Disciplina : Introducere în Istoria Artei şi Arhitecturii

SUPORT DE CURS

Cursul de calificare/ specializare Agent de turism - Ghid

FORMATOR

Sînziana Constantinescu

Selec&ii sec. Etruria. Roma Curs 2: Stilurile bisericeşti: bizantin. Sec.2011 TEMATICĂ Curs 1: Clasicismul antic: Grecia. 16 2! Curs ": #rta rom$neasc%. romanic. gotic Curs 3: Renaşterea Curs 4: Curente şi artişti. 1' 2! .

Aolta şi cu*ola . 0rumosul.7 Romanii a)mir% arta Greciei antice. Ei au intro)us bolta şi arcul. monumente . Coloanele au cunoscut trei stiluri: )oric. )e ele?. 1!!! î.*ie&e *ublice-. ec/ilibru.Curs 1: Clasicismul antic Clasicismul antic: Grecia.tem*lul #tenei . megaron . Adamclisi.com*lu5ium şi im*lu5ium:em*lul etrusc acrotere. casa Clasicismul grecesc se re0er% la o *erioa)% )e maturitate în arta greac%. R%zboinici înn%scu&i au sim&ul *ractic al construc&iilor utilitare: a*e)ucte. Callatis ()ei *rinci*ale ale *rezent%rii: Grecia: *remisele clasicismului: Creta şi arta minoic% înce*$n) cu 2!!! î. >n s*a&iul italic lucreaz% artişti greci. corintic. oraşe 0oarte bine organizate *e stilul tablei )e şa/. #cro*ola şi . zi) încon9urat )e coloane . Etruria. terme. =u*oaica Roma: <arcus #urelius: 6>n l%turi cu c%r&ile? @u te mai l%sa ab%tut )in )rum.artenonul . +r cu )ou% coloane . .8uros şi 8ore-. basilici. Roma Spaţiul românesc: Histria. ionic. #*oi 0orum2uri . Etruria i etruscii: Etruscii sunt o *o*ula&ie i)enti0icat% la a*ro.. e*oca lui . columna.ante-.art/enos:em*lul grec este com*us în 0orma sa bazic% )intr2o camer% )enumit% cella.tem*lu *eri*ter-. Etruria zon% cu*rins% între 3loren&a şi Roma )e azi <ari constructori şi meşteri ai bronzului. casa cu atrium .. coloane su*ra*use. monumente comemorati5e2 arcul )e trium0. atins% în sec al 12lea î. 3rumos.tem*lul grec-. utilul. )rumuri. statui )in bronz: +imera. în armonie cu natura. Ci *oart%2te ca şi c$n) ar trebui s% mori în cur$n) şi *ri5eşte cu )is*re& la nimicnicia celor tru*eşti. bi9uterie. +r.. ceramic% . Tomis. 4enumeau 0rumos acel ce5a 0olositor.in)ar: 6nou% ne2a 0ost )at ceea ce ne înal&% s*re zei: *uterea s*iritului sau 0or&a şi 0rumuse&ea cor*ului7 Stu)iu *e statui . ec/ilibrul.ericle.+r.ro*or&ia. .*alatul-. au *reluat coloana )e la greci.ti*uri )e 5ase-. canalizare. 0olositor. Sarco0agul so&ilor.

îm*reun% cu *ostamentul. #sia <inor2<ace)onia2#le.Constan&a. a5$n) bot )e miel.'! 8m )e Constan&a. *%r şi urec/i umane şi coa)% )e leu.:ro*aeum :raiani. )intr2un singur bloc )e marmur%. cu latura )e 66 cm. Spaţiul românesc: +istria.unica statuie )e cult a acestei )i5init%&i cunoscut% *$n% acum în întreg (m*eriul Roman-.1!621!B.om*eiul rom$nesc7.+$rşo5a+istria .il al *oetului C5i)iu . şar*ele ar a5ea 4.an)ru cel mare2 #s8le*ios2 me)icina.-. terme. Columna lui :raian. comemoreaz% 5ictoriile re*urtate )e :raian îm*otri5a )acilor . +r. Scul*tura . E)i0iciul roman cu mozaic. #)amclisi.*rimul r%zboi-.)u*% Eusebius-. arta sticlei. #rcul lui Constantin.anteon. care o )enumeşte 6.<angalia-. >ntemeiere 6"4 î +r . este scul*tat%. <onument trim0al . . 5ase şi geme.'6 m lungime. Dar*ele GlE8on . 4ateaz% )in secolul al ((2lea.locul )e e. Cercetat% în 1B14 )e 1asile .121' ).în comuna #)amclisi.statui celebre )e con)uc%tori-. Callatis . iar )ac% ar 0i )es0%şurat. .$r5an. :omis. #)amclisi .*rima colonie grec% )e *e &%rmul )e 1 al <%rii @egre.*e malul lacului Sinoe. Ca*i)a5a .Stu)iu *e monumente re*rezentati5e: Colosseum. Dar*ele este re*rezentat încol%cit. Soclu )e *iatr% cu aco*eriş tronconic care sus&ine statuia tro0eului #*ollo)or )in )amasc :omis .

