You are on page 1of 255

/

/

Romane de dragoste pe care n u Ie veti uita niciodată scrise de autori cunoscuţi ai genului.

,

,

Evadînd dintr-o viată prea m o­ notonă, Sandy pleacă In Grecia să p icteze şi să d esc o p e r e pa­ siunea, care acasă i-a fost interzisă...

Some Kind of Wonderful by Susan Connell
€> copyright 1993 by Susan Connell

© copyright 1993 by Editura VICTORIA
Toate drepturile asupra acestui titlu aparţin editurii Victoria.
L O V E S W E P T ® AND T H E WAVE D E SI GN
ARE R E G I S T E R E D T R A D E MA R K S O F BA N TA M B o o k s , A D iv is io n o f B a n t a m Do u b le d a y D e l l P u b l is h in g G r o u p In c . R e g i s t e r e d in U .S . P a t e n t a n d T r a d e m a r k O f f ic e a n d e ls e w h e r e .

A L L R IG H T S R E S E R V E D
,tX R o m a n ia n l a n g u a g e e d it io n p u b l is h e d

■ © copyright grafică Editura MIRON.

'tŞ u s a n

C o n n e ll

£

m

in u n a t !

T ra d u c e re de Ani F io rea

S ÎK şu -

- &

M

ISBN 973-95055-1-4

.Lui dim pentru timpul minunat petrecut în Grecia.

apoi clătină din cap. dar numai unul singur pentru a mai trage de timp acum. în timp ce rîse în sinea lui.— . Era nebun? Pierduse aproape două ore. cînd lua prînzul în piaţa Plaka.% U 4. Se uită la ceas. Ea nici măcar nu era genul lui. încercînd să intercepteze privirea unei turiste. Alex Stoner ar fi avut o sumedenie de motive ca să se întoarcă la biroul său. care era atît de ocupată cu cumpărarea _ ----------------------- C I > --------.

nu ar fi rău deioc dacă s ar ^ t i să privească. rr'ai avea nişte lucruri de pus S a punct p m ' j întîlnirea cu fraţii Grimaldi. trupul ei mlădios. . Zîmbi. Asta fusese ultima lui zi petrecută în întregime S a Atena. încît nu îl observa. în plus. fără a mai vorbi de îniiirnrea aceea misterioasă de la trei şi cincisprezece. Şi apoi. Se întinse după ochelarii de soare a coi ezită. bătînd nervos cu degetele pe maSă.Nu e genu! tău. Stătea în umbra copacilor. Alex privi într-o parte. încearcă să pui mîna pe ea. la masa aceasta care îi oferea o vedere excelentă spre Acropolis. Picioarele ei lungi.suvenirurilor. Privi spre cer. Avea o groază de lucruri oe rezonai L Stoner Exports. Stoner... şi iată că ora siestei la Atena începuse. încă nu împachetase şi trebuia să-şi facă timp şi pertr j inspecţia de ia fabrica de covoare. îşi spuse în timp ce se po spate în scaun. înainte de a zbura în refugiul lui de pe insulă. în acest sfH t de mai. Ah. îşi spuse el. spre proprietarul . amintindu-şi şi de celelalte lucruri pe care le mai avea de fă cu t. Alex. dar ce turistă. faja_aia de înger.

Ce s-a întîmplat cu franţuzoaica? Alex se ridică. Dimitri îl întrebă aşa cum numai un vechi prieten şi-ar fi permis: ' . . încît cîţiva trecători se întoarseră să îi ■ cz> . Dimitri.Ştiu că te-a lăsat. a făcut-o pentru că am refuzat să o iau pe insula Zephiros cu mine.Ar trebui să fii la casa ta. murmură absent. Să faci copii. .M-a lăsat. Bruneta intrase înăuntru acum cincisprezece minute. Dimitri îşi puse mîinile pe piept şi rîse atît de zgomotos.Mă cunoşti destul de bine. dar am renunţat azi la desert şi uite că acum simt nevoia de ceva dulce. dragul meu. cercetînd-o din ochi pe brunetă. dacă vrei să ştii.Ei. îşi scoase un teanc de note de p!ată din buzunar şi le puse pe masă: . Privi în josul străzii. Dar de ce? Alex privi ia micul magazin din care se auzea tare muzică bazuki. ajutînd-o pe nevastă-ta cu dulciurile. . Dîndu-i nota de plată. şi îi vorbi destul de tare ca acesta să îl audă şi să îi zîmbească. .rC E minunat! ) tavernei. Se uită din nou la ceas. Dimitri.

Ţi-a cerut o bucăţică din sufletul tău şi tu nu ai fost dispus să îl împărţi. poate că nu şi-ar fi pierdut timpul încercînd să agate o turistă drăguţă. Din nou schim bară o privire plină de înţelegere reciprocă. apoi se retrase în tavernă. Trăia şi muncea la Atena de şapte ani. Nu auzise el oare că viaţa se desfăşoară în cicluri de şapte ani? O idee amuzantă faţă de care era însă sceptic. Reuşise foarte bine pînă acum să îi ţină pe clienţi departe. Alex se uită din nou înspre strada plină de turişti. Alex se îndrăgostise de stilul simplu de viaţă de pe Zephiros. cu excepţia unuia de afaceri. cu cîţiva ani în urmă. . dacă ar fi fost vorba de un moment de cotitură în viaţa lui.privească. Işi trecu degetele prin părul blond şi se reaşeză. Dimitri îl privi mustrător. spuse el. Deşi nu îşi prea putea explica de ce. Cu toate astea. făcuse un fel de jurămînt tacit să nu amestece viaţa din oraş cu cea de pe insulă. Dar era mai greu să împiedici o iubită să afle despre Zephiros. nu îşi putea aminti de cît timp nu-şi mai prelungise prînzul pînă la ora trei. Bineînţeles.

dacă Alex Stoner se cunoştea întrucîtva. o pierduse din vedere. după ce trase două fumuri. Faptul că. i se păru puţin pervers. sau. Felul în care se mişca fusta de jeans. Voia să renunţe. bluza roz şi sandalele roz din piele îi amintea de fetele din anii de universitate. pentru un moment. După cîteva m inute. Ea stătea în mijlocul străzii. apoi o stinse. sentimental. pentru că. Nu în felul în care erau unii. Simţi sprîncenele ridicîndu-i-se odată cu această revelaţie. numărîndu-şi banii. se simţea atras de o fată ia vîrsta studenţiei. era ceva cald şi plăcut la bruneta asta. De la distanţă. ştia că măcar nu era un sentimental. Şi. la cei treizeci şi trei de ani ai săi. Era doar o problemă de timp. în timp ce îşi număra banii. în văzul tuturor hoţilor de buzunare din zona turistică.Discutînd cu Dimitri. aşteptare a îi fu recompensată. mai rău. -CD- . Ea îşi umezi buzele cu vîrful limbii. Se gîndi la timpurile acelea. Unde se dusese? îşi aprinse o ţigară. cu toate astea. Unde era bruneta aceea şi de ce îi plăcuse atît? Poate că îl atrăsese tinereţea ei sau poate felul aparte în care îşi arunca părul pe spate. putea aprecia acel „cald şi plăcut".

Relaxîndu-se în sfîrşit. Ochii ei erau de culoarea berii şi priveau curios în jur. ori de cîte ori apăreau. judecînd după pachete. La ce dracu’ se aşteptase? Să îi facă cu ochiul. Alex îi captă privirea şi i-o menţinu. El îi zîmbi la rîndul lui şi scoase o nouă ţigară. devenise prea bătrîn pentru tipul ăsta de tortură. Pe lîngă asta. în scaun. privind-o de sus pînă jos. Se aplecă înainte. ea porni în direcţia lui. Nu îi plăceau astfel de stări şi încerca să le evite. Apoi minunea se întîmplă. Ea zîmbi cald. Alex calculă că ar fi trebuit să aibă aproape treizeci de ani. Era probabil păcălită de toţi vînzătorii din Piaka.. zîmbetul acela caid şi deschis! îşi aprinse ţigara şi trase adînc. Un sentiment de singurătate reverbera dureros înăuntrul lui. Era categoric singură şi. să-l fi invitat să o însoţească sau să se fi făcut că nu îl vede? Nici una din posibilităţi nu l-ar fi surprins. Rearanjîndu-şi din nou pachetele. dar zîmbetul acela. încerca să practice la un nivel superior arta de a cumpăra suveniruri. ea îşi . Cerceii mari de aur se legănau pe obrazul ei şi printre şuviţele lungi de păr.El clătină din cap.. Aranjîndu-şi pachetele.

dar precisă.Nu e interesantă. dar dacă te grăbeşti.întotdeauna. Secretara lui fusese politicoasă. de­ schise apoi cu cotul uşa de sticlă pe care scria Stoner Exports. Sandy Patterson se grăbi pe treptele clădiri pline de birouri. . Făcu un semn spre Alex cu cîrpa cu care ştergea un pahar. Vă rog să fiţi punctuală.aruncă părul de pe ochi într-o parte şi îşi privi ceasul. d a r'a m să încerc să vă fac loc la trei şi cincisprezece. mîine.. . în timp ce îşi strînse ţigările. rugîndu-se în gînd să nu fi pierdut întîlnirea cu Alex Stoner. îi salută ironic pe Dimitri şi se îndreptă spre birou! lui. . confirmă Alex. Apoi se grăbi spre o stradă îngustă. Reuşeşti întotdeauna să nu le bagi în seamă.. Cu pachetele în braţe. Le puse în buzunarul cămăşii. cînd telefonase ieri: Calendarul domnului Stoner este complet. spuse Dimitri din pragul tavernei. se îndreptă spre coridorul din marmură. Trecînd pe lîngă aranjamentul de cergi şi covoare făcute de mînă.

privi spre recepţie. Cînd cursurile ei de artă vor începe. îşi ridică mînecile bluzei şi. cînd o primise. cartea de vizită era în aceleaşi condiţii perfecte ca acum doi ani. scoase o carte de vizită. în toamnă. Punînd pachetele pe primul birou întîînit. apoi expiră oftînd. scrisă cu albastru. cu excepţia renunţării la această întîlnire cu Alex Stoner. Fără nici o îndoială. în timp ce îşi aminti de fostul ei soţ. cînd ajunsese în Grecia. Se simţea gata de orice. Sandy îşi îndreptă fusta. Scotocind în geanta de pe umăr. Micuţa carte de vizită albă. Odată scăpată de obligaţii. . se va simţi inspirată de această excursie.Pleacă într-o călătorie şi nu se va mai întoarce decît peste cîteva săptămîni. Apoi. Inspiră. V iaţa era din nou palpitantă şi posibilităţile de a fi fericită erau nesfîrşite. întîrziase şi birourile erau goale. se simţi nervoasă. Cu excepţia unui colţ îndoit. fusese pusă alături de scrisoarea de condoleanţe primită din partea lui Alex Stoner. La dracul Aproape că terminase cu cadourile obligatorii şi îşi dorea să sfîrşească cu treaba asta odată. pentru prima dată de ieri. îşi trecu degetul peste nume. şi-ar fi putut vedea de planurile ei. şi-ar fi putut permite să-şi petreacă restul verii pictînd.

. Nasul lung şi drept. adăugă ea acum.Ce-aş putea face pentru dumneavoastră? Sandy se întoarse spre vocea baritonală. . Sandy.Jackson insistase întotdeauna pentru culoa­ rea neagră în privinţa cărţilor de vizită şi a rechizitelor. îndată ce i-ar fi predat lui Alex Stoner toate amintirile acelea din universitate ale soţului ei. s-ar fi eliberat de orice obligaţie care ar mai fi legat-o de trecut. îi spusese el. Şi a unei pedante corectitudini. înalt. ci este expresia perfectă a sincerităţii. cu ochii aceia pe jumătate acoperiţi de gene lungi.. gata pentru orice posibilă confruntare. era nemaipomenit. umerii pătraţi şi pieptul larg o < j E> . apoi îşi puse cartea de vizită în dreptul buzelor. Foarte înalt. îşi închise ochii. începu ea. trebuia să privească în sus. Stătea cu picioarele depărtate. în gînd. cu mîinile în buzunarele pantalonilor şi cu bărbia ridicată. Era liberă să îşi continue noua ei viaţă. eu.Păi. Chiar şi la cei un metru şaizeci ai ei.Negrul nu este doar potrivit. Oricine ar fi fost. Se terminase cu toţi anii aceia şi. . cu părul auriu. Ea realiză imediat că el o studia. . spre el.

Acum două zile era în Atlanta. Scuturîndu-şi capul. . Ar fi făcut minuni acum. o absolventă a Şcolii domnişoarei Hollingsworth. Dumnezeu să o ajute. îi ghici gîndul. lat-o. arătă spre el. continuînd să o privească. Avea o gură aidoma unei statui greceşti.Şi tu eşti turista în goană după cumpă­ rături. dar era probabil ocupat şi căuta să iasă din situaţia asta de stînjeneală reciprocă. dar gura lui era lipsită de acea expresie intimidantă. am fost atît de uşor de observat? El îi surîse la rîndul lui. ea rîse încet: .pironiră ca un ordin regal. . Ea s-ar fi simţit mult mai bine dacă el ar fi zîmbit în felul în care o făcuse în Plaka. îşi trase mîna din buzunar şi îşi aranjă o şuviţă de păr blond. Ea clipi.Tu eşti bărbatul pe care l-am văzut pe micuţa terasă? El aprobă din cap. uitînd de . O gură făcută pentru plăceri păgîne. pentru tinere fete. Dumnezeule.Oh. continuînd să o pri­ vească. Lăsînd în jos cartea de vizită. iar astăzi iată că se şi abandona senzualităţii.

Aiex. . dar imediat zîmbi îndreptîndu-se spre el. Sînt văduva lui Jackson Benedict. .Eu sînt Alex Stoner.Sandy Patterson? Mi-e teamă că nu ne-am mai întîinit pînă acum. Nu părea deloc tipul libertin. i-o strînse uşor. pe care i-l descrisese Jackson. îl observă încercînd să alăture imaginile. dar ţi-am promis în scrisoare că am să-ţi dau amintirile lui din universitate. Sînt Sandy Patterson şi mi-e teamă că am întîrziat la întîlnirea cu dom nul Stoner de la trei şi cincisprezece. Mi-am preluat numele de fată. -Te-am surprins.E adevărat. dar nu m-am prezentat. ce mai faci? . pentru a-i strînge mîna. Ea îşi simţi sprînceneie ridicîndu-i-se. .îmi pare rău. Descrierea aceea era total anulată acum de această prezenţă.Sînt 'doi ani de cînd a murit Jackson. Alex. S . căutător de aventuri. . . . . .bunele maniere. nu? El părea încă mirat şi ea începu să se întrebe dacă ideea de a veni pe neaşteptate fusese chiar atît de bună. Luîndu-i mîna într-ale ei.

Tocmai făceam curăţenie prin pod.. ci de-a dreptul frumoasă. făceau o combinaţie nemaipomenită. Fetele acelea de calitate. Liniştită şi caldă. Adevărul era că ea îi stîrnea interesul mai m ult decît toate fem eile deştepte şi sofisticate cu care îşi petrecuse timpul pînă atunci. . am fost băgat pînă peste cap în hîrtii.. ea spuse: .îmi pare rău. Ea îi amintea de acel gen de fete pe care şi le-ar fi dorit. Arătînd spre o cutie de lemn.. Nu mă aşteptam. da. din Sud. Şi sclipirea din ochii ei îi sensibiliza toate zonele erogene ale corpului. Accentul ei dulce. dar pe care ştiuse că nu le-ar fi putut avea. împreună cu ochii de culoarea berii. nu arăţi deloc ca în fotografiile alea. Delicată şi graţioasă. Nu îşi putea lua ochii de la ea. . îmi amintesc că mi-ai scris ceva despre nişte fotografii şi o bluză de munte.. destinate să se .Oh. la.îi eliberă mîna dintr-ale ei. ştii.Toate lucrurile astea au fost puse laolaltă de un prieten şi le-am descoperit numai cu o~ lună în urmă. Credeam că întîlnirea de la trei şi cincisprezece este o întîlnire de afaceri. dumneata. Privită de aproape. Sandy Patterson nu era doar drăguţă.

ca un drog. nările.--------Q F ) — --------------------. Simţind că parfumul ei va fi o comoară pe care ar trebui să o fure. în sfîrşit. Destul de ciudat. caldul parfum de miere îi invadă.. ------------------. lăsînd-o să treacă pe lîngă el.. începu ea. O să las cutia şi plec. .Ei bine. Dulcele. dacă nu ar fi fost Ia mijloc • .E minunat! căsătorească cu bărbaţi de familie bună. Acele sentimente de stinghereală în preajma celor privilegiaţi.> . nu te voi mai deranja mult. . luînd acele amintiri din trecutul Iui. încă puţină pălăvrăgeală şi ea va pleca.. Evitîndu-i ochii. se aşeză Ia birou şi se sprijini pe spate în fotoliul moale de director. Se aplecă spre ea. Pot pierde cîteva minute pentru.. rămase în pragul uşii. Planul lui păru să se destrame într-o clipă. Zîmbetul ei era mai ezitant acum. împrăştiindu-se prin creierul lui. El deschise uşa biroului lui şi avu impresia că cerul se coboară pînă la el. Ce prost fusese crezînd că scăpase de sentimentele acelea. A fost o plăcere'să te întîlnesc. cînd o văzu gata să plece.Te rog. încercînd să se scuze în şoaptă. văduva prietenului Jackson. intră. De dorinţele acelea.

Dar cum de ţi-ai dat seama? zise ea cu u | aer puţin vinovat. Nu îi plăcea să vadă femei stingherite. Ce avea de-a face această minunată creatură care stătea în fata lui cu dizolvarea acestei prietenii? Uită. 7 Călătoreşti singură. Nu mai are nici o importanţă. Vechiul proverb. cu contrariile care se atrag. Ce căuta ea la mii de mile de I Atlanta? — Q D ------------: -------------- . Văzu ochii ei de culoarea berii închizîndu-se puţin. Echilibrat. aproape la fel de penibil ca atunci cînd piîngeau. ar mai fi putut purta încă numele de Stoner cel singuratic. Jackson e mort şi Sandy nu vrea decît să lase pachetul ăsta cu amintiri şi să îşi vadă de drum. Era. fusese baza acestei prietenii care se prelungise şi după terminarea facultăţii. lui Jackson îi plăcea stilu l lui Alex. nu? întrebarea lui suna mai mult ca o acuzaţie decît ca o in v ita ţie spre o conve rsaţie politicoasă. Nu era aşa? Ea se foia. isteţ şi întreprinzător. Nu ştia ce să facă cu ele cînd se întîrnpla aşa. îşi spuse el. om de cuvînt şi născut aristocrat. Bătrînul Jackson cel bun.fostul ei soţ.

O parte din el era ascuns înăuntrul bluzei şi. te comportai neatent. se enervă. Sandy Patterson îşi pierduse zîmbetul. dar arăţi ca şi cînd ai avea nevoi® de ajutor. de altfel.lartă-mă. perfect. el îşi fixă ochii pe lanţul de aur din jurul gîtului ei. Caldă şi prietenoasă. Gestul ei atît de feminin îl răscoli şi. Şi. ia tă că to c m a i ea. care intenţiona probabii să îl concedieze ca pe o persoană care nu merită nici un răspuns. apoi îşi ridică mîinile cu palmele în sus. cînd realiză ceea ce se întîmpla. ea îşi trecu degetele peste el. după ce îl trase afară. dacă îmi permiţi. erai singură. Nu chiar la fel cu ajutorul de care eF însuşi avea nevoie acum. privind acum fix la nodul cravatei lui Alex. Buzele ei frumoase se subţiară. V < JL > . . . O privire lungă. ea nu părea să aibă un ton prea iertător. îşi împreună -degetele în poală şi îşi ridică bărbia. în plus. în timp ce această linişte inconfortabilă continua.Neatent? Pot să îe întreb ce înţelegi prin asta? El îşi aranjă nodul cravatei. Din toate fe m e ile d in lu m e .Sandy. binecrescuta Sandy Patterson îl făcuse să se aprindă ca lemnul uscat. cînd te-am zărit astăzi. fixă..

pentru că teiefonul sună şi. masculină. spusese de fapt că avea nevoie de ajutor. Ca şi cînd ar fi ştiut pe care buton să apese din nou. Alex Stoner.— . La dracu. Vorbea în greceşte şi. Mare. scuzîndu-se scurt. el răspunse. pe mîna lui. Nu numai că o făcuse să se îngrijoreze cu modul ăsta al lui de a fi simplu. Călătoria era importantă şi nu era vorba doar de dorinţa ei de a începe o viaţă nouă.Blestema valul de căldură care îl străbătea. Sandy se încruntă. îşi puse o mînă pe birou şi se întoarse > puţin cu spatele spre ea. dar o izbi privirea lui uşor dispreţuitoare. îti dai seama că stăteai în mijiocui unei pieţe nurrţărîndu-ţi banii în faţa tuturor? Ea nu avu posibilitatea să-i răspundă. nu ar fi putut candida la o posibilă căsătorie.. Era exact tipul de femeie care îi amintea că. dar ea luptase pentru fiecare argument posibil. Familia şi prietenii ei fuseseră împotrivă să facă această călătorie. contrasta minunat cu mîneca albă a " -----------------d D ------------. după cîteva cuvinte.. puţin bronziktft. Abia se întoarse şi privirea ei căzu pe birou. arătă spre ea ca spre un copil iertat. Poate voia numai să o informeze despre ceva. dar mai mult. oricît ar fi fost de impresionante realizările lui.

Cîteva secunde mai tîrziu.. Unghiile îi erau tăiate scurt. inima îi batea tare şi gura îi saliva. Dar imaginile sexy nu încetară.îmi pare rău că am fost întrerupţi. cînd şi-l imagină mîngîind-o. Simţi un fel de furnicătură între coapse. termină conversaţia şi puse receptorul în furcă. Şl. pe deget. reuşi să transforme atmosfera în ceva nu chiar atît de perfect. Trecîndu-şi degetele prin păr. Felul în care îşi mişca degetele. puternice şi delicate în acelaşi timp. iar inelul de la universitate. Obrajii i se înroşiseră. ca şi cum nu ar fi fost destul de stingheritor pentru ea. şi el părea că şi-a pierdut puterea de concentrare şi se întoarse repede spre ea. fermecată de imaginile senzuale pe care mîna lui i !e crea. o făcu să inspire p rofund. dar oricum mai atractiv. excitînd-o pînă la punctul de extaz la care nu mai ajunsese niciodată înainte.[ cămăşii. Ea continua să privească. Slavă Domnului că Alex Stoner <JL> . cu piatră albastră. se trezi uitîndu-se direct în ochii lui albaştri. Şi nici nu era posibil sub privirea brusc serioasă de pe faţa acestui semizeu. era la locul lui.. îşi întoarse brusc capul. cînd eşapamentul unui autobuz de afară pocni. Ar fi putut oare să-şi dea seama ia ce se gîndea ea? De fapt. .

lîngă guler.Sandy. luînd în consideraţie naivitatea ta. Următoarele lui cuvinte destrămară intensitatea momentului. Şi nici nu s-ar spune. Erau chiar cuvintele lui Jackson. oricum. Voise să spună „un iubit". . iar dumneata ai cam sărit peste cal. din cînd în cînd. atunci cînd ea voia ceva ce lui nu-i convenea.în locul de unde vin eu. Sînt surprins. Noi avem maniere. că faci călătoria asta singură. Se . pari să ai nevoie de asistenţă sau măcar de cineva care să aibă grijă de tine.. Strînse din umeri. ea se simţi ca un barometru înaintea furtunii. lucrurile astea nu se presupun. . Bineînţeles.Nu voiam să te jignesc. Bănuiesc că ai deja un prieten. Sandy. „Să aibă grijă?" Cuvintele o răniră ca un ciob de sticlă.nu putea să-şi dea seama de ce era în mintea ei. E ro tism u l o d om in a şi era aproap e de nestăpînit. Se mişcase atît de repede. domnule Stoner. chiar dacă ar fi aşa.. încît lănţişorul de aur rămăsese la locul iui. în timp ce sesiza aluzia lui. poate ai de gînd să te întîineşti cu vreun. Dar. sper că {i-ai plănuit călătoria în aşa fel încît să te afli în siguranţă. Întinzîndu-se. prieten. ea se aplecă peste birou: .

dDr ap oape de usa din faţă.^ s c esîe sa mi poarte de grijă cineva.. l :r-o .J .L : "u i de care am nevoie sau ce care-! . dar .3 = c :h şi a :~e ^3 1 pe ce j agost piele şi ‘ 1 în sec. end cl o c. :u Sandy Pâiidrîcn ^ .c.C ? s t i cer sc.-i căreair z *ată El şt>a câ ru mai era re ' j e sa c ~ '+ să o * "ă dar e-a o senzaţie aJ*i :• .. nse h o rtca 'se cu faţa spre ei. .n . S ^ U g '^ d i ~ . e t c'^a p.ze Nu aveam nici t " d ept =a spun l 3t ce an spus Ca ru "n.erca sâ scape de strîrsoare.o$3 a de oe scaun. ru i . . ? . . ” a c 3ja ccr. u S i s d . .Ca t .'rsa rJ p „ c'npui de t e r i ' seu '-’ l â . u u din afara o '3 ./^ c_"r ’ -ă ...„*9a fac3 sa nâ scuz . : d ' lT o c 3 . şi-o arL ro a ce u'^a' se r Jrepiă cpre uşa .~ 5 3s cu sn -thi'a La revedere. r : s ~ v_ ‘c / 3 ? i i o imagina .T o 'ă tş a re O cc 'teza iTi c a q l ii c 3 c D o 'i^ a U a " ‘3ra 3e-za‘ 91 pie . ._rs9 O p.r~c.r.

Pe urmă.. dar ea n-avea pic de umor. . Uşor enervat. azi.. . ea păru să reflecteze la invitaţia iui. Secretara ta abia mi-a putut fixa o oră. el îşi retrase mîinile de pe mîneciie roz ale bluzei ei. . încă nu ai terminat? Ochii ei se măriră de indignare. Ca un copil într-un magazin de dulciuri. prea mult pentru a mai merge. trebuia să facă pregătiri pentru vacanţa pe Zephiros: . Am o grămadă de prieteni şi rude şi. . mîine. . acolo.Trebuie să fac o călătorie de o zi spre nord.îmi propusesem mîine alte cumpărături. nu am terminat. îşi ridică bărbia şi închise ochii.N-ai avea timpul necesar.Nu sînt un copil într-un magazin de . Poate m-ai putea însoţi? Ridicîndu-şi capul suficient pentru a-i privi. încercînd s-o lase să vadă partea nostimă. astăzi. nu? El îşi ridică sprîncenele.Păreai să te distrezi.. Întîrziase deja destul ia inspecjia de la fabrica de covoare. Se uită exact la pieptul lui.Alte cumpărături? o ironiză el cu o expresie surprinsă.Nu. dar de ce încerc să mă justific faţă de tine pentru ceea ce am de făcut? Te amuză situaţia asta.

Ştii la ce mă refer. se întoarse şi ieşi. turiştii. îi împlinesc în vara asta. O înfierbîntase ca pe o navetă spaţială şi. mă leg de toate pietrele de pe Acropolis şi de toate mătăniiie pe care le găsesc.dulciuri Ea deschise uşa. . O păţise din nou. o pornise în jos pe scări aşa. Încercînd să ţină pasul cu ea. pînă reintră în Plaka.Eşti sigur că vrei să fii văzut cu mine? Trebuie să te avertizez că pot să-mi scot aparatul fotografic la cea mai mică provocare. domnule Stoner. Am douăzeci şi şapte de ani. Cînd nu casc gura ia arhitectură. Privind înainte. Strîngîndu-şi buzele şi ridicîndu-şi capul pentru a sublinia seriozitatea momentului. ea continuă să meargă în ritm accelerat. îşi rearanjă mînecile ■GD . . pe negîndite. sîntem înnebuniţi după ele.îmi pare rău. înainte ca el să o ajungă. se decise să nu o atingă. Noi. mi-ar plăcea să ne întîlnim şi să stăm de vorbă. Cine ştie ce ar putea face în plină stradă? . Ea trecuse pe lîngă doi vînzători de seminţe. înainte de a putea face ceva. Oprindu-se să respire.Sandy. trebuie să fac cumpărături.

Ei aprobâ o’> 'n est apoi § soi/tură. ..&. apoi ii aruncă ~ r * rc tătoare.d::e. Nimeni nu se prinde.N-ai venit tocmai în Grecia doar ca să-mi dai iucruriie aiea. Tot vrei să mai vorbim? E! se forţă să nu rîdă. .Eşti întotdeaj-'a atît dc exr'ozwa l i s £ c ^ e un obicei ai femeihr m generai? .Nu m-am prins.bluzei. . Voia să o întrebe n a 1 multe despre ce spusese. Ce zici despre De!phî? Oricine vrea să vadă Delphi.E un obicei a! meu.ees-s ccpa^ sj fis'. apoi îşi încrucişa brafe'e.Asta-i problema mea Ac c .. O ajută să se ferească de ca^ cneta pe tre: toii care trecu în viteză pe ttngâ ei.rr3 de a-şi scutura capt! s de a r'oe. Probabil că mai a i'ş i alte planuri.Dacă mă poţi include în agenda ta prea plină.nut privind i. . . Ea îşi petrecu următoarea _uTăiate de Ti. . dar înteiese că n j era încă nici momertU şi n'Ci locuî să c facă. Rîse şi el..-rc ci£. \.

C:r.:*a v:z ţa împreună una din fabricile mele de cov Ce spui? La înrsput. dar apoi. drăguţi. Prea serioşi. Şi..'J oodu şi umerii aceia roz. îi : m iă.Un zîmbet ca acela pe care h ofer ss în Plaka. Ei se sprijini de zidul de piatră Ce „enzaţie caldă şi satisfăcătoare trăia. r'.. ?s urm % am putea lua prînzul împreună.Ce 39 poate cumpăra pe acolo? e de lucruri.. . <j E> . îi lumină faţa. A r putea vcrbi. spuse: p 'l J . am put. E o zonă recunoscută " 'c a ei şi. ^ mari erau serioşi.. .Bineînţeles că am de gînd să vizitez Delphi. dacă te-ar interesa. ea păru sceptică.De ce nu m-ai lăsa să te însoţesc? Mîine câ'âtcresc în direcţia aia şi ţi-aş putea arăta ru:p j:3.

în timp ce se lăsa învăluită de puterea mistică a vechiului Delphi.jb o i Oprindu-se din drumul lor în sus. pe cărare. Sandy îşi scoase micul rucsac de spate. Cărţile şi fotografiile subapreciaseră locul. învăluind ruinele într-o lumină pură ca de cristal. Inspiri adînc Mrul muntelui. îşi spuse ea zîmbind. îl puse jos lîngă ea şi se întoarse pentru a privi mai bine bătrînul Delphi. Soarele dogorea deasupra lor. Era o putere magică sau efectui .

înţelege cauzele. Un caz tipic de infatuare. era chiar lîngă ea. El surîse şi sclipirea ochilor lui o intimida.din ce în ce mai puternică. Şi Alex. asta era ei. Şi simţi nevoia de a mărturisi acest lucru cuiva. Pentru o fracţiune de secundă.u/'asmul de a călători singură într-o ţară străină n-o putea feri întotdeauna de un moment întînip1 ător de singurătate. oare.aerului rarefiat? Rîzînd încet. să-şi dea seama de ceea ce simţea ea fizic? Se întreba dacă nu cumva asta semnifica sclipirea surîsului din ochii lui. se întoarse spre Alex: Mu m-âm simţit niciodată atît dedeparte de Atlanta. Se gîndea probabil la ea ca la un copil emoţionat la primul spectacol de circ sau în magazinul de dulciuri.. Se gîndea dacă el putea. Devenea. Ei bine.. dar imediat ea se uită în altă parte. Şi mai era şi <JL > . Er. în toată viaţa mea. privirile lor se întilniră. cu aspectul lui ae zeu auriu. Se simţi confuză. cu fiecare privire pe care i-o arunca. încerca să-şi calmeze nervii pe care-i simţea în stomac. Atracţia asia magnetică pe care o simţea pentru el era incredibilă. Privind înspre ruine. anume. nu era chiar atît de amantă pentru că nu-i putea .

o Ş o închipui trecînd expenă pcs-e s ~ ^ ecr ei.Sandy! .de ac. încercînd sa^sn a(j r c3 g -o’jiJe de la imaginile alea care c tu bjra^ Cs a or a e într-un spaţiu strain. se c. Se*. El îşi propti un picior pc un boc de piatra şi-şi odihni braţele musculoase f e şc'c r< M»na pe care i-o studiase it / ’ n j p>e o„se 1 ^neo Cal şi gura lui. Şi. t o Toate prietenele ei fusesera.o do nevoile de a face dragoste a’e ta ba* Ş ! ae unei femei. nu îi permitea aventuri ae o ne apte sau pentru o vacanţă. în afară de cîteva nume de mîncăruri. închise ochii. . Măcar dacă ar fi şt t + £s v _ta oe pe u i picior pe altul. Fără nici un ajutor şi fără ca ie r > a ?a i li !5sat moştenire vreo afacere. ceva puternic şi aprc-pe n robuQ< o atrăgea spre ei. Gura lu> fiumoasa 5 i r ’ .a c -cc. îşi ccnsi'us: c o r par a de export de unul singur. nu înţelegea nici un cuvînî greceşte iar feSuI excelent în care el rostea silabe iţ o fascina.r : .Mai curînd sau mai i î f u Sa ^ vei s>r < nevoia. fa>a a r r ' r e n h c r a moralul.limba. ceva dincolo de frumuseţea Iu fi'e* ce. .J . cu toate astea.

ori de cîte ori îl vezi. nu aţîţa focul infatuării ei. Faţa ta. Ea încercă să zîmbească. i A fugi în jos pe potecă şi a opri un autobuz . . ochii tăi mă fac să retrăiesc emoţia. scoase harta abia cumpărată a Delphi-ului şi o desfăcu.M îşi simţi inima bătînd din nou.Aiex. ameţitor'1 . ei fu lîngă ea. Şi aşa era dificil pentru ea. Aproape că am uitat ce impact poate avea cu cineva care-l priveşte prima dată. „Ameţitor. . ochii tăi mă fac să retrăiesc emoţia. Ea repetă cuvintele lui în tăcere. Cu siguranţă.Nu eşti singura care simte aşa. cu respiraţia lui caidă peste obrazul ei.Delphi rămîne la fel de ameţitor.Da. Privind spre ruine. ce-i cercul acela din blocuri de marmură? Ştii? înainte de a se putea întoarce pentru a-l privi. Dulcea simplitate a cuvintelor iui îi ajunse S a inimă. un val de . şoptind ceva romantic. . Vocea ei fusese o şoaptă purtată de briză. Faţa ta. dar cînd el îi atinse mîna pentru a aranja harta.Da? . cu putere.Da? | spre Atena erau singurele soluţii. Cel puţin. .

. probabil. totuşi. Dumnezeule. rugîndu-se să reuşească înainte de a trebui să ajungă exact în braţele lui. El nu-i dădea drumul. minţi ea. Manevrele ei neglijente nu erau o problemă pentru forţa lui. lăsînd harta să zboare. o pală de vînt fură harta din mîinile ei. Atingerea nu avusese niciodată un sens atît de minunat.căldură îi inundă fiecare părticică sensibilă a corpului. Ştia că va pierde'oricum. cînd el făcu un pas înainte. El o prinse de mijloc în acelaşi moment în care ea începuse să alunece. Pietrele săreau peste tot şi praful îi umpluse pantofii. Bluza lui din bumbac albastru nu reuşi să îndulcească . Dacă ea şi-ar fi înălţat gura şi el ar fi aplecat-o pe a lui. la fel şi consecinţele. se aplecă şi se dezechilibră. Curat şi masculin. ea se lupta să-şi recapete echilibrul. De ce se simţea atît de bine? . Reacţia ej fu imediată. mirosul lui natural. îşi spuse ea închizînd ochii.Relaxează-te! Te-am prins.E-n ordine. Şi. Cu călcîiele înfipte în pămînt. s-ar fi terminat vreodată ziua aceea? în acel moment. Mirosea a lămîie şi era. aşa încît ea se simţi lipită cu fundul de partea lui din faţă.

. Ea îşi perie praful inexistent de pe mîneci. . .Ţi-am spus să te relaxezi. dar i se păru că e ridicolă. braţul şi apoi mîna lui alunecară peste sînul ei. .A fost plăcerea mea.Iar eu ţi-am spus că sînt în regulă. Se consolă gîndindu-se că răul trecuse. Sau poate că fusese doar nostimă. Onr 5 o Hartă bună. Greşise. . . mulţumesc că mi-ai salvat viaţa. spre ruine'e oime de vegetaţie sălbatică. spuse el parcă scuzîndu-se. Ea deschise gura. Tălpile pantofilor ei îi alunecară peste pietre şi picioarele îi zbu­ rară. Privind spre dealul prăfos îşi luă rucsacul şi o porni la vale. îşi întinsese singură capcana. în timp ce cădea. dar fusese suficient pentru a trimite un curent ele­ ctric prin întregul ei corp. apoi apăsîndu-i sînul. Cuvintele erau melodramatice şi.Ei bine.suprafaţa tare a corpului lui. după cum înţelese ea mai tîrziu.Dar nu erai. Contactul dură mai puţin de două secunde. îi creaseră lui o perfectă posibilitate de a relua iniţiativa. Ea simţi degetele lui atingîndu-i sfîrcul moale. gata să se certe.

Sandy? Ea îi răspunse. ei ascultase aT ent in „ j ne ce ea îi povestea despre împliniri e do i+.. Aproape i g d \.Nu ezita să mă chemi.O pot vedea de aici. r n timpul călătoriei. Aşezîndu-se pe iarbă nu se .Am să iau în braţe pietroiul ăsta şl am să încerc să mă ţin de el pînă te întorci. 3 ce şi sociale ale lui Jackson D esce ca~a lor şi scorurile lui minore de p a golf Ş cn ar despre . N-o să păţeşti nimic dacă mă duc după ea? Cu ochii întredeschişi. l i 31 timpul. apoi se întoarse şi o privi: . în timp ce-şi curata un pantof: . al încerca din greu să ascunoa ac'a -a . Fusese un perfect gp ’ ' -c _ j| dinspre Atena.Da? . îi răspunse printre dinţi: . era _ _ j sa I vadă relaxîndu-se împrou-'a . r r a iu zîmbească de felul în care ros* S3 Cu tot incidentul de mai î a ~ a • ~ a iui alunecase peste sînul ei. dacă simţi că aluneci din nou..e să-i observe un excelent si'^t a . El începu să coboare.

. In tîiriD ce ea îi aştepta să se înapoieze cu harta. n-aş putea face din asta un hobby -Q î> .Mulţumesc. privind modul în care creionul ei aluneca peste compoziţie. Era deja prinsă de compoziţie. e E! luă.Nu te grăbi. doi ani ma^ î / . ea to t nu ar fi avut c. Chiar dacă Alex n-ar fi întrebat ase. A venit probabil timpul să mergem la fabricata de.--: 7 . în sfîrşit. E! puse harfa în rucsacul ei. ajunsese. o linişte totală se lăsă între ei. ^ .Un hobby? 1 . z i 3 exporte în toată lumea. ^ îşi rezemă bărbia în mîini. vorbească despre amintirile alea dirc r . Dar cînd ar fi trebuit să-i spună despre ultimele zile ale lui Jackson. .Oh. iniţiativa şi-i spuse cu i1 v~' arta lui în Grecia devenise o perioadă de >nd. El se aşeză.o'ă trarzrţie în viaţa iui. cînd e! se înapoie. Aflat la început în c ă u t. voi fi gata cu asta.[-'o acelea. întinzîndu-şi picioarele lungi lîngă ale ei şi sprijinindu-şi cotul în iarbă.covoare. îritr-o secundă. îşi scoase caietul de schiţe.^ i cergi perfecte.f faptul că fusese partener într-o afacere cu un cal de curse. Avem destul timp.spoz: c . ‘în timp ce ea îşi privea desenul: .

întinzîndu-se.Cred că voiam să spun că am avut intenţia ca asta să fie mai mult decît un hobby. Atît de multe lucruri rămăseseră în urmă şi nu avea nici un motiv să p riv e a scă în a p o i. dar cum ei nu avu nici una. Cu un uşor exces de entuziasm. am fost. el îşi scoase bluza. închise ochii. pentru că avusese parte atît de puţin de aşa ceva în viaţa ei.. dar cum ea nu-i răspunse. teama ei dispăru.Uitasem cît de bine te poţi simţi să pui un creion pe hîrtie şi să desenezi ce vrei. ăsta-i locul unde se pot face desene frumoase. Cuvintele tui sunară pe jumătate adormite: . am fost destul de ocupată ca soţie a lui Jackson. Ar fi fost un privilegiu pentru ea să se poată alătura liniştii lui. Dacă nu i-ar fi dat un răspuns acum. Ea aşteptă reacţia lui. şi-o puse pe spate şi. singurele desene pe care le-am făcut au fost posterele din grădina clubului.Nu? Tonul iui interogativ o ruga să spună mai mult. el i-ar fi putut pune apoi o întrebare pe care n-ar mai fi putut s-o evite. . Vezi. spuse: . ..Ei da. Ani de zile.

sexy.Apropo. .Care insule? . .Sandy.Ai redat forţa coloanelor. Apoi lucrurile se repetară.în insule. Creta Întorcîndu-şi capul pentru a-I vedea. Locul ăsta are ceva amejitor. Cu coada ochiului. Santorini. Ridicîndu-se^ în şezut. Degetele iui . cu un moment înainte. dar le-ai îndulcit cu umbre. eşti prea bună ca să numeşti asta un hobby. el. cînd îi înapoie caietul: . în timp ce ea se întoarse spre caietul de desen. unde te gîndeşti să mai mergi? . apoi respiră mulţumit: .Inspiră profund. spuse ea. Arată ca nişte giganţi adormiţi.Mykonos. Ea culese un fir de iarbă din gulerul lui.Şi poate o să mă întorc aici. Observă bucăţile de iarbă prinse în guierul lui şi o şuviţă de păr care-i atîrna pe frunte. ea observă un mic semnal de alarmă care apăruse pe faţa lui. . îl văzu ridicîndu-se pe coate. O privi cu alţi ochi. surprinzîndu-şi vocea care devenise aproape o şoaptă.luă caietul şi studie desenul. apoi îl privi în ochii iui adînci. El fu primul care privi într-o parte.

>şi încolăci mîinile în jurul genunchilor şi privi într-o parte. Un fluture galben zbura în cercuri în jurul unui mănunchi de maci roşii. ci complimentul lui fusese cel care o încălzise. aruncînd în urma lor praf şi pietricele în toate pă ţi' Ce*' nu înţelegea greceşte. îşi spuse ea. Aiex privi spre copiii care ţipau: . Eh. sînt prea mici. . . pentru a fi barbari. Chiar dacă ar fi venit de la diavolul însuşi.Mulţumesc. mesajul lor fu e e clar imediat. nu atingerea. într-o a m i de primăvară. O ceată de puşti gălăgioşi fugi pe lîngă ei. trimiţînd scîntei prin braţul şi întregul ei corp. ea tu? t a . şi atitudinea lor eraj mo tre.Cred că Delphi este învaaat c de barbari.trecură peste ale ei.Hm. Nu era genul să se umfle în pene. Oricine ar fi fost măgulit de o asemenea afirmaţie. apoi deodată zbura departe. Punînd deoparte caietul de desen. dar era mai bine să-şi ţină gîndurile departe de el şi să nu-i spună că fusese acceptată de una dintre cele mai prestigioase şcoli de artă din Chicago. Indepărtînd praful cu mîna. Fuga de lă şcoală.

Prii izîndu-i bărbia cu degetele. în joacă. pînă cînd îşi pierdu ecoul.Cît de neastîmpărat? . Sărutul lui fusese ultimul lucru la care se aşteptase. apoi se retrase. El îşi învîrtea inelul de la universitate în jurul degetului. odată cu cîntecul. sprijinindu-se de braţul lui.Asta nu-i chiar „atît de neastîmpărat". Fără a spune un cuvînt.Pariez că erai un neastîmpărat la şcoală. Alex zîmbi şi îşi scutură capul. ea şopti: . ironic.Atît de neastîmpărat. ca şi Alex de altfel. . Privind-o stăruitor. dar propriul ei răspuns o surprinse şi mai mult. Curînd. . el clătină din cap serios: . strălucitori. CÎJiva copii cîntau tare un cîntec sexy al Madonnei. el îşi trecu buzele peste ale ei. în timp ce se priveau unul pe celălalt. Sandy începu să rîdă de-a binelea. Cîntecul deveni şi mai provocator.Ea rîse. Timbrul rîsului lui o acoperi ca o îmbrăţişare caldă şi familiară. printre ruine. Erau complet singuri şi ea se aplecă spre el. Fascinată de vocea iui joasă şi de ochii lui albaştri. ei îşi trecu braţul împrejurul ei şi o trase mai aproape: începu să o sărute la fel ca prima dată. trecîndu-şi buzele .Foarte neastîmpărat.

Senzaţia pe care o încerca la atingerea lui se revărsa prin ea ca un soare lichefiat şi. în timp ce' continua să o sărute. şi dacă nu ar fi fost sunetul acela pe care îl făcea ea. el ar fi uitat unde era şi cu cine. îşi spuse ea. dar acesta era un alt Alex Stoner. Punînd capăt sărutului. Pasional. sensibile zone ale gurii ei. într-o zi caldă de vară şi avea . curînd. cînd el începu să îi sărute încet buzele. făcînd ca pieptul ei să se înalţe la maximum. Fusese chiar nostim.. Ea mirosea a miere. el mîngîie aproape ritmic cele mai. Şi excitat. Cu o uşoară atingere el îi sigiiă buzele cu ale lui. Pătrunzînd şi mai adînc cu limba. Ea gemu sub această imensă plăcere. Dorinţa care i se citea în ei îi strînse inima şi îi excită şi mai muit. ---------------------. gura ei începu să ceară atenţie. Nimeni nu o mai sărutase pînă acum în felul acesta. -------------------------. Chemător. Pătrunzînd cu limba în gura ei. îşi înălţă capul şi îi privi ochii închişi pe jumătate. Ea închise ochii. El se lipi de ea. în timp ce el îi săruta colţurile buzelor.peste ale ei. el şi-o întoarse uşor. li fusese într-adevăr util. E numai un sărut. Excitant. Pot să opresc asfa oricînd aş vrea. Alex Stoner era pe cale să treacă peste limite. Fusese politicos. Nu îşi putuse imagina că un sărut putea fi atît de sublim.- .

trecîndu-şi degetele prin păr. Hotarirea sclipi în ochii ei: Adevăratul motiv. Ştia că ar fi putut să o rănească cu sarcasmul lui.Am fost destul de neastîmpărat după părerea ta? Cu obrajii arzînd.Ţi-am spus. Alex. Supărat pe el-însuşi. ea spuse: . apoi căută o ţigară.De ce dracu ai venit în Grecia? Eîa nu î! privi. prea pasional şi prea reveiator.Destui. este că sînt aici pentru a mă testa pe mine însămi. Iu Jackscn. o întoarse cu fafa s re n i adevăratul motiv. . îi aruncă întrebarea: . Am vrut dintotdeauna să văd G t. < j» > . cît de caraghios ar putea să sune. Miere. ^ an p'omis că îţi voi da lucrurile acelea din | -'i. Mersese poate prea departe cu sărutul. 1 o pe după umeri.acelaşi gust. . poate prea intens. De ce dracu stătea cu el? 0 lăsă. dar ar fi greşit dacă ar fi lăsat-o să îşi imagineze prea multe din cauza acestui moment. Să văd de ce sînt V.

. Un loc pe care îl numeşti casă. dar acum vreau una adevărată. deci. . Şi.Şi. poate. nici nu ştiu care este adevăratul meu drum. Ai prieteni şi o familie căreia îi pasă de tine.Am crezut pentru un moment că tu ai putea fi unul care să mă înţeleagă. Mie îmi sună perfect. cred că ţi-ar fi mult mai bine dacă ai fi în Atlanta în mijlocul acelei vieţi perfecte.Am avut o viaţă perfectă. Accentul ei sudic. ce te priveşte? C±L> . . se ridică. dar cred că a venit timpul să aflu. Desfăcîndu-se din braţele lui. iar sinceritatea luase locul mîniei. Şi.rC Susan Connell capabilă.Ce să înţeleg? . am atîtea întrebări. O privi.Alex. nimeni nu are dreptul să-mi spună cum să îmi trăiesc viaţa. dulce. pătrundea adînc în sufletul lui. Rîsul ei fu scurt şi ascuţit: . al dracului de perfect. Confuzia şi intimidarea îi umbriră ochii. Oricît de bine intenţionaţi ar fi unii oameni.Ce fel de întrebări? Sandy. Să găsesc nişte răspunsuri. Eşti o membră respectabilă a comunităţii. în loc să te plimbi prin insulele Greciei. tu ai tct ce îţi trebuie în Atlanta. . oricum.

zise e' T ^-'unchind pe pietrele pavajului în faţa ei. \r: 'te de a-l putea opri.Aşează-te. Ea îşi cuprinse încheietura mîinii stîngi cu cea dreaptă. ea păşi peste picioarele lui spre potecă şi apoi. . C i va dintre cei care aşteptau să intre în rcst<' îi priveau.zi? îi arătă încheietura. Dumnezeule. .-"-ciorul? N-am ştiut. alunecă şl căzu: Durerea din încheietura mîinil fu imediată şi puternică. .. e numai o zgîrietură. dintr-odată.Nu mai^ sîngerează de cel puţin zece mir". el îi rupse pantalonii de la gleznă pînă la genunchi.' a i c i încheietura nu mai sîngerează. Alex! Ce faci? Toţi -GD- .Alex.Luîndu-şi rucsacul.Doamne. mişcînd-o . . P art : ’~rJ abia acum începe. . O ajută să iasă din maşină pînă lîngă zidul de piatră al micului restaurant în aer liber.cînd el puse în poala ei cutia de prlm-ajutor.. . o V\.

în timp ce el era plecat. înţelese că minţise cînd spusese că nu o durea.O să doară. . Ce-i drept. cînd am să încep să culeg pietricelele.Dacă nu vrei să încerci la toaletă cu singura mînă disponibilă pe care o mai ai sau să îţi scoţi pantalonii în spatele tufelor ălora. Era foarte aproape el.mîna. îi cuprinse genunchiul bun cu .. Am să iau ceva cu care să curăţăm asta.Văd că ai un genunchi zdrelit frumuşel. Trăgîndu-şi încheietura mîinii din poală. ..Nu prea mă doare. dar ei îşi făcuse ceva asemănător lui însuşi şi îi usturase straşnic. . După cum îşi mări ochii. . . el fluieră a pagubă. Avea dureri şi ei voia să i ie oprească cu orice preţ. ăsta-i singurul mod de a vedea ce ai.se uită la rroi. încheietura . Un pic de antiseptic şi un bandaj ar fi rezolvat problema. El o luă în braţe şi o aşeză ceva mai departe. Ridicînd pantalonul sfîşiat. ea îşi inspectă din nou genunchiul. zdrelitura de la genunchi nu era serioasă. Serios. Sandy se aplecă să privească.Aşteaptă aici.

Dacă mai avea de gînd să o certe. îi provocase aproape toate emoţiile de care era capabilă şi alte cîteva pe care nu le mai cunoscuse.. ea îşi întoarse privirea de la imaginea golfului.. el se retrăsese şi o tratase ca pe un copii.scrîntită era o altă problemă.Sandy! Cu buzele strînse.. . Nu voia să se gîndească la ce avea acolo. Omul ăsta o înfuria. Călătoria ei abia începuse şi dificultăţile se şi îngrămădiseră una peste alta într-un mod alarmant. o încheietură posibil luxată. Apoi. Cu un oftat.Sandy. ea era gata să suporte. ci <JÎL> . O privi. dar ar fi dorit să îl poată privi fără să scîncească. Nu cuvintele fură cele’ care o înfuriară. Un genunchi paradit. îmi pare rău că s-a întîmplat aşa. Alex. Şi sărutul acela! Se ţinuse deoparte şi faptul că nu participase fusese pentru el ca o provocare. tocmai cînd începuse să intre în acţiune. Golful Corintului era minunat. ar fi trebuit să te avertizez. Chiar şi cele mai calme momente petrecute cu el reverberau o anumită tensiune. de un albastru superb.. se întoarse şi privi în spatele ei. pur şi simplu. Aiex puse o sticlă de plastic plină cu apă pe piatra de lîngă ea: . şi.

ea luă sticla din mîna lui şi o puse lîngă ea: ------------------------— Q e T ) ---------------------.Vreau să-ţi spun că ăsta e rezultatul neatenţiei mele şi nu al neatenţiei tale. repetă el. El luă sticla de apă şi-i desfăcu dopul. Dacă nu înceta să o trateze ca pe un copil de patru ani. Alex. Ea nu îl văzu.Ce vrei să spui? Punîndu-şi mîna pe sub genunchiul ei rănit.. . ea respira greu.Sinceritatea ta e liniştitoare. Asta o să te doară. într-o poziţie rigidă.Neatenţie.tonul lui calm şi poruncitor. .Sandy. Se pare că mă pricep doar la aşa ceva. avea de gînd să ţipe. el trecu peste întrebare cu o comandă fermă: .— . cu dinţii strînşi. .Văd că pietricelele astea se duc uşor. Cu ochii închişi. . îmi pare rău că fac să te doară. în timp ce ea vorbea. îi turnă jumătate de sticlă pe genunchi. Neatenţia mea. îi zîmbi. .Nu te mişca. Deschizîndu-şi ochii. Tonul lui se schimbă: . Ridicîndu-i încheietura. el îi scoase pantoful şi ciorapul: . Ar putea fi relevantă dacă te-ai asculta obiectiv.Da. turnă apă pe ea.

Şi cine o să care toate astea? . Cu grijă îi iuă încheietura manii şi aruncă un jet şi pe ea.Ei bine. . în orice caz. voi. dar priveşte-ţi încheietura. El luă un spray antiseptic şi un bandaj din cutia de prim-ajutor. . crezi că o să te descurci? Rana asta e superficială. apos îndreptă un jet pe genunchiul ei. . El scutură spray-ul.în nici un caz nu îţi poţi continua vacanta în ■ halul ăsta. dar se retrase brusc.Dar eu călătoresc singură. n-am de gînd să mă întorc. a fost vina mea.Trei? în plus..N-o s-o mai faci. el trecu repede >este rană. ţi-am mai spus.Tu nu mi-ai făcut nimic. rucsacul şi poşeta. Suflînd peste genunchiul ei.f . Cîte valize ai? " TreL . .Alex. Nu încă.Şi asta demonstrează încă o cată că nu poţi călători singură.. am să ie dau bacşiş . începînd de azi. eu voi. Ea abia avu curajul să apese msrginiîe rănii cu un deget. .

Fruntea şi buza superioară i se umplură de transpiraţie şi ea se chirci de durere.Vezi? Prinse sticla cu mîna a cărei încheietură o durea. Alex fu lîngă ea într-o secundă. apoi privi spre ea.Chiar. Taximetriştii nu or să-ţi ducă valizele decît pînă la navă şi. odată ajunsă pe insulă. el îi privi încheietura mai îndeaproape.----------( J o > . Sticla de plastic căzu pe pietre. pînă la hotei. Ea privi în jur. Alex aruncă bandajul în cutia pe care o ---. iar durerea i se strînse în stomac ca o bilă îngheţată de bowling.Nu ştiu. Tonul ei simpatic nu păru să îl mişte în vreun fel. . în timp ce ea încerca să respire. reuşi să o ridice cîţiva centimetri.Şi ai de gînd să te duci în insule. Ei îşi scutură capul: . insistă ea. va trebui să te descurci singură. cu un ţipăt.Alex. Cînd începu să respire normal. . ce îţi imaginezi că reuşeşti să demonstrezi? .-----------. mă pot descurca.bun taximetristului şi portarilor.1 . . Oh! Nu o mai atinge. sprijinindu-i capul de pieptul lui. dar apoi o lăsă să cadă. apoi zări sticla de apă. acuzator.

ştiu că tu trebuie să hotărăşti. Apoi îşi aminti unde ar fi trebuit să fie el astăzi.închise ferm şi. De ce nu te aşezi ia coadă? . Aşteaptă numai o secundă. nu ai să mă poţi duce la aeroport. Sigur. nu vrei să ratezi inspecţia.Hal să mergem..Aşteaptă o secundă. . zise: . . surprinsă de schimbarea lui de atitudine.Uite ce e.Lasă prînzul. . Vorbeam serios cînd îţi spuneam că încă nu mă întorc în Atlanta. dacă mai poate fi vorba despre asta acum. . Alex.Fabrica de covoare este ultima pe iista mea. . El îşi puse ciorapul ei în buzunar şi îi puse pantoful în picior. Ea clătină din cap. Trebuie să mergem.Oricît aş încerca să te conving.Nu prea mi-e foame. vreau să mergem la un doctor. . . Un doctor? încheietura o durea de-adevăratelea acum.. ridicîndu-se. Dacă îşi închipuia că o va putea urca în avionul pentru Atlanta.Fabrica de covoare. Sandy.

Bănuiesc că nu o să doară. Din cauza ds<rer<i. căruia îi făceau râu ’gcrmile ei. O oră mai tîrau. goală. Aproa­ pe ca iu 39 putea auzi nimic din cealaltă parte a h oluri oa' cum ea nu înţelegea greceşte. Doctorul so apropie şi o bătu uşor pe umăr. laciimi!^ i s. Alex îi tradusese deja tiiignost . . Oricît nu ar fi v ^ î sa admită.nua călătoria de una singură. îşi şterse o lacrimă de pe obraz. asta nu avea nici o importanţă. Aiex avea dreptate.u! Luxaţie.Zîmbi uşor. După ce spuse ceva în greceşte. Ăsta nu era sfîrş t u '' £ii! e\ dar nu era nici începutul pe care îl piânuse.strînseră în ochi. apoi îi lăsă singuri în camera albă. ea î! privea pe Alex asculfîndu-l cu „v*pe doctorul din clinica locală. pentru o 'jxa'ie! Şcolarul neastîmpărat dispă­ ruse ş Vi iocjI iui vedea acum un bărbat hotărît şi ngn.o-'Jt Un om gentil şi tandru. zîmbi. se gîndi ea. Alex arăta ca şi cînd se pregătea pentru o . Nu mai putea com. în timp ce minutele tre­ cea j n'ma ei S3 făcea tot mai mică.'sx îsi tecea mîna prin păr aprobînd ceie cpuss Joctor Cîte instrucţiuni. La drac j cc c 9 toceai acum? f. dar şi din cauza acestei decizii.

. mi-aş putea lua lucrurile din hotelul de la Atena şi m-ai putea lăsa la aero­ port. . . şi. Dar nu ţi-am spus cum.Mă aşteptam la asta.Poate ne-am putea opri Ia agenţia de turism de vizavi ca să-mi schimb biletul. . . Sau te întorci în Atlanta să te plimbi în jurul livezii de piersici ca doamna Melanie. Doctorul şi cu mine sîntem de acord.Nu înţeleg. sau faci ceea ce ar face Scarlet în locul tău. Ea îşi înghiţi alte cîteva lacrimi. Sandy.tortură lentă. . dacă o să păstrezi pansamentul ăsta şi nu mai ridici sticle de apă.în felul ăsta. în vreo două-trei săptămîni vei fi complet vindecată. Sînt o mulţime de zboruri. aştepta să audă inevitabilul.Aşteaptă. înainte de a ajunge aici. Alex zîmbi pentru prima dată de cînd se găseau acolo. Planurile tale trebuie să se schimbe. Am spus că planurile tale se schimbă. privind spre el. cel puţin pentru moment. Alegerea este a ta. . . Ea îşi lăsase deoparte îndrăz­ neala.Asta aranjează lucrurile.După părerea doctorului.

. oricum.Adică? . Dar să rămînă trei săptămîni cu omul ăsta. Aiex nu putea crede că încerca să convingă o femeie să meargă împreună cu ei pe Zephiros.Ea zîmbi.Poţi veni cu mine pe Zephiros. Trei săptămîni? Trei săptămîni absolut imprevizibile. doar să te poţi hotărî.Nu am să iau cu forţa. spuse el. care-i stimula întreaga imaginaţie? Apropierea de el era o provocare. Ce-o să alegi? Ea îşi muşcă uşor buza. ca şi cuvintele iui.Nu. dar gîndeşte-te înainte de a-mi răspunde. ia toată perfecţiunea aia.--------------. deşi se simţea confuză.:--------. O zi mai putea să o scoată ia capăt cu Aiex. . sau pe Zephiros. Mă gîndeam.Eşti sigur că nu aş fi o intrusă în viata ta? .N-aş puîea.Q j T } — ---------------:------ . în timp ce privi sprefaşa care îi cuprindea încheietura. să-mi petrec cîteva săptămîni la casa mea de acolo. Tu alegi. . . Asta ţi-ar da destul timp să te refaci. în care orice s-ar fi putut întîmpla? Nu venise de fapt tocmai pentru asta? -. cu adevăratul Aiex Stoner. Nu pot să mai profit de prezenţa ta nici un minut în plus. înapoi în Atlanta.

Ea zîmbi: . .Alex! -Te-ai răzgîndit? . El aprobă din cap. Mă întrebam ce o fi. adevăratul Alex Stoner. apoi o ajută cu atenţie să coboare de pe masa de consultaţie.spus oare doctorul înainte de a părăsi camera? .A spus „Bine aţi venit în Grecia!" .Nu.Atunci. dacă eşti amabil.

Avusese timp să reconsidere invitaţia făcută lui Sandy.Cînd Bertram MacDougal intră în aeroportul din Zephiros. Grupul de prieteni autoexpatriaţi ai lui Alex nu eră un grup de club elegant. Deşi ştia că el ar fi putut foarte bine să reziste pentru următoarele cîteva săptămîni. Imprevizibîlitatea lor era suficientă . nu era la fel de sigur că şi ea ar fi putut face acest lucru. Aiex era pe punctul să-şi piardă răbdarea.

pentru a-i trifnite pe indivizii respectabili de unde veniseră. Se uită în jos la Sandy, ghemuită în scaun, dormind, apoi spre prietenul care se apropia. Bertram purta costum scoţian. Alex închise ochii. - Unde-i Nike? - Hei, salut Alexander! Menajera ta mi-a telefonat înainte de cină să îmi spună că soţul ei a lovit cu camionul o capră şi să mă întrebe dacă aş putea veni eu să îl conduc pe domnul Aiex de la aeroport. îmi pare rău pentru întîrziere. - Mai bine te gîndeai să mori cu o zi înainte. Scoţianul de peste un metru optzeci zîmbi personalului din aeroport şi, prinzîndu-şi dege­ tele în fusta scoţiană, închise un ochi spre Alex. - De ce? - PbHi'u că altfel o să întîrzii la propria ta
înmormântare.

r i cont.nuă: - mxe Tiini cina în jur de opt. Acum e nouă. Ce-£J Ubut în urtima jumătate de oră? B ^ r a m îi bătu pe umăr, apoi îi strînse mîna cu forţă: - Ei bine, dacă vrei să ştii, mi-am acordat

---------- G D -------: ---

vioara. Se trase înapoi, pentru a o privi mai bine pe Sandy. Alex îşi îndepărtă o şuviţă de păr de pe frunte. Acum să vezi, se gîndi. - Şi, după cum se vede, continuă prietenul lui, şi tu ai acordat-o pe a ta, nu-i aşa? Strîmbîndu-şi gura a dezaprobare, Bertram luă cîteva valize şi o porni spre uşă. -- E o ruşine ca a trebuit să îi luxezi în­ cheietura pe cînd i-o făceai. Mai există şi teh­ nică. Alex închise ochii. Din momentul în care se decisese să o aducă pe Sandy, ştia că va fi subiectul tuturor bancurilor. Luînd-o în braţe, îşi urmă prietenul spre micul autobuz .parcat neregulamentar în faţa uşii de la intrare şi se aşeză pe scaunul din faţă ţinînd*o pe genunchi. După ce Bertram aranja lucrurile, se urcă Ia volan şi porni motorul. - Era şi tim pul să îţi împărţi casa aia splendidă cu cineva. - Bertram, ştii al dracului de bine ce cred despre lucrurile astea. Muncesc destul la compania mea ca, atunci cînd vin aici, să nu trebuiască să distrez pe cineva în fiecare minut, în afară de asta, ultima oară cînd am adus pe

cineva aici, n-a mai vrut să plece. - Astea-s semnalele pe care le trimiteai tipeior care te-au aranjat? - Ce semnale? - Tu eşti un burlac care a decis că îi place aşa. Mai eşti şi bogat, arăţi bine, şi nu prea stai mult fără o iubită. Gîndeşte-te la provocarea pe care le-o arunci acestor fete. Alex privi pe fereastră. Cele spuse de Bertram erau adevărate. Chiar de la început, le arăta limpede fetelor pe care le întîlnea că nu era interesat de o relaţie de lungă durată. Şi, de cele mai multe ori, se simţiseră şi mai provocate. Şi iată că pentru prima dată i se părea că o femeie înţelesese. Şi o adusese pe Zephiros. înainte de sfîrşitul lunii, îi vor sosi pe insulă îmbrăcămintea, colecţia de artă şi cîinele afghan. - Fata asta nu e o provocare, Bertram. Numele ei e Sandy Patterson. E văduva unui prieten vechi. A avut un accident la Delphi şi m-am oferit să îi dau camera de oaspeţi pînă va fi suficient de bine pentru a-şi continua călătoria. Bertram schimbă vitezele, apoi privi pe fereastra deschisă: - Sandy Patterson. Şi dacă soţul lui Sandy

■G l >

Patterson s-âr ridica din mormînt, tu l-ai mai iubi Ia tei? Alex îi aruncă o privire de avertfsment: - Bertram! - Ei bine, ai fi putut să o întnzs în o amice. E o minune că nu ţi s-a c~ 3 în... - Bertram! Scoţianul rîse cu poftă, făcînd-o pc. S*n,> cp geamă. Apoi, ea îşi frecă nasul oe b: ' j h Alex, în timp ce acesta continua să sc uit' r , u ochi la Bertram, care-l bătsa uşor cu m-n. - v coapse. Nici un om nu.putea avea un r r c .ţn mai bun, dar Bertram avea un simţ 5! i,rr t mai îndrăzneţ decît oricine altcineva 1? închise ochii şi îşi sprijini bărbia de fru.*3& ( .1 Sandy. - la medicamente pentru dureri, cum vei face şi tu, dacă nu îţi ţii gura. - S-a rănit, nu-i aşa? în timp ce se apropiau de intersecţia da pe deal, Bertram încetini. De obicei, vira pe două roţi. Mulţumit pentru coastele fui că nu făcuse asta, Alex îl întrebă despre ce! de-al doilea lucru drag inimii lui.

t

. f *

- Cum merge galeria? Vînzările au crescut sau mai aştepţi încă vasele cu turişti la vară? Cu nesfîrşită plăcere, Bertram cheltui restul timpului povestindu-i lui Alex despre galerie. Ascultînd numai pe jumătate, Alex îşi trecu mîna pe sub încheietura mîinii lui Sandy, |inînd-o într-o poziţie mai confortabilă. Ea se luptase cu el pentru a nu lua nici un fel de medicamente toată după-amiaza. Cînd Alex îi spusese că scurtul zbor spre Zephiros va fi un zbor plin de hurducăieli, acceptase, în sfîrşit, şi luase o pastilă. Ca un pisoi somnoros, ea rămase adormită, în ciuda primirii zgomotoase a menajerei lui Alex. în timp ce Eleni avea grijă de somnoroasă, aşezată acum pe patul din dormitor, Bertram şi Alex luară bagajele. - Clanul te aşteaptă la şapte, mîine seară. Nu uita să îţi aduci fata. - Nu e fata mea. - Aha! Bertram închise uşile microbuzului şi se urcă la volan. - Adu-o pe văduva prietenului, atunci. Taro ştie că te-ai întors şi pregăteşte ceva cu sos negru.

<JL >

rotundă şi scundă. . Şi soţul îngrijitoarei lovise o capră. zîmbi atotştiutoare: . se întoarse să intre. cum e musafirul nostru? Menajera lui. . în ritmul ei .Domnul Alex? .. Deci Taro pregătea sosul negru pentru întîlnirea de mîine seară. Vuietul valurilor care se spărgeau la ţărm şi mirosul mării umpleau aerul din jurul lui şi un fel de pace îl cuprinse. obişnuit. mult timp după ce farurile din spatele microbuzului dispăruseră.Zi! El clătină din cap. ceea ce însemna că avea o nouă poveste în viaţa lui.Nimic. Partea interesanta a întîlnirii va fi reacţia lui Sandy la întîlnirea cu „clanul". Rîzînd în sinea lui.Bertram! . Părea că viaţa pe Zephiros mergea înainte.Da. E plăcut pentru dum neavoastră să aduceţi o dom nişoară drăguţă pe Zephiros. voiam numai să îţi mulţumesc că ne-ai conclus acasă.Drăguţă. Eleni. nu-i aşa? . Foarte drăguţă. Alex rămase în faţa uşii. după expresia favorită a lui Bertram. Bertram purta costumul scoţian.

Niko se întoarce să mă ia la o plimbare. domnule Alex. pentru un somn bun.Sîntefi un om bun că aţi adus-o aici. adăugă ea. spuse ea înainte de a închide uşa în urma ei.Da. în două sau trei săptămîni. . Bine aţi venit acasă. se va însănătoşi în curînd? Grija din ochii ei îl mişcă. Nu trebuie să mă conduceţi. Reuşi să audă cum se foia în pat. Aprinse doar lumina din baie. Simţi emoţia urcîndu-i-se în gît. Vă va mulţumi. . Veniţi să vi ie arăt. O interpretă ca pe o nevoie de acţiune. Domnule Alex.Ar fi fost mai bine să treacă peste obser-' vaţiiie ei şi să se ducă în dormitorul lui. Doarme? . A luat pastilele pe care mi le-aţi dat. aprobă el. Alex se duse în cam era de oasp eţi. se va însănătoşi în curînd. spunîndu-şi că ar fi fost norma! să vadă cum se simţea Sandy.Nu. Sandy nu avea nevoie să îşi extindă perioada de . Asta ar fi tot. dar fu dificil să o vadă la început. El o bătu uşor pe umăr: . pentru seara asta. . .Plăcut. Domnule Alex. are lucruri de noapte foarte drăguţe.Da. după cîte spune doctorul. mulţumesc.

Circumstanţele fuseseră de aşa natură încît. înainte ca ochii Iu» Gă s~ adapteze la lumină. apoi îi luă ceva timp să îndrepte coitul unui covor cu degetul de la picior. sub cămaşa aia \ d n^cp. Privi în jos.'jnce o privire spre sînii ei. Alex fusese acela care o dezbrăcase.recuperare printr-o nouă rănire. apoi ie trase repede înapoi. înainte de a apuca mînerul uşii. s j ?. nu ar putea fi decît o singură explicaţie. Reuşi •să-şi sîrîngă degetele 'in jurul clanţei. dacă i le-ar fi amin­ tit lui Alex sau ar vorbi el despre asta. îşi spuse. spre podea. ar fi trebuii . Pentru Dumnezeu. Dacă nu îşi amintea cînd s-a dezbrăcat pentru culcare. în noaptea trecută..c ai't de sexy. o îmbrăcase în neglije-ul ei diafan şi o pusese în pat. se retrase de lîngă pat UTnul lucru care i-ar mai ti trebuit ar fi jo s !. j Sandy controlă ca toţi nasturii să-i fie în­ cheiaţi. Fesul ei uşor ezitant de a mînui lucrurile începuse să o ener­ veze. aşa că amplasă o â sub încheietura mîinii ei. Ăsta nu e sfîrşitul lumii.

încercînd să nu-şi amintească noaptea trecută. ca obrajii să nu îi fie roşii.să îi mulţumească pentru efortul lui.Nu era prea distractiv să dezbraci pe cineva adormit. îşi aruncă o şuviţă de păr peste ureche şi deschise uşa. în camerele însorite. în timp ce bău un pahar cu suc de portocale. Spre deosebire de mobilele ei vechi şi fragile. iar căutarea îi fu din plin răsplătită. Nu? Murmurînd o rugăciune în sinea ei. împreună cu un al doilea tacîm. Casa era primitoare prin simplita­ tea ei rustică. Cum el nu îi răspunse. Cergi mici şi mari şi covoare manuale erau aşezate peste podelele de mar­ mură şi din lemn. Partea aceasta a casei fusese construită în apropierea unei stînci şi formaţiunea aceea de roci se înălţa ca un turn în faţa ţărmului. probabil pentru ea. ea încetă să îi mai caute şi ieşi pe terasă. mobila lui Alex părea confortabilă şi solidă. La . îi trebuiră cîteva minute ca să găsească bucătăria. Singurul lucru în comun cu casa. cu bîrne pe tavan şi cu faianţă colorată în stil grecesc. Resturile dejunului lui mai erau încă pe masă. -Alex! Vocea ei răsună între pereţii finisaţi manual. se plimbă pe terasă. ei din Atlanta era preferinţa pentru obiecte de bună calitate.

în timp ce ieşea din A 'J n n ea aprecia calităţile unice ale i im u r f-meia se concentră asupra lui Aiex. iluminîndu-1 într-o strălucire .r .’ . ^ăzu p'^'a do nisip care îmbrăţişa sclipitoarea Ma-e ’"oarele era deja sus. --v.1 nJu-şi reflexele aurii peste apa de n ' cicio alorstru. poziţia dreaptă a -i x dJ suficienta pentru a-l inspira pe j i • _ * i d ir mai era ceva anume demn de . ju a «e spre ea.. pe un cer fără o i < . Apa şi soarele lucrau împreună.u3 şi cerul fără nori şi apa ca o p' ‘„ra iă . se găsea o platformă de un albastru deschis şi o intrare cu scară. care ducea spre mare.capătul spaţioasei terase. dincolo de turnul de stîncă. ■ > 1 muşchilor lui.nMrca! ■'îcăiurile de apă care îi cădeau din t .. . * iJ ic c t treptele.3 umeri şi peste braţe. ea se îndreptă spre scări şi începu să coboare. Sandy se aşeză pe o : . i. observă mai în deaD'Ov c~r j ( io. opti braţul pe genunchi şi bărbia în 5 C. şevaletul şi c . ’C. Luînd o felie de pîine prăjită. şi Aiex. El stătea în apă pînă la mijloc. >" pînză peisajul care îţi'lua răsuflarea. Pe la jumătate. îi venea să pună.

îşi umezi buzele. Era numai o problemă de secunde. dispărînd sub apă pentru mull timp. Mulţumesc pentru că m-ai ajutat să merg la culcare noaptea trecută. .Cum e cu încheietura? Ridicînd mîna şi făcîndu-l să o aştepte pînă cînd va ajunge jos.Da. el se lăsă într-o parte. apoi rea­ păru ia suprafaţa scăldată în soare a apei. Jocul lui masculin î! aduse mai aproape de mal. Deci. ea coborî restul trepte'or şi traversă plaja. .. 0 linişte penibilă se lăsă între ei.încheietura mea e bine. pînă ce el o va vedea. perna aif? ^ ajutat. spionîndu-l. Alex! El îi strigă: . nervoasă. . şi apoi se decise: t .. de data aceasta. Dintr-odată. ea îi făcu cu mîna şi îi strigă numele. Cînd îşi aşeză mîinile pe cap.arămie. . el o _ dezbrăcase. M-am gîndit că le-ar împiedica să te răsuceşti în somn pesîe înche­ ietură.Bună dimineaţa. Sărind în picioare.Perna aia a ajutat. muşchii de pe spate parcă cereau să fie reproduşi de penelul ei.

Ei îşi îndepărtă picăturile de apă de pe buze. spuse ea odată cu el. < jâ L > . vino aici. El o privi cu o suspiciune care părea să se -transforme într-un zîmbet înţelegător.Se încălzeşte imediat.Hai.. ’ . văzîndu-i zîmbetul curios care îi apăruse pe fată. apoi strînse din umeri: . .. dar odată intrat. Eu doar ţi-am pus perna sub încheietură.Sandy! Ea privi spre el. O chemă la ei.Menajera ta? Oh. e rece la început. da. Începînd cu pieptul. săgeţi subţiri de păr umed plecau spre stomac şi dispăreau într-o răsucire de un blond mai întunecau în jurul buricului.Nu ai să crezi.Cum e apa în dimineaţa asta? . -D a. . După fiecare val.Nu îţi aminteşti? Menajera mea a făcut asta. Acum. observă că săgeţile continuau ma în jos. . Privirea ei coborî. Valurile domoale care îi mîngîiau stomacul aveau un efect hipnotic asupra ei. . acum îmi amintesc. Trebuia să schimbe subiectul.

Nici o problemă.Unde e gustul tău de aventură? .Bandajul pare a se lărgi.M-ai păcăliţi .privi spre mîna bandajată în plastic. înainte ca ea să poată să îşi tragă răsuflarea. cu ambele mîini. Ea îşi fixă ochii în zare.Uite. .. ştiam asta. El se*trase mai aproape: . Nu aş vrea să îl ud.Ea se uită de la hainele ei spre e!. . peste umărul lui. . Aruncînd în aer o perdea de apă. încurcată. Cuvintele îi ieşiră ca nişte cai de curse. ieşi repede şi ajunse lîngă ea. .. dacă vii pînă aici. îi privi cu neîncredere. . Atîrnînd periculos de jos pe şoldurile lui. cînd se opri din clipit. Am crezut că-i mai bine. Nu trebuie să ieşi acum afară. • Ea făcu un pas lateral.Eu ştiam. O stropise din cap pînă în picioare şi. El îi spuse cu dezaprobare. avea un şort verde-albăstrui. . dar Alex ajunse primul la linia de sosire. Nici eu nu îi am pe al meu.. cred că m-aş putea uita să văd cum mai e.Dar nu am costumul pe mine.Din cauza încheieturii.

de obicei. Ea se dădu înapoi.îşi puse degetele pe elasticul şortului şi începu să îi lase încet în jos: .. artista clubului. cu glumele astea obscene. dar. dar numai pentru a-i arunca o privire ironică. nimeni nu ar îndrăzni să o deranjeze pe ea. văduva lui Jackson. ...Adevărul. începu să îşi şteargă pieptul.Nu vrei să-mi răspunzi? Luîndu-şi prosopul de pe o stîncă din apropiere.întotdeauna eşti atît ds încrezătoare? Ea îşi aranjă bandajul de la încheietura mîinii.La început. ea spuse: . fiica lui Patterson. nu port nimic cînd intru în apă.Credeai că nu am costumul. . făcîndu-i cu degetul. am crezut că-I aveai. . Mi-am .Să nu îndrăzneşti! îi mai trase în jos un centimetru. nu-i aşa? o întrebă el.Să nu aud niciodată că se spune că Alex Stoner a păcălit o femeie. M-ai făcut să cred că nu-l aveai. în Atlanta. . ce importanţă mai are. Uşurată că îşi pusese costumul. . e că. . ei bine..Opreşte-te! El se opri. zise el în continuare.

Termină să se şteargă. Plaja mea particulară. dacă s-ar fi întîmplat să treci pe aici. fără a trece pe pro­ prietatea mea. îşi puse prosopul în jurul taliei şi se apropie de^ea. iar ochii lui încă ironici îi tăiară răsuflarea. zise ea. . Ea îşi mişcă degetele: . cu degetele lui reci pe pielea ei caldă. era neras. Ea îî privea. în timp ce el continuă: . Genele lui erau pline de apă. Mulţumesc.Dacă stai aici suficient de mult. . inhibiţii! .Mă simt mai bine acum.pus şortul fiindcă nu ştiam cum ai aprecia tu stilul meu libertin de viaţă. Nimeni nu ajunge aici.Cum e? Prea strîns? la mişcă degetele. deşi nu era adevărat. . te întrebi. începu să-i aranjeze bandajul. înţelegi de ce îţi spun asta? Ea îşi scutură capul.Ba da. . Luîndu-i în­ cheietura în mîini.Sandy! El îi mai ţinea încă mîna.Nu.Asta e plaja mea. Fiecare se întreabă cîteodată. Ochii ei îi fixau pe ai lui. .Te întrebi cum ar fi dacă am înota fără costum de baie? .

ca pietrele aruncate în mare.N-o s-o fac niciodată. şopti ea. Se aplecă spre ea. nu m-am dezbrăcat niciodată în public şi nu am intenţia să o fac nici de acum încolo. .Alex.Dar nu e nimic public.Nu cred.face în nici un caz. părea cît se poate de serios. Privi în jur la pereţii de stîncă. . Trăgîndu-şi mîna. E o plajă particulară. Mai devreme sau mai tîrziu.Ba aşa e. . se îndepărtă. . Aproape spiritual. apoi spre apa verde-albastră care se transforma într-o linie înspumată la picioarele ei şi ale lui Alex. Sandy. Înspăimîntător de îmbietor: .tale vor dispărea. făcîndu-te una cu marea. Erau unele lucruri pe care fetele manierate nu le puteau. . E divin. îngroşîndu-şi vocea îmbietor. De-ai şti cît de bine te poţi simţi aşa. Cît voi trăi. Majoritatea oamenilor de pe insulă înoată goi. îi vei vedea şi vei începe să-i înţelegi.E ceva minunat! Nu mai era ironic. Aştepta o provocare să treacă dincolo de o limită pe care fusese invitată să nu o treacă. . Continua să zîmbească. Dimpotrivă.

adusese de la Atena. îi spuse că trebuie să se ocupe de nişte acte pe care le. Cînd se opri pentru a-şi I îndrepta spatele.După pfînz. odată ajunsă în Grecia. două ore mai tîrziu. Nu se mai obosi să îi spună că ultimul lucru pe care se aştepta să îî facă. el îi arătă mica bibliotecă. îşi aranjă şevaietui şi toate celeialîe lucruri. Venise să picteze şi lumina de pe terasa parţial acoperită de umbră era prea tentantă pentru a fi ignorată. statisticile producţiei de Sînă din Noua Zeeiandă sau chiar colecţia iui din marea literatură. îi văzu pe . începu să picteze marea dintr-un loc de pe terasă unde avea cea mai bună vedere spre larg. cînd începu să suprapună diferitele nuanţe de albastru şi bej într-o imagine impresionistă a Mării Egee. Se simţi entuziastă. După aceea. cu o singură mînă. Ea îi mulţumi că îi arătase biblioteca. Avusese dreptate cînd se gîndise că Grecia o va inspira pentru a-şi îmbunătăţi munca. în ediţii de lux. După ce. era să citească vechile numere ale revistei National Geographic. dar nu îşi imaginase niciodată că se va | întîmpla atît de repede.

Ai. îi spuse: . .Alex rezemat de tocul uşii. I! luă de cot şi îl conduse departe de şevalet.Nu prea îţi lese.Nimic. Se apropi de ca Pot să mă uit? : c/ ti permis să privească o schiţă făcută în g-aoa. i'T'e.Te rog. aşa-i? Schiţa aia de la Delphi fusese atît de bună! Dar nu-ţi face probleme. Te voi prezenta lui Bertram.că capacitate de concentrare. Diseară o să mergem la o petrecere cu nişte prieteni de-ai mei.De aproape zece minute. nu îmi cere să te uiţi. . . Acoperind şevaletul cu corpul ei. spre casă. nu mai ■îtiCi pe nimeni să tragă cu ochiul. ii aruncă o privire compătimitoare.Cum merge lucrul cu actele alea? Facem o pauză pentru o iimonadă? . desigur. El e proprietarul unei galerii în centrul turistic şi poate că vei găsi acolo ceva care să-ţi piacă.De cit timp eşti aici? . dar odată ce punea ulei pe pînză. Ce e atît de amuzant? .’.

. i tt J râ ţină pînă în zori.Aa ex^Jen1 er o o ~ • > de guturaia.Aminieşte-fi ca la prl'~ J sr n c1 ?i ia încheietură.Q ş3 --------------- . \ \ . D u 1 1 cu ^ f 1c ' -1 * ii ii p f ' î^>i p. roz. . că grupui ăsta poate deveni uşor sălbatic.S p ^ ' rr cpui Cu v i ■ > talie ol: rn . v i ' ii nou ror i < ? i . ^uta sa cobo* J ^ — r' p t -v \ ce-i vorbea. înainta de a .Voiam doar să te previn. Făcînd ochii mari.. r-'-'i ^ oameti « . . >î c ~ X . g i V . Iu. înO. u ■' ' Dv “ fo t 'ş a . ~ Şi atunci. care e proDsema? . “ . . să mă anunţi. r ^ î la g îr . N 1 v t ° lîngă e ’ m J v i r r r s ' ~ A "'.F ^'nt î i Ji E i ‘ ii i.*.A1 < : i =p ' ca . Parcess lîngă o ce‘*ă > i ° -'^-a v turist c s.c~l . ea rîse: ---------------. intra.m c i gest p 1V t ..

Ultima dată cînd te-am văzut. aceasta fu deschisă de un bărbos înalt. în costum scoţian. iar al tău este Sandy. ei o prinse şi o aşeză sus. . spunîndu-i lui Aiex: . Persoanele care stăteau deja împrejur. Scoţianul îi puse un pahar de bere în mînă şi o luă de braţ. numele meu este Bertram. Apropo. Taro vrea să guşti sosul.Pe tine te aşteaptă în bucătărie. se < j î> . Ea se întoarse spre Aiex. Dar în clipa asta. neştiind ce să facă. . vei avea suficient timp pentru Alexander. în timp ce Alex încercă să deschidă uşa.Sălbatic? N-am mai văzut aşa ceva pînă acum. unii dintre noi au nevoie de o opinie proaspătă asupra unui subiect scump inimii meie.. Ea scutură din cap şi amîndoi se îndreptară spre intrare. Cuvîntu! „sălbatic" se potrivea cu călăreţii de rodeo sau cu bătăuşii din baruri. dacă nu ai de gînd să prinzi ultimul avion spre Atena. pe ambii obraji. fără nici un avertism ent. drăguţă. Ea merse cu ei spre pian şi. erai ghemuită ca un pisoiîn braţele lui Alexander. Probabii că giumea sau exagera. El se aplecă şi o sărută pe Sandy zgomotos.Acum.

Alex.E bine şi pentru o femeie. înainte de a-şi da seama. după Alex. Citeodată. strigă el. O scumpă. Bertram rîse din inimă.prezentară pe nerăsuflate. e o scumpă. . apoi mişcă ' un deget spre el. el o privea într-un fel care o făcea să 1 îşi aranjeze rochia sau o şuviţă de păr. După ce intrară în impas. continuînd apoi discuţia despre lungimea corespunzătoare a unei fuste scoţiene pentru bărbaţi. Cînd Bertram o văzu căutîndu-l din priviri pe Alex. Ea îi întoarse zîmbetul generos. î . îi spuse: . Grupul entuziast o făcu să se prăpădească de rîs şi. Bertram insistă să fie atentă cînd discuţia alunecă spre 1 alimentaţia caprelor. îşi petrecu o oră cu ei. schimbară brusc subiectul. . în cazul cînd unul va fi din întîmplare în Noua Guinee.Am c in c iz e c i si oDt d e ani şi nuvreau să inici măcar de la . I . discutînd despre o posibilă dizenterie. 1 îşi dădu seama curînd că nimic nuera considerat un subiect tabu pentru ei. Se uită în jur de cîteva ori.E bine ca un bărbat să aibă propriul lui spaţiu.

urmîndu-l apoi pe scoţian afară. se gîndi Alex. Deşi impetuos. Am să-ţi arăt galeria mea. toată seara. Alex nu avusese nici o clipă prilejul să rămînă singur cu Sandy. femei ca Sandy Patterson înfloreau mult mai bine în mediu! ier firesc. dar era mulţumit că prietenul lui o scosese afară pentru puţină linişte. privindu-l ia rîndul ei. Asta nu însemna că nu avea un enorm respect şi admiraţie pentru prietenii săi.musafiri. Cînd cina fu servită în grădina decorată cu mici felinare. O privi. poate că numai d V . Mai bine vino cu mine. cum se cresc caprele. în timp ce ea. ridică din umeri. Cu toate că ea insistase să meargă. de cînd veniseră aici. dar felul lor de a fi. spunînd că era gata pentru „adevărata" viaţă. Bertram era totuşi un om sensibil la atmosfera şi sentimentele celor din jur. era diferit de ceea ce înţelegea ea prin societate. înainte de cină. Cu rochia asta plină de trandafiri. era de-a dreptul frumoasă. Văzuse felul în care îl căutase cu privirea. desigur. Ei. Sandy. E cu numai cîteva case mai jos şi o să vorbim de nişte lucruri frumoase pe drum. mirosind a miere şi iradiind farmecul Sudului. Dumnezeule. Alex făcu în aşa fel îneît să fie aşezat în faţa ei. spuse el ridicînd-o în braţe de pe pian.

Cînd reuşi. Fie datorită rochiei înfiorate care era unduită de briză. ştiind că îi aparţinuse lui Jackson. dar se întrebă cum se vâ simţi ea mîine. probabil. Stătea lîngă un zid înalt. el . Adevărul era că Jackson fusese un om norocos. Fusese. o zări pe Sandy singură în grădină. Ar fi putut aproape să creadă că încercau dinadins să îl ţină departe de ea. ea li se alătură altor doi americani care cîntau im nul Americii „Steagul cu dungi şi stele". oricum.trei-patru ori. De fiecare dată cînd încercase să se apropie de ea. să scape de prietenii lui. în sfîrşit. Tocmai cînd se întreba dacă nu cumva se prefăcea că rîde la una din poveştile cam. un timp în trecui cînd. dar. Pe cît de natural fusese spectacolul la care participase. răspîndea o aură de feminitate care îi puse un nod în gîî. cu umerii de un alb imaculat strălucind în lumina felinarelor. Alex s-ar fi simţit vinovat de felul în care se simţea atras de ea. după toate astea. fie din cauza felului în care îşi prinsese părul în creştet. Alex aplaudă şi aclamă împreună cu alţii. ca să fie sincer. deochiate ale lui Bertram. prietenii lui îi trăseseră înapoi în grup. el ştia că ea nu era tipul care să atragă atenţia în felul ăsta. la sfîrşitul cîntecului. într-o poziţie perfectă.

Despre ce vorbeşti? Nu am dansat încă pe pian.Oh.U. îşi scoase mîna din buzunar şi desenă cu degetul în aer. îşi băgă mîinile în buzunare şi ar fi vrut al naibii să nu-şi fi uitat ţigările. . . cel puţin pînă acum. apoi îl coborî pentru a-i zîmbi.Ei bine. . Muzica de cimpoi se auzea dinspre casă..Bertram.nu mai exista. Cine ţi-a spus? .Nu. numai spre Sandy nu. încercă să . . sînt surprins că sînt ultimul care o află. Alex nu trăia nici un complex de vinovăţie care^ să-l facă să lupte împotriva acestei atracţii. eşti plină de surprize. .A. îşi puse încheietura rănită pe unul din cele mai albe şi mai pline decolteuri pe care le văzuse vreodată.Vorbesc despre hobby-u! tău. Ea privi peste marginea paharului-pe care îl ţinea în mînă. Ea voise să îi spună mai de mult. . Spune că Chevalier e una din cele mai bune şcoli din S..Şi eşti surprins că m-au ales? El se uită oriunde prin grădină. micul meu hobby. Schiţele alea pe care le faci. Şansa care te-a făcut să intri într-una din cele mai prestigioase şcoli de artă din America.

deasupra fermoarului şi . . . ea îi alunecă în braţe. răsună peste grădină. dar fu aproape imposibil.Asta e pentru prietena lui Alex. spuse ea. Sandy. . întinzîndu-şi mîna spre Alex. Fără să mai aştepte răspunsul lui. Nu am să-ţi cer să dansezi cu mine pe pian. Alex reuşi să o ţină cît mai aproape de el.Ei bine. . dar mi-ar face plăcere cu adevărat să facem cîţiva paşi de dans în jurul grădinii ăsteia. „Georgia e în mintea mea".E minunat! se ai aia contrariată. Sandy îşi puse paharul pe marginea fe­ restrei.Am o surpriză pentru tine. fii binecuvîntat. Degetele îi mîngîiară spatele. sînt v a ccinat şi n-am mai muşcat pe nimeni niciodată. în timp ce o trase lîngă el şi începu să danseze. cu toată muzica şi rîseteie care veneau din casă. Mai mult simţi decît auzi rîsul lui. pentru a pune alta.Vrei să mă arunci în stradă pentru că am trecut cu vederea? înainte ca Alex să aibă ocazia de a-i răspunde. Relaxează-te. cineva întrerupse muzica de cimpoi.

El îi aranja o şuviţă peste ureche. Lumea se pierdea undeva departe.Studiam silueta cupolei bisericii în lumina asta. apoi lăsă degetul să îi alunece pe obraz şi pe bărbie. cineva <JL > . acolo. Bărbia lui îi mîngîie capul de două ori înainte să şi-o rezeme. Vîntul începu să bată mai tare. .De ce nu? întrebă ea. la fiecare tură.Ce făceai aici. lipindu-i rochia de picioare şi şuviţele părului de mîna lui. . apropiindu-şi capul de capul ei. Se o p r i ş i îl privi. Respiraţia lui era dulce şi ea îşi aminti că. Şi îţi dădeam timp să te refamiliarizezi cu prietenii tăi. ei întrebă: . El o conduse încet în jurul grădinii. zise el. .Nu era nevoie. îşi umpluse buzele de miere. Cînd vîntul bătu prin grădină şi îi zbură o şuviţă de păr peste mîna lui. în sfîrşit. învîrtindu-se încet în jurul lor.Abia te-am văzut în seara asta. După pu]in timp. el nu o puse la loc. Tocmai cînd credea că el o va săruta. singură? .uşoru! tremur al mîinii lui îi făcu plăcere.Te-am observat privindu-mă. atunci cînd îşi mîncase desertul. .

Şi m-am plîns cînd am mîncat salata de caracatiţă fără furculiţă? De fapt. .Să plecăm? De ce? Mă distrez grozav. Făcînd un gest cu încheietura rănită. şi cînd ai încercat să mă convingi să îmi scot hainele să înot dezbrăcată azi-dimineaţă. Alex se opri.Nici nu trebuie. putem pleca.Nu te-am numit niciodată snoabă.închise uşa. . spuse: Uite ce e? Poate că încă nu m-am urcat pe pian să dansez pe muzică scoţiană cu Bertram. dar văd că tu continui.Mă etichetezi. . Muzica se diminuă ca o şoaptă ?. făcu un pas înapoi şi tuşi. Asta-i ceea ce eu numesc un Ciub de Snobi. -nentul magic dispăru. . ăsta nu este primul tău dans la un club de elită. . . Alex. Tu nu? .Sandy. credeam că am trecut de toate astea.Oh. . dar asta nu înseamnă că nu mi-a plăcut să ? ! văd făcînd-o.Cum e cu încheietura? Dacă eşti obosită.Ce? Ce fac? Ea îşi puse o mînă în şold şi îşi îngustă ochii. cred că m-am purtat destul de . Nu-i nevoie să pretinzi aşa ceva.

spuse el nepărînd prea vesel.Alex. continuă emfatic. dînd din cap energic..Da? Cred că ai şi uitai-o de cîteva ori. El privi într-o parte. dar.Asta este tot ce gîndeşti în ceea ce mă priveşte? Privind-o dintr-o parte. . Nu pot să uit asta. ne cunoaştem numai pentru că eşti văduva lui Jackson. tu eşti. nu vezi numai partea roşie. . nu spune nici o zecime despre cine şi ce eşti. de fapt.Cînd te uiţi la un curcubeu. asta este ca şi cînd aş spune: „Ţi-I p rezin t pe prietenu l meu. dar ea îl luă de mînecă şi îl făcu să o privească din nou. .Sandy. . Aiex. prea emfaîic: Da.Sînt mulţumit că mi-ai amintit de asta. în fond. .. . eu o văd în tine pe văduva lui Jackson.Eu.bine. el îşi duse degetele ia buze. da. Este un absolvent al Universităţii B r a x to n Asta ar putea fi adevărat.. nu-i aşa? .Eşti văduva prietenului meu. Apoi. .. . . Aş vrea să îmi cer scuze pentru că te-am făcui să te simţi atît de jenată azi-dimineaţă.O snoabă.

Am greşit prin felul în care ţi.. îşi coborî vocea pînă la şoaptă. Inima îi batea puţin prea repede. continuă: Şi îţi dai seama cum e să repeţi o vară..Nu. pînă cînd el se . cu zîmbete insignifiante. Ea îşi trecu mîna peste partea din faţă a cămăşii lui. Alunecîndu-şi mîna pe ceafa lui. Dacă aş accepta.Cînd oamenii stau acolo unde li se spune să stea. <j E> . îşi plimbă degetele prin părul lui..Oameni artificiali. .Şi am recunoscut că am greşit. în timp ce îşi puse mîna pe plopîu! lui. şi cu cealaită îi cuprinse umărul. 1 1 împinse spre un scaun.am vorbit pe plajă şi am greşit cînd te-am sărutat ieri. nu fe accept. cînd nici unul nu îndrăzneşte să devieze de ta scenariu şi. Dar ea îi rezervase un şoc mai puternic. Te rog să accepţi scuzele mele. .sp::se ea calm. gura îi era întredeschisă şi arăta ca şi cînd s-ar fi. Faţa lui se înălţă. apoi îi dădu un brînci uşor.. . viaţa mea nu ar fi decît o repetare a ceea ce am lăsat în urmă.aşeză. Aplecîndu-se peste el. aşteptat ca ea să explodeze. nu-i aşa? Apropiindu-şi faţa de a lui. .

Nu sfăbl apăsarea. o trase în braţele lui şi o sărută şi mai adînc. odată cu entuziasmul ei.. Se măreau. îl sărută apăsa! pe buze.Unde nu sînt surprize ca astea? continuă ea. Ea îşi aplecă faţa şi. * . ci se concentra pe gustul de miere a! buzelor lui şi pe expresia ochilor lui. privind în ochii iui. Cînd el îşi dădu seama că ea nu are de gînd să îi dea drumul.

ca fluturii.P a tm Odată ce Alex o îmbrăîişă. ea nu mai putu să controleze sărutul. care să fi început de ia pleoape şi să se fi terminat cu vîrful picioarelor.Q D --------------- . Voia să înapoieze ceea ce primise. Cu acel semn al predării. dacă ea nu şi-ar fi închis ochii. Sărutări dulci. moi. provocarea dispăru şi tot ceea ce mai voia era să o atingă cu buzele lui. Şi ar ti mers. El începu să --------------. îl controla el. o răscolitoare lecţie în ce priveşte surprizele.

îşi trecu degetele lungi peste corpul şi sînii ei ridicaţi. Cînd ea îi prinse capul în mîinile ei şi îi rosti numele. ştiu că. murmură ei.coboare' pe obrazul ei. dacă nu s-ar fi oprit în acel m om ent. Sandy. Retrăgîndu-se încet. Privirea ei era încă plină de dorinţă. Alunecîndu-şi mîinile pe sub coatele ei. nu ar fi trebuit să mergem atît de departe. trăgîndu-i rochia sub unul din sfîrcuri. îl lăsă cu dorinţa de a avea mai mult. .Ah. apoi îşi deschise ochii.E-n regulă. îl făcu şi pe el să cedeze. El îşi puse coatele pe genunchi şi privi drept înainte. îi trase rochia peste sîn şi o privi pe sub pleoapele pe jumătate închise. . nu s-ar mai fi o p rit nicioda tă. Cu fiecare nou gust. îşi coborî gura peste vîrfui roz. Ea îi şopti din nou numele. se desprinse din îmbrăţişarea lui. încet. era conştientă de ceea ce se întîmplase între ei. pe gît şi pe umerii catifelaţi. Oricum. îi zîmbi cald.Alex. Asta nu se va mai întîmpfa din nou. Rămînînd acolo prea mult.GD---------- . Retrăgîndu-se un moment. . Nici nu încerca să reprime momentul şi nici nu îi părea rău. ea încercă să-i ---------. foamea lui crescu.

El se scuză pentru masa lor puţin prea aglomerată. E adevărat că ea provocase sărutul acela nebun. încerca să şteargă amintirea nopţii din grădina lui Bertram. m Alex so transformase într-un ghid pentru împrejurimi şi era numai din vina ei. într-o săptămînă. ea crezu că putuse să învingă bătălia cu Alex şi să se impună. îl aruncă în gură şi zîmbi. va avea nevoie de pantofi noi. dar nu reuşi. Nu avea nici o şansă.răspundă. Ea scoase un cub de gheaţă din paharul ei. Vizitaseră o mănăstire în ziua ce urmase serii de la Bertram şi petrecuseră ziua de ieri într-un muzeu de arheologie în aer liber. dar Alex fusese cel care îl . voia să o ia într-o plimbare în jurul oraşului. De la petrecerea tui Bertram. Dacă Alex o va ţine în ritmul ăsta. şi plecă în căutarea chelnerului.Vom supravieţui. Pasul lui energic nu o putea 'păcăli. Astăzi. ştia ce încerca el să facă. e! rîse încet: . Tandreţea lui delicioasă zdrobi această posibilitate.

în timp ce Alex se apropia de masă.. dar ea îi dădu propria ei interpretare. Mi-a. pe chelnerul nostru. dar el nu îl terminase acoio. cînd îi şoptise numele şi. nu avea de gînd să se mai întoarcă. L-am găsit. Cînd ea îl privi. Ea îi zîmbi femeii. juca fotbal cu prietenii lui. Continuase cu sărutările alea păgîne pînă cînd ea crezuse că i se va topi în braţe. Gestul femeii ar fi putut să nu însemne nimic.. îl priveau şi alte femei. în ciuda a ceea ce îi spusese ea. el îi dădu lovitura de graţie şi toate intenţiile ei de a nu-i ceda lui Alex Stoner purtau acum direcţia infern. Ea îşi sprijini braţul de masă. făcu în aşa fel încît să fie sigură că Alex va sesiza un zîmbet uşor pe faţa . Un fel de „minunat". în timp ce îl privea pe Alex făcîndu-şi loc prin mulţime. Dacă l-ar fi term inat acolo.transformase într-un act pasional. Sau poate rai? O purtase dincolo de pragul spre rai. Era afară.treb uit mai mult timp de cît mă aşteptam. Şi nu era singura care privea mişcările superbului lui corp musculos care se strecura printre scaune şi mese. zîmbetul lor dem onstrînd clara lor apreciere. Cîteva o studiară apoi pe Sandy şi una dintre ele chiar îşi scutură capul. în sfîrşit. Apoi. de răzbunare.

ei. . din cauza încheieturii. Nu ezitase.Eleni mi l-a scos în noaptea în care am sosit şi nu sînt în stare să îl prind singură. Vrei să mi-l prinzi tu? . scojîndu-şi lănţişorul de aur. recunoscu ea. ea îşi băgă mîna în buzunar şi. bău şi o puse înapoi pe masă. . Cînd termină. el păşi din nou în faţa ei cu mîinile în buzunarele pantalonilor lui scurţi kaki.Ge-ai spune dacă am arunca o privire pe la nişte magazine de bijuterii? Cele mai multe sînt V. Rochia ei fără mîneci. Nu am uitat sărutul din grădină şi nici tu nu l-ai uitat .Nu face nimic. Pot fi răbdătoare. Trebuia să aibă încredere. Trăgîndu-şi puloverul de pe umeri. < JL > . zise: .Gata? -Aproape.Desigur. o dezgolea aproape pînă la jumătatea spatelui. EI luă sticla de oranjadă. şi nici nu păruse intrigat ds această capcană. de vacanţă. Nu reuşi să se ascundă la fel de bine cînd ea se aplecă înainte în scaunul ei. atît de modest croită în faţă de parcă era a unei eleve de liceu.

Poate pot găsi ceva pentru mama mea. Ridicîndu-se. Nu te deranjează. . Dacă nu ar fi cunoscut-o mai bine. spuse el. imediat ce o ridică. ea îşi îndreptă partea din faţă a rochiei care abia îi ajungea pînă îa genunchi. ca să vadă mai bine ce a rămas. Luînd cu nonşalanţă sticla cu oranjadă. Pe dracu.Nu. Străluceau umede şi deschise.Excelent.numai la vreo sută de metri de aici. . Nu voise să spună asta. spuse: . Nici măcar lui însuşi. O privi cu suspiciune.Cred că a fost. Ducîndu-şi degetele la gură. Ar fi putut să îl sărute. în timp ce ridica sticla mai sus. Alex îi privi din nou buzele. nu? Ea remarcă expresia Iui surprinsă. ar crede că ea ar încerca . apoi a lui. . Nu. acum din nou a ei. Ochii lui se opriră pe sticlă. La început. nu-l deranja. minţi el. spuse ea ironizîndu-1.Nu prea mi-ai mai lăsat.Asta era băutura ta? întrebă el. ea îşi mari ochii. apoi îşi luă poşeta şi puloverul şi le puse sub braţul bandajat. aprobînd din cap: . gura ei.

Fără ca ea să îi explice. Felul în care gesticula cumîna. El o asculta numai pe jumătate. între două flori. ea îi vorbi despre ce fel de cadou ar voi pentru mama ei.. vopsite în albastru lucios. Privea din nou felul în care ea comunica prin corp. Mergeau încet. ea puse întrebări’ obişnuite despre arhitectura cubistă. în afară de . cum îşi aranja părul. ce? Să flirteze cu el? Să-l seducă? O senzaţie neplăcută îi străbătu stomacul la gîndul ăsta. în tim pul plim bării prin magazinele de bijuterii. încît nici nu observase cît de interesată era ea faţă de el? Singurul fel în care ar fi reuşit să îşi dea seama de asta. el înţelegea de ce. prietenilor de acasă. ar fi fost numai acela de a-i acorda mai multă atenţie. Se întreba ce ar fi putut spune despre el. vorbind despre excursia ei în Grecia. Ea îşi aduna amintiri de vacanţă pentru a le împărtăşi. colorată în alb. pentru că fiecare floare sau plantă agăţătoare trebuia privită. Neafectat era singurul cuvînt la care se putea gîndi. Şi-o imagina aşezată la o masă imposibil de lungă. mai tîrziu. Fusese atît de preocupat să lupte împotriva atracţiei lui faţă de ea. atinsă şi mirosită.să îl. cu siguranţă.. a oraşului şi despre porţile şi jaluzelele din lemn.

. acela desenat în formă de omega. şase şi jumătate. dar că prefera pietrele roşii amestecate cu perle. . pur şi simplu. Inelul din stînga. Aflase de asemenea că piatra preferată a lui Sandy era rubinul. sigură şi naturală. ea făcea în aşa fel încît să poată avea un c o n ta c t fiz ic cu el. El aflase lucrul ăsta despre Sandy. iar el aflase că măsura de inel a mamei ei era aceeaşi cu a ei. atrăgător şi plăcut. Douăzeci de minute mai tîrziu. prin care o putea descrie. Majoritatea femeilor îi lăsaseră bilete despre astfel de lucruri •sau îl făceau să afle prin alţii sau. îşi imagina doar flirturile ei subtile sau era pur şi simplu ea însăşi? Răbdătoare. ea ieşi din magazin cu un zîmbet satisfăcut. Âlex era mai confuz ca niciodată. cît e de perfect! arătă ea spre unul din aranjamentele unei vitrine. de exemplu trăgîndu-se înspre el pentru a evita măgăruşul lui Petro Theoderakis. ascultînd discuţia ei cu bijutierul. Are un peridat în mijloc. dar num ai accidental. Nu se . .minunat. Da.Ce anume? Ea îi aruncă în glumă o privire exasperată.Nu erai atent la ceea ce îţi spuneam? Piatra preferată a mamei este peridatul. i-o spuneau în faţă.Alex.

în timp ce el aştepta să treacă curioşii. Se opri să privească ghiveciul din care planta groasă creştea şi îşi scutură capul. . . Alex. . O geronie roşie care se înfăşură în jurul unei scări. am prieteni la ciub care ar fi în stare de orice ca să afle cum pot creşte geroniile în felul ăsta. . Merseră în linişte cîteva secunde.Alex. Cum de reuşesc oamenii ăştia? . bineînţeles. Nu putea defini exact acest sentiment.Vei avea o grămadă de povestit cînd te vei întoarce. dar îl necăjea faptul că îi simţea. o privi pe Sandy peste capetele lor. Mulţumesc. în timp ce mergeau de-a lungul străzii şerpuite. îi atrase atenţia.întreab-o pe Eleni.Bănuiesc că da. un grup de turişti care fotografiau de zor îi separară. ea îi apucă de încheietură. ori de cîte ori se < jT > . .Vor avea inelul făcut pe măsură cam săptărnîna viitoare şi i-l voi putea trimite mamei ia timp.Pentru ce îmi mulţumeşti? Pierdu ocazia de a-i răspunde. lată că se gîndea din nou la plecarea ei.gîndea să profite de informaţia asta. pentru ziua ei de naştere. Cînd reîncepură să meargă.

privirea ei concentrată se amesteca cu surîsul aprobator. . Era < jă T > . îi părăsise. Ea îl împinse încet cu umărul. apoi continuă să meargă zîmbind. cînd Alex avea numai cinci ani. îl izbi. decît să însoţească o femeie care face cumpărături. de ziua ei sau de Crăciun. fusese absolut agreabil.Pentru că ai avut răbdare pînă am găsit cadoul perfect pentru mama mea.Pentru ce îmi mulţumeai acum cîteva secunde? . privind-o cum încerca bijuteriile.gîndea că ea nu îi va mai fi aproape. Abia de curînd reuşise să o găsească pe mama lui şi să se împace cu ea. Ştiu că majoritatea bărbaţilor ar prefera să li se scoată un nerv de la un dinte.Da? Cît e de grav să ai un nerv scos? Nu mi s-a întîmplat niciodată. . Surprinzător pentru el. Acum. Alex îşi'instruise secretara să aibă grijă să aleagă şi să îi trimită un cadou. ea îl privi şi îi spuse: . Fraza ei spusă din inimă. O vedea stînd în faţa bijuteriilor.îmi place să cumpăr iucruri drăguţe pentru mama. trecînd cu degetul peste şirurile de inele. pe tatăl lui şi pe„el. La un moment dat. în timp ce le încerca.

îşi reaminti că el nu era bijutierul care. nu îşi putuse ţine. era acum gata să-şi deschidă cutia Pandorei în faţa lui Sandy? Işi închise ochii pentru un moment.Da? . . acum cîteva minute.mai mult de cît invidios pe Sandy.. Felul ei simplu de a fi şi tactul ei opri acel semnal de alarmă dinăuntrul lui. Strîngînd din dinţi. fratele lui la New Jersey. Dumnezeule. Ea îşi încetini pasul. Uneori.. .Cum ai.Voiai să mă întrebi ceva despre mama mea? Nu. O femeie care nu cere prea mult? Ideea în . să cedeze? După atîiia ani de tăcere despre durerea asta din inimă. dorinţa de a vorbi îl gîtuia. Ea îl privi o dată şau de două ori şi. dar cu ea era atît de uşor să discuţi. abandonă subiectul. pentru entuziasmul cu care făcea cumpărături pentru mama ei. Ei. deşi părea interesată de ceea ce voise el să o întrebe. tuturor le plăcea să discute cu ea. nu contează! începea. gura despre cina pe care o avusese. oare.Sandy! .

Nu există nici o stradă dreaptă în oraş. cum am reuşit să ajungem aici? Puteam să jur că ne îndreptăm înapoi spre cafenea. . dar văd că am ajuns în altă parte. Fiecare duce la o alta şi cele mai multe sînt legate prin alei sau treceri care dau în alte străzi. Cred că ţi-a trebuit o eternitate. Tot ce trebuie să reţii este că oraşul se află pe o colină şi toate străzile duc în jos spre chei. ea îl privi plină de curiozitate. Ca acest loc. Mai devreme sau mai tîrziu.sine îl intriga. Arătă cu degetul peste umăr. niciodată.Sună ca şi cînd oraşul ăsta ar fi un joc de . Nimeni nu ne uită. Ea îşi scutură capul. în timp ce se plimbau pe alei. pînă să înveţi să te descurci. copii. Zîmbi. spuse ea. de pildă. ai să te întorci cumva şi vei vedea sau vei auzi sau vei mirosi ceva familiar.E galerţa lui Bertram. . . Amplasarea asta a fost plănuită cu secole în urmă. Păşi în afara drumului şi arătă spre uşa de lîngă el.Alex Stoner. văzînd expresia ei mirată. . . pentru a-i încurca pe piraţi.Nu prea. Expfesia ei sceptică fu înlocuită de un zîmbet: .

în timp ce o privea plimbîndu-se printre . . apoi pe Bertram. . Acuarelele acelea ale portului. aprobă ea. Sandy.Vrea să spună că i se oferă un tur clasa întîi prin insulă. Azi vizităm oraşul şi mîine me'fgem să vedem cum face brînza de capră familia lui Eleni. o îmbrăţişă ca un urs pe Sandy şi 6 sărută pe obraz. Ce ţi-a mai făcut. Ei bine.Nu-i aşa. iar ieri am fost să vizităm săpăturiie arheologice din nord. Priveşte pe cealaltă parte a zidului. Bertram îi zări imediat şi ieşi din spatele biroului. despre care-ţi vorbeam. de la petrecerea ta. drăguţă? . Sandy privi peste umăr spre Alex şi-şi ridică sprîncenele: . Alex? Alex o privi pe Sandy. mă ţine într-un marş forţat. poţi face o pauză ca să mă vizitezi.Credeam că te ţine prizonieră. . Alaltăieri.Indicînd drumul prin uşa deschisă. am vizitat mănăstirea.Are dreptate. Ignorîndu-I pe Alex. tocmai au sosit ieri. . văd că ţi-a aranjat un program serios. Alex o urmă înăuntru.A.De fapt.

Bertram ar fi trebuit să ştie că. i-o tăie Bertram. începu el.. Bertram se îndepărtă de el. Se pare că Sandy se bucură din partea ta de o atenţie clasa întîi. De cînd.O interesează. . era singurul tip de relaţie posibil.Sînt gata să primesc critici. Nu prea ştia ce înseamnă asta. Nu reuşi să audă decît cîte o frîntură de . Bertram începu să zîmbească şiret.Cum adică. Probabil că am auzit greşit. . suspicios. devenise atît de evident interesul lui pentru Sandy? Şi de ce îl încuraja să continue această legătură? Doar Bertram ştia că nu-i păsa de legăturile de lungă durată. Şi pe tine te interesează la fel de mult. Aiex îşi ridică sprîncenele. Alex se îndreptă spre masa de împachetat.. . se întrebă el. Hotărînd că era mai inteligent să tacă. Rîzînd. . Spre nefericirea lui. în cazul lui Sandy. continuă totuşi să încerce. Cu o muzică de cimpoi pe fundal. Alex încercă să audă discuţia de cealaltă parte a zidului mobil.Oh.Mi s-a părut că te-am auzit spunînd că urăşti să trebuiască. să-ţi aducă critici? .ţi distrezi musafirii în fiecare minut.tablouri. ştia că nu avea nici o şansă. Aiex.să.

apoi se întoarse spre Alex. o întrebă ce pregătea pentru cină.Abia aştept. Sandy. M m m ţn . . .Nu cred că trebuie să vadă cum se face brînza de capră. Pe la jumătate. Bertram o bătu pe braţ. . Şi apoi Horriatiki Salata.Kotopoulo Fournou.frază a lui Bertram şi cîte un rîs neajutorat din partea lui Sandy. Cînd simţi că au terminat discuţia. Adu ceea ce ai. îi spuse la revedere menajerei. apoi chemă casa lui din Zephiros. Las-o să mai picteze cîte ceva. privi prosteşte spre telefon. După ce menajera îl întrebă pentru a doua oară ce poate face pentru el. şi puse receptorul în furcă. îşi dădu seama ce părere şi-ar fi făcut ei. -------* -----. surprinsă de tonul lui. dacă l-ar fi văzut privind aşa. repetă el. Vorbesc serios. . Vreau foarte mult să văd ceea ce faci. Loukoumathes.( 101 > . îşi dădu seama că forma numărul biroului lui din Atena şi repuse receptorul în furcă. Cînd o auzi pe Eleni. de cealaltă partş a zidului.Ce-ai spune de săptămîna viitoare? Ar trebui să am cîteva lucruri gata pînă atunci. Luă repede telefonul. ridică receptorul şi formă la repezeală primul număr care-i veni în minte.

Se întoarse spre Sandy. Care-i cuvîntyl pe care-l folosiţi voi.Of. Cît despre tine. . Evident.amice. . ăştia îţi iau ochii dacă îi laşi în voia lor. După ce o reechilibră pe Sandy. auzise discuţia pe care o avusese cu menajera şi acum îi dădea de ştire. americanii? -Sîresat? Of. . Gata? Ea îl urmă. Cred că ar trebui să tragi un pui de somn.li voi sugera meniul iui Eleni. spuse Bertram. calm.Tocmai am vorbit cu secretara. Furnizorii ăştia de lînă pot fi foarte stresanţi.Da. Sperase ca privirea încruntată pe care i-o aruncase lui Bertram să fi reuşit să exprime un .Fii atent la furnizorii de lînă. Ah. şi poate nişte prăjituri cu miere te-ar face să te simţi şi mai bine. în timp ce se îndrepta spre uşă. furnizor de lînă. trăgîndu-se de mustaţă. . Scoţianul rise. arăţi stresal . Avem ceva probleme cu un furnizor de lînă. arăţi cam tensionat. o să-mi amintesc. îi aruncă o privire fulgerătoare lui Bertram. zise Bertram. făcînd-o pe Sandy să se împiedice de el. răspunse Alex. Poate o cină bună şi cartofi şi puţină salată or să te facă să te simţi mai bine. Aiex se opri brusc.

Tentaţiile raiului şi ale infernului şi ochii ei căprui îi apărură pe ecranu! minţii în timp ce-şi imagina următoarele şapte zile cu Sandy. Menţionase pe dracu’.. Săptămîna viitoare.Alex. . . Dacă nu.amestec-judicios de stînjeneală. Oricum.Mi se pare că a menţionat ceva de felul ăsta.Poate că fratele iui Eleni o să ne lase să vedem procesul săptămîna viitoare.Giumeşti? Da. ştiai că a fost critic de artă în Glasgow. fost visul vieţii me!e. Alex îl cunoştea pe Bertram de mai mult de trei ani şi sălbaticul ăsta de scoţian nu menţionase niciodată aşa ceva.Cred că o pot convinge. înainte de a veni şi de a se muta aici? .Âlex. săptămîna viitoare. nu? .cu el. pe Bertram par să-f intereseze tablourile taie. Alex o conduse să vadă alte cergi aranjate în vitrina unui alt magazin de pe chei. o să te superi dacă nu o să mergem să vedem cum se face brînza de capră? .dar am să trec peste asîa. scuze şi mai ales un avertisment. . . împinse ia o parte . va trebui să aibă de-a'face din nou . Privind marginile unui teanc înalt.

l-am vorbit de o serie de peisaje cu marea şi părea să-l intereseze. Sufiă peste lînă.Eşti un băiat foarte neastîmpărat. şi el i se alătură. Ce vrei să faci cu covorul ăla? ~ îi controlez calitatea. Expresia de pe faţa ei se transformă din surprindere în rîs. n-o să te întrebe proprietarul de ce îi răscoleşti aşa marfa? Sinceritatea ei era dezarmantă şi îl făcu să o ironizeze din nou. El se înapoie la covoare. .Da. . şopti ea. . Numai cînd lucrez nu-mi place ca lumea să privească. . el privi în jur. . Ea îi făcu cu degetul. dacă vrei. apoi se aplecă spre urechea ei: . îşi ridică bărbia în direcţia covoarelor. apoi îşi încreţi sprinceana.primele trei bucăţi şi-l privi pe-al patrulea. îl numără printre ele şi pe cel la care nu mi-ai dat voie să mă uit? îşi întoarse capul. părînd încă amuzat. pentru a o privi. dar ţi-l arăt acum. .Peisajele astea marine ale taie. văzînd gaura rămasă pe covor. spuse el în tim p ce continua să controleze covorul.Eu sînt proprietarul. Încercînd să arate vinovat.Alex.

trecîndu-şi degetele peste lîna albă şi moale.. Cuvintele astea s i conduceau direct la Delphi şi la momentul cînd o sărutase pentru prima daîă..Ei bine nu e obligatoriu să le alegi astăzi. Simţi dorinţa strîngîndu-i-se jos. . şi nimic altceva... apoi la umbră. spuse ea.Ştii că nu omorîm oile ca să facem covoarele astea? Şi că aceste covoare sînt 'vindute după greutate şi nu după mărime? Cu cît este mai greu covorul.. îşi limpezi vocea. ea privi la soare. îmi vine să mă ghemuiesc pe unul dintre ele şi să trag^ un pui de somn. cu atît este mai preţios. Ea îşi trase peste cap cîteva şuviţe de păr. te pot ajuta să alegi. de vreme ce-l numise neastîrttpărat. spuse el puţin mai brusc decît era nevoie. . purtînd rubine şi perle. Nimic nu mai fusese la fel de atunci. . Dacă te interesează să cumperi cîteva. în timp ce o privea trecîndu-şi degetele prin lînă.Adevărul era că nu o putea privi în ochi. -D a. şi-o imagină nu ghemuită.Mi se par atît de frumoase toate. Acoperindu-şi ochii cu mîna. şi încă şi mai jos.. ci mai degrabă întinsă pe covor. în stomac.. Pot fi expediate de aici. .

cînd vcm termina. în loc să spună asta. . -. m. Am de'lucru pentru vizita aia a fraţilor Grimaldi. şi să uite de rubine şi perle. nu-t sşa? .Ei sînt cei care au catalogul ăia minunat cu decorajiuni? . . să dormi zile în şir. M-ar plăcea mai mult să te dezbraci. ■ . Şi dacă fac afacerea cu ei. legătură cu afacerea Grimaldi. se ţi pui rubinele şi perlele şi să te întinzi pe cea mai aibă f ■mai groasă cergă.Ţi-ar cisp'ăcea dr-eă io -on întoarce atîî de devreme? Da. Dar. îşi spuse el.Nu. el înghiţi în sec. Ar fi trebuit să se concentreze în.-a> • disp^âcus dacă no am întoarce şi tu tQ-ai apuca să pictezi. Şi. deloc.Da.Ţi-ar plăcea să te întorci acasă şi să pictez».Atex! EI se simţi pierzîndu-se în ochii aceia enormi ai ei. voi putea deschide cea mat mare piaţă a mea de pînă acum.. . şi de tot restul închipuirii ăleia.

Mu*'/ -nesc că ţi coitL.-» C . este.c sâ-l p udăm .Ai s ă te arzi. Ai. nu? . m u lju m c că ţi 1 a\ p t s o? a . îşi deschise ochii şi eliberă aerul din plămîni cu un oftat.Alex:.Am să te ajut eu.'r.Da. .n soare diferit. El era tocmai pe cale să deschidă yn şezlong de plajă. e. îşi lăsă capul pe spate. so în g-nd or ^ n a. ■ Aşezîndu-se pe pînza colorată.P i 1 d i c â as ino i^ta t w c'oou.* .mui de baie. Soarele care străluceşte aici e la fei ca acela din Alianţa. .'Zephiros nu t e sistem soiar diferit.iji !a bii. c j fiori. nu reuşesc niciodată să-mi dau cu cremă pe spate. Privind j e i '■'-ut pu l costum de baie.r să scoată €ticnea ^ unde ştii? -1 ti-e mai a'o corpului. . aici. . trăgînd r .. în afară de asta.ră sp u n se el. In timp ce cobora ultimele trepte ale scării care ducea ia pfejă. . Ea încerca să nu-l facă să audă oftatul sau să vadă mina ei ci-' j-rjrare. E unui nou.. o.j ocl. r^voie o îoţiune de ~c. Sandy î! privi pe Aiex.

După un minut. Tot ceea ce avea ei de făcut era să intre în camera în care era §a şi tensiunea dintre ei creştea imediat. Oricît ar fi fost de limitată experienţa ei sexuală. nu mai putea să aştepte prea mult. era convinsă că-l aprinsese.Ce-i? . El era o bombă sexuală cu ceas.. iar din contrastul cu pieiea lui. tenul iui se bronzase foarte frumos. ea încrucişă picioarele şi V. <3° l> . ea zîmbi. Mai tîrziu sau mai devreme. el spuse: . de un blond deschis.Doar peste un minut. Pînă atunci. se deschisese şi mai mult la culoare. Şi să se întrebe ce-l făcea să fie încă reţinui. Ridicîndu-se. Părul. Ascultînd muzica micilor^ valuri de la ţărm. Ei continua să i ceară să-l aştepte afară.Ai fi putut fi demult pe plaja asta. ea se întoarse pentru a-i privi. Trecîndu-şi dinţii peste buza inferioară. în mai puţşn de două săptămîni de cînd erau pe insulă. Săptămîna asta fusese o tortură pentru e!.. vor face dragoste. rezultase un bărbat devastator de atractiv. ea va continua să-l privească drept în ochi şi să viseze la ceea ce se va întîmpla cu ei. dacă rr.Sandy! .i-ai fi cerut să-mi pun costumul de baie.

o corectă el.începu să desfacă bandajul de . în ultima săptămînă. Vreau să spun că mi-am dat seama cît de mult te relaxează.Să ştii. dar tu mi-ai părut puţin stresat în ultimul timp.îţi dai seama că ai un fel de zîmbet secret cînd pictezi? Ea îşi ridică mşrginea pălăriei de culdare violet. el o privi: . Aş fi putut. .plastic de la încheietură. el alternase mersul în vîrful picioarelor în jurul ei cu plimbări şi conversaţii. < J°£> . tu. că sînt foarte serioasă cînd pictez. . Mîna îi devenise destul de puternică' încă de acum cîteva zile pentru a putea renunţa la atelă. Alex Stoner. Ştiu cît de mult îţi place apa.Eşti fericită de-a binelea.Ar fi trebuit să-ţi fi spus mai devreme. apoi şi-o scoase. Întorcîndu-şi capul. dar m-am gîndit că erai atît de ocupată cu pictatul încît nu te interesa plaja.Da. -E u? . El era de-a dreptul adorabil în dimineaţa aceea şi ea era înnebunită. El îşi rearanjă poziţia în scaunul de pînză şi strînse din umeri: . N-am vrut să insinuez nimic.

Tu m-ai adus pe insula asta. . ~ Bine. este adevărat. Punîndu-şi pe cap-o şapcă de baseball. . El se întoarse pentru a căuta prin coş.şi ungă pielea. Uiţi că te-am privit pictî'nd' timp de şase zile. E un lucru ciudat ceea ce ai spus. nu e ciudat. Şi în după-amiaza asta o să-mi duc lucrările la galeria prietenului tău. încercă să privească departe. Pictez exact ceea ce vreau. şi totul |i se datorează ţie.Nu. Turnîndu-şi o cantitate bună de cremă în palmă.Nu ştiu. era atentă să şi-o ungă în întregimer La fel făcea şi Alex. la orizont: . . El nu răspunse imediat. Zîmbetul lui relaxat îngheţă. Probabil că simţi lipsa prietenilor şi a familiei.Mie? îi aruncă o cremă de plajă şi ea o prinse. Întinzînd crema pe interiorul unei coapse. De ce n-aş fi foarte fericită? Te-ai purtat minunat cu mine. mi-ai arătat împrejurimile.Da. . m-ai prezentat prietenilor tăi. apoi îşi întinse picioarele. Ea îşi aranjă partea superioară a bikini-uiui. Te-am văzut scriind scrisori şi vederi. începu să.punctînd-o cu degetul. Mărturisesc că sînt o persoană foarte fericită.

ea îi zîmbi. era de două ori mai puternică pentru că amîndoi se prefăceau că nimic nu se întîmplă.Mă simt ca şi cînd m-ai fi primit în familia ta. ea îşi trecu degetele peste partea de sus a coapselor şi apoi pe părţile laterale. Acum. Dintr-odată. El continua să o privească în timp ce-şi muşca buzele. apoi privirea lui alunecă spre triunghiul de material de sub buricul ei. Excitată de magia senzuală pe care o răspîndea el.M-ai făcut să mă simt binevenită aici. Senzaţia asta delicioasă pe care o simţea.Ea îl observă trăgînd cu coada ochiului spre corpul ei. . murmură el în şoaptă. . J . îşi strînse picioarele.Aşa şi eşti. . ea îşi dădea cu cremă peste partea de deasupra bikinilor. El respira acum pe gură. Scoase dinăuntru o pungă de cireşe.Vreau să spun că m-am simţit mai mult decît un simplu oaspete. el se întoarse cu spatele spre coş şi magia dispăru. în casa ta. .. Desenînd cu degetele mici cercuri peste părţile neacoperite ale sînilor. în jos. soarele fierbinte şi ochii lui albaştri se amestecau într-o lungă mîngîiere.. Dacă privirea lui ar fi fost o mîngîiere. Crema alunecoasă. Părea să acorde o importanţă enormă alegerii celei mai bune cireşe.

căutînd prin pungă o altă cireaşă. El mestecă cireaşa. Nu mă gîndesc la oamenii ăştia de pe Zephiros ca la un fel de altă familie şi nu pretind că locul ăsta mă acaparează în vreun fel. Eleni şi soţul ei. au devenit cumva familia ta. ridicîndu-şi privirea de pe pungă şi privind-o pentru cîteva secunde. .Nu cred că înţelegi. Chiar dacă nu sînt legaţi prin sînge sau prin căsătorie.Ba da. nu în felul în care te gîndeşti tu la familia ta sau la casa ta din Atlanta. apoi scuipă sîmburele în nisip: . Oricum.Familie? Despre ce familie vorbeşti? Ţinînd o cireaşă de coadă. De ce zîmbeşti aşa? .. Familia mea face acelaşi lucru. . Grupul ăla care a trecut pe aici noaptea trecută şi cei de la petrecerea lui Bertram. numai că are tendinţa să treacă peste limite. Ei te iubesc..Nu. împrejurul încheieturii. răspunse el.Bertram. spuse ea. N-am fost niciodată apropiat de puţinele rude pe care le am.. începu el. le pasă de fericirea ta şi sînt acolo ca să te susţină. ungîndu-se cu cremă pe braţe. el apucă fructul cu dinţii. Şi ai tăi încearcă sa-ţi aranjeze întîlniri? . apoi îşi concentră privirea spre orizont.

în afara afacerilor tale. Iar eu nu cred asta. lăsă să i cadă în poală. Hai să-ţi dau cu cremă pe spate. . Ea nu mai avu timp să ţipe. în timp ce o luă în braţe şi începu să alerge cu ea. cu atît mai mult se relaxa.Ce faci? . spuse el. ea o. am vorbit destul despre mine.Alex.Şi-acum. prea atent. ea începu să se rotească stîngaci pe prosop. Cu cît se ţinea mai departe de observaţiile sentimentale despre viaţa lui. Tu eşti prea bun. cînd el o strînse . Strînse punga şi o aruncă la coş. El îngenunche pentru o clipă. o să te bag în apă. . o privi din nou. Atentă la încheietură. . El desenă cercuri rapide cu degetele. în creştet. îl prinse într-un fel de coadă de cal.Punînd capacul pe cutia cu cremă. ^ . Luă un elastic şi. Sandy. ridicîndu-şi părul. N-am fost niciodată şi nu voi fi niciodată. "îţi place să crezi că n-ai nevoie de nimeni sau de nimic care să-ţi umple inima. §tergîndu-şi mîinile una de alta. arătîndu-i că ar fi trebuit să se întoarcă. apoi o prinse de braţe şi o ridică.Nu sînt un tip sentimental.în sfîrşit.

apoi îi dădu drumul. apoi în jurul lui. spuse ea. de la cîţiva metri. renunţă să o mai facă să sufere şi se mulţumi să arunce cu apă în ea.l-am promis iui Eleni că o voi învăţa în după-amiaza asta cum să facă plăcintă cu piersici.Să nu îndrăzneşti. Ultimele cuvinte pe care le rosti ea înainte de a -şi prinde nasul cu degetele. înotînd în apro­ pierea lui. pentru a se proteja de apa pe care el reîncepuse să o arunce spre ea. . au fost: .Ai să vezi tu! După o luptă aproape mortală cu apa. opreşte-te! Ea făcu greşeala de a-i răspunde şi îl stropi cu apă. Alex. Chiar acum! Dar el înaintă pînă cînd apa îi ajunse la fund.Foarte bine. N-o păcălise. . . . dar în următoarele cinci minute regretă .ia piept. Ne aşteaptă în jurul orei şase.Opreşte-te! Alex. . Lupta din apă fusese o încercare de a rupe tensiunea sexuală dintre ei şi ea avea de gînd să încerce din nou să o refacă.L-am chemat pe Bertram. înainte de a coborî pe plajă. dă-mi drumul. de cîteva ori. îşi ridică mîna. în care el învinse.

oare. Sandy î! asculta pe Alex vorbindu-i despre fraţii Grimaldi. Senzaţia de gol din stomac se extindea tot mai repede. Cu pînzele atent aranjate pe scaunul din spate.Nu-i cazul să-ţi faci probleme. Cum de trecuse timpul atît de repede? în cîteva zile. 1 . .Şi vin să-ţi vadă covoarele? . Palm Beach. dar inima ei nu participa la discuţie.Da. ea îl va părăsi. El parcă maşina în spatele galeriei şi trase frîna de mînă. îi aştept săptămîna viitoare. cînd făcură plăcintă şi apoi o porniră prin oraş. . pentru a alege lucruri pentru magazinele lor. Oricum.înţeleg. Am s-o şterg cu suficient timp înainte. şi alte locuri din astea.gestui. In fiecare vară amîndoi îşi iau nevestele şi călătoresc prin diferite părţi ale lumii.Au magazine specializate în decoraţiuni în Beverly Hills. . sînt sigură că-mi voi scoate bandajul ăsta pînă atunci. ca să-i . O să plec la Atena. după-masă. cu adevărat? Spunea tot soiul de lucruri pe care fusese învăţată să le spună. şi cu plăcinta aşezată în pca'ă. Nu primesc' niciodată clienţii aici. ca să-ţi poţi aranja casa în vederea primirii lor. Jocul acesta ţinu pînă tîrziu.

. dar el nu menţiona nimic. ei reuşise întotdeauna să fie aproape de ea sau cel mult la cîţiva paşi. cei doi nu prea mai păreau preocupaţi unul de celălalt. Chiar şi în casa asta enormă cu un etaj. cu excepţia unor scrisori ocazionale. în timp ce refiecta asupra ultimei săptămîni.întîinesc. Apoi. Atunci. Sandy nu se simţise nicicînd atît de vioaie. Cu toată masca aia de persoană răbdătoare. De ce nu încercase pînă acum să facă dragoste cu ea? Ce-I reţinea? Bineînţeles că asta s-ar fi putut datora faptului că ea era văduva prie­ tenului lui. reuşise să n-o atingă niciodată. Ea se aştepta ca ei să spună ceva despre plecarea ei. cum fusese odată. Privind plăcinta. Singura excepţie era cînd picta. el intra în biroul lui şi dădea telefoane sau cobora la plajă să înoate. atît de dispusă. atît de doritoare să fie iubita lui. ea se iăsă în voia acelei raze de speranţă. apărea cu cîte o limonada. pe la jumătatea dimineţii. în timp ce întrebarea aia care o deruta revenea mereu. adesea. insistînd că ar trebui să facă o pauză şi să stea împreună. Cu toate că el îi stătea mereu în preajmă. sau cu cîte o băutură dupăamiaza. Ea îşi închise ochii pe jumătate. Dar Jackson şi Alex nu se văzuseră încă dinaintea căsătoriei ei cu Jackson şi.

. Orice s-ar fi putut întîmpla pînă săptămîna viitoare. una chiar în momentul ăsta. după ce Alex aranja cu atenţie pînzele lîngă perete. Nu:şi ima­ ginase privirile pe care el putuse să i le arunce toată săptămîna. Planurile mai puteau fi schimbate.Bertram! Vrei să fii amabil şi să iei plăcinta înainte ca Alex s-o dea gata? < 7 r[> .Alex nu-l mai menţionase pe Jackson de cîteva zile. . ea realiză cît de plăcut era să nu vorbească despre Jackson. că" ai întrecut limita. Iar săptămîna următoare era încă departe de dupăamiaza asta. Era tipul acela de privire care o făcea să se simtă şi puternică şi slabă în acelaşi timp. Şi dacă se gîndea bine. dar nu înainte de a-1 vedea rupînd o altă bucată de plăcintă. Am lăsat două bucăţi de plăcintă în bucătărie. dacă nu te superi. asta era pentru Bertram. După ce ajunseră în galerie. Alex Stoner. de la petrecerea lui Bertram nici ea nu-l mai menţionase. în timp ce Alex descărca pînzele de pe scau­ nele din spate. el rupse o bucată de plăcintă şi o mîncă. ea îl privi şi zîmbi. ea se întoarse cu spatele la Alex. Absolut orice. şi. Punînd plăcinta pe un dulăpior. Fără cel mai mic sentiment de vinovăţie.Trebuie să-ţi spun.

Ea îi privi. Faţa îi era palidă. în timp ce el îl căuta pe Bertram în toate locurile posibile din galerie. Privirea lui de băiat neastîmpăraî dispăru cînd. . Alex nu-şi termină fraza.Mă îndoiesc să fie acolo. . Alex înjură. Bertram zăcea sub o cutie cu bucăţi de lemn şi ce mai rămăsese din rafturile făcute din cărămidă şi iemn. E o veche debara pe care' o foloseşte rareori. pînă ce Alex îi chemă. spuse ei. Nu lăsa niciodată iocui ăsta nesupravegheat. spuse: . Pulsul e foarte slab.Oh. ridicînd cărămizile şi bucăţile de .Aşteapjtă aici. După un moment.Mă duc pînă acasă la el. respiraţia abia-abia i se simte. scuturînd din cap. Alex se îndreptă spre o ieşire laterală. nu! Alex! Alex. rana dintr-o parte a tîmplei îi sîngera şi părea leşinat. ridică din umeri. . Să încercăm totuşi.Aiex. ridicînd mîna spre ea. . în timp ce ea coniroia debaraua.Asia-i ciudat. vino repede.. Işi lingea degetele. arătînd spre o uşă unde Aiex nu controlase.Acolo te-ai uitat? întrebă ea.. . . poate că.Aşteptară cîteva secunde.

' spuse ea.Nu. pentru weekend. Te vom scoate de acolo într-un minut. ' . î! striga pe Bertram.Bertram.N-avem cum. . .Atunci trebuie găsii un altui. dar acesta nu dădea nici un răspuns. .Pe aici nu mai e nici un ait doctor. .Alex. Nu-i scoatem pînă nu vine un doctor care să ne spună că-i în regulă. Doctorul Constantine e ia Atena. mă asculţi? Alex privi încruntat. Sîngerează. apucînd grăbită mîna lui Bertram. Fără să se mai gîndească ia încheietură. spuse Aiex. nu te lăsa. . Trebuie să găsim un doctor.lemn de pe prietenul Iui. trebuie să-i scoatem de aici. Ea îl apucă de braţ. Poate are vreo leziune internă. . spuse el calm. Aiex se propti pe călcîie şi-şi şterse gura cu dosui palmei. Sandy interveni şi ea.Sandy. îngenunchind lîngă Sandy. . pentru a-i simţi pulsui. .

.Ei bine.Avem o clinică mică. . Ea înghiţi în sec şi făcu tot ce putu pentru . .alt doctor? Asta-i groaznic! Atunci cheamă spitalul. Aici nu-i nici un spital. nu sînîem în Atlanta.Nici un .Sandy. . ce aveţi atunci? El îşi trecu degetele prin păr.Gmol Sandy privi neîncrezătoare la Alex.

Sora a plecat cu el. Scuturînd din cap. cînd sublinie: Este vorba despre o lovitură la cap. Sandy avusese dreptate cînd spusese că prietenii lui de pe Zephiros deveniseră familia lui. Cred că e sub stare de şoc. Spuse încet: . Poţi să-mi aduci nişte pături din casa lui şL. . Asta-i. . Vocea ei era joasă. apoi îşi trecu din nou mîna peste gură. gravă. Rîsu! lui Alex se auzi ca un sunet stins în mica debara. Sandy îl prinse din nou pe Bertram de mînă.Şi ce? Am făcut un curs de prim-ajutor. Cel puţin omul ăsta. Alex. Alex inspiră lung şi încet. De ce avusese nevoie de atîţa timp.a-şi ascunde nesiguranţa care-i transforma trăsăturile feţei. atunci poate că a rămas sora? Am putea telefona după ea. . încearcă să telefonezi la hoteluri şi vezi dacă în vreunul e găzduit vreun doctor sau o soră.Au întîlniri cu alţi doctori şi surori pentru a spori numărul personalului. Serioasă. pentru a-i controla pulsul: . şi priveşte-i faţa. .E tot scăzut. Devine din ce în ce mai palid. Posibilitatea ca Bertram să nu-şi poată recăpăta cunoştinţa îl şocă.Şi dacă doctorul e la Atena.

Cînd nu-i lua pulsul. Calmul care-l cuprinse văzînd-o pe Sandy bandajîndu-l. că dacă vrei ceva cu disperare. Alex. de fiecare dată Sandy îi masa încheieturile mîinilor. în timp ce telefona la toate cele cîteva hoteluri de pe insulă. Gîndul că l-ar fi putut pierde pe Bertram îl zgudui pe Alex mai mu!t decît s-ar fi aşteptat. . cînd pe Bertram. N-avea de ---------------. îi privea pupilele. fu singurul moment liniştitor. Alex trase telefonul în debara. în timp ce-l striga pe nume. Cinci minute mai tîrziu. ai toate şansele să fii dezamăgit. şi el nu putea spune că nu văzuse sclipirea aceea de frică din ochii ei.:---------.Grăbeşte-te.Q z T ) --------------------------- . ei îl înfăşurară pe Bertram în două pături. La un moment dat.ca să-şi dea seama? Simţi mîna lui Sandy pe umărul lui. îi surprinse de asemenea. Sandy îl privi. Gîndu! că totul era în ordine. lupta cu oboseala care începea să-l cuprindă. de cîrid îl găsiseră acolo. Masîndu-şi fruntea. îi privea cînd pe Sandy. sentimentul lui de neputinţă crescu. îi curăţară şi îi bandajară rana de pe frunte şi îl controlară să vadă dacă nu are oase rupte. învăţase demult din viaţă. Cu fiecare răspuns negativ.

gînd să se lase. . Sandy îngenunche din nou.Pare să aibă voinţa de a trăi. un tînăr doc­ tor australian îngenunche lîngă Bertram. Sprijinit de zid. Alex răspundea întrebărilor doctorului. Din cauza durerilor.Mai este încă un loc. cînd îl ex­ amina pe Bertram. Hotelul Apollo. oricum.Of. scoţianul îşi recăpăta cunoştinţa. După ce sparse o fiolă de amoniac şi i-o dădu s-o miroasă. . îl bătu pe umăr. dar doctorul spuse că totul va fi în regulă. cu degetele apăsate pe frunte. atenţie la capul lui. în debara. Dar. m Douăzeci de minute mai tîrziu. de cealaltă parte a insulei. înjurînd. cel puţin pentru a ne vedea pe toţi în iad în juru! orei ceaiului. va fi al dracului de neagreabil în următoarele săptămîni. împreună cu Sandy. ne-ai speriat de-a binelea. Bertram. Cunoscutul şi universalul „hmmm“ fu sin­ gurul cuvînt pe care-l rosti doctorul. . O să te doară capul pentru cîtva timp. <J23> .

. zise Sandy. dar adăugă în şoaptă: . Cînd termină. pentru a-l vedea din nou. Cineva va trebui să stea cu el tot timpul. pentru prima dată în tot acest timp: . Dacă credeţi că va fi posibil să staţi treji. . Cred.. Cred că ar putea fi convinsă să îşi petreacă noaptea lîngă mine. Doctorul îşi ridică sprîncenele: .în timp ce doctorul se pregătea să-i coasă rana de pe frunte. pentru cîteva zile.Arătaţi amîndoi epuizaţi. Are o familie? Alex o privi pe Sandy şi-i întîlni zîmbetul. îl întrebă pe Bertram cîteva lucruri. Proprietara noului magazin de cărţi de lîngă agenţia de voiaj? Acea Claire Seurat? Zîmbetul diavolesc al lui Bertram fu un răspuns suficient. începu el. .E un fel de a spune.Mă voi întoarce mîine.Cheam-o pe Claire Seurat.. se întoarse spre Alex şi spre Sandy.Vom sta noi cu el. apoi întrerupse fraza cu o grimasă. Alex se apropie de prietenul lui..Claire Seurat? Imaginîndu-şi că e vorba de femeia aceea liniştită care avea în jur de patruzeci de ani.. . şopti Bertram.

nu-i aşa? t . şă fie bine. Are librăria aia de cîteva luni. admise el. va trebui să stăm aici pentru cîtva timp. Se văd de mult timp? .Ce-ai spus? El o privi timid. Alex o luă pe Sandy şi se întoarseră acasă. Sper să îmi telefoneze. Privi afară prin parbriz şi văzu că plouă cu găleata. El îşi scutură capul. . După ce o aduse pe proprietara librăriei lîngă Bertram şi după ce fu sigur că îl va-chema pentru orice motiv. Ei îmi e un fel de unchi. te poţi relaxa. nu e genul.Ai dreptate.Nu ştiu. Scutură din cap. în timp ce parcă maşina pe aleea circulară din faţa casei lui. Zîmbetul ei se transformă într-unul ironic: . Alex.Ştii ce ar spune unchiul tău. îî place fusta mea scoţiană. nu reuşesc să mă gîndesc ia altceva. pe cît se pare. . prin ploaia dezlănţuită.Da. . zău.L-a văzut doctorul. .îmi amintesc că am întîlnit-o pe Ciaire la petrecerea lui Bertram. . ca pentru a alunga temerile. dacă are nevoie de ajutor.Am spus că. are un suflet atît de delicat. Bertram cam evită să discute. O .

între maşină şi uşa din faţă. fu tot impulsul de care avea el nevoie. . dulce. îşi desfăcu centura de siguranţă şi deschise uşa. aruncă cheile pe masă şi o porni pe coridor. se sprijini de uşă şi o privi cum îşi ştergea V <Ţ5e> .Unde e simţul tău de aventurier? zise ea. Ea îi aruncă un prosop. făcută în joacă. Odată intraţi în casă.Nu prea eşti în formă. graba lor prin ploaie se transformă îhtr-o adevărată cursă de alergare. el trînti uşa. Simţi o reală plăcere să o lase să învingă. în timp ce-i privea bluza portocalie şi pantalonii scurţi din in transformîndu-se într-o a doua piele. dar el nu îl prinse. ei sudic. imitînd accentul lui scoţian. iar ei erau acasă. Ea trecuse deja pragul camerei. el fu sjgur că avea să o urmeze. Remarca ei. după ea. Bertram va fi bine. spuse ea privind prosopul de pe duşumea.Eşti sigură că vrei să faci asta? . El îşi scoase cămaşa udă. Stoner. . cînd el o urmă fără să mai stea pe gînduri.Se va răscula din nou Sudul? ^ Accentul. fu o expresie de uşurare pe care o simţiră amîndoi. dar cînd ea sări din maşină printr-un salt prea puţin demn de o doamnă. aprinse lumina.

ploaia de pe faţă. Cu toate că ultimele ore fuseseră extenuante, avea ceva proaspăt pe figura ei, în ciuda tensiunii la care fuseseră supuşi amîndoi. Era acasă. Acasă cu Sandy. Căldura ei îl inunda şi el nu se putu opri să nu o privească. Era strălucitoare, iar aerul din jurul lor părea să vibreze. El închise uşa şi făcu un pas către ea. . - Sandy! Ea îşi coborî prosopul alb de pe obraz: -D a. . Ca şi cînd ar fi făcut asta-de o mie de ori pînă atunci, el ridică un colţ de prosop şi îi şterse picăturile de pe bărbie. - Ai fost minunată astăzi, Ţi-ai păstrat calmul. Conîinuai să încerci, fără să te mai dai bătută. El o privi în ochi în timp ce cobora prosopul. - Şi nici pe mine nu m-ai lăsat să mă dau bătut. Nu ştiu cum voi putea să îţi mulţumesc. Ea îi mîngîie cu prosopul urechea, apoi obrazul. - Nu ştii? Prosopul îi alunecă din mînă, în timp ce ea îi prinse obrazul în palmă. Nu cred. - Nici eu, spuse el, alunecîndu-şi degetele prin părul ei umed şi trăgîndu-i faţa spre a lui. El gustă ploaia şi umezeala de pe buzele ei.

- Dumnezeule, eşti frumoasă, reuşi el să mai spună printre nesfîrşite sărutări, care o lăsară fără respiraţie, mai ceva decît fuga lor de mai înainte. Gura lui fierbinte pe buzele ei reci făcu să dispară imediat senzaţia de joacă, înlocuind-o cu un soi de entuziasm erotic care o cuprinse în întregime. - Credeam că nu mă vei mai atinge nicio­ dată, spuse ea într-o şoaptă grăbită. Ea îi cuprinse gîtul cu braţele şi îşi apăsă sfîrcurile de pieptul lui. El îşi opri respiraţia, apoi simţi că momentul se risipeşte dintr-odată. Nu voia să o atingă şi trebuia să se oprească. O prinse de umeri şi, cu un efort inimaginabil, o desprinse de el. - Ce s-a întîmplat? Ce nu e în regulă? El deschise gura, apoi inspiră greu, înainte de a răspunde. - Asta nu e o idee prea bună. Ea clipi, neînţelegînd, apoi îşi deschise braţele surprinsă: - De ce? El luă prosoapele şi le puse în duiăpior, fără a o privi. - Alex! şopti ea, ducîndu-şi o mînă la gură.

Pentru că sînt văduva !ui Jackson? Din cauza asta, nu-i aşa? Ei îşi trecu limba prin interiorul obrazului, fără a o priv:. - Ştiu că nu am vorbit despre el prea mult, dar e atîta timp de cînd a murit. Am depăşit partea asta a vieţii şi credeam că şi tu... El o opri 1a jumătatea frazei: - Nu-i vorba de asta. îşi umfiă obrajii, apoi scoase aeru! afară, ■ printre buzele strînse. Dumnezeule, de ce continua să nege? Da, era absolut o minciuna făptui că era nervos pentru că Sandy era văduva prietenului lui, dar ea ar fi acceptat cu mai multă uşurinţă m inciuna asta decît adevărul. Şi adevărul era că ea era o femeie fără apărare,, care trecea prin nişte schimbări incredibile. Era prea vulnerabilă. Şi nu voia să creadă că s-a îndrăgostit de el. Trecînd peste toate, şi-ar fi putut imagina că îşi dorea o noapte nebună.cu , ei, dar. cînd se va trezi dimineaţa, ea va fi tot \ Sandy Patterson. Şi, oricît şi-ar fi dorit să so fi " atiînc t :n ea şi să o audă strîgîndu-i numele, nu .. avea de gînd să o facă. Fie că ea îşi dădea seama sau nu, viaţa ei era acolo, în Atianta. ^ Poate, surîse în sinea iui, Atianta era în al. V

< ]M y

sistem solar. Pentru un lung moment, ea privi şi aşteptă. Era gata pentru el. Gata ca el să spună, la dracu cu toate motivele alea tîmpite, să îi scoată, hainele de pe ea şi să facă dragoste. După toată tăcerea asta stînjenitoare, ea se apropie de fereastră şi trase perdelele grele. Ploaia se oprise ia timpi, pentru a lăsa să se vadă semi­ luna înaltă de la orizont. Strălucea peste Marea Egee, dar aproape că nu o observă. Dacă adevăratul motiv nu era faptul că era văduva lui Jackson, atunci care putea fi? Privi afară pe fereastră, pînă cînd ochii o usturară. Apoi, un gînd o lovi ca un fulger. Un gînd atît de surprinzător, încît aproape că îl Ignorase. După un timp, îl întrebă: - Crezi că dinadins nu ţi-am vorbit de Jackson? El nu răspunse imediat şi ea se întoarse pentru a vedea dacă el mai era acolo. Era. Dezbrăcat pînă la mijloc, atrăgător dincolo de orice descriere şi privind spre patul gol. - Spune-mi că nu este adevărat. Arătînd ca şi cînd ar fi preferat să nu fi fost acolo, scărpinîndu-şi sprînceana cu degetul mare, spuse:

- Bănuiesc că da. Apoi se întoarse şi părăsi camera. Ea merse spre uşă, dar înainte de a-l urma pe coridor, prinse în mînă rama uşii şi se opri. Asta nu putea fi calea cea mai bună ca să rezolve situaţia asta. Dacă i-ar fi spus adevărul despre Jackson, ar fi crezut-o şi apoi ar fi dispreţuit-o, pentru că i-ar fi distrus imaginea despre cel pe care îl admirase cîndva. Oricum, ar fi văzut în ea o femeie disperată, care tînjea după el. Da, o sărutase, într- adevăr, dar într-un moment de entuziastă relaxare. Dacă ar fi şvut intenţii reale, ar fi sărutat-o de mii de ori toată săptămîna trecută. îi dăduse suficiente ocazii. Fusese atît de concentrată asupra propriilor ei dorinţe, încît văzuse numai ce voise să vadă. Din prima zi în care îl întîlnise, citise greşit intenţiile lui. Închizînd uşa, se sprijini de ea, lăsînd .ca greul umilinţei să treacă. Apoi începu să îşi adune forţele, pentru a face ceea ce trebuia făcut.

Două ore de înot în apa rece a mării îi lăsară

o dorea . . . Şi ea trebuia să apară unde 'a prsn preajmă. îot trebuia să . .ce ar fi putut spune era încă un mister pentru el.piele strălucitoare. făcînJ pa1 ^ .Ce a făcut? întrebă ei. iar sîngele îi alerga nebuneşte şi gîndurile ei erau la fel de răvăşite ca în seara precedentă. Mi-a : o .dea ochii cu ea..îşi ridică umerii într-un mod drannat c cum Aiex nu o mai văzuse. Eleni? —Cînd te-ai dus să înoţi. Eieni scoase un piîc din buzunarul şorţului eî. Unde e? Privindu-I mînioasă. O găsi pe Eleni încruntată. dormitor pe coridor. îmbrăcatul. . Fie ce-o fi. pentru că ’ plouă din nou. o voia. punîndu-şi « r'r ° n ^o'duri. urmînd-o din . La dracu. făcu un pas înainte şi i-i : puse în palmă. Ceî mai bun lucru âr fi fost să o ascute ce are de spus şi să înceapă cu asta l3rr<S . .ă cu .Unde e? Eleni se ridică.A spus că încheietura s-a vindecat. Cînd.Nu poate fi pe terasă să picteze.Ce a spus? .A plecat cu taxiul iui Marcos.dar . îşi prinse ceasul şi îl p-'v Era Z3ce şi jumătate..

Trecură-cîteva secunde înainte să se aşeze pe scaun. Deşi avusese destule surprize în dimineaţa aceta. Domnule Stoner. Maria. .Da. eu sînt. . cînd1sună te'efonul. Una dintre soţii şi-a .Frat i Grima'di şi soţiile lor sînt aici în biroul dumneavoastră Au plecat. . îmi pare rău că vă deranjez într-un moment nepotrivit.A fost o rein|e!egere. iar tonul iui şocat o demonstra. din Spania mai devreme decît era prevăzut. nu sînt prea încîntaţi de voiaj. spuse el pe un ton calm. dar am crezut că trebuie să ştiţi numaidecît. . în spatele biroului. .Spune. spuse el mau mult pentru sine decît pentru Eleni Indreptîndu-se spre telefonul din biroul lui el strtgă peste umăr.Bună dimineaţa.Mana? Nu se aştepta să-l sune secretara lui administrativă din Atena. . lucruri e nu puteau fi cu mult mai rele.mulţumit şî mi-a dat asta spuse ea arătînd spre scrisoarea din mîna Iu n Tocmai o desfăcea.. apoi aşteptă să audă dulcele accent din Sud.E domnul Stoner la telefon? . . Asta-: tot.Asta-i ea.

dar am să termin astăzi. Aproape că trînti tava pe birou. Mă auziţi? Ce aţi vrea să fac cu ei? . Marcos şi taxiul lui fuseseră angajaţi pentru un tur.Du-i în apartamentul meu şi fă în aşa fel încît să se simtă confortabil. în jurul orei unu. zîmbetul ei se transformă în încruntare. Menajerei începuse să îi placă Sandy şi. aflase deja cîteva lucruri. Spune-le fraţilor Grimaldi că în seara asta voi fi la Atena şi îi invit la cină. Am cîteva lucruri de care trebuie să mă îngrijesc aici. Nu putea vorbi cu Marcos pînă mai tîrziu. pentru că nici unul nu sosise încă. Ce-a|i vrea să fac cu ei? _ Ăsta era ultimul lucru de care avea nevoie astăzi. Nu luase nici vaporaşul.(jsT)--------------- . Apoi cheamă aeroportul.pierdut bagajul în tranzit şi hotelul nu era pregătit pentru sosirea lor. Sandy luase inelul de la bijutier. cînd el îşi scutură capul. . Zîmbetul ei plin de speranţă îi înmuie inima.Domnule Stoner! spuse din nou Maria. deschise ochii şi o văzu pe Eleni punîndu-i în faţă o tavă cu plăcintă de piersici şi cafea. Vezi ce poţi afla despre bagajul pierdut. O cină tîrzie. -------------. Trecîndu-şi mîna peste faţă. să zicem la zece. Sandy nu luase avionul.

Bertram. a plecat. . în dimineaţa asta.Ce broderie superbă pe fruntea ta.Ah! Mulţumită lui Claire. lăsîndu-se pe pernele din spatele lui. O lovitură de cap şi am devenit mai dorit ca oricînd. s-ar părea că este un biet puişor care a'scăpat pe o stradă din oraş. apoi îi şopti lui Alex: Sînt un erou romantic. Mi-a spus-o Claire. < J§ > .Nu înţelegi. . .mîinile în buzunare. . Alex rîse numai pe jumătate.Văd că te simţi mai bine. Bertram. . ţie şi lui Sandy. Trece printr-o serie de schimbări şi are impresia că e gata pentru.Da. Imaginează-ţi. fără să-mi spună. Bertram aprobă.După cum spui. . Devreme. Alex se ridică şi îşi puse. spuse Alex. anumite V. se duse !a Bertram. . prietene. Nu pare a fi acea Sandy pe care o cunosc eu. înainte de a începe să se plimbe în jurul lui Bertram. mi-au spus că va rămîne o cicatrice.scutură din cap.La unu şi jumătate.. Nu este obişnuită să călătorească singură. zise Bertram arătînd spre frunte. a plecat. noaptea trecută. Am să încep să telefonez pe ia hoteluri şi moteluri.. .A plecat.Of.

A spus aceleaşi lucruri oe care le-ai spus şi tu. trebuie să o gusesc înainte să se însereze. zise Bertram. .Cum a ajuns la Claire? : . Trebuie să dau un telefon. Oricum. abia după cîteva secunae. Alex. ■ . M-am gîndit că era ciudat..Hai.De ce dracu nu tri-a1 spus de cînd am intrat’ .A ' emt să-şi ia ia revedere.Am avut o neînţelegere şi.Sandy stă în apartamentul S u i Claire. . pentru că nu avuseseşi niciodată vreo problemă în a te i'ace perfect înţeles mie sau membrilor clanului. că voi aţi avui un fel de neînţelegere. Se întoarse. .Am iăsat-o să creadă că mă deranja cumva căsătoria es cu Jackson. .. 7 Ce? îşi puse o rr?năApeste piept şi expiră pînâ ce umer<' cooorîră. spune mai departe. îşi închise ochii şi aştepta ca inima să hi încetinească bă:ă"e. îşi descNse ochii complet. pentru că trebuie să prind zborul de opt spre Atena. . pentru "a-l privi pe Bertram. cu on aoarent ton de încurajare.Fc-tru că nu m-ai întrebat.lucruri. Bertram îşi coborî bărbia şi aşteptă. .

am lăsat-o să creadă că mă deranja. îşi îndreptă capul spre uşa de la bucătărie. la zborul ăla de opt.Da. Uite.Bertram. . să vadă dacă aş putea vinde vreun tablou de-al ei. Acum. spre Atena. cum ai reuşit să o opreşti? . atunci. dar după ce i-am spus că insula asta nu era atît de mică încît să fi putut avea ocazia să dea peste tipi ca tine la fiecare cinci minute.l-am spus adevărul. am insistat să aştepte cîteva zile. . pe care tu ar fi trebuit să i-l fi spus.Şi Sandy e acolo. . Apoi. Alex! E văduvă de peste doi ani. Dă-ţi o zi sau două de răgaz. Scoţianul aprobă respectuos. . Părea hotărîtă să plece. Lasă să se mai limpezească ceaţa asta. Oricum.Bunule Dumnezeu. orice ar fi fost între voi doi. s-a hotărît să stea.. că eşti gata să te duci acolo şi să o iei de la capăt.Am spus. Cum Claire a fost atît de amabilă încît s-a mutat aici pentru un timp. Dar primeşte un sfat de la un om mai înţelept. Termină-ţi treaba şi întoarce-te peste o zi sau două. Alex începu să se ridice. pot să văd după ochii tăi. Vă veţi înţelege mai bine. a sugerat ca Sandy să stea în camera de deasupra librăriei. acum? . nu mai vreau să vorbesc despre asta.

şi o cred. să fie despărţiţi şi dacă spera că asta va face ca lucrurile să devină mai uşoare între ei. . ai să mă chemi? . ar fi putut să o facă să îşi împacheteze din nou lucrurile. Alex. . Trecînd peste limită. aproape că îl sufoca. Nu găsi nici una.Eşti pe mîini bune. .Aşa mi-a spus. pentru un scurt timp. Mergînd spre uşă. O senzaţie pe care o putea descrie doar ca o slăbiciune sentimentală. înghiţi încet. apoi spre prietenul Iui. el voia să fie mai sigur că ea va fi acolo cînd el se va întoarce.Alex privi spre uşă. aşa cum am fost şi eu ieri. Bătu peste buzunarul cămăşii. Dacă tot îşi lua riscul ca. Gîndurile lui se concentraseră s-o găsească pe Sandy şi nu la ce îi va spune cînd o va găsi. Dacă pare că e gata să plece.Ai numerele mele de telefon din Atena. nu mai fumase de cîteva zile. cuprins de nesiguranţă.Zici că plănuieşte să stea încă vreo cîteva zile? . Alex se opri. în căutarea ţigărilor.

Un zîmbet ridică uşor unul din colţurile gurii ei. Fiorul pe care îl simţise de fiecare dată cînd se gîndise la prima ei vînzare ar fi trebuit să se fi transformat într-un adevărat entuziasm. Sau mai bine spus.Ea vîndu un tablou. Unul dintre peisajele ei marine era acum în posesia unei perechi din California. Bertram vînduse tabloul. Dar . în timp ce mergea pe unul din drumurile întortocheate ale oraşului.

se sprijini de un zid de culoarea lămîii şi îşi împreună braţele cu un oftat. Speranţa că lui îi pasă suficient de ea. Ştia adevărata raţiune pentru care rămăsese pe Zephiros în ultimele trei zile şi de ce plănuia sa stea rrfâi mult timp aici. îşi va urma cursul vieţii. Ca şi străzile care se întîlneau toate pînă la urmă.. <----------------------------( 140 ) --------------------------- . Se opri din urcuşul dealului. între timp. nu se amăgea singură. Speranţa că îl va vedea pe Alex din nou. Cu respectul de sine încă intact şi cu dorinţa de a-1 vedea pe Alex rănindu-i încă inima. Oricît de tentantă era perspectiva. Poate. Nici un „poate" despre asta. la Delphi. îi permisese lui Bertram să creadă că o convinsese să rămînă din cauza „marii probabilităţi” ca un tablou de­ al ei să se poată vinde.. ca să o caute şi să-i ceară o explicaţie. Era speranţa. Poate că âr fi trebuit să-i fi spus adevărul în dimineaţa aceea. Da. Atunci şi numai atunci îi va spune adevărul despre Jackson. Ar fi putut celebra evenimentul împreună. dacă el nu ar fi învinuit-o că îl ţinuse pe Jackson departe de conversaţiile lor. avea alte treburi de făcut. avea sens numai ceea ce făcea.nu era aşa şi ea ştia de ce. gîndurile ei se întorceau pînă la urmă la Alex. Ceea ce nu făcuse.. îşi exersă răbdarea. nu conta.

îşi va aminti din nou de Alex. două gospodine îmbrăcate în negru rîdeau de o glumă. apoi continuă să tragă poze cînd ele zîmbiră spre aparat. ca să poată prinde cît mai multe imagini. dacă va picta din nou o marină. trecu pe sub o boltă şi intră într-o piaţă însorită cu o mulţime de perspective. se obligă să se gîndească la motivele plimbării ei din dimineaţa aceea. Temele universale îi stîrneau natura creatoare şi ea ridică aparatul de fotografiat ce-i atîrna de încheietura mîinii.Inspirînd adînc. îşi închipuia deja în minte cîteva tablouri. Nu . două şcolăriţe o rugau pe a treia să le acorde privilegiul de a mîngîia o pisicuţă gri. iar ea era în căutare de motive de inspiraţie. Avea sufi­ cient material ca să picteze săptămîni în şir. Luă cîteva poze candide cu fetele şi pisicuţă. îngenunchind ca să pozeze de aproape nişte flori roşii. Alături de ele era o tarabă încărcată cu lămîi. în partea opusă a pieţei. Oraşul era plin de privelişti colorate. Ştiind că. în jurul bordurii circulare a unei fîntîni. hotărîse să facă ceva cu totul diferit. Flori luminoase în culori electrice se ghejnuiau la bazele treptelor şi lîngă uşile unor clădiri uluitor de albe. Urmînd cotitura străzii pavate. vinete şi verdeţuri.

După ce completă ce îi mai rămăsese din filmul din aparat cu prim-planuri. emfatice. Băgîndu-şi mîna in buzunarul bluzei ei turcoaz. Două duzini de lămîi păreau excesiv de mult. Fu cel mai neînsemnat lucru pe care îl putea face pentru a arăta cît le era de îndatorată.Dar asta pot să fotografiez? întrebă ea dînd din cap. pînă cînd mîinile încetară să-i mai tremure. pînă îşi reaminti că Eleni aducea pungile alea pline cel puţin o dată pe săptămînă.. le zîmbi femeilor rugîndu-le să-i permită să le fotografieze. ea arătă spre lămîi şi ridică două degete. Le privi cu o grijă reţinută pe femeile care umpleau cu lămîi două pungi de plastic. Acceptînd răspunsul lor cu o ridicare in­ diferentă din umeri. . . apoi traversă piaţa mergînd spre tarabă.era de mirare că Alex venea în insula aceasta. scoase dinăuntru suficiente drahme pentru a plăti lămîile. răspunse o femeie. aprobă. Simţindu-se mai mult un locuitor al insulei decît un oaspete. Gesturile lor negative. . arată apoi spre produsele de pe tarabă. Ţinînd în sus aparatul.. Lăsă în jos aparatul de fotografiat. îi spuseră că nu sînt de acord.Se poate.

încercînd cuvîntul grecesc pentru „mulţumesc". ea ţinea în braţe două pungi goale.„Efcharisîo“. Apoi se întîmplă necazul. ea începu < J43> . dar prima bucurie îi dispăru repede. Cînd lămîile se opriră pe o treaptă. o făcu să rîdă de-a binelea pe Sandy. îşi strînse buzele. una cîte una. privind cele douăzeci şi patru de lămîi care o porniseră ia vale. fiind amuzată. copiii se ţineau lanţ de ea. şi. Cei trei copii. cînd trecu pe lîngă fîntînă. spuse ea. Era prima dată că rîdea. Cîteva secunde mai tîrziu. Arcuindu-şi spatele. împreună cu cîţiva proprietari de tarabe. în timp ce o ţinea cu bărbia. cînd o scuipă cu vehemenţa unui leu de munte. Douăzeci şi patru de lămîi! în timp ce păşea pe sub arcada din piaţă. Dintr-odată. Se aplecă să le ridice. i se alăturară în încercarea de a le prinde. pisoiaşul sări din braţele unei fetiţe în calea lui Sandy. Uneia dintre pungj i se rupse o toartă şi o lămîie era gata să cadă. în timp ce strada răsuna de rîsete. se simţi minunat. altele se îngrămădiseră spre margine şi apoi Sandy privi cum. de cînd îl părăsise pe Alex. apoi luă pungile de plastic cu fructe şi le ţinu cu stîngăcie la piept. lămîile căzură pe stradă.

Era destul că s---------------------------. el spuse: .E adevărat. o apucă de cealaltă toartă.( 144 ) ---------------------------- . cînd văzu că ea nu voia să o ia din mîna lui. Era Alex. într-o cămaşă albastru deschis' şi pantofi kaki. Mai spune ceva. apoi se aşeză. Aproape că putea să-şi audă inima bătîndu-i în piept.încă una. întreabă-mă despre Jackson.. se rugă ea în tăcere. pur şi simplu. îl ruga ea în gînd. Splendidul. El puse ultima lămîie în pungă. oferindu-i o altă lămîie. Spune ceva sau am să mă fac. Mîna i se opri la jumătatea gestului. Trebuia să se oprească să îl mai privească. de rîs. . încă una? Şi în timp ce se întinse după ea.să-şi exerseze greaca.privire. . prefăcîndu-se că avea problem e cu toarta. Pe la jumătatea celei de-a doua. o mînă bărbătească apăru la nivelul ochilor ei.pe o treaptă şi umplu prima pungă. Relaxîndu-se din încleştarea de moarte cu care ţinea punga. îşi întoarse rapid capul.Am auzit că stai la Claire. blondul Alex. Aruncîndu-i o . la auzul vocii lui. Oare oamenii adunau încă lămîile căzute? se miră ea. mulţumind de cîteva ori. Intreabă-mă de ce nu mai scria. Momentul era promiţător.

Alex privi în urma lui. Ea îşi privi adidaşii şi îşi ţinu răsuflarea.tremura. Felicitări. Măcar întreabă-mă de ce. Tot ceea ce ar fi trebuit să facă era ca el să-i întindă mîna.. într-un efort de a nu se demasca şi mai mult printr-o nouă privire. . Ea aprobă din cap.Nu trebuia să vadă că şi în ochii er ardea speranţa.. Simţea în tot corpul nevoia de a fi în braţele lui. Tăcerea deveni din ce în ce mai de nesuportat.■ . să-i simtă gura pe gura ei.Ţine bine lămîile alea. El îşi mută greutatea corpului de pe un picior pe altul. Da? . apoi tuşi. ea făcu cu mîna proprietarului unui magazin de peste drum. Tăcerea reveni în aerul cu miros de lămîi. asta era tot -------------:----------------( j j T ) --------------------------. Bertram mi-a spus că a vîndut unu! din peisajele tale marine. de a se mula pe corpul lui. apoi luă una din pungi. îi oferi mîna. . dar ea se făcu că nu o vede şi se ridică fără ajutor. era tot ce avea să-i spună? Ţine bine lămîile! După trei zile de despărţire. să nu-ţi cadă.Sandy.Da. . Asta.

Apiecîndu-se.( u £ ) ------------------------ . Tocmai trecuse prin treizeci şi şase de ore de viaţă. de speranţă şi de umilinţă şi iată că tot ceea ce avea el să-i spună era să aibă grijă de pungile cu lămîi! Simţi nevoia să i le arunce în cap. Dar acum.ce îi venea în minte? Simţi furia urcîndu-i-se în piept. nici măcar nu se ostenise să îi privească în ochi. Tot timpul şi-o imaginase într-un moment cînd se simţea bine. de durere. că • — ---------------------. . El continuă să o privească. Fusese atît de ocupată cu lămîile alea. crezuse că ştia ceea ce avea să-i spună. pînă dispăru în josul dealului.Salut-o pe Eleni din partea mea.i zîmbească vînzătorului de peste drum. turcoaz şi sub pantalonii albi strîmţi.Am s-o salut! Se întoarse ca să-i privească formele feminine ale şoldurilor şi picioarele ei subţiri. să-i facă cu mînâ şi să. apoi se ciocni de zid. După trei nopţi la Atena. zîmbind. Ceea ce nu prevăzuse fusese atitudinea ei. relaxată. una cîte una. Aruncîndu-şi părul pe spate. . o porni pe stradă în jos. mişcîndu-se seducător sub bluza lungă. atrăgătoare. apucă aparatul de fotografiat şi cea de-a doua jDungă.

. aproape sălbatic. dar nu atît încît să fie fără control. . . Ce se întîmplase cu vacanţa lui? Ce se întîmplase cue!? . Pur şi simplu.Sînt cu totul impresionat. eşti nebună? E una dintre lucrările tale cele mai bune.Asta e o adevărată direcţie nouă pentru tine şi trebuie să o ţii înainte aşa. Penelul pare curajos. Bertram făcu încă un pas înapoi. aventuros. în timp ce un zîmbet uşor îi lumina faţa. . cu com­ plimentele tale. depărtîndu-se .aproape nu îl privise deloc.puţin de tabloul cu cele opt lămîi aşezate într-un vas cu dungi roşii.Mă faci să mă simt stingherită. trebuia să aştepte pînă ce ea va veni să-i vorbească.Nu îţi place deloc. Ea îşi trecu mîna prin păr. El se prefăcu că nu aude femarca ei şi privi şi celelalte două tablouri pe care le adusese. Poţi simţi energia izbucnind din ea.Nu-mi place? Sandy. .

pentru că m-aţi convins să mai rămîn aici. .Ai greşit însă. Ea privi din nou spre vas. nu l-am mai văzut de vreo două zile. La dracul Apare pe oriunde trec. Şi tot ceea ce face este să mă privească. în timp ce feribotul de la Atena ancora în port. Oricum.E! dădu din cap în timp ce ieşiră pe uşă.De ce? . — ------------------- CTjT)— --------------------- . . spunînd că nu îl voi mai întîlni pe Alex din nou. ţie şi lui Claire. . . te aşteaptă un viitor strălucit. Mulţumesc pentru că îmi vorbeşti în felul ăsta.Cred însă că nu voi mai avea plăcerea să î|i privesc pînzele pentru multă vreme. Priviră spre fereastră. pe cînd făceam fotografii. De atunci. îşi muşcă buza. Ea lovi cu palma zidul din apropiere.Pentru că cineva de pe vasul ăsta le va vedea şi va voi să le ia cu el. ne-am mai întîlnit de cîteva ori. . Vă sînt recunoscătoare. Bertram. aşteptîndu-se ca eu să spun ceva! Ea îşi aranjă o şuviţă de păr după ureche şi îşi strînse umerii.Draga mea. Poate a fost o coincidenţă că ne-am tot întîlnit.Mulţumesc. S-a oprit şi a vorbit cu mine săptăm îna trecută.

A trebuit să se întoarcă la Atena. . Sau poate aşa i se <J49> . Am de gînd să mă duc după-amiază. Făcîndu-şi drum prin mulţimea de pe chei. într-o atmosferă festivă. Bertram îşi scutură capul. spre pădurile de măslini din apropierea hotelului Apollo.. oftînd. Plănuisem o excursie pe dealurile de dincolo de oraş. Lumea roia prin jur. Poate te-ar interesa să prinzi vaporul de ora două din faţa Agenţiei de Turism a lui Spiro. Sandy ajunse la vapor suficient de devreme pentru a-şi cumpăra biletul. Vrea să facă afaceri cu fraţii Grimaldi de mult timp. . Nu vei avea un moment de linişte. altfel nu ar fi plecat. spuse ea. Un loc minunat pentru plimbat şi pentru a reflecta.Hm. astăzi. . E o călătorie plăcută în jurul părţii de vest a insulei. aş zice. dacă stai în oraş.Uită-te la grupul de tineri care coboară de pe vas.Ai dreptate. apoi trecu la un alt subiect. îi vezi? O mulţime gata de petrecere.

Pictat în culori vii.Ji-ai amintit numele meu.părea ei. începu să întrezărească posibilitatea unei după-amiezei relaxante. la care părea să cîştige sau cel puţin să fie în avantaj. părea jucăria unui copil. Nu şi-l putea scoate pe Alex din minte. în timp ce se aşeză la rînd pentru îmbarcare. juca un joc psihic. pentru că ea era într-o stare ce numai festivă nu era. după discuţia ei cu Bertram. Cu inima în gît. ea înghiţi în sec. . O atmosferă de contagioasă veselie o înconjura şi ea inspiră profund aerul sărat al mării.Alex. putea să lase deoparte problemele ce-i frămîntau mintea. Alex se juca tot timpul.amiază. Era supărată cînd era prin preajmă şi încă şi mai supărată cînd nu era. .Eşti sigură că vrei să iei vasul ăsta? Ea se întoarse la primul sunet al vocii lui. nu putu decît să zîmbească. Poate că măcar pentru o după. Se rîdea mult. cu scăriţa aia roşie agăţată într-o parte. Observînd vasul ancorat. se făceau glume în vreo patru lim bi diferite. . . Cuvîntul îi ieşi aproape fără suflare.

Ea îi zîmbi peste umăr. ai devenit chiar o aventurieră. suspicioasă. se întoarse şi privi mulţimea de la coadă. Alex rîdea în sinea lui.Bineînţeles că ştiu. . în t[mp ce făcea un efort pentru a lupta împotriva magnetismului calităţilor lui.Eşti nebun. Şi. d u p ă ea. Se s im ţi încruntîndu-se. decise ea. dar oricum nu avea nici un motiv pentru care să-l suspecteze pe Bertram. . exact cum spusese Bertram.Spune-mi că sînt nebun. destinaţia în limba greacă de pe biletul ei ar fi putut indica orice.Ei bine. Sandy.Da. dar aş fi putut jura că tu nu erai genul căruia să îi placă natura.Zîmbetul lui sexy nu o va mai seduce din nou atît de uşor. totuşi. Bineînţeles.De ce n-ar trebui să iau vasul ăsta? . întoarse capul. Nici ochii lui. chiar aşa.lei vasul ăsta numai ca să vii-după mine? . Ridicîndu-şi bărbia. . . în timp ce se a ş e z ă la c o a d ă .Ştii unde merge? . . Era ora două. Sandy aruncă o privire spre ceas. . în timp ce el îi plăti vînzătorului de bilete.

. . Cele două scandinave drăguţe. ea îşi scoase ochelarii de soare din geantă şi şi-i puse. răspunse ea. dacă nu se înşela.De fapt. din cînd în cînd. nu. se urcă pe vas şi se aşeză pe un loc liber de lîngă balustradă. întorcîndu-se. Bărbatul prezentabil din stînga ei îi zîmbi. Sandy îşi îndreptă atenţia spre urma lăsată de vapor. intrară imediat în conversaţie cu el. Era aproape imposibil să nu privească spre Alex.Aşa să fie? Asta fu ultima picătură. aţi mai făcut excursia asta vreodată? Sandy privi spre dreapta ei şi îl văzu pe Alex încă prins de discuţia cu cele două tinere. Alex reuşi să găsească un loc la mică distanţă de ea. Nevoind să fie văzută privindu-i. Ce după-amiază relaxantă avea să aibă! Pentru următoarele cincisprezece minute. ea încercă să se concentreze spre dealurile pe lîngă care trecea vasul. Hotărîtă să nu îi mai spună nici un cuvînt. aşezate de o parte şi de alta a lui. . La un moment dat. ar fi fost gata să ţipe.Scuzaţi-mă. Dacă avea să mai audă rîsetele alea ale noilor lui prietene. în franceză. Am auzit că e foarte frumos. .

Vocea lui Marty o readuse la realitate.Cred că asta depinde de Sandy.Mă numesc Marty Winslow. dacă se întîmpla ca Aiex să îşi ia ochii de la blondele alea. îndreptîndu-şi umerii.Cred că trebuie să îţi vezi de treburile tale. realiză cît de mult îi lipsise. dorinţa îi reveni cu putere.Sînt nespus de bucuros că vei fi prin preajmă în după-amiaza asta. aruncînd-o înspre Aiex. apropo. băiete. Alex? . Sandy. îi întinse mîna. Impactul cu pieptul lui musculos îi împinse ochelarii pe nas.. . zîmbindu-i amical. Marty părea un tip plăcut şi. < J53> .. Faci o V. Poate am putea petrece cîtva timp împreună. Sînt din Denver. .Ai încredere în mine.Ce ai de gînd. . Cu mîinile lui strînse în jurul ei. .. Marty se sprijini cu spatele de balustradă. Lăsînd balustrada. Prezenţa lui o domina şi. . ar fi văzut că şi ea se putea bucura de călătorie în telul ei. . dintr-odată.Sandy Patterson. Din Atianta. Sandy se întoarse. Mişcarea o dezechilibră.Nu prea cred! se auzi o voce mult prea familiară.

Alex. strigă Alex. ar fi greşeala mea. dar nu cred că fac nici o greşeală. îşi întoarse tivul pan­ talonilor deasupra genunchilor şi se îndreptă spre scară. Motorul navei începu să scadă în rotaţii. nu? Ea îi împinse mîna.greşeală. îndreptîndu-se spre scară. pentru a o echilibra.Sînt în spate. Ce l-o fi apucat? Maniera lui aproa­ pe acaparatoare o iritase îndată ce dispăru ceaţa aceea de senzualitate în care el o înfăşurase.Bănuiesc că nu vă veţi mai vedea unul pe celălalt. iar oamenii din jur începură să îşi adune bagajele. . Merseră de-a lungul ţărmului. stînjenită. în timp ce oamenii coborau în apa pînă la genunchi. împreună cu . Şi dacă ar fi aşa. Ignorîndu-i pe Alex. lui Marty. . în timp ce Marty o prinse de cot.Scuză mă.Ce pot spune? . . Aiex nu îi lăsă mîna şi continuă să o privească. îndreptîndu-se spre ţărm. Ea putu auzi rîsete şi plescăituri. ea îi zîmbi. în mersul prin valurile uşoare ale mării. Ea îi aruncă o privire în timp ce cobora de pe scară în apa mării.

micul grup.Dumnezeule. spre un chioşc de răcoritoare. . trebuie să ne adaptăm . .Probabil că îi pare rău că a venit. spuse . scoţîndu-şi ochelarii de soare. descheindu-şi fermoarul jeanşilor. mai mult sau mai puţin. în timp ce ocoli chioşcul. spuse el. spuse ea. Hai.p i T )--------------------------. în cazul ăsta. cînd Marty îşi scoase bluza. ---------------------------. confuză. aruncîndu-i o ţ>rivire urîtă lui Alex. poţi şi tu s-o faci. Marty îşi încreţi nasul şi îşi scutură capul. Nu credeam că e tipul care să facă o 'j scenă în public. Sandy întoarse capul. Cel puţin cincizeci de nudişti se relaxau la soare. spuse ea. ăsta nu este drumul spre păduricea de măslini. cred.De ce crezi asta? . apoi se întoarse brusc spre Marty. voind să fie sigură că nu aiura. -Ei. . . Marty. zîmbetul îi părăsi buzele.^ . în timp ce privirea ei urma direcţia indicată de degetul lui. Dar tot nu îmi pot da seama ce se întîmplă cu el. Ea clipi. spuse arătînd în josul plajei. programului. cînd îşi dădu seama că ea nu era o nudistă.E prea multă competiţie aici.Asta poate fi o explicaţie.

Apucînd marginea bluzei cu rapiditate. nu mă interesează. Avea de gînd să se urce înapoi pe'Vas. scuză-mă. să se acopere. acompaniat de fetele scandinave. acum mă grăbesc.Bineînţeles că pot. pur şi simplu. Sandy înţelese că auzise ultima frază a . . Întorcîndu-se spre Marty.Mi-a părut bine că ne-am cunoscut.Alex. Dar. să se întoarcă în oraş şi să nu mai facă vreodată o greşeală ca asta. . Cu toate că nu putea să îşi oprească sîngeie care îi năvălea nebuneşte în obraji. ea dădu politicos din cap. restul cor­ pului îi rămăsese drept. o trase. Strîngîndu-şi pantofii la piept. încercînd. Ocolindu-le pe cele două blonde. lui Marty. Din privirea lui I amuzată. demn şi sub auto­ control. Privind înainte. ASex o . Unde era vasul? în momentul cînd ea îl văzu pierzîndu-se în spatele insulei. Alex nu scăpă un gest. fără succes. Marty. merse spre Sandy şi se opri. Dar. îndreptîndu-se din nou spF0 ţărm. simţi cum bluza îi expune mijlocul gol. se opri înmărmurită. îşi ţinu privirea înainte.

^3 ea i'naintind suficient de încet ca ei să o a ' j " " in^rcîndu-se spre dreapta. .â . Ei nu vorbeşte franceza iar ele nu vorbesc engleza. trebuie să vorbim. .Nu pot. Ţinînd-o aproape. Cîteva minute mai tîrziu. Mîinile lui ^ fură pe umerii ei. ea î| urmă de-a lungul unei mici cărări care ducea printr-un cîmp de flori albastre. se îndepărta de A ex şl de1 apă. Dar nu pentru muit îimp.Mai jos e o stînă de capre.Aşteapiâ.De acord. apoi o' : porni înainte. . .Noii roş:r. . spre un drum prăfuit.ajunse din urrr. Nu aici. Părăsind plaja.ţinînd-o nemişcată. . Ea se întoarse ca să-l privească. El aruncă o privire spre nudişti. Ţinînd-o. O să găsim puţină umbră. sp. şopti el.amiaza asta. părăsiseră drumul şi stăteau sprijiniţi cu spatele de zidul de piatră.Sînt sigură că vor găsi vreun mod de a se înţeîege.Sandy. Putem vorbi acolo. . prieteni au decis să-şi unească forţele în după. < J57> . s t y ă ei -N u ! Ea ss opri doar cît să-şi pună pantofii.

felul în care a murit. nu-i aşa? Ironia dispăru din ochii lui. oare. Ea rupse o bucată din plantă şi o strivi între palme. Ea privi peste drum.Se pare că îţi este familiară partea asta a insulei. aerui fu plin de un miros înţepător. . trebuie să fi fost totul greu pentru tine. încă te mai deranjează treaba asta cu nudiştii. nu pentru asta. remarca iui? Sau felul în care o . Deodată. . Lucruri pe care ar fi trebuii să le discutăm pînă acum. De fapt.Momentul pe care ea îl aşteptase sosise şi nu ştia acum de unde să înceapă. Simţise. îl privi scurt. Nu m-ai însoţit ca să mă întrebi asta. Ei? -\ Moartea lui Jackson.Nu. Trebuie să vorbim despre alte lucruri. dar nu despre moartea lui.Nu. am fost aici de cîteva ori. Se aşteptase la întrebări despre viaţa iui Jackson.M'-am descurcat. la pajiştea plină de flori şi de capre.Da. . Ba da. . Ieşi din umbră mai la soare pentru a privi o mică plantă verde. .

Sprîncenele iui Alex se împreunară.Cum a fost? Strîngîndu-şi genunchii la piept.. aşa că. Organizat. Pînă în ultimul minut. de mirare.încheiere? . ea îşi propti capul de zidul de piatră şi oftă adînc. Cînd tratamentele nu au mai mers şi ştia că va muri. îi zîmbi. Chiar şi în privinţa feiului în care o persoană trebuia să moară. .El a fost foarte organizat în toată treaba asta. . Să-i spună pe nume. transformînd măcar o parte a ei în ceva care putea fi dirijat. a fost preocupat de cum ar fi trebuit să fie „încheierea".. financiar şi social. a decis să aibă el însuşi grijă de. Insista că trebuia să moară în patul bunicului lui. Ţi-! aminteşti pe Jackson. cum o numea el. Din punct de vedere organizatoric. l-am adus acasă. să reacţioneze faţă de eâ.privea? Ea trimitea semnale contradictorii. să o înfrunte. . încheiere. în ciuda insistenţelor doctorilor. dar el era hotărît să le separe unele de altele.Ăsta era felul în care şi-a rezolvat problema mor|ii. Insista întot­ deauna că există un mod corect şi altul incorect de a trata lucrurjle. .

Vorbind repede. dacă nu erai unul din oaic-ţ. Nu s-a preocupat de mine. putea vedea ochii lui Alex. în umbră. nu contai. Alex. marea aventură a lui Jackson în viajă au fost cei patru ani petrecuţi la Braxton University. închizîndu-i. oare. De aventură. Putea să înţeleagă.. dar nu am de gînd să fac ceea ce Jackson şi alţii mi-au făcut mie. dacă nu aparţineai de clubul lui. • Ea îl privi. ea i-o tăie scurt.Sandy. începînd să se Încălzească de o compasiune atît de adevărată. el îşi satisfăcuse nevoia de orice altceva. dacă " j erai înrădăcinat de cel puţin şase genera" ■ '> •> istoria Atlantei.Tu crezi că-am făcut sau am spus ceva ca să îl ţin pe Jackson departe de tine. singurătatea pe care o simţise în acele ultime săptămîni? Sau poate că şi el trăise ceva asemănător în propria lui viaţă? Aruncă bucăţelele de dafin şi îşi strînse ochii. de un albastru rece. .. îmi pare rău dacă asta te supără. încît o duru inima.Dar nu de mine. încercînd să descopere dacă li . nu voiam. Sau poate ceea ce citise în ochii iui fusese doar milă. Şi adevăr J este că. Cînd asta s a terminat.. . de familie. Nu am să-ţi ascund adevărul.

atinsese vreun nerv. . Cînd dracu trimisese scrisorile alea? Era atît de mult de atunci. Drept răspuns. . L-am auzit odată spunînd „Lui Alex Stoner nu i-a fost niciodată frică să încerce ceva nou". celor care. Cîteva capre se. sînt sigură că el preţuia amintirile despre tine. Alex se încruntă şi clătină din cap. că vor să afle despre moartea lui. el se mulţumi s-o privească. Ea se ridică şi făcu cîţiva paşi în lumina soarelui. .Spune mai departe. Le-am găsit acum cîteva iuni.în felul lui. în pod. m-am uitat în agenda lui şi le-am scris scrisori tuturor.Bănuiesc că era prea bolnav ca să scrie. îmi dădusem seama.(ŢeT>-------------.Păstrase toate scrisorile tale. Admira la tine calităţi pe care el nu le avea. Privi de-a lungui pajiştii. f Cum ea nu răspunse. Cînd fuseseşi o parte din viaţa lui. . el se ridică şi mer ” --------------. la care din ele nu răspunsese. uitau spre ea. apoi continuă: După ce a murit. bănuiam.- . meste cînd liniştite. Le ţinea într-o ladă. în aceeaşi ladă în care ţinea lucrurile din universitate. inclusiv ţie. fuseseşi pentru el un motiv de inspiraţie. după ultimele scrisori.

După ce terminase colegiul.Ce altceva ai vrea să ştii despre Jackson? . tu ai contribuit. tu fuseseşi odată foarte important pentru el. controla. . şi-a ales un mod de viaţă pe care îl putea. . acolo unde nu îl puteai deranja. . Le primise încă înainte de a fi diag­ nosticat. Părea încurcat dar nu supărat: Şi nici rănit. Alex. în amintirile lui. Ea privi umerii lui largi şi felul în care părul lui se ridicase din cauza transpiraţiei..Nu era atît de bolnav ca să nu poată să îţi răspundă. Nu ar fi trebuit. înainte ca el să o poată atinge.. . într-un moment din viaţa lui.. privind înspre drumul pe care veniseră. .. oricum.. apoi îl privi pe Alex.Poate că voia să te menţină în siguranţă. . undeva.Sandy. sperînd inutil ca vocea ă nu-i tremure. îmi pare rău că amintesc de toate lucrurile astea care te dor. Ea făcu un pas înapoi. la această alegere. să îşi analizeze propria lui viaţă şi felul în care o trăise. cînd ar fi putut să-şi aleagă un-drum diferit. Ea îşi trecu limba peste buze.. El se întoarse. cum se aştepta. Ea îşi frecă fruntea.spre ea.

. . Sandy! Mă jucam aiurea.. ea se întoarse pe călcrie şi o porni pe drum. îl auzi venind în uwna ei şi grăbi pasul.Dacă nu voiai să. fim împreună.Se întoarse în aşa fel încît să-l poată vedea numai din profil. îl privi pentru cîteva secunde.Alex. eu nu l-am ţinut pe Jackson departe de tine. Am folosit scuza asta ca să nu facem dragoste. El o prinse pe după umeri şi o trase cu ..Dar. . .am spus că tu îmi ruinaseşi prietenia cu Jackson.. despre tine voiam să ştiu mai mult. Cum te-ai descurcat cu moartea lui. Cum ai trecut prin perioada aia? Cum.De fapt. El clătină din cap.Dar nimic. Ultima lui frază o împietri şi se simţi dintr-odată rigidă. De ce dracu a trebuit să minţi? înainte ca el să poată răspunde.. de ce nu ai spus aşa? Aş fi plecat de pe Zephiros încă de acum cîteva zile şi m-aş fi scutit de umilinţa asta.ţi. El se întoarse pentru a o privi. . Nu fusesem cinstit cînd . . .Nu am crezut niciodată că ai făcut asta. Dar nu suficient..

Ea încercă să se smulgă din strînsoare. Eşti în toiul acestei perioade de autodescoperire. Sandy. O privire ră sco lito a re . . ai rămas aceeaşi persoană. o înfierbînta cu căldura ei şi o împingea spre a face dragoste cu ei. tu te afli în pragul întregii tale vieţi viitoare. El îşi coborî braţul şi ea se întoarse să îl privească în ochi. cînd vine vorba de ceea ce crezi. lumea nu fu altceva decît o privire lungă. Mai ai şi şcoala de arte.Probabil crezi că poţi controla toată electricitatea asta care vibrează între noi. Numai că nu vreau să te văd suferind. dar cred că te pregăteşti pentru cea mai mare greşeală din viaţa ta. de tradiţii. înfometată. ei se îndepărta de ea. cînd totul pare posibîl. care o dezbrăca. dar el o ţinu bine. Sandy.spatele spre e!. Şi cînd te vei trezi dimineaţă. . Nu sînt tipul de bărbat care să alerge după o căsătorie fericită. Dar. Pentru un moment. Familia te aşteaptă să te întorci în America. îţi vei da seama că ai rămas --------------. de valorile tale. Atunci.p iT )--------------- .Nu voiam să ne trezim unul în braţele celuilalt. Se întîmplă atît de multe cu tine. numai pentru a regreta în dimineaţa următoare.

0 ' I c e . o . di urr p rr i s c ~ .pt .. ca j ru. aş" il.c <o . dădea scar". 2 3 ? < 3 si ca vară sa vara să s€ r c* 1 ’r : . PTi .-> i r -jrile d in jjrJ s o I r'j î c ..: că n e t te ^ ’ ' c P o a t^ c t e c . . ^ . o& ru/ 'u tt’e3( i t . "• t ’ °r> r . \ ' r ' & a^/ura oentru cesla rcdea ?r. " ’ 1 I Fe un. l Ui A : v : j • • * nou. „ făCU O | % r0 . . făcut? F»/.1 zi aces+ e -ut nici o i^p^ua r5 o ?r? că s c s i r rcz -. t t . Ş ea ? 'ub:'. ' ' " i de c n -:_ . t l . Sc ce Î. era a co io . obc ceva c : .exac~ acecaş* person Ea £. e1 Drc-gcctea ei pen j / c*i C _ r pica inima. o r . ' a ‘. _ aşa.^ . . capie In £ . „ c 1 . j i 'au0 ? . Să iui cz^zz s’ s a 1 j Ape.v c-i c r ' -> -'a . de Vp Ito.

strînse ochii. . Nu prea multă lume. = > Tuşind. Oricît de mult ar fi dorit. atît de controlat. Atunci. .Ei bine. fiind de data asta atît de încurcat. neştiind ce să maiA Zică. Sau poate e vreun autobuz pe care-l putem lua? Trebuie să ne întoarcem în oraş şi. Absolut. . Unde mergem? O luăm înapoi şi aşteptăm vasul? întrebă ea. începea să se simtă ca o marionetă şi încetăbrusc să îşi mai clatine capul. îl văzuse pe omul ăsta. ea îşi strînse buzele. ... Era evident că nu pregătise partea asta a discuţiei şi nu prea ştia ce să spună. Ea se iupta cu zîmbetul ce îi păru pe faţă.ă pară serioasă.Oh.. arătînd spre spatele lui. începu şi el să dea din cap.înţeleg. ea se prefăcu că priveşte în jur. îşi deschise mîinile cu palmele în sus.Da.încotro o luăm? întrebă el. Studiind-o şi lătinînd încă din cap. şi acum era teribil de încurcat.. Crezuse că îi va fi mult mai dificil să o convingă decît fusese.. în schimb. Eşti sigură? . . Ea continua să dea din cap. nu îl va nbrăţişa. de obicei. înţeleg ce spui şi de ce. da.presupuse ea. sînt bucuros.

E minunat! > . o apucară pe drum. .Unde sînt? . El îi luă mîna şi. . .Nu prea ştiu. Am uitat cu totul de Grimaldi.Excelent! spuse el.’ trecîndu-şi degetele prin păr. Grimaldi. . ai dreptate. l-am lăsat pUmbîndu-se pe chei. împreună.Alex. se pare că i-ai cam pierdut.într-un fel.

.

De fapt. Ăsta era ultimul lucru la care s-ar fi aşteptat de la cineva care. răspunsese aîît de pasionat sărutărilor lui. . cu mai puţin de două săpîămîni în urmă. . încă nu am încheiat afacerea cu ei.i /-"s certru cîteva zile s .i!:a n mai bine d 3ps>j' l ! r. . Ea. în loc să ia vasul pentru Mykonos.. Credeam ci. l-am convins să vină aici pentru cîteva zile. un reffex a! portului'7 El cl’pi şi apoi privi la casele albe ca zahărul din spare’e ei.vi c seiul în aşa fel încî: ">u trebuiască să o ' ’•(' ească în ochi şi să îşs p. pur şi simplu. care avea gustul şi mirosul mierii.De cine vorbeşti? Ea rîse în felul aceia care prov.ardă din nou minţile.în ce stare de spirit erau cînd i-ai părăsit? întrebă Sandy.mai fi existat. .Asta nu e în întregime adevărat.?că îl aduc pe Zep. .ca o caldă» plăcută senzaţie în pieptul lui Scânteia din ochii ei fusese întotdeauna acolo sau era. simţeam nevoia să vorbesc cu tine. despre Grimaldi? ftu orea erau într-o bura dispoziţie. ■£] rDsaxa puţin şi ar . Care îl făcea să se înfierbînte numai privind-o.'.A. .

prinzîndu-şi părul într-o coadă de cal. .. pe undeva. ---------.GzD---.' El privi spre locul gol unde ar fi trebuit să fi vasul.Şi atunci te-am văzut. cînd îl privi din nou.Pentru că Eleni a plecat la nunta nepoatei ei şi nu se va întoarce pînă săptămîna viitoare.: ----- . Ea îşi puse bereta de culoarea ambrei între dinţi. . în timp ce privea la bărcile de pescuit.Mă gîndeam că ar fi fost mai bine pentru ei să fi plecat la Mykonos. Şi nu am puiuţ să mă mai gîrtdesc la altceva în afară de tine. spuse ea.Sînt pe aici. . încercînd să îi dea curaj. Ea nu părea să îl asculte şi... ea îşi deschise braţele în semn de mirare. .Ş i. în timp ce încercam să găsesc un alt bucătar. cu spatele la zidul alb.Dar de ce spui că ar fi fost mai bine dacă ar fi plecat la Mykonos? Trăgînd fermoarul buzunarului de la pantalcjn. l-am lăsat pe Grimaldi bînd uzo în taverna asta. şi. . Poate că au plecat totuşi la Mykonos. . ea căuta ceva în timp ce aştepta un răspuns. apoi se aşeză pe o bancă.

domnule Grimaldi.. şi e împreună chiar cu gazda dumneavoastră.Oh. în afară de magazinul tău de covoare. a apărut chiar persoana de care vă vorbeam. unde ar mai putea fi în clipa de faţă? Amîndoi răspunseră într-un glas: . îi auziră ei pe Bertram spunînd.Ea este un nou talent pe care sînt mîndru să ţi-l prezint. spuse ea trăgîndu-l de pe bancă şi conducîndu-l în jos pe chei. în timp ce intrară în galerie.un vodevil.La Bertram! . Fraţii Grimaldi sînt aici. cu spatele spre Grimaldi. . . Alex! Ce nebuni sîntem! Gîndeşte-te un pic. O artistă americană prinde pe pînză frumuseţile Greciei cu multă prospeţime şi într-un mod provocator. spuse el. încît păru aproape un gest dintr. pentru că sînt în căutare de lucruri pentru magazinele şi cataloagele lor.la te uită. domnişoara Sandy Patterson din Atlanta. Bertram întoarse capul la auzul paşilor lor. Bertram făcu cu ochiul cam exagerat.

. BertraTi rîee late. .E _ pcveste r’j'. Cc. Âlex? înnebunit? Ce femeie civilizată.:z.Nu vreau să vă mai fac probleme. dar se ' opri din cauza sentimentelor confuze pa care ie trăia. famiiia Grimafcfi apăru de după zid. încercînd să îndepărteze grija..'.ul lui scoţian îi privi fără nici o jenă. ia r ' Bertram I! luă pe Alex deoparte.Deci ai găsit-o? Voia să explice ceea ce se întîmplase. Aiex ru se putu opri r r u zîmbească.Ea e luat cealaltă navă de la ora două. . .Să«acU A’ex ne-a căutat probabi! pcc’ : nt. . ■ -* Probabil că ne crezi teribil de încurcă-lum părăsind restaurantul ăla de pe chei aşa.Pe cînd Âlex se gîndea !a o scuză accepta­ bilă pentru că îi părăsise. După ce prezentările fură făcute.r.:rc .e doua ore. înnebunii Mu-i aşa. se gîndi el. . Şi am dispărut pentru p. făiă să te aşte p ta i.gă. Frietcr..z Grimaldi se întoarse înspre i JtL'e . Grimaldi o ‘ conduse pe Sandy spre mica' expoziţie. . spuse e!.

Ca şi cum ar fi luat un medicament cu un gust amărui şi neplăcut. şi pe el. Aşa cum . Nu reuşea să îşi găsească calmul şi buna d-' '-'zit'e Ce dracu se întîmpla cu el? ! z\ j\ Ui Sandy se auzi prin galerie şi el îşi s't ' r/cmacul strîngîndu-i-se de dorinţa de a o a.r irea îi provoca durere.i' vodea pe sub unul din panourile. Spre consternarea lui.Da. pe ce .Le plac picturile ei? .. el continua să încerce să înghită tot ceea ce îşi'spuseseră lîngă adăpostul caprelor. lîngă c ? p )\ Poziţia asta îi aminti de felul în care c n u i a să stea cînd picta la şevalet şi a r . Sîni de-a dreptul impresionaţi. Nu putea să îşi ia ochii de la pantofii ei. De vreme ce îi spusese motivele pentru care nu voia să facă dragoste şi de vreme ce ea acceptase ceea ce spusese el. devenea din ce în ce mai confuz în ceea ce îl privea pe el şi pe Sandy. ..apoi clătină din cap. .Şi e posibil ca povestea asta lungă să nu aibă încă sfîrşit? Aîex îşi duse mîna la gură în timp ce căuta cuvintele care l-ar fi satisfăcut pe Bertram. cu te^'cu i) îşi pusese un picior pe vîrf. nu putea să se mai gîndească la nimic altceva.

captivîndu-i pe toţi cei ce le priveau. Alex o auzi pe Sandy. Picturile astea noi aveau o intensitate care îl şoca. vezi. în tim p ce încerca să îşi ordoneze emoţiile. Bertram zîmbea. despre Sandy Patterson? se întrebă.ar trebui să fie. spuse el încet. în timp ce s îndreptară spre ceilalţi. de parcă ar fi spus: „Ei. Alex clătină din cap. oare. Ce altceva nu mai ştia el. . Se întoarse spre Sandy. Ce alte lucruri noi ar mai putea apărea? Şi ce era cu zîmbetul ăst . Alex tuşi. ţi-am zis eu“. . la nuntă.Aici m-ai prins.Sînt remarcabile. Toţi cei care îmi trec prin minte au plecat la Mykonos. de-a dreptul remarcabile. . Tocmai îi spuneam lui Caroline şi lui Beth că mi-am comandat toat materialele prin intermediul cataloagelor lor. eşti aici. apoi se întoarse spr prietenul lui. spune-mi unde aş putea găsif un bucătar pentru cîteva zile? Bertram clătină încet din cap.Alex.înainte să uit. . ani de zile. Culorile explodau din pînze. îi privea picturile. făcînd astfel încît să pară la fel d sigur ca prietenul lui.

igur a! ei, care îl făcea să tremure? Privea în ochii lui Sandy, cînd unul din fraţii Grimaldi spuse: - De acord, Stoner. Mai ales lămîile din vasul cu dungi roşii. Te-ar deranja dacă am invita-o pe Sandy la cină? - Cină? repetă Alex. încă nu găsise un bucătar şi, de vreme ce tot ceea ce putea pregăti el erau doar nişte sandvişuri cu cod şi supă din cutie, lucrurile nu arătau din nou prea bine. - Cred că Alex nu a âvut ocazia să vă spună, spuse Sandy în timp ce se îndrepta spre Alex luîndu-l de braţ. Voi veni la cină. De fapt, o voi pregăti chiar eu.

Sandy, nu am mai gustat grătar de pu! marinat de cînd am părăsit America. Şi peştele ăla prăjit a fost atît de gustos. Ultima oară cînd am rnîncat aşa ceva, s-a întîmplat cu mulţi ani în urmă. Eram o fetiţă, în Arkansas. Caroline G rim aldi mai puse încă două farfurii pe dulăpiorul lui Alex.

- Eşti sigură că nu ai nevoie de ajutor? întrebă Beth Grimaldi. - în nfci un caz, insistă Sandy, Alex v-a invitat aici ca să vă relaxaţi. Dîndu-i femeii o tavă cu uzo, pahare, apă şl gheaţă, el spuse: - Dacă vrei să tei astea pe terasă, terminăm aici şi venim şi noi peste cîteva minute. După ce Beth şi Caroline ieşiră, Alex se întoarse spre Sandy, clătinînd din cap. Ar fi vrut să o cuprindă în braţe, cu toate că avea degetele murdare, dar posibilitatea asta fusese înlăturată de discuţia pe care o avuseseră în ziua aceea. Se apropie doar de ea, în timp ce vărsă mai mult săpun lichid în chiuvetă. - M-ai salvat în seara asta. Privirea ei îl alarmă la început, - Ştiu. Făcu cu ochiuî în acelaşi fel scandatcs h care obişnuia Bertram. Abia atunci îş. d ... seama cit de mult îi lipsea !ui simţul umorulur. Ei se mişcă uşor agitat în jurul dulăpiorui^i Intrevăzuse o sclipire de intimitate în ochii c zza el era cel care căuta deznădăjduit. Luă cuiiM ce plastic şi începu să arunce resturile de n n c ? ' ia gunoi.

- Vorbesc serios, Sandy, nu ştiu ce m-aş fi tăcut dacă tu nu mi-ai fi sărit în ajutor. Ea ridică din umeri. - l-ai fi. putut lua la un restaurant în oraş. Mîncarea e bună şi atmosfera e încîntătoare. - Nu ar fi fost acelaşi lucru. Pur şi simplu, i-ai fascinat în timpul mesei. : - Fascinat? Alex, n-aş spune că i-am fascinat. T u m-ai fascinat p e mine. - Oricum, par să fie încîntaţi de cînd te-au întîinit. Să aplecă spre ea şi îşi coborî vocea. Lucrez la afacerea asta de mai bine de un an şi faptu! de a-i aduce aici, fără nici un plan în prealabil, a fost un adevărat risc. Ea întrerupse felul în care se priveau unu! pe celălalt, punînd un alt rînd de vase în chiuvetă. - Alex, Alex, Alex! Totul e un risc. Ridică din umeri în mod dramatic. Să le serveşti peşte : prăjit unor oameni aproape necunoscuţi, a fost : un risc, adăugă, încercînd să înveselească puţin ; atmosfera. Alex rîse încet. - N-ai de gînd să mă laşi să-ţi mulţumesc. - Nu astă-seară, spuse ea, umezindu-i vîrful bărbiei cu săpun, ne simţim prea bine pentru o

astfel de atitudine sobră, adăugă ea în glumă. El îşi împreună amîndouă mîiniie peste ale ei şi simţi de parcă un curent ar fi trecut printre ele. - Nu e numai gratitudine. - Hei, voi doi. Joe Grimaldi îşi băgă capul prin uşa de la bucătărie. - Ieşiţi afară? Ne-a venit o idee pe care am vrea să v-o propunem. - Du-te, Alex, am să termin eu aici, propuse andy. - Vă vrem pe amîndoi, insistă Joe. Cîteva minute mai tîrziu, Alex şi Sandy îi compâniară pe cei patru pe terasa care dădea pre Marea Egee. Lumînările de la cină încă mai ardeau, aruncînd o lumină festivă în jurul fiecăruia. Joe Grimaldi îi turnă fiecăruia uzo şi apă. - Vrem să ştim dacă pe voi doi vă interesează ideea noastră. Alex o privi pe Sandy, apoi ridică din prîncene. - Vă ascultăm. - Sîntem gata să facem un contract pentru cergile tale, spuse Joe. Dar ceea ce vrem să vă spunem acum este altceva. Caroline şi Beth îşi

< J Z i>

amintesc că au văzut cîteva covoare ţesute manual în biroul tău din Atena. Alex îşi puse paharul pe masă. - Da, cele de. iînă. Sînt de vînzare. Dar din cauza costului şi a cererii limitate, sînt un produs pe care nu prea l-am mai fabricat. Joe Grimaldi îl privi pe fratele său, Rico, şi acesta făcu un pas înainte. - Soţiile noastre, ca şi noi de altfel, sîntem deosebit de atraşi de pînzele lui Sandy. Cu puţină asistenţă, folosind computerul, picturile ar putea fi ţesute în covoare. Rico se întoarse spre Sandy: Le-am putea prezenta în cataloagele noastre, împreună cu o ediţie limitată a pînzelor tale. - Lămîile din vas ar fi prima noastră alegere, continuă Caroline. Liniile alea roşii, curajoase,, care s-ar putea curba într-un colţ al covorului, ar fi fabuloase. Închizînd ochii şi clătinînd din cap, femeia se lăsă pierdută în imaginaţia ei. Încercînd să îşi controleze em oţiile în legătură cu propunerea, Beth'interveni. - Nu vrem să vă grăbim, dar Rico a spus că, în mod sigur, catalogul din vara viitoare va prezenta covoarele Stoner. Cred că ar fi o idee

. spuse Joe Grimaldi. Toată discuţia încetă.Asta e bine pentru toţi. Alex privise la reacţia lui Sandy faţă de această idee. se gîndi Alex. păru că tot infernul se prăbuşeşte peste ei. O asemenea discuţie dezordonată nu ar fi putut avea loc în societatea distinsă şi ordonată din Atlanta. detalii pe care trebuie să le discutăm. Alex era sigur că nu aşa se purtau discuţiile în familia ei.Mai sînt. -------------------. în timp ce urmărea atentă discuţia dintre Grimaldi.Cred că Sandy are nevoie de timp. Păru complet absentă pentru cîteva momente iar ochii ei căpătară o privire neutră. pentru a se gîndi la propunerea voastră.— . căutînd o ţigară în pachetele din buzunar. Nu. adăugă Rico. . interveni ei. stinsă. . Cei patru membri ai familiei discutau aprins despre cînd ar fi mai bine să apară covoarele în catalog şi cînd ar fi mai bine să apară în magazine.p e o ~ ) ------------------------— .minunată să avem posibilitatea de a oferi şi covoare de artă. . bineînţeles.Nici o problemă. Iar cînd veni vorba de preţuri. Caroline surîse. cînd cei patru o priviră pe Sandy. îşi mişcă încet buza.

el o văzu doar pe Sandy. încîntată de posibilităţile lor.. Uită de capacităţile fabricii. Zîmbetul ei dulce. într-o rază de lumină. apoi îşi puse lui însuşi o întrebare.Risc? O chii lui Sandy se luminară.mutîndu-şi privirea de la Sandy la Alex. devenind astfel m sigură pe ea. de dislocarea personalului şi de preţui lînii. . Toate lucrurile de care fusese sigur începuseră să se sfarme în bucăţi. îi plăceau schimbările.. Sînt gata să-mi asum orice risc. Uiîă şi de Grimalfii.^ gata să se spargă la cea mai mică vibraţie. al inimii şi al sufletului. îl descumpăniră. privirea ei fixă.Cît despre risc. . Tu ce spui? Provocarea ei directă plutea în aerul dintre ei. Greşise cînd se gîndise că ea era numai o bucată fragilă de cristal. El se mulţumi să dea o dată din cap la întrebarea ei. curajos şi sigur.. apoi înapoi la Sandy. întorcîndu-se spre Alex. Alex uită de costurile de producţie.. începu Beth. Putea ea să accepte o schimbare în privinţa lui? < 7 S r> . cu Marea Egee lovind ţărmul undeva dedesubt. el străduindu-se apoi să le rearanjeze într-o ordine nouă înăuntrul creierului.

r . Rico? . Alex întinse mîna după una din ţigările lui Joe. mîine dimineaţă.Dacă Sandy e drăguţă. iar Joe cu Ca­ roline s-au gînditcă.Dacă Sandy e drăguţă? repetă Joe. dacă voi sînteţi de acord cu treaba asta. Joe îl bătu puternic pe spate.Beth simte lipsa copiilor. închizîndu-i vederea spre grupul feminin.. ei s-ar putea reîntoarce acasă. antrenînd-o într-o discuţie vie.Chiar aşa. după care tu şi Sandy să luaţi avionul împreună cu noi spre Atena? RicO ridică paharul. ea e una din persoanele cele mai drăguţe pe cafe le-am întîlnit vreodată.în timp ce femeile o înconjurară pe Sandy. . am putea sărbători asta mîineseară. Alex. .. fraţii se apropiară de Alex. . . Avocatul tău ar putea aranja un contract pre­ liminar şi. Nu-i aşa.Ce-ai spune dacă am face un tur al insulei. după ce semnăm.

Obţinuse cee ce dorise. Ar fi trebuit să fie mai vesel. fu de acord Alex. nu era nici o surpriză pentru el.Sandy e amuzantă. nu-i aşa? . Şi. Şi felul în care unul din cerceii ei. Şi-ar putea lua fotografiil astea cu ea în Atlanta şi ar putea picta după ele <j«E> . amuzantă. observa felul în care bluza de catife neagră a lui Sandy se mula pe sînii ei. cînd se apleca rîzînd.Foarte. domnule. în mijlocul atmosferei festive. Alex îşi aştepta rîndul în lumina caldă a restaurantului Plaka. El îşi masa tîmpla. ea chiar ave gustul şi culoarea mierii. Acestea erau trecute din mînă în mînă şi s bucurau de aprecierile familiei Grimaldi. îi m îngîiau umărul.în seara următoare. afacerea cu covoarele era în lucru. încercînd să nu o privească.Da. Joe îl observă. de fapt. în plus. . . el era adîncit în gînduri. Deci faptul că şi pielea ei avea aceeaşi culoare în lumina lumînării. Lumînările pîlpîitoare îi luminau fafa şi umerii în culoarea caldă a mierii. în timp ce îşi aminti că. în timp ce aştepta. Contractul iniţial pentru covoare fusese semnat şi. pentru a arunca o privire prin fotografiile lui Sandy. în formă de discuri roşii.

Asta-i muzica din Zorba Grecul. norocoşi să o găsească. . reflectorul fu îndreptat spre ringul de dans./'. orchestra se plimba m ese. încetînd să mai bată ritmul cu degetele pe masă. Joe âruncă o privire peste fotografii.. şi.. spuse Joe. . sau oriunde. de a accepta cel puţin pă rţi dintr-o lume altfel decît a ei. Alex revăzu în minte anumite momente. scumpo.Chiar aici..(jsT)--------------- . Nu sînt grozave? Nu putem spune că nu am fost norocoşi să o găsim? Lumina caldă dispăru brusc. în timp ce ritmul unui cîntec cunoscut începu. De ce îi păsa de ele? Frînturi de conversaţie îi trecură prin minte „.acolo.. Unde o fi Anthony Quinn acum? întrebă Caroline. Vrei să spre A tlanta. i se reaminti că l-ar fi putut părăsi p e s te cîteva ore. Cîîiva chelneri se m iş c au în ritm ul --------------. ca să zboare înapoi.. printre muzicii în timp ce serveau. G ră b in d ritmul. o secundă mai tîrziu. de tranziţii u şoare. înapoi în Atlanta. Alex trecu printr-un moment de frică paralizantă. Prin uşoara agitaţie care urmă. Tocmai cînd începuse să o vadă pe Sandy ca pe femeia capabilă de s c h im b ă ri. aruncînd o privire directă spre soţul ei.

Lu .Oh.dansezi cu el? în timp ce ei li se alăturară celorlalţi pe ringul de dans. Rico. aşa cum obişnuia. spuse Beth.Nu dansez.negre se ondula atrăgător la cîţiva ccr deasupra genunchilor.Ei bine. Fără să-1 privească. ripostă Rico. spuse Sandy. zîmbindu-i întrebător. îi ajutase în noaptea i’.. nici eu. voia să ■ G şD - . Şi acum. . făcîndu-l să-i bată inima şi um 3 'u-i sîngele de dorinţă. ultima zi şi jumătate. în trei ore. . înainte de a dansa asta. . Ceea ce nu fâ c. Beth. ea se îndreptă spre ringul de" dans. întorcîndu-se spre Sandy. . Nu ştiu ce crezi tu. vom fi în avion şi e ultima me? ocazie de a discuta cu Alex. Rochia în d u r-. fusese la fel de caldă r i c „ z&ă ca întotdeauna. j părerea în timpul discuţiei de afaceri pe c a . dar nu am de gînd să părăsesc Atena. alb. împreunîndu-şi degetele peste masă şi pocnind din pantofii ei de culoarea catifelei negre. era să îl privească.c rîsese de glumele lui în timpul plimbării pe „ făcuseră în dimineaţa aceea şi chiar îi ccr.-i adînc. Asta e o scuză aiurea şi o ştii prea bine. Beth Grimaldi se întoarse spre soţul ei. . avuseseră după-amiază.

în timp ce încerca să urmărească jocul dificil al picioarelor. . . Şi.danseze înainte de a părăsi Atena. în timp ce îşi desfăcu cei doi nasturi de la cămaşă. şi aşezînd-o pe scaunul de lîngă el. o privea pe Sandy şi braţele ei fine. .Dar abia învăţ paşii. în timp ce nevoia de a se hotărî îl cuprinse din toate părţile. în scaun. Ea îşi ridică fruntea în timp ce el întinse braţul şi pocni din deget. Se desfăcu la cravată. în tot timpul acesta. Alex simţi panica. fulgerat de simplitate acestui gînd. spuse el. trecînd peste senzaţia de teamă care îl bîntuia de săptămîni. Rico se întoarse să îl privească. apoi îşi întoarse mînecile cămăşii deasupra coatelor.Un nor întunecat de păr plutea în jurul feţei ei. îşi scoase haina. ridicîndu-se brusc de pe scaun. chemînd-o spre el. Se urcă pe ringul de dans şi s îndreptă spre ea. Deveni conştient dintr-odată. Dacă nu va face nimic. o auzi el spunînd..Vrei o ţigară? îl întrebă Rico. întinse peste umerii celor aflaţi de o parte şi de alte. lăsîndu-se pe spate.Cred că tocmai m-am lăsat de fumat. Mulţumesc oricum. ea v dispărea pentru totdeauna. . trăgînd-o în jos dinspre guler.

Sandy era în braţele lui. îl dansase de nenumărate ori în cluburile de noapte din oraş. El o conduse spre centrul ringului de dans. zîmbetul ei deschis se îndulci. trecînd peste el ca adierea caldă a brzei de vară. într-un fel care ar fi sfărîmat cea mai tare dintre inimi. în timp ce legătura dintre ei se adîncea.Am să te învăţ. El voia zîmbetul acela care : îl răscolea în stomac. Cînd dansul se termină. Ea îşi ridică braţele. el înţelegea eleganţa seducătoare a dansului. pentru ca apoi să îl prindă în întregime. O îndruma în mişcările ei nesigure. . Ea îl privi în ochi şi. Scopul dansului era acela de a sărbători forţa vieţii lăuntrici. de data aceasta. în deliciul şi aplauzele însufleţite ale celor din jur. rochia ei bătea moale peste şoldurile Iul. Învîrtindu-se pe degetele lui. ca o undă delicată. pentru prima dată. sala ra în picioare şi teoria lui despre supravieţuire . făcînd în aşa fel încît încrederea ei să crească. cu fiecare nou pas. Dar. El cunoştea paşii.îi zîmbi cald. Muzica spori în intensitate şi mulţimea batea din palme din ce în ce mai repede. apoi îşi puse muniie într-ale lui. dar ştia că ea putea s-o facă încă şi mai bine.

> cămăşii lui erau încă răsucite p?nâ d.*1 . f dj din Zephiros? Auzi rîsul lui profund. Erau singuri şi.Apartamentul ăsta aparţine aceLi^r > ' 3 Stoner care scuipa sîmburi de cireşe p.' Upt nu o maj atinsese de cîteva zile. Felul lor jucăuş de a fi continuă aşa cum începuse imediat după dansul lor Fc. cu un uşor clic. glumi ea privind peste umăr. .Da. f . . s întoarse un sfert de cerc. . el nu o m ai ţinuse în braţe. .^--e dansaseră. în timp ce uşs se închise în spatele ei. c îşi aruncă haina pe unul din scaunele seule cin faţa uşii. K Sandy îşi lăsă capul pe spate.‘ dezgolite.. la vederea br&V-... c .Nu prea eşti unidimensional. aceluiaşi. ea oftă încet şi sdîno. domnule Stoner. ’ .ă să înceteze să se privească unul pe ce!ăi&!. Cu excepţia momentului .n cristal. pe călcîie.se sfărîmase în bucăţi în jurul inimii lui. C a n u e ^'u i de deasupra ei strălucea ca văzut p ■r <.

la dreapta celor două lumini albastre. blond. privind luminile Atenei sclipind pe dealurile şi valea de sub ei. Cîteva secunde se scurseră în tăcere. în aerul răcoros al dimineţii.Deloc. O cuprinse deziluzia pentru moment. Un m inut mai tîrziu. de-a lungul braţelor. . în timp ce el trecea pe coridorul din marmură roz. .Doar pe terasa mea. apoi o cuprinse cu braţul pe după umeri şi o trase spre el. în ce direcţie trebuie să privesc? . o făceau să dorească să îşi < H > .Am senzaţia că aşteptăm să se ridice cortina şi nu să răsară soarele. El se apropie şi mai mult şi îşi lipi faţa de a i.coatelor. . răsuflarea şi căldura lui. iar părul creţ. Obrazul lui. îi înmuia linia muşchilor.Trebuie să ieşim din nou? El rîse.Bine. se sprijineau de balustradă. . .Eşti obosită? . Ea simţi cum tensiunea creştea în toate punctele sensibile.Acolo. Deschise braţele în semn de invitaţie. Mai e încă timp să vezi răsăritul soarelui peste Acropolis.

. Ea îşi ridică ochii. El ezită înainte de a continua.Ieri ţi-am explicat de ce'credeam că nu trebuie să facem dragoste. Ea privi în jos. lăsînd-o să îl privească pentru o secundă.Sandy! Nu-mi mai repeta numele.Da? Dar nu îmi sfărîma inima. adăugă în gînd.Cît mai durează? întrebă ea. . Toate senzaţiile minunate pe care le trăise se adunară în stomac şî o privi cu dorinţă. . dar în loc să îi întîinească pe ai lui.Privindu-te. încercînd să nu pară ameţită de apropierea lui. ieri şi azi toată ziua. mi-am dat seama că nu am nici un drept să decid ce riscuri . . El se retrase. şi nu îmi spune că seara asta nu a însemnat nimic pentru tine.Destul ca să putem vorbi.Despre câ? ^ . apoi se sprijini cu cotul de balustradă. . trecîndu-şi unghia degetului mare peste linia catifelată care unea bluza de catifea cu rochia ei. îi fixă pe perdelele de nuanţă portocalie ale orizontului. .mîngîie obrazul de pielea lui. Nu voia să audă tonul ăsta serios al lui. pentru binele meu.

pecetluind cuvintele cu tingerea şi zîmbetul ei.Sînt pregătită. O cuprinse de umeri.. apoi se apropie e ea într-un gest natural. El îşi trecu degetele prin păr. de fiecare dată cînd te privesc. ca şi cînd ar fi vrut să şi-o imprime în memorie cu fiecare mîngîiere. El o trase înapoi pentru a mai spune ceva.Sînt tot atît de pregătită pe cît eşti tu.trebuie să iei tu sau nu. eu.Nu vreau să regreţi.Credeam că-mi pot controla sentimentele astea dar.Sandy. Sandy. Carnea ei părea să ardă peste tot pe unde o atingea el. Tensiunea din mîinile lui îi transmise emoţia ca un fel de curent prin centrul fiinţei ei.G £ D ----------------------- . ... Alex. Fiecare terminaţie nervoasă a ei vibra de dorinţa pentru el. . .. strîngînd-o încet. Ea îşi puse degetele peste buzele lui. Faci o treabă excelentă fără să ai nevoie de vreun sfat din partea mea. Ş -------------------. sărutîndu-1 de cîteva ori pe bărbie.. te doresc şi mai mult. . El îşi trecu degetele peste braţele ei şi peste spate. . şopti a... dar se predă cu un geamăt cînd ea îşi puse uzele ei pe ale lui. dacă nu eşti pregătită pentru asta.

Un rîu de senzaţii îi invadă corpul. îi deschise fermoarul pînă la baza spatelui. în timp ce ea îşi trase fermoarul rochiei. Cu încă un sărut înfometat. a p e i ii trase rochia. pentru a avea o poziţie mai bună. Oprindu-se şi reîncepînd de cîteva ori. Instinctiv. Fu ceva delicios de stîngaci în felul în care descheiară cămaşa lui şi o trase ră de pe um eri. ei îi prinse spatele coapselor şi o trase mai aproape. ea păşi într-o parte împreună cu el. Cînd presiunea păru să o îngenuncheze. Ei îşi aruncă pantofii şi îşi trase ciorapii. el îşi sprijin i fruntea de a ei şi îşi duse m în a prin spatele ei. c ăzură unul peste altul printre iz b u c n iri de rîs. . lăsîndu-se pradă sărutărilor. apoi se răsu ci în braţele iui. în timp ce îşi trecea limba peste buzele ei şi înăuntrul gurii ei. O purtă în dormitor şi o lăsă să îşi alunece picioarele peste şoldurile şi coapsele lui. dezgolindu-i sînii şi începu să o . Gravitaţia dispăru brusc. Desculţ şi fă ră căm a şă. Gura ei era umedă şi gata pentru a fi explorată şi el ştia că şi restul trupului ei era la fel. ea se simţi plutind şi îl prinse de umeri. cînd el o ridică înspre el şi ea îşi înnodă picioarele în jurul şoldurilor lui.Lasă-mă pe mine să fac asta. pe care apoi le făcea mai profunde.El se aplecă.

<j K > . Mişcările iui grijulii păreau concepute anume pentru a o înnebuni. în timp ce îi prinse umerii. îi lumina. de cînd mă ştiu. Eşti ca un cadou pe care aşteptam să-l despachetez de atîta vreme. apoi pe celălalt. Purta ciorapi bej pînă la coapse. murmură el savurînd curbele ei perfecte din apropierea suprafeţelor lui tari. ca o mulţime de focuri de paie. dar el fu cel care i-o trase în jos peste picioare şi o fixă în timp ce ea o aruncă cu piciorul într-o parte.. apoi iimba. în^et. Nimic din tot ceea ce experimentase pînă acum nu fusese atît de bogat în intensitate şi atît de puternic erotic. prin interiorul unei coapse. în jufU gleznelor ei. Trecîndu-şi degetele prin părul lui. după care îşi croi un drum de foc. Rochia ateriză încet pe podea. ameninfînd să îi înghită pe amîndoi. sărutîndu-i întîi un sîn. Dorinţa. ea se înfioră cînd el îşi presă buzele de ale ei.coboare odată cu e! însuşi. El îşi trecu buzele. în timp ce îi trăgea încet ciorapul de pe celălalt picior. el trase în jos unul dintre ei. Senzaţii delicioăse o străbătură.. Ea se eliberă numai atît cît avu nevoie să îşi bage degetele mari pe sub lenjeria albă de dantelă. ea simţi o plăcere nemăsurată cînd el îşi trecu buzele peste pielea ei. Ţinîndu-se de el. sărutînd-o încet pe buric.

El se opri. Simţind discurile din sticlă roşie alunecînd peste mîinile lui. O simţi fierbinte în jurul lui. dar în momentul în care degetele lui simţiră lichidul încălzit dintre coapsele ei. Prinzîndu-i faţa în mîini.se de şoldurile Iui. Ea gemu de dorinţă. . apoi. . el îi linse buzele în timp ce o cobora pe pat. Cînd îşi recăpăta controlul. el şopti din nou: . înainte de a vedea o scînteie de umor în octiii lui întunecaţi de pasiune. începu să o . El îşi ţinu respiraţia.Lasă-i. el îşi ţinu respiraţia cînd presiunea ameninţa să-l dea gata. apoi izbindu.Lasă-i unde sînt. să o atingă pentru următorii o sută de ani. Ea vru să-şi scoată cerceii. cînd degetele lui îi mîngîiară sexul. el dori să-şi unească carnea cu a ei.Aşteaptă. el se ridică şi o lăsă pe ea să îl conducă în adîncimea satinată. . să o sărute. Înaintînd încet în eâ. îşi trase fermoarul pantalonilor şi îşi dezbrăcă restul îmbrăcămintei. El îi supse sînii. pînă cînd fiecare sfîrc deveni tare şi ea oftă în extaz.De ce? întrebă ea. pînă cînd ea îi zîmbi în felul acela care îl făcea să i se strîngă stomacul. Voia să o strîngă.

apoi o însoţi într-o explozie de plăcere. . încă sărutînd-o şi încă strigînd-o. nu l-am pierdut.Nu. dar ea nu făcuse altceva toată săptămîna decît să se gîndească la asta.Mmm. .Sandy! Ea îşi îm preun ă degetele cu ale lui. Nu era timp de gîndit. el o strînse. Sărutările erau fierbinţi. Eâ se vîrî şi mai mult în braţele lui.Am pierdut răsăritul soarelui. Cînd ea îi strigă numete. topindu-se împreună. şi deveneau mai profunde cu fiecare" mişcare a şoldurilor lui. simţindu-se pe deplin satisfăcută în braţele lui. . da? .sărute din nou. sporindu-i foamea. Senzaţiile de sfîrşit de act continuau să crească în ea. el o ţinu în braţe. După aceea. şopti ea.. adîhcindu-i dorinţa. . conducînd-o din ce în ce mai aproape de totala unire cu Alex. încete.

Trebuiau să fie la aeroport într-o oră.Opt De pe măsuţa de toaletă. detaliind încet musculatura picioarelor şi a spatelui său. Sandy urmărea liniile corpului lui Alex. să-i primească pe cei doi negustori de iînă din Noua Zeelandă. . pe care se coco­ ţase. ştia că va trebui să îl trezească în curînd. Aruncînd o privire spre ceasul de pe nop­ tieră.

Cînd trebuiau să facă dragoste.Dă-i înainte! Şi aşa şi făcuse. Alex fusese total de acord să primească mai mulţi oameni de afaceri şi prieteni la casa lui din Zephiros. Fiecare m om ent cu Alex era desăvîrşit. şi răsucindu-l apoi peste pat. în toate privinţele. o cină la miezul nopţii şi o petrecere destul de mare. tot ceea ce îşi dorise vreodată. fără nici un fel de restricţii. Pînă în prezent. atunci cînd o făcea să se simtă mai vie şi mai femeie decîî se simţise v re o d a tă . El se întoarse în somn. Pentru prima dată în viaţa ei. cineva îi dăduse frîu liber şi. printre toate. îi spusese: . ea aranjase două picnicuri pe plajă. el deschisese şi o parte din ea. ea era atît de surprinsă de spontaneitatea tui. Şi toate acele minunate zile şi nopţi petrecute singură cu el. Asculta părerile ei. astea. Ceea ce se vedea din el pe sub cearceaful . mişcîndu-şi piciorul pe sub cearceaf. Deschizîndu-şi casa şi viaţa. pe cît era de a ei. era tot ceea ce îşi dorea. Descoperise o senzualitate voluptuoasă. îi cerea sfatul şi o ţinea concentrată în prezent.Imediat după ce se întorseseră de la Atena. pe care nu ştiuse că o are.

Bună dimineaţa. Gura aceea păgînă.răvăşit părea a fi o statuie căzută. Unu! din ochii lui se deschise. amintindu-şi de clipele acelea. îşi aminti de ultimele săptămîni şi înţelese cît de fericit ar fi fost e! dacă ar fi rămas mai mult împreună. nu va termina niciodată schiţa pentru că şi-ar fi făcut din nou loc lîngă el. în •orele tîrzii ale nopţii. Zîmbindu-şi sieşi. despărţite. C o borî cre io n u l. continuînd să îi privească gura. El îşi întoarse capul şi ea putu vedea că faţa lut era în că a do rm ită. . Observa tabloul: un braţ fără cusur şi două picioare puternice. Dacă genul ăsta de gînduri avea să continue. . înfăşurîndu-se în jurul lui şi acoperindu-l cu zeci de sărutări. care îi înfiorase corpul atît de intens. capul lui auriu parţial ascuns sub pernă şi un braţ răsucit peste marginea patului.Bună dimineaţa. înfierbîntîndu-l încă o dată. deşi picioarele şi mîinile păreau ieşite din sculpturile iui Michelangelo. Dar. Simţi un fior de plăcere. . îşi reaminti cît de plin de viaţă fusese Alex Stoner la ora unu din dimineaţa aceea. Lovindu-se cu creionul peste buze şi bărbie. el nu era o statuie lipsită de viaţă.ecu apoi încet peste gură. şi-l tr. frumoaso. masculine.

E suficient timp.Păi sînt cam singur aici.Eşti într-adevăr? Fără să îl privească. E mai rapid. . într-adevăr.Mai rapid? Ea aruncă creionul în cutie şi blocul de desen pe podea. întrebă: . nu ştii că lucrările cele mai bune le fac foarte. ca să îi primeşti pe negus­ torii ăia de lînă. încet? El deschise amîndoi ochii. .Da.Nu prea de mult. Cu prefăcută dezamăgire..Alex. dar ei nu-i scăpă zîmbetul lui plin de dorinţă. uiîîndu-se la ea cu un ochi. îşi propti bărbia cu o mînă şi îşi trase deoparte şuviţele de păr . Strînse perna sub ureche şi îşi frecă obrazul de ea..Eşti cam morocănos? . mormăi el. încă nu ai terminat? . îşi întoarse capul spre pernă. . . ea îşi trecu degetele peste cutia de creioane.De cît timp eşti acolo? . înainte de a coborî de pe măsuţă. Şi nu înţeleg de ce nu iei aparatul din sertarul de sus să îmi faci o fotografie. dînd să se înţeleagă că alegerea creionului potrivit era mai importantă decît starea lui de singurătate. Ştii că trebuie să fii ia aeroport într-o oră..

. r. u n d e am trei ochi. întinzînd capul pentru a ve d e a b lo c u l de d es e n de pe covorul de lîngă pat. ca să. Noaptea trecută m-ai întrebat.'jj.------------------.Poate ar tre b u i să p riv e s c m ai îndeaproape d e s e n u l ă sta . E vorba de y z J ' :e i.5? drept.. . Ei îi împ'nse mîinile şi i le ţinu pe lîngă corp. .care îi cădeau peste frunte..C 200 n---------------------------- ..Am crezut că îţi place gura mea.nai de aproape. Compacte şi.. Sper că nu faci unul din desenele alea ale lui P ica sso. — ------... . Ea îşi puse mîinile peste gura lui. părul albastru şi un e n o rm . Poate vrei sa r. eşti incorigibil. .. ucazuri cu una din părţile mele? Şi e j câ'O c 'd ^ a -i că le cunoşti deja pe toate! Se ao .iă si y ^z.. Ochii i se iluminară.c i r'e-vu a trage cearceaful. . . s p u s e el.. Ea se descotorosi într-o secundă de bucata ea pînză'care îi acoperea corpul.Nu te interesează cum arată desenul pe care ţi-l fac? Am avut probleme cu partea asta a ta. e Sînt nişte urechi mici. uf mărind-o venind spre pat.A: c.Doamne. .Nu ţi-a luat atît de mult azi-noapte. ai cea mai nesuferită gură.

şi z'J <\' c j l. c? c r r ' c c c ' j l de p e ş o '.C are c h e s tii? întrebă ea ap îe c în d u -s e p este b lo c . .Hm m .Oe ai s ă le spus? . 5c ^ ea î îip o r -r ă b u r. d e .c în d u -s e .. e! o s ă ru tă u ş o r pe c ît B o c u l căzu d in n ou pe c o v o r... cînd ei îşi tre c n n p r or p e s te e a .A lex! ’ '' ■ A p le c în d u . în o ric e caz. .Ai fa c u t d in m ir e u r * c pas c r a i . c e sîn t ch e stiile a s te a care îm i c re s c în fru nte? .a o z c e =’ V o h iz în d u . şi.c.s e p e s te m a rg in e a patului.V o m în tîrzia la s e . începu să îi d e s c h e ie n a s tu rii c ă r â ş i u şo a re . a ră tîn d sp re c îrlio n ţii d e păr.i' m să le s p u n i ^ r c . s p u s e ei.p „m a i c j~ a r r i t3 . C în d ea se a p le c ă mai a pro ap e.d j' ’e iu 1 ( c .rz-a o c c ..' TTim? . el a p u c ă b lo c u ! d e d e s e n .e u cj -D tife la te .a \ r ^ J n c p \ ' j \ -A w 1 . • C o a rn e le a s te a .

de ziua ta. .Cred că am mai avut discuţia asta şi înainte.Ai dreptate.' . ea îşi privi hainele. .Complet goală în natură? întrebă el mergînd spre locul unde stătea ea la şevalet. spuse el. nu am costumul de baie pe mine. aplecîndu-se şi plasînd un sărut pe obrazul ei.Presupun că ai pe tine costumul de naşte­ re. Purta pantaloni scurţi şi un maieu. spuse ea privind într-o parte. nu prea mă văd. ştiind că o viaţă întreagă de „educaţie" nu putea fi dată deoparte aşa uşor. e ziua ta. Ea încercă fără succes să îşi oprească rîsul. ridicîndu-şi pălăria cu pensula şi înălţîndu-şi capul. spuse ea. ca să îţi faci poftă de mîncare pentru cină.Pe cît de mult ador iipsa ta de inhibiţie.. Dacă vreodată în viaţă fusese tentată să uite de sine.Hei.Ea privi spre el în momentul în care Alex ieşi de sub apă şi îi făcu semn cu mîna să-l urmeze. E o veche tradiţie grecească. chiar dacă te repeţi. în afară de asta.Ridicînd pensula de pe -pînză. eu. -( 2 0 2y . .Sînt chiar la mijlocul pînzei ăsteia pe care o fac pentru tine şi. .Poate că merită să mă repet. Inspiră tare şi închise ochii. . . domnişoară! E timpul să te mişti puţin. acum era.. .

Lăsîndu-se în jos ca să se aşeze pe enormul prosop de lîngă ea.Ba da. apoi îşi rezemă bărbia în pumni.Şi acum nu fac la fel? . el îşi trecu degetele peste vîrful picioarelor ei. nu ştiai undesă mai priveşti. el îşi şterse apa de pe faţă. avusese şi mica plăcere de a o privi testîndu-şi posibilităţile ca artist şi ca femeie . am impresia că te obosesc. . Zîmbi cînd ea reapăru.Să mă 'oboseşti? De ce spui asta? Întinzîndu-se peste cei cîţiva centimetri care îi despărţeau. . doamnă. doar la gîndul că fac baie în pielea goală. el închise ochii şi zîmbi. Ea rîse uşor. Să conducă de aici biroul din Atena devenise o treabă extrem de uşoară. Aşezîndu-se în aşa fel încît să se poată bronza în apropierea lui Sandy. la fel. -'Prim a dată. Pentru prima dată -în viaţa lui. aşteptînd ca figura ei să apară din spatele acesteia.Oricum. înţelese ce însemna bucuria şi ştia că şi Sandy o simţea. El continua să se concentreze spre pînză. . în afara faptului că împărţeau această fericire. Zilele petrecute împreună cu ea treceau pe lîngă ei într-o paradă a nesfîrşitelor plăceri.

era prin preajmă. eînd ea nu. spuse Alex încercînd să imite accentul lor. ba uneori de patru ori pe săptămînă. că şi mie îmi lipseşte jocul de tenis.Jucai mult în Atlanta? . Era conştient că legile vieţii lui începuseră să se schimbe. Celor doi oameni exuberanţi părea că le place insula. Singurul element de îngrijorare era această agitaţie pe care o simţea. .„Locul ăsta are nevoie de un teren de tenis. Alex şi-i imagină pe cei doi din Noua Zeelandă pe scutere închiriate.Da. cu fiecare zi care trecea. Ce-i cu sprîncenele astea ridicate? Credeam că am reuşit să le imit bine accentul. El observă privirea ei şi simţi cum îngrijo­ rarea îi creşte în piept. alergînd în jurul insulei. în timp ce o privea pe Sandy. . Sandy ridică din umeri. Obişnuiam să joc de trei.de afaceri şi reuşise să aibă succes în ambele. . de cînd simţea prezenţa lui Sandy. . săptămîna trecută. la club. nu crezi? întrebă ea. cu excepţia unui singur lucru: . . amice".Cred că Harry şi George au făcut o excursie plăcută pînă aici.Trebuie să recunosc.

o a l ă s t a b!estw'*i r îi f f . dar r u 'i s " <! . v.D a? .<U uâ "*■ 1 ’■ * s »n„ • ' " C f O 1 s .îşi muşcă uşor buza..a‘â 1 1 2 1 io 'i.f a : t« ■ -j o . ^ c c e da 'a n j cu~. ea nu s-ar fs puU t c b . în î'mp ce părea să g în d e a s c ă la alte lucru ri.- ~ < _ - i ’ > * c ’ f . .c.a i .c i Ât anta r -a p u să s i Îriîr-o irînă.’ '■ *> i Gtisssc 1 ' o1 cV ca' „ r -'-u rp râ mcLl . r_ . .Sanay! . far'ct ta „ >ico. 3? 1 w* 'fl p c L 30 3 1' C ' 3 1 C '* i j . ..ja ib fădndu rna.>n < i unod j ‘-î s t ijl I j da viaţă Dar ea ru pu co a uj J cu acesta." ij? Tră-r i c.sa d 'p . î t e : t' e . lui \ seed a : probab . ?* -1 - rc s ' ea r u. Ce! n ai mare duuiu a. 'c ^ ‘ a de v a ^ e r ţ i nes Li J i a roî^ă r . ~ • > o âOî r j 3 3 Irillo&ă. c or cu n c » f LT.

O privi un timp.Mă gîndeam că ar putea fi vorba de aşa ceva.niciodată familia? Nu vorbeşti niciodată despre ei. sudic. ca a ta.Cînd eram la Delphi. Accentul ei dulce. apoi se rezemă de un zid de piatră.Alex. am spus ceva greşit? El dădu din cap. spuseseşi că ai avut o viaţă perfectă. Sandy.Nu vorbesc niciodată despre ei.Oh. Aveam numai cinci ani pe vremea aceea şi tot ceea ce mi-a spus mama a fost că ea nu ne mai voia şi că nu' aveam să o mai vedem vreodată. pentru că ai mei nu sînt o familie fericită. Mama ne-a părăsit. . din vina mea. pentru că. . El se ridică şi îşi trase şortul pe el. Am c it it ’ că întotdeauna copiii cred că ei sînt vinovaţi cînd un părinte dezertează. sînt ai tăi. pe mine şi pe tata. . . Am crescut. . oricum. Dar mi-ar plăcea să te ascult vorbind despre ei. Concentrarea se aşternu pe faţa ei. cumva. pentru un alt bărbat. îmi pare rău. Alex. chiar înainte de a picta. îi îmbună. . eu nu am avut una perfectă. Ei bine. crezînd că o făcuse.

eram viaţa lui. a trebuit să-i jure că nu mă va mai vedea niciodată. se pare că încă nu o crezi. .Oricum. îi luă mîna lui Sandy şi i-o sărută. Tata şi cu mine nu prea eram de tipul Norman Rockwell. mama m-a găsit şi mi-a spus că încercase tot timpul să afle unde eram. Ea se ridică şi înaintă spre el. Nu am stat prea mult nicăieri. pentru mine. Ne-am tot mutat.Nu ştiu dacă să o cred sau nu. . şi cînd el a aflat că ea se întîlnea cu cineva din familie. .El ridică din umeri. . a fost la Braxton University.Continuă.După cum vorbeşti. . de multă vreme.Cam la un an după moartea tatei. Sandy îşi trecu mîna prin părul lui. El o trase în braţele lui şi ea îi sărută fruntea. Cînd mama şi cu mine am reuşit să fim. Taică-meu a fost cel care era întotdeauna acolo. Rîse scurt şi tăios. Sărbătoream „Ziua Recunoştinţei“ cu mîncare de-a gata de la autoservire. spuse ea. Cea mai lungă perioadă în care am stat undeva. Mi-a spus că lucrurile nu mai mergeau bine cu noul ei bărbat. ne-am iuat lumea în cap. . din ziua în care mi-a spus-o. . vreau să aud tot.

în sfîrşit. L-ai c u n o s c u t ca prieten. n u p r e a p u t e a m s ă m ă a p r o p ii s u fle te ş te d e ea. d a r p o î v o r b i din propria m e a experie nţă.în to td e a u n a există d o u ă faţete ale ace le iaşi po ve şti. . eu l-am c u n o s c u t c a s o ţie şi familia mea l-a c u n o s c u t ca . . ca re te -a r p u te a a ju ta s ă vezi lucrurile în p e rsp e c tiv ă . N u p o t v o rb i în nu m e le tatălui tă u sa u ai m a m e i ta le . . d a r arn s ă îţi sp u n cîteva lucruri d e s p re el. . Alex. el expiră o g u ră d e aer. Ea s e d u s e după el şi îl apucă" de b ra ţ ^ oprindu-l. tu -ştii asta. p e n tru ra-î p u te a privi în faţă. d a r e u . p rin tre buzele strînse.P ro p ria ta e xp e rie n ţă ? . n u ? S e în d e p ă rtă d e s iîn c ă şi o !uă în s p re tre p te . ea p ăre a fe ric ită 's ă m ă v adă. A s ta nu se p o a te şte rg e c u o fe lic ita re .E g re u s ă uiţi tre c u tu l şi să mergi în ainte.Nu vre a u s ă îţi mai s p u lb e r alte iluzii d e s p re ' J a c k s o n . îm p re u n ă . S a n d y s e tra s e d in b ra ţe le lui.C e a i ş i s im p a tie .T re b u ie să o faci. El îşi s c u tu ră capul şi spuse: . . ştiu că o vei face. . Şi am în c re d e re în tin e . Menţinîndu-şî privirea spre apă.

credeam că înnebunesc în casa aia mare a lui şi în lumea aia îngustă pe care o crease. în felul lui. . Şi a reuşit. .Din mormînt? Nu înţeleg. Uneori. el m-a iubit. încît au încetat să mai vină pe la noi. . mai erau prietenii mei.Ce vrei sa . să mă recăsătoresc.Deşi ştia c oe nsemna pictura pentru mine. A hotărît ca.Oamenii pot face astfel de lucruri în numele' dragostei. Apoi.Continuă. Alex. dar îmi ce ec* m era inflexibil. pentru că eram tînără cînd ne-am cunoscut şi vulnerabilă la criticile lui. Oricum. decisese ca aş fi putut fi o soţie mai bună dacă m-aş fi lăsat de pictură şi mi-aş fi dedicat tot timpul iui. credea ca îmi rapea prea mult timp din cel dedicat pen ru a fi o adevarată doamnă Jackson Benedict. înclinat să facă din mi e e lui de soţie perfectă. a încercat i pînă şi din mormînt să îşi „conducă" soţia i văduvă.pe „soţul perfect al lui' Sandy". dintre care unii erau ’ de acord cu e l îi făcea să se simtă atît de stingheriţi de aerele lui de superioritate. . . Alex clătină din cap. după o respectabilă perioadă de doliu. Poate că era şi gelos.

şi mi-au vorbit despre ăsta. prezentat alegerea lui. Numai că nu m-a întrebat niciodată ce credeam sau ce voiam eu. toţi acei ani. Aproape cu vreo şase luni în urmă. Jackson a făcut ceea ce credea e! că era mai bine pentru mine. le-a spus asta părinţilor mei.Nu ştiu. Aşa cum tatăl tău v-a ţinut despărţiţi. . Sandy. Ea are acum un alt bărbat.-. aşa cum tatăl tău nu te-a întrebat niciodată pe tine. apoi.A decis să mi-l aleagă el însuşi pe norocosul bărbat şi. pe tine şi pe mama ta.----------- . Ea îi prinse -bărbia cu vîrful degetelor şi îl făcu să o privească.Da. . eu eram un copil. chiar nu ştiu. cu puţin înainte de a muri. Ea îşi scutură capul şi rîse. . A. în sfîrşit. . Semăna atît de mult c. Sandy.Jackson a ales pe cineva care să fie viitorul tău soţ? Ea arătă cu degetul spre el. --------------------:--------(j Fk Ţ ) ------------.Dar crescuseşi. ei mi-au.Era altceva. Alex îşi coborî capul pentru un moment. are copii..trecut atîta timp.u Jackson! Ceea ce a contat cu adevărat a fost că părinţii mei şi-au revenit. . apoi privi înspre mare. Şi nepoţi.

Nu m-ai supărat. Mă gîndeam numai cît de mult îmi lipsesc ai mei.Lasă-te Iubit. . V. < I ll > .. Aş vrea să mergem în casă şi să văd dacă reuşesc să le telefonez. .Poate. Şi dă-ţi voie să o iubeşti.Viaţa e prea scurtă.De ce să îi suni tocmai acum? . Uşor de zis. . Mai întîi telefonul.Ştii. Vrei să aduci tu şevaletul şi restul de lucruri cînd vii? Inima începu să îi bată puţin mai repede decît de obicei. Nu vreau să par nerecunoscător pentru mărturisirile tale. dă-ţi voie să o iubeşti. . Alex. începu să pună capacele la tuburile de culori. înainte de a apuca pînza între degete şi de a se grăbi cu ea în sus. să nu te superi.Sandy. cred că ţi-ar plăcea ai mei. El începu să simtă că lucrurile erau pe cale să se schimbe. Apoi anunţul. înainte de a ne întîlni cu Bertram şi Claire pentru cină. îi făcu cu ochiul. Las-o să te iubească.Ca să aflu dacă tata îşi menţine scorui la golf sub optzeci şi dacă mama a primit inelul pe care i l-am trimis. nu? . pe trepte. zîmbindu-i tandru. . Întorcîndu-se la pensulele ei. repetă ei.

uite. în timp ce se plimbau de-a lungul cheiului. .Ce-ai zice de o cafea. te le fo n pe părinţii tăi? -D a . p o t v e d e a vasul care intră în p o rt. D up ă ce co m a n d ă . s p u s e ea. Alex. respiră a d în c şi privi spre s o ln iţe le cu sare şi piper. Imediat după plecarea de ia Bertram. S tarea a s ta contemplativă o intriga.de care-i fusese atît de teamă că va sosi. Oh. Alex îi luă mîna şi i-o s trîn s e . înainte de a ne întoarce? întrebă Alex. E atît de m iste rio s . aşa iluminat în în tu n e ric . . aşezîndu-se la o masă goală de lîngă faleză. în tim p ce chelnerul se apropie. . spuse ea. el se lăsă pe spate. în îo rc în d u -şi faţa spre marea de dincolo d e port. fusese tăcut. îşi începea primii ei paşi înapoi. cred că da. . . cu Bertram şi Claire. spre viaţa ei din Atlanta.Mi-ar face plăcere o ceaşcă.Mulţumesc pentru a n iv e rs a re a asta atît de intimă.Vrei să mai încerci s ă îi s u n i la.

El îşi încleştă maxilarele. .Da.îmi pare rău...CliD—------------ . relaxîndu-le apoi din nou. . Întinzîndu-se după cele două — ---------. Ea se aplecă înainte.Ce se întîmplă? Ai o privire atît de tristă! El se retrase cînd li se turnă cafeaua . ai auzit ce-am spus? El clipi.îţi aminteşti vreunul din amănuntele astea? El îi zîmbi. . Mă gîndeam doar. scuturîndu-l uşor de braţ. ai dreptate. care s-a transformat într-o petrecere surpriză cu optsprezece dintre cei mai nebuni oameni pe care i-am întîlnit.Ţi-am mulţumit pentru aniversarea asta intimă a zilei mele. la anumite lucruri. bineînţeles. el îi zîmbi: .Bătînd din degete pe faţa de masă albă.Costa.în ceştiie din faţa lor. .Hmmm? Ah. . . ce? . Se apropie de faţa lui şi îşi încrucişară privirile. adu-mi un pachet de ţigări şi trece-l în contul meu. Bertram spunea că ai pus la cale asta de cîteva săptămîni.Alex. şi din nou.

Da.O privire tristă. Ea privi spre vasul din care pasagerii . el îi surîse trist. cînd l-ai trîntit la pămînt pentru că insista să îţi pui o fustă scoţiană de-a lui. zău dacă pot înţelege de ce. .pacheţele de zahăr. credeam că te-ai distrat bine. apoi privi din nou spre ceaşca cu cafea. înainte de a le deschide. repetă el. Ef o privi. Din nou. le bătu uşor de podul palmei. . A fost o petrecere atît de minunată şi.Arăţi atît de sexy în asta. dar reuşise din nou să evite discuţia. m-am distrat. apoi amestecînd lichidul negru. . care se mula atît de bine pe corpul ei subţire. observînd fiecare detaliu a! feţei ei. cu excepţia discuţiei cu Bertram. . spuse el.Ei bine.Da. Şi. Eşti cea mai frumoasă femeie de aici. privindu-i rochia albastru-marin. Intensitatea privirii lui nu slăbi în timp ce îi mîngîie părui şi o strînse încet de obraz. îl privi punînd zahărul în cafea. de vreme ce stau cu cel mai plăcut bărbat. . aproape amar. Ea se aşteptă la o reacţie amuzantă din partea iui dar nu se întîmplă aşa. zici. era sigură. asta pare norma!. El voia să spună ceva.

Făcuse tot ce putuse ca să facă din petrecerea ei ceva vesel şi amuzant.Oh.Doar n-ai de gînd să ţii cutia închisă. hotărîtă să afle ce nu mergea. . din buzunarul bluzei şi o puse în faţa lui. catifelată.. închise cutia repede.Alex.începuseră să coboare pe chei.încearcă cerceii. e cel mai frumos lucru pe care l-am văzut vreodată. De ce. Deschide-o. . . . Ar trebui să îl porţi. Rîzînd pentru prima oară în jumătatea de oră de cînd erau acolo.. se simţea acum atît de nelalocul lui alături de ea? Se întoarse spre el. scoţînd colierul. se întreba ea. . El scoase o cutie lungă. Alex. pe masă. dar nu o putea opri să se gîndească la starea ciudată a lui Alex. dacă e ceva care. Dum­ nezeule. Scena era magică şi rrfisterioasă.Voiam să ţi-o dau cînd' vom fi singuri. el luă cutia din mîinile ei şi o deschise a doua oară. El scoase colierul de perle albe de o mărime perfectă. zise el. Ea deschise cutia încet. . pînă reuşesc eu să-mi dau seama cum funcţionează închizătoarea. cu doi de M din rubin în centru.

Perle şi rubine. replică el.încă de cînd ai spus cît de mult fi-au plăcut.El o privi lung şi cu interes. mi te-am imaginat de cîteva ori cu perle şi rubine.Ei bine. Sandy. cu un zîmbet uşor. mă încadrez în imaginile astea? întrebă ea. . scoţîndu-şî cerceii din urechi şi înlocuindu-i cu micul chiorchine din perle şi rubine.La fel eşti şi tu. şopti el aplecîndu-se pentru a o săruta. La fel şi cîţiva pasageri de pe vas.. .Cum de îţi aminteşti? întrebă ea.La fel ai spus şi cînd ai cumpărat inelul pentru mama ta. . imaginile au fost de neuitat. . eşti atît de minunată. în timp ce îşi făceau loc să intre în restaurant. . crede-mă. Mîinile lui se a şe z a ră pe coapsele ei. Le ador împreună. Slavă Domnului că părea să-şi fi revenit din . şopti e luînd cerceii. amuzant. spuse ea sărutîndu-l la rîndul ei. cu un aer incert.Da şi nu. Şi. încercînd să nu zîmbească. apoi i lăsă pe spătarul scaunului. El îi prinse colierul în jurul gîtuiui. . pentru a o privi.

în schimb. O durea dorinţa de a-! vedea deschjzîndu. îşi puse mîinile pe umerii lui şi îşi lipi fruntea de el. . Mă faci să mă simt întotdeauna atît de bine.. la fel de entuziastă. . atît de serioasă.Doar ştii că a fost.: foarte deosebită şi pentru mine. Ai deschis o nouă lume pentru mine. Ea îl privi. Cere-mi să rămîn. Şi ea îi dăduse.starea de spirit în care se aflase. iar el îi adusese. îi întunecă din nou privirea. continuă ea. Sandy. îi zise ea în gînd. spunînd: .îţi mulţumesc pentru cadourile minunate de ziua mea. .Hei. în timp ce el îşi muşca buzele şi se mişca neconfortabil în scaunul lui. ce e. O preţuise cum nici un alt bărbat nu o mai preţuise pînă atunci. tot ce avea mai bun. nu? . atîtea noi bucurii. Dar privirea aceea a lui. de ce eşti trist? . la rîndui ei.Deci. cînd începe şcoala pentru tine? • d D — ---------- .A fost. Ea îşi trecu degetele peste perlele de la gît.Vara asta a fost o vară deosebită pentru tine.şi sufletul şi mărturisindu-i ce era în inima lui.

Pur şi simplu. Ce e cu Atlanta? . înainte de petrecere. nu mai fusese niciodată în situaţia de a solicita cuiva aşa ceva. Bineînţeles că el voia ca ea să rămînă. Atingînd unul din cercei. prin intermediul prietenilor săi. El întorcea din nou şi din nou pachetul de ţigări de pe masă. Sandy? . Anotimpul pentru lucrurile astea de-abia începe. acolo. Ea auzise cîte ceva din trecutul lui. fu sigură că nu voia să mai rişte nici un fel de alt refuz. O tăcere plină de nelinişte se aşternu între ei. ea respinse ideea că bijuteriile puteau fi cadoul de rămas bun. . Va trebui să dau cîteva telefoane ca să aflu mai mult. Şi ştiind cît de mult fusese rănit în copilărie. Spuneai că cea mai bună prietenă ţi-a scris şi că ar vrea să mergi la nunta ei. Diverse femei încercaseră să intre în viaţa lui de nenumărate ori..Atlanta? Ea îşi trecu limba peste buze.Şi cum rămîne cu Atlanta. mintea ei se lumină. Fusese grijuliu de-a lungul anilor.Ai încercat să le telefonezi părinţilor tăi de trei ori. îţi lipseşte mult viaţa aia? Deodată.Şcoala mea? La paisprezece septembrie. ori de cîte ori fusese vorba să se angajeze în vreo relaţie. dar el insistase să rămînă .

Săndy? Tu eşti. nu am de gînd să-mi reiau vechiul meu stil de viaţă. aş mai putea s-o fac? Expresia feţei lui se transformă într-un amestec tandru de speranţă şi confuzie. Nu-mi vine să cred. Dumnezeule.Oh. sudic. Alex.Sandra Elizabeth Patterson. mai joasă strigă. vino aici şi îmbrăţişează-ţi tatăl! . strigă de pe faleză: . . după tot ce s-a întîmplat în vara asta. îşi acoperi faţa cu palmele. o voce cu un accent educat. mai ai ceva să rnă întrebi? Tocmai în momentul în. dar nu înainte ca el să poată vedea bucuria din ochii ei. Cum poţi crede că.Aîex.singur. ea îşi şterse o lacrimă de pe obraz şi clătină din cap. Rîzînd încet. care el se simţi în stare să formuleze o frază coerentă. . -Şi acum. . dragă? Apoi o alta.

se simţi cufundat într-un fel de singurătate pe care nu voise să o mai simtă din . Simţise acelaşi lucru cînd zîmbetul şi lacrimile ei ţi spuseseră că nu mai avea de gînd să trăiască la fel ca mai înainte. Văzînd-o surprinsă şi fericită.N o u ă în timp ce Sandy îşi întîmpina părinţii printre lacrimi şi rîsete. Alex simţi o multitudine de emoţii conflictuale. inima lui se încălzi. Dar. cînd o văzu în braţele îmbietoare ale părinţilor ei.

Sandy ne-a scris atît de mult despre tine în scrisorile ei! E o adevărată plăcere să te Minim.un asemenea moment plin de dragoste. Şi apoi. Sandy îşi duse mîna la piept pentru a-şi potoli rîsul. . . Alex.o puse în mîna întinsă a lui Sandy. Făcînd un efort pentru a respira normal.Mă simt ca şi cînd te-aş fi cunoscut deja. se cuibări din nou în inima lui. Vechiul sentiment că riu aparţinea nimănui. . Tocmai cînd se gîndea să dispară în întuneric. în timp ce tatăl ei îşi ştergea obrazul cu batista. Ea încerca să şteargă o urmă de ruj de pe obrazul tatălui ei.. rîsul lui Sandy îi aminti de căldură şi lumină.Tată. în timp ce mama ei făcea acelaşi lucru cu ea. un intrus care era martorul unui schimb intim de sentimente ce aveau loc în faţa lui. mai era sentimentul aceia aspru şi tăios de gelozie. Nu îşi putea aminti să fi împărtăşit alături de părinţii lui. el îşi luă batista şi. mamă. Alex aruncă cîteva monede pe masă şi o porni spre cei trei. Păşind-în jurul celor trei valize şi al sacului cu beţe de golf.nou. După ce îşi şterse obrazul. Mama îi prinse mîna între ale ei. Se simţi ca un străin. Ochii căprui îi sclipiră cu o afecţiune sinceră. îl privi pe Alex. acesta este Alex Stoner.

Mama lui folosise întotdeauna Chantilly.E o plăcere şă vă întîlnesc. lui Alex nu îi scăpă rapida privire cu care domnul Patterson îi măsura.Nu ştiu cum să îţi mulţumesc îndeajuns că ai avut grijă de Sandy.Domnule Patterson! Pe cînd tatăl lui Sandy îşi elibera un braţ din îmbrăţişarea fiicei sale. doamnă Patterson. . spuse el. Alex reuşi să zîmbească. cum m erge . Luptînd pentru a-şi recăpăta controlul.în sfîrşit. îi întinse mîna tatălui lui Sandy. . Ceva familiar îl izbi ca un pumn. . . nu era tipul ăla care să-ţi strîngă mîna formal. emana atîta căldură. chiar dacă celălalt braţ rămăsese în jurul mijlocului lui Sandy.la s p u n e -m i.i Mîna lui era puternică. cu părul argintiu. Femeia subjire. acceptînd un sărut pe obraz. în timp de domnul Patterson o luă pe Sandy de mînă. cînd inhală' parfumul Chantilly al doamnei Patterson. după ce s-a rănit. -'. încît îi făcu să se simtă vinoVat de sentimentul de gelozie pe care îl simţise. scu m p o .J.Spune-mi R.

Mama ta a renunţat la vacanţa noastră de golf din Arizona. Alex.încheietura? Eram atît de îngrijoraţi pentru tine. după toate cele întîmpiate. mama ei. să arăţi atît de fericită? întrebă tatăl ei cu prefăcută severitate. întorcîndu-se spre Alex. Spune-mi că există un cîmp verde. Alex scutură din cap. termină cu minciunile astea! De fapt. . trebuie să o ducem .J.Nu există nici un teren de golf pe insula asta. încercînd să stabilească o relaţie cu Alex. Acolo ne-am făcut rezervările. -Nici măcar un cîmp verde? întrebă R. Alex ridică din sprîncene. Glumele continuară în jurul lui Alex.Sandy. acesta se întoarse spre. îşi ridică braţul ca pentru a se apăra de o lovitură din partea soţiei lui.J. Spune-i că există un teren de golf la hotelul Apollo. cum ai putut să trăieşti într-un loc atît de primitiv toate săptămînile astea şi.J. . . pentru a veni aici să îţi sărute rana să te faci bine. Olivia. zise doamna Patterson. înainte ca Sandy să poată răspunde..Ai avut dreptate.R. el a fost cel care a insistat să venim. Opt zile de mers! R. .

Alex se simţi dintr-odată mai bine. apoi privi spre Aiex.Oh. el privi spre familia Patterson.. . Ne-am gîndit să îi facem o surpriză lui Sandy.. nu mai are nici un rost să staţi tocmai acolo. spuse el apucînd o valiză. N-am vrea să vă încurcăm planurile. . Patterson. . .Are dreptate.Veţi fi mai mult decît surprinşi să aflaţi cît de bine m-am simţit în locul ăsta primitiv. Sandy îşi privi părinţii. .. RrJ.J. » a Clubul Stejarilor.pe fata asta acolo unde-i e locul. . Deşi continua să zîmbească. Alex sim ţi că era mai m ult decît o falsă seriozitate în vocea lui. de vreme ce oricum nu e teren de golf la Apollo. cînd privirile lor se întîlniră. Alex.Nici un deranj. vocea lui păru mai serioasă de data asta. Sperînd ca momentul să continue. nu să te deranjăm pe dumneata. spuse ddamna Patterson. Pe cît de nostim voia să pară R.Eşti sigur? întrebă Olivia Patterson. dar nu am vrea să deranjăm. înapoi. îşi băgă mîna în buzunar. . Nu se sfii să-şfascundă zîmbetul.E suficient loc în casa mea şi.

Desigur.Priviţi în sus.Nici o problemă. o oră mai nepotrivită.J.* Faptul că. X . Cînd.. zîmbiţi! Aşa. din senin.. din întîmplare. în sfîrşit. . în timp ce îşi îmbrăţişa fiica. Alex se uită cum ea îşi muta privirea. După asta. Sîntem destul de adaptabili în privinţa programelor. nu prea îi era de folos. . hai să facem o poză cum ne îmbrăţişezi tu pe fiecare dintre noi. . Şi acum. Sandy? . doamnă Patterson. cu cîteva minute mai înainte. El tocmai străbătuse un cîmp minat cu emoţii ca să ajungă la un anumit punct cu Sandy.tentaţii ale vieţii trecute.' asta-i ultima fotografie! insistă doam­ na P-atterson.R. Familia Patterson nu putuse să a:-saga o zi mai nepotrivită. ajunsese să creadă că orice era posibil pentru că ea renunţase la trecut. pe aici. fetele mele.E absurd. spu­ se tatăl ei. vreau să < je E> . ca un pendul. cei doi erau nişte oameni drăguţi. între e! şi părinţii ei. două . un moment mai nepotrivit pentru a veni. Olivia. apăruseră în faţa ei. Nu-i aşa.

. lîngă frescele alea. Săptămîna fusese deosebit de plăcută. Doamna Patterson 0 bătu pe mînă pe fiica sa. Felul nervos în care o făcu îi atrase atenţia lui Sandy. . şi. sp use ea.Mă p o ţi în tre b a o ric e . Aş vrea să te întreb ceva şi nu ştiu cum s-o fac. ocupîndu-se de afacerile lui cu exportul. Trebuia să se obişnuiască cu sentimentul ăsta. ai vrea să-mi spui ceva? E cineva bolnav acasă? Bunicul? .Am făcut excursia asta în Grecia.Mamă. . mai mult ca un părinte decît ca un copil. fără aluzii neplăcute referitoare la relaţia ei cu Alex. -( 2 2 6 y . slavă Domnului. Sandy rămase dreaptă şi îşi puse braţul în jurul umerilor mamei sale. simţindu-se.facem o fotografie a voastră. Singura nemulţumire a lui Sandy fusese aceea că Alex nu îi însoţise în plimbările lor. îşi petrecuseră ultimele zile ale vacanţei lor vizitînd mănăstirea din secolul al XV-lea. presărată cu fel de fel de discuţii. pentru prima dată în viaţa ei.Nu. insulă. El îşi petrecuse mai tot timpul acasă. pentru că V. piină de plimbări şi cumpărături. de pe . draga mea. apoi îşi lăsă capul şi îşi aranjă inelul cu peridot de pe deget. .

Voiam să stau pe propriile mele picioare.Mamă. nu-i aşa? . l-am spus: „Sandy a noastră nu ţine la nesfîrşit o supărare". zise ea. Am încercat chiar să te căsătoresc cu acel Charles Taylor Richardson. se gîndi ea.l-am spus eu mamei tale că dramatizează. Afacerea cu familia Grimaldi şi vînzările tale la J . dar nu ăsta-i motivul pentru care ai venit în Grecia? . scumpo. . aşa cum ne ceruse Jackson. Cred că am continuat de acolo de unde te lăsase Jackson. măcar o dată. . Voiam să călătoresc Voiam să pictez. ridicîndu-se şi sprijinindu-se de zidul-curbat al scării. în timp ce îşi puse mîinile pe genunchi şi oftă.Poate că te-am cocoloşit cu prea multă atenţie în toţi aceşti ani din urmă. numai parţial.J. nu m-am mai gîndit la asta de mult timp. în sfîrşit. Sper că nu-Ji închipui că mai eram încă supărată. Mă bucur să te văd pietînd din nou. Mama ei privi spre R.Ei bine. zise tatăl ei apropiindu-se de ele. despre ce voiam să-ţi spunem de atîta timp.tatăl tău şi cu mine simţeam nevoia să putem vorbi. Nu ăsta-i motivul. De fapt.Nu. Apoi continuă: .

i n'ct unuia dintre ei. în timp ce îşi trecea mîinile peste pulpe. tată.â sinceritatea: . Tăcerea deveni mai p i ^rnică în l'3 zi jr i ° mănăstirii. zise ea.imb^rn o privire lungă Deci ^sia era. în timp ce pânnpi ei scr. Draga mea. trecîndu-şi limba peste buze. -nu-i aşa? Părinţii ei urmau să plece a doua zi.Sandy! Ea nu putea da nici un fel de cleia . se gîndi San iy -----------------------------( 228 ) -----. dar putea sa m asgire cu ic=\. .galeria lui Bertram ne-au făcut să ne simţim mîndri de tine.— . Mama ei îşi strecură batista în interiorul mînecii puloverului. oare.r. nu numai vînzările te reţin aici.E vorba şi d e Alex. ea ‘Dua ca o va face în următorul moment cînd vor îi singuri.Mulţumesc. putea să !e explice că. deşi Alex nu îi ceruse să ră. Ea îşi strînse ochii.----------------. nervoasă. Ar fi fost incorect ca ei să fi plecat fără să le îi dat vreo explicaţie.'ră şi nici măcar nu îi spusese că o iubeşte. . Dar ce-ar fi putut să le spună? Ea privi vîrful tenişitor ei roşii.Dar ai rămas în Grecia mai mult decît ne aşteptam. Cum. .

Acum putea să-şi dea seama cu adevărat dacă părinţii ei o considerau o persoană nouă, independentă, capabilă să ia propriii© ei decizii. Tatăl ei vorbi primul. - Nu am să te stînjenesc în nici un fel dacă am să-l întreb pe Aiex care îi sînt intenţiile? Vreau numai să ştii că nu te-am văzut-niciodată mai fericită. - Mulţumesc, tată, spuse ea, lăsîndu-se pradă îmbrăţişării lui ca de urs. Un val de afecţiune trecu peste ea. - Asta înseamnă atît de mult pentru mine, şopti ea. Una caldă, una rece, se gîndi ea, aruncîndu-i o privire mamei sale. Cu mai puţin entuziasm decît soţul ei, doamna Patterson se alătură îmbrăţişării. Ea îşi lipi obrazul de umărul fiicei sale. - Sîntem mîndri de tine. Ne-ai lipsit atît de mult. Cînd vii acasă? După cîteva secunde, doamna Patterson îşi ridică privirea. - Ce spui, Sandy? - Nu ştiu. ^ - Nu ai menţionat nimic despre căsătorie. Şi şcoala? Asta o să înceapă... - Cred că nu mai am nevoie de ea. - Olivia! Tatăl lui Sandy privi în ochii soţiei
s-------— ----------------------- (

229

y

------ -----------------------------

iui. Tocmai îi spuneam cît de mîndri sîntem de ea. Tocmai îi spuneam că nu am mai văzut-o niciodată atît de fericită. Să avem încredere în ea, îndecizia pe care o va lua. - în mod sigur de Crăciun, spuse mama ei, privind-o intens. Domnul Patterson îşi plecă privirea; pentru a întări contactul cu ochii soţiei lui. - Avem încredere în ea, nu-i aşa, Olivia? Doamna Patterson îşi muşcă buza. - Da. - Şi nu vom insista să împartă cu noi nimic mai mult decît ce are de gînd deocamdată. Doamnra Patterson aprobă în linişte. El îşi privi tandru fiica. - Te-ai schimbat mult în vara asta, Sandy. Devii tu însăţi.

m
în după-amiaza următoare, Sandy stătea aplecată peste masa din bucătărie, tăind biscuiţi în formă de stea, împreună cu mama ei. în timp ce mirosul de brandy, migdale şi apă de trandafiri plutea în aer, ea îi putu auzi pe tatăl ei

lovind mingile de golf în sufragerie. Ca de obicei. Alex era în biroul lui. - Cum spuneai că se numesc? întreba Olivia, aşezînd biscuiţii pe tava de copt. - Kourabiethes. Sporovăiala nerv.oasă a mamei nu încetase deloc, toată ziua. - Eşti sigură că aşa ai de gînd să-ţi petreci ultima ta zi în Grecia? Am putea face un picnic în păduricea de măslini despre care ţi-am mat vorbit. Sau jos pe plajă. - Kourabiethes. Vezi, ştiam că pot pronunţa. Nu, nu. Asta este exact ceea ce voiam să fac. Sandy puse deoparte tăietorul de biscuiţi şi îşi şterse mîna de şorţ. - Ce e? întrebă ea încet, Ce s-a întîmplat? Doamna Patterson ezită, înainte de a ridica un alt biscuit în formă de stea şi de a-l" pune în tavă. - Nimic. - &a da, spuse ea. Văzu cum veselia forţată de pe faţa mamei ei dispare încet. - Ştiu că tatăl tău nu vrea să mă amestec în treburile astea dar mi-ai lipsit. Mi au lipsit cumpărăturile pe care le făceam împreună şi coptul pîinii miercurea şi cina noastră de vineri

oe a club. Olivia privi prin fereastra deschisă "o Marea Egee. Eşti supărată pentru că C ; 'e t c în felul ăsta? "a ridică tava plină de pe masă, apoi se opri u a privi ce fereastră. - Nu. Aş fi chiar surprinsă dacă nu ai simp un ~ Hpsa lucrurilor ăstora. - îmi lipsesc, spuse mama ei,-cu lacrimile c^v.'.'du-i pe andy î$i :nghiţi nodul din gît şi spuse: - Şiîi, n-aş fi putut să rămîn toată viaţa v - ^ jv a nob iă a lui Jackson sau fetiţa ta. A tr;cuit să ies în lume şi să îmi coiesc propria r, ea viată. Să mă recreez pe mine însămi Trebuie să înjeiegi şi să acceoti lucrurile astea, ca - a putem merge înainte cu vieţile noastre. Si, tfz'nd încet, zise Şi pentru ca tata sa te poaiă lua înapoi în Arizona. Pentru un iurg mame it Oliv a Fc+t^rson co ^nuă să pnve-'s.a Maita Ege„ cu !acnm 'e l indu-i obrajii /Apoi asazînd îa/a ■e ioiscui[i ou pe ^a~ă 131 s 'rs e ccU |ii ;i-i zî~ioi fi,cei

p

3

n c V

- Dacă «mt in ^t^re să A n/ăţ sa pronunţ le prafurilor ăstora vei fi în să o accept şi pe n^ua Sanov

K o jra b ,3 f-'a 3

<J32>

Îmbrăţişînd-o pe mama ei, Sandy şopti: - Ştiam că vei putea. - Dar sper că vei fi acasă de Crăciun, Sandy. E un moment atît de important pentru noi toţi. L-ai putea lua şi pe Aiex... Ea o strînse încă o dată pe mama ei. De ce nu înceta să se teamă că rămîne pentru totdeauna aici? se gîndi Sandy. - De Crăciun, spuse ea, imaginîndu-şi-l pe Alex lîngă ea şi pomul de Crăciun,... bînd lichior dintr-o cupă de argint... şi simţindu-se mîndră să-l prezinte fiecărei rude de pe o rază de cinci mile din jurul Atlantei... căsătorindu-se cu el în noaptea de Crăciun. O strînse pe mama ei mai aproape. - N-aş putea lipsi de Crăciunul ăsta din Atlanta, pentru nimic în lume. - Ce ai de gînd să faci cu toţi biscuiţii ăştia? întrebă domnul Patterson, intrînd în bucătărie. Trăgîndu-şi nasurile din cauza lacrimilor, amîndouă femeile se dădură într-o parte şi priviră una la alta. - Habar n-am, spuse Sandy, înainte de a pufni în rîs. Printre hohotele de rîs, Olivia spuse; - Dacă nu mă, arestează pentru furt, cred că

Se întoarse spre el. apoi o privi în faţă. adăugă R.Nu îţi putem mulţumi destul pentru ospi­ talitate. . . doamnă Patierson? . cea mai frumoasă perioadă. El nu se îndoise1 nici o clipă. un tuşit uşor teatral răsună în bucătărie.Fără să lăsaţi nimic pentru mine.se şterse pe şorţul ei. . îi spuse ea. Era tot atît de picantă ca şi un pahar de şampanie. .Am avut o săptămînă minunată împreună. O privea.J. spuse Olivia. Căuta ceva ce ar putea recunoaşte. El o sărută uşor pe buze. într-adevăr. Alex. fu de acord Sandy. oare. Un semn de unde ar fi putut începe odată ce părinţii ei ar fi plecat.i-şş lua cu noi pentru tombola de Crăciun. Am petrecut minunat. prea intens? .Amin. Cei trei Patterson se întoar­ seră spre cea de-a doua uşă care conducea spre hol. . ţinîndu-l de mînă pe Alex.Aici erai! Sandy. Ce ziciv Sandy? înainte de a răspunde. apoi se aruncă în braţele lui Alex. Alex.A fost cea mai frumoasă perioadă. întorcîndu-se spre părinţii ei. Mai ales văzîndu-i zîmbetul ăla pe buze şi tendinţa de a .

Ea îi lăsă nasturii în pace şi îl prinse de mijloc. jucîndu-se cu nasturii lui.adevăratelea.continua să îi strîngă mîna şi praful de zahăr de pe nasul ei şi de pe mîini. Ce putea să îi spună? Că auzise rîsetul lor răsunînd în toată casa şi că de cincizeci de ori fusese gata să apuce clanţa dar că se retrăsese apoi de tot atîtea ori? Că se blestemase că intrase în relaţia asta? Că inima lui devenise ca o buc a tă de o ţe l din cauza g o lu lu i de singurătate ce-l simţise în ultimele şase zile? . Ne-ai ig­ norat toată săptâmîna. că nu t v <J»5> J . O lăsă să îl scoată din bucătărie şi să îl ducă în dormitori .N-aţi avut nevoie să mă amestec în reuniunea asta a familiei tale. de. . S-au schimbat. Se pare că v-aţi distrat excelent.S-au schimbat? Privind pierdut la zidul alb din faţa lui. spuse ea cu o voce ame­ ninţătoare. a fost minunat. S-au schimbat. în sfîrşit. simţi cum îl cuprinde singurătatea.Da.Alex Stoner.Alex. Şi nu putea face nimic s-o oprească . pentru că au acceptat. .

acum. La dracu. Nu prea am trecut de mult pe la biroul din Atena.Ştiam că.E totul în regulă cu discuţia pe care ai avut-o la telefon? . El nu îşi putea scoate cuvintele astea din minte. bănuitori. ridicînd din umeri. pentru nimic în lume". Crăciunul. cu săptămîni în urmă? îşi băgă mîna în buzunar şi îşi scoase ţigările. în vara asta. cînd se apropiase de uşa bucătăriei. Totul e atît de destins între noi.Nu ştiu. pentru Crăciun. . spuse ea. Iar mama face deja planuri în privinţa mea. îi zîmbi. Am o grămadă de lucruri pe cap. „N-aş putea pierde Crăciunul ăsta în Atlanta. de ce nu terminase cu povestea asta. După ce îşi aprinse una.îmi pare rău. probabil. . Fuseseră primele pe care le auzise. spuse ea. Tata a fost de-a dreptul minunat. .mai sînt fetiţa lor neajutorată. lucrurile vor merge spre bine. Ochii ei se îngustară. De ce întrebi? . . El îşi trecu degetele prin păr.Desigur.înţeleg. întorcîndu-se şi mergînd spre focul din cămin. dar pari cam încordat. .

Inspirînd parfumul ei. Cite nopţi va mai putea ţine paradisul ăsta în braţe? Ar fi bine să o întrebe. peste faianţa albaslru-verde căminului. pentru ca apoi să se poată bucura de timpul care le mai rămînea. mai era nevoie ca el să-i facă vînt? Stingîndu-şi ţigara.Cînd am să te am singură? Imediat. el se îndreptă spre sa.îşi trecu mîna. îl duru inima cînd se gîndi că şi ea va pleca în curînd.. înîreab-o. prietene." Greşeală. După ce părinţii ei plecară. Ce Dumnezeu se întîmpla cu el? Şi aşa se simţea că se pierde.. dispăru orice dis­ . simţi cum ea se relaxă şi se lăsă în braţele lui. despre ei? „Lui Alex Stoner nu-i e frică. . Şi atunci. pentru Dumnezeu.în seara asta. Ce sp use se Jackson în toţi anii ăia. . prinzînd-o în braţe. o sărută pe tîmplă şi se întrebă cum ar fi să se trezească fără a-şi simţi corpul lui mulat pe al ei.

plină de dorinţă. erau imense de cînd rămăseseră singuri. privind-o cu alţi ochi ai sufletului său. cu atenţie. de care nu fusese conştientă pînă în noaptea aceea.. După ce-şi scoase pantofii şi hainele. O privire adîncă. Nu-I mai interesa jocul ironic obişnuit. era sigură totuşi că un lucru nu se schimbase. Dorinţa lui era aproape tangibilă. Ştiind cît de mult îi plăcea să o pri­ vească dezbrăcîndu-se. O citea în ochii fui.se gîndea la întrebările astea. O sărutase de multe ori. . scoţîndu-şi butonii de la mînecile cămăşii. ca şi excitaţia pe care o simţea. Curiozitatea ei. Şi a ei la fel. Nu mai rămăsese nici o urmă din jucăuşul şi neastîmpăratul Alex. după care însă nu-i apărea nici un zîmbet. Dorinţa unuia pentru celălalt era mai puternică decît oricînd. cînd se uita spre ea. Ceva se schimbase în privinţa lui Alex. în tremurul nărilor lui. Ce se întîmplase? Unde îi era bucuria? Cînd îşi va reveni? în timp ce .. Era numai la cîţiva paşi de ea. o vedea în felul în care buzele lui păgîn'e se deschideau de fiecare-dată cînd o privea. ea o făcu încet. tăcută. descheindu-şi cămaşa. Instinctul feminin o împinse să îl ex­ ploreze.tracţie care ar fi putut masca adevărul.

Alex. Spune-mi de ce ai nevoie. el îi mîngîie încet sfîrcul.Aşa ţi-ai imaginat că voi arăta în perle şi rubine? întrebă ea. apoi întinse mîna spre căldura catifelată dintre . In timp ce învîrtea limba în jurul lui. El clătină din cap. Cînd termină. zise el. Păşind mai aproape. îi supse apoi încet degetul. el ţinu colierul între corpurile loc. Lumina de pe terasă accentuă intensitatea privirii lui şi el păru să o soarbă în întregime. El îi coborî mîna şi o presă de corpul lui. Respiră şi mai repede.încercă să prindă închizătoarea colierului. ea închisese ochii şi fiecare terminaţie nervoasă a corpului ei îşi dorea aceeaşi atenţie. . . ea îşi aminti ceea ce îi spusese cînd i-l dăduse. Trecîndu-şi mîna peste sînul ei. lăţoasă.Spune-mi ce vrei. ridicîndu-i mîna la buze şi apăsînd degetul ei mare pe gura lui. Trecuse de punctul bunelor maniere.Cam aşa! spuse el. . luînd-o jos pe cerga a|bă. ea îşi trecu degetele peste colier. singurul sunet ce se auzea era respiraţia ei grăbită. Atunci. întărindu-l. . cînd e! tăcu acelaşi lucru cu alte două degete. seducător Dîndu-i mîna la o parte.Am nevoie de plăcere.

intrînd din nou în ea. .Alex! Alex. . Ea ştia ce voia el. spuse el. spune ceva! Vorbeşte-mi. Crezuse că poate rezista plecării ei. ea îl ţinu înăuntru.. rugăminţi şoptite. dar ea nu îl lăsă. apoi mîngîieri înnebunitoare. şi simţi că trăieşti.... mama tuturor despărţirilor. El privi într-o parte şi înghiţi.. sărutări umezi. Te voi iubi mereu. ..Vreau mai mult.Alex. Vocea lui era o şoaptă răguşită.Mai vreau. şi îi oferi totul. dar acum era un muribund..... Şi ea îi dădu mai mult. Ea îşi spusese fraza ca pe un glonte înfăşurat în satin. te voi iubi mereu.. fierbinţi. şi apoi sfîrşitul acela nebunesc în care dai şi primeşti şi. Mîngîieri. . Cînd el încercă să iasă din ea. . El ar fi vrut înapoi visul acela fără sfîrşit..coapsele ei. strîngerl. Sandy. El se trase înapoi.

dar ea ştid e Alex. Era c e v a magic în plaja aia şi în apa sărată a M ării Egee. era gol. ! care o începuse .unde Locul din pat. Şi-S im agina făcînd ceea ce îi plăcea s ă facă dimineaţa. Zîmbi uşor. de lîngă ea. înainte de a deschide och ii. în dimineaţa a ceea. Alex scosese la iveală ceva nou în p riv in ţa lui însuşi. înotînd gol în mare. Poate că. De fiecare dată cînd fuseseră împreună a c o lo .

ea păşi desculţă spre el. Cravata îi era înnodată. ieşi din cameră. Şi era îmbrăcat cu costum şi cravată. ea ieşi pe terasă .Alex! El privi peste umăr. . împietrită.Bună dimineaţa. cîţiva paşi în faţa lui. înainte de a se întoarce spre ea. Şi. în. El stătea la capătul terasei. Şi 'să i se alăture la înot era un mod fabulos de a-i spune bună dimineaţa omului pe care îl iubea. cu mîinile încleştate de balustradă. . de un albastru deschis.De ce te^ai îmbrăcat aşa? întrebă ea. era apretat şi pantofii lui negri erau perfect lustruiţi.. . Cum el nu răspunse imediat. arătînd spre hainele lui. Briza îi flutură cravata. .Bună dimineaţa. dar el şi-o aranjă înapoi în haină. gulerul cămăşii. . După ce îşi puse pe ea costumul de baie şi se înfăşură în haiatul de plajă.şi se opri dintr-odată. .Trebuie să prind avionul de zece pentru Atena.săptămîna trecută. oprindu-se la.timp ce un zîmbet începu să îi lumineze faţa. apoi înapoi spre mare.

înainte ca eu să mă reîntorc aici. Ea învîrti în mîini o bucată a halatului de prosop alb. . dar. cînd scoase fumul afară. spuse el. Jucase scena asta de atîtea ori înainte. îşi duse ambele mîini la piept. Nu peste puţin timp. Urăsc să stric un moment bun. se afirmară din plin. curat. înţelegi. Tu te vei întoarce la şcoala' de arte din America.■ ---------.Tocmai asta e. atît cînd era copil cît şi ca adult. în acelaşi moment. în timp ce îşi duse mîna la buzunarul de la haină după o ţigară. încet. Putea să suporte asta. Pe urmă.înţeleg. o privi. Cînd te întorci? El prinse ţigara între degete. ------------. ieri... iar frica începu să i se cuibărească în stomac.Mă cunoşti. îşi aminti. după care nişte prieteni m-au invitat în Corfu. am nişte probleme de rezolvat tcu banca din Zurich. Ea îşi clătină capul încet. Repede.N-ai amintit nimic despre asta. aprinse un chibrit şi. . am neglijat inspecţiile la fabrici de prea mult timp. atît în exterior cît şi pe dinăuntru.< j Ş T ) — -----------— . Simţi că îi fuge covorul de sub picioare. ca un reflex. . manierele ei de societate.

cînd el îi mînca inima. îşi puse mîna în jurul umerilor ei. Nu te-am văzut toată vara.Sigur. El privi spre capătul Jigării. nu? Ea inspiră adînc. îşi privi ceasul.N-ai pentru ce. Poţi sta aici cît vrei. punînd o ceaşcă cu cafea în faţa lui Alex. Uite ce-i. Şi am să pun pe cineva: de la birou să te contacteze în legătură cu afacerea Grimaldi... ţinut prizonier în propria ta casă şi torturat pentru secretele tale de dragoste. prietene. Mă conduci pînă la uşă. urăsc despărţirile lungi. tot. luptînd să îşi amintească de ce trebuia să fie curajoasă şi graţioasă. Sandy. A fost o plăcere să te am lîngă mine. făcînd un efort pentru a zîmbi. Spune-i numai lui Bertram cînd pleci. Zvonurile spun că ai fost răpit de o zeiţă. Jaxiul meu e deja pe aici pe undeva. în loc de micul dejun.. spuse ea. .Nu pot să spun că nu e o surpriză. Nu ştiu cum să îţi mulţumesc pentru. reuşi să spună. . probabil. spus Dimitri. îşi masă ceafa. .

Cum el nu răspunse. . Trecuseră doar cîteva zile ds cînd plecase Şandy şi deja se încurca la numă­ rătoare. încă de cînd decolase ieri dimi­ neaţă de pe Zephiros. Dimitri îl privi pe Alex pentru un minut. Alex nu reuşi să nu rîdă. spuse ea cu un puternic accent englezesc. spuse el scoţînd o nouă ţigară. . Ce dracu căuta acolo? . ea repetă întrebarea. apoi se aşeză lîngă el. . Alex? Punîndu-şi mîna pe genunchiul lui. bînd de-a dreptul din .Poate te-ai simţi mai bine dacă ţi-ai satisface dorinţa de ceva dulce. scundă şi cu părul buclat.Lui Alex nu-i plac dulciurile.Pe cît de rău se simţea. măcar pe jumătate. îşi frecă tîmpla. înainte ca Alex să poată răspunde. Dimitri. produse un sunet dezgustător cu limba. ea se întinse după ceaşca de cafea. femeia de lîngă el. Cînd îşi dădu se^ma că are deja una aprinsă în scrumieră.Nu poţi da crezare la tot ce se aude. el o oferi pe cea de-a doua femeii de lîngă el. Simţeia nevoia să se dea cu capul de pereţi. Lui îi plac mai muit gustările exotice. Propria îndoială îl îmbolnăvise.Şi fumezi prea mult. Nu-i aşa.

în planul ăsta.ceaşca lui. Trebuie să fie un secret serios. b in e în ţe le s că pot. . punîndu-şi mîinile pe masă. dacă îl face să arate atît de trist. Indiferent de motivul care-l împinsese să o sune pe Tina. idiot. apoi Dimitri se ridică şi dădu din umeri. fusese o greşeală stupidă. Credea că putea uita totul alături de ea.tre Alex şi mine. Dimitri. n-are de gînd să-mi spună unde a fost toată vara.Oricum. . Şi. Nimic nu-s-a schimbat în. era ceva greşit. . Cei doi oameni se priviră unul pe altul. Nu exista nici o forţă de pe pămînt care să-i poată abate gîndurile de la Sandy. Dar el îşi ^dădu seama de ce îi telefonase Tinei. Ce ar trebui să fac ca să-şi uite tristeţea? Alex îşi împreună braţele şi se aplecă înainte.Tina. . în cîteva minute. spuse ea. Pe undeva. nu cred să poţi face ceva pentru Alex.Ba. trecîndu-şi mîna peste coapsa lui Alex. cu • —TiieT)---------. acesta se pierdea sub strigătul unui singur gînd. El fusese acela. O greşeală de-a dreptul stupidă. pînă îşi dădu seama cine fusese victima. pe sub tăblia mesei. şi astfel n-ar fi trebuit să se mai gîndească la Sandy.---- . dar aşa se hotărîse pînă în momentul ăsta.

îşi venea în fire. Şi ar fi un id iot desavîrşit. s. spuse el dîndu-i deoparte mîna de pe picior. dacă nu ar prinde-o înainte ca ea sa iasă din viaţa lui.au petrecut nişte schim­ bări. Tina. ea să revină la vechea ei viata. Şi schimbările astea te-ar putea împiedica să mergi cu mine în Corfu. . Cînd Aiex încercă să îl convingă că Sandy decisese deja să se întoarcă la vechiul ei stil de viaţă.De fapt. Fusese un idiot. deasupra capetelor lor. Bertram avea dreptate.siguranţă. Fusese nebun cînd îşi spusese că o salva pe Sandy de la durere şi confuzie. săptămîna viitoare? Alex îşi mută privirea de la Tina la Dimitri şi înapoi spre Tina. să îi spună că Sandy avea de gînd să plece după-amiază şi. Fusese un tîmpit. . .Serios? Ea se dădu înapoi. neapropiir>du-se de ea. nu plăcerea lipsita de consistenţă pe care i-o oferea femeia de lîngă el. Bertram îi telefonase în dimineaţa aceea. trase adînc din ţigara ei şi aruncă apoi fumul vertical. dacă el nu . s-ar fi putut să nu o mai vadă vreodată. cînd o lăsase să creadă că amintirile despre Jackson îi puteau ţine despărţiţi. Bertram îl numise tîmpit şi îi închisese telefonul.

spuse Dimitri.Alex. Alex îl bătu pe umeri pe proprietarul restaurantului.îmi pare rău. Tina î! întrebă..Ce-i cu toată urgenţa asta? Vreau să ştiu. E vorba de ceva urgent. trebuie să folosesc telefonul tău. peste picioare.Cît costă consumaţia. nu mi-ai răspuns. . Dimitri. nu cred că vo[ putea veni în Corfu. durerea inimii ei avea să atingă apogeul şi ea voia să fie departe . Tina. . Ochii Tinei se îngustară de mînie. de piele albă. făcînd cu mîna în sensul că trebuie să uite de nota de plată.E vorba de maică-sa. în timp ce se îndreptă spre telefon. . stingînd ţigara. îşi privi ceasul şi strîmbă din nas. nu poţi merge în Corfu? Alex îşi băgă mîna în buzunar. > . Mai devreme sau mai tîrziu. iar telefonul e în bucătărie. Dimitri? Dimitri zîmbi. . înainte ca Dimitri să poată spune ceva. spuse el.Cum adică.Azi ai fost invitatul meu. . Tina îşi aranja fusta ei scurtă.

.n cjsa lui şi de a păşi în viaţă fără el.câ Aşezînd cutia cu Vopsc : s . oovaca de netăgăduit că ea continua să nea ' j înainte Lucră repede şi. 11 va “ 3 . Nu că ar fi vrut sâ scl u"1 l ( âe nisip de pe plaja aia.v o n ca el să ştie că ea va fi pentru totoea. plaja bej. razele soarelui sra în 5 o'3 şi umbrele în dungi roşii şi portoc u^oresei de plajă.CiOta‘ ă. N j re-^ să îl înrămeze pînă atunci şi încă mai statei " pe ş valet. puse ps penelul şi iesi pe lerasă. o picătură d ~ r 'a rMsau o fibră tiin făptura iui Alex Stoner.v.de insulă. os r \n»Ae sâ-'i arate că avea curajul. "'•rea şi îşi simţi inima băh-'c I ~ rji vor nan f< împreună. datorită lui Da ^ r. i marin pe care îl pictase pentru el. înainte ca acest lucru să se îr* r „ e Sandy puse restul bagajului e \ în portfc' maşinii lui Alex şi se întoarse ducă c .a c. înainte de < 3 -* d.a " l ă o c .s a se va schimba mereu.Uitîndu-se de jur-împrejur prin sufrage-v\ pentru ultima oară. privirea i se opri pe p . cel puţin a f."a p:. Ea luă pînzele şi se p . dac-3 u ni r " să reusească şi singură. cînd termină. . Ea continuă să privească s~ ^ s mioare.

Ar fi implorat-o. Alex aruncă cîteva bancnote pe scaunul din faţă şi ieşi din maşină. în faţa casei. Apoi se duse în camera de oaspeţi. în timp ce taxiul încetini pentru a opri. c nd zări maşina pe care o lăsase la dispoziţia ei. Şoferul părăsi afeea circulară şi se îndreptă înapoi. merse direct spre dormitor. în loc să-i treacă prin aînd că ea plecase deja. să rămînă. Cînd i-ar fi vorbit. . Alex o strigă pe nume.X. Nim eni nu-i răspunsese cînd telefonase de la Dimitri. cînd îl va vedea. l-ar fi cerut scuze. cînd intră în casă. Răsuflă uşurat cînd maşina începu să prindă viteză. Cînd i-ar fi explicat. Alex îşi ţinu respiraţia în timp ce taxiul trecea încet printr-o turmă de capre care rătăceau pe drumul de peste coline. Dor­ mitorul lor. dacă ar fi fost nevoie. Doar dacă Bertram sau vreun alt prieten nu o condusese. Mai era încă timp. îşi spuse. într-un nor de praf. Nu fusese niciodată atît de bucuros şi totodată atît de neliniştit că se afla în drum spre casa lui de pe Z e p h iro s. el încerca să fie optimist în privinţa reacţiei lui Sandy. Cum ea nu răspunse.

deschizînd şi trîntind uşile în drum. iar ea plînsese şi el simţise un nod în gît. încercă să pună cap la cap fragmentele discursului plănuit. Părinţii ei erau minunaţi şi îi părea rău că uitase să îi spună asta. îşi spuse. v Încercînd să găsească un fir logic în discursul tui. Trebuia să fie pe undeva. voise. Şi ştia acum că nu avea de ce să îi fie frică să trăiască cu această dragoste. să uite de adevărul care îl imobiliză dintr-odată. Ce altceva voia să îi mai spună? Că era maleabil. Nu va discuta nimic — < s D — = -------------- .pe care o folosise în primele săptămîni ate şederii ei. de fapt. unde eşti? El îşi opri respiraţia cînd intră în sufragerie. să fie împreună cu ea. Nici un motiv de panică. prin împrejurimi. Sandy. el îşi chemase mama la telefon. Că ar fi putut trăi oriunde voia ea. Con­ tinuă în josul coridorului. Cum era? De fapt. cît timp erau împreună. Iar acum nu îşi putea aminti totul. Da. aşa era. la Crăciunul din Atlanta. îşi repetase ceea ce avea să îi spună. el se gîndea ca. Se îndrăgostise de ea din primul moment cînd îl făcuse să rîdă. Că ar fi putut trăi jumătate de an în America şi jumătate în Grecia. în zborul înapoi spre Zephiros. de la aeroport. Datorită ei.bucătărie. Năpustindu-se în .

el puse pensula înapoi în cutie şi se îndreptă spre terasă. Faţa ei strălucitoare.. roz. Privirea iui Alex se opri asupra cutiei deschise de culori şi a celor două peneluri uscate cu vopsea.o mişcare uşoară. cu braţefe ridicate. părea gata să se arunce în valul care venea. ea treb uia să plece. Clipi de două ori. după fiecare folosire. strîngîndu-şi ochii. Mas avea încă o şansă. Apoi îşi ţinu răsuflarea. Penelul se opri brusc între degetele lui. El căzu pe un scaun. Se făcuse tîrziu. Din semiprofil.cu ea. El luă unul. se ridică şi se îndseptă spre şevalet. Trecîndu-şi degetele prin apă. privi spre peisajul marin de pe şevalet. Ea nu plecase. privi în jur plaja şi . umed. Parcă nu era vorba de Sandy. De ce ar pleca şi nu şi-ar lua cu ea penelurile? Şi întotdeauna ea le curăţa cu mare grijă. Plecase. pe o pernă. Dintr. încet. contrastau cu apa albastră care o înconjura. sînii şi părul întunecat. Se pictase pa sine în peisajul marin. îşi desfăcu cravata. întorcîndu-l între degetul mare şi arătător.şi îşi lăsă capul pe spate. ridîcînd capul.

el o p' O aşteptă. albastră. un fel de a fi una cu marea. Za înghiţi. Experienţa de a înota goală fusese exact cum i-o descrisese el. Se ridică puţin. . Emoţionantă.. în timp ce îşi arcui spatele afară din apă. Dacă. Coborîndu-şi bărbia şi gura sub e :" ochii iui albaştri se concentrară asupra ei. voiam să ştii că m-am schimbat. ' :ă m chmb. Tăind apa lim pede. avea să dispară. lăsă să se scufunde încet în ea.Am văzut peisajul. la cîţiva metri de ea. cel puţin. Ei o p a end ochii îl durură şi nodul . Simţi senzaţia unei ultime minuni în locul acesta al lui Aiex. strălucitoare. ca s-o împărtăşească mereu. familiar.zidurile înalte de piatră. pe care locul acesta i-J dăduse.. ar fi fost şi e! acolo. în curînd. aproape spirituală. aşa încît sînii ei goi a din apa a n te globuri roz. La fel ca Alex. Lacrimile ei sărate se uniră cu apa rece.Alex! Îna'ntînd prin apă. ea se. din Egee. sentimentul acesta caid. . ea se întoarse împrejur atît de repede pe cît îi permise apa. o'ită tie. Fixîndu-şi picioarele pe fundul nisipos. .Eu.

Da. ochii ei se dilatau. Te iubesc. să avem o familie: în timp ce vorbea. vreau să fim o familie. . .Toată vara am încercat să te conving să . Ea clătină din cap.Ei. Se ridică şi se.Ascultă-mă. Nu vreau să se schimbe nimic pe insula asta. . Te iubesc. să te căsătoreşti cu mine.din gît dispăru într-atît încît să poată vorbi. încît gîndul că tu ai putea pleca mă face să înnebunesc.Să mă căsătoresc cu tine? . Vreau să fii soţia mea. ţîşniră la suprafaţă. ce spui? întrebă el. căutînd o gură de aer printre rîsete. El îşi alunecă braţul în jurul mijlocului ei şi înspre spate.apropie de ea. Sandy. dar numai dacă nu faci clubul ăia. El închise spaţiul dintre ei şi îrrcepu un sărut care se termină sub apă. Am să-ţi construiesc un club cu un teren de tenis şi cel mai bun cîmp de golf din toată Grecia. Cîteva secunde mai tîrziu. . Sandy. Te iubesc atît de muit. Spune-mi ce trebuie să fac ca să te convtng să rămîi aici şi să te căsătoreşti cu mine.De acord. . plîngînd şi rîzînd' în acelaşi timp. nu mai pot rezista. cu excepţia noastră.

cu mine? în timp ce el se lăsă tandru pe spate în apă. . S fîrşit . . ea îl privi ironic.E minunat! şopti ea. şi îşi trecu degetul peste nasul lui aristocratic. repetă el. trăgînd-o mai aproape. înainte de a-l săruta. bătînd din pleoape. -Ce părere ai? .Ce-ai spune de o baie.Ei bine. goală. dar trebuie să-ţi mărturisesc că realitatea mă bucură şi mai mult. O sărută zgomotos pe buze.faci baie goală şi aproape că îmi pierdusern speranţa să reuşesc. din nou.Pînza aia e perfectă. ea se prinse cu picioarele de mijlocul lui.. ţi-ar fi rămas peisajul..Peisajul. Ea îşi prinse picioarele în jurul mijlocului lui. . . . Trecîndu-şi degetele peste buzele lui.Ce părere să am? El o trase afară din apă şi o privi în faţă.