Arhetipurile sufleteşti feminine

de Andreea Manolescu Cele patru elemente subtile esenţiale - pământul, apa, focul şi aerul - “colorează” în mod specific sufletul fiinţei umane, enerând arhetipurile sufleteşti! "ub modularea ener iei #unii sunt create cele patru arhetipuri feminine, prezente în sufletul oricărei femei, iar sub cea a "oarelui cele patru arhetipuri masculine, prezente în sufletul oricărui bărbat! $otuşi, de re ulă, într-o fiinţă umană se manifestă preponderent un sin ur arhetip! Astrolo ia o lindeşte în modul său specific această realitate! %a ne oferă numeroase informaţii ce ne pot a&uta să recunoaştem arhetipul care predomină în noi! Mama, fascinatoarea, eroina inspiratoare şi iniţiatoarea sunt cele patru arhetipuri feminine, pe care le 'om prezenta în continuare! A()%$*+,# MAM%* %lementul asociat cu acest arhetip este pământul, simbol al fecundităţii şi re enerării! %l naşte toate fiinţele şi le hrăneşte, pământul fiind simbolul trupului matern! -emeile cu acest arhetip predominant au foarte multă ener ie şi o imensă bucurie de a trăi! %le au o atitudine maternă, fiind capabile să ofere protecţie, stabilitate afecti'ă şi o mare căldură sufletească, de aceea tind ca, în permanenţă, să aibă ri&ă de ceilalţi! Au simţ practic şi pot duce până la capăt orice lucru îşi propun să facă, fiind susţinute şi de dorinţa de a se face în permanenţă utile! "unt întotdeauna în căutarea frumosului şi a plăcerii! #una în $aur %ner ia pământului este modulată de sfera de forţă a planetei .enus în aspect /minus” 0feminin1! Această poziţionare a #unii 'a aduce iubire interioară şi mulţumire de sine! 2ati'ele sunt sensibile şi senzuale, a'ând o disponibilitate mărită pentru plăceri! Au emoţii rafinate, fiind înzestrate cu simţ estetic şi o foarte mare in ăşie! 3acă nu inte rează corect ener ia 'enusiană, 'or de'eni foarte ataşate de planul material, fie de bărbatul iubit! +ot fi e4trem de posesi'e şi eloase, iar fascinaţia banilor şi a confortului material le 'or îndepărta de 'alorile spirituale ale 'ieţii! +entru a le cuceri, trebuie să le faci să se simtă în si uranţă, oferindu-le si uranţa materială de care au ne'oie şi sentimentul de mulţumire de sine! 3o'ezile de iubire trebuie să fie concrete, menite să le crească încrederea în sine! .or aprecia cadourile frumoase sau o in'itaţie la o cină romantică! #una în -ecioară %ner ia pământului 'a fi modulată de ener ia lui Mercur, aspectul /minus” 0feminin1! -emeia cu #una în -ecioară trebuie să-şi înţelea ă emoţiile, să îşi cunoască mecanismele interioare, de'enind astfel conştientă de calităţile pe care le are! Această femeie este înzestrată cu o foarte

ima inându-şi ofense complet neintenţionate! .or da do'adă de sensibilitate e4a erată faţă de părerile celorlalţi. la un moment dat.a a'ea obsesii mentale şi tendinţa de a critica în permanenţă şi de a despica firul în patru! $oate aceste complicaţii mentale o 'or duce la frământări interioare inutile! 3acă 'rei să o cucereşti. ea de'enind incapabilă de a iubi! 5 poţi cuceri prin afecţiune şi tandreţe! $rebuie să îi aduci do'ezi concrete de iubire şi să o a&uţi să îşi asume responsabilităţi de natură spirituală sau socio-profesională! Cel mai potri'it cadou pentru ea ar fi o călătorie la munte! A()%$*+. putând a&un e să trăiască comuniunea cu natura! 3acă nu 'a inte ra ener ia mercuriană. 'a trebui să o scoţi la o plimbare prin natură sau să îi cumperi un animal de casă! $rebuie să o a&uţi să se înţelea ă pe ea însăşi şi să o accepţi aşa cum este! #una în Capricorn %ner ia pământului 'a fi modulată de sfera de forţă a lui "aturn. toate semnele unei dez'oltări 'iitoare. sunt foarte intuiti'e şi pot de'eni cu uşurinţă recepti'e la inspiraţiile di'ine! 3au adesea do'adă de compasiune. 'or fi 'ulnerabile şi dependente de emoţiile celor din mediul în care trăiesc! . nefiind pe deplin conştientă de ea. dar şi ameninţarea resorbţiei! -ascinatoarea aduce misterul şi ma ia! %a este cea care cucereşte un bărbat doar printr-un zâmbet sau printr-o pri'ire pătrunzătoare! +oate da do'adă de instabilitate emoţională precum şi de o anumită fra ilitate interioară! %a se poate speria uneori de forţa cu care fascinează. sămânţa primordială. naturaleţe şi simplitate.# -A"C*2A$5A(%* %ste în rezonanţă cu elementul apei! Apa este considerată ori ine a 'ieţii. aspectul /minus”! Această femeie este responsabilă şi matură! 3ă do'adă de consec'enţă în acţiuni şi manifestă un foarte bun control al timpului! %ste înţeleaptă şi îşi asumă responsabilitatea propriei e'oluţii spirituale! $rebuie să aibă răbdare cu ea însăşi! Atunci când ener ia saturniană nu este inte rată armonios. iar aceasta o poate determina. apare ri iditatea emoţională şi răceala afecti'ă! "e 'a izola sau 'or apărea bloca&e afecti'e foarte mari. 'or apărea frustrări mentale şi cenzura emoţiilor prin raţiune! . tot ceea ce nu are încă formă. mi&loc de purificare şi re enerare! Apele ca masă nediferenţiată reprezintă infinitatea posibilităţilor6 ele conţin tot ceea ce este 'irtual.mare puritate sufletească. deoarece sunt foarte empatice! %le trebuie să în'eţe din reşelile trecutului şi să se detaşeze de acesta! 3acă nu 'or respecta ener ia lunară. să de'ină dependentă emoţional de ceilalţi! #ecţia ei este să inte reze di'in se4ualitatea şi să îşi trezească starea de inocenţă şi de copil di'in! #una în (ac %ner ia apei este canalizată în stil #ună minus! Aceste femei sunt înzestrate cu o feminitate debordantă şi o mare profunzime emoţională.

luptând pentru a şi-l atin e! %ste o femeie e4pansi'ă şi plină de 'iaţă! #una în 8erbec . precum şi de sfera de forţă a lui +luto! 5 astfel de poziţionare a #unii 'a indica o femeie pro'ocatoare. sau spunându-i cât de multă ne'oie ai de ea! .a fi cucerită de un bărbat pasional. e4otică. fiind foarte 'ulnerabile din punct de 'edere psihic! "unt nai'e.a fi posesi'ă. pentru a re enera! +rin foc omul poate atin e condiţia zeilor! %roina este femeia acti'ă.a trebui să o înţele i fără cu'inte şi să-i do'edeşti că îi poţi simţi sufletul6 are ne'oie să se simtă prote&ată! #una în "corpion %ner ia apei este modulată de sfera de forţă a planteti Marte 0în aspectul /minus”1. fără ocolişuri sau concesii! %roina ştie întotdeauna ce 'rea şi acţionează în conformitate cu ţelul propus. compasi'e şi cu o mare putere de sacrificiu! "unt foarte sensibile şi 'isătoare. preferând calea directă de e'oluţie. a'ând o ima inaţie bo ată! +entru ele este foarte importantă credinţa într-un ideal spiritual şi sunt înzestrate cu o foarte mare intuiţie şi putere de a empatiza! 3acă nu inte rează ener ia neptuniană. cu o se4ualitate puternică. nu ca pe un scop în sine! 3acă ea nu inte rează armonios în uni'ersul ei lăuntric ener ia marţiană. pasională şi cu foarte mult se4-appeal! %ste foarte important pentru ea să a&un ă la o stare de armonie şi echilibru interior! $rebuie să pri'ească se4ualitatea ca pe o modalitate de a a&un e la 3umnezeu. poate a&un e să se autodistru ă. de aceea pot dez'olta un comple4 al persecuţiei! #e poţi cuceri prin de'otament şi ima inaţie 0scrie-i poezii71! $rebuie să dai do'adă de creati'itate şi foarte mult romantism! A()%$*+. au o timiditate e4a erată şi pot fi foarte uşor rănite. care are iniţiati'ă şi îşi asumă orice risc pentru a-şi satisface ustul de a'entură! %a este inspirată şi aspiră cu frenezie către 3umnezeu. a&un să absoarbă ener iile ne ati'e ale celor din &ur. care să îi satisfacă dorinţa de mister şi ma ie.+e femeia cu #una în (ac o poţi cuceri ducând-o la un film de dra oste 'echi. a'ând tendinţe către masochism şi răzbunare! . şi care să-i împărtăşească dorinţa de transformare! #una în +eşti %ner ia apei este canalizată în stil neptunian! Aceste nati'e sunt supuse şi de'otate. eloasă şi 'a dori să domine şi să manipuleze! . pasională.# %(5*2%* %ste în rezonanţă cu elementul foc! -ocul este un simbol al purificării şi al re enerării6 el distru e ceea ce nu mai este necesar pentru a da o formă nouă. plină de mister.

ata oricând să îşi asume riscuri. înţelept şi spontan în acelaşi timp. a'ând dorinţa de a face totul după propriile le i! Aceste femei sunt cucerite de bărbaţi puternici care dau do'adă de iniţiati'ă şi care le stimulează spiritul de a'entură! $rebuie a&utate să conştientizeze că pot duce până la capăt ceea ce şi-au propus! #una în #eu 2ati'ele îşi manifestă ener ia focului în stil solar! %le sunt capabile de emoţii înalte şi nobile. au o atitudine cuceritoare.*A$5A(%* . sunt femei puternice.or trebui să îşi dez'olte calităţile de maestră în tainele spiritualităţii! Manifestarea dizarmonioasă a ener iei &upiteriene poate duce la comple4e de superioritate. do matism sau chiar fanatism în con'in erile personale! .or aprecia discuţiile filozofice. deşi sunt foarte intense. cu o foarte mare forţă interioară şi încredere în ei înşişi! #e plac bărbaţii pasionali şi eneroşi.or tinde către minciună. făcându-li-se în permanenţă complimente! #una în "ă etător 9n acest caz. dând do'adă de demnitate şi discernământ! . sunt foarte independente şi dinamice! 9n eneral. ener ia focului este modulată de sfera de forţă a planetei :upiter! "unt persoane idealiste.-emeile cu o astfel de poziţionare a #unii în astro rama natală îşi canalizează ener ia focului în stil Marte plus! Aceste nati'e sunt pline de iniţiati'ă. optimiste şi pline de efer'escenţă! Au 'alori morale şi con'in eri ferme. fiind înzestrate cu o foarte mare creati'itate şi pasionalitate! "unt întotdeauna în centrul atenţiei. cu o natură emoţională impulsi'ă şi nestatornică! 3acă nu respectă ener ia marţiană. poate apărea tendinţa de dominare şi dorinţa de a-i manipula pe ceilalţi! 3e asemenea. iar emoţiile lor. împrăştiere şi iresponsabilitate! +e aceste femei le puteţi cuceri dacă sunteţi un bărbat superior. sunt de scurtă durată! "unt încăpăţânate. care le cumpără lucruri scumpe şi care le tratează ca pe nişte re ine! Au ne'oie să li se arate că sunt apreciate şi admirate. ele de'in e4trem de impulsi'e şi cu o puternică tendinţă de ai domina pe ceilalţi6 au izbucniri necontrolate. iar cel mai potri'it cadou pentru ele ar fi o călătorie în străinătate! $rebuie să li se satisfacă ustul de a'entură şi ne'oia de nou! A()%$*+. cu un simţ al umorului bine dez'oltat! .# *2*. primind aprecierea şi admiraţia celor din &ur! Au o mare încredere în ele şi ştiu întotdeauna ce 'or! 3acă nu inte rează armonios ener ia solară. care ştiu ce 'or. poate apare o predilecţie către dramatizare şi teatralitate! "unt cucerite de bărbaţi solari.

a fi instabilă emoţional tinzând să îşi cenzureze emoţiile prin raţiune. îşi face ri&i inutile pentru lucruri mărunte şi pot apărea comple4e de inferioritate! %ste cucerită de inteli enţă şi umor de calitate. ori inale şi foarte prietenoase. mişcări şi îmbrăcăminte! 9n cazul în care nu inte rează armonios ener ia 'enusiană poate de'eni influenţabilă şi dependentă de părerile celorlalţi! . fascinându-i în primul rând prin inteli enţă şi rafinament. rafinament şi bun ust. reprezintă lumea subtilă. aflată între /cer” şi /pământ”! #umea e4pansiunii aerului este un mediu prielnic luminii. independentă şi nonconformistă! Aceste femei sunt in'enti'e.enus. parfumului. nu numai prin eros! "e poate deschide către inspiraţii ele'ate şi chiar poate de'eni un releu di'in! 9n mod obişnuit poartă multe “armuri” care să îi prote&eze sufletul! %ste fascinată de bărbaţi puternici.%ste în rezonanţă cu elementul subtil aer! Aerul este un simbol al spiritualizării. apare împrăştierea mentală şi superficialitatea! . foarte solari care o pro'oacă în primul rând mental! #una în <emeni 9şi canalizează ener ia în stil Mercur plus! %ste o femeie inteli entă pentru care comunicarea este foarte importantă! "e manifestă într-o manieră dezin'oltă şi &ucăuşă! %ste înzestrată cu simţul umorului şi poate manifesta cu uşurinţă starea de copil di'in! Are ne'oie de stimulare la ni'el mental şi să i se aprecieze inteli enţa! Atunci când nu controlează ener ia mercuriană.ărsător 9şi e4primă ener ia aerului în stil uranian! %ste arhetipul femeii moderne. zborului. lene sau chiar narcisism! 5 poţi cuceri prin ele anţă. fiind oricând ata să te surprindă! . aspectul /plus” 0masculin1! -emeia cu o astfel de poziţionare a #unii 'a fi înzestrată cu calităţi artistice şi un deosebit simţ al esteticului! %ste o persoană rafinată.or apărea defecte precum= delăsare. îi place să-i cumperi lucruri frumoase şi să o duci la manifestări artistice! 8ărbatul 'a trebui să arate bine şi să se îmbrace impecabil! Are ne'oie de susţinere pentru a-şi dez'olta calităţile artistice! #una în . ener ia aerului este modulată de sfera de forţă a planetei . plină de farmec şi ele anţă! Are o putere afecti'ă foarte mare şi un bun echilibru interior! 3ă întotdeauna do'adă de bun ust şi de armonie în esturi. adoră nepre'ăzutul! Cele mai potri'ite cadouri în cazul ei 'or fi cărţile! Are ne'oie să o asculţi până la capăt şi să o faci să se simtă înţeleasă! #una în 8alanţă 9n cazul acestor femei. nehotărâre. pun foarte mare preţ pe libertate şi au un aer de neobişnuit. îi plac bancurile şi comediile. culorii şi este calea de comunicare dintre cer şi pământ! *niţiatoarea este femeia care fascinează printr-un mental foarte puternic şi care este înzestrată cu o mare putere de a iubi necondiţionat! %ste în rezonanţă cu ener ia 'idului şi are capacitatea de a iniţia bărbaţii în tainele spiritualităţii.

a trebui să le stimulezi creati'itatea şi să le faci surprize cât mai ori inale! #e plac ieşirile în oraş împreună cu prietenii şi discuţiile despre tot ce este nou sau neobişnuit! >o aesoteric aprilie ?@@A .or da do'adă de superficialitate şi răceală! 3acă 'rei să le cucereşti. datorită pericolului pe care l-ar reprezenta aceasta pentru libertatea lor indi'iduală! . fiindu-le frică să se implice emoţional.3acă nu respectă ener ia uraniană pot de'eni indiferente. ar fi recomandat să ăseşti o metodă nonconformistă şi nemai'ăzută cu care să le impresionezi! .