sa kapaljkom 20 ml Bocica za propolis sa kapaljkom 10 ml Bokses za proizvodnju meda u sacu LR Bokses za proizvodnju meda u sacu DB aa 25g sa poklopcem, PVC aa 50g sa poklopcem, PVC aa 100g sa poklopcem, PVC aa 250g sa poklopcem, PVC Kofica 2kg sa poklopcem, PVC Kofica 3kg sa poklopcem, PVC Tegla PVC za med sa poklopcem, 0.72l Tegla za med staklena, 720ml/1kg Poklopac za teglu, aluminijumski, 720ml Poklopac za teglu, plastini, 720ml Poklopac za teglu, plastini, 370ml Cene vae za FCO utovareno, vee koliine prevozimo besplatno. Po dogovoru robu prevozimo ili aljemo brzom potom. Za udruenja pelara odobravamo posebne popuste. Izlazimo u susret posebnim zahtevima kupca i proizvodimo po porudbini. Svi nai proizvodi su u standardu i kvalitetu za koji dajemo garanciju. Vrimo otkup pelinjeg voska, meda, rojeva i matica.

Maloprodajnicenovnikza2013.godinu