LEGE Nr. 329 din 8 iulie 2004 privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr.

25/2004 pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea serviciilor publice comunitare pentru situaþii de urgenþã EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICATÃ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 652 din 20 iulie 2004 Parlamentul României adoptã prezenta lege. ARTICOL UNIC Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 25 din 21 aprilie 2004 pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea serviciilor publice comunitare pentru situaþii de urgenþã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 3 mai 2004. Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 ºi ale art. 76 alin. (1) din Constituþia României, republicatã. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR VALER DORNEANU PREªEDINTELE SENATULUI NICOLAE VÃCÃROIU ---------------

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful