Cadangan Tajuk Penambah Baikan: “Komando Kuiz” menjana penglibatan dan meningkatkan kemahiran berfikir individu murid pada

fasa Aplikasi dalam 5 fasa needham. Ciri-ciri: 1. Berbentuk interaktif menggunakan power point.(multimedia) 2. Menggunakan teknik bermain dalam kumpulan. Cara Permainan Pelaksanaan Dalam Kelas 1. Murid akan masuk dalam kumpulan masing yang yang berjumlah 5-7 orang satu kumpulan. 2. Setiap kumpulan harus menghantar 1 orang wakil bagi setiap soalan yang dipilih oleh ahli kumpulan tersebut. 3. Individu yang menjawap dengan betul akan mendapat bintang dan kumpulan akan mendapat 10 markah. 4. Individu yang salah akan di”boom” dan akan terkeluar dari permainan/kuiz ini dan tidak dapat bermain , kumpulan tidak perolehi markah. 5. Markah akan di kumpul sehingga praktikum habis dan kumpulan yang memperolehi markah tertinggi akan mendapat hadiah istimewa 6. Murid yang mengumpul bintang yang paling banyak akan mendapat anugerah “prajurit cemerlang” dan mendapat hadiah istimewa. ((Masalah: pada sesi aplikasi murid berbincang dalam kumpulan dalam menyiapkan tugasan kertas, dan tidak memberi peluang kepada individu untuk berfikir untuk menjawab soaln yang di beri. Penyelesaian: pada praktikum pertama dan kedua saya mendapati penggunaan kuiz interaktif meningkatkan pelingbatan semua murid di dalam kelas tidak tertumpu hanya kepada murid yang advance kerana semua murid ingin mencuba. Peneguhan: Jawapan yang betul akan diberi ucapan tahnia secara interaktif yang mengujakan murid.) )

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful