Electrofiziologia membranei celulare

Proteine membranare
• Canale ionice • Pompe ionice • Sisteme de cotransport

K+e
4 mM/l

Na+e Ca++e
140 mM/l 2 mM/l

ext

+ + + + +

int

K+i

Na+i

Ca++i

- - - - -

140 mM/l 10 mM/l 0.001 mM/l

-90 mV

Electrofiziologia membranei celulare
dQ I= dt
K+e
4 mM/l

RT [ Xe ] x lg Veq x= V [ X ] i

Na+e Ca++e
140 mM/l 2 mM/l

1 g= R

R
Ca++i

+ + + + +

ext

C
int

K+i

Na+i

- - - - -

140 mM/l 10 mM/l 0.001 mM/l

-90 mV

..Electrofiziologia membranei celulare Canale ionice • ioni transportati • selectivitate • curenti realizati • cinetică de activare ++ • mod de activare (cationice / anionice) (selective / neselective) (depolarizant / repolarizant) (rapide / lente) (voltaj / mediatori / strech) K+e 4 mM/l Na+e Ca 140 mM/l e 2 mM/l ext + + + + + int K+i Na+i Ca++i .001 mM/l -90 mV ..- 140 mM/l 10 mM/l 0.

Evolutia canalelor ionice Subunitate Kmin Canal Kir (Rectificator spre interior) Canal Kv (Voltaj(Voltaj-dependent) exterior H5 2 1 2 3 4 5 6 1 + H5 interior Kmin K+ K+ 1 2 5 6 exterior interior Kmin .

Familia canalelor Kir Canal de K+ activat de mediator Porul canalului Kir Adenozina Acetilcolina K+ Canal de K+ ATP senzitiv Porul canalului Kir 1 2 1 2 A1 M2 H5 H5 Gi + K+ Receptor de sulfoniluree Fixare ATP .

Canalul de Na+ dependent de voltaj: de la structură la modele exterior 1 2 3 4 5 6 + Senzor voltaj interior Filtru selectiv Poarta de inactivare P P NH2 Na+ Senzor voltaj P P Poarta de activare COOH Voltaj Na+ exterior Repaus + m + interior Activ h + Poarta de inactivare Inactiv .

K+ dependentă Digitalis purpurea .ATP-aza Na+ .

Dinamica fenomenelor din cadrul cuplului electro-contractil .

Antiportul Na+ .Ca+2 Ca+2 3Na+ 2K+ .

Nobel -1991 ’90 – Inginerie genetică .Tehnica microelectrozilor (Hodgkin & Huxley) Pr. ’50 . Nobel -1963 ’80 .Studierea electrofiziologiei celulare potenţial de repaus timp Extracel. Intracel.Tehnica patchpatch-clamp (Neher & Sakmann) Pr.

Tehnica microelectrozilor (Ling & Gerard. . canal K+ Intracel.electrolitică (KCl 3M) Extracel. 1949) încălzire tractionare electrod metalic (AgCl) potential de repaus vîrf (<1µm) timp sol.

Tehnica “patch-clamp” The Nobel Prize in Physiology and Medicine (1991) Erwin Neher Bert Sakmann "for their discoveries concerning the function of single ion channels in cells" .

Tehnica “patch-clamp” GΩ .

Genetica în studiul canalelor ionice Antman .2007 .

Potentialul de repaus Canal Kir (Rectificator spre interior) porul canalului= 4 x H5 RT Veq K= V x lg [ Ke ] = .94 mV [ Ki ] - + AAAA- + K +i 140 mM/l K+e 4 mM/l + + ATP Na+e 140 mM/l + + Na+i 10 mM/l + + - - porul canalului= 4 x H5 inactivare -90 mV RT Veq Na= V x lg Canal voltaj-dependent reactivare [ Nae ] = + 63 mV [ Nai ] .

Tipuri de potentiale de actiune în diferite regiuni ale inimii Nod sinusal Miocard atrial Nod atrioventricular atrio Sistem HisHis-Purkinje Miocard ventricular .

Fibrele miocardice cu răspuns rapid vs lent PA “lent” +40 +20 0 PA “rapid” Em (mV) -20 -40 -60 -80 -100 0 200 400 600 800 1000 2000 Timp (ms) .

Potentialul de actiune de tip rapid 0 mV -90 mV .

Depolarizarea: efectul curentului de Na+ Tetrodotoxina Lidocaina .

Repolarizarea: efectul curentilor curentilor de K+ .

Curentul Kir: “pactul naturii cu diavolul” Denis Noble. 2004 Na+ În repolarizare: Na+ K+ Ca+2 K+ K+ -conductanta K+ se mentine -absenta curentilor depolarizanti -conductanta K+ devine -prezenta de curenti depolarizanti Celula nervoasă Celula miocardică .

* HERG = human ether-a-go-go-related gene .

Heterogenitatea curentilor la nivelul miocardului Endo M RV LV Epi Ito IKs ++ ++ - + + Ito + I K r ++ IKs ++ ++ ++ + +++ ++ ++ .

Flecainida Propafenona Clasa II .scurtează PA ex. Amiodarona Sotalol ClasaIV . Verapamil Diltiazem după VAUGHAN WILLIAMS (1970) .Calciu-blocante ex.prelungesc PA ex.nu modifică PA ex. Chinidina Procainamida Ib . Propranolol Metoprolol Clasa III .Medicamentele antiaritmice Clasa I . Lidocaina Mexitil Ic .BetaBeta-blocante ex.prelungesc PA ex.scad viteza de conducere prin blocarea INa Ia .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful