Şcoala Generală Macea Disciplina: FIZICĂ

Clasa a VI-a: 2 ore/săptămână Perioada:25.02 – 17.03

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE
Unitatea de învăţare: Înc !"#$%. R c#$% Număr ore alocate: & Conţinuturi
&tare de încăl'ire( Contact termic( %c)ili!ru termic 1emperatura( 1ermometru
!iective de re"erinţă

#ctivităţi de învăţare
,denti"icare unor -re.eli privind de"inirea unor termeni $eali'area unor seturi de măsurători ale temperaturii 2ntocmirea de -ra"ice în urma înre-istrării temperaturii 1rans"ormări din -rade Celsius în 3elvin .i invers !servarea condiţiilor necesare pentru o!servarea dilatării $ecunoa.terea pirometrului cu cadran Utili'area spirtierelor în e0perimente

$esurse
#ctivitate "rontală Conversaţia/ e0plicaţia

%valuare
rală

!servaţii

*(+

2(+ +(* +(2

1 '$ #ctivitate "rontală ţi pe -rupe !servare %0perimentul/ conversaţia/ sistematică descrierea 1ermometre/ pa)are cu apă/

Dilatarea solidelor

2(* *(2 2(2

Dilatarea lic)idelor .i -a'elor

2(* 2(*

Consecinţele dilatării

7(2 +(+

8ucrare de veri"icare

+(2

1 '$ #ctivitate "rontală .i pe -rupe !servare Dilatarea !ilei .i !arei sistematică 4ilă aluminiu/ spirtieră/ inel/ pirometru cu cadran/ 4ară aluminiu .i "ier 1 '$ 2ncăl'irea lic)idelor în vase de sticlă #ctivitate "rontală .i pe -rupe #ctivitate !servarea dilatării lic)idelor .i Conversaţia/ e0perimentul/ în clasă -a'elor învăţarea prin descoperire &pirtieră/ !alon "und plat/ sită a'!est/ tu! 516( 1 '$ $elatarea orală a propriilor păreri #ctivitate "rontală !servare privind consecinţele dilatării Conversaţia/ asaltul de idei sistematică %0plicarea unor soluţii adoptate în te)nică pentru a preveni consecinţele dilatării 1 '$ #plicarea cuno.tinţelor do!ândite în #ctivitate individuală scrisă re'olvarea de pro!leme

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful