MOTIVI I MOTIVACIJA

 

Motivacija je djelovanje prema unaprijed zamišljenim ciljevima. motivi – pokretači aktivnosti Izvor motiva su potrebe : a) organske b) psihološke nagoni – svjesno doživljene potrebe

PROCES MOTIVACIJE :     javljanje potrebe ( usled narušavanja bio-socijalne ravnoteže aktiviranje organizma doživljaj potrebe – nagon zamišljanje cilja kojim se potreba može zadovoljiti .

PODJELA MOTIVA     A) biološki – urođeni ( tjelesne potrebe ) B) socijalni – psihološke potrebe C) personalni – lični D ) podsvjesni motivi .

BIOLOŠKI MOTIVI 1.)  .za izbjegavanjem bola. materinski motiv : a) predmaterinski b) poslematerinski  3. za aktivnošću i angažovanjem.za određenom temperaturom.. ostale biološke potrebe i motivi : ( potreba za : kiseonikom. motiv gladi i žeđi  2.za spavanjem i odmorom.seksualni motiv  4..

motiv za emocionalnom vezanošću 3. motiv za samostalnošću 5.SOCIJALNI MOTIVI        1. motiv za društvom 2. motiv za samopotvrđivanjem 4. motiv SIGURNOSTI AGRESIVNOST – je važan socijalni motiv . motiv za stvaralaštvom 6.

KATARZA    Oslobađanje vlastitih agresivnih impulsa posmatranjem prikazane agresivnosti ili manifestovanjem svoje ( box ) do katarze ne dolazi uvijek filmovi divljeg zapada .do oslobađanja od agresivnosti .

3. 4.)      1. 5. Biološki motivi Motiv sigurnosti Motiv za emocionalnom vezanošću Motiv za samopotvrđivanjem motiv za stvaralaštvom .HIJERARHIJA – red važnosti motiva – prema Maslovu( američki psih. 2.

DOMINANTAN MOTIV (Motiv koji prevladava ) .