PROMOVAREA  Termenul „promovare” este considerat un termen descriptiv pentru mix-ul activităţilor comunicative pe care organizaţiile din turism

îl folosesc pentru a influenţa acele persoane de care depind vânzările lor. De asemenea, trebuie influenţaţi şi furnizorii sau alte persoane de legătură de pe piaţă. Comerciantul din turism poate lansa o vastă gamă de metode de promovare; de aceea este necesar să fie clar definite obiectivele de marketing pentru a putea fi utilizate cele mai eficiente metode de promovare. Pentru obţinerea celui mai favorabil răspuns din partea pieţei -ţintă, o parte importantă din efortul depus în activitatea de promovare este construirea unei mărci şi lansarea ei pe piaţă. O campanie promoţională ar trebui să aibă ca obiectiv principal afirmarea pe piaţă a produsului, să asigure primirea favorabilă a produsului de către consumator, pentru ca acesta din urmă să dezvolte o preferinţă pentru produs. Orice campanie trebuie să expună beneficiile pe care orice consumator le caută într -un mod cât mai credibil. I. Publicitatea prin presă (ziare, reviste, pliante, broşuri), radio şi televiziune II. Promovarea vânzărilor (reduceri de tarife, tombole, trageri la sorţi etc.) III. Relaţiile publice (mese festive, conferinţe de presă, cadouri publicitare) IV. Târguri şi expoziţii V. Vânzările personale VI. Sponsorizările

     

Fiecare dintre elementele promoţionale amintite are capacitatea de a realiza o biective diferite. În timp ce vânzarea prin intermediul agenţilor economici are posibilitatea de a obţine efecte de comunicare, numai un număr mic de persoane pot fi contactate, publicitatea este o metodă mai eficientă de a informa un număr mare de persoane la un nivel scăzut al costurilor.  Promovarea vânzărilor, precum şi fluturaşii ce oferă reduceri de preţuri, pot asigura o cale mai rapidă, însă nu pot fi folosite decât pe o perioadă scurtă de timp. Publicitatea şi promovarea vânzărilor sunt cele mai răspândite metode de promovare utilizate, majoritatea consumatorilor asociază ideile de marketing cu publicitatea. Publicitatea reprezintă orice formă de comunicare non-personală realizată prin intermediul mass-media şi care prezintă detaliat un produs. Ca elemente ale mass-media pot fi considerate: ghidurile de călătorie, ziarele, revistele, radioul, TV, e-mailul. Publicitatea este folosită pentru a atinge o întreagă gamă de obiective ce pot include schimbări de atitudine sau construirea de imagini noi, cât şi îmbunătăţirea vânzărilor. Publicitatea are rolul: de a informa clientul; de a face cunoscut produsul; de a convinge clientela şi de a crea o opinie favorabilă produsului turstic comercializat; de a stimula vânzările, de a atrage noi clienţi dispuşi să achiziţioneze pro dusele. Avantajele utilizării publicităţii turistice sunt: creşterea numărului de turişti atraşi spre o destinaţie sau fidelizarea lor; pregătirea pătrunderii agenţiei de turism pe noi pieţe;

       

specatcole folclorice. informaţii transmise prin viu grai. Pentru a realiza o comparaţie între pincipalele mijloace publicitare vom face o scurtă prezentare a acestor mijloace: 1. panouri. expoziţii gastronomice. stimularea vizitării obiectivelor turistice în cursul sejurului. agende. asociate cu efecte sonore. târguri) partenerilor şi clienţilor lor. Acestea sunt de obicei articole mărunte de uz general sau personal. permiţând transpunerea turistului în mediul ambiant al locurilor a căror vizitare este urmărită. Dezavantajele utilizării acestui mijloc ar fi costul ridicat şi necesitatea de a relua mesajele în cadrul unei campanii publicitare pentru a avea efect. creşterea cererii de servicii complementare. Manifestările ce pot avea loc în cadrul târgurilor turistice sunt:săptămâni româneşti. conferinţe de presă. putând utiliza atât ilustraţii cu efect emoţional cât şi text pentru prezentarea informaţiilor. . pliante. utilizarea mai bună a bazei materiale (a capacităţii de cazare. precum şi preţurile de referinţă prin care se urmăreşte atragerea atenţiei consumatorului. 6. diapozitive. jubilee. 3.Târgurile şi expoziţiile sunt manifestări periodice cu profil general sau specializat. pliante şi informaţii din partea prestatorilor de servicii. deci creşterea cheltuielilor turistice. mesaje. 2. în vederea lărgirii contactelor comerciale. şi direct către vechii clienţi sau către anumiţi clienţi potenţiali selecţionaţi pe diferite criterii. anunţuri. Acest mijloc publicitar este costisitor. întâlniri cu consumatorii. Broşurile sunt adresate uneori. filme turistice documentare. 5. În turism se folosesc prezentări de hărţi. ghiduri. hărţi. ştiri.Cadourile publicitare includ obiecte folosite drept suporturi publicitare transmise de agenţii de turism cu ocazia unor evenimente deosebite (an nou.          Modalităţile principale de promovare a produselor turistice de către agenţiile de turism sunt: 1. orice realizator de produse turistice trebuie să-şi realizeze comercializarea produselor sale prin una din cele două modalităţi menţionate. sporturi de iarnă. Exemple: prospecte.Radioul este un canal de largă audienţă pentru transmiterea mesajelor scurte.Editarea de materiale publicitare. dar are şi avantajul că poate fi retransmis.Televiziunea este rivala altor mijloace publicitare şi are avantajul că mesajul este recepţionat direct la locuinţă. 4. de servire în restaurant). broşuri. Editarea de materiale publicitare Produsele turistice sunt comercializate în principal prin intermediul cataloagelor şi broşurilor. Exemple:calendare. cultural). mese rotunde.Realizarea de campanii publicitare. presă.       promovarea pe plan naţional şi internaţional a tuturor formelor de turism(de tratament. pentru prezentarea ofertei diferiţilor agenţi economici. Filmele turistice au un caracter documentar. impulsionarea consumului în extrasezon. comentarii.Cinematograful combină efectele vizuale care au mare impact asupra consumatorului.tricouri imprimate cu emblema firmei. astfel aceste acţuni se încadrează tot mai mult în relaţiile publice ale agentului de turism. sacoşe. fiind uşor accesibilă. cataloage. Forma scrisă este utilizată primordial în industria turistică. Obs:Indiferent de strategia aleasă pentru atingerea obiectivelor sale. interviuri.  1. Principalele argumente comerciale utilizate în broşurile turistice sunt fotografiile în culori care pot suscita cel mai mare interes pentru angajamentul turistic. cu cele auditive şi de mişcare. Audienţa poate fi maximă. iar starea de relaxare a telespectatorului favorizează disponibilitatea pentru a reţine informaţiile.  “Broşura turistică ” este un material editat într-un număr mare de exemplare şi difuzat prin reţeaua de sucursale şi agenţii de voiaj. scrisori. casete video. afişe. respectiv a agenţiei de turism. broşuri. naţionale sau internaţionale. 2.

uneori această tehnică se foloseşte doar pentru perioade restrânse. El este folosit pentru a experimenta produsele turistice noi pentru care succesul este incert.  II.      . Catalogul trebuie să arate profilul agenţiei şi să fie adaptat clientelei sale (tineri şi fără pretenţii sau mai în vârstă şi preocupaţi de confort. leader de opinie). astfel încât să atragă atenţia. Tirajele lor trec lejer de un milion de exemplare şi obiectivul lor este o vânzare pentru 5-6 broşuri. Scopul si avantajul utilizarii brosurii Broşura turistică are avantajul de a fi un argument comercial foarte “concret” pentru vânzarea unui produs turistic. Pentru a motiva agenţiile detailiste.  Regula conceperii unui material publicitar este următoarea: . familii sau individual). Tira jul se stabileşte în funcţie de densitatea reţelei de distribuţie şi de numărul de clienţi. Preţul de referinţă. Conceperea broşurii       Prezentarea broşurii trebuie să fie îngrijită pentru că ea determină. ce se vor consuma în viitor şi despre care turiştii nu au decât o idee foarte vagă asupra conţinutului. polivalent şi nu conţine fotografii color. O modalitate de a reduce costurile realizării de materiale publicitare. Acesta este mai economic. Etapele realizării unei broşuri Conceperea broşurii Difuzarea broşurii I.    Argumentele comerciale utilizate în broşurile turistice sunt: Fotografia în culori care să suscite interesul pentru voiaj. care adesea iau forma workshop-urilor şi concursurilor cu premii. înstăriţi. din extrasezon. Dar rezultatul vânzărilor este ş i în funcţie de numărul de broşuri distribuite. sunt producători care se mulţumesc cu rezultate mai mult decât modeste: o vânzare pentru 20 -25 de broşuri. Realizarea şi publicarea broşurii presupune mijloace financiare imp ortante. succesul voiajelor pe care le propune. Calitatea grafică deosebit de bună. în parte. cu intenţia de a o face cunoscută detailiştilor şi publicului larg. broşura trebuie să permită o lectură atrăgătoare. De asemenea. Amplasarea în pagină a imaginilor. Difuzarea broşurii Broşurile sunt difuzate prin reţeaua de sucursale ale realizatorului şi prin agenţiile de turism sau sunt adresate direct fie vechilor clienţi. Pe de altă parte. selecţionaţi în funcţie de diferite criterii (VIP. este tehnica “shell folder”. Câte exemplare sunt necesare pentru a vinde o călătorie? Cei mai mari tour-operatori germani şi britanici consideră că 10 broşuri pentru o călătorie este mult. vizând să atragă atenţia turistului. cu atât frumuseţea şi calitatea fotografiei trebuie să înfrumuseţeze realitatea. Lansarea unei broşuri trebuie însoţită de publicitate. fie anumitor clienţi potenţiali. adică a pliantului “fad”.Broşura turistică este definită drept materialul de prezentare editat într-un mare număr de exemplare şi difuzat prin reţeaua de sucursala şi de agenţii de turism.cu cât o ţară este mai puţin încântătoare.   Cât costă o broşură? Costul de fabricaţie al broşurii trebuie recuperat prin vânzarea produselor turistice. se organizează seminarii de prezentare a produselor turistice. reprezentând de fapt un ansamblu de servicii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful