P. 1
Curs3

Curs3

|Views: 0|Likes:
Published by Lorin Coryllus

More info:

Published by: Lorin Coryllus on Dec 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/02/2015

pdf

text

original

Cursul 3.

Planul şi dreapta în 3
Ε
Bibliografie:
1. Gh. Atanasiu, Gh. Munteanu, M. Postolache, Algebră liniară, geometrie analitică şi
diferenţială, ecuaţii diferenţiale, ed. ALL, Bucureşti, 1998.
. !. B"lan, Algebră liniară, geometrie analitică, ed. #air Partners, Bucureşti, 1999.
3. $. %hiri&", Probleme de matematici superioare, ed. 'idactic" şi Pedagogic", Bucureşti,
1989.
(. ). )atan, Curs de Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială cu aplicaţii, ed.
%ons*ress, Bucureşti, ++9.
,. M. Po*escu, Algebră liniară şi geometrie, note de curs, 1993.
-. %. .drişte, Aplicaţii de algebră, geometrie şi ecuaţii diferenţiale, ed. 'idactic" şi
Pedagogic" /.A., Bucureşti, 1993.
0. ). !ladi1irescu, M. Po*escu, Algebră liniară şi geometrie analitică, ed. .ni2ersitaria,
%raio2a, 1993.
Scopuri:
13 Tipuri de ecuaţii 4ecua&iile dre*tei deter1inat" de: un *unct şi un 2ector liber nenul,
dou" *uncte distincte, intersec&ia a dou" *lane5 ecua&iile *lanului deter1inat de: un
*unct şi un 2ector nenul nor1al la *lan, un *unct şi doi 2ectori necoliniari, trei *uncte
necoliniare, o drea*t" şi un *unct nesituat *e drea*t", dou" dre*te concurente, dou"
dre*te *aralele3,
2) Fascicule de plane
33 istanţe !n
3
Ε
4distan&a de la un *unct la o drea*t", distan&a de la un *unct la un *lan,
distan&a dintre dou" dre*te3,
(3 "nghiuri !n
3
Ε
4unghiul dintre dou" dre*te, unghiul dintre dou" *lane, unghiul dintre
o drea*t" şi un *lan3.
.n vector este o transla&ie a s*a&iului cu trei di1ensiuni5 din acest 1oti2 trebuie studiate
ele1entele de ba6" ale geo1etriei euclidiene cu trei di1ensiuni: *unctele, dre*tele şi *lanele.
#ie { } # $ i % , 5 · ℜ un re*er carte6ian. Pentru
3
Ε ∈ &
, coordonatele *unctului & sunt
coordonatele 2ectorului de *o6i&ie %& . 'ac" # ' $ ( i ) %& + + · atunci
( ) ' ( ) & , ,
.
1. Ecuaţiile dreptei în 3
Ε
1
7 drea*t" 8n
3
Ε
*oate fi deter1inat" de:
13 un *unct şi un 2ector liber nenul5
3 dou" *uncte distincte
33 intersec&ia a dou" *lane.
1.1. Dreapta determinată de un punct şi un vector nenul
#ie 3 +
Ε ∈ &
,
( )
+ + + +
, , ' ( ) &
şi
{ } + 9
3
* + ∈
,
# c $ b i a + + + ·
. :e *ro*une1 s" g"si1
ecua&ia dre*tei deter1inat" de *unctul +
&
şi de 2ectorul nenul
+
, notat"
( ) + & d ,
+
·
şi
re*re6entat" 8n figura 1.#ig 1. 'rea*ta deter1inat" de un *unct şi un 2ector nenul.
:ot"1
# ' $ ( i ) %& r
+ + + +
+
+ + · ·
.
#ie 3
Ε ∈ &
,
( ) ' ( ) & , ,
şi not"1
# ' $ ( i ) %& r + + · ·
.
Punctul d & ∈ ⇔ & &
+
şi + sunt coliniari

+
+
· ×+ & &
413
'ar
+
+
r r & & − ·
43
'in 413 şi 43 re6ult" ecuaţia vectorială a dre*tei ( ) + & d ,
+
· :
( ) +
+
· × − + r r 5
+ se nu1eşte vector director al dre*tei.
'ac"
& &
+
şi + sunt coliniari atunci 4 confor1 *ro*o6i&iei 1 din cursul
( ) ∃

ℜ ∈ t unic, astfel 8nc;t
+ t & & ·
+
.
<in;nd sea1a de rela&ia 43 re6ult"
+ t r r · −
+
5
ob&ine1 ecuaţia parametrică vectorială a dre*tei d :

ℜ ∈ · − t + t r r ,
+ 433.
=cua&ia 433 *oate fi scris" sub for1a
# tc $ tb i ta # ' $ ( i ) # ' $ ( i ) + + + + + · + +
+ + +
5
deduce1 ecuaţiile parametrice ale dre*tei d :
¹
¹
¹
'
¹
+ ·
+ ·
+ ·
tc ' '
tb ( (
ta ) )
+
+
+
, ℜ ∈ t 4(3.
'ac" 8n rela&ia 4(3 eli1in"1 *ara1etrul t se ob&in ecuaţiile carteziene ale dre*tei d
:
c
' '
b
( (
a
) )
+ + +

·

·

4,3.
>n rela&ia 4,3 se face ur1"toarea con2en&ie: dac" unul dintre nu1itori este + , atunci se
anulea6" şi nu1"r"torul res*ecti2.
1.2. Dreapta determinată de două puncte distincte
#ie
 3 1
Ε ∈ &
,
( )
1 1 1 1
, , ' ( ) &
, 1
1
%& r ·
şi
 3
Ε ∈ &
,
( )

, , ' ( ) &
,

%& r ·
.
!re1 s" deter1in"1 ecua&ia dre*tei deter1inat" de *unctele
1
&
şi

&
, notat"
( )
1
, & & d · şi re*re6entat" 8n figura .


#ig . 'rea*ta deter1inat" de dou" *uncte distincte.
#ie d & ∈ ,
( ) ' ( ) & , ,
şi not"1 %& r · .
%onsider"1 drea*ta ca fiind deter1inat" de
1
&
şi
1
& & .
'eoarece
3
+
1 1
· × & & & &
re6ult" c" ecuaţia vectorială a dre*tei d este:
( ) ( ) +
1 1
· − × − r r r r .
'eoarece confor1 *ro*o6i&iei 1 din cursul
( ) ∃
ℜ ∈ t unic, astfel 8nc;t
1 1
& & t & & ·
re6ult" c"
( ) ℜ ∈ − · − t r r t r r ,
1 1
,
adic" ecuaţia parametrică vectorială este de for1a:
( ) ( ) ℜ ∈ ∀ − + · t r r t r r ,
1 1
5
ecuaţiile parametrice sunt:
( )
( )
( )
¹
¹
¹
'
¹
− + ·
− + ·
− + ·
1 1
1 1
1 1
' ' t ' '
( ( t ( (
) ) t ) )
, ℜ ∈ t ,
iar ecuaţiile carteziene 2or fi:
1
1
1
1
1
1
' '
' '
( (
( (
) )
) )


·


·


.
2. Planul în 3
Ε
>n 3
Ε
un *lan *oate fi deter1inat astfel:
13 un *unct şi un 2ector nenul nor1al la *lan,
3 un *unct şi doi 2ectori necoliniari,
33 trei *uncte necoliniare,
(3 o drea*t" şi un *unct nesituat *e drea*t",
,3 dou" dre*te concurente,
-3 dou" dre*te *aralele.
2.1. Planul determinat de un punct şi un vector normal la plan
#ie
π ∈
+
&
,
( )
+ + + +
, , ' ( ) &
şi 2ectorul liber nenul
# c $ b i a n + + ·
nor1al
la
π
42e6i figura 33.
(

#ig 3. Planul deter1inat de un *unct şi un 2ector nor1al la *lan.
'rea*ta d care trece *rin
+
&
şi are direc&ia 2ectorului n se nu1eşte normala la
plan *rin
+
&
5 2ectorul n este +ector normal al *lanului.
:e *ro*une1 s" deter1in"1 ecua&ia *lanului deter1inat de *unctul
+
&
şi de
2ectorul n , *e care 8l not"1 ( ) n & ,
+
· π .
.n *unct
( ) π ∈ ' ( ) & , , ⇔ & &
+
şi n sunt ortogonali.
:ot"1
# ' $ ( i ) %& r + + · ·
.
'eoarece n este *er*endicular *e
& &
+
re6ult"
+
+
· ⋅ n & &
,
adic"
( ) +
+
· ⋅ − n r r 5
de aici deduce1 ecuaţia normală a *lanului
π
:
+
+
· ⋅ − ⋅ n r n r 4-3.
$criind rela&ia 4-3 sub for1a
+
+ + +
· − − − + + c' b( a) c' b( a)
,
ob&ine1 ecuaţia carteziană a *lanului
π
:
( ) ( ) ( ) +
+ + +
· − + − + − ' ' c ( ( b ) ) a
403.
'ac" not"1
d c' b( a) − · + +
+ + +
atunci din ecua&ia 403 se deduce ecuaţia carteziană generală a *lanului
π
:
+ · + + + d c' b( a)
.
2.2. Planul determinat de un punct şi doi vectori necoliniari
#ie
3
, * + u ∈
necoliniari, adic" + ≠ ×+ u , de for1a
,
# n $ m i l u
1 1 1
+ + · şi # n $ m i l +

+ + ·
şi fie
π ∈
+
&
,
( )
+ + + +
, , ' ( ) &
42e6i figura (3.
#ig. (. Planul deter1inat de un *unct şi doi 2ectori necoliniari.
!re1 s" deter1in"1 ecua&ia *lanului deter1inat de *unctul
+
&
şi de 2ectorii liberi
u şi + , notat ( ) + u & , ,
+
· π .
#ie

1 +
& & un re*re6entant *entru 2ectorul liber
u
,

+
& & un re*re6entant *entru 2ectorul liber
+
.
.n *unct
( ) π ∈ ' ( ) & , , ⇔ & &
+
,
1 +
& &
,
+
& &
sunt co*lanari.
%o*lanaritatea acestor 2ectori *oate fi e?*ri1at" astfel:
a3 folosind *ro*o6i&ia din cursul
( ) ∃

ℜ ∈
1
, t t
unic deter1ina&i, astfel 8nc;t
+ 1 + 1 +
& & t & & t & & + ·
483.
b3 folosind *ro*o6i&ia 0, din cursul
& &
+
este *er*endicular *e + u × , adic"
( ) +
+
· × ⋅ + u & &
493.
$criind rela&ia 483 sub for1a
+ t u t r r
1
+
+ · −
deduce1 ecuaţia parametrică vectorială a *lanului
π
:
ℜ ∈ + + ·
1 1
+
, , t t + t u t r r
şi a*oi ecuaţiile parametrice ale *lanului
π
:
¹
¹
¹
'
¹
+ + ·
+ + ·
+ + ·
1 1 +
1 1 +
1 1 +
n t n t ' '
m t m t ( (
l t l t ) )
,
ℜ ∈
1
, t t
.
'in rela&ia 493 ob&ine1 ecuaţia vectorială a *lanului
π
:
( ) ( ) +
+
· × ⋅ − + u r r .
'eoarece
-
( ) ( ) ( ) # ' ' $ ( ( i ) ) & &
+ + + +
− + − + − ·
a2e1
( )

1 1 1
+ + +
+
n m l
n m l
' ' ( ( ) )
+ u & &
− − −
· × ⋅
5
astfel din rela&ia 493 deduce1 ecuaţia carteziană a *lanului
π
:
+

1 1 1
+ + +
·
− − −
n m l
n m l
' ' ( ( ) )
.
2.3 Planul determinat de trei puncte necoliniare
#ie
3 1 +
, , Ε ∈ & & &
necoliniare,
( )
+ + + +
, , ' ( ) &
, ( )
1 1 1 1
, , ' ( ) & , ( )

, , ' ( ) &
. /e6ult"
1 +
& &
,
+
& &
necoliniari.
:e *ro*une1 s" ob&ine1 ecua&ia *lanului deter1inat de aceste *uncte, ce este
re*re6entat 8n figura , şi *e care@l not"1
( )
1 +
, , & & & · π
.


#ig. ,. Planul deter1inat de trei *uncte necoliniare.
7bser2"1 c"
( )
1 +
, , & & & · π
coincide cu ( )
+ 1 + + 1
, , & & & & & · π , adic" a1
re2enit 8n ca6ul *re6entat 8n *aragraful anterior.
A2e1
( ) ( ) ( ) # ' ' $ ( ( i ) ) & &
+ 1 + 1 + 1 1 +
− + − + − · ,
( ) ( ) ( ) # ' ' $ ( ( i ) ) & &
+ + + +
− + − + − · .
.n *unct
( ) π ∈ ' ( ) & , , ⇔ & &
+
,
1 +
& &
,
+
& &
sunt co*lanari, adic"
( ) +
+ 1 + +
· × ⋅ & & & & & & .
>ntruc;t
( ) ( ) ( ) # ' ' $ ( ( i ) ) & &
+ + + +
− + − + − · ,
ob&ine1 ur1"toarea ecuaţie carteziană a *lanului
π
:
0
+
+ + +
+ 1 + 1 + 1
+ + +
·
− − −
− − −
− − −
' ' ( ( ) )
' ' ( ( ) )
' ' ( ( ) )
.
2.4. Planul determinat de o dreaptă şi un punct nesituat pe dreaptă
#ie
3
Ε ⊂ d
şi un *unct
d & ∉
+
42e6i fig. -3. !re1 s" deter1in"1 ecua&ia *lanului
deter1inat de drea*ta d şi de *unctul
+
&
, notat
( ) d & ,
+
· π
.
#ig. -. Planul deter1inat de o drea*t" şi un *unct nesituat *e drea*t".
#ie d A ∈ , deci a2e1 ( ) a A d , · .
7bser2"1 c"
( ) d & ,
+
· π
coincide cu ( ) A & a &
+ + 1
, , · π .
'ac"
+
r este 2ectorul de *o6i&ie al *unctului
+
&
4se notea6" ( )
+
+
r & 3 şi ( )
A
r A iar
( ) π ∈ ' ( ) & , ,
atunci ecuaţia vectorială a *lanului
π
este:
( ) ( ) [ ] +
+ +
· − × ⋅ − r r a r r
A
iar ecuaţia carteziană a *lanului
π
:
+
+ + +
3 1
+ + +
·
− − −
− − −
' ' ( ( ) )
a a a
' ' ( ( ) )
A A A
,
unde
# a $ a i a a
3 1
+ + ·
, iar ( )
A A A
' ( ) A , , .
2.5. Planul determinat de două drepte concurente
#ie { } P d d · ∩
1
, 2e6i 4 figura 035 drea*ta

1
d
este drea*ta care trece *rin P şi are 2ector director
1
a ,
( )
1
1
, a P d ·

d
este drea*ta care trece *rin P şi are 2ector director

a ,
( )

, a P d · .
'ori1 s" deter1in"1 ecua&ia *lanului deter1inat de dre*tele
1
d
şi

d
.
8

#ig. 0. Planul deter1inat de dou" dre*te concurente.
7bser2;nd c" ( )
1
, d d · π coincide cu ( )
1
1
, , a a P · π , adic" cu *lanul care trece *rin
P şi con ine 2ectorii necoliniari ț
1
a şi

a . 'ac"
( ) π ∈ ' ( ) & , ,
deduce1 c" ecuaţia
vectorială a *lanului
π
este:
( ) ( ) +
1
· × ⋅ − a a r r
p 5
ecuaţia carteziană a *lanului
π
2a fi :
+

1 1 1
·
− − −
n m l
n m l
' ' ( ( ) )
P P P
,
unde # n $ m i l a
1 1 1
1
+ + · , # n $ m i l a

+ + · şi ( )
P P P
' ( ) P , , .
Eemplul 1. $" se 2erifice c" ur1"toarele dre*te sunt concurente
(
,
1
0

1
:
1

·

·
− ' ( )
d
şi
1
1
3
-
:

' ( )
d ·

+
·

şi a*oi s" se scrie ecua&ia *lanului deter1inat de acestea.
/e6ol2are
7bser2"1 c" 2ectorii directori ai celor dou" dre*te sunt
# $ i a (
1
+ + · ,
şi res*ecti2
# $ i a + − · 3
.
'eoarece
+ 0 1+ 9
1 3
( 1
1
≠ − + ·

· × # $ i
# $ i
a a
re6ult" c" 2ectorii
1
a şi

a nu sunt coliniari, adic"
Φ ≠ ∩
1
d d
.
#ie
{ }
1
d d P ∩ · .
'eoarece

1
d P∈
ob&ine1
1( 1 − · −
p p
( )
şi
9

d P∈
ob&ine1
. 3 3 1 + · + −
p p
( )
/e6ol2;nd siste1ul
¹
¹
¹
'
¹
+ · + −
− · −
3 3 1
1( 1
p p
p p
( )
( )
ob&ine1:
3 − ·
p
)
,
, ·
p
(
,
3 − ·
p
'
.
Planul deter1inat de dre*tele
1
d
şi

d
2a a2ea ecua&ia
( ) ( ) ( ) + 3 0 , 1+ 3 9 : · + − − + + ' ( ) π
,
adic"
+ (( 0 1+ 9 : · − − + ' ( ) π
.
2.!. Planul determinat de două drepte paralele
#ie
3 1
, Ε ∈ d d
,
1
AA d d
2e6i 4 figura 8 35 drea*ta

1
d
este drea*ta care trece *rin
1
A
şi are 2ector director a , ( ) a A d ,
1 1
·

d
este drea*ta care trece *rin

A
şi are 2ector director a , ( ) a A d ,

· .


#ig. 8. Planul deter1inat de dou" dre*te *aralele.
Planul deter1inat de
1
d
şi

d
este *lanul care trece *rin
1
A
şi are 2ectori directori
a şi
1
A A .
'ac"
( ) π ∈ ' ( ) & , ,
atunci ecuaţia vectorială a *lanului
π
este:
( ) ( ) +
1 1
· × ⋅ − A A a r r
A
.
Ecuaţia carteziană a *lanului
π
:
+
1 1 1
3 1
1 1 1
·
− − −
− − −
A A A A A A
A A A
' ' ( ( ) )
a a a
' ' ( ( ) )
,
unde
# a $ a i a a
3 1
+ + ·
, iar
( )
1 1 1
1
, ,
A A A
' ( ) A
,
( )

, ,
A A A
' ( ) A
.
1+
1.3. Dreapta determinată de intersecţia a două plane
%onsider"1
3 1
, Ε ∈ π π
42e6i figura 93 de ecua&ii
¹
'
¹
· + + + π
· + + + π
. + :
+ :

1 1 1 1 1
d ' c ( b ) a
d ' c ( b ) a


#ig. 9. 'rea*ta deter1inat" de intersec&ia a dou" *lane.
)ntersec&ia dintre *lanele
1
π
şi

π
este 1ul&i1ea solu&iilor siste1ului de ecua&ii
deter1inat de ecua&iile lui
1
π
şi

π
.
:ot"1

,
_

¸
¸
·

1 1 1
c b a
c b a
A
.
'ac"
rang · A
re6ult" siste1ul este co1*atibil si1*lu nedeter1inat iar intersec&ia
celor dou" *lane este o drea*t".
'ac"
A A rang rang ≠
re6ult" siste1ul este inco1*atibil, deci
Φ · π ∩ π
1
, adic"
1
AA π π
.
#ie

1
n 2ectorul nor1al la
1
π
, # c $ b i a n
1 1 1
1
+ + · şi

n 2ectorul nor1al la

π
, # c $ b i a n

+ + · .
A2e1
1
1
n d ⇒ π ⊂ ⊥d

n d ⇒ π ⊂ ⊥d
:ot"1
1
n n u × · ,
# n $ m i l u + + ·
.
A2e1
11

drea*ta d are 2ector
director
1
n n × .
( ) ( ) ( )# b a b a $ c a c a i c b c b
c b a
c b a
# $ i
n n
1 1 1 1 1 1

1 1 1
1
− + − + − · · ×
.
'educe1

1 1
c b
c b
l ·
,
1
1
a a
c c
m ·
,
1
1
b b
a a
n ·
.
=cua&ia dre*tei d este:
n
' '
m
( (
l
) )
+ + +

·

·

,
( )
+ + +
, , ' ( )
fiind solu&ie a siste1ului.
3. "ascicul de plane
#ie
1
π ∩ π · d
,
¹
'
¹
· + + + π
· + + + π
. + :
+ :

1 1 1 1 1
d ' c ( b ) a
d ' c ( b ) a
De#iniţia 1. Mul&i1ea *lanelor care con&in drea*ta d se nu1eşte #ascicul de plane
de a?" d . 'rea*ta d se nu1eşte aa #asciculului iar
1
, π π
se nu1esc plane de $ază ale
fasciculului.
#ig.1+ #ascicul de *lane
4. Distanţe în 3
Ε
4.1. Distanţa de la un punct la o dreaptă
#ie ( ) a A d , · cu ( )
A A A
' ( ) A , , ,
# a $ a i a a
3 1
+ + ·
şi fie
3
Ε ∈ &
. %onsider"1
A A ′
re*re6entant *entru a .
1
d
.n *lan arbitrar din fascicul are ecua&ia de for1a:
( ) + :
1 1 1 1
· + + + + + + + d ' c ( b ) a d ' c ( b ) a λ π , ℜ ∈ λ .
=cua&ia dre*tei d este
3 1
a
' '
a
( (
a
) )
A A A

·

·

.
%onstrui1 *aralelogra1ul P& A A ′ 42e6i figura 113.

#ig. 11. 'istan&a de la un *unct la o drea*t"
Bti1 c"
&A A A
P& A A
× ′ · Α
′ . 41+3
'ar
( ) d & A A
P& A A
, ρ ⋅ ′ · Α
′ . 4113
'in 41+3 şi 4113 re6ult" c" #ormula distanţei de la un punct la o dreaptă este
( )
a
&A a
A A
&A A A
d &
×
·

× ′
· , ρ
.
4.2. Distanţa de la un punct la un plan
%onsider"1 *lanul
+ : · + + + π d c' b( a)
şi *unctul
( )
+ + + +
, , ' ( ) &
,
π ∉
+
&
. #ie
1
&
*roiec&ia lui
+
&
*e *lanul
π
,
( )
1 1 1 1
, , ' ( ) & 42e6i figura 13.

#ig. 1. 'istan&a de la un *unct un *lan
'istan&a de la *unctul
+
&
la *lanul
π
este
( )
1 + +
, & & & · π ρ
.
13
#ie ( ) n & d ,
+
· drea*ta nor1al" la *lan care trece *rin
+
&
,
# c $ b i a n + + ·
.
=cua&ia acestei dre*te este
t
c
' '
b
( (
a
) )
·

·

·

+ + +
sau
¹
¹
¹
'
¹
+ ·
+ ·
+ ·
tc ' '
tb ( (
ta ) )
+
+
+
, ℜ ∈ t .
'eoarece
d & ∈
1
⇒ t
c
' '
b
( (
a
) )
·

·

·

+ 1 + 1 + 1

¹
¹
¹
'
¹
+ ·
+ ·
+ ·
tc ' '
tb ( (
ta ) )
+ 1
+ 1
+ 1
. 413
'eoarece
π ∈
1
& ⇒ +
1 1 1
· + + + d c' b( a) ⇒
d c' b( a) − · + +
1 1 1
41(3.
>n1ul&ind *ri1a ecua&ie din 413 cu
a
, a doua cu b şi a treia cu
c
2o1 a2ea:
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
+ ·
+ ·
+ ·

+ 1

+ 1

+ 1
tc c' c'
tb b( b(
ta a) a)
. 4133
Adun;nd cele trei ecua&ii din 4133 re6ult"
( )

+ + + 1 1 1
c b a t c' b( a) c' b( a) + + + + + · + + . 41,3
>nlocuind 41(3 8n 41,3 deduce1
( )

+ + +
c b a t d c' b( a) + + − · + + + ,
adic"

+ + +
c b a
d c' b( a)
t
+ +
+ + +
− · . 41-3
A2e1
( ) ( ) ( ) # ' ' $ ( ( i ) ) & &
+ 1 + 1 + 1 1 +
− + − + − · 5
1(
deci
( ) ( ) ( )

3 1 4

+ 1

+ 1

+ 1 1 +
c t b t a t ' ' ( ( ) ) & & + +
·
− + − + − ·

.

1 +
c b a t & & + + ·
. 4103
>nlocuind 41-3 8n 4103 2o1 deduce #ormula distanţei de la un punct la un plan:
( )

+ + +
+
,
c b a
d c' b( a)
&
+ +
+ + +
· π ρ
.
Eemplul 2. $e dau
• *lanul
+ : · + − + ' ( ) π

• drea*ta
¹
'
¹
· − + +
· − −
+ (
+ 1
:
' ( )
( )
d
şi

( ) , 1 , 1 · A
.
a3 $" se calcule6e distan&a de la *unctul A la *lanul
π
.
b3 $" se calcule6e distan&a de la *unctul A la drea*ta d .
/e6ol2are
a3 A2e1
( )
( )
3

1 1 1
1 1 1 1 1
,

+ + +
·
− + +
+ ⋅ − ⋅ + ⋅
·
+ +
+ + +
·
c b a
d c' b( a)
A π ρ
.
b3 'istan&a de la *unctul *unctul A la drea*ta d 4#ig. 133 se calculea6" cu for1ula
( )
a
A& a
A &
A& A &
d A
×
·

× ′
· , ρ
.

#ig 13. 'istan&a de la un *unct la o drea*t"
!ectorul director al dre*tei d este
# $ i
# $ i
a 3
1 1
+ 1 1 + − − · − ·
.
1,
7b&ine1
11 · a
.
'in fa*tul c" d & ∈ a2e1
¹
'
¹
− · +
· −

¹
'
¹
· − + +
· − −
. (
1
+ (
+ 1
& & &
& &
& & &
& &
' ( )
( )
' ( )
( )
:ot;nd
ℜ ∈ · u '
&

deduce1
u ( u (
& &
3
1
1 3 3 − · ⇔ − ·
şi
u ( )
& &
3
1
1 − · + ·
.
Pute1 considera + · u 5 ob&ine1
¹
¹
¹
'
¹
·
·
·
+
1

&
&
&
'
(
)
( ) + , 1 , & ⇒
.
=cua&ia dre*tei d este
3 1 1
& & &
' ' ( ( ) ) −
·


·


.
A2e1
# i A& − ·
şi
# $ i
# $ i
A& a + + ·

− − · ×
+ 1
3 1 1
5
deci
- · ×A& a
.
!o1 ob&ine
1-
( )
11
-
, · d A ρ .
4.3. Distanţa dintre două drepte
#ie
1
, d d
dou" dre*te neco*lanare 42e6i figura 1(3.#ig. 1(. 'istan&a dintre dou" dre*te
'istan&a dintre dre*tele
1
d şi

d
este
( ) ( ) ( ) π ρ · ρ · ρ , , ,
1 1
A A A d d ,
unde:

π
este *lanul care trece *rin
1
d şi este *aralel cu

d
,
 ( ) π ρ ,

A este 8n"l&i1ea cores*un6"toare 2;rfului

A al *araleli*i*edului
oblic construit *e 2ectorii a , b ,
1
A A .
'eci for1ula distanţei dintre două drepte este:
( )
( )
b a
A A b a
d d
ba'ei
ped paralelipi
×
× ⋅
· · ρ
1
1
A
!
,
.
5. %ng&iuri în 3
Ε
5.1. %ng&iul dintre două drepte
#ie
1
d
,

d
dou" dre*te ce au 2ectorii directori
# a $ a i a a
3 1
+ + ·
şi res*ecti2
# b $ b i b b
3 1
+ + ·
. %ng&iul
ϕ
dintre dreptele
1
d
şi

d
este unghiul dintre 2ectorii a şi
b 42e6i fig. 1,3.
10

#ig. 1,. .nghiul dintre dou" dre*te
'eci

3

1

3

1
3 3 1 1
cos
b b b a a a
b a b a b a
b a
b a
+ + + +
+ +
·

· ϕ
,
[ ] π ∈ ϕ , +
.
7bser2a&ii.
13

π
· ϕ ⇒
dre*tele sunt *er*endiculare

+ · ⋅ b a
⇔ +
3 3 1 1
· + + b a b a b a
.
3
+ · ϕ ⇒dre*tele sunt *aralele ⇔ + · ×b a

+
3 1
3 1
·
b b b
a a a
# $ i
⇔ ( ) ( ) ( ) +
1 1 3 1 1 3 3 3
· − + − + − # b a b a $ b a b a i b a b a ⇔
¹
¹
¹
'
¹
· −
· −
· −
+
+
+
1 1
3 1 1 3
3 3
b a b a
b a b a
b a b a

3
3

1
1
b
a
b
a
b
a
· ·
4183.
'eci
1
AA d d


are loc 4183.
5.2. %ng&iul dintre două plane
#ie

+ :
1 1 1 1 1
· + + + π d ' c ( b ) a
şi 2ectorul nor1al # c $ b i a n
1 1 1
1
+ + · ,

+ :

· + + + π d ' c ( b ) a
şi 2ectorul nor1al # c $ b i a n

+ + · .


#ig. 1-. .nghiul dintre dou" *lane
18
%ng&iul
ϕ
dintre planele
1
π
şi

π
este unghiul dintre 2ectorii
1
n şi

n 42e6i
fig. 1-3. 'eci

1

1

1
1 1 1
1
1
cos
c b a c b a
c c b b a a
n n
n n
+ + + +
+ +
·

· ϕ
,
[ ] π ∈ ϕ , +
.
7bser2a&ii.
13
1
AA π π ⇔
1
n şi

n coliniari

1
n t n · , ℜ ∈ t 5 deci
1
AA π π ⇔

1
a t a · ,
1
b t b · ,
1
c t c · .
3
1
π

π ⇔
+
1
· ⋅ n n
⇔ +
1 1 1
· + + c c b b a a
.
5.3. %ng&iul dintre o dreaptă şi un plan
%onsider"1 drea*ta d de 2ector director
# a $ a i a a
3 1
+ + ·
şi *lanul
π
de 2ector
nor1al
# n $ n i n n
3 1
+ + ·
.
%ng&iul
ϕ
dintre dreapta d şi planul
π
este unghiul dintre drea*ta d şi
*roiec&ia acestei dre*te *e *lanul
π
42e6i fig. 103.
#ig. 10. .nghiul dintre o drea*t" şi un *lan
.nghiul dintre drea*ta d şi *lanul π este legat de unghiul θ, unghiul 2ectorilor a şi
n *rin rela&iile
ϕ
π
θ t ·

du*" cu1 2ectorii sunt de aceea i *arte a *lanului ș
π
sau 8n *"r i diferite. ț
'eci:
ϕ ϕ
π
θ sin

cos cos t ·
,
_

¸
¸
t ·
,
[ ] π ∈ θ , + ⇒
1
]
1

¸

, +
π
ϕ
.
'eoarece
19
a n
a n ⋅
· θ cos
,
[ ] π ∈ θ , +
re6ult"

3

1

3

1
3 3 1 1
sin
a a a n n n
n a n a n a
+ + + +
+ +
· ϕ
,
1
]
1

¸

, +
π
ϕ
.
7bser2a&ii.
13
π AA d ⇔
+ · ⋅ a n


+
3 3 1 1
· + + n a n a n a
.
3 d ⊥
π⇒

π
· ϕ ⇒ + · θ ⇒ a n AA
3 18 4

3
3

1
1
a
n
a
n
a
n
· ·
.
+

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->