KELAS: 1 CERDIK
HARI

GURU KELAS: PN. ASLIANAH ASHKAR

WAKTU 07.40 08.10 08.40 09.10 09.40 10.10 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 08.10 08.40 09.10 09.40 10.10 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 1.00
ISNIN PH PK ( EL ) PJK ( EL ) M3 ( CS ) BI ( FS ) PM ( MA ) PM ( MA ) PJK ( EL ) M3 ( CS ) BI ( FS ) PM ( MA ) PM ( MA ) MK ( FS ) BM ( AA ) PM ( MA ) M3 ( CS ) M3 ( CS ) BM ( AA ) BM ( AA ) PM ( MA ) M3 ( CS ) M3 ( CS ) BM ( AA ) BM ( AA ) MK ( FS ) BI ( FS ) BM ( AA ) PSV ( AA ) SN ( SI ) BM ( AA ) BI ( FS ) BM ( AA ) PSV ( AA ) SN ( SI ) BM ( AA ) BM ( AA ) BM ( AA ) BI ( FS ) BI ( FS ) M3 ( CS ) BM ( AA ) SN ( SI ) BI ( FS ) BI ( FS )

SELASA

RABU

KHAMIS

JUMAAT

R E H A T

MATAPELAJARAN
BAHASA MALAYSIA BAHASA INGGERIS MATEMATIK SAINS PENDIDIKAN MORAL PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN PENDIDIKAN SENI VISUAL MUZIK

NAMA GURU
ASLIANAH ASHKAR (AA) FELICIA SYLVESTER ( FS ) CONNIE SUAL (CS) SABRI ISMAIL (SI) MAINOL AMBAROK (MA) EDMOND LAMBAN ( EL ) ASLIANAH ASHKAR (AA) FELICIA SYLVESTER ( FS )

30 11.00 11.10 09.00 12.10 10.40 10.00 12.30 11.30 12. KELAS: 2 RAJIN HARI GURU KELAS: EN.10 08.10 08.40 09.10 09.00 ISNIN PH BM ( SI ) BM ( SI ) BM ( SI ) BM ( SI ) PJK ( EL ) BM ( SI ) BM ( SI ) BM ( SI ) BM ( SI ) PJK ( EL ) M3 ( AR ) PK ( EL ) BM ( SI ) M3 ( AR ) M3 ( AR ) M3 ( AR ) BI ( SZ ) MK (MM) BI ( SZ ) M3 ( AR ) PSV ( FS ) BI ( SZ ) PSV ( FS ) BI ( SZ ) BI ( SZ ) PM ( JA ) BM ( SI ) M3 ( AR ) PM ( JA ) BI ( SZ ) PM ( JA ) SN ( AR ) M3 ( AR ) PM ( JA ) BM ( SI ) BI ( SZ ) SN ( AR ) PM ( JA ) MK (MM) BM ( SI ) BI ( SZ ) SN ( AR ) PM ( JA ) SELASA RABU KHAMIS JUMAAT R E H A T MATAPELAJARAN BAHASA MALAYSIA BAHASA INGGERIS MATEMATIK SAINS PENDIDIKAN MORAL PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN PENDIDIKAN SENI VISUAL MUZIK NAMA GURU SABRI ISMAIL ( SI ) MOHD SAFUAN ZAKARIA ( SZ ) AZLAN RAMIN ( AR ) AZLAN RAMIN ( AR ) JULIUS ANTODIN ( JA ) EDMOND LAMBAN ( EL ) FELICIA SYLVESTER ( FS ) MOLLYNAH MONGANKIN ( MM ) .40 10.30 08.30 1.10 10.40 09.30 12.40 08.00 11. SABRI ISMAIL WAKTU 07.

30 12.10 09.00 ISNIN PH PM (CSM) M3 ( CS ) PJK (MM) BM (MM) SN ( CS ) PM (CSM) M3 ( CS ) PJK (MM) BM (MM) BI ( FS ) BM (MM) PK (MM) BI ( FS ) BM (MM) BI ( FS ) BM (MM) BI ( FS ) BI ( FS ) SN ( CS ) MK ( AA ) BM (MM) BI ( FS ) M3 ( CS ) SN ( CS ) BM (MM) M3 ( CS ) PSV (CSM) PM (CSM) M3 ( CS ) BM (MM) M3 ( CS ) PSV (CSM) PM (CSM) M3 ( CS ) PM (CSM) BI ( FS ) BM (MM) BM (MM) MK ( AA ) PM (CSM) BI ( FS ) BM (MM) BM (MM) SELASA RABU KHAMIS JUMAAT R E H A T MATAPELAJARAN BAHASA MALAYSIA BAHASA INGGERIS MATEMATIK SAINS PENDIDIKAN MORAL PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN PENDIDIKAN SENI VISUAL MUZIK NAMA GURU ASLIANAH ASHKAR ( AA ) FELICIA SYLVESTER ( FS ) CONNIE SUAL ( CS ) CONNIE SUAL ( CS ) COSMAS SIMON ( CSM ) MOLLYNAH MONGANKIN ( MM ) COSMAS SIMON ( CSM ) ASLIANAH ASHKAR (AA) .00 11.30 11.30 12.30 11. MOLLYNAH MONGANKIN WAKTU 07.40 08.40 10.40 09.10 08.10 10.30 08.00 12.10 09.10 10.10 08.00 12.40 10.30 1.40 09. KELAS: 3 AMANAH HARI GURU KELAS: PN.00 11.

10 08.40 08.10 08.10 09.30 12.30 11.30 1.10 10.40 09.30 08.00 11. KELAS: 4 ADIL HARI GURU KELAS: PN.00 12.10 09.30 11.00 12. CONNIE SUAL WAKTU 07.00 11.10 10.40 10.00 ISNIN PH SN ( CS ) PM ( AA ) BI ( FS ) SN ( CS ) PJK ( SI ) SN ( CS ) PM ( AA ) BI ( FS ) SN ( CS ) PJK ( SI ) BI ( FS ) SN ( CS ) BM ( YS ) BI ( FS ) BM ( YS ) BI ( FS ) M3 ( EL ) BM ( YS ) PM ( AA ) BM ( YS ) KT ( AR ) M3 ( EL ) SK (MM) PM ( AA ) KH ( SI ) M3 ( EL ) BI ( FS ) M3 ( EL ) SK (MM) KH ( SI ) BM ( YS ) BI ( FS ) PSV ( CS ) BM ( YS ) M3 ( EL ) BM ( YS ) MK ( YS ) PSV ( CS ) BM ( YS ) M3 ( EL ) PM ( AA ) BM ( YS ) MK ( YS ) M3 ( EL ) PM ( AA ) BM ( YS ) KT ( AR ) SELASA RABU KHAMIS JUMAAT R E H A T MATAPELAJARAN BAHASA MALAYSIA BAHASA INGGERIS MATEMATIK SAINS PENDIDIKAN MORAL PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KEMAHIRAN HIDUP KAJIAN TEMPATAN PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN PENDIDIKAN MUZIK NAMA GURU YOHAZNIE SAPIKIT ( YS ) FELICIA SYLVESTER ( FS ) EDMOND LAMBAN ( EL ) CONNIE SUAL (CS) ASLIANAH ASHKAR (AA) SABRI ISMAIL ( SI ) CONNIE SUAL (CS) SABRI ISMAIL ( SI ) AZLAN RAMIN ( AR ) MOLLYNAH MONGANKIN ( MM ) YOHAZNIE SAPIKIT ( YS ) .40 10.40 09.30 12.

40 10.00 11.10 08. AZLAN RAMIN WAKTU 07.30 12. KELAS: 5 KREATIF HARI GURU KELAS: EN.00 12.40 09.10 10.10 10.40 10.10 09.00 ISNIN PH BI (SZ) BI (SZ) BI (SZ) PJK (AA) SK (MM) BI (SZ) BI (SZ) SN (CSM) PJK (AA) BI (SZ) PM (DJM) KH ( SI ) SN (CSM) BI (SZ) SN (CSM) PM (DJM) BM ( AR ) BM ( AR ) BM ( AR ) SN (CSM) M3 ( EL ) BM ( AR ) BM ( AR ) BM ( AR ) M3 ( EL ) MK ( YS ) M3 ( EL ) SK (MM) M3 ( EL ) PM (DJM) BM ( AR ) M3 ( EL ) M3 ( EL ) M3 ( EL ) PM (DJM) BM ( AR ) KH ( SI ) MK (YS) SN (CSM) BM ( AR ) KT (MM) PSV ( AA ) PM (DJM) BM ( AR ) KT (MM) PSV ( AA ) PM (DJM) SELASA RABU KHAMIS JUMAAT R E H A T MATAPELAJARAN BAHASA MALAYSIA BAHASA INGGERIS MATEMATIK SAINS PENDIDIKAN MORAL PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KEMAHIRAN HIDUP KAJIAN TEMPATAN PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN NAMA GURU AZLAN RAMIN ( AR ) MOHD SAFUAN ZAKARIA ( SZ ) EDMOND LAMBAN ( EL ) COSMAS SIMON ( CSM ) DUAKIN JOACIM MARINDAL ( DJM ) ASLIANAH ASHKAR (AA) ASLIANAH ASHKAR (AA) SABRI ISMAIL ( SI ) MOLLYNAH MONGANKIN ( MM ) MOLLYNAH MONGANKIN ( MM ) .10 09.00 12.00 11.30 1.30 11.30 08.30 12.30 11.10 08.40 09.40 08.

00 11.40 10.40 09.00 12.10 09.40 08.30 12. EDMOND LAMBAN WAKTU 07.30 11.00 ISNIN PH PM ( SA ) PJK ( AR ) M3 ( EL ) BM ( YS ) BM ( YS ) PM ( SA ) PJK ( AR ) M3 ( EL ) BM ( YS ) BM ( YS ) BI ( SZ ) SK ( SZ ) BI ( SZ ) M3 ( EL ) M3 ( EL ) BI ( SZ ) BM ( YS ) BI ( SZ ) M3 ( EL ) M3 ( EL ) KT ( SI ) BM ( YS ) KT ( SI ) SN (CSM) PM ( SA ) KH ( SI ) PSV ( SZ ) BM ( YS ) BI ( SZ ) PM ( SA ) SN (CSM) PSV ( SZ ) BM ( YS ) BI ( SZ ) MK (MM) SN (CSM) SN (CSM) PM ( SA ) M3 ( EL ) SK ( SZ ) BM ( YS ) SN (CSM) PM ( SA ) BI ( SZ ) BM ( YS ) MK (MM) KH ( SI ) SELASA RABU KHAMIS JUMAAT R E H A T MATAPELAJARAN BAHASA MALAYSIA BAHASA INGGERIS MATEMATIK SAINS PENDIDIKAN MORAL PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KEMAHIRAN HIDUP KAJIAN TEMPATAN NAMA GURU YOHAZNIE SAPIKIT ( YS ) MOHD SAFUAN ZAKARIA ( SZ ) EDMOND LAMBAN ( EL ) COSMAS SIMON ( CSM ) SAMUING ANDAWAI ( SA ) AZLAN RAMIN ( AR ) MOHD SAFUAN ZAKARIA ( SZ ) SABRI ISMAIL ( SI ) SABRI ISMAIL ( SI ) .00 11.30 12.30 11.PENDIDIKAN MUZIK YOHAZNIE SAPIKIT ( YS )  KELAS: 6 INTELEK HARI GURU KELAS: EN.10 10.10 09.10 08.40 09.30 08.10 08.30 1.10 10.00 12.40 10.

PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN PENDIDIKAN MUZIK MOHD SAFUAN ZAKARIA ( SZ ) MOLLYNAH MONGANKIN ( MM ) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful