You are on page 1of 13

Video

Download

Forum

Kontakt

Islam

Vijesti

Download

Video

Monitor

Resursi

Kontakt

Forum

Home

Monitor

Dihadske teme

ehidi bitke kod Tenja


Monitor Dihadske teme jun 3, 2009 0

Novo na sajtu
Sirija: Zloinaki reim nastavlja i peti dan da masakrira iz zraka muslimane Halepa
dec 19, 2013

25 mudahida pobjeuje 200 srpskih specijalaca.

mudzahidi bosne

U petak ujutro, oktobra 1992, odigrala se estoka bitka izmeu grupe stranih mudahida i Srba, na brdu Bandera, blizu Tenja i Doboja na sjeveru Bosne. O vjerovjesnie, bodri vjernike na borbu! Ako vas bude dvadesetak izdrljivih, pobijedie dvije stotine; a ako vas bude stotina, pobijedie hiljadu onih koji ne vjeruju, zato to su oni ljudi
open in browser PRO version
Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Mudahidi nisu poinili masakr u Adri. Razotkrivena jo jedna la sirijskog reima (+foto)
dec 19, 2013

Prvi intervju sa emirom Debhatun nusre, ejhom Ebu Muhamedom elpdfcrowd.com

koji ne shvaaju. [Kur'an 8:65] Vjernici koji se ne bore osim onih koji su za borbu nesposobni nisu jednaki onima koji se na Allahovu putu bore imecima svojim i ivotima svojim, One koji se budu borili ulaui imetke svoje i ivote svoje Allah e odlikovati itavim stepenom nad onima koji se ne budu borili, i On svima obeava lijepu nagradu, Allah e borcima, a ne onima koji se ne bore, dati veliku nagradu. [Kur'an 4:95] Brdo Bandera je bilo na strateki vrlo vanoj poziciji, izmeu srpskih, hrvatskih i muslimanskih prednjh linija. Ko god bi imao brdo Bandera pod kontrolom, samim tim bi kontrolisao sve gradove i sela oko njega. Na istoj lokaciji, oko est mjeseci ranije, prolivena je krv prvih stranih mudahida u Bosni, branei Allahovu vjeru. Ebu Ali el-Kurej, dvadesetogodinji islamski daija1 sa iskustvom u afganistanskom dihadu, ubijen je u Junu 1992, nekoliko sedmica od poetka rata, na brdu Bandera, runom granatom baenom od strane Allahovih neprijatelja. U sedmicama pred bitku kod Tenja, u oktobru 1992, snage bosanske armije su slale ljude na prednje linije na vrh brda Bandera. Pomagalo im je 25 stranih mudahida. Ovih 25 brae su bili prvi strani mudahidi u Bosni. Veina ih je bilo iz Mekke i svi su bili veterani blagoslovljenog dihada u Afganistanu. Ovih 25 brae su kopali rovove na prednjoj liniji pod vrlo tekim uslovima. Bilo je to trosatno pjeaenje od dna brda do muslimanske prednje linije blizu
open in browser PRO version
Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Ebu Muhamedom elDevlanijem


dec 19, 2013

Sirija: Ubijen jedan od najbrutalnijih Asadovih generala


dec 19, 2013

Afganistan: Mudahidi unitili 186 okupatorskih vozila i eliminisali desetine vojnika


dec 18, 2013

Amerika agenda propada u Siriji. Islamski front ne eli da se bori protiv brae iz Debhatun nusre i IDI-a
dec 18, 2013

Saudijska Arabija spremna da djeluje u pogledu Sirije i Irana i bez podrke Zapada
dec 18, 2013 UITAJ JO...

Nove teme na forumu


pdfcrowd.com

Nove teme na forumu


vrha. Tokom jedne od manjih arki prije borbe, mudahidi su ubili 20 Srba i uz Allahovu pomo, otvorili put za vozila do polovice brda. Ubrzo nakon te arke, Srbi su se poeli pripremati za veliku ofanzivu protiv mudahida. Tri dana i tri noi su Srbi neprekidno bombardovali muslimanske prednje linije. Za to vrijeme, mudahidi su proveli u svojim bunkerima i samo bi sluali zvuke granata koje bi eksplodirale oko njih. Prije toga, snage bosanske armije su se povukle sa brda na drugu liniju iza mudahida. Na kraju treeg dana bombardovanja, mudahidi su napali jednu od srpskih linija za snabdijevanje, ubijajui trojicu Srba i tom prilikom zauzeli dva konja puna plijena. Tada je 25 mudahida shvatilo da su sami na brdu, bez podrke od snaga bosanske armije. Pod neprekidnim jakim granatiranjem u sljedea tri dana, Srbi su napali prednje linije mudahida. Brojali su preko 200 dobro istreniranih srpskih specijalaca, uz podrku plaenika, pripadnika bivih rumunskih i ruskih specijalnih snaga.2 Srpske snage su napale mudahide takvom snagom i brzinom da se razdaljina izmeu dvije strane smanjila na pet do deset metara. Takva je bila ozbiljnost situacije, da su se Srbi dok su se pribliavali rovovima mudahida, bacali rune granate u njih. Mnogo brae je ranjeno u rovovima, ali su i pored toga nastavili da se bore.
open in browser PRO version
Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

dzenaza po sunnetu Poslanika s.a.w.s.


prije 2 dana, 16 sati

Da li se dizu ruke kada se upucuje dova Allahu i koji su dokazi za to?


prije 4 dana, 12 sati

Da li ene treba ukljuivati u aktivnosti poput demonstracija, dihada


prije 1 tjedan, 1 dan

Sirijski opozicioni lider: Asad vie ne vlada Sirijom, nego Iran i Hezbollah!
prije 4 mjeseci

Sirija: Hezbollahov komandant i 20 boraca ubijeni u Damasku


prije 3 mjeseci, 2 tjedana

Izdvojeni sadraj
pdfcrowd.com

U ovoj tekoj situaciji je Ebu Omar et-Tajjib, dvadesetdvogodinji daija iz Medine i veteran afganistanskog dihada, izaao iz rovova mudahida sa svojim PK mitraljezom i poeo da puca po Srbima ubivi mnoge od njih. Konano je ranjen, ali je nastavio da puca dok nije pogoen sa vie od 100 metaka. Uinio je seddu sa PK mitraljezom pod njim i nastavio je da se sjea Allaha sve dok Ga nije sreo. Neka ga Allah primi kao ehida. Kada je ugledao Ebu Omar et-Tajjiba kako pada, Ebu Hadir elMekki, star 24 godine, porijeklom iz Mekke i veteran afganistanskog dihada, iskoio je iz svog bunkera i pretrao 30 metara preko otvorenog bojnog polja kako bi uzeo Et-Tajjibovo tijelo. Tu se sreo sa srpskim snagama koje su isto tako pokuavale da uzmu Et-Tajjibovo tijelo. Ebu Hadir se suoio sa Srbima, ubijajui neke i ranjavajui druge, dok jedan nije iskoio 2 metra ispred njega. Ebu Hadir ga je ubio, ali ne prije nego to je ovaj Srbin zasuo mecima po njegovom stomaku. Ebu Hadir nije mogao da uzme Et-Tajjibovo tijelo, ali je uspio da se vrati u muslimanski bunker, dok je njegov stomak bio rasporen mecima, a njegovi unutranji organi visili. U bunkeru, na udaljenosti 5-10 metara od Srba koji su ih napadali, Ebu Hadir el-Mekki je nastavio da puca na Srbe, bez obzira na teke rane. Vikao je Allahu-Ekber!, O Allahu, podari mi ehadet! i O Allahu, oprosti mi moje grijehe! i nastavio je da se puca sljedeih pola sata, sve do zadnjeg izdisaja. Molimo Allaha da ga primi u Dennet u Svoje drutvo.
open in browser PRO version
Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Koji je to demat iz koga se ne smijemo podvajati?


nov 7, 2008

Muslimanski velikani na samrti: Ebu Bekr radijaAllahu anhu


dec 9, 2013

Neke izreke Abdullaha ibn Mesuda, radijallahu anhu


jul 11, 2010

Predbrana dilema: Djevica ili udovica?


feb 18, 2011

Pitanja i propisi vezani za post


jul 12, 2013

pdfcrowd.com

Sada su Srbi napadali mudahide sa tri strane. Kako se bitka nastavljala, Ebu Abdullah Deddai, star 24 godine, porijeklom iz Dedde, veteran afganistanskog dihada i poznat po svojoj dugoj utnji i dranju Kurana u rukama skoro 24 sata dnevno, ubijen je 40mm granatom ispaljenom iz mitraljeza, koja je pogodila njegovu glavu. Ebu Abdullah el-Filistini, star 25 godina, vojni trener mudahida u Afganistanu i Bosni, takoer je pogoen u srce i ubijen. Ebu ehid e-erki, star 18 godina, porijeklom iz istonog dijela Arapskog poluostrva i uesnik afganistanskog dihada od svoje petnaeste godine, takoer je ubijen. Svi mudahidi koji su ostali ivi bili su lako ili teko ranjeni. Ebu Halil el-Mekki je izaao na otvoreno i pucao je na Srbe sve dok nije, teko ranjen, pao na zemlju. On je tada bio emir ove grupe mudahida. ejh Ebu Sulejman el-Mekki, islamski uenjak koji je poduavao siri3 u Svetoj damiji u Mekki, veteran afganistanskog dihada u drutvu ehida ejha Abdullaha Azzama i jedan od najboljih mudahida (takvim ga znamo, a Allah ga najbolje poznaje), iskoio je iz mudahidskih rovova i pretrao preko bojnog polja prema neprijateljskoj vatri kako bi donio Ebu Halil el-Mekkija nazad u mudahidski bunker. Prije nego to je doao do Ebu-Halila, ejh Ebu
open in browser PRO version
Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Sulejman je zasut vatrom iz automatskog mitraljeza po stomaku, pa je i on pao na zemlju. Sada su dva ranjena brata leala usred bojnog polja i bilo je pitanje vremena kada e ih Srbi zarobiti. U ovoj napetoj situaciji, Ebu Talib el-Mekki, takoer iz Mekke i veteran afganistanskog dihada, izveo je pravi podvig hrabrosti, kada je sam, bez pomoi svojih drugova, istrao usred bojnog polja sa svojim PK mitraljezom i poeo pucati po Srbima takvom estinom da su se srpske grupe povukle, a drugi mudahidi su uspjeli da dou do Ebu Halila i ejha Ebu Sulejmana i da ih vrate u bunker mudahida. Ebu Talib el-Mekki je ubrzo pogoen i ranjen, ali je uspio da se dovue nazad do bunkera mudahida, gdje je izdahnuo nakon nekoliko minuta. Neka ga Allah nagradi najboljom nagradom koju zasluuje. U muslimanskom bunkeru, ejh Ebu Sulejman je teko krvario i izgubio je puno krvi. Plakao je iz elje za ehadetom na Allahovom putu, ali Allah je odredio neto drugo za njega. Bilo je to u periodu malo prije podnevskog namaza. Ostala braa, koja su se hrabro borila u bici i bila ranjena, su: Ebu Hamza el-Mekki (iz Mekke), Ebu Musab el-Misri (iz Egipta), Ebu Dudanah et-Taifi (iz Taifa), Ebu Zubeir el-Haili (iz Haila, bivi emir stranih mudahida u Junom Afganistanu, i doemir ove operacije, Ebu Selamah el-Mekki (iz Mekke) i Ebu Asim el-Mekki (takoer iz Mekke). Ebu Asim el-Mekki se borio hrabro ubivi tri neprijatelja prije nego to je runa granata pala
open in browser PRO version
Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

pored njegove noge, odvajajui je od tijela i djelimino paralizirajui njegovu desnu ruku. Zbog velikog broja poginulih i ranjenih, braa su se povukla 100 metara prema jednom muslimanskom selu gdje su prenjeli tijela poginule i ranjene brae. Nekoliko sati nakon povlaenja, desetorica brae sa lakim povredama su se vratila na planinu Bandera da nastave bitku. Njima se pridruzilo 15 bosanskih mudahida i zajedno su krenuli u kontra-ofanzivu na Srbe sa takvom estinom da su Srbi bili primorani da napuste bitku bjeei od brae. Braa su izbrojala oko 30 mrtvih Srba, ija su tjela ostala na planini. Mudahidi su nali rumunske i ruske dokumente kod ubijenih Srba, oigledan dokaz da su vanjske snage podravale Srbe u borbi protiv muslimana i islama. Ovo je potvreno izjavama petorice zarobljenih Srba. U ovoj bici palo je est ehida neka ih Allah primi meu ehide: On nee ponititi djela onih koji na Allahovu putu poginu [Kur'an 47: 4] est ehida koji su poginuli u toj bici: Ebu Omar et-Tajjib iz Medine. U Afganistanu je bio poznat pod
open in browser PRO version
Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

imenom Ebu Zijad el-Medini. U 22. godini bio je student islama i veteran afganistanskog dihada. Srbi su njegovo mrtvo tijelo u crnoj uniformi postavili u stakleni sanduk i izloili u centru sela Tazlaj. Ostavili su njegovo tijelo tamo tri mjeseca samo da bi pokazali drugim Srbima kako su oni potukli mudahedine. Mudahidi su pokuali da razmijene zarobljene srpske vojnike za Ebu Omarovo mrtvo tijelo, ali su Srbi odbili. Neka Allah primi Ebu Omara kao ehida i neka mu duu poalje u Dennet. Ebu Hader el-Mekki, iz Mekke, star 24 godine, veteran afganistanskog dihada, bio je poznat po svom dobroinstvu prema brai. On je izgradio vodovod i doveo je pitku vodu 200 metara do doline u kojoj su bili mudahidi. Izgradio je mudahidima prostorije za abdest i nunike. Neka Allah primi Ebu Hadera kao ehida i neka mu dadne da se napije iz dennetskih izvora. Ebu Abdullah el-Deddai, 24-godinjak iz Dedde i veteran afganistanskog dihada. Bio je povuen i poznat po tome to je uvijek imao Kur'an u rukama i tiho memorizirao trudei se da ga zapamti u potpunosti. Neka ga Allah nagradi najveom nagradom koju zasluuje! Ebu Abdullah el-Filistini, 25-godinjak iz Palestine sa velikim iskustvom u treningu mudahida u Afganistanu i Bosni. Mnogi mudahidi su proli kroz njegov trening. Neka ga Allah prihvati i neka ga nagradi za sve to je uradio za mudahide.
open in browser PRO version
Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Ebu Talib el-Mekki, iz Meke je sa svojih dvadesetak godina bio hrabar veteran afganistanskog dihada. Neka ga Allah prihvati u dennet sa svim ostalim ehidima. Ebu ehid e-erki, sa sjevera Arapskog poluostrva, u svojoj 18toj godini bio je najmlai ehid iz ove operacije. Sa 15 godina otac ga je poslao u Afganistan. Iako je bio mlad, kau da je imao mudrost i strpljenje 100-godinjaka. Uvijek je razmiljao o nainima kako da unaprijedi ivot muslimana. Neka ga Allah primi kao ehida i neka ga uini primjerom muslimanskoj omladini. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, je rekao: Nee biti ranjen ovjek na Allahovom putu, a Allah zna najbolje ko se povrijedi na Njegovom putu, a da nee doi sa svojom ranom na Sudnji dan. Boja je boja krvi, a miris miris miska (mousa). [Buhari] Neka Allah primi devetnest ranjenika i neka ih primi na Sudnjem danu. Meu njima: ejh Ebu Sulejman el-Mekki, islamski uenjak koji je poduavao siri (ivotu Allahovog Poslanika s.a.v.s.), u Svetoj damiji u Mekki, veteran afganistanskog dihada, blizak prijatelj ehida ejha Abdullaha Azzama i voa ove grupe mudahida. Bio je vrlo poznat meu islamskim uenjacima Mekke i Arapskog poluostrva. Par dana nakon ranjavanja, ejh je izgubio osjeaj u donjem predjelu tijela i od tada je kao paralizovan bio primoran da koristi invalidska
open in browser PRO version
Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

kolica. Neka ga Allah izlijei i neka mu povrati zdravlje pa da moe nastaviti slubu islamu i muslimanima. Ebu Asim el-Mekki, mladi brat iz Mekke koji se borio u Afganistanu. Par sati nakon to je ranjen, amputirali su mu nogu, a ruka mu je ostala permanentno iaena. Od aprila 1998. do ljeta 1999, Ebu Asim je bio zatvoren u Deddi, u jednom od tajnih zatvora Ministarstva unutranjih poslova Saudijske Arabije, pod neosnovanim optunicama da je planirao napad na Saudijsku Arabiju. Bio je podvrgnut jakom muenju. Tukli su ga u povrijeenu nogu i ruku sa metalnom ipkom. Nakon izlaska iz zatvora, on je protjeran iz Saudijske Arabije. Neka Allah pravedno osudi one koji su ga muili. Bitka kod Tenja, u jesen 1992, bila je prekretnica u potovanju koje je lokalno stanovnitvo pokazalo prema stranim mudahidima. Kad su se mudahidi prvi put pojavili u Bosni, lokalno stanovnitvo ih je smatralo za plaenike i htjeli su da znaju koliko para trae za njihovu slubu u Bosni. Poslije te bitke, Srbi su se bojali da pokrenu akciju na teritorijama gdje su mudahidi bili prisutni. Nakon pokazanog uspjeha, gdje je 25-oro brae porazilo specijalnu jedinicu od 200 vojnika, Bosanci su promjenili miljenje o mudahidima i od tada su ih poeli smatrati hrabrim i iskrenim borcima koji su doli u Bosnu, ne zbog para, nego u odbrani islama, asti, brae muslimana, i za zadovoljstvo svemonog Allaha.
open in browser PRO version
Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Izvor: Azzam Publikacija Prevod za www.putvjernika.com: Nina

Fusnote: 1. daija - islamski misionar, poziva u islam 2. mudahidi su saznali ovu informaciju tek nakon bitke, od izjava pojedinih zarobljenih Srba. 3. sira - ivotopis Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi we sellem. Ukupno otvaranja: 8.284 Otvaranja danas: 2
4 139

Nema komentara

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Ostavi odgovor
Ulogaj se putem Facebook, Yahoo... naloga

Powered by OneAll Soc ial Login

Ime: Email: Website: Komentar:

Komentiraj

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Popularno ove sedmice


Sedam kapija Medine i blizina dolaska Dedala
dec 7, 2013

Novo u Download zoni


Pravedne halife
dec 18, 2013

Izdvojeni sadraj
ehid Bosne: Selman elFarsi
feb 14, 2009

Kratak islamski film: Vrati se Allahu


dec 12, 2013

Velianstveno pravilo
dec 11, 2013

Muslimanski velikani na samrti: Ebu Bekr radijaAllahu anhu


dec 9, 2013

Uslovi i zapreke primanja dove


dec 7, 2013

Otpadnici u Dagestanu kidnapuju muslimane, ubijaju ih i pale, a zatim ih proglaavaju militantima


jun 30, 2009

Zemlja crnih zastava


apr 29, 2012

Put v jernika - inform ativ noedukativ ni web portal.

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com