m$n)rie a locuitorilorGoticul lanceolat .rimul stil interna&ional Castelele 0ort%re&e. S*aimele #*ocali*sului în *anourile tim*anelor a*ar relie0urile: Gu)ecata )e #*oi.Curs !: Stilurile "iserice ti: "i#antin. #nul 1!!!. romanic şi gotic în ar/itectura şi )ecorul <$n. n 33! Ctin cel <are.lanul în cruce latin% . )e retragere ultim% Castel )el <onte . Ca 4 Cro. (sus Gu)ec%tor. etc.bra&e inegale.<ausoleul >m*%r%tesei Galla . înalte.Siena- Studiu de ca#: bizantin. *ronaos. monştrii )e toate 0elurile şi elemente geometrice îm*rumutate )e la cel&i sau germani au )in )ecora&ia 0loral% oriental%7 (talia siluete ins*irate )in arta antic%.4omul )in <ilano.alazzo 1ecc/io .orgoliu.abun)% în )ecora&iuni e. ra)iant .3loren&a-. naos .Cam*anile )in 1enezia s2a *r%buşitgoticul 0unc&ional: *alate comunale : . Constantino*ol. su0erin&% HEsen&ial creştine. zi)uri groase. *e ruinele anticului oraş grec AEzantion 2 . şan&uri cu a*%.terior 3ereastra are o )esc/i)ere mai mare s*re interior *entru e. transe*t. rozeta-.alazzo .)ar structuri )e0ectuoase . structuri 0ine.ublico .0ereastra circular%.alatul 4ogilor. 5er)e *entru e. temele ma9ore ale relie0urilor romanice sunt com*letate )e 0iguri ale bestiarului )in legen)ele barbare.@a*oli-.laci)ia )in Ra5enna 2 Crucea greac% *resu*une bra&e egale 2 Structur%: 5eran)%2atrium. zi) )e stra9% şi turnuri )e a*%rare.ca un *almier(talia goticul ornametal se *%streaz% structurile clasice. romanic.turnul-. San Gimignano . sec F .na5%. $otic ()ei *rinci*ale ale *rezent%rii: Arta "i#antin% sec. central.terioare: relie0uri şi ron)e2bosse-. . marmur% alb%. uşoare Cate)rala: turnul 0leş% .cu altar şi iconostasis. 0lamboEant . ClunE.:oscanabiserici: stil romanic ** *lan bazilical cu absi)e. 1orone& Gu)ecata )e #*oi . absi)e 2 <ozaicuri s*len)i)e Stilul romanic 2 # a*%rut în 3ran&a. Cina cea )e :ain% 3ran&a i)eea )e 0ric%. . St$l* 0asciculat .agerarea 0asciculului luminos .celat )*)5 ar/itectural >n%l&ime. (12F1 şi 0olosiri ulterioare 4es*%r&irea (m*eriului Roman. )in blocuri )e *iatr% cu creneluri.ca la <$n )in <ol)o5aStilul $otic sec F(12F1( # e. *o)uri mobile )on9onul: turn înalt. gotic *e )ina0ar% au o estetic% se)uc%toare . absi)iole.

:e/nica s0umatto. 0ine&ea. . umbre şi lumini.ege&i.14"!21"16- Curs *: Curente i arti ti+ Sec+ 1. . melancolia..mo)elarea materiei.14"221"1B <ic/elangelo Auonarotti . maeştrii luminii. 4onatello. #lberti. miile )e sc/i&e )in caiete.erioa)% )enumit% rinascimento ulterior )e c%tre e. Caracter unitar al conce*&iilor )ar artişti cu stiluri . organicitate.Curs &: Rena terea Rena terea 'n spaţiul italian Rena terea 'n (%rile de )os ()ei *rinci*ale ale *rezent%rii: Renaştere. scul*turalitatea *$n% şi în 0resc%. umanitatea *ro0un)%. .0emeia. Rena terea 'n spaţiul italian >nglobeaz% curentul umanist.144"21"1! =eonar)o )a 1inci . 0rumuse&ea. a lumii 5ii. 3loren&a 0iin) centrul acestei mişc%ri..ieter Arueg/el cel A%tr$n . renaştere t$rzie-. s*len)i). coti)ian%.1"2"21"6B+ieronEmus Aosc/ . Giotto )i Aon)one . Se )iscut% )es*re anatomie.rin e.14I3 21"2! Rena terea 'n (%rile de )os 1e)erea aerian%. reluarea temelor antice.tratat )e *ictur%.0oarte bine conturate. minu&ia. artist în *rimul r$n).stu)iul temeinic al 0ormei *rin co*ierea maeştrilor. mari artişti. culoare şi te/nic%.14'"21"64 Ra0ael Sanzio .rerenaştere. aten&ia asu*ra mişc%rii. 13B!2144!#lbrec/t 4urer . omul în sim*litatea sa banal%. +ubert şi Gan 5an EEc8 . *ers*ecti5%. 0rumosul 5izibil. .maniere. omul com*let: multilateral )ez5oltat. . Arunellesc/i. )etaliul. sim*litate.!.celen&% termenul este a*licat s*a&iului italian. material. 0rumos. #nii 13!! 1""!. G/iberti. calculul matematic. 126'2133' San)ro Aotticelli . Cellini.a*ro. o nou% 5e)ere asu*ra in)i5i)ului centrare *e in)i5i). clorotic. maestru al culorii..a*ro.14'121"2I.smerenie.

Rubens Clasicism sim*litatea antic%.*resionism J E. 3eli. Aartolomeo Rastrelli. /aroc stil ar/itectural ce *resu*une o înc%rcare a ansambului.*resie. El Greco.*ozi&ia )in 1I'4 Clau)e <onet 6# 0ost numai oc/i.1"2!216"!. Impresionism umbra )in culori. 1B1B.ost2im*resionism J @eo2 im*resionism J .rera0aeli&ii J #ca)emism J (m*resionism J .ostmo)ernism J #rt% conce*tual% J =an) art J . Gugenstil. Gianlorenzo Aernini. Gau)iRene =aliOue Emile Galle /au2aus sim*litatea liniei . norme canonizate. Se re0er% la maniera şcolilor )e art% ale 5remii.er0ormance art J #rt% 5i)eo J @eo2e. neoclasicism 0rancez Academism 2 0rumuse&e rece şi con5en&ional%.o* art J 3uturism J Su*rematism J Su*rarealism J Color 3iel) J <inimalism J (nstala&ie .J .16!!21'!!.Palter Gro*ius la Peimar şi 4essau. Se a*lic% cu *rec%)ere în *ictur%. e.art%.agerare e0uzi5%. )ar ce oc/i7 #uguste Renoir Art 0ou1eau natura cuceritoare . Rococo e stilul cores*unz%tor în mobilier. e.*resionism abstract J #bstrac&ionism J @eue KLnstler5ereinigung <Lnc/en J 4er Alaue Reiter J 4ie ArLc8e J 4a)a J 3au5ism J @eo0au5ism J #rt @ou5eau J Aau/aus J 4e Sti9l J #rt 4eco J .*resionism J Arutalism J =oMbroM J #rt% me)ia J Noung Aritis/ #rtists J Stuc8ism J SEstems art Manierism e. @a)ar şi atelierul s%u.ietro )a Cortona. Kan)ins8i. a0lu5iu. *asiune.Secession. .agerare *entru ob&inerea unui e0ect teatral.J Clasicism J Rococo J @eoclasicism J Romantism Secolul 1B Realism J .C succesiune in0ormati5%: <anierism . *oten&area )ramatic% a luminii. bolt%. >n%l&ime. 0%r% sentiment.J Aaroc . e. =ouis le 1au. .aul Klee- .ointilism J =es @abis J Sintetism J Simbolism J @aturalism Secolul 2! <o)ernism J Cubism J E.

1B14 2 ciclurile . #ntim. Elegan&%.alla)E Sabin A%laşa 5inii 'n ar2itectur% i sculptur% (on <incu şi stilul rom$nescR neorom$nesc c%utarea unui stil na&ional . Grigore Cerc/ez . ar/itectur% &%r%neasc%. *arte )in *lanul *entru #SE-. *ictura )e şe5alet e necunoscut% sec 1B 2 a*ar *ictori str%ini )e *ortrete: unguri . #nton C/la)e8 2ce/.Carol. .etraşcu.aciurea.aris. . 1olum. Stilul "rânco1enesc Caracterizeaz% ar/itectura )in Qara Rom$neasc% )in tim*ul )omniei lui Constantin Ar$nco5eanu . 4imitrie . @icolae Grigorescu. Constantin Ar$ncuşi .re0acere o ari*% Cotroceni.cl%)irea <QR-. :/eo)or . Giu- BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ .uncte în comun cu renaşterea şi barocul: claritate a liniilor. .re0acere #rcul )e :rium0. Constantin Rosent/al 2teme istorice. Karl.%s%ri <%iestre. Cscar +an.ins*irat )in br$nco5enesc. cule-.etre #ntonescu .<unc/en. <ogoşoaia. 4omnişoara .oganE.Curs 3: Arta româneasc%+ Selecţii sec 14 . accent *e 5olumetrie şi )ecor. ra&ionalism.o** şi Constantin =ecca.!. Corneliu <e)rea. 0a&a)a #nti*a. Cecilia-. Sta5ro*oleos. cu e.tensie *în% *e la 1'3!. Dte0an =uc/ian consi)erat *rimul *ictor rom$n mo)ern. +urezi . 3re)eric. G/eorg/e . bog%&ie a elementelor )ecorati5e. elemente 5egetale )e in0luen&% oriental%. . <uza a)ormit%.rim%ria Aucureşti3amilia Storc8 .(osi0 Sc/oe00t-. 1B3I #nsamblul )e la :g.+orezu-. :/eo)or #man. sc%ri în s*iral%. 4esc/i)erea c%tre natur% loggia. sensibil. @icolae G/ica2Au)eşti . 5inii 'n pictura româneasc% 0resca )e biseric% 2 zugra5ii )e gros. scul*tur% în *iatr%. teme istorice şi *ortrete 0oarte bune <işu .16II21'14-. 1B4! C5oi)ul şi scul*turi în lemn. arca)e.

ate *e o sin$ur% perioad% 6speciali#ate7: Go/n Aor)mann. Aucureşti.). )ar )e bun gust. de la Cimabue până în timpurile noastre..a. E)itura #rtemis. The Oxford History of Classical Art. Continua&i cu lucr%ri a. 2!!" Vieţile celor mai renumiţi arhitecţi. :itlurile )e mai sus sunt orientati5e. 1B'B <i/ai Gramato*ol. Sllmann T Konemann. Aucureşti. Etruscan Art Nale. SC !" CG S"# oate drepturile asupra acestui document sunt rezer$ate% Acesta nu poate fi reprodus partial sau integral. 2!!4 D.m. 2!!" Arilliant R. E)itura <eri)iane. Arta !omană $n !omânia. nu poate fi folosit sau citat in alte lucrari fara acordul SC !" CG S"# .celente. <i/ail #l*ato5 O nouă istorie a artei. 1B'4 %aro&ue. Aucureşti. Aucureşti (n)ro <ontanelli. *recum: (n)ro <ontanelli. 2!!! GacOues =e Go00 Civilizaţia occidentului medieval Aucureşti. Citi&i în com*letare şi c%r&i e. pictori şi sculptori italiani. E)itura <eri)iane. 1% in)ic s% r%s0oi&i orice lucrareR album )e art% e)itat )e Taschen. Giorgio 1asari. Istoria 'recilor. Gulian Aell. =ucr%rile )in *rima sec&iune sunt obligatorii *entru orice *ersoan% cu *reten&ii )e cultur% general% în art%. C. 1asile 3lorea. Sllmann T Konemann. )llmann * +onemann Crice alte surse . 1BI! The art of the Italian !enaissance. Arta !omană de la !e"u#lică la Constantin E)itura <eri)iane. albume. 1BB3 Aren)el C. orice e)i&ie Enciclo"edia "icturii italiene. 3.c%r&i.1.0or). E)itura 1ellant Istoria artei româneşti. )e 1ul$ari#are istoric%. Srm%toarele sunt *entru *asiona&i şi iubitori )e art%. C5i)iu 4r$mba Istoria Artei..1% rog înce*e&i stu)iul cu lucr%ri introducti1e: Istoria culturii şi civilizaţiilor. !oma ( o istorie inedită . =itera (nterna&ional 2.sunt bine5enite Copyright © 2009.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful