You are on page 1of 2

ASISTENA PERSOANELOR CU DIZABILITI TEMATIC I BIBLIOGRAFIE 1. Delimitri conceptuale (deficien, dizabilitate, handicap) 2. Tipologia deficienelor 3. Deficiena de intelect 3.1.

Etiologie i cla!ificare 3.2. "uncii i proce!e p!ihice 3.3. #imite i per!pecti$e %n proce!ul de recuperare &. Deficienele de auz '. (auze i cla!ificarea deficienelor de auz ). (aracteri!ticile funciilor i proce!elor p!ihice *. +ecuperarea biologic, p!ihic i !ocial a copiilor cu deficiene de auz ,. Deficiena de $edere ,.1. Etiologia i cla!ificarea deficienelor de $edere ,.2. (aracteri!ticile funciilor i proce!elor p!ihice ,.3. -rotezarea i compen!area ,.&. .n$area !cri!/cititului 0raille 1. Deficienele de limba2 13. Deficienele fizice 11. Deficienele de conportament 12. Educaia copiilor cu cerine !peciale 13. (opiii cu dizabiliti i familia 1&. Drepturile i obligaiile per!oanelor cu dizabiliti

Bibliografie orientati !" 4rcan, -., (iumageanu, D., 5(opilul deficient mintal6, Editura "acla, Timi!oara, 11,3 Dama!chin, D., 5Defectologie/teoria !i practica compen!atiei deficientilor de $edere6, Ed. 7tiintifica, 0ucure!ti, 11*1 8hergut, 4., 5-!ihopedagogia per!oanelor cu cerinte !peciale. 7trategii de educatie integrata6, Editura -olirom, .a!i, 2333 8hergut, 4., 9eamtu, 8., 5-!ihopedagogie !peciala6, Editura -olirom, .a!i, 2333

:ititiuc, .., 5-robleme p!ihopedagogice la copilul cu tulburari de limba26, Editura 4n;arom, .a!i, 111) 9eamtu, 8., 5Tratat de a!i!tenta !ociala6, Editura -olirom, .a!i, 2333 -aune!cu, (., 5Deficienta mintala !i proce!ul in$atarii6, Editura Didactica !i -edagogica, 0ucure!ti, 11*) -opo$ici, D.<., 5Elemente de p!ihopedagogia integrarii, Editura -ro =umanitate, 0ucure!ti, 1111 +u!u, (., (coord.) 5Deficienta, incapacitate, handicap6, Editura -ro =umanitate, 0ucure!ti, 111* >imon, :., 5+olul ergoterapiei in !ocializarea copiilor cu !indrom Do?n6, 0uletinul @ni$er!itatii Tran!il$ania, 0ra!o$, 233& >imon, :., 5The Role Of Behaviorist Practice In The Process of Childrens Education , 0uletinul @ni$er!itii Tran!il$ania, 0ra o$, 233) <erza, E., 5Di!lalia !i terapia ei6, Editura Didactica !i -edagogica, 0ucure!ti, 11** AAA #egea &&,B233) AAA =.8. 2),B233* pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii &&,B233)