You are on page 1of 1

2

Gestionarea rndurilor
\linebreak for eaz trecerea la rnd nou
\\[len] ncepe un rnd nou i las spa iul vertical len
\- permite desp r irea n silabe
\begin{sloppypar}\end{sloppypar}permite spa ii
mari ntre cuvinte n paragraf
\sloppy permite spa ii mari ntre cuvinte n document
Gestionarea paginilor
\pagebreak for eaz trecerea la pagin nou
\enlargethispage*{ht} cre te n l imea textului paginii
procesate curent cu distan a ht (ct mai mult posibil
n forma cu *)
\newpage ncepe o pagin nou
\clearpage tip re te toate figurile i tabelele i ncepe o
pagin nou
Box-uri
\mbox{}
\makebox[wd][pos]{}creeaz un box de l imea wd; pos
a eaz textul la stnga (l). la dreapta (r) sau centrat
(implicit)
\fbox{text}
\framebox[wd][pos]{text} la fel ca \mbox sau
\makebox dar traseaz un cadru n jurul box-ului
\newsavebox{\cda} define te \cda ca fiind un buffer de
salvare a box-urilor
\sbox{\cda}{text}
\savebox{\cda}[wd][pos]{text} la fel ca \mbox sau
\makebox dar salveaz box-urile n \cda
\usebox\cda tip re te box-ul salvat n buffer-ul \cda
\beginminipage]poswd.\end. creeaz un
parbox de l ime wd, aliniat de pos sus (t), jos (b)
sau centrat (implicit)
\parbox]poswd. la fel ca minipage, dar textul
este scurt
Spa ieri
\hspace{len} creeaz un spa iu orizontal de l ime len;
forma cu * poate fi folosit i la nceput de rnd
\hfill creeaz un spa iu orizontal ce se poate extinde orict
\vspace{len} las spa iu vertical de dimensiune len; forma
cu * poate fi folosit i la nceput de pagin
Lungimi
Unit i : cm, em, ex, in, pc, pt, mm
\newlength{\cda} define te \cda drept comand de tip
lungime
\setlength{\cda}{len} seteaz comand de tip lungime
\cda la valoarea len
\addtolength{\cda}{len} adun valoarea len la comanda
de tip lungime \cda
Desene
\begin{picture}(x,y)(x,y)\end{} desen de dim.
x y [col ul stnga-jos de coordonate (x,y)]
\put(x,y){}pune obiectul n punctul de coordonate (x,y)
\multiput(x,y)( x, y){n}{} genereaz n cpii ale
obiectului cu primul n punctul (x,y), al doilea
deplasat cu ( x, y)
\makebox(x,y)[pos]{} genereaz un box de dim. x y ;
obiectul este a ezat cf. pos sus (t), jos (b), la stnga
(l), la dreapta (r) i/sau centrat (implicit);
\framebox i \savebox au comenzi similare
\dashbox{d}(x,y)[pos]{} la fel ca \makebox dar
pune un cadru cu linie punctat (liniu e de lungime d)
n jurul box-ului
\line(h,v)[l] linie de pant h/v i extensie orizontal l
(lungime l dac h = 0), 0 h,v 6
\vector(h,v)[l] la fel ca \line, dar deseneaz un vrf de
forma s ge ii; 0 h,v 4
\shortstack[pos]{}
la fel ca \begin{tabular}[pos]
\circle{d} deseneaz un cerc de diametru d; forma cu *
deseneaz un disc solid
\oval(x,y)[part]{}
deseneaz un oval [par ial] de dim. x y
\frame{} deseneaz un cadru n jurul unui obiect
grosimea liniei \thinlines sau \thicklines
Pachetul graphics
\resizebox{wd}{ht}{}
scaleaz imaginea la dimensiunile wd ht
\includegraphics{file} import grafica din fi ierul file
Figuri i tabele
\begin{figure}\end{figure}
genereaz figuri flotante
\begin{table}\end{table} genereaz tabele flotante
\caption{} genereaz legenda figurii sau a tabelului
Cadrul tabbing
Liniile sunt separate prin \\; coloanele sunt generate prin de
comenzile:
\= seteaz pozi ia de stop a tabulatorului
\> deplasare la urm torul tab
\kill p r se te rndul curent i ncepe un rnd nou
Cadrele array i tabular
\beginarray]poscols
.\endarray
\begintabular]poscols
.\endtabular
se utilizeaz array pentru formule, tabular pentru text;
elementele sunt separate prin & i liniile prin \\; pos
aliniaz sus (t), jos (b) sau centrat (implicit); cols
specific formatul coloanelor:
l text aliniat la stnga
r text aliniat la dreapta
c text centrat n coloan
| linie vertical
@{} text sau spa iu ntre coloane
*{n}{} echivalentul a n cpii
\multicolumns{n}{cols}{} extinde urm toarele n
coloane n formatul cols
\hline traseaz o linie orizontal ntre linii
\cline{i-j} subliniaz elementele de la coloana i la coloana
j
Defin ii
\newcommand{\cda}[n][opt]{} define te comanda
\cda [de n argumente][primul argument op ional]
\newenvironment{nam}[n][beg]{end} define te
cadrul nam [de n argumente]
\newtheorem{nam}{cap} define te cadrul de tip teorem
nam cu titlul cap
Numerot ri
\setcounter{cont}{n} seteaz contorul cont la valoarea n
\addtocounter{cont}{n} adun valoarea n la contorul
cont