e-gençlik derneği

           

           

“genç düşün, değişimi yarat”

e-gençlik derneği
        e-gençlik Derneği, www.e-genclik.org.tr internet sayfası ve bölge   temsilcilikleri yoluyla farklı yerlerdeki gençleri, gönüllü çalışmaya, sivil

Biz Kimiz?

toplum hayatına aktif katılıma, üretmeye ve enerjilerini sosyal faydaya   dönüştürmeye teşvik etmek amacıyla kurulmuş bir gençlik sivil toplum   örgütüdür.
 

Amaçlarımız
                                 

Çevresindeki sorunlara çözüm üretebilen, kendine güvenen, girişimci ve duyarlı bir gençliğin oluşumuna katkıda bulunmak, Gençleri gönüllü aktivitelere ve sivil topluma katılıma teşvik ederek, “Genç Düşün, Değişimi Yarat” çıktığımız yolda, gençliğin enerjisini sosyal faydaya dönüştürmek, Gençlerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak için rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunmak, “Arkadaşlık ve üretim” kavramlarını yan yana koyarak sosyalleşmeye olanak tanımak. Gençleri sosyo-ekonomik hayata hazırlayacak donanımları oluşturmak, Dünyamızın sürdürülebilirliğini sağlamak için gençlerin mümkün olan en büyük katkıyı ortaya koyabilmelerine olanak tanıyacak programlar geliştirmek ve fırsatlar yaratmak, Sivil toplum kuruluşlarının sosyal sorumluluk programlarına katılım sağlayarak, bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.

“genç düşün, değişimi yarat”

e-gençlik derneği
        2003 yılında 20 gönüllü ile anlatılmaya başlanan bir hikaye e gençlik derneği, günden güne çoğaldı bu hikayeyi anlatanların sayısı çünkü anlatmaya değil   hikayeyi yaşamaya kararlıydık.   Geçirdiğimiz beş yıl içinde gücümüze güç katarak 100’ü aktif binlerce üyemizle baş koyduğumuz gönüllülük yolunda yürümeye devam ediyoruz.       Üstelik, ne ilk günkü heyecanımızı kaybettik ne de enerjimizi…

Hikayemiz

Bize emanet edilen bu toprakları -Atatürk gençliğine yaraşır şekilde ve O’nun isteği doğrultusunda- çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarma isteği, bizi farklı   düşünceler farklı alanlar farklı kültürlerde yetişmiş olmamıza rağmen bir kültür sentezi içerisinde bir araya getirdi.   Bu amacımızın peşinden koşarken ele aldığımız projeler sadece yereldeki sosyal   kalkınmaya yönelik değildi, uluslararası çalışmalarımızla kültürler arası köprülük   vazifesinde de bir kilometre taşı olabilmek bizleri çok onurlandırdı ve yapmayı planladığımız işlerde güç kaynağımız oldu. Peki, biz boyumuzdan büyük bu   işlerin üstesinden nasıl geldik? Sadece kendimize güvendik…   Hem de çok güvendik… Yaptıklarımızın doğruluğundan emindik, gençlik ateşimiz ve heyecanımızla yapabilirliğimizin sayısını arttırabileceğimizi biliyorduk, bu   ülkenin bizden beklentilerinin farkına vardık ve işe koyulduk…   Tabii bizleri başarılı kılan durumlar bunlarla sınırlı değildi… .Asıl başarımız kendi   içimizde -farkına varmadan- kurduğumuz sıkı arkadaşlıklar oldu. Çoğumuz birbirimizin adını aynı işlerde kolları sıvarken öğrendi, bir tebessümle başlayan   arkadaşlıklar gitgide güçlendi. Ve…   Yorulmak nedir, vazgeçmek nedir bilmeden sevgiyle, sonsuz inançla, omuz omuza geçen 5 yılın sonunda bu günlere geldik…   Daha da kuvvetlendi şimdi içimizde yanan bu ateş. Geriye dönüp baktıkça,   yapılanları okudukça ve andıkça kabına sığamıyor bu coşku! Bizler gücümüzü   keşfetmenin, güzel işlerde isim olmanın gururunu doyasıya yaşıyoruz ve yaşatmaya çalışıyoruz. Bizden sonraki nesillerin de yollarını aydınlattığımıza   inanıyoruz. İşte gençlik ışığımızla aydınlattığımız bu yollar bizden sonra geleceklerin karanlık nedir bilmemesini sağlayacak, kalplerindeki ışıkla onlarda   geçtikleri yolları bir sonraki nesiller için aydınlatacak. Umutlarla dolu bir yığın   istek ve hepsi gerçekleşecek. Çünkü e-gençlik Derneği başarının hiç bitmeyeceği tek adrestir…    

“genç düşün, değişimi yarat”

e-gençlik derneği
     

Tamamlanan Çalışmalarımız
Kongresi

3.   Avrupa Gençlik Slovenya 2009  

3.   Avrupa Gençlik Kongresi 2009 "Meydan Oku, Öner, Harekete Geç"   sloganıyla, 25 Temmuz - 01 Ağustos   2009 Tarihleri arasında Slovenya'nın İzola kentinde, e-gençlik Derneği’nin   ortaklığında düzenlendi. 30 AB, EFTA üyesi ve komşu ülkelerden yaklaşık 100 gencin katılımıyla gerçekleştirilen   kongrenin iki teması vardı: “İmkanı   Kısıtlı Gençler” ve “Karbon Sonrası Gelecek”. Kongre’nin sonunda “İzola   Deklarasyonu” yayınlandı. Dünya   Gençlik Kongresi'nin hazırlık toplantısı niteliğini de taşıyan kongre e-gençlik   Derneği'nin ortaklığında organize edildi.   Ayrıntılı bilgi için: www.eyc09.si

                   

“genç düşün, değişimi yarat”

e-gençlik derneği
     

Tamamlanan Çalışmalarımız

4.   Dünya Su Gençlik Forumu, İstanbul 2009  
  16-22 Mart 2009 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen 5. Dünya   Su Forumu'nun gençlik ayağı olarak   düzenlenen gençlik forumu e-gençlik Derneği'nin ortaklığında organize   edildi.  

Dünya Su Forumu, su sorunlarına   çözüm bulmak için, küresel işbirliğine doğru atılmış en önemli adımlardan   biri. Su Forumu'nun ana hedefi; su   konusunu siyasi gündemin üst sıralarına taşımak.
 

 

Dünya Su Gençlik Forumu da su forumunun bileşenlerinden bir tanesidir. e  gençlik Derneği olarak bizim de organizatörü olduğumuz bu bileşen foruma yeni bir   soluk getirdi; su üzerine süregelen tartışmalar bu kez genç düşünen, değişimi yaratmak için çalışan insanların perspektifi ile değerlendirildi  ve  300'e yakın genç   toplantıya katılarak Gençlik Deklarasyonu'nun altına imza attılar.

“genç düşün, değişimi yarat”

e-gençlik derneği
        Adıyaman İngilizce Dil Kampı

Tamamlanan Çalışmalarımız

15 Haziran -21 Ağustos 2009 tarihleri arasında düzenlenen kamp, 11-13 yaş   arasında Adıyamanlı 30 çocuk ve 18-29   yaş arasında dünyanın dört bir yanından gelen ve ana dili İngilizce olan 8   gönüllüyü Adıyaman'da bira araya getirdi.   Kamp süresi boyunca gönüllüler çocuklara dersler ve çeşitli aktiviteler aracılığıyla   ingilizce öğrettiler.
 

 

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve e  gençlik Derneği ortaklığında düzenlenen projeden alınan olumlu sonuçlar   doğrultusunda projenin önümüzdeki yaz   tekrarlanması planlanmaktadır.
 

         

“genç düşün, değişimi yarat”

e-gençlik derneği
       

Devam Eden Çalışmalarımız

5. Dünya Gençlik Kongresi   Türkiye 2010
 

“5. Dünya Gençlik Kongresi   Türkiye 2010” 31 Temmuz – 13 Ağustos 2010 tarihleri arasında   Türkiye’de; e-gençlik Derneği’nin   liderliğini yaptığı gençlik sivil toplum örgütleri koalisyonunun   organizatörlüğünde ve Türkiye Milli Eğitim   Cumhuriyeti Bakanlığı’nın ev sahipliğinde   gerçekleştirilecek. 120-150 farklı   ülkeden 1000 genç 2010 yılında Türkiye’de, 2010 Avrupa Kültür   Başkenti İstanbul’da buluşacak ve İmece teması etrafında   sürdürülebilir kalkınma için gençlerin katkısını ortaya   koyacak. Ayrıntılı bilgi için:   www.turkiye2010.org
 

     

“genç düşün, değişimi yarat”

e-gençlik derneği

Devam Eden Çalışmalarımız
     Gençlink

 

– Gençlik Politikaları  İletişim Ağı
 Gençlink -Gençlik Politikaları İletişim

Ağı- gençlik üzerine çalışan farklı Sivil Toplum Kurumları’nın bir araya gelip  karar alma süreçlerini etkileyerek, gençlik politikalarını etkileyeceği veya   oluşturacağı; uygulama aşamasında da destek vereceği bir işbirliği   platformu; sivil toplum ağıdır. E gençlik derneği, 2008 Ağustos ve 2009 Ağustos tarihleri arasında   Gençlink’in ulusal sekreterya görevini  yürütmektedir. Ayrıntılı bilgi için: www.genclink.gen.tr
   

       

“genç düşün, değişimi yarat”

e-gençlik derneği

Devam Eden Çalışmalarımız
   

 

Alpha Omega Müzikali
Alpha Omega Projesi 2010 yılında   İngiltere’de, Estonya’da ve Türkiye’de bir müzikal sahnelemeyi   hedefliyor. Müzikalin Türkiye Galası   2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul’da sergilenecek.
   

 

David Woollcombe tarafından   senaryosu yazılan ve David Gordon   ve kardeşi Yusuf Islam tarafından bestelenen müzikal, kültürler arası   ve kuşaklar arası diyaloğu   geliştirmeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda müzikali sahnelemek için   yapılacak hazırlıklarda sanatçılar,   topluluklar ve din, liderler ve gençler beraber çalışarak müzikali ortaya   çıkaracaklardır. e-gençlik Derneği   konu ile ilgili hazırlıklarını resmen başlatdı ve müzikal Ağustos 2010'da Istanbul'da sergilenecek.
 

     

“genç düşün, değişimi yarat”

e-gençlik derneği

Devam Eden Çalışmalarımız
      Genç  

 

Kadınların Desteklenmesi

Dünya Gençlik Kongresindeki uluslararası   ortağımız Peace Child International ile birlikte hazırladığımız bu çalışma genç   kadınların sivil topluma katılımda gerisinde kalmalarının   erkeklerin sebeplerini araştırmayı, aktif olmalarının   önündeki engelleri tanımlamayı ve bu aşmak için en başarılı   engelleri yöntemleri bulmayı amaçlıyor. Proje   2008 Aralık ayında başlıyor ve 2009   Aralık’ta sona erecek. Proje kapsamında İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Türkçe   olarak basılacak bir kitabın yanında yine   4 dilde hazırlanmış bir web sayfası açılacak ve araştırmanın sonuçları tüm   dünya ile paylaşılacak.
 

           

 

“genç düşün, değişimi yarat”

e-gençlik derneği

Devam Eden Çalışmalarımız
     

 

Avrupa Gönüllü Hizmeti
 

e-gençlik Derneği AB Gençlik Programı   Eylem 2, yani Avrupa Gönüllü Hizmeti’ne   gönderici, ev sahibi ve koordinatör kuruluş olarak Temmuz 2009’da akredite   oldu. Bu kapsamda, e-gençlik Derneği   Avrupaya 2 haftadan bir yıla kadar değişen sürelerde gönüllü gönderebiliyor,   ya da Avrupadan gönüllü alabiliyor. Yani AGH programı kapsamında Avrupa   ülkelerine gitmek ve gönüllü hizmette   bulunmak isteyen gençlerimiz e-gençlik Derneği’ne başvurarak hiçbir ücret   ödemeden ve tüm masrafları karşılanarak   Avrupa’yı keşfedebilir. Ayrıntılı bilgi için evs@e-genclik.org.tr adresi ile bağlantıya   geçebilirsiniz.
                         

“genç düşün, değişimi yarat”

e-gençlik derneği
                             

İletişim

e‐gençlik Derneği 
  Osmangazi Belediyesi, Elmasbahçeler Kültür  Merkezi, Ankara Yolu, Bursa/Türkiye  Faks: 0224 256 88 80  Tel: 0554 424 25 35  0224 256 52 22 ‐ 0224 256 01 00  info@e‐genclik.org.tr  www.e‐genclik.org.tr 

“genç düşün, değişimi yarat”

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful