You are on page 1of 17

Konzervatorske studije i elaborati

1975.
upna crkva Svih Svetih, biv. kurija zagrebakog Kaptola : studija zatite spomenika kulture podruja opine Sesvete. Zagreb : [Institut za povijest umjetnosti], 1975.
TEKSTUALNI DIO: urica Cvitanovi ARHITEKTONSKA DOKUMENTACIJA POSTOJEEG STANJA: Davorin Stepinac, Ivan Tenek

1978.
Funkcije gradskog centra i podcentara na zagrebakom gradskom prostoru. Zagreb : Centar za drutvena istraivanja Sveuilita, Centar za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta, 1978.

VODITELJ ISTRAIVANJA: Milan Prelog KONZULTANTI: Stipe uvar KOORDINATORI RADA GRUPE: Ognjen aldarovi, Slavko Daki SURADNICI NA PROJEKTU: Miljenko [i. e. Miljenka] Fischer, Fedor Kritovac, Miroslav Jilek, Jasenka Kodrnja, Vladimir Lay, Nataa Lonar-Buti, Maja MinekMaroevi, Zorislav Perkovi, Melita Richter, Biserka Tadi TERENSKI RAD I OBRADA PRIKUPLJENIH PODATAKA: Ognjen aldarovi, Jasenka Kodrnja, Vladimir Lay, Nataa Lonar-Buti, Maja Minek-Maroevi REDAKCIJA ZAVRNOG IZVJETAJA: Ognjen aldarovi, Slavko Daki NARUITELJI: Skuptina grada Zagreba, Urbanistiki zavod grada Zagreba, Zavod za komunalnu djelatnost grada Zagreba, Centar za ekonomski razvoj grada, Stambeno poduzee Stanoinvest, Zajednica opine zagrebake regije, Zavod za izgradnju grada

1979.
Analitike studije karlovake Zvijezde. Zagreb : Centar za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti, 1979.

VODITELJ: Milan Prelog NOSIOCI POJEDINIH STUDIJA: urica Cvitanovi, Davorin Stepinac, Miroslav Jilek, Ivan Lay SURADNICI NA POJEDINIM TEMAMA: Ivan Lay, Vladimir Perin, Milan Kruhek, Ivy Kugli-Lenti, Olga Maruevski, Nada Grevi, Ivo Lenti, Emil Pohl, Jasna Denich ARHITEKTONSKA DOKUMENTACIJA: Davorin

186

Stepinac KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKA ISTRAIVANJA BOJE FASADA: Restauratorski zavod Hrvatske Emil Pohl, Jasna Denich FOTOGRAFIJE: Kreimir Tadi, Slobodan Tadi NARUITELJ: S. O. Karlovac

Sadri knjige: A. Povijesno-umjetnike i urbanistikoarhitektonske analize graevnog tkiva i prijedlozi intervencija : (dokumentacija za valorizaciju, zatitu i urbanistiko koritenje graevnog tkiva unutar Zvijezde)
AUTORI: urica Cvitanovi, Davorin Stepinac (arhitektonska dokumentacija)

Kritovac, Gordana Kuzmi Kalogjera, Nataa Lonar Buti, Ivan Lay, Vladimir Lay, Nika Rubin Stuni, Stipe uvar, Biserka Tadi, Zlatko Uzelac VANJSKI SURADNICI-AUTORI: Jadranka Glava, Silvio Njiri, Jasna Selakovi, Rade Vuini, Rajka Vukadinovi SURADNIK U OKVIRU DEMOGRAFSKE ANALIZE: Zorislav Perkovi RADNE KONZULTACIJE: Branko Obsieger, Boro Doklesti, Slavko Daki NARUITELJ: Regionalni zavod za zatitu spomenika kulture, Zagreb

1980.
Povijesni identitet sjevernog podruja grada Zagreba podbreja Medvednice. Zagreb : [Centar za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti] Urbanistiki zavod grada Zagreba, 1980.

B. Socioloki aspekti revitalizacije karlovake Zvijezde. Zagreb : Centar za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti : Zavod za socioloka istraivanja Filozofskog fakulteta Sveuilita : Odsjek za sociologiju, Katedra za metodologiju, 1979.
VODITELJ ISTRAIVANJA: Miroslav Jilek ISTRAIVANJE PROVELI: studenti sociologije pod vodstvom M. Jileka (kolegij: Posebne metode)

AUTORI: eljka orak, Lelja Dobroni, Eugen Frankovi, Milan Prelog NARUITELJ: Urbanistiki zavod grada Zagreba

C. Studija regulacije prometa u Zvijezdi. Zagreb : Centar za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti Sveuilita u Zagrebu, 1979.
NOSITELJ STUDIJE: Ivan Lay SURADNICI STUDIJE: SMJERNICE ZA REVITALIZACIJU KARLOVAKE ZVIJEZDE: Milan Prelog, urica Cvitanovi PRISTUP ANALIZE RAZVOJA PROMETA I MODALITETA: Ivan Lay PRIJEDLOZI ETAPA REDUKCIJE I NOVE REGULACIJE PROMETA: Tomislav Bili PRILOZI SKICE I GRAFIKE PODLOGE: Ivan Lay, Davorin Stepinac

Pula : prostorno oblikovanje grada od prethistorije do srednjeg vijeka. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 1980.

IZRADILI: suradnici Instituta za povijest umjetnosti

1981.
Blok na Gundulievoj poljani, palaa u Zuzorievoj ulici 6, objekt u Pracatovoj ulici 1, zgrada Opine : analiza razvoja i stanja. Zagreb : Centar za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti, 1981.

Rezultati sondiranja fasada u povijesnom sreditu Karlovca Zvijezdi


Istraivanja izvrili: Emil Pohl, Jasna Denich (Restauratorski zavod Hrvatske)

VODITELJ ISTRAIVANJA: Milan Prelog AUTOR ANALITIKOG TEKST OPISA STANJA: Marija Plani-Lonari ARHITEKTONSKI SNIMCI KORITENI ZA ISTRAIVANJE: Odjel za povijest umjetnosti

Socioloko demografska studija Gornjeg grada i Kaptola : (za potrebe izrade provedbenog urbanistikog plana ureenja i revitalizacije). Zagreb : Centar za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti, 1979.
VODITELJ: Milan Prelog KOORDINATORI: Ognjen aldarovi, Biserka Tadi SURADNICI, LANOVI RADNE GRUPE: Ognjen aldarovi, Slavko Daki, Davorin Kerekovi, Fedor

Buzet : povijesni razvoj i problemi revitalizacije starog grada : I. dio postojee stanje. Zagreb : Centar za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti, 1982.
VODITELJ ISTRAIVANJA: Milan Prelog UVODNI TEKST POVIJESNOG RAZVOJA: Radmila Mateji ORGANIZACIJA TERENSKOG RADA I OBRADA SAKUPLJENOG MATERIJALA: urica Cvitanovi, Davorin Stepinac

187

Franjevaki samostan u Rijeci dubrovakoj : povijesni razvoj i opis stanja. Zagreb : Centar za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti, 1981.
VODITELJ ISTRAIVANJA: Milan Prelog TEKST: Anelko Badurina ARHITEKTONSKI SNIMCI: Davorin Stepinac, Ivan Tenek FOTOGRAFIJE: Anelko Badurina

1983.
Buzet : povijesno-graevni razvoj i problemi revitalizacije staroga grada : (dokumentacija za valorizaciju, zatitu i koritenje graevnog tkiva povijesne jezgre). Zagreb : Centar za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti, 1983.

Franjevaki samostan u Slanom : povijesni razvoj i analiza prostora : konzervatorske smjernice. Zagreb : Centar za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti, 1981.
TEKST: Anelko Badurina NACRT POSTOJEEG STANJA: Projektni biro Arhitekt, Dubrovnik, Nevenko Bilobrk, Baldo Damjanovi KOLORIRANJE NACRTA: Anelko Badurina FOTOGRAFIJE: Anelko Badurina

Kneev dvor u Dubrovniku : analiza razvoja i stanje. Zagreb : Centar za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti, 1981.

NOSIOCI ISTRAIVANJA: Radmila Mateji, urica Cvitanovi, Davorin Stepinac KOORDINATOR ISTRAIVANJA: Milan Prelog SURADNICI ARHIVSKO ISTRAIVANJE: Germide Minozzi POVIJESNO-UMJETNIKE ANALIZE: Olga Maruevski, Dunja Frankol, Zdenko Balog, Katarina Horvat, Ervin Dubrovi, Milica ilas, Branka Stipani, Silvija Niki, Juraj Ivandi, Zoran Kulundi ARHITEKTONSKA DOKUMENTACIJA: Miljenka Fischer, Ljiljana epi, Ivan Tenek, Marija Stepinac, Ivana Valjato-Vrus, Gordana Budiseli, Marina Posari, Biserka avora, Jozo Vidovi, Damir Kremeni ETNOLOGIJA: Marija Ugrin FOTOGRAFIJE: Kreimir Tadi FOTOGRAMETRIJA: Teodor Fiedler HORTIKULTURA: Lido Soi, Florainenjering, Rovinj

VODITELJ ISTRAIVANJA: Milan Prelog AUTOR ANALITIKOG TEKSTA I OPISA STANJA: Nada Gruji ARHITEKTONSKE SNIMKE KORITENE ZA ISTRAIVANJE: Ivan Tenek FOTOGRAFIJE SONDI IZVRILI: GI, Zagreb ; fotograje izradio: Miljenko Moja OSTALA FOTODOKUMENTACIJA: Kreimir Tadi

Ston : postojee stanje i prijedlozi zatite. Zagreb : Centar za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti, 1983.

Podruje muzike kole u Dubrovniku : arheoloko-povijesna analiza. Zagreb : Centar za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti, 1981.

VODITELJ ISTRAIVANJA: Milan Prelog SURADNICI: Marija Plani-Lonari, Biserka Tadi, Ivan Tenek, Davorin Stepinac OBRADA DOKUMENTACIJE: Ivana Valjato-Vrus, Marija Stepinac FOTOGRAFIJE: Kreimir Tadi NARUITELJ: Zavod za izgraivanje Dubrovnika Sektor za urbanizam

1984.
Blok Izmeu polaa 2832 : analiza razvoja i stanje. Zagreb : Centar za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti, 1984.
AUTORI ANALITIKOG TEKSTA OPISA STANJA I PRIJEDLOGA KONZERVATORSKIH UVJETA: Marija Plani-Lonari, Davorin Stepinac AUTOR FOTOGRAFIJA: Kreimir Tadi ARHITEKTONSKE SNIMKE KORITENE ZA ISTRAIVANJE: Odjel za povijest umjetnosti, OOUR Projektni biro GRO Dubrovnik NARUITELJ: Zavod za obnovu Dubrovnika

VODITELJI ISTRAIVANJA: Mate Sui, Milan Prelog SURADNICI: Anelko Badurina, Nenad Cambi, Aleksandar Durman, Nada Gruji, Ivan Tenek, Ivica ile ARHITEKTONSKA DOKUMENTACIJA: Zavod za arhitekturu Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu SNIMANJE ARHEOLOKIH SONDI: Ivan Tenek FOTOGRAFSKA DOKUMENTACIJA: Zavod za zatitu spomenika kulture i prirode u Dubrovniku, Kreimir Tadi NARUITELJ: Zavod za zatitu spomenika kulture u Dubrovniku

188

Dubrovnik : Blok uz Jezuite Bunieva poljana : analiza razvoja, stanje i prijedlozi konzervatorskih smjernica. Zagreb : Centar za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti, 1984.
VODITELJ: Milan Prelog AUTORI ANALITIKOG TEKSTA OPISA STANJA TE PRIJEDLOGA KONZERVATORSKIH UVJETA: Marija Plani-Lonari, Ivan Tenek ARHITEKTONSKE SNIMKE KORITENE KAO PODLOGA ZA ISTRAIVANJE: Odjel za povijest umjetnosti, Projektni biro Arhitekt, Dubrovnik FOTOGRAFIJE: Kreimir Tadi NARUITELJ: Zavod za obnovu Dubrovnika

FOTOGRAFIJE: Kreimir Tadi, Anelko Badurina, Katarina Horvat

Dubrovnik Pustijerna : knjiga III blok 5 : analiza razvoja, arhitektonske osobine objekata i prijedlog konzervatorskih smjernica. Zagreb : Centar za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti, 1984.
TEKST: Nada Gruji, Katarina Horvat STRUNI KONZULTANT: Vladimir Markovi SURADNIK PRI IZRADI KONZERVATORSKIH SMJERNICA: Ivan Tenek FOTOGRAFIJE: Kreimir Tadi, Anelko Badurina

[Dubrovnik] Pustijerna : preliminarni izvjetaj. Zagreb : Centar za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti, 1984.

IZRADILA: radna grupa Odjela za povijest umjetnosti AUTORI: Nada Gruji, Marija Plani-Lonari, Biserka Tadi, Katarina Horvat, Ivan Tenek KONZULTANT: Vladimir Markovi ARHITEKTONSKA DOKUMENTACIJA KORITENA ZA IZRADU IDEJNOG PROJEKTA: Plan, Zagreb, Arhitekt, Dubrovnik

Dubrovnik Pustijerna : knjiga IV blok 6 : analiza razvoja, arhitektonske osobine objekata i prijedlog konzervatorskih smjernica. Zagreb : Centar za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti, 1984.
TEKST: Marija Plani-Lonari SURADNIK PRI IZRADI KONZERVATORSKIH SMJERNICA: Ivan Tenek FOTOGRAFIJE: Kreimir Tadi

Dubrovnik Pustijerna : [uvodna knjiga]. Zagreb : Centar za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti, 1984.

KOORDINATOR: Milan Prelog VODITELJ ISTRAIVANJA: Nada Gruji TEKST UVODNE KNJIGE: Milan Prelog, Nada Gruji, Vladimir Markovi, Katarina Horvat SURADNJA NA TEKSTU, NA PRIJEDLOZIMA KONZERVATORSKIH SMJERNICA I IZRADI GRAFIKIH PRILOGA: Ivan Tenek ARHITEKTONSKA DOKUMENTACIJA KORITENA KAO PODLOGA ZA IZRADU ELABORATA: Plan, Zagreb, Arhitekt, Dubrovnik, Odjel za povijest umjetnosti FOTOGRAFIJE: Kreimir Tadi NARUITELJ: Zavod za obnovu Dubrovnika

Osnovna kola Mie Simoni u Dubrovniku (palaa i vrt u Guetievoj ulici, objekti u Pracatovoj) : analiza razvoja i stanje. Zagreb : Centar za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti, 1984.
AUTORI ANALITIKOG TEKSTA OPISA STANJA TE PRIJEDLOGA KONZERVATORSKIH UVJETA: Marija Plani-Lonari, Ivan Tenek ARHITEKTONSKE SNIMKE KORITENE ZA ISTRAIVANJE: Odjel za povijest umjetnosti, OOUR Projektni biro GRO Dubrovnik AUTOR FOTOGRAFIJA: Kreimir Tadi NARUITELJ: Zavod za obnovu Dubrovnika

1985.
Saeti prikaz istraivanja, nalaza i problema prezentacije pod katedralom i Bunievom poljanom u Dubrovniku. Zagreb : [Institut za povijest umjetnosti], 1985. U: Godinjak zatite spomenika kulture Hrvatske, 12 (1986), 241-248
PLANIRANJE I VOENJE ISTRAIVANJA, ANALIZA I INTERPRETACIJA NALAZA TE PROGRAM PREZENTACIJE SPOMENIKA: Josip Stoi

Dubrovnik Pustijerna : knjiga I blokovi 1 i 2 : analiza razvoja, arhitektonske osobine objekata i prijedlog konzervatorskih smjernica. Zagreb : Centar za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti, 1984.
TEKST: Biserka Tadi, Katarina Horvat, Nada Gruji STRUNI KONZULTANT: Vladimir Markovi SURADNIK PRI IZRADI KONZERVATORSKIH SMJERNICA: Ivan Tenek

189

IDEJNI PROJEKT PREZENTACIJE NALAZA SPOMENIKA I PRIJEDLOG KONZERVATORSKIH SMJERNICA: Josip Stoi, Ivan Tenek SURADNJA PRI ARHEOLOKIM ISKOPAVANJIMA I VOENJE ZATITE NALAZA U TOKU RADOVA: Ivica ile ARHITEKTONSKA DOKUMENTACIJA NALAZA, TOKA ISTRAIVANJA I IDEJNOG PROJEKTA PREZENTACIJE: Ivan Tenek FOTOGRAFSKA DOKUMENTACIJA NALAZA I REALIZACIJE PREZENTACIJE: Kreimir Tadi FOTOGRAFSKO PRAENJE TOKA ISTRAIVANJA I RADOVA: Miliko Moja KONZULTACIJE PRILIKOM KONZERVATORSKIH PROBLEMA I U PITANJIMA PREZENTACIJE: Tomislav uljak VOENJE RESTAURATORSKIH RADOVA I KONZULTACIJE PRI ZATITI NALAZA: Emil Pohl IZVOENJE RESTAURATORSKIH RADOVA: strunjaci Hrvatskog restauratorskog zavoda PROJEKTIRANJE GRAEVINSKIH KONSTRUKCIJA: Mihaela Zamolo i suradnici SAVJETI PRILIKOM KONSTRUKTORSKIH ZAHVATA: Draen Anii PROJEKTIRANJE ELEKTROINSTALACIJA: Nikola Krampus i suradnici KONZULTACIJE U VEZI S KLIMATIZACIJOM: Ivan Vilii, Dino Frankovi i suradnici KONZULTACIJE U VEZI S GEOMEHANIKOM I PROBLEMIMA PODZEMNIH VODA: Ramon Mavar ORGANIZACIJA TEHNIKOG KONZALTINGA: Stjepan Butijer KOORDINACIJA I NADZOR TEHNIKIH RADOVA: Ante Borkovi PROGRAM RAZRAEN U: Odjelu za povijest umjetnosti Centra za povijesne znanosti Sveuilita u Zagrebu; voditelj: Milan Prelog KONSTRUKTORSKI PROJEKT IZRAEN U: Graevinski institut u Zagrebu INVESTITOR REALIZACIJE PROGRAMA ISTRAIVANJA I PROJEKTA PREZENTACIJE: Zavod za obnovu Dubrovnika NADZOR NAD NEPOSREDNOM ZATITOM NALAZA SPOMENIKA U TOKU RADOVA: Zavod za zatitu spomenika kulture i prirode u Dubrovniku

1986.
Dubrovnik nizovi ulica Izmeu polaa 28, 1012, 1416 i 1826 : analiza razvoja i stanje : prijedlog konzervatorskih smjernica. Zagreb : Centar za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti, 1986.
AUTORI ANALITIKOG TEKST OPISA STANJA I PRIJEDLOGA KONZERVATORSKIH SMJERNICA: Marija Plani-Lonari, Davorin Stepinac ARHITEKTONSKE SNIMKE KORITENE ZA ISTRAIVANJE: Odjel za povijest umjetnosti, Projektni biro Arhitekt, Dubrovnik FOTOGRAFIJE: Kreimir Tadi NARUITELJ: Zavod za obnovu Dubrovnika

Franjevaki samostan u Stonu : povijesni razvoj : analiza prostora : konzervatorske smjernice. Zagreb : Centar za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti, 1986.

TEKST: Anelko Badurina NACRTI UVEZANI UZ TEKST: Davorin Stepinac, Ivan Tenek FOTOGRAFIJE: Anelko Badurina

Ljetnikovac Bozdari-Caboga-kaprlenda u Rijeci dubrovakoj. Zagreb : Centar za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti : Zavod za restauriranje umjetnina, 1986.

Sveta Marija od Katela u Dubrovniku : dodatak Mrtvo Zvono : arhitektonskopovijesna analiza : prijedlog smjernica za zatitu. Zagreb : Centar za povijesne znanosti Sveuilita, Institut za povijest umjetnosti, 1985.

VODITELJ ISTRAIVANJA: Nada Gruji ISTRAIVANJA I IZRADU ELABORATA IZVRILI: suradnici Odjela za povijest umjetnosti Centra za povijesne znanosti (Nada Gruji, Vladimir Markovi, Davorin Stepinac, Ivan Tenek) i suradnici Zavoda za restauriranje umjetnina (Zlatko Bielen, Egidio Budicin, Tito Dori, Vladimir Markovi, Josip Turk) ARHITEKTONSKE SNIMKE KORITENE ZA IZRADU GRAFIKIH PRIKAZA KONZERVATORSKIH SMJERNICA: Projektni biro Tehnika, Odjel za povijest umjetnosti Centra za povijesne znanosti FOTOGRAFIJE: Kreimir Tadi, Mario Braun NARUITELJ: Zavod za obnovu Dubrovnika

VODITELJ ISTRAIVANJA I AUTOR TEKSTA: Anelko Badurina SURADNICI: Miljenka Fischer, Katarina Horvat ARHITEKTONSKI SNIMCI: Zavod za arhitekturu Arhitektonskog fakulteta, Zagreb FOTOGRAFIJE: Anelko Badurina

Ro : povijesni i graditeljski razvoj naselja (dokumentacija za valorizaciju i zatitu graevinskog tkiva povijesne jezgre). Zagreb : Centar za povijesne znanosti, 1986.
KOORDINATOR ISTRAIVANJA: Milan Prelog VODITELJI ISTRAIVANJA: urica Cvitanovi, Davorin Stepinac AUTORSKA SURADNJA: Zdenko Balog

190

POVIJESNO-UMJETNIKA ANALIZA: urica Cvitanovi, Mirna Abaffy, Katarina Horvat, Zdenko Balog, Dunja Frankol, Danuta Misiuda, Silvija Niki, Mirna Balog INVENTAR CRKAVA U ROU: Mirjana Peri ARHITEKTONSKA DOKUMENTACIJA: Davorin Stepinac, Ljiljana epi, Marija Stepinac, Sanja tok, Ivan Tenek, Ivan Vrus [i. e. Ivana Valjato Vrus] FOTOGRAFSKA DOKUMENTACIJA: Kreimir Tadi, Zoran Kulundi, Zdenko Balog, Fototeka Regionalnog zavoda za zatitu spomenika kulture u Rijeci, Arhiv Hrvatske u Zagrebu

AUTORI ANALITIKOG TEKSTA OPISA STANJA I PRIJEDLOGA KONZERVATORSKIH SMJERNICA: Marija Plani-Lonari, Davorin Stepinac, Ivan Tenek ARHITEKTONSKE SNIMKE KOJE SU POSLUILE ZA ISTRAIVANJE IZRADILI: Odjel za povijest umjetnosti, OOUR Projektni biro GRO Dubrovnik FOTOGRAFIJE: Kreimir Tadi NARUITELJ: Zavod za obnovu Dubrovnika

1988.
Franjevaki samostan na Lopudu : povijesni razvoj : analiza prostora : konzervatorske smjernice. Zagreb : Institut za povijesne znanosti Sveuilita, Odjel za povijest umjetnosti, 1988.
TEKST: Anelko Badurina SURADNIK: Davorin Stepinac NACRTI POSTOJEEG STANJA: G. R. O. Tehnika FOTOGRAFIJE: Anelko Badurina

ibenik Blok E II : analiza razvoja i stanje : prijedlozi konzervatorskih smjernica. Zagreb : Centar za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti, 1986.
KOORDINATOR: Milan Prelog VODITELJ ISTRAIVANJA: Biserka Tadi AUTORI TEKSTA POVIJESNOG RAZVOJA BLOKA E II I ANALITIKOG OPISA OBJEKTA: Katarina Horvat, Jagoda Markovi, Biserka Tadi GEODETSKO SNIMANJE: Teodor Fiedler, Nenad Zajec ARHITEKTONSKO SNIMANJE I IZRADA TEHNIKE DOKUMENTACIJE: Davorin Stepinac, Ivan Tenek, Ivana Valjato Vrus, Sanja tok, Emina ari FOTOGRAFIJE: Kreimir Tadi PRIJEDLOZI KONZERVATORSKIH SMJERNICA: Katarina Horvat, Jagoda Markovi, Biserka Tadi, Davorin Stepinac, Ivan Tenek NARUITELJ: Opinski zavod za zatitu spomenika kulture Odbor za zatitu i obnovu graditeljskog nasljea ibenika

Kutjevo kompleks nekadanjeg isusovakog samostana. Zagreb : Institut za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti, 1988.
AUTORSKI PRILOZI ZNANSTVENIH SURADNIKA ODJELA ZA POVIJEST UMJETNOSTI: urica Cvitanovi, Doris Barievi, Ivo Lenti, Zlatko Uzelac ARHITEKTONSKA DOKUMENTACIJA: Davorin Stepinac FOTOGRAFIJE: Vjekoslav Urukalovi ELABORAT UREDIO: Davorin Stepinac

1987.
Benediktinski samostan na Lokrumu : povijesni razvoj i analiza prostora : prijedlog smjernica za zatitu. Zagreb : Centar za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti, 1986. 1987.
VODITELJ PROJEKTA: Anelko Badurina SURADNICI: eljka orak, Danko Zeli SURADNICI PRI IZRADI KONZERVATORSKIH SMJERNICA: Davorin Stepinac, Ivan Tenek ARHITEKTONSKE SNIMKE: Arhitektonski fakultet, Zagreb FOTOGRAFIJE U TEKSTU: Anelko Badurina

Ljetnikovac Klementa Guetia u Rijeci dubrovakoj. Zagreb : Institut za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti : Zavod za restauriranje umjetnina, 1988.

Ston blokovi III. i XI. : analiza razvoja i stanje : prijedlozi konzervatorskih smjernica. Zagreb : Institut za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti, 1987.
VODITELJ: Milan Prelog

VODITELJ ISTRAIVANJA: Nada Gruji IZRADILI: suradnici Odjela za povijest umjetnosti Instituta za povijesne znanosti Sveuilita u Zagrebu (Nada Gruji, Davorin Stepinac) ; suradnici Zavoda za restauriranje umjetnina iz Zagreba (Egidio Budicin, Tito Dori, Josip Turk) FOTOGRAFIJE: Mario Braun, Kreimir Tadi ARHITEKTONSKE SNIMKE KORITENE ZA ISTRAIVANJE: Odjel za povijest umjetnosti Instituta za povijesne znanosti, Projektni biro Tehnika, Zagreb NARUITELJ: Zavod za obnovu Dubrovnika

Ljetnikovac Rasti Donovina u Rijeci dubrovakoj. Zagreb : Institut za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti :
191

Zavod za restauriranje umjetnina, 1988.

VODITELJ ISTRAIVANJA: Nada Gruji ISTRAIVANJA I IZRADA ELABORATA: suradnici Odjela za povijest umjetnosti Instituta za povijesne znanosti Sveuilita u Zagrebu (Nada Gruji, Vladimir Markovi, Davorin Stepinac, Ivan Tenek) ; suradnici Zavoda za restauriranje umjetnina (Zlatko Bielen, Egidio Budicin, Tito Dori, Vladimir Markovi, Josip Turk) ARHITEKTONSKE SNIMKE KORITENE ZA ISTRAIVANJE: Odjel za povijest umjetnosti Instituta za povijesne znanosti, Projektni biro Tehnika, Zagreb FOTOGRAFIJE: Mario Braun, Kreimir Tadi NARUITELJ: Zavod za obnovu Dubrovnika

Institut za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti, 1989.

AUTORI: Anelko Badurina, Davorin Stepinac, Ivan Tenek

1990.
Dubrovnik : blok omeen ulicama Od Pua, Pracatovom, Izmeu polaa i Boidarevievom : graevni razvoj, arhitektonske osobine i prijedlozi konzervatorskih smjernica. Zagreb : Institut za povijesne znanosti Sveuilita, Odjel za povijest umjetnosti, 1990.
VODITELJ ISTRAIVANJA: Katarina Horvat-Levaj AUTORI ELABORATA: eljka orak, Nada Gruji, Katarina Horvat-Levaj ARHITEKTONSKA RAZRADA: Ivan Tenek ARHITEKTONSKE SNIMKE KORITENE ZA IZRADU GRAFIKIH PRIKAZA: Plan, Zagreb, GRO Dubrovnik OOUR Projektni biro, Institut za povijesne znanosti FOTODOKUMENTACIJA: Kreimir Tadi ARHIVSKA ISTRAIVANJA: Ante Marinovi, Katarina Horvat-Levaj NARUITELJ: Zavod za obnovu Dubrovnika

Prikaz nalaza ispod Katedrale i Bunieve poljane u Dubrovniku. Zagreb : [Odjel za povijest umjetnosti, Institut za povijesne znanosti Sveuilita], 1988.

U: eljko Rapani (ur.), Arheoloka istraivanja u Dubrovniku i dubrovakom podruju : znanstveni skup, Dubrovnik, 14. X. 1984. Zagreb : Hrvatsko arheoloko drutvo, 1988., 15-38 AUTOR: Josip Stoi SURADNICI: Ivica ile, Ivan Tenek, Kreimir Tadi, Ivan Mirnik

1989.
Palaa Kabui u Bandurevoj ulici 3, Dubrovnik : [knjiga 1]. Zagreb : Institut za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti ; Zavod za restauriranje umjetnina, 1989.

ibenik povijesna jezgra : analiza razvoja i prijedlozi konzervatorskih smjernica. Zagreb : Institut za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti, 1990.
VODITELJI ISTRAIVANJA I AUTORI UVODNIH TEKSTOVA ELABORATA: Biserka Tadi, Davorin Stepinac SURADNICI NA OBRADI KONZERVATORSKIH SMJERNICA PO BLOKOVIMA: Ksenija Brigljevi, Tonika Cukrov, Katarina Horvat-Levaj, Jagoda Markovi, Silvija Niki, Darja Radovi, Davorin Stepinac, Biserka Tadi, Danko Zeli SURADNICI NA OBRADI ARHITEKTONSKE DOKUMENTACIJE: Sanja tok, Damir Baklia FOTOGRAFIJE: Kreimir Tadi NARUITELJ: Urbanistiki biro Prostor ibenik

VODITELJ ISTRAIVANJA: Nada Gruji TEKST ELABORATA: Nada Gruji OPIS SONDI: Egidio Budicin ARHITEKTONSKA DOKUMENTACIJA, GRAFIKI PRILOZI NALAZA I PRIJEDLOGA SMJERNICA: Ivan Tenek FOTODOKUMENTACIJA: Mario Braun, Kreimir Tadi RESTAURATORSKI ISTRANI RADOVI: Zlatko Bielen, Egidio Budicin, Josip Turk, Darwin Butkovi, Vlaho Pusti ARHITEKTONSKE SNIMKE KORITENE ZA IZRADU GRAFIKIH PRIKAZA REZULTATA ISTRAIVANJA I PRIJEDLOGA SMJERNICA: Projektni biro Plan, Zagreb, Odjel za povijest umjetnosti, Ivan Tenek NARUITELJ: Zavod za obnovu Dubrovnika

Sigurata : crkva Preobraenja Kristova u Dubrovniku : povijesni razvoj : analiza prostora : smjernice za zatitu. Zagreb :
192

Trogirska katedrala i njezin zapadni portal : istraivanja 1964 1990. : izbor dokumentacije i znanstvene obrade. Zagreb: Odjel za povijest umjetnosti Instituta za povijest umjetnosti Sveuilita, 1990.
AUTOR IZLOBE: Josip Stoi SURADNICI: Ivan Tenek, Ivana Valjato-Vrus

Trogirska katedrala

VODITELJ ISTRAIVANJA: Josip Stoi ARHITEKTONSKO SNIMANJE VODITELJI: Davorin Stepinac, Ivan Tenek ARHITEKTONSKO SNIMANJE SURADNICI: Zdravko Mahmet, Tomica tivi FOTOGRAMETRIJSKI SNIMCI: Zavod za fotogrametriju Geodetskog fakulteta u Zagrebu GRAFIKA INTERPRETACIJA VODITELJ: Ivan Tenek GRAFIKA INTERPRETACIJA SURADNICI: Ivana Valjato-Vrus, Damir Baklia FOTOGRAFSKO SNIMANJE: Kreimir Tadi ZNANSTVENA INTERPRETACIJA: Josip Stoi

upna crkva Sv. Marije Magdalene u azmi : spomenik kulture 0 kategorije. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti Sveuilita, 1991.

Zapadni portal Trogirske katedrale

VODITELJ ISTRAIVANJA: Josip Stoi ARHITEKTONSKO SNIMANJE: Davorin Stepinac, Ivan Tenek, Ivan Prtenjak GRAFIKA INTERPRETACIJA: Ivana Valjato-Vrus FOTOGRAMETRIJSKA SKICA POGLEDA: Teodor Fiedler FOTOGRAFSKO SNIMANJE: Kreimir Tadi BIBLIOGRAFIJA: Karmen Stoi ZNANSTVENA INTERPRETACIJA: Josip Stoi

AUTORI ELABORATA: Josip Stoi, Davorin Stepinac VODITELJ ISTRAIVANJA: Josip Stoi AUTORI ZNANSTVENIH STUDIJA: Josip Stoi, Doris Barievi EKSPERTIZA: eljka orak ARHEOLOKA SURADNJA: Vjekoslav trk KOORDINATOR IZRADE ARHITEKTONSKE DOKUMENTACIJE: Davorin Stepinac ARHITEKTONSKA SNIMANJA I IZRADA ARHITEKTONSKE DOKUMENTACIJE: Davorin Stepinac, Ivan Tenek, Portal, s. p. o., Damir Baklia NARUITELJ: Opina azma

1992.
Konzervatorska studija za interpolaciju objekta u upanijskoj ulici br. 1618 u Poegi. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti Sveuilita, 1992.
AUTORI: Zlatko Uzelac, Davorin Stepinac FOTOGRAFIJE: elimir Hajdarevi

La cattedrale di Trogir ed il suo portale occidentale : ricerche 19641990 : la scelta della documentazione e delle interpretazioni scientiche. Zagreb : Instituto delle scienze storiche Sezione dellarte Universita di Zagreb, 1990.

1991.
Britanski trg : nastanak i urbani status. Zagreb : Odjel za povijest umjetnosti Instituta za povijesne znanosti Sveuilita, 1991.
AUTOR: Snjeka Kneevi SURADNICI: Sanja erbeti (interpretacija vizualne dokumentacija), Zlatko Rebernjak (oblikovanje elaborata) NARUITELJ: Zavod za planiranje razvoja i zatitu ovjekova okolia Grada Zagreba, Odjel za povijesne znanosti Instituta za povijesne znanosti Sveuilita u Zagrebu projekt Milan Lenuci i izgradnja Zagreba

Valpovo : principi obnove staroga sredita : valorizacija cjeline i pojedinih objekata u bloku na Trgu kralja Tomislava. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 1992.

AUTORI ELABORATA: eljka orak, Zlatko Uzelac, Davorin Stepinac ARHITEKTONSKA DOKUMENTACIJA: Regionalni zavod za zatitu spomenika kulture, Osijek FOTOGRAFSKA DOKUMENTACIJA: Regionalni zavod za zatitu spomenika kulture Osijek, Institut za povijest umjetnosti Sveuilita u Zagrebu

1993.
etiri dubrovake palae : palaa Ranjina, palaa Skoibuha, palaa Trifoni-ori, palaa Puci. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti Sveuilita, 1993.

Marija Gorica: upna crkva Sv. Marije od Pohoda. Zagreb : [Institut za povijest umjetnosti Sveuilita], 1991.

TEKST: urica Cvitanovi ARHITEKTONSKE SNIMKE POSTOJEEG STANJA: Davorin Stepinac, Sanja tok, Damir Baklia

KOORDINATOR: Ivanka Reberski TEKST: Katarina Horvat-Levaj ARHITEKTONSKE SNIMKE: Ivan Tenek, Ivana ValjatoVrus FOTOGRAFIJE: Kreimir Tadi, Damir Fabijani NARUITELJ: The Rebuild Dubrovnik Fund (Nazli P. Weiss)

193

1994.
Poega : konzervatorska studija povijesne jezgre, cjelina 1 : Trg Svetog Trojstva. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 1994. Sadri: Knjiga I : Trg sv. Trojstva ; Zapadna strana trga ; Sjeverozapadna strana trga ; Sjeveroistona strana trga Knjiga II : Juna strana trga ; Ploha Trga ; Prijedlog strategije ureenja Trga

SURADNICI NA IZRADI ELABORATA: urica Cvitanovi, Olga Maruevski, Dubravko Kladarin, Davorin Stepinac, Milan Drmi, Marie Stepinac NARUITELJ: Grad Sisak

ibenik Blok F/II : analiza razvoja i stanja, prijedlozi konzervatorskih smjernica. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti Sveuilita, 1994.

VODITELJ PROJEKTA: Marija Staglii VODITELJI ISTRAIVANJA I OBRADE KONZERVATORSKE DOKUMENTACIJE: Zlatko Uzelac, Davorin Stepinac NARUITELJ: Grad Poega SVRHA IZRADE: Provedbeni urbanistiki plan povijesne jezgre (zatiene zone) grada Poege ; Dio programa projekta Povijest naselja Instituta za povijest umjetnosti

Poega : konzervatorska studija povijesne jezgre, cjelina 2 : Ulica Sv. Florijana / Cehovska, s Mesnikom i Lermanovom. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 1994.

KOORDINATOR PROJEKTA: Milan Prelog VODITELJ ISTRAIVANJA: Biserka Tadi AUTORI TEKSTOVA: Katarina Horvat-Levaj, Jagoda Markovi, Biserka Tadi ARHITEKTONSKO SNIMANJE I IZRADA TEHNIKE DOKUMENTACIJE: Davorin Stepinac, Marie Stepinac, Emina ari, Sanja tok, Ivan Tenek, Ivana Valjato-Vrus GEODETSKO SNIMANJE: Teodor Fiedler, Nenad Zajec FOTOGRAFIJE: Kreimir Tadi PRIJEDLOZI KONZERVATORSKIH SMJERNICA: Katarina Horvat-Levaj, Jagoda Markovi, Biserka Tadi, Davorin Stepinac NARUITELJ: Opinski zvod za zatitu spomenika, Odbor za zatitu i obnovu graditeljskog naslijea ibenika

1995.
Poega : konzervatorska studija povijesne jezgre : ope postavke i smjernice urbane obnove povijesne jezgre Poege. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 1995.

VODITELJ PROJEKTA: Marija Staglii VODITELJI ISTRAIVANJA I OBRADE KONZERVATORSKE DOKUMENTACIJE: Zlatko Uzelac, Davorin Stepinac NARUITELJ: Grad Poega SVRHA IZRADE: Provedbeni urbanistiki plan povijesne jezgre (zatiene zone) grada Poege ; Dio programa projekta Povijest naselja Instituta za povijest umjetnosti

Poega : konzervatorska studija povijesne jezgre, cjelina 5 : upanijska ulica. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 1994.

VODITELJ PROJEKTA: Marija Staglii VODITELJI ISTRAIVANJA I OBRADE KONZERVATORSKE DOKUMENTACIJE: Zlatko Uzelac, Davorin Stepinac NARUITELJ: Grad Poega SVRHA IZRADE: Provedbeni urbanistiki plan povijesne jezgre (zatiene zone) grada Poege ; Dio programa projekta Povijest naselja Instituta za povijest umjetnosti

Sisak : upna crkva Uzvienja Sv. Kria : konzervatorska studija. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 1994.
194

VODITELJI ISTRAIVANJA I OBRADE KONZERVATORSKE DOKUMENTACIJE: Zlatko Uzelac, Davorin Stepinac SURADNICI POVJESNIARI UMJETNOSTI: Biserka Tadi, Vesna Metri, Vera uze, Marina Bokuli, Daniel Premerl, Igor Moroin, Svjetlana Oli, Hrvoje Perica, Ratko Vueti, Damir Demonja, Kemal Ljumanovi, Helena Maduni, Marija Kovaevi, Tihomir Katui SURADNICI ARHITEKTI: Damir Baklia, Marie Stepinac, Jasminka Vukmirovi, Mladenko Soldo, Azra Sulji, Danijel Iveta, Lovorka Petrovi, Nada Omren FOTOGRAMETRIJSKE SNIMKE: Teodor Fiedler, Lidija Semak, Davor Fiedler FOTOGRAFI: Kreimir Tadi, Milan Drmi KOMPJUTERSKA OBRADA TEKSTA, TABELARNIH I GRAFIKIH PRILOGA: Vesna Metri, Tanja Ivkovi, Sanja tok NARUITELJ: Grad Poega SVRHA IZRADE: Provedbeni urbanistiki plan povijesne jezgre (zatiene zone) grada Poege ; Dio programa projekta Povijest naselja Instituta za povijest umjetnosti

Poega : konzervatorska studija povijesne jezgre, cjelina 3 : Trg Sv. Terezije s Gimnazijskom ulicom. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 1995.

VODITELJ PROJEKTA: Marija Staglii VODITELJI ISTRAIVANJA I OBRADE KONZERVATORSKE DOKUMENTACIJE: Zlatko Uzelac, Davorin Stepinac NARUITELJ: Grad Poega SVRHA IZRADE: Provedbeni urbanistiki plan povijesne jezgre (zatiene zone) grada Poege ; Dio programa projekta Povijest naselja Instituta za povijest umjetnosti

Poega : konzervatorska studija povijesne jezgre, cjelina 8 : Vujak. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 1995. Sadri: Knjiga I : Vujak ; Ulica Vujak, zapadna strana ; Ulica Vujak, istona strana Knjiga II : Sokolova ulica, zapadna strana ; Sokolova ulica, istona strana ; Prijedlog konzervatorskih smjernica za Vujak

Poega : konzervatorska studija povijesne jezgre, cjelina 4 : Kamenita vrata. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 1995.

VODITELJ PROJEKTA: Marija Staglii VODITELJI ISTRAIVANJA I OBRADE KONZERVATORSKE DOKUMENTACIJE: Zlatko Uzelac, Davorin Stepinac NARUITELJ: Grad Poega SVRHA IZRADE: Provedbeni urbanistiki plan povijesne jezgre (zatiene zone) grada Poege ; Dio programa projekta Povijest naselja Instituta za povijest umjetnosti

VODITELJ PROJEKTA: Marija Staglii VODITELJI ISTRAIVANJA I OBRADE KONZERVATORSKE DOKUMENTACIJE: Zlatko Uzelac, Davorin Stepinac NARUITELJ: Grad Poega SVRHA IZRADE: Provedbeni urbanistiki plan povijesne jezgre (zatiene zone) grada Poege ; Dio programa projekta Povijest naselja Instituta za povijest umjetnosti

Poega : konzervatorska studija povijesne jezgre, cjelina 6 : Ulica Sv. Roka (danas Matice hrvatske). Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 1995.

Poega : konzervatorska studija povijesne jezgre, cjelina 9 : Sjeverozapadne rubne ulice povijesne jezgre. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 1995. Sadri: Knjiga I : Gupeva / Babukieva, s Primorskom i Istarskom Knjiga II : Kempfova, Tomieva i Dalmatinska

VODITELJ PROJEKTA: Marija Staglii VODITELJI ISTRAIVANJA I OBRADE KONZERVATORSKE DOKUMENTACIJE: Zlatko Uzelac, Davorin Stepinac NARUITELJ: Grad Poega SVRHA IZRADE: Provedbeni urbanistiki plan povijesne jezgre (zatiene zone) grada Poege ; Dio programa projekta Povijest naselja Instituta za povijest umjetnosti

VODITELJ PROJEKTA: Marija Staglii VODITELJI ISTRAIVANJA I OBRADE KONZERVATORSKE DOKUMENTACIJE: Zlatko Uzelac, Davorin Stepinac NARUITELJ: Grad Poega SVRHA IZRADE: Provedbeni urbanistiki plan povijesne jezgre (zatiene zone) grada Poege ; Dio programa projekta Povijest naselja Instituta za povijest umjetnosti

1996.
Kneev dvor u Pridvorju : arhitektonske i stilske znaajke : prijedlog konzervatorskih smjernica. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 1996.

Poega : konzervatorska studija povijesne jezgre, cjelina 7 : Kanilieva, Trg Sv. Sebastijana, M. Kraljevia i ulica Pod Gradom. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 1995.

VODITELJ PROJEKTA: Marija Staglii VODITELJI ISTRAIVANJA I OBRADE KONZERVATORSKE DOKUMENTACIJE: Zlatko Uzelac, Davorin Stepinac NARUITELJ: Grad Poega SVRHA IZRADE: Provedbeni urbanistiki plan povijesne jezgre (zatiene zone) grada Poege ; Dio programa projekta Povijest naselja Instituta za povijest umjetnosti

AUTORI: Katarina Horvat-Levaj, Ivan Tenek ARHIVSKA ISTRAIVANJA: Vinicije Lupis PRIJEVOD DOKUMENATA: Ivo Veseli (Povijesni arhiv u Dubrovniku) ARHITEKTONSKI PRILOZI: Ivan Tenek, Ivana ValjatoVrus ARHITEKTONSKE SNIMKE KORITENE ZA ISTRAIVANJE: Plan, Zagreb FOTOGRAFIJE: Katarina Horvat-Levaj, Petar Kuan,

195

Miljenko Moja, Kreimir Tadi NARUITELJ: Opina Konavle Konavoski dom d. o. o. za obnovu Konavla u Cavtatu, Arhitektonski biro Plan iz Zagreba

1998.
Kua Vlahe Bukovca u Cavtatu : graevni razvoj i valorizacija : prijedloga konzervatorskih smjernica. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 1998.

Romaniki portal crkve Sv. Duha u Poegi : valorizacija i prijedlog prezentacije. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 1996.
VODITELJI ISTRAIVANJA I AUTORI ELABORATA: Zlatko Uzelac, Davorin Stepinac SURADNICI: Drago Mileti, Josip Minks NARUITELJ: Grad Poega

1997.
Kneev dvor u Pridvorju : rezultati arheolokih i restauratorskih istraivanja : prijedlog konzervatorskih smjernica. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 1997.
AUTORI ELABORATA: Katarina Horvat-Levaj, Ivan Tenek ARHEOLOKA I RESTAURATORSKA ISTRAIVANJA: Ivica ile, Claudia Pezzi ARHITEKTONSKI PRILOZI: Ivan Tenek, Ivana ValjatoVrus FOTOGRAFIJE: Katarina Horvat-Levaj, Boidar Gjuki

ELABORAT IZRADILI: Katarina Horvat-Levaj, Ivan Tenek SURADNJA NA IZRADI ARHITEKTONSKIH PRILOGA: Ivana Valjato-Vrus ARHITEKTONSKA I PRAVNO-IMOVINSKA DOKUMENTACIJA: Arhiv opine Konavle FOTOGRAFIJE: Katarina Horvat-Levaj NARUITELJ: Opina Konavle, Cavtat Marina Desin

Crkva Sv. Vinka i Sv. Ilije na Meraji u Vinkovcima : studija obnove i prezentacije s programom konzervatorskih smjernica. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 1998.

VODITELJ ISTRAIVANJA: Diana Vukievi-Samarija AUTORI: Diana Vukievi-Samarija, Josip Stoi, Davorin Stepinac, Danko Zeli ARHITEKTONSKA DOKUMENTACIJA: Marie Stepinac RESTAURATORSKA ISTRAIVANJA: Josip Minks FOTOGRAFIJE: Milan Drmi, Teodor Fiedler

Konzervatorsko-urbanistika studija i program obnove i ureenja Trga Ivane Brli Maurani u Slavonskom Brodu. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 1997.

AUTORI: Zlatko Uzelac, Davorin Stepinac SURADNICI: Olga Maruevski, Ratko Vueti, Ivana Haniar IDEJNA RJEENJA PROELJA: Portal d. o. o., Zagreb, Goran Juki FOTOGRAFIJE I PRESNIMKE: Milan Drmi NARUITELJ: Grad Slavonski Brod IZVRITELJ: Institut za povijest umjetnosti

Kapela Sv. Benedikta u Hrastovljanu : povijesno-graevni razvoj i valorizacija : prijedlog konzervatorskih smjernica. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 1998.
AUTORI: Katarina Horvat Levaj, Davorin Stepinac ARHITEKTONSKA DOKUMENTACIJA: Ivana Haniar

Kneev dvor u Pridvorju : izvjetaj o dodatnim arheolokim istraivanjima : idejni prijedlog rekonstrukcije. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 1998.
VODITELJI ISTRAIVANJA: Katarina Horvat-Levaj, Ivan Tenek AUTORI ELABORATA: Katarina Horvat-Levaj, Ivan Tenek, Ivana Valjato-Vrus, Egidio Budicin NARUITELJ: Uprava za zatitu kulturne i prirodne batine, Dubrovnik

Parohijska crkva Sv. Nikole u Karlovcu : konzervatorska studija i dokumentacija za obnovu. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 1997.

VODITELJI ISTRAIVANJA: urica Cvitanovi, Davorin Stepinac SURADNJA NA IZRADI I OBRADI DOKUMENTACIJE: Zavod za fotogrametriju Geodetskog fakulteta u Zagrebu, PORTAL, d. o. o., Ivana Haniar FOTOGRAFIJE: Davorin Stepinac, Kreimir Tadi, Milan Drmi KONZULTACIJE: Uprava za zatitu kulturne i prirodne batine, Konzervatorski odjel Karlovac NARUITELJ: Ministarstvo kulture

Konzervatorsko-urbanistika studija trga Sv. Trojstva u Slavonskom Brodu : s prijedlogom obnove i urbane sanacije razorenih dijelova povijesne jezgre funkcionalno povezane s trgom. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 1998.

196

AUTORI: Zlatko Uzelac, Davorin Stepinac SURADNICI: Olga Maruevski, Ivana Haniar FOTOGRAF: Milan Drmi NARUITELJ: Grad Slavonski Brod IZVRITELJ: Institut za povijest umjetnosti

2001.
Crkva Sv. Marije Magdalene u azmi : koncepcija obnove i prezentacije s rezultatima istraivanja i dokumentacijom. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2001.
VODITELJI ISTRAIVANJA I AUTORI: Josip Stoi, Davorin Stepinac

Palaa Srijemske upanije u Vukovaru : arhivska studija i dokumentacija za obnovu. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 1998.
AUTOR: urica Cvitanovi

Samostan Sv. Jakova u Dubrovniku : arhitektonske i stilske znaajke : prijedlog konzervatorskih smjernica. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 1998.
VODITELJ: Anelko Badurina IZRADILI: Anelko Badurina, Katarina Horvat Levaj, Ivan Tenek, Ivana Valjato Vrus FOTOGRAFIJE: Ivana Valjato Vrus ARHITEKTONSKE SNIMKE KORITENE KAO PODLOGA: Arhitekt, d. o. o., Dubrovnik NARUITELJ: Zavod za obnovu Dubrovnika

Samostan Sv. Jakova u Dubrovniku : rezultati restauratorskih istraivanja crkve i sjevernog dijela samostana : prijedlog konzervatorskih smjernica. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2001.

VODITELJ: Katarina Horvat-Levaj ISTRAIVANJE I ELABORAT IZRADILI: Katarina Horvat-Levaj, Ivan Tenek, Ivana Valjato Vrus ARHITEKTONSKE SNIMKE KORITENE ZA ISTRAIVANJE IZRADILI: Arhitekt, d. o. o., Dubrovnik RESTAURATORSKA SONDIRANJA: Claudija Pezzi

upna crkva Sv. Martina u Martijancu : povijesno-graevni razvoj i valorizacija : prijedlog konzervatorskih smjernica. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 1998.
AUTORI: Katarina Horvat Levaj, Davorin Stepinac ARHITEKTONSKA DOKUMENTACIJA: Marie Stepinac FOTOGRAFIJE: Kreimir Tadi

2002.
Kapela Majke Boje Dol kod Pribia : konzervatorska studija za obnovu, ureenje i prezentaciju kapele. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2002.

2000.
Dvorac Patai-Rauch u Donjem Martijancu : povijesno-graevni razvoj i valorizacija : prijedlog konzervatorskih smjernica. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2000.
AUTORI: Katarina Horvat, Davorin Stepinac ARHITEKTONSKA DOKUMENTACIJA: Marie Stepinac SURADNICI: Portal, d. o. o., Ivana Haniar, Danijel Iveta

AUTORI STUDIJE: urica Cvitanovi, Davorin Stepinac ARHITEKTONSKA DOKUMENTACIJA: Ivana Haniar SURADNICI: Janko Aschenbrenner, Josip Minks

Okika Sveta Marija : upna crkva Roenja B. D. Marije : konzervatorska studija za obnovu i ureenje crkve. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2002.
AUTORI STUDIJE: urica Cvitanovi, Davorin Stepinac ARHITEKTONSKA DOKUMENTACIJA: Danijel Iveta SURADNICI: Conex, d. o. o., Josip Minks

Kapela Sv. Wolfganga Vukovoj nad Klenovnikom : konzervatorska studija za obnovu, ureenje i prezentaciju kapele. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2000.

AUTORI: Diana Vukievi-Samarija, Davorin Stepinac SURADNICI: Milan Drmi, Ivana Haniar, Danijel Iveta, Josip Minks

Zgrada Oruane i jugoistoni bastion koprivnike tvrave : povijesnograevni razvoj i vrednovanje : prijedlog konzervatorskih smjernica : idejno rjeenje obnove. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2002. (Konzervatorska studija za revitalizaciju koprivnike tvrave : 1. dio)
197

VODITELJI ISTRAIVANJA I IZRADE ELABORATA: Davorin Stepinac, Andrej mega STRUNA SURADNJA: Ivana Haniar TEHNIKA SURADNJA: Danijel Iveta OBRADA GRAE IZ MUZEJA GRADA KOPRIVNICE: Draen Ernei NARUITELJ: Grad Koprivnica

Tvravska crkva Sv. Ane u Slavonskom Brodu : konzervatorska studija za rekonstrukciju, obnovu i ureenje crkve. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2004.
VODITELJI ISTRAIVANJA I AUTORI: Zlatko Uzelac, Davorin Stepinac STRUNA SURADNJA: Marijana Vojti

2003.
Prostor ouvanih aneva, Ravelina i Sajmita : ostali dio tvravne cjeline : povijesni podaci i prostorni razvoj : prijedlog konzervatorskih smjernica : idejno rjeenje obnove. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2003. (Konzervatorska studija za revitalizaciju koprivnike tvrave : 2. dio)
VODITELJI ISTRAIVANJA I IZRADE ELABORATA: Davorin Stepinac, Andrej mega STRUNA SURADNJA: Ivana Haniar TEHNIKA SURADNJA: Danijel Iveta OBRADA GRAE IZ MUZEJA GRADA KOPRIVNICE: Draen Ernei, Boica Ani

2005.
Crkva Sv. Andrije u Kamenici : povijesnograevni razvoj i valorizacija : arhitektonska dokumentacija postojeeg stanja.; rekonstrukcija mogueg izgleda gotike crkve : prijedlog obnove ureenja i prezentacije. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2005.
AUTORI KONZERVATORSKE STUDIJE: Katarina Horvat-Levaj, Davorin Stepinac ARHITEKTONSKA DOKUMENTACIJA: Marijana Vojti SURADNICA: Valentina Buni

umberak : kurija upnog dvora i gospodarski objekt uz crkvu sv. Nikole : arhitektonska dokumentacija postojeeg stanja : prijedlog idejnog rjeenja obnove i ureenja : projekt graevinske i statike sanacije. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2003.
IZRADILI: Davorin Stepinac, Marijana Vojti

2007.
Gornje Dubrave : parohijska crkva Sv. Petke : konzervatorska studija s arhitektonskom dokumentacijom postojeeg stanja i prijedlogom rekonstrukcije, obnove i prezentacije crkve. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2005. 2007.

2004.
Katedrala Sv. Terezije u Poegi : povijesnograevni razvoj i valorizacija : prijedlog konzervatorskih smjernica. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2004.

AUTORI: Davorin Stepinac, Marinka Muar ARHITEKTONSKA DOKUMENTACIJA: Marijana Vojti, Valentina Buni, Danijela apina

AUTORI: Katarina Horvat-Levaj, Davorin Stepinac ARHITEKTONSKA DOKUMENTACIJA: Marie Stepinac FOTOGRAFIJE: Milan Drmi, Jovan Kliska ARHIVSKA ISTRAIVANJA: Anelko Badurina SURADNICI: Martina Petrinovi, Danijel Iveta

Kapela Sv. Mihovila Arkanela u Ratkovici : konzervatorska studija s arhitektonskom dokumentacijom postojeeg stanja i idejnim projektom obnove / prezentacije crkve. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2007.
AUTORI: Katarina Horvat Levaj, Davorin Stepinac STRUNA SURADNJA: Ivana Haniar Buljan

Prijedlog za obnovu Sokolskog doma u Zlataru. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2004.

2008.
Konzervatorska studija za podruje obuhvata Urbanistikog plana ureenja Preloga. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti,

AUTOR: Darja Radovi Mahei NARUITELJ: Konzervatorski odjel Ministarstva kulture u Zagrebu, vlasnik zdanja Opina Zlatar, gradonaelnik M. urek

198

2008.

VODITELJ PROJEKTA: Davorin Stepinac AUTORI: Ratko Vueti, Ivana Haniar Buljan, Irena Kraevac NARUITELJ: Grad Prelog

AUTORI: Diana Vukievi-Samarija, Katarina HorvatLevaj, Davorin Stepinac ARHITEKTONSKA DOKUMENTACIJA: Valentina Buni, Danijela apina

2009.
Poeke Sesvete upna crkva Svih Svetih : konzervatorska studija za obnovu i ureenje crkve s arhitektonskom dokumentacijom postojeeg stanja te idejnim prijedlogom obnove i ureenja : preliminarna restauratorska istraivanja unutranjosti : projekt obnove / rekonstrukcije krovita i stropa nad laom. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2007. 2009.

2010.
Nutar : dvorac Khuen-Belassy : preliminarni izvjetaj : arhitektonsko, povijesnoumjetniko, restauratorsko i graevinsko istraivanje. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2010.
AUTORI: Ratko Vueti, Ivana Haniar Buljan SURADNICI: Davorin Stepinac, Danijela apina

VODITELJI ISTRAIVANJA I IZRADE STUDIJE S DOKUMENTACIJOM: Katarina Horvat Levaj, Davorin Stepinac ARHITEKTONSKA DOKUMENTACIJA: Marijana Vojti, Danijela apina RESTAURATORSKA ISTRAIVANJA: RE-Dizajn, Zagreb OBNOVA / REKONSTRUKCIJA KROVITA I STROPA NAD LAOM: KB Mirkowsky d. o. o., Poega

Suradnja Instituta za povijest umjetnosti i njegovih djelatnika pri izradi konzervatorskih studija i elaborata 1967.
Historijsko-urbanistiki razvoj naselja i prostora Istre i spomenici kulturne batine. Zagreb : Urbanistiki institut SR Hrvatske, 1967.

Tkalci nad Krapinom kapela sv. Tri Kralja : konzervatorska studija s arhitektonskom dokumentacijom postojeeg stanja i idejnim prijedlogom sanacije, obnove i prezentacije ostataka crkve. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2007. 2009.
AUTORI: Katarina Horvat Levaj, Davorin Stepinac, Marijana Vojti

AUTOR: Institut za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveuilita u Zagrebu IZRADILI: Milan Prelog, Marija Plani-Lonari, Ivo Lay, Urbanistiki institut SR Hrvatske

Vila Neuschloss u urenovcu : konzervatorska studija s arhitektonskom dokumentacijom i idejnim prijedlogom prezentacije. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2009.
AUTORICE: Darja Radovi Mahei, Ivana Haniar Buljan STRUNA SURADNJA: Sandra Artukovi

Kulturna batina u prostornom planu Jadrana. Zagreb : Urbanistiki institut SR Hrvatske, 1967.
AUTOR: Institut za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveuilita u Zagrebu Milan Prelog

1968.
Regionalni prostorni plan Junog Jadrana : osnovna studija spomenici kulture. Dubrovnik : Vlada SFRJ, 1968.

upna crkva Sv. Augustina u Velikoj : povijesno-graevni razvoj i valorizacija : prijedlog konzervatorskih smjernica. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2009.

IZVRITELJI: Urbanistiki institut SR Hrvatske Zagreb, Republiki zavod za urbanizam SR Crne Gore Titograd, Urbanistiki zavod SR BiH Sarajevo SURADNJA: Institut za ekonomiku turizma Zagreb, Meunarodni konzultativni konzorcij TEKNE, Milano

199

CEKOP, Warszawa GRUPA ZA IZRADU REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA JUNOG JADRANA: Franjo Gaparovi, Viktor Heimovi, Mate Jelavi, Neven Kovaevi, Petar Milanovi, Oto Mojze, Tonko Radica, Svetozar Ranatovi, Damir alat, Petar epanovi, Zdravko Tadejevi, Aleksandar Terzi, Novica Vuovi, Radoslav Zekovi ELABORAT OSNOVNA STUDIJA SPOMENICI KULTURE IZRADILI: Zdravko Kajmakovi, Milan Prelog (suradnici Grupe za regionalni plan Junog Jadrana) VANJSKI KONZULTANTI GRUPE: Vera Drecun, Dubravka Bereti, Veljko uri, Cvito Fiskovi, Nada Gruji, Ljubo Kapisoda, Marija Plani-Lonari, edomir Markovi, Ivica Prtenjak, Salko Rajkovi

Ceni, Dragan Borojevi, Nikola Vagi, Mioljub Vuji GEODETSKA SNIMANJA: Franjo Kovai, Franjo Pauli FOTOGRAFIJA: Zvonimir Barbari, Kreimir Tadi LIKOVNA OBRADA: Ante Kuduz TEHNIKA OBRADA I PREZENTACIJA: Vera Gaan, Ivan Mitrei, Boo poljari

1976.
Opinski prostorni plan opine Slavonski Brod : drutveno ekonomska osnova plana (materijal za raspravu). Zagreb : Skuptina opine Slavonski Brod, 1976.

1969.
Rovinj : turizam i revizalizacija starih naselja na Jadranu. Zagreb : Institut za drutvena istraivanja Sveuilita, Odjel za naselja i urbanizam, 1969.

ISTRAIVANJE NA TERENU, OBRADA PODATAKA I PRIKUPLJANJE LITERATURE: Biserka Tadi ANALIZA GRAEVINSKOG FONDA: Nada Gruji, Tonko Maroevi, Marija Plani-Lonari, Kreimir Tadi (suradnici Instituta za povijest umjetnosti) FINANCIJER: Republiki fond za nauni rad, Zagreb

1970.
Projekt Funtana : Funtana kompleksno urbanistiko rjeenje i studija organizacije turistiko-stambenog naselja ; Vulkanela urbanistiki projekt hotelske zone. Zagreb : Urbanistiki institut SR Hrvatske, 1970.

PROJEKTANT: Mladen Ugljei GLAVNI KONZULTANT: Neven Kovaevi KONZULTANTI U FAZI PRETKONCEPCIJE: Matija Salaj, Ante Stipani SURADNICI ZA URBANIZAM STUDIJE I ARHITEKTURE: Ratko Cimerman, Vlasta Kohout, Milan Pavlini, Miroslav Vili SURADNIK ZA EKONOMIJU NASELJA: Boris Vukoni SURADNICI ZA KULTURNO-HISTORIJSKU VALORIZACIJU: Milan Prelog, Branko Marui, Nada Gruji, Ivan Tenek, Kreo Tadi, Eugen Frankovi, Marija Plani-Lonari SURADNICI ZA SOCIOLOGIJU NASELJA: Maja Maroevi SURADNICI ZA PEJZANU VALORIZACIJU: Dragutin Ki, ime Ricov, Ksenija Sineli, Mira Katuli SURADNICI ZA INFRASTRUKTURU: Ivan Car, Ivo Domijan, Zdravko Tadejevi, Zdravko Bernt, Franjo

IZVRITELJI: APZ plan Zagreb SURADNJA: Institut za prometne znanosti Zagreb, Geografski odjel Prirodoslovno-matematskog fakulteta Sveuilita u Zagrebu, Republiki zavod za zatitu prirode Zagreb, Institut za povijest umjetnosti Zagreb RUKOVODITELJ RADOVA: Vojislav Devi GRUPA ZA PLANIRANJE, PROGRAMIRANJE I KOORDINACIJU: Vojislav Devi, Zdravko Grii, Marta Berek, Makso Vuk, Branko Lokin, Ante Mihleti, Karlo Polz, Branko Kosteli, Zlata Fzy, Zdravko Bernt, Vladimir Hergei, Mirko Fijember KONZULTANT: Milo Kos GRUPA ZA IZRADU DRUTVENO-EKONOMSKE OSNOVE PROSTORNOG PLANA: Branko Lokin, Ante Mihleti, Maksimilijan Dobrini, Nikola Goger, Olga Urlich-Dai, Ivo Majnari, Nikola Kerdi, Branimir Kosar, Vladimir Latal, Roman Domanik, Ante Radi, Marinko Peri, Ivan Magi, Ivan Karlovi KONZULTANTI: Vlado poljari, Ivan Deljakovi, Branko Vegar, Mirko Varlandi ZATITA PRIRODE I OVJEKOVE OKOLINE: Marinka Kamenarovi, Zvjezdana Mikuli, Ivica Brali, Miroslav Rukavina, Tanja Kova-engi KONZULTANT: Vlado poljari ZATITA I REVITALIZACIJA SPOMENIKA KULTURE I SPOMENIKIH CJELINA: Milan Prelog, Marija Plani Lonarevi [i. e. Lonari] POLOAJ, PRIRODNI UVJETI NASELJA I REGIJE: Miroslav ic VODOPRIVREDNA TEMATIKA: Branko Jelakovi PTT-MREE: Miloljub Vujii ELEKTROOSKRBNA MREA: Ivan Jani TEHNIKA SURADNJA: Vesna Marin, Dubravka Pilat

1979.
Izvjetaj o teti od potresa 15. 4. 1979. na spomenicima kulture na podruju opine Dubrovnik. Dubrovnik : Zavod za arhitekturu, 1979.
INVESTITOR: Skuptina Opine Dubrovnik

200

NOSITELJ ZADATKA: Arhitektonski fakultet Zagreb Zavod za arhitekturu IZVRITELJI: Arhitektonski fakultet Zagreb Zavod za arhitekturu, Graevinski institut Zagreb, Geodetski fakultet Zagreb, Centar za povijesne znanosti Filozofskog fakulteta Zagreb, Restauratorski zavod Hrvatske Zagreb, Zavod za zatitu spomenika kulture i prirodne opine Dubrovnik SAVJETNICI: Republiki sekretarijat za urbanizam, graevinarstvo, stambene i komunalne poslove SR Hrvatske, Geoziki zavod Prirodoslovnomatematikog fakulteta Zagreb IZVRITELJI CENTAR ZA POVIJESNE ZNANOSTI FILOZOFSKOG FAKULTETA ZAGREB: Milan Prelog, Kreimir Tadi, Ivan Tenek

Provedbeni urbanistiki plan ureenja i revitalitacije Gornjeg grada i Kaptola. Zagreb : Urbanistiki zavod grada Zagreba, 1979. Sadri knjige: 1. Stanje i problemi 2. Program i plan 3. Komunalna infrastruktura ; sklonita osnovne zatite ; zatita protiv poara 4. Pravni ekonomski i organizacioni aspekti revitalizacije Gornjeg grada i Kaptola ; plan revitalizacije 1981. 85.
NARUITELJ: Opina Centar NOSITELJ IZRADE PLANA: Urbanistiki zavod grada Zagreba u suradnji sa Regionalnim zavodom za zatitu spomenika kulture RADNA GRUPA URBANISTIKOG ZAVODA GRADA ZAGREBA: Slavko Daki, Borislav Doklesti, Branka Obsieger, Tamara Petri-Jankov (nosioci zadatka) ; Tatjana Drai, Rajka Gapert, Rudolf Ilija, Hrvoje Jamnicki, Jadranka Janji, Kristina Ki, Nada Peri, Zorislav Perkovi, Maja Skelac (lanovi radne grupe) ; Velimir Gredelj, Ratko Milievi, Franjo okac, Margareta pigelski, Ivan lender (suradnici) VANJSKI SURADNICI ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU: Stevo ule, Ivica Dumi, Franjo Sirovec, Zlatko Srdjak, elimir Gojmerec VANJSKI SURADNICI ZA EKONOMSKO-PRAVNE ASPEKTE REVITALIZACIJE: Tvrtko Brekalo, Perat urkovi, Klaudio Marii, Branko Sladoljev KONZULTANTI URBANISTIKOG INSTITUTA: Vladimir Bedenko, Ivo Maroevi, Neven egvi, Vido Vrbani FOTOGRAFIJA: AG-foto, Borislav Doklesti, Nenad Iliji, Jadranka Janji, Branka Obsieger, Ivan Vacek RADNA GRUPA REGIONALNOG ZAVODA ZA ZATITU SPOMENIKA KULTURE: Nada BeniHlebec, Dragica Ivekovi, Nada Krii, Ivo Lenti, Ida Slade-ilovi, Davorin Stipeti, Mirjana Stipeti, Ivo ari (radna grupa) ; eljko Filipec, Ksenija Markovi (konzultanti u Zavodu) ; Snjeana Brato, Dubravka

Kisi, Lamina Rudi (suradnici u Zavodu) VANJSKI KONZULTANTI I SURADNICI: Antun Ivandija, eljko Jirouek, Nada Klai, Ivy Lenti-Kugli, Nada Premerl, Milan Prelog, Agneza Szabo, Branka VikiBelani FOTOGRAFIJA: Zvonko Barbari, Ljerka Krtelj, Igor Nikoli TEHNIKI SURADNIK: Branko Sambolek, Nada kreb SURADNIKE INSTITUCIJE: CENTAR ZA POVIJESNE ZNANOSTI ODJEL ZA POVIJEST UMJETNOSTI: Milan Prelog (voditelj) ; Ognjen aldarovi, Slavnko Daki, Davorin Kerekovi, Fedor Kritovac, Gordana Kuzmi-Kalogjera, Nataa Lonar-Buti, Ivan Lay, Vladimir Lay, Nika Rubin-Stuni, Stipe uvar, Biserka Tadi, Zlatko Uzelac (suradnici, lanovi radne grupe) VANJSKI SURADNICI-AUTORI: Jadranka Glava, Silvio Njiri, Jasna Selakovi, Rade Vuini, Rajka Vukadinovi Graevinski institut, OOUR Fakultet graevinskih znanosti, Zavod za betonske i zidane konstrukcije: Ivo Podhorsky (rukovoditelj Odjela) ; Boris Cividini, Vladmir Kos, Viktor Steinman, Frane Zeli, Miroslav Zafauk (obradili) CENTAR ZA INDUSTRIJSKO OBLIKOVANJE: Franjo Buntak, Vonda Ladovi, Nada Premerl (autori povijesni pregled urbane opreme) ; Fedor Kritovac (urbana oprema i vizuelne komunikacije) GRUPA ZA SINTEZU: Branimir Bakra, Ognjen aldarovi, Nada Beni-Hlebec, Slavko Daki, Borislav Doklesti, Kristina Ki, Fedor Kritovac, Branka Obsieger, Tamara Petri-Jankov, Milan Prelog, Davorin Stipeti, Mirjana Stipeti ODBOR ZA KOORDINACIJU I PRAENJE IZRADE PROVEDBENOG URBANISTIKOG PLANA GORNJI GRAD I KAPTOL: Ivica Kunej, Marijan Kallay, Vjekoslav Grudeni, Berislav erbeti, Ivan Zadro, Andre Mohorovii, Ljubomir Trgo, Miroslav Begovi, Marijan Radmilovi, Marko Blaevi, Radovan Mievi, Fedor Rokov, Rudolf Markovi, Neven Kovaevi, Mirko Rapo, Mato Huljev, Zdenko Kuzmi, Drago Mijatovi, Petar Eror, Boris Ferenak, Tomislav Smodlaka KONZULTACIJE OD STRANE NARUITELJA: Branimir Bakra GRAFIKA OBRADA: Ivan Vacek

1981.
Trg Republike Zagreb : idejni projekt ureenja, I. etapa : urbanistikokonzervatorska dokumentacija. Zagreb : Regionalni zavod za zatitu spomenika kulture, 1981.

NARUITELJ: Zavod za arhitekturu Arhitektonskog fakulteta Sveuilita u Zagrebu IZVRITELJ: Regionalni zavod za zatitu spomenika kulture u Zagrebu

201

VODITELJ PROJEKTA: Nada Hlebec IZRADILI: Miljenka Fischer, Olga Maruevski KONZULTANT: urica Cvitanovi FOTOTEKA: Muzej grada Zagreba, Republiki zavod za zatitu spomenika kulture Zagreb, Institut za povijest umjetnosti Zagreb, Regionalni zavod za zatitu spomenika kulture u Zagrebu FOTOGRAFIJE: Kreimir Tadi, Igor Nikoli, Robert Rajti

za zatitu kulturne i prirodne batine, Konzervatorski odjel Karlovac, 1996. 1997.

1989.
Palaa Ranjina [u Ul. brae Andrijia 10] : Dubrovnik : [knjiga I]. Zagreb : Zavod za restauriranje umjetnina, 1989.

VODITELJ ISTRAIVANJA I IZRADE ELABORATA: Nada Gruji UZ SURADNJU: Egido Budicin ARHITEKTONSKE SNIMKE KORITENE KAO PODLOGA ZA IZRADU GRAFIKIH PRIKAZA REZULTATA ISTRAIVANJA I PRIJEDLOGA SMJERNICA ZA OBNOVU IZRADILI: Projektni biro Plan Zagreb, Ivan Tenek GRAFIKI PRILOZI: Ivan Tenek FOTODOKUMENTACIJA: Mario Braun RESTAURATORSKE RADOVE OBAVILI: Darwin Butkovi, Dubravka Loi, Vlado Pusti NARUITELJ: Zavod za obnovu Dubrovnika REALIZACIJA: suradnici Zavoda za restauriranje umjetnina Zagreb

NARUITELJ: Grad Ogulin IZVRITELJ: Ministarstvo kulture, Uprava za zatitu kulturne i prirodne batine, Konzervatorski odjel Karlovac SVRHA IZRADE: Osnova za izradu Provedbenog urbanistikog plana povijesne jezgre Ogulina SURADNIKA USTANOVA: lnstitut za povijest umjetnosti VODITELJI: Ljerka Mete, Davorin Stepinac SURADNICI NA ARHIVSKOM I TERENSKOM ISTRAIVANJU, OBRADI DOKUMENTACIJE, IZRADI TEKSTUALNIH I GRAFIKIH PRILOGA: Konzervatorski odjel Karlovac (Ljerka Mete, Tatjana Horvati, Ana Matani, Milan Pezelj), Institut za povijest umjetnosti (eljka orak, Zlatko Uzelac, Davorin Stepinac, Marie Stepinac, Ivana Haniar)

Sadri knjige: 1. Konzervatorska studija grada Ogulina : katalog graevina prve zone zatite.

1996.
Prijedlog ureenja plohe Trga Sv. Trojstva u Poegi. Osijek : Ministarstvo kulture, Uprava za zatitu kulturne i prirodne batine, Povjerenstvo u Osijeku, 1996.

NARUITELJ: Grad Ogulin IZVRITELJ: Ministarstvo kulture, Uprava za zatitu kulturne i prirodne batine, Konzervatorski odjel Karlovac SVRHA IZRADE: Osnova za izradu PUP-a za grad Ogulina SURADNICI: lnstitut za povijest umjetnosti TERENSKO I ARHIVSKO ISTRAIVANJE, KONZERVATORSKA OBRADA GRAE: Ljerka Mete PROGRAM OBNOVE I REHABILITACIJE NAJZNAAJNIJIH DIJELOVA POVIJESNE JEZGRE GRADA OGULINA: Zlatko Uzelac SMJERNICE ZA INTERVENCIJE: Milan Pezelj GRAFIKA OBRADA: Milan Pezelj

2. Konzervatorska studija grada Ogulina : katalog graevina druge zone zatite.

NARUITELJ: Grad Poega IZRADILI: Uprava za zatitu kulturne i prirodne batine, Povjerenstvo u Osijeku (Viktor Ambru, Zoran Fumi) i Institut za povijest umjetnosti Zagreb (Davorin Stepinac, Zlatko Uzelac) SURADNJA: Zavod za prostorno planiranje Osijek (Vlado Sudar, Josip Kova) TEHNIKA SURADNJA: Sandra Marinovi

1997.
Konzervatorska studija grada Ogulina : konzervatorsko urbanistike analize i program obnove povijesne jezgre Ogulina. [Zagreb] : Ministarstvo kulture, Uprava
202

NARUITELJ: Grad Ogulin IZVRITELJ: Ministarstvo kulture, Uprava za zatitu kulturne i prirodne batine, Konzervatorski odjel Karlovac SVRHA IZRADE: Osnova za izradu PUP-a za grad Ogulina SURADNICI: lnstitut za povijest umjetnosti TERENSKO I ARHIVSKO ISTRAIVANJE, KONZERVATORSKA OBRADA GRAE: Ljerka Mete, Tatjana Horvati SMJERNICE ZA INTERVENCIJE: Ana Matani, Milan Pezelj GRAFIKA OBRADA: Milan Pezelj