Şcoala Generală Macea Disciplina: Fizică

Clasa a VIII-a: 2 ore/săptămână Perioada:09.03 – 03.04

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE
Unitatea de învăţare: Re e!e e!ec"#ice Număr ore alocate: $ Conţinuturi Elementele reţele e!ea lui pentru circuitul
!iective de re"erinţă

#ctivităţi de învăţare Exerciţii de identificare a nodurilor, ramurilor şi ochiurilor de reţea Exerciţii de stabilire a sensului curentului electric prin ramurile circuitului Completarea de enunţuri eliptice privind le!ea lui Ohm $olosirea le!ii lui Ohm "n re%olvarea de probleme 'erificarea experimentală a primei le!i a lui &irchhoff Aplicarea le!ii lui &irchhoff "n re%olvarea de probleme Exerciţii de aplicare a le!ii lui &irchhoff "n diferite reţele electrice Aplicarea le!ii "n re%olvarea de probleme 'erificarea experimentală a valorii re%istenţei echivalente serie Aplicarea formulelor de calcul a re%istenţei echivalente "n re%olvarea de probleme Exerciţii simple de aplicare a le!ilor pe schemele unor circuite Aplicarea le!ilor studiate "n re%olvarea de probleme

$esurse Activitate frontală Explicaţia, conversaţia, exerciţiul Cretă colorată 1 oră Activitate frontală Expunerea, conversaţia, re%olvarea de probleme 1 oră Activitate frontală şi individuală Experimentul demonstrativ, conversaţia, re%olvarea de problema Alimentator, re%istoare, ampermetre, conductoare 1 oră Activitate frontală şi individuală Explicaţia, re%olvarea de probleme 1 oră Activitate pe !rupe şi frontală Experimentul, conversaţia, re%olvarea de probleme )e%istoare, ohmmetre, conductoare 1 0ră Activitate frontală şi individuală )e%olvarea de probleme 2 ore Activitate individuală $işe cu subiecte 1 oră

%valuare

!servaţii

unei 1.1 3.1 Ohm 1.# "ntre! 3.#

Orală

Orală

e!ea lui &irchhoff #.# pentru un nod de reţea 3.# e!ea lui &irchhoff 3.1 pentru un ochi de reţea 3.# (ruparea #.# re%istoarelor 3,# e!ile electric curentului 3.1 3.# , 3.3 ucrare de verificare

Observare sistematică

Orală Observare sistematică

Orală

*crisă

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful