You are on page 1of 10

Video

Download

Forum

Kontakt

Islam

Vijesti

Download

Video

Monitor

Resursi

Kontakt

Forum

Home

Monitor

Dihadske teme

Emir Sufjan: O mirovnim razgovorima i svjetskim kongresima


Monitor Dihadske teme nov 8, 2010 0

Novo na sajtu
Sirija: Zloinaki reim nastavlja i peti dan da masakrira iz zraka muslimane Halepa

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

muslimane Halepa
dec 19, 2013

Mudahidi nisu poinili masakr u Adri. Razotkrivena jo jedna la sirijskog reima (+foto)
dec 19, 2013

Prvi intervju sa emirom Debhatun nusre, ejhom Ebu Muhamedom elDevlanijem


dec 19, 2013

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Esselamu alejkum we rahmetullahi brao i sestre muslimani, Na poetku mog govora ja u, prije svega, punim srcem izraziti moju zahvalnost emiru Ebu Usmanu zbog predosjeaja i opreznosti, jer su neki ljudi obmanuti proteklim okupljanjima (misli se na Zakajevljeve i Kadirovljeve kongrese op. KC.), iako je bilo lake da se sluaj prepozna od tamo nego iz ume. Mi se obraamo ovim govorom iz razloga to su mnogi ljudi u inostranstvu zabrinuti u vezi ove teme i zbog toga to bi svako elio da sazna miljenje emira (Kavkaskog Emirata) o tome ta se desilo. Stoga je ponovo zahvaljujem Ebu Usmanu na opreznosti i dodao bih da sam ja vidio dosta (ovakvih sastanaka), i uestvovao sam u mnogim dogaajima, pa ta me to onda zauuje danas?
open in browser PRO version
Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Sirija: Ubijen jedan od najbrutalnijih Asadovih generala


dec 19, 2013

Afganistan: Mudahidi unitili 186 okupatorskih vozila i eliminisali desetine vojnika


dec 18, 2013

Amerika agenda propada u Siriji. Islamski front ne eli da se bori protiv brae iz Debhatun nusre i IDI-a

pdfcrowd.com

Zauuje me to da mi, uvijek nanovo, ponavljamo istu priu! Sjeam se prijatelja, koji je bio lan drutva historijskih znanosti, i koji je posvetio dosta svoga posla Kavkazu, a kad je rat poeo, on je bio zauzet samo stalnim pisanjem itavih knjiga UN-u i drugim organizacijama o nepravdi, koja je poinjena u eeniji. On je pisao o svim tekoama i boli koju je na narod iskusio, i slao je njima (zapadnjacima) albe da smo mi bili bombardovani, ali zapadnjaci nisu reagovali. On je napisao mnogo takvih albi. Meu nama su bili i oni koji su razumjeli sr ovih internacionalnih organizacija. Sjeam se razgovora izmeu jednog od nae brae i autora albi. On mu je rekao: Da li vjeruje da nam oni s ijim odobrenjem smo mi danas bombardovani mogu pomoi? A zatim je nastavio: Niko ti nee pomoi sve dok ne uzme oruje i ne pokae neprijatelju da ima mo, a to to ti pie u tvojim albama je sve uzalud. Meutim, historiar je nastavio svoj posao, i kad je doao as i sjenka Guldemana sa pojavila u ulozi medijatora, historiar je pomislio da se Guldeman odazvao na njegov pla i smatrao je to svojim vlastitim postignuem. Meutim, kako se pokazalo, Guldeman se nije zamarao sa piscem nego je on doao da sauva od blamae koe poraenim nevjernikim psima. A kad je amil (Basajev) pozivao nas u tim pregovorima da postavimo uslov Rusima za povlaenje njihovih snaga sa Kavkaza, tu je bio Alihadijev, glasnogovornik parlamenta prijanjeg CRI-a (koji je ehidio inaAllah), da mu se suprotstavi, i Hambijev, koji je umoran od dananjeg rata, takoer je bio prisutan, i mnogi od njih su bili prisutni tu, i svi su smatrali amila gotovo kao da je bio
open in browser PRO version
Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Debhatun nusre i IDI-a


dec 18, 2013

Saudijska Arabija spremna da djeluje u pogledu Sirije i Irana i bez podrke Zapada
dec 18, 2013 UITAJ JO...

Nove teme na forumu


dzenaza po sunnetu Poslanika s.a.w.s.
prije 2 dana, 17 sati

Da li se dizu ruke kada se upucuje dova Allahu i koji su dokazi za to?


prije 4 dana, 13 sati

Da li ene treba ukljuivati u aktivnosti poput demonstracija, dihada


prije 1 tjedan, 1 dan

Sirijski opozicioni lider: Asad

pdfcrowd.com

Allahov neprijatelj. Danas mi vidimo slinu sliku. Niti jednan in nevjernika ne treba ostaviti nekanjenim. Na primjer, naa braa i sestre koji su ubijeni u selu Arti zaduili su nas da uzmemo nevjernike odgovornim za to. Vi morate uzeti nevjernike odgovornim za sve nae ene i djecu koji su ubijeni u masovnim bombardovanjima naih sela i gradova. Mi imamo pravo koje nam je dao Allah, da odgovorimo nevjernicima sa istim orujem, i da im takoer zadamo udarce. Ali neki od naih aktivista u inostranstvu govore da je jedna loa osoba meu nama a da su ostali dobri. Meutim, ovi ljudi mogu organizovati svoja okupljanja desetine i stotine puta, ali njihovi usmeni zahtjevi nee uiniti da zadrhti ni samo jedna dlaka na glavi nevjernika. Da je vrli Zakajev doao ovdje, uzeo automatsku puku i ispalio nekoliko metaka na nevjernike, to bi bilo mnogo korisnije i uinkovitije nego ono to on sada radi. Vi, najvjerovatnije, to sami shvatate brao, stoga se ja obraam ponovo starijim i mlaim mudahidima sa pozivom da se bude na oprezu od poklona nevjernika. Trebate se bojati toga da tih nesretnih 10 miliona dolara moe izazvati krvoprolie meu muslimanima, budite na oprezu od tog novca i ne uzimajte ga! Kada se oslonite na te ljude, onda iman, tj. vjera i bereket, tj. blagoslov naputaju ovjeka, i kunem se Allahom, da od tog novca nee biti koristi nego e biti tete. Upamtite da se Kavkaz danas pokree (vodi se dihad) ne na raun poklona, nego na donacijama bogobojaznih muslimana.
open in browser PRO version
Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Sirijski opozicioni lider: Asad vie ne vlada Sirijom, nego Iran i Hezbollah!
prije 4 mjeseci

Sirija: Hezbollahov komandant i 20 boraca ubijeni u Damasku


prije 3 mjeseci, 2 tjedana

Izdvojeni sadraj
Potvrda srcem i jezikom, te djelovanje tjelesnim udovima je uslov da bi ovjek bio vjernik
sep 25, 2013

Propis hidre (preseljenja) u nevjernike zemlje radi boljeg ivljenja


jul 4, 2013

Kur'an lijei sve


jun 5, 2010

Da li je u zapadnim zemljama dozvoljeno konzumirati


pdfcrowd.com

Nedavno je ovdje doao jedan obini musliman i rekao da je on zaklao ovna i da je donio njegovu polovicu, mislei na nas. Od muslimana i od iskrenog srca dolazi bereket, kada je pola njegovog ovna nahranilo najmanje 40 mudahida. Sljedei dan, drugi musliman je donio isti poklon, i to je ono na bazi ega se dihad na Kavkazu vodi. uvajte se Danana koji donosi poklone iz Evrope i od onih izdajnika koji ine sve mogue kako bi prikrili sramotu svoje vlastite izdaje! Ne budite obmanuti uvjeravanjem onih koji stoje ispred nevjernika na svojim zadnjim nogama, poput kunog psa. Oni ne slijede islam i ne ele da on bude osnaen, i ako oni danas radi vas pokazuju islamske prizore sutra e ti islamski prizori ostati samo prizori. Budite oprezni brao islam nije poput toga. Islam je potpuna pokornost Allahu i iskrena ustrajnost u vjeri. Stoga, brao i sestre, svi ovi planovi neprijatelja su napravljeni danas kako bi se zaustavio dihad na Kavkazu, kako bi se zaustavio ponovni dolazak islama, i oni nikada nee ostaviti svoje pokuaje. Allah kae u Kur'anu: Oni e se neprestano boriti protiv vas, da vas odvrate od vae vjere, ako budu mogli (ElBekare, 217) Moglo bi izgledati da odvraanje od vae vjere znai naputanje namaza i posta, ali oni (nevjernici) apsolutno nisu zabrinuti zbog naih namaza, naeg abdesta i koliko to mi postimo, to njih ne zabrinjava! Meutim, mi ne smijemo zaboraviti da rije dn (vjera) znai Zakon! To znai da se ivi prema erijatu, a gdje mi imamo danas da je primijenjen erijat?
open in browser PRO version
Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

dozvoljeno konzumirati govee meso?


dec 16, 2010

Ispravno vjerovanje, autori i knjige ehlu sunneta wel demata


jul 1, 2013

pdfcrowd.com

Pogledajte naokolo! Oni govore jednu stvar, ali rade sasvim suprotno! Oni grade damije, podiu minarete, ali je oko njih sasvim druga slika stanja. Pogledajte one koji su se okupili na Kongresu. Oni su ti koji su ranije nanijeli dosta tete muslimanima, a danas oni priaju o svojim pametnim stvarima. Umjesto da trae od nevjernika da prestanu sa ubijanjem muslimana, umjesto da pomognu muslimanima, oni (otpadnici) sada dolaze u velikom broju iz Moskve i drugih mjesta, i dre pametne govore. Vi vidite tu akademike i profesore ali niko od njih se nije usudio da izusti makar jednu rije istine. Ovo je velika obmana, i ovakva okupljanja nee nam nimalo biti od koristi. Sve to se nedavno desilo u naoj sredini, desilo se prema zacrtanom scenariju, i emir Dokku istinski podnosi tekoe zbog toga, i kunem se Allahom da mi znamo da nita nije sakriveno od Allaha, ak ni jedan dijeli praine. Mi smo poboni ljudi, i mi smo izali kako bi poginuli na putu dihada, a ne kako bi se prodali Putinu, Berezovskom ili nekom drugom Allahovom neprijatelju i kako bi uzeli novac sa ciljem da posijemo razdor meu muslimanima. Za ovo nau stvar mi imamo dovoljno snage i razuma. A oni koji sada vode prevarenu brau i trae naina da naude emiru (emiru Dokki, op. PV.) i bacaju ljagu na Dokku, iako je zbog Allaha, Dokku napustio svoju porodicu i dom i izaao u dihad, prije ve 1516 godina, samo su pokretai fitne (razdora), i oni su u oitoj zabludi. I takvi ljudi nikada nee doi do pobjede, sve dok ne razmisle o svojim postupcima, napuste svoju zabludu i dobiju zasluenu kaznu.
open in browser PRO version
Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

I tako brao, svako od nas nosi svoju glavu na ramenima i svako mora odgovarati za sebe, za svoja vlastita djela. Kako stoji u Kur'anu, dan (Sudnji dan op. KC.) e doi i tada e brat bjeati od svoga brata i to e biti veoma teak dan. Teko e biti poloiti svoj raun tog dana, tako da mi moramo da ivimo u strahu od tog dana, da uskladimo sa naom vjerom naa djela i zapamtite da je pobjeda muslimana u njihovom jedinstvu. Ne smijete dopustiti nevjernicima da vas obmanu. Mi (uz Allahov pomo) smo sposobni da ostvarimo pobjedu i istinsku slobodu bez vanjske pomoi jer niti jedna druga pobjeda nee nam dati slobodu da praktikujemo nau vjeru. I morate znati da mi ne moemo to postii bez proljevanja krvi, i putem borbe je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, uspostavio islam a ne putem govora. U svoje vrijeme, Dohar (ehid inaAllah) je rekao: Ako se budemo borili pedeset godina i izgubimo sedamdeset posto populacije, onda emo moda postii slobodu i ostvariti nae snove. Samo tada mi moemo u potpunosti ispovijedati nau vjeru bez vanjskih ogranienja i biti u mogunosti da izgradimo samostalnu dravu. A Dohar je rekao: Nezavisnost od mora do mora, ali Dohar nije rekao od Gerzela do Nazrana! On je rekao: Od mora do mora! (podruje izmeu Kaspijskog, Azovskog i Crnog mora).On je smatrao da na teritoriji takve veliine je mogue napraviti dravu sposobnu da se brani. A danas, kada imamo podjele, o kakvom otporu (ili dravi) mi moemo govoriti? Na kraju krajeva, jednom je tako i bilo! Mi smo
open in browser PRO version
Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

ve to oprobali. Mi smo izgradili takvu dravu jednom, slijedei savjete onih koji nas danas pozivaju da stanemo na istu stranu i ta smo postigli? Razmislite o ovome brao, i da nam Allah podari razumijevanje svega to se deava, ojaa nas na istini i uspostavi slogu meu nama. Odjel za nadzor Kavkaz centra Ukupno otvaranja: 1.521 Otvaranja danas: 2
0 4

Nema komentara Ostavi odgovor


Ulogaj se putem Facebook, Yahoo... naloga

Powered by OneAll Soc ial Login

Ime:

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Email: Website: Komentar:

Komentiraj

Popularno ove sedmice


Sedam kapija Medine i blizina dolaska Dedala
open in browser PRO version

Novo u Download zoni


Pravedne halife
dec 18, 2013

Izdvojeni sadraj
Pakistan: Talibani opvrgnuli umjeanost u eksplozije na
pdfcrowd.com

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

dec 7, 2013

pijaci i za to optuili Velianstveno pravilo


dec 11, 2013

Kratak islamski film: Vrati se Allahu


dec 12, 2013

Blackwater
sep 30, 2013

Muslimanski velikani na samrti: Ebu Bekr radijaAllahu anhu


dec 9, 2013

Uslovi i zapreke primanja dove


dec 7, 2013

Da li su crkve Allahove kue?


apr 15, 2011

Ameriki okupatori ubili 40 i ranili 34 civila u Helmandu


jul 24, 2010

Put v jernika - inform ativ noedukativ ni web portal.

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com