P. 1
CURSUL 2 Metode de Analiza Si Descriere a Muncii Specifice Psihologiei Muncii

CURSUL 2 Metode de Analiza Si Descriere a Muncii Specifice Psihologiei Muncii

|Views: 1|Likes:
Published by Si Rina
Psihologul trebuie să-şi însuşească o serie de cunoştinţe despre:
Psihologul trebuie să-şi însuşească o serie de cunoştinţe despre:

More info:

Published by: Si Rina on Dec 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/19/2013

pdf

text

original

CURSUL 2 METODE DE DESCRIERE ŞI ANALIZǍ A MUNCII SPECIFICE PSIHOLOGIEI MUNCII Dintre metodele specifice psihologiei muncii menţionăm (Ghe

.Iosif, 1996, 2001, A.Tabachiu, 1997, Z. Bogáthy, 2002, 2004): 1. Cunoaşterea de către psiholog a activităţii studiate: Psihologul trebuie să-şi însuşească o serie de cunoştinţe despre: modul de organizare a instituţiei descrierea proceselor tehnologice natura şi particularităţile sarcinilor de muncă tipul şi caracteristicile echipamentelor tehnice caracterul producţiei (continuu, de serie, unicat) gradul de mecanizare şi automatizare a proceselor tehnologice condiţii de microclimat (temperatură, zgomot, vibraţii, umiditate, etc) regimul de lucru: programul de activitate, pauzele în timpul producţiei, munca în schimburi, regimul liber/ impus de tempoul activităţii locul meseriilor în ierarhia profesiunilor relaţiile dintre posturile de muncă caracteristicile resurselor umane:gradul de calificare a personalului, activitatea compartimentelor de personal, de protecţia muncii, cabinetul medical, etc identificarea simptomelor de întrerupere a procesului de producţie, de apariţie a erorilor, incidentelor şi accidentelor de muncă 2. Studiul documentelor sistemului: presupune studiul documentelor existente precedat/ însoţit de vizite în instituţia respectivă, şi anume : fişele posturilor de muncă instrucţiunile tehnice instrucţiunile de protecţia muncii (fişele de incidente şi accidente) planurile de pregătire profesională date statistice proiecte, scheme, etc 3. Metoda timpilor şi a mişcărilor (MTM): este o metodă folosită mai ales în analiza şi diagnoza activităţilor manuale şi mecanizate şi constă în descompunerea mişcărilor complexe în mişcări elementare sau gesturi şi evaluarea duratelor acestora. Această metodă urmăreşte eliminarea mişcărilor inutile şi se face pentru organizarea şi redistribuirea mişcărilor pe membrele superioare şi inferioare, reducerea timpilor de execuţie, creşterea calităţii execuţiei şi reducerea efortului fizic. 4. Metoda incidentului critic: a fost elaborată de J.L Flanagan (1954) şi urmăreşte detectarea unor comportamente mai puţin obişnuite din punctul de vedere al sarcinilor prescrise şi al rezultatelor obţinute. Incidentul critic se referă la aspectul excepţional, pozitiv sau negativ al comportamentului sau rezultatului muncii. Pot exista mai multe tipuri de incidente relative la (J. Leplat, X.Cuny, 1977): 1. echipamente şi materiale (randament scăzut al unui motor, uzura unei piese, sisteme de frânare insuficiente) 2. mediul muncii (spaţiu de muncă redus, creşterea nivelului de zgomot, iluminat necorespunzător) 3. sarcina de muncă (modificarea ritmului execuţiei, suplimentarea sau eliminarea unor operaţii, executarea de operaţii care nu au fost prescrise, modifcarea orarului de muncă) 4. personalul muncitor (calificare insuficientă, stare de sănătate alterată, efectivul echipei modificat) 5. Metoda analizei erorilor: erorile reprezintă abateri de la normele prestabilite cu efecte negative asupra postului şi chiar asupra sistemului om-maşină-mediu de muncă. Cosecinţele erorilor sunt: rebuturile, incidentele şi accidentele de muncă. Erorile pot fi consecinţa executării unei acţiuni incorect formulate, nereuşita în îndeplinirea unei acţiuni

pregătire profesională şi experienţă? 3. atenţie insuficientă. interpretare inadecvată a informaţiilor. Persoanele pot fi cauza erorilor prin: nerespectarea procedeelor stabilite. analize incorecte sau raţionamente eronate asupra unor situaţii de muncă. efectuarea unei acţiuni în afara fazei operaţionale sau realizarea unei acţiuni necerute. supraordonare şi cooperare. nivelul ierarhic.maşină.Nica. Z. etc. forţă fizică. experienţa profesională (natura. Rodger de la Institutul Naţional de Psihologie Industrială (National Institute of Industrial Psychology) şi s-a dovedit a fi cel mai popular model folosit în Marea Britanie pentru reflectarea specificaţiilor de personal. ca de exemplu: calităţi fizice. competenţele şi cerute de post În ceea ce priveşte specificaţiile de personal au fost elaborate mai multe modele. Descrierea postului (Job description): Se concentrează asupra postului în sine şi oferă informaţii privind: denumirea postului. sarcini.Iosif. 6. calificare insuficientă. condiţiile generale de muncă. Lista de control (check-list-ul) conţine seturi de întrebări cu ajutorul cărora se evaluează gradul de adecvare a sistemului sistemul om. TEMPERAMENT: Care este tipul de personalitate pe care îl căutăm ? 7. etc. Analiza postului: Postul poate fi definit ca: • grupă de activităţi căreia îi sunt asociate îndatoriri. 7.cerute. aptitudini şi abilităţi intelectuale cerute de munca în postul respectiv. CIRCUMSTANŢE SPECIALE: Există anumite circumstanţe speciale pe care postul în cauză le impune candidaţilor ? II. Specificaţia postului/ specificaţia de personal (Job specification): se referă la cerinţele umane ale postului sau calităţile care trebuie îndeplinite de o persoană care deţine sau urmează să ocupe un anumit post. energie. modul de exprimare. Bogáthy. marja de autonomie. DOMENII DE INTERES PERSONAL: Care sunt domeniile de interes personal care ar putea influenţa pozitiv performanţa pe post ? 6. Rusu. 2001. şi aspect fizic exterior ? 2. autoritatea acordată. Analiza de post are două componente (Ghe. 2003): 1. manierele şi . limitele de competenţă. Planul în şapte puncte: a fost conceput în anul 1950 de profesorul A. Mathis. precum şi a calificării necesare titularului pentru a fi performant. 2. stres. Clasificarea în 5 puncte elaborată de M. sarcinile postului. după cum urmează: I. C. 2002. 1989) • ansamblul obiectivelor. ATRIBUTE FIZICE: Care sunt condiţiile necesare în materie de: stare de sănătate. P. sarcinilor. îndatoririlor. îndatoririle şi responsabilităţile aferente postului. Horia D. durata) exprimată prin vechimea în muncă şi în specialitatea postului. şi responsabilităţilor postului. pregătirea necesară ocupării postului.. relaţiile de subordonare. NIVEL GENERAL DE INTELIGENŢǍ:Care sunt exigenţele postului în materie de capacitate cerebrală şi efort intelectual ? 4. IMPACTUL ASUPRA CELORLALŢI: aici sunt incluse atributele fizice (A.C. pregătire profesională inadecvată postului. în mod permanent unei persoane din cadrul unei instituţii (Manolescu. Nica P. 2001) Analiza de post este un proces de identificare sistematică a sarcinilor. APTITUDINI SPECIALE : Ce tipuri de aptitudini necesită postul respectiv ? 5. localizarea postului în structura instituţiei.Fraser se referă la următoarele 5 caracteristici individuale luate în considerare: 1. relaţiile organizatorice. autorităţii şi responsabilităţilor care revin spre exercitare.Pitariu. obiectivele postului. Se utilizează pentru proiectarea echipamentelor sau a activităţii pe post. trăsăturile sau tipul de personalitate. 1997. şi responsabilităţi de îndeplini (Mathis R. REALIZǍRI INDIVIDUALE: Care sunt condiţiile necesare în materie de: studii. Cele şapte puncte ale acestui plan sunt: 1.mediu la anumite criterii. R. Rodger) şi aspecte cum ar fi stilul vestimentar al persoanei respective.

Academiei. J. Constantin T. 1996 8. Nica. 1954. al maturităţii şi al capacităţii de a face faţă stresului. Ed.. Tipografia Universităţii de Vest. Ed. Ed. Bucureşti. Fraser J. Master SNSPA. Timişoara. 2003): 1. Manual de psihologia muncii şi organizaţională. Flanagan.. Iosif Ghe. MOTIVAŢIA 5. EDP.M. Economică.L. Polirom. Ed. Ed. 51. Bucureşti. Managementul resurselor umane. la potenţialităţile de a învăţa şi dezvolta unele calităţi impuse de realizarea unor performanţe şi structurarea unor deprinderi specifice activităţii respective de muncă 4. 2002 2.. 4. Evaluarea performanţelor şi remunerarea. 2003 . Ghid practic şi instrumente pentru responsabilii de resurse umane şi mangeri. Psihologia muncii..C. Metode şi tehnici de studiu al activităţii de muncă.reacţiile la stimuli exteriori. Novac C. Rusu C. Moldovan-Scholz M. Botez (coord. RSR. experienţa profesională şi instruirea 3. Introducere în psihologia muncii. Bucureşti. Managementul resurselor umane. 2004 12. Iaşi.. Stoica-Constantin A. În momentul de faţă există o variantă sintetică a specificaţiilor de personal (KSAO) care cuprinde (Horia D. CAPACITATEA DE ADAPTARE: acest aspect se referă la calităţile emoţionale ale individului. p. 2004 (bibliotecă) 3. APTITUDINI (Ability): se referă la capacitatea unei persoane de a fi performant în realizarea unei sarcini de muncă... Pitariu. Iaşi. Fundaţiei România de Mâine. Iosif. Managementul resurselor umane. 1981 7... Psihologia personalului. Iosif Ghe. Bogathy Z.). Psychological Bulletin.(coord. Psihologia muncii. Ed. Ed. Mathis R. nr. Bucureşti. 2001 9. Psiholgia muncii industriale. Bogathy Z. Manolescu A. Victor. ALTE PARTICULARITĂŢI INDIVIDUALE (Other personal characteristics): acestea includ orice particularităţi individuale relevante care nu sunt cuprinse în celelalte trei componente menţionate Informaţiile obţinute din analiza postului sunt sintetizate în fişa postului. DEPRINDERI (Skills): se referă la ceea ce o persoană trebuie să facă în postul respectiv de muncă 3. în Ghe.). Managementul resurselor umane.. INTELIGENŢǍ NATIVǍ SAU CAP LIMPEDE:se referă la capacitatea individului de a-şi folosi inteligenţa într-o gamă diversă de situaţii şi se aplică mai ales în cazul în care candidatul respectiv nu posedă decât puţine certificate oficiale de competenţă. din punctul de vedere al stabilităţii afective.1997 11. Macdonald& Evans. P. Economică. CUNOŞTINŢE SAU APTITUDINI DOBÂNDITE:în această categorie intră studiile în general. Iosif Ghe. 2. Employement Interviewing (a-V-a ediţie).. Institutului European. 2002 4. Bucureşti.. Omer I. 327-358 5. CUNOŞTINŢE (Knowledge): se referă la ceea ce deţinătorul unui post trebuie să ştie pentru a duce la bun sfârşit sarcinile pe care le are 2. 2001 10. The Critical Incident Technique. Bucureşti. C. Bibliografie selectivă : 1. 1978 6. Analiza posturilor.

Descrierea succintă a procesulu itehnologic pe sectoare de activitate 2. picioare 5. auditive. Pitariu Horia. vicioasă) 4. felurile şi recepţia informaţiilor: vizuale. Tabachiu A. Pitariu H. descrierea şi caracterizarea lor sub aspectele complexităţii. Descrierea ergonomică a mijloacelor de muncă: unelte. Cluj-Napoca. elemente de control. maşini şi utilaje. pupitru de comandă/ sau de control. Structura. ritmului de lucru B. funcţii. din punctul de vedere al compatibilităţii sistemului individechipament-mediu de muncă cu criteriile menţionate. Bucureşti. evaluarea posturilor de muncă şi a personalului. II. Caracteristicile generale ale activităţii 1. NFER 16. Operaţiile de muncă: principale. 2003 (bibliotecă) 15. volumul lor şi variabilitatea semnalelor . 2003 Evaluare: TEMA 1: Utilizând modelul de check-list de mai jos realizaţi o analiză a postului dumneavoastră de muncă. Ed.13. Casa de editură Irecson. dotarea şi amenajarea locurilor de muncă din fiecare sector 3. Conţinutul muncii 1. Psihologia ocupaţională. manual-mecanizat. amplasarea. comandă şi reglare ale maşinii. Tabachiu A. etc. semiautomatizat. Nivelul tehnic al muncii: manual. mixte. Caracteristici ergonomice ale zonei de lucru (masă. instalaţii. etc. tactil-kinestezice. Scaunul şi rezemătorile: a) aprecierea scaunului: • amplasarea este favorabilă/ nu din punctul de vedere al vizibilităţii • poziţia lui poate fi reglată (sau nu) în diverse sensuri. Bucureşti. în raport cu particularităţile operaţiilor de muncă b) precizarea rezemătorilor pentru spate. Psihologia muncii şi organizaţională.. tablou de comandă..1999 14. secundare. 1997 17. etc.. Universităţii Politehnice.D. mixtă. Universitatea Babes-Bolyai. etc) a) masa de lucru: caracteristici ergonomice în raport cu specificul muncii b) maşina considerată în ansamblul ei: • dimensini în raport cu caracteristicile antroppometrice ale lucrătorului. Proiectarea fişelor de post. auxiliare. automatizat. Titu Maiorescu. Poziţia de lucru (şezândă. tabloului şi pupitrului de comandă C. permite (sau nu) o poziţie comodă de lucru 3. Curs la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. posibilităţi de acces uşor la piesele şi dispozitivele acesteia • instrumente indicatoare. CHECK-LIST PENTRU ANALIZA ERGONOMICǍ A MUNCII I. Ed. braţe. locuri de muncă 2. Sarcinile şi activităţile: pe profesii. Psihologia muncii (curs). The Seven Point Plan (a-III-a ediţie). Ghid practic pentru manageri. Bucureşti. Specificul muncii şi al mijloacelor de muncă A. Rodger A. Amenajarea spaţiului de muncă: este suficient (sau nu). Sursele. Univ. maşină. 1. Caracteristici generale ale acestora 2. efortului fizic. efortului neuropsihic. ortostatică.

situarea locurilor de muncă în raport cu domiciliul salariaţilor. etc.D. Substanţe nocive: gaze. medie) • caracteristicile efortului (static. Iluminatul: surse şi modul de iluminare. amplasarea şi valorile fizice -felul zgomotului: permanent/ intermitent (se vor arăta perioadele şi duratele expunerii la zgomot) -zgomotul constituie/ nu o componentă informaţională a sarcinilor de muncă -mijloace de protecţie împotriva zgomotului 3. Tipuri de solicitări a. Factori fizico-chimici ai mediului de muncă: 1. traumatisme cauzate de maşini. amplasarea surselor de lumină. pulberi -sursele şi amplasarea lor -mijloacele de protecţie 6. vapori. relaţiile interumane în colectivele de muncă. Solicitări posturale: poziţia de lucru este/ nu obositoare prin caracterul fix şi rigid. incendiu. Factori psiho-sociali ai muncii: sex. moderată. lichide. valorile fizice -afectarea de către acestea a întregului corp/ a unor anumite părţi ale corpului 4. Riscul şi securitatea muncii: • de accidente prin: explozie. programul de lucru în fiecare schimb) IV. pregătire. Situaţii critice: cauzele. Solicitări fizice 1. selecţia profesională şi calificarea. vârstă. formarea. Regimul de muncă şi odihnă: muncă într-un singur schimb/ mai multe schimburi (tipuri de rotaţie a schimburilor. solicitare statică pe timp îndelungat 2. Solicitări motorii: • descrierea lor în raport cu conţinutul muncii • aprecierea intensităţii lor (mică. valorile fizice -alternări bruşte de temperatură şi cauzele acestora -măsuri de protecţie 5. arsuri. motivaţia. mixt) • amplitudinea şi ritmicitatea mişcărilor: ritm spontan (liber)/ impus 3. Zgomotul: -sursele de zgomot. Solicitări neuro-psihice 1. Microclimatul: -sursele de protecţie şi amplasarea lor. Coloritul: -culorile ambientale au o însemnătate funcţională/ de protecţie a muncii/ psihologică V. Solicitări psiho-motorii: • abilitate psihio-motorie specifică • coordonare psiho-motorie specială .valorile fizice 2. Aprecierea intensităţii efortului fizic b. posibilităţi de prevenire sau soluţionare E. electrocutare. • de îmbolnăvire profesională • măsuri de protecţia şi securitatea muncii • măsuri de mediatizare privind securitatea şi sănătatea în muncă III. satisfacaţia în muncă VI. Vibraţiile: -sursele şi amplasarea lor. ortostatism prelungit. dinamic.

Solicitări ale atenţiei: a. memoria de lungă duartă. necesară unor sarcini complexe de muncă 5. Solicitări ale memoriei: a. flexibilitatea atenţiei d.precizie în efectuarea mişcărilor îndeplinirea activităţii presupune antrenarea unor automatisme şi stereotipii 2. Cerinţe privind trăsăturile de personalitate: a. Solicitări ale gândirii: activitatea implică procese de analiză şi sinteză. aptitudini (generale şi specifice) b. luarea de decizii prompte (în situaţii de stres. cuvinte. propoziţii. calităţii obiectului muncii 3. Solicitarea percepţiei auditive: • la nivelul segmentului periferic al analizatotului zgomotul de fond împiedică/ nu perceperea semnalelor acustice specifice activităţii • ambianţa sonoră permite perceperea semnalelor acustice specifice unor defecţiuni tehnice • zgomotul împiedică comunicarea verbală • munca necesită perceperea diferenţiată a calităţii semnalului sonor având o anumită semnificaţie c. Solicitări perceptive: a. etc. concentrarea atenţiei în tot timpul desfăşurării activităţii sau numai în anumite faze ale procesului de muncă b. menţinerea vigilenţei în condiţile unor sarcini monotone 6. Solicitarea percepţiei tactil-kinestezice: • aprecierea pe cale tactil-kinestezică a: formei. comparaţie. memoria imediată pentru elemente ca: cifre. de timp sau de risc) 4. distributivitatea atenţiei (permanent/ intermintent) c. dimensiunilor. Solicitări afective şi volitive: locul de muncă creează stări de tensiune emoţională datorită: • condiţiilor fizice nefavorabile • riscului muncii • izolării lucrătorului • responsabilităţii crescute • relaţiilor socio-profesionale deficitare • efortului voluntar crescut 7. trăsături temperamentale (concordante/ nu cu specificul activităţii) • • . Solicitarea percepţiei vizuale: • extinderea câmpului vizual normal • distanţa faţă de obiectul muncii • acuitatea vizuală. caracter de concepţie. clasificare. număr de dioptrii acomodative • munca necesită/ nu folosirea instrumentelor optice de mărit: intermitent/ permanent • aprecierea vizuală a distanţelor • volumul informaţiilor vizuale pe unitatea de timp • condiţiile de muncă favorizează/ nu apariţia oboselii vizuale/ fototraumatismelor b. scheme b.

b) Faceţi o ierarhie cu cele 7 abilităţi alese în prima etapă. ___a reacţiona cu promptitudine ___a se adapta rapid la noi situaţii ___a rezista la efort susţinut ___a rezistă la presiuni/ stres psihologic ___a avea tact în abordarea problemelor ___a ava o prezenţă agreabilă ___a dovedi spirit de observaţie ___a avea simţ practic ___a avea rapiditate în luarea deciziilor ___a nu lua decizii pripite ___a avea prezenţă de spirit ___a fi pasionat de ceea ce face ___a-şi organiza eficient activitatea ___a avea abilităţi de conducere (şef) ___a se face bine înţeles (comunicare) ___abilităţi de relaţionare cu ceilalţi ___a fi mereu ambil. principialitate. Stoica-Constantin. capacitate de autoapreciere dacă munca este colectivă: spirit de colaborare. de a obţine cu vorbă bună ceea ce doreşte ___capacitate de argumentare/ convingere ___competenţe de a lucra în echipă ___capacitatea de a lucra singur ___a putea urmări şi controla eficient mai multe probleme odată. Exigenţele postului (T. TEMA 2: Pornind de la cele trei modele ale specificaţiilor de personal şi completând cele două liste de mai jos referitoare la exigenţele umane postului. capacitate de apreciere şi autoapreciere. cu 2 pe cea aflată pe locul 2 ca importanţă. iniţiativă. Ce abilităţi practice/ competenţe profesionale sunt necesare pentru postul/ funcţia dumneavoastră? a) Alegeţi 7 abilităţi din lista de mai jos (notaţi un X în dreptul lor).………cu 7 pe cea aflată pe locul 7 ca importanţă. simultan ___a înţelege punctul de vedere al celuilalt ___a fi întotdeauna punctual ___a fi non-conflictual. Pe liniuţa din faţa fiecăreia din cele 7 abilităţi alese. notaţi cu 1 pe cea mai importantă. 2002) 1. grijă faţă de obiectul muncii. calm ___a avea abilităţi de negociere. trăsături caracteriale: dacă munca este predominant individuală: conştiinciozitate. A. Constantin. pacifist ___a fi loial faţă de şefi ___a avea respect faţă de public ___confidenţialitate ___a selecta rapid şi eficient informaţiile ___a memora rapid şi durabil ___a analiza rapid informaţiile ___a avea capacitate de sinteză ___a manifesta flexibilitate în gândire . etc.• • c. realizaţi specificaţia de personal a postului dumneavoastră.

copiator. Internet ___alceva? (numiţi alte competenţe) 2. ingeniozitate ___a identifica rapid probleme ___a găsi rapid soluţii eficiente ___cunoaşterea unei limbi străine ___cunoaşterea la zi a legislaţiei ___competenţe pentru desen. demn tolerant meticulos competitiv logic/raţional popular provocator operativ obiectiv cooperant original.. 2004) Descrierea postului Denumirea postului………………………………………. grafică ___competenţe în estetică. e-mail.. Care sunt însuşirile psihologice necesare pentru postul/ funcţia descrisă? a) Alegeţi 7 caracteristici din lista de mai jos (notaţi un X în dreptul lor). design ___apt de a redacta rapoarte de sinteză ___abilităţi de lucru pe computer ___abilităţi de a utiliza fax. matematic ___a dovedi creativitate. Folosind informaţiile obţinute până acum completaţi fişa postului dumneavoastră utilizând unul dintre cele două modele de mai jos: FIŞǍ DE POST (I) (C.Novac. . b) Faceţi o ierarhie (după acelaşi model ca mai sus) îndrăzneţ altruist ambiţios atrăgător autoritar calm energic entuziast flexibil încăpăţânat inteligent implicat rezervat pasionat detaşat abil de nădejde cinstit eficace adaptabil supus optimist prietenos psihic puternic cu imaginaţie sentimental sincer cu intuiţie răbdător integru. deosebit perspicace rafinat cu imaginaţie cu iniţiativă respectuos comunicativ constant prudent adaptabil deschis spre dialog metodic diplomat hotărât disciplinat perseverent simţul umorului spontan sigur pe sine independent plăcut exigent temperat/echilibrat receptiv(atent) TEMA 3.___a avea raţionament logic. Funcţia…………………………………….

Orar de lucru…………………………… Pauze………………………………. Relaţii cu alte posturi……………………………………………. Autonomia postului şi autoritatea acordată……………………………. Numele subordonaţilor……………………………………… Denumirea postului superiorului direct…………………………. Obiectivul/ obiectivele generale ale postului…………………………….. Calităţi fizice……………………………….... Nivelul ierarhic în cadrul instituţiei………………………………………... Aspecte legate de protecţia muncii…………………………. Condiţii de muncă…………………………………. Numele superiorului direct………………………………. Condiţii fizice ale desfăşurării muncii…………………………. Alte cerinţe………………………………….Departamentul……………………………………… Locul desfăşurării muncii……………………………….. Experienţa solicitată………………………………… Aptitudini speciale……………………………… Calităţi psihice…………………………………………. Salariul maxim………………………………….. Numărul şi denumirea posturilor subordonate…………………………. Data Data Data .. Principalele sarcini şi responsabilităţi ce revin postului Specificarea postului Cunoştinţe/ studii necesare………………………….

Relaţii de colaborare IV. ACTIVITĂŢILE ŞI PROCEDURILE POSTULUI (SARCINILE POSTULUI) V. AUTONOMIA. Relaţii de control 5. CONDIŢIILE DE MUNCĂ VIII. OBIECTIVELE POSTULUI III. MENŢIUNI SPECIALE . Relaţii de coordonare 3. ÎNDATORIRILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE AFERENTE POSTULUI VI. AUTORITATEA. RELAŢII EXISTENTE CU ALTE POSTURI 1. COMPETENŢELE NECESARE VII. IDENTIFICAREA. Relaţii de supraordonare 4. DENUMIREA ŞI LOCALIZAREA POSTULUI II. CONDIŢIILE DE ANGAJARE IX.Semnătura Superiorului direct Semnătura Semnătura managerului general angajatului Modificări…………………………………………………… FIŞǍ DE POST (II) A. Relaţii de subordonare 2. DESCRIEREA POSTULUI: I.

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ VII. COMPETENŢE ŞI ABILITĂTŢ NECESARE OCUPĂRII POSTULUI VIII. SPECIFICAŢIA DE POST (DE PERSONAL) I.B.TRĂSĂTURI DE PERSONALITATE V.CALIFICARE NECESARĂ ŞI PREGĂTIRE PROFESIONALĂ SUPLIMENTARĂ VI. NUMELE ŞI PRENUMELE ANGAJATULUI II. APTITUDINI ŞI ABILITĂŢI INTELECTUALE IV. CALITĂŢI FIZICE III. SPECIALIZĂRI ŞI PERFECŢIONĂRI ÎN DOMENIU .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->