11 elegii (1966

)
[11 elegii este] debutul meu. Debutul meu este, evident, într-o criză de timp, a fost într-o criză de timp… Debutul s-a produs într-o criză de timp interior, dar într-o maximă contemplare exterioară. 11 elegii, cel puţin pentru mine, sunt dovada începutului poeziei mele. (Nichita Stănescu) - cf. unui interviu, TVR Elegia întâia Înc inată lui Dedal, întemeietorul vestitului neam de arti!ti, al dedalizilor I El începe cu sine şi sfârşeşte cu sine. Nu-l vesteşte nici aură, nu-l ur!ea"ă nici c a#ă #e c !etă. $in el nu stră%ate-n afară ni!ic& #e aceea nu are chip şi nici f r!ă. 'r se!ăna întrucâtva cu sfera, care are cel !ai !ult trup învelit cu cea !ai strâ!tă piele cu putin(ă. $ar el nu are nici !ăcar atâta piele cât sfera. El este înlăuntrul ) #esăvârşit, şi, #eşi fără !ar*ini, e pr fun# li!itat. $ar #e vă"ut nu se ve#e. Nu-l ur!ea"ă ist ria pr priil r lui !işcări, aşa cu! se!nul p tc avei ur!ea"ă cu cre#in(ă caii+ II Nu are nici !ăcar pre"ent, #eşi e *reu #e închipuit cu! anu!e nu-l are.
1

El este înlăuntrul #esăvârşit, interi rul punctului, !ai în*hesuit în sine #ecât însuşi punctul. III El nu se l veşte #e ni!eni şi #e ni!ic, pentru că n-are ni!ic #ăruit în afară prin care s-ar putea l vi. IV 'ici # r! eu, înc n,urat #e el. T tul este inversul t tului. $ar nu i se pune, şi cu atât !ai pu(in îl nea*ăSpune Nu # ar acela care-l ştie pe $a. .nsă el, care ştie t tul, la Nu şi la $a are f ile rupte. /i nu # r! nu!ai eu aici, ci şi între*ul şir #e %ăr%a(i al căr r nu!e-l p rt. /irul #e %ăr%a(i î!i p pulea"ă un u!ăr. /irul #e fe!ei alt u!ăr. /i nici n-au l c. Ei sunt penele care nu se vă#. 0at #in aripi şi # r! ) aici, înlăuntrul #esăvârşit, care începe cu sine şi se sfârşeşte cu sine, nevestit #e nici aură, neur!at #e nici c a#ă #e c !etă. Elegia a doua, getica "ui #asile $%rvan .n fiecare sc r%ură era aşe"at un "eu.
2

$e în#ată v r pune în rană un "eu. ca peste t t. A treia elegie &ontemplare. nu-(i pier#e chiul. s-apară în asfalt ca să se aşe"e în ea un "eu. repe#e era a#us şi pus ac l un "eu. pentru că el apără t t ceea ca se #esparte #e sine. *r apă 1. iar n i ne v ! !işca sufletele slăvin#u-l+ /i chiar şi tu î(i vei urni sufletul slăvin#u-l ca pe străini. 'i *ri. v r aşe"a ac l un "eu ca să ne-nchină! lui.un*e privirea. criză de timp !i iar contemplare I.$acă se crăpa piatră. ca să se aşe"e în l cul * l un "eu. #in *reşeală sau #ina#ins. #acă se tre"eşte$e #ată #evine * ală. ri. Era #e a.uns să se rupă un p #.ă. ai# !a unei (evi #e plu!% prin care nu!ai al%astrul călăt reşte. î!pietrit.un*e$e #ată chiul #evine * l pe #inlăuntru ca un tunel. 3 . ca pretutin#eni. iată până un#e se p ate a. 2 nte!plare $acă te tre"eşti. pentru că v r a#uce şi-(i v r aşe"a în r%ită un "eu şi el va sta ac l . Iată până un#e p ate a. luptăt rule. nu te tăia la !ână sau la pici r. privirea se face una cu tine. pe ş sele.

ele cur*ăt are ale s !nului se vă#. scurtă triste(e. 2ri"ă #e ti!p 1. insectă ver"uie. 3ă a!estec cu %iectele până la sân*e. III. #ar ele i"%esc perva"urile şi cur* !ai #eparte spre altă rân#uire. v i.şi scutură păsările în spinarea !ea şi ele !i se înfi* în u!eri. cu lănci curentate. cupă t tul şi nu !ai au un#e sta. 2a!era se revarsă prin ferestre şi eu nu !ai p t re(ine în chii #eschişi. 5rân*hii "%ătăt are le târăsc. ră!âne #e . scurtă triste(e. ca să renască un cu t tul alt #ec r. ci # % rât. acvatice plante. 2 nte!plare $e #ată aerul urlă+ .un*e al%astrul trea"$e #ată #evine * l pe #inlăuntru ca arteră fără sân*e prin care peisa. #in tâ!plă. #in #e*ete !i se #eschi#. Nici nu !ai p t sta #rept.ur sferă #e vi#4 Stau în centrul ei şi unul câte unul chii #in frunte. ca să le presc #in p rnire. l cuin# un !ie" #e !ete r spart& şi #e păl!ile !ele ac perite. II. #in spinare !i se revarsă 4 . peste pietre flu rescente.ur î!pre. .n spinarea păsăril r !ari se-nfi* celelalte. %lân#e uă. !ă (in cu %ra(ele #e stâlpul unui p # arcuit peste ape ine6istente. 5luviu #e păsări înfipte cu pliscurile una-ntr-alta se a*ită. în şiră.Iată până un#e p ate a. !i se petrece-n irişi. Ră"% i #e în*eri al%aştri. 1.

V. 2a şi cu! s-ar spar*e frun"ă şi-ar cur*e #in ea *ârlă #e chi ver"i.ve#ea. 7a fel şi *l %ul #e peste u!eri şi celelalte-nfă(işări la fel.că ea e6istă. Recă#ea! în starea #e ! atât #e iute. 2 nte!plare Se arăta ful*erăt r lu!e !ai repe#e chiar #ecât ti!pul literei '. privirea. 2ri"ă #e ti!p 2a şi cu! s-ar spar*e un ! r!ânt şi-ar cur*e pe fluviu t t !isterul lui+ $ar !ai #e*ra%ă. iar nu n i pe ei. ne (ine la un capăt al ei fructifica(i. 5luviu #e păsări !urin#. Sunte! fructifica(i. ca să-!i u!plu (evile %ra(el r cu el. #eşi vă"ul #inap ia frun"el r nici n. eu ştia! atât.parte şi-ntr-alta. !i*rân# !ereu spre (inuturi n r#ice şi nel cuite. IV. 2 pacii ne vă# pe n i. .!i lun*ea! sufletul într. 5 .spre !are-n*he(ată neînne*rită. că !ă l vea! #e pr priul !eu trup. 'târnă! #e capătul unei priviri care ne su*e. ea. cu #urere. !irân#u-!ă f arte că-l a!. pe care v r lansa %ărci ascu(ite %ar%arii. Su*e #in n i cât p ate părân# a ne-arăta în*erii c pacil r şi ai cel rlalte privelişti.

lent v r%it r. şi care !-a pe#epsit "vărlin#u-!ă-n trupul acesta." nă a%sur#ă. .'stfel !ă înc r#a! să-!i a#uc a!inte lu!ea pe care-a! în(eles. într-un circuit a%sur#. în # rin(a lui #e-a e6ista !uşcân#u-le pe furiş. cân# chii lu!ii # r! şi nu!ai #in(ii cel r care v r%esc prin s !n se "ăresc în întuneric. Evul 3e#iu s-a retras în !ine şi pr priul !eu trup nu !ă !ai în(ele*e şi pr priul !eu trup !ă urăşte.ncins în afară. *ân#ule. s-a retras. A patra elegie "upta dintre visceral !i real I . urcân# şi c % rân# rit!ic. !-au respins. n aptea. Evul 3e#iu s-a retras în chiliile r şii şi al%e ale sân*elui !eu. 8ravita(ie a ini!ii !ele.n cate#rala cu pere(i pulsân#. pe 'ltun#e. pe 'ltcineva. t ate-n(elesurile reche!ân#u-le !ereu înap i. $ ar atât ) că a! atins pe 'ltceva. 6 .ful*erăt r. ca să p ată e6ista !ai #eparte !ă urăşte. ase!enea unei pl i #e !ete ri(i strălucit ri. "vârlin# şi a%s r%in# cre#inci şii într-una. 2hiar şi pe tine. ştiin#u-!ă. printr. hrănin#u-se cu !ari %ucă(i #e lună. care. $ar nu-!i putea! a!inti ni!ic. r % al !a*ne(il r.nvins în afară. .

el se *ră%eşte să se pră%uşească în s !n. t tuşi. şi tu. # uă #urere a ruperii-n # uă a !ir suril r lu!ii. # uă. şi tu. încât (ine apr ape via(ă ri#icarea ei. atât #e înceată. şi tu. II $ar peste t t în !ine sunt ru*uri în aşteptare. cutre!urân#u-se şi i"%in#u-!ă şi scufun#ân#u-!ă a#ânc în el însuşi. ca să-!i atin*ă nările. i"%ire s le!nă a .'stfel.u!ătă(il r rupte. seară #e seară& şi iarna #in ce în ce !ai puternic se înc n. tu. cu flacără înceată. . aprin#erea ru*uril r. tu. întunec ase pr cesiuni cu aură #e #urere. /i tu. trăit #e cineva. $urere a ruperii-n # uă a sunetel r lu!ii. . refacere-n interi r.u!ătă(i. şi a!ple. # i. prevestita. $urere a ruperii-n # uă a lu!ii. ai# !a î!%ră(işării %ăr%atului cu fe!eia sa. p trivire #e . ară cu straturi #e *hea(ă. salvat area aprin#ere-a ru*uril r. A cincea elegie 'entaţia realului 7 . aşteptata. v in# să !ă uci#ă ca să p ată fi li%er şi neuci*ân#u-!ă ca să p ată fi. ca să-!i pătrun#ă prin chii. tu. ca să-!i l vească ti!panele.

păsăril r. tri%unale su%(iri. la înc r#are a în(elesuril r în ele însele până iau f r!a !erel r. in#escifra%il. şi nu p t s-ale* pe nici unul şi-n aşteptare-nle!nesc i# lii-n pl aia !ăruntă. cu capul #esc perit.N-a! f st supărat nici #ată pe !ere că sunt !ere. şi-această stare #e spirit. stau între # i i# li şi pl uă !ărunt. răc r ase peniten(e *ri. încerc să #escifre" ceea ce !i se cuvine pentru i*n ran(ă+ şi nu p t. A şasea elegie (fazia Stau între # i i# li şi nu p t s-ale* pe nici unul. şi pl uă !ărunt şi nu p t în putre#a pl aie s-ale*. păsările s-au supărat #e #ată pe !ine. Eu stau şi nu p t să ale* între # uă %ucă(i #e le!n. tri%unale aeriene. Stau în pici are. Sentin(e scrise în li!%a sâ!%uril r. răc r ase. pentru nelinişte. frun"el r. şi-arată c astele-al%ite #e pl aia !ăruntă. pe frun"e că sunt frun"e. păsăril r. $ar !erele. u!%rele. !erel r. la perpetuă aşteptare. se supără pe !ine şi !ă c n#a!nă. la tri%unalul u!%rel r. pe păsări că sunt păsări. tri%unale r tun#e. 'cte #e acu"are parafate cu !ăruntaie #e pasăre. h tărâte !ie. pe u!%ră că e u!%ră. pentru plictiseală. Stau. Iată-!ă c n#a!nat pentru neştiin(ă. pentru ne!işcare. şi le!nele. ea însăşi. Stau între # uă schelete #e cal 8 . u!%rel r. frun"ele. Iată-!ă #us la tri%unalul frun"el r. cele # uă. nu p t să #escifre" ni!ic.

între # uă *r pi. . Stau între # uă *r pi şi pl uă !ărunt şi apa r a#e pă!ântul cu #in(i #e ş % lan înf !etat. t pin# pă!ântul su% asele al%e. în ti!p ce î!%ră(işe" un p si%il *ăl%enuş al e6isten(el r. 2re# că a! aripi. . cu %ră(ări #e ! rtar în(epenite la fiecare !ână. în pl aia !ăruntă. prea !ult a! i!a*ina(ia cel rlalte f r!e c ncrete. #ar ele nu se vă#. Stau cu l pată în !ână. să ale* pri!a pe care v i astupacu pă!ântul !uşcat #e pl aia !ăruntă. A şaptea elegie )pţiunea la real Trăiesc în nu!ele frun"el r. Trăiesc în nu!ele cail r. şi nu p t. Iată-!ă. Nici #ată n-a! să fiu sacru. şi nu p t să ale*. pentru a re"e!a ceea ce se află #e ceea ce va fi. Trăiesc în nu!ele !erel r şi a! şase sâ!%uri scuipa(i printre #in(ii tinerei fete #usă cu *ân#ul t t #upă leneşe #ansuri #e e% nită. /i nici n-a! vre!e #in pricina asta să !ă *ân#esc la pr pria !ea via(ă.şi nu p t să ale* pe nici unul. Trăiesc în nu!ele păsăril r. stau şi pl uă !ărunt. Neche". a! nervuri. 9 . schi!% ver#ele pe *al%en şi !ă las pierit #e t a!nă. Sar peste c paci rete"a(i. T tul pentru "% r.n nu!ele pietrel r trăiesc şi !ă las cu%ic %ătut în #ru!uri cutreierate #e repe"i !aşini. 3ult. #ar !ai ales în nu!ele "% rului. T tul.n nu!ele cără!i"il r trăiesc.

ase!enea cer% aicei. V i pl n. 10 . care în l c #e #e*ete au cinci !âini. pentru a pipăi nenăscutele privelişti şi a le "*âria până la sân*e cu pre"en(ă.a într.!i v i #e"%răca trupul şi v i pl n. va creşte până cân# fiecare ! leculă a lui cât un chi #e cer% va fi. luân#u-şi #rept li!ită ani!alele !ării. în ti!p ce alear*ă şi urlă cu sunete lun*i atârnate #e stelele n p(ii.l vită #e !ari. a!ănun(it. întunecate. vă"ân# lucrurile fi6e ale alcătuirii !ele'ş vrea să fu*i! în 9iper% reea şi să te nasc viu. T tul pentru a î!%ră(işa. 1ceanul va creşte.astfel #e apă !ărită. i"%in#u-!ă #e %r :nienele privelişti.ntin# !ână. Elegia a opta. #isperată. pe "ăpa#ă. sau cu !ult !ai !are. hiperboreeana I Ea !i-a spus atunci. într. 7a fri* cu n i şi la *hea(ă4 .. v i face "i*"a*uri. #esi*ur. cu sufletul neapărat. a#eptele lui 9ercule. care-n l c #e #e*ete au cinci !âini. reci ! lecule.!işcare #e sp r. care-n l c #e #e*ete are cinci !âini. t tul. cât un trup #e %alenă va fi.a în ape.

prin#. înru#in#u-!ă cu feri*a printr-un #estin #e sp r+ 'ş vrea să fu*i! în 9iper% reea şi să te neasc viu. ac l ) ea. . 9iper% reea. 11 .5ără putin(ă #e-nec şi fără putin(ă #e !ers şi #e "% r ) nu!ai "i*"a* şi "i*"a* şi "i*"a*. între pa*ina #e #easupra şi cea #e .n*eri înne*ri(i între litere. ne*ru. su%(ia(i. . pe *hea(a crăpată în ice%er*uri risipite su% cer vine(iu. su% pălărie r şie vir*inală. 'runcă lân*ă *le"na !ea carte scrisă în cuneif r!e. 9iper% reea. #e lân*ă *enunchiul ei. cu tăiş fi r s+ 2a să !ă tai cu ei #e privirile care fără să le-nv iesc. t *ă virilă. al%. şi luân#u-ne unul pe altul #e ceafă cu %ra(ul #rept. pe platf r!e. aur-ar*int. fără apă în ei şi răc are. !i-a spus. "#r %ită #e "i!(ii cerului vine(iu. #in care sculpta(i sunt # ar sfin(ii. verticală. 7a 9iper% reea. ne v ! cufun#a pe su% *hea(ă în apă.n*eri presa(i ca fl rile se scuturau sfărâ!a(i. cel ne"%urân#. II Ea aprinse #e #ată. !i-au crescut ) cân#. urlân#. l c al naşteril r #e c pii #e piatră.lu!ină. s. aler*ân#. triste(ea !ea aspră cu fi%ulă #e *hea(ă !i. " nă ! rtală a !ai!aril r !in(ii.

urul căreia se-nvârte. . cu p cnet *reu #e aripi. ca să-!i ră!ână ne-nt arsă 12 . cu patru an ti!puri. cur%ată. S-a aşe"at pe !ine i#ee şi !ă cl ceşte !aternă. Spar* c a.a pielii !ele. %ătân# asur"it r #in aripi. Elegia oului.ntr-un u ne*ru !ă las încăl"it #e aşteptarea "% rului l cuin# în !ine& stă unul lân*ă altul. în . #e"*ustată naştere încre!enită. . $esi*ur. întuneric !are. nerevela(ie. Sare #in !ine un fel #e plisc în t ate păr(ile şi #e #ată. sfera. ne#e"lipit. Refu"ă să fie un %elisc şira inti!ă. arsă.ute! ve#ea vulturi i!enşi. i#ealul #e "% r s-a-n#eplinit aici. pe care păsările stân# înfipte-n ci curi. şi. şi pute! ve#ea pasăre !ai !are #ecât t ate. $esi*ur. 1. a noua .sferă cu întuneci!i ca !un(ii. III Ea îşi ri#ică #e #ată capul#easupra ei alear*ă *l %uri al%e şi n rii se #estra!ă în fâşii ver"ui. cu capul în*r pat în pietre. sinele lân*ă sine. triste(e aler*ân# şi r%ecăin#. tu.ute! ve#ea !ari %er"e-nfipte-n stâncă !işcân#u-se încet. sen"a(ia #e chi îşi caută r%ită. t t ceea ce este e r tun#ă căl#ură şi fer!ă. Senti!entul unei aripi î!i cur*e-n spinare. tu. i#ealul #e "% r s-a-n#eplinit aici. 'cu!. Se-arată. lipită #e-a #reptul pe suflet.revela(ie. r tesc. cu ci cul ca sie al%astră.aură ver"uie prevesteşte un !ult !ai apri* i#eal.

Sar c .ntin# şi pană #e s iri"ată atin*e ne*rul c ncav.ur î!pre.ant! *e înc ină lui +eor. .u!ătate.ur a#ău*at. ne*re. care ştiu cu! se ! are fru! s. 1u !are4 Sila%ă răcnită într.ile ne*re #e #ată şi iată-!ă. Sc t chi cu priviri nereale la #reapta. stră%ătân# u #upă u.întâia încercare #e u!%let. $intr-un u într-unul !ai !are la nesfârşit te naşti. . *ăl%enuş . Sar c . nici #ată. suav.u!ătate. <Sinele= încearcă #in <sine= să iasă.ui #e pasăre respins #e "% r. sparte fiecare pe rân# şi în parte. ne"%urată aripă.ile ne*re4 3ai !are !ă aflu şi ne"%urat.riedric /e. Omul. #ilatat ec u. şi !ereu însuşi pe însuşi se lasă ca nea*ră nins are.el 1!ul-fantă are în#epărtate ri*ini. El vine #in afară#in afara frun"el r.i#ee !ai !are. născân# şir #e re*i-ani!ale. cl cit #e. într-un rit!ic. închis într-un u !ult !ai !are. în sus şi-n . 1uă c ncentrice. într-un . Nu!ai #in s !n se p ate tre"i fiecare.a vie(ii nici unul.perpetuă creştere s!ulsă fără tavan stalactită se#usă. -il elm . c cu paşi pe furate. cu % ltă #e . iarăşi. la stân*a. #in c a. lipit #e acel înc tr . #in afara lu!inii pr tect are 13 . s. pasăre . chiul #in chi. #e *reu. #in !ie"ul pă!ântului până la 'lc r.

1!ul-fantă a"vârle !ari pira!i#e #e vi# peste !ari #eşerturi. El !ănâncă frun"ă. el se u!ple cu i!a*inile #if r!e atârnân# lă( ase #e !ar*inile e6isten(ei. .urul lu!ii şi e6istă nu!ai cât să ia cun ştin(ă #e e6isten(ă. se apr pie. Ia fiin(ă venin#. El se apr pie. sau.şi chiar #in afara lui însuşi. 14 . 1!ul-fantă ! are ca să ia cun ştin(ă #e ! arte. #ar !ănâncă pe #inlăuntru. Nu se ştie cine !ănâncă pe cine. Sufletele ! r(il r sunt at! sfera terestră. pur şi si!plu.ntâlneşte sfera şi are ve#erea aerului şi a si!unuril r. el a#ul!ecă e6isten(a şi ia naştere lăsân#u-se #ev rat #e ea. Respiră! sufletele l r& sufletele l r îşi înfi* câte un #e*et a#ânc în respira(ia n astră. 1!ul-fantă face înc n. El se lasă respirat şi la rân#ul lui respiră %iectele însufle(ite şi neînsufle(ite ca şi cu! ar fi aer. Nu se ştie cine îl !ănâncă pe cine. El este în afară pântec şi înlăuntru *ură cu #in(i. 'stfel.

T tul e lipit #e t t. respira(ia #e respira(ie. unul pe celălalt. Nu se ştie cine îl respiră pe cine. ceilal(i pe ceilal(i. el vine #e #inc l şi încă #e !ai #eparte #e #inc l . . Elegia a "ecea *unt 15 .ă!ântul lui <a fi= îşi tra*e aerul #in pă!ântul lui <a nu fi=. retina #e retină. al(ii pe ceilal(i. Retina !ului-fantă e lipită #e retina lucruril r. Nu e l c pentru se!ne.Nu se ştie cine respiră pe cine. Nu se ştie cine îl ve#e pe cine. 1!ul-fantă vine #in afară. pentru #irec(ii. unii pe ceilal(i. T tul e lipit #e t t& pântecul #e pântec. Se vă# î!preună. 1#ată venit. #e #ată. nu se !ai ştie cine-a venit şi cine într-a#evăr e #e #inc l şi încă #e !ai #eparte #e #inc l este. Nu se ştie #acă între chiul lui şi chiul lucruril r e6istă vreun spa(iu pentru ve#ere. Ist ria c a*ulea"ă în cuvinte s le!ne& viit rul ni se înfă(işea"ă su% f r!a unei v r%iri pr nun(ate #e nişte *uri cu !ult !ai perfecte #ecât ale n astre. 1!ul-fantă vine şi ve#e.

1r*an pie"iş. nu e6istă chi pentru ce vine& vine !ir sul. între *ust şi !ir s întin"ân# "i#uri ale tăcerii. în ti!pan şi retină. ap i linişte. 3ă # are rană călcată-n c pite #e cai fu*in#. alunecare pe n#ulă întinsă.Sunt % lnav. r*an întins. $ar eu sunt % lnav. neau"ul. trupul cer% s rărin#u-se-n spa(iul li%er #upă le*ile nu!ai #e s. cel fără nu!e fiin#. !ân*âiatul. Invi"i%ilul r*an.f a!e a%stractă. Trupul ra!ură fără frun"e. nepipăitul cel #intre chi şi ti!pan. Sunt % lnav #e ceva între au" şi ve#ere. şi la v ia vi#ului c s!ic lăsat şi la v ia #ivină. /i au trecut peste r*anul ne-nveş!ântat în carne şi nervi. ap i ti!panele pentru leneşele !işcări #e eclipsă& ap i pipăitul. neapărate !i-a lăsat suave r*anele sferei între vă" şi au". iarna-n*he(ată-a !işcăril r !ereu cu suprafa(a ninsă. #e "i# #ărâ!at #e chi-ti!pan. !ai întâi. vi%ra(ia u!e#ă. cu seara !i-a #ispărut si!ultan. un fel #e ureche neinventată #e ere. 3-au călcat aerian a%stractele ani!ale. #e papilă-!ir sit are. cel #intre #e*et şi li!%ă. #e un fel #e chi. Vine ve#erea. ap i pau"ă. nu e6istă nări pentru ce vine& ap i *ustul. ne!ir sul. 16 . ne*ustul. nevă"ul. ap i iarăşi lipsă. %ur(ile l r (ipân# i-au stârnit #intr. fu*in# speriate #e a%strac(i vânăt ri speria(i #e f a!e a%stractă. Sunt % lnav #e "i#.

17 . 3ă # are rană pe care p rt pe tavă ca pe sfârşitul Sfântului I an într-un #ans #e apri*ă slavă. 3ă # are #iav lul şi ver%ul. ca sul nu!it calcaneu în călcâiul al lui 'hile l vit #e. #ân# va!ă #e ra"e la vă!i. !ă # are cuprul. r*anele-s sfăr!ate. ca ra"ele u!ile în sferă. ali rul. !ereu te lepe"i. Iată-!ă.rană închipuită între Steaua . nu se *ustă.un*hiat #e ful*erul t rea# r şi "i*urat pe care tu arenă-l ai. şi #ivine. #ec rul. lară şi steaua 2an pus şi steaua 'rcturus şi 2asi peea #in cerul #e seară.rană ce n-a încăput în trupul !eu apt pentru răni cheltuite-n cuvinte. 1r*anul n r !i s-a t pit în pl i t ren(iale. şi c asta cea care !ă (ine în#epărtat prin li!ita trupească #e trupurile celelalte. !ă # are câinele. scân#ura. î!% lnăvit #e. c pacul. stau întins peste pietre şi *e!. Sunt % lnav. Iată-!ă. sunt % lnav #e sâ!%uri şi #e pietre. între*in#u-te. şi #e r*anul iarnă. şi iepurele. cer%ul. ah. #e c rturi. #e patru r (i. ceea ce nu se au#e. #e pl aia !ăruntă #e !ete ri(i.r*an ascuns în i#ei. 3 r #e. 1r*anul nu!it iar%ă !i-a f st păscut #e cai r*anul nu!it taur !i-a f st în. e ne%un căci el suferă #e-ntre* universul. Nu sufăr ceea ce nu se ve#e. 2entrul at !ului !ă # are.să*eată ! rtală& r*an fluturat în afară #e trupul strict !ar! rean şi %işnuit # ar să ! ară. #e pete. !aestrul. 3ă # are că !ărul e !ăr. repe"i.

retraşi în turnurile pr priil r ase. şi la # i !artiri #ihnin#u-se pe ru*uri. pus la ve#erile lu!ii celei si!ple. 3 are nu!ai cel care se ştie pe sine. 18 . ceea ce nu încape în încreierarea în*ustă. neră%#ân# alte ! r(i #ecât ! r(ile inventate #e ea să se-ntâ!ple. la # uă călcâie. la # uă pici are în aler*are neputân# să ră!âie. ne!işca(i ai# !a lucruil r #use până la capăt. la # i rătăcit ri. la # i lei ră*in#. sărin# #in t ate păr(ile #e #ată şi pră%uşin#u-se #in t ate păr(ile-nap i. #e nu!ărul unu sunt % lnav. la # i stru*uri. ca #istru*ăt are pl aie #e lavă. că nu se !ai p ate î!parte la # uă (â(e. ci #e ferestre sparte. se naşte nu!ai cel care îşi este sieşi !art r. asupra lui. iată #e ce !ateria-n #ureri se naşte #in ea însăşi. ase!enea !ă#uvei. A unspre"ecea elegie 0ntrare-n muncile de primăvară I Ini!ă !ai !are #ecât trupul. #ar pentru asta va tre%ui !ai întâi să-!i înt rc sufletul spre ne!işcăt rii !ei stră! şi. ca să p ată !uri. tu. iată cun aşterea #e sine. 'r tre%ui să aler*. c n(inut !ai !are #ecât f r!a. 2ă nu se p ate î!parte la # i chi. !i-a! spus. Sunt % lnav nu #e cântece. scheletică a insului !eu.ceea ce nu se !ir ase.

cel în el însuşi ne!işcat. sau întinsă va sta pe su% pira!i#e. în t ate păr(ile #e #ată. #eci. nu!ai cel care e sin*ur în sine e îns (it& şi ştie că. se va lăsa c tr pită #e vietă(i şi #e planete. II T tul e si!plu. încât îi sare printre %ra(e !işcarea. ca înap ia unui piept străin. ai# !a sâ!%urelui pă!ântului care-ntin#e . V i aler*a.urul lui infinitate #e %ra(e ale *ravita(iei.. pentru că nu!ai ceea ce este ne!işcat în el însuşi se p ate !işca. încât se tra*e-nap ia chil r şi nu se !ai ve#e. atât #e apr ape. pentru că ei sunt în !ine. încât nu!ai înc n. T tul este atât #e perfect în pri!ăvară.răsărire #e iar%ă !ărturisită #e cuvinte *urii care le r steşte.î!%ră(işare atât #e puternică.ur î!pre. T tul este atât #e apr ape. ca #espre. 19 . nearătată. #e ini!ă sâ!%urelui ei. III V i aler*a. !ărturisită #e *ură ini!ii. atât #e si!plu încât #evine #e neîn(eles. spartă-n planete. t să aler*. ini!a se va pră%uşi !ai puternic spre pr priul ei centru sau.urân#u-l cu !ine iau cun ştin(ă #e el. strân*ân# la sine t tul şi #e #ată într.

sau !ai #e*ra%ă ase!eni !ercurului înap ia *ea!ului *lin"ii. spre !ine însu!i aler*. ea însăşi !ă va întrece şi se va în#epărta #e !ine ai# !a c . VI Iată-!ă ră!ânân# ceea ce sunt cu stea*uri #e sin*urătate. * ana. plecân# #e pretutin#eni şi #ăruin# pretutin#eni se!ne-ale a#ucerii-a!intecerului ) stelele.ntâ!pinân#u-şi iu%ita. #e #easupra. şi va sta. ase!eni unui car #e luptă tras #in t ate păr(ile si!ultan #e her*elie #e cai %iciui(i. !ă v i privi în t ate lucrurile. #e !ult. #inap ia !ea. IV V i aler*a până cân# înaintarea. şi #e #e#esu%tul !eu. #upă ce !işcân#u-se-n sine va sta ca #e piatră. s!ul*ân#u-!ă #e #inaintea !ea. 20 . cu scuturi #e fri*. #upă ce t t ceea ce era în !ine lucru va fi trecut. în lucruri. s!ul*ân#u-!ă #e pretutin#eni. V Iar #upă ce v i fi făcut ca aler*area să !ă-ntreacă. şi #in stân*a !ea.ii fructului #e să!ân(ă.#upă pr pria !ea ini!ă v i aler*a. #in #reapta. Iar eu !ă v i pră%uşi ase!eni %ăr%atului tânăr . iar ele !ă v r a"vârli înap i. până cân# aler*area chiar în ea însăşi va aler*a. v i î!%ră(işa cu !ine însu!i t ate lucrurile #e #ată. înap i.

!irat stân# în fa(a s arelui. ca şi cu! a! l cui #e-a #reptul într-un chi. VIII ' te spri. ' intra cură(it în !uncile #e pri!ăvară. n i sunte! cei vă"u(i #in t ate păr(ile #e #ată. sau pur şi si!plu cân# iarna se #esc !pune şi pri!ăvara îşi !işcă spa(iul sferic ase!enea ini!ii #in sine însăşi spre !ar*ini. ' te spri. !ule. aşteptân# cu ră%#are să-i crească lu!inii un trup pe !ăsură.ini #e pr pria (ară cân#. astfel ca ele să fie ai# !a tutur r lucruril r în !i. !irat #e el însuşi în pre"en(a sferel r. pe care-n l c #e iar%ă cresc priviri ) şi n i cu n i înşine #e #ată. a spune se!in(el r că sunt se!in(e. #uri. eşti sin*ur. c si! firele.l cul căr ra trăi! şi pe care ini!a n astră le-a născut. trup asi!etric. 21 . VII + trup ciu#at. u!%rel r ) ra!uri cu frun"e pe ele. cân# eşti %ântuit #e neiu%ire. apr ape !etalici. n i sunte! se!in(ele. a spune pă!ântului că e pă!ânt4 $ar !ai înainte #e t ate.ini #e pr priul tău pă!ânt cân# eşti să!ân(ă.pă!ântului ) aer. sau un câ!p. cân# iarna îşi lichifia"ă asele al%e şi lun*i şi pri!ăvara se ri#ică.

ini #e pr priul tău pă!ânt. !ereu înăuntrul fen !enel r. n i sunte! se!in(ele şi ne pre*ăti! #in n i înşine să ne a"vârli! în altceva cu !ult !ai înalt. ' fi să!ân(ă şi a te spri. în altceva care p artă nu!ele pri!ăverii+ ' fi înăuntrul fen !enel r. 22 .$ar !ai înainte #e t ate.