You are on page 1of 214

Lf

\ s

VARGA CSABA

A FELSFOK JOGI OKTATS FBB MAI RENDSZEREI

1 967

A M A G Y A R T U D O M N Y O S A K A D M I A L L A M - S J O G T U D O M N Y I INTZETE J O G S S Z E H A S O N L l T O S Z T L Y N A K K I A D V N Y A I

VARGA CSABA

A FELSFOK J O G I OKTATS FBB MAI RENDSZEREi

BUDAPEST, 1967

1
A M a g y a r Tudomnyos A k a d m i a l l a m - s Jogtudomnyi Jogsszehasonlt Osztlynak Osztlyvezet: Pteri kiadvnyai Intzete

Zoltn

A FELSFOK J O G I OKTATS FBB MAI RENDSZEREI

A kiadsrt felels: Szab Imre akadmikus, az MTA l l a m - s Jogtudomnyi Intzete igazgatja

671565 MTA KESZ Sokszorost. F. v . : Szab GjuLa

Tartalomjegyzk Oldal I. BEVEZETS H. A FELSFOK JOGI OKTATS FBB MAI RENDSZEREI 1. S z o c i a l i s t a Szovjetuni Bolgr Npkztrsasg Csehszlovk Szocialista Kztrsasg Jugoszlv Szocialista Szvetsgi Kztrsasg Lengyel Npkztrsasg Nmet Demokratikus Kztrsasg Romnia Szocialista Kztrsasg Ms szocialista llamok (Albn Npkztrsasg, Koreai Npi Demokratikus Kztrsasg, Mongol Npkztrsasg, Vietnami Demokratikus Kztrsasg, Kinai Npkztrsasg, Kubai Kztrsasg) 2. N e m szocialista llamok 72 77 79 81 86 90 92 101 106 111 114 118 llamok 5 13 15 17 30 36 42 51 58 68

A. K o n t i n e n t l i s Ausztria Belgium Finnorszg Franciaorszg

llamok

Nmet Szvetsgi Kztrsasg Olaszorszg Svdorszg Mexik Dl-amerikai llamok (Argentina, Venezuela)
3

Oldal B. A n g o l s z s z llamok 123 125 135 142 144 llamok 147 149 152 ~ 156 163 165 169 171

Nagybritannia (Anglia, Skcia) Amerikai Egyeslt llamok Kanada (angolszsz terletek s Quebec) Dl-afrikai Uni C. A f r o - z s i a i Egyiptom Flp-szigetek India Izrael Japn Libanon Szad-Arbia jonnan felszabadult afrikai llamok (Ghanai Kztrsasg, Libriai Kztrsasg, Kenyai Kztrsasg, Nigriai

llamszvetsg, Rhodzia, Sierra Leone, Szudn, Tanzniai Egyeslt Kztrsasg, Uganda s Malgas Kztrsasg) IE. BIBLIOGRFIAI TJKOZTATO IV. A FELSFOK JOGI OKTATS EGYES KRDSEI 1. A jogi felsoktats intzmnyeinek jellege s profilja 2. Felvteli e l j r s 3. Az oktats f o r m i 4. Az ltalnos jelleg trgyak s a hatlyos jog oktatsnak viszonya 5. A trgy vlaszts szabadsga 6. Szakosodsi lehetsgek 7. A tanulmnyok fokozatossga 8. A foglalkozsokon val rszvtel s a tanulmnyi fegyelem . . . 9. Vizsgarendszer 197 201 204 206 207 208 . . . 172 181 187 190 192 195

I. BEVEZETS

Egy adott orszg felsfok jogi oktatsi rendszernek cljt, szerkezett s funkcionlst szmos krlmny hatrozza meg. E meghatroz tnyezk kzl elssorban az adott orszg trsadalmi-politikai berendezkedst kell emlitennk, de termszetesen nem lebecslend szerepet jtszanak m s , az elbbihez kpest alrendelt, msodlagos tnyezk is, mint pl. a jogszi hivatsok trsadalmi slya s tagoldsa, az oktatsi s klnsen a felsoktatsi rendszer szerkezete ltalban, a jogszkpzs hagyomnyai, a jogforrsi rendszer jellege stb. Ha azonban az egyes orszgok jogi felsoktatsnak rendszert csak a fentiekhez hasonl meghatroz tnyezk oldalrl kzelitennk meg, akkor nknt s jogosan addnk az a kvetkeztets, hogy minden egyes orszg a maga sajtos - s rszben csak r jellemz - krlmnyeinek megfelelen, ezek ltal meghatrozottan piti fel a jogszkpzs nll r e m d s z e r t , s igy e rendszerek prhuzamos bemutatsa vagy s s z e hasonlit vizsglata eredmnnyel nem kecsegtet, vagy legalbbis csak igen szk k e retek kztt, hasonl trsadalmi-politikai rendszer, hasonl hagyomnyokkal stb. rendelkez orszgok esetben lehet eredmnyre vezet. Egy ilyen llits azonban tlsgosan leegyszerstett kpet adna a jogszkpzs rendje s az adott orszg trsadalmi-politikai viszonyai kztti sszefggsrl, s teljes mrtkben figyelmen kivl hagyn azt a jelents krlmnyt, hogy a jogi felsoktats rendjnek kialakitsa megelz hazai s idegen tapasztalatok, ltalnos szervezsi elvek, s nem utolssorban technikai jelleg megoldsi mdok figyelembevtelre, ezek sszehasonlit r t k e l s r e pl. Az oktats adott rendjnek kialaktsban igen nagy jelentsge van bizonyos technikai megoldsi mdok felhasznlsnak, az ezekben rejl trsadalmi-oktatsi tapasztalatok felismersnek. Ezek a megoldsi mdok, a bennk foglalt tapaszta7

latokkal egytt, ppen technikai jellegk rvn nem ktdnek szorosan egy adott trsadalmi-politikai tipusu orszghoz vagy a kpzs adott szakjelleg tipushoz, hanem felhasznlsra kerlnek - vagy legalbbis kerlhetnek - eltr trsadalmi berendezkeds orszgok eltr szakirny oktatsi formiban, a burzso orvoskpzsben vagy a szocialista jogszkpzsben egyarnt. Ilyen technikai megoldsnak tekintjk pl. a felvteli e l j r s egyes formit, a trgyvlaszts ktttsgt vagy szabadsgt, az adott tanulmnyokon belli szakosods lehetsgeit, a kpzs fokozatossgt, az egyes oktatsi formkat (pl. elads, gyakorlati foglalkozs, szakmai gyakorlat), a vizsgarendszer klnbz vltozatait, a tanulmnyi fegyelem meghatrozsnak egyes mdjait, a nappali- s ms tagozatos oktatsi formkat, stb. Ezeknek a megoldsi mdoknak a realizlsa sorn t e r m s z e t e s e n a r s z megoldsok olyan konkrt tipusai jhetnek l t r e , amelyek csupn a tteles jog, vagy ezen bell ppen adott jelleg jogrendszerek oktatsban hasznosithatk (ilyen pl. az eladsok tekintetben a jogg anyagnak logikai sorrendben, a t r vnyknyv beosztsa vagy a joggyakorlat r e n d s z e r e z s e alapjn trtn trgyalsa, az e s e t - m d s z e r stb.). Az oktats szerkezetben ltalban s klnsen a felsfok jogi kpzs rendszereiben fellelhet ltalnos szervezsi elvek, technikai jelleg megold-

sok lte a r r a mutat, hogy helynval s jogosult e terleten is az sszehasonlit szemllet rvnyre juttatsa, m e r t a hazaitl eltr rendszerek tanulmnyozsa segitsget nyjthat a jogi felsoktats rendjnek tovbbi alakitshoz, s nem utolssorban az esetleg szksgtelennek bizonyul ksrletezsek megelzshez vagy a ksrletekbl fakad htrnyos kvetkezmnyek kikszblshez. Egy adott oktatsi md rendjnek kialaktsval vagy tkletestsvel kapcsolatban elfordulhatnak olyan problmk, amelyek tekintetben az sszehasonlit vizsglat eredmnye tbb-kevsb ltalnos jelleg, adott orszg vagy orszgok s a jtossgaihoz kevss kttt megllaptsokban fejezhet ki. Ez fordult el pl. a Szovjetuni esetben, amikor az utbbi vek sorn szles kr sszehasonlit v i z s glatot folytattak le annak eldntsre, hogy a hallgatk optimlis felkszlst a

fegyelem, az ellenrzs milyen formi kpesek a legjobban biztostani. A szocialista s rszben a nyugati oktatsi r e n d s z e r e k r e is kiterjed viszglat a r r a az ltalnosabb jelleg eredmnyre vezetett, hogy a hallgatk rszvtelnek s felkszl8

snek kizrlag csak a vizsgk sorn val ellenrzse s l e m r s e kevsb kpes az optimlis felkszltsget biztostani, mint az, hogyha ez egyttjr a foglalkozsokon val rszvtel ktelezv ttelvel s szigor ellenrzsvel. Az ehhez

hasonl problmk azonban, amelyeknek megoldsa empirikus-sszehasonlit v i z s glatok alapjn tbb-kevsb ltalnos jelleggel fogalmazhat meg, csak kivtelesen fordulnak el s tipikusnak semmikppen sem tekinthetk. A felsoktats egy adott rendjvel kapcsolatos problmk tlnyom tbbsgnek megoldshoz a fentieknek megfelelen nem elegend csupn a korbbi vagy idegen tapasztalatok m e g i s m e r s e , mert a megfelel megolds felttelezi a s a j tos konkrt hazai viszonyok, szksgletek s kvetelmnyek f e l m r s t s a lehetsges megoldsi mdozatoknak ezek alapjn trtn rtkelst. Ha teht a problma pl. jogi felsoktatsunk szakosodsi lehetsgei tekintetben merlne fel, nem lenne elgsges a szocialista, esetleg mg a ms trsadalmi berendezkeds o r s z gok hasonl tapasztalatainak egybevetse, mert a dntsnl mindenekeltt azt kellene figyelembe venni, hogy a jogszi hivatsok hogyan tagoldnak haznkban, m i lyen a s z m s z e r arny az egyes hivatsok betlti kztt, mekkora az egyes hivatsok jvbeni munkaerszksglete, mekkora az egyes hivatsok elltshoz szksges joganyag-ismeret kztti e l t r s , stb. Mr ebbl a pldbl is vilgosan lthat, hogy az sszehasonlt vizsglatok eredmnyeknt nyert tanulsgok ltalban csak a hazai konkrt viszonyok s szksgletek f e l m r s e alapjn, ezekhez megfelelkppen alkalmazva hasznosthatk. Ebben az sszefggsben teht az egybknt s i k e r r e l alkalmazott klfldi megoldsi mdok s az ezekben rejl t a pasztalatok sohasem felttel nlkl kvetend pldaknt, hanem csak s kizrlag mint lehetsges megoldsi varinsok szerepelnek, amelyeknek tvtele vagy legalbbis r s z l e g e s alkalmazsa attl fgg, hogy a vonatkoz terleten a kt orszg viszonyai s sajtos szksgletei mennyiben felelnek meg egymsnak, vagyis mekkora a valsznsge annak, hogy a megolds hazai felhasznlsa hazai krlmnyek kztt is sikeresnek fog bizonyulni. Az elbbiek alapjn kvetkeztetseinket abban foglalhatjuk ssze, hogy az oktats mindenkori rendszernek alapvonsai trsadalmilag egyrtelmen meghatrozottak, azonban az oktats rendjnek szerkezetben helyet foglalnak olyan formlis-technikai jelleg elemek is, amelyek eltr oktatsi rendszerekben egy9

arnt felhasznlsra kerlhetnek. E technikai megoldsok adott kvetelmnyek kielgtsnek lehetsges mdozatait kpviselik, s igy a kvetelmnyek hasonlsga esetn nyitva ll az ut idegen tapasztalatok figyelembevtele, megoldsok tvtel utjn val felhasznlsa eltt.
*

Az albbi munka clja a felsfok jogi oktats fbb mai rendszereinek bemut a t s a . Mivel a jogszkpzs rendje s szerkezete az egyes orszgok jogrendszer e i r e jellemz s azoknak mintegy tartozkt kpezi, a munka egyrszrl lehetsget kivn adni az egyes orszgoknak a jogi felsoktats szempontjbl val m e g i s m e r s r e , m s r s z r l pedig - s ez volt az alapvet clkitzs - a fbb jogi f e l soktatsi rendszereket oly mdon kivnja bemutatni, hogy ez alapjv vlhassk ksbbi - esetleg a mai magyar jogszkpzs rendjt is rint, annak tovbbi t kletestst szolgl - sszehasonlit vizsglatoknak. A ktet trgyt a jogi felsoktats, teht azok a kpzsi formk alkotjk, amelyek hallgatikat igazsgszolgltatsi-llamigazgatsi funkcik betltsre k szitik el. Ilyen kpzst tbbnyire az egyetemek jogi karai vagy ezekhez nagymrtkben hasonl jogi fiskolk nyjtanak, de az is elfordul, hogy a jogszkpzs l nyegben m s , gyakorlati intzmnyekben tOrtnik - ez esetben az utbbi formkat is trgyaljuk. Olyan orszgoknl, ahol az egyes jogszi hivatsokra val felkszts eltr intzmnyekben vagy azonos intzmnyek eltr tagozatain trtnik (pl. ahol a kzjegyz-kpzs vagy az igazgatsi szakemberek kpzse kln trtnik), elssorban csak az igazsgszolgltatsi feladatok elltsra elkszt oktatsi f o r mkat mutatjuk be. A bemutats sorn az egyes orszgok jogi felsoktatsnak rendje nll egysgknt szerepel. Trekvsnk a r r a irnyult, hogy ne csak a jogszkpzs mai rendjt vzoljuk, hanem bizonyos mrtkben utaljunk a trtneti elzmnyekre s a fejldsi perspektvkra (reformtrekvsek stb.) is. A ktet jellegnl fogva nem llt szndkunkban az egyes oktatsi rendszerek rtkelse - amennyiben a bemutats sorn rtkels i s szerepel, ez elssorban az illet jogszkpzsi r e n d s z e r szakemberei ltal kimutatott tnymegllaptsokon alapul, azokban fejezdik
10

ki. A lehetsg szerint a jogi felsoktats rendjnek egszt, a felvteli e l j r s tl egszen a diploma elnyersig be kivntuk mutatni. A kpzs alapformjnak mindentt a nappali tagozatos oktatst tekintettk, az eltr formkra legfeljebb csak utalunk. Ahol e r r e elgsges adattal rendelkeztnk, trgyaljuk az egyes jogszi hivatsok betltsnek formlis elfeltteleit (diplomafajta, gyakornoki id, szakvizsga stb.) is. Tbb orszgnl - klnsen ott, ahol az talnos jogszkpzs s a jogtudomnyi szakemberek kpzsnek intzmnyei azonosak - foglalkozunk az un. postgradulis kpzsi formkkal, a tudomnyos fokozatok m e g s z e r z snek elfeltteleivel is. Abbl kvetkezen, hogy az egyes orszgokat nll egysgnek tekintettk, a jegyzetanyagot az egyes orszgok utn, azok trgyalst kveten helyeztk el. Az els szm jegyzet mindig a felhasznlt irodalom bibliogrfiai adatait tnteti fel; a jegyzetek utn nhny tovbbi, az adott jogi felsoktatsi rendszert egszben jellemz munka adatait kzljk. Az orszgok csoportostsnl elsdleges szempontknt az egyes orszgok t r s a d a l m i berendezkedst tekintettk, ennek megfelelen kln trgyaljuk a szocialista s a nem-szocialista llamok jogszkpzsi rends rt. A n e m - s z o c i a lista llamoknl a tovbbi tagols rszben a jogrendszer, pontosabban a jogforrsi r e n d s z e r jellege (kontinentlis s angolszsz), rszben pedig a terleti elhelyezkeds (afro-zsiai llamok) alapjn trtnt. Br az ltalunk trgyalt a f r o - z s i a i llamok tbbsge egyrtelmen sem kontinentlis, sem angolszsz jogrendszernek nem tekinthet, a fenti csoportosits nem elgiti ki megfelel mdon a f e l oszts logikai mvelete ltal tmasztott kvetelmnyeket, m e r t a feloszts alapjaknt hasznlt kritriumok egyfell megnyugtat mdon mg nem tisztzottak, m s fell pedig nem zrjk ki teljes mrtkben egymst. Mentsgnkre csak az a krlmny szolglhat, hogy a jogrendszerek csoportostsnak krdse a szocialista s a burzso elmletben egyarnt megoldatlan krdsnek tekinthet, valamilyen csoportostst azonban ennek ellenre is el kellett vgeznnk a nem-szocialista r e n d szerek keretn bell a feloszts ltalunk adott mdja igy csak nhny gyakorlati

szempont figyelembevteln alapult s semmikppen sem lphet fel az zal az ignynyel, hogy a jogrendszerek csoportostsa elmleti problmjnak egyfajta igazolhat megoldst adja. Az egyes orszgok felsfok jogi oktatsi rendszereinek bemutatsa utn egy rvid bibliogrfiai tjkoztat kvetkezik, amelyben a jogi felsoktatssal foglalko11

z ltalunk i s m e r t szakfolyiratok, bibliogrfik, ltalnos jelleg sszehasonlt munkk, s vgl nhny olyan orszg jogszkpzst i s m e r t e t cikk adatait tntetjk fel, amelyekkel e ktetben kln nem foglalkozhattunk. A ktetet lezr utols rszben a jogi felsoktats egyes krdseivel foglalkozunk a jogszkpzs i s m e r t e t e t t rendszerei alapjn. Ezek a krdsek elssorban a jogszkpzs olyan problmihoz ktdnek, amelyek minden egyes orszgban szksgkppen felvetdnek, s amelyeknek ilyen vagy olyan mdon trtn megoldsa ltalban nincs kzvetlen sszefggsben az illet orszg trsadalmi-jogi rendjvel, m e r t - technikai megoldsokrl lvn sz - adott rendben adott kvetelmnyek kielgtsre tbbfle megolds i s , esetleg egyidejleg alkalmazhat. A ktetben nagyszm orszg jogi felsoktatsnak rendjt trgyaltuk; a jelents rendszerek mellett nhny olyan orszg jogszkpzst is bemutattuk, amely csak a jogrendszer sajtos jellegt vagy a jogi oktats sajtos problemati kjt tekintve lehet indokolt, st kivtelkppen olyan orszgok is szerepelnek munknkban, amelyek esetben a sajtos vons ppen abban ll, hogy hinyzik az nll felsfok jogi kpzs. Tekintettel a r r a , hogy a ktet elksztsnl nagyrszt csak a hazai knyvtrakban fellelhet anyagokra tmaszkodhattunk, a bemutats sem az orszgok szmt, sem az i s m e r t e t s mlysgt tekintve nem tarthatott a t e l j e s s g r e ignyt, s egyes jelentsebb rendszerek bemutatsa is szksgkppen egyenetlen, hinyos m a r a d t , vagy pedig csak viszonylag rgebbi adatokon alapulhatott .

A ktet 1967 szn, akkor jelenik meg, amikor az orszg a pcsi egyetem megalaptsa s ezzel egytt a magyar felsoktats megindulsa 600 ves vforduljt nnepli. Az nnepls trgya mindig a mult tnye, amelyre emlkeznk, de tekintetnk nemcsak a mltba, hanem egyben a jv, a tovbbi fejlds fel is fordul. A ktet kzrebocstsval a magyar jogi felsoktats gyt kvntuk szolglni, ahhoz kvntunk hozzjrulni, hogy jogszkpzsi rendszernk tovbbi alaktsnl s tkletestsnl fokozottabb mrtkben lehetsgess vljk a klfldi tapasztalatok figyelembevtele, bevlt megoldsok s s i k e r r e l nem j r t ksrletek m e g i s m e r s e egyarnt.

12

II. A FELSFOK JOGI OKTATS FBB MAI RENDSZEREI

1. S z o c i a l i s t a

llamok

Szovjetuni

A Szovjetuniban a felsfok jogi kpzs rszben az egyetemek jogi karain, rszben pedig az un. jogi intzetek keretben valsul m e g . 1 Az 191^-es forradalmat kveten a felsfok jogi kpzs elssorban jogi intzetekben folyt, fokozatosan bevezettk a szeminriumi r e n d s z e r t , amelynl az oktats alapformja nem az vfolyam-elads volt, hanem a kisebb csoportokban val szeminriumi foglalkozs. Az oktats egysgestse rdekben azonban k -

sbb visszatrtek az vfolyam-eladsok r e n d s z e r r e s fellendlt a jogi karokon trtn jogszkpzs is. A n . vilghbort kveten a jogi kari s az intzeti oktats kztt alapvet klnbsg m r nem volt: a jogi intzetek ltal nyjtott oktatsban nagyobb szerepet kapott a gyakorlati kpzs, de a tanrend, az oktats idtartama (ngy v) s a vizsgk rendszere azonoss vlt. A nappali tagozatra val felvtelhez megkveteltk a kzpiskolai vgzettsget, 18 s 35 v kztti korhatrt s felvteli vizsga lettelt, kivve azokat a tanulkat, akik kitn eredmnnyel vgeztk el kzpiskolikat. A felvteli vizsga csak a kzpiskolai anyagra terjedt ki, trgya orosz nyelv s irodalom, angol, francia vagy nmet nyelv, trtnelem s trsadalomtudomny volt. A tanulmnyi trgyak megllaptsnak az volt a sajtossga, hogy a tanvet egysgesnek tekintettk, s ennek megfelelen csak egszves trgyakat ismertek. Az eladsok s a gyakorlati foglalkozsok raszmt egsz vre llaptottk meg, s az egyes fiskolk eladinak a feladatt kpezte, hogy a keret-raszmokat heti raszmokra bontsk fel. Az utols vben a karokon s az intzeteknl egyarnt lehetv tettk a hallgatk ^zalcosodst, a kvetkez szakokon: polgri jogi s bntetjogi szak, gaz-

dasgi jogi szak, llamigazgatsi jogi szak, valamint jogelmleti, nemzetkzi jogi
17

s jogpedaggiai

szak (ez utbbi szak utols gazata a jogi kzpiskolk jogtan-

rainak kpzst szolglta; a jogi kzpiskolk a rendes osztlyok elvgzse utn mg kt vig alapfok jogi kpzst nyjtottak s hallgatikat kisebb jelentsg jogi
2

llsok betltsre jogostottk). A karok s intzetek tekintetben egysges tanterv a kvetkez volt (zrjelben az eladsok s gyakorlatok egsz vi r a s z m t , tbbves ideolgiai, nyel3 vi s segdtrgyak esetben pedig ezek s s z r a s z m t jelltk):

I. v

l l a m - s jogelmlet (68, 34) egyetemes llam- s jogtrtnet (78, 22) a Szovjetuni npeinek llam- s jogtrtnete (78, 22) a marxizmus-leninizmus alapjai (ktves, 124, 112) politikai gazdasgtan (ktves, 158, 112) elmleti statisztika (62, 18) latin nyelv nyugati nyelv (hromves, 350) testnevels s katonai elkpzs (hromves, 360)

n.
a marxizmus-leninizmus alapjai politikai gazdasgtan a Szovjetuni llamjoga (78, 24) klfldi llamok kzjoga (68) llamigazgatsi jog (68, 34) rmai jog (102) bntetjog (96, 56) polgri jog (68, 24) logika (50, 10) pszicholgia (48) nyugati nyelv testnevels s katonai elkpzs

III. v bntetjog (82, 36) bnteteljrsi jog (67, 67) polgri jog (142, 60)
18

a 8. flvtol megindult, s lehetv tettk a szakosodst az llam s a jog elmletbl s trtnetbl, llamjogbl, valamint szovjet llampitsbl s igazgatsbl is. Az 1950-es vek derekn a szovjet jogi felsoktats rendszerben ujabb vltoztatsokat hivtak letre. 1954-ben megszntettk pl. a klfldi llamok gazdasga s politikja, a nemzetkzi kapcsolatok trtnete s a nemzetkzi magnjog nll trgyknt val eladst, s bevezettk az gyszi felgyelet a Szovjetuniban, valamint a szovjet birsgi statisztika oktatst; az e l j r s i jogok oktatst pedig felvltottk a birsgok s az gyszsgek szervezete a Szovjetuniban cim trgy eladsval. 1955-ben az intzeti tananyagbl kiiktattk a rmai jogot s a latin nyelvet, 1957-ben pedig a kriminalisztika mellett mindentt bevezettk a ktelez kriminltechnikai gyakorlatokat (laboratriumi foglalkozsok stb.). A jogszkpzs rendjnek tovbbi tkletestse tekintetben serkent hatst gyakorolt az SzKP XX. Kongresszusa, amelyen a felsfok oktatst rinten tbbek kztt az a hatrozat szletett, hogy a hallgatk elmleti tudsnak s gyakorlati felkszltsgnek nvelsn kivl jelents mrtkben nvelni kell a hallgatk nll munkakszsgt is. Ennek a kvetelmnynek a megvalstsa azzal j r t egytt, hogy sszeren cskkentsk a hallgatk megterheltsgt, igy pl. az eladsok trgyaknt csak olyan problmk szerepeljenek, amelyeknek megoldsa tudomnyos-elmleti megalapozst kivn. Hogy lehetv tegyk a hallgatk nagyobbfoku aktivitsnak kibontakozst, nveltk a specilkollgiumok szmt, a kiemelkedbb hallgatknak megengedtk a vizsgk hatrid eltt val lettelt, st azt a r e n d s z e r t is bevezettk, hogy a legjobb hallgatknak a dkn felmentst adhat a ktelez raltogats all. Az vfolyam- s diplomadolgozatokra nagyobb slyt helyeztek, s lehetsget adtak a gyakorlati vagy elmleti szempontbl kimagaslan r t k e s dolgozatok kln jutalmazsra is. A hallgatk gyakorlati felkszltsgnek nvelse irnyban hatott az az intzkeds, amely megnvelte a szakmai gyakorlatok arnyt. Az 1957-es vben pl. a hallgatk m r hrom alkalommal vettek r s z t t e r m e l s i gyakorlaton: kt htig a II. v vgn, s nyolc-nyolc hten k e r e s z 5 tl a IV. s az V. v vgn. Az elbbiek sorn - elssorban csak tendencijukat tekintve - jelzett vltozsok vgs soron az oktatsi rend egsz szerkezetnek megvltozst e r e d m 19

polgri e l j r s i jog (68, 102) pnzgyi jog (48) fldjog (48) kolhozjog (50, 30) munkajog (60, 42) dialektikus s trtnelmi materializmus (csak jogi karokon) nyugati nyelv testnevels s katonai elkpzs

IV. v birsgi orvostan (40) birsgi pszichitria (48) politikai tanok trtnete (60) nemzetkzi jog (96) nemzetkzi magnjog (48) kriminalisztika (20, 110) klfldi llamok magn- s kereskedelmi joga (40) a nemzetkzi kapcsolatok trtnete (40)

A rszvtel eladsokon s gyakorlatokon egyarnt ktelez volt. A vizsgkr a val felkszlst a szeminriumokon kivl a tudomnyos dikkrkben val r s z vtel s a konzultcik r e n d s z e r e segtette el. Az els flv vgn a hallgatk csak kollokvltak - osztlyozs nlkl. v vgig vlasztott trgybl minden hallgatnak vfolyamdolgozatot kellett irnia, majd minden trgybl vzr i r s - s szbeli vizsgt kellett tennie, amelyeket kitn, j, elgsges vagy elgtelen r d e m jegyekkel osztlyoztak. A hallgatk az utols v megkezdse eltt tiz hten keresztl szakmai gyakorlatot folytattak birsgon, gyszsgen, gyvdi, kzjegyzi vagy vllalati jogi irodban, avagy llamigazgatsi szervnl. Tanulmnyaik vgeztvel llam vizsgztak a marxizmus-leninizmus alapjaibl, l l a m - s jogelmletbl valamint a v l a s z tott szaknak megfelel ngy ttelesjogi alaptrgybl, majd jogi llsok betltsre 4 tovbbi vizsga lettele nlkl jogosit diplomt kaptak. Az 1948-1949-es vtl kezdden a jogi karokon felemeltk a tanulmnyi idt t v r e . A klfldi llamok kzjoga cim trgyat felbontottk a burzso llamok s a npi demokratikus llamok llamjogra, a jogi karokon pedig bevezettk a klfldi llamok gazdasga s politikja cim trgyat. A jogi karokon a szakosods m r
20

nyeztk. A jogi fiskolkra val felvtel rendss e r e hasonl maradt, azzal a vltotatssal, hogy felvteli vizsgt csak orosz nyelvbl s irodalombl (irs- s szbeli), valamint a Szovjetuni trtnetbl (szbeli) kellett tenni. A tanterv az 1961-1962-es vek sorn a kvetkezkppen alakult: g

I. v

az S z K P trtnete (4, 3) politikai gazdasgtan (5) llam- s jogelmlet (4, 4) egyetemes llam- s jogtrtnet (4, 4) szovjet llam- s jogtrtnet (4, 4) rmai jog (2) logika (2, 2) latin nyelv (4, 2) egy nyugateurpai nyelv (4, 4) testnevels

II. v az SzKP trtnete (4, 4) politikai gazdasgtan (5, 4) llamjog (6) bifsgi s gyszsgi szervezet (3) a npi demokratikus llamok llamjoga llamigazgatsi jog (2) bntetjog (4, 4) polgri jog (4, 2) birsgi statisztika (4) egy nyugateurpai nyelv (4, 4) testnevels

(4)

in.

politikai gazdasgtan (5) dialektikus s trtnelmi materializmus (4) pnzgyi jog (4) llamigazgatsi jog (3) bntetjog (4) bnteteljrsi jog (4, 4) kriminalisztika (5)
21

polgri jog (2, 4) csaldjog (2) polgri e l j r s i jog (3, 5) munkajog (3, 4) mezgazdasgi jog (3) kolhozjog (3, 4)

IV. v dialektikus s trtnelmi m a t e r i a l i z m u s (4, 2) a politikai tanok trtnete (4, 4) a burzso llamok llamjoga (6) kriminisztika (4) kolhozjog (4) nemzetkzi jog (4, 4) a szmvitel (knyvels) elemei (6) birsgi orvostan (3) birsgi p s z i c h i t r i a (3) az gyszi felgyelet a Szovjetuniban (4) az l l a m - s jogelmlet klns krdsei (2)

V. v az llam- s jogelmlet klns krdsei (4) tjkoztat eladsok: a szovjet szvetsgi kztrsasgok llam- s jogtrtnete a burzso llamok polgri s kereskedelmi joga a burzso llamok bntetjoga a nemzetkzi kapcsolatok trtnete nemzetkzi magnjog a vlasztott szaknak megfelel eladsok (sszesen 130, 150)

Az egyes vlasztott szakoknak megfelel eladsok a kvetkezk voltak: llam- s llamigazgatsi jogi szak: az llam- s az llamigazgatsi jog egyes klns r s z e i , a szovjet pits, a npgazdasgi tervezs alapelvei, a szovjet llam s jog trtneti f o r r s a i s gyintzs a szovjet llamigazgatsban; bntetjogi szak: a bntet- s a bnteteljrsi jog egyes klns r s z e i , a npi demokratikus llamok bntet- s bnteteljrsi joga, kriminalisztika s a birsgi s gyszi munka m e g s z e r v e z s e ; s vgl,

22

polgri jogi szak: a polgri s a polgri e l j r s i jog egyes klns r s z e i , a szovjet dntbirskods, kzjegyzosg, mezgazdasgi s kolhozjog, munkajog s a npi demokratikus llamok polgri s polgri e l j r s i joga. B r a szovjet felsoktats egyik alapelve szerint a Szovjetuni minden oktatsi intzmnyben a tananyag egysges,bizonyos mrtkben termszetesen tallhatk eltrsek, elssorban a specilis kurzusoknak tekintett szakeladsok r e n d jben. Ennek kvetkeztben bizonyos karokon a hallgatk fakultativ trgyknt tanulhattak mg marxista-leninista etikt vagy eszttikt, tudomnyos ateizmust stb. ; egyes egyetemeken pedig a vlasztott szaknak megfelelen hallgathattak pl. a s z l ltsi jog, a nyugdjellts vagy a t e r m s z e t jogi vdelme krbl is eladsokat. Az uj rendben mg tovbb nvekedett a szakmai gyakorlatok arnya. Az e l s kt v sorn a hallgatk csak ltogatsokat tesznek az llamappartus egyes intzmnyeinl, a l . v vgn azonban m r 12 hetes gyakorlaton vesznek r s z t brsgokon, gyszsgeken vagy az llamhatalom helyi szerveinl, az V. v sorn pedig 22 hetet tltenek a vlasztott szaknak megfelel intzmnynl. Ezt a gyakorlatot kveten kezdenek hozz a hallgatk diplomamunkjuk elksztshez, majd ennek megvdse utn teszik le llamvizsgikat az SzKP trtnetbl, polgri jogbl s - szakjuknak megfelelen - bntetjogbl vagy llam- s llamigazgatsi jogbl. Mr az elbbiekbl is nyilvnvalv vlik, hogy a Szovjetuniban igen e r s trekvsnek lehetnk tani abban a tekintetben, hogy a felsfok jogi oktats alapjaiban egysges jellege mellett megteremtsk a szakosods feltteleit. T e r m szetesen e szakosodsnak igen sok megoldsi mdja lehetsges, s napjainkban a szovjet szakemberek trekvse a r r a irnyul, hogy a szovjet viszonyoknak leginkbb megfelel megoldst kidolgozzk. Bizonyos mrtkben ennek a krlmnynek tudhat be, hogy a jogszkpzs rendje a Szovjetuniban szinte az lland vltozs llapotban van. E vltozsok figyelemmel k i s r s e a r r a is rmutat, hogy az egszves trgyak mellett m r ltrejn az anyag rszletesebb tagolsa, a flves t r gyak r e n d s z e r e is. A hallgatk nagyobb elmleti felkszltsge elfelttelezi az idegen nyelvi tanulmnyok intenzivebb vlst s nagyobb slyt a jogi tanulmnyok rendjben.

23

A fenti trekvsek rtelmben alig kt vvel az elzekben bemutatott oktatsi rend bevezetse utn ismt a jogi oktats egsz szerkezett rint r e f o r m 7 tantervet dolgoztak ki:

'

I. v

1. flv szovjet llam- s jogtrtnet (3, 1) egyetemes llam- s jogtrtnet


(3, 1)

2. flv szovjet l l a m - s jogtrtnet (3,1) egyetemes llam- s jogtrtnet (3, 1) llam- s jogelmlet (2, 1,5) politikai gazdasgtan (3, 1) logika (2) bntetjog (4, 2) idegen nyelv (2)

llam- s jogelmlet (2, 1,5) politikai gazdasgtan (3, 1) logika (2, 1) birsgi szervezet (2) rmai jog (2) latin nyelv (2) idegen nyelv (2)

II. v 1. flv bntetjog (1, 2) llamjog (3, 2) polgri jog (3, 2) fldjog (1, 2) birsgi statisztika (2, 1) politikai gazdasgtan (2, 2) dialektikus s trtnelmi m a t e r i a l i z m u s (2, 2) idegen nyelv (6) 2. flv bntetjog (2, 1) a npi demokratikus llamok llamjoga
(3)

polgri jog (2, 2) llamigazgatsi jog (4, 2) politikai gazdasgtan (2, 2) dialektikus s trtnelmi m a t e r i a l i z mus (2, 1) knyvvitel (2, 1) idegen nyelv (6)

ni.
1. flv bntetjog (2, 2) kolhozjog (3, 2) pnzgyi jog (2, 1)

v 2. flv polgri jog (2, 4) polgri e l j r s i jog (2, 4) bnteteljrsi jog (2, 4)
24

burzso llamok llamjoga (3) polgri e l j r s i jog (2, 2) polgri jog (2, 2) polgri e l j r s i jog (2, 2) bnteteljrsi jog (2, 2) munkajog (2, 2) az SzKP trtnete (2, 2) dialektikus s trtnelmi m a t e rializmus (1, 1) idegen nyelv (2) fakultativ: az ateizmus alapjai (2) tallmnyi jog (2)

munkajog (2, 4) az SzKP trtnete (2, 2) idegen nyelv (4) fakultatv: az etika alapjai (2) tallmnyi jog (2)

IV. v 1. flv llam- s jogelmlet (2) az SzKP trtnete (2, 1) a politikai tanok trtnete (4) nemzetkzi jog (4) gyszi felgyelet (1,5, 2) kriminalisztika (2, 1) csaldjog (1, 2) idegen nyelv (4) 2. flv llam- s jogelmlet (2) az SzKP trtnete (2, 2) kriminalisztika (2, 1) kriminltechnikai laboratriumi foglalkozs
(2)

birsgi orvostan s pszichitria (2) idegen nyelv (4)

A IV. vben megkezddik a szakosods. A tblzatban felsorolt, minden szak s z m r a ktelez trgyakon kivl a hallgatk vlasztott szakjuknak megfelen - a moszkvai karon pl. a szovjet pits, a nemzetkzi jog s a birsgigyszsgi szak kztt lehet vlasztani - heti ngy ra specilis eladsokon s szeminriumokon vesznek r s z t . Az ilyen specilis foglalkozsok trgya pl. a szovjet pits, a diplomciai s a konzulris jog, a laksjog, a javt-nevel munka szervezete, az gyvdi jog, a biztositsi jog stb. A jogszkpzs idtartama vltozatlanul t v, de az tdik v m r nem s z o rosan vett tanulmnyi v: sem elads, sem gyakorlati foglalkozs m r nincs, hanem csak specilis szeminriumok. Az V. v f feladata a diplomamunka elksztse s a diplomavizsgkra val felkszls; diplomavizsgt az SzKP trtnet-

25

bi, polgri jogbl s a vlasztott szak jellegnek megfelelen mg vagy llam- s llamigazgatsi jogbl, vagy pedig bntetjogbl kell tenni. Ebben az uj tanrendben szembetn vons az, hogy a szakmai gyakorlatok arnya az eddigi fejldstl eltren kisebb lett: a hallgatk csak a III. v msodik felben vesznek r s z t s z a k m a i - t e r m e l s i gyakorlaton - egy hnapot tltenek b r sgoknl, egy hnapot gyszsgeknl s kt hetet llamigazgatsi szerveknl. Az uj tanrend r t k e l s r l , a r r l , hogy a hozzfztt remnyeket mennyiben vltotta be s melyek a tovbbi fejlds utjai, nincs r s z l e t e s tudomsunk.

A szovjet irodalomban megjelen llsfoglalsokbl itlve azonban a trgyak elhelyezse s az oktatsi anyag meghatrozsa bizonyos r s z l e g e s mdositsokat ignyel. Tbben kvnatosnak t a r t j k pl. , hogy a jogi tanulmnyok rendjben i s szerepeljen a tudomnyos kommunizmus alapjai cim trgy; msok pedig kifogsoljk az l l a m - s jogelmletnek, valamint a rmai jognak a tanrendben val elhelyezst. Ez utbbiak rve az, hogy az llam- s jogelmletet nem bevezet st-

diumknt, hanem a jogi tanulmnyokat lezr trgyknt, teht a dialektikus s t r tnelmi m a t e r i a l i z m u s , valamint az SzKP trtnete s az egyes tteles jogi trgyak oktatst kveten kellene eladni; a jogi tanulmnyokba bevezet trgyknt pedig az els vben 64 rban kellene oktatni a bevezets az llam- s jogelmletbe cim trgya. A rmai jog oktatsval kapcsolatban a szovjet jogirodalomban hasonl f e l fogs rvnyesl: ne bevezet, hanem a szovjet polgri jogi tanulmnyokat lezr trgy legyen, teht akkor oktassk, amikor a hallgatk a szovjet polgri jogbl m r levizsgztak. ^ A Szovjetuni jogi felsoktatsnak mai helyzete az albbi szmokkal j e l l e mezhet: jelenleg 29 jogi felsoktatsi intzmny mkdik (ebbl 25 az egyetemek jogi k a r a , s 4 jogi intzet). Mig 1914-ben Oroszorszgban csak 12 500 joghallgat volt, az 1961-1962-es vben a Szovjetuni jogi felsoktatsi intzmnyeiben 44 000 hallgat tanult (az s s z e s felsfok hallgatk 1,7%-a). Az sszvetsgi Levelez Jogi Intzetnek ebbl 14 000 levelez hallgatja van. A jogi karok s a tbbi intzet keretben 30 000 hallgat tanul, akiknek 24%-a nappali (7100), 21%-a esti (6400) s 55%-a levelez hallgat (16 700). Az s s z e s joghallgat t a gozatonknti arnya teht a kvetkez: 18% nappali, 13% esti s 69% levelez hallgat.
26

JEGYZETEK:

1. PAP Tibor, Jogi felsoktats a Szovjetuniban. Jogtudomnyi Kzlny, 1948. 3-4. 39-41. p . ; MAR TON YI Jnos, Jogszkpzs s jogszi hivatsok a Szovjetuniban. Acta Universitatis Szegediensis, Sectio Juridico-Politica. Tom. I. , F a s e . 2. Szeged, 1949. 24 p . ; MEDVE Zsigmond, A jogi oktats gye a Szovjetuniban. Jogtudomnyi Kzlny, 1957. 4-6. 194-197. p . ; KAREV, D . S . , Sciences juridiques. Revue Internationale des Sciences Sociales (UNESCO),

1959. 2. (L' enseignement des sciences sociales en U. R. S. S.) 220-223. p . ; NMETI Lszl, A jogi felsoktatssal kapcsolatos tapasztalatok a Szovjetuniban. Felsoktatsi Szemle, 1959. 9. 579-581. p . ; PROKOFIEV, M.A. - TCfflLIKINE, M.G. - TIOULPANOV, S.I. . L'enseignement suprieur en URSS. P a r i s , UNESCO, 1962. (Etudes et documents d'ducation, No 39.) 40. s 56-58. p . ; ZINOVJEV, Sz.I. - REMENNKOV, B . M . , Vszsie ucsebnie zavedenija SzSzSzR. Universziteti ekonomicseszkie i juridlcseszkie vuzi. Moszkva, Vszsaja Skola, 1962. 296. p . ; SEBANOV, A. F . , Juridicseszkie vszsie csebne zavedenija. Moszkva, Goszudarsztvennoe Izdatelsztvo "Vszsaja Skola", 1963. 71-72., 86., 97-100., 108-112. s 119-135. p . ; TARASZOV, M.A. , Teoreticseszkoj podgotovke buduscsih jurisztov - sztrogoju poszledovatelnoszt. Vesztnik Vszsej Skol, 1963. 7. 27-29. p . ; ROT, Henryk, Reforma studiw prawniczych w ZSRR. Prawo i Zycie, 1963. 9. 15. (166). szm, 6. p. s RVSZ, L. , Der juristische Unterricht in der Sowjetunion. Schweizerische Hochschulzeitung - Revue Universitaire Suisse, 1965. 4. 207-230. p. 2. A jogi karokon s intzeteken (nappali, esti s levelez tagozatos jogi oktats) s az elbb emiitett jogi kzpiskolkon kivl a jogi oktatsnak mg a kvetkez formi mkdtek a Szovjetuniban: a jogi fiskolk mellett az 1919-es f o r r a dalom utn munksfakultsok, a kzpiskolval nem rendelkez dolgozk kpzsre; kzpiskolt vgzett npbirk s kerleti gyszek r s z r e egyves alapfok tanfolyamok; diploms jogszok r s z r e egyves tovbbkpz szaktanfolyamok; s vgl jogi npszersitst clz tanfolyamok klnbz formi. 3. Ld. Pap, i . m . 40. p.

27

4. Megjegyezzk, hogy a trgyalt idszakban csak kevs jogszi hivats betltsnek volt f o r m l i s elfelttele a felsfok jogi vgzettsg. A npbirsghoz kpesits nem volt szksges, csak a npbirsgok vezeti vgeztk el ltalban az egyves alapfok tanfolyamot. A kerleti s tartomnyi birsgok hivatsos b r i nak sem kellett felttlenl jogvgzettnek lennie; esetleg elgsges volt a megfel birsgi, szakszervezeti vagy adminisztrcis gyakorlat igazolsa s az egyves tanfolyam elvgzse. Amikor ezek a birsgok msodfok gyekben tlkeztek, a tancsban t e r m s z e t e s e n csak jogvgzett birk vehettek r s z t , hiszen itt e l s s o r ban jogkrdsrl kellett dnteni. Az gyszsgi appartusban a kerleti, krzeti s v r o s i gyszek esetben elegend volt a kzpiskolai vgzettsg s az egyves tanfolyamon val rszvtel. Az gyvdsgnl rendszerint megkveteltk a diplomt, de ettl eltekinthettek akkor, ha a jellt hrom vi kielgt gyakorlatot igazolt npbirsgi vezetbirknt, gyszknt vagy vllalati jogszknt. A jogi irodkban mkd jogszok rendszerint fiskolai jogvgzettek voltak, de kivtelesen elegend volt a gazdasgi szakrtelem igazolsa is. Ebben az idszakban csak a kzjegyzsg (s a m r emiitett fellebbezsi birsgok) voltak a kizrlagos frumok, amelyeknl a jogi diplomt felttlenl megkveteltk. (Ld. Martonyi, i . m . 13-21. p . ) 5. Ebben az idszakban felmerltek tbbek kztt olyan javaslatok i s , hogy a hallgatk 9 hnapos gyakorlati munkn vegyenek r s z t mg a diploma megvdse s az llamvizsgk lettele eltt. - A szakosods tekintetben is tbbfle t e r v e zetek voltak. 1957-ben birsgi-gyszsgi s llamigazgatsi szakok beinditst terveztk, 1959-ben pedig hromirny szakosodsi lehetsget terveztek: vllalati-jogi (vllalati, dntbizottsgi s trsadalombiztositsi jogszok kpzsre), birsgi-gyszsgi s llami-jogi (igazgatsi jogszok kpzsre) szakokat. 6. Ld. Prokofiev-Tchilikine-Tioulpanov, i . m . 56-58. p. - Megjegyzend, hogy Sebanov ( i . m . 128. p . ) ugyanezen idszak tekintetben eltren i r j a le a tanrendet: nla pl. a birsgi s gyszsgi szervezet az I. v, az SzKP trtnete pedig a l . s IV. v anyagban szerepel. 7. Ld. Rot, valamint Rvsz az elbbin alapul cikkt ( i . m . 220. s kv. P-).

28

8. Ld. pl. Taraszov cikkt. - Ugy tnik, a rmai joggal kapcsolatos l l s foglals alapjt az kpezi, hogy a szovjet jogi oktatsban a rmai jog mint szmos kapitalista llam modern magnjognak trtnelmi elzmnye szerepel, teht oktatsnak f clja az, hogy bevezetsknt szolgljon a tks llamok magnjognak tanulmnyozshoz.

TOVBBI IRODALOM

JOHNSON, E. L. , Some Aspects of Legal Education in the U . S . S . R . Journal of the Society of Public Teachers of Law, 1955. N.S. 3. 25-31. p . ; SHEBANOV, A . J . , The Teaching of Law in Soviet Institutions of Higher Education. Law in the Service of Peace, 1965. N . S . 4 . 97-101. p . ; SAMU MIHLY - GRESZNRY PL - PRTLI IMRE, A Joghallgatk Tudomnyos Egyesletnek kldttsge a Szovjetuniban. Felsoktatsi Szemle, 1959. 10. 652-654. p . ; LYON, T. , Juristische Ausbildung in der Sowjetunion. Zeitschrift f r die gesamte Strafrechtswissenschaft, 1961. 73. kt. 131 s a kv. p . ; MORRIS, Soviet Legal Education. Journal of Legal Education, 1963. 15. kt. 309 s a kv. p. ; s PERTCIK, V. , A jogi oktats fejldsnek krdsei Kelet-Szibriban. Szovjetszkaja Juszticija, 1965. 15. 11-12. p.

29

Bolgr Npkztrsasg

Bulgriban a felsfok jogi kpzs 1892-ben indult meg; ennek egyetlen fruma azta i s szfiai egyetem jogi k a r a , amely a jogszkpzs szksgleteit ma is kielgi ti. ^ Az egyetemre val felvtel a Bolgr Npkztrsasgban kt szakaszban, az un. jellsi e l j r s s a szorosan vett felvteli e l j r s sorn trtnik. A jellsi e l j r s clja az, hogy mg a felvteli krelmek beadsa eltt megvizsgljk a jelentkez felvtelre bocsthatsgt. A jellst a lakhely szerint illetkes npi tancs vgzi el egy kln e r r e a clra ltesitett t r s a d a l m i bizottsg segitsgvel, amely a t r s a d a l m i szervezetek, szakszervezetek s a helyi iskolahatsg tagjaibl ll. A jellbizottsg a jellt t r s a d a l m i , politikai s szakmai tevkenysgt vizsglja. Ha a bizottsg dntse szerint a jelentkez jellhet az egyetemi f e l -

vtelre, e r r l a npi tancs okiratot llit ki. Ha a jelentkezt nem jellik s nem r t egyet a bizottsg dntsvel, akkor fellebbezhet a felettes npi tancshoz, amely rvid idn bell vgleges s megfellebezhetetlen hatrozatot hoz. Nappali tagozatra csak azok a dolgozk s gyermekeik jellhetk, akik kzpiskolikat sikeresen elvgeztk, s nem tltttk mg be 35. letvket. Frfiaknl mg az szksges, hogy katonai szolglatiak letltsrl vagy ennek elhalasztsrl igazol s s a l rendelkezzenek. Egyetemi felvtelre nem jellhet az a szemly, aki r s z t vett npellenes tevkenysgben. A jellt szemlyek a jogi karon felvteli vizsgt tesznek bolgr nyelvbl s irodalombl. A felvteli vizsga vgeredmnynek megllaptsnl figyelembe veszik mg az rettsgi bizonytvny vgeredmnyt, valamint a kzpiskolai r s z eredmnyeket bolgr nyelvbl, trtnelembl, s a Bolgr Npkztrsasg Alkotmnya cim trgybl. A felvtel a felvteli vizsga vgeredmnye alapjn trtnik.

30

Elnyben rszeslnek azok a jelltek, akik a termelmunkban m r rsztvettek, akik vagy akiknek szlei tevkenyen rsztvettek az antifasiszta harcokban, illetve akik aktiv trsadalmi-politikai tevkenysgkkel kitnnek. A tanulmnyi id a nappali hallgatknl 4 v, levelez hallgatknl 5 v. Az oktats alapvet f o r m j a az elads s a gyakorlat. Ezt egszitik ki mg a konzultcik, zemi gyakorlatok, az nll munka s a beszmolk. Minden elad s adjunktus hetente egy elre meghatrozott rban fogadja a hallgatkat konzultci cljbl. Az alapvet trgyakban val elmlylsre a tudomnyos dikkrk szolglnak, amelyekben a rszvtel nkntes. A hallgatk minden vben egy hnapot t e r m e l s i gyakorlattal tltenek, elssorban a szfiai brsgokon s gyszsgeken. A tantervet s az egyes trgyak tematikjt illeten az utbbi vekben tbb jelents mdostst hajtottak vgre. gy tbbek kztt elhagytk az egyetemes ll a m - s jogtrtnetet mint alaptrgyat (valamint tbb vlaszthat trgyat, mint pl. olasz nyelv, birsgi elmekrtan, ltalnos statisztika), s ezek helyett kiszlestettk a ktelez ill. vlaszthat un. specilis kurzusok arnyt. Az 1966-196-es tanvben a tanterv a kvetkez volt (zrjelben elszr az eladsok, majd a gyakorlati foglalkozsok heti raszmt jellve):
2

I. v 1. flv llam- s jogelmlet (3, 1) a kapitalizmus politikai gazdasgtana (2, 1) bolgr llam- s jogtrtnet (4, 1) birsgi statisztika (3) knyvvitel s knyvvizsglat (2) a nemzetkzi kapcsolatok t r t nete (2) az SzKP trtnete (2, 1) orosz (2) latin nyelv (1, fakultativ) (gyors- s gpirs - fakultativ) 2. flv llam- s jogelmlet (3, 2) a kapitalizmus politikai gazdasgtana (2, 1) rmai jog (1) a nemzetkzi kapcsolatok trtnete (2) az SzKP trtnete (2, 1) a BKP trtnete (1) orosz (2) francia, nmet vagy angol nyelv (4) politikai s jogi tanok trtnete (2, f a kultativ) (gyors- s gpirs - fakultatv)

31

n.
1. flv a szocializmis politikai gazdasgtana (2, 1) llamjog (2, 1) a Szovjetuni llamjoga (3, 2) burzso llamjog (2, specilis kurzus) rmai jog (2) bntetjog (2, 1) polgri jog, ltalnos r s z s javak (2, 2) a BKP trtnete (1, 1) f r a n c i a , nmet vagy angol nyelv (2)

v 2. flv a szocializmus politikai gazdasgtana (2, 1) llamjog (2, 1) a npi tancsok szervezete s mkdse (2, specilis Kurzus) bntetjog (3, 2) polgri jog, ltalnos r s z s j a vak (3, 2) f r a n c i a , nmet vagy angol nyelv (2)

n.
1. flv llamigazgatsi jog (2, 1) pnzgyi jog (3, 2) bnteteljrsi jog (2, 1) bntetjog (2, 2) ktelmi jog (2, 2) nemzetkzi jog (2, 1) dialektikus s trtnelmi m a t e r i a l i z m u s (2)

v 2. flv llamigazgatsi jog (3, 2) bnteteljrsi jog (2, 2) bntetjog (3, 1) kriminalisztika (2) trvnyszki pszichitria (2, specilis kurzus) a npgazdasg t e r v e z s e (2, specilis kurzus) ktelmi jog (4, 2) a KGST jogi problmi (2, specilis kurzus) nemzetkzi jog (2, 1) dialektikus s trtnelmi m a t e r i a l i z mus (2, 1)

IV. v 1. flv bntetjog (1, 1) kriminalisztika (1, 1) csald- s rkjog (4, 1) munkajog (2) 2. flv llam- s jogelmlet (2, specilis kurzus) bntetjog (2, 2) tengeri jog (2, fakultativ)

32

termelszvetkezeti jog (4, 2) polgri e l j r s i jog (2, 2) nemzetkzi magnjog (3, 1)

birsgi orvostan (2, vlaszthat specilis kurzus) burzso polgri s kereskedelmi jog (2, vlaszthat specilis kurzus) munkajog (2, 2) polgri e l j r s i jog (4, 2)

A vizsgaidszakok a tli s a nyri flv vgn vannak, az utvizsgk szeptemberben. Adott trgybl utvizsgzni csak egyszer lehet. Akinek egy flvben sszesen tbb mint hrom vizsgaelmaradsa van, az nem utvizsgzhat. Azokat a hallgatkat, akik egy flvben tbb mint hrom trgybl nem vizsgztak sikeresen, illetve akik az utvizsgn is sikertelenl szerepeltek, a rektor dntsnek megfelelen vismtlsre utasitjk vagy kizrjk az egyetemrl. vet ismtelni szintn csak egyszer lehet. Az egyes vizsgk osztlyozsa hat teljes jegy alapjn trtnik. A nyolc flves jogi tanulmnyokat az llamvizsgk zrjk le (kln diplomamunka vagy disszertci nincs), amelyeket szably szerint az utols flv elvgzstl szmitott hrom ven bell kell letenni. Az llamvizsgatrgyak a kvetkezk: a marxizmus-leninizmus alapjai s dialektikus m a t e r i a l i z m u s (szbeli), polgri jog s polgri e l j r s i jog ( i r s - s szbeli), valamint bntetjog s bntet e l j r s i jog ( i r s - s szbeli). llamvizsgt megismtelni szintn csak egys z e r lehet, a sikertelen llamvizsgt kvet harmadik v eltelte utn. Azok a hallgatk, akik tanulmnyaikat sikeresen befejeztk, diplomt kapnak, amely feltnteti az egyes llamvizsgk ssztlagt s a korbbi vizsgaeredmnyek tlagt is (az egyes trgyak vizsgaeredmnyeit a diploma mellklete t a r 3 talmazza). A vgzett hallgatk - annak megfelelen, hogy milyen jogszi plyt v l a s z tanak - egy vi t e r m e l s i gyakorlaton vesznek r s z t birsgon, gyszsgen vagy gyvdi munkakzssgben. zemi gyakorlatukat m r nem az egyetem, hanem az igaz sggyminisztrium ellenrzi. Gyakorlati idejk alatt fizetsben nem r s z e slnek, de ezt az vet a nyugdj szempontjbl figyelembeveszik, s a t r s a d a l o m -

biztostsi szolgltatsokat is ignybe vehetik. Az egy v elteltvel az igazsggyminisztrium bizottsga eltt joggyakornoki vizsgt tesznek, s elkezdik tnyleges mkdsket.

A szfiai egyetem jogi karn vrl vre egyre tbb a jelentkez, s ennek megfelelen nvekszik a felvettek szma is. 1956-1957-ben a bolgr oktatsi r e n d s z e r t szles kr trsadalmi birlat r t e , mely abban nyert megfogalmazst, hogy az oktats r e n d s z e r e e l m a r a d a szocialista fejlds kvetelmnyeitl. A nemzetgyls ltal 1959. julius 3-n megszavazott trvny rtelmben az oktatst olyan mdon kell j r a s z e r v e z n i , hogy szorosabb kapcsolat jjjn l t r e az oktats s az let kztt. Az t s z e r v e z s az 1960-as vekben megkezddtt, s amint e r r e m r r m u t a t tunk, az oktatand trgyakat, ezeknek a tantervben val elhelyezst s tematikjt tekintve m r bizonyos eredmnnyel is j r t . A r e f o r m ltalnos cljt a jogi oktats terletn abban fogalmaztk meg, hogy az tfedsek kikszblsvel cskkenteni kell a hallgatk tlterheltsgt, az eladsszersg s ltalban a leir jelleg cskkentsvel aktivizlni kell a hallgatsgot s ezzel emelni az oktats sznvonalt, s tevkenny kell tenni a t e r m e l s i gyakorlatokat.

JEGYZETEK

1. VACSEV, Nikolaj, A jogi oktats r e n d s z e r e a Bolgr Npkztrsasgban. Jogtudomnyi Kzlny, 1961. 6. 374-377. p. s a szfiai egyetem bolgr, orosz s f r a n c i a nyelv vknyve: Szofijszki Universzitet "Kiiment Ohridszki". Pazpisz na lekciite. Szofija,* 1966. 129-136. p. 2. Ld. Szofijszki Universzitet. . . 3. A nappali tagozaton kivl i s m e r t mg a levez tagozat s az un. externtus i s , amelyekre nagy vonsokban ugyanazok a szablyok (tanterv s p r o g r a m s t b . ) rvnyesek. A levelezhallgatkat szintn jellik, a jellst azonban az z e mek, vllalatok stb. llami, szakszervezeti s ifjsgi szervezeti vezetsge vgzi el. A jelltek a legjobb zemi munksok krbl kerlnek ki, akik 40 vnl nem idsebbek s legalbb kt vi zemi gyakorlattal rendelkeznek, s akikrl a jellbizottsg felttelezi, hogy sikeresen ssze tudjk majd egyeztetni zemi munkatapasztalataikat tanulmnyaikkal. A jelltek felvteli viszgt tesznek, tanulmnyaikat t ven keresztl folytatjk - azzal a klnbsggel, hogy vente csak egyszer, prilisban vizsgznak. Az externtus intzmnye a levelez tagozat egy klnleges
34

fajnak tekinthet, amelyre sajtos szablyok rvnyesek. Externnsknt vezet beoszts llami hivatalnokok, trsadalmi-politikai szervezetek tagjai s kivl zemi dolgozk (elssorban ujitk, lmunksok s kitntetettek) tanulnak, teht olyanok, akik munkakrkben nlklzhetetlenek s igy hivatsuktl hosszabb idre nem szakadhatnak el. Felvtelk kln vizsga nlkl, hivatali-zemi ajnls alapjn trtnik. Eladsokat nem ltogatnak, hanem nllan foglalkoznak az anyaggal s az v sorn brmikor jelentkezhetnek vizsgra. Oktatsi idejknek csak a maximuma van meghatrozva: hat ven bell vgeznik kell, de tetszlegesen rvid id alatt is befejezhetik tanulmnyaikat. Diplomjuk egyenl rtk a nappali vagy l e velez hallgatk diplomjval. Megjegyzend, hogy ltalban csak ktvenknt

inditanak a jogi karon externns vfolyamot.

35

Csehszlovk Szocialista Kztrsasg

Csehszlovkiban a felsfok jogi oktats tekintetben a rgi o s z t r k - m a gyar szablyzatok, igy a tanulmnyokrl s a vizsgkrl szl 1893-as s a doktori vizsgkrl szl 1872-es jogszablyok egszen 1950-ig hatlyban maradtak. E jogszablyokat s a jogi kpzsnek ezeken alapul rendjt az Ausztriban foly jogi oktats trgyalsnl mutatjuk be; itt csak annyit jegyznk meg, hogy az

osztrk r e n d s z e r rtelmben a tanulmnyok kt s z a k a s z r a voltak bontva: az egyiket az llamvizsgk, a msikat pedig a doktori vizsgk zrtk le. Amint ezt Ausztria esetben rszletesebben trgyalni fogjuk, e vizsgk szmos prhuzamossgot mutattak, Klnllsuk lnyegben f o r m l i s volt. Mivel Csehszlovkiban a nmet hatsgok 1939-tl 1945-ig bezrtk a felsoktatsi intzmnyeket, a f e l szabaduls utn lehetv kellett tenni, hogy a tanulmnyaikat be nem fejezett hallgatk vizsgikat bizonyos knnyitsekkel befejezzk, ezek a knnytsek pedig azt eredmnyeztk, hogy a kt vizsgafajta kztti klnbsg vgl teljesen e l t n t . 1 Az osztrk r e n d s z e r jogi oktats t e r m s z e t s z e r l e g nem felelhetett meg a szocialista szellem jogszkpzs kvetelmnyeinek. Az egyetemi oktats szocialista talaktsra irnyul reformtrekvsek 1948-ban kezddtek, 1950-ben - az osztrk eredet jogszablyok hatlyon kivl helyezsvel - m r lthat formt ltttek, s 1953-54-ben lnyegben befejezdtek. Az 1948-as tervezetek szerint a hallgatkat felvteli vizsgk sorn kell felvenni a k a r r a (a felvteli bizottsg egy professzorbl s kt felsbb vfolyam hallgatbl ll), amelyeken a jelltek alkalmassgt, a trsadalmi let irnti r dekldst mrik le. A tanrend ktelez s vlaszthat trgyakbl ll (vlaszthat pl. a sznokls s a jogi elads alapjai, a modern technika alkalmazsa a trvnyhozsban s a joggyakorlatban, idegen jogi szaknyelvek, stb.). Az els vfolyamon

36

a kvetkez trgyakat kivntk oktatni (zrjelben az eladsok, majd a gyakorlatok heti raszmt feltntetve):"
2

1. flv a tudomnyos m e g i s m e r s alapjai (4) a trsadalom gazdasgi-szocilispolitikai trtnete (6) a statisztika alapjai (2, 2) alkotmnyjog (4) jogtudomny s kzigazgatsi jog (6)

2. flv a tudomnyos m e g i s m e r s alapjai (3) Csehszlovkia gazdasgi-szocilis-politikai trtnete (5) ltalnos jogfejlds (4) alkotmnyjog (4, 2) jogtudomny s kzigazgatsi jog (4, 2)

Az e l s v utn a hallgatk egyhnapos gyakorlaton vesznek r s z t a nemzeti bizottsgoknl. A vizsgarendet igen szigoran kivntk szablyozni, csak k i s s z m ban tve lehetv az utvizsgkat. 1950-ben az oktats tartamt ngy vben llapitottk meg, majd az 1953-54e s vtl kezdve felemeltk t vre. Az t ves tanrend szerint a kvetkez trgya3 kat oktattk (zrjelben az egyes trgyak s s z r a s z m t jelljk meg): m a r x i z mus-leninizmus (448, az els kt vben a marxizmus-leninizmus alapjai, a h a r m a dikban dialektikus s trtnelmi materializmus), llam- s jogelmlet (128, az els vben), szovjet jog (128, az els hrom flvben), politikai gazdasgtan (320, az els kt vben, a statisztikval egybeolvasztva), logika (32), egyetemes llam- s jogtrtnet (192), csehszlovk llam- s jogtrtnet (96), llamjog (96), llamigaz-

gatsi jog (197), bntetjog s bnteteljrsi jog (304), kriminalisztika (32), polgri jog (206), csaldjog (16), polgri e l j r s i jog (104), munkajog (64), nemzetkzi jog (80) s orosz nyelv (128). Csak az tves tanrendben vezettk be az albbi trgyak oktatst: mezgazdasgi termelszvetkezeti jog (49), pnzgyi jog (38), a politikai tanok trtnete (26), knyvels s szmvitel (13), valamint a kapitalista orszgok alkotmnyjoga s politikai intzmnyei (37). Az tves tanulmnyi rend legjelentsebb jdonsga az volt, hogy az egybknt egysges diploma mellett lehetv tettk az utols eltti kt flvben a hallgatk szakosodst. Hrom szak egyikt lehetett vlasztani: biri, llamigazgatsi
37

gatsi s nemzetkzi jogi (ez utbbi felttelezte az orosz s az angol vagy francia nyelv olvassi szinten val ismerett). A vlasztott szaknak megfelelen a hallgatk kln eladsokon s gyakorlati foglalkozsokon vettek r s z t . Kln eladsok voltak a kvetkez trgyakbl: biri szak: bntetjog s bntet e l j r s i jog (50), birsgi orvostan (13), igazsggyi statisztika (13), polgri jog (52), polgri e l j r s i jog (26) s nemzetkzi magnjog (12); llamigazgatsi szak: llamigazgatsi jog (76), munkajog (13), mezgazdasgi termelszvetkezeti jog (13), pnzgyi jog (13) s nemzetkzi jog (24); vgl nemzetkzi jogi szak: nemzetkzi kapcsolatok (56), diplomciai gyakorlat (26), politikai fldrajz (24), nemzetkzi k e r e s k e delem (24), szovjet intzmnyek (25) s Anglia vagy Franciaorszg intzmnyei (25). tlagosan az r a s z m egyharmadt a gyakorlati foglalkozsok kpeztk. Az egymst kvet ki sebb vltoztatsok sorn megnveltk a gyakorlati munka mennyisgt is: az tves rend bevezetsnek vben hallgatk sszesen hrom hnapot tltttek igazsgszolgltatsi-igazgatsi intzmnyeknl - a 8. flvben egy hnapot brsgon, a 9. flvben egy hnapot a nemzeti bizottsgoknl, s az utols flvben szintn egy hnapot gyszsgnl. A hallgatk tanulmnyi fegyelme igen szigor volt: egyrszrl minden foglalkozs tekintetben ktelezv tettk a rszvtelt, m s r s z r l pedig megszigortottk a vizsgarendet is. Adott flvben hrom sikertelen vizsga esetben csak egy izben lehetett utvizsgzni; kt izben utvizsgzni csak flvenknt egy t r g y bl lehetett. Az vismtlst ltalban nem tettk lehetv: aki a fenti vizsgakvetelmnyeknek nem felelt meg, ellrl kezdhette tanulmnyait. Az utols flvben - a szakmai gyakorlaton kivl - nem volt semmifle foglalkozs: a hallgatk disszertcijukat ksztettk el s az llamvizsgkra kszltek fel (llamvizsga volt minden alaptrgybl, belertve pl. a csaldjogot,

a nemzetkzi jogot s a marxizmus-leninizmust is). Az llamvizsgk lettelvel a hallgatk a "promovlt jogsz" cimet nyertk el. Az 1960-as vek sorn ismt jelentps mdostsokat hajtottak vgre a jogi felsoktats rendjben. A clt ismtelten abban fogalmaztk meg, hogy a kt csehszlovk jogi kar a trsadalom llami appartusa s z m r a aktiv politikai kdereket neveljen, akik neme sak a jogszablyokat i s m e r i k , hanem hivatsiak t r s a d a l 38

mi slynak is tudatban vannak. Ezrt kibvitettk a gyakorlatok s a s z a k m a i - t e r melsi gyakorlatok arnyt, s kiegsztsknt bevezettk a szeminriumokat s a konzultcik r e n d s z e r t . Az ujabb reformok sorn a kpzs ideje vltoztatlanul t v maradt. Beve4 zettk szmos uj trgy oktatst. Ilyenek pl. a Kommunista P r t s a nemzetkzi munksmozgalom trtnete, a tudomnyos kommunizmus,a politikai tanok trtnete, a npgazdasgtervezs, a Szovjetuni llam- s jogtrtnete, Csehszlovkia s a npi demokratikus llamok 1945 utni llam- s jogtrtnete, az llam s a jog e l mlete s szociolgija (ezt a 9. flvben, 39 eladson s heti kt gyakorlati foglalkozson oktatjk), a Szovjetuni llamjoga, a kapitalista llamok alkotmnyjoga, t r s a d a l o m - s llampits, a npgazdasg irnyitsa, gazdasgi jog stb. A nemzetkzi jogon s a nemzetkzi magnjogon fell mg eladjk a nemzetkzi s z e r v e zetek s a jelenkori nemzetkzi politika f problmi cim trgyakat is. Az uj tanrend tovbbi jellemzje az, hogy az igazsgszolgltatssal kapcsolatos trgyak zmt a IV. vben oktatjk (az uj tematikban vltozatlanul nem szerepel a rmai jog; megszntettk a bnteteljrsi jog nll trgyalst is s beolvasztottk a "birsgi s gyszsgi szervezet" cim diszciplinba). A testnevels az els

ngy vben szerepel, katonai eladsok pedig a III-IV. vben. A hallgatk a 9. f l vben heti nyolc rban vlasztsuk szerint egyes specilis krdsekrl hallgathatnak eladsokat (a prgai jogi karon pl. a kvetkezk kzl: az igazgats mechanizlsa s automatizlsa, a kibernetika alkalmazsa a jog terletn, a munka formi s mdszerei a nemzeti bizottsgokban, az afrikai llamok llamjognak sajtossgai stb.). A hallgatk az els vet ugy tltik, hogy egy hnapig tanulnak, majd egy hnapig gyakorlati t e r m e l munkn vesznek r s z t , ismt egy hnapig tanulnak, majd dolgoznak - s sszesen hat hnapot tltenek igy t e r m e l tevkenysggel. A szakmai gyakorlatok arnya szintn elg nagy: a 6. flvben hat hetet tltenek zemekben, nemzeti bizottsgoknl, dntbizottsgoknl vagy mezgazdasgi intzmnyeknl; a 8. flvben t hetet brsgoknl vagy gyszsgeknl; a 9. f l vben pedig 12 hetet olyan tipusu szerveknl, amelyeknl majd vgzsk utn el fognak helyezkedni.

39

A napi foglalkozsok idtartama ltalban nem haladja meg a 4-5 r t , s igy a hallgatknak mdjukban ll elmlyiteni tanulmnyaikat s aktivan rsztvenni a tudomnyos dikkrk munkjban. A tanulmnyok utols fzisa a diplomamunka elkszitse, amelynek elfogadsa (s t e r m s z e t e s e n a zrvizsga lettele) utn a jelltek a "diploms jogsz" cimet nyerik el. E reformok rtkelse sorn tbb s z e r z rmutatott a r r a , hogy a tovbbi f feladat nem a nappali kpzs megjavtsa, hanem azoknak a formknak s mdozatoknak a kidolgozsa, amelyek ltal lehetv lehet tenni az esti s a levelez oktatsi formk kiszlestst. E szerzk - pl. J i r i Rambousek - vlemnye az, hogy a jogi tanulmnyokat nem h t r l t a t j a , hanem egyenesen elsegti az, ha a hallgatk kzben munkaviszonyban llnak. Elkpzelsek szlettek a r r l , hogy csak tbbves munkagyakorlattal rendelkezket vegvenek fel a jogi karokra, vagy hogy a felvett hallgatk s z m r a tegyk lehetv - esetleg csak egy-kt vre - az llsba menetelt (pl. ugy, hogy csak a negyedik vagy tdik vfolyamon legyenek i s 5

mt nappali tagozatos hallgatk.) Az 1966. vben kibocstott, a felsoktatst rint jogszablyok ismt vlg toztatst hoztak a jogi tanulmnyok rendjben. 7 A fiskolk tanulmnyi szablyzatnak kibocstsrl szl hirdetmny szerint a kvetkez tagozatok fognak mkdni a jvben (ami m r az elbb vzolt tervek valravltst jelenti): nappali, esti, tvtanulmnyi (a hallgat nllan, irodalom alapjn, de konzultcis ellenrzssel tanul) s externtusi tagozat, ami a hallgat teljesen nll felkszlst ttelezi fel. A nappali tagozaton a heti raszm legfeljebb 30 lehet. Az rdemjegyek a kvetkezk: kitn, igen j, j s elgtelen (az elgtelent nem i r j k be: azt jelenti, hogy a hallgat nem vizsgzott). A vizsgk szbeliek s rsbeliek. Utvizsgzni csak kt izben lehet, vet ismtelni szintn csak k t s z e r - de ugyanazt az vet ktszer ismtelni ill. az e l s hrom vben kt vet ismtelni nem lehet. vismtls esetben utvizsga lettelt csak a dkn engedlyezheti. g Az uj szigorlati r e n d t a r t s alapjn csak abszolvlt hallgatk szigorlatoz-

hatnak. A jellt elkszti disszertcijt, s ha azt az opponl bizottsg elfogadhatnak itli, akkor a jellt szbeli szigorlati vizsgt tehet. A szbeli vizsga t r gyt egy, a hallgat ltal vlasztott tudomnyszak (llam- s jogelmlet, llam- s
40

jogtrtnet vagy a ttelesjogi tudomnygak krbl) s a kapcsold mellktrgyak kpezik. Sikeres vizsgk esetn a jellt a jogi doktori (JUDr) cimet nyeri el.

JEGYZETEK

1. PAP Tibor, A jogi oktats Csehszlovkiban. JOgtudomnyi Kzlny, 1949. 3-4. 89-90 p. (A cikk TURECEK, Josef, P a r a g r a f u s helyett l jog. A jo-

gi oktats r e f o r m j a a Kztrsasgban. Predvoj, 1948. oktber 21. cikkt i s m e r teti); STAJGR, Frantisek, L' enseignement du droit en Tchcoslovaquie. Bulletin de Droit Tchcoslovaque, 1954. 3-4. 178-188. p . ; RVSZ, L. , Der juristische

Unterricht in der Sowjetunion. Schweizerische Hochschulzeitung - Revue Universitaire Suisse, 1965. 4. 228-230. p . ; RAMBOUSEK, J i r i , K prestavbe s t u d i a n a prvnickych fakultch. Vy sok Skola, 1960-1961. (IX. vf.) 1. 25-31. p . ; VEVERKA, Vladimir, Prvnick Studium na vysokych skolch v zahranici a u nas. Prvnik, 1966. 9. 825-834. p. 2. Ld. Pap, i . m . 89. p. 3. Ld. Stajgr, i . m . 184-186. p. 4. A tantervben szerepl uj trgyakat Rvsz kzli Henryk ROT-nak a Prawo i Zycie, 1964. 4. 24. 2. p. alatt megjelent, A jogi tanulmnyok r e f o r m j a a Csehszlovk Szocialista Kztrsasgban cim cikke alapjn. 5. A rendes jogi tanulmnyokon kivl mg tbb ms elkpzsi s tovbbkpzsi formk i s m e r e t e s e k Csehszlovkiban. Ilyen a kzpkderkpzst clz hrom ves tanfolyam nemzeti bizottsgi s belgyminisztriumi dolgozk s z m r a , a levelez tovbbkpzst nyjt tanfolyam abszolvlt igazsggyminisztriumi dolgozk s z m r a , tjkoztat-npszersit jelleg tanfolyamok nem-jogszok s z m r a , stb. 6. Az ujabb rendelkezsek alapjt az 1966. m r i c u s 16. napjn kelt, a fiskolkrl szl 19. szm, lnyegben keret-jelleg trvny (Sbirka Zkonu, 1966. m r c i u s 30-i 7. szm) kpezi. 7. Ld. A fiskolk tanulmnyi szablyzatnak kibocstsrl szl 25/1966. Sb. szm hirdetmnyt. 8. Ld. a 26/1966. Sb. szm hirdetmnyt a szigorlati vizsgk szablyairl (Szigorlati rendtarts).
41

Jugoszlv Szocialista Szvetsgi Kztrsasg

Jugoszlviban a felsfok jogi kpzs az egyetemek jogi karain valsul m e g . 1 Az egyes egyetemek a kztrsasgokhoz tartoznak (igazgatsuk nem szvetsgi gy), s sajt statutummal rendelkeznek. Ez t e r m s z e t e s e n az egyetemek bizonyos nllsgval jr egytt, ami a kpzs eltr jellegben is megnyilvnul, ennek ellenre azonban az egyetemek kztt egyttmkds valsul meg. 1946-tl kezdve a kpzs ngyves volt s a hallgatknak lehetsgk volt a szakosodsra (biri s politikai-llamigazgatsi szak). A tanulmnyi rend csak szbeli vizsgkat i s m e r t ; az 1951-1952-es tanvig a hallgatk az vi hrom v i z s gaidszak brmelyikben, ktetlen sorrendben tehettk le vizsgikat, az utols flves hallgatk pedig brmelyik hnap vgn viszgzhattak. A vgzett hallgatk a "jogsz" (pravnik) cimet nyertk el. Azok a vgzett hallgatk, akik a jogi dokt o r i c i m r e plyztak, kt vvel vgzsk utn megkezdhettk tzisk kidolgozst, szbeli vizsgkat tettek s tvbbi kt v leteltt kveten megvdhettk doktori munkjukat. A jogi k a r r a val felvtelhez eleinte elg volt az rettsgi bizonytvny, a jelentkezk szmnak nvekedse (s rszben az a krlmny is, hogy szmos kzpiskolt nem vgzett jelentkezt i s felvettek) megkvetelte 1951-ben a felvteli vizsgk rendszernek bevezetst. A jogi kpzs tematikja tbb vltozson ment keresztl. Pldakppen bemutatjuk a zgrbi jogi karon az 1954-1955-s vben oktatott trgyak jegyzkt:
2

42

III. v

l l a m - s jogelmlet, a trsadalomtudomnyokba val bevezetssel a jugoszlv npek llam- s jogtrtnete a XIX. szzadig egyetemes llam- s jogtrtnet rmai jog politikai gazdasgtan orosz, f r a n c i a , angol vagy olasz nyelv latin nyelv katonai elkpzs

n.

llamjog a jugoszlv npek llam- s jogtrtnete a XIX. s XX. szzadban polgri jog, ltalnos r s z polgri jog, dologi jog politikai gazdasgtan a statisztika alapjai olasz nyelv orosz, francia vagy angol nyelv katonai elkpzs

III. v polgri jog, ktelmi jog polgri jog, rkls csaldjog bntetjog bnteteljrsi jog nemzetkzi jog nemzetkzi jog Jugoszlvia gazdasgi rendszere pnzgyi jog katonai elkpzs vlaszthat trgyak: az eurpai integrci krdsei a Gazdasgi Intzet szeminriuma a diplomcia trtnete a diplomciai jog kodifikcijnak krdsei a gazdasgi tanok trtnete orosz vagy francia nyelv angol nyelv

43

IV. v

tengeri jog s ltalnos kzlekedsi jog gazdasgi jog s szvetkezeti jog llamigazgatsi jog munkajog nemzetkzi magnjog polgri e l j r s i jog vlaszthat trgyak: kriminalisztika birsgi orvostan orosz vagy francia nyelv angol nyelv

A jugoszlv oktatsi rendben az 1958-59-es vek sorn igen jelents s mlyrehat vltoztatsokat vittek vghez. A r e f o r m alapvet clkitzse a r r a i r nyult, hogy az oktats t a r t a l m t fokozatokra bontsk, s hogy egyidej leg lehetv tegyk a hallgatk szakosodst is. A fokozatosits kvetelmnynek megfelelen a tananyagot hrom csoportra bontottk. Tekintettel a r r a , hogy az uj reformok igen nagy nllsgot adtak az egyetemeknek, elszr a mai felvteli r e n d s z e r t ltalban, majd az egyes egyetemek ltal elfogadott oktatsi mdokat mutatjuk be. A jogi karokra val felvtelhez ltalban megkvetelik a nyolc ves alapfok s ngy ves kzpfok kpzs elvgzst. A gimnziumok latin tagozatn vgzett jelentkezk ltalban nem tesznek felvteli vizsgt; akik latin nyelvet nem tanultak, kiegszit vizsgt kell tennik latinbl. A gimnziumtl eltr kzpiskolai vgzettsg esetn a jelentkeznek un. minsitsi vagy felvteli vizsgt kell tennie. F e l v t e l i vizsga sorn felvehetk a jogi k a r r a azok a kzpiskolt nem vgzett fiatalok is, akik legalbb ngy vet gyakorlati munkban tltttek. Ezeknek - pl. a Split-i jogi k a r esetben - a kvetkez trgyakbl kell vizsgt tennik: rsbeli szerbhorvt nyelvbl, s szbeli szerbhorvt nyelvbl, a jugoszlv irodalombl, Jugoszlvia t r s a d a l m i - s llamszerkezetbl, egyetemes s jugoszlv trtnelembl, filozfibl, fldrajzbl, valamint egy idegen nyelvbl. Abban az esetben, ha a jogi k a r r a jelentkezk szma tul magas, a kar a felvtelt minden jelentkez esetben is versenyjelleg felvteli vizsghoz ktheti. A r e f o r m ltal nyjtott lehetsgeket leginkbb a belgrdi egyetem jogi karn valsitottk meg. Cljukat abban fogalmaztk meg, hogy a hallgatkat hivatsukra 44

mint felelssgteljes trsadalmi funkci elltsra kszitsk el, s ezrt nagy s z e repet szntak a jog elmleti vizsglatnak, valamint a szociolgia s a politikatudomny oktatsnak. Az I. s a II- fok oktats egyenknt kt-kt vig t a r t . Mind a ngy vben az oktatand anyag gerinct ktelez trgyak kpezik, s ezeket egsztik ki a harmadik s a negyedik vben a szakosodsnak megfelel trgyak. A vlasztott szaknak megfelelen a hallgat sszesen t specilis trgyat hallgat (hrmat a m . vben s kettt a IV. vben), amelyek kzl egyet mindkt vben maga vlaszt. A II. fokra az a hallgat iratkozhat be, aki az els fokozatban oklevelet kapott, illetve aki ms e l i s m e r t els fokozatot elvgzett s a megfelel kiegszit vizsgt leteszi. Az I. fok (az els kt ltalnos v) elvgzse utn a hallgat a "jogsz" (pravnik) cimet nyeri el, a II. fok (a msodik kt szakosodott v) elvgzse pedig a "diploms jogsz" (diplomirani pravnik) cim elnyerst jelenti. A jogi diplomban feltntetik az elvgzett szakot vagy szakokat - ez azonban nem jelenti azt, hogy a hallgat csak vlasztott szakjban helyezkedhet el. 3 A ktelez trgyak a kvetkezk:

I. v

bevezets a jogelmletbe a szociolgia alapjai llam- s jogtrtnet a rmai jog alapjai szemlyi- s csaldjog

II. v llamjog bntetjog polgri jog (bevezets, dologi s rkjog) politikai gazdasgtan a bnteteljrsi jog alapjai (flves)

45

III. v

llamigazgatsi jog polgri jog (ktelmi jog) pnzgy tudom ny gazdasgpolitika

IV. v gazdasgi jog munkajog nemzetkzi jog nemzetkzi magnjog a polgri e l j r s i jog alapjai (flves) A szakosodsnak megfelel trgyak - az egyes csoportok szerinti bontsban - a kvetkezk: Biri csoport: III. v bnteteljrsi jog s kriminolgia birsgi orvostan s pszichopatolgia biztositsi jog vagy: a statisztikai mdszer IV. v polgri e l j r s i jog (flves) egy az albbiak kzl: gazdasgi- jogi gyletek szllitsi jog tengeri jog

llamtudomnyi csoport: HL v kommunlis r e n d s z e r s kommunlis politika llamigazgatsi jog szocilpolitika vagy: a statisztikai mdszer IV. v llamelmlet egy az albbiak kzl: a jelenlegi szocialista r e n d s z e r Jugoszlvia politikai s jogi intzmnyeinek trtnete a politikai tanok trtnete sszehasonlit llamjog

Gazdasgi csoport: III. v vllalati gazdasgtan IV. v gazdasgi-jogi gyletek


46

a nemzetkzi gazdasgi viszonyok (flves) a statisztikai mdszer (flves)

egy az albbiak kzl: a gazdasgi fejlds elmlete szllitsi jog tengeri jog biztostsi jog gaz das gt rtnet a gazdasgi tanok trtnete

Nemzetkzi jogi csoport: III. v a nemzetkzi kapcsolatok a jelenlegi szocialista r e n d s z e r a nemzetkzi gazdasgi viszonyok (flves) IV. v nemzetkzi szervezetek egy az albbiak kzl: nemzetkzi gazdasgi jog gazdasgi-jogi gyletek szllitsi jog tengeri jog

Trsadalomtudomnyi csoport: m . v trsadalompolitika (flves) kommunlis rendszer s kommunlis politika a statisztikai mdszer (flves) IV. v a munka szociolgija egy az albbiak kzl: a kzssgek szociolgija csaldszociolgia trsadalompszicholgia trsadalompatolgia

A l . fokozat lnyegben rendkvli fokozat, az egyetem elvgzse utni tovbbi (postgradulis) tanulmnyokat jelenti. Idtartama legalbb kt v. Kt faja van, annak megfelelen, hogy a jellt tovbbkpzse adott tudomnyszakok csoportjban magas elmleti kpzettsggel rendelkez jogsz, avagy pedig specialista, tudomnyos kutat kinevelst szolglja-e. Az elbbinek a (politikai, jogi, t r s a d a l mi vagy gazdasgi) tudomnyok magisztere, az utbbinak pedig a specialista cim felel meg. A magiszteri studiumot folytatk szakirnyt vlasztanak kutatsukhoz (jogelmlet, gazdasgi igazgatsi jog, npgazdasgtan, jogtrtnet, szociolgia, munkajog stb.), ennek megfelelen kt alaptudomnyban elmlylnek, tbb specilis szeminriumon vesznek r s z t (tbbek kztt a trsadalomtudomnyok m d s z e r 47

tanbl is), legalbb fl ven keresztl kutatsi gyakorlatot vgeznek valamilyen tudomnyos intzetben, majd szbeli diploma-vizsgt teszenk s elkszitik r s b e li diplomamunkjukat. A specialistk is hasonl szeminriumokon vesznek r s z t , de tanulmnyaik slypontja nem elmleti tovbbkpzskn, hanem tbbves e l m 4 lyiilt kutatsaikon van. A Jugoszlviban mkd 9 jogi kar kzl ht kar fogadta el a ktfokozat r e n d s z e r t , s ezek kzl t k a r oktat az un. belgrdi tipus szerint. Amint ez a fentebbiekbl lthat, a belgrdi r e n d s z e r lnyege az, hogy megvalstja a fokozatossgot (s ezltal lehetv teszi, hogy csak kt vet vgzett hallgatk i s elhelyezkedhessenek alacsonyabb, de jogi alapismereteket ignyl munkakrkben) s a m s o dik kt vben lehetv teszi a szakosodst i s ; mgis, a ngy ves jogi tanulmnyok egysges egszet kpeznek, m e r t az vek sorn a klnbz trgyak egymsra plnek, teht a msodik kt v tanulmnyai nem mlysgkben, hanem trgyukban klnbznek az els kt v anyagtl. T e r m s z e t e s e n a belgrdi tipus keretben i s lehetsges m s megolds. gy pl. Pristina jogi karn m r az els vben m e g kezddik a szakosods ltalnos s igazgatsi jogi tanulmnyokra - az ltalnos tanulmnyokat folytatk a belgrdi rendszerhez hasonlan m r csak a harmadik vben szakosodhatnak tovbb (biri, llamtudomnyi s gazdasgi csoport). A ktfokozat rendszerben nll tipust kpvisel az un. ljubljanai tipus, ahol csak az els kt v kpez teljes egszet, m e r t a msodik kt v tanulmnyai az elbbieket nem tematikailag, hanem csak mlysgben egsztik ki. Ez t e r m s z e t szerleg azzal a kvetkezmnnyel j r , hoty mindkt fokozatra hasonl trgy, de eltr mlysg tanknyveket ksztenek, ami szmos tfedsnek s elkerlhetetlen ismtlsnek f o r r s a . A ktfokozat s az egysges tanulmnyok kztti kompromisszumot valstja meg az un. parallelstudiumok r e n d s z e r e - pl. Sarajevo jogi k a r a e s e t ben - , ahol a hallgatk vlasztsuk szerint vagy fokozatos, vagy pedig egysges ngyves tanulmnyokat folytatnak. Ugyanakkor vannak olyan jogi karok i s , a m e l y e k ragaszkodnak az egysges ngyves kpzshez (Zgrb s Split), de szembetn, hogy a tanterv mg ezeknl 5 az egyetemeknl sem azonos.

48

Az oktats mdjra jellemz az a trekvs, hogy a trgyat rendszeresen kifejt eladsok mellett minl tbb gyakorlatot s szeminriumot vezessenek be. A r e f o r m vben ugyan csak vente kt trgybl volt ktelez gyakorlat, de a gyakorlatok krt fokozatosan kiszlesitettk. A hallgatk nemcsak szakmai gyakorlatokon vesznek r s z t (a IV. s befejezse utn pl. hrom vig mint gyakornokok mkdnek, s csak ezt kveten teszik le az egyes jogszi hivatsok betltshez szksges vizsgikat), hanem igen sok kirndulst s ltogatst tesznek jogi t a nulmnyaik szempontjbl figyelembejv intzmnyekben (pl. kataszteri hivatalok, bankok, parlament stb.) is. A vizsgk a jogi karok tbbsgnl csak vagy elssorban szbeliek. Egyes egyetemeken a hallgatk az utols kt vben legalbb vente egy szeminriumi dolgozatot ktelesek irni. A hallgatk rszvtelnek ellenrzse s a kvetelmnyek egyetemenknt vltozk. Egyes karoknl minden foglalkozson ktelez a rszvtel, s ezt ltetsi renddel vagy az alrsok rendszervel szigoran ellenrzik is (van olyan jogi k a r , ahol adott trgy flvi raszmnak egynegyed r s z t kitev hinyzsnl a hallgatnak flvet kell ismtelnie). Ms karoknl a hallgatk rszvtelt meglehetsen liberlisan kezelik - ezeknl pl. a hallgatknak csak 20-30%-a ltogatja r e n d s z e resen az eladsokat. Jugoszlvia felsfok oktatsi intzmnyeinek az 1963-64-es vben s s z e sen 161 000 hallgatja volt. Ezek kzl 12 400-an tanultak a jogi karokon, ez utbbiak 29%-a volt nhallgat. Az egyes jogi karok kztt a hallgatk megoszlsa igen egyenltlen; a joghallgatknak kzel fele a belgrdi jogi karon vgzi tanulmnyait.

JEGYZETEK

1. EISENMANN, Charles, L'enseignement suprieur des sciences sociales. Droit. P a r i s , UNESCO, 1954. 71-72., 86., 96. s 128. p . ; Sveuciliste u Zagrebu. Red predavanja u ljetnom semestru skolske godine 1954-1955. Zagreb, 1955. 117-118. p . ; LUKIC, Radomir, Teaching Reform at the Faculty of Law in Beograd. The New Yugoslaw Law, 1959, January-June,
49

34-37. p . ; SCSETININ, D.V. , Na juridicseszkih fakultetah szocialiszticseszkoj Jugoszlavii. Vesztnik Vszsej Skoli, 1964. 9. 85-86. p . ; ACIMOVIC, Mihajlo M. , Notes on Legal Education in Yugoslavia. Journal of Legal Education, 1965. 1. 67-73. p . ; MURKO, Vladimir, Die j. stisehe Ausbildung in Jugoslawien.

Osteuropa-Recht, 1965. 4. 237-253. p. s VAJT, A . , Efikasnost studija na pravnim fakultetima. Universitet Danas, 1965. 6. 26-30. p. 2. Ld. a zgrbi egyetem fent idzett vknyvt. 3. Ld. Lukic cikkt, 35-36. p. 4. Egyes szerz'k - mint pl. Acimovic - ugy vlik, hogy a III. fokozat mg nem tekinthet postgradulis fokozatnak. Szerinte ugyanis a jugoszlv l . fokozat az amerikai LL. M. studiumnak, a jugoszlv "jogtudomnyok doktora" cim pedig az amerikai J . S. D. fokozatnak felel meg (Acimovic. 70-71. p . ) . - Az uj r e n d s z e r szerint Jugoszlviban a (politika-, jog-, t r s a d a l o m - vagy gazdasg-) tudomnyok doktora cimet az egyetemek vagy a tudomnyos intzetek adomnyozzk azoknak a jellteknek, akik a II. fokozatot kivl eredmnnyel vgeztk el, tbb tudomnyos munkt megjelentettek vagy tudomnyos eredmnyeket rtek el a joggyakorlat terletn, s sikeresen megvdtek egy olyan doktori munkt, amely j e lents tovbbhaladst kpez az illet tudomnyterletn. Egyes egyetemek - pl. Belgrdban - a fentieken kivl megkvetelik a jellttl legalbb t tudomnyg t e rletrl kln szbeli vizsgk lettelt is. 5. Zgrbban pl. a ngy v sorn a kvetkez trgyakat oktatjk: I. v: a szociolgia alapjai, npgazdasgtan, rmai magnjog, az llam- s jogelmlet alapjai, egyetemes llam- s jogtrtnet, Jugos zlvia npeinek ilam- s jogtrtnete; II. v: llamjog, a statisztika alapjai, npgazdasgi politika, pnzgyi jog s pnzgytan, csaldjog s nemzetkzi jog; l . v: bntetjog, bnteteljrsi jog s kriminalisztika, polgri jog s polgri e l j r s i jog; IV. v: llamigazgatsi jog, igazgatstudomny, gazdasgi jog, nemzetkzi magnjog, munkajog s szocilis jog, tengeri jog s kzelekedsi jog.

50

Lengyel Npkztrsasg

A Lengyel Npkztrsasgban csak egyetemeken folyik felsfok jogi kpzs, jelenleg ht jogtudomnyi k a r o n . 1 A hbor befejezst kveten, Lengyelorszg felszabadulsa utn a jogszkpzs ngy ves volt, szakosodsi lehetsg nlkl, s a vgzett hallgatk a "jogtudomny m a g i s z t e r e " cimet nyertk el. Az tvenes vek krl - kapcsolatban a biri-gyszi, esetenknt igen radiklis szemlyi vltozsokkal - e r s tendencia volt a r r a , hogy szorosan szakostott s gyakorlati jellegv tegyk az oktatstennek kvetkezmnyeknt nhny vig az els hrom vben polgri jogi, bntetjogi s llamigazgatsi jogi szakosodsban folyt az oktats. A kpzs ilyen rendje igen sok brlatot vltott ki, s ezrt ezt - miutn tmeneti feladatt elltta - m s oktatsi rend vltotta fel. Az 1952-53-as vekben a kpzst tvess s ktfokozatuv tettk. Az ltalnos tanulmnyok hrom vig tartottak, ennek befejezsvel a hallgatk abszolvltak s a "jogsz" cimet nyertk el. Csak a kiemelked hallgatk vgeztk el a ktves msodik fokozatot, ahol szakosodsra lehetsgk volt, s diplomamunk-

juk elksztse utn elnyerhettk a "magiszter" cimet. A ktfokozat oktats a hozz fztt remnyeket nem vltotta be. Egyfell a jogszok tbbsgnek felkszltsge (akik nem lettek magiszterek) igen alacsony sznvonal volt, msfell pedig elgedetlensget vltott ki ezekbl, s igy lehetv kellett tenni szmukra is a magiszteri cim levelez uton val m e g s z e r z s t . Ezrt 1954-ben ismt egysgesen ngy v e s s alaktottk t a kpzst, lnyegben szakosods nlkl. A hallgatk az utols v ben ksztettk el tanulmnyaik mellett diplomadolgozatukat (a szakosods l e h e t sge csak abban nyilvnult meg, hogy a hallgat milyen tmt vlasztott), majd szbeli vizsgt tettek, s egysgesen elnyertk a "magiszter" cimet.
51
2

Mivel a

hallgatk s z m r a tlsgosan nagy megterhelst jelentett a diplomadolgozatnak t a nulmnyi vben val m e g i r s a , 1958-ban ismt visszatrtek az tves jogi tanulmnyokhoz . A jelenlegi rendben a jogi k a r r a val felvtel elfelttele a kzpiskola elvgzse s a felvteli bizottsg eltt tett felvteli vizsga. A jelentkezk rsbeli vizsgt tesznek trtnelembl s egy idegen nyelvbl, valamint szbeli vizsgt trtnelembl s flrdajzbl. A fldrajz ismeretanyaga nemcsak a szorosan vett geogrfiai i s m e r e t e k r e t e r j e d ki: benne foglaltatnak a modern vilg s let p r o b lmival kapcsolatos ismeretek is. A legjobb eredmnnyel vizsgz hallgatkat v e szik fel; a jelentkezk szma ezidszerint a felvehetk szmnak tbb mint h r o m s z o r o s a . A jelenlegi felvteli r e n d s z e r t tbben tmadjk, elssorban a z r t , m e r t nem ad lehetsget az anyanyelv hasznlatnak, a logikus s preciz gondolkodsnak j s a gondolatkifejezsi kszsgnek a l e m r s r e szmos nehzsggel jrna. Az tves kpzs tanterve - a varsi egyetem jogi k a r a nappali tagozatnak tantervt alapul vve - a kvetkez (zrjelben az eladsok, majd a gyakorlatok
3

a tovbbi tkletests azonban

heti r a s z m t , "x" jellel pedig a vizsgaktelezettsget feltntetve):

I. v

bevezets az l l a m - s jogtudomnyokba (1. flves, 3, 2) x egyetemes llam- s jogtrtnet (3, 1) x lengyel l l a m - s jogtrtnet (3, 1) x r m a i jog (2. flves, 2, 1) a jogvdelem szerveinek felptse (2. flves, 2) x logika (1, 2) x a kapitalizmus politikai gazdasgtana (2, 1) x szociolgia (1. flves, 2, 2) x a m a r x i s t a filozfia f krdsei (2. flves, 2, 2) orosz s egy nyugati nyelv latin nyelv testnevels katonai Studium

52

n.

llamjog (3, 2) x bntetjog (3, 2) x r m a i jog (1. flves, 2, 1) x polgri jog (2, 2) x bnteteljrsi jog (2. flves, 2, 2) llamigazgatsi jog (2. f l v e s , 3, 2) a szocializmus politikai gazdasgtana (2, 1) x a m a r x i s t a filozfia f k r d s e i (1. flves, 2, 2) x orosz s egy nyugati nyelv x testnevels katonai Studium

III. v llamigazgatsi jog (4, 2) x b n t e t e l j r s i jog (3, 2) x polgri jog (2, 2) x nemzetkzi jog (2, 2) x politikai s jogi tanok trtnete (2) x igazsgszolgltatsi s z e r v e z e t (1. flves, 2) x a m a r x i s t a filozfia f k r d s e i (1. flves, 2, 2) x katonai kikpzs (flvenknt kt ht) kt p r o s z e m i n r i u m az albbiak kzl: egyetemes l l a m - s jog nemzetkzi jog trtnet kriminalisztika lengyel l l a m - s jogpolgri e l j r s j o g trtnet munkajog l l a m - s jogelmlet mezgazdasgi jog r m a i jog a diplomi trtnete s a nemzetkzi a burzso parlamentarizmus kapcsolatok felekezeti llamjog krdsei bntetjog llamigazgatsi jog bnteteljrsi jog polgri jog

IV. v polgri jog (4, 2) x polgri e l j r s j o g (3, 2) x pnzgyi jog (2, 2) x munkajog (3, 2) x a szocialista szervezetek kztti forgalom joga (2. f l v e s , 4) x mezgazdasgi jog (1. flves, 3, 2) x katonai Studium
53

III. v

nemzetkzi magnjog llam- s jogelmlet

A IV-V. vben a fentieken kivl ktelez mg heti kt ra szeminriumokon val rszvtel (egyetemes l l a m - s jogtrtnet, lengyel llam- s jogtrtnet,

llam- s jogelmlet, rmai jog, mezgazdasgi jog, llamigazgatsi jog, s t b . ) , valamint a m a g i s z t e r i munka elksztse. A hallgatk a IV-V. vben ezen kivl mg kiegszt eladsokon vesznek r s z t , amely lehetsget ad szmukra bizonyos szakosodsra is. A kiegszt eladsok ngy csoportban trtnnek, amelyek kzl egyet vlaszt a hallgat: 1. csoport; llam- s jogelmlet, llamjog, llamigazgatsi jog, pnzgyi jog, nemzetkzi jog s statisztika (llamjogi, jogelmleti stb. problmk); 2. csoport: egyetemes s lengyel llam- s jogtrtnet, rmai

jog (trtneti kiegszt trgyak); 3. csoport: polgri jog, munkajog, mezgazdasgi jog, polgri e l j r s j o g s nemzetkzi magnjog ("civiljogi" kiegszt trgyak) s 4. csoport: bntetjog, bntet e l j r s i jog, kriminolgia s kriminalisztika (bntetjogi jelleg kiegszt trgyak). Az oktats alapformjt a tantervbl is kitnen az eladsok s a gyakorlatok kpezik. Az eladsok clja az anyag r e n d s z e r e s feldolgozsa. A gyakorlati foglalkozsokat fiatalabb oktatk vezetik, kisebb (15-20 fnyi) csoportokban, abbl a clbl, hogy egyfell az eladson csak ltalnossgukban rintett problmkat mlyebben megtrgyaljk s msfell pedig hogy a jogszablyokat s a vonatkoz joggyakorlatot tanulmnyozzk. A proszeminriumok, szeminriumok s a kiegszt eladsok - amelyek az eladsokat s gyakorlatokat szervesen kiegszitik - tbbfle clt szolglnak. Lehetv teszik, hogy az egyetem necsak a szakemberkpzs, hanem a tudomnyos kderkpzs feladatt is ellssa azltal, hogy mdot ad a hallgatnak egy adott tudomnyggal val elmlyltebb foglalkozsra, de ugyanakkor a jvend szakembereknek is lehetsget biztosit, hogy egy kosodjanak. ltaluk vlasztott jogg tekintetben s z a -

Ezeknek a foglalkozsoknak egyik legfbb clja, hogy a hallgatt el-

ksztsk a diplomadolgozat m e g r s r a (ezrt pl. ilyen krdseket is trgyalnak


54

- a diploma tmjnak megfelelen ta llamok alkotmnyai,

mint a krfelelssg krdsei, a szocialis-

az egyhzi szervezetek jogi helyzete stb.). Ezt az elk-

sztst szolglja az i s , hogy a l . vben vlasztott valamelyik proszeminrium anyagbl a hallgatnak rvid tudomnyos refertumot kell ksztenie. A fentiekbl kvetkezik az is, hogy a vizsgaktelezettsg a kiegszit foglalkozsokra nem t e r jed ki, hiszen eredmnyk a diplomadolgozatban nyilvnul meg. A hallgatk tanulmnyaik sorn hromszor vesznek r s z t egyenknt egy hnapos szakmai gyakorlaton: a III. vet kvet nyron bntetbirsgoknl s gyszsgeknl, a IV. v februrjban llamigazgatsi szerveknl, a IV. v nyarn pedig polgri s dntbirsgoknl. Az eladsok kivtelvel a hallgatk minden foglalkozson ktelesek r s z t venni. A rszvtel ellenrzse s a hinyzs igazolsa a foglalkozs vezetjnek hatskrbe tartozik. A slypont azonban nem a f o r m l i s fegyelmen van, hanem thelyezdtt az anyagi fegyelemre: a hallgatk tudsnak ellenrzsre. A tanulmnyi v kt flvbl s flvenknt 15 htbl ll. A vizsgk tbb-

sge a nyri vizsgaidszakban van. Ha a hallgat az els kt vben legfeljebb kt vizsga, a tovbbiakban pedig egy vizsga lettelt sikertelenl kisrli meg, mg egyszer megismtelheti a vizsgt. Ha ekkor sem sikerl, vet kell ismtelnie. Az els vet megismtelni nem lehet, egybknt pedig csak egy vismtlst engedlyeznek. A diplomamunkt az utols vben i r j k meg a hallgatk, tmjt a s z e m i nriumvezet p r o f e s s z o r hagyja jv. A dolgozatot a szeminri'nnvezet egy m sik - a dkn ltal kijellt - p r o f e s s z o r r a l egytt birlja el. Ha elfogadjk, akkor a hallgat diplomavizsgt tehet dolgozatnak tmjbl s az V. vben hallgatott kiegszit eladsokbl egy hrom tagu bizottsg eltt: A diplomavizsgt sikerrel letett hallgatk a "jogtudomnyok magisztere" cimet nyerik el, ami ltalnos elfelttele a tudomnyos fokozatok, valamint a biri, gyszi s maga4 sabb llamigazgatsi llsok elnyersnek egyarnt. A lengyel jogi karok igen ltogatottak, s a jelentkezk szma egyre nvekszik. Az 1958-59-es tanvben 3800 nappali tagozatos (36% n) s 3600 levelez joghallgat (20% n) volt; szmuk ngy v alatt csaknem megktszerezdtt: az

55

1962-63-as tanvben az s s z e s nappali tagozatos egyetemi hallgatk 19,4%-a volt


5

joghallgat (6300), s 5100 hallgat tanult a levelez tagozaton. A mai jogi felsoktatsi r e n d s z e r t elssorban azrt birljk, m e r t az els v tlnyomrszt trtneti jelleg, csekly mrtkben terhelt, s igy nem alkalmas az els v szelektv cljnak megvalstsra. Ugyanakkor - mint a lengyel s z e r zk rjk - aktulis demogrfiai s gazdasgi problmkkal kapcsolatosan szksgess vlt, hogy a tanulmnyi idt leszlltsk ngy vre. Ugy vlik, hogy az ezl6 tal szksgess vl r e f o r m kpes lesz majd a fenti problma megoldsra is.

JEGYZETEK

1. WERALSKI, Marian, A jogi oktats rendje a Lengyel Npkztrsasgban. Jogtudomnyi Kzlny, 1960. 5. 294-296. p. (a cikk orosz nyelv vltozatt lsd: Juridicseszkoe obrazovanie v Polse. Pravovegyenie, 1961. 4. 170-173. p); CIESLAK, Marian, A jog tantsnak alapvet problmi a npi Lengyelorszgban. Felsoktatsi Szemle, 1965. 2. 114-118. p . ; Uniwersytet Warszawsk. Sklad osobowy i spis wykladow. W roku akademickim 1966-1967. 380-392. p. 2. Ezekben az vekben a hallgatk r s z v t e l r e a f o r m l i s fegyelem volt a jellemz: minden foglalkozs ktelez volt, szigor ellenrzst valstottak meg, a hinyzst orvosi bizonytvnnyal kellett igazolni, egybknt a hinyzs fegyelmi vtsget jelentett. A hallgatk munkba val elhelyezkedse kny s z e r jelleg volt, s e z r t a fiatal jogszoknl igen gyakori volt a vndorls. A ksbbiekben ezt elztk meg a t r s a d a l m i sztndijak rendszervel. 3. Ld. a varsi egyetem vknyvt: Uniwersytet Warszawsk. . . 4. A Lengyel Npkztrsasgban jelenleg kt tudomnyos fokozatot i s m e r nek: az els a jogtudomnyok doktora cim (doktori dolgozat szbeli megvdse s doktori vizsga lettele), aminek adomnyozsra minden jogi kar tudomnyos tancsa jogosult. A msodik a habilitcis e l j r s keretben odatlt docensi fokozat. Ennek odatlst megelzi a jellt megelz tudomnyos munkssgnak r t kelse, klns tekintettel a jellt habilitcis munkjra. Ha a jelltet a fokozat elnyersre mltnak tlik, kln kollokviumot kell letennie s habilitcis ela56

dst megtartania. A docensi fokozatot szintn a jogi karok tudomnyos tancsai adomnyozzk. A fokozat elnyerse a fiskolai oktati munkakr betltsnek elfelttelt kpezi. 5. Egyes egyetemeken van levelez tagozat is: levelez tagozatra a felv-

tel kzpiskolai vgzettsg, legalbb kt ves szakmai gyakorlat, munkahelyi j a vaslat (egyben munkahelyi garancia a hallgat tmogatsra) s felvteli vizsga alapjn trtnik. A tanterv, a tanulmnyok ideje azonos, azzal a klnbsggel, hogy nincs gyakorlati foglalkozs, testnevels s katonai kpzs. Tanvenknt ngyszer ktnapos s ktszer ngynapos foglalkozson (eladsok, szeminriumok stb.) vesznek r s z t , egybknt pedig tanknyvek s rsbeli mdszertani utmutatk segitik ket tanulmnyaikban. 6. Csak megjegyezni kivnjuk, hogy az llamigazgats kzpfok kdereit is a jogi karok, llamigazgatsi szaktanfolyamok keretben kpezik, levelez t a gozaton, hrom v sorn. A vgzett hallgatk oklevelet kapnak, ami azonban nem jr egytt a magiszteri cim elnyersvel.

TOVBBI IRODALOM

WROBLEWSKI, J e r z y , Teaching in the Polish Law School. Northwestern University Law Review, 1962. 57. kt. 53 s a kv. p.

57

Nmet Demokratikus Kztrsasg

A Nmet Demokratikus Kztrsasgban a hbor utn az egyetemi oktats 1945. szeptember 15-n indult meg. Tekintettel a r r a , hogy a polgri ideolgia mg tbb ven keresztl eltrben llott, az 1951-es oktatsi r e f o r m tbbek kztt azt clozta, hogy megjavtsk a kpzs marxista-leninista s z e l l e m t . 1 Az oktats azta is tbb vltoztatson ment t. gy az 1958. prilisban rendezett babelsbergi llam- s jogtudomnyi konferencin hatrozatot hoztak a jogszkpzs megjavtsra is. Nmetorszg Szocialista Egysgprtjnak 1958. juliusban tartott V. Kongresszusa megerstette ezt a hatrozatot. A jogszkpzs megjavtst clz hatrozat lnyegben azt a kvetelmnyt fejezte ki, hogy a hallgatkat jobban meg kell ismertetni a gazdasgi problmkkal, azonban nem raszmnvelssel, hanem az oktatand anyag minsgi tformlsval; jobban ki kell munklni a gazdasg, politika s a jog kztti sszefggseket. A nmet jogszok llsfoglalsa szeririt pl. az llamjog s az llamigazgatsi jog sztvlasztsa, a polgri jognak a Polgri Trvnyknyv rendszerben trtn trgyalsa nem teszi lehetv a szocialista pits problminak tudomnyos-egzakt vizsglatt. Ugy tltk, hogy az oktats korbbi f o r m j a elssorban a normkra plt, s igy a jogot nem fejldsi lehetsgeiben viszglta. A nmet jogszok llsfoglalsa mgtt egyben a jogrendszer tagozdsnak egy uj felfogsa llott, amely t e r m s z e t s z e r l e g a tantervek uj tervezeteiben is kifejezdtt. Az uj tervezetek kzs jellemvonst az kpezte, hogy venknt a hasonl jelleg trgyakat un. Ausbildungskomplex-be helyeztk, ami az vi anyag sly-

pontjt alkotja. Az llamigazgatsi jog ltalnos r s z t feloldottk az llamjogban, klns r s z t pedig szakkollgiumok keretben kivntk trgyalni. Az llamigazgatsi jog klns rsznek gazdasgi igazgatsi joganyagt a gazdasgi jog els rsznek tekintettk. A gazdasgi jog ltalnos elveit iparigazgats cim alatt ki58

vntk trgyalni, egyes klns rszeit pedig nll szakkollgiumokban. Uj t r g y knt szerepelt pl. a nemzetkzi gazdasgi jog - lnyegben a KGST joga. Az egyetemes llam- s jogtrtnet s a rmai jog oktatst visszaszortottk vagy teljesen mellztk, kisebb jelentsget adtak a szovjet s ltalban a klfldi jog i s m e r t e t snek is. Az tlagos heti raszm az 1959-es reformtantervben 19 s 25 kztt volt. Ekkor az az elgondols i s rvnyre jutott, hogy az egyes flvekben csak nhny fkollgium szerepeljen heti ngy napon t, hogy a hallgatk elmlyltebben foglalkozhassanak a ftrgyakkal (un. Schwerpunktsbildung). A fszempont a kpzs gyakorlati jellege volt, ezrt egyrszrl nagy helyet adtak a gyakorlati foglalkozsoknak, m s r s z r l pedig gyakorlati szakembereket is bevontak az oktatsba - a flls oktatkat pedig meghatrozott idre gyakorlati munkra kldtk, hogy tanulmnyozzk a gyakorlatot. A gyakorlati foglalkozsok arnyt az 1959-es helyzetet tkrz albbi tblzat pldzza:

elmleti raszm I. vfolyam II. vfolyam III. vfolyam IV, vfolyam 471 480 570 201

gyakorlati raszm 210 195 270 303

Az 1959-es reformtantervben a kvetkez trgyak szerepeltek (zrjelben azt jellve, hogy az adott trgyak mely flv anyagt alkotjk):
2

I. v bevezets a jogtudomnyba (I) a munksosztly prtjnak s a dolgoz np kormnynak politikja a t r sadalmi fejlds jelenlegi szakaszban (I) a munksosztly s a nptmegek harca a Kommunista P r t vezetse alatt a proletrdiktatra megvalsitsrt s a szocializmus gyzelmrt (I-II) dialektikus s trtnelmi materializmus (I-II) politikai gazdasgtan (I-II) nmet llam- s jogtrtnet (II)
59

III. v

a munksosztly s a nptmegek harca a Kommunista P r t vezetse alatt a proletrdiktatra megvalstsrt s a szocializmus gyzelmrt (I) dialektikus s trtnelmi materializmus (III) llamjog (I-II) gazdasgi jog (II) t e r v e z s s npgazdasg (II) gazati gazdasgtan (II) polgri jog (II) polgri e l j r s i jog (II) logika (I)

m. v
a m a r x i s t a filozfia trtnete (II) dialektikus s trtnelmi m a t e r i a l i z m u s , gyakorlat (I) fldjog (I) pnzgyi jog (I) gazdasgi jog (I) polgri e l j r s i jog (I) munkajog (I) bntetjog, ltalnos r s z (II) bntetjog, klns r s z (II) bnteteljrsi jog (II) kriminalisztika (II) birsgi orvostan s brsgi pszichitria (II) bntets vgrehajts (II) bntetjog, gyakorlat (II) rendszeti igazgats (II) mezgazdasgi termelszvetkezeti jog (II) szmvitel (I) llamjog, gyakorlat (I)

IV. v a m a r x i s t a filozfia trtnete (I-II) dialektikus s trtnelmi materializmus, gyakorlat gazdasgi jog (I-II) nemzetkzi jog (I) nemzetkzi gazdasgi jog (I) nemzetkzi magnjog (II) csaldjog (I)

(I-II)

60

rklsi jog (II) kzjegyzi jog (I) specilkollgium (I-II) bntetjog, gyakorlat (I-II) polgri jog, gyakorlat (I-II) munkajog, gyakorlat (I-II) Az 1959-es tantervben az elbbiekben elmondottakon kivl az a trekvs i s k i f e j e z s r e jutott, hogy minden egyes flvben szerepeljen a marxizmus-leninizmussal kapcsolatos valamilyen trgy, amelyek keretn bell a hallgatk megvitat tak aktulis politikai krdseket (pl. a Nmetorszg Szocialista Egysgprtjnak P r o g r a m j a stb.) is. Ez a trekvs a ksbbi vek sorn bizonyos mrtkben viszszaszorult: a l i p c s e i Karl Marx Universitt jogi karnak 1961-62. vi tanterv3

ben hasonl trgy pl. a 4. s a 6. flvben m r nem szerepelt.

A ksbbi vek

ezen kivl mg tbb ms vltoztatst i s hoztak. A berlini Humboldt Universitt jogi karn az 1964-65-s vben pl. a kvetkez trgyakat oktattk (a zrjelben kzlt heti raszmok az eladsokat s a szeminriumokat egyarnt magukban 4 foglaljk):

I. v 1. flv bevezets az llam- s jogtudomny feladathoz a Nmet Demokratikus Kztrsasgban (8) dialektikus s trtnelmi m a t e r i a l i z mus (4) a nmet munksmozgalom t r t n e te (4) a kapitalizmus politikai gazdasgtana (5) llam- s jogelmlet (6) 2. flv filozfia (7) a szocializmus politikai gazdasgtana (1) a nmet munksmozgalom trtnete (3) a munks-paraszt hatalom trtnete (3) llam- s jogelmlet, szeminrium (1) llamjog (4) munkajog (3) polgri jog, ltalnos r s z , tulajdonjog (4)

61

n.
1. flv llamjog (4) a szocializmus politikai gazdasgtana (4) dialektikus s trtnelmi m a t e r i a l i z mus, etika (2) rend s kzbiztonsg (2) a npgazdasg t e r v e z s e ( 3 ) bntetjog, ltalnos r s z (4) polgri jog, ltalnos r s z (5)

v 2. flv az igazsgszolgltatsi szervek r e n d szernek llamjoga (1) a szocialista llamok llamjoga (1) llamjog, szeminrium (2) ktelmi jogok s a szerzdsi r e n d s z e r (3) mezgazdasgi termelszvetkezeti jog(4) polgri jog, gyakorlat (1) bntetjog, klns r s z (4) bnteteljrsi jog (3)

i n . v 1. flv ktelmi jog (5) polgri e l j r s i jog (4) nemzetkzi jog (4) rklsi jog (1) csaldjog (2) pnzgyi jog (2) a npgazdasg t e r v e z s e (3) zemgazdasgtan (2) bntetjog, gyakorlat, (2, fakultativ) polgri jog, gyakorlat (2, fakultativ)

IV. v 1. flv bntetjog (2) burzso llamok llamjoga (1) bntetsvgrehajtsi jog (1, fakultativ) kriminalisztika (3) pnzgyi jog (2) birsgi orvostan (2) szerzi jog (2) nemzetkzi magnjog (2) 2. flv nemzetkzi jog, specilszeminrium (1, fakultativ) a munkajog fejldsnek uj problmi, gyakorlat (2, fakultativ) polgri jog s polgri e l j r s i jog, gyakorlat (2) a szocialista szvetkezetek tulajdona s tulajdonjoga, specilszeminrium (3)
62

pszichitria s birsgi pszicholgia (2) nemzetkzi jog, gyakorlat (1) a marxizmus-leninizmus alapjai, gyakorlat (1) llamjog, gyakorlat (2) polgri jog, gyakorlat (2) szabadalmi s ujitsi jog, gyakorlat (2) bntetjog, gyakorlat (1) specilszeminrium nemzetkzi jog, gyakorlat (2, f a kultativ) (rmai jog (2, fakultativ))

a szocialista llami tulajdonjog, specilszeminrium (3) polgri jog s polgri e l j r s i jog, specilszeminrium (3) a szerzdsi r e n d s z e r , specilszeminrium (3) bntetjog, specilszeminrium (3) kriminalisztika, specilszeminrium (2) a kapitalista llamok kereskedelmi s trsadalmi joga (1)

Az utbbi tantervbl vilgosan lthat, hogy az utols v foglalkozsainak jelents r s z t kpez specilszeminriumok az eladsokat s a gyakorlatokat szervesen kiegsztik. Az i s kitnik, hogy a III. v msodik fele, a 6. flv t e l j e s egszben szakmai gyakorlattal telik el, amelyet a hallgatk arnyosan megosztva igazsgszolgltatsi szerveknl (tbbek kztt dntbizottsgoknl) s t e r m e l zemekben tltenek el. Meg kell jegyeznnk, hogy a nmet jogi karok p r o g r a m j a nem teljesen egysges. A ngy kar kzl a jnai s a Halle-i karok nagyobb slyt fektetnek a gazdasgirnytssal kapcsolatos problmkra, mig a berlini s a lipcsei karokon e l m 5 lyltebben tanulmnyozzk az igazsgszolgltatssal kapcsolatos joggakat. Ez t e r m s z e t e s e n nem z r j a ki azt, hogy pl. egy Jnban vgzett hallgat az igazsgszolgltatsban helyezkedjk el, azonban ez r s z r l felttelezi azt, hogy az egyetem elvgzse utn mg sokat kell tanulmnyoznia a vonatkoz joggakat, amelyekbl az adott karon alacsonyabb sznvonal, kevsb elmlyltebb kpzst + 6 nyert. A hallgatk llamvizsgik lettele utn diplomt kapnak s a "DiplomJ u r i s t " Cimet nyerik el. Ms diploma-formk nincsenek (ezrt cimket ltalban nem hasznljk); a diploma - minden tovbbi vizsga lettele nlkl - jogi llsok 7 betltsre jogosit. Az utbbi vekben igen ers trekvsek rezhetk a Nmet Demokratikus Kztrsasgban foly jogi kpzs megjavitsra s t f o r m l s r a . A r e f o r m alap-

vet clkitzseit s mdozatait a felsfok oktats kzponti irnyit szerve, az 1951-ben ltrehozott Staatssekretariat f r das Hoch- und Fachschulwesen ltal g 1966. oktberben kibocstott Alapelvek tartalmazzk. jogszkpzs Az Alapelvek szerint a

clja a politikailag-ideolgiailag kellen kpzett szocialista s z e m -

lyisg kialakitsa. A politikai, vilgnzeti s szakmai jelleg nevels egysgvel, az elmlet s a gyakorlat kell sszhangjval az egyetemeknek olyan jogszkdereket kell kikpeznik, akik feladatukat t e l j e s felelssgtudattal fogjk majd elltni. A tanulmnyi id t a r t a m a 4-5 v lenne, hrom tanulmnyi s z a k a s z r a , az alaptanulmnyok, a szaktanulmnyok s a specil- vagy kutatsi Studium szakas z r a bontva. Az alaptanulmnyok sorn - mely hozzvetlegesen 32 hetet, azaz

t flvet foglalna magban - a hallgatk elsajttank az ltalnos s szakjelleg alapismereteket, a racionlis kutatsi mdszereket, az idegennyelv szakirodalom tanulmnyozsnak kpessgt orosz s egy idegen l nyelven, valamint katonai- s sportkikpzsben rszeslnnek. Az alaptanulmnyokat egy, a kvetkez szakaszhoz val tmenetre kpesit vizsga z r n le. A szaktanulmnyok sorn a hallgatk elmlylt tanulmnyokat folytatnnak egyes szakirnyokban, k i s z l e s t e nk elmleti alaptanulmnyaikat, elsajttank a szaktudomnyos kutatsi mdszereket s az nll alkot munka kpessgt. A szakstudiumok tanulmnyi p r o g r a m ja csak k e r e t - t e r v lenne: tg t e r e t hagynnak a hallgatk vlasztsnak, nkpzsnek s alkot munkjnak. A szaktanulmnyokat ktelez szakmai gyakorlat z r n le, ennek vgeztvel un. fvizsgt tennnek s bizonytvnyt kapnnak. Ezutn a hallgatk kpessgk s teljestmnyk szerint vagy specilstudium, vagy pedig kutatsi Studium keretben folytathatnk tanulmnyaikat. A specilstudium k e r e t ben a hallgatk egy szaktudomnnyal foglalkoznnak, nll-alkot munkt vgeznnek egy p r o f e s s z o r vezetse s ellenrzse alatt, kutatsi feladatokat ltnnak el s egyidejleg a joggyakorlat egy specilis terletn is mkdnnek. A specilstudium egy rszben ktelez eladsokat is hallgatnnak, majd egy v elteltvel s dipolomamunkjuk megvdse utn tanulmnyaikat diploma elnyersvel zrnk le. A kutatsi Studium feladata a tudomny f e j l e s z t s r e kpes magaskpzettsg kderek kinevelse. Tartalma kt-hrom v lenne. Csak a legkiemelkedbb hallgatk folytathatnnak terv szerint kutatsi Studium ot, akiket az egyetem llami64

s trsadalmi szervei ilyenekknt javasolnak. Kutatsi munkjuk befejeztvel a hallgatk megvdenk disszertcijukat, s az adott tudomnyg doktora cimet
9

(Grade des Doktors eines Wissenschaftszweiges) nyernk el.

JEGYZETEK

1. NAGY Tibor, A jogi oktats uj tanterve a Nmet Demokratikus Kztrsasgban. Jogtudomnyi Kzlny, 1959. 12. 688-691. p . ; MEHNERT, Gerhard, Jogszbrigdok a Nmet Demokratikus Kztrsasg nagyzemeiben. Felsoktatsi Szemle, 1960. 3. 176. s kv. p . ; Karl-Marx-Universitat Leipzig. P e r s o n a l und Vorlesungs-Verzeichnis. Studienjahr 1961/62. F r h j a h r s - s e m e s t e r . (Kiadja:) Regierung der Deutschen Demokratischen Republik - Staatssekretariat f r das Hoch- und Fachschulwesen. 233-234. p . ; Humboldt-Universitt zu Berlin. Vorlesungsverzeichnis. Studienjahr 1964/65. (Kt kln ktet, megfelelen:) H e r b s t s e m e s t e r (ill.) F r h j a h r s s e m e s t e r . (Kiadja:) Regierung der Deutschen Demokratischen Republik - Staatssekretariat f r das Hoch- und Fachschulwesen. 202-204. (ill.) 61-62. p . ; Regierimg der Deutschen Demokratischen Republik. Staats Sekretariat fr das Hoch- und Fachschulwesen. Friedrich-SchillerUniversitat Jena. P e r s o n a l - und Vorlesungsverzeichnis. Studienjahr 1965/66. H e r b s t s e m e s t e r , s ugyanaz, Plan der Vorlesungen im F r h j a h r s e m e s t e r 1966. (Anlage zum P e r s o n a l - und Vorlesungsverzeichnis 1965/66.); Prinzipien

zur weiteren Entwicklung der Lehre und Forschung an den Hochschulen der Deutschen Demokratischen Republik. Staatssekretariat f r das Hoch- und F a c h schulwesen. Berlin, Oktober 1966. I. fejezet: Ausbildung und Erziehung der Studenten. 4-8. p. A fentieken kivl a jogi oktats mai helyzett s a perspektvkat rint adatok egy r s z e Slyom Lszl Assistent (Jena) szives kzlsn alapul. 2. A tantervet kzli Nagy, i . m . , 691. p. 3. Ld. a lipcsei Karl Marx Universitt vknyvt. 4. Ld. a berlini Humboldt Universitt vknyvt. 5. A klnbsg kiemelsre emiitjk, hogy a jnai F r i e d r i c h Schiller Universitt jogi karn 1965. szn az elbbieken kivl pl. a kvetkez trgyakat
65

i s oktattk (zrjelben az eladsok, majd a gyakorlatok heti r a s z m t feltntetve): brsgok s gyszsgek feladatai s munkamdszerei (1), fldjog (2), pit s i s beruhzsi jog (2), szmvitel (2), szabadalmi s vdjegyjog (2) , ipargazdasgtan (2, 1), szerzdsi jog, gyakorlat (2), gazdasgi szerzdsi jog (3, 1), ujitsi jog (1), a szocialista llamok polgri jogai (2), statisztika (1), gazdasgi jog, ltalnos r s z stb. (ld. az egyetem vknyvt). 6. Megjegyzend, hogy a fent emiitett jogi karokon kivl tbb ven k e r e s z -

tl a Deutsche Akademie f r Staats- und Rechtswissenschaft "Walter Ulbricht" is a jogszkpzs funkcijt ltta el. Az Akadmia az 1958-as vek krl a munksp a r a s z t hatalom llami funkcionriusait kpezte, jogi diplomt is nyjtott. Ugyan-

akkor az Akadmia nincs a felsoktats kzponti irnyit szervnek alrendelve; irnytst a Minisztertancs titkrsga ltja el. Ma az Akadmia lnyegben kutatintzet, de a tudomnyos kutatsi feladatokon kivl jogpolitikai s bizonyos oktatsi feladatokat is ellt. Ma az oktats terletn az Akadmihoz tartozik a jogi diplomval rendelkez vezet lls llami s prtfunkcionriusok, valamint klgyi tisztviselk tovbbkpzse, amelynek befejeztvl hallgati llamvizsgt is tesznek. 7. A Nmet Demokratikus Kztrsasg uj szervezeti trvnyei szerint az egyetemek jogi karn szerzett diploma nem elengedhetetlen felttele bizonyos jogszi hivatsok betltsnek: gysz az lehet, aki llamilag e l i s m e r t jogi kpzsben rsztvett s azt sikeresen befejezte, avagy aki szemlyisge s kpessgei alapjn megfelel az gyszi tevkenysg kvetelmnyeinek (Gesetz ber die Staatsanwaltschaft der DDR, vom 17 April 1963 - G B l . I. 57. p. - 13. ); vllalati jogsz (Wirtschaftsjurist vagy Justitiar) az lehet, aki az egyetemek jogi karainak egyikn vagy a Nmet llam- s Jogtudomnyi Akadmin felsfok jogi tanulmnyait siker e s e n befejezte s akinek vllalati jogszi gyakornoki ideje m r letelt, kivve, ha

ezen felttelek all a Npgazdasgi Tancs jogi osztlya felmentst adott (Anordnung ber die Stellung, Aufgaben und Tatigkeit der J u s t i t i a r e im Bereich des Volkwirtschaftsrates, vom 9 Nov. 1962 - GBl. II. 765. p. - 14. ); az a 25. letvt betlttt llampolgr vlaszthat meg birnak, akinek szemlyisge m e g felel a bir el trvny ltal llitott kvetelmnyeknek s aki e r r e meghatrozott

helyen jogi kpzsben r s z e s l t (Gerichtsverfassunggesetz vom 17 April 1963 - I. 45. p. - 48. ).


66

8. Ld. Prinzipien zur weiteren Entwicklung. . . 9. Az Alapelvek szellemben m r az 1966-1967-es tanvben is trtntek bizonyos vltozsok, pl. a msodik v elejn a hallgatk kt hetes gyakorlaton vesznek r s z t helyi igazgatsi szerveknl, az tdik v els felben pedig t hetet tltenek gyakorlattal leend munkahelykn. Az alaptanulmnyok az tdik flvben zrulnak, s a hallgatk most m r ennek vgeztvel teszik le szigorlatszer v i z s gikat (de lehetsgk van a r r a is, hogy pl. csak a hetedik flvben, teht ksbb vizsgzzanak). - Az Alapelvek szellemben trtnik az uj tudomnyos minstsi rendszer kialakitsa is. Terv szerint a tudomnyos fokozatoknak a kvetkez s o r rendjt alaktjk ki: a promotionak megfelel "tudomnyg doktora" cm (Doktor eines Wissenschaftszweiges - Dr. jur. vagy Dr. r e r . nat.) s a "tudomnyok doktora" cim (Doktor des Wissenschaften - Doktor der Gesellschaftswissenschaften), amely gyakorlatilag az eddigi habilitci helybe lpne. Mindkt cim adomnyozsa az egyetem jogkrbe tartozik.

67

Romnia Szocialista Kztrsasg

Romniban a felsfok jogi kpzs az egyetemek jogi karain (jelenleg hrom karon) valsul meg. ^ Az egyetemre val felvtel elfelttele a kzpiskolai vgzettsg s a f e l vteli vizsgn val megfelels. A leend joghallgatknak felvteli vizsgt Romnia trtnetbl (rsbeli), valamint a filozfia s a tudomnyos szocializmus elemei2

bol ( r s - s szbeli) kell tenni. A jogi tanulmnyok kt tagozaton, a nappali s az un. ltogats nlkli t a gozaton folynak; mindkett idtartama t v. Az oktats alapformja az elads, s ezt nagyszm gyakorlat egszti ki. Az egyes trgyak megoszlsa a kvetkezkppen alakul (a zrjelben elsknt az eladsok, majd a gyakorlatok heti r a s z m t , "x" jellel pedig a trgyra vonatkoz vizsgaktelezettsget feltntetve): I. v 1. flv llam- s jogelmlet (3, 2) romn llam- s jogtrtnet (3, 1) x egyetemes llam- s jogtrtnet (3, 1) x szmvitel (2) x orosz, angol, nmet vagy francia nyelv (2) testnevels (4) 2. flv politikai gazdasgtan (2, 2) x llam- s jogelmlet (2, 2) x romn llam- s jogtrtnet (3, 1) x egyetemes llam- s jogtrtnet (2, 1) x rmai jog (2, 2) orosz, angol, nmet vagy francia nyelv (2) x

68

II. v 1. flv politikai gazdasgtan (2, 2) rmai jog (2, 1) x polgri jog (3, 2) x llamjog (3, 2) bntetjog (2, 2) trvnykezsi szervezet (2) x llamigazgatsi jog (3, 2) orosz, angol, nmet vagy francia nyelv (2) 2. flv politikai gazdasgtan (2, 2) x politikai s jogi tanok trtnete (2) polgri jog (3, 2) x llamjog (2, 1) x bntetjog (3, 2) x llamigazgatsi jog (3, 2) x orosz, angol, nmet vagy francia nyelv (2) x

. v 1. flv dialektikus s trtnelmi m a t e r i a lizmus (2, 2) politikai s jogi tanok t r t nete (2) x burzso llamok llamjoga (2) polgri jog (3, 2) bntetjog (2, 1) x llamigazgatsi jog (2, 1) x nemzetkzi jog (2, 1) bntet eljrsi jog (3, 2) orosz, angol, nmet vagy francia nyelv (2) 2. flv dialektikus s trtnelmi m a t e r i a l i z mus (2, 2) x polgri jog (3, 2) x bntetjog (3, 2) x nemzetkzi jog (3, 2) x bntet e l j r s i jog (3, 2) x orosz, angol, nmet vagy francia nyelv (2) x

IV. v 1. flv tudomnyos szocializmus (2, 2) burzso llamok llamjoga (2) x polgri jog (2, 1) x pnzgyi jog (2, 1) csaldjog (2, 1) x polgri e l j r s i jog (3, 2) munkajog (3, 2) a mezgazdasgi termelszvetkezeti jog s a fldjog elemei (2, 2) nemzetkzi szervezetek s kapcsolatok (2) x 2. flv tudomnyos szocializmus (2, 2) x pnzgyi jog (2, 1) x polgri e l j r s i jog (3, 2) x munkajog (3, 2) x a mezgazdasgi termelszvetkezeti jog s a fldjog elemei (3, 2) x kriminalisztika (2, 2)

69

V. v

1. flv llami dntbrskods (2, 1) x nemzetkzi magnjog (2, 1) x a jogelmlet problmi (2, 1) kriminalisztika (2, 2) x igazsggyi statisztika (3, 1) x birsgi orvostan (2, 1) x az gyszi felgyelet (2) x specilkollgium (3)

Az eladsok s a gyakorlatok lnyegben az elmleti kpzst szolgljk, de a tanmenetben vannak szorosan gyakorlati jelleg trgyak is, amelyek tekintetben a hallgatk laboratriumi foglalkozsokon vesznek r s z t (kriminalisztika s birsgi orvostan). A szorosabban vett gyakorlati oktats cljt szolgljk a szakmai gyakorlatok: a hallgatk a l . v vgn 4 hetet tltenek a npi tancsok vgrehajt bizottsgai mellett, a IV. v utn 3 hetet az gyszsgeknl s egy hetet a kzjegyzsgeknl, az V. v els felt kveten 2 hetet a jrsbrsgoknl, 2 hetet pedig a t a r t o mnyi brsgoknl. A szakmai gyakorlatok romniai rendszernek jellemzje az, hogy ezek meghatrozott t e r v szerint folynak, s befejezsket kveten a hallgatk ktelesek a gyakorlat trgybl un. gyakorlati kollokviumokat tenni. Az tdik v msodik felben a hallgatk elsknt birsgi gyakorlaton vesznek r s z t , majd a htralev idben elksztik diplomamunkjukat s felkszlnek az llamvizsgra, melynek trgyai a tudomnyos szocializmus, az llam- s jogelmlet, s - a hallgat vlasztsa szerint - a polgri vagy a bntet jog.

70

JEGYZETEK 1. Ministerul Invatamintului, Universitatea "AI. I. Cuza" - Iasi.

Indrumator pentru candidatii la consursul de admitere. Anul universitr 1964-1965.; Ministerul Invatamintului, Universitatea Bucuresti. Indrumator pentru candidatii la concursul de adminitere. Anul universitr 1965-1966. 119-126. p. , s Republica Socialista Romania - Ministerul Invatamintului. Bacalaureatul si admiterea in invatamintul superior. 1967. L u c r a r e editata de Revista Invatamintului Superior. Bucuresti, 1967. 115., 128-130. s 154-155. p. Megjegyezzk, hogy a bukaresti jogi karon 1962-tl kezdve mkdik kt ves postgradulis tanfolyam is a nemzetkzi kapcsolatokat rint krdsek tekintetben. 2. A filozfia s a tudomnyos szocializmus elemei Romniban egyben az rettsgi vizsga trgya is; r s z l e t e s tematikjt a fent idzett Bacalaureatul si admiterea in invatamintul superior c. kiadvny kzli.

71

Ms szocialista llamok

Az Albn Npkztrsasg s az zsiai szocialista llamok jogi oktatsnak r e n d s z e r r l sajnos csak igen kevs adattal rendelkeznk. Az A L B N NPKZTRSASGBAN 1957-ben indult meg a jogi

oktats, az akkor ltestett Tiranai llami Egyetem jogi k a r n . 1

A KOREAI
2

NPI

DEMOKRATIKUS

KZTRSASGBAN

a felsfok jogi oktats a fvrosban, Pjngjangban mkd Kim II Szung Egyetem jogi karn trtnik.

A MONGOL NPKZTRSASGBAN
3

az egyetlen, az Ulan-Bator-i

Egyetemnek nincs jogi k a r a .

A VIETNAMI

DEMOKRATIKUS

KZTRSASG

egyetlen

egyetemnek, a Hanoi-i Egyetemnek csak trsadalomtudomnyi kara van, jogi 4 kara szintn nincs.

72

A KNAI

NPKZTRSASGBAN

a felsfok jogi kpzs a P e 5

kingi Egyetem jogi karn s jogi intzetekben trtnik.

Az intzetek gyakorlati

jogszokat nevelnek, ngy ves oktatsi id alatt. Az vek flves tanulmnyi egysgekre tagozdnak, amelyeket ktelez vizsgk zrnak le. A tanulmnyok anyaga s rendje - 1956-os adatok szerint - hasonlit a tbbi szocialista orszg jogi t a nulmnyi rendjhez. gy pl. a marxizmus-leninizmus alapjait sszesen 310 rban, az llamjog elmleti krdseit kt ven keresztl sszesen 226 rban (s ezen kivl 188 gyakorlati rn), a kinai llamjogot 226 rban, klfldi llamok llamjogt sszesen 186 rban oktatjk, a pnzgyi jog flves trgy (44 rban) stb. Nagy hangslyt fektetnek a testnevelsre (kt v, sszesen 140 rban) s az idegen nyelvek oktatsra (az oroszon kivl f r a n c i a , angol, spanyol s nmet), a m e lyeket azonban m r kzpiskolban is oktatnak. A tanrendben jelents helyet foglalnak el a gyakorlati oktatsi formk. A gyakorlati foglalkozsok s vita-rk arnya az utols kt vben nvekszik, s ezeken kivl a hallgatk birsgi vagy gyszsgi gyakorlaton vesznek r s z t a harmadik (6 ht) s a negyedik (8 ht) vben. A pekingi jogi kar feladata egyetemi s intzeti jogi oktatk s jogtudomnyi kutatk kpzse. Az oktatsi id itt t vig t a r t , az tdik vben bizonyos specializldsi lehetsggel (polgri jog, llamjog vagy gazdasgi jog). Rmai jogot csak a pekingi jogi karon, s itt is csak az tdik vben oktatnak. Tekintettel a r r a , hogy a jogszi kderkpzs ignyeit a meglev egy jogi k a r s ngy jogi intzet nem kpes kielgiteni, tovbbi kt intzet ltrehozst s tiz olyan alapfok jogi intzet ltestst tervezik, amelyik nem vezet funkcionriusok jogi kpzst ltn el.
*

A KUBAI KZTRSASGBAN

a forradalmi talakuls maga utn

vonta az oktatsi r e n d s z e r talaktst is. A jogi felsoktats r e f o r m j a kvetkeztben a jogi oktats ngy ves lett, s lnyegben hasonlv vlt a szocialista o r szgok tbbsge ltal elfogadott oktatsi rendszerekhez. A felsfok jogi kpzs az un. Escuela de Ciencias Juridicas keretben trtnik, s elvgzse a jogi licencitusi fokozat (Licenciatura en Derecho) elnyer s t eredmnyezi. (Meg kell jegyeznnk, hogy az llamigazgats jvend szakem73

hereinek kpzse nem az elbbi intzmnyben, hanem az Eseuelas de Ciencias Politicas keretben folyik, ahol a vgzett hallgatk a Licenciatura en Administracion Publica Cimet nyerik e l . ) A hallgatk az albbi tanrend szerint trgyanknt ltalban heti hrom ra eladson s gyakorlatokon vesznek r s z t :

I. v bevezets a jogtudomnyba kriminolgia llamelmlet jogtrtnet dialektikus s trtnelmi materializmus politikai gazdasgtan

H. v jogtrtnet alkotmnyjog bntetjog polgri jog (ltalnos r s z , szemlyek s dologi jog) polgri e l j r s i jog dialektikus s trtnelmi materializmus (csak 1. flvben)

m.

a t r s a d a l m i tanok trtnete kzigazgatsi jog bntetjog mezgazdasgi jog polgri jog (1. flv: kvetelmek s szerzdsek, 2. flv: csaldjog s rkls)

74

IV. v jogfilozfia gazdasgi jog nemzetkzi jog bntet e l j r s i jog (csak 1. flvben) nemzetkzi magnjog (csak 1. flvben) kzigazgatsi e l j r s i jog (csak 2. flvben) munkajog (csak 2. flvben)

A tanrend nem foglalja magban az olyan trgyakat, mint pl. a ktelez orosz s angol nyelv, amelyeket a hallgatknak a blcsszeti karon kell tanulniuk (vagy ismeretk esetn nyelvtudsukrl egy kln bizottsg eltt kell mentest 7 vizsgt tennik).

JEGYZETEK 1. OMARI, Luan (a jogi kar dknja), Megnyilt a Tiranai llami Egyetem (albn nyelven). Drejtesia Popullore, 1957. 5. - Megjegyzend, hogy a folyirat - tudomsunk szerint az egyetlen jogi folyirat Albniban - eddig egyltaln nem kzlt a jogi oktatst rint cikkeket (kivve az olyan, az egyetemi tudomnyos letet rint beszmolkat, mint pl. A jogi kar hallgatinak tudomnyos lsszaka - albnul - Drejtesia Popullore, 1960. 3 . , 1963. 6. s 1964. 6.). 2. The World of Learning. 1964-65. London, Europa Publications Ltd. , 1964. 3. uo. 4. uo. 5. Az International Handbook of Universities. 1959. P a r i s , International Association of Universities, 1959. szerint a kvetkez jogi intzetek mkdnek Kinban: Pekingi Jogi Intzet, Dlnyugati Jogi Intzet (Peking), Kelet-Kinai Jogi Intzet (Sanghaj) s Kzp-Dli Jogi Intzet (Vuhan). 6. DEKKERS, Ren, Les universits chinoises. Syntheses (Bruxelles), Vol. 13. No. 143. - Arvil 1958. 123-125. s 128-129. p. - A s z e r z cikkben 1956. mjusi ltogatsnak tapasztalatait i r j a le. Az oktatott trgyakra nzve
75

r s z l e t e s e b b felvilgostst nem ad. - Adatai szerint 1956-ban 500, 1957-ben 600 s 1958-ban 700 elsves hallgatja volt a Pekingi Jogi Intzetnek (ezekbl 100 100-150 lnyhallgat). A hallgatk 60%-a teljes kltsgeket fedez sztndijat lvezett. A hallgatk, megfigyelse szerint, nagy odaadssal tanulnak - a vizsgaeredmnyek 80%-a kitn vagy jeles - , amit a gyakorlati foglalkozsok tlslya s a bentlaksos r e n d s z e r is biztosit. 7. La r e f o r m a de la ensenanza superior en Cuba. Colleccion: Documentos. No. 1. H.n. , (kiadja:) Consejo Superior de Universidades, 1962. 57. p. (Az Escuelas de Ciencias Politicas tantervt lsd: 61. p . )

76

2. N e m

szocialista

llamok

A) K o n t i n e n t l i s

llamok

Ausztria

Az Osztrk Kztrsasgban a jogi felsoktats mai rendje lnyegben azokon a kzel egy vszzados rendelkezseken alapul, amelyek sokig az akkori Osztrk-Magyar Monarchia terletn is rvnyben voltak, ezrt szeretnnk rvid trtneti visszatekintssel kezdeni a mai rend b e m u t a t s t . 1 A jogi tanulmnyok folytatsa egy 1893-as trvny szerint hrom s z a k a s z bl s e hrom szakasznak megfelel llamvizsgk lettelbl llt. A nyolc flves tanulmnyok els szakaszt a jogtrtneti tanulmnyok s llamvizsga kpeztk (rmai jog, egyhzjog, nmet jogtrtnet, osztrk l l a m - s alkotmnytrtnet), msodik szakaszt a jogtudomnyi tanulmnyok s llamvizsga (magnjog, k e r e s kedelmi s vltjog, polgri trvnykezsi jog, valamint bntet anyagi s e l j r s i jog), utols szakaszt pedig az llamtudomnyi tanulmnyok s llamvizsga (ltalnos s osztrk alkotmnyjog, kzigazgatstan s osztrk kzigazgatsi jog, n e m zetgazdasgtan s kzgazdasgpolitika, pnzgytan s osztrk pnzgyi jog, valamint a filozfia, jogfilozfia s statisztika) alkottk. A hrom llamvizsgt sikeresen letett hallgatk diplomja - az gyvdi gyakorlat kivtelvel - minden jogi hivats betltsre jogositott, s igy a jogi doktortust elssorban tudomnyos fokozatnak szntk; azonban a jogi doktortus megszerzse ltalnos gyakorlatt vlt, m e r t egyrszrl ez az gyvdi hivats t e kintetben f o r m l i s kvetelmny volt, m s r s z r l pedig a doktori un. szigor v i z s gk nem kivntak tovbbi erfeszitseket a jelltektl. A jogi doktortus krdseit szablyoz 1872-es rendelet szerint ugyanis a doktori vizsgk csaknem azonosak voltak az llamvizsgkkal (st a jogtrtneti doktori vizsgn nem szerepelt az osztrk trtnet, az llamtudomnyi doktori v i z s ga pedig csak ngy trgybl llott, amelyek egyikt a nemzetkzi jog kpezte).

81

A doktori vizsgk elszr az egyetemi tanulmnyok befejezst kvettk, ksbb azonban m r lehetv vlt a jog- s az llamtudomnyi doktori vizsgknak kzvetlenl a megfelel llamvizsgk utn val lettele, s igy a doktori vizsga nemcsak t a r t a l m t , hanem idpontjt tekintve i s m e r formasgg vlt. 1926-ban kln 8 flves tanulmnyokat tettek lehetv az llamtudomnyi doktortus m e g s z e r z s r e - az llamtudomnyi tanulmnyok jdonsga az volt, hogy bevezettk a ktelez szeminriumi gyakorlatokat, a nem szigorlati trgyakbl a ktelez kollokviumok r e n d s z e r t , s hogy a doktori fokozat megszerzsnek elfelttelt m r egy kinyomtatott doktori disszertci kpezte. 1935-ben 9 flvre emeltk fel a jogtudomnyi tanulmnyok idejt, a heti ktelez raszmot 20-ban llapitottk meg, s uj trgyakat vezettek be (mint pl. bevezets a filozfiba, bevezets a trsadalomtudomnyokba, nemzetkzi magn s bntetjog, kriminolgia, kzigazgatsi e l j r s vagy a szocilis jog s t r s a dalombiztosts, valamint szocilpolitika). Az egyes hrom flves szakaszokon bell az oktats rendje ktetlen volt - csupn azt irtk el, hogy az adott trgy f e l vtele eltt nem lehet ugyanabbl a trgybl szeminriumot hallgatni. Lehetv

vlt fakultativ trgyak hallgatsa is (pl. sszehasonlit jogtudomnybl, l l a m s z m viteltanbl s t b . ) . 1945-ben ismt 8 flvre cskkentettk a tanulmnyokat, s minden ktttsget megszntettek a doktori vizsgk lettelnek idbeli korltozsval kapcsolatban: most m r azt is megengedtk, hogy minden doktori vizsga a megfelel llamvizsgt kvesse. A jogi tanulmnyok mai rendje - mint m r emiitettk - lnyegben a fenti elrsokon alapul. A jogi doktortus csak az gyvdi hivats gyakorlshoz s a jogi magntanri kpesitshez szksges. Maguk az egyetemi tanulmnyok 8 flvig tartanak, az egyes flveket nem kell folytatlagosan hallgatni (a tanulmnyoknak csak tbb mint tiz egymst kvet megszaktshoz kell a Kzoktatsgyi Minisztrium engedlye). A minimlis heti r a s z m 20, ismtelt flv esetn csak 10. Az els tanulmnyi szakasz kt flven, a msik kett h r o m - h r o m flven t t a r t . A hallgat maga dnt a r r l , hogy a jogtudomnyi szakaszt vagy pedig az llamtudomnyi s z a kaszt kivnja-e a jogtrtneti szakasz utn elsknt hallgatni. Egyik tanulmnyi
82

szakaszrl a kvetkez're val tmenethez szksges, hogy a hallgat a megfelel llamvizsgt sikeresen letegye. A jogtrtneti szakasz trgyai (zrjelben az egyes trgyak heti r a s z m val): bevezets a filozfiba s a trsadalomtudomnyokba (2) bevezets az llam s a jog alapfogalmaiba (2) bevezets a kzgazdasgtan alapfogalmaiba (2) rmai jog (12) egyhzjog (7) nmet jog (9) osztrk alkotmny- s kzigazgatstrtnet (5) s 2 ra gyakorlat az utbbi ngy trgy egyikbl. A jogtudomnyi szakasz trgyai: magnjog (18) kereskedelmi- s vltjog (7) polgri e l j r s i jog (12) bntetjog s bntet e l j r s i jog (10) nemzetkzi magn- s bntetjog (3) kriminolgia (2) s 2 ra gyakorlat az utbbi ngy trgy egyikbl. Az llamtudomnyi szakasz trgyai: llamtan s osztrk alkotmnyjog (8) kzigazgatstan s osztrk kzigazgatsi jog (10) kzigazgatsi e l j r s s kzigazgatsi brskods (2) szocilis jog s trsadalombiztosts (2) nemzetkzi jog (5) jogblcselet (5) kzgazdasgtan s kzgazdasgpolitika (10) szocilpolitika (3) pnzgytan (5) pnzgyi jog (2) statisztika (3) ujabbkori trtnelem (3) s 2-2 ra gyakorlat egy kzjogi s egy gazdasgi jelleg trgybl.

A hallgat szabad annak megvlasztsban, hogy egy tanulmnyi szakaszon bell milyen sorrendben ltogatja az eladsokat. A fenti ktelez trgyakon kivl lehetsge van a r r a is, hogy eladsokat hallgasson a mezgazdasgi jog, az idegen jog s az sszehasonlt jogtudomny, a trvnyszki szki pszichitria krbl.
83

orvostan vagy a trvny-

Az llam s a jog alapfogalmaibl valamint jogfilozfibl a hallgat kteles kollokvlni: ez elfelttelt kpezi a megfelel llamvizsga lettelnek. Az egyes szakaszokat lezr llamvizsgk vltozatlanul egysgesek (a hallgat egy alkalommal ad szmot valamennyi vizsgatrgybl), s az llamvizsgk

trgyai i s vltozatlanul az 1893-as trvnyen alapulnak. A vizsgk szbeliek s nyilvnosak. Eredmnyket a "j", "elgsges" vagy "elgtelen" rdemjegyekkel

fejezik ki. Kiemelked vizsgaeredmnyt a "kitn" rdemjeggyel is elismerhetnek. Elgtelen rdemjegy esetn a hallgat - a bizottsg dntsnek megfelelen - vagy ismtl flv(ek)et vgez, vagy pedig meghatrozott id letelte utn flvismtls nlkl ismt megksrli a vizsgt. Vizsgt ismtelni csak hrom esetben lehet, s mindig ugyanannl az llamvizsga-bizottsgnl. Azt, aki h a r m a d szor is sikertelenl k i s r l i meg a vizsgt, Ausztria terletn kizrjk a jogi tanulmnyokbl. A jogi doktortus m e g s z e r z s e vltozatlanul a hrom llamvizsgnak m e g felel "szigor vizsga" vagy szigorlat lettelbl ll. Szably szerint az els s z i gorlatot a msodik llamvizsga utn, a msik kt szigorlatot pedig az egyetemi tanulmnyok befejezse utn lehet letenni. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a hallgatk a msodik s a harmadik llamvizsga utn azonnal leteszik a megfelel szigorlatot, majd ezek utn hrom hnappal a jogtrtneti szigorlatot - igy a kt vizsgafajta a jogtrtneti kivtelvel ismt prhuzamoss vlik.
2

Az osztrk oktatsi r e n d s z e r m e g r e f o r m l s r a m r hossz vtizedek ta szmtalan trekvs volt, de s i k e r r e eddig egyikk sem vezetett. A joghallgatk szma egyre n, s szinte kivtel nlkl minden hallgat doktorl. Az oktatk a p r huzamos vizsgkkal tul vannak terhelve. A kt fokozat kztt lnyegben semmi klnbsg nincs, s azt a r e n d s z e r t sem sikerlt kialaktani, hogy az egyetem elvgzse a Diploma j u r i s vagy a Magister j u r i s cimmel j r n a , s gyakorlati szakemberek kpzst szolgln, m e r t maga az oktats lnyegben elmleti s nincs tekintettel a gyakorlatra. A fejldst csak az jelenten, ha az oktatst gyakorlatiasabb tennk s nem lenne szksges a doktori cim az gyvdi gyakorlathoz. Ebben az esetben a doktori cim megszerzsnek elfelttelt kpezhetn mg tbb flves elmlylt tanulmny s egy doktori disszertci elksztse, amit csak azon hallgatk s z m r a engednnek meg, akik kiemelked eredmnnyel llamvizsgztak. 84

Az Osztrk Egyetemek Tudomnyos Dolgozinak Szvetsge

a legutbbi

idben azt javasolta, hogy az oktats sorn nveljk a gyakorlatok arnyt s f l venknt adjanak a hallgatknak legalbb ngy rsbeli feladatot. Eszerint a j a v a s lat szerint az egyetemi kpzs 9 flves lenne, elvgzse jogi diplomt nyjtana. A doktori fokozat megszerzshez mg tovbbi hrom flves tanulmny jrulna, amelynek vgeztvel a hallgat disszertcit ksztene el, s szbeli vizsgt tenne jogfilozfibl s egy vlasztott trgybl.

JEGYZETEK 1. KUBINSZKY Lajos, Az osztrk s a csehszlovk jogi oktats mai rendje. Pnzgy s Kzigazgats, 1948. 5. 269-272 . p . ; MELICHAR, Erwin, A jogi oktats Ausztriban. Felsoktatsi Szemle, 1966. 5. 306-312. p . ; Gedanken zu einer Reform des Studium der Rechtswissenschaften. sterreichische Hochschulzeitung, 1966. 4. 2. p. s WALTER, R. , Zur Reform des juristischen Studiums. sterreichische Hochschulzeitung, 1966. 12. 1 - 3 . p. - A bcsi egyetem jogi

k a r a hallgatinak szma 1959-ben 3433, 1962-ben pedig m r 4590 volt (a nhallgatk arnya 19%). 2. A jogi doktori szigorlatok trgyai jogtrtnetbl a rmai jog, egyhzjog s nmet jogtrtnet;a jogtudomnyokbl a magnjog, kereskedelmi s vltjog, polgri e l j r s i jog, valamint bntetjog s bntet e l j r s i jog, az llamtudomnyokbl pedig ltalnos llamtan s osztrk alkotmnyjog, kzigazgatstan s osztrk kzigazgatsi jog, nemzetkzi jog s politikai gazdasgtan. A doktori szigorlatot kt izben lehet ismtelten megksrelni. Akinek ekkor sem sikerl a szigorlatot letenni, az Ausztriban jogi doktori fokozatot nem szerezhet. 3. Lsd: Gedanken zu einer Reform des Studium der Rechtswissenschaften. - Walter javaslata is hasonl: szerinte ugyan elgsges a tanulmnyok nyolc f l ves idtartama, de szksgesnek ltn az rsbeli vizsgk bevezetst s azt, hogy a hallgatk tbb ktelez irodalmat tanulmnyozzanak. A doktori tanulmnyok menett is hasonlkppen javasolja, de csak kt flves tovbbi idtartammal. TOVBBI IRODALOM BAUER, F . , A Comparison Between Legal Education in England and in Austria. Law Notes (Anglia), 1956. 75. kt. 122-126. p. 85

Belgium

A Belga Kirlysgban a felsfok jogi oktats az egyetemek jogi karain trtnik.


1

Az egyetemek egy r s z e llami egyetem (pl. Gand s Liege), ms r -

sze pedig magnegyetem (pl. a Louvaini Katolikus Egyetem s a Brsszeli Szabad Egyetem). A jogi felsoktats rendje kisebb kivtelektl eltekintve mindkt egyetemtipusnl azonos. A jogi karok azonban nemcsak egy szorosan vett jogtudomnyi kar funkcijt tltik be; inkbb trsadalomtudomnyi karoknak lennnek tekinthetk.

A jogi doktortushoz szksges hrom vi tanulmnyok mellett vannak kurzusok a kzjegyzi licencitusi fokozat e l r s r e (kt ves) s trsadalomtudomnyi diploma e l n y e r s r e egyarnt (ez utbbi kurzusok licencitust adnak politika-, kzigazgats-, diplomciai, politika-, t r s a d a l o m - , kzgazdasg- vagy pnzgytudomnyokbl). A jogi karokra felvtelt nyerhet az, aki kzpiskoli utn kt vet hallgatott egy blcsszkaron, s megszerezte az eltanulmnyokrl szl bizonytvnyt (candidat en philosophie et lettres). A blcsszkari eltanulmnyok trgyai

I. vben metafizika egy latin s z e r z magyarzsa francia s flamand irodalomtrtnet bevezets a modern irodalom trtnetbe erklcsfilozfia (flves) pszicholgia (belertve az emberi anatmia s fiziolga alapelemeit) a trtnelemkritika alapelemei (flves) jelenkori trtnelem a klasszikus antikvits trsadalma s intzmnyei a kzpkor t r s a d a l m a s intzmnyei (flves) a modern kor trsadalma s intzmnyei

86

II. vben francia irodalomtrtnet logika termszetjog Belgium trtnete (flves) jogi enciklopdia (flves) trtneti bevezets a polgri joghoz (gyakorlattal) a rmai jog Institcii A jogi doktori Cm elnyershez - egy, a korbbi tanrendekhez kpest bizonyos vltoztatsokat eredmnyez 1963. februrjban hozott trvny hatlybalpse utn - a kvetkez trgyakat kell hallgatni (a "= " - j e l l e l jellt trgyakbl vente egyet, valamint mg tovbbi kt fakultativ - esetleg ms karon oktatott trgyat kell vlasztani, sszesen vi 45 raszmban):
2

in.
polgri jog (szemlyek s javak) gyakorlat (flves) polgri jog (ktelmek) gyakorlat (flves) kzjog gyakorlat (flves) bntetjog gyakorlat (flves) politikai gazdasgtan knonjog

v vlaszthat trgyak: Pandektk jogtrtnet llami pnzgyek (flves) trvnyszki orvostan bevezets az sszehasonlit jogba

IV. v polgri jog (szerzdsek, flves) gyakorlat polgri jog (privilgiumok s jelzlog) gyakorlat (flves) polgri jog (rkls) gyakorlat (flves) polgri jog (ajndkozs s vgrendelet, valamint hzassgi vagyonjog) gyakorlat (flves) kzigazgatsi jog gyakorlat (flves) a bnteteljrs elemei gyakorlat (flves) knonjog nemzetkzi jog s nemzetkzi intzmnyek munkajog (flves) vlaszthat trgyak: ipari trvnyhozs Kong trvnyhozsa s bevezets az afrikai intzmnyekhez (flves) sszehasonlit polgri jog (flves) sszehasonlit bntetjog luxemburgi jog biztositsi orvostan (flves) a munkabiztonsg technolgija (flves) kongi kzjog (flves) kong polgri jog (flves)

87

V. v

vallstudomnyi krdsek (flves) a birsgi szervezet s hatskr, valamint a polgri e l j r s elemei gyakorlat kereskedelmi jog gyakorlat kzvetett adk joga (flves) gyakorlat (flves) kzvetlen adk joga (flves) gyakorlat (flves) nemzetkzi magnjog trsadalombiztostsi jog (flves) jogszi etika (flves) munkajog (flves)

vlaszthat trgyak: = = = = tengeri jog biztosts sszehasonlt kereskedelmi jog jogfilozfia kzigazgatsi p e r e s e l j r s a polgri jogi felelssg

A tanrendbl is kitnen az eladsok az oktatott trgyaknak r e n d s z e r e s feldolgozst adjk, s az eladsokat nagymrtkben kiegsztik a ktelez gyakorlati foglalkozsok. A tantervben igen jelents helyet foglalnak el az un. c i v i l - t r gyak, s a katolikus filozfiai alapstudiumok. A vizsgk dnt tipusa a szbeli vizsga, de ezt tbbnyire rsbeli vizsgk egsztik ki - anlkl, hogy az r s b e l i r e kapott rdemjegy a vizsga sikert dnten befolysoln. A gyakorlat hangslyozsa nemcsak a foglalkozsokon, hanem a vizsgk sorn i s rvnyesl, ui. minden vizsga egyik pontjt egy jogalkalmazsi problma megoldsa jelenti. A belga oktatsi r e n d s z e r szksgtelennek t a r t j a az egyes jogszi hivatsok betltshez a szakvizsgk bevezetst: a kzjegyzi licencitus a kzjegyzi lls, a jogi doktortus pedig minden m s jogszi hivats elltshoz elegend. A jogi karok adomnyozhatnak tudomnyos cimet i s (Grade d'Agrg de

1' Enseignement suprieur en Droit - nhny vvel a doktorls utn disszertci benyjtsa, elfogadsa esetn kinyomtatsa s nyilvnos megvdse, tbb j r u l kos vizsga lettele s a jury ltal megjellt tmbl elads t a r t s a ) , de ilyen cim
3

m e g s z e r z s e mg egyetemi p r o f e s s z o r i lls betltshez sem szksges: agregci kizrlag a tudomnyos elrehalads e l i s m e r s t szolglja.

az

88

JEGYZETEK 1. Lsd: EISENMANN, Charles, L'enseignement suprieur des sciences sociales. Droit. P a r i s , UNESCO, 1954. 72., 75-76., 86., 9 0 . , 9 2 . , 9 4 . , 106., 115., 122., 125-126. p . ; Universit Catholique de Louvain. P r o g r a m m e des Cours. 1959-1960. Louvain, Publications Universitaires de Louvain, 1959. 74 s a kv. p . ; Universit Catholique de Louvain. P r o g r a m m e des cours. 1965-66. Louvain (1965.) 40-42. p. 2. A kvetkezkben a Louvaini Katolikus Egyetem 1965-1966. vi tanrendjt kzljk. Az 1963-as reformtrvny eltti tanrend, amelyet egy 1949. december 30-i trvny szablyozott, megtallhat az Egyetem 1959-es vknyvnek fent idzett helyn. Valszin, hogy pl. a Brsszeli Szabad Egyetemnek - legalbbis egyes vilgnzeti trgyak tekintetben - eltr a p r o g r a m j a , e r r l azonban adattal nem rendelkeznk. 3. Eisenmann adatai alapjn - 1950-ben Belgiumban sszesen 109 egyetemi jogi oktat volt, ezek kzl 96 p r o f e s s z o r - ugy tnik, hogy az egyetemi oktatk sorban Belgiumban nem a professzorok, hanem az alacsonyabb beoszts, charg de cours cimet visel oktatk minslnek kivtelnek.

TOVBBI IRODALOM LUXEN, J . L. , Rforme des tudes de droit. Annales de Droit. Revue t r i m e s t r i e l l e de Droit Beige, 1964. 21 s a kv. p.

89

Finnorszg

A Finn Kztrsasgban a Helsinki s 1961. ta a Turkui Egyetem jogi k a r a i llnak a jogszkpzs szolglatban; a jogszokat s a kzigazgatsi szakembereket egysgesen kpezik. ^ A jogi karokra val felvtel el'felttele a kzpfok vgzettsg s s i k e r e s felvteli vizsga lettele. A felvteli vizsga nem kzpiskolai trgyakbl, hanem jogi alapismeretekbl trtnik. Ezeket az alapismereteket a jelentkezk kt jogi alapknyvbl sajtthatjk el - ezek ttanulmnyozsra egy hnap ltalban elegend, ugyanis szintjk nem haladja tul sokkal az llampolgri mveltsg szintjt. A felvteli vizsgaeredmnyen kivl t e r m s z e t e s e n figyelembe veszik a korbbi i s kolai eredmnyeket is. Az egyetemi jogi fokozatok r e n d s z e r e a kvetkez: a 4-6 ves tanulmnyok elvgzse a jogi kandidtus cim m e g s z e r z s t jelenti, s elgsges a jogszi llsok betltshez. Adott trgybl val elmlyls s rsbeli munka elksztse esetn tbb vvel a kandidtusi cim elnyerse utn a jellt plyzhat a jogi licencitusi cim m e g s z e r z s r e , vgl pedig - de ez igen ritka - a jogi doktori cim elnyersre. Az egyetemi tanulmnyok eladsokbl s gyakorlati foglalkozsokbl llanak. Az alapstudiumok a kvetkezk: jogtrtnet r m a i jog jogelmlet bevezets a jogtudomnyba alkotmnyjog kzjog kzigazgatsi jog pnzgyi jog bntetjog e l j r s i jog magnjog kereskedelmi jog fldjog munkajog vizjog nemzetkzi jog nemzetkzi magnjog
90

A gyakorlati foglalkozsokon a hallgatk jogeseteket oldanak meg. Gyakorlati pldk megoldsnak igen nagy jelent'sge van az rsbeli vizsgkon i s (ahol 5 jogeset kzl a hallgatnak ngyet meg kell oldania), de a vizsgztat szbeli vizsgkon is feltehet gyakorlati krdseket. A jogi kandidtus m e g s z e r z s e Finnorszgban kln szakvizsga lettele nlkl elegend a biri, gyvdi, jogtancsosi stb. llsok elnyershez, a kinevezs eltt azonban szksges, hogy a jellt hrom vi joggyakorlaton vegyen r s z t brsgon vagy gyvdsgnl.

JEGYZETEK

1. Law and Lawyers in Finland. Helsinki, The Union of Finnish Lawyers, 1965. 6-7. p . ; The Finnish Legal System. Edited by UOTILA, Jaakko. Helsinki, The Union of Finnish Lawyers Publishing Company Ltd. , 1966. 71-74. p . ; a felvteli vizsga tekintetben V. Merikoski professzornak a Magyar Jogszszvetsgben a jogszkpzs problmirl tartott eladsra tmaszkodtunk. - Finnorszgban sszesen 1650 joghallgat tanul, vente ltalban 100-150-en vgeznek. Megjegyzend, hogy a jogi karokon kt irnyban folyik oktats. Egyrszrl leend jogi kandidtusokat oktatnak, m s r s z r l azonban az alacsonyabb beoszts kzigazgatsi tisztviselket is itt kpezik. Ezek alacsonyabb fok diplomja t e l jesen nll, nincs e r r l tmeneti lehetsg a kandidtusi tagozatra. -

TOVBBI IRODALOM REINEKAINEN, Veikko, Les problemes de 1'enseignement du droit en Finlande. Revista del Instituto de Derecho Comparado (Barcelona), 1957. 768-778. p. s a kt finn jogi k a r vknyve: Heisingin Yliopiston Oikeustieteellisen Tiedekunnan, Tutkintovaatiumukset, 1966. Toimittanut Pirkko-Liisa ARO. Lainopillisen Ylioppilastiedekunnan, Kustaannustioimikunta; valamint Turun Yliopiston Lainopillisen Tiedekunnan, Tutkintovaatimukset, 1966. Toimittanut Juha TOLONEN. Oikeustieteen Ylioppilaiden, Yhdistys Lex r . y .
91

Franciaorszg

Franciaorszgban a felsfok jogi kpzs nagyrszt az llami egyetemek jogi s kzgazdasgtudomnyi karain valsul meg. ^ Az u j jogi felsoktatsi r e n d s z e r t - amely az egyetemi jogi tanulmnyok idtartamt a korbbi hrom vrl ngy vre emelte - 1954-tl kezdve vezettk be fokozatosan. Az egyetemi tanulmnyok elvgzse - a jogi licencitusi cim m e g s z e r z s e - nem j r egytt a doktori cim m e g s z e r z s v e l . Mind a jogi doktor i , mind pedig a szakdoktori cim elnyerse tovbbi tanulmnyokat s vizsgkat ignyel. Az egyetemre val felvtelhez - bizonyos kivtelektl eltekintve - r e t t sgi bizonytvny szksges. Az oktatsi r e n d s z e r azonban lehetv teszi azt i s , hogy iskolai bizonytvnnyal nem rendelkezk is folytathassanak egyetemi tanulmnyokat. A karok mellett mkdnek olyan elkszit tanfolyamok, amelyek az ilyen de 17 vket m r betlttt fiatalokat kt v alatt felksztik egyetemi tanulmnyok vgzsre. A jogi elkszit tanfolyam els vi anyagt a magn-, kz- s k e r e s kedelmi jog; msodik vi anyagt pedig (az els flvben) szocilis, kereskedel-

mi, kzjegyzi s adjog, valamint (a msodik flvben) politikai gazdasgtan, kzigazgatsi s bntetjog, s a polgri e l j r s alkotjk. A francia egyetemi oktatsi r e n d s z e r felvteli vizsgt nem i s m e r . Felvteli vizsgt csak azoknak a j e llteknek kell tennik, akik a jogi elkszit tanfolyamon szerzett bizonytvnyuk alapjn kvnnak beiratkozni, de a kt w g i vizsgn nyert eredmnyeik tlagosan nem rik el a 12 pontot. Ezeknek a jellteknek rsbeli vizsgt kell tennik t r t nelembl, fldrajzbl s egy olyan ltalnos trgybl, amelynek kidolgozsa lehetv teszi gondolkodsi s stilus-kszsgk l e m r s t . Az egyes vizsgk osztlyzatai 0-20-ig terjedhetnek. Az a jellt nyer felvtelt, aki sszesen legalbb 30

92

pontszmot r el. Az a jellt, aki kt izben sikertelen felvteli vizsgt tesz, i s m telt vizsgra m r nem jelentkezhet. Az egyetemi jogi oktats 4 vig t a r t . Az oktatsi anyag elmleti s gyakorlati rszbl tevdik ssze. Az elmleti r s z eladsokbl ll. Az "x" jellel jellt trgyakbl a hallgat minden vben kt gyakorlatot vlaszt s ezekbl heti k t s z e r msfl r s gyakorlati foglalkozson vesz r s z t . Az els v oktatsi anyaga a kvetkez: bevezets a jog s a polgri jog tanulmnyozshoz (x) alkotmnyjog s a politikai intzmnyek politikai gazdasgtan a kzjogi intzmnyek s a trsadalmi tnyek trtnete a francia f o r r a dalomig (x) bevezets a politikai szociolgiba (flves) nemzetkzi intzmnyek (flves)

Msodik v: polgri jog (x) kzigazgatsi jog (x) politikai gazdasgtan bntetjog s bntet e l j r s (x) llami pnzgyek (x) az kor politikai s trsadalmi intzmnyei (flves)

Harmadik v: kereskedelmi jog (x) munkajog s a trsadalombiztosits (x) szabadsgjogok (flves) a magnjog trtnete (tulajdon s ktelmek a rmai s a rgi francia jogban (flves) vagy ez utbbi helyett: a kzjogi intzmnyek trtnete a francia forradalomtl napjainkig (flves) A fenti trgyakhoz mg t flves trgyat kell vlasztani. Ezek kzl ktelez vlasztani: polgri jog (kt flves) (x) s polgri e l j r s , vagy:

93

nemzetkzi jog (kt flves) (x) s kzigazgatsi jog (flves), valamint: a trsadalomtudomnyok mdszerei kriminolgia s a bntetsvgrehajts tudomnya a magnjogi intzmnyek trtnete. A negyedik v tanulmnyai kt rszbl tevdnek ssze. Az v els felben a hallgatk vlasztsuk szerint magnjogi vagy kzjogi s politikatudomnyi bizonytvnyt szereznek. A magnjogi csoport trgyai a kvetkezk: polgri jog (hzassgi vagyonjogi r e n d s z e r e k , rkls s ajndkozs) (x) kereskedelmi s adjog nemzetkzi magnjog (flves) a magnjog trtnete (csaldjog, hzassgi vagyonjogi r e n d s z e r e k , rkls s ajndkozs) (flves) vagy ez utbbi helyett: sszehasonlit magnjog (flves). A kzjogi s politikatudomnyi csoport trgyai a kvetkezk: nagy kzintzmnyek s nemzeti vllalatok (x) politikai tanok trtnete a XVIII. szzad vgig (flves) politikai tanok trtnete a XIX. szzadtl napjainkig (flves) eurpai szervezetek (flves) s tengerentli terletek s az egyttmkds joga (flves) vagy az utbbiak helyett: a jelenkor nagy politikai problmi.

A negyedik v msodik felben a hallgatk sszesen t flves trgyat vlasztanak. Azok a magnjogi csoportos hallgatk, akik a magnjog trtnett vlasztottk, most tdikknt vlaszthatjk az sszehasonlit magnjogot, a kzjogi s politikatudomnyi csoport tagjai pedig ennek megfelelen az egyik trgy helyett a msikat vlaszthatjk s fordtva. Hasonlkppen a magnjogi csoportot vlasztott hallgatk a msodik flvben a msik csoportot vlaszthatjk s f o r d i t va. Amennyiben a hallgat a fenti lehetsgekkel nem kivn lni, az albbi trgyak kzl vlaszt t studiumot, ezek kzl kettt gyakorlattal:

94

tengeri jog fldi s lgi szllitsok a vgrehajts klnbz mdjai (polgri jogi!) irodalmi, mvszi s ipari tulajdon a kzhitel nyilvntarts biztositsi jog a bntetjog klns tana muzulmn jog jogi etnolgia az pitkezs s a vrosi tulajdon joga a jog trtneti szociolgija afrikai s madagaszkri magnjogi intzmnyek a kereskedelem s az zleti verseny joga az eurpai kzssgekben eurpai ad- s pnzgyi jog afrikai s madagaszkri kzjogi intzmnyek terletrendezs s urbanizmus az angol jog az Amerikai Egyeslt llamok joga eurpai kzigazgatsi jog a szocilis jogalkots Eurpban a jelenkori jog nagy r e n d s z e r e i

A hallgatknak az eladsokon val rszvtele elvben ktelez, de ez a hallgatk nagy s z m r a tekintettel gyakorlatilag megvalsthatatlan kvetelmny. Kizrlag csak a gyakorlati foglalkozsokon val rszvtelt ellenrzik - itt azonban
2

m r szmonkrik az aktiv kzremkdst is. Minden vben kt ktelez vizsga van, ezek mindegyike kt rsbeli v i z s gbl s szbeli vizsgkbl tevdik ssze. Az rsbeli vizsgk nv nlkliek s egyenknt hrom rn t tartanak. Az egyik rsbeli vizsga gyakorlati jelleg (adott szveg kommentlsa), a msik pedig elmleti jelleg, olyan trgybl, amelybl a hallgatnak nem volt gyakorlata. Szerepket tekintve az rsbli vizsgk az elsdlegesek. Trgyukat a hallgat nem tudja elre. A szbeli vizsgk eredmnynl szmba jnnek a hallgatnak a gyakorlati foglalkozsokon kapott jegyei is. A negyedik v els felnek vizsgja az elzkhz hasonl: az rsbeli vizsga egy, a hallgat ltal gyakorlati foglalkozsokon is elsajttott trgybl, a szbeli pedig minden olyan trgybl trtnik, amelybl nem volt rsbeli. A negyedik v msodik felben az rsbeli vizsgnak egy olyan disszertci felel meg, amelynek tmjt a hallgat kt megadott tma kzl maga vlaszthatja ki.

95

Minden vizsga rtkelse egy 0-20 pontig t e r j e d osztlyzatban fejezdik ki. Flves trgyak esetn az osztlyzat 0-10 pontig terjedhet. A hallgat csak akkor bocsthat szbeli v i z s g r a , ha rsbeli vizsginak tlagos eredmnye elri a 10 pontot, a maximlis pontszm felt. Egy vizsga 0-pontos osztlyzata az illet vizsgt ltalban s e m m i s s teszi. Ha a hallgat az els v vgnek vizsgit ngys z e r k i s r l i meg sikertelenl, akkor felsfok jogi vagy kzgazdasgi tanulmnyait tbb nem folytathatja. A vizsgaeredmnyek elnevezse a kvetkez: elgsges (10-13 pontig) elg j j igen j (13-15 pontig) (15-17 pontig) (17 pont felett).

A hallgatk az els kt v s i k e r e s elvgzse utn az "ltalnos jogi tanulmnyok" elvgzst igazol diplomt kapnak. A ngy v s i k e r e s elvgzsvel a hallgatk jogi licencitusok lesznek, amely - amint e r r e a ksbbiekben utalni fogunk - a legtbb jogi hivats betltsre jogosit. A jogi doktori fokozat e l r s e tovbbi tanulmnyokat ignyel. Az a hallgat, aki jogi licencitussal vagy m s megfelel vgzettsggel rendelkezik, egy kln tzis kidolgozsa s megvdse utn a felsfok jogi tanulmnyokrl szl diplomt kap. Ezek a diplomk nem ltalnos jellegek, hanem mindig a hallgat szakosodsnak felelnek meg. gy egy hallgat kaphat felsfok diplomt a jog s a t r s a d a l mi tnyek trtnetbl, magnjogbl, a bntet-tudomny okbl, kzjogbl vagy politikatudomnybl. Csak az a hallgat lehet azonban jogtudomnyi vagy politikatudomnyi doktor, aki a megfelel felsfok diplomt m e g s z e r e z t e s akit t e l j e s t m nye alapjn a doktori fokozat e l n y e r s r e a k a r mltnak itl. A diploma e l n y e r s r e val felkszls legalbb egy vig t a r t . A vlasztott szaknak megfelelen a jellt a p r o f e s s z o r a ltal elirt trgyakbl heti egy rt
t

hallgat s kutatsi irnytsokon vesz r s z t . Ennek vgeztvel egy un. m m o i r e - t dolgoz ki, majd vizsgkat tesz. Az rsbeli vizsga egy rszproblmbl trtnik, idtartama 5 ra. A szbeli vizsga trgyt a jellttel egy rval a vizsga eltt kzlik, ebbl z r t helyen egy 10-15 p e r c e s eladst kell kidolgoznia; az eladst vita kveti. A felkszls egyik legjelentsebb mozzanatt a jellt ltal kidolgozand tzis megvdse kpezi. Csak az a tzis bocsthat megvdsre, amelyet hrom
96

p r o f e s s z o r ebbl a szempontbl m r elzetesen elbrlt. A tzist nem osztlyozzk (a jelltnek vagy sikerl megvdeni, vagy nem), ezzel szemben a vizsgaeredmnyek tlagt a felsfok diplomban megemlitik. A francia jogi karokon 1963-ban vezettk be a szak-doktortus intzmnyt. A szak-doktortusnak nem elfelttele az elzekben bemutatott doktortus vagy a felsfok jogi tanulmnyokrl szl diploma, de a vonatkoz szakban elmlylt tanulmnyokat s nll kutatmunkt ignyel. Az elkszleti id kt vig tart; elkszitsre jogi licencitussal rendelkezk, s kivtelesen ms kutatk jelentkezhetnek. Az elkszlet els ve ltalnosabb tanulmnyokkal s kutatssal telik el; msodik vre csak az iratkozhat be, akit eddigi tanulmnyairl szl beszmolja alapjn p r o f e s s z o r a (kutatsi vezetje) javasol. A jellt a msodik v vgn vdi meg sajt kutatsi eredmnyeit sszefoglal tzist. A prizsi egyetem jogi s kzgazdasgtudomnyi karn a kvetkez trgyakbl lehet szak-doktortust s z e r e z ni: eurpai intzmnyek, a Kzs Piac joga, a bntetsvgrehajts tudomnya, nemzetkzi kzigazgats, sszehasonlt llami pnzgyek, klfldi orszgok joga s gazdasga (afrikai, muzulmn, angolszsz, szocialista orszgok s Japn), jogfilozfia, jogszociolgia, s a tjkoztats jogi s gazdasgi krdsei. Az gyvdi hivats betltshez 1954-tl egy kln bizonytvny szksges (kivve a jogi karok oktati tekintetben). A bizonytvny m e g s z e r z s r e elkszt tanfolyamra minden negyedves joghallgat vagy jogi licencitussal rendelkez szemly jelentkezhet. Az elkszt oktats kt flvbl ll. Anyaga hrom rszbl tevdik ssze: az gyvd szerepe az igazsgszolgltatsi szervezetben (a vonatkoz jogi szablyozs sszehasonlt vizsglata alapjn), az gyvdi erklcs s gyakorlat szablyai a gyakorlatban, s vgl gyvdi gyakorlatok. A vizsga kt r s z bl ll: az els, az un. elfogadhatsgi vizsga trgyt egy, az ltalnos kulturlt-

sgot bizonyt rsbeli s egy jogi szbeli vizsga kpezi. A msodik s vgleges vizsga hrom szbeli vizsgbl ll, az elkszts folyamn oktatott trgyakbl. A minisztriumi hivatalok betltshez ltalban kln diploma nem szksges. Magasabb llst azok a fiatalok nyerhetnek el, akik jogi licencitussal, esetleg ennl alacsonyabb fok jogi bizonytvnnyal rendelkeznek (25 v betltse s tbb vi gyakorlat utn, kln szakvizsgval).

97

A biri hivatsra egy kln e r r e a clra ltestett orszgos intzet k s z ti el a f r a n c i a llampolgrsggal legalbb t ve rendelkez jogi licencitusokat. Az intzet hallgati (cimk: Auditeurs de Justice) tanulmnyaik vgeztvel tbb rsbeli s szbeli vizsgt tesznek. A vizsgk tfogjk a jognak a biri gyakorlat s z m r a jelents gait, s felttelezik legalbb egy idegen nyelv i s m e r e t t olvassi szinten. A kzigazgatsi plyra szintn egy kln intzet, az Orszgos Kzigazgatsi Iskola kszti el a jogi licencitussal rendelkezket. Az oktats hrom vig t a r t , ennek s i k e r e s befejeztvel a jelltek az llamtancsnl, a diplomciai testletben stb. nyerhetnek elhelyezst. Az olyan llsok elnyershez, mint pl. az llambiztonsgi vagy kzbiztonsgi szervek t i s z t j e , vagy a Kztrsasgi Tancs gyintzje, a jogi licencitus elegend. ltalban a jogi licencitus a jelentsebb llsok betltshez elegend. gy pl. a magnigazgats keretben igen sok jogszt foglalkoztatnak a titkrsgok, joggyi irodk s osztlyok keretben. A biztostsi intzetek magasrangu t i s z t v i s e liktl azonban a jog mellett megkvetelhetik a matematikai, esetleg mg a statisztikai licencitust is. Knnyvviteli vagy ms szakrtk csak azok a jogi licencitussal rendelkezk lehetnek, akik kt v elkszlet s hrom v gyakorlat utn szakjukbl kln vgvizsgt tesznek. A francia lgierk s tengerszeti egysgek is igen nagy szmban foglalkoztatnak kln szakkpzst nyert jogi licencitusokat.
3

Kizrlag az egyetemi oktati plyhoz

szksges Franciaorszgban a

jogi doktortus. Jogi kpzst is nyjt intzetekben p r o f e s s z o r i llsra plyzhatnak jogi doktortussal rendelkezk, de a jogi s kzgazdasgtudomnyi karok p r o f e s s z o r a csak az lehet, aki jogi doktortussal rendelkezik, s ezen kivl mg legalbb hrom felsfok diplomja van. A kutati plyn ltalban hasonlan m a gasak a kvetelmnyek. Ez all kivtelt kpez a tengerentli (gyarmati) tudomnyos s technikai kutatsokkal foglalkoz hivatal, amely kt v alatt kikpez csak jogi licencitussal rendelkez fiatalokat is, akik a gyarmatokon hosszabb ideig demogrfusknt, etnolgusknt vagy szociolgusknt tevkenykednek.

98

JEGYZETEK

1. EISENMANN, Charles, L'enseignement suprieur des sciences sociales. P a r i s , UNESCO, 1954. 73-74. s 78-81. p . ; MARTONYI Jnos, Tapasztalatok a franciaorszgi jogszkpzsrl. Felsoktatsi Szemle, 1961. 11. 679-682. p. s Universit de P a r i s . Livret de l'tudiant. 1965-1966. P a r i s , P r e s s e s Univers i t r e s de F r a n c e , 1965. 37., 40-73., 83-85. s 105-112. p. - Az llami egyetemek karain kivl - Eisenmann tansga szerint - mkdnek mg egyrszrl tbbnyire kzjogi jelleg un. szabad jogi iskolk (egyetemmel nem rendelkez vidki vrosokban), m s r s z r l pedig egyes katolikus intzmnyeknek a jogi karai. Anyagi e r f o r r s o k hinyban ezekben az oktatsi intzmnyekben tbbnyire gyakorl jogszok tanitanak. Csak az llami egyetemeknek van joguk gyakorlatilag elfogadhat diplomt adni, igy mind a municipilis, mind pedig a katolikus jogi iskolk hallgati az llami karokon teszik le vizsgikat. - A hallgatk s a gyakorlati szakemberek t r s a d a l o m - s politikatudomnyi ismereteinek elmlytsre pl. tbbves studiumokat hirdet az Institut d'Etudes Politiques is, amelyeket a hallgatk igen nagy szmban egyetemi tanulmnyaik folytatsa mellett ltogatnak, s a tanulmnyok itt is diplomval zrulnak. Lsd: Fondation Nationale des Sciences Politiques. Universit de P a r i s . Institut d'Etudes Politiques. 1958-1959. P a r i s , Librairie Vuibert. 290. p. 2. A prizsi egyetemnek az 1964-65-s vben sszesen 105 400, ebbl a jogi s kzgazdasgtudomnyi karnak 26 100 (18 300 f r f i s 7800 n) hallgatja volt. Hozzvetleges adatok szerint a francia joghallgatk 45%-a a p r i z s i karon tanul. 3. A p r o f e s s z o r i s az agrg-i llsok elnyersre val alkalmassgot ltalban kt venknt rendezett un. agregcis versenyvizsgk keretben birljk el. A vizsgk igen nehezek - ltalban tbb ves felkszlssel, egyetemi eladi munkval s tudomnyos publikcikkal kszlnek a jelltek a vizsgra. A jelltek a vizsga eredmnynek megfelelen foglalhatjk el a megresedett - tlnyomrszt vidki - llsokat. Akit professzornak (a kztrsasgi elnk alirsval s a m i niszter ellenjegyzsvel) kineveznek, gyakorlatilag elmozdithatatlann vlik s 70 ves korig ltja el funkcijt.
99

TOVBBI IRODALOM DAINOW, Joseph, Revision of Legal Education in France: A F o u r - y e a r Law P r o g r a m . Journal of Legal Education, 1955. 495-508. p . ; TUNC, Andr, New Developments in Legal Education in F r a n c e . American Journal of Comparative Law, 1955. 4. kt. 419-425. p . ; AUBIN, Bernhard, Der juristische Hochschulunterricht in Frankreich und seine Reform. Tbingen, Mohr, 1958. 204 p. ;

OLIVIER, G. , ducation professionnelle. F r a n c e . International B a r Association. Conference Report, 1960. January, 53 s a kv. p . ; TROTABAS, L. , Nouveau rgime de la licence en droit. Recueil Dalloz, 1962. oktber, 203 s a kv. p . ; VEDEL, TUNC, COL LIARD stb. i r s a i a Revue de 1'Enseignement suprieur, 1963. 1. (La prospective des facults de droit et des sciences conomiques) szmban; valamint TALLON, D. , Nouveau rgime des tudes juridiques en F r a n c e . Annales de la Facult de Droit de Liege, 1964. 15 s a kv. p.

100

Nmet Szvetsgi Kztrsasg

A Nmet Szvetsgi Kztrsasg llamszerkezete kvetkeztben az oktats rendje nem egysges - llamonknt rszleteiben vltoz. Az egysg hinyt mg csak fokozza az, hogy az egyetemek elvben autonmival rendelkeznek, s igy a tanrendet maguk hatrozzk meg. A jogi felsoktats viszonylagos egysgt az egyes llamokon bell igy csak az biztositja, hogy az egyetemi tanulmnyokat lezr vizsgk rendjt az egyes llamok hatrozzk meg, ugyanis ezek a vizsgk nem egyetemi, hanem egyetemen-kivli, llami bizottsg eltt folynak le."*" E vizsgk gait (s igy kzvetve az egyetemi kpzs gait) a jogszkpzsrl szl nyugat-berlini trvny pl. a kvetkezkben hatrozza meg: polgri jog, kereskedelmi jog, munkajog, bntetjog, birsgi r e n d s z e r , alkotmnyjog s ltalnos politikatudomny, kzigazgatsi jog, birsgi e l j r s , nemzetkzi magnjog, s z e r z i - s szabadalmi jog, trsadalombiztositsi jog, jelentsebb klfldi llamok alkotmnyjoga, nemzetkzi- s egyhzjog, nmet jogtrtnet s rgi g e r mn magnjog, rmai jogtrtnet s rmai magnjog, politikai gazdasgtan s pnzgytan, valamint alapismeretek a jogelmlet, jogfilozfia s az sszehasonlit jog krbl. E trvny alapjn a (Nyugat-) Berlini Szabad Egyetemen az oktatsi rend a kvetkez (zrjelben az eladsok heti raszmt jellve):

101

I. flv bevezets a jogba (3) rmai jogtrtnet (3) germn jogtrtnet (4) a modern magnjog trtnete (2) polgri jog (ltalnos r s z , 4) az alkotmnyjog s a kzigazgatsi jog alapjai (2) a politikai gazdasgtan alapkrdsei (2) a gazdasgpolitika alapkrdsei (2)

n . flv a rmai magnjog r e n d s z e r e (6) a rgi germn magnjog (3) modern alkotmnytrtnet (2) polgri jog (ktelmek ltalnos tana, 4) polgri jog (ktelmek klns tana, 4) bntetjog (ltalnos r s z , 4) politikai intzmnyek (3)

III. flv polgri jog (tulajdon, 4) polgri jog (csaldjog, 3) bntetjog (klns r s z , 3) nmet alkotmnyjog (klnsen az alapjogok, 4) nmet alkotmnyjog (klnsen az llami szervezet, 3) igazgatstudomny (2) az zleti tevkenysg irnytsa (2) polgri jogi gyakorlat (2)

IV. flv polgri jog (rkls, 4) kereskedelmi s trsasgi jog (4) az zleti versengs s a vdjegy joga (2) polgri e l j r s (4) bntetjog (klns r s z , 3) ltalnos kzigazgatsi jog (4) bntetjogi gyakorlat (2) alkotmny- s kzigazgatsi jogi gyakorlat (2)

V. flv munkajog (4) kereskedelmi jog (vlt, biztostkok stb. , 2) polgri e l j r s (vgrehajts, 3) bntet e l j r s (3) kzigazgatsi jog (klns r s z , 4) kzigazgatsi brskods (2) polgri jogi gyakorlat (2) bntetjogi gyakorlat (2) Vn-VIII. flv jogelmlet (2) jogfilozfia (2) adjog (2) alkotmnyjogi gyakorlat (2) bevezets az sszehasonlt jogba (2)
102

VI. flv jogfilozfia (2) csdjog (2) kriminolgia (2) fiatalkorak bntetjoga (2) trsadalombiztostsi jog (1) az llami pnzgyek f krdsei (2) alkotmny- s kzigazgatsi jogi gyakorlat (2)

Az utols hrom flvben ezenkvl mg tbb trgyat kell vlasztani az albbiak kzl: zleti jog szerzi jog ipari tulajdonjog magnbiztositsi jog perenkivli eljrsok trvnyszki orvostan nemzetkzi jog nemzetkzi magnjog egyhzi jog kereskedelmi jogi gyakorlat munkajogi gyakorlat

A tanrend teht az els t flvben heti 22-26 rt irnyoz el. A hallgati teljestmnyre azonban a hasonl tanrendekbl nem lehet kvetkeztetni, mivel ezek lnyegben csupn ajnlott tematikt jelentenek: a hallgat szabadon dnt abban, hogy milyen sorrendben s egyltaln ltogatja-e az eladsokat, st mg a gyakorlati foglalkozsokon val rszvtelt is igen liberlisan kezelik. Az eladsoknak nem kell a tanknyv anyaghoz ktttnek lennik. Az anyag elsajttsnak jelentsebb f o r m j a a gyakorlati foglalkozs, amelyen jogszablyokat s jogeseteket beszlnek meg, st a hallgatknak otthon kidolgozand feladatot is adnak: konkrt eset kapcsn jogi vlemnyt kell kidolgozniuk, amelyet beadnak, s ksbb az oktat ltal kijavtva visszakapjk. Az oktats ktetlensgt csak fokozza az, hogy az egyetemi tanulmnyok sorn semmilyen vizsga nincs; a hallgatk aktivitsrl csak a gyakorlati rsbeli feladatoknak az eredmnyei tanskodnak. Az egyetem elvgzse utn a hallgatkat llami bizottsg eltti vizsgra bocstjk. Az els vizsga tfogja az egsz oktatott anyag f vonsiat (polgri jog, bntetjog, kzjog s e l j r s i jog), bizonyos vlasztsi lehetsggel a tbbi t r gyak tekintetben. Elszr rsbeli vizsga, majd jogi vlemny otthoni kidolgozsa egy nehz gyakorlati problmrl, vgl szbeli vizsga. Az els vizsgt sikeresen letett hallgatk hrom ves elkszt gyakorlaton vesznek r s z t bri vagy kzigazgatsi szerveknl mint Referendar-ok. Ezutn tehetik csak le a msodik llami vizsgt, amely utn A s s e s s o r - o k lesznek. A msodik vizsga utn tovbbi szakvizsgt m r nem kell tennik.
2

103

Az egyetem csak a jogi doktori fokozatra plyzkat vizsgztathatja - ezek ltalban mg egy vig tanulnak tovbb, szbeli vizsgt tesznek tbb trgybl, s 3 megvdik doktori disszertcijukat. A tlzottan liberlis nyugat-nmet oktatsi r e n d s z e r r e l szemben sokan gyakoroltak brlatot, s tbb r e f o r m - t r e k v s i s volt, amelyek azonban eddig mind elbuktak azon felfogs kvetkeztben, hogy a kzpiskolt elvgzett hallgatknak szabad s felelssgteljes nkpzst kell biztostani. A nmet felsfok jogi oktatssal legutbb a szvetsgi parlament jogi bizottsga is foglalkozott. E javaslata azonban nem tartalmazott gykres vltoztatsokat: mindssze a r r a t e r j e d t ki, hogy a zrgyakorlatot kt s fl vi idtartamra cskkentsk le, s hogy ebbl az idbl a hallgatk 19 hnapot igazsgszolgltatsi szerveknl, 9 hnapot kzigazga4

tsi szerveknl, 2 hnapot pedig munkagyi jelleg szerveknl tltsenek.

JEGYZETEK 1. Lsd: WENGLER, Wilhelm, Law Studies in Western Germany. Journal of Legal Education, 1966. 2. 176-181. p. s J u r i s t i s c h e Ausbildung wird gekrzt. Hochschul-Dienst, 1965. 9. 4. p. - A nyugat-nmet egyetemeken a flvek ksbben kezddnek s tovbb tartanak, mint pl. nlunk (a nyri s z e m e s z t e r mjus 15-tl julius 15-ig, a tli s z e m e s z t e r pedig november 15-tl m r c i u s 15-ig). 2. A vizsgk eredmnye egysges osztlyzatban fejezdik ki: igen j, j, kzepes, kielgit, elgsges, gyenge s elgtelen. Sikertelensg esetn a hallgat legfeljebb mg egyszer kisrelheti meg a vizsgt. 3. A doktori fokozatra csak az plyzhat, akinek az els vizsgja "kielgit" rdemjeggyel zrult. 4. Ld. a fenti J u r i s t i s c h e Ausbildung wird gekrzt c. cikket.

104

TOVBBI ERODLOM

HUSSERL, Gerhart, German Legal Education in a Changing World. Journal of the Society of Public Teachers of Law, 1965. N. S. 3. 146-152. p . ; BADER, K . S . , Zur Studien- und Ausbildungsreform. Juristenzeitung, 1961. december, 735 s a kv. p.

105

Olaszorszg

A felsfok jogi kpzs Olaszorszgban is kizrlag az egyetemek jogi karn valsul meg. 26 olasz egyetemnek van jogi k a r a - ezek kzl 24 az llami egyetemek s z m a . 1 A jogi k a r o k r a - kln felvteli vizsga lettelnek ktelezettsge nlkl azok a fiatalok nyernek felvtelt, akik elvgeztk 8 vi alapfok s 5 vi kzpfoka tanulmnyaikat. A jogi karokra jelentkezktl megkvetelik, hogy kzpfok t a nulmnyaikat humn iskolkban (ginnasio e liceo classico) vgezzk. Az egyetemi oktats idtartama ngy v. A minisztrium i r j a el, hogy milyen trgyakat kell oktatni, az egyetemek azonban sajt hatskrkben rendelkeznek a r r l , hogy a trgyakat milyen bontsban, hnyadik vben oktatjk. A ktelez, un. alaptrgyak mellett a hallgatknak hrom un. kiegszit trgyat kell vlasztaniok - ezeknek a jegyzkt s azt, hogy melyik vben kell vlasztani, szintn az egyetem hatrozza meg. 2 Tipikus pldaknt a firenzei jogi kart vve, a tanterv a kvetkez:

I. v a rmai jog intzmnyei a magnjog intzmnyei r m a i jogtrtnet politikai gazdasgtan alkotmnyjog jogfilozfia az olasz jog trtnete

106

n.
az olasz jog trtnete kzigazgatsi jog polgri e l j r s adzs s llami pnzgyek bntetjog r m a i jog polgri jog kereskedelmi jog munkajog

in.
nemzetkzi jog r m a i jog polgri jog bntetjog kzigazgatsi jog

IV. v egyhzjog bntet e l j r s

Az egyes jogi karok a kvetkez trgyakbl hirdetnek meg kiegszt studiumokat: kriminl antropolgia mezgazdasgi jog knonjog gyarmati jog kommunlis jog ipari jog bnyajog nemzetkzi magn- s e l j r s i jog tengeri s lgi szlltsi jog sszehasonlt magnjog az olasz jog f o r r s a i n a k exegzise a rmai jog f o r r s a i n a k exegzise trvnyszki s biztostsi orvostan statisztika a nemzetkzi szerzdsek s politika trtnete rmai kzjog llamelmlet kzjogi intzmnyek jogi papirolgia ltalnos jogelmlet llami szmvitel csdjog adjog demogrfia a politikai tanok trtnete pszicholgia bnyajog munkajog kzel-keleti jogrendszerek a nem-autonm terletek joga biznci jog

107

Az oktats egyetlen f o r m j a az elads. Az eladsokon val rszvtel s z a bly szerint ktelez, azonban ennek fizikai felttelt a jogi karok tbbsge nem tudja biztostani: a hallgatk tbb mint fele m r nem frne be az eladtermek tbbsgbe. Az eladsok a tanknyveken alapulnak, funkcijuk az, hogy r e n d s z e r e s s tfog kifejtst adjk a trgynak. A hivatalos llsfoglalsok szerint az egyetemi karok nem szakkpz, hanem ltalnos kulturlis intzmnyek, adott esetben a jogtudomnyok kzpontjai, s igy nem is tekintik feladatuknak gyakorlati problmk f e l vetst - mg kevsb azok megoldst. Az alap- s a kigszit trgyakbl egyarnt ktelez vizsgzni. vente hrom alkalommal van vizsgaidszak, s a hallgat a tetszse szerinti idpontban a t e t s z s e szerinti trgyakbl vizsgzhat. Sikertelensg esetn nem korltozott szmban ksrelheti meg ismt a vizsgt, ahogy nem korltozott az sem, hogy hny vig ltogathatja az egyetemet. Maga a vizsga sem ignyli a joggal kapcsolatos gyakorlati problmk i s m e r e t t , de mg a jogszably emlkezetbl val i s m e r e t t sem: a hallgatnak a vizsgn i s rendelkezsre ll a jogszably nyomtatott szvege. A tanulmnyok befejezsekor - a Laurea in Giurisprudenza cirr. e l n y e r shez - a hallgatk disszertcit ksztenek egy ltaluk vlasztott tmbl, s kt-hrom s'zbeli tzist dolgoznak ki. A Laurea cim elnyerse a szakvizsgk lettele utn minden jogszi hivats (biri, gyszi, gyvdi, kzjegyzi, kzigazgatsi, diplomciai s statisztikai
3

stb. llsok) betltsre kpe sit. Az olasz jogi oktatsi r e n d s z e r t igen sokan s m r hosszabb ideje tmadjk egyrszt a z r t , m e r t az oktats passziv, a hallgatt nem sztnzi, nem ad lehetsget az oktatk s a hallgatk kztti kzelebbi kapcsolat kialakulsra, nem gyakorlati s tulajdonkppen nem is a gyakorlat s z m r a oktat, m s r s z t pedig a z r t , m e r t az egyetem elvgzse szinte automatikusan, minden tovbbi elmlyls nlkl a jogi doktori fokozattal lnyegben azonos Laurea cim elnyerst e r e d mnyezi. Ezek a brlatok azonban mindeddig nem jrtak s i k e r r e l .

108

JEGYZETEK

1. PERILLO, Joseph M. , The Legal Professions of Italy. Journal of Legal Education, 1966. 3. 274-291. p. s a kvetkez egyetemi vknyvek: Universita degli studi di Roma. Annuario per 1'anno accademico 1959-60. 463-464. p . ; Uni ver sita degli studi di Genova. Ordinamento didattico. Norme Regolamentari e Statutarie della Facolta di Giurisprudenza. Anno Accademico 1959-60. 6-10. p . ; Universita degli studi di Napoli. Facolta di Giurisprudenza. Guida dello studente. P a r t e seconda. Anno Accedemico 1959-60. 5-12. p . ; Universita degli studi di P a r m a . Ordinamento della Facolta di Giurisprudenza. (Hely, vszm stb. nlkli plakt) s Universita' Cattolica del Sacro Cuore. Facolta di G i u r i s p r u d e n z a Norme, piano degli studi e programmi dei corsi p e r l ' a n n o accademico 1959-1960. Milano, Soc. Ed. "Vita e P e n s i e r o " . 4-11. p. - Megjegyezni kivnjuk, hogy Olaszorszgban a p r o f e s s z o r i cim igen magas s megbecslt trsadalmi pozicit jelent. Igen nagy azoknak a tehetsges s gazdag munkssgu oktatknak ( a s s i s tant s liber docente) a szma, akiknek egsz letkben nem sikerl a magasabb kinevezst elrni. Akit professzornak kineveznek, gyakorlatilag el nem mozdithatv vlik: 70 ves korig tanithat s 75 ves korig vezetheti tanszkt vagy intzett. 2. A firenzei jogi kar tantervt Perillo kzli. A tbbi kar tantervt lsd az egyetemi vknyvekben. - Lnyegben hasonl a milni Universita' Cattolica del Sacro Cuore - Facolta di Giurisprudenza tanterve is, azzal a klnbsggel, hogy itt ktelez trgyknt oktatnak gazdasg- s pnzgypolitikt valamint a bankgyek technikjt is, s hogy ezen a karon mind a ngy v els trgyaknt a "katolikus doktrina s erklcs kifejtse" cim diszciplna szerepel, amely katolikus megvilgtsban magnbanfoglalja trsadalmi etika s a hivatserklcs k r dseit is. -3. Szinte minden jogszi lls elfoglalshoz megkvetelik egy ltalban

igen nehz s sszetett (szbeli s rsbeli) llami vizsga lettelt is. A bri plyn a jellt az els vizsga lettele utn ltalban kt vig gyakornokoskodik, ezutn leteszi a msodik vizsgt, ekkor segdbir lesz, s hrom vi ilyen szolglat utn vagy kinevezik rendes birv (ekkor elmozdithatatlan lesz), vagy pedig
109

meg nem felelse esetn eltvoltjk. Az gyszi plyn az els vizsga utn a jellt hrom vig mint p r o c u r e t o r e dello Stato szolgl, s csak az ezt kvet v i z s ga utn nevezik ki a w o c a t o dello Stato-v. Az gyvdsgnl az els vizsgt csak egy ves fizetsnlkli gyakornoksg utn teheti le a jellt, ekkor procuratore l e s z , s csak hat v ilyen szolglat utn nevezhetik ki rendes gyvdnek (awocato), aki a Legfelsbb Brsg eltti gyek kivtelvel minden gyet ellthat. A kzjegyzsgnl csak egy vizsga van, s ezt kt vi gyakorlat utn teheti le a jellt.

TOVBBI IRODALOM

FRANCHINO, R. P. , A New Look at an Old System. Some Observation on Italian Legal Education. Journal of Legal Education. 1959. 11. kt. 367-378. p.; GUARINO, A. , Riforma degli studi giuridici in Italia. Labeo - Rassegna di Diritto romano, 1960. 301 s a kv. p.

110

Svdorszg

Svdorszgban a felsfok jogi kpzs kizrlagos frumai az egyetemek jogi karai. ^ A jogi karokra val felvtel elfelttele a kzpiskolai vgzettsg, de a jelentkezknek azt is igazolniuk kell, hogy filozfibl, trtnelembl s latinbl, valamint egy idegen nyelvbl legalbb a "kielgit" minstett osztlyzatot elnyertk. A jogszok (birk, gyszek, gyvdek, kzjegyzk) s a kzigazgatsi szakemberek kpzse kln trtnik. A szorosan vett jogi oktats idtartama 4-5 v, amelynek elvgzsvel a hallgatk a J u r i s Kandidat cimet nyerik el. Az oktatsi anyag kt r s z r e tagoldik, az egyes rszek ftrgyai a kvetkezk:

I. r s z jogtrtnet a jog filozfija s elmlete alkotmnyjog nemzetkzi jog r m a i jog vagy: politikai gazdasgtan

II. r s z magnjog bntetjog polgri s bntet e l j r s nemzetkzi magnjog kzigazgatsi jog pnzgyi jog

A hallgatk tanulmnyaik sorn hrom hnapos gyakorlaton

ktelesek r s z t -

venni, amelyet gyvdnl, birsgon, vagy - lls hinyban - az egyetemen (gyakorlati eladsok hallgatsval) tltenek el. A kzigazgatsi kpzs ersen trsadalomtudomnyi jelleg, idtartama az elbbihez hasonl, s elvgzsvel a hallgatk a J u r i s Politices Magister cimet nyerik el. Az oktatsi anyag els r s z e trsadalomtudomnyi jelleg (az eladsok
111

s egyb foglalkozsok is a blcsszkaron vannak), msodik r s z e m r jog. A blcsszkaron politikai gazdasgtant, politikatudomnyt, statisztikt, a kereskedelmi tevkenysg igazgatst, valamint vlaszthat trsadalomtudomnyi trgyakat hallgatnak; a jogi trgyak kztt a magnjog ltalnos elvei, e l j r s i jog, a pnzgyi trvnyhozs, alkotmnyjog s nemzetkzi jog, valamint kiegszt trgyak s z e r e pelnek. A jogszok s a kzigazgatsi szakemberek kpzse egyarnt eladsok s gyakorlati foglalkozsok utjn trtnik. Az eladsok az anyagnak csak kisebb r s z t fogjk t; a hallgatk elssorban a trgyanknti ktelez olvasmnylista alapjn kszlnek. Ha olvasmnyaikbl bizonyos problmkat nem rtenek meg, mdjukban ll az eladsok vagy gyakorlatok sorn krdseket feltenni. A vizsgk szablyszerit szbeliek, de az elad elrendelheti a szbeli vizsga rsbeli kiegsztst is. Kttt vizsgarend a svd felsoktatsi rendben nincs: a hallgatk az v sorn brmikor, st brmely ves trgybl is m e g k s r e l hetik a vizsga lettelt. A hallgatk dnthetnek abban, hogy diplomjukat milyen szinten, rendes avagy halad fokon kivanjk-e megszerezni. A kt szintnek m e g felelen a vizsgakvetelmnyek bizonyos tekintetben eltrek. A jogi karokon magasabb, lnyegben tudomnyos fokozatot csak a J u r i s Kandidat diplomval rendelkezk szerezhetnek. A J u r i s Licentiat c i m r e plyzk meghatrozott idej birsgi gyakorlat utn egy ltaluk vlasztott tudomnyszakbl komoly felkszlst kivn vizsgt tesznek, majd megvdik licencitusi m u n k j u kat. Az ennl i s magasabb jogi doktori (Juris Doctorat) fokozatot a karok csak ezt kveten, a jellt tudomnyos munkssga s nyomtatott formban kzztett s sikeresen megvdett disszertcija alapjn adomnyozhatnak. A tudomnyos fokozatok elnyersnek ideje gyakorlatilag a Julis Kandidat diploma megszerzstl szmtott legalbb legalbb 5 v.

JEGYZETEK 1. EISENMANN, Charles, L'enseignement suprieur des sciences sociales. Droit. P a r i s , UNESCO, 1954. 75., 85., 90-92., 9 6 . , 112. s 119-127. p . ; valamint (NILSSON, Thaly ) Studying in Lund. University of Lund - Sweden, 1965. 26-29. p.
112

TOVBBI IRODALOM

ORFIELD, L . B . , A Visit to the Scandinavian University Law Schools. Journal of Legal Education, 1959. 11. kt. 534-542. p.

113

Mexik

A Mexiki Egyeslt llamokban klnfle tipusu intzmnyek nyjtanak f e l sfok jogi kpzst. Jogi oktats nemcsak az llami egyetemek jogi karain, hanem llami tudomnyos intzmnyek s magnegyetemek keretben is trtnik. Mindezek az intzmnytpusok llami szubvencit lveznek, szemben a Mexiki Szabad Jogi Iskolval, mely t e l j e s autonmival rendelkezik, s amelyet a z r t hoztak l t r e 1912-ben a mexiki gyvdek kollgiumnak patronlsa alatt, hogy politikailag s vilgnzetileg el nem ktelezett jogi oktatst nyjtson. A diplomk, melyeket a fenti intzmnyek biztostanak, egyenl r t k e k . 1 A fiatalok Mexikban elsknt hat ves alap-, majd tves kzpfok oktatsban rszeslnek. Hogy valaki a jogi k a r r a beiratkozhassk, szksges, hogy specilis, trsadalomtudomnyi jelleg kzpiskolban hrom vi kzpfok s kt vi egyetemre elkszt oktatsban rszesljn, s ennek vgeztvel az un. Bachiller fokozatot elnyerje. A felsfok jogi oktats alapformja a jogi licencitus ( C a r r e r a de Licenciado en Derecho), mely t vig t a r t , s tlnyom tbbsgben ktelez trgyak 2 hallgatsbl ll. A tanterv a kvetkez:

I. v polgri jog (szemlyek s csald) politikai gazdasgtan rmai jog bevezets a jog tanulmnyozsba szociolgia

114

II. v politikai gazdasgtan rmai jog ltalnos llamelmlet polgri jog (tulajdon s rkls) polgri e l j r s i jog bntet jog

III. v alkotmnyjog polgri jog (ktelmek) polgri e l j r s i jog bntetjog kzigazgatsi jog

IV. v bntet e l j r s i jog munkajog szerzdsek kereskedelmi jog nemzetkzi jog kzigazgatsi jog alkotmnyjogi garancik

V. v kereskedelmi jog nemzetkzi magnjog trvnyszki orvostan munkajog jogfilozfia birsgi gyakorlat (jogi okmnyok kszitse s a jogszi hivats) mezgazdasgi jog az V. v vlaszthat trgyai: bankjog bnyajog sszehasonlt jog mexiki jogtrtnet tengeri jog kriminolgia pnzgyi trvnyhozs katonai jog lgi jog Mexik gazdasgi problmi

Az egyes trgyakbl a heti raszm ltalban kett-hrom, az utols vben a ktelez rk tbb vlasztott trggyal mg kiegszlnek.
115

r d e k e s , hogy Mexikban az oktats nem ex cathedra jelleg eladsokra, hanem inkbb vita-eladsokra pl. Az oktatk a hallgatkkal vitatkoznak a vonatkoz jogg pozitiv joga s a kapcsolatos biri dntsek felett, ami t e r m s z e t e s e n felttelezi, hogy az eladsra minden hallgatnak m r korbban fel kell kszlnie. Igy gyakorlati foglalkozsra nincs is szksg, mg az egyes trgyak kiegszit jelleg e l s a j t t s a cljbl sem, m e r t a vita-eladsok az anyag egszt r e n d s z e r e sen tfogjk. A v i z s g a r e n d s z e r nem egysges. Tbbnyire csupn szbeli s az egy-egy trgy tanulmnyozst lezr vgvizsgk vannak, de egyes helyeken - igy pl. a szabad jogi iskolnl a hallgatknak vente egy kutatsi feladatot i s meg kell

oldaniok, s a tanulmnyok vgeztvel pedig egy disszertcit kell ksztenik s megvdenik, amit mg egy igen nehz, rszben gyakorlati jelleg vgvizsga is kvet. Az egyetem elvgzse (Licenciado vagy Abogado en Derecho) elgsges a jogszi hivatsok betltshez. A jogi doktori fokozat - melyet csak egy egyetem, az Universidad Ncinl Autonoma de Mexico nyjthat - lnyegben tudomnyos cim, melynek t.f 3 m e g s z e r z s r e elssorban csak jvend professzorok s specialistk trekednek.

JEGYZETEK

1. EISENMANN, Charles, L'enseignement suprieur des sciences sociales. Droit, P a r i s . UNESCO. 1954. 74-75. , 83. , 92. , 96. , 111-112. , 119. s 125-126. p. ; Universidad Nacional Autonoma de Mexico. Annuario General. Mexico, Direccion General de Publicaciones, 1957. 201-204. p. s MAXWELL, Richard C. - GOLDMAN, Marvin G . , Mexican Legal Education. Journal of Legal Education, 1963. 2. 158-168. p. - Eisenmann tansga szerint az oktati k a r tbbsge flids, m e r t a p r o f e s s z o r i plya anyagilag kevsb vonz. A teljesidej professzorok eladsi ktelezettsge heti 5, a rszids eladk pedig heti 3 ra. 2. Mint tipikus pldt, az Universidad Nacional Autonoma tanrendjt kzljk. Az oktatsi anyag fbb vonsaiban minden karon egysges, olyan kisebb
116

klnbsgekkel, hogy pl. msutt - egyes itt felsorolt trgyak helyett - knonjogot, adjogot, kzjegyzi jogot, csdjogot stb. is oktatnak. 3. A jogi doktortushoz kt idegen nyelv olvassi szinten val i s m e r e t e s kt vi tanulmny szksges. Mindkt vben ngy-ngy vlasztott trgyat oktatnak, heti kt-kt rban (I. vben: bntetjog, jogfilozfia, magnjog, kzjog, e l j r s i jog s szocilis trvnyhozs - n . vben: kzigazgatsi jog, lgijog, sszeha-

sonlit jog, alkotmnyjog, kriminolgia, a mexiki jogi tanok trtnete, jogi mdszertan stb.). Ezt kveten a jelltek doktori disszertcit ksztenek s vdenek meg, majd doktori zrvizsgt tesznek le. (MAXWELL-GOLDMAN, 161. p . )

117

Dl-amerikai llamok

A dl-amerikai llamok jogi felsoktatsnak r e n d s z e r e lnyeges vonsaiban hasonlit a kzp-amerikai s m s kontinentlis jogrendszer llamok jogi oktatsi rendjhez, amennyiben az oktats ltalban t vi egyetemi tanulmnyok sorn valsul meg, kttt tanrend (ktelez trgyak hallgatsa) jellemzi, az oktatsi forma alaptipusa az anyagot r e n d s z e r e s e n trgyal elads, stb. Tbbkevsb tipikus pldaknt kzelebbrl Argentina s Venezuela jogi felsoktatsnak rendjt mutatjuk be.

ARGENTNBAN

1961-ben volt jogi felsoktatsi r e f o r m , amely az

1963-as rendezshez kpest csak igen kevs vltoztatst hozott, azt i s elssorban nhny kevsb jelents trgynak az oktatsi rendben val elhelyezsben. 1 A jogi felsoktats alaptipusa az tves un. C a r r e r a de Abogacia (ezek kivl van mg ngyves un. C a r r e r a de Notariado s hromves un. C a r r e r a de Procuracin). Az ltalnos felvteli kvetelmny mindhrom tanulmnycsoportban a kzpiskola elvgzse. Az els vfolyamra val beiratkozs eltt vagy annak vgzsvel prhuzamosan az egyetem lehetsget nyjt az alaptrgyak hallgatsra, ami nem ktelez, de a tanulmnyi elmenetel rdekben igen ajnlatos. Ez egy vig t a r t , s m a gbanfoglalja az argentin intzmnyek trtnete, civilizci- s intzmnytrtnet, valamint filozfia s a filozfiai eszmk trtnete oktatst. Ezenkivl m e g kvnjk, hogy a hallgat legksbb az els vben sajttsa el a nmet, francia, angol, olasz vagy a latin nyelvet. A tanrend (a gyakorlatokat figyelmen kivl hagyva) a kvetkezkppen alakul; 2

118

III. v

bevezets a jogba rmai jog polgri jog bntet jog politikai jog

II. v politikai gazdasgtan nemzetkzi jog polgri jog bntetjog alkotmnyjog

m . v pnzgyek s pnzgyi jog polgri jog kereskedelmi jog e l j r s i jog alkotmnyjog a munka s a trsadalmi gondoskods joga

IV. v polgri jog kereskedelmi jog e l j r s i jog kzigazgatsi jog szociolgia jogfilozfia

V. v polgri jog tengeri jog s a lgi szllits joga Argentina politikai gazdasgtana mezgazdasgi- s bnyajog Argentina jogtrtnete nemzetkzi magnjog

119

Az tves kurzus elvgzse s a vizsgk lettele a jogszi hivatsok tbbsgnek betltsre tovbbi szakvizsga nlkl jogosit. Az Abogado cimmel rendelkezk tovbb folytathatjk tanulmnyaikat, ha a jogi doktori fokozatra plyznak. A jogi doktori cim azonban nem professzionlis, 3 hanem lnyegben tudomnyos fokozat. VENEZUELBAN hasonl felvteli kvetelmny rvnyesl, a jogi

kpzs itt is t vig t a r t , azonban itt a felsfok jogi tanulmnyok elvgzse egysgesen az gyvdi cim elnyersvel j r . Az elbbiekhez hasonlan a Venezuelai Kztrsasgban i s a trgyak tbbsgnl az eladsokon kivl egyrs gyakorlati foglalkozsokon i s r s z t kell venni. Figyelmet rdeme 1, hogy a mexiki, argentin stb. rendszerekhez hasonlan az oktatott trgyak itt is egyenl raszmban - heti hrom ra eladsban - tagoldnak. venknti bontsuk a kvetkez: I. v bevezets a jogba alkotmnyjog r m a i jog polgri jog (szemlyek) kzgazdasgtan szociolgia H. v kzigazgatsi jog r m a i jog polgri jog (javak s dologi jog) gyakorlat bntetjog (ltalnos rsz) gyakorlat nemzetkzi jog

Hl. v kzigazgatsi jog polgri jog (ktelmek) gyakorlat filozfia bntetjog (klns rsz) gyakorlat trvnyszki orvostan
120

IV. v polgri jog (csald s rkls) gyakorlat szerzdsek s biztostkuk gyakorlat kereskedelmi jog gyakorlat bnyajog polgri e l j r s i jog gyakorlat munkajog gyakorlat V. v pnzgyek gyakorlat nemzetkzi magnjog kereskedelmi jog gyakorlat polgri e l j r s i jog gyakorlat bntet e l j r s i jog gyakorlat Az elbbiekhez hasonlan Venezuelban is lehetsg van a doktori cim
5

el-

nyershez szksges ktves tanulmnyok elvgzsre, az nban ezt acbtt jogszi plyra val elhelyezkeds nem kivnja meg.

JEGYZETEK

1. Universidad de Buenos Aires - Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Guia Anual 1966. Departamento de Publicaciones. Editorial Abeledo-Perrot y Cooperadra. 26-28., 33-34., 46-47., 69-70. p. 2. A "politikai jog" cim trgy - nevtl eltren - nem tteles joggi trgy, hanem elmleti diszciplna, mely az llam ltalnos elmlett, a politikai tanok trtnett s az llam trtnett foglalja magban. Meg kell mg jegyeznnk, hogy a kzjegyzi s az gyszi szak az gyvdi szaktl elssorban nem az oktatott trgyak jellegben, hanem az oktats mlysgben klnbzik.
121

3. A doktori cim egysges, de az llam- s jogtudomnyokon bell valamely tudomnygban szakosodst felttelez (magnjog, bntetjog s kriminolgia, politikatudomny s kzjog, jog s nemzetkzi kapcsolatok, jogfilozfia, jogtrtnet vagy pnzgyi s gazdasgi jog s tudomny). A jellt a vlasztott gnak megfelelen egy p r o f e s s z o r vezetse alatt kt vet tanul valamely egyetemen, majd ennek vgeztvel disszertcit kszit s vd meg, amelynek nll, eredeti s r t k e s hozzjrulst kell kpeznie az adott tudomnyhoz. 4. Universidad Central de Venezuela. Catalogo de Cursos. 1963. (Caradas), Direccion de Cultura - Departamento de Informacion (1963.) 138-146. s 148. p. 5. Jogi doktori fokozatot 1963-tl kezdve adomnyoznak. Elfelttele tovbbi ktves tanulmny ( r e n d s z e r e s elmlyls, egyes problmk monografikus-elemz feldolgozsa, szeminriumok), majd egy, a venezuelai jogtudomnyi irodalomhoz r t k e s s eredeti hozzjrulst kpez disszertci megvdse. Az argentin rendszertl eltren itt a doktori cim csak kzjogi vagy magnjogi szakosodst felttelez.

122

B) A n g o l s z s z

llamok

Nagy-Britannia

A Nagybritanniban foly jogi kpzs nagymrtkben eltr a felsfok jogi oktats eddig ismertetett rendszereitl. Sajtossgai dnt mrtkben a hagyomnyban, a korbbi idk jogi s jogszkpzsi intzmnyeinek fenntartsban gykereznek. Nagybritanniban az egyetemek jogi karai a jogszkpzsnek nem k i z r lagos s nem is vgs frumai: ezt a szerepet lnyegben az gyvdi testletek jogi iskoli ltjk el. A jogszi hivats trzst, alapvet f o r m j t az gyvdi hivats kpezi, amelynek kt minsgileg eltr fajtja van: a solicitor-i s a b a r r i s t e r - i hivats. A solicitor birsg eltt nem jrhat el s nem kpviselhet, funkcija az gyfelekkel val rintkezs s ennek alapjn jogi tancsads, okmnyszerkeszts stb. A b a r r i s t e r feladata a birsg eltti kpviselet; b a r r i s t e r az gyfllel ltalban csak a solicitor utjn tallkozik. A birk rendszerint a kiemelked s m r hosszabb gyakorlattal rendelkez b a r r i s t e r - e k krbl kerlnek ki. Tovbbi sajtossg, hogy Nagybritanniban a kzigazgatsi plyt nem tekintik jogszi hivatsnak: a kzigazgatsban csak egyes jelentsebb llsok elfoglalsnak elfelttele a jogi diploma m e g s z e r z s e . A solicitor- vagy b a r r i s t e r - k p z s b e n val rszvtel elfelttele a kzpfok vgzettsg. Egyetemi fokozat m e g s z e r z s e nem elfelttel, de aki bizonyos egyetemi fokozattal rendelkezik, az gyvdkpzs sorn bizonyos, az egyetemi fokozat jellegtl fgg elnyket lvez. x A N G L I B A N a jogszkpzs intzmnyei tbbsgkben magntestletek, amelyek sajt chartval rendelkeznek s autonmit lveznek. Fenntartsukat
125

azonban az llam szubvencik adomnyozsval segiti el, s ezltal hatst tud gyakorolni a jogszkpzs mdozatainak viszonylagos egysgestse r d e k b e n . 1 A solicitor-kpzs az angol Law Society jogi iskoliban trtnik. A kpzs sorn a hallgatk rszben jogi tanulmnyokkal foglalkoznak, rszben pedig hosszabb, t ves gyakorlaton vesznek r s z t , amelyet egy tapasztalt solicitor mellett, tnyleges munkval tltenek el. Az egyves jogi tanulmnyok kt rszbl llanak, s a k t r s z e s kpesit vizsgra (Law Society Qualifying Examination) ksztenek el. A tanulmnyok tematikja az 1963. janur elsejn letbelpett uj tanterv alapjn a kvetkez: 2

I. r s z az alkotmnyjog s a kzigazgatsi jog alapjai az angol jogrendszer alapjai szerzdsek szerzdsen kvli krosods bntetjog fldjog

n. rsz tulajdontszlls szmvitel pnzgyi jog (bevtelek) equity s rkls kereskedelmi jog t r s a s g i jog s egy az albbiak kzl: csaldjog helyi kormnyzati jog m a g i s z t e r i l i s jog

A solicitor-kpzs tekintetben a jogi karon vgzett hallgatk elnye az, hogy egyetemi vizsgikat a kpesit vizsgk sorn nem kell megismtelnik, s ha ily mdon a kpesit vizsgk msodik felt i s gyakorlatuk megkezdse eltt l e t e szik, csak kt vig kell gyakorlati munkn rsztvennik. A b a r r i s t e r - e k kpzse a londoni Inns of Court jogi iskolin trtnik. A felvteli kvetelmny olyan (kzpfok) diploma m e g s z e r z s e , amely jogi k a r o k r a val felvtelre is jogosit. A hallgatk gyakorlati kpzsket az Inns of Court egyikn (Inner Temple, Middle Temple, Lincoln's Inn vagy G r a y ' s Inn) nyerik, ahol a rangids b a r r i s t e r - e k , az un. bencher-ek irnytjk munkjukat. A jogi tanulmnyok itt i s kt rszbl llanak, azzal a klnbsggel, hogy a m s o dik r s z tanulmnyai m r szorosan gyakorlati jellegek s problmakrnknt csoportostottak. A hrom ves jogi tanulmnyok tematikja
126

3 a kvetkez:

I. r s z rmai jog alkotmnyjog jogtrtnet szerzdsek s vtsgek az ingatlantulajdon bntetjog n . rsz 1. 2. 3. 4. 5. csoport: csoport: csoport: csoport: csoport: bnteteljrs, common law s az gyletek rtelmezse az equity ltalnos elvei s specilis trgyai a trsasgok joga s a javak tszllsnak joga vagy a vls joga polgri e l j r s s a bizonyits tana a common law, az equity s a nemzetkzi magnjog ltalnos elmlete

A jogi karon vgzett hallgatk a b a r r i s t e r - k p z s sorn is bizonyos v i z s gakedvezmnyeket lveznek, de az egyetemi tanulmnyok a b a r r i s t e r i gyakorlati munka all nem mentesitenek. Az egyetemi jogi tanulmnyok elvgzse Angliban - mint m r a bevezet rszben emiitettk - az egyetemi tudomnyos plyn kivl nem kpest jogi hivats betltsre; az egyetemi fokozatok m e g s z e r z s e azonban a leend jogsz e l mleti tudsa megalapozsnak egy jelents eszkze. Egyetemi tanulmnyok folytatsa msfell a jogsz trsadalmi megbecslst is nagyban nveli, s rszben ennek is ksznhet, hogy az angol gyvdi s ltalban a jogszi k a r szmottev tbbsge egyetemi fokozattal rendelkez jogszokbl ll. Az egyetemi jogi tanulmnyok - belertve az egyetemi fokozatok r e n d s z e r t is - egyetemenknt eltrek. A nagyobb egyetemeken a kpzs hrom ciklusban trtnik, ezek kzl a harmadik ciklus sorn nyert fokozatokat tekinthetjk tudomnyos, postgradulis fokozatoknak. Az egyes ciklusok elvgzsnek megfelel egyetemi fokozatok Angliban ltalban a kvetkezk: I. ciklus: B . A . (Bachelor of Arts), B . L . vagy L L . B . (Bachelor of Law) II. ciklus: L L . B . (Bachelor of Laws), L L . M . (Master of Laws) vagy B. C. L. (Bachelor of Comparative Law) m . ciklus: LL. M v P h . D . (Doctor of Philosophy) s L L . D . (Doctor of Law) Az egyetemi oktats t e m a t i k j r a ltalnosan jellemz, hogy nagy t e r e t engednek a hallgat trgy-vlasztsnak s igy viszonylagos szakosodsnak. A n . s a l . ciklus tanulmnyai kivtel nlkl egy, a hallgat ltal vlasztott szakon folynak.
127

Az els ciklusnak megfelel oktats egyes az jelentsebb angol egyetemeken a kvetkez tervek alapjn trtnik: CAMBRIDGE (B.A.) a hromves tanulmnyok kt rszbl llanak,
4

minsit vizsga (Law Qualifying Examination) els s msodik rszbl:

I. r s z rmai jog (a rmai rmai jog (a rmai trtneti bevezets trtneti bevezets trtneti bevezets magnjog elemei) jogalkots s jogalkalmazs trtnete) az angol jogrendszerbe az alkotmnyjogba a nemzetkzi jogba

II. r s z nemzetkzi jog rmai jog (ltalnos elvek) rmai jog (Digesztk) alkotmnyjog bntetjog bevezets a szerzdsek s a s z e r zdsen kivli krokozs jogba bevezets az ingatlan tulajdonjogba szerzdsek joga a szerzdsen kivli krokozs joga ingatlan tulajdonjog ing tulajdonjog jurisprudence dlafrikai jog skt jog mohamedn jog

LONDON ( L L . B . ) - a hromves tanulmnyok a bevezet tanfolyambl 5 (Intermediate Course) s a k t r s z e s L L . B . -kurzusbl llnak: bevezet tanfolyam: a rmai magnjog trtnete s alapjai alkotmnyjog az angol jogrendszer a szterzdsek jognak elemei LL. B . - k u r z u s I. r s z : bntetjog a szerzdsen kivli krokozs joga trusts s egy az albbiak kzl: fldjog, a bizonyits elvei, kzigazgatsi jog, mohamedn jog s hindu jog

128

LL. B . - k u r z u s II. r s z : jurisprudence s ltalnos jogelmlet s hrom az albbiak kzl: nemzetkzi jog, nemzetkzi magnjog, rmai jog, angol jogtrtnet, fldjog, tulajdontszlls, rkls,, a bizonyits tana, kzigazgatsi jog, kereskedelmi jog, ipari jog, mohamedn jog, hindu jog s a bels kapcsolatok joga A londoni jogi karon a vizsgk trgyaknt hrom r s rsbeli dolgozat elksztsbl llanak, de a vizsgztat jogosult szbeli krdseket is feltenni. A vizsgaeredmnyknt kapott pontszmok sszestse alapjn a hallgat hromfle minsts diplomt kaphat (first vagy second class honour degree, s p a s s degree). A msodik ciklus tanulmnyai az elbb vizsglt egyetemeken a kvetkez szakosodsi lehetsgek szerint folynak:

CAMBRIDGE ( L L . B . ) ; 6 t r u s t s , az elads joga, nemzetkzi magnjog s egy vlasztott trgy kzjogi szak: a kzigazgatsi jog alapelvei, a decentralizlt helyi igazgats szervezete s joga, a Commonwealth alkotmnyjoga, k i s a j t t s s a fldtulajdon hasznlatnak ellenrzse rmai jogi s jurisprudence-szak: az ing tulajdontszlls a Corpus i u r i s civilis s az angol jog szerint, a quasi-szerzdsek r mai jogban s jurisprudence nemzetkzi jogi szak: a bke joga, nemzetkzi szervezetek s intzmnyek, a hbor s a semlegessg joga, nemzetkzi magnjog angol jogtrtneti szak: a magnjog s a bntetjog trtnete s kt trgy az els hrom szakbl LONDON (LL. M.) - ltalban ktves, s a vlasztott szaknak megfelelen vagy ngy trgybl kell hrom r s rsbeli vizsgt tenni, vagy pedig csak kt t r g y 7 bl kell vizsgzni, de ekkor disszertcit is be kell nyjtani: magnjogi szak:

129

nemzetkzi jogi szak: a nemzetkzi jog trtnete, nemzetkzi gazdasgi jog, a nemzetkzi intzmnyek joga, nemzetkzi tengeri jog, lgijog, a hbor s semlegessg joga, sszehasonlit nemzetkzi magnjog, t r s a s g i jog s jurisprudence angol jogi szak: jurisprudence, t r s a s g i jog, jogtrtnet, kereskedelmi jog, a fldtulajdonos s a brl, vrosrendezsi jog, kzigazgatsi jog, adjog, zlog- s biztostki jog, jogellenessg s restituci s polgri e l j r s sszehasonlit s klfldi jogi szak: jurisprudence, t r s a s g i jog, a Commonwealth alkotmnyjoga, sszehasonlit r m a i s angol szerzdsi jog, mohamedn jog, hindu jog, afrikai jog, sszehasonlit nemzetkzi magnjog, kriminolgia s sszehasonlit bntetjog A harmadik ciklusnak megfelel egyetemi fokozatok az elbbi egyetemeken a kvetkezk: CAMBRIDGE - az L L . M . fokozatot kt vvel az L L . B . fokozat m e g s z e r zst kveten az a jellt nyerheti el, aki disszertcit kszit tteles jogi t r g y bl, jurisprudence-bl vagy jogtrtnetbl s ezt sikeresen megvdi. A d i s s z e r t cinak komoly hozzjrulst kell jelentenie az illet tudomnyszakban, jegyzetanyagot kell t a r t a l m a z n i a , s szerzjnek fel kell tntetnie elszavban, hogy menynyiben tmaszkodott a msok ltal e l r t eredmnyekre s munkjban mi az a k r d s , amelynek megoldsban ujat adott. Az LL. D. c i m r e csak nyolc vvel az L L . B . fokozat m e g s z e r z s e utn lehet plyzni. Odatlsnek alapja a jellt nyomtatott formban kiadott tudmnyos munkssga. LONDON - az un. Academic Postgraduate Diploma n Law-ra plyzk

felvteli vizsgt tesznek s egy ven keresztl elmleti tanulmnyokkal foglalkoznak, majd hrom trgybl (kzttk az angol jogi mdszerbl) rsbeli vizsgt tesznek. Ezt kveten ksztik el disszertcijukat, amelynek egy nehz jogi problma elmlylt, kritikai feldolgozst kell tartalmaznia. A Ph. D. jogi fokozatnak m e g s z e r z s e elmlylt jogi kutatssal trtnik. Az LL. D. fokozat odatlsnek kvetelmnyei hasonlak a Cambridge-i rendszerhez. Az angol tantervekben szerepl trgyak viszonylag kis szmt az angol szerzk azzal magyarzzk, hogy ez a leend jogszok s z m r a elgsges, m e r t minden egyes trgy oktatsa az elmleti s a gyakorlati kpzs szintzist valstja meg. r d e k e s jelensg, hogy az angol common law-t nem e s e t m d s z e r r e l , h a 130

hanem r e n d s z e r e s feldolgozsban oktatjk - t e r m s z e t e s e n a joggyakorlat alapjn (mind pl. Franciaorszgban a kzigazgatsi jogot). A joggyakorlat r e n d s z e r e s f e l dolgozsa valban lehetv teszi, hogy az elmleti jellegii kpzs a hallgatkat egyben a joggyakorlatra i s felksztse. Egyes egyetemeken (pl. Belfast-ban) azt is lehetv teszik, hogy a hallgatk elads kzben krdseket tegyenek fel, vagy hogy esetleg vitt provokljanak. Cambridge-ben s Oxfordban a hallgatk kollgiumokban laknak, s az egyetemi eladsokon kiviil bevzettk a kollgiumi gyakorlati rk r e n d s z e r t . A kollgiumi hallgatkkal egytt lakik az oktat szemlyzet tbb tagja, ezek szervezett foglalkozsokon kivl is foglalkoznak a hallgatkkal, ami biztositja azok lland aktivitst. A vizsgk dnt mrtkben minden karon rsbeliek; a hallgat a vizsgn egy elje ksztett listrl maga vlaszthatja ki a krdseket. A vizsgk az e l m leti tudson kivl felttelzik a jogszi mdon val i r s i s gondolkodsi kszsget is. Az angol jogszkpzs rendszerben szinte termszetesnek tnik, hogy bizonyos feszltsg llandan rezhet az egyetemet vgzett s az egyetemi fokozattal nem rendelkez solicitor- vagy barrister-hallgatk kztt. Az angol jogszkpzssel foglalkoz nem-angol szerzk tbbsge bizonyos tekintetben joggal tekinti az egyetemi kpzst i s prakticistnak, de tny, hogy a jogi karok sokkal nagyobb slyt fektetnek az elmleti oktatsra, mint az gyvdkpzs nem-egyetemi intzmnyei. Trsadalmi helyzetkre hivatkozva az egyetemi fokozattal rendelkez gyvdjelltek rendszerint magasabb fizetst ignyelnek ktelez gyakorlati idejk sorn, mint egyetemi fokozattal nem rendelkez kollgik, s ez az lland konfliktus f o r r s a . Az gyvdi irodk az egyetemrl kikerl jelltek magasabb honorlstt tbbnyire megtagadjk, azzal a vdhet indoklssal, hogy e jelltek gyakorlattal kevsb rendelkeznek, s igy munkjuknak az gyvdi irodk csak kisebb m r tkben vehetik hasznt. A konfliktus megoldsa tekintetben az angol szerzk nem optimistk. A megoldst egyesek a jogi oktats egysgestsben, msok pedig abban keresik, hogy tegyk rdekeltt az gyvdi irodkat a jogszkpzsben, vagy pedig tegyk legalbb lehetv a gyakornoki idnek ms intzmnyekben (pl. bankoknl) val eltltst i s .
*

131

SKCIBAN

a jogi oktats rendje bizonyos mrtkben eltr az Anglia

esetben bemutatott rendtl, e z r t rviden rintjk a skt jogskpzs jellemz vonsait i s . ^ A solicitor-kpzs jellemzje itt is az t vi gyakorlat s a szakvizsgk lettele - azonban aki nem jogi karon egyetemi fokozatot s z e r z e t t , elegend ha hrom vet tlt gyakorlattal; aki pedig jogi karon vgzett, csak kt vet kell solicitori gyakorlattal eltltenie. Az angol b a r r i s t e r n e k megfelel skt gyvdek kpzse az angol r e n d s z e r tl eltren un. gyvdi karokon trtnik (Faculty of Advocates). Ilyen karokra f e l vtelt - kln vizsga lettele nlkl - csak azok a hallgatk nyerhetnek, akik skt egyetemen L L . B . fokozatot szereztek. A skt gyvdi karok felvteli kvetelmnyeinek megfelelen teht Skciban a jogi karok nagyobb jelentsggel rendelkeznek, mint Angliban, mivel diplomjuk m e g s z e r z s e az gyvdkpzsben v a l r s z v t e l elfelttelt kpezi. A skt egyetemi jogi oktats tovbbi jellemzje az, hogy az L L . B . diplomnak kt fokozata lehetsges (Ordinary Degree vagy Degree with Honours); az alacsonyabb fokozat hrom, a magasabb fokozat pedig ngy vig tart tanulmnyok utjn n y e r het el. Az egyetemi kpzs anyaga hasonl az angol egyetemeken szerepl trgyakhoz, de t e r m s z e t e s e n - ahol a kt jogrendszer klnbzik egymstl - a skt jogot oktatjk (bevezets a skt jogrendszerbe, skt jogtrtnet, skt magnjog, s t b . ) . r d e k e s , hogy Skciban erteljesebb trekvs rezhet abban a tekintetben, hogy az egyetemi jogi kpzs egyben trsadalomtudomnyi kpzst is nyjtson. Szinte minden skt jogi k a r ktelez tanulmnyi trgyai kztt szerepel az ltalnos trtnelem, gazdasgtrtnet, politikai gazdasgtan, logika, erklcsfilozfia s valamilyen idegen nyelv. Ugyanakkor azt is lehetv teszik, hogy a hallgat L L . B . -tanulmnyai sorn egy vagy tbb blcsszkari trgyat is hallgasson. Az L L . B . magasabb fokozathoz (with Honours) vezet tanulmnyok sorn a hallga-

t tbb trgybl (pl. jurisprudence vagy akr politikai gazdasgtan is) un. halad vizsgt t e s z ; a halad tanulmnyok azonban m r kevsb gyakorlati jellegek - e l ssorban az elmleti sszefggsek, a trgy trsadalomtudomnyi vonatkozsainak f e l t r s t ttelezik fel.
132

JEGYZETEK

1. EISENMANN Charles, L'Enseignement suprieur des sciences sociales. P a r i s , UNESCO, 1954. 69-71., 89-98., 109-110., 118. s 122-127. p . ; klnlenyomat: F r o m the Ordinances of the University of Cambridge, 1960. 223-223. s 323-237. p . ; University College London. Faculty of Laws. Prospectus 1960-1961. 138-146. p . ; University of London. General Regulations and Information for External Students. London, Senate House, August 1960. 22. p . ; The University of Leeds. The Faculty of Law. Prospectus. Leeds, The Faculty of Law. Prospectus. Leeds, 1960.; University of Durham. Regulations for Examinations in Law. 1960-1961. 359. p . ; University of Manchester. Prospectus of the Faculty of Law. Session 1961-1962. Manchester, at the University P r e s s , 1961.; General Information Concerning the University of Oxford and Admission Requirements. Oxford, at the Clarendon P r e s s , February 1961. 5. s 18-23. p . ; Oxford University Examination P a p e r s . Trinity T e r m 1963. Second Public Examination. Honor School of Jurisprudence. Oxford, at the Clarendon P r e s s . 4-8. p . ;

HUGHES, Graham, The Training of Solicitors in England. Journal of Legal Education, 1964. 3. 301-304. p. s JONES, Ph. A . , Preparing for the P r o f e s s i o n s - 2: Law. Education, 1965. No 3277. 972-974. p. 2. Ld. Hughes, i . m . 304. p. 3. Ld. Eisenmann, i . m . l l o . p. 4. Ld. Eisenmann, i . m . 109. p. - Nagymrtkben hasonl az oxfordi B . A . tanulmnyok rendje is, de jelents elnevezsbeli klnbsgekkel. Oxfordban a tanulmnyok idegysge az egyharmadves un. T e r m (a Michaelmas T e r m oktber kzepn, a Hilary T e r m janur kzepn, a Trinity Term pedig prilis vgn k e z ddik); a tanulmnyok hrom vig, teht 9 idegysgen keresztl tartanak. A tanulmnyok tagozdsa itt is a vizsgknak felel meg s kt vizsga van (elnevezsk: Public Examination), melyek kzl az els trgyai kztt blcsszeti vagy t e r m szettudomnyi trgyak is szerepelnek. 5. Ld. az 1960-1961-es londoni i s m e r t e t s t 139-140. p. rdekes, hogy Londonban lehetv teszik a kzpfok bizony it vnnyal (Certificate of Matriculation) nem rendelkez s z m r a is az egyetemre val beiratkozst, ha

133

megszerzik az un. General Certificate of Education-t. Ennek elnyerse rdekben a jelltnek t megfelel elosztsban vlasztott trgybl kell megfelel eredmnnyel vizsgt tennie. - A londoni tipushoz hasonl a legtbb angol jogi k a r tanrendje i s , azzal a klnbsggel, hogy ezeken mg inkbb kttt trgyak szerepelnek. 6. Ld. Eisenmann, i . m . 110. p. 7. Ld. az 1960-1961-es londoni i s m e r t e t s t , 142-144. p. 8. University of Edinburg. P r o g r a m m e of Facility of Law. 1961-1962. Edinburgh, J a m e s Thin, 1961. 79-92. p . ; University of Glasgow. Session 1961-62. Faculty of Law. 261-271. p . , s University of Aberdeen. Faculty of Law. 1961-62. 153-158. p.

TOVBBI IRODALOM

EDLUND, William, Contemporary English Legal Education. Journal of Legal Education, 1957. 10. kt. 11-28. p . ; HERBERT, Sir Edwin, Education for the Legal Profession. Current Legal P r o b l e m s , 1958. 11. kt. 1-18. p . ; GRISWOLD, E . N . , English and American Legal Education. Journal of the Society of Public T e a c h e r s of Law, 1958. N . S . 4 . 131-136. p. s Journal of Legal Education, 1958. 10. kt. 429-435. p . ; BROWN LIE, A . R . , Universities and Scottish Legal Education. Juridical Review (Edinburgh), 1955. 67. kt. 26-61. p . ; SMITH, T . B . , Scotland. Symposium on Legal Education. Journal of the Society of Public T e a c h e r s of Law, 1955. 82-87. p . ; WALKER, D.M. , Developments in Legal Education in Scotland. Journal of the Society of Public T e a c h e r s of Law, 1955. N . S . 3 . 9-15. p. s WALKER, D.M. , Legal Studies in the Scottish Universities. Juridical Review, 1957. N . S . 2 . 21-41. s 151-179. p.

134

Amerikai Egyeslt llamok

Az Egyeslt llamokban a jogi felsoktats - mint ltalban az egsz oktats rendje - nem egysges. Az oktatsgy a maga egszben az egyes llamok hatskrbe tartozik: az egyes llamok szuvern mdon dntenek az oktats tartalmrl s f o r m i r l egyarnt. Minden llamban van legalbb egy llami egyetem, s ezt kiegsziti a magnegyetemek hlzata. A law schoollal rendelkez egyetemek tbbsge csak az adott llam s z m r a kpez jogszokat; kivtelt kpeznek azok az orszgos jelleg egyetemek, amelyeknek jogi diplomja az Egyeslt llamok egsz terletn rvnyes. Az egyes law school-ok oktatsi forminak s oktatsi anyagnak viszonylagos egysgt csak az Amerikai gyvdszvetsg, az American B a r Association e l i s m e r s e s szablyzatai kpesek biztostani, nevezetesen az, hogy egyrszrl a Szvetsg csak az ltala elismert egyetem jogi diplomjt fogadja el mint az gyvdi szakvizsga lettelnek elfelttelt, s m s r s z r l pedig a szakvizsga anyaga kzvetetten befolysolja az egyetemi kpzs anyagt. Ugyanakkor azonban jelents azoknak az llamoknak a szma, amelyekben a szakvizsghoz nem kvetelik meg egyetemi jogi fokozat m e g s z e r z s t , hanem elgsges az is, ha a jellt magnton folytatja tanulmnyait. 1 A law school-ba val felvtelhez szksges, hogy a jellt valamilyen egyetemi college-ban hrom-ngy ven keresztl eltanulmnyokat folytasson, s ott B . A . (Bachelor of Arts) vagy B.S. (Bachelor of Sciences) fokozatot szerezzen. Az eltanulmnyok clja az ltalnos kulturlis ismeretek m e g s z e r z s e (angol nyelv s irodalom, matematika, termszettudomnyok, trsadalomtudomnyok, mvszetek s egy idegen nyelv). A law school-okban foly oktats prakticista jelleg, az ltalnos t r s a d a lomtudomnyi ismeretek tekintetben csak az eltanulmnyokra alapoz, s nem t e 135

kinti feladatnak ezen i s m e r e t e k elmlyitst. Amint ezt maguk az oktatk valljk, "a jogi oktats elsrenden specializlt kpzs, azzal a cllal, hogy a hallgatkat elksztse a magnhivatsu gyakorlatra". Az oktats idtartama hrom v, s ennek s i k e r e s befejezsvel a hallgatk L L . B . (Bachelor of Laws) fokozatot n y e r nek el. Az oktats tematikjt - tekintettel az egyes egyetemek kztt fennll klnbsgekre - nhny albbi pldn mutatjuk be:

MICHIGAN: I. v bevezets a jog tanulmnyozshoz szerzdsek bntetjog equity polgri e l j r s ing tulajdon szerzdsen kivli krokozs

n.

alkotmnyjog s 6 vlasztott trgy flvenknt

m.
bizonyits birsgi gyakorlat s vlasztott trgyak

HARVARD: I. v szerzdsek szerzdsen kivli krokozs tulajdon polgri e l j r s bntetjog II. v alkotmnyjog kzigazgatsi jog kereskedelmi jog szmvitel kereskedelmi trsasgok t r u s t s s rkls

A n . v egyes trgyai helyettesthetk vlaszthat trgyakkal, a III. v anyaga pedig kizrlag ilyenekbl (flvenknt 5-6 vlaszthat trgy) ll, az albbiak kzl: nemzetkzi magnjog szvetsgi trvnyhozs nemzetkzi jog munkajog adjog bizonyits biztosts biztostkok tengeri jog csdjog csaldjog equity orvoslatok municipilis jog restitucik
136

jurisprudence jogtrtnet sszehasonlit jog nemzetkzi szervezetek

szabadalombitorls USA s Szovjetuni jogrendszernek sszehasonltsa stb.

FORD HAM (zrjelben a heti raszm flvenknt): I. v gynksg s kpviselet (3) szerz'dsek (4, 2) bntetjog (2) belgyek (2) bevezets a jogba (3) jurisprudence (2) tulajdon (real) (2) p e r l s s hatskr (2) tulajdon (personal) (2) szerz'dsen kivli krokozs (3, 2) II. v kereskedelmi rtkpaprok (2) kereskedelmi gyletek (2, 2) kereskedelmi trsasgok (2, 2) a hitelez jogai (2) k r t r t s (2) equity (2, 2) bizonyts (2, 2) tulajdon (real) (2) vgrendelet (2)

in.

v birtoktervezs biztostkok adzs kereskedelmi szablyzatok hagyatki e l j r s Connecticut llam joggyakorlata s e l j rsa New York llam joggyakorlata s e l j r s a New J e r s e y llam joggyakorlata s e l j rsa

nemzetkzi magnjog (2) alkotmnyjog (3) zlogjog (2) quasi-szerzdsek (2) t r u s t s (2, 2) s 6 vlasztott trgy flvenknt: kzigazgatsi jog zrt kereskedelmi trsasgok sszehasonlit jog bntet e l j r s szabadsgjogok biztosts nemzetkzi jog munkajog

Ms egyetemek (pl. Columbia) nem ismerik egyltaln a ktelez trgyak rendszert: a trgyakat 5 csoportba osztjk, minden egyes trgy hallgatsa s az abbl letett vizsga bizonyos pontszm elrst jelenti, s meghatrozzk, hogy az egyes trgycsoportokbl a hallgatnak hny pontot kell legalbb elrni. Az ilyen rendszerekben a hallgatnak mg nagyobb lehetsge van a r r a , hogy szakosodjk,
137

ui. az egyes csoport trgyainak nagy szma miatt a trgyak ltalban csak egy szk jogterletet fognak t (pl. igy oktatjk a magngazdasg tervezst, a kereskedelmi szerzdseket, a hitelezsi jogot, az iparszablyozst, hadijogot, a szvetsgi birsgok s a szvetsgi r e n d s z e r cim diszciplnt, stb.). Az oktatsi anyag a fentiekbl is kitnen csak a szorosan vett jogi trgyakr a t e r j e d ki. Mr msfl vtizede tbben hangoztatjk, hogy a jogi felsoktatsnak nem jogtechnikusokat, hanem felels trsadalmi szerepet betlt funkcionriusokat kell kpeznie, s ehhez szksges, hogy a hallgatkat szociolgibl, politikatudomnybl s politikai gazdasgtanbl is oktassk. Ennek a kvetelmnynek komprom i s s z u m o s megoldst egyes egyetemeken ugy valstottk meg, hogy a szorosan vett jogi tanulmnyok utn a hallgatk ltalnos trgyakat tanulnak (pl. a kzigazgats vagy a nemzetkzi kapcsolatok ltal felvetett krdsek vonatkozsban), s ngy-t ves tanulmnyaik befejezsvel kombinlt L L . B . s M.A. (Master of Arts) diplomt kapnak. Az oktats alapvet f o r m j a az un. case method: sszhasonlit s kritikai alapon elemeznek kivlasztott eseteket (biri dntseket), f e l t r j k a dnts alap-

jt kpez jogelvet, rtelmezik a dntst, klcsnsen birljk egyms llspontjt, stb. Az e s e t - m d s z e r , az un. szokrateszi vita elnye, hogy felttelezi a hallgatk elzetes felkszlst. Annyira ltalnosan elterjedt oktatsi mdszer ez, hogy pl. ez alapjn oktatnak Louisiana llamban s Porto Ricoban is - ahol a jogrendszer nem angol-szsz, hanem kontinentlis jelleg - , st, eset-mdszer-

r e l oktatjk az olyan trgyakat i s , mint amilyen a nemzetkzi vagy a rmai jog, a jurisprudence, stb. Az 1930-as vektl kezdve elgg ltalnos az amerikai jogi oktatsban mg az un. problem method is, amelynl az oktat elmond egy tnyllst, s a hallgatk elkpzelt jvend gyfelk rdekben f e l t r j k a vonatkoz kvetkezmnyeket, tancsokat adnak szmukra, e l j r s i cselekmnyeket s z e r k e s z tenek, stb. A kpzs teht nemcsak az anyag jellegnl, hanem elsajttsi mdjnl lgva is gyakorlati jelleg. T e r m s z e t e s e n ez nem foghat fel egyszeren ugy, mintha az oktats nem tekinten egyltaln feladatnak az elmleti kpzst is: a jogrendszer jellegnek kvetkeztben olyan, hogy a jogsz nem r e n d s z e r e s joganyaggal (trvnyknyvekkel, stb.) fog tallkozni eljvend hivatsa sorn, hanem korbbi biri dntsek tmegvel, s ezek kzl magnak kell majd kivlasztania

s alkalmaznia, bizonyos mrtkben alkotnia a jogot. 138

Jellemz ltalban az angol-szsz, klnsen pedig az amerikai jogi oktat s r a , hogy inkbb okfejtsre, mint m e m o r i z l s r a s a "megtanult" anyag r e n d s z e r e s visszaadsra nevel. Egyes egyetemeken az oktats problma-megold jellegt mg azzal is fokozzk, hogy a hallgatk szk csoportjai s z m r a fiktiv biri eljrsokat rendeznek gyakorlati jogszok kzremkdsvel, vagy pedig a hallgatknak lehetv teszik a tnyleges rszvtelt a jogi konzultcis irodk ingyenes tancsadsain (amelyeket nagyvrosokban az anyagilag kevsb tehetsek r s z r e szerveznek). Az egyetemek tbbsgben a foglalkozsokon val rszvtelt s az azokra val felkszlst rendkvl szigoran ellenrzik: ltalban elfogadjk az ltetsi rendet, a hinyzst csak orvosi bizonytvny alapjn igazoljk, stb. A ktelez s vlasztott trgyakbl a vizsgt az egyes flvek vgn t a r t jk. A vizsga mindig rsbeli, tbb r s . A vizsgaeredmnyeket betkkel jellik ( A , B , C , D , F - kitn, j, megfelel, gyenge, elgtelen), s beszmtjk a foglalkozsokra val felkszlst is. Egy vizsga lettelhez elegend a "gyenge" r demjegy m e g s z e r z s e i s , de a kvetkez flvre csak az iratkozhat be, ill. a diplomt csak az kaphatja meg, akinek a flves tlaga a "megfelel" jegy szintjt elri. Vizsgt ismtelni csak egy esetben lehet. Aki a flvi trgyak egynegyedbl nem tudott megfelelen levizsgzni, flvet ismtel. Azok a hallgatk, akik kiemelked eredmnnyel kaptk meg L L . B . fokozatukat, vagy egyetemk jogi folyirata szerkesztbizottsgnak tagjai voltak (ez az egyik legnagyobb egyetemi kitntets!), avagy kutatsi munkikkal kitntek, tovbb folytathatjk mg egy ven keresztl tanulmnyaikat az LL. M. (Master of Laws) vagy a J . S. D. (Doctor of the Science of Law) un. postgraduate, lnyegben tudomnyos fokozatok m e g s z e r z s r t . A fenti tudomnyos fokozatok m e g s z e r z s e bizonyos szakosodst felttelez a nemzetkzi jog, alkotmnyjog, adzs, munkajog, trsasgi jog, tulajdon, k e r e s kedelmi jog, polgri e l j r s , kormnyzati szolglat, jurisprudence vagy a jogtrtnet krbl. A jelltek megadott szmban eladsokat s szeminriumokat v l a s z 2

tanak, hallgatnak, majd vizsgznak e trgyakbl.

A doktori fokozat m e g s z e r z s -

nek tovbbi felttele, hogy a jellt doktori tanulmnyait kvet t ven bell d i s s z e r tcit kszitsen el s nyomtasson ki, valamint szeminriumot hallgason s vizsgz 139

zon jurisprudence-bl s a jogi oktatsbl. Ha a disszertcit megvdi, a jogtudomny doktora lesz. Az Egyeslt llamokban az 1958-1959. v sorn 16 660 elsves, sszesen pedig 42 650 joghallgat volt. Az egyetemi fokozatok megoszlsra jellemz, hogy valamennyi amerikai egyetem valamennyi szakbl ugyanebben az vben 385 150 Bachelor-fokozatot (ezek 2,6%-a L L . B . ) , 69 500 Master-fokozatot s 9360 Doctorfokozatot adomnyozott. Hivatalos elkpzelsek szerint 1970-ben 70-80 000-rel tbb jogszra lesz szksg, mint amennyi jelenleg mkdik, holott m r jelenleg is a lakossg szmhoz vizsonyitva kt s f l s z e r tbb jogsz van az Egyeslt llamokban, mint Angliban Ugyanakkor a joghallgatk szma alig nvekszik, m e r t

- amint ezt amerikai szerzk i r j k - a kvetelmnyek tul magasak, az oktats nem tallkozik a hallgatk egy jelents rsznek szimptijval, s m e r t a jogszi hivats nem minden vonatkozsban kedvez s vonz a fiatalsg s z m r a .

JEGYZETEK 1. EISENMANN, Charles, L'enseignement suprieur des sciences sociales. P a r i s , UNESCO, 1954. 72. , 76-78. , 86. , 89. , 94-95. , 99-100. , 107-108. , 115-117. s 121-125. p . ; HERVEY, John G. , Legal Education. In: American Universities and Colleges. Washington, American Council of Education, 1960. (Ed. by Mary Irwin, 8th Ed.) 104-105. p. ; HASWELL, Harold A. , L'enseignement suprieur aux E t a t s Unis. UNESCO, P a r i s , 1963. (Etudes et documents d'ducation, No. 47.) 17-21. p . ; GRISWOLD, Erwin N. , Law and Lawyers in the United States. The Common Law under S t r e s s . London, Stevens, 1964. (The Hamlyn L e c t u r e s , No. 1 6 . ) I I - i n . F e j . ; Fordham University. The School of Law. 1964-1965. New York. 11-28. p. s Columbia University Bulletin. Graduate Studies of teh School of Law. New York. 8-11. p. 2. A Columbia Egyetemen pl. hasonl LL. M. s J . S . D . eladsok s szeminriumok szerepelnek: knyvvitel, amerikai jogrendszer, eurpai jogrends z e r e k , a jogintzmnyek fejldse, kzpamerikai jogrendszerek, jogi hivats, r m a i jog, jogelmleti problmk, szovjet jogintzmnyek, afrikai jog, amerikai jogtrtnet, egyhz s llam viszonya, kriminolgia, nemzetkzi magnjog, t r s z t 140

1966-1967.

ellenes trvnyhozs, gazdasgi ellenrzs, nemzetkzi pnzgyi jog, japn jog, amerikai klgyi jog, jog a kommunista vilgban (szovjet jogelmlet s jogintzmnyek, klns tekintettel a kinai, lengyel s jugoszlv jogra), jogi oktats, jogi problmk, trvnyalkots, trvnyhozsi jogfejlds, keleti jogintzmnyek, tudomny s jog, atomenergia, vilgjog, stb.

TOVBBI IRODALOM

McGECHAN, ROBERT, A New Zealander Comments on American Legal Education. Journal of Legal Education, 1953. 5. kt. 268-301. p . ; MERIKOSKI, V. , European View of Legal Education in the United States. Journal of Legal Education, 1953. 6. kt. 209-213. p . ; HAHLO, H.R. , Legal Education in America. South African Law Journal (Cape Town), 1954. 71. kt. 232-353. p . ; BROWN, B . F . , A Consideration of Systems of Law School Examinations in the Americas: A Comparative Study. In: Inter-American Bar Association. 9th Conference Proceedings. Dallas, 1956. 148-153. p . ; GOWER, L . C . B . , Legal Training in the U.S.A. Journal of the Society of Public Teachers of Law, 1956. N.S. 3. 153-160. p . ; LASKIN, B o r a , The New Look in Legal Education in Ontario. Journal of the Society of Public Teachers of Law, 1957. N.S. 4. 15-18. p . ; FRIEDMANN, Wolfgang, American Legal Education. Oxford Law 2. 1959. 2. 7-11. p . ; McWHINNEY, Edward, Methodology and Values in American Legal Education: Some Interactions and Reciprocal Influences. Natural Law Forum, 1959. 1. 119-128. p . ; WROBLEWSKI, J e r z y , Jogi tanulmnyok az Egyeslt llamokban. Panstwo i Prawo, 1961. augusztus-szeptember, 363 s a kv. p.

141

Kanada

Kanada jogrendszere sajtos: kt e l t r jelleg jogrendszer, az angol common law s a francia eredet kontinentlis jog l egyms mellett, ez utbbi Quebec tartomnyban. Tovbbi sajtossga, hogy a jogi oktatsban az angolszsz r e n d s z e r nem olvasztotta magba a Quebec-i jog oktatst (mint pl. ezt hasonl pldnl, az amerikai Louisiana llam esetben lthattuk), hanem a kt jog oktatsa egymstl lesen elklnl, s igy a kontinentlis jogbl szerzett diploma nem is jogosit Kanada angolszsz tipusu terletein joggyakorlat folytatsra. A felsfok jogi kpzs az egyetemek jogi karain trtnik; a 16 jogi k a r kzl 1 1 a common-law-t, t pedig a Quebeci kontinentlis jogot oktatja. A common law karokon az oktats nyelve angol, a Quebec-i karokon pedig f r a n c i a . 1 A kt jogrendszer egyms mellett lse kvetkeztben vannak olyan sajtos helyet e l foglal egyetemek is (pl. a McGill University), amelyek minden trgyat sszeha-

sonlit jogknt, a kt e l t r jogot egyms mellett oktatjk; ugyanakkor azonban Ottava egyetemn az oktats ktnyelv, s hrom tagozaton trtnik az orszg

jognak megfelelen (un. civil law, common law - s vgl canon law tagozatok). Quebecben a jogi karokon kln trtnik az gyvd- s a kz jegyzkpzs. A tananyag rszben egysges, az oktats hrom vig t a r t , ennek vgeztvel a hallgatk diplomt kapnak s egy v joggyakorlat utn jogi llsokra plyzhatnak. Az oktatott trgyak kztt tallhatjuk a tteles jogi alaptrgyakon kivl pl. a municipilis jogot, az iskolajogot, az egyhzjogot, a trsasgok jogt, a kzjegyzi e l j r s t , a lgijogot, a municipilis e l j r s t , a jogi bibliogrfit, a parlamenti e l j r s t , st a teolgit s a hivatserklcst is. A common law terleteken az oktats dnten az angol r e n d s z e r szerint trtnik. A hallgatk elszr megszerzik a B. A. , majd az L L . B . fokozatot, ezutn
142

gyvdi, felvteli tanfolyamon (Bar Admission Course) vesznek r s z t , egy vet gyakorlati munkval tltenek egy solicitor vezetse alatt, s ezt kveten fl vi tovbbi tanulmnyok sorn letehetik gyvdi kpesit vizsgikat.

JEGYZETEK

1. Annuaire gnrale de l ' U n i v e r s i t Laval pour l ' a n n e acadmique 1957-58. No 101. Qubec, Universit Laval, 1957, 108. s kv. p . ; CARMICHAEL, Oliver C. , Universities: Commonwealth and American. A Comparative Study. New York, Harper, 1959. 190. p. , s BOULT, Reynald, Bibliographie du droit canadien. Montral, Wilson et Lafleur, 1966. (A jogi oktatst fellel bibliogrfiai rszhez bevezets,) 160. p.

TOVBBI IRODALOM

RAND, Hon. I . C . , Legal Education in Canada. Canadian Bar Review, 1954. 32. kt. 387-418. p.

143

Dl-afrikai Uni

A dl-afrikai jog, az un. roman-dutch law sajtos, nagyrszt kontinentlis, de angolszsz elemeket is bven tartalmaz jogrendszer. Az Uniban a jogszkpzs a 9 egyetem jogi karn t r t n i k . 1 Dlafrika jognak megfelelen a jogi oktats i s meglehetsen vegyes kpet mutat, s nem egysges az egyes jogi karokon sem. A szorosan vett jogi tanulmnyok megkezdse eltt ltalban megkvetelik a mintegy ktves jogi elkszt (prelegl) fokozat m e g s z e r z s t . Ennek trgyai rszben jogiak, de rszben ltalnos jellegek (pl. kzigazgatstan, politikatudomny, logika, angol s egy afrikai nyelv). A jogi kari - ltalban ngyves - tanulmnyok az angolszsz tipusu L L . B . fokozat elnyershez vezetnek. A tanulmnyok tematikja kztt szerepel pl. a rmai jog, a dlafrikai jogrendszer, dlafrikai magnjog, kzjog, magnjog, bntetjog, kzigazgatsi jog, nemzetkzi jog, nemzetkzi magnjog, bantu jog, kereskedelmi s ipari jog, valamint az angolszsz tipusu jurisprudence is. Az oktats anyagnak meghatrozsban tbb vltozs trtnt - a legutbbi idkben egyr e erteljesebben kvetelik, hogy az oktats ne merljn ki a dlafrikai jog m e g i s mertetsben, hanem adjon trtneti szemlletet (rmai jog egysgben a ksbbi fejlds bemutatsval), a joganyagot t r s a d a l m i sszefggsben vizsglja (jurisprudence), s ne csak nemzeti szemlleten alapuljk (sszehasonlit jog). r d e k e s vons, hogy tbb egyetemen az sszehasonlit jogot mint a jurisprudence r s z t oktattk eddig. Jellemznek tekinthetjk, hogy a jogi oktats mdja megfelel a jogrendszer vegyes jellegnek: a ffoglalkozsok nem r e n d s z e r e z elmleti jellegek, de nem is csupn az amerikai e s e t - m d s z e r e n alapulnak. A dlafrikai jogi oktats mdszere taln az egybknt igen rugalmas e s e t - m d s z e r "kontinentlis" vltozatnak tekint -

144

heto, amely hasonlit ahhoz a mdszerhez, ahogy pl. az Egyeslt llamok kontinentlis jogrendszer llamban, Louisianaban a trvnyhozson alapul jogot oktatjk.

JEGYZETEK

1. TURPIN, C . C . , Legal Education in South Africa. Acta Juridica (Cape Town), 1958. 153-161. p.

145

C) A f r o - z s i a i

llamok

Egyiptom

Az Egyeslt Arab Kztrsasg autonm tartomnyt kpez Egyiptomban a felsfok jogi oktats rendje sok hasonlsgot mutat a francia jogi o k t a t s s a l . 1 A jogi kpzs az llami egyetemek jogi karn trtnik; e karokra a kzpfok oktatst s i k e r r e l elvgzett fiatalok nyernek felvtelt. Az oktats alapformja a jogi licencitus, amely ngy vig t a r t . Jellemzje, hogy a sajtos egyiptomi (a f r a n c i a jog ltal nagymrtkben szinezett) jogon kivl minden vben tartanak francia nyelv eladsokat a francia jog krbl is. A tanterv - 1954-es adatok alapjn - a kvetkez:

I. v bevezets a jog tanulmnyozsba ltalnos jogtrtnet rmai jog muzulmn jog (dologi statutum) alkotmnyjog politikai gazdasgtan tanits a magn- s a kzjog krbl (franciul)

n.

polgri jog (ktelmek) muzilmn jog (szemlyi statutum) bntetjog kzigazgatsi jog nemzetkzi jog politikai gazdasgtan s statisztika tanits a polgri s a bntetjog krbl (franciul)

149

m . v polgri jog (szerzdsek) muzulmn jog (Wakfs s rkls) kereskedelmi jog polgri s kereskedelmi e l j r s bntetjog (klns rsz) pnzgytudomny s pnzgyi trvnyhozs tanits a polgri jog s az e l j r s krbl (franciul)

IV. v polgri jog (javak s biztostkok) muzulmn jog (Oussoul s Fikh) kereskedelmi s tengeri jog a vgrehajts mdjai bngyi vizsglat nemzetkzi magnjog tanits a polgri s a kereskedelmi jog krbl (franciul)

Az oktats alapvet f o r m j t , az anyagot r e n d s z e r e s e n feldolgoz eladsokat minden trgybl kiegszti a gyakrolati foglalkozs, amelynek clja az, hogy a hallgatk vita formjban elmlytsk tudsukat. Minden trgybl vente ktelez vizsga van: az rsbeli vizsga az alaptpus, de vente hrom trgybl szbeli vizsgt is kell tenni. A jogi licencitussal rendelkez hallgatknak lehetsgk van egy vi tovbbi tanulmny sorn megszerezni a felsfok jogi tanulmnyi diplomt is. A f e l sfok diploma elnyershez szksges tanulmnyok m r lehetv teszik a szakosodst a magnjog, a kzjog, a politikai gazdasgtan vagy pedig a muzulmn jog tekintetben. A vlasztott szakbl a jellt hrom ktelez s egy vlasztott kiegszt trgyat hallgat, majd az egy v leteltvel ezekbl rsbeli s szbeli vizsgt tesz. A jogi doktor tudomnyos cimet az a jellt nyeri el, aki m e g s z e r z i a politikai gazdasgtani s mg valamilyen m s felsfok jogi diplomt, valamint s i k e r e sen megvd egy ltala ksztett, valamilyen tudomnyos problmt feldolgoz tzist.

150

JEGYZETEK

1. EISENMANN, Charles, L'enseignement suprieur des sciences sociales. Droit. P a r i s , UNESCO, 1954. 71., 7 6 . , 85., 90-91., 94., 106-107., 115. , 122. s 125. p.

151

Flp-szigetek

A Flp-szigeteken a jogi felsoktats m r tbb mint flvszzados mltra tekinthet vissza; a szigetek jogrendszernek s jogi oktatsnak alakulsra j e lents befolyst gyakorolt az Egyeslt llamok joga s jogi oktatsa. Iskolarendszere nem egysges - tbbfajta llami s magnintzmnyek k e retn bell valsul meg az a l a p - , a kzp- s a felsfok oktats e g y a r n t . 1 A fiatalok az alapfok oktatst kveten ngyves kzpfok kpzsben r szeslnek. Akik egyetemre kivnnak beiratkozni, azoknl a kzpfok oktats utols kt ve ltalnos elkszts az egyetemi tanulmnyokhoz. A leend jogszok a kzpfok oktats befejeztvel mg ngyves jogi elkszit (pre-law) kpzsben rszeslnek, s igy az egyetemi tanulmnyok megkezdse eltt m r rendelkeznek a B . A . vagy B.S. fokozattal. Az elkszit tanulmnyok sorn tanulnak angol s spanyol nyelvet, a ter-

mszettudomnyok s a matematika elemeit, filozfit, pszicholgit s logikt, trtnelmet, szociolgit s politikatudomnyt, valamint a politikai gazdasgtan alapelemeit. A hallgatk tlnyom tbbsge az esti rkban ltogatja az egyetemet, m e r t nappal dolgoznak. A ngyves egyetemi tanulmnyok anyaga a kvetkez:

152

I. v

1. flv: szemlyek s csaldi viszonyok (4) rmai jog (3) a Flp-szigetek polgri joga (3) bevezets a jogba (2) jogi bibliogrfia (1)

2. flv: ktelmek s szerzdsek (5) bntetjog (5) r m a i jog (2) jogtrtnet (1)

n.
1. flv: tulajdon (4) a szerzdsen kivli krokozs s a k r t r t s joga (3) kpviselet (2) munka- s ipari jog (2) adsvtel (2) biztosts (2) trvnyek s rtelmezsk (1)

v 2. flv

alkotmnyjog (3) hitelforgalom (3) kereskedelmi jog (3) bntet e l j r s (2) a t e r m s z e t i erforrsok joga (2) a polgri jogi t r s a s g (2)

in.
1. flv: polgri e l j r s (5) magnvllalatok (4) az rkls s lebonyoltsa (4) kzintzmnyek (2) brsgi gyakorlat (1)

v 2. flv:

kzigazgatsi s vlasztsi jog (3) bizonyits (3) szllits s kzszllitsi jog (2) jurisprudence (2) specilis eljrsok (2) adzs (2) jogi formk s a jogi okmnyszerkeszts (2)

153

IV.

1. flv: bntetjogi fellvizsglat (3) nemzetkzi jog (3) fldjogi jogcimek s aktusok (3) birsgi technika (2) nemzetkzi magnjog (2) trvnyszki orvostan (1) birsgi gyakorlat (1) tzis s jogi kutats (1) jogszi s birsgi etika (1)

2. flv: polgri jogi fellvizsglat (5) kereskedelmi jogi fellvizsglat (4) jogorvoslati fellvizsglat (4) kzjogi fellvizsglat (3) birsgi gyakorlat (1)

A tanulmnyok elvgzsvel a hallgatk az L L . B . (Bachelor of Laws) fokozatot nyerik el. Az egyes jogszi hivatsok betltshez az L L . B . fokozat elnyersn kivl ltalban megkvetelik az angolszsz orszgokban szoksos gyvdi szakvizsgk (Bar Examinations) lettelt is. Figyelemremlt, hogy az angolszsz befolyson kivl jelents mrtkben rezhet a kontinentlis jog hatsa i s a Flp-szigetek jogi oktatsban. A polgri jogot rint trgyakbl az eladsok a vonatkoz anyag r e n d s z e r e s kifejtst adjk a Polgri Trvnyknyv alapjn, br nagy mrtkben tmaszkodnak a F l p - s z i getek joggyakorlatra is. A birsgi gyakorlatokat a hallgatk ltalban nem a brsgokon tltik, hanem fiktiv biri eljrsokat jtszanak megadott tnylls alapjn. Jelents idt szentelnek az anyag beszlgets alapjn val feldolgozsra is.

JEGYZETEK

1. University of the East. Bulletin. School-year 1954-55. Manila. 161-170. p. , s Higher Education in the Philippines. Washington, U.S. Department of Health, Education, and Welfare - Office of Education, 1961. 4 8 . , 126. s 165. p. - Megjegyezzk, hogy 1960 utn tbb magnintzet lteslt, amelyek a Manilai Egyetem mellett mg nyjtanak jogi kpzst.

154

TOVBBI IRODALOM

SINCO, V.B. , Objectives of the New Curriculum of the College of Law. Philippne Law Journal, 1954. 29. kt. 307-311. p.

155

India

1947-ben, amikor India elnyerte fggetlensgt, a jogszi hivats s a jogi oktats krdse igen problematikus volt. A jog t r z s t a kzjog s a kzigazgatsi jog kpezte - azonban akkor a kzigazgats mg nem ignyelt kpzett jogszokat. Ma az Indiai Kztrsasg m r szles krben veszi ignybe jogszok segtsgt, ennek ellenre azonban - amint e r r e ksbb rmutatunk - a jogszi hivats s a jogi oktats gye mg mindig nincs kellkppen rendezve. Jogi kpzst az llami egyetemek jogi k a r a i s jogi college-ek nyjtanak. 1 A felvtelhez az intzmnyek tbbsge megkveteli valamilyen elzetes fokozat m e g s z e r z s t . A The Bombay Legal Education (Chagla) Committee 1949-ben ugy hatrozott, hogy a leend joghallgatknak elsknt meg kell szereznik az els fokozatot blcsszetbl vagy kereskedelembl, s ezt kveten mg egy vig jogi elkszt tanfolyamon (Law P r e l i m i n a r y Course) kell tanulniuk angol nyelvet, India t r s a d a l o m - , gazdasg- s alkotmnytrtnett, a trsadalmi intzmnyek trtnett, politikatudomnyokat s az alkotmnyjog elemeit. E hatrozat alapjn pl. a Bombay-i Egyetemre csak azok nyerhetnek joghallgatknt felvtelt, akik sikeresen elvgeztk a jogi elkszt tanfolyamot, vagy pedig megszereztk az e l s fokozatot blcsszetbl, kereskedelembl vagy pedig a termszettudomnyokbl.2 A jogi oktats idtartama kt-hrom v, s i k e r e s elvgzse az L L . B . f o kozat elnyerst jelenti.

156

A tanrend az egyes oktatsi intzmnyekben eltr, ezrt tbb, jellegzetes tanrendet szeretnnk bemutatni: az Allahabadi Egyetem jogi karn

I. v rmai jog szerzdsek szolgalmak s vtsgek bizonyts bntetjog s bntet e l j r s alkotmnyjog hindu jog

H. v polgri e l j r s mezgazdasgi jog tulajdontszlls t r s a s g i jog jurisprudence equity muzulmn jog nemzetkzi jog

a Calcuttai Egyetem jogi karn I. v jurisprudence rmai jog hindu vagy buddhista jog alkotmnyjog

H. v muzulmn jog s a szemlyek joga javak s az ingatlantulajdon angol jognak elvei rklsi jog szerzdsek s vtsgek

157

in.
vagyonjog fldtulajdon s elbirtokls equity bizonyts s polgri e l j r s bntetjog s bntet e l j r s

a Bombay-i Egyetem jogi karn I. v rmai jog s jurisprudence angol s indiai alkotmnyjog szerzdsek s vtsgek

H. v hindu jog muzulmn jog rklsi jog equity bizonyits s polgri e l j r s vagyonjog t r s a s g i - s csdjog

Szembetn, hogy a jogi oktatsi tervekben csak szigoran jogi trgyak szerepelnek, de ezek kzl sem oktatnak olyan trgyakat, mint pl. a kzigazgatsi vagy az adjog. Az oktats uralkod s szinte egyedli f o r m j a az anyagot r e n d s z e r e s e n feldolgoz, ex cathedra jelleg elads. Az eladsok tbbnyire verblis elemzsekr e korltozdnak, nem szentelnek figyelmet a gyakorlat problmira. A jogot tbbnyire statikusan fogjk fel s pozitivisztikus mdon trgyaljk, figyelmen kivl hagyva a trsadalmi-gazdasgi sszefggseket. Az oktats nyelve - ameddig a nyelvi problmk nem olddnak meg - az angol marad. Az oktatott trgyakbl minden hallgat kteles vizsgt tenni. A vizsgk nem egyetemi, hanem kls bizottsg eltt folynak - igy az oktat szerepe az elads

megtartsval vgetr. A vizsgkon a hallgatknak nem kell problmkat megolda158

niuk, hanem inkbb a tipikuss vl vizsgakrdsekre kell a tipikus s sztereotip vlaszt megadniuk. gy a felkszls gyakorlatilag mechanikus memorizlst jelent. ltalban a hallgatk 50-70%-a sikertelenl kisrli meg a vizsgt, de sajtos mdon ez a krlmny sem kpes a felkszls sznvonalnak e m e l s r e . Az L L . B . fokozattal rendelkez fiatalok egy ves gyvdi gyakorlaton v e s z nek r s z t , majd ezt kveten gyvdi szakvizsgt (Bar Council's Advocates Examination) tesznek le. A vgzett jogszoknak lehetsgk van tovbbi tanulmnyokat az un. postgraduate fokozatok elnyerse rdekben folytatni. Igen kevesen tanulnak tovbb, de ltalban nagy rdekldssel s odaadssal; itt m r a legjobb jogszok kpezik ket, akik igen magas vizsgakvetelmnyeket lltanak hallgatk el, ugy, hogy a jelltek tbbsge itt is csak ismtelten tudja s i k e r r e l letenni vizsgit. Mind az LL. M. , mind pedig au LL. D. fokozat elnyerst megelz tanulmnyok kt vig tartanak.

Az indiai jogi kpzs elhanyagoltsgrt nagymrtkben az az igen elterjedt szemllet felels, amelyet von Mehren a kvetkez szavakkal fogalmazott meg:

"A trsadalmat a politikus, a kzgazdsz s a mrnk alkotja ujj - a jogsz csak a mechanizmus olyan manipultornak vagy fixtornak tekinthet, aki s e m milyen mdon nem kpes a r r a , hogy a trsadalom alapvet rtkeit s mintit 3 kpviselje." Ebbl kvetkezen a jogszok p r e s z t i z s e igen kicsi, jvedelmk

alacsony, s nehz munkakrlmnyeik nem teszik lehetv a szakosodst. Jogi oktat brki lehet L L . B . fokozattal s legalbb t vi gyakorlattal, de a jvedelmi viszonyok miatt a kevsb j kvalits jogszok mennek oktatnak. A hivatsos oktatk eladsi ktelezettsge heti 15-18 ra, igy kevs idejk marad nkpzsre s tudomnyos kutatsra. Ilyen krlmnyek kztt az egyetemi oktatk tbbsge csak flllsban vllalja az oktatst. Klfldi oktatk csak Calcuttban mkdnek, az un. Tagore Lectures keretben. A jogszok trsadalmi megbecslsnek hinya rnyomja blyegt a jogi tanulmnyok sznvonalra is. Jellemz, hogy a hallgatk tbbsge llsban van, s csak kzvetlenl a vizsgk eltt kszlnek. Nagyrszk a jogi tanulmnyokat csak ltalnos studiumnak t a r t j a s nem szakkpzsnek: a hallgatk 75%-a az iparban,
159

kereskedelemben vagy politikai intzmnyeknl helyezkedik el, s csak a maradk 25% teszi le az gyvdi szakvizsgt.

A ktet sszelltst kveten rtesltnk az indiai gyvdi Tancs (Bar Council of India) 40/1967. szm, a jogi kpzs megjtst s egysgestst 4 clz hatrozatrl. A hatrozat ajnlja, hogy az gyvdi gyakorlat s szakvizsga lettelt csak a jogi karokon, hrom ves kpzs sorn gradult fiataloknak tegyk lehetv. Az oktatsi anyag tekintetben a kvetkez tematikt ajnlja: ktelez trgyak: India jog- s alkotmnytrtnete szerzdsek szerzdsen kivli krokozs csaldjog (belertve a hindu s mohamedn jogot) bntettek s e l j r s India alkotmnyjoga tulajdonjog bizonyts jogelmlet (jurisprudence s sszehasonlit jog) polgri s dntbrsgi e l j r s

4-6 vlaszthat trgy az albbiak kzl: kzigazgatsi jog equity nemzetkzi jog t r s a s g i jog munkajog adzs nemzetkzi szervezet csdjog az egyttmkds joga s a k e r e s kedelmi tevkenysg ellenrzse katonai jog biztosts t r u s t s s m s fiducirius ktelmek vdjegy- s tallmnyi jog nemzetkzi gazdasgi jog kriminolgia s a bntetgyi igazgats a trvnyek s a trvnyhozsi elvek rtelmezse jogorvoslatok nemzetkzi magnjog

A hatrozat tovbbi rszben mg ajnlja, hogy a hallgatk a hrom v sorn hat hnapot brsgoknl s e l j r s i okmnyok szerkesztsvel tltsenek, legalbb minden v vgn legyen egy vizsgaidszak, az egyetemek az eladsokon
160

kivl alkalmazzk mg az e s e t - m d s z e r t , az angol kollgiumi mdszert, valamint a jogi oktats m s modern eszkzeit, s vgl, hogy a hivatsos oktatk rendelkezzenek az L L . M . fokozattal, a flids oktatk pedig legalbb t ves gyvdi gyakorlattal.

JEGYZETEK

1. EISENMANN, Charles, L'enseignement suprieur des sciences sociales. P a r i s , UNESCO, 1954. 74., 82., 85., 96., 99., 110-114., 122. s 124. p . ; BHAVNANI, J . K . , Legal Education in India. Journal of the Indian Law Institute, 1962. 2. 172-188. p. s von MEHREN, Arthur Taylor, Law and Legal Education in India: Some Observations. Harvard Law Review, 1965. 6. 1183-1188. P2. A jogi elkszt tanfolyamnak gyakorlatilag igen kicsi a jelentsge: a joghallgatknak ltalban csak 5%-a kerl a Bombay-i Egyetemre az elkszt tanfolyam elvgzsvel; tbbsgk egyetemi els fokozattal lesz joghallgat 3. Von Mehren, 1184. p. 4. Kzli: The Madras Law Journal, 1967. 132. kt. 11-12. March,

i-n. p.

TOVBBI IRODALOM

ALEXANDROWICH, C . H . , Legal Education. In: The Teaching of the Social Sciences in India. P a r i s , UNESCO, 1956. VHI. f e j . 187-197. p . ; AGGARWAL, A. P. , Legal Education in India. Journal of Legal Education, 1959. 12. kt. 231-248. p. ; MECHTA, K.R. , Young Lawyer. A Critical Survey of the Syllabi for the
9

B a c h e l o r ' s Degree in Indian Universities. Journal of the Indian Law T e a c h e r s ' Association, 1959. 2. kt. december, 58 s a kv. p . ;

161

RICE, W.G. , A Quick Look at Legal Education in Pakistan and India. Journal of Legal Education, 1959. 11. kt. 364-366. p . ; GOPALAKRISHNAN, P . , Approach to Problem of Legal Education in India. The Madras Law Journal, 1960. January, 13 s a kv. p.

162

Izrael

Izrael llam jognak alakulsra nagymrtkben az angol common law nyomja r blyegt, de korntsem ez az egyedli hats. B r 1957-ben hivatalosan e l fogadtk a precedensek ktelez elvt, rezhet a kontinentlis jogok befolysa is az izraeli jog f e j l d s r e . 1 Az izraeli jogszkpzsnek azt a feladatot kell megoldania, hogy olyan jogi szakembereket neveljen, akik majd kpesek lesznek az elkvetkezend vek sorn megalkotni Izrael s a j t , nll jogrendszert. Az irzaeli jogszsg nagy r s z e mg angol kpzs, s ez a krlmny is indokolja, hogy a common law - b r m r nem ratione imperii, hanem inkbb imperio rationis - mg mindig rezteti hatst. Hogy ezt kikszbljk, a hallgatkat eleve az sszehasonlt szemlletre oktatjk, hogy egyenlkppen tudjk rtkelni a jelenlegi jogrendszerek minden f e l h a s z nlhat elnyt. A jeruzslemi Hber Egyetem jogi karn az oktats ngy ves idtartam. Az oktatott trgyak kztt szerepel az alkotmnyjog, a politikatudomny, a k r i m i nolgia, a polgri jog s polgri e l j r s , a bntetjog s bntet e l j r s , a kzigazgatsi jog, a nemzetkzi jog s a nemzetkzi magnjog. A common law hatsa rezhet abban, hogy pl. a polgri jogot nem egszben, hanem rszben az angolszsz jognak megfelel tagolsban oktatjk, s az is, hogy ltalnos elmletknt nem jogfilozfit vagy jogelmletet, hanem jurisprudence-t adnak el. Viszont s a jtosan izraeli az, hogy mind a ngy vnek ktelez trgya a talmud jog. A talmud jogon kivl nagy fontossgot tulajdontanak az angolszsz, a kontinentlis s az iszlm jogrendszerek alapjai oktatsnak is, amit rszben kln studiumknt, r s z ben pedig az egyes joggakon bell trgyalnak. A vgzett hallgatk meghatrozott idn keresztl joggyakorlatot folytatnak, s csak az ezt kvet vizsga utn helyezkedhetnek el jogszi llsokban. 163

JEGYZETEK

1. BENTWICH, Norman, The Legal System of I s r a e l . The International and Comparative Law Quarterly, 1964. 1. 241-255. p.

TOVBBI IRODALOM

JACOBSON, D. , Continuing Education of the Legal Profession. Israel. International B a r Association. Conference Report (USA), 1960. January, 74 s a kv. p.

164

Japn

A Japnban foly jogi kpzs - Japn jogrendszerhez hasonlan - igen sszetett: angolszsz, kontinentlis s sajtosan japn elemek egyarnt rvnyeslnek benne. Mint i s m e r e t e s , a n . vilghbor utn az Egyeslt llamok jogrendszere egyre inkbb nagyobb hatst gyakorol Japn jognak alakulsra, azonban a jogi oktats japn rendjt inkbb az angol oktatsi rendhez hasonlthatnnk, amelyben az egyetemi kpzs csak egy, de nem kizrlagos elfelttelt alkotja a t u l a j donkppeni professzionlis jogi k p z s n e k . 1 Japnban minden fiatal s z m r a ktelez a hat ves alapfok s a hrom ves kzpfok oktatsban val rszvtel. A tovbbtanulni kivnk s z m r a ezt kveti a hromves un. felsfok, majd a ngy ves egyetemi kpzs. Igen nagy slyt fektetnek az ltalnos mveltsg s az ltalnos ismeretek e l s a j t t s r a , amit az is bizonyt, hogy a ngy egyetemi vnek legalbb a felt szintn ltalnos kulturlis oktats foglalja el (az egyetemi tanulmnyok els vt az un. bevezet v kpezi, s ezt mg fl vtl kt vig t e r j e d un. kulturlis kpzs kveti). Az egyetemek jogi k a r a m a tulajdonkppeni szakkpzsre ltalban kt s fl v jut. Ez a szakkpzs magban foglalja politikatudomnyi, kzigazgatsi, kzgazdasgi s jogi ismeretek nyjtst egyarnt. Maga a szk rtelemben vett jogi kpzs nem trekszik tbbre, mint hogy a hallgatt m e g i s m e r t e s s e a jog ltalnos elveivel: Japnban hat trvnyknyv van, s az egyetemeken csupn csak ezt oktatjk (alkotmny, polgri trvnyknyv, bntet trvnyknyv, kereskedelmi trvnyknyv, a polgri e l j r s trvnyknyve s a bntet e l j r s trvnyknyve). Az oktats alapvet f o r m j a az elads, amely r e n d s z e r e s formban bemutatja e trvnyknyvek ltalnos elveit - a joggyakorlat problmira igen kevs figyelmet szentelnek. A vizsgk i r s - s szbeli rszbl llanak: az rsbeli trgya egy el165

mleti krds esszisztikus feldolgozsa, amelyet csak ritkn egsztenek ki egy konkrt jogeset elemzsvel. Ebbl a rvid jellemzsbl i s nyilvnval, hogy az egyetemi jogi oktats nem lthatja el a jogi hivatsra val nevels funkcijt: alapvet clja nem is ez, hanem lnyegben a kzpfok jogi kpzs. Az egyetemi jogi tanulmnyok a leend jogszok s z m r a csak az eltanulmnyok egy f a j t j t kpezik, s csak azok tekintik az egyetemmel befejezettnek jogi tanulmnyaikat, akik olyan l l s r a plyznak, amely csak ltalnos ismereteket felttelez a jogrl (kzigazgatsi s egyes i p a r i kereskedelmi plyk). Azok s z m r a , akik jogi plyn kivnnak elhelyezkedni, a Japn Legfelsbb Birsg felgyelete alatt mkd Jogi Oktatsi s Kutatsi Intzet nyjt ktves szakkpzst. Az Intzet hallgatja - joggyakornok - az lehet, aki valamely japn egyetem jogi karn elvgezte tanulmnyait vagy pedig ennek hinyban leteszi az un. els orszgos jogi vizsgt, amelyen ltalnos kulturlis i s m e r e t e i r l s kpes2

sgeirl kell szmot adnia.

A joggyakornokokat mg nem tekintik kzhivatalno-

koknak, de helyzetkre jellemz, hogy a kormnytl fizetsben rszeslnek, s keresetk hozzvetlegesen annyi, mint az egyetemet vgzett jonnan kinevezett kzhivatalnokok. Oktatik nem egyetemi oktatk, hanem tbb vtizedes gyakorlatai rendelkez kiemelked jogszok. A ktves kpzs els s utols ngy hnapjban a gyakornokok eladsokat hallgatnak. Az eladsok fellelik valamennyi jogg legjelentsebb krdseit. Elfordul, hogy ugyanazt a krdscsoportot tbb elads i s trgyalja, s mindegyik elad elssorban a sajt - biri, gyszi vagy gyvdi - nzpontjbl tekintve fejti ki azokat. Nagymrtkben hasznostjk az audio-vizulis oktatsi f o r m a elnyeit is (biri e l j r s o k r l kszlt filmek vettse, a hallgatk ltal fiktv e l j r sok lefolytatsa, s t b . ) . Egyes eladsok a krds elemzst sszekapcsoljk a kormnyzati e l j r s , kzgazdasgtan, trtnelem vagy ppen az irodalom krbl vett problmk elemzsvel. Az eladsok ngy-ngy hnapos idszaka kztt a gyakornokok ngy-ngy hnapot tltenek el polgri s bntetjogi igazsgszolgltatsi szerveknl, gyszsgeken s gyvdsgeken, ahol mindegyik gyakornok ngy hnapot dolgozik egy jogsz mellett. Az Intzetben foly kpzs a polgri jog e l s a j t t s r a helyezi a fhangsulyt. Az egsz kpzsi id egyharmadt e l j r s i
166

aktusok szerkesztse (s megbeszlse), egyharmadt problmk megvitatsa s szeminriumok foglaljk el, s csak egyharmadnyi id jut elmleti jelleg foglalkozsra. Az intzeti tanulmnyok befejeztvel a gyakornokok zrvizsgt, un. m s o dik ors. gos jogi vizsgt tesznek. A zrvizsga rsbeli rsznek trgya valamilyen jogi okmny s z e r k e s z t s e s elemzse, szbeli rsznek trgya pedig egy elmleti vagy ms ltalnos jelleg k r d s . A zrvizsgt sikeresen letett gyakornokok segdbirk vagy helyettes gyszek ill. gyvdek lesznek: a jogszi plyn val elhelyezkedskhz ill. tovbbi " 3 ellpskhz a zrvizsga utn tovbbi szakvizsga m r nem szksges.

JEGYZETEK

1. ABE, Hakaru, Education of the Legal Profession in Japan. 153-169. p. s HATTORI, Takaaki, The Legal Profession in Japan: Its Historical Development and P r e s e n t State. 133. p. Mindkett az Arthur Taylor von Mehren ltal s z e r k e s z tett tanulmnyktetben: Law in Japan. The Legal Order in a Changing Society. Cambridge (Mass.), Harvard University P r e s s , 1963. 2. Maguk a japnok az egyetemi jogi kpzst graduate, az intzeti kpzst pedig postgraduate fokozatnak nevezik, ugyanakkor azonban megjegyzik, hogy a j a pn egyetemi jogi kpzs kevsb az amerikai law school-ban foly kpzshez, mint inkbb az amerikai undergraduate politikatudomnyi oktatshoz hasonlthat. 1959-ben a japn jogi karokon (sszesen 36 jogi kar van) 13 000 f gradult, ezek kzl azonban csak 200-300 f i a t a l tanul tovbb az Intzetben, tbbsgk a kormnyzatban s az zleti letben helyezkedik el. Gyakorlatilag a gyakornokok tlnyom tbbsge az egyetemet elvgzett fiatalokbl kerl ki (1960-ban pl. zrvizsgra 8000-en jelentkeztek, s ezek kztt csak 50 olyan gyakornok volt, aki nem jrt egyetemre, hanem az els vizsga lettelvel kerlt az Intzetbe). 3. A segdbir (assistant judge) korltozott biri jogkrrel rendelkezik, nllan nem dnthet, a jrsbrsgnak azonban tagja lehet. A segdbir kinevezhet a Summary Court (az angolszsz bkebirkhoz hasonl, kisebb jelentsg
167

polgri s bntet gyekben tlkez brsg) birjv ill. tiz vi segdbirskods utn teljesjogu birv. A legfelsbb birsg birjv csak legalbb 20 vi biri stb. gyakorlattal rendelkez jogsz nevezhet ki.

TOVBBI IRODALOM

WOODRUFF, J . S . , The Japanese Lawyer. Nebraska Law Review, 1956. 35. kt. 429-456. p . ; GELLHORN, Walter, Impressions of Japanese Legal Training. Columbia Law Review, 1958. 1239-1251. p . ; MATSUDA, J i r o , The Japanese Legal Training and R e s e a r c h Institute. The American Journal of Comparative Law, 1958. 7. kt. 366-379. p. - The Journal of Indian Law Institute, 1959. 1. kt. 269-272. p. - The Burma Law Institute Journal, 1959. 1. kt. 162-170. p . ; CAVANAUGH, J . J . , The Profession Abroad: A Glance at Japanese Legal Education. American B a r Association Journal, 1959. 62-64. p . ; MATSUDA, J i r o , Japanese Legal Training and Research Institute. Journal of the Indian Law T e a c h e r s ' Association, 1959. december, 33 s a kv. p . ; KOMATSU, M . , Legal Training P r o g r a m of the Legal Training and Research Institute in Japan. F a r Eastern Law Review (Flp-szigetek), 1963. m j u s , 480 s a kv. p.

168

Libanon

A Libanoni Kztrsasgban a Beyrouth-i Egyetem jogi karn trtnik jogszkpzs. A jogi oktats r e n d s z e r e a francia mintn pl fel, st, az oktati testlet jelents r s z t is francia jogszok kpezik. * A jogi karon a hallgatknak mdjukban ll megszerezni a francia vagy a libanoni licencitust egyarnt. A francia jogi licencitus rendje lnyegben azonos a franciaorszgi jogi licencitussal. A hallgatk tbbsge azonban m e g s z e r z i a libanoni licencitust is: gyakorlatilag elszr elvgzik ngy v sorn a francia licencitust, majd egy vi specilis tanulmnnyal s a megfelel vizsgkkal elnyerik a libanoni licencitust is. Ez alatt az egy v alatt a hallgatk a kvetkez t r gyakat tanuljk:

Libanon s az oszmn birodalom jognak s kzjogi intzmnyeinek t r t nete muzulmn jog szemlyi statutum s a Wakfs libanoni ktelmi jog libanoni polgri e l j r s libanoni kzjog s kzigazgatsi jog libanoni pnzgyi gazdasgtan s pnzgyi jog libanoni fldtulajdon libanoni bntetjog s bntet e l j r s birsgi gyakorlat

A francia rendszerhez hasonlan a r e n d s z e r e s eladsokat Libanonban is kiegszitik ktelez gyakorlati foglalkozsok. A libanoni jogi licencitus a jogszi hivatsok tbbsghez elegend; a jogi doktortus r e n d s z e r e szintn a francia mintn pl fel, s ahhoz hasonlan tudomnyos cimet kpez.
169

JEGYZETEK

1. EISENMANN, Charles, L'enseignement suprieur des sciences sociales. P a r i s , UNESCO, 1954. 71., 82-83., 9 2 . , 96., 111. s 115. p.

170

Szad-Arbia

A Szaud-Arbiai Kirlysg jogrendszere az iszlm (Shari'a) jogrendszerek csoportjba tartozik. E r e n d s z e r e k r e jellemzen azt a sajtossgot mutatja fel, hogy mind az igazsgszolgltatsban, mind a kzigazgatsban csak igen kevs kpzett jogszt foglalkoztatnak, s ez a sajtossg indokolja azt is, hogy mint jellemz pldt, Szad-Arbia jogi oktatsnak krdseit is rviden ttekintsk. 1 Az igazsgszolgltats tekintetben csak a kereskedelmi birsgoknl s az un. Srelmi Tancsnl (a legfelsbb birsg funkciit ellt biri testlet) foglalkoztatnak jogilag kpzett szakembereket. A polgri jogi gyekben tlkez un. S h a r i ' a birsgoknl biri funkcikat ellthat pl. olyan jogi kpzsben nem r s z e slt szemly is, akit a helyi kdi javasol, s aki egy szakbizottsg eltt ltalnos jelleg vizsgt tesz. A bntetgyekben als fokon a kdik dntenek - itt mg szakkpzett vdre sincs szksg, m e r t szably szerint a vdlott maga vdi magt. A kormnyzat foglalkoztat jogi tancsadkat, de ezek tbbnyire klfldiek. Azt a csekly ignyt, amelyet a S h a r i ' a rendszer tmaszt a jogi szakkpzssel szemben, a kzpiskolai tanulmnyok folyamn lnyegben ki lehet elgteni. A helyi jogszkpzst t olyan kzpfok iskola ltja el, amelynek az oktatsi szintje nem r i el mg az amerikai college-ok mlysgt sem. Ezeken az iskolkon 40 oktat tanit, s vente hozzvetlegesen tven hallgat vgez, akiknek csak egyrsze tud jogszinak tekintett llsban elhelyezkedni. Ez a kpzs alapveten gyakorlati, s igy tovbbi szakvizsgra sincs szksg.

JEGYZETEK 1. SHAMMA, Samir, Law and Lawyers in Saudi Arabia. The International and Comparative Law Quarterly, 1965. 3. 1038-1039 p.
171

jonnan felszabadult afrikai llamok

Azok az afrikai llamok, amelyek fggetlensgket csak az utbbi vek sorn nyertk el s igy csak a kzelmltban lphettek az nll llampits t j r a , igen nehz, bonyolult s rvid id alatt meg nem oldhat feladat eltt llnak: ki kell pitenik sajt jogrendszereiket, s ennek rdekben ki kell dolgozniuk a jogi oktats olyan rendjt, amely kpes lesz e feladatok v g r e h a j t s r a alkalmas fiatal jogsznemzedket kikpezni. Ezeknek az llamoknak a jogrendszere m r a gyarmati vek sorn is igen sszetett volt, s ez az sszetettsg felszabadulsukat kveten mg csak fokozdott: jogrendszerket m r nem csupn a rszben kodifilt t r z s i jog s a terlet sajtossgaihoz tbb-kevsb alkalmazott angolszsz vagy kontinentlis jog (az u r a l m a t gyakorl llam joga) alkotjk, hanem ezekhez jrul mg az nllv lett llamok sajt jogalkotsa i s , ami az esetek tbbsgben ismt angolszsz vagy kontinentlis hatsokat mutat. Amikor ezek az llamok elnyertk fggetlensgket, tbbnyire csak igen kis szmban rendelkeztek kpzett afrikai jogszokkal, Ezek a jogszok is a g y a r matost llam egyetemein vgeztek, s ha most m r elrtek a fejlds azon fokr a , hogy megszervezhettk sajt jogi oktatsi intzmnyeiket, ez mg nem jelenthetett gykeres vltozst: megfelel szakemberek hinyban az oktatk jelents r s z e klfldi m a r a d t . A jogi kpzs tekintetben a fiatal afrikai llamok trekvse a r r a irnyul, hogy ltrehozzk nll oktatsi intzmnyeiket, afrikai oktatkkal, akik e l s s o r ban a sajtos afrikai jogi problmk megoldsra kszitik el hallgatikat, s hogy ezltal kikszbljk az idegen s szmukra nem kivnatos behatsokat. Ameddig

172

azonban ezek a tervek nem vlnak valra, gondoskodniuk kell a r r l is, hogy klfldn vgzett jogszaikat sajtos tkpz tanfolyamokon megismertessk a hazai jogfejlds krdseivel. Az albbiakban bemutatjuk rviden nhny fiatal afrikai llam jogi oktatsnak helyzett: elsknt az angol-amerikai befolys alatt ll llamokat trgyaljuk, majd pedig a Malgas Kztrsasgot, amelynek jogrendszerre s jogi oktatsi r e n d j r e a francia-kontinentlis minta gyakorol dnt befolyst.

A G HAN AI K Z T R S A S G B A N

m r tbb irnyban folyik jogi

kpzs, a helyi szksgleteknek megfelelen. 1958-ban jogszablyt hoztak a r r l , hogy az jonnan ltesitett Ghana School of Law feladata lesz a helyi birsgok brinak kikpzse, akik majd felvltjk az eddigi, jogilag nem kpzett, de biri funkcit ellt un. bennszltt birkat. A kpzs idtartama egy v, s lnyegben nem t e r j e d ki m s r a , mint a modern krlmnyekhez s szksgletekhez alkalmazott helyi trzsi szoksjog s szoksjogi e l j r s oktatsra. A jogi hivatsrl szl 1960-as trvny szerint a Ghana School of Law a jogi oktats feletti felgyeletet ellt un. General Legal Council keretbe tartozik. 1962 ta a Law School a helyi gyvdkpzst is elltja. Szintn a kzelmltban hoztk ltre az University College of Ghana k e r e t ben a jogi k a r t , amelynek mindezideig elssrend feladata, hogy hallgatit felksztse a londoni egyetem L L . B . fokozat vizsgira. Trekvs volt abban az irny-

ban, hogy az L L . B . fokozattal rendelkez, magasan kpzett hallgatk is jogi hivatsuk gyakorlsnak megkezdse eltt ktelesek legyenek szakvizsgt tenni ghanai jogbl a Ghana School of Law eltt. A tovbbi fejlds lehetv ttele rdekben m r 1959-ben eldntttk, hogy az Un iversity College keretben megindtanak egy t ves s az L L . B . fokozathoz vezet tanfolyamot, amelynek els ngy vben politikatudomnyt, az tdik, a "gyakorlati" vben pedig elssorban kzjogi trgyakat oktatnnak. 1

A LIBRIAI

KZTRSASGBAN

m r ltrehoztak egy law schoolt,

amelyen hrom ves idtartamban tbbnyire munkaviszonyban ll fiatalokat oktatnak, azonban a fiatal libriaiak tbbsge mg az Egyeslt llamokban vgzi jogi tanulmnyait.
2

173

A KENYAI

KZTRSASGBAN

a Nairobi Law School keretben

kpezik m r vek ta a fiatal jogszokat. A kpzs kt vig t a r t , az oktats anyagt az 1963-as gyvdi Felvteli Szablyzat llapitja meg:

I. v szmvitel Kenya jogrendszere s alkotmnyjoga szerzdsek bntetjog s bntet' e l j r s csaldjog rkls a szerzdsen kivli krokozs joga

II. v polgri e l j r s kereskedelmi jog t r s a s g i jog s a kereskedelmi t r s a s g equity bizonyits s a jogi okmnyok s z e r k e s z t s e s r t e l m e z s e fldjog s a tulaj dontruhz s joga jogszi etika gyakorlatok

Mivel a jogi oktats eleve az gyvdkpzs szolglatban ll, a hallgatk 3 nak a law school elvgzse utn tovbbi szakvizsgt m r nem kell tennik.

A NIGRIAI

LLAMSZVETSGBEN

m r 1959 ta ngy egye-

temen trtnik jogi kpzs. Trekvsk a r r a irnyul, hogy az egyetemek ngy v sorn L L . B . fokozatot adjanak. Az egyetem bizonyos mrtkig a jogi elkpzs feladatait is elltja, igy pl. az els ven francia nyelvet, biolgit, a tudomnyba s a technolgiba val bevezetst i s oktatnak. Abban a trekvsben, hogy e l s z a kadva az angol pldtl nll s trsadalomtudomnyilag is kpzett, a nigriai jog kialaktsra alkalmas jogszokat neveljenek ki, szksgesnek lttk azt is, hogy minden jogi k a r t (college of law) az egyetemek trsadalomtudomnyi tagozata keretben helyezzenek el, s a hallgatkat m e g i s m e r t e s s k - szintn az els vben - az ltalnos afrikai problmkkal. Ezrt az e l s v keretben az ltalnos
174

trgyakon fell oktatnak mg afrikai trtnelmet s kulturt, Nyugat-Afrika kzgazdasgi intzmnyeit, valamint Nigria trsadalmi, politikai s gazdasgi intzmnyei cim trgyat. Az utols hrom v anyaga rszben angol jog, de nagyobbrszt helyi jog (pl. afrikai szoksjog, iszlm jog, nigriai trzsi jogok, stb.). Az oktatsra j e l l e m z, hogy szinte teljesen felhagytak az angol-amerikai analitikus pozitivista mds z e r r e l , s inkbb a trsadalmi fejlds, az rtkels k r d s e i r e helyezik a hangslyt. Problmt jelent, hogy mi mdon csoportostsk az igen sszetett joganyagot (trzsenknt eltr szoksjog, angolszsz s iszlm hats jogok, nll jogalkots). Az egyetemek mellett rvidtett kpzst nyjt a Nigerian Law School, mely egyrszrl tkpzst nyjt a klfldn vgzett hallgatknak, m s r s z r l pedig minden elzetes vgzettsg nlkli nigriai fiatalokat kszit el egy v folyamn rr 4 kisebb jelentsg jogszi hivatsokra.

R H O D Z IA

mg nem rendelkezik nll jogi oktatsi intzmnnyel - e z van - ; azt tervezik, hogy a Salisbury
5

idszerint mg kpzett jogsza is alig

University College keretben ltestenek egy jogi k a r t . SIERRA LEONE viszonylag kis szm jogszt mg szintn Angliban

oktatjk. A Fourah Bay University kzgazdasgi karn ugyan oktatnak jogi t r g y a kat, de elssorban a kzgazdasgtan sajt problematikjt rinten. Terv szerint ugyanezen az egyetemen ltestennek jogi k a r t .
6

a felsfok jogi kpzs - angol mintra - a Khartoum 7 University jogi karn trtnik.

SZUDNBAN

A TANZNIAI

EGYESLT

KZTRSASGBAN

a jogszkp-

zs m r tbb v ta a University College of Dar-es-Salaam keretben trtnik. Elszr a kpzs t a r t a m a egy v volt, majd sorozatos reformokat hajtottak vgre. A korbbi Brit Kelet-Afrikban (amely Kenyt, Tanganyikt s Ugandt egyesitette) ugy terveztk, hogy a D a r - e s - S a l a a m - i k a r clja az "akadmikus" jogi oktats lesz, mig a Nairobi-i k a r csak "gyakorlati" kpzst fog nyjtani, azonban idkz175

ben az llamszvetsg felbomlott, Tanganyika pedig Zanzibrral egyeslt s ltrejtt az uj Tanznia, azzal az uj feladattal, hogy az elmleti s gyakorlati kpzst egyest uj jogi oktatsi rendet hozzon l t r e . Megreformltk a korbbi, az angol L L . B . mintra felptett oktatsi r e n det (az els kt vben ktelez trgyak, a harmadikban ngy vlasztott trgy), s 1964-tl kezdve a kvetkez tanterv szerint oktatnak:

I. v k e l e t - a f r i k a i alkotmnyok s jogrendszerek szerzdsek bntetjog bntet e l j r s (flves) jogi mdszerek (flves

H. v szerzdsen kivli krokozs fldjog kzigazgatsi jog s vagy egyves (A), vagy pedig kt flves (B) A: nemzetkzi jog iszlm jog kereskedelmi jog

trgy: B:

kriminolgia s pnolgia kontinentlis jogrendszerek munkajog kereskedelmi jog

l . v polgri e l j r s bizonyits s vagy hrom egyves (C), vagy pedig ngy flves (D) trgy, amelyet a hallgat a msodik v sorn mg nem tanult:

176

C: nemzetkzi jog csaldjog kereskedelmi jog rkls s t r u s t s egyeslsi jog nemzetkzi magnjog jurisprudence alkotmnyjog iszlm jog

D: kriminolgia s pnolgia munkajog kontinentlis jogrendszerek a termszeti erforrsok joga a klkereskedelem s a klfldi beruhzsok jogi problmi szmvitel adjog iszlm jog nemzetkzi magnjog jurisprudence alkotmnyjog kereskedelmi jog

Szembetn, hogy az egsz- s flves trgyak rvn a tanzniai jogi oktatsi rendszer lehetsget ad elmlylt szakosodsra s minden jogterleten az alapkpzettsg e l s a j t t s r a egyarnt. Abbl a clbl, hogy az angol minttl val elszakadst a tanzniai jogi oktats az egyetemi fokozat megjellsben is k i f e j e z s r e juttassa, az L L . B . fokozat diplomkat a D a r - e s - S a l a a m - i karon (E. A.), teht East Africa megjellssel adomnyozzk.
g

UGANDBAN

az Entebbe Law School nyjt kpzst - mindssze hat

hnapos idtartam alatt - a leend gyvdek s kzigazgatsi tisztviselk s z m 9 ra.

A Francia Kzssgbe tartoz

MALGAS

KZTRSASGBAN

jogi oktats a francia licencitus r e n d j r e pl fel. A kt oktatsi r e n d s z e r hasonlsgra jellemz, hogy a Madagaszkrban szerzett jogi vgzettsgnek szmit Franciaorszgban is. Az oktats nyelve f r a n c i a , s m r itt is ltrehoztk a biri ill. a kzigazgatsi llsok elnyershez a jogi licencituson felli szakkpzst nyjt intzeteket (Institut d ' E t u d e s judiciaires s az Ecole national d' Administration).
177

Mivel a madagaszkri jogfejlds a francia jognak elssorban csak magnjogi s kereskedelmi jogi elemeit recipilta, ezekbl a trgyakbl az oktats anyaga i s lnyegben azonos a francival. A rmai jogot azonban nem oktatjk. A kzjogi jelleg trgyak oktatsban sszehasonlit szemllet rvnyesl, hasonlkppen a politikai gazdasgtan trgyalsban is. Kln trgyknt oktatnak t e r m s z e t e s e n a madagaszkri jogra sajtos diszciplnkat, pl. a malgas kzjog intzmnyek t r tnett, az egyttmkds jogt, a madagaszkri mezgazdasgi jogot, a madagaszkri kzgazdasgtan elemeit, s t b . 1 0

JEGYZETEK

1. PAUL, J a m e s C . N . , Legal Education in English-Speaking Africa. Journal of Legal Education, 1962. 2. 191. s 196. p. s ELIAS, T. Olawale, Ghana and S i e r r a Leone. (The British Commonwealth. The Development of Its Laws and Contitutions. V o l . X . ) London, Stevens. 1962. 142-146. p. - A ghanaiak vilgosan llst foglaltak amellett, hogy jogi oktatsuknak nemcsak az angol s a s a j tos ghanai elemekkel kell megismertetnik hallgatikat, hanem ltalban - minden j o g r e n d s z e r r e tekintettel - sszehasonlit szemlletre kell nevelnik ket, legalbbis addig, ameddig nem alakul ki egy valdi s jl funkcionl ghanai jog. 2. PAUL, 191. p. 3. PAUL, 192. p. s TWINING, William, Legal Education Within East

Africa. In: British Institute of International and Comparative Law. Commonwealth Law Series, No. 5: East African Law Today. London, 1966. 150. p. 4. PAUL. 191. p. s MILNER, Alan, Legal Education and Training in Nigeria. Journal of Legal Education, 1965. 3. 288-302. p. 5. PAUL, 192. p. 6. PAUL, 191. p. 7. PAUL, 192. p. 8. PAUL, 192. p. s TWINING, 116., 131-132. s 136-138. p. 9. A kzlt adatrt Ersi Gyula akadmikusnak tartozom ksznettel.

178

10. FABRE, Michel-Henry, Sciences humaines, juridiques et conomiques. Revue de 1' Enseignement Suprieur, 1964. 2. (La coopration technique.) 92-93. p.

TOVBBI IRODALOM

Legal Education in Ghana. Journal of African Law, 1958. 2. kt. 145 s a kv. p . ; WARD, P e t e r , Liberia gives West Africa a Law School. Journal of Legal Education, 1958. 10. kt. 491-493. p . ; Legal Education in Nigeria. Journal of African Law, 1959. 3. kt. 84-85. p . ; ALLOTT, A.N. , Legal Education in Africa. Journal of African Law. 1962. 6. kt. 75 s a kv. p . ; ELIAS, T.O. , Legal Education in Nigeria. Journal of African Law, 1962. 7. kt. 117. s a kv. p . ; JOHNSTONE, Quintin, American Participation in East African Legal Education. Journal of Legal Education, 1963. 3. 312-316. p . ; MILNER, A. , Legal Education and Training in Nigeria. International and Comparative Law Quarterly, Supplementary Publications, 1965. 10. 110 s a k v . p . ; TWINING, W. , Legal Education within East Africa. International and Comparative Law Quarterly, Supplementary Publications, 1966. 12. 115 s a kv. p . ; ATIYAH, P . S . , Legal Education in the Sudan. Journal of the Society of Public Teachers of Law, 1958. N.S. 4. 137-142. p . , valamint TWINING, W. L. , Legal Studies at the University of Khartoum. Journal of African Law, 1962. 6. 145 s a kv. p.

179

III. BIBLIOGRFIAI TJKOZTAT

Olyan szakjelleg bibliogrfit, mely csak a felsfok jogi oktatsra vonatkoz anyagokat tartalmaz, egyet ismernk, ALSPAUGH, Doris Yendes, A Bibliography of Materials on Legal Education (New York, New York University School of Law, 1965. 99 p.) cim sszelltst, amely azonban csak az Egyeslt llamokban megjelent publikcikat tnteti fel (megtallhat: Budapest, Jogi Kari Knyvtr). A jogi kpzsre vonatkozan azonban nll fejezetet szentelnek ltalban az egyes orszgok hazai s az UNESCO tmogatsval k-iadott ltalnos jogi bibliogrfiai is. Hasonlkppen nll fejezetet vagy cmszavat szentel a jogi oktats krdseinek a SZLADITS, Charles ltal szerkesztett bibliogrfia, A Bibliography on Foreign and Comparative Law. Books and Articles in English (Published for the P a r k e r School of Foreign and Comparative Law, Columbia University in the City of New York, by Oceana Publications, New York) egyes ktetei. valamint a rendszeresen megjelen Index to Legal Periodicals s Index to Foreign Legal Periodicals (Institute of Advanced Legal Studies, University of

London - The American Association of Law Libraries) cim bibliogrfiai folyirat egyes szmai is (mindkett: Parlamenti Knyvtr s a Magyar Tudomnyos Akadmia llam- s Jogtudomnyi Intzetnek Knyvtra).
*

A felsfok jogi kpzssel nagyrszt vagy kizrlag hrom ltalunk i s m e r t folyirat foglalkozik: az Egyeslt llamokban kiadott Journal of Legal Education, amelybl venknt ngy szm jelenik meg 1947-tl kezdve (az ujabb vfolyamok megtallhatk: Budapest, Jogi Kari Knyvtr s Pcsi Egyetemi Knyvtr), a szintn az Egyeslt llamokban kiadott Journal of the Society of Public Teachers of Law s az 1957-ben megindult, elssorban a kelet-zsiai jogi kpzs problmi183

val foglalkoz Journal of the Indian Law Teachers' Association. T e r m s z e t s z e r leg a jogi oktatsra vonatkoz anyagokat is kzlnek az egyes orszgokban megjelen jogi szakfolyiratok, valamint az ltalnos jelleg felsoktatsi szemlk. Nlunk a klfldi jogi oktatsra vonatkozan cikkismertetseket kzl a Felsoktatsi Szakirodalmi Tjkoztat B . , Trsadalomtudomnyok cim sorozata (a Tanknyvkiad Vllalat e folyiratot 1964-tl kezdve, vi kt szmban adja ki).

Kevs olyan ltalnos jelleg munkt ismernk, amely a jogi felsoktats krdseit sszehasonlit mdon trgyaln. Ezek kztt mindenekeltt meg kell e m ltennk EISENMANN, Charles, The University Teaching of Social Sciences. Law. s L'enseignement suprieur des sciences sociales. Droit. (Paris, UNESCO, 1954.) cim, angol s francia nyelven kiadott munkjt, amely szmos nemzeti refertum alapjn tiz orszg (Belgium, Egyiptom, Franciaorszg, India, Libanon, Mexik, Svdorszg, Anglia, Egyeslt llamok s Jugoszlvia) felsfok jogi oktatsnak rendszert mutatja be egyes ismrvek alapjn, s a ktet msodik felben elvi kvetkeztetseket s sszefoglalst is tartalmaz (Parlamenti Knyvtr). Tbb orszg jogszkpzsi rendszert dolgozzk fel mg a kvetkez ltalunk i s m e r t munkk: Symposium on Legal Education. Canada, England and Wales, South Africa, Scotland. Journal of the Society of Public Teachers of Law, 1955. 3. 74-87. p . ; Temas de pedaggia universitaria. Quinta Serie. Santa Fe, Imprenta de la Universidad, 1964. klnsen a 89-301. p. s VEVERKA, Vladimir, Prvnick Studium na vysokych skolch v zahranici a u nas. Prvnik, 1966. 9. 825-834. p.
*

Egyes olyan jogszkpzsi rendszerek ltalnos szerkezett, amelyekkel e ktetben - rszben a forrsmunkk beszerezhetetlensge folytn - nem foglalkozhattunk, az albbi munkk mutatjk be: Ausztrlia: CARTER, P . B . , Australian Legal Education: Miscellaneous Comments. Res Judicata (Melbourne), 1956. 7. 172-179. p . ;

184

SHATWELL, K.O. , Legal Education in Australia. Journal of the Society of Public Teachers of Law, 1956. N.S. 3. 133-145. p . ; DERHAM, D. P. , Legal Ef'ucation in Australia. Journal of the Indian Law Teachers' Association, 1959. December, 25 s a kv. p . ; SAWER, Geoffrey, Law at the Australian National University. Journal of the Society of Public Teachers of Law, 1959. 5. 20-25. p. Burma: AUNG, Hla, A Brief Note on Legal Education. The Burma Law Institute Journal (Rangoon), 1958. 1. 83-91. p . ; AUNG, Hla, Brief Note on Legal Education. Journal of the Indian Law T e a c h e r s ' Association, 1959. December, 64 s a kv. p . ; MAUNG, M. , Lawyers and Legal Education in Burma. International and Comparative Law Quarterly, 1962. 1. 285 s a kv. p . ; AUNG, Hla, Legal Education in Burma. F a r Eastern Law Review (Flp-szigetek), 1963. May, 458 s a kv. p. Dl-Korea: YANG, J . M. - PARK, H . S . , Continuing Education of the Profession. Korea. International Bar Association. Conference Report (USA), 1960. January, 86 s a kv. p . ; RYU, P . K . , Legal Education in Korea. Seoul Law Journal, 1964. 1. 155. s a kv. p. Etipia: Enseignement du droit en Ethiopie. Journal of African Law, 1962. 6. 96 s a kv. p. Indonzia: Legal Education in Indonesia. F a r Eastern Law Review, 1963. May, 474 s a kv. p. Malj: Legal Education in Malaya. Journal of the Society of Public Teachers of Law, 1957. N.S. 4. 19-26. p . ; CALVERT, G.H. - and others, Legal Education in Malaya. Journal of the Indian Law T e a c h e r s ' Association, 1960. December, 45 s a kv. p . ; SHERIDAN, L. A. , Legal Education in Malaya. F a r Eastern Law Review, 1963. May, 489 s a kv. p.

185

Norvgia: Plan for rettstudiet. Uni versitetet i Oslo. Oslo, Universitetsforlget, 1966. 40 p. Thaifld: KRAIVIXIEN, T. , Legal Education in Thailand. F a r Eastern Law Review, 1963. May, 497 s a kv. p. Trkorszg: REDDEN, Kenneth, Legal Education in Turkey. A Comparative Study. Istanbul, 1957. 152 p . ; Uj-Zland: GRAY, H.R. , Legal Education in New Zealand. Journal of the Indian Law T e a c h e r s ' Association, 1960. December, 39 s a kv. p,

186

IV. A FELSFOK JOGI OKTATS EGYES KRDSEI

Amint m r a bevezet rszben e r r e rmutattunk, a jogi felsoktats s ltalban minden kpzsi r e n d s z e r szerkezetben fellelhetk olyan f o r m l i s - t e c h nikai elemek, amelyek az oktatsi r e n d s z e r egsznek trsadalmi meghatrozottsga mellett is bizonyos fok ktetlensget mutatnak, s mint technikai jelleg megoldsi mdok az sszehasonlt vizsglatra kivltkppen alkmasak. Az egyes jogszkpzsi rendszerek sszehasonlt bemutatsnak vagy rtkelsnek - az egyes orsz gok trsadalmi-jogi berendezkedsnek, ennek a jogszkpzs a r c u l a tt egszben meghatroz szerepnek feltrsn tul - nyilvnvalan az alkalmazott technikai jelleg megoldsok tpusainak s funkcionlsnak vizsglatn kell alapulnia. A jogszkpzs problmival foglalkozva tbb szocialista s z e r z i s egyrtelmen a r r a a kvetkeztetsre jutott, hogy egy oktatsi r e n d s z e m e k sem jelenti tlrtkelst vagy trsadalmi ktttsgnek figyelembe nem vtelt az, ha egyes alkalmazott formlis-technikai megoldsokat megszvlelendnek, rtkesnek tekintnk; st sokszor ppen ilyen megoldsok megfelel alkalmazsnak ksznhet az adott oktatsi r e n d s z e r kielgt funkcionlsa, vilgszinvonala. Ezeknek a megoldsi mdoknak a felhasznlst t e r m s z e t s z e r l e g nagyszm tnyez befolysolja; gy vannak olyan terletek, amelyek vonatkozsban a burzso llamok jogszkpzsi rendszereinek egyes elemei nagymrtkben hasonlak, de a megoldsi mdok egy igen jelents rsznl az sszehasonlts e r e d m nye kizrlag csak a klnbsgek feltrsban nyilvnulhat meg, m e r t a megoldsok alapjt kpez viszonyok s clkitzsek minsgileg m s jellegek (lsd pl. a szocialista felvteli e l j r s t mint a kdertervezs eszkzt, stb.). Az albbiakban a jogi kpzs egyes, fknt szerkezeti elemeivel foglalkozunk. Nem treksznk a t e l j e s s g r e , csupn egyes problmk leginkbb tipikus
189

technikai megoldsait kivnjuk bemutatni s rendszerezni az egyes orszgoknak a korbbiakban bemutatott oktatsi rendje alapjn.

1. A jogi felsoktats intzmnyeinek jellege s profilja

A jogi felsoktats intzmnyeinek jellegt elssorban az hatrozza meg, hogy a jogszkpzs egyetemek jogi karain, vagy pedig ms tipusu intzmnyekben r trtnik-e. Az orszgok tbbsgben a jogi karok a jogi felsoktats kizrlagos intzmnyei (ebben az sszefggsben jogi karnak tekinthetjk pl. az angolszsz terletek school of law-jt, az Egyeslt llamokban gyakori college of law intzmnyt vagy a latin-amerikai egyetemi escuela-k rendszert), azonban igen gyakori jelensg az, hogy vagy maguk a karok csak adott jelleg jogi kpzst nyjtanak, vagy pedig a karok keretn bell az egyes jogszi hivatsokra elkszit nll tagozatok mkdnek, ami m r a jogi tanulmnyoknak az intzmny jellege ltal meghatrozott szakosodst jelenti. Maguk a jogi karok szakosodottak, pl. a Nmet Demokratikus Kztrsasgban, ahol gyakorlatilag kt kar gazdasgirnytsi, kt msik kar pedig igazsgszolgltatsi funkcik betltsre kszit el; Kinban, ahol a jogi karok csak jogi oktatk s kutatk kpzst szolgljk, vagy pedig Kubban, ahol az egyetem nll jogtudomnyi s llamtudomnyi (tartalmilag a k a roknak megfelel) escuela-kkal rendelkezik. A karokon bell helyet foglal nll tagozatokra jellemz pldaknt Belgiumot emlithetjk, amelynek jogi karain jogi, kzjegyzi s trsadalomtudomnyi tagozatok mkdnek. Olyan orszgoknl, ahol a jogszkpzs intzmnyei nem, vagy nem csak az egyetemek jogi k a r a i , elfordul, hogy jogi karokon s nem-egyetemi jelleg

jogi intzetekben prhuzamosan folyik jogi felsoktats (Szovjetuni), st az i s , hogy a gyakorlati jogszok felksztse kizrlag a jogi intzetekben trtnik (Kina), Ms orszgokban a jogi karok csupn jelents, de formlisan nem szksges elmleti-jogi elkpzst nyjtanak, m e r t a jogi hivatsokra val tnyleges f e l kszts jogszi testletek vagy az igazsgszolgltatsi szervezet kln intzmnyeiben trtnik (Anglia s Japn).
190

A jogszkpzs intzmnyeinek kialakulst, ezek jellegnek meghatrozst szmos tnyez befolysolja. Az intzmnytpusok kifejldsben jelents szerepe lehet pl. adott idszakok trtnelmi szksgleteinek (pl. a Szovjetuniban a jogi intzetek ltrehozsa), a jogszkpzs irnt tmasztott kvetelmnyek kielgtsnek (pl. a Nmet Demokratikus Kztrsasgban a jogi karok eltr p r o f i l j nak kialakitsa), a felsoktatsi r e n d s z e r ltalnos struktrjnak (pl. a kubai escuela-k rendszere) vagy a hagyomnynak (angol jogszkpzs) egyarnt. A jogi felsoktats intzmnyeinek profilja csak tbb sszetev figyelembevtelvel hatrozhat meg. Az intzmnyi profil tbbek kztt fgg az intzmny jellegtl, a tanulmnyok rendszertl s a szakosodsi lehetsgektl, a kpzs mdjtl (szorosan gyakorlatias vagy elmleti igny-e),a tanulmnyok t r s a d a l o m tudomnyi-vilgnzeti megalapozsnak mrtktl, az intzmnyi tanulmnyok

elvgzse ltal nyert dipolomafajtk rtktl (milyen hivatsok betltsre, m i lyen tovbbi elfelttelek - tovbbi tanulmnyok, vizsga, stb. - mellett jogosit), attl, hogy a tudomnyos (postgradulis) tovbbkpzs az intzmny keretben trtnik-e vagy sem, stb. St, a jogi felsoktatsi intzmnyek profiljnak meghatrozsakor ltalban azt is figyelembe szoktk venni, hogy egyfell ezekben az intzmnyekben nemcsak leend jogszokat, hanem - egyes orszgokban eltr m r tkben s mdon - leend trsadalmi s kzleti, pnzgyi, klpolitikai, klkereskedelmi stb. szakembereket i s kpeznek, s msfell pedig sok olyan hagyomnyosan joginak tekintett munkahely van, amelyek valjban szorosan joginak nem tekinthetk (pl. a diplomciai, rszben az igazgatsi, klnsen a gazdasgirnytsi stb. plyk.). A jogszkpzsi intzmnyek profilja ltalban olyan objektiv helyzetet t e r e m t , ami a jogi felsoktats egsz arculatt meghatrozza. Nyilvnvalan ms mdon alakul a jogi felsoktats egsz strukturja a szocialista llamokban, ahol tbbnyire az egyes jogszi (pl. igazsgszolgltatsi) llsok betltshez a vgzett hallgatknak legfeljebb sszefoglal jelleg szakvizsgt kell tenni, ms m don pl. Franciaorszgban, ahol az gyvdi, biri, kzigazgatsi stb. plyk betltse elfelttelezi a jogi licencitust kvet tovbbi, nagymrtkben specializlt szakkpzsben val rszvtelt, s hasonlkppen ms mdon ott, ahol pl. a t u l a j donkppeni jogszkpzsi intzmnyek - esetleg az egyetemi tanulmnyokat k191

veten (Anglia, Japn) - csupn a pragmatista rtelemben vett joggyakorlatra k sztenek el.

2. Felvteli eljrs

A felvteli e l j r s ltalnos clja egyfell annak megllaptsa, hogy a f e l vtelre jelentkezk rendelkeznek-e a jogi tanulmnyok folytatshoz megkvnt elfelttelekkel, msfell pedig - klnsen abban az esetben, ha a jelentkezk nagy szma a felvehetk szmt meghaladja, teht, ha tovbbi szelekci szksges - annak l e m r s e , hogy az elbbi elfelttelekkel rendelkez jelentkezk kzl

adott ismrvek alapjn kik bizonyulnak leginkbb alkalmasnak a jogi tanulmnyok elvgzsre. A felvteli e l j r s sorn leggyakrabban a jelentkezktl megkivnt egyetlen elfelttel tanulmnyi jelleg: a jelentkeztl csupn azt kvetelik meg, hogy kzpfok vgzettsggel rendelkezzk. Tbb orszgban kivtelesen lehetv teszik azt is, hogy jogi tanulmnyokat folytathassanak olyanok is, akik hasonl iskolai vgzettsggel nem rendelkeznek; ezeknek egy-kt ves elkszt tanfolyamon kell rsztvennik, s bizonyos trgyakbl meghatrozott eredmnnyel vizsgt kell tennik (Anglia s F r a n c i a o r s g), vagy pedig igazolni ok kell, hogy legalbb ngy i ven keresztl m r munkaviszonyban lltak, s ltalnos jelleg felvteli vizsgt kell tennik (Jugoszlvia). Az egyes orszgok oktatsi r e n d s z e r e i sajtos tagoldsnak megfelelen tbb helyen megkvnjk, hogy a jelentkez bizonyos tipusu kzpiskolai vgzettsggel rendelkezzk (pl. Jugoszlviban normlis esetben latin-tagozatos gimnziumi vgzettsg - ha a jelentkez nem ilyen gimnziumi tagozaton vagy nem gimnziumban vgzett, kiegszit ill. minstsi vizsgt kell tennie), vagy hogy ltalnos jelleg (Belgium, Egyeslt llamok s Japn), esetleg adott tipusu (Mexik) kzpiskolai tanulmnyai elvgzst kveten mg 2-4 ves egyetemi eltanulmnyokat folytasson - . A kzpiskolai vgzettsg mint alapkvetelmny sajtosan prosulhat bizonyos trgyak kzpiskolai eredmnyeinek figyelembevtelvel (pl. Svdorszgban, ahol szksges, hogy a jelentkez meghatrozott trgyakbl legalbb a minstett "kiegszit" kzpiskolai r d e m jeggyel rendelkezzk).
192

Ha az oktatsi intzmny nem kpes valamennyi jelentkezt befogadni, akkor az elbbieken tlmenen ltalban versenyvizsga jelleg felvteli vizsga sorn vlasztjk ki a jogi tanulmnyok folytatsra adott ismrvek alapjn leginkbb alkalmas jellteket (Jugoszlviban pl. felvteli vizsgt csak s kizrlag tljelentkezs esetn rendelnek el). A felvteli vizsgk sorn a jelentkezk kivlasztsnak alapja tbbnyire szintn tanulmnyi jelleg: a szocialista orszgok tbbsgben a vizsgaeredmnyt bizonyos kzpiskolai tanulmnyi rdemjegyek s egyes kzpiskolai trgyakbl tartott felvteli vizsgaeredmnyek alapjn hatrozzk meg. A felvteli vizsgk igy ltalban a kzpiskolai tanulmnyokra pitenek, a jelent-

kezknek egyes trgyakban val elmlyltsgnek l e m r s r e szolglnak; ezt a jelleget emeli ki az a krlmny is, hogy a kzpfok tanulmnyaikat kimagasl eredmnnyel vgz jelentkezket tbb szocialista orszgban mentesitik a felvteli vizsga egsznek vagy adott rsznek lettele all (pl. a Szovjetuniban azokat a jelentkezket, akik kzpiskolai tanulmnyaikat kitntetssel vgeztk el). Ehhez kpest kivtelt kpez az az eset, amikor a felvteli vizsga trgyt nem korbbi iskolai tanulmnyok, hanem pl. a jelentkez jogi alapismeretei, llampolgri alapmveltsge kpezi (Finnorszg). A szocialista jogszkpzsi rendszerekben azonban a felvteli vizsga ltalban nem egyszeren azt a clt szolglja, hogy tljelentkezs esetn a f o r m lis elfelttelekkel (pl. meghatrozott kor, kzpiskolai vgzettsg) egybknt rendelkezk kztt tovbbi kivlasztst hajtsanak vgre, s ezzel a jelltek szmt lecskkentsk, hanem ezen tlmen, minsgileg ms jelentsge is van. A szocialista orszgokban ugyanis a vgzett hallgatk elhelyezse biztostott s nagymrtkben irnytott, s igy a hangsly nem annyira a vizsgk sorn alkalmazott s z i gor rostlson, mint inkbb - a burzso llamok tbbsgnek gyakorlattl e l tren - a felvteli e l j r s sorn vgrehajtott szrsen van; a kdertervezs e l e me ennek megfelelen elssorban nem a tanulmnyok folytatsa - esetleg b e f e j e zse - sorn, hanem mg a tanulmnyok megkezdse eltt, a felvtel folyamn lp eltrbe. Tekintettel a r r a , hogy a fentebbieknl fogva a szocialista orszgok tbbsgben felttlenl szksg van a jelentkezk megrostlsra leginkbb bevlt m e g olds, a felvteli versenyvizsgk rendszernek alkalmazsra, a felvteli e l j r s
193

krben a legtbb problma a felvteli vizsga rendjnek, pontossbban trgynak a meghatrozsa tekintetben merl fel. Mivel a jogi felsoktatsi intzmnyek a tanulmnyi id sorn elegend jogi kpzst nyjtanak, ltalban nem indokolt megkvetelni a jelentkezktl, hogy elzetes jogi tanulmnyokat folytassanak. Ebbl nknt addik az a kvetkeztets,hogy a felvteli vizsga trgyt ne jogi alapismeretek, hanem a kzpiskolban oktatott egyes trgyak kpezzk. A felvteli vizsgk t r gyt igy a szocialista llamokban abban a remnyben hatrozzk meg, hogy az abban val elmlvltsg l e m r s e nemcsak a r r a ad lehetsget, hogy a jelentkez trgyi tudsnak szintjt megllaptsk, hanem a r r a is - s ez sokkal fontosabb - , hogy kpet alkossanak a r r l , a jelentkez mennyiben kpes feltrni jelents s s z e fggseket, mennyire kpes nll gondolkodsra, problmk felvetsre s m e g oldsra, s gondolatainak szabatos formban val k i f e j e z s r e . A cl teht az, hogy a trgyi tudson keresztl m r j k le a jelentkez gondolkodsi s kifejezsi kszsgt. Ebbl a szempontbl ltalban - klnsen a z r t , m e r t a szorosabban vett trsadalomtudomnyok a kzpiskolai oktatsban tbbnyire nem vagy csak alig szerepelnek - a szocialista rendszerek tbbsge azt t a r t j a legmegfelelbbnek, ha a vizsga trgyt irodalmi s trtnelmi jelleg studiumok alkotjk. A problma ott merl fel, hogy ezzel a vizsga cljt, a gondolkodsi s kifejezsi kszsg l e m r s t csak rszben, megkzelitleg lehet megvalstani. Olyan mdszerek azonban, amelyekkel a vizsga cljt maradktalanul - s egzakt mdon - el lehetne rni, egyelre nem lteznek. Ezrt a tkletestst clz ksrletek a szocialista orszgokban tbb irnyban folynak. Egyfell azzal p r blkoznak, hogy az irodalom, a trtnelem vagy esetleg a fldrajz krben a vizsgznak olyan krdseket tegyenek fel, amelyeknek elfogadhat megvlaszolsa nemcsak adatkzls jelleg trgyi tudst, hanem indokok s llspontok m r l e gelst, sszefggsek megltst, teht nll llsfoglals kialaktst kveteli meg, msfell pedig azzal, hogy a vizsgatrgyak ismeretanyagnak keretein tllpve a vizsgzval elbeszlgetnek a jelenkor egyes olyan t r s a d a l m i , politikai vagy tudomnyos problmirl, amelyeknek helyes megkzeltse az ltalnos t jkozottsg s alapmveltsg, valamint a gondolkodsi kszsg adott szintjt elfelttelezi.

194

3. Az oktats formi

Minden oktatsi rendszerben az ismeretanyagnak s a szksges gyakorlati kszsgnek a hallgatk ltal val elsajttsa tbbfle formban valsul meg. Az oktats alapformjt elssorban abbl a szempontbl jellemezhetnnk, hogy a foglalkozs nagyszm hallgatsg, avagy a hallgatk egy-egy kisebb c s o portjnak rszvtelvel trtnik-e. Nagyszm hallgatsg, az egsz vfolyam rszvtelvel trtnnek ltalban az eladsok. Az vfolyam-eladsok jellemz jegye az, hogy a hallgatk aktivitsa csupn a r r a korltozdik, hogy az elads gondolatmenett kvessk s kisebb-nagyobb mrtkben jegyzeteket ksztsenek maguknak az elhangzottakrl. Az eladsok vagy az anyag egsznek r e n d s z e r e s feldolgozst adjk (ez az ltalnosabb), vagy pedig csak az anyag egyes problematikus rszeit lelik fel, s a tbbi r s z tekintetben a hallgatk knyvtri vagy otthoni felkszlsre ptenek (pl. Svdorszg). Az eladsok sajtos tpusa a vita-elads, amelyen a hallgatk az elads sorn felmerl problmikat rgtn felvetik s megbeszlik az eladval (egyes angol egyetemek), vagy pedig az anyagbl m r elzleg felkszlnek, s az eladson csak megvitatjk azt (Mexik). A vita-eladsok bizonyos tekintetben m r tmenetet jelentenek a c s o p o r t - s z e m i nriumok mint oktatsi alapforma rendszerhez. I s m e r e t e s , hogy a Szovjetuniban az 191JT-es forradalmat kveten a jogi kpzs alapformja az anyagnak c s o port-szeminriumok keretben val megbeszlse volt. Formailag hasonl k e r e tek kztt, de gykeresen eltr, pragmatista szemllettel trtnik ma az oktats tbb angol egyetemen s az Egyeslt llamok jogszkpzsi intzmnyeiben is - ez utbbi esetben kizrlag a jogalkalmazsra koncentrl un. e s e t - s a problmamdszer felhasznlsval. A csoport-szeminriumok rendszernek elnye ltalnossgban egyrszrl az, hogy nagyobb mrtkben felttelezi a hallgatk aktiv rszvtelt - s e r r e a csoport-foglalkozs nagyobb lehetsget is ad - , ms-

r s z r l pedig az, hogy fokozottabb lehetsgeket t e r e m t az elmleti s a gyakorlati kpzs egy oktatsi formban val sszekapcsolshoz, s igy - a vita-eladsok rendszerhez hasonlan - nem ignyeli kln gyakorlati foglalkozsok bevezetst. Az olyan orszgokban, ahol a jogszkpzs alapformja az vfolyam-elads, a hallgatsg aktivitsnak fokozsa, a problmt jelent krdsek megbe195

szlse, s nem utols sorban a szksges gyakorlati kszsg elsajttsa r d e k ben szinte mindentt tallkozunk a gyakorlati foglalkozsok mint kiegszit' c s o -

port-oktatsi f o r m a rendszervel. Egyes orszgokban minden eladott trgyhoz kapcsoldik gyakorlati foglalkozs (Egyiptom), az orszgok tbbsgben azonban csak az alaptrgyakbl vagy a joggyakorlat szempontjbl fontosnak itlt trgyakbl kell a hallgatknak gyakorlaton rsztvennik (szocialista orszgok, Belgium s t b . ) . E gyakorlatok eredmnyessgt nagymrtkben fokozza az, ha a hallgatknak a foglalkozsra m r elzleg (pl. irodalom-olvasssal, jogesetek megoldsval) fel kell kszlni (rszben a szocialista orszgok, Nmet Szvetsgi Kztrsasg). Kiegszt oktatsi formknak minslnek mg a sajtos elmleti k r d sek, egyes rszproblmk vagy kiegszt trgyak e l a d s r a - m e g b e s z l s r e hivatott vita-rk (Kina), proszeminriumok, szeminriumok s kiegszt eladsok (Szovjetuni, Lengyelorszg s t b . ) , valamint specilis szeminriumok r e n d -

s z e r e , s a szocialista orszgok tekintetben klnsen ltalnos konzultcis f o r mk s a hallgatk tudomnyos rdekldsnek felkeltst leginkbb szolgl tudomnyos dikkrk is. Az oktats tbb-kevsb elmleti jellege s a gyakorlati ignyek kztti ellentmonds feloldsra hivatott a szakmai gyakorlatok r e n d s z e r e , amely valamilyen formban a szocialista jogszkpzs csaknem minden rendszerben m e g tallhat. A fejlds abba az irnyba mutat, hogy lehetv tegyk: minden egyes

hallgat a vonatkoz rsztanulmnyok befejezst kveten meghatrozott idej gyakorlaton vegyen r s z t rsztanulmnyainak s az alapvet jogi hivatsoknak m e g felel intzmnyeknl (s igy tanulmnyai sorn sszesen 3-4 alkalmommal vegyen r s z t gyakorlaton). A hallgatk gyakorlati ismereteinek s tapasztalatainak sokoldalsgt fokozza az a megolds, hogy a szakmai gyakorlatokon kivl megfelel idben mg ltogatsokat tegyenek olyan jogi jelleg munkahelyeken is, amelyek szakmai gyakorlat szempontjbl szmba nem jhetnek, de amelyeknek m e g i s m e r s e az oktats szempontjbl kvnatos (Jugoszlvia). Magtl rtetdik, hogy ott,

ahol maga a kpzs a jog elmleti-tudomnyos vonatkozsainak bizonyos elhanyagolsval elssorban a joggyakorlat krdseit helyezi eltrbe (angolszsz llamok, Japn), a szakmai gyakorlatok lnyegben ms jellegek; esetleg csak a r r a
196

szortkoznak, hogy a csoport-foglalkozsokon tlmenen a hallgatk fiktv jogi e l jrsok szerepl'iknt sajtitsk el a gyakorlati kszsget, vagy pedig ingyenes jogi tancsadsok keretben mg a kpzs idejn szorosan vett gyakorlati feladatot l s sanak el (Egyeslt llamok). Az oktatsi formk megvlasztsban az alapkvetelmny, ugy tnik, egyr s z r l a kpzs elmleti s gyakorlati oldalnak a kvnalmaknak leginkbb m e g felel sszekapcsolsa, m s r s z r l pedig a hallgatk rdekldsnek s aktivitsnak minl eredmnyesebb felkeltse. Hogy adott oktatsi forma mennyire felel meg a fenti kvetelmnyeknek, nagyszm - sokszor nehezen lerhat s vizsglhat - tnyeztl fgg. Az eladsok esetben pl. vizsglni kellene az eladsok tematikjn s minsgn, valamint a feldolgozs mdjn kivl az elad eladsi kszsgt, gyakorlati tapasztalatait, a hallgatsg s az elad kztti viszonyt, stb. A hallgatk aktivitsnak felkeltse tekintetben pl. ltalban elnyben r s z e slnek azok a rendszerek, amelyekben az eladsok vagy gyakorlatok elfelttelezik az otthoni felkszlst. Ugyanakkor azonban az is ltalnos tapasztalat, hogy a hallgatk rdekldse annl fokozottabb, minl inkbb kpes az oktat meggyzni ket tanulmnyaik jelentsgrl s hasznossgrl, teht minl inkbb tudatosodik bennk az, hogy tanulmnyaik nem holt ismeretanyag elsajttst, hanem

trsadalmilag nagyjelentsg problmk megoldsra val elkszlst jelentenek. Ebben a tekintetben azonban nehz lenne ennek vagy annak az oktatsi f o r m nak ktsgtelen elnyt kimutatni, mivel gyakorlatilag a hallgatk rdekldsnek felkeltse sok esetben nem annyira a trgy jellegtl, az oktats adott f o r m j tl, mint inkbb magnak az oktatnak a szemlytl fgg.

4. Az ltalnos jelleg trgyak s a hatlyos jog oktatsnak viszonya

Az ltalnos trgyak s a hazai hatlyos jog oktatsnak viszonya megvizsglhat rszben abbl a szempontbl, hogy a jogi oktats anyagban milyen helyet foglalnak el a nem szorosan vett hazai hatlyos jogi trgyak, rszben pedig abbl a szempontbl is, hogy a hatlyos jogi trgyak oktatsa elssorban a jogg mint normk csoportja vagy pedig a jogg elmlete mint a trsadalomtudomnyok egy rszterlete alapjn trtnik-e.
197

A jogszi mveltsghez szksges ltalnos alapok elsajttsa nagyrszt a szorosan vett jogi oktatst megelz ltalnos tanulmnyok (kzpiskola, esetleg mg a jogi oktats eltti ktelez felsfok tanulmnyok), kisebb rszben pedig a jogi kpzs sorn trtnik. A jogi oktats anyagban elssorban olyan ltalnos jelleg trgyak szerepelnek, amelyeket a hallgat letkornl vagy tanultsgnl fogva korbban csak nehezen sajtthatna el, illetve amelyek megalapozknt vagy kiegsztknt jrulnak hozz tteles jogi tanulmnyaihoz. Ezek az ltalnos trgyak trsadalomtudomnyi-vilgnzeti, ltalnos jogi (elmleti s trtneti), klfldi jogi, kigszit vagy nyelvi jellegek lehetnek. A szocialista orszgok jogszkpzsi rendszereiben ktelez trgyknt az albbi ltalnos jelleg trgyak szerepelnek: trsadalomtudomnyi-vilgnzeti trgyak: a marxizmus-leninizmus alapjai, dialektikus s trtnelmi materializmus, politikai gazdasgtan, a Szovjetuni Kommunista Prtjnak trtnete (Szovjetuni s Bulgria, ez utbbiban az SzKP trtnetn kivl a Bulgr Kommunista P r t t r tnete is), tudomnyos szocializmus, a Kommunista P r t s a nemzetkzi munksmozgalom trtnete (Csehszlovkia), a munksosztly s a nptmegek h a r c a a Kommunista P r t vezetse alatt a proletrdiktatra megvalsitsrt s a szocializmus gyzelmrt, a munksosztly prtjnak s a dolgoz np kormnynak politikja a trsadalmi fejlds jelenlegi szakaszban, avagy a nmet munksmozgalom trtnete s a munks-paraszt hatalom trtnete (NDK), tudomnyos kommunizmus (Szovjetuni), a jelenkori nemzetkzi politika f problmi (Csehszlovkia), logika s pszicholgia; a szociolgia alapjai (Jugoszlvia); klfldi llamok gazdasga s politikja (Szovjetuni), gazdasgi rendszer s gazdasgpolitika (Jugoszlvia), tervezs s npgazdasg, valamint gazati gazdasgtan (NDK); ltalnos jogi trgyak: bevezets az llam- s jogtudomnyokba (Lengyelorszg), bevezets az l l a m - s jogtudomnyok feladathoz a Nmet Demokratikus Kztrsasgban (NDK), bevezets a jogelmletbe (Jugoszlvia), llam- s jogelmlet, egyetemes s hazai jogtrtnet, rmai jog, politikai tanok trtnete (Szovjetuni) vagy a politikai s jogi tanok trtnete (Lengyelorszg), a nemzetkzi kapcsolatok trtnete (Szovjetuni); klfldi jogi trgyak: a npi demokratikus llamok llamjoga, a kapitalista llamok kzjoga, a kapitalista llamok magn- s kereskedelmi, valamint bntetjoga (Szovjetuni); kiegszit trgyak: ltalnos, elmleti vagy
198

gazati statisztika, a szmvitel s knyvels elemei, kriminolgia, k r i m i n a l i s z t i ka s egyes igazsggyi szakrti trgyak, valamint (fakultatv) g y o r s - s gpirs (Bulgria); s vgl, latin, orosz s nyugati nyelvi trgyak. A nem-szocialista orszgok kztt tallkozhatunk olyan prakticista jelleg jogszkpzsi rendszerekkel, amelyeknek oktatsi anyagban ltalnos jelleg trgyak egyltaln nem (angol gyvdkpzs), vagy csak vlaszthat trgyakknt

(Egyeslt llamok s nagy rszben az angol egyetemek) szerepelnek; az orszgok tbbsgben azonban kisebb-nagyobb mrtkben ktelez trgyknt oktatnak ltalnos jelleg trgyakat i s . Ilyenek pl. a trsadalomtudomnyok s a vilgnzeti trgyak vonatkozsban a filozfia (Ausztria s a belgiumi eltanulmnyok), bevezets a trsadalomtudomnyokba (Ausztria), szociolgia (Mexik), bevezets a politikai szociolgiba (Franciaorszg), politikai gazdasgtan (Mexik), gazdasgtrtnet (Skcia), gazdasgpolitika (NSzK), a jelenkor nagy politikai problmi ( F r a n c i a orszg), logika (Belgiumi eltanulmnyok), ltalnos trtnelem (Skcia), teolgia (Quebec), vallstudomnyi krdsek (Belgium) vagy erklcsfilozfia (Skcia); az ltalnos jogi trgyak terletn a bevezets az llam s a jog alapfogalmaiba (Ausztria), jogfilozfia (Ausztria, NSzK s Mexik) vagy jogelmlet (NSzK s angolszsz egyetemek), t e r m s z e t j o g (belgiumi eltanulmnyok), ltalnos l l a m elmlet (Mexik), politikai tanok trtnete (Franciaorszg), hazai magn- s kz jogtrtnet (Ausztria, F r a n c i a o r s z g , NSzK s Nagy-Britannia); a klfldi

jog terletn a bevezets az sszehasonlt jogba (NSzK), f r a n c i a jog (Egyiptom), skt, d l a f r i k a i , mohamedn stb. jog (Anglia) vagy angolszsz, kontinentlis, iszlm s talmud jog (Izrael); kiegszt trgyknt a statisztika s szocilpolitika (Ausztria), jogi bibliogrfia (Quebec) vagy jogi kutats (Flp-szigetek); a jogszi s birsgi etika (Belgium, Flp-szigetek stb.). Mr a korbbiakban utaltunk a r r a , hogy a jogi tanulmnyok t r s a d a l o m tudomnyi-vilgnzeti megalapozsra irnyul trekvs - jelents mrtkben a s z o v j e t l , ltalban a szocialista r e n d s z e r h a t s r a - vilgjelensgnek tekinthet. Az a szembetn e l t r s azonban, amelyet ennek ellenre a szocialista s a nem-szocialista jogszkpzsi rendszerekben az ltalnos jelleg trgyak oktatsa tekintetben lthatunk, nagyban-egszben megfelel a jogszi hivats, a jogi gyakorlat szocialista s nem -szocialista felfogsa kztti klnbsgnek. A jogi gya199

korlat a szocializmus viszonyai kztt olyan alkot jellegii, felelssgteljes t r s a dalmi-politikai gyakorlatnak tekinthet, amely alapveten trsadalomtudomny jelleg kpzettsget felttelez. Ennek megfelelen az egyes kpzsi rendszerek anyagnak tanulmnyozsa alapjn megllapthat, hogy a szocialista jogszkpzsben az ltalnos jelleg trgyak sokkal nagyobb sllyal szerepelnek, mint a n e m - s z o cialista rendszerekben, amelyekben a trsadalomtudomnyi alaptrgyak mellett vilgnzeti trgyknt legfeljebb csak teolgiai sznezet stdiumokkal tallkozhatunk. Bizonyos ismeretanyag elsajttsa t e r m s z e t e s e n nemcsak annak nll trgyknt val szerepeltetse esetn lehetsges: a szociolgia, a politikai s jogi tanok trtnete vagy a klfldi jogrendszerek stb. egyes alapelemeit meg lehet ismertetni a hallgatkkal m s trgyak keretn bell is, s igy az oktatsi anyag feltrshoz nem lehet elgsges csupn az oktatott trgyak listjnak m e g s z e m llse, hanem i s m e r n i kellene az egyes trgyak feldolgozsi mdjt is. Viszont ugyanakkor megllapthat, hogy a m r meglev trgyak ismeretanyagnak t e r j e delme vges, teht bizonyos ltalnos jelleg trgyak nem oldhatk fel m a r a d k talanul ms trgyakban, m r csak az oktat szemlye, ismereteinek s szakmai rdekldsnek korltozott volta miatt sem. Ez azt jelenti, hogy egyes ltalnos jelleg trgyak ismeretanyagnak alapelemeit ms trgyak keretben i s lehet b i zonyos mrtkben oktatni, de ez mg nem bizonyos, hogy egyenrtk lesz ezek nll mdon val oktatsval, s igy ez a felolds csak kisegit jellegnek bizonyulhat. Az ltalnos alapok, amint e r r e a fentiekben rmutattunk, nemcsak ltalnos jelleg trgyak nll oktatsban, hanem m s , nevezetesen tteles jogi trgyak feldolgozsmdjban is szerepet kaphatnak, Egy adott orszg hatlyos jogrendszernek valamely gt lehet oktatni csupn az azt alkot fbb jogszablyok szvege alapjn, de lehet oktatni trsadalomtudomnyi szinten s ignyessggel, mint az adott jogg elmlett is, amelyben a trtneti elzmnyek, a t r s a d a l mi-gazdasgi s elmleti sszefggsek, s ezzel prhuzamosan az sszehasonlit (klfldi) vonatkozsok egyarnt f e l t r s r a kerlnek. Jogunknak sajtos vonsa, hogy megjelensi f o r m j t tekintve bizonyos szvegekhez, nyelvi formban kifejezett jogi ttelekhez ktdik. Az egyes oktatsi
200

rendszerek eltr gyakorlatot mutatnak fel abban a tekintetben, hogy mennyiben s milyen terjedelemben kvetelik meg hallgatiktl jogszablyi szvegek emlkezetbl val pontos i s m e r e t t . Olaszorszgban pl. a hallgatknak a vizsgkon is rendelkezskre ll minden jogszably szvege, ezzel szemben msutt a hallgatknak nemcsak a jogszablyokat, hanem pl. az ad- s illetkfajtk pnzbeli s s z e gt i s meg kell tanulniok. A jogszkpzsi rendszerek egy jelents rszben - igy klnsen a szocialista orszgokban - bizonyos egyenslyt alaktottk ki: a hazai hatlyos jogot is trsadalomtudomnyi ignyessggel oktatjk, azonban az alapvet joggak ill. ezek alapvet r s z e i tekintetben egyben megkvetelik a jogszablyi r e n delkezsek meghatrozott pontossg i s m e r e t t i s .

5. A trgyvlaszts szabadsga

A trgyvlaszts szabadsga vagy ktttsge a jogszkpzsi r e n d s z e r e k nek egyik igen lnyeges jellemzje. Az egyes orszgokban elfogadott megoldsi mdok a kt vglet, a gyakorlatilag tisztn aligha elfordul teljes szabadsg vagy teljes ktttsg kztt helyezkednek el. A trgyvlaszts bizonyos fok szabadsgnak lehetv ttele ltalban azrt indokolt, m e r t egyfell a jogi oktatsban tbb alap- s kiegszt trgy oktatsa ltszik szksgesnek, mint amennyit n o r m l i s krlmnyek kztt minden egyes hallgat s z m r a ktelezv lehet tenni (s igy clszer a hallgat dntsre bizni, hogy egyes meghatrozott trgyak kzl m e lyiket r s z e s i t i elnyben), msfell pedig a z r t , m e r t tapasztalati tny, hogy a hallgatk tbbsge nem egyenl mrtkben rdekldik valamennyi trgy irnt, e z r t helyes megoldsnak tnik annak lehetv ttele, hogy a hallgat - elssorban a kiegszt jelleg trgyak tekintetben - az rdekldsnek inkbb megfelel stdiumokat folytasson. A hallgat preferencijnak s ennek megfelel vlasztsnak a tanulmnyok sorn val figyelembevtele egyben m r tmenetet is jelent a tanulmnyok egy tipusu - b r ltalban csekly mrtk - szakosodshoz. A vlasztsi szabadsgnak vannak olyan ltszlagos formi is, amelyekben a hallgat dntse nem magukat a trgyakat, hanem csak azok hallgatsnak idbeli sorrendjt hatrozza meg (pl. Ausztriban a jogtudomnyi vagy az llamtudomnyi
201

szakasz s o r r e n d j t , valamint ezen blokkokon bell a trgyak felvtelnek idbeli egymsutnjt, vagy a Nmet Szvetsgi Kztrsasgban valamennyi trgy felvtelnek sorrendjt). Nyilvnval, hogy ebben a megoldsban csak az egyes tanulmnyi idegysgek egymshoz viszonyitott anyagnak ktetlensgrl, nem pedig maguknak a tanulmnyoknak viszonylagos ktetlensgrl lehet sz, s igy a t r g y vlasztsi szabadsgnak ez a tipusa - legalbbis abban az rtelemben, ahogy azt az elbbiekben vzoltuk - valdi megoldsnak nem tekinthet. A vlasztsi szabadsg minimumnak azok a megoldsok minslhetnek, amelyekben a hallgat maga dnt diplomamunkjnak tmja fell (ez ltalnosan elfogadott minden olyan orszgban, ahol a jogi tanulmnyokat rsbeli disszertci elksztse z r j a le), vagy pedig abban, hogy milyen meghatrozott trgyakbl kvn gyakorlati foglalkozson rsztvenni (Ausztria). Szintn a tanulmnyok kzel t e l j e s ktttsge jellemzi azokat az orszgokat, amelyek vlasztst csak specilis trgyak esetben, minden tanulmnyi flvre k i terjeden (Magyarorszg) vagy esetleg csupn meghatrozott flvben (Csehszlovkia) tesznek lehetv. Nagyobb fok szabadsgot engedlyeznek azok a r e n d s z e rek, amelyekben vente egy vagy tbb trgy (Olaszorszg, Belgium, egyes angol egyetemek s t b . ) , vagy meghatrozott, ltalban az utols flvekben a trgyak egy jelents rsznek oktatsa (Jugoszlvia: belgrdi tipus a II. fokon, Lengyelorszg, NSzK s Egyeslt llamok: Harvard) vlaszts alapjn trtnik. Az ltalunk i s m e r t r e n d s z e r e k kzl a hallgatk vlasztsi szabadsga a Columbia egyetemen (Egyeslt llamok) a legnagyobb: a tantervekben csak trgycsoportok szerepelnek, ezekben minden egyes trgy hallgatsa bizonyos pontszmot kpvisel, s igy a hallgat szabad a trgyak megvlasztsban, csupn az szksges, hogy vlasztsval az egyes blokkoknak megfelel minimlis pontszmot e l r j e . Az oktatott trgyak vlaszthatsga tekintetben isme retesek olyan r e n d s z e r e k (pl. Franciaorszg) is, amelyek az elbbiekben bemutatott megoldsi lehetsgek kzl szinte valamennyit egysges rendszerbe foglalva felhasznljk. Annak eldntsben,hogy adott orszgban a tanulmnyok mennyire legyenek ktttek, vagy ppen mennyi t e r e t engedjenek a hallgat vlasztsnak, szmos tnyezt kell figyelembe venni, igy tbbek kztt a jogszkpzsi intzmnyek jellegt s profiljt, a m r kialaktott szakosodsi lehetsgeket stb. A legfontosabb
202

krdsnek e krben mgis azt tekintjk, hogy mely trgyakat kell minden hallgat szmra egysgesen ktelez alaptrgyaknak minsteni. Ha a tanulmnyok clja a jogszi hivatsokra val egysges felkszts,akkor az alaptrgyak krt nyilvnvalan szlesebben kell meghatrozni, mint tagozatokon trtn szakosodott oktats esetben, de az elbbi esetben is van lehetsg a r r a , hogy a szakosods egy viszonylag alacsony szintjt egyes vlaszthat trgyak beiktatsa rvn m e g t e r e m t sk. Mindenkppen indokoltnak tnik azonban az, hogy az alaptrgyak krnek meghatrozsa valban a minimlis, s ne a maximlis alapokat tartalmazza, teht hogy az alap meghatrozsa ne z r j a ki eleve fakultatv trgyak bevezetsnek, a hallgat vlasztsnak lehetsgt. Pedaggiai szempontbl m r tbben rmutattak a trgyvlaszts viszonylagos szabadsgnak elnyeire: azzal az aktussal, hogy a hallgat adott trgyak hallgstst vagy az azokban val tovbbi elmlylst maga vlasztja, sztnzleg hat r , hajlamai knnyebb kibontakoztatsra ad lehetsget, s kezdetben esetleg csak ltalnos jelleg rdekldst gyakran a megalapozott, elmlylt rdeklds irnyba terelheti. A vlaszthatsg rendszerben szksgkppen lehetsg nyilik a r r a is, hogy a hallgatk olyan ismeretanyagot is elsajtthassanak (ltalnos jelleg trgyak, uj tudomnygak vagy adott tudomnygak valamilyen sajtos r s z t e r l e t e vonatkozsban), amelynek ktelez trgyknt val eladsa kttt oktatsi rendben csak igen nehezen valsulhatna meg, vagy inkbb egyenesen elkpzelhetetlen lenne. Ebben az sszefggsben azonban utalnunk kell a r r a , hogy vlasztsi lehetsg esetn a vlasztst nem csak a hallgatnak a trgy irnti rdekldse, hanem esetleg olyan tnyezk is befolysolhatjk, mint pl. a trgy nehzsge, vagy a hallgatnak egyes oktatkkal, mg inkbb ezek eladsmdjval szemben rzett p r e f e rencija, stb. Ezek a tnyezk azonban csak msodlagos jellegek, s igy a trgyvlaszts viszonylagos szabadsga kialaktsnak menett - mely elsrenden azt clozza, hogy a nem felttlenl alapvet trgyak elsajttsa tekintetben a hallgat dntse is szerephez juthasson - dnt mdon nem befolysolhatja.

203

6. Szakosodsi lehetsgek A szakosodsi lehetsgek kialakitsa - a sajtos intzmnyi (szakosodott) profil s a trgyvlaszts bizonyos szabadsgnak megteremtsvel egytt - ltalban ahhoz jrul hozz, hogy a joghallgatk ne egynem, hanem sokoldal, teht az adott orszgban foly oktats egszt tekintve csak alapjaiban azonos, de mlysgben s terjedelmben az egyes jogszi hivatsoknak megfelel kpzsben r szesljenek. Mint m r emiitettk, a szakosods egyik fajtjnak tekinthet az intzmnyi profil sajtos szakirny kialaktsa s az oktatsi anyagban a trgyvlasztsnak, klnsen a blokkok kztti vlasztsnak lehetv ttele; st bizonyos r t e l e m ben - br elssorban a tanulmnyok mlysge tekintetben - szakosodsnak minsl mg a tanulmnyok fokozatossgnak r e n d s z e r e is, amennyiben az egyes fokozatoknak nll diplomafajtk felelnek meg, Szorosabb rtelemben szakosodsrl azonban csak akkor beszlhetnk, ha ugyanabban az intzmnyben a hallgatk eltr szakokon tanulhatnak, s ha v l a s z tott szakjuk a diplomban legalbbis megemltsre kerl. Az olyan jogszkpzsi intzmnyekben, melyekben szorosabb rtelemben vett szakosods tallhat, a szakosodsi lehetsgek ltalban nem a jogi tanulmnyok kezdetn, hanem az alapstudiumokat kveten, a III-IV. vben nyilnak meg. A szakosodst i s m e r szocialista orszgokban tbbnyire az igazsgszolgltatsi (vagy brsgi-gyszsgi) s llamigazgatsi jogi (vagy szovjet pits) szakokkal tallkozunk. Ehhez kpest kivtelesknt jelentkeznek az olyan szakok, mint a gazdasgi vagy gazdasgi jogi (Szovjetuni: 1945, Jugoszlvia: belgrdi tipus), a nemzetkzi jogi (Szovjetuni, Jugoszlvia: belgrdi tipus), a jogelmleti, nemzetkzi jogi vagy kzjogi jelleg (Szovjetuni: 1945, Csehszlovkia: 1954 s Lengelorszg), a jogtrtneti (Lengyelorszg) vagy pedig a trsadalomtudomnyi (Jugoszlvia: belgrdi tipus) szakok. Elssorban a korbbi vekben voltak trekvsek abban a tekintetben, hogy az igazsgsozolgltatsi szakot polgri jogi s bntetjogi szakokra bontsk - ma m r azonban csak Lengyelorszgban tallhat hasonl megolds. A nem-szocialista llamokban a szakosods fenti formival viszonylag r i t kn tallkozunk, m e r t az egyes hivatsokra val elkszts nagyrszt e l t r intz 204

mnyek, vagy azonos intzmnyek nll tagozatainak keretben trtnik (Belgium, Svdorszg, stb ). Olyan nem-szocialista orszgok tekintetben is, ahol a tanulmnyok szakosodst nem egyszeren trgyvlasztssal, hanem a szorosabb r telemben vett szakok rendszervel oldjk meg (Franciaorszg: magnjogi s kzjogi-politikatudomnyi; Anglia, n . ciklus: magnjogi, kzjogi, rmai j o g i - j u r i s prudence, nemzetkzi jogi s jogtrtneti szakok), a szakosods nem annyira hivatskpzs mint inkbb az elmleti elmlyls cljait szolglja, m e r t a t u l a j donkppeni szakkpzs lnyegben az egyetemi tanulmnyokat kveten, de egyetemen kivli intznnyekben trtnik. A jogszi hivatsok termszetbl kvetkezik, hogy azok valamilyen f o r m ban maguk ignylik a szakosodst: a szakosodsnak megfelel specializlds ha e r r e intzmnyi lehetsg addik - m r az egyetemi tanulmnyok folyamn, ennek hinyban azokat kveten, esetleg nkpzs sorn, de szksgszeren b e kvetkezik. A szakosods t e r m s z e t e s e n - ppen m e r t jogi hivatsokrl van sz - felttelezi a kzs alaptrgyak minimumt: minden szak ezekre pl, .ezeket egsziti ki mlysgben s terjedelemben egyarnt. Azonban az a krds, hogy indokolt-e a jogi tanulmnyok szakosodst lehetv tenni, az nemcsak az egyes

hivatsoknak vagy szakmknak megfelel elmlet s tteles joganyag klnbsgeitl, hanem attl i s fgg, hogy mekkora az egyes hivatsok munkaerszksglete, a jogi karok t e h e r b i r s a s szemlyi elltottsga, esetleg a karok kztti munkamegoszts lehetsge, stb. A szakosods krdsben t e r m s z e t s z e r l e g az a krlmny sem hagyhat figyelmen kivl, hogy a szakosodott kpzs egyben lehetsget nyjt a hallgatk esetleges tlterheltsgnek cskkentsre, s a r r a is a l kalmas eszkznek mutatkozik, hogy az egyes szakmknak megfelelen bevezessenek olyan tovbbi kiegszit jelleg trgyakat, amelyeknek mindenki s z m r a ktelez trgyknt val oktatsa szksgtelen, s minden bizonnyal kivihetetlen is lenne.

205

7. A tanulmnyok fokozatossga

Fokozatossgrl kt rtelemben beszlhetnk, s igy klnbsget tehetnk abbl a szempontbl, hogy maguk az alaptanulmnyok is fokozatosak-e, vagy pedig ez csupn alaptanulmnyok elvgzst kvet tovbbi, un. postgradulis tanulmnyok tekintetben jelentkezik-e. A szocialista jogszkpzsi rendszerekben egszen napjainkig kivteles jelleg volt az alaptanulmnyok fokozatossga (Lengyelorszg: 1952), ma azonban, ugy tnik, egyre inkbb eltrbe kerl a fokozatossgbl fakad elnyk f e l i s m e r se . Az ujabb rendszerekben az alap- s a szaktanulmnyoknak megfelel els kt fokon a tanulmnyi id nagyjbl azonos, a msodik fokon lehetsg nyilik szkebb vagy tgabb kr szakosodsra, s ezutn kvetkezik a lnyegben postgradulis t a nulmnyokat magban foglal harmadik fok, amely m r tudomnyos felkszltsg jogszok vagy jogtudomnyi kutatk kpzst szolglja (Jugoszlvia: belgrdi tipus, Nmet Demokratikus Kztrsasg: Alapelvek). A nem-szocialista orszgokban szinte mindentt tallkozunk a postgradulis tanulmnyok rendjben megjelen fokozatossggal; az alaptanulmnyok fokozatos jellege inkbb csak az angolszsz llamokra (kt alapciklus) s sajtos mdon F r a n c i a o r s z g r a jellemz, ahol az egybknt egysgesnek tekintett jogi licencitusi tanulmnyok msodik vnek befejezsvel a hallgatk kzbens bizonytvnyt kapnak. Az alaptanulmnyok fokozatositsa ltalban csak az oktatand trgyak elhelyezse (blokkok kialaktsa pl. Ausztriban, vagy a minden szak s z m r a kzs s a szakosodott tanulmnyi vek elvlasztsa) tekintetben, vagy abban az esetben clszer, ha vannak olyan, a joggal kapcsolatos hivatsok, amelyeket

- azok kisebb jelentsge folytn - az alaptanulmnyaiknak csak e l s fokt elvgzett hallgatk is betlthetnek (pl. Jugoszlvia). Ez utbbi megolds ltalnos jellemzje az, hogy a fokozatok kztt lehetsges az tmenet, s igy az els fokot elvgzett hallgat s z m r a nyitva ll az ut tovbbi tanulmnyok, a magasabb minsts e l r s e fel (szemben pl. Finnorszggal, ahol a kzpkderkpzs a jogszkpzstl teljesen fggetlenl, s minden tmeneti lehetsg nlkl trtnik).

206

A postgradulis tanulmnyok az alaptanulmnyokat kvet foknak szorosabb rtelemben csak akkor tekinthetk, ha ezek is a jogszkpzsi intzmny k e r e t ben trtnnek, teht ha tnyleges s megfelel mdon szervezett, meghatrozott tematikj, kln diplomval e l i s m e r t intzmnyi tanulmnyokat, nem pedig csupn tudomnyos nkpzst s nll kutatmunkt feltteleznek. Ebben az r t e l e m ben fokozatosnak tekinthet postgradulis tanulmnyoknak minslnek pl. Jugoszlvia, a Nmet Demokratikus Kztrsasg, valamint nagyszm kontinentlis s angolszsz llam jogi karain a megfelel II. vagy III. fokozatok; viszont olyan orszgokban (pl. nlunk), ahol a tanulmnyos tovbbkpzs csak aspirantura utjn valsulhat meg, tulajdonkppeni postgradulis tanulmnyokrl nem beszlhetnk.

8. A foglalkozsokon val rszvtel s a tanulmnyi fegyelem

A hallgatk aktivitsnak l e m r s e s ellenrzse vgs soron ktfle mdon trtnik: az egyik azt t a r t j a elssorban szem eltt, hogy a hallgat milyen mrtkben vesz r s z t a foglalkozsokon (formlis fegyelem), a msik pedig az, hogy mennyire kszl fel, a vizsgkon milyen tudsrl ad szmot (tartalmi fegyelem). Az egyes orszgok jogszkpzsi rendjeiben elfogadott megoldsok gyakorlatilag a kt vglet, a csak f o r m l i s vagy csak tartalmi fegyelem megkvetelse kztt helyezkedik el. rdekesnek tnik, hogy az egyik vglet a maga tiszta f o r -

mjban is elfordul (a Nmet Szvetsgi Kztrsasgban pl. a foglalkozsokon val rszvtel egyltaln nem ktelez - a tovbbi rdekessg itt mg az, hogy a vizsgarend is igen sajtosan alakul). Mint emiitettk, a megoldsok tbbsge t e ht a formlis s a tartalmi fegyelem ismrveinek valamilyen sszekapcsolsbl tevdik ssze: a szigorbb rendszerekben a rszvtel kivtel nlkl ktelez s a vizsgarend is nagy mrtkben kttt (Csehszlovkia, az Egyeslt llamok egyes egyetemei), msutt az eladsok - de csak az eladsok! - ltogatsa vagy nem ktelez (Lengyelorszg, Jugoszlvia egyes egyetemei), vagy pedig elvben ktelez ugyan, de a hallgatsg nagy szma s az eladtermek befogadkpessgnek f i z i 207

kai korltai miatt gyakorlatilag nem megkvetelhet (Franciaorszg, Olaszorszg). Sajtos megoldssal tallkozunk a Szovjetuni esetben, ahol a fegyelem egybknt igen szigor, de a kiemelked hallgatknak a dkn felmentst adhat a ktelez raltogats all. Az olyan kpzsi rendszerekben, ahol az oktats alap- vagy kisegit f o r m j a a hallgatk aktiv kzremkdst felttelez szeminrium vagy gyakorlati foglalkozs, az ezeken val rszvtelt ltalban mindentt szigoran megkvetelik. Hogy az eladsok tekintetben indokolt-e a f o r m l i s fegyelem szigor megkvetelse, az nagymrtkben attl is fgg, hogy az eladsok az anyag r e n d s z e r e s feldolgozst, teht a hallgat s z m r a egybknt hozzfrhet tanknyvek s tansegdletek anyagnak illusztrcijt adjk-e, vagy pedig egyes r s z k r d s e ket avagy az anyag problematikus r s z e i t fejtik-e ki a hozzfrhet anyagon tlmen r s z l e t e s s g g e l . Nyilvnval, hogy minden jogi oktatsi rendszernek ki kell alaktania egy megfelel egyenslyt a fegyelem fenti kt f o r m j a kztt. A szocialista jogszkpzsi rendszereknek a korbbi vekben ltalnos gyakorlata a f o r m l i s fegyelem kvetelmnynek szksgessgt hangslyozta; ma azonban, ugy tnik, a szocialista jogi oktatsban m r nagyobb sllyal szerepel a tartalmi fegyelem kvetelmnye.

9. Vizsgarendszer

A jogszkpzs egyes rendjeiben elfogadott vizsgarendszerek nagymrtkben eltrnek egymstl, klnbz megoldsok egsz sorval tallkozhatunk mg az egybknt hasonl szerkezet oktatsi rendszerekben i s . A megoldsok egyik legsajtosabb f a j t j t az kpezi, amikor a jogi tanulmnyok folyamn egyltaln nincs vizsga, a hallgatk csak tanulmnyaik befejeztvel, s akkor is az oktatsi intzmnyen kivli, llami bizottsg eltt tesznek vizsgt valamennyi oktatott trgybl (pl. Nmet Szvetsgi Kztrsasg). Hasonlkp-

pen sajtos az a megolds i s , amelyet ktetlen vizsgarend jellemez; ebben a rend208

szerben a hallgat vente brmikor (Svdorszg), avagy vente hrom meghatrozott alkalommal (Olaszorszg, Jugoszlvia: 1950) brmely trgybl, t e t s z s s z e rinti sorrendben megkisrelheti a vizsgt, esetleg mg abban sincs megktve, hogy sikertelensg esetn hny ismtlsi lehetsg ll rendelkezsre (Olaszorszg). A vizsgarendszerek tbbsgt azonban a kttt vizsgarend jellemzi, ben a hallgat amely-

a megfelel trgyakbl flvenknt vagy venknt ktelez vizsgt

tesz, s a kvetkez flvet vagy vet csak akkor kezdheti meg, ha vizsgin s i k e r e sen megfelelt (ez all sajtos kivtelt kpze pl. Ausztria kttt vizsgarendje,

amelyben a vizsgaegysg nagyobb idszakra, egy tanulmnyi szakasznak megfelel blokkra vonatkozik, s igy a hallgatk - a mellktrgyakat rint nhny kollokvium kivtelvel - csak tbbvenknt vizsgznak). A kttt vizsgarendekben az egyes flveket vagy veket lezr vizsgkon (kollokviumokon s szigorlatokon) kivl a hallgatknak ltalban mg m s formban is szmot kell adni tudsukrl, igy v kzben, tanulmnyaik folytatsa sorn, avagy az utols vet kveten, tanulmnyaik befejeztvel, amikor korbbi tanulmnyaikrl sszefoglal jelleg vizsgt kell tennik. A hallgatk vkzbeni felkszltsgnek l e m r s r e szolglnak az vfolyam-dolgozatok (a szocialista llamok tbbsge) s az a megolds, amelynek rtelmben a hallgatknak a gyakorlati foglalkozsok sorn val kzremkdst osztlyozzk s a vizsgkon ezeket az rdemjegyeket is figyelembe veszik ( r s z ben a szocialista orszgok, Franciaorszg). A tanulmnyokat lezr sszefoglal jelleg vizsgk ltalban egy rsbeli disszertci elksztsbl s megvdsbl, valamint egy tbb alaptrgyat rint llamvizsgbl (pl. Szovjetuni), diplomavizsgbl (Lengyelorszg) vagy szigorlatbl (Csehszlovkia) llanak. Olyan r e n d s z e r e k nl, ahol a hallgatknak lehetsgk van a szakosodsra, a zrvizsgk is t e r m szetesen - legalbb rszben - a vlasztott szaknak megfelel trgybl vagy t r gyakbl trtnnek. Nincsen egysges llspont abban a tekintetben, vajon a vizsgk szbeliek vagy rsbeliek legyenek-e. Tbb orszgban a szbeli a vizsga kizrlagos (Jugoszlvia) vagy elsdleges (Svdorszg) f o r m j a , a legtbb or gban azonban az rsbeli s szbeli vizsgk rendszert egymssal prhuzamosan alkalmazzk (pl. Szovjetuni, Finnorszg, stb.), s csak kivtelesen tallkozunk olyan orszgok209

kai, ahol a vizsga elsdleges f o r m j t az rsbeli vizsgk kpezik (pl. F r a n c i a orszg). lyan vizsgarendszereket azonban, amelyek valamilyenformban ne

tmaszkodnnak a szbeli vizsgkra, alig ismernk, s ez a krlmny a r r a ltszik utalni, hogy a szbeli vizsgk - esetleg rsbeli vizsgkkal prhuzamosan vagy azokkal kiegsztve - ltalban alkalmasabbaknak minslnek a hallgatk tudsnak l e m r s r e , mint egymagukban az rsbeli vizsgk. A vizsgk trgyt s a vizsgztats mdszert nagy mrtkben meghatrozza, hogy az egyes trgyak feldolgozsa milyen mdon trtnik, milyen az oktatsi intzmny jellege s profilja, mennyire hatolnak be az ltalnos alapok s ltalban a trsadalomtudomnyi szemllet a tteles jog oktatsba, mennyire gyakorlati jelleg az oktats, stb. Agyakorlati ignyek rvnyrejuttatst szolgljk pl. azok az oktatsi r e n d s z e r e k , amelyeknl minden vizsgn szerepel egy gyakorlati - r t e l m e z s i vagy jogalkalmazsi - problma megoldsa (rszben

a szocialista orszgok, Belgium, Franciaorszg, stb.) vagy amelyeknl a vizsgk annyiban sajtos jellegek, hogy a szbeli vizsgk trgyt mindig elmleti, az rsbeli vizsgkt pedig gyakorlati krdsek megvlaszolsa kpezi (pl. Finnors z g , ahol a s i k e r e s rsbeli vizsga t jogeset kzl ngy jogeset helyes megoldsbl ll.)

210