You are on page 1of 1

Clasificarea creditelor bancare

CREDITE BANCARE

1. In functie de perioada de acordare: la termen si la vedere

3. Dupa modul de acordare si rambursare

5. Dupa tipul de garantare

2. In finctie de beneficiarul creditului: cr.acordate populatiei,agentilor economici,bancilor, statului.

4. In functia de destinatia creditului: credite de consum, credite productive.

6. Dupa nivelul de risc: credite standard,supravegheate,substandard,dubio ase si compromise.