Şcoala Generală Macea Disciplina: Fizica

Clasa a VII-a: 2 ore/săptămână Perioada:09.03 – 24.03

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE
Unitatea de învă are:Meca i!"e !i"#$e !"măr ore alocate:% Con in"t"ri Pârghia
#$iective de re%erin ă

&ctivită i de învă are Identificarea condiţiilor de echilibru a pârghiilor Observarea funcţionării pârghiilor de diferite ordine în aplicaţiile lor Re olvarea de proble!e folosind legea pârghiei Identificarea e$peri!entală a condiţiilor de echilibru a scripetelui !obil 'i a celui fi$ #$erciţii cu alegere duală pentru a diferenţia scripetele fi$ de cel !obil Re olvarea de proble!e folosind legea scripetelui Identificarea factorilor de care depinde forţa activă la corpurile situate pe un plan înclinat *educerea unor aplicaţii ale planului înclinat *educerea legii planului înclinat Re olvarea de proble!e folosind legea planului înclinat -o!pletarea de enunţuri eliptice cu noţiunile studiate Re olvarea de proble!e folosind legile studiate *iscuţii asupra evoluţiei dispo itivelor ce folosesc !ecanis!e si!ple

'es"rse "ctivitate frontală #$peri!entul% conversaţia% e$punerea &ara gradată% discuri crestate 'i suporturi% suport universal% cle!e fi$are 1 oră "ctivitate frontală 'i pe grupe #$peri!entul% conversaţia re olvarea de proble!e (cripeţi% suport universal% cle!e de fi$are% discuri crestate 'i suporturi% sfoară 1 oră "ctivitate frontală #$peri!entul% conversaţia% re olvarea de proble!e Plan înclinat% scripete% discuri crestate% rigle% sfoară% dina!o!etru 1 oră "ctivitate individuală 'i frontală Re olvarea de proble!e% conversaţia .i'e de lucru 1 oră "ctivitate individuală .i'e cu subiecte 1 oră

(val"are

#$serva ii

1.3 2.1 3.1 2.) 1.2 3.1

Observare siste!atică

(cripetele

Observare siste!atică

Planul înclinat

1.1 1.2 3.1

Observare siste!atică

+ecanis!e si!ple

1.2 3.1 ,.1

Observare siste!atică

/ucrare de verificare

scrisă

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful