You are on page 1of 35

FACULTATEA DE TIINE ALE EDUCAIEI Departamentul: ASISTEN MANAGERIAL I SECRETARIAT An III Lect.univ. dr. Nic le!

cu Ram na

CU"RINS CA". I STRATEGII DE LUCRU IN EC#I"A


1.1.7. Tipuri de echipe...........................................................................................................................6 I.2.1. FORMAREA ECHIPEI................................................................................................................11 1.2.1.Etapele dezvolt rii echipei ........................................................................................................12 !.2.".Co#porta#e$tul #e#%rilor echipei .....................................................................................26

CA". I STRATEGII DE LUCRU IN EC#I"A


I.I. C$NCE"TELE DE GRU" %I EC#I"
&.&.&. Generalit'(i Pri$ $o&iu$ea 'e$eral de grup uman de(e#$ # a$(a#%lurile de i$divizi) co$(tituite i(toric) *$tre care e+i(t diver(e tipuri de i$terac&iu$i ,i rela&ii co#u$e deter#i$ate. Acea(t de-i$i&ie atra'e ate$&ia a(upra a trei a(pecte. /u orice a(ociere *$t0#pl toare de per(oa$e poate -i de-i$it 'rup u#a$) ci doar acea a(ociere care pre(upu$e e+i(te$&a u$or i$terac&iu$i ,i rela&ii deter#i$ate de parte$eri1 2rupurilor u#a$e le e(te (peci-ic preze$&a u$or (copuri co#u$e ale per(oa$elor care (e a(ociaz 1 A(ocierea are o deter#i$are *$ ti#p. Pe %aza ace(tor caracteri(tici pute# di-ere$&ia 'rupul u#a$ de alte e$tit &i (ociale 3#ul&i#ea) de e+e#plu4 care (e re-er la u$ $u# r de per(oa$e ce (e reu$e(c #ai #ult (au #ai pu&i$ *$t0#pl tor (au (e $i#ere(c *#preu$ . Mul&i#ea caracterizat pri$ 5(i$'ur tate *$ co#u$6) de(e#$eaz #ai #ult o (i#ulta$eitate de per(oa$e. Aparte$e$&a la 'rupuri e(te -oarte i#porta$t di$ dou #otive. 2rupurile e+ercit o i$-lue$& a(upra $oa(tr . Ele (u$t #eca$i(#ul (ocial pri$ care achizi&io$ # #ulte di$tre credi$&ele) valorile) atitudi$ile ,i co#porta#e$tele $oa(tre. 2rupurile $e a(i'ur co$te+tul *$ care $oi la r0$dul $o(tru pute# e+ercita i$-lue$& a(upra altora. Echipa *$ 'e$eral (e co$ce$treaz pe (copuri -i$ale care (u$t li#itate *$ ti#p ,i # (ura%ile) ca rezultat ca$titativ ,i cu i$-lue$&e calitative. Me#%rii echipei per-or#a$te au te$di$&e de a avea -oarte clare rezultatele dorite ca ,i #odalit &ile de o%&i$ere a lor. Echipa e(te -or#at di$tr7u$ $u# r #ic de oa#e$i cu calit &i co#ple#e$tare) care (e o%li' la (copuri per-or#a$te) ,i #oduri de a%ordare co#u$e) pe$tru care ei au re(po$(a%ilit &i #utuale. 8i-ere$&a di$tre 'rup ,i echip e(te dat de co$ce$trarea pe rezultate. Mul&i#e 2rup Echip

Fig. 1.1 Gradul de concentrare pe rezultat &.&.). Tipuri de *rupuri 9$ literatura de (pecialitate (e vor%e,te de(pre dou tipuri de 'rupuri. -or#ale ,i i$-or#ale. Ace(tea pot -i di-erite ,i *$ -u$c&ie de durata lor relativ de e+i(te$& . 7 relativ per#a$e$te 7 relativ te#porare Grupurile formale (u$t u$it &i de lucru (ta%ilite de c tre or'a$iza&ii pe$tru realizarea (copurilor or'a$iza&io$ale. Ele (u$t (pecial co$cepute pe$tru a ca$aliza e-orturile i$dividuale *$tr7o direc&ie core(pu$z toare. Ace(tea (u$t co$(tituite de c tre #a$a'e#e$t) -ie pe$tru o perioad de ti#p deter#i$at (au per#a$e$te. Cele #ai o%i,$uite 'rupuri -or#ate per#a$e$t (u$t. i$divizii di$ cadrul u$ui departa#e$t *#preu$ cu ,e-ul lor1 comitetele care (e ocup cu (arci$i repetitive care (e (itueaz *$ a-ara (tructurilor de !

lucru uzuale. 8e e+e#plu) o -ir# poate avea u$ co#itet per#a$e$t pe$tru ,a$(e e'ale la a$'a:are. 8i$ cadrul 'rupurilor cu caracter te#porar) pute# e+e#pli-ica) echipele speciale care (u$t 'rupuri te#porare care (e u$e(c pe$tru a rezolva u$ele pro%le#e te#porare (au (peci-ice) cu# ar -i 'e$erarea de idei pe$tru *#%u$ t &irea productivit &ii. Grupurile informale $u (u$t rezultatul u$ei pla$i-ic ri deli%erate a or'a$iza&iilor) ci apar pe cale $atural ca r (pu$( la i$tere(ele co#u$e ale #e#%rilor or'a$iza&iei. Ca ,i 'rupurile -or#ale) pot -i per#a$e$te (au te#porare. Cele %azate pe priete$ie (u$t #ai dura%ile) pe c0$d cele %azate pe i$tere(e (e de(tra# atu$ci c0$d i$tere(ele #e#%rilor (e (chi#% . ;tudiile de p(iholo'ie (ocial au evide$&iat rolul i#porta$t pe care *l au 'rupurile i$-or#ale *$ per-or#a$&a ,i e-icacitatea or'a$iza&iei. <$ul di$tre cele #ai i#porta$te a(pecte ale proce(elor de 'rup *$ or'a$iza&ie) e(te i$terac&iu$ea di$tre 'rupurile -or#ale ,i cele i$-or#ale. A#%ele tipuri de 'rupuri *,i (ta%ile(c (copuri ,i o%iective ,i a#%ele preti$d loialitate de la #e#%rii lor. C0$d u$ i$divid e(te #e#%ru a #ai #ultor 'rupuri -or#ale ,i i$-or#ale pot apare diver(e (itua&ii co$-lictuale cu i#pact a(upra co#porta#e$tului *$ or'a$iza&ie. 2rupurile u#a$e (e di-ere$&iaz *$tre ele ,i di$ pu$ct de vedere ca$titativ ,i calitativ) dup $atura i$terac&iu$ii ,i rela&iilor e+i(te$te *$tre #e#%ri. Por$i$d de la ace(te criterii deter#i$ #. 'rupuri #ari cu pe(te 2= de #e#%ri ,i 'rupuri #ici de p0$ la 2= de #e#%ri. Grupurile mari (e caracterizeaz pri$tr7u$ $u# r relativ #are de #e#%ri) pri$ e+i(te$&a *$tre ace,tia a u$or rela&ii (ociale o-iciale) pri$ i$tercu$oa,tere (uper-icial a #e#%rilor ,i pri$ -aptul c rolul lor co$(t *$ tra(area ,i deter#i$area li$iilor directoare ale vie&ii (ociale. Grupurile mici (u$t caracteri(tice pri$tr7u$ $u# r relativ redu( de #e#%ri) pri$ rela&iile directe di$tre ace,tia) ceea ce -avorizeaz o %u$ i$tercu$oa,tere precu# ,i pri$ -aptul c ele au u$ rol i#porta$t) *$deo(e%i *$ via&a cotidia$ a oa#e$ilor. &.&.+. Natura ec,ipel r de lucru Echipa reprezi$t u$ #i:loc de a a:u$'e la o -i$alitate) o a%ordare pe$tru a ati$'e u$ (cop) i$di-ere$t dac (copul *l reprezi$t cre,terea produc&iei) *#%u$ t &irea calit &ii) cre,terea #oralului) etc. Fiecare echip are u$ lucru *$ co#u$ ,i a$u#e. $evoia de re'uli pe$tru a (e auto'uver$a. Re'ulile :oac u$ rol crucial *$ (ucce(ul echipei. Re'ulile (u$t de o%icei (ta%ilite *$ pri#ele lu$i de dezvoltare ale u$ei echipe ,i odat (ta%ilite (u$t di-icil de #odi-icat (au revizuit. Orice (chi#%are de re'uli $ece(it o perioad relativ *$delu$'at ,i *$ 'e$eral cauzeaz (up r ri #e#%rilor echipei. >iderul echipei :oac u$ rol i#porta$t *$ (ta%ilirea re'ulilor. 9$ ace(t (e$( (e poate (pu$e c ceea ce liderul 5$u -ace6 poate -i la -el de i#porata$t ca ,i 5ceea ce -ace6. Echipele *i :udec de o%icei pe #e#%rii lor pri$ pri(#a 'radului *$ care re(pect re'ulile. Cu c0t #e#%rii echipei #u$ce(c #ai #ult *#preu$ pe$tru a (ta%ili re'ulile echipei) cu at0t (e vor *$&ele'e #ai %i$e u$ii cu al&ii. O echip care dore,te ( creeze re'uli) e(te o echip care dore,te ( -ie autodi(cipli$at ,i ( 7,i a(u#e re(po$(a%ilitatea pe$tru co#porta#e$tul ei. C0$d o echip $u are re'uli (au ele $u (u$t clare ade(ea $u de&i$e co$trolul a(upra #e#%rilor ( i. Re'ulile a:ut la e'alizarea puterii tuturor #e#%rilor echipei. &.&.-. Scurt' i!t rie a . rm'rii ec,ipel r de lucru 9$ (ecolele ?@III ,i ?I?) *$ai$te de *$ceperea #i,c rii i$du(triale) #u$ca (e de(- ,ura *$ 'rup ri #ici. u$ #e,ter ,i u$ 'rup de uce$ici. Me,terul avea rol de pro-e(or i$(trui$d uce$icii *$tr7o #e(erie. 9$ a$ul 1A2") 2eor'e Elto MaBo) -o$datorul teoriei rel&iilor u#a$e) de(- ,ura cercet ri la uzi$ele HaCthor$e ale co#pa$iei De(ter$ Electric di$ ;<A. ;tudiul ( u a co$-ir#at rela&ia di$tre -actorii u#a$i cu# ar -i re(pectul de (i$e) recu$oa,terea #eritelor ,i productivitatea #u$cii. 9$ a$ul 1A"=) I$(titutul Erita$ic Ta%e(to' a co$-ir#at c productivitatea #u$cii cre,te atu$ci c0$d lucr torii (u$t or'a$iza&i *$ echipe. 9$ 1AF=) Co#pa$ia 2e$eral Food( a de(- ,urat u$ e+peri#e$t cu echipe de lucru de (i$e (t t toare *$ -a%rica (a di$ Ga$(a(. E+peri#e$tul a avut (ucce() *$( $u a -o(t pri#it -avora%il dec0t de or'a$iza&iile tradi&io$ale. "

A$ul 1A6= e(te #arcat de (tudiile cercet torului 8ou'la( Mc2re'or pri$ care e$u#er caracteri(ticile echipelor e-icace ,i ale (tilurilor de co$ducere cu$o(cute ca teoriile ? ,i H. Tot *$ a$ul 1A6= co#pa$ia 2e$eral Motor( a de(coperit c opera&iu$ile de a(a#%lare %azate pe lucrul *$ echip (ta%ilite *$ le' tur cu opera&iu$ile de pe li$ia de produc&ie a avut drept rezultate o calitate #ai #are a produ(elor ,i (ati(-ac&ia #u$cii #ai #are a a$'a:a&ilor. 9$ 1A7=) *$ ;uedia) co#pa$ia ;aar ,i @olvo au (ta%ilit echipe de a(a#%lare ,i au co$(truit o $ou -a%ric *$ care #a,i$ile erau alocate di-eritelor echipe de #u$citori. /oul (i(te# a du( la o *#%u$ t &ire a #oralului ,i o reducere cu 2FI a co(turilor de produc&ie. Tot *$ 1A7= au *$ceput ( apar ) *$ ;<A) cercurile de calitate ca u$ #i:loc de *#%u$ t &ire a calit &ii ,i de a#eliorare a co(turilor de produc&ie. 9$ 1AJ= ?ero+ a (u(&i$ut rezolvarea pro%le#elor echipei pri$ *$cura:area u$or di(cu&ii (ecrete de dou ori pe zi. 9$ 1AJ= @olvo a (chi#%at li$iile tradi&io$ale de a(a#%lare cu echipe auto$o#e. Tot *$ 1AJ= i$ovativele echipe de i$(tala&ii Cal#ar di$ ;uedia ale co#pa$iei @olvo au redu( de-ectele cu A=I. 9$ 1AA= Flori$a PoCer are 1A== de echipe de calitate ,i aproape -iecare a$'a:at -ace parte di$tr7 o echip . Dero+ are #ai #ult de 7=== de echipe de cre,tere a calit &ii *$ care (u$t i#plica&i aproape 7FI di$ to&i a$'a:a&ii. <$ (tudiu al lui I$du(trB KuiL arat c u$ (-ert di$ or'a$iza&iile A#ericii de /ord e+peri#e$teaz cu echipe de (i$e (t t toare. &.&./. Avanta0ele 1i de2avanta0ele ec,ipel r For#area echipelor de lucru *$cepe cu o decizie la $ivel de v0r- al or'a$iza&iei) pri$ care (e *$cura:eaz ,i chiar (e cere a$'a:a&ilor ( lucreze *$ echipe. >ip(a (pri:i$ului #a$a'e#e$tului reprezi$t cauza $u# rul u$u a e,ecului echipelor. Avantaje: A(i'ur u$ #ediu puter$ic #otivat ,i u$ cli#at de #u$c #ai %u$1 8e&i$erea ,i re(po$(a%ilitatea co#u$ a(upra (arci$ii1 R (pu$(ul rapid la (chi#% rile teh$olo'ice1 Cla(i-ic ri ale locurilor de #u$c #ai pu&i$e ,i #ai (i#ple1 8ele'area e-icace a (arci$ilor de #u$c 1 Fle+i%ilitate cre(cut *$ atri%uirea (arci$ilor1 A$'a:a#e$tul co#u$ -a& de o%iective ,i valori1 Mai %u$a apreciere de (i$e1 Cre,terea e-icie$&ei co#u$ic rii1 8ecizii #ai %u$e1 8ezvoltarea aptitudi$ilor per(o$ale) ;i(te#e de ate$&io$are rapid a(upra pro%le#elor. Dezavantaje: Pot -i co$(u#atoare de ti#p1 u$eori $u la( ti#p pe$tru #u$ca o%i,$uit 1 Par co$-uze) dezordo$ate ,i (c pate de (u% co$trol1 Pot cauza co$-uzii ale rolurilor1 ;u$t v zute $e'ativ de c tre oa#e$ii de ,coal veche c rora le place ordi$ea ,i co$trolul1 /ece(it ti#p *$delu$'at3!7F a$i4 pe$tru a aduce rezultate1 /ece(it tra$(-or#area oa#e$ilor. Cercet torii au a:u$( la co$cluzia c e-icacitatea echipelor e(te i$-lue$&at de atitudi$ea #e#%rilor -a& de or'a$iza&ie. &.&.3. Elementele unei ec,ipe Echipele pot -i alc tuite *$ diver(e (copuri ,i pot lua #ai #ulte -or#e. Proce(ul de -or#are a echipelor are la %az patru ele#e$te. F

Echipa e+ecutiv de *#%u$ t &ire c reia *i apar&i$e i$i&iativa or'a$iz rii di-eritelor tipuri de echipe >iderul echipei Me#%rii echipei Pro#otorul echipei. Echipa executiv de m unt!ire e(te echipa #a$a'erial re(po$(a%il pe$tru *$tre'ul proce( de *#%u$ t &ire care va (ta%ili ce tip de echip (e va crea pe$tru rezolvarea pro%le#elor. Echipa e+ecutiv de *#%u$ t &ire) ide$ti-ic ,i apro% (arci$a pe care va tre%ui ( o *$depli$ea(c echipa) ale'e u$ lider) de o%icei pe ci$eva ce are cu$o,ti$&e le'ate de activitatea re(pectiv ,i cu a:utorul liderului (ta%ile,te #e#%rii echipei. 8up aceea va deter#i$a #i(iu$ea echipei. Mi(iu$ea tre%uie -or#ulat co$ci( ,i a(t-el *$c0t ( o-ere #e#%rilor echipei o i#a'i$e clar a(upra #otivului pe$tru care ea e+i(t . "iderul echipei e(te per(oa$a) care va co$duce echipa. Pri$tre datoriile leaderului de echip (e e$u# r . 7 ( coordo$eze ,edi$&ele ,i activit &ile echipei1 7 ( 7i *$ve&e pe #e#%ri cu# ( procedeze1 7 ( pro#oveze ,i ( (u(&i$ (i$er'ia echipei1 7 ( *$cura:eze participarea #e#%rilor la activit &ile echipei - r ai o%li'a1 7 ( duc la *$depli$ire #i(iu$ile di(cutate *$ ,edi$&e1 7 ( a:ute echipa ( 7,i #o$itorizeze ,i ( 7,i evalueze rezultatele1 7 ( a(i'ure co$ti$uitatea lucrului *$ echip . #em rii echipei. Ma$a'e#e$tul participativ (e %azeaz pe ideea de a per#ite a$'a:a&ilor ( 7i a:ute pe #a$a'eri ( ia decizii %u$e. 9$tre'ul co$cept de (i$er'ie (e %azeaz pe ideea (i#pl c dou capete :udec #ai %i$e dec0t u$ul. 8ac liderul echipei are rolul de a *$dru#a) #e#%rii echipei tre%uie ( 7,i a(u#e re(po$(a%ilitatea pe$tru *$depli$irea cu (ucce( a (arci$ii. 8atoriile #e#%rilor echipei (u$t. 7 di(po$i%ilitatea de a7,i e+pri#a opi$iile (au (e$ti#e$tele1 7 participarea activ 1 7 a(cultarea cu ate$&ie1 7 '0$direa creatoare1 7 cura:ul de a (olicita o pauz atu$ci c0$d e(te $ece(ar1 7 prote:area drepturilor celorlal&i #e#%ri1 7 evitarea di(co$ti$uit &ilor *$ co#u$icare. $romotorul echipei. 9$ u$ele or'a$iza&ii pro#otorul e(te u$ #e#%ru depli$ al echipei. Alte or'a$iza&ii cred c pro#otorul tre%uie ( -ie u$ e+pert (au ( di(pu$ de cu$o,ti$&e va(te privi$d lucrul *$ echip . E+i(t trei tipuri de pro#otori. I$te'ratorul (au coordo$atorul ;peciali(tul *$ activit &i de 'rup Co$duc torul de ,edi$& . I$te'ratorul (au coordo$atorul poate ( :oace rolul de a(i(te$t al liderului. 9$datoririle ace(tuia co$(tau *$ coordo$area activit &ilor echipei ,i *$ co#u$icarea cu per(oa$ele a-late *$ a-ara (-erei de ac&iu$e a ace(teia. ;peciali((tul *$ activit &i de 'rup :oac rolul pro#otorului propriuzi() acela de a -acilita orie$tarea echipei c tre proce(. El $u e(te u$ #e#%ru per#a$e$t al echipei. Rolul ( u e(te acela de a i$(trui) a$tre$a ,i (u(&i$e echipa. Co$duc torul de ,edi$& e(te o per(oa$ care co$duce o ,edi$& de i$(truire (au u$ (e#i$ar u$de $u e(te $ece(ar preze$&a u$ui pro#otor tradi&io$al. El e(te u$ e+pert *$ pro%le#a (au do#e$iul dez% tut *$ ,edi$& . &.&.4. Tipuri de ec,ipe 6

9$ -u$c&ie de (copul pe$tru care (u$t *$-ii$&ate pute# avea ur# toarele tipuri de echipe. Echipe departa#e$tale de *#%u$ t &ire1 Echipe de *#%u$ t &ire a proce(elor (au #ulti-u$c&io$ale1 Cercuri de calitate1 Echipe operative1 Echipe de lucru auto$o#e (au autoco$du(e1 2rupuri operative. Echipa departamental de m unt!ire e(te co#pu( di$ a$'a:a&ii u$ui departa#e$t care (u$t (u%ordo$a&i aceluia,i #a$a'er. Mai e(te de$u#it ,i echipa de lucru o%i,$uit . Echipele departa#e$tale de *#%u$ t &ire *$cep de o%icei pri$ a e-ectua o a$aliz a activit &ii departa#e$tului pe$tru a -or#ula o #i(iu$e) pe$tru a (ta%ili ci$e (u$t %e$e-iciarii co#parti#e$tului re(pectiv ,i i$dicatorii care vor -i utiliza&i pe$tru evaluare. Echipa departa#e$tal de *#%u$ t &iri are te$di$&a ( (e co$ce$treze doar a(upra acelor cate'orii de pro%le#e pe$tru a c ror rezolvare di(pu$e de i$-or#a&iile) cu$o,ti$&ele) e+perie$&ele ,i de (ur(ele $ece(are -ii$d autorizat ( i#ple#e$teze (olu&ii cu u$ $u# r redu( de apro% ri di$ a-ar (au chiar - r a(e#e$ea apro% ri. Acea(t echip e(te co$du( de o%icei de #a$a'erul de departa#e$t (au de u$ (uprave'hetor. Echipa (e *$tru$e,te pe$tru o or ) odat pe ( pt #0$ pe o perioad $edeter#i$at . ;u$t (ta%ilite pro%le#ele departa#e$tale ,i (e va alc tui o li(t de priorit &i pe$tru rezolvarea lor. Echipa de m unt!ire a proce%elor %au multifunc!ional. ;u$t 'rupuri de lucru care adu$ *#preu$ oa#e$i cu (pecialit &i -u$c&io$ale di-erite pe$tru a i$ve$ta) proiecta (au a livra #ai %i$e u$ produ( (au u$ (erviciu. Me#%rii echipei (u$t ale,i de co$ducere) (au de per(oa$e i#plicate pro-u$d *$ proce(ul vizat pe$tru *#%u$ t &ire. 9$ u$ele cazuri (e or'a$izeaz (curte ,edi$&e pe perioade #ai *$delu$'ate de u$a (au dou ore pe ( pt #0$ ) ti#p de ,a(e lu$i (au #ai #ult. Echipa de *#%u$ t &ire a proce(elor ide$ti-ic pro%le#ele de proce( care vor -i corectate cu a:utorul u$ei echipe operative. 9$ ti#p ce echipa de *#%u$ t &ire a proce(ului -u$c&io$eaz *$ co$ti$uare) echipa operativ (e *$tru$e,te doar p0$ la rezolvarea pro%le#ei de proce( (e#$alat . &ercurile de calitate ;e re-er la tipul de echip care a per#i( Mapo$iei ( e+celeze *$ a$ii 1A7J. 8e a(e#e$ea ace(t lucru a i$i&iat #i,carea de #a$a'e#e$t participativ di$ A#erica de /ord a,a cu# (e cu$oa,te azi. Cercurile de calitate (u$t co$(tituite di$ 'rupuri de a$'a:a&i apar&i$0$d tuturor $ivelurilor di$tr7 o oir'a$iza&ie care (e reu$e(c periodic *$ #od volu$tar pe$tru a di(cuta ,i a e#ite reco#a$d ri cu privire la diver(e pro%le#e) de pild re-eritor la #odi-icarea practicilor de lucru. Caracteri(ticile opera&io$ale ale cercurilor de calitate (u$t ur# toarele. 7 A(ocierea #e#%rilor la cercurile de calitate are loc volu$tar) #e#%rii put0$d opta oric0$d pe$tru a (e retra'e1 7 Me#%rii cercului (u$t cei care (electeaz pro%le#ele pe$tru a -i dez% tute ,i propu$ proiectele *$ vederea (olu&io$ rii lor1 7 Pe$tru a ' (i (olu&iile pro%le#elor co$(iderate) #e#%rii cecrurilor de calitate (e -olo(e(c de cele 7 i$(tru#e$te de %az ale co$trolului de calitate. Fi,a de *$re'i(trare1 2ra-icul1 8ia'ra#a Parreto Hi(to'ra#a 8ia'ra#a cauze N e-ect 8ia'ra#a de di(per(ie Fi,a de co$trol ;olu&iile (u$t evaluate *$ ter#e$ de e-icie$& a co(turilor. 8e(coperirile) (olu&iile ,i reco#a$d rile cercurilor de calitate (u$t preze$tate #a$a'e#e$tului (uperior pe$tru co#e$tarii ,i 7

apro%are. 8ac (u$t aplica%ile) reco#a$d rile cercurilor de calitate (u$t i#ple#e$tate. 8ac ace(t lucru $u e(te po(i%il) departa#e$tul re(po$(a%il pe$tru pu$erea *$ aplicarea a reco#a$d rilor) vor #e$&i$e u$ dialo' cu #e#%rii cercului privi$d pro're(ul o%&i#ut *$ po(i%ilitatea i#ple#et rii ace(tora. Odat i#ple#e$tate (olu&iile) cercul de calitate va #o$itoriza e-ectele ace(tora ,i (e va '0$di la alte *#%u$ t &iri viitoare. 9$ ulti#ul ti#p popularitatea cercurilor de calitate a (c zut at0t pe co$ti$e$tul $ord a#erica$ c0t ,i *$ Europa. Pri$tre cauzele e,u rii #i,c rii cercurilor de calitate (e $u# r ,i ur# toarele. 7 (pri:i$ #a$a'erial i$(u-icie$t1 7 pre' tire i$adecvat a leaderului (au a #e#%rilor1 7 pu%licitate i$ter$ $ecore(pu$z toare1 7 r (pu$( #a$a'erial li#itat -a& de reco#a$d rile cercurilor de calitate1 7 (electarea ,i di(cutarea u$or pro%le#e prea pu&i$ releva$te. Echipele operative O echip operativ are (arci$a de a rezolva o pro%le# ) dup care ea (e dizolv . Ma$a'erii ale' #e#%rii echipei operative care (u$t (elec&io$a&i pe %aza e+perie$&ei lor *$ do#e$iul re(pectiv. Pro%le#a de rezolvat $u e(te de o%icei ur'e$t . Echipa poate or'a$iza *$tru$iri (curte pe parcur(ul u$or perioade lu$'i de ti#p) (au dac pro%le#a e(te #ai pre(a$t ) ,edi$&e #ai lu$'i *$tr7u$ i$terval de ti#p (curt. Echipele de lucru autonome %au autocondu%e Echipa de lucru cu #a$a'e#e$t propriu e(te o echip care (e 'e(tio$eaz (i$'ur ) - r i$terve$&ia co$ducerii (uperioare. Ea r (pu$de de (ta%ilirea %u'etului propriu) de 'e(tiu$ea re(ur(elor (ale) (au de a$'a:area (au co$cedierea per(o$alului propriu. Echipa de lucru auto$o# $u -u$c&io$eaz *$ orice co$di&ii. Pe$tru (ucce(ul ace(tor echipe (u$t vizate. $atura (arci$ii) co#pozi&ia 'rupului ,i di-erite #eca$i(#e de (pri:i$. 9$ ceea ce prive,te $atura (arci$ii) e+per&ii reco#a$d ca (arci$ile ace(teia ( -ie co#ple+e ,i (ti#ulatoare care ( (olicite u$ 'rad ridicat de i$terdepe$de$& *$tre #e#%rii echipei pe$tru a putea -i realizate. Echipa auto$o# are $evoie de o i$terac&iu$e co$(idera%il ,i de o #are coeziu$e *$tre #e#%rii lor. Pe$tru a a:u$'e la *$&ele'erea ,i *$crederea $ece(are) aparte$e$&a la 'rup tre%uie ( -ie relativ (ta%il . O echip autoco$du( ar tre%ui ( -ie c0t (e poate de #ic ) pe$tru a #i$i#iza pro%le#ele de coordo$are ,i cli#at (ocial. Me#%rii u$ei echipe auto$o#e tre%uie ( ai% u$ $ivel ridicat de cu$oa,tere) re-eritor la (arci$a de *$depli$it ,i ( di(pu$ de a%ilit &i (ociale pe$tru a putea co#u$ica e-icace ,i a rezolva co$-lictele. 9$ ceea ce prive,te diver(itatea #e#%rilor acea(ta tre%uie ( -ie (u-icie$t de #are) pe$tru a aduce o varietate de per(pective ,i a%ilit &i -a& de (arci$a de realizat. Pe de alt parte e(te $ece(ar ,i o a$u#it o#o'e$itate a #e#%rilor pe$tru a putea lucra *#preu$ . Co#pozi&ia core(pu$z toare a u$ei echipe autoco$du(e (e poate o%&i$e) per#i&0$d ace(teia ( 7,i alea' (i$'ur #e#%rii pe %aza u$or criterii de (elec&ie clari-icate *$ preala%il) p (tr0$d o a$u#it (uprave'here di$ partea (erviciului de re(ur(e u#a$e. Pe$tru ca echipa autoco$du( ( devi$ ,i ( (e #e$&i$ e-icace are $evoie de (pri:i$ #a$a'erial. ;uportul co$ducerii (uperioare (e poate co$cretiza *$tr7o i$(truire e+te$(iv ) a(i'urat #e#%rilor echipei ,i *$cura:area ace(teia *$ ac&iu$ile de o%(ervare) evaluare ,i co$(olidare a propriului co#porta#e$t *$dreptat (pre (cop. Grupul operativ are *$ 'e$eral (arci$a de a (e ocupa de o pro%le# -oarte i#porta$t . Me#%rii ( i (e *$tru$e(c *$ ,edi$&e lu$'i) u$eori de p0$ la 12 ore pe zi) 7 zile pe ( pt #0$ pe o perioad (curt . Ace(tor echipe li (e *$credi$&eaz *$ 'e$eral) rezolvarea u$or pro%le#e de i#porta$& #a:or ,i de #are ur'e$& . 8e o%icei activitatea 'rupului are prioritate -a& de toate celelalte activit &i) care (e de(- ,oar *$ or'a$iza&ie. 2rupurile operative (e -or#eaz atu$ci c0$d u$ proce( de produc&ie e(te *$trerupt o perioad #ai lu$' de ti#p di$ cauza u$or pro%le#e privi$d (i'ura$&a *$ e+ploatare. 2rupul operativ e(te J

-or#at di$ #a$a'eri) participarea -ii$d o%li'atorie iar liderul ,i #e#%rii 'rupului (u$t (electa&i pe %aza e+perie$&ei *$ do#e$iul re(pectiv. &.&.5. Re*uli de 6a2' 7n .unc(i narea ec,ipei Re'ulile care prive(c -or#area echipei. Pri#ul pa( *l reprezi$t de-i$irea (copului echipei pe %aza (u%iectului (au a pro%le#ei ce va -i e+a#i$at . 8e a(e#e$ea (u$t (peci-icate *$ ter#e$i -i$ali pa,ii provizorii ,i u$ele *$tre% ri cheie. ;e vor de(crie activit &ile cheie pe care (e pre(upu$e c echipa le va *$depli$i. >a $evoie (e (olicit u$ pla$ de lucru) 'ra-ice) rapoarte ,i preze$t ri. ;e ide$ti-ic rezultatele a,teptate de la echip *$ ter#e$i de *#%u$ t &iri) eco$o#ii) c0,ti'uri (au %e$e-icii. ;e ide$ti-ic re(ur(ele di(po$i%ile echipei. ;e ide$ti-ic tipul ,i -recve$&a raport rilor ,i co#u$ic rilor a,teptate di$ partea echipei) i$clu(iv ci$e tre%uie ( pri#ea(c e+tra(e ale proce(elor ver%ale ,i ale oric ror rapoarte provizorii ale echipei. ;e precizeaz re'ulile la care echipa e(te a,teptat ( adere (au pe care tre%uie ( le cu$oa(c . ;e ide$ti-ic aptitudi$ile ,i capacit &ile $ece(are echipei pe$tru a7,i *$depli$i (arci$ile. ;e ide$ti-ic $ivelul de autoritate pe care *l va avea echipa) ce decizii poate (au $u poate ( ia ,i li#itele %u'etare. Atu$ci c0$d o echip e(te -or#at pe$tru a e-ectua o (arci$ (au pe$tru a rezolva o a$u#it pro%le# ) tre%uie ( i (e atri%uie u$ $ivel clar de autoritate) de-i$i$d li#itele *$ care poate ac&io$a *$ #od auto$o#. Chiar ,i *$ (tructurile tradi&io$ale de #a$a'e#e$t) autoritatea de a lua decizii) ade(ea $u e(te clar . >a *$ceputul co$(tituirii lor echipele *,i atri%uie u$eori #ai #ult autoritate dec0t au cu adev rat $evoie. ;e ale'e o echip de %az pe$tru a (ta%ili a'e$da pri#ei ,edi$&e ,i pe$tru a ide$ti-ica pri#ul pa(. ;ta%ilirea calit &ii de #e#%ru al echipei. O echip poate i$clude o *$trea' u$itate de lucru (au poate i$clude oa#e$i di$ toat or'a$iza&ia) i$clu(iv per(o$al ce lucreaz cu ora) ,i per(oa$e di$ #a$a'e#e$tul de v0r-. Ori de c0te ori e(te po(i%il e(te %i$e ( (e caute volu$tari pe$tru a -i #e#%ri ai echipei. Oa#e$ilor c rora li (e cere ( -ie #e#%ri ai echipei le lip(e,te ade(ea a$'a:a#e$tul -a& de proce(ul de(- ,urat *$ echipe ,i ac&io$eaz pe$tru a (u%#i$a proce(ul echipei. 8ac $u e+i(t volu$tari pe$tru a ocupa u$ loc vaca$t echipa tre%uie ( caute alte (olu&ii. /u e(te %e$e-ic ( (e la(e pozi&iile vaca$te) $eocupate) perioade lu$'i de ti#p) *$ a-ara cazului *$ care #e%rii (u$t de acord cu acea(ta. E+i(t #o#e$te -avora%ile ,i #o#e$te $e-avora%ile pe$tru a i$troduce u$ $ou #e#%ru *$ echip . 9$ 'e$eral o echip care are pro%le#e) (au a i$trat deodat *$tr7o $ou -az de dezvoltare) $u va *$t0#pi$a prea %i$e u$ $ou #e#%ru. Cu c0t e(te #ai #are proce$tul #e#%rilor $oi di$tr7o echip e+i(te$t de:a) cu at0t i$cluderea lor va *$t0#pi$a o #ai #are rezi(te$& . Pe$tru cea #ai %u$ -u$c&io$are a echipei e(te $ece(ar o i$(truire #i$i# a tuturor #e#%rilor echipei cu# ar -i aptitudi$ile i$terper(o$ale) aptitudi$ile de lider ,i aptitudi$ile de rezolvare a pro%le#elor. 8eter#i$area # ri#ii opti#e a echipei. 8ac (copurile ,i (arci$ile echipei (u$t co#ple+e ,i $ece(it aptitudi$i co$(idera%ile) echipele #ici de 6712 #e#%ri (u$t cele #ai e-icace. 8ac (arci$ile (u$t relativ (i#ple ,i redu$da$te echipele pot -i (u-icie$t de #ari pe$tru a (e co$cretiza *$ ceva ce poate -i co$du(. 8ac echipa e(te re(po$(a%il pe$tru o (arci$ care $ece(it #ult O$oC7hoC teh$olo'ic) # ri#ea echipei tre%uie ( -ie de(tul de #are pe$tru a i$clude oa#e$ii care pot e-ectua #u$ca precu# ,i pe cei care co$duc (au chiar proiecteaz produ(ul. Privi$d orie$tarea $oilor #e#%ri) cade *$ re(po$(a%ilitatea echipei ,i $u a $oilor #e#%ri. Orie$tarea tre%uie ( ai% loc *$ ter#e$ de != de zile de la pla(area *$tr7o echip ) ,i tre%uie ( i$clud . 7 o vedere 'e$eral a(upra i$(truc&iu$ilor (peci-ice acelei achipe1 A

7 o a$aliz a i(toriei echipei ,i a (copului ei *$ -or#are1 7 o a$aliz a proce(elor ver%ale ale echipei) cu (u%li$ierea deciziilor luate de cur0$d1 7 *#p r&irea tuturor i$-or#a&iilor ,i datelor i#porta$te1 7 o di(cu&ie a(upra rolurilor ,i re(po$(a%ilit &ilor co$ve$ite la $ivelul echipei. O #odalitate de a orie$ta $oii #e#%ri e(te e(te de a7i pu$e ( i$tervieveze !7" oa#e$i di$ echip pe$tru a a-la i$-or#a&ii (peci-ice. O alt op&iu$e e(te de a7l pu$e pe $oul #e#%ru ( lucreze cot la cot cu u$ #e#%ru vechi al echipei. Privi$d (coaterea u$ui #e#%ru di$ echip ) reprezi$t u$ act de -oarte #are (e#$i-ica&ie at0t pe$tru #e#%ru c0t ,i pe$tru echip . C0$d u$ei per(oa$e i (e cere ( p r (ea(c o echip (au p r (e,te o echip di$ proprie i$i&iativ r #0$e la latitudi$ea echipei ( -ac -a& (itua&iei c0t #ai %i$e cu puti$& . Odat ce echipa a a:u$( la co$cluzia c u$ #e#%ru al echipei $u lucreaz e-icace) (e va recur'e la acea procedur -or#at di$ ! etape. 1. Acordul ( u de a co$(ulta li(ta 5a:ut 7o%(truc&io$eaz 6 care de-i$e,te co#porta#e$tele accepta%ile ,i i$accepta%ile *$ echip ,i cer a$'a:a#e$tul #e#%rului de a (e (chi#%a1 2. 8ac #e#%rul re-uz ( re(pecte a$'a:a#e$tul liderul echipei ,i o%(ervatorul de proce( aduc rezultatul *$t0l$irii *$ -a&a echipei pe$tru di(cu&ii. E(te $ece(ar o decizie u$a$i# di$ partea echipei pe$tru a (coate u$ #e#%ru di$ echip . !. >iderul echipei (au ci$eva de(e#$at de echip (e *$t0l$e,te cu #e#%rul di-icil ,i *i tra$(#ite decizia echipei.Cercet rile au (co( *$ evide$& -aptul c $u e(te de prea #are -olo( i$vitarea #e#%rului pe$tru o ,edi$& -i$al pe$tru a *$cerca ( (e rezolve lucrurile. C0$d o per(oa$ e(te (coa( di$tr7o echip $e pute# a,tepta la o reac&ie puter$ic di$ partea re(tului echipei. Eli#i$area u$ui #e#%ru al echipei (coate la iveal $ivelul ati$( de a$+ietate) a(ociate cu $evoia de apro%are ,i a-iliere. Comportamente care ajut munca n echip. o Pu$ctualitatea1 o Participarea1 o A$'a:area *$ co#u$ic ri de(chi(e) o$e(te1 o A(cultarea pe$tru a *$&ele'e1 o @or%irea pe$tru a -i *$&ele(1 o Re(pectarea pro'ra#ului1 o Atitudi$e opti#i(t ) pozitiv -a& de echip 1 o ;e critic ideile ,i $u #e#%rii1 o ; (e &i$ de cuv0$t1 o ; ia pro%le#ele *$ (erio(1 o ; -ie oa#e$i de *$credere1 o ; -ie re(po$(a%ili1 o ; (pu$ ceea ce '0$de(c ,i (i#t1 o ; -olo(ea(c e+pre(ii ,i '0$duri ca 5$oi6) ,i $u 5eu61 o ; 7,i arate a$'a:a#e$tul pe$tru ca lucrurile ( #ear' 1 o ; ai% (i#&ul u#orului1 o ; 7,i (ta%ilea(c roluri clare) de-i$ite1 o ; 7,i -i+eze o%iective ,i ter#e$e de realizare reali(te1 o ; di(tri%uie #u$ca *$ #od e'al. Comportamente care obstrucioneaz munca echipei: o Atitudi$e $e'ativ ,i -oarte critic 1 o Atac la per(o$alitate1 1=

o o o o o o o o o o

Co#porta#e$t do#i$a$t) #a$ipulator1 Folo(irea de *$:ur turi ,i e+pre(ii $epotrivite1 ;chi#%area (u%iectului1 I$terpretarea celor (pu(e de al&ii *$ #od (electiv1 A -i de acord cu totul1 C utarea (i#patiei1 /eate$&ia ,i #a$i-e(tarea plicti(ului1 <tilizarea e+pre(iei 5voi61 Mudecarea altora1 Preocuparea cu altceva *$ ,edi$&e) care di(tra'e ate$&ia.

A(pecte privi$d cererile de de#i(ie Ori de c0te ori apare o cerere de de#i(ie) echipa tre%uie ( -ac toate e-orturile pe$tru a e-ectua o *$trevedere -i$al ) pe$tru a deter#i$a) a (coate la iveal de ce ,i7a dat de#i(ia #e#%rul re(pectiv. 9$ cadrul ace(tui i$terviu (e vor pu$e *$tre% ri de 'e$ul. 8e ce ai deci( ( p r (e,ti echipaP Cu# a -u$c&io$at proce(ul pe$tru ti$eP Ce tre%uie *#%u$ t &itP Ce ar tre%ui ( r #0$ la -elP Ai (i#&it c ai avut parte de o i$(truire adecvat P Ai (i#&it c ai avut (pri:i$ di$ partea echipeiP Ce ai (chi#%a *$ -elul *$ care echipa a%ordeaz (arci$ileP Ce ai (chi#%a *$ -elul *$ care echipa trateaz rela&iileP E+i(t pro%le#e pe care $u puteai ( le di(cu&i *$ cadrul echipei ,i pe care vrei ( le di(cu&i acu#P 8ac (e (chi#% circu#(ta$&ele te7ai '0$di ( te *$torci *$ echip P 8e ce daP 8e ce $uP. Ma:oritatea #e#%rilor echipei a(cu$d #otivele pe$tru care pleac pe$tru a p (tra rela&iile. Chiar ,i a,a e(te i#porta$t ca #e#%rii echipei ( (coat la (upra-a& pro%le#ele ,i co$-lictele a(cu$(e. <$eori u$ priete$ (au doi #ai apropia&i *l pot -ace pe i$divid ( di(cute adev ratele pro%le#e. Cauze ale e,ecului echipei o ;tructura ei e(te i$co#pati%il cu (tructura or'a$izatoric ierarhic 1 o 8uce lip(a u$ui (pri:i$ ,i a$'a:a#e$t vizi%il di$ partea #a$a'e#e$tului1 o ;e co$ce$treaz a(upra *$depli$irii (arci$ilor *$ detri#e$tul #u$cii de *#%u$ t &ire a rela&iilor di$tre #e#%ri1 o Me#%rii ei $u au autodi(cipli$ ,i $u7,i a(u# re(po$(a%ilitatea pe$tru propriile lor ac&iu$i ,i co#porta#e$te1 o Echipa are prea #ul&i #e#%ri ,i duce lip(a u$ei (tructuri puter$ice) $ece(are pe$tru a -ace -a& u$ei echipe #ari1 o Echipa a avut parte de o co$ducere precar di$ i$teriorul (auQ,i e+teriorul echipei1 o Or'a$iza&ia $u a putut ( utilizeze e-orturile echipei *$ vreu$ #od -olo(itor1 o Me#%rii $u au -o(t i$(trui&i *$dea:u$(.

I.).&. F$RMAREA EC#I"EI

11

&.).&.Etapele de2v lt'rii ec,ipei Modelul cel #ai cu$o(cut ,i #ai r (p*$dit de evolu&ie a echipei pre(upu$e ci$ci (tadii. -or#area) etapa de a'ita&ie) $or#area) etapa de -u$c&io$are ,i *$treruperea activit &ii. Formarea 9$ acea(t etap apare u$ 'rad co$(idera%il de a$+ietate. Me#%rii echipei pu$ *$tre% ri care re-lect i$tere(ul cu privire la rolurile atri%uite 7 #ai ale( la $atura rolului de co$ducere 7,i la re(ur(ele care le (tau la di(pozi&ie. I$divizii di$ cadrul echipei caut i$-or#a&ii de(pre al&i #e#%ri) #ai ale( le'ate de background-ul ace(tora ,i e+perie$&a *$ tipul de (arci$ pe care echipa tre%uie ( o e+ecute. 8ea(e#e$i) #e#%rii vor cere i$-or#a&ii de(pre re'ulile care vor i$-lue$&a #etodele de lucru. 9$ ace(t (tadiu i$cipie$t) participa$&ii pot -i relativ precau&i cu privire la i$-or#a&ia pe care o divul' . Aprecierile i$i&iale de(pre ceilal&i (e vor %aza) pri$ ur#are) pe cu$o,ti$&e li#itate. Cea #ai i#porta$t (arci$ e(te (ta%ilirea clar ,i de co#u$ acord a o%iectivelor. Etapa de agitaie 9$ ti#pul ace(tui (tadiu apar co$-lictele *$tre i$divizi ,i (u%'rupuri. ;u$t vizate ale'erile) autoritatea ,iQ(au co#pete$&a coordo$atorului) iar #e#%rii $u accept eve$tuale *$cerc ri de do#i$are di$ partea co$ducerii. Me#%rii pu$ (u% (e#$ul *$tre% rii releva$&a ,i practica%ilitatea (arci$ii i#pu(e. 8e a(e#e$ea) te$(iu$ile late$te ie( la (upra-a& ) i$divizii (e #a$i-e(t i$te$() (u(&i$*$d opi$ii co$trare. Ace(t (tadiu (e caracterizeaz ,i pri$ o$e(titate ,i de(chidere *$ rezolvarea diver'e$&elor. >iderul tre%uie ( *$cura:eze apla$area $e*$&ele'erilor pe$tru a o%&i$e co$ce$trarea tuturor participa$&ilor a(upra o%iectivelor co#u$e. 8e a(e#e$ea) tre%uie ( creeze *$credere) ( (ta%ilea(c rolurile *$ echip ,i (trate'iile de rezolvarea e co$-lictelor. Normarea 9$ ti#pul $or# rii are loc rezolvarea co$-lictelor ,i echipa *$cepe ( a%ordeze (arci$a di$ per(pectiva u$ei cooper ri pozitive. ;e *$toc#e(c pla$uri ,i (e (ta%ile(c (ta$darde. Apar $or#e (au re'uli acceptate ,i #oduri de lucru re-eritoare la co#porta#e$tul i$dividual ,i colectiv. Me#%rii *,i *#p rt ,e(c #ai u,or p rerile ,i (e$ti#e$tele) dezvolt*$du7(e o re&ea de (pri:i$ reciproc. Coordo$atorul tre%uie ( per#it echipei a(u#area u$ei re(po$(a%ilit &i #ai #ari cu privire la pla$i-icare ,i proce(e) *$' dui$du7le chiar u$ele 're,eli ,i *$cura:0$d re-lectarea ulterioar a(upra ace(tora. E(te i#porta$t ( (e i#pu$ $or#e *$ co$-or#itate cu $evoile or'a$iza&iei) pe$tru c echipele ar putea (ta%ili ,i re'uli *#potriva u$ei -u$c&io$ ri e-icie$te 3de e+e#plu) tolerarea lip(ei de pu$ctualitate la lucru (au a a%(e$&ei la ,edi$&e4. Etapa de funcionare Me#%rii echipei *$cep ( vad rezultatele date de co$ce$trarea co$(tructiv a e$er'iei a(upra (arci$ii co#u$e. ;e (ta%ile,te o (tructur de lucru e-icie$t ) *$ #i:locul c reia i$divizii (e (i#t %i$e ,i *$cep ( cola%oreze #ai rela+a&i. Co$duc torul $u #ai e $evoit ( i$tervi$ *$ -iecare zi) #e#%rii realiz0$d ,i accept0$d acea(t (chi#%are. >a ace(t $ivel tre%uie or'a$izate (i(te#e de revizuire re'ulat pe$tru ca echipa ( dea ra$da#e$t *$ co$ti$uare ,i ( -ie *$ le' tur cu #ediul *$ care ac&io$eaz . ntreruperea acti!itii >a ace(t (tadiu $u a:u$') de re'ul ) toate echipele) dar) *$ ti#p) #e#%ri i#porta$&i vor p r (i 'rupul) iar proiecte #a:ore vor -i -i$alizate (au *$trerupte. E(te i#porta$t ca e-ectele ace(tor (chi#% ri a(upra e+i(te$&ei echipei ( -ie recu$o(cute. u$ele pot re're(a la (tadii a$terioare *$ -u$c&ie de $ivelul de #aturitate) (ta%ilitate ,i rata (chi#% rilor. /u toate 'rupurile ur#eaz acea(t (che# . Pute# co$(tata) *$ u$ele cazuri) reluarea u$or etape pe$tru a le parcur'e 'radat) la diver(e $iveluri. Co$duc torii pot *$cura:a ace(t lucru pri$ i$troducerea u$ui proce( de dezvoltare e-icie$t) (ta%ilirea u$ui (cop %i$e de-i$it) o%&i$erea u$or co$(eci$&e (ati(- c toare 3eve$tual) creative4 de pe ur#a rezolv rii co$-lictelor) i#pu$erea u$or roluri clare ,i a u$or $or#e pozitive) a(i'urarea u$ei %u$e -u$c&io$ ri a echipei ,i a u$ei de(p r&iri co$(tructive ,i #oder$e dup *$depli$irea (arci$ii. Pe$tru (ucce(ul u$ei echipe e(te $ece(ar a(i'urarea u$ei co#po$e$&e adecvate) acord0$d ate$&ie #odalit &ilor de (elec&ie.

&.).). Cum in.luen(ea2' per! nalitatea munca 7n ec,ip' Tipul de per(o$alitate 5Ei' FiveR (e re-er la u$ #odel de caracter puter$ic pe care *l pute# utiliza *$ e+a#i$area a#e(tecului de per(o$alit &i di$tr7o echip ,i e-ectele a(upra activit &ii ace(teia. Modelul de(crie ci$ci di#e$(iu$i ale per(o$alit &ii. o Receptivitatea la e+perie$& 7 -a$tezie) activit &i) idei1 12

o Co$,tii$ciozitatea 7 co#pete$& ) di(cipli$ ,i autodi(cipli$ 1 o E+trovertire 7 (e$ti#e$te pozitive) (ocia%ilitate ,i c ldur 1 o A'rea%ilitate 7 *$credere) (i$ceritate ,i %l0$de&e 1 o /ervozitate 7 a$+ietate) co$,tii$& de (i$e ,i vul$era%ilitate. Ace(te di#e$(iu$i ale per(o$alit &ii i$-lue$&eaz e-icie$&a #u$cii *$ echip *$( ele devi$ #ai #ult (au #ai pu&i$ i#porta$te *$ -u$c&ie de (arci$a de *$depli$it. 9$ echipele i$terdepe$de$te u$de pute# recu$oa,te ,i r (pl ti u,or co$tri%u&iile i$dividuale cel #ai #are (ucce( *l au cei care #u$ce(c di$ 'reu ,i cei pe care (e poate pu$e %az . Al&i #e#%ri *i prive(c pe ace,ti i$divizi co$,tii$cio,i ca -ii$d ele#e$tele de %az ale echipei) pe$tru c (e pot %aza pe ei pe$tru a7,i duce la cap t propriul rol. Co$,tii$ciozitatea e(te releva$t *$ cadrul 'rupului deoarece co$trolul ierarhic e(te redu( ,i apare) *$ co$(eci$& ) $evoia de autodi(cipli$ . Echipele co$(tituite di$ per(oa$e co$,tii$cioa(e ati$' per-or#a$&e *$alte) #ai ale( la $ivelul produc&iei ,i al pla$i-ic rii (arci$ilor. Cu toate ace(tea) 'rupurile cu 'rad *$alt de e+trovertire (u$t #ai %u$e *$ luarea deciziilor dec0t *$ produc&ie ,i pla$i-icare) pro%a%il datorit c ldurii ,i opti#i(#ului care7i a:ut pe #e#%ri ( *i co$vi$' pe ceilal&i ( le accepte hot r0rile. Pe$tru echipele care cer decizii i$'e$ioa(e (au i$ova&ii) receptivitatea) la -el ca e+trovertirea) e(te #ai i#porta$t dec*t co$,tii$ciozitatea. Cercet rile arat c cele #ai e-icie$te (u$t 'rupurile alc tuite di$ oa#e$i co$,tii$cio,i ,i -oarte e+traverti&i. /ivelul ridicat de a'rea%ilitate $u pare ( i$-lue$&eze per-or#a$&a. Echipele care $ece(it capacit &i creative -ac ca receptivitatea ( -ie o tr ( tur (e#$i-icativ . Pri$ ur#are) $ivelul ,i o#o'e$itatea e+trovertirii ,i co$,tii$ciozit &ii (u$t vitale pe$tru echipe. <$ (tudiu cele%ru re-eritor la pro%le#a per(o$alit &ii *$ (chip e(te SModelul Rolurilor *$ Echip 6) -or#ulat de Eell%i$. Ace(ta a-ir# c e+i(t $ou tipuri de per(o$alitate de 'rup ,i c *$ echip e(te $evoie de u$ echili%ru *$tre ele. Eel%i$ (u(&i$e c echili%rul celor $ou tipuri de roluri de echip e(te $ece(ar -u$c&io$ rii ace(teia. Pro-ilul per(o$alit &ii i$divizilor *$corporeaz de o%icei c0teva di$tre ace(te tipuri ,i a(t-el chiar *$ 'rupuri de trei (au patru per(oa$e pot e+i(ta tipuri de roluri pri$cipale ,i (ecu$dare care ( acopere cele $ou arii. Cele $ou tipuri de roluri *$ echip (u$t . "# Coordonatorul Coordo$atorul e(te cel care *i co$duce pe i$divizi. El tre%uie ( -ie *$crez tor) tolera$t) autoritar ,i dedicat (copurilor ,i o%iectivelor echipei. Coordo$atorul '0$de,te pozitiv) aprecii$d ati$'erea o%iectivelor) lupta ,i e-ortul celorlal&i. E(te o per(oa$ 5(u-icie$t de tolera$t ca ( *i a(culte pe #e#%ri) dar de(tul de -er# *$ re(pi$'erea (-aturilor ace(tora6. /u (e re#arc *$totdeau$a ,i) *$ 'e$eral) $u e(te *$ze(trat cu capacit &i i$telectuale deo(e%ite. $# %odelatorul Modelatorul e(te cel re(po$(a%il de (arci$a propu( ) av0$d o e$er'ie de%orda$t ,i o #otiva&ie puter$ic de a avea (ucce() (copul ( u -ii$d victoria. Modelatorul e(te dedicat realiz rii (copurilor) 5#odel0$du7i6 pe ceilal&i *$ acea(t direc&ie. @a provoca) (u(&i$e (au dezapro%a) a-i,0$d a're(ivitate *$ ur# rirea &elului. Preze$&a *$ echip a doi (au trei #odelatori poate duce la co$-licte) (up r ri ,i di(pute i$ter$e. &# 'eneratorul de idei E(te (peciali(tul *$ 'e$erarea ideilor cu u$ coe-icie$t de i$teli'e$& -oarte ridicat) o per(oa$ i$trovertit ) dar *$ acela,i ti#p do#i$a$t ,i ori'i$al . 2e$eratorul de idei are o atitudi$e radical -a& de -u$c&io$area corect (au de-icitar a echipei. ;e preocup *$ (pecial de che(tiu$i i#porta$te ,i $u de detalii. Pu$ctele (ale (la%e (u$t co#%ativitatea ,i te$di$&a de a $u da i#porta$& detaliilor practice. (# )nalistul resurselor E(te vor%a de i$dividul care $u (t $iciodat *$ %irou) dec*t cel #ult atu$ci c*$d vor%e,te la tele-o$. E(te per(oa$a care a$alizeaz ,a$(ele ,i (ta%ile,te co$tacte. A$ali(tul re(ur(elor e(te u$ %u$ $e'ociator care o%&i$e i$-or#a&ii pri$ (o$da:) preia ,i dezvolt ideile altora. E(te (ocia%il) e$tuzia(t ,i priceput 1!

la *$te#eierea le' turilor ,i cercetarea re(ur(elor di$ a-ara echipei. 8e-ectele (e(izate (u$t te$di$&a de -i -a(ci$at de o idee ur#at de pierderea i$tere(ului ,i -aptul c $u co$(tituie o (ur( ori'i$al de idei. *# +ealizatorii sau cei care implementeaz Ace,tia (u$t co$,tie$&i de o%li'a&iile e+ter$e) (e caracterizeaz pri$ di(cipli$ ) co$,tii$ciozitate ,i au o i#a'i$e pozitiv de(pre ei *$,i,i. ;u$t practici ,i calcula&i) *$crez tori ,i tolera$&i) re(pect0$d tradi&iile e+i(te$te. Prezi$t u$ 'rad (c zut de a$+ietate ,i au te$di$&a de a lucra *$ echip *$ #od reali(t ,i practic. I#ple#e$tatorii de&i$ de o%icei re(po$(a%ilitatea *$ or'a$iza&iile #ai e+ti$(e. Fac -oarte %i$e ceea ce al&ii $u vor ( -ac ) de e+e#plu) di(cipli$area a$'a:a&ilor. ;u$t i$divizi co$(ervatori) i$-le+i%ili ,i re-ractari la $oi po(i%ilit &i. ,# %onitorul sau E!aluatorul E(te vor%a de o per(oa$ ra&io$al ) prude$t ,i i$teli'e$t care $u e(te atra( de (ucce(. Co$tri%uie #ai ale( la luarea deciziilor i#porta$te) pe$tru c e(te capa%il ( evalueze propu$erile co$cure$te. /u (e la( co$vi$( de ar'u#e$te e#o&io$ale) de#o$(tr0$d (eriozitate) r %dare *$ lucru ,i *$ luarea deciziilor ,i *$ 'e$eral $u 're,e,te. Pu$ctul lui (la% e(te co$(tituit de -aptul c poate p rea plicti(itor (au chiar e+a'erat de critic. -# )nimatorul de echip I$tervi$e *$ #od util pe$tru a apla$a diver'e$&ele politice ,i pe$tru a7i a:uta pe #e#%rii #ai di-icili ( 7,i ca$alizeze e-ortul (pre rezultate pozitive. El ridic #oralul 'rupului ,i per#ite altor participa$&i ( co$tri%uie e-icie$t la realizarea proiectului. A%ilit &ile lor diplo#atice) *#preu$ cu (i#&ul u#orului) (u$t pre&uite de re(tul echipei. ;u$t per(oa$e receptive) capa%ile ( lucreze cu i$divizi #ai di-icili datorit (ocia%ilit &ii) (e$(i%ilit &ii ,i de(chiderii c tre oa#e$i care *i caracterizeaz ) *$ #o#e$te de criz (u$t i$deci,i ,i ezit ( -ac lucruri care i7ar putea r $i pe ceilal&i. .# Finalizatorii Fi$alizatorii (u$t cei care 5pu$ pu$ctul pe i6. Acord depli$ ate$&ie detaliului ,i ter#i$ rii co#plete a (arci$ii. 8epu$ u$ e-ort deo(e%it) #u$ce(c co$(ecve$t ,i $u (u$t i$tere(a&i de (ucce(e e+traordi$are. /# 0pecialistul ;peciali(tul de&i$e cu$o,ti$&ele ,i depri$derile care lip(e(c *$ #are # (ur re(tului echipei. ;u$t) *$ 'e$eral) per(oa$e i$trovertite) $eli$i,tite) care (e dedic *$ totalitate #u$cii. Pu$ctele (la%e (u$t u$ilateralitatea ,i lip(a de i$tere( -a& de *$datoririle altora.

&.).+. Deprinderi8 cun 1tin(e 1i a6ilit'(i nece!are lucrului 7n ec,ip' 8epri$derile (ociale cupri$d. T capacitatea de ascultare acti! 7 receptivitatea la ce (pu$ ceilal&i ,i a%ilitatea de a pu$e *$tre% ri1 T comunicarea 7 pla$i-icarea #odului e-icie$t de co#u$icare) &i$0$d co$t de receptor) #e(a: ,i #ediu1 T !igilena social 7 co$,tie$tizarea reac&iilor celorlal&i ,i *$&ele'erea -elului *$ care (e co#port 1 T autocontrolul 7 (e$(i%ilitatea -a& de e-ectele pe care le are co#porta#e$tul $o(tru a(upra celorlal&i1 T altruismul 7 e-ortul de a7i a:uta pe cole'i1 T cldura 1i cooperarea 1 T rbdarea 1i tolerana 7 acceptarea criticilor ,i rezolvarea cal# a -ru(tr rilor. A(e#e$ea depri$deri (u$t deo(e%it de valoroa(e pe$tru per-or#a$&a echipei ,i ar putea co$(titui criterii de (elec&ie a #e#%rilor. A$'a:a&ii di$ cadrul u$ei echipe tre%uie ( po(ede a%ilit &i le'ate de e+ecu&ia (arci$ii at*t i$dividual) c0t ,i *$ 'rup) deoarece ace(tea (u$t i#porta$te pe$tru ati$'erea per-or#a$&ei. ;peciali,tii (u(&i$ c -u$c&io$area e-icie$t depi$de de a%ilit &ile -iec ruia) pu$0$d acce$t pe capacitatea #e#%rilor de a ,ti ( #u$cea(c *$ echip ) care cere #ai #ult dec0t e+ecutarea i$dividual a u$ei (arci$i. Au -o(t 1"

i$de$ti-icate dou arii lar'i de depri$deri) co$-or# (tudiilor a(upra -u$c&io$ rii echipei 3C8A i$terper(o$ale ,i C8A de autoad#i$i(trare4) care cupri$d 1" C8A (peci-ice lucrului e-icie$t *$ echip . a# C2) interpersonale ale membrilor echipei re-eritoare la -i$alizarea co$-lictului. *$cura:area dez%aterilor utile ,i eli#i$area co$-lictelor1 rela&io$area (trate'iei de de a%ordare a co$-lictului cu $atura ,i (ur(a ace(tuia1 -olo(irea (trate'iilor i$te'rative 3c0,ti'7c0,ti'4 #ai de'ra% dec0t a celor di(tri%utive 3c0,ti'7pierdere4. rezolvarea pro%le#elor *$ cola%orare. -olo(irea u$ui $ivel adecvat de participare *$ orice (itua&ie1 evitarea o%(tacolelor di$ calea rezolv rii pro%le#elor di$ echip 3de e+e#plu) #e#%ri autoritari4 pri$ (tructurarea #odului de i$terac&iu$e di$tre #e#%ri. co#u$icarea *$tre #e#%ri. *$cura:area co#u$ic rii) #a+i#iz0$d de(chiderea ,i -le+i%ilitatea1 utilizarea u$ui (til de(chi( ,i *$cura:ator de co#u$icare1 utilizarea (trate'iilor de a(cultare activ 1 ate$&ia la #e(a:e $o$ver%ale1 apelul la rela&iile i$terper(o$ale pri$ (alutarea #e#%rilor altor echipe) di(cu&ii a#icale cu ace,tia etc. b# C2) de autoadministrare (ta%ilirea o%iectivelor ,oi #a$a'e#e$tul per-or#a$&ei. (ta%ilirea u$or o%iective de echip clare) (ti#ulatoare ,i realiza%ile 3( re(pecte ;MART41 #o$itorizarea) evaluarea ,i acordarea -eed%acO7ului cu privire la per-or#a$& . pla$i-icarea ,i coordo$area (arci$ii. Coordo$area ,i (i$cro$izarea (arci$ilor a activit &ilor ,i a i$-or#a&iei1 ;ta%ilirea u$or roluri corecte ,i echili%rate precu# ,i di(tri%u&ia #u$cii *$tre #e#%ri. &.).-. Diver!itatea mem6ril r ec,ipei C0t de di-eri&i (au a(e# $ tori tre%uie ( -ie #e#%rii u$ei echipe P 8ac au background3 opi$ii) e+perie$&e ,i valori (i#ilare) e(te pro%a%il ca ei ( treac pri$ -azele de $or#are ,i a'ita&ie -oarte rapid) ( *$tre&i$ rela&ii %u$e ,i ( 7,i -ac trea%a e-icie$t. 8ac i$divizii (u$t -oarte di-eri&i) vor de(coperi c ) la *$ceput) #ai ale( *$ ti#pul pri#elor dou etape a#i$tite) apar co$-licte puter$ice re-eritoare la #odul *$ care (e *$&ele' ,i cad de acord a(upra o%iectivelor) co$ducerii ,i rolurilor *$ echip . 9$ ti#p)*$( ) diver(itatea #ai #are de per(pective le va o-eri p reri ,i cu$o,ti$&e care vor co$tri%ui la r0$dul lor la luarea u$or hot r*ri #ai %u$e) la i$ova&ii #ai #ulte ,i la u$ $ivel #ai ridicat de e-icie$& . Modelul atrac&ie7(elec&ie7uzur (u(&i$e c echipele atra' ,i ale' i$divizi a(e# $ tori cu ceilal&i #e#%ri) cei di-eri&i -ii$d (ili&i ( p r (ea(c 'rupul. O alt teorie (pu$e c (u$te# atra,i de cei care $e (ea# $ ,i cu care reu,i# ( $e or'a$iz # ,i ( $e evalu # lu#ea (ocial core(pu$z tor. Pri$ ur#are) te$di&a #e#%rilor ,i a co$ducerii e(te aceea de a crea 'rupuri o#o'e$e. Ace(t lucru) *$( ) (e pu$e (u% (e#$ul *$tre% rii di$ pu$ct de vedere al e-icie$&ei i$ova&iei. Pe$tru a l #uri pro%le#a diver(it &ii #e#%rilor echipei) cercet toarea) ;u(a$ MacO(o$ (u(&i$e di(ti$c&ia di$tre diver(itatea le'at de (arci$ 3cu# ar -i pozi&ia or'a$iza&io$al (au cu$o,ti$&ele teh$ice (pecializate4 ,i cea re-eritoare la rela&ii 3cu# ar -i v*r(ta) (e+ul) et$ia) (tatutul (ocial) per(o$alitatea4. 1.'.(.1. Diver%itatea legat de %arcin C0$d (e recruteaz $oi #e#%ri) co$duc torii ,i ceilal&i (e (tr duie(c ( a$'a:eze per(oa$e care au depri$derile $ece(are pe$tru a a:uta echipa ( e+ecute (arci$ile. 9$ cazul u$ei echipe cercetare7 dezvoltare di$ aria produ(elor -ar#aceutice) va -i $evoie de -ar#aci,ti) de u$ (peciali(t *$ #arOeti$') de u$ul *$ -i$a$&e ,i) pro%a%il) de u$ul *$ do#e$iul produc&iei. 8ar) di$colo de ace(tea) (e pu$e pro%le#a 'radului accepta%il de diver(itate. Ar tre%ui ( $e propu$e# ( -or# # echipe (peci-0c0$d *$ a# $u$t depri$derile (trict $ece(are *$depli$irii (arci$ii ,i ( 1F

adu$ # per(oa$e cu %acO'rou$d ,i e+perie$& -oarte a(e# $ toare (au ar tre%ui ( (peci-ic # *$ li$ii #ari depri$derile $ece(are ,i ( atra'e# #e#%ri cu e+perie$&e ,i a%ilit &i diver(e) chiar $eo%i,$uite P O a%ordare a ace(tor *$tre% ri e(te 5co#%i$a&ia depri$derilor6) de-i$it ca echili%rul di$tre cali-icat7 $ecali-icat) e+peri#e$tat7$ee+peri#e$tat ,i (uprave'here7opera&iu$e *$tr7o a$u#it arie de (ervicii) precu# ,i *$ cadrul diver(elor 'rupuri de a$'a:a&i. Co#%i$a&ia opti# de depri$deri (e o%&i$e atu$ci c*$d e a(i'urat (ta$dardul dorit al u$ui (erviciu cu #i$i#u# de cheltuieli) co$-or# cu de(- ,urarea e-icie$t a per(o$alului cali-icat) e+peri#e$tat ,i de (uprave'here ,i cu #a+i#izarea co$tri%u&iilor tuturor #e#%rilor. O alt a%ordare co$(ider c diver(itatea ar tre%ui *$cura:at datorit e-ectelor (ale re-eritoare la i$ova&ie. 8e e+e#plu) *$tr7u$ (tudiu a(upra a 1== de echipe de *$'ri:iri pri#are de ( $ tate) cercet torii au co$(tatat c $ivelul i$ova&iei *$ *$'ri:irea pacie$&ilor cre,te direct propor&io$al cu $u# rul 'rupurilor pro-e(io$i(te di$ echip . ;u$t creative *$ (pecial 'rupurile care co$&i$ i$divizi cu do#e$ii de cu$oa,tere ,i depri$deri variate) care (e i$ter(ecteaz . 8ea(e#e$ea) cercet torii au de(coperit c i$i&iativele de #a$a'e#e$t (trate'ic apar&i$) de re'ul ) echipelor pri$cipale de #a$a'e#e$t datorit 'radului #are de diver(itate a #e#%rilor *$ (pecializarea lor educa&io$al . 8iver(itatea cu$o,ti$&elor ,i a depri$derilor va -i %e$e-ic pe$tru per-or#a$& ,i i$ova&ie) dac ,i $u#ai dac proce(ele de 'rup #i$i#alizeaz eve$tuale pierderi datorate diver(it &ii per(pectivelor) cu# ar -i $e*$&ele'eri) di(pute (au (u(piciu$i. 2rupurile -or#ate di$ per(oa$e cu background-uri pro-e(io$ale) cu$o,ti$&e) depri$deri ,i a%ilit &i di-erite (u$t #ai i$ovatoare dec*t cele cu #e#%ri a(e# $ tori) *$truc0t aduc 'rupului pu$cte de vedere utile) variate) a(upra pro%le#elor. 8ac diver'e$&ele le'ate de i$-or#a&ii ,i p reri (u$t rezolvate *$ i$tere(ul lu rii u$or decizii e-icie$te ,i al rezolv rii (arci$ii) #ai de'ra% dec0t pe %aza #otiva&iei de a c*,ti'a (au de a7l (urcla(a pe adver(ar (au di$ cauza co$-lictelor de i$tere() ace(t lucru va 'e$era) la r0$dul lui) o %u$ -u$c&io$are ,i $iveluri ridicate de i$ova&ie. 1.'.(.'. Diver%itatea rela!iilo 4rsta Me#%rii p r (e(c #ai de'ra% echipele alc tuite di$ oa#e$i de v0r(te di-erite dec0t 'rupurile o#o'e$e di$ ace(t pu$ct de vedere. E+i(t cercet ri care arat c echipele #a$a'eriale *$ care *$tre #e#%ri e+i(t di-ere$&e #ari de v0r(t co$duc ca#pa$ii #ai pu&i$ pro-ita%ile. E+i(t dovezi care ( ate(te ,i -aptul c *$tre di-ere$&a de v0r(t ,i i$ova&ie e+i(t i$ver( propor&io$alitate . di-ere$&a de v0r(t prea #are (au prea #ic e(te a(ociat cu $iveluri (c zute ale i$ova&iei) iar di-ere$&a #oderat e(te le'at de $iveluri relativ ridicate ale i$ova&iei. 0e5ul Cercet rile (u(&i$ c #e#%rii v d -u$c&io$area 'rupului *$tr7o #a$ier cu at*t #ai pozitiv ) cu cit e+i(t #ai #ulte -e#ei 3cu e+cep&ia echipelor -or#ate doar di$ -e#ei4. Ace(t lucru (7ar datora -aptului c ele (e co$ce$treaz #ai #ult a(upra particip rii ,i i#plic rii celorlal&i cole'i) *$ ti#p ce % r%a&ii (e a+eaz ) de o%icei) pe (arci$ . 9$ plu() % r%a&ii *$trerup -e#eile -recve$t la ,edi$&e ,i acord pu&i$ i#porta$& co$tri%u&iilor ace(tora. 4echimea echipei O co#pa$ie e(te cu at0t #ai pro-ita%il ) cu c0t vechi#ea echipelor e(te #ai #are ;tudiile *$ diver(e (ectoare di$ ;tatele <$ite aduc tot #ai #ulte dovezi c vechi#ea echipei are u$ e-ect pozitiv a(upra per-or#a$&ei. Acea(ta (e :u(ti-ic pri$ -aptul c #e#%rii *,i *$&ele' cu at*t #ai %i$e #odul de lucru ,i capacit &ile) cu c0t #u$ce(c #ai #ult *#preu$ . 2iferenele culturale Cercet rile *$ do#e$iu arat c 'rupurile hetero'e$e *$ privi$&a culturii au dat la *$ceput u$ ra$da#e$t #ai #ic dec*t cele o#o'e$e. Cu toate ace(tea) pe # (ur ce #e#%rii au *$ceput ( (e cu$oa(c ) di-ere$&ele de per-or#a$& di$tre cele dou tipuri de echipe au di(p rut *$ #are parte. Cercet rile re-eritoare la diver(itatea cultural arat c 'rupurile cu #e#%ri care provi$ at0t di$ culturi colectivi(te 3cu# ar -i Chi$a ,i Mapo$ia4) c0t ,i di$ culturi i$dividuali(te 3precu# Marea Erita$ic ,i Ola$da4 iau decizii #ai %u$e. Culturile colectivi(te au te$di$&a de a a%orda dialectic deciziile) a$aliz0$d a#%ele laturi ale -iec rui ar'u#e$t. Culturile i$dividuali(te ia hot r0ri #ai radicale) prelu0$d -ie pozi&ia a-ir#ativ ) -ie cea $e'ativ . 16

9$ a$(a#%lu) cercet rile a(upra diver(it &ii culturale (u(&i$ c etapele de $or#are ,i a'ita&ie dureaz #ai #ult *$ cazul echipelor diver(i-icate cultural) dar dac ace(tea *$va& ( -ac -a& ,i ( i$te'reze per(pectivele di-erite) ele (u$t #ai e-icie$te ,i i$ovatoare dec*t cele o#o'e$e.

I.+. C$NDUCEREA EC#I"EI


Co$ducerea echipei e(te realizat de liderul echipei. Ace(ta are trei *$datoriri 'e$erale. crearea co$di&iilor care ( a(i'ure *$depli$irea (arci$ii) -or#area ,i #e$&i$erea u$it &ii echipei ,i i$(truirea ,i (u(&i$erea echipei *$ vederea (ucce(ului. Crearea condiiilor Acea(ta *$(ea#$ c 'rupul are o (arci$ preci( de e+ecutare ,i c de&i$e re(ur(ele $ece(are ati$'erii (copurilor. Acea(ta pre(upu$e -aptul c liderul tre%uie) u$eori) ( (e z%at pe$tru a o%&i$e %u'etul $ece(ar) echipa#e$te) re(ur(e -i$a$ciare) etc. /u e(te reco#a$dat ( -ie -oarte 'e$ero( *$ acea(t privi$& ) pe$tru a preve$i ri(ipa ,i i$e-icie$&a. 9$ (chi#% e(te $ece(ar) ca u$ coordo$ator) ( -ie -er# ,i ( $u ai% re'rete cu privire la re(ur(ele acordate echipei. 8e a(e#e$ea #e#%rii tre%uie ( ,tie e+act ci$e apar&i$e echipei ,i ci$e $u apar&i$e 'rupului) adic li#itele 'rupului. Formarea 1i meninerea unitii echipei Pe$tru a crea ,i #e$&i$e o echip u$itar ) liderul tre%uie ( (e a(i'ure c #e#%rii po(ed depri$derile ,i a%ilit &ile $ece(are. 8e a(e#e$ea ,i diver(itatea e(te i#porta$t . >iderul tre%uie ( i$i&ieze proce(e care ( co$tri%uie la e-icie$&a echipei pri$ luarea u$or decizii co$ve$a%ile) rezolvarea pro%le#elor) #a$a'e#e$tul co$-lictelor ,i dezvoltarea u$or #i:loace $oi ,i *#%u$ t &ite ale #u$cii *$ echip . Operativitatea (e o%&i$e doar pri$ e+erci&ii. 6nstruirea 1i susinerea echipei n !ederea succesului ; i$(truia(c ,i ( (u(&i$ echipa pe$tru a a:u$'e la (ucce() a(ta pre(upu$e i$terve$&ia pe$tru *$dru#are ,i (u(&i$ere pe$tru realizarea u$ui lucru e-icie$t. Tre%uie ( *$ve&e ( -ie (e$(i%il) la di(pozi&ia #e#%rilor ,i la c0t de %i$e co#u$ic ,i i$terac&io$eaz u$ul cu altul. Tre%uie ( dea ate$&ie ace(tor proce(e) ( a$'a:eze *$t0l$iri *$tre a$u#i&i #e#%ri) u$ (chi#% #ai #are de i$-or#a&ii ,i ( le (pri:i$e (u'e(tiile. Rolul ( u pre(upu$e ,i capacitatea de a7i a:uta pe i$divizi ( 7,i dezvolte depri$derile ,i a%ilit &ile) ceea ce $ece(it ti#p pe$tru a reve$i a(upra o%iectivelor) a vedea ce depri$deri tre%uie ( dezvolte -iecare ,i pe$tru a crea oportu$it &ile de a crea $oi cu$o,ti$&e. &.+.&. Cele trei elemente ale c nducerii unei ec,ipe Pe$tru ca liderul ( *$depli$ea(c cele trei -u$c&ii tre%uie ( -ace# di(ti$c&ie *$tre ele#e$tele 'e$erale ale rolului de co$duc tor. rolul de leade(hip) rolul de #a$a'e#e$t ,i rolul de i$(truire. 1. )olul de leader%hip Ace(ta (e re-er la proce(ul de i$i&iere a u$or i$terve$&ii (trate'ice adecvate) #otiv rii ,i *$dru# rii echipei. >iderul *i *$cura:eaz pe a$'a:a&i ( cola%oreze ,i ( (e (u(&i$ reciproc) co$vi$,i de -aptul c 'rupul are capacitatea ,i puterea de a e+ecuta (arci$a propu( . >eader(hipul pre(upu$e i$tui&ie) :udecat de -i$e&e ,i ri(c. 8e a(e#e$ea ) cere *$credere ,i chiar cari(# . Fu$c&ia de lider i#plic -or#area u$ei echipe *$ adev ratul (e$( al cuv0$tului ,i $u doar cu $u#ele. 9$(ea#$ (ta%ilirea u$ui (cop co$vi$' tor) -or#area u$ui 'rup care ( ac&io$eze e-icie$t) a(i'urarea c (uportul or'a$iza&io$al a:ut echipa ,i pro#ovarea ate$t a i$terve$&iei liderilor. Toate ace(tea $ece(it i$(truire deoarece liderii tre%uie ( 7,i e+er(eze depri$derile de co$ducere pe$tru a le dezvolta. Fu$c&ia de lider i#plic i#pu$erea u$ei direc&ii preci(e a(upra activit &ii echipei. Ace(ta $u e(te u$ proce( de#ocratic. 8ac ar r #0$e la latitudi$ea #e#%rilor ei) (7ar pierde *$ co$-uzia ,i $e(i'ura$&a creat de *$cercarea de a ati$'e o%iective #ultiple. Rolul co$duc torului e(te de a -i+a orie$tarea 'e$eral . Fu$c&ia de lider pre(upu$e #odelarea (au corectarea echipei a(t-el *$c0t ( -u$c&io$eze e-icie$t. Chiar ace(t lucru (e poate -ace lucr0$d la (arci$i) la autoritate) la di#e$(iu$ea) co$-i'ura&ia ,i vechi#ea echipei. Acea(ta pre(upu$e pla$i-icarea u$ei (arci$i realiza%ile doar cu a:utorul 'rupului. ;arci$a (ta%ilit tre%uie ( -ie (ti#ulatoare) adic ( cear o 'a# lar' de depri$deri) ( co$(tituie u$ tot ,i ( -ie i#porta$t pe$tru or'a$iza&ie (au pe$tru (ocietate *$ 'e$eral. 17

>iderii le co#u$ic activit &ile) autoritatea pe care o au *$ e+ercitarea (arci$ii) acord0$du7le -eed%acO7ul *$ ace(t (e$(. 8i#e$(iu$ea va -i c0t #ai #ic ) *$tre ,a(e ,i opt #e#%ri. 2rupul tre%uie ( (e caracterizeze ,i pri$ diver(itate *$ privi$&a e+perie$&ei depri$derilor ,i (pecializ rilor -u$c&io$ale ale i$divizilor. Fu$c&ia de lider i$clude c0,ti'area (uportului or'a$iza&io$al care a:ut echipa ( 7,i ati$' (copul. Acea(ta pre(upu$e acordarea u$or reco#pe$(e adecvate) i$(truirea corect a i$divizilor ( lucreze *#preu$ ) a(i'urarea re(ur(elor $ece(are ,i a i$-or#a&iilor re-eritoare la -u$c&io$area ,i (trate'iile or'a$iza&io$ale de care are $evoie pe$tru a (i'uri c vor co$tri%ui *$ #od (e#$i-icativ la activitatea or'a$iza&iei. >iderii %u$i au capacitatea de a i$-lue$&a pe al&i a$'a:a&i ai or'a$iza&iei pe$tru ca propria echip ( dea ra$da#e$te. '. )olul de management Ma$a'e#e$tul (e re-er la (ta%ilirea ,i recapitularea re'ulat a o%iectivelor co#u$e) a rolurilor #e#%rilor ,i a (tructurii echipei precu# ,i la a(i'urarea -ed%acO7ului -or#al cu privire la activitatea de(- ,urat . Ma$a'erul tre%uie ( cerceteze dac i$divizii (u$t co$,tie$&i de $ivelul per-or#a$&ei lor. Ma$a'e#e$tul echipei *$(ea#$ i#pu$erea u$or o%iective co#u$e) preci(e. Ma$a'e#e$tul tre%uie ( a(i'ure u$ *$alt 'rad de co$corda$& *$tre o%iectivele or'a$iza&io$ale) orie$tarea ,i (copul echipei. ;e i#pu$e redactarea u$ui raport care ( clari-ice ace(te ele#e$te #e#%rilor 'rupului ,i or'a$iza&iei) - c0$d po(i%ile evaluarea (ucce(ului echipei. Ma$a'e#e$tul echipei *$(ea#$ clari-icarea rolurilor #e#%rilor ace(teia. Ma$a'erul tre%uie ( (e a(i'ure c -iecare ,tie care (u$t atri%u&iile celorlal&i. E(te i#porta$t ca -iecare rol ( -ie u$ic pe$tru per(oa$ precu# ,i i#porta$t pe$tru re(tul 'rupului ,i pe$tru ati$'erea o%iectivelor. Ma$a'e#e$tul echipei (e re-er la dezvoltarea rolurilor i$dividuale. Pe$tru o -u$c&io$are e-icie$t ) rolurile ,i (arci$ile i$dividuale tre%uie v zute ca -ii$d ceva co#plet ,i (e#$i-icativ) d0$du7le #e#%rilor ,a$(a de a pro're(a ,i de a7,i per-ec&io$a depri$derile. Ma$a'e#e$tul echipei reprezi$t evaluarea co$tri%u&iilor i$dividuale. Tre%uie ( (e a(i'ure c -iecare #e#%ru pri#e,te -eed%acO cu privire la #u$ca e-ectuat . Feed%acO7ul (e o-er de c tre #a$a'er dar e(te %i$e ( -ie pri#it ,i de la #e#%rii echipei. Feed%acO7ul a(i'ur #e#%rilor ur# toarele a(pecte. evaluarea co$tri%u&iei lor la ra$da#e$tul echipei1 evaluarea #odului de *$depli$ire a rolului pe care *l au *$ echip 1 evaluarea co$tri%u&iei lor *$ do#e$iul co#u$ic rii) al -i+ rii o%iectivelor1 evaluarea co$tri%u&iei lor la at#o(-era echipei ,i la #a$iera de lucru. Acordarea feedback-ului (e poate -ace *$ #ai #ulte -eluri. liderul adu$ p rerile #e#%rilor cu privire la che(tiu$i pre(ta%ilite) co$-ru$t i$-or#a&iile ,i acord feedback i$dividual1 *$ cadrul recapitul rii activit &ii echipei) (e di(cut ,i realiz rile i$dividuale) u$eori cu a:utorul u$ui #ediator di$ a-ar 1 (e de(e#$eaz u$ (u%'rup di$ echip care ( evalueze co$tri%u&iile i$dividuale ,i ( a(i'ure feedback doar *$ aria re(pectiv . Ma$a'e#e$tul echipei #ai *$(ea#$ a(i'urarea -eed%acOului cu privire la activitatea echipei *$ a$(a#%lu. Activitatea de a$(a#%lu a echipei ar putea -i evaluat *$ -u$c&ie de. +ezultatele echipei - per-or#a$&a echipei e(te de-i$it ,i evaluat cel #ai %i$e de 5clie$&iiR ace(teia1 4iabilitatea echipei - capacitatea (u(&i$ut a #e#%rilor de a lucra %i$e *#preu$ 1 7rogresul si bunstarea membrilor echipei8 0ntatea mental a membrilor echipei - (tre(ul (au #ul&u#irea de (i$e1 6no!aiile din echip - i$troducerea u$or #odalit &i $oi ,i *#%u$ t &ite de lucru. Echipele tre%uie ( -ie izvoare de creativitate ,i i$ova&ie) deoarece u$e(c i$divizi cu diver(e cu$o,ti$&e) orie$t ri) depri$deri) aptitudi$i) atitudi$i1 +elaiile dintre echipe 9 cooperarea cu alte echipe ,i departa#e$te di$ cadrul or'a$iza&iei. Ma$a'erul tre%uie ( 7,i e+pri#e p rerile (u%iective cu privire la activitatea echipei dar -eed%acO7ul e(te *$ 'e$eral %azat pe date ca$titative ,i calitative o%iective. Ma$a'e#e$tul *$(ea#$ ,i recapitularea proce(elor) (trate'iilor ,i o%iectivelor de 'rup. 1J

Re-le+ivitatea (arci$ii reprezi$t o co$tri%u&ie i#porta$t la e-icie$&a activit &ii echipei de(e#$0$d # (ura *$ care o echip di(cut de(chi( ,i #odi-ic o%iectivele) (trate'iile (au procedeele *$ vederea #a+i#iz rii operativit &ii. Toate echipele tre%uie ( aloce ti#p revizuirii (copurilor ,i procedurilor utilizate pe$tru a le #odi-ica dac e(te cazul. *. )olul de in%truire a echipei I$(truirea (e re-er la -acilitarea ,i #a$a'e#e$tul proce(elor zil$ice care au loc *$ echip ) pre(upu$0$d #ai de'ra% a(cultare dec0t ad#i$i(trare. 8ac #a$a'e#e$tul (e a+eaz pe (uprave'here) pe acordarea feedback-ului ,i co#u$icarea i$-or#a&iilor re-eritoare la *$trea'a or'a$iza&ie) i$(truirea e(te u$ proce( #ai pu&i$ -or#al) *$ care i$(tructorul a(cult ) d (-aturi) *$dru# ri ,i (u'e(tii #e#%rilor. I$(truirea co$(tituie e-ortul zil$ic al liderului de a7i a:uta pe #e#%ri ( realizeze o%iectivele propu(e ,i per-or#a$&a dorit pri$ i$ter#ediul (pri:i$ului preci( ,i co$(ta$t) *$cura: rii) *$dru# rii ,i feedbackului# I$(truirea pre(upu$e de&i$erea depri$derilor e(e$&iale de a a(culta ,i e+terioriza (e$ti#e$te) de a acorda -eed%acO3 de a c dea de acord a(upra o%iectivelor. Capacitatea de a asculta E(te pri$cipalul atri%ut al i$(tructorului ,i cupri$de patru ele#e$te. a(cultarea activ ) cea de(chi( ) *$cura:area co#u$ic rii ,i re-lec&ia. )scultarea acti! N *$(ea#$ ( a(cul&i *$ #od activ *$(ea#$ ( acorzi ate$&ie evide$t celor di$ :urul t u ,i ( i$terpretezi (i#ulta$ ceea ce (pu$) adic ( 5a(cul&i pri$tre cuvi$teR. )scultarea deschis - (e re-er la du%larea capacit &ii de a a(culta pri$tr7o #i$te de(chi( ) care (e a%&i$e ( :udece) pe$tru a per#ite i$dividului ( 7,i e+pu$ ideea. >iderul $u tre%uie ( pre(upu$ c ,tie r (pu$(ul *$ai$te ca per(oa$a re(pectiv ( -i preze$tat pro%le#a ,i ( -i (pu( ce are de (pu(. A7l a(culta pe cel lalt cu o #i$te $e*$'r dit de pre:udec &i i#plic evitarea criticii pe$tru a da a$'a:atului ,a$(a ( 7,i co#u$ice (au ( e+plice ideea p*$ la cap t. ncurajarea comunicrii# Capacitatea de a a(culta pre(upu$e ,i *$cura:area #e#%rilor de a7,i co#u$ica ideile) (e$ti#e$tele) a(pira&iile. 9$tre% ri 5dechi(eR de tipul 58e cePR) 5Cu#PR) 5Ci$ePR (u$t de #are a:utor. ;copul e(te de a7i -ace pe i$divizi ( 7,i articuleze ,i ( 7,i dezvolte u$ #od propriu de percepere a pro%le#ei (e#$alate liderului. )scultarea refle5i! - (e re-er la *$&ele'erea pro%le#elor care $e (u$t preze$tate) i#plic*$d) *$ pri$cipal) capacitatea de a rezu#a a-ir#a&iile a$terioare) cu# ar -i. 5Pri$ ur#are) vrei ( (pui c ) de,i *&i place ceea ce -aci) ai vrea ( ai #ai #ult li%ertate pe$tru a7&i co$tura ,i a7&i realiza propriile proiecteP6. A(cultarea re-le+iv are u$ i#pact puter$ic) deoarece. Per#ite a(cultarea activ a ceea ce (pu$ #e#%rii echipei. Co#u$ic i$dividului dori$&a leaderului de a *$&ele'e ceea ce i (e tra$(#ite. 9i d ,a$(a leaderului de a7,i corecta 're,elile. Creeaz e#patie ,i *$&ele'ere reciproc . +ecunoa1terea 1i e5teriorizarea sentimentelor 8ac rolul u$ui lider e(te de a *$le($i #u$ca ,i e+perie$&ele (u%ordo$a&ilor ( i) el tre%uie ( ai% *$ vedere *$trea'a per(oa$ ,i $u doar a$u#ite laturi co$(iderate - r pro%le#e. Pe$tru a o%&i$e per-or#a$&e) e(te $ece(ar ,i adecvat ca liderul ( aloce ti#p cercet rii ,i clari-ic rii (e$ti#e$telor #e#%rilor. E+teriorizarea - r ezitare a (e$ti#e$telor co$(tituie u$ ele#e$t i#porta$t *$ ati$'erea e-icie$&ei. 8i$ c0$d *$ c0$d) liderii vor avea de7a -ace cu (up r ri ,i -ru(tr ri) -ii$d u$eori chiar ei (up ra&i (au -ru(tra&i di$ cauza a$u#itor #e#%ri. A%ordarea corect a ace(tor (e$ti#e$te la ti#pul potrivit co$(tituie u$ a(pect e(e$&ial al i$(truirii. &.+.). Capcane pentru leaderii de ec,ip' Au -o(t ide$ti-icate ci$ci tipuri de capca$e care pot deter#i$a e,ecul liderilor. l. Numirea colecti!ului de munc : echip ;3 dar tratarea membrilor n mod indi!idual 9$ echip (e pot (ta%ili re(po$(a%ilit &i i$dividuale) ca apoi) activit &ile -iec ruia ( -ie coordo$ate de lider) a(t-el *$c0t (u#a e-orturilor co#%i$ate ale #e#%rilor ( dea $a,tere produ(ului *$tre'ii echipe. A doua (trate'ie e(te aceea de a de(e#$a o (arci$ ,i a le atri%ui i$divizilor r (pu$derea de a ide$ti-ica 1A

#odul *$ care o pot duce la cap t. Cercet rile (u(&i$ c u$ procedeu #i+t) *$ care oa#e$ilor li (e (pu$e c (u$t o echip ) -ii$d *$( trata&i ca i$divizi (epara&i) cu propriile per-or#a$&e ,i reco#pe$(e) $u -ace dec*t ( duc la co$-uzie ,i i$e-icie$t . $. E5acerbarea sau diminuarea autoritii E+ercitarea autorit &ii 'e$ereaz a$+ietate at0t la #e#%ri) c0t ,i la lideri. Pri$tre #odalit &ile $epotrivite de rezolvare a a$+iet &ii (e $u# r ,i e+ercitarea u$ei puteri e+ce(ive (au) di#potriv ) #ult prea di#i$uate. >iderii $u tre%uie ( (e (cuze *$ privi$&a autorit &ii pe care o de&i$ pe$tru a i#pu$e o a$u#e direc&ie echipei) pe$tru c acea(ta co$(tituie o co$tri%u&ie -u$da#e$tal la e-icie$&a 'rupului. 9$ acela,i ti#p) echipelor tre%uie ( li (e dea dreptul de a ale'e #i:loacele de e+ecutare a (arci$ilor. A(t-el) echipa cap t u$ (e$ti#e$t de putere ,i $u de co$(tr0$'ere datorit -i+ rii u$or direc&ii clare. 8i#i$uarea autorit &ii poate duce la prea #ult li%ertate (au chiar la hao() *$ lip(a u$ei direc&ii. &# 0impla formare a unui grup mare Atu$ci c*$d co$-i'ura&ia 'rupului e(te $eclar ) iar (tructurile ,i re(po$(a%ilit &ile $u au -o(t (ta%ilite) #e#%rii pot c dea victi#e u$or -e$o#e$e precu# le$ea (ocial (au 5atitudi$ea de pro-itorR. (. 2esemnarea unor obiecti!e interesante3 fr a acorda atenie sprijinului organizaional Echipele di$ or'a$iza&ii pri#e(c u$eori o%iective 5(olicita$teR ,i co#ple+e) care cer realizarea u$or (arci$i e+tre# de (ti#ulatoare. 8ac or'a$iza&iile a(i'ur re(ur(e i$adecvate) atu$ci e(te #ai #ult ca (i'ur c echipa $u va reu,i ( duc (arci$a la %u$ (-0r,it. Re(ur(ele7cheie (u$t. o u$ (i(te# de reco#pe$(are care recu$oa,te ,i r (pl te,te rezultatele deo(e%ite ale echipei) $u doar cele i$dividuale 1 o u$ (i(te# educa&io$al care a(i'ur i$(truirea $ece(ar a depri$derii cerute de o%iectivele propu(e1 o u$ (i(te# de i$-or#a&ii care a(i'ur datele $ece(are ati$'erii o%iectivelor *$tr7o #a$ier adecvat 1 o re(ur(ele #ateriale $ece(are) precu# -o$duri) echipa#e$t teh$ic) (pa&iu a'rea%il ,i per(o$al. *# Con!ingerea c membrii au deja competena necesar lucrului n echip >iderii au datoria de a i$terve$i) di$ c0$d *$ c0$d) pe$tru a (pori e-icie$&a echipei. Co$duc torii 'rupului tre%uie ( 7,i -ac ti#p ( 7i i$(truia(c ,i ( 7i a:ute pe #e#%ri ,i echipa *$ 'e$eral ( 'e(tio$eze #o#e$tele di-icile) dar ,i perioadele de (ucce(. Mu$ca *$ echip $u *$(ea#$ de#ocra&ie oar% ) ci *$v &area co$ti$u a (trate'iilor de a lucra #ai creativ ,i #ai e-icie$t *#preu$ .

2=

CA" II M$NIT$RI9AREA ACTI:ITATIL$R IN CADRUL EC#I"EI


II.&. DESF%URAREA %EDIN;EL$R EC#I"EI ).&. Sta6ilirea rdinii de 2i O ordi$e de zi tre%uie pre' tit ,i di(tri%uit *$ai$te de -iecare ,edi$& . E+i(t ci$ci pa,i care tre%uie ur#a&i *$ (ta%ilirea ordi$ii de zi. 1. ( *$tre%a&i #e#%rii echipei pe$tru idei privi$d ordi$ea de zi1 2. ( a$aliza&i ac&iu$ile a(upra c rora (7a co$ve$it *$ ,edi$&ele precede$te1 !. acorda&i o prioritate pu$ctelor de pe ordi$ea de zi ,i a,eza&i7le *$ ordi$e lo'ic 1 (e (ta%ile,te ,i u$ ti#p $ece(ar pe$tru -iecare pu$ct1 ". tri#iterea ordi$elor de zi tuturor participa$&ilor *$ai$te de ,edi$& 1 F. (e vor -ace c0teva copii *$ plu( care ( -ie di(po$i%ile *$ ti#pul ,edi$&ei. ).). Structurarea 1edin(ei Uedi$&a tre%uie ( *$ceap la ti#p cu o prevedere a ordi$ii de zi iar orice (chi#%are tre%uie - cut pri$ co$(e$(ul echipei. Facilitatorul tre%uie ( *$tre%e echipa care e(te (copul ,edi$&ei pe$tru a a:uta la (ta%ilirea priorit &ilor pe$tru pu$ctele pe$tru ordi$ea de zi. Odat ce (7a co$ve$it a(upra ordi$ii de zi) ea tre%uie ur#at . Pu$ctele $oi - r caracter critic ce apar pe parcur( tre%uie l (ate de o parte pe$tru o alt *$t0l$ire. Facilitatorul are re(po$(a%ilitatea ( (e a(i'ure c ,edi$&a pro're(eaz *$ #od e-icie$t) *$ co$-or#itate cu ordi$ea de zi. Atu$ci c0$d $u e(te (ta%ilit $ici u$ (cop) echipele au te$di$&a ( per#it di(cu&iilor ( (e de(- ,oare *$ #ulte direc&ii di-erite) ri(ipi$d ti#pul echipei ,i -ru(tr0$d #e#%rii ace(teia ce (u$t orie$ta&i (pre rezultate) care -ie *$cearc ( revi$ pe dru#ul cel %u$) -ie (e retra' co#plet. Fiecare ,edi$& tre%uie ( ai% u$ (cop ide$ti-ica%il. Facilitatorul tre%uie ( co$duc ,edi$&a a(t-el *$c0t ( *$cura:eze participarea tuturor #e#%rilor echipei. 9$ particular -acilitatorul (7ar putea ( *$tre%e i$divizii #ai ti#izi de(pre opi$iile lor a(upra pro%le#elor ,i ( 7i oprea(c pe cei care vor%e(c prea #ult) pe$tru a -ace loc ,i altora. Facilitatorul tre%uie ( de(ervea(c drept catalizator ,i $u tre%uie ( vor%ea(c #ai #ult de 2FI di$ ti#pul ,edi$&ei. Re(po$(a%ilitatea *$toc#irii proce(elor ver%ale tre%uie ( (e rotea(c *$tre #e#%rii echipei. Pri$ rotirea pozi&iei celui care -ace *$re'i(tr ri o%&i$e# c $ici o per(oa$ ( $u -ie *#pov rat cu docu#e$tarea tuturor ,edi$&elor ,i totodat *i a:ut pe a$'a:a&ii care dore(c ( *$ve&e li#%a:ul (cri( *$ a-aceri. Proce(ele ver%ale ide$ti-ic pu$ctele di(cutate) deciziile luate) ac&iu$ile a$'a:ate ,i ter#e$ele -i$ale (ta%ilite. Me#%rii echipei tre%uie ( pri#ea(c copii ale proce(elor ver%ale. 21

Facilitatorul tre%uie ( evite (itua&iile *$ care echipa a:u$'e ( voteze a(upra pro%le#elor. 8e aceea tre%uie ( (e ia decizii pri$ co$(e$( pe$tru a (ta%ili direc&ii de ac&iu$e (au pe$tru a da o a$u#it prioritate pro%le#elor. E(te -oarte i#porta$t ca echipa ( (u(&i$ deciziile luate ,i ca to&i i$divizii ( ai% prile:ul de a i$-lue$&a *$trea'a echip *$ai$te de a (e lua o decizie -i$al . Pro%le#ele care de(part echipa ,i $ece(it #ult ti#p pe$tru di(cu&iiQcercet ri pot -i atri%uite (u%'rupelor care pot raporta #ai t0rziu) co$cluziile lor) *$tre'ii echipe. Ordi$ea de zi a ,edi$&elor ,i pro%le#ele di(cutate tre%uie ( (e rezu#e la acele pro%le#e a(upra c rora e+i(t co$trol di$ partea echipei ,i care a-ecteaz rezultatele echipei. Me#%rii tre%uie ( ai%e pre' tite i$-or#a&iile $ece(are pe$tru a di(cuta toate pro%le#ele de pe ordi$ea de zi. Uedi$&a echipei tre%uie ( (e ter#i$e la ora (ta%ilit ) -acilitatorul recapitul0$d ac&iu$ile ,i deciziile echipei ,i clari-ic0$d #odul *$ care echipa dore,te ( (e ocupe de articolele de pe ordi$ea de zi r #a(e $edi(cutate. 0faturi pentru desf1urarea corespunztoare a 1edinei 9$ ordi$ea de zi pu$e&i *$ ordi$e #ai *$t0i pro%le#ele) pla$i-icarea ,i apoi (chi#%ul de i$-or#a&ii. ;chi#%a&i ordi$ea de zi $u#ai atu$ci c0$d e(te de acord toat echipa) $u atu$ci doar c0$d o per(oa$ (u'ereaz doar o revizuire. 8ac #e#%rii $u vor di(cuta de(pre o pro%le# ) a#i$ti&i echipei c lip(e,te acordul co#u$ pe$tru a putea -i pu( pe ordi$ea de zi. 8eter#i$a&ii pe ace,tia ( vor%ea(c doar *$ $u#e propriu) de(cura:0$d 'e$eraliz rile) de tip 5,ti# cu to&ii6. 9$ (itua&iile te$(io$ate (au atu$ci c0$d e(te 'reu de o%&i$ut o (olu&ie) rea#i$ti&i valoarea di(cu&iilor *$ 'rupuri #ici) valoarea u#orului ,i valoarea t cerii. Fi$aliza&i ,edi$&a *$tr7u$ (pirit de or'a$izare (tr0$( ,i cu o recapitulare. ).+. A6 rdarea pr 6lemel r !peci.ice )bsenele Participarea $ere'ulat a #e#%rilor echipei la ,edi$&e e(te -oarte di(tructiv pe$tru proce(ele ace(teia. Participarea (la% ) ti#purie *$ proce(ul de -or#are a echipei reprezi$t u$ i$dicator al pro%le#elor care pot rezulta *$ de#i(ia u$ui#e#%ru. A%(e$&ele (e *$re'i(treaz atu$ci c0$d a$'a:a#e$tul top #a$a'e#e$tului e(te pu( la *$doial . <$ #e#%ru al echipei care $u are cu# ( a:u$' (au *$t0rzie ar tre%ui) dac e(te po(i%il) ( (u$e u$ alt #e#%ru al echipei pe$tru a a:uta echipa ( $u piard u$ ti#p pre&io(. 8ac u$ #e#%ru a:u$'e #ai t0rziu) -acilitatorul tre%uie ( oprea(c ,edi$&a ,i ( cear u$ui #e#%ru ( 7l i$-or#eze pe cel *$t0rziat a(upra celor *$t0#plate ,i deciziilor luate p0$ atu$ci. 8ac $u e(te a,a) #e#%rul *$t0rziat $u va putea -i u$ cola%orator e-icace. Acea(ta reprezi$t o -avoare #ic care a:ut la -or#area proce(elor de i$tere(are ,i a:utorare reciproc *$ cadrul echipei. Atu$ci c0$d u$ #e#%ru al echipei a lip(it de la o ,edi$& ) i (e va cere ( citea(c proce(ele ver%ale di(cutate ,i ( o%&i$ o co#u$icareQi$-or#are ver%al de la u$ alt #e#%ru. <$ele echipe (ta%ile(c parte$eriate per#a$e$te (au priete$ii pri$ care #e#%rii ( i (e i$-or#eaz reciproc ,i pri$ care colecteaz #ateriale) rezultate pe$tru parte$erul a%(e$t. Confidenialitatea <$a di$tre pri#ele decizii pe care tre%uie ( le ia e(chipa (e re-er la $ivelul de co$-ide$&ialitate pe care dore,te ( 7l #e$&i$ . 9$ cadrul ,edi$&elor echipei) te#ele de di(cu&ie devi$ co$-ide$&iale atu$ci c0$d di(cu&iile au luat (-0r,it. Me#%rii vor o$ora orice cerere i$dividual de co$-ide$&ialitate. 9$ e+teriorul ,edi$&elor echipei) #e#%rii pot divul'a i$-or#a&ii 'e$erale cu privire la pro%le#ele di(cutate *$( $u pot -ace re-eriri a(upra celor (pu(e de i$divizi *$ parte. 8eci #e#%rii $u vor -ace re-eriri cu privire la declara&iile i$divizilor di$ echip . Pro%le#ele ,i di(cu&iile echipei tre%uie raportate co#pa$iei cu e+cep&ia cazului *$ care (u$t co$-ide$&iale. 9$re'i(tr rile video ,i audio ale ,edi$&ei $u pot -i ar tate *$ a-ara echipei - r per#i(iu$ea ace(teia. Echipa va revizui ace(te re'uli ori de c0te ori ele devi$ o pro%le# . @iolarea co$-ide$&ialit &ii reperezi$t o o-e$( (erioa( ,i duce la ac&iu$i di(cipli$are *$ cadrul echipei. 22

0arcinile de ntreinere ale echipei Pe$tru (arci$ile ce $ece(it #u$ci i$co#ode) echipa ar tre%ui ( -ac u$ pro'ra# de rota&ie a(t-el *$c0t -iecare ( 7,i aduc co$tri%u&ia per(o$al . Echipele tre%uie ( (e -erea(c ( pu$ -e#eile *$ rolurile tradi&io$ale 3(ervirea ca-elei) etc.4. >u$'i#ea (u'erat a u$ei ,edi$&e $u tre%uie ( dep ,ea(c 12= de #i$ute. Facilitatorul tre%uie ( co$(ulte echipa cu privire la pauzele $ece(are. Frecve$&a ,i lu$'i#ea ,edi$&elor variaz *$ -u$c&ie de o%iectivul echipei) de ter#e$ul -i$al ,i de pro'ra#ele i$dividuale. Cel #ai %u$ pro'ra# e(te de o ,edi$& pe ( pt #0$ care ( $u dureze #ai #ult de 6= de #i$ute.

)specte pri!ind in!itaii la 1edin I$vita&ii (u$t %i$eve$i&i la ,edi$&e cu a$u$&area a$terioar a tuturor #e#%rilor echipei. I$vita&ii tre%uie preze$ta&i ,i ( li (e -ac u$ rezu#at al (arci$ilor echipei ,i la *$ceputul ,edi$&ei tre%uie i$-or#a&i de c tre -acilitator a(upra re'ulilor de co$-ide$&ialitate. Echipa ar tre%ui ( de(cura:eze plecareaQve$irea lor la ,edi$&e dup %u$ul plac. 8ac (e a:u$'e #ai t0rziu (au (e pleac #ai devre#e tre%uie a$u$&at -acilitatorul la *$ceputul ,edi$&ei. Participarea la di(cu&ii *$ cadrul ,edi$&elor e(te o ceri$& pe$tru to&i #e#%rii echipei de,i acea(ta tre%uie ( ai% r %dare la *$ceput cu i$divizii care (u$t ti#izi (au au di-icult &i de e+pri#are *$ 'rupuri. 8ac u$ #e#%ru $u a participat la di(cu&ie p0$ la a ci$cea (au a ,a(ea ,edi$& -acilitatorul (e poate *$t0l$i cu re(pectivul pe$tru a vedea u$ele $ere'uli. Participarea poate -i *$cura:at pri$ utilizarea u$eia di$ ur# toarele teh$ici. o Rotirea rolurilor *$ cadrul echipei1 o A,ezarea *$ cercQpotcoav 1 o Mer'0$d de la per(oa$ la per(oa$ pri$ ca#er (olicit0$d i$-or#a&ii1 o Pu$erea de *$tre% ri *$chi(e (au de(chi(e1 o Purtarea u$or di(cu&ii *$ 'rupuri #ici *$ai$tea di(cu&iilor *$tre'ului 'rup) idei o%&i$ute pri$ %rai$(tor#i$'. Cadrul fizic de desf1urare a 1edinei Uedi$&ele echipei pot -i &i$ute *$ orice cadru cu co$di&ia ca (ala ( a(i'ure i$ti#itatea ,i ( $u -ie (ur(e de di(tra'ere a ate$&iei. Orice #e#%ru al echipei e(te *$cura:at ( (u'ereze locuri alter$ative pe$tru ,edi$&e. Echipele ti$d ( reve$dice a#pla(a#e$te -i+ate ,i locurile -a#iliare. Facilitatorul e(te *$ #od tipic re(po$(a%il pe$tru rezervarea (pa&iului ,i pe$tru aducerea celor $ece(are. Ma:oritatea echipelor ' (e(c a -i e(e$&iale pe$tru #u$ca lor u$ ecra$) #arcator ,i h0rtie adeziv . Mediul -izic $epotrivit deterioreaz e-icacitatea echipelor) (la%a ilu#i$are ,i ve$tilare) z'o#otele ce pot di(tra'e ate$&ia ,i lip(a u$ui (pa&iu pe care (e poate (crie pot a-ecta activitatea echipei. A,ezarea -a& *$ -a& e(te util pe$tru rezolvarea pro%le#elor. A,ezarea tre%uie ( -ie a(t-el *$c0t ( crea(c participarea. cerc) p trat (au potcoav . /i#e$i $u tre%uie ( ai% o pozi&ie deter#i$a$t . Ca#erele tre%uie ( ai% pere&i pe care pot -i at0r$ate) lipite 'ra-ice (au ecra$e de h0rtie. mprirea n subgrupuri poate i$dica u$ 'rad co$(idera%il de o(tilitate *$ cadrul echipei #ai ale( *$dreptat *#potriva liderului. 8i$ acea(t cauz acea(t *#p r&ire tre%uie de(cura:at . Motivul rezo$a%il pe$tru *#p r&irea *$ (u%'rupuri e(te de a avea $evoia de u$ 'rup #ic *$ cadrul echipei care ( ter#i$e o a$u#it (arci$ atri%uit de echip . 0imptome interne ale 1edinei E+i(t c0teva (i#pto#e care pot i$dica c ceva $u e(te *$ re'ul cu (tructura ,i procedurile echipei. Pri$tre ace(tea (u$t ur# toarele (e#$e. o Ceri$&ele echipei) pe # (ur ce trec di$ ce *$ ce #ai t0rziu1 o /u e(te (ta%ilit de la *$ceput u$ o%iectiv al ,edi$&ei1 o /u e+i(t o ordi$e de zi) iar dac e+i(t acea(ta $u e(te di(tri%uit *$ ava$(1 2!

o o o o o o o o

Facilitatorul $u e(te pre' tit (au #o$opolizeaz di(cu&ia1 /u#ai c0&iva #e#%ri vor%e(c) ceilal&i (e retra'1 Me#%rii (e *$trerup reciproc (au vor%e(c u$ii pe(te al&ii1 Apar di(cu&ii (upli#e$tare dup ,edi$& 1 Echipa $u a:u$'e la $ici o co$cluzie1 /u (e dezvolt u$ pla$ pe$tru ceea ce va ur#a1 /u (e atri%uie re(po$(a%ilitatea $i# $ui) a(upra (arci$ilor c rora (7a co$ve$it1 ;arci$ile $u (e -i$alizeaz la ti#p.

CA" III C$NS$LIDAREA EC#I"EI


III.&. C$M"$RTAMENTUL <N EC#I"
Mu$ca *$ echip pu$e acce$t pe rela&iile i$terper(o$ale) capacitatea de a (coate la iveal pro%le#ele ,i de a rezolva co$-lictele ,i *$&ele'erea (e$ti#e$telor ,i per(o$alit &ii celorlal&i. Foarte devre#e *$ proce(ul de -or#are a echipei) #e#%rii tre%uie ( de-i$ea(c ceea ce e(te (au $u u$ co#porta#e$t accepta%il. /eate$&ia acordat rela&iilor di$ echip ) reprezi$t o cauz pri#ar a pro%le#elor de #ai t0rziu ,i *#piedic o echip ( (e #aturizeze corect. +.&.&. Re*uli c mp rtamentale 7n ec,ip' Fiecare echip *$cepe pri$ dezvoltarea propriului cod de co$duit (au a li(tei 5a:ut 7 o%(truc&io$eaz 6) adic u$ (et de co#porta#e$te accepta%ile ,i i$accepta%ile. Codul e(te proiectat. o ; creeze a,tept ri co#u$e ,i *$&ele'eri *$tre #e#%ri1 o ; *$cura:eze co#porta#e$tul dorit1 o ; a:ute $oii #e#%ri ( ,tie ce (e a,teapt 1 o ; aduc pro%le#ele co#porta#e$tale pe li$ia corect . Ele#e$tul e(e$&ial al co#porta#e$tului *$ echip e(te acela c to&i #e#%rii ace(teia (u$t *$cura:a&i ( (e e+pri#e *$tr7o #a$ier de(chi( ) direct ,i o$e(t cu$o(c0$d i$terdepe$de$&a #e#%rilor. Elemente de comportament acceptabil: Realizarea u$or declara&ii de 'e$ul 5eu cred) eu (i#t) eu a# $evoie61 A(cultarea activ pe$tru a pro#ova co#u$icarea *$ dou (e$(uri) Re(pectarea $evoilor) (e$ti#e$telor ,i drepturilor celorlal&i per#i&0$du7le ( $u -ie de acord1 9#p r&irea i$-or#a&iilor *$ #od de(chi(. Elemente de comportament inacceptabil: Re-uzul de a l (a la o parte ,i pro'ra#ul per(o$al ,i de a lucra cu re(tul echipei1 <tilizarea a're(iv a cuv0$tului 5*$totdeau$a6 (au 5$iciodat 6 pe$tru a7i i$ti#ida pe ceilal&i #e#%ri1 9$- &i,area u$ei atitudi$i $e'ative cu privire la (chi#%are) la oa#e$i ,i la -or#area echipei *$ 'e$eral1 Ar tarea u$ei $evoi puter$ice (au pre-eri$&e de a -i #ai de'ra% 5(tarul6 dec0t parte a echipei1 2"

Mudecarea rapid a altora l (0$d la o parte e+a#i$area propriului co#porta#e$t. For#area echipei $ece(it ca $oi ( $e (chi#% # pre(upu$erile cu privire la oa#e$i. Ade(ea) or'a$iza&iile tradi&io$ale (ta%ile(c re'uli care (u'ereaz c a$'a:a&ii $u vor -i o$e,ti) vor -ura) vor -i $ere(pectuo,i) vor tri,a ,i7,i vor (ati(-ace $u#ai propriile $evoi. 9$tr7o cultur de -or#are a u$ei echipe oa#e$ii tre%uie privi&i ca -ii$d o$e,ti) %u$i ,i ( -ac lucrurile cu# tre%uie. >a *$ceput oa#e$ii vor tre%ui ( 7,i (pu$ pre(upu$erile pe$tru a7,i (chi#%a co#porta#e$tul. +.).). Sc,im6'ri de c mp rtament Mu$ca *$ echip devi$e di-icil #ai ale( c0$d recu$o(c c -iecare di$ ei va tre%ui ( (chi#%e u$ele p r&i ale co#porta#e$tului lor. Cea #ai puter$ic rezi(te$& va -i atu$ci c0$d ziua (chi#% rii (e apropie. 0chimbri critice de comportament ale angajailor: o 9$va& ( ia cuv0$tul *$ 'rup1 o 9,i iau re(po$(a%ilitatea pe$tru propriile activit &i1 o Recep&io$eaz ,i e+pri# (e$ti#e$te pozitive ,i $e'ative) o ;pu$ 5/u61 o R (pu$d la critici1 o /e'ociaz pe$tru ceva dorit. )ceste schimbri pot fi !zute 1i la manageri3 astfel: o Au cura:ul de a rezi(ta reco#a$d rilor ce $u (u$t %e$e-ice1 o Accept de(ce$tralizarea lu rii deciziilor1 o Cred c toat lu#ea are idei %u$e1 o ;u$t di(pu,i ( i#ple#e$teze (u'e(tiile echipei ori de c0te ori e(te po(i%il1 o Recu$o(c realiz rile echipei1 o @ d echipele ca pe u$ e-ort pe ter#e$ lu$'. +.).+. Drepturile mem6ril r ec,ipei Echipei *i e(te de a:utor *$toc#irea u$ei li(te a drepturilor #a#%rilor echipei. 8repturile pot -i a-i,ate pe$tru a pu$e *$ aplicare co#porta#e$tul dorit. 8repturile tipice (u$t. Ave# dreptul ( (pri:i$i# #e#%rii di$ pu$ct de vedere e#o&io$al *$ ti#p ce $u (u$te# de acord cu ei di$ pu$ct de vedere i$telectual1 Ave# dreptul ( critic # ideile *$( $u ,i oa#e$ii1 Ave# dreptul ( (pu$e# ceea ce crede# i$di-ere$t de p rerile celorlal&i1 Ave# dreptul ( *$v & # di$ co$-licte1 Ave# dreptul de a $e a,tepta de la ceilal&i ( *$cerce ( $u #ai evite ace(te co$-licte1 Ave# dreptul de a $e a,tepta de la #e#%ri ( *$cerce ( participe ,i ( #u$cea(c activ1 Ave# dreptul de a $e a,tepta ( -i# #e#%ri e'ali1 Ave# dreptul de a $e a,tepta ca oa#e$ii ( 7,i la(e puterea la u,a echipei1 Ave# dreptul ( $e e+pri# # (e$ti#e$tele - r a -i co$trazi,i1 Ave# dreptul ca proce(ul ( dureze #ai #ult ,i c periodic ( -ace# 're,eli1 Ade(ea #e#%rii echipei au a,tept ri $ereali(te cu privire la proce(ul ace(teia. A,tept rile tre%uie relie-ate ,i di(cutate *$ #od re'ulat pe$tru a evita deza# 'irea. )1teptri nerealiste# Me#%rii echipei (e vor apuca (erio( de trea% ,i vor -i de a:utor - r a li (e cere a(ta. /i#e$i $u va -i co$cediat. Totul va -i #i$u$at. To&i (e vor (pri:i$i reciproc a(upra tuturor pro%le#elor. )1teptri realiste# Me#%rii echipei (e vor apuca (erio( de trea% ,i vor -i de a:utor atu$ci c0$d li (e va cere. Ace(t proce( odat *$ceput $u (e va #ai ter#i$a $iciodat . >ucrurile au #er( #ai pro(t dec0t au #er( vreodat . To&i (u$t (tre(a&i. /u (e vor *$toarce la vechiul (til. 2F

+.).-.C mp rtamentul mem6ril r ec,ipei *.'.(.1. &omportamente de ajutor o 8ori$&a de a participa) de a co$tri%ui cu idei ,i de a (ta%ili o%iective1 o 8ori$&a de a (e (pri:i$i pe echip ,i de a *$v &a de la ceilal&i #e#%ri1 o 8ori$&a de a co#u$ica *$ #od e-icace1 o 8ori$&a de a lua *$ co$(iderare ,i alte pu$cte de vedere ,i de a a#0$a :udecata1 o 8ori$&a de a tolera co$-uzia1 o 8ori$&a de a c uta alter$ative cu care ( -ie to&i de acord1 o 8ori$&a de a (pri:i$i ,i pu$e *$ aplicare deciziile. n acest sens membrii echipei ar trebui: o ; de(crie #ai de'ra% dec0t ( :udece1 o ; -ie (peci-ici dec0t 'e$erali1 o ; ia *$ co$(iderare $evoile lor c0t ,i pe ale celor pe care *i a(cult 1 o ; 'e$ereze $oi co#porta#e$te1 o ; veri-ice pe$tru a (e a(i'ura c ceea ce au (pu( a -o(t clar *$&ele(1 o ; veri-ice pe$tru a vedea dac ceilal&i (u$t (au $u de acord. E+i(t a$u#ite co#porta#e$te care (u$t co$(iderate co$traproductive ,i care $u ar tre%ui tolerate. *.'.(.'. &omportamente di%tructive o Atacarea per(o$alit &ii1 o A -i de acord cu toate1 o I$co$(ecve$&a1 o ;chi#%area (u%iectului - r #otiv1 o ;porov iala1 o Criticile) o Ma$i-e(tarea -uriei1 o Ma$i-e(tarea do#i$a&iei1 o A$'a:area *$ activit &i care di(tra' ate$&ia1 o Mi,carea -recve$t a capului1 o 8e(picarea -irului *$ patru1 o >uarea deciziilor - r *$,tii$&area echipei1 o I$terpretarea ero$at 1 o A%(e$&a de la #ai #ulte ,edi$&e1 o /eter#i$area (arci$ilor la ti#p1 o /ee-ectuarea #u$cii *$ #od re(po$(a%il1 o /eparticiparea la luarea deciziilor echipei1 o 8i(creditarea1 o Pre:udec &ile1 o C utarea (i#patiei1 o Rezolvarea pro%le#elor altora1 o @or%irea cu 5tre%uie6) o @or%irea prea #ult ,i retra'erea. +.)./. Tratarea c n.lictel r 7n cadrul ec,ipei 9$ echipe) co$-lictele $u pot -i 5# turate (u% covor6. O%(ervatorii de proce( tre%uie *#puter$ici&i de c tre achip ( aduc *$ di(cu&ie co$-lictele ,i pro%le#ele atu$ci c0$d ele (u$t #ici ca propor&ii. Condiiile necesare pentru rezol!area conflictelor: o 9#p r&irea puterii1 o Recu$oa,terea i$terdepe$de$&ei tuturor p r&ilor1 26

o Participarea volu$tar 1 o Ti#pul adecvat1 o Pre' tirea ate$t 1 Comportamente necesare pentru rezol!area conflictelor: o @oi$&a de a a(culta ,i de a (e co$ce$tra a(upra pro%le#ei #ai #ult dec0t a(upra per(oa$ei1 o @oi$&a de a de-i$i pro%le#a1 o @oi$&a pe$tru a per#ite *$tr7o a$u#it # (ur -uriei ,i o(tilit &ii ( apar *$ di(cu&ie1 o @oi$&a de a accepta -aptul c o per(oa$ poate -ace parte di$ pro%le# . 9$ u$ele cazuri) #e#%rii pot avea pro%le#e (erioa(e le'ate de rela&iile di$tre ei. Co$-lictele de per(o$alitate (au co#porta#e$tele irita%ile pot (u%#i$a e-orturile echipei dac $u (u$t tratate *$ #od de(chi( ,i direct.

III.). C$NFLICTUL <N CADRUL GRU"URIL$R


+.).&. De.inirea c n.lictului Co$-lictul e(te o (tare de te$(iu$e creat *$tr7o -or# de i$terrela&ii (au *$ co$-ru$tare de opi$ii di-erite i$dividuale (au de 'rup. Pe$tru co$te+tul locului de #u$c co$-lictul poate -i de-i$it ca proce(ul *$ care i$divizi (au 'rupuri (i#t c al&i i$divizi (au 'rupuri -ru(treaz (au i$te$&io$eaz ( 7i -ru(treze de pal$urile) idealurile (au o%iectivele lor. Cu alte cuvi$te) co$-lictul i#plic (itua&ii *$ care a,tept rile (au co#porta#e$tul orie$tat (pre (cop al u$ei per(oa$e (au al u$ui 'rup (u$t %locate de o alt per(oa$ (au alt 'rup. >a $ivel or'a$iza&io$al (e pot di(ti$'e patru tipuri de co$-licte. o Conflictul de interese poate ap rea atu$ci c0$d o per(oa$ (au u$ 'rup dore,te u$ rezultat di-erit de cel ur# rit de ceilal&i. E(te o cioc$ire de i$tere(e di$ care doar u$ele vor -i ur# rite. o Conflictul cogniti! apare *$ cazul *$ care o per(oa$ (e a-l *$ -a&a u$or i$-or#a&ii care (u$t *$ co$tradictoriu cu cu$o,ti$&ele (au opi$iile pe care le are. o Conflictul afecti! apare atu$ci c0$d (e$ti#e$tele ,i e#o&iile u$ei per(oa$e (au 'rup de per(oa$e (u$t i$co#pati%ile cu cele ale altora. Ace(ta e(te cazul (itua&iilor c0$d dou per(oa$e $u reu,e(c pur ,i (i#plu ( (e *$&elea' . o Conflictul comportamental care apare atu$ci c0$d o per(oa$ (au u$ 'rup de per(oa$e -ac ceva care e(te $eaccepta%il pe$tru ceilal&i. Co$-lictul poate ap rea la patru $iveluri. i$traper(o$al) i$terper(o$al) *$tre 'rupuri ,i *$tre or'a$iza&ii. Conflictul intrapersonal e(te u$ co$-lict i$terior al i$divizilor care (e lea' de decizii pe care el tre%uie ( le ia. Pute# deo(e%i trei tipuri de co$-licte. apropiere7eviatare) apropiere7apropiere) ,i evitare7evitare. 9$ cazul u$ui co$-lict de apropiere-e!itare) per(oa$a ' (e,te *$ #od e'al de atractiv ,i re(pi$' tor u$ o%iect) o idee (au o (olu&ie. Pot e+i(ta ,i (itua&ii c0$d o per(oa$ poate -i atra( *$ #od e'al de dou (itua&ii (olicita$te cu# ar -i (pre e+e#plu dou o-erte de (erviciu 3 apropiere-apropiere4. Co$-lictul de e!itare-e!itare apare atu$ci c0$d i$dividul re(pi$'e *$ e'al # (ur dou alter$ative $epl cute cu# ar -i de e+e#plu a#e$i$&area cu co$cedierea dac u$ a$'a:at $u reu,e,te ( ide$ti-ice u$ cole' vi$ovat de *$c lcarea re'ula#e$tului de ordi$e i$terioar a -ir#ei. Conflictul interpersonal apare c0$d dou per(oa$e $u (u$t de acord *$tr7o a$u#it privi$& cu o di(put de(pre u$ (u%iect care *i prive,ete pe a#0$doi. Conflictul ntre grupuri pre(upu$e de o%icei dezacorduri *$tre dou -or&e opoza$te 'e$erate de (copuri di-erite (au de *#p r&irea re(ur(elor. <$ a(t-el de co$-lict apare de(eori *$ or'a$iza&ii *$tre (ervicul de #arOeti$' ,i departa#e$tul de produc&ie (au celelalte departa#e$te) pe$tru c ele rivalizeaz pe$tru o%&i$erea re(ur(elor $ece(are *$depli$irii (copurilor. Co$-lictul i$ter'rupuri e(te cel #ai co#ple+ tip de co$-lict di$ acuza $u# rului per(oa$elor i#plicate. 27

Conflictul interorganizaional e(te acel tip de co$-lict *$ care (e poate o%(erva di(putele *$tre co#pa$ii apar&i$0$d aceleeia,i i$du(trii 3e+e#plu u$ co$-lict *$tre produc torii ,i proiecta$&ii de co#putere4 (au *$tre co#pa$ii di$ di-erite (ectoare de activitate 3e+e#plu u$ co$-lict *$tre proprietarii de tere$uri ,i ecolo'i,ti le'at de clari-icarea -olo(irii tere$urilor4. Co$-lictele) $u *$totdeau$a (u$t $ocive. E+i(t ,i *#pre:ur ri *$ care u$ co$-lict de o rezo$a$& #ic poate -i util (au de -olo(. 8e e+e#plu) co$-lictul poate co$duce la c0$t rirea de $oi idei ,i $oi (olu&ii la pro%le#ele or'a$iza&io$ale. Poate (ti#ula i$ovarea ,i (chi#%area. Pe de alt parte co$-lictul poate -i ,i di(-u$c&io$al c0$d oa#e$ii *,i ri(ipe(c e$er'ia pe$tru rezolvarea di-ere$delor *$ loc ( o direc&io$eze (pre o%&i$erea per-or#a$&elor. +.).). Cau2ele c n.lictului 7n r*ani2a(ii 6nterdependena sarcinilor# Cu c0t e(te #ai #are i$terdepe$de$&a (arci$ilor de (erviciu cu at0t e(te #ai #are pro%a%ilitatea apari&iei co$-lictului. 2iferenele de statut# Ma$a'erii au diver(e prero'ative cu# ar -i -aptul c ei *,i pot lua u$ ti#p li%er *$ ti#pul pro'ra#ului de lucru *$ ti#p ce re(tul per(o$alului $u poate) iar ace(t a(pect poate crea o a$u#it te$(iu$e *$ r0$dul a$'a:a&ilor. )mbiguiti jurisdicionale# ;itua&ii *$ care e(te $eclar de partea cui (e a-l re(po$(a%ilitatea. 7robleme de comunicare# Ci$eva poate *$&ele'e 're,it u$ a$u#it #e(a: (au o a$u#it i$-or#a&ie e(te -al(i-icat ,i drept ur#are i$dividul reac&io$eaz cu -ru(trare (au -urie. <ipsa unor standarde comune de performan# 8i-ere$&ele *$ criteriile de apreciere a per-or#a$&elor ,i *$ (i(te#ul de reco#pe$(are pot repreze$ta (ur(e pote$&iale de co$-lict *$ or'a$iza&ie. 8i-ere$&e i$dividuale. O #ultitudi$e de di-ere$&e i$dividuale) tale$te) di-erite tr ( turi de per(o$alitate) di-erite aptitudi$i) pot i$-lue$&a $atura rela&iilor i$terper(o$ale. 8o#i$a&ia i$dividual ) a're(ivitatea) rezi(te$&a la (tre( (au $erezi(te$&a) autoritari(#ul ,i altele) i$-lue$&eaz pote$&ialul co$-lict. +.).+. Tactici ine.iciente de a6 rdare a c n.lictel r 7asi!itatea E(te poate cea #ai -recve$t atitudi$e #a$a'erial ) crez0$d c dac $u -ace# $i#ic ,i i'$or # pro%le#a) ea va di(p rea. 8ar $u prea (e *$t0#pl a,a. I'$orarea pro%le#ei poate (ervi doar la cre,terea (e$ti#e$telor de -ru(trare ,i #0$ie a celor i#plica&i. %surile birocratice 9$ a$u#ite cazuri #a$a'erii iau la cu$o,ti$& c e+i(t o pro%le# dar $u iau o # (ur (erioa( . 9$ loc de acea(ta (criu rapoarte *$ care (e arat c pro%le#a e(te *$ (tudiu dar c $u e+i(t i$-or#a&ii (u-icie$te. 7asi!itatea mascat O #etod i$e-icie$t ,i ve$it *$ *$(ce$area u$ei proceduri cu$o(cute pe$tru *$l turarea $e#ul&u#irilor dar *$ acela,i ti#p a(i'urarea c #etoda e(te lu$' ) ri(ca$t ) co#plicat ,i co(ti(itoare. Cu acea(t tactic (e ur# re,te p c lirea per(oa$ei $e#ul&u#ite *$ ti#p ce ei declar c procedura de rezolvare e(te de(chi( . 2iscreia 8e #ulte ori #a$a'erii cred c ac&io$0$d di(cret pot ( duc la *$depli$irea deciziei co$trover(ate cu #i$i#u# de rezi(te$& . :)sasinarea= personajului Per(oa$a care e(te $e#ul&u#it 3 de e+e#plu preti$de c e(te tratat di(cri#i$atoriu4) e(te etichetat ca provocatoare de $ecazuri. ;u$t - cute *$cerc ri de a o di(credita ,i a o izola de ceilal&i #e#%ri ai 'rupului) (per0$d c dac o aduc la t cere) pro%le#a va -i rezolvat . +.).-. Strate*ii pentru pre7nt=mpinarea c n.lictel r 2eclararea scopurilor organizaiei 1i comunicarea acestora ctre toi angajaii# Co$ce$trarea pe o%iectivele *$tre'ii or'a$iza&ii ar tre%ui ( previ$ co$-lictul de i$tere(e. 7romo!area unei politici de sarcini de ser!iciu stabile3 bine structurate3 clar definite 1i acceptate de angajai# Pro%a%ilitatea de apari&ie a u$ui co$-lict apare odat cu cre,terea a#%i'uit &ii re(po$(a%ilit &ilor. 2J

Fa!orizarea comunicrii ntre grupuri# Recep&io$area de-ectuoa( a #otiva&iilor dori$&elor (au capacit &ilor celor di$ :ur) de(eori co$duc la apari&ia co$-lictului. +.)./. Strate*ii pentru aplanarea c n.lictel r 0epararea fizic. E(te cea #ai (i#pl (olu&ie. >tilizarea regulilor 1i regulamentelor. Co$-lictele pot -i apla$ate dac aplic # prevederile re'ula#e$telor di$ or'a$iza&ii. Acea(t #etod e(te e-icie$t #ai ale( pe$tru re'le#e$tarea raporturilor cu 'rupurile di$ a-ar . >tilizarea integratorilor. I$te'ratorii (u$t per(oa$e acceptate ca -ii$d apropia&i ,i le'iti#i de a#%ele 'rupuri care (e a-l *$ co$-lict. 9$ 'e$eral i$te'ratorii (e ocup de ide$ti-icarea ariilor a(upra c rora e+i(t pu$cte de vedere co#u$e *$ a#%ele 'rupuri. Confruntarea 1i negocierea. Co$-or# ace(tei #etode p r&ile co$-lictuale (u$t pu(e -a& *$ -a& pe$tru a di(cuta te#ele pri$cipale a(upra c rora e+i(t dezacorduri. ;pera$&a co$(t *$ -aptul c pri$ di(cu&ii de(chi(e ,i $e'ocieri pot -i ' (ite #i:loace pe$tru re#edierea pro%le#elor. Consultarea cu tere pri. 9$ a$u#ite cazuri e(te (alutar aducerea di$ a-ar a u$or co$(ilieri care (u$t capa%ili ( *$&elea' co#porta#e$tul p r&ilor co$-lictuale ,i pot -acilita o co$cluzio$are. <$ a(t-el de (peciali(t $e-ii$d #e#%ru a $ici u$ui 'rup (e poate e+pri#a #ult #ai direct a(upra pro%le#elor. +otaia cadrelor. ;chi#%0$d locul de #u$c de la u$ 'rup la altul) a$'a:a&ii a:u$' ( *$&elea' pre:udec &ile ) percep&ia valoric ,i atitudi$ile altor #e#%ri ,i a(t-el poate ( 7,i *#%u$ t &ea(c co#u$icarea. +.).3. Tipuri de c n.licte E+i(t trei tipuri de co$-licte care pot ap rea *$tr7o echip . cele le'ate de (arci$ ) cele re-eritoare la proce(ele di$ 'rup ,i cele i$terper(o$ale. Co$-lictele le'ate de (arci$ $u *$totdeau$a (u$t $ocive) %a di#potriv ) *$ echipele creative ,i productive (u$t chiar dezira%ile. 8iver(itatea 'rupului ,i di-ere$&ele de opi$ie cu privire la cele #ai %u$e #i:loace de a (ati(-ace $evoile clie$&ilor ar tre%ui ( -ie o (ur( de calitate) per-or#a$& ,i i$'e$iozitate. Cele #ai $ocive (u$t co$-lictele re-eritoare la proce(e ,i cel i$terper(o$al (u%#i$eaz e-icie$&a 'rupului ,i (ati(-ac&ia #e#%rilor. 8i(puta are e-ecte $e'ative #ai ale( atu$ci c*$d devi$e per(o$al ) i$divizii atac0$du7(e reciproc ,i de$i'r0$du7,i) *$tr7u$ -el (au altul) a%ilit &ile) depri$derile (au activitatea. +.).4. Re2 lvarea c n.lictel r din ec,ip' 8i$tre cele ci$ci #odalit &i e+i(te$te 3evitare) -or&are) co#pro#i() aco#odare ,i cola%orare4) doar u$ul e(te e-icie$t. 9$ cazul *$ care e!itm co$-lictul $ici u$a di$tre p r&i $u7,i ati$'e (copul ,i co$-lictul va reap rea #ai t*rziu. 9$ cazul *$ care adopt # varia$ta acomodrii) ceilal&i *,i *$depli$e(c dolea$&ele ,i $oi $u. 8ac form ( c*,ti' # cu orice pre&) $evoile celorlal&i r #0$ $erezolvate) 'e$er0$d apari&ia re(e$ti#e$telor) care (e vor #a$i-e(ta *$ viitorul co$-lict. Compromisul par -i o F r(are C la6 rare I#pu$ere (olu&ie %u$ ) dar $i#e$i $u cap t *$ totalitate ce vrea. Totu,i e(te #ai ava$ta:o( dec0t celelalte trei po(i%ilit &i. Pute# colabora pe$tru a ' (i o rezolvare creativ care ( #ul&u#ea a#%ele p r&i. (olu&ia de tip 5c0,ti'7c0,ti'R. I#pu$erea pu$ctelor de vedere

C mpr mi!

Evitare /ei#pu$ere 2A de vedere ale celuilalt Acceptarea pu$ctelor

Ac m dare

Fig. +.1 &ele cinci modalit!i de rezolvare a conflictelor

;peciali,tii de(criu patru etape ale $e'ocierii etice pri$cipiale *$ (copul rezolv rii $e*$&ele'erilor. Mai *$t0i) e(te $ece(ar ( izol # per(oa$ele de pro%le# . /u tre%uie ( -ace# 're,eala de a7i co$(idera vi$ova&i pe i$divizi *$ (i$e. Fii$&ele u#a$e *,i e+plic ) de o%icei) co#porta#e$tul celorlal&i *$ raport cu per(o$alitatea lor #ai de'ra% dec0t cu o a$u#it (itua&ie. P(iholo'ii $u#e(c acea(ta 5eroare -u$da#e$tal de atri%uireR. 9$ al doilea r0$d) tre%uie ( acord # ate$&ie i$tere(elor per(oa$elor *$ co$-lict) ,i $u pozi&iilor lor. 9$ al treilea r0$d) tre%uie ( ' (i# (olu&ii care ( -ie %e$e-ice pe$tru a#%ele p r&i. 9$ al patrulea r0$d) tre%uie ( i$(i(t # a(upra criteriilor o%iective pe$tru a $e a(i'ura c (e a:u$'e la o co$cluzie :u(t *$ ur#a $e'ocierii ,i $u la o decizie luat cu -or&a. +.).5. C n.licte interper! nale Per(o$alitatea e(te i#porta$t pe$tru -u$c&io$area ,i pe$tru rolurile echipei) care are) 5per(o$alit (peci-ice 'rupurilorR. <$ii i$divizi pot do#i$a) av0$d aptitudi$i de lideri *$ rol de 5#odelatori6) *$ ti#p ce al&ii (u$t #ai creativi care ocup roluri de 5'e$erator de ideiR. 8ac *$ echip ave# doi #odelatori) apar co$-licte) de vre#e ce ace,tia pot avea p reri di-erite cu privire la orie$tare 'rupului. <$eori di(putele di$tre i$divizii di$ echip $u pot -i pu(e pe (ea#a rolurilor) tipurilor de per(o$alitate (au a -actorilor or'a$iza&io$ali. /e#ul&u#irile apar ,i di-icult &ile tre%uie rezolvate. E+i(t patru tipuri de reac&ie *$ -a&a u$ui co$-lict cu alt #e#%ru. Pri#ul e(te ( fim pasi!i3 adic ( $u -ace# $i#ic ,i ( preti$de# c $u e+i(t $ici o pro%le# ) dar pa(ivitatea va avea e-ecte $e'ative pe ter#e$ lu$') precu# -ru(tr ri $ee+pri#ate care vor iz%uc$i *$tr7u$ #o#e$t $epotrivit. A doua (trate'ie e(te pasi!itatea agresi!3 care e(te) poate) ce #ai di(tructiv . Ea are loc atu$ci c0$d u$ #e#%ru de echip *l evit pe u$ altul) $u7i vor%e,te) *l dezapro% i$te$&io$at) i$di-ere$t de (u'e(tiile pe care le -ace) *l vor%e,te de r u cole'ilor (au chiar *i (a%oteaz activitatea *$ (ecret. A(e#e$ea #etode $u o-er $ici ,a$( de reco$ciliere) de vre#e ce $u pre(upu$ recu$oa,terea co$-lictului. Al treilea #od de a%ordare e(te agresi!itatea3 atacarea ver%al direct a celuilalt #e#%ru cu i$te$&ia de a71 -ace ( (u-ere. O a(t-el de (trate'ie e(te ceva #ai pozitiv dec0t #etoda precede$t *$ (e$(ul c *l -ace pe i$divid ( 7,i de(carce -uria. Totu,i) ti$de ( la(e *$ ur# u$ 'u(t a#ar) r ceal ,i re(e$ti#e$te) care au e-ecte $e'ave at0t a(upra celor doi #e#%ri i#plica&i) c0t ,i a(upra cli#atului (ocial 'rupului. A patra (trate'ie a -o(t $u#it aserti!itate3 pre(upu$0$d *#p rt ,irea propriilor (e$ti#e$te -a& de cealalt per(oa$ ,i preti$derea u$ei (chi#% ri de co#porta#e$t pe$tru a preve$i recure$&a co$-lictului. Pri$ ur#are) a(ertivitatea pre(upu$e e+pri#area clar a (e$ti#e$telor ,i -or#ularea propozi&iilor la per(oa$a I ,i $u la a II7a. 9$ ti#p ce declara&iile a're(ive ur# re(c doar ( 71 lovea(c pe i$terlocutor) cele a(ertive (u$t #e$ite ( o-ere o i#a'i$e clar a tr irilor ,i dori$&elor. 9$ co$(eci$& ) ace(tea di$ ur# $ece(it -olo(irea per(oa$ei I di$ parte a#%ilor vor%itori atu$ci c0$d *,i e+pu$ (e$ti#e$tele ,i c*$d vor%e(c de(pre u$ a$u#it co#porta#e$t ,i co$(eci$&ele (ale. 9$ acela,i ti#p tre%uie ( e+i(te u$ a$'a:a#e$t reciproc de a ide$ti-ica #odi-ic ri de atitudi$e dezira%ile pe$tru a preve$i recure$&a pro%le#ei. C0$d i$divizii $u reu,e(c ( 7,i rezolve $e*$&ele'erile ,i ace(tea a-ecteaz activitatea 'rupului) poate -i $ece(ar i$terve$&ia liderului) care ( dea -iec rei per(oa$e ,a$(a de a7,i e+pri#a (e$ti#e$tele re-eritoare la pro%le#a re(pectiv . 8up aceea) tre%uie a$aliza -aptele. E(te i#porta$t ( (epar # tr irile de -apte) pe$tru c a#e(tecarea lor *$tr7o di(cu&ie poate duce la ,i #ai #ult o(tilitate (a $e*$&ele'eri. E+a#i$0$d cu ate$&ie -aptele ,i tr irile) i$ter#ediarul le per#ite a#%elor p r&i ( 7,i prezi$te cazul *$ *$tre'i#e ,i ( cerceteze cu# pot evita viitoare (itua&ii di-icile. Pri$ ur#are) i$ter#edierea cupri$de patru etape. i$ve(ti'area (e$ti#e$telor celor doi #e#%ri ai echipei1 a$aliza -aptelor) di$ per(pectiva a#%elor p r&i1 (ta%ilirea de co#u$ acord a u$or o%iective pe$tru a evita recure$&a co$-lictului1 (ta%ilirea de co#u$ acord a u$or (trate'ii de ac&iu$e. !=

+.).>. Di!.unc(iile muncii 7n ec,ip' E+i(t ci$ci di(-u$c&ii de %az ale #u$cii *$ echip . a%(e$&a *$crederii) tea#a de co$-lict) lip(a a$'a:a#e$tului) evitarea re(po$(a%ilit &ilor ,i $eate$&ia la rezultat. A %en!a ncrederii. 9$crederea e(te acea (i'ura$& pe care o au #e#%rii echipei) re-eritoare la -aptul c i$te$&iile cole'ilor (u$t %u$e ,i c $u e+i(t #otive pe$tru autoap rare (au pe$tru a deve$i rezerva&i. 9$ cazul echipelor e+cele$te #e#%rii ace(tora *,i recu$o(c 're,elile) (l %iciu$ile ,i *$'ri:or rile u$ii -a& de al&ii - r -ric de repre(alii. A,adar pri#a di(-u$c&ie a #u$cii *$ echip e(te a%(e$&a *$crederii *$ r0$dul #e#%rilor. Acea(ta pleac de la re(pi$'erea ideii de a -i vul$era%ili *$ cadrul u$ui 'rup. Realizarea *$crederii pe %aza vul$era%ilit &ii e(te di-icil de realizat deoarece de7a lu$'ul ava$( rii *$ carier ,i educa&ie oa#e$ii de (ucce( *$va& ( -ie co#petitivi ,i ( 7,i prote:eze reputa&ia. 9$ co$(truirea *$crederii *$ cadrul echipei u$ rol deo(e%it *i revi$e liderului) iar cea #ai i#porta$t # (ur pe care tre%uie ( o ia e(te ( de#o$(treze #ai *$t0i vul$era%ilitatea. Pe$tru acea(ta liderul tre%uie ( ri,te) pierz0$du7,i a(ce$de$tul a(upra echipei a(t-el *$c0t (u%ordo$a&ii ( 7,i a(u#e ,i ei acelea,i ri(curi. Co$(trui$d *$crederea) o echip -ace po(i%il co$-lictul pe$tru #e#%rii ei) $u ezit ( (e a$'a:eze *$ dez%ateri pa(io$a$te ,i c0teodat e#o&io$ale ,tii$d c $u vor -i pedep(i&i pe$tru c au (pu( ceva ce ar -i putut -i i$terpretat ca di(tructiv (au critic. ,eama de conflict. 8eoarece #ultor oa#e$i le vi$e 'reu ( (e '0$dea(c la pro%le#a co$-lictelor *$ ter#e$i pozitivi) e(te i#porta$t ( di(ti$'e# co$-lictul ideolo'ic productiv de -aptele di(tructive ,i de politica de culi(e i$terper(o$al . Co$-lictul ideolo'ic e(te li#itat la co$cepte ,i idei ,i evit atacurile #e(chi$e co$ce$trate a(upra per(o$alit &ii. Echipele care (e a$'a:eaz *$ co$-licte productive) ,tiu c (i$'urul (cop e(te acela de a produce (olu&ia cea #ai %u$ *$ cel #ai (curt ti#p. Echipele care evit co$-lictele ideolo'ice o -ac di$ $evoia de a #e$&i$e o ar#o$ie de (upra-a& care *$( poate -i periculoa( . Atu$ci c0$d #e#%rii echipei $u dez%at *$ #od deci(iv te#e co$trover(ate) $u -ac altceva dec0t ( creeze co$di&ii pe$tru apari&ia i$tri'ilor de culi(e) a co#e$tariilor colaterale ,i atacurilor per(o$ale care (u$t #ult #ai $ocive dec0t orice di(put apri$( le'at de preocup rile echipei. "ip%a angajamentului. 9$ co$te+tul u$ei echipe) a$'a:a#e$tul pre(upu$e dou lucruri. claritate ,i i#plicare. Echipele e+cele$te iau decizii clare ,i la ti#p ,i ava$(eaz pri$tr7o co#plet i#plicare a tuturor #e#%rilor chiar ,i a acelora care au vor%it *#potriva deciziilor re(pective. Cele dou #ari cauze ale lip(ei a$'a:a#e$tului (u$t. dori$&a de co$(e$( ,i $evoia de (i'ura$& . <$eori #e#%rii (e co$ce$treaz at0t de #ult a(upra *$- ptuirii co$(e$(ului *$c0t ace(ta di$ ur# prevaleaz *$ -a&a oric rei evalu ri reali(te a opi$iilor devia$te (au $epopulare. A(t-el acei #e#%ri de echip care au *$doieli (au p reri di-erite -a& de cele ale #a:orit &ii caut ( $u (e a%at de la ceea ce pare a -i opi$ia u$a$i# a 'rupului p (tr0$d t cerea ,i chiar #i$i#aliz0$d i#porta$&a *$doielilor proprii. Ei vor -i victi#ele '0$dirii colective iar co$(eci$&a e(te lip(a lor de a$'a:a#e$t *$ pro%le#ele echipei. Evitarea re%pon%a ilit!ilor. 9$ co$te+tul #u$cii *$ echip re(po$(a%ilitatea (e re-er la voi$&a #e#%rilor ei de a atra'e ate$&ia cole'ilor a(upra per-or#a$&ei (au co#porta#e$telor care ar putea lovi *$ i$tere(ele de 'rup. Pe$tru ca #e#%rii echipei ( (e tra' reciproc la r (pu$dere pe$tru co#porta#e$tul ,i ac&iu$ile lor ei tre%uie ( ,tie ce a$u#e (e a,teapt de la ei. Chiar ,i cei care cred #ai tare *$ re(po$(a%ilitate re-uz de o%icei) ( -ac pe ci$eva r (pu$z tor pe$tru u$ lucru a(upra c ruia $u au c zut de acord (au $u a -o(t li#pede de la *$ceput. E(e$&a di(-u$c&iei privi$d evitarea re(po$(a%ilit &ii o co$(tituie -aptul c #e#%rii echipei $u vor ( tolereze di(co$-ortul i$terper(o$al ce *$(o&e,te repro,ul - cut u$ui cole' *$ le' tur cu co#porta#e$tul lui) precu# ,i te$di$&a de a evita co$ver(a&iile di-icile. 8ac #e#%rii echipei $u (e -ac r (pu$z tori reciproc pe$tru calitatea co$tri%u&iilor lor) pro%a%il c ei *,i vor *$toarce ate$&ia (pre propriile lor $ece(it &i) (pre propria lor ava$(are) $e'li:0$d rezultatele colective. -eaten!ia le rezultate. Acea(ta e(te te$di$&a #e#%rilor de a (e *$'ri:i de altceva dec0t de (copurile colective ale 'rupului. <$ acce$t per#a$e$t pu( pe a$u#ite o%iective ,i rezultate clar de-i$ite reprezi$t o ceri$& pe$tru orice echip . !1

III.+. TEAM %I C$NTR$L <N EC#I"


9$ ti#pul proce(ului de tra$(-or#are a u$ui colectiv de oa#e$i *$ echipe ce -u$c&io$eaz %i$e) or'a$iza&ia ,i i$divizii di$ ea (e lupt cu #ulte te#eri ,i pro%le#e le'ate de co$trol. Ace(tea (e #a$i-e(t pri$ ur# toarele (i#pto#e. o $eparticiparea la ,edi$&ele echipei1 o a(cu$derea i$-or#a&iilor1 o $e*$depli$irea (arci$ilor1 o #o$opolizarea di(cu&iilor1 o $e'ativi(#ul. +.+.&. "re!upuneri primare cu privire la ameni O cultur tradi&io$al -ace pre(upu$eri cu privire la oa#e$i) av0$d la %az tea#a. Acea(ta pre(upu$e c oa#e$ii. o au $evoie de di(cipli$ pe$tru a re(pecta re'ulile1 o a,teapt ( li ( (pu$ ce ( -ac ,i ( (e co$-or#eze1 o (u$t #otiva&i pri$ %a$i1 o (u$t $eate$&i1 o $u au re(pect pe$tru autoritate c0$d acea(ta (t cu (patele1 o (u$t *$locui%ili1 o (u$t $eci$(ti&i atu$ci c0$d (u$t te$ta&i1 o (u$t pli$i de autoi#porta$& 1 o $u (u$t di(pu,i ( 7,i a(u#e re(po$(a%ilit &i1 o $u (u$t *$ (tare ( *$ve&e di$ 're,eli1 o (u$t li#ita&i *$ ceea ce prive,te capacit &ile lor1 o (u$t $oroco,i c au u$ loc de #u$c 1 o $u (u$t capa%ili ( *$&elea' i$-or#a&iile co#ple+e le'ate de a-acere1 o (u$t avari ,i $u *i i$tere(eaz deloc dec0t ceea ce au ei de c0,ti'at. O cultur de echip -ace) di$ co$tr ) pre(upu$eri cu privire la oa#e$i av0$d la %az *$crederea. Ea pre(upu$e c oa#e$ii. o (u$t o$e,ti ,i de *$credere1 o (u$t o re(ur( valoroa( 1 o (u$t dor$ici ( -ie trata&i cu de#$itate ,i cu re(pect1 o (u$t dor$ici ( 7,i e+pri#e *$tre'ul pote$&ial1 o (u$t dor$ici ( #u$cea(c ,i au u$ a$u#it (cop1 o (u$t *$ (tare ( ai% ceva de (pu( *$ le' tur cu ceea ce au de - cut ,i cu# tre%uie ( (e -ac 1 o (u$t capa%ili ( 7,i # (oare rezultatele1 o (u$t dor$ici ( -ie recu$o(cu&i ,i ( ( -ie reco#pe$(a&i pe$tru rezultatele lor1 o r (pu$d -avora%il (tilului de co$ducere pozitiv %azat pe o%iective) o (u$t capa%ili ( *$ve&e di$ propriile 're,eli1 o (u$t *$ -avoarea :u(ti&iei ,i a drept &ii pe$tru to&i1 o (u$t *$crez tori *$tr7o co#pa$ie care e(te de(chi( ,i o$e(t 1 o (u$t 'e$ero,i ,i dor$ici ( ierte1 o e(te pu&i$ pro%a%il ( -ie rezi(te$&i la (chi#% ri pe care ei le7au a:utat ( (e dezvolte. Pe # (ur ce echipele trec de la o cultur tradi&io$al la o cultur $ou ) ele e+peri#e$teaz ceea ce (e $u#e,te 5'u$oiul di$ dru#6. Ace(ta e(te caracterizat pri$ ur# toarele. o a$+ietate ,i tea# le'ate de per-or#a$& 1 !2

o o o o o

rezi(te$& puter$ic la (chi#%are1 e-orturi de a vedea ,i aprecia ce -ac al&ii1 e+plorarea cu prude$& a $oilor co$cepte1 te$(iu$e) (tre(( ,i ira(ci%ilitate1 (e$ti#e$tul c totul (e de(tra# ,i (cap de (u% co$trol.

52u$oiul di$ dru#6 reprezi$t (ucce(ul chiar dac $u arat (au $u *l (i#&i# a(t-el. 2u$oiul cre,te pe # (ur ce deciziile devi$ #ai 'rele) rolurile ,i re(po$(a%ilit &ile devi$ #ai co$-uze iar #e#%rii *$cep ( (i#t durerea c0$d li (e cere ( 7,i (chi#%e vechile o%iceiuri ,i co#porta#e$te. Echipa e(te pu( *$ #i,care ,i toate tipurile de (e$ti#e$te (u$t e+pri#ate ver%al ,i $o$ver%al *$ #od volu$tar (au i$volu$tar. Me#%rii echipei tre%uie ( ai% per#i(iu$ea de a7,i e+pri#a (e$ti#e$tele pe # (ur ce *$ai$teaz pe li$ie cultural . +.+.). C=teva re*uli elementare cu privire la !entimente ;e$ti#e$tele $u (u$t %u$e (au rele) ele e+i(t pur ,i (i#plu. Me#%rii echipei (u$t *$cura:a&i ( -ac cu$o(cut le'iti#itatea (e$ti#e$telor. E#o&iile reprezi$t r d ci$a #otiva&iei. ;e$ti#e$tele reprezi$t r d ci$a e#o&iilor. 8ac acoperi (e$ti#e$tele) acoperi e#o&iile iar dac acoperi e#o&iile) acoperi #otiva&iile. Echipele de (ucce( realizeaz u$ echili%ru *$tre *$depli$irea (arci$ilor ,i dezvoltarea rela&iilor) care i$clude e+pri#area (e$ti#e$telor. Ma:oritatea oa#e$ilor ar #u$ci #ai #ult dec0t ( ad#it ,i ( di(cute de(pre (e$ti#e$tele $e'ative. /ivelul de *$credere al u$ei echipe e(te propor&io$al cu $ivelul de (ecuritate *$ le' tur cu (e$ti#e$tele. Oa#e$i di-eri&i pot (i#&i di-erit cu privire la acela,i lucru. Ma:oritatea oa#e$ilor $u (e (i#t %i$e c0$d vor%e(c de(pre (e$ti#e$te ,i au $evoie ca al&ii ( 7,i ia r (pu$derea pe$tru crearea u$ui #ediu protector *$ care (e$ti#e$tele ( poat ie,i la lu#i$ . ;e$ti#e$tele oa#e$ilor (e pot (chi#%a ,i per(pectivele (e pot depla(a - r $ici u$ #otiv clar. Ma:oritatea (e$ti#e$telor care ie( la (upra-a& datorit 5'u$oiului di$ dru#6 *,i au %aza *$ pro%le#e le'ate de tea# ,i co$trol. Te#erile tipice ce pot ie,i la (upra-a& *$ ti#pul tra$zi&iei de la o cultur la alta i$clud. o teama de necunoscut N Cu# va ar ta $oua cultur P) M voi *$cadra euP) Ui dac da) voi avea (ucce(P o teama de responsabilitate N @oi -i *$ (tare ( -ac -a& (urplu(ului de re(po$(a%ilitateP) Ce (e *$t0#pl dac 're,e(cP) Ce (e *$t0#pl dac *i deza# 'e(c pe ceilal&iP o teama de e1ec N M voi -ace de r0( *$ -a&a celorlal&iP o teama de pierdere a controlului N @or -i ceilal&i *$ (tare ( ia decizii *$&elepteP) M pot *#p ca eu cu rezultatul deciziilor lorP o teama de respingere N Ce vor crede vechii #ei priete$iP Ce (e va *$t0#pla dac echipa $u # placeP o teama de succes N Cu# *#i va (chi#%a ace(t lucru via&a ,i '0$direa dac voi avea (ucce(P) Cu# (e vor co#porta oa#e$ii aca( P o teama de schimbare N @oi deve$i o alt per(oa$ P) @oi pierde tot ceea ce a# -o(tP o teama de abandonare N ce (e *$t0#pl dac (u$t l (at (i$'urP Tea#a e(te u$ r (pu$( $atural la orice co$di&ii de #ediu pe care $oi le privi# ca -ii$d a#e$i$& toare la %u$a $oa(tr e+i(te$& . Atu$ci c0$d o echip (e co$ce$treaz prea #ult a(upra te#erilor (ale ,i *,i pierde capacitatea de a7,i *$depli$i (arci$ile) #e#%rii pot utiliza te#erile pe$tru a rezi(ta u$or (chi#% ri i$evita%ile. 9$ ace(t #o#e$t echipa ar tre%ui ( *$tre%e *$ le' tur cu ce te#eri pute# -ace ceva) ce te#eri $e7au (c pat de (u% co$trol ,i cu# le *$dep rt # pe cele care $e7au (c pat de (u% co$trol. +.+.+. F rmarea 7ncrederii

!!

Opu(ul te#erii pe$tru echip e(te *$crederea. 8ou'la( Mc 2re'or a de-i$it *$crederea ca -ii$d 5cu$oa,terea -aptului c $u vei pro-ita pe $edrept de #i$e *$ #od deli%erat (au accide$tal) volu$tar (au i$volu$tar6. /ivelul $o(tru de *$credere e(te %azat pe -aptul dac perce# u$ echili%ru *$tre ceea ce $oi d # *$tr7o (itua&ie ,i ceea ce pri#i# di$ ea. 8ac #e#%rii echipei v d u$ echili%ru *$tre ceea ce dau ,i ceea ce pri#e(c) $ivelul *$crederii lor va -i #are. Cu# (e r (-r0$'e *$crederea a(upra u$ei echipe. o #e#%rii echipei $u7,i *$depli$e(c pro#i(iu$ile) (au -ac pro#i(iu$i de,arte1 o #e#%rii echipei au a,tept ri a(cu$(e de(pre ceea ce va -i ,i ceea ce $u va -i realizat1 o #e#%rii vor%e(c u$uii de(pre ceilal&i *$ a-ara ,edi$&elor1 o #e#%rii -or#eaz clici ,i (u%'rupuri1 o e+i(t o co#peti&ie *$tre echipele di$ aceea,i or'a$iza&ie. Cu c0t e+i(t #ai #ult $e*$credere *$tr7o echip cu at0t -iecare #e#%ru va avea $evoie ( (i#t c are co$trolul ,i va vedea lip(a de *$credere ca pe o a#e$i$&are cu 'rad varia%il. Pe$tru a reduce a#e$i$&area) #e#%rii echipei *,i pot e+er(a puterea *$tr7u$ $u# r variat de -eluri. o puterea real 1i adec!at. puterea care a -o(t dat *$ #od de(chi( ,i le'iti# i$dividului de c tre echip 1 o puterea e5pertului. puterea ce apare ca rezultat al aptitudi$ilor) e+pertizei ,i e+perie$&ei i$dividului1 o puterea dat de poziie ce rezult di$tr7u$ titlu (au autoritate pe care u$ #e#%ru al echipei o are *$ a-ara echipei1 o puterea prerii de sine care vi$e di$ *$crederea i$terioar ,i di$ -or&ele proprii ale #e#%rului echipei1 o puterea competiti!. puterea ce apare di$ *$-r0$'erea u$ui opoza$t -ii$d #ai a're(iv di$ pu$ct de vedere ver%al ,i -izic1 o puterea !inei. care putere vi$e di$ ai -ace pe ceilal&i ( (e (i#t vi$ova&i pe$tru ceea ce au - cut (au $u au - cut. Cu c0t o per(oa$ are #ai #ult co$trol *$tr7o or'a$iza&ie cu at0t are de re$u$&at la #ai #ult putere pe$tru a -i u$ #e#%ru e-icace al echipei. Pe$tru u$ pre,edi$te de co#pa$ie) re$u$&area la co$trol *$(ea#$ ( re&i$ *$ #od deli%erat pu$ctele de vedere proprii &i ( per#it echipei) ( cheltuie ti#p pe$tru a ' (i r (pu$(ul corect ,i $u ( 7l -ur$izeze el. Ci$e tre%uie ( re$u$&e la co$trol. o pre,edi$tele care a -u$c&io$at ca u$ p ri$te al or'a$iza&iei ,i care are te$di$&a de a co$duce a$'a:a&ii ( i *$tr7o #are varietate de do#e$ii1 o ,e-ul de departa#e$t care a co$du( *$totdeau$a -iecare ,edi$& a per(o$alului ,i a apro%at -iecare decizie1 o ad#i$i(tratorul care *$totdeau$a a atri%uit (arci$ile) a pro'ra#at orid$ele ,i a reparat 're,elile altora1 o a$'a:a&ii care (7au (pri:i$it pe le' turile lor cu oa#e$i i$-lue$&i pe$tru (tatutul pre-ere$&ial. Modalit &ile pri$ care #e#%rii echipei (e opu$ re$u$& rii la co$trol (u$t. o #e#%rii (e pot deta,a de echip pe$tru a7,i #e$&i$e vechea putere ,i vechiul co$trol pri$ ur# toarele. a#e$i$&0$d cu de#i(ia1 -ii$d -oarte ocupa&i cu propriile (arci$i1 $eparticip0$d (au $eo-eri$du7(e volu$tari1 #a$i-e(t0$d u$ a%(e%tei(# cre(cut. o #e#%rii pot -i le$&i (au *$c p &0$a&i *$ a re$u$&a la vechile #oduri de a -ace lucrurile ,i *$t0rzie propriile e-orturi (au dez%at pu$ctele de vedere pro ,i co$tra lu$'i perioade de ti#p pri$ ur# toarele. (u'er0$d c u$ #a$a'er (au u$ ad#i$i(trator vrea doar ca el ( 7,i -ac trea%a1 declar0$d c #u$ca *$ echip e(te prea #ult1 #i$i#aliz0$d co$tri%u&ia altora1 !"

a#0$0$d. o #e#%rii pot c uta *$ #od activ #oduri de a *#piedica (au (a%ota echipa pri$ ur# toarele. declar0$d c -or#area echipei $u -ace parte di$ #u$ca lor1 (pu$0$d altora c o ( $e par r u c au - cut a(ta1 $u#i$d -or#area echipei o pierdere de ti#p.

Sup rt de cur! reali2at de: "R$FES$R G#ERMAN $CTA:IAN?T#E$D$R C le*iul Te,nic @I an RaiuA Turda

!F