You are on page 1of 2

HERRENS DAG en introduktion til eskatologi ved Brge Lindskov Beck Herrens Dag: BOGANMELDELSE Herrens Dag er en introduktion

n til eskatologi (bibelens endetidslre), hvilket vil sige, at den stiller lseren over for de bibelske profetier om endetiden uden at gre krav p at vre udtmmende. Eskatologi er alt for stort et emne til at blive behandlet p denne mde, men forfatteren har forsgt at tage fat p de omrder, der har relevans for bde troende og ikke-troende i dag. Emnet behandles ud fra det synspunkt, at Jesus Kristus kommer tilbage synligt og personligt (grsk: parousia)for at oprette tusindrsriget eller riget for Israel, som det ogs kaldes. Dette syn kaldes i teologien for prmillennialisme (latin: pr = fr og millennium = tusind r). Dette syn holdes for sandt af konservative, bibeltro kristne teologer, mens liberalteologer og ikke-bibeltro teologer bengter det. Bibelen lrer i vrigt, at der skal komme en trngsel over jorden af hidtil ukendte dimensioner, jf. Mattus kapitel 24. Inden for prmillennialisme er der yderligere en opdeling, der relaterer sig til den kommende trngsel (latin: tribulatio) p den mde, at tidspunktet for kirkens bortrykkelse betegnes henholdsvis post-tribulationisme, midt-tribulationisme og pr-tribulationisme, hvilket ganske enkelt betyder, om kirken bortrykkes efter, under eller fr trngselen. At der finder en bortrykkelse sted er ikke til drftelse i denne bibeltro gruppe, kun tidspunktet, og Herrens Dag er skrevet ud fra prmissen om kirkens bortrykkelse fr den kommende trngsel, hvilket begrundes i bogen. Kirkens bortrykkelse berres kun periferisk, men forventes behandlet i en ny bog. Herudover er Herrens Dag skrevet i henhold til det (skriftfortolknings-)syn der er kendt som dispensationalisme. En dispensation (latin: dispensatio) i denne sammenhng er en konomi (grsk: oikonomos/oikonomia: forvalterskab) eller en husholdning, hvor Gud stiller mennesket til regnskab efter nrmere angivne parametre, jf. Luk. 12,42 og 16,1.3.8. Disse ender altid med Guds indgriben og dom og nye bestemmelser, da mennesket altid kommer til kort i forhold til Guds krav. Et eksempel er pagten med Noa efter syndfloden, jf. 1. Mos. 6,5-7 og 9,1-11. Bibelen taler alts om forvaltning af andres [Guds] ejendom under ansvar over for Gud. En dispensation er alts ikke en tidsperiode eller alder, men et forvalterskab, der naturligvis m finde sted i en given tid, og der ses traditionelt syv sdanne husholdninger i bibelen, nemlig Uskyld, Samvittighed, Civilt styre, Lftet, Loven, Nden og Tusindrsriget med mindre variationer inden for samme grundsyn. Men der er endnu et vigtigt parameter, der m understreges for forstelsen af denne bog. I teologien taler man om en srlig disciplin, der hedder hermeutik (grsk: hermeutik), hvorved forsts regler for fortolkning af bibelen. Ved fortolkning af skriftsteder i Herrens Dag anvendes den bogstavelige fortolkningsmetode, ogs kaldet den grammatisk-historiske fortolkningsmetode, idet der tages behrigt hensyn til bde historien, grammatikken og konteksten. Dette beskrives nrmere i et afsnit i bogen kaldet Bibelens fortolkning, og det anbefales, at man lser dette afsnit igennem fr bogens vrige emner. Ud fra ovenstende parametre kan det konkluderes, at bogen lgger sig ud med en del teologers syn p eskatologien. For eksempel kan nvnes a-millennialisme (intet bogstaveligt, fysisk, jordisk tusindrsrige), der er kendetegnende for mange statskirker inklusiv den danske folkekirke, der som bekendt er luthersk. Ved reformationen koncentrerede Luther, Calvin, Zwingli og Erasmus sig s meget om en reformation af soteriologien (frelseslren), at eskatologien - alle de mange erklringer

om en ny fortolkning af Guds ord til trods forblev ureformeret, hvilket betd, at man fortsatte i den katolske kirkes nd med en allegorisk-ndeliggrende hermeneutik (fortolkningslre). Derfor forblev endetidslren katolsk og blev overtaget af de forskellige protestantiske statskirker rundt omkring. Denne ikke-bogstavelige fortolkning, hvor man ndeliggr eller spiritualiserer skriftstederne, bevirkede igen, at hele synet p de eskatologiske profetier blev styret af arven fra den aleksandrinske skole, hvor Clemens af Aleksandria og hans fremmelige elev Origenes og sidenhen Augustin, fik udkonkurreret den sunde eksegese (skriftudlgning), som den kateketiske skole i Antiokia forsvarede s bravt. Dette har igen bevirket, at man lrer, at Gud har forkastet Israel som udvalgt nation, og at kirken har overtaget dets plads i Guds frelsesplan. Kirken er sledes det nye ndelige Israel. Dette syn gr bogen op med. En anden alvorlig trussel mod bibelens eskatologiske lre er prterismens fremmarch inden for mange kirkesamfund i dag. Prterisme (latin: praeter = ovre, forbi) er lren om, at alle profetierne om endetiden er et overstet kapitel og er sledes den diamentrale modstning til bogen Herrens Dag, der er futuristisk (latin: fremtid) i sit syn p endetidsprofetierne. Der findes en mere moderat form, partiel prterisme, der dog ser Jesu genkomst (parousia) og dommen foran den store, hvide trone i Johs. b. kap. 19-20, som fremtidig. Men ellers er iflge dette syn Gud ogs frdig med Israel en gang for alle ved Jerusalems delggelse i r 70 ved den romerske hr under ledelse af Titus. Dette syn bres ligeledes frem af en allegorisk udlgning og ndeliggrelse af mange ngleprofetier, og et af denne bogs forml er at gendrive pstanden bl.a. ved en detaljeret gennemgang af Dan. kap. 2 og 7-12 og en samstillet gennemgang af Mat. kap. 24, Mark. kap. 13 og Luk. kap. 21. En af de vanskeligste ting ved eskatologien er at redegre for den kronologiske afvikling af profetierne i bibelen. Da profeten Ezekiel kap 38 og 39 beskriver en angrebssituation p Israel, som meget vel kan finde sted inden kirkens bortrykkelse, er en detaljeret gennemgang af disse to nglekapitler henlagt til den frste del af bogen i vrigt uden at tage stilling til tidspunktet for angrebet. I det hele taget spekuleres der i bogen ikke i datoer for Jesu genkomst o. lign., da det som bekendt er omsonst. Parolen lyder: Vg og bed! Alt dette og meget mere i Herrens Dag god lselyst og Guds velsignelse!

2013 Forlaget EZRA - Kontakt os: www.forlaget-ezra.dk (bogbestilling